TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN I.DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

2 İÇİNDEKİLER Sayfa I. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER... 6 Taraflar... 7 Sözleşmenin Amacı... 7 Tanımlar... 7 Sözleşmenin Kapsamı, Uygulanması ve Yararlanma... 8 İşyerinin Temsili... 9 Sendikanın Tanınması ve Temsili Toplu İş Sözleşmesinde Düzenlenmeyen Konular İş Güvencesi II. BÖLÜM: SENDİKAL HAKLAR VE GÜVENCELER Sendikada Görev Alanların Güvencesi Sendika Temsilcilerinin Atanması, Görevleri, Temsilcilik Sıfatının Sona Ermesi ve Güvencesi..13 Sendika Üyeliğinin Güvencesi ve Eşit Davranma Yükümlülüğü Sendika Çalışmalarının İşyerinde Üyelere Duyurulması Çalışanlarla İlgili Yayınların, Tayin ve Terfilerin Sendikaya Gönderilmesi İşyerinde Toplantı Hakkı Temsilcilik Yeri Taraflar Arası Yazışma İlkeleri Sendikal İzinler

3 Sendika Üyelik Aidatı ve Kesilmesi III. BÖLÜM: İŞE ALINMA KOŞULLARI Deneme Süresi Askerlik Dönüşü İşe Alınma Tutukluluk Halinde İşe Alınma Deneyimli Çalışan Alımı IV. BÖLÜM: ÇALIŞMA KOŞULLARI VE ÖZLÜK HAKLARI Çalışma Ortamı İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Şartları Görev Pozisyonlarının Belirlenmesi Fazla Çalışma ve Ücreti Yer Değişikliği Eğitime Katılım Şartları Unvanda Yükselme Şartları ve Sınavları Yıllık Ücretli İzin Mazeret İzinleri Doğum, Emzirme ve Gebelik İzni Hastalık İzni Refakatçi Sağlık İzni Talim ve Manevra İçin Askere Alınma Hali Diğer Ücretli İzinler

4 Ücretsiz İzin V. BÖLÜM: PARASAL HAKLAR Ücretler ve Diğer Ödemelerin Ödenme Zamanı Ücret Zammı Ek Ödeme.32 İkramiye İşveren Katkılı Bireysel Emeklilik Yer Değiştirme Tazminatı Gündelik ve Konaklama Ücretleri Tazminatlar Temettü Performans Primi VI. BÖLÜM: SOSYAL HAKLAR Yemek Yardımı Ölüm Yardımı Doğal Afet Yardımı VII. BÖLÜM: DİSİPLİN KURULU Disiplin Kurulunun Oluşumu Disiplin Kurulunun Toplanma, Karar ve Çalışma Şekli Disiplin Cezalar Benzer Hal ve Eylemler

5 Geçici Olarak İşten El Çektirme Disiplin Cezası Uygulaması VIII. BÖLÜM: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ Uyuşmazlıkların Çözümü Uyuşmazlıkları Çözüm Komitesi ve Kararları IX. BÖLÜM: İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME HALLERİ İş Sözleşmesinin Sona Ermesi İhbar Süresi..48 Kıdem Tazminatı X. BÖLÜM: YÜRÜRLÜK VE SÜRE Yürürlük ve Süre EKLER EK-1: Kariyer Yolları Tablosu EK-2: Ücret Matrisi -1 Ücret Matrisi -2 EK-3: Yer Değiştirme Tazminatı Tablosu Ek-4: Gündelik ve Konaklama Ücretleri Tablosu Ek-5: Yabancı Dil Tazminatı Tablosu - 5 -

6 I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER - 6 -

7 TARAFLAR Madde 1- Bu Toplu İş Sözleşmesinde taraflar, bir yandan Merkezi Doğanbey Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 8 Ulus Ankara da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., diğer yandan, Merkezi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:86 Kat:4 Maltepe Ankara da bulunan Öz Banka, Finans ve Sigorta Çalışanları Sendikası (ÖZ FİNANS-İŞ) dır. SÖZLEŞMENİN AMACI Madde 2 - Bu Toplu İş Sözleşmesi ile hedeflenen amaç; Üyelerin iş sözleşmelerinin yapılmasını, içeriği ve sona ermesi ile ilgili hususların düzenlenmesini, tarafların karşılıklı hak ve borçlarının tespitini, uygulanmasını ve denetimini, taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların uzlaşma yolunu ve çözüm şekillerinin gösterilmesini, işyerinde sürdürülebilir, düzenli ve verimli çalışılmasını, ahlaki değerler ve etik kurallar çerçevesinde çalışanlar ile işverenin hak ve menfaatlerinin dengelenmesini, işveren ile çalışanlar ve sendika arasındaki ilişkileri düzenleyip iş ahengi ve çalışma barışının tesis edilmesini, çalışma, aile ve sosyal hayatın uzlaştırılmasının desteklenmesini, şeffaflığın ve iyi yönetimin cesaretlendirilmesini, işyerinde her türlü ayrımcılık ile mücadele edilmesini, üyelerin iş kalitesi, iş sağlığı ve güvenliği ile bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesini, yeni bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasını, sosyal ve kültürel seviyelerinin artırılmasını sağlamaktır. Taraf sendika üyeleri görevlerinin gerektirdiği saygınlık ve güvene layık olduklarını Banka içindeki ve dışındaki davranışlarla gösterirler. Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. nin vizyonu, misyonu ve stratejik hedefleri çerçevesinde, sektörde saygın, güçlü, öncü ve global bir marka olmasına ve ekonominin büyümesine hizmet eden varlığının daha da geliştirilmesini ortak amaç olarak benimseyerek kendilerine yüklenen görevleri en iyi niyetle yerine getirirler. TANIMLAR Madde 3 - Bu işletme Toplu İş Sözleşmesi içinde, "Banka Çalışanı veya Çalışan" deyimi: Bankacılık mesleğinin asli veya yardımcı işlerinde işveren Banka ile hizmet akdi imzalamak suretiyle çalışan ve bütün çalışmalarını Bankaya ayıran kimseleri, 3.2.-"Sendika" deyimi: Öz Banka, Finans ve Sigorta Çalışanları Sendikası (ÖZ FİNANS-İŞ)'i, - 7 -

8 3.3.-"Üye", "Sendika Üyesi" veya Taraf Sendika Üyesi deyimi: Öz Banka, Finans ve Sigorta Çalışanları Sendikası (ÖZ FİNANS-İŞ)'in üyelerini, Sendika Şubesi deyimi Öz Finans-İş Sendikası Şubeleri ni 3.5.-"Banka", İşveren veya "İşveren Banka" deyimi: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. ni, Sendika Yöneticisi deyimi: Sendika nın merkez veya şubelerinin profesyonel veya amatör yönetim kurulu başkan ve üyelerini, Sendika Baş Temsilcisi/Temsilcisi deyimi: Sendika nın İşveren Banka da çalışanlar arasından, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre atadığı ve Kanunun belirlediği çerçevede görev ve yetkilere sahip üyeleri ifade eder "Aylık Ücret" deyimi: Banka çalışanlarına her ayın ilk günü ödenen aylık ücreti (unvan ücreti, görev pozisyonu ücreti ve unvanda bekleme ücreti toplamını) ifade eder. Aylık brüt ücret; çalışılan günler ile birlikte hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerini de kapsar ancak, ikramiye, tazminat, prim, sosyal yardımlar ve benzeri isimler altında yapılan ek ödemeleri kapsamaz. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI, UYGULANMASI VE YARARLANMA Madde Kapsam; Yer olarak; İşverenin bünyesinde yurtiçinde ve KKTC de halen kurulu bulunan ve sözleşme süresi içinde yurtiçinde kurulacak olan idari, ekonomik, teknik veya hukuki yönden işverene bağlı işyerleri, işyerlerine bağlı yerler, eklentiler ve araçları ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamındaki bütün yerleri kapsar Şahıs olarak; İşverenin iş organizasyonu kapsamındaki yurtiçinde ve KKTC de bulunan işyerlerinde çalışan veya sözleşme süresi içinde işe alınan (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Danışmanlar, Grup Başkanları, Bölüm Başkanları, Teftiş Kurulu Başkanı, Bölge - 8 -

9 Koordinatörü, Bölge Yöneticisi, Şube Yöneticileri, Yöneticiler, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Müfettiş, Müfettiş Yardımcıları, Müşavir Avukatlar, Kıdemli Avukatlar, Avukatlar, İşyeri hekimleri, İş güvenliği uzmanları ile KKTC de yerel statüde çalışanlar ayrık) Sendika üyelerini kapsar Uygulama ve Yararlanma; Bu Toplu İş Sözleşmesindeki çalışma şartları, iş sağlığı ve güvenliği, işyeri disiplin uygulamalarına ait hükümler, sözleşme kapsamına giren yurtiçindeki ve KKTC deki bütün işyerlerine ve bu işyerlerinde Banka ile hizmet akdi imzalayan çalışanlara uygulanır. TİS in; Tutukluluk Halinde İşe Alınma; Yıllık Ücretli İzin; Mazeret İzinleri; Doğum, Emzirme ve Gebelik İzni; Ücretsiz İzin; Para Grup Merkezi Tazminatı ( ilave aylık brüt 50-TL); Ölüm Yardımı; Kıdem Tazminatı; Ek Ödeme (aylık brüt 80-TL) maddeleri ile getirilen ilave hak ve menfaatlerden sadece taraf sendika üyeleri yararlanır. İşveren Banka ile Sendika arasında; yukarıda belirtilen hak ve menfaatler dışındaki ücret, ikramiye, temettü, performans primi gibi ödemelerle paraya yönelik sosyal haklara ilişkin olanlar da dâhil tüm TİS hükümlerinden sendika üyesi olan ve olmayan tüm çalışanların yararlandırılması konularında mutabakat sağlanmıştır Bu Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında iş sözleşmesi sona eren üyeler de, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihe kadar Toplu İş Sözleşmesinden yararlanır Bu Toplu İş Sözleşmesinin imzası sırasında taraf sendikaya üye olmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf sendikaya üye olup da ayrılanlar veya çıkarılanların bu Toplu İş Sözleşmesinden yararlanabilmeleri, bu Toplu İş Sözleşmesinin tarafı olan ÖZ FİNANS-İŞ Sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Dayanışma aidatı ödemek suretiyle bu Toplu İş Sözleşmesinden yararlanma, talep tarihini takip eden ilk ücret ödemesinde geçerlidir. İŞYERİNİN TEMSİLİ Madde 5 - Sözleşmenin uygulanmasında esas olarak işvereni Genel Müdür ve/veya İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı temsil eder

10 SENDİKANIN TANINMASI VE TEMSİLİ Madde 6 - ÖZ FİNANS-İŞ sendikası, işveren Bankanın bütün işyerlerindeki üyeleri için yasalara göre sahip olduğu temsil yetkisini, yasalar ve bu Toplu İş Sözleşmesi hükümleri gereğince kullanır. T.C. Ziraat Bankası A.Ş., yasalar ve bu Toplu İş Sözleşmesi sınırları içinde ÖZ FİNANS-İŞ Sendikasını tek temsilci olarak tanır. Bu Toplu İş Sözleşmesinin uygulanmasında; İşveren Banka Genel Müdürlüğü ile işyerlerinde Sendikayı; Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu üyeleri, İşveren Bankanın işyerlerinde ise, işyeri yöneticilerine karşı işyerinin, Sendika şubesi olarak faaliyet alanına girdiği sendika şubesinin Başkan ve Yöneticileri teker teker veya topluca temsil eder. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE DÜZENLENMEYEN KONULAR Madde 7 - Bu sözleşmede yer almayan konularda, çalışma mevzuatında ve Banka yönetmeliklerinde/uygulama esaslarında çalışanların yararına yer veren hükümlerden taraf sendika üyeleri de yararlanır. T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulmuş veya bundan sonra yürürlüğe girecek olan yönetmeliklerin, Uygulama Esas ve Usullerininin ve sair Banka mevzuatının bu TİS e aykırı olmayan hükümleri bu TİS ile uyumlu bir biçimde olmak üzere işveren Bankaca uygulanır. Hizmet sözleşmeleri Toplu İş Sözleşmelerine aykırı olamaz, aykırı hükümlerin yerini Toplu İş Sözleşmesindeki hükümler alır. İŞ GÜVENCESİ Madde 8 - İş Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, genel mevzuat, Banka mevzuatı ve Toplu İş Sözleşmesinde yazılı haller dışında sendika üyelerinin iş sözleşmeleri feshedilemez

11 II. BÖLÜM SENDİKAL HAKLAR VE GÜVENCELER

12 SENDİKADA GÖREV ALANLARIN GÜVENCESİ Madde Sendika Yöneticisinin Güvencesi; ÖZ FİNANS-İŞ Sendikasının Genel Yönetim Kurulu ile Şube Yönetim Kurulunda başkan veya üye olarak görev yapan Sendika yöneticilerinin iş sözleşmesi Sendikanın yetkisi devam ettiği sürece haklı bir neden olmadıkça ve nedeni yazılı olarak açık ve kesin bir şekilde belirtilmedikçe feshedilemez. Ayrıca, Bankada çalışmaya devam eden Sendika yöneticilerinin, yazılı rızası alınmadan işyeri değiştirilemez veya işinde esaslı tarzda değişiklik yapılamaz ÖZ FİNANS-İŞ Sendikası yönetim kurullarında veya başkanlığında görev alarak, işyerinden ayrılanların iş sözleşmesi askıda kalır. Sözleşmesi askıda kalan çalışanlar; Talepleri halinde iş sözleşmeleri askıya alındığı tarihte işten ayrılıp bu tarihte iş sözleşmesini bildirim süresine uymaksızın veya sözleşme süresinin bitimini beklemeksizin feshederek fesih tarihi itibarıyla işyerindeki ücreti ve kıdemi esas alınmak suretiyle kıdem tazminatına hak kazanırlar. Ayrıca, isterlerse Sendikada görev yaptıkları süre içerisinde iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatına da hak kazanabilirler. Bu durumda olan sendika yöneticisinin kıdem tazminatının hesabında, fesih tarihindeki Toplu İş Sözleşmesinden yararlanmakta olan emsal kıdemde ve durumda olan çalışanın almakta olduğu aylık giydirilmiş ücreti esas alınır İş sözleşmesi askıya alınan sendika yöneticisi; Sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesi, Sendikadaki görevlerinin seçime girmemek, yeniden seçilememek, çekilmek nedenleriyle son bulması üzerine işverenden işe alınmalarını istedikleri takdirde işveren, talep tarihinden itibaren 1 ay içinde o andaki şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun başka bir işe başlatır. Bu hak, Sendikadaki yöneticilik görevinin sona ermesinden başlayarak bir ay içinde kullanılabilir. Bu kişiler süresi içinde işe başlatılmadığı takdirde iş sözleşmeleri işverence feshedilmiş sayılır Sendika yöneticisi seçildikleri halde işyerinde işverenin işçisi olarak çalışmaya devam eden yöneticilerin, Sendikanın yetkisi devam ettiği sürece haklı bir neden olmadan ve nedeni yazılı olarak açık ve kesin şekilde belirtilmeden iş akdinin feshedilmesi halinde, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 24. maddesi hükmü uygulanır Yaşlılık aylığı almaya hak kazandığı için veya herhangi bir sebeple işe dönmek istemeyen veya verilecek işi kabul etmeyen yöneticinin isteği halinde, halen Toplu İş

13 Sözleşmesinden yararlanmakta olan emsal çalışanın giydirilmiş aylık ücreti üzerinden ve yasal tavanı aşmamak kaydıyla kıdem tazminatı ödenerek iş sözleşmesi feshedilir Sendika yöneticilerinin Bankadaki işlerine dönüşlerinde, sendika yöneticiliğinde geçen süreleri unvanda bekleme sürelerinin hesabında dikkate alınır. Bu süreler, İşveren Bankada geçmiş süreler gibi göz önünde tutulur Sendika Genel ve Şube yönetim kurullarında, Sendikanın üyesi bulunduğu Konfederasyon Yönetim Kurullarında veya Başkanlıklarında seçimle görev almaları dolayısıyla İşveren Bankadaki görevlerinden kendi rızasıyla ayrılan yöneticiler; bu görevde kaldıkları süre boyunca ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken şahıs ve işveren primleri ile genel sağlık sigortası primlerini bizzat ödemeye devam etmek şartıyla "Emeklilik" haklarıyla "Maluliyet, ölüm, hastalık ve doğum" yardımlarından yararlanırlar. SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN ATANMASI, GÖREVLERİ, TEMSİLCİLİK SIFATININ SONA ERMESİ VE GÜVENCESİ Madde Sendika, Bankanın işyerinde 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 6'ıncı maddesinde belirtilen niteliklere haiz ve atanacakları işyerinde çalışan üyeleri arasından işyeri sendika temsilcileri ile sendika baş temsilcilerini tayin eder ve kimliklerini 15 gün içinde Bankaya yazılı olarak bildirir Sendika Temsilcileri; görevli bulundukları işyerinde çalışanların hak ve menfaatlerini gözetmek, onların dileklerini dinlemek ve şikâyetlerini çözümlemek, çalışan ve işveren arasındaki işbirliği ve çalışma ahengi ile çalışma barışını devam ettirmek, İş Kanunları ve Toplu İş Sözleşmelerinde öngörülen çalışma şartlarının uygulanmasına yardımcı olmak ve bu hususlardaki aksaklık ve anlaşmazlıklarda bulundukları mahaldeki Banka yetkilileri ile temas kurarak gereğinin yapılmasını sağlamak görev ve yetkisine sahiptirler. İşyeri Sendika Temsilcileri bu görevlerini işyerindeki işlerini aksatmamak ve iş disiplinine aykırı olmamak şartı ile yerine getirirler. Temsilcilere görevlerini yerine getirebilmeleri ve Sendikaya ait kayıtları güvenle saklayabilmeleri için Banka tarafından mevcut imkânlar dairesinde kolaylık gösterilir İşyeri Sendika temsilcilerinin görevi, Toplu İş Sözleşmesinin bitimi ile son bulur. Ancak sendikanın Toplu İş Sözleşmesi yetkisini alması halinde bu yetkiye bağlı olarak temsilcilik

14 sıfatı da devam eder. Ayrıca, sendika her zaman temsilcilerin görevine son verip yeni temsilci atayabilir. Bu halde Sendika durumu ve yeni temsilcilerin kimliklerini 15 gün içinde Bankaya yazılı olarak bildirir İşyeri Sendika Temsilcilerinin bu sıfatları, amirlerine ve iş arkadaşlarına karşı davranışlarında kendilerine özel bir ayrıcalık sağlamaz. İşyeri sendika temsilcileri, işlerini ve işin güvenliğini, düzenini ve disiplinini bozacak şekilde hareket edemezler. İşyeri sendika temsilcileri, temsilcilik görevlerini öne sürerek işyerlerindeki asıl işlerini aksatamazlar. İşyeri Sendika Temsilcileri yetkilerini aşarak yukarıda belirtilen yasak faaliyetlerde bulundukları takdirde, iş sözleşmeleri, Banka tarafından haklı nedenle feshedilebilir. Ayrıca, Sendika Temsilcileri yetkilerini aştıkları veya yasak faaliyetlerde bulundukları takdirde İşveren Banka, durumu delilleriyle birlikte Sendikaya intikal ettirir ve ilgilinin temsilcilik sıfatının kaldırılmasını isteyebilir. Sendika en geç 10 gün içinde, gerekli görülmesi halinde İşveren Banka ile durumu görüşerek karara bağlar veya doğrudan ilgilinin temsilcilik sıfatını kaldırarak, sonucu Bankaya bildirir. Bu hüküm, Bankada çalışmaya devam eden Sendika Yöneticileri hakkında da uygulanır Sendika Temsilcisinin Güvencesi; Sendika temsilcilerinin iş sözleşmesi, Sendikanın yetkisi devam ettiği sürece haklı bir neden olmadıkça ve nedenini yazılı olarak açık ve kesin şekilde belirtmedikçe feshedilemez. Ayrıca, yazılı rızası alınmadan işyeri değiştirilemez veya işinde esaslı tarzda değişiklik yapılamaz. SENDİKA ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ ve EŞİT DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Madde Sendika Üyeliğinin Güvencesi; Çalışanlar, Sendikaya üye olmaları, Sendikanın veya bağlı bulunduğu konfederasyonların etkinliklerine katılmaları veya çalışan olmaktan doğan diğer haklarını kullanmaları dolayısıyla işten çıkarılamaz, işi değiştirilemez ve farklı bir işleme tabi tutulamazlar. Keza işveren, Sendikaya üye olan çalışanlarla sendikasız çalışanlar arasında, işin yürütülmesinde, çalışanın kariyer yollarının belirlenmesinde, çalışma süresinin belirlenmesinde, ücret, ikramiye ve primlerinde, sosyal haklarında, disiplin hükümlerinin ve diğer konulara ilişkin hükümlerin uygulanmasında ya da çalıştırmaya son verilmesi konusunda herhangi bir ayrım yapamaz Eşit Davranma Yükümlülüğü; İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz

15 İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir çalışana, iş sözleşmesi yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz Bankanın, sendika üyesinin sendikal güvencelerine ilişkin 11.1 ve Madde hükümlerine aykırı hareket etmesi ve sendika üyesinin sendikal bir nedenle iş sözleşmesinin feshi halinde, 6356 Sayılı Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Sendika Özgürlüğünün Güvencesi ne ilişkin 25. Maddesi hükmü uygulanır. SENDİKA ÇALIŞMALARININ İŞYERİNDE ÜYELERE DUYURULMASI Madde 12- Sendikanın, çalışmalarıyla ilgili olarak üyelerini bilgilendirmesini sağlamak amacıyla; İşveren, çalışanın Bankada kullandığı elektronik posta adreslerini Sendikaya bildirir. Sendika bu adresleri kullanarak üyelerini bilgilendirir. Ayrıca Sendikaca yayımlanan ilan, tebliğ ve bültenler, temsilciler aracılığı ile çalışma saatleri dışında üyelere dağıtılır. Anılan bildiriler mevzuata ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine aykırı olamaz. Gerektiğinde bildirilerin okunabilmesini sağlamak üzere işyerinde üyelerin görebileceği, müşterilerin göremeyeceği uygun bir yere asılır. Sendika tarafından bu kapsamda asılan/dağıtılan imzalı ve mühürlü ilan, tebliğ, talimat ve benzerlerinden doğacak sorumluluk Sendikaya aittir. ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YAYINLARIN, TAYİN VE TERFİLERİN SENDİKAYA GÖNDERİLMESİ Madde 13 - İşveren, çalışanlarla ilgili konularda çıkardığı yönetmelik, uygulama esas ve usulleri ve benzeri mevzuatı Sendikaya göndermekle yükümlüdür. İşveren, her ay sonu çalışan listesini görev yerleri, görev pozisyonları ve unvanları ile birlikte Sendikaya bildirir. İŞYERİNDE TOPLANTI HAKKI Madde 14 Sendika yetkili organları ve Sendika Temsilcileri çalışma saatleri dışında yetkili işyeri yöneticilerinden en az iki gün önceden yazılı olarak izin almak suretiyle işyerlerinde Sendika üyeleriyle toplantı yapma ve görüşme hakkına sahiptir. Bu kapsamda İşverenin salon, araç ve gereçlerinden önceden haber vermek kaydıyla ücretsiz olarak yararlanır

16 TEMSİLCİLİK YERİ Madde 15 - İşyeri sendika temsilcilerinin çalışabilmeleri, işyeri ile ilgili Sendika kayıtlarını güvenle koruyabilmeleri ve Sendikal faaliyetlerini yürütebilmeleri için Bankaca imkânları dâhilinde gerekli kolaylıklar gösterilir. Ayrıca işyeri binasının müsait olması halinde temsilcilere oda, dolap ve masa verilir. Sendika tüzüğü çerçevesinde kurulacak şube başkanlıkları için bölge koordinatörlükleri, bölge yöneticilikleri veya işverenin uygun göreceği hizmet binasında bir yer veya oda tahsis edilir. TARAFLAR ARASI YAZIŞMA İLKELERİ Madde 16 Yazışmalar sadece Sendika Genel Merkezi ile Banka Genel Müdürlüğü arasında yapılır ve en geç 1 ay içerisinde cevaplandırılır. SENDİKAL İZİNLER Madde Yönetici İzinleri; Bankada çalışmaya devam eden Sendika Yöneticileri ile Şube Başkanı, Genel Merkez Kadınlar Komisyonu Başkanı ve Genel Merkez Engelliler Komisyonu Başkanına sendikal faaliyetlerini ifa edebilmeleri için yılda 30 gün sendikal izin verilir. Toplu iş sözleşmesinin sona ermesi halinde sona eren Toplu iş sözleşmesinin tarafı olan sendikaya Bakanlıkça yeniden yetki verilmişse sendikal izinli sayılması hali devam eder İşyeri Sendika Baş temsilcisi ve Temsilci izinleri; İşyeri Sendika Baş temsilcileri ve Temsilcilerine işyerindeki işlerini aksatmamak ve işyeri disiplinine aykırı olmamak şartıyla, İşyeri Sendika Baş Temsilcisine haftada 4 saat sendikal izin verilir. İşyeri Sendika Temsilcilerine aralarında görüşme yapmalarını sağlamak amacıyla haftada 2 saat sendikal izin verilir. İlgili haftada kullanılmayan izinler devredilemez ve bu izinler birleştirilmek suretiyle kullandırılamaz. Sendikanın bütün temsilcilerine verilecek izinlerin toplamı bir takvim yılında 750 günü geçemez. Sendika, mutabakat sağlanması maksadıyla, aylık olarak temsilci bazında kullanılan izinleri Bankaya bildirir Diğer izinler; Sendika genel kurul seçimleri münasebetiyle; Konfederasyon, Sendika Genel Merkez Genel Kurulu delegelerine 2 işgünü, Şube Genel Kurulu delegelerine 1 işgünü sendikal izin verilir. Ancak, her iki durumda da Sendika isim listesini yazılı olarak 3 gün önceden İşverene bildirmek zorundadır

17 Sendikal izinli geçirilen süreler iş süresinden sayılır. Sendikal izin kullananlardan herhangi bir ücret kesintisi yapılamaz. Sendikal izin kullananlar ücret ve sosyal yardımlarını işyerinde çalışmış gibi aynen alırlar. Sendikal izin yıllık ücretli izinden mahsup edilmez. SENDİKA ÜYELİK AİDATI VE KESİLMESİ Madde İşveren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 18.maddesi gereği kesmeye mecbur olduğu üyelik ve dayanışma aidatlarını sendikanın bildirdiği banka hesabına her ay aylık ücretlerinden keserek çalışanın aylık ücretlerinin ödendiği günü takip eden 7 gün içinde herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın yatırmak ve kesinti listesinin bir nüshasını sendika genel merkezine posta ile ya da adresine göndermek zorundadır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeni dönem için yetki verilmesi halinde, sendikanın yazılı talebi aranmaksızın işveren tarafından üyelik aidat kesintileri yapılarak yukarıda belirtilen usul çerçevesinde sendikaya ödenir. İşveren bu işlemler için sendikadan herhangi bir masraf isteyemez İşveren, toplu iş sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında geçen süreler (yürürlük tarihinin imza tarihinden önce olması halinde) için tahakkuk eden toplu iş sözleşmesi farklarının ödenmesi sırasında üyelik aidatlarını kesmek ve herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın sendikanın bildirmiş olduğu banka hesabına bir ay içerisinde yatırmak zorundadır Üyelik aidatında değişiklik yapılması ve bu durumun Bankaca aylık ücretlerin ödenmesinden 15 gün önce Sendika tarafından işveren Bankaya bildirilmesi halinde yeni miktar ve oranlar üzerinden işlem yapılır. Sendika bu listeleri her ayın 20 sinde Bankaya gönderir

18 III. BÖLÜM İŞE ALINMA KOŞULLARI

19 DENEME SÜRESİ Madde 19 - Sözleşmenin yürürlük tarihinden sonra işe alınan sendika üyeleri için deneme süresi 2 aydır. ASKERLİK DÖNÜŞÜ İŞE ALINMA Madde 20 - Muvazzaf askerlik nedeniyle ayrılan Sendika üyesi çalışan, askerlik hizmeti süresince ücretsiz izinli sayılır. Bu süre içinde çalışanın iş sözleşmesi askıda kalır. Askerlik görevini tamamladıktan sonra yine Bankadaki görevine devam etmek isteyenlerin askerlik terhis tarihinden itibaren 2 ay içinde Bankaya yazılı müracaatları halinde bu istekleri, İş Kanunu nun ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilir. Askerlik dönüşü işe başlatıldıklarında yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinden yararlanırlar. TUTUKLULUK HALİNDE İŞE ALINMA Madde 21- Taraf Sendika üyesi herhangi bir suçla tutuklandığı ve/veya gözetim altına alındığı ve gözetim altına alınma ve/veya tutukluluk hali iki ayı aştığı takdirde hizmet akdi İşveren tarafından feshedilir. İki aya kadar süren gözetim altına alınma ve/veya tutukluluk hallerinde, üye tutuklu kalınan ve/veya gözetim altına alınan süreler kadar ücretsiz izinli kabul edilir. Tutukluluğun iki ay içinde son bulması ve üyenin bu tarihten itibaren yedi gün içinde işe dönmeyi talep etmesi halinde İşveren Banka tarafından emsallerinin hakları ile göreve başlatılır. Bu halde göreve tekrar başlatılan üyenin eski kıdem hakları saklıdır. Ancak iş sözleşmesi sonlandırılan çalışanın tutukluluk halinin; -Kovuşturmaya yer olmaması, -Son tahkikatın açılmasına gerek olmaması, -Beraat kararı verilmesi, -Kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması, nedenlerinden biri ile altı ay içinde son bulması ve çalışanın bu tarihten itibaren yedi gün içinde işe dönmeyi talep etmesi halinde İşveren Banka tarafından emsallerinin hakları ile işe alınabilir. Trafik kazası yapan çalışanlar bu nedenle tutuklandıkları veya hüküm giydikleri takdirde altı ay içinde hükümlülük veya tutukluluk hali sona erme şartı ile;

20 Tutuklu veya hükümlü kaldıkları sürenin sonundan itibaren yedi gün içinde başvurmaları halinde geri alınırlar. Altı aydan fazla süren hükümlülük veya tutukluluk halinde tekrar işe başlatma işveren Bankanın takdirine bağlıdır. DENEYİMLİ ÇALIŞAN ALIMI Madde 22 Bankaca görev pozisyonlarında ihtiyaç duyulması halinde öncelikle işyeri içerisindeki İnsan Kaynağı değerlendirilecektir. Banka, başka kurum/kuruluşlardan ve işyerlerinden emekli olmuş kişileri istihdam etmemeye gayret edecektir. Ancak ihtiyaç halinde görev pozisyonunun gereğine uygun olarak özel bilgi ve tecrübe isteyen konularda tecrübeli olan kişilerin istihdamı yoluna gidilebilecektir

21 IV. BÖLÜM ÇALIŞMA KOŞULLARI VE ÖZLÜK HAKLARI

22 ÇALIŞMA ORTAMI Madde 23 - Banka, imajına yakışır, çalışanlarının sürdürülebilir verimlilik, karlılık ve müşteri odaklılık ilkelerine bağlı olarak performanslarını artırıcı teknolojik ve fiziki donanımdan oluşan, çalışma ortamını sağlamakla yükümlüdür. Banka mevcut çalışma ortamlarında ilgili değişiklikleri yaptırır; mevcut ortamlarda tadilat/değişiklik mümkün değilse yeni yer teminini sağlar. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Madde 24- Banka; iş sağlığı ve güvenliğini koruma yönünden Anayasanın ve konu ile ilgili bütün Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve Talimatnamelerin ilgili hükümlerine uymak ve uygulamak zorundadır. İşverenin işyerinde, geçirdiği iş kazası sebebiyle çalışmakta olduğu işi fiilen yapamayacak olan çalışanlar, Bankada yeni bir işe uyum sağlamak için İşverence eğitime tabi tutulur ve uyumu mümkün olan işlerde çalıştırılır. ÇALIŞMA ŞARTLARI Madde 25 Bankada çalışma süresi, haftada 45 saattir. İşveren Banka işyerinin özelliği gereği haftalık normal çalışma süresini haftanın çalışılan günlerine 45 saati aşmamak kaydıyla farklı şekilde dağıtabilir. Vardiyalı ve esnek çalışanlar ayrık, normal çalışma yapılan işyerleri için Cumartesi günü akdi tatil ve Pazar günü hafta tatilidir. Bakanlar Kurulu veya Bankalar Birliği tarafından ülke genelindeki bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların çalışma saatlerinde yeni bir düzenlemeye gidilmesi durumunda, buna paralel düzenlemeler İşveren ve Sendika tarafından yapılır. İşveren, işe giriş ve çıkış saatlerini kayıt altına almak ve takibini yapmakla sorumludur. Günlük dinlenme süresi aralıksız 1 saattir. Bu süre günlük çalışma saatlerine dâhil değildir. Ancak bu süre Sendikanın görüşü alınarak çalışma koşulları, çalışılan yerin mevsimsel ve kültürel özellikleri ile fiziksel koşullar dikkate alınarak 1 saatten daha fazla süreye de çıkarılabilir sayılı İş Kanununun 66. maddesinde sayılan süreler ile bir işi yapmak üzere aynı şehir içinde bir işyerine ve/veya şehrin il sınırı dışındaki bir işyerine gönderilme halinde yolda geçen ve işin görülmesi için geçen süreler, çalışanın çocuğunu emzirmesi için geçen süreler, çalışma süresinden sayılır

23 GÖREV POZİSYONLARININ BELİRLENMESİ Madde -26 Banka, İnsan Kaynakları planlamasını; Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Koordinatörlükleri, Bölge Yöneticilikleri ve Şubeler için üst yönetici, yönetici, yetkili ve asistan görev pozisyonlarını dikkate alarak belirler. Görev pozisyonları; müşteri sayısına, iş yoğunluğuna, teknolojik imkânlara ve sektördeki gelişmelere göre güncellenir. Toplam çalışan sayısı, güncellenen görev pozisyon sayısına göre değişen dinamik bir yapıdadır. İş hacminin artması halinde sürekli fazla çalışma yapmak zorunda kaldığı tespit edilen şubelerin görev pozisyonları mevcut usuller dâhilinde işveren Banka tarafından incelenir ve gereken atamalar makul süre içerisinde yapılır. FAZLA ÇALIŞMA VE ÜCRETİ Madde -27 İşlerin, çalışanlar tarafından zamanında ve geciktirilmeden normal çalışma saatleri içerisinde bitirilmesi esastır. Banka, ülkenin genel yararları ve işin özelliği nedeniyle normal çalışma saatleri dışında üyelere fazla çalışma yaptırabilir. Fazla çalışma; görev pozisyon mevcutlarının yeterli olmaması, turizm mevsiminde turistik bölgelerdeki iş yoğunluğu, vergi tahsilatı, SGK prim tahsilatı, DGD ödemeleri, süreli ödemeler ve benzeri durumlarda yapılır. Yukarıda belirtilen madde dışında yapılması gerekli görülen fazla çalışmalar için ise şube veya ilgili bölümler Banka Genel Müdürlüğünden gerekçesini bildirerek fazla çalışmaya başlamadan önce izin alır ve uygular. Fazla çalışmanın başlama ve bitiş saatleri günü gününe sistem üzerinden takip edilir. Fazla çalışmadan sorumlu yöneticiler de kayıtları denetleyerek fazla çalışmayı sistem üzerinden onaylar. İşyeri Sendika temsilcisi fazla çalışmaya ilişkin bilgileri aylık olarak Banka dan isteyebilir. Sistem üzerinden takibi mümkün olmayan fazla çalışma hallerinde ise (sistemsel takibi yapılıncaya kadar) fazla çalışma yapan çalışan tarafından fazla çalışma cetveli hazırlanarak yönetici onayına sunulur. İş bu Toplu İş Sözleşmesinin imzalanmış olması taahhütname yerine geçer ayrıca bir taahhütname imzalamaya gerek bulunmamaktadır

24 Hafta tatili ve akdi tatil ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılan çalışmalar hariç, haftalık 45 saatin üzerinde yapılan çalışmalar ise fazla çalışmadır. Fazla çalışmalar çalışanın rızası alınarak çalışanlar arasında hakkaniyet esaslarına göre yaptırılır. Yapılacak her bir saat fazla çalışma için ödenecek ücret, aylık ücretin ikiyüzyirmibeşte birinin %50 fazlasıyla ödenir. Fazla çalışma yapan çalışan, isterse bu çalışmalar karşılığı fazla çalışma ücreti yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında 1,5 saat serbest zaman olarak kullanabilir. Çalışan, serbest zaman kullanma talebini 1 ay içerisinde bağlı olduğu yönetici aracılığı ile İnsan Kaynakları Bölüm Başkanlığı na iletir. Banka, çalışanın bu talebini fazla çalışma yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde işin ve işyerinin gereklerine uygun olarak belirlediği tarihte kullandırır. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yapılması halinde çalışanlara, çalıştıkları günlerin ücretleri %200 fazlasıyla ödenir. Fazla çalışma ücretlerinin, çalışmanın yapıldığı ayı takip eden 2. ayın maaş bordrolarıyla ödenmesine özen gösterilir. Mümkün olamaması halinde ise üçer aylık periyodlar halinde ödeme yapılır. YER DEĞİŞİKLİĞİ Madde 28 Görev yeri değişiklik talepleri her yıl Kasım - Aralık ve Nisan - Mayıs dönemlerinde elektronik ortamda toplanır. Toplanan talepler, makul sürelerde sonuçlandırılarak çalışanlara duyurulur. Banka için, çalışanların aile birliğinin korunması ve talep ettiği yerde çalışma ve ikamet etmesi esastır. Çalışanlar, taleplerini(mücbir sebep dışında) talep giriş dönemlerinde yapar. Ancak banka, yer değiştirme taleplerini koşullarına uygunluk açısından yerine getirip getirmemekte serbesttir. Talep giriş dönemleri gerektiğinde değiştirilebilir. Yer değişikliklerinin performans dönemleri sonunda yapılması esastır. Mücbir sebep nedeniyle (evlilik, sağlık, eğitim gibi hususlar mücbir sebep olmayıp, talep giriş dönemlerine tabidir) talep giriş dönemleri dışında yapılan yer değişikliği talepleri çalışanın yöneticisi aracılığıyla Başkanlığa iletilir. Çalışan yer değişikliğinde; Birimlerin/Şubelerin belirlenmiş görev pozisyon sayısı, Birim/Şubedeki hizmet süresi, daha önce çalıştığı görev yerleri, Son görevindeki hizmet süresi,

25 Kişinin eş durumu, ailevi nedenleri, kendisinin veya ailesinin sağlık/eğitim gerekçeleri vb. hususlar göz önünde bulundurulur. Taraf sendika üyesinin, bu Toplu İş Sözleşmesi döneminde evlenmesi halinde, eşlerin aynı işyerinde ve farklı şehirlerde çalışması durumunda kadro imkânı olan bir şehirde aile birliğinin sağlanması esastır. İşveren Banka, iş ve işletme gereklerine göre, sendika üyeleri arasında gerekli gördüğü hallerde nakil ve atamaları yapmakta serbesttir. Engelli çalışanların nakil talepleri, talepte bulundukları il için belirlenen yasal kontenjanın boş bulunması halinde yerine getirilir. Çalışana aynı şehirdeki yer değişikliklerinde aynı gün, şehirlerarası yer değişikliklerinde üç iş günü ücretli işe başlama izni verilir. "Şehirlerarası yer değişikliği" çalışanın bulunduğu il sınırları dışındaki herhangi bir mahaldir. EĞİTİME KATILIM ŞARTLARI Madde 29 - Banka, çalışanlarının görevleri ile ilgili genel ve mesleki bilgilerini ve tecrübelerini artırmak, göreve ilişkin yetenekler kazandırmak, davranışlarının olumlu yönde geliştirilmesini ve üst göreve hazırlanmasını sağlamak ve bu suretle hizmette etkinlik, tasarruf ve verimi artırmak amacıyla her yıl eğitim programları ve seminerler düzenler ve uygular. Eğitim programları ve seminerlerin çeşitleri, düzenleme periyodları, süreleri ve bunlara hangi çalışanın katılacağı hakkındaki esaslar Banka tarafından saptanır. UNVANDA YÜKSELME ŞARTLARI VE SINAVLARI Madde 30 Unvanda yükselme süreleri Kariyer Yolları Tablosunda (EK:1) belirtildiği gibidir. Unvanda bekleme sürelerinin hesaplanmasında sınavın yapılacağı yılsonu esas alınır. Unvanda yükselme sınavları her yıl, yılın 2. yarısında yapılır. Sınav içeriği ve sınav ile ilgili açıklama ve duyurular sınavdan en az 1 ay önce çalışanlara duyurulur. Sınava girecek engelli çalışanlar için gerekli önlemler (sınav yardımcısı, erişim kolaylığı vs.) alınır. Çalışanın unvanda yükselmesi, İşverenin Yönetmelik ve Uygulama Usul ve Esasları dâhilinde gerçekleştirilir

26 YILLIK ÜCRETLİ İZİN Madde 31 - İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de dâhil olmak üzere en az 1 yıl çalışmış olan üyelere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Üyelere verilecek ücretli izin süresi; Hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlara 16 işgünü, Hizmet süresi beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 işgünü, Hizmet süresi onbeş yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara 26 işgünü, Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller için 4857 sayılı İş Kanununun 55. maddesinde belirtilen şartlar dikkate alınır. Ayrıca, Bankada 6 aylık fiili hizmet süresini dolduran ve 1 yılı doldurmadığı için ücretli izin hakkı bulunmayan üyeye, ücretli izni hak edeceği yıldan düşülmek kaydıyla, avans ücretli izin kullandırılabilir. Ücretli izine rastlayan genel tatil, akdi tatil, hafta tatili, ulusal bayram ve dini bayram günleri ile raporlu geçirilen süreler izin sürelerinden sayılmaz. Yıllık ücretli izinler yukarıdaki süreler dikkate alınarak 4857 sayılı İş kanununun 60. maddesine dayanılarak hazırlanan yıllık ücretli izin yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre kullandırılır. Yıllık izinlerin ilgili yıl içerisinde kullanılması zorunlu olup, yıllık izinlerin tamamı bir bölümü 10 iş gününden az olmamak üzere bir defada ve en fazla üçe bölünmek suretiyle kullanılabilir. Eşlere talepleri halinde aynı dönemde izin kullandırılabilir. Yıllık ücretli iznini kullananlar ücret ve tüm haklardan çalışanlar gibi aynen yararlanırlar. Ancak, performans primi ödemelerinde Banka düzenlemeleri esas alınır. MAZERET İZİNLERİ Madde 32 Taraf sendika üyelerine, aşağıdaki hallerde karşılarında belirtilen sürelerde ücretli mazeret izni verilir Nikâh töreni veya düğününde (çalışanın talebine göre) beş işgünü, Eşinin doğum yapması halinde üç işgünü, Çocuğunun/evlatlığının evlenmesi halinde üç işgünü,

27 32.4.-Eş veya çocuğunun/evlatlığının, anne, baba veya kardeşinin ölümü halinde yedi işgünü; Eşinin anne, babasının veya kardeşlerinin ölümü halinde üç işgünü, Ev veya mallarının yangın, su baskını, yer sarsıntısı sonucu zarara uğraması veya bulunduğu bölgede genel bir doğal afetin baş göstermesi halinde, beş iş günü Zorunlu sebepler dolayısıyla çalışanlara yukarıda sayılan izinler arasında bulunmayan ve bizzat kendilerince yapılması gereken hallerde, yöneticileri tarafından bir defada bir işgününü geçmemek üzere bir yılda en fazla 45 saate kadar ücretli mazeret izni verilir. Yıllık izni bulunan çalışana saatlik mazeret izinleri tam gün olarak kullandırılamaz. Üye mazeret iznine yıllık ücretli izninin kullanılması sırasında hak kazanmışsa, mazeret izin süresi, yıllık ücretli izin süresine eklenir. Mazeret izinleri yıllık izinlerden mahsup edilemez. Mazeret izni kullananlar ücret ve tüm haklardan çalışanlar gibi aynen yararlanırlar. DOĞUM, EMZİRME VE GEBELİK İZNİ Madde 33 Kadın üyelerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın üye isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın üyenin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Kadın üyenin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır. Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu ile gebeliğini Bankaya bildiren gebe çalışan, günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Yıllık ücretli izinlerini doğum öncesi veya sonrası kullanmak isteyenlerin talepleri öncelikle yerine getirilebilir. Doğum yapan sendika üyesi kadınlara 18 aydan küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir. Sendika üyesi, günlük 1,5 saatlik bu iznini hangi saatler arasında ve kaça bölerek kullanacağını kendisi belirler. Süt izni süreleri birleştirilerek toplu kullanılamaz

28 HASTALIK İZNİ Madde 34 Üyelerin hastalanmaları halinde kendilerine, ilgili sağlık kurumu ve kuruluşları veya doktorlar tarafından bir defada on güne kadar, ikinci defada on güne kadar verilen sağlık izinleri işverence aynen ücretli izin şeklinde kullandırılır. Tek seferde süresi yirmi günü aşan raporların devlet hastaneleri, özel hastaneler veya üniversite hastanelerinin sağlık kurulundan alınmış olması gerekir. REFAKATÇİ SAĞLIK İZNİ Madde 35 Çalışana, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları/evlatlıkları ile kardeşlerinden birinin ağır kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa yakalanması halinde, bu durumu doktor raporuyla belgelendirdiği takdirde, 1 takvim yılı içinde toplam 20 günü geçmemek kaydıyla ücretli refakatçi sağlık izni verilebilir. 18 yaşını doldurmamış çocuklar için refakatçi kalınmasının tıbben lüzum görülmesi şartı aranmaz. Ancak bu haktan faydalanabilmek için refakat edilen çocuğun tedavi tarihlerini bildiren belge/raporun ibrazı gerekmektedir. 7 yaşın altındaki çocukları bu durumda olan Banka çalışanı anne ve babanın her ikisine de ayrı ayrı veya birlikte refakatçi sağlık izni kullandırılabilir. TALİM VE MANEVRA İÇİN ASKERE ALINMA HALİ Madde 36 Muvazzaf askerlik görevi dışında her ne nedenle olursa olsun askere alınanlar bu durumlarını tevsik etmek kaydıyla ücretli izinli sayılırlar. Bu süre içinde Milli Savunma Bakanlığı'nca ücret ödenmesi halinde bu ücret ile Bankaca ödenmesi gereken ücret arasındaki fark ödenir. DİĞER ÜCRETLİ İZİNLER Madde 37 Çalışan, belgelendirmesi kaydıyla, tanık, davacı ve davalı olarak mahkemede geçirdiği süreler için çalıştığı birim tarafından ücretli izinli sayılır. Yetkili makamlarca uluslararası spor müsabakalarında ve bunların hazırlık çalışmalarında Antrenör, Hakem, Sporcu ve benzeri görevlerle görevlendirilen çalışanlar, görev yaptıkları birimin onayı ile bu süreler içerisinde (herhangi bir ücret gündelik, konaklama, yol gideri ödenmemek kaydıyla) görevli sayılır. Bu süreler yıllık ücretli izinlerinden mahsup edilmez Mayıs Engelliler Haftasının ilk günü ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nde tüm engelli çalışanlar ile olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerce okulların tatil edilmesi halinde,

29 ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, tüm engelli çalışanlar ile hamile çalışanlar ücretli izinli sayılır. Şehit dul ve yetimleri ile anne, baba ve kardeşleri 18 Mart Şehitler Gününde, malul gaziler ile eşleri ise 19 Eylül Gaziler Gününde ücretli izinli sayılırlar. ÜCRETSİZ İZİN Madde 38 Çalışanlara, aşağıda sıralanan hallerde ve gerektiğinde durumu belgelemek koşuluyla ücretsiz izin verilebilir Ücretsiz Doğum/Evlatlık İzni Doğum yapan çalışanın, talep etmesi halinde, yasal ücretli izninin bittiği tarihten başlamak üzere 6 aya kadar ücretsiz izin verilir. Ayrıca, bayan çalışanın 0-6 ay arası bebek evlat edinmesi ve belgelemesi kaydıyla, talebine istinaden evlat edinme tarihi itibariyle 6 aya kadar ücretsiz izin verilir Ücretsiz Refakat İzni Çalışana, bakmaya mecbur olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin doktor raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla, isteği üzerine 6 aya kadar ücretsiz izin verilir. Tedavisi uzun süren hastalıklar için ise bu izin 6 ay daha uzatılabilir Ücretsiz Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim ve Yabancı Dil Öğrenim İzni Yüksek lisans veya doktora eğitimi yapmak üzere yurt dışına giden çalışana isteği üzerine en çok 2 yıla kadar, yabancı dil öğrenmek amacı ile yurt dışına giden çalışana ise 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilir. Taraf sendika üyesi çalışanın talebi halinde bu süre en fazla 3 ay daha uzatılabilir Eş Durumundan Ücretsiz Yurtdışı İzni Eşi görevli olarak yurt içinden yurt dışına atanan çalışana, talebi halinde eşinin görev süresini geçmemek kaydıyla toplamda en çok 2 yıla kadar ücretsiz izin verilebilir Ücretsiz Mazeret İzni Mazeretine binaen ücretsiz izin talep eden çalışana, koşulların uygun olması halinde 1 yıla kadar ücretsiz izin verilebilir. Mazeretin devam etmesi halinde bu süre en çok 1 yıl daha uzatılabilir

30 Ücretsiz izin talebi yazılı olarak yapılır. Ücretsiz izne ayrılanlara ücret, ikramiye, tazminat ve sosyal yardımları ödenmez. İşverence talepleri üzerine ücretsiz izin verilenler, yükselme sınavı için belirlenen şartları taşıması halinde, yükselme sınavlarına girebilirler; başarılı oldukları takdirde ücretsiz iznin bitiminden itibaren yeni unvanları geçerli olur. Ancak yükselme için gerekli olan sürelerden ücretsiz izin süreleri düşülür. Ücretsiz izin dönüşü ataması yapılan çalışan göreve başladığı tarihteki Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabidir

31 V. BÖLÜM PARASAL HAKLAR

32 ÜCRETLER VE DİĞER ÖDEMELERİN ÖDENME ZAMANI Madde 39 - Çalışanın brüt aylık ücreti, Unvan Ücreti, Görev Pozisyonu Ücreti ve Unvanda Bekleme Ücreti tutarlarının toplamından oluşmaktadır. Unvanda bekleme ücreti çalışanın sahip olduğu unvanın bekleme süresine göre her yıl için unvan ücretinin %5 i oranında ödenir. Toplu İş Sözleşmesiyle belirlenen ücret ve diğer ödemeler, (aksi bu ödemeleri düzenleyen hükümlerde belirtilmemişse) her ayın ilk günü ödenir. Aylık ücrette değişikliğe neden olacak terfi, görev pozisyonu değişikliği v.b. durumlarda değişiklikler takip eden aybaşından itibaren geçerlidir. ÜCRET ZAMMI Madde Çalışanlara, tarihinden uygulanacak ve 1 yıl süreyle geçerli olacak zamlı ücretlere ilişkin ücret matrisi Ek:2 de yer aldığı şekliyle belirlenmiştir İkinci yıl zammı; Banka tarafından, tarihi itibariyle çalışanların brüt ücretleri toplamından oluşan maliyete, tarihinden itibaren 1 yıl süreyle geçerli olacak şekilde, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Aralık 2015 tarihinde açıklanacak Temel Yıllık Tüketici Fiyatları Türkiye Genel Endeksinde (TÜFE) belirlenecek olan fiyat artış oranına 1 puan eklenmek suretiyle artış olacak şekilde ücret düzenlemesi yapılır. EK ÖDEME Madde 41- Taraf sendika üyelerine aylık brüt 80-TL ilave ödeme yapılır. İKRAMİYE Madde 42 Çalışanlara (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının 1. günü ödenmek üzere) aylık brüt ücreti tutarında yılda dört ikramiye verilir. Günlük ikramiye tutarı, ikramiye tutarının 90 a bölünmesi suretiyle hesaplanır. İŞVEREN KATKILI BİREYSEL EMEKLİLİK Madde 43 - Bankaca tarihinden itibaren, Banka tarafından Bireysel Emeklilik Sistemine katılan çalışanlara yapılan %3 işveren katkısına ek olarak ödenen 50 TL 100-TL ye çıkarılacaktır

33 Bireysel Emeklilik Sistemine katılmayan çalışanlara ise katılım şartı aranmaksızın ödenmekte olan 50 TL 100 TL ye çıkarılacaktır. YER DEĞİŞTİRME TAZMİNATI Madde 44 Banka çalışanlarına, görev yeri değişikliği halinde Yer Değiştirme Tazminatı Tablosu (EK:3) na göre ücret ödenir. Aynı işyerinde veya aynı şehirde görevli iken başka şehre atanan karı koca ve birlikte oturulan çocuklarla, ana, babanın işveren Bankanın çalışanı olmaları halinde bu ödeme bunlardan sadece birine ve aylık ücreti yüksek olana ödenir. Çalışanın kendisinin nakil talebinin bulunması halinde harcırah ödenmez. Ancak, en son görev yaptığı Birim/Şubede 5 yıldan fazla görev yapmış olan çalışanın (kendi yazılı nakil talebi olsa bile) görev bölgesi dışına nakledilmesi durumunda harcırah ödenir. Söz konusu ödeme için belge şartı aranmaz. GÜNDELİK VE KONAKLAMA ÜCRETLERİ Madde 45 Banka çalışanlarına, yurt içi-yurt dışı geçici görevlendirmelerinde ve görev nedeniyle yapacakları yolculuklarda ödenecek gündelik ve konaklama ücretlerine ilişkin esaslar İşveren Bankaca saptanır. Söz konusu ücretler Gündelik ve Konaklama Limitleri Tablosu (Ek:4) deki limitler dâhilinde ödenir. TAZMİNATLAR Madde 46 Banka çalışanlarına aşağıdaki tazminatlar ödenir Yabancı Dil Tazminatı Banka çalışanlarına, EK-5 de yer alan Yabancı Dil Tazminatı Cetveline göre ve sadece bir dil için ödeme yapılır Para Grup Merkezi Tazminatı Para grup ve Takas merkezlerinde görev yapan taraf sendika üyelerine çalışma koşullarının güçlüğü ile hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri dışında çalışma gerekliliği nedeniyle aylık brüt 50 TL ilave tazminat ödemesi yapılır

34 TEMETTÜ Madde 47 Banka çalışanlarına, Banka Esas Sözleşmesindeki hükümlere uygun olarak Genel Kurul Kararı doğrultusunda her yıl karından ayrılacak miktarda temettü ödemesi yapılabilir. PERFORMANS PRİMİ Madde 48 - Banka çalışanlarına ödenecek performans primine ilişkin esaslar İşveren Bankaca belirlenir

35 VI. BÖLÜM SOSYAL HAKLAR

36 YEMEK YARDIMI Madde 49 - İşveren Banka mevcut uygulama doğrultusunda çalışanlarına yemek kartı verir. Yemek kartı veya kupon anlaşması yapılırken ülke genelinde geçerli nokta sayısının fazlalığı göz önünde bulundurulur. ÖLÜM YARDIMI Madde 50 Bankaca, emekli olmadan vefat eden taraf sendika üyesinin kanuni mirasçılarına iki aylık brüt maaşı tutarında ölüm yardımı yapılır. DOĞAL AFET YARDIMI Madde 51 Doğal afet durumunda İşveren Banka, sendika ile görüşerek olay bazında değerlendirme yapar

37 VII. BÖLÜM DİSİPLİN KURULU

38 DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU Madde 52 - Disiplin Kurulu; Bankadaki çalışanlar arasından İşveren Banka tarafından atanacak bir başkan ve iki üye ile Sendikanın atayacağı iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Disiplin kurulunun sekretarya işlemlerini Banka organizasyon şemasında yer alan Disiplin Kurulu Bölüm Başkanlığı yürütür. Banka tarafından Disiplin Kurulunun yapısı ve üye sayısında değişiklik yapıldığı takdirde, durum Sendika ya bildirilir ve üye sayısındaki denge dikkate alınarak karşılıklı mutabakat sağlanır. DİSİPLİN KURULUNUN TOPLANMA, KARAR VE ÇALIŞMA ŞEKLİ Madde 53 - Kurul başkanın daveti üzerine toplanır. Kurulda her üyenin bir oyu vardır. Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile verilir. Kurul incelemelerini müfettiş tarafından düzenlenen soruşturma dosyaları üzerinden yapar. Banka çalışanlarının savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Çalışan 7 iş gününden az olmamak üzere verilecek süre içerisinde yazılı olarak savunmasını yapar. Verilen süre içerisinde savunmasını yapmayan çalışan savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Sadece işten çıkarma cezalarında uygulanmak üzere toplantı tarihinden önce yazılı olarak talepte bulunması halinde hakkında soruşturma yapılan çalışan da Disiplin Kurulunda dinlenebilir. Kurul kararları Banka Organizasyonel Yapılanma Yönetmeliği uyarınca yetki devri yapılan organın onayı ile yürürlük kazanır. DİSİPLİN Madde 54 Çalışanlar, görevlerini genel mevzuat ile bu Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla Banka Esas Sözleşmesi ve mevcut veya bundan sonra yürürlüğe konacak Banka mevzuatı hükümleri gereğince yerine getirmek zorunluluğunda olup her türlü kusur ve ihmallerinden ve de Bankayı uğrattıkları zararlardan sorumludurlar. CEZALAR Madde 55 - UYARMA: Çalışana, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin, hataları da belirtilmek suretiyle yazılı olarak bildirilmesidir. Uyarma cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır:

39 Amirlerince usul ve mevzuata uygun olarak verilen talimat ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev yerinde bankaca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek, Geçerli bir nedeni olmaksızın müşteriyi bekletmek, müşterilerle yeterince ilgilenmemek, kaba, saygısız, nezaketsiz ve ağırbaşlılığa uymayan davranışlarda bulunmak, Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev yerini terk etmek veya çalışma saatleri içerisinde göreviyle bağdaşmayan işlerle uğraşmak, Usulsüz başvuru ve şikâyette bulunmak, şikâyet ve dileklerin iletilmesi sırasında başvurulması gereken makamı haklı bir neden olmaksızın aşmak, İş arkadaşlarına, yönetimi altındaki çalışana veya amirine kaba ve saygısız davranışlarda bulunmak, Kendi sorumluluğuna verilen işlem yapma yetkisinin ve bilgisayar şifresinin başkası tarafından kullanılmasına sebebiyet vermek ya da başkasının bilgisayar şifresi ile işlem yapmak, Banka mevzuatına aykırı mahiyette veya miktarda bankamızdan kredi almak, Banka müşterilerinden hediye istemek, KINAMA: Çalışana, görevinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının kusurları da belirtilmek suretiyle yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır: Amirlerince usul ve mevzuata uygun olarak verilen talimat ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev yerinde bankaca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak, Yönetimi altındaki çalışanın yönetim ve denetiminde ihmal göstererek usulsüz işlem yapmasına elverişli bir ortamın doğmasına yol açmak, İş arkadaşlarına, yönetimi altındaki çalışana, amirlerine veya müşterilere hakaret etmek, Görevle ilgili bilgi ve belgeleri yetkili kişi ve mercilere haklı bir neden olmaksızın süresi içinde vermemek, Banka içinde veya dışında bankacılık mesleğine ve/veya etik ilkelere aykırı, bankanın itibarını sarsacak davranışlarda bulunmak,

40 Yer değiştirme, yükselme ve diğer özlük hakları ile ilgili konularda kural dışı yollara başvurmak ve aracı kullanmak, Yetkili kılınmadığı halde Banka hakkında medya kuruluşlarına bilgi ve demeç vermek, Usul ve mevzuata uygun amir veya müşteri talimatlarına uymamak, İzinsiz ve özürsüz olarak bir iş günü göreve gelmemek, Kasıtlı olarak üstlerine yanlış bilgi vermek veya bildirilmesi gereken hususları saklamak veyahut inceleme/soruşturma veya teftişlerde kasıtlı olarak gerçeğe aykırı bildirimlerde bulunmak veya soruşturmayı güçleştirmek, Görevin yapılışı sırasında ihmal göstererek Bankayı veya Banka müşterilerini zarara uğratmak, Görev ve tayin emirlerini kabul edilebilir haklı bir neden olmaksızın çalışana tebliğ etmemek, öngörülen süreler içinde eski görev yerinden ayrılışını sağlamamak, Görev ve tayin emirlerini kabul edilebilir haklı bir neden olmaksızın tebellüğ etmemek, öngörülen süreler içinde yeni yerinde göreve başlamamak, Şahsen karşılanması gereken giderleri (kasıt olmaksızın) ödememek/bankaya ödetmek, Banka dâhilinde yapılan bir yolsuzluğu haber vermemek, Üçüncü dereceye kadar akrabalar ayrık, Banka müşterilerinden borç almak veya lehine kredi aldırmak, Görevini veya yetkilerini kötüye kullanmak veya kullandırmak, Görevin yerine getirilmesinde haklı bir neden olmaksızın müşteri ve çalışan arasında ayrım yapmak, Kendi sorumluluğuna verilen işlem yapma yetkisinin ve bilgisayar şifresinin başkası tarafından kullanılmasına sebebiyet vermeyi ya da başkasının bilgisayar şifresi ile işlem yapmayı alışkanlık haline getirmek, Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmeyi, erken ayrılmayı, görev yerini terk etmeyi veya çalışma saatleri içerisinde göreviyle bağdaşmayan işlerle uğraşmayı alışkanlık haline getirmek,

41 Unvan ve görevinin etkinliğini kullanarak, yönetimi altındaki çalışanlara yasa ve/veya mevzuata aykırı iş ve işlemler yapması için talimat vermek veya görevi ile ilgili işlerde, üstleri tarafından verilen yasa ve/veya mevzuata aykırı talimatları itiraz etmeksizin yerine getirmek, Kumar, içki, uyuşturucu madde alışkanlığı/bağımlılığı nedeniyle veya haklı/zorunlu sebepler olmaksızın gelirinin üzerinde harcama yapmak suretiyle borçlanmak veya tefeciden ya da müşteriden borç almak, Sürekli olarak risk doğrucu işlemler yapmak, Kredilendirmeye esas sistem modülüne, farklı veri yüklemek suretiyle gerekli şartları taşımayan müşterinin kredi almasına veya teminat durumunun banka aleyhine oluşmasına yol açarak kredinin tahsil kabiliyetini zayıflatmak, Nitelik, içerik ve sıklık bakımından makul ve kabul edilebilir sınırlar içerisindeki mutad işler hariç Bankanın e-posta ve internet sistemini özel işler için kullanmak, Çalışana psikolojik tacizde (mobbing) bulunmak, Bankaya veya Bankanın müşterilerine ait sırları açığa vurmak, çalışana ait gizli belge ve bilgileri ilgisi olmayan kişilere vermek, İŞTEN ÇIKARMA: Çalışanın bir daha Bankada çalıştırılmamak üzere hizmet sözleşmesinin feshedilmesidir. İşten Çıkarma cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır: Bankaya ait olan veya Bankaya emaneten bırakılmış veya rehin edilmiş para, mal veya kıymetleri zimmetine geçirmek, Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik veya benzeri yüz kızartıcı suçlardan birini işlemek, Müşteriye çıkar sağlayarak, müşteriden doğrudan doğruya veya aracı eliyle menfaat temin etmek, Her türlü defter, belge ve kayıtları tahrif etmek veya ettirmek veya kötü niyetle yok etmek veya ettirmek, Banka içinde veya görev sırasında iş arkadaşlarına ve müşterilere fiili saldırıda bulunmak, silahla ve yaralayıcı, öldürücü aletlerle tehdit etmek, Üstlerinin veya iş arkadaşlarının şeref ve namusuna dokunacak beyanlarda veya şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve şikâyetlerde bulunmak,

42 İşe başvuru, işe başlama ve hizmet sözleşmesinin yapıldığı sırada akdin esaslı noktalarından biri için gerekli nitelikler veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya belgeler vererek Bankayı yanıltmak, Kasıtlı olarak Bankayı veya Banka müşterilerini zarara uğratmak, Bankanın izni olmaksızın; izin süreleri içinde veya dışında, ücretli veya ücretsiz başka bir işte çalışmak veya görev yapmak, her türlü şirket veya ticaret ve sanayi müesseselerinde (Bankaca görevlendirme hariç) yönetim kurulu üyeliği veya denetçilik yapmak, ticari faaliyette bulunmak, müşterilerle gizli veya açık ticari ortaklık kurmak, İzinsiz veya özürsüz ardı ardına iki gün veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü göreve gelmemek, Banka içinde veya görev sırasında, ideolojik/siyasal anlamda Bankanın çalışma düzenini bozacak eylemlerde bulunmak, yasaklanmış her türlü yayını veya ideolojik/siyasal içerikli bildiri, afiş, pankart vb. basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya dağıtmak üzere bulundurmak, Görev mahallinde genel ahlak kurallarına aykırı, edep dışı davranışlarda bulunmak, Göreve sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek, işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak, kumar oynamak veya oynatmak, Alım satım, artırma ve eksiltme işlerine hile karıştırarak Bankayı zarara sokmak veya bu gibi işlerde karşı tarafı koruduğu sabit olmak, İnsan Kaynakları Yönetmeliği nde belirtilen istisnalar dışında siyasette bulunmak ve siyasi partilere üye olmak, İşverenin güvenini kötüye kullanmak, doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunmak, Görevini veya yetkilerini kötüye kullanmak veya kullandırmak suretiyle kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak, Başkasına zarar vermek, kendisine veya başkasına yarar sağlamak amacıyla; bilgileri otomatik işleme tabi tutulmuş bir sistemden programları, verileri veya diğer herhangi bir unsuru hukuka aykırı olarak ele geçirmek, nakletmek veya çoğaltmak, kısmen veya tamamen tahrip etmek, değiştirmek, silmek, sistemin işlemesine engel olmak veya yanlış biçimde işlemesini sağlamak,

43 Bankaya veya Bankanın müşterilerine ait sırları kendisine veya başkasına çıkar sağlamak amacıyla açığa vurmak, çalışana ait gizli belge ve bilgileri; kendisi veya başkası lehine yahut aleyhine kullanmak amacıyla ilgisi olmayan kişilere vermek, Bankanın huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bu faaliyetleri teşvik ve tahrik etmek, Sürekli olarak risk doğurucu iş ve işlemler yapmak suretiyle banka zararına sebebiyet vermek, Banka dâhilinde yapılan bir yolsuzluğu kasten bildirmemek/örtbas etmek, Bilerek kara para aklanmasına yardımcı olmak veya aracılık etmek, Alenen veya kimliğini gizlemek suretiyle banka çalışanlarına veya üçüncü kişilere Banka Yöneticileri veya uygulamaları hakkında itham edici içerikte e-posta veya yazılar göndermek, kendisine gönderilen bu tür yazıları başkalarına iletmek, İş Kanununda yer alan iş sözleşmesinin derhal feshini gerektiren diğer davranışlardan birini gerçekleştirmek. BENZER HAL VE EYLEMLER Madde 56- Yapılan bir kabahat ve işlenen bir suç bu Toplu İş Sözleşmesinde tanımı yapılanlardan hiç birine uymadığı takdirde, bu kabahat ve fiil tanımlanan hallerden hangisine benziyorsa çalışan hakkında ona göre işlem yapılır. GEÇİCİ OLARAK İŞTEN EL ÇEKTİRME Madde 57 - Hakkında tahkikat sürdürülen veya disiplin kovuşturması gereken çalışanın işe devamı sakıncalı görülürse, ilgili Genel Müdürlük emrine alınmak suretiyle geçici olarak işten el çektirilir. İşten el çektirmenin devamı süresince ilgili çalışana, Toplu İş Sözleşmesi nde tanımlanan unvan ücreti dışında hiçbir ödeme yapılmaz. DİSİPLİN CEZASI UYGULAMASI Madde Çalışanın, soruşturulan veya hakkında disiplin cezası uygulanan fiili soruşturma veya ceza tarihinden itibaren 3 yıl içinde tekrar işlemesi halinde bu defa fiilin gerektirdiği cezanın bir derece ağır olanı uygulanabilir. Ancak bu ceza işten çıkarma cezası olamaz

44 58.2.-Cezayı gerektiren eylemin değerlendirilmesi sırasında; Suç sayılan eylemin Banka bünyesinde meydana getirdiği maddi ve manevi önem derecesi, Eylemi işleyenin görev ve mevkiinin önemi, Bankadaki tutum ve davranışları ile kişiliği hakkındaki genel kanaat, Eylemin nedenleri ve çalışma koşulları göz önünde bulundurularak belirlenir Çalışanın, 4857 sayılı İş Kanunu nun 25/II maddesi kapsamına giren fiillerinin ikrarı veya yeterli delilin varlığı halinde, Disiplin Kurulu kararı ve onayı beklenilmeden İnsan Kaynakları Yönetmeliği hükümleri uyarınca iş akdi feshedilebilir

45 VIII. BÖLÜM UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

46 UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ Madde 59 - Bu Toplu İş Sözleşmesinin veya İşveren Banka mevzuatının veya yürürlükteki Kanun, Tüzük, Yönetmeliklerle bunlara bağlı mevzuatın yorumlanmasından veya uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklar, başvuru üzerine 10 gün içinde İşveren Banka ve Sendika Temsilcilerinin yapacakları toplantıda görüşülerek çözülür. Uyuşmazlığın görüşme yoluyla giderilememesi halinde taraflar 60. maddede belirtilen Uyuşmazlıkları Çözüm Komitesine başvurmakta serbesttir. UYUŞMAZLIKLARI ÇÖZÜM KOMİTESİ VE KARARLARI Madde 60 Uyuşmazlıkları Çözüm Komitesi taraflarca atanan 3 er üyeden oluşur. Taraflar, Komite üyelerini, Toplu İş Sözleşmesi yürürlüğe girdikten sonra 1 ay içinde karşı tarafa bildirirler. Bu komite, taraflardan birinin uyuşmazlık konusunu yazılı olarak diğer tarafa bildirmesini izleyen 5 işgünü içinde toplanmak zorundadır. Komite, ilk toplantısından itibaren en çok 10 iş günü içinde uyuşmazlığı bir karara bağlamak zorundadır. Komite bu süre içinde bir karar veremediği takdirde görüşmeler, tarafların anlaşması ile en çok 5 işgünü daha uzatılabilir. Komite bir karara varamazsa veya varılan karar taraflarca kabul edilmezse, tarafların 6356 sayılı kanun ve buna ilişkin mevzuattan doğan hakları saklıdır

47 IX. BÖLÜM İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME HALLERİ

48 İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ Madde 61 - İş sözleşmesinin sona ermesi, yasalardaki düzenlemeler saklı kalmak üzere, aşağıda yazılı hallerde olur Ölüm: Banka çalışanının ölümü halinde iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer Emeklilik: Banka çalışanının emekliliğini hak etmesi ve kendi isteği halinde iş sözleşmesi sona erer Süre: Belirli süreli iş sözleşmesi, süresinin bitimi ile kendiliğinden sona erer Tarafların Anlaşması: İş sözleşmesinin belirli ya da belirsiz süreli yapılmış olmasına bakılmaksızın taraflar anlaşmaya vardıklarını yazılı beyan etmeleri şartıyla, iş sözleşmesini her zaman sona erdirebilirler. Yazılı anlaşmada sözleşmenin derhal veya belirli bir süre sonra sona erdirileceğinin de belirtilmesi gereklidir. Bu konuda Bankanın ikale uygulaması esas alınır Fesih: İş sözleşmesinin taraflarca fesih edilmek suretiyle sona erdirilmesi aşağıdaki şekillerde olur Derhal Fesih: İş Kanunu'nun 24 ve 25'inci maddesinde gösterilen haklı sebeplerin varlığı halinde, çalışan veya İşveren Banka belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesini derhal feshedebilir Olağan Fesih: Çalışan veya Banka belirsiz süreli iş sözleşmesini ihbar sürelerine ve diğer yasal koşullara uymak şartıyla feshedebilir. İHBAR SÜRESİ Madde 62 - Banka çalışanlarına uygulanacak fesih ihbar süresi: Bankadaki hizmet süresi 6 aydan az olanlar için 2 hafta, Bankadaki hizmet süresi 6 ay ile 1,5 yıl arasında olanlar için 4 hafta, Bankadaki hizmet süresi 1,5 yıl ile 3 yıl arasında olanlar için 6 hafta, Bankadaki hizmet süresi 3 yıldan fazla olanlar için 8 haftadır. İşveren Banka, iş sözleşmesi feshedilecek olanlara isterse ihbar süresini karşılayan ücreti peşinen vererek ihbar süresini beklemeden iş sözleşmesini derhal feshedebilir

49 KIDEM TAZMİNATI Madde 63 - Çalışana, 657 ve 399'a tabi süreleri için Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre hesaplanan tazminat, İş Kanunu'na tabi dönem için ise 1475 s. Kanuna göre giydirilmiş aylık ücreti üzerinden ve tavanı aşmamak kaydıyla hesaplanan kıdem tazminatı ödemesi yapılır. Taraf Sendika Üyesine, İş Kanunu'nda belirtilen "kıdem tazminatına hak kazandıran" hallerin ortaya çıkmasında her yıl için 40 günlük ücreti üzerinden (yasal kıdem tazminatı tavanını aşmamak üzere) yasa hükümlerine göre kıdem tazminatı ödenir

50 X. BÖLÜM YÜRÜRLÜK VE SÜRE

51 YÜRÜRLÜK VE SÜRE Madde 64- Bu sözleşme 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer. 31 Aralık 2016 tarihinde sona erer. Bu sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesi halinde, hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar hizmet akdi olarak aynen yürürlükte kalır. Bu Toplu İş Sözleşmesi 65 madde olarak düzenlenmiş ve taraflarca tarihinde imzalanmıştır. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adına Öz Finans-İş Sendikası Adına Hüseyin AYDIN Genel Müdür Ahmet EROĞLU Genel Başkan Yusuf BİLMEZ Danışman Osman YILDIZ Genel Başkan Yardımcısı Peyami Ömer ÖZDİLEK Genel Müdür Yardımcısı İrfan Kemal KARATOSUN Genel Sekreter Taha Çakmak Daire Başkanı Rıza CENGİZ Sendika Uzmanı

52 EKLER

53 Ek: 1 Kariyer Yolları Tablosu Ek: 2 Ücret Matrisi 1 Ücret Matrisi 2 Ek: 3 Yer Değiştirme Tazminatı Tablosu Ek: 4 Gündelik ve Konaklama Limitleri Tablosu Ek: 5 Yabancı Dil Tazminatı Tablosu

54 KARİYER YOLLARI TABLOSU EK-1 BANKACILIK UNVAN GRUBU UZMAN BANKACILIK PERSONELİ İHTİSAS UNVAN GRUBU MÜFETTİŞ İÇ KONTROL**** HUKUK TEKNİK SAĞLIK Müdür Müdür Hukuk Müşaviri Müdür Yönetmen 1 Yıl Yönetmen 2 Yıl Kıdemli Mühendis Kıdemli Mimar 5 Yıl Tabip Uzman 3 Yıl Uzman Yrd.* 4Yıl Yönetmen Yrd. 2 Yıl Servis Yetkilisi 3 Yıl Müfettiş** 4 Yıl Müfettiş Yrd 4 Yıl İç Kontrolör*** 4 Yıl Kıdemli Avukat 5 Yıl Avukat 5 Yıl Kıdemli Teknik Personel Teknik Personel 5 Yıl Mühendis Mimar 5 Yıl Hemşire Servis Görevlisi 3 Yıl Banko Görevlisi 4 Yıl Teknik Personel Yrd 5 Yıl Güvenlik Gör. Haberleşme Gör. Şoför 3Yıl *24. Ay sonunda yapılan değerlendirmede başarısız olan Uzman Yardımcısı personelin 1 kez daha sınava girme hakkı vardır. Bu sınavda da başarısız olması halinde Servis Görevlisi unvanına atanır. 4 yılın sonunda yapılan sınavda başarısız olan Uzman Yardımcısı personelin 1 kez daha sınava girme hakkı vardır. Bu sınavda da başarısız olması halinde Servis Yetkilisi unvanına atanır. **Müfettiş unvanında olan personel 5. yıldan itibaren yönetmen unvanı ile idari göreve atanabilir. Yönetmen unvanında 1 yıl çalıştıktan sonra Müdür unvanına atanabilir. ***Servis Yetkilisi sınavına girmeye hak kazanmış Servis Görevlisi ile Servis Yetkilisi unvanlı personel, geçiş sınavına katılarak İç Kontrolör (stajyer) unvanına atanabilir Bekleme süresini (4 yıl) tamamlayan İç Kontrolör unvanlı personel yönetmenliğe yükselme yazılı sınavına girer. Başarılı olması halinde Banka ihtiyaçları doğrultusunda idari göreve Yönetmen unvanında atanabilir. Söz konusu personelin Yönetmenlikte bekleme süresi Bankacılık Personelinde olduğu gibi 2 yıldır. ****Halen İç Kontrolör Yardımcısı unvanında çalışan personelin İç Kontrolör unvanına yükselmesi için gereken bekleme süresi ile İç Kontrolör unvanında çalışan personelin Yönetmenliğe yükselme yazılı sınavına girebilmesi için gereken bekleme süresi 3 yıl, Kıdemli İç Kontrolör unvanında çalışan personelin Müdür unvanına atanabilmesi için gereken bekleme süresi ise 2 yıldır.

55 GENEL MÜDÜRLÜK / KOORDİNATÖRLÜK /BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ ÇALIŞANLARINA AİT ÜCRET MATRİSİ (YÖNETİCİ GRUBU HARİÇ) EK: 2 MÜDÜR / BAŞ MÜFETTİŞ/ BAŞ İÇ KONTROLÖR** YÖNETMEN / KIDEMLİ MÜFETTİŞ/ KIDEMLİ İÇ KONTROLÖR/ YÖNETMEN YRD./ UZMAN YRD./ UZMAN/ MÜFETTİŞ YRD./ SERVİS YETKİLİSİ MÜFETTİŞ/ İÇ KONROLÖR İÇ KONTROLÖR YRD. SERVİS GÖR. BANKO GÖREVLİSİ GÖREV POZİSYONU ÜCRETİ UNVAN ÜCRETİ Yetkili-1.Grup Yetkili-2.Grup Asistan Banko Asistanı * Re'sen yetki alan Müfettiş Yardımcısı ve İç Kontrolör Yardımcısı unvanlı personel ile 24. ayda yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan Uzman Yardımcısı unvanlı personele TL görev pozisyonu ücreti ödenir. ** Baş Müfettiş ve Baş İç Kontrolör unvanlı personel, bu unvan grubu tasfiye edilinceye kadar Müdür unvan ücreti ile 2. Grup Yetkili görev pozisyonu ücreti alacaktır. HUKUK / MÜHENDİSLİK/TEKNİK VE SAĞLIK GRUBU ÇALIŞANLARINA AİT ÜCRET MATRİSİ TABİP HUKUK MÜŞAVİRİ KIDEMLİ MİMAR/ KIDEMLİ MÜHENDİS/ MÜŞAVİR AVUKAT KIDEMLİ AVUKAT MİMAR/ MÜHENDİS/KID EMLİ TEKNİK PERSONEL HEMŞİRE AVUKAT/ TEKNİK PERSONEL TEKNİK PERSONEL YRD. GÖREV POZİSYONU ÜCRETİ UNVAN ÜCRETİ İşyeri Hekimi Yetkili-1.Grup Yetkili-2.Grup Asistan İş Güvenliği Uzmanı DESTEK ASİSTANLARI (GÜVENLİK GÖREVLİSİ / HABERLEŞME GÖREVLİSİ / ŞOFÖR) GÖREV POZİSYONU ÜCRETİ UNVAN ÜCRETİ Güv.Gör./Hab.Gör. (21 yıl ve üzeri kıdem) - Şoför Güv.Gör./Hab.Gör. (16-20 yıl kıdem) Güv.Gör./Hab.Gör. (11-15 yıl kıdem) Güv.Gör./Hab.Gör. (6-10 yıl kıdem) Güv.Gör./Hab.Gör. (4-5 yıl kıdem) -Şoför (1-5 yıl kıdem) Güv.Gör./Hab.Gör. (2-3 yıl kıdem) Güv.Gör./Hab.Gör. (2 yıla kadar kıdemli) -Şoför (1 yıla kadar kıdemli)

MADDE-2. YÜRÜRLÜK SÜRESİ Bu Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük süresi... yıl olup,... tarihinde yürürlüğe girer;... tarihi mesai bitiminde sona erer.

MADDE-2. YÜRÜRLÜK SÜRESİ Bu Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük süresi... yıl olup,... tarihinde yürürlüğe girer;... tarihi mesai bitiminde sona erer. 1 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI 1.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE-1. TARAFLAR ve TANIMLAR Bu toplu iş sözleşmesinin tarafları... BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile HİZMET-İŞ (TÜM BELEDİYE VE GENEL HİZMET İŞÇİLERİ SENDİKASI)

Detaylı

GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AMAÇ GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AMAÇ Taraflar işçi-işveren ilişkilerini, sosyal adalet, karşılıklı iyiniyet ilkeleri ışığı altında, tarafların maddi ve manevi menfaatlerini yurt ve işletme ekonomisi gerçekleri

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

T.C. KULTUR VE TURİZM BAKANLIĞI VE BAĞLI İŞYERLERİ İSLETME TOPLU İS SÖZLEŞMESİ

T.C. KULTUR VE TURİZM BAKANLIĞI VE BAĞLI İŞYERLERİ İSLETME TOPLU İS SÖZLEŞMESİ T.C. KULTUR VE TURİZM BAKANLIĞI VE BAĞLI İŞYERLERİ İSLETME TOPLU İS SÖZLEŞMESİ TARAFLAR İŞVEREN SENDİKASI : KAMU-IS KAMU İSLETMELERİ İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞÇİ SENDİKASI : TEZ-KOOP-IS TÜRKİYE KOOPERATİF,

Detaylı

DİSK GENEL-İŞ SENDİKASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.01.2013 31.12.2015 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 7. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

DİSK GENEL-İŞ SENDİKASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.01.2013 31.12.2015 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 7. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ DİSK GENEL-İŞ SENDİKASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.01.2013 31.12.2015 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 7. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TARAFLAR ve TANIMLAR Madde - 1 Bu Toplu İş

Detaylı

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı - 1 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı - 1 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1 - 1-2015 İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1 - 2 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER HABERLEŞME TARİHİ. 4 KURUM TARİHÇEMİZ.. 5 ETİK POLİTİKAMIZ... 7 MESLEKÎ ETİK İLKELERİMİZ..

Detaylı

: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ONDOKUZ MAVIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR İŞVEREN SENDİKA : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ : TEZ-KOOP-İŞ (Uyuşmazlık Konusu Maddeleri Yüksek Hakem

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU TÜRKİYE SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 4857 SAYILI İŞ KANUNU Aralık 2012 ANKARA SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU SAĞLIK - İŞ Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası

Detaylı

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 22.01.1990

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 11695 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kanun Numarası : 6356 Kabul Tarihi : 18/10/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/11/2012 Sayı : 28460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Ofisi 2011 Birinci Baskı 2011 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER Kapsam Madde 1 Bu İç Yönetmelik, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Merkez ve Birliğe bağlı taşra teşkilâtında bulunan

Detaylı

I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER I. KISIM TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ

I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER I. KISIM TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER I. KISIM TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1-Hukuki Niteliği: Türkiye Şeker Sanayii İşverenleri Sendikası ile Türkiye Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş), aralarında imzaladıkları

Detaylı

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi Personel El Kitabı Şehrin Lokomotifi Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i Mum olmak kolay değildir Işık saçmak için önce yanmak gerekir!. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî A k s a r

Detaylı

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ MADDE - 1 Sendikanın Adı: "BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI dır. Kısa Adı : "BİRLİK HABER- SEN"

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? SIKÇA SORULAN SORULAR 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinin 2 ikinci fıkrasında yer alan Aday olarak atanmış Devlet memurunun

Detaylı

İŞ KANUNU. İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk

İŞ KANUNU. İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk İŞ KANUNU Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 1/9/1971 Sayı: 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 10 Sayfa: 3102 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Tarifler:

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI MAYIS 2013 1 ÇANAKKALE TİCARET BORSASI İsmetpaşa Mah.Piri Reis Cad.No:104 (Bursa Yolu 2.Km) / Çanakkale Telefon : 0 286 212 07 66 Fax : 0 286 212 47 69 Gelibolu

Detaylı

Kapsam Madde 2 - Bu yönerge, Sağlık B akanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personeli kapsar.

Kapsam Madde 2 - Bu yönerge, Sağlık B akanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personeli kapsar. Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin yıllık, mazeret, hastalık ve aylıksız izinlerinin

Detaylı

ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU

ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU Ara Dinlenmeleri, Fazla Çalışma, Hafta Tatili, Genel Tatiller ve Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları CAN ŞAFAK Birleşik Metal-İş Sendikası Toplu Sözleşme Uzmanı DİSK BİRLEŞİK METAL-İŞ

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Soruda. İş Kanunu ndan Doğan 40Tazminat Haklarımız. http://www.itkb.gov.tr Yayın No: 411

Soruda. İş Kanunu ndan Doğan 40Tazminat Haklarımız. http://www.itkb.gov.tr Yayın No: 411 Soruda İş Kanunu ndan Doğan 40Tazminat Haklarımız Kıdem tazminatı nedir? Kıdem süresi nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatına hak kazanma koşulları nelerdir? Kısmi süreli çalışanlar kıdem tazminatı alabilirler

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı