WINDOWS7 ÇALIŞMA SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "WINDOWS7 ÇALIŞMA SORULARI"

Transkript

1 WINDOWS7 ÇALIŞMA SORULARI 1. Hesap makinesi, Not defteri ve Paint programları nereden çalıştırılır? a) Başlat > Tüm Programlar -> Donatılar b) Başlat > Donatılar c) Denetim masası d) Bilgisayarım > Özellikler 2. Bilgisayara yeni bir kullanıcı hesabı nereden oluşturulur? a) Denetim masası > Kullanıcı hesapları b) Denetim masası > Kullanıcılar c) Denetim masası > Konuşma d) Denetim masası > Hesaplar 3. Zamanla dağılan dosyaları birleştirme işlemini yapan program A) Disk temizleme B)Scandisk C) Disk birleştiricisi D)Paint 4. Görev çubuğunun ekranın diğer kenarlarına taşınması için hangi seçenek kullanılır? a) Görev Çubuğunun ortasından boş alandan fare ile tutularak sürüklenir b) Görev çubuğu üzerine fare ile sağ tıklama yapılıp açılan menüden Özellikler i seçerek c) Görev çubuğu sabittir taşınmaz d) Başlat butonu üzerinden tutularak sürüklenir 5. Bilgisayar açıldıktan sonra Windows işletim sisteminde karşımıza gelen ekrana ne ad verilir? a) Masa Üstü b) Kontrol Paneli c) Denetim Masası d) Başlat Menüsü 6. Aşağıdakilerden hangisi Windows un Standart program öğelerinden biri değildir? A) Paint B) WordPad C) Windows Gezgini D) Microsoft Excel 7. Yazıcı ayarları nereden yapılır? a) Başlat > Aygıtlar ve Yazıcılar b) Başlat > Tüm Programlar > Yazıcılar c) Başlat > Bul d) Başlat > Belgeler 8. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. a) Windows da klasörler sarı renktedir b) Klasörleri dosyaların içerisine kopyalayabiliriz c) Klasörler; dosya ve diğer klasörleri içerisinde bulundurabilir d) Klasör ve dizin aynı anlama gelir 9. Bir klasör içersindeki bütün gizli dosyaları görebilmek için Windows Gezgini n de hangi seçenek kullanılır? a) Otomatik Kullan b) Düzenle -> Klasör ve Arama Seçenekleri -> Görünüm -> Gizli dosyaları göster c) Düzenle -> Yerleşim -> Gizli dosyaları göster d) Düzenle -> Özellikler -> Gizli dosyaları göster 10. Not defterinde kaydedilen bir belgenin uzantısı A) doc B) ppt C) txt D) xls 11. Arka plan resmi nerden değiştirilir? a) Bilgisayar -> Sağ tuş -> Özellikler b) Masaüstünde boş alanda sağ tuş > Kişiselleştir -> Masaüstü Arka Planı c) Belgelerim > Sağ tuş > Özellikler -> Masaüstü Arka Planı d) Resmin üzerinde sağ tuş > Özellikler -> Masaüstü Arka Planı 12. Aşağıdakilerden hangisi Görev Çubuğu üzerinde bulunmaz? a) Başlat düğmesi b) Açık olan programların simgesi c) Denetim masası simgeleri d) Tarih/saat göstergesi 13. Klasördeki herhangi bir dosya masaüstüne nasıl kısayol oluşturulabilir? a) Sağ tuş > Kısayol oluştur b) Düzen Menüsü -> Kısayol oluştur c) Dosya Menüsü -> Masa üstü Kısayolu d) Sağ tuş -> Gönder -> Masaüstü (Kısayol oluştur) 14. Windows Gezgini Düzenle Menüsü n de bulunan Kes ile Sil seçenekleri arasındaki fark a) Her ikisi de dosya siler. b) Kes dosya veya klasörü geri dönüşüm kutusuna atarak siler. Sil ise doğrudan siler. c) Her ikiside taşıma işlemi yapar. d) Kes seçilen dosya veya klasörün taşınacağını belirtmek için kullanılır. Sil seçilen dosya veya klasörü siler. 15. Bilgisayarımız da bulunan gereksiz dosyaları hangi yol temizlememizi sağlar? a) Başlat Tüm Programlar Donatılar Sistem Araçları - Denetim Masası -> Bölgesel ve Dil Seçenekleri b) Başlat Tüm Programlar Donatılar Sistem Araçları - Denetim Masası -> İnternet Seçenekleri c) Başlat Tüm Programlar Donatılar Sistem Araçları -> Disk Temizleme d) Başlat Tüm Programlar Donatılar Sistem Araçları -> Disk Birleştirme 1

2 16. Bir Programa ait simgenin Başlat menüsüne eklenmesi için aşağıdakilerden hangisi uygulanır? a) Programa ait simge fare ile tıklanır ve adı başlat olarak değiştirilir b) Programa ait simge fare ile tutularak başlat düğmesi üzerine bırakılarak c) Programa ait simge farenin sağ tuşu ile tıklanır ve gönder seçeneği seçilir d) Programa ait simge fare ile tutularak bilgisayarım simgesi üzerine bırakılır 17. Windows gezgininde bir sürücü ve klasörden seçilen dosyaları, başka bir sürücü veya klasöre taşımak için hangi yöntem kullanılır? a) Dosyaları seçtikten sonra Düzenle -> Kopyala, Hedef klasör seçildikten sonra Düzenle -> Yapıştır b) Dosyaları seçtikten sonra Düzenle -> Kes, Hedef klasör seçildikten sonra Düzenle -> Kopyala c) Dosyaları seçtikten sonra Düzenle -> Kes, Hedef klasör seçildikten sonra Düzenle -> Kopyala d) Dosyaları seçtikten sonra Düzenle -> Kes, Hedef klasör seçildikten sonra Düzenle -> Yapıştır 18. Yeni bir klasör oluşturmak için aşağıdakilerden hangisini kullanırız? a) Sol tuş > Yeni Klasör b) Sağ tuş > Yeni > Klasör c) Ekle > Yeni klasör d) Sağ tuş > Yeni > Ms Office Word 19. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir klavye tuşu üzerindeki ikinci karakteri çıkartmamızı sağlayan tuştur? A)Ctrl B)Numlock C)Capslock D)Shift 20. Klavyeden devamlı olarak büyük harf yazmak için aşağıdakilerden hangisi A)Caps Lock B)Alt C)Tab D)Backspace 21. Windows da masaüstünden hangi simgeye tıklanırsa C: (Hard disk), DVD RW v.b. g.b. sürücülere ulaşabiliriz? A)Belgelerim B)Bilgisayarım C)Geri dönüşüm kutusu D)Donatılar 22. Masaüstünde bulunan tüm simgelerin görev çubuğunda da görünmesini sağlamak için aşağıdaki seçeneklerin hangisini kullanırız? a) Masaüstünde sağ tuş -> Özellikler b) Düzenle -> Özellikler c) Görev Çubuğu sağ tuş -> Özellikler d) Görev çubuğu sağ tuş -> Araç Çubukları 23. Bilgisayarımızdan geçici olarak sildiğimiz dosyalar nerede görüntülenmektedir. a) Geri Dönüşüm Kutusu b) Belgeler c) Resimler d) Hiçbiri 24. Windows altında DOS işletim sistemine geçiş için kullanılan komut a) Donatılar (Accessories) b) MS-DOS Komut istemi (MS-DOS Prompt) c) Başlangıç (Startup) d) Windows Gezgini (Windows Explorer) 25. Not Defteri (Notepad) uygulamasında oluşturulan dosyaların uzantısı a).doc b).wri c).txt d).xls 26. Bilgisayarınızda sildiğiniz öğeler nereye alınır? a) Bilgisayarım (My Computer) b) Gelen Kutusu (Inbox) c) Geri Dönüşüm Kutusu (Recycle Bin) d) Microsoft Network 27. Windows için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Bir programlama dilidir b) Bir işletim sistemidir c) Virüs temizleme programıdır d) Veri tabanıdır 28. Herhangi bir dosya veya dizini diskete (A sürücüsü) kopyalamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır? a) Dosya Menüsü - Kopyala - Disket A b) Fare sağ düğme - Gönder - Disket A c) Düzen Menüsü - Gönder - Disket A d) Görünüm Menüsü - Kopyala - Disket A 29. Disk Birleştiricisi programı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Dosyaların parçalarını bir araya toplamak ve dosyaların arasındaki boşlukları ortadan kaldırarak, sabit disk veya disket üzerindeki dosyaları düzenlemek için bu program kullanılır b) Disk birleştiricisini kullanarak dosyaların birleştirilmesi sonucunda bilgisayar biraz daha hızlanacaktır c) Başlat - Tüm Programlar - Donatılar - Sistem Araçları - Disk birleştiricisi tıklanarak bu uygulama çalıştırılır d) Dosyalarınızı silerek sabit diskte boşluk yaratmaya yarar 30. Herhangi bir yardımcı tuşa gerek kalmadan sürekli büyük yazma imkanı sağlayan klavye üzerindeki tuş hangisidir? a) Caps Lock b) Shift c) Tab d) Num Lock 31. CTRL+V Kısa yol tuşunun a) Kopyalanmış nesneleri yapıştırır b) Kopyalanmış nesneleri taşır c) Kopyalanmış nesneleri hafızaya alır d) Kopyalanmış nesneleri siler 32. Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu a) Başlat - Ayarlar - Microsoft Word b) Başlat - Denetim Masası - Microsoft Office - Microsoft Word c) Başlat - Tüm Programlar - Microsoft Office - Microsoft Word d) Başlat - Programlar- Donatılar - Microsoft Word 2

3 33. Windows'ta Film veya müzik dosyaları hangi programla çalışır? a) Windows Ses Kaydedicisi b) Windows Media Player c) Windows Ses Denetimi d) Windows Explorer 34) Aşağıdakilerden hangisi Windwos işletim sistemine ait görev çubuğu üzerinde bulunmaz? Başlat menusu Düğmesi Açık olan programların ismi Denetim masası simgeleri Tarih/saat göstergesi 35) Windows ta Bilgisayar, Ağ gibi simgeler nereden gizlenip gösterilebilir? Başlat Programlar Donatılar Masaüstüne sağ tıklama - Sağ anahtar menüsü - Kişiselleştir Masaüstü simgelerini değiştirin Bilgisayarım - Denetim Masası Masaüstü Bilgisayarım Denetim Masası Kullanıcı Hesapları 36) Paint programı aşağıdaki menülerden hangisinde bulunur? Başlat Tüm Programlar-Donatılar Sistem Araçları Başlat Tüm Programlar Donatılar Başlat-Belgeler Başlat - Belgeler-Donatılar 37) Bilgisayarımızdaki herhangi bir dosya masa üstüne nasıl kısayol oluşturulabilir? Sağ tuş Gönder Masaüstü Kısayolu Düzen Menüsü Kısayol oluştur Dosya Menüsü Masa üstü Kısayolu Sağ tuş Kısa yol oluştur 38) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a- Windows ta klasörler sarı renktedir Klasörler; Dosya ve diğer klasörleri içerisinde bulundurabilir Klasör ve Directory (Dizin) aynı anlama gelirler Klasörleri dosyaların içerisine kopyalayabiliriz 39) Aşağıdakilerden hangisi dosya veya klasörlerin kopyalanması için geçerli bir yöntem değildir? Sağ tuş Kopyala Yapıştır Windows Gezgini - Düzenle menüsü Kopyala -Yapıştır Klavyeden CTLR + C CTRL + V Word - Ekle menüsü Kopyala Yapıştır 40) Bir Dosya veya klasöre ait konum, içerik ve öz niteliği gibi bilgileri öğrenebilmek için hangi seçenek doğru olarak verilmiştir? Dosya veya klasör üzerinde Sağ tuş Özellikler Dosya veya klasör üzerinde Dosya Menüsü Yeni Özellikler Dosya veya klasör üzerinde Sağ tuş Araştırılıyor Dosya veya klasör üzerinde Sağ tuş Aç 41) Windows penceresi içinde bulunan bir dosyayı silmek için hangi yöntem kullanılamaz? Dosya Seçilir Sağ tuş-sil Dosya Seçilir Düzenle Menüsü Sil Dosya Seçilir Dosya Menüsü Sil Dosya Seçilir Shift 42) Windows donatı olan Paint programının dosya uzantısı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?.bmp.txt.rtf.exe 43) Geri dönüşüm kutusunda bulunan herhangi bir dosyayı silindiği yere geri almak için hangisi kullanılır? Dosya Seçilir Sol tuş Geri yükle Dosya Seçilir Görünüm Geri Yükle Dosya Seçilir Araç çubuğundan Bu öğeyi geri yükle Dosya Seçilir Sağ tuş Gönder 44) Farenin çift tıklama hızı gibi, fare ayarlarında değişiklik yapılabilmesi için hangi yolu izleriz? Başlat Programlar Donatılar - Fare Başlat - Ayarlar - Fare Başlat - Yazıcılar - Denetim Masası - Fare Başlat Denetim Masası Donanım ve Ses - Fare 45) Yukarıdaki simgelerden doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Simge Durumuna Küçült Kapat Aşağı Geri Getir Kapat Aşağı Geri Getir Simge Durumuna Küçült Simge Durumuna Küçült Aşağı Geri Getir Kapat Aşağı Geri Getir Simge Durumuna Küçült Kapat I. Dosya ve klasörleri yapıştıracağımız yere tıklayıp, Yapıştır tuşuna basarız II. Kopyala veya Kes tuşuna basarız III. İstediğimiz Dosya ve klasörleri seçeriz. 46) Taşıma ve kopyalama işlemi için yukarıdaki işlemlerin yapılışının doğru sırası hangisidir? III-I-II III-II-I I-III-II I-II-III 47) Windows 7 temasında çalışmakta olan bir bilgisayarın temasının Windows Klasik yapılması nereden gerçekleşebilir? Masaüstü - Sağ tuş Yenile Masaüstü - Sağ tuş Temalar Masaüstü - Sağ tuş Kişiselleştir Masaüstü - Sağ tuş Özellikler- Görünüm 3

4 48) Yukarıdaki Klasör yapısına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? EGE klasörü içerisinde 2 adet dosya vardır. EGE klasörü İZMİR klasörünün alt klasörüdür IZMİR klasörü DENİZLİ klasörünün içerisinde yer almaktadır EGE klasörünün 2 adet alt klasörü vardır 49) Yandaki simgelerden hangisi bilgisayarım simgesinde bulunmaz? Yerel Disk DVD RW OEM Disket Sürücü 50) Kullanıcı oturumuna parola tanımlamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılmalıdır? Denetim Masası Kullanıcı Hesapları ve Aile Koruması- Kullanıcı hesapları Denetim Masası Sistem ve Güvenlik - Erişilebilirlik seçenekleri Denetim Masası Parola - Ağ bağlantıları Denetim Masası Kullanıcı Hesapları ve Aile Koruması- Msn Messenger 51) Yandaki simgelerin isimleri sıra ile Kes - Yapıştır - Kopyala Kes - Kopyala - Yapıştır Kopyala Kes - Yapıştır Yapıştır Kes Kopyala 54) Windows7 masa üstü simgesi olan yukarıdaki simgenin Kullanıcıların kayıt ettiği belgelerin tutulduğu yerdir Bilgisayarda bulunan sürücülere ulaşmamızı sağlar Kullanıcının Bilgisayarını kendi standartlarına göre ayarladığı yerdir Başka bilgisayarlarla bağlantı kurabilmek için ayarlamaların yapıldığı yerdir 55) Geri dönüşüm kutusunu boşaltmak için hangi yöntem izlenmelidir? Geri dönüşüm kutusu üzerinde farenin sağ tuşu Geri dönüşüm kutusunu boşalt Başlat menüsü üzerinde farenin sağ tuşu Özellikler Geri dönüşüm kutusunu boşalt Başlat menüsü Denetim masası ayarları Geri dönüşüm kutusu Geri dönüşüm kutusunu boşalt Bilgisayarım simgesi Geri dönüşüm kutusu Özellikler Geri dönüşüm kutusunu boşalt 52) Yukarıdaki Windows7 temalarının bulunduğu simgelere nereden erişebiliriz? Masa üstünde farenin sağ tuş menüsü Kişiselleştir Başlat Aygıtlar ve yazıcılar Bilgisayatım simgesi Windows temaları Başlat Tüm Programlar Donatılar Sistem 56) Yukarıdaki simgenin Kullanıcıların kayıt ettiği belgelerin tutulduğu yerdir İnternet ortamından bilgisayarımıza indirdiğimiz dosyaların tutulduğu yerdir Kullanıcının Bilgisayarını kendi standartlarına göre ayarladığı yerdir Başka bilgisayarlarla bağlantı kurabilmek için ayarlamaların yapıldığı yerdir 57) Aşağıdaki simgelerden hangisi masaüstündeki standart simgelerden değildir? 53) Windows7 masa üstü simgesi olan yukarıdaki simgenin Kullanıcıların kayıt ettiği belgelerin tutulduğu yerdir Silinen dosya ve klasörlerin tutulduğu yerdir Kullanıcının Bilgisayarını kendi standartlarına göre ayarladığı yerdir Başka bilgisayarlarla bağlantı kurabilmek için ayarlamaların yapıldığı yerdir 4

5 58) Yandaki düğmelerin anlamları Simge Durumunda Küçült Ekranı Kapla Kapat Kapat Simge Durumunda Küçült Aşağı Geri Getir Simge Durumunda Küçült Kapat Aşağı Geri Getir Kapat Aşağı Geri Getir Simge Durumunda Küçült 59) Yandaki düğmelerin anlamları Simge Durumunda Küçült Ekranı Kapla Kapat Kapat Simge Durumunda Küçült Aşağı Geri Getir Simge Durumunda Küçült Aşağı Geri Getir Kapat Kapat Aşağı Geri Getir Simge Durumunda Küçült 60) Simgesi neyi ifade eder? Kısayol Dosya Klasör Düğme 61) Bilgisayarın RAM i, İşlemci hızı ve kurulu cihazların neler olduğu nereden görülebilir? Denetim Masası Görüntü - Sistem Denetim Masası Program Ekle/Kaldır Denetim Masası Sistem ve Güvenlik - Sistem Denetim Masası Yeni Donanım Ekle 62) Windows da ALT+TAB tuşunun görevi Denetim Menüsünü açar. Başlat Menüsünü açar. Çalışan programlar pencereleri arasında geçişi sağlar. Açık olan tüm programları kapatır. 63) Açık olan herhangi bir program penceresi klavyeden hangi tuşlarla kapatılır? Ctrl +Tab Alt + Tab Ctrl + F4 Alt + F4 64) Windows ta (CTRL +V CTRL + X CTRL + C) Kısayol tuşları hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? Kes - Kopyala - Yapıştır Yapıştır - Kes Kopyala Kes Yapıştır - Kopyala Yinele - Geri Al - Kes 65) Kullanıcı, bilgisayar açıldıktan sonra işlemleri hangi bellek üzerinde gerçekleştirir? RAM ROM RİM REM 66) Bir pencere içinde aynı türe sahip dosyaları bir araya getirmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır? Farenin sol tuşu Sıralama Ölçütü Türe göre Farenin sağ tuşu Özellikler Türe göre Farenin sağ tuşu Yeni Türe göre Farenin sağ tuşu Sıralama Ölçütü Türe göre 67) Windows un aşağıdaki programlarından hangisi kullanılarak Windows işletim sistemi açıldığında bir uygulama otomatik olarak çalıştırılabilir? Program Zamanlayıcı Başlangıç Başlat Sırası Görev Zamanlayıcı 68) Bir programa ait Simgenin Başlat menüsüne eklenmesi için aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Programa ait simge fare ile tutularak Başlat düğmesine bırakılır. Programa ait simge fare ile tıklanır ve adı Başlat olarak değiştirilir Programa ait simge farenin sağ tuşu ile tıklanır ve gönder seçeneği seçilir Programa ait simge fare ile tutularak Bilgisayarım simgesi üzerine bırakılır 69) Aşağıdakilerden hangisi başlat menüsünün standart seçeneklerinden değildir? Denetim masası Aygıtlar ve Yazıcılar Bilgisayar Tarih / Saat 70) Herhangi bir dosyanın ismi aşağıdakilerden hangisi ile değiştirilemez? Dosya simgesi üzerinde Sağ tuş tıklanır, Yeniden Adlandır seçilir Dosya simgesi seçilir, Windows Gezgini Düzenle Menüsü nden Yeniden Adlandır seçilir Dosya simgesi seçilir, Windows Gezgini Görünüm Menüsünden Ad Değiştir seçilir Dosya simgesi seçilir, adı üstünde tek tıklanır 71) Açık olan tüm pencereleri basamaklamak için hangi yöntem izlenir? Farenin sağ tuşu- Simgeleri Diz Farenin sağ tuşu- Özellikler Görev çubuğu üzerinde farenin sağ tuşu Pencereleri basamakla Görev çubuğu üzerinde farenin sağ tuşu Pencereleri dikey Döşe 5

6 72) Yukarıda diskin kapasite özellikleri görebildiğimiz pencereye nasıl ulaşabiliriz? Bilgisayar simgesi Sürücü üzerinde sağ tuş Özellikler Belgelerim simgesi Sürücü üzerinde sağ tuş Özellikler Geri dönüşüm kutusu simgesi Sürücü üzerinde sağ tuş Özellikler Ağ simgesi Sürücü üzerinde sağ tuş Özellikler 73) Yandaki Denetim masası öğesi olan Kullanıcı Hesapları ne işe yarar? İnternet üzerinde yeni bir hesap açmaya yarar Bilgisayarımıza kullanıcı hesabı açmaya ve ayarlamaya yarar Diğer kullanıcılarla konuşma pencereleri açmaya ve ayarlamaya yarar Bilgisayarımızı aynı anda birden fazla kullanıcının kullanmasını sağla 74) Program ve uygulama dosyalarının uzantısı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?.bmp.txt.rtf.exe 75) Internet ortamından bilgisayarımıza dosya indirme işlemine ne denir? Upload Download Page Up Page Down 76) Windows ta Film veya müzik dosyaları hangi programla çalıştırır? Windows Media Player Ses Denetimi Ses Kaydedicisi Ses Değiştirici 77) Klavye üzerinde (, #, ½, }) vb... karakterler hangi yardımcı tuşla belgemize eklenebilir? Alt Gr Tab (Sekme) Ctrl Shift (Üst karakter) 78) Aşağıdaki programlardan hangisi windowsun donatıları içinde yer almaz? Not Defteri Hesap Makinesi Microsoft Word Paint 79) Bir dosyayı gizli yapmak için ne yapılmalıdır? Dosyayı seç Sağ tuş Özellikler Genel Gizli Dosyayı seç Sağ tuş Özellikler Kısayol Gizli Dosyayı seç Sağ tuş Özellikler Araştır Gizle Dosyayı seç Sağ tuş Özellikler Gizleme 80) Yandaki simgenin Word programında Yazı tipi seçeneğidir Yazı boyutu seçeneğidir Metni büyütüp küçültmeye yarar Metin rengi seçeneğidir 81) Yandaki simgenin Word programında Yazı tipi seçeneğidir Yazı boyutu seçeneğidir Seçilen metni büyütüp küçültmeye yarar Metin rengi seçeneğidir 82) Yandaki simgenin Word programında sırası ile görevleri Kalın İtalik Altı çizili Üstü Çizili Alt simge Üst simge Kalın Altı çizili Üstü Çizili Alt simge Üst simge İtalik Kalın İtalik Altı çizili Üstü Çizili Üst simge Alt simge Kalın Altı çizili İtalik Üstü Çizili Alt simge Üst simge 83) Yandaki simgenin Word programında Metin rengi Vurgu rengi Vurgu rengi Metin rengi Çizgi rengi Alt çizgi rengi Alt çizgi rengi Çizgi rengi 84) Yandaki simgenin Word programında Ondalık arttır Ondalık azalt Ondalık azalt Ondalık arttır Girinti arttır Girinti azalt Girinti azalt Girinti arttır 85) Yandaki simgenin Word programında Sola hizalı Sağa hizalı Ortalı Yasla Sola hizalı Ortalı Sağa hizalı Yasla Sola hizalı Sağa hizalı Yasla Ortalı Sola hizalı Yasla Sağa hizalı Ortalı 6

7 86) Yandaki simgenin Word programında görevi Internet ortamında aranılan bir metni bulmaya yarar Bilgisayarımızda aranılan bir dosya veya klasörü bulmaya yarar Metin içinde aranılan bir kelime veya kelime grubunu bulmaya yarar Metin içindeki bir kelime veya kelime grubunu yeni bir metinle değiştirmeye yarar 87) Yandaki simgenin Wordpad programında görevi Internet ortamında aranılan bir metni bulmaya yarar Bilgisayarımızda aranılan bir dosya veya klasörü bulmaya yarar Metin içinde aranılan bir kelime veya kelime grubunu bulmaya yarar Metin içindeki bir kelime veya kelime grubunu yeni bir metinle değiştirmeye yarar 88) Masa üstünün standart simgeleri olan Bilgisayar Kullanıcı Dosyaları Ağ gibi seçeneklerin simgelerini nasıl değiştirebiliriz? Masa üstünde farenin sağ tuşu Kişiselleştir Denetim masasına giriş Masa üstünde farenin sağ tuşu Kişiselleştir Masa üstü simgelerini değiştirin Masa üstünde farenin sağ tuşu Kişiselleştir Fare işaretçilerini değiştirin Masa üstünde farenin sağ tuşu Kişiselleştir Hesap resminizi değiştirin 89) Bilgisayarımızın sürücü kapasitesi ve doluluk oranı gibi yerel diskimiz hakkında istatiksel bilgilere nasıl ulaşabiliriz? Bilgisayarım simgesi Sürücü üzerinde sağ tuş Özellikler Belgelerim simgesi Sürücü üzerinde sağ tuş Özellikler Geri dönüşüm kutusu simgesi Sürücü üzerinde sağ tuş Özellikler Ağ simgesi Sürücü üzerinde sağ tuş Özellikler 92) Bilgisayarımızın ekranındaki fare işaretçisinin görüntüsünü değiştirmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanır? Başlat Denetim Masası Fare İşaretçiler Başlat Denetim Masası Fare Düğmeler Başlat Denetim Masası Fare Tekerlek Başlat - Denetim Masası Fare Donanım 93) Hesap Makinesini Görev çubuğuna sabitlemek için hangi yöntem kullanılır? Hesap Makinesi sol tuş Görev çubuğuna sabitle Hesap Makinesi sağ tuş Başlat menüsüne sabitle Hesap Makinesi Sol tuş Başlat menüsüne sabitle Hesap Makinesi Sağ tuş Görev çubuğuna sabitle 94) Dosya /Klasörleri Tek Tıkla açmak için hangi yol izlenir? Başlat Denetim Masası Klasör seçenekleri Görünüm Başlat Denetim Masası Klasör seçenekleri Genel Başlat Denetim Masası Klasör seçenekleri Ara Başlat Klasör seçenekleri 95) Bir pencerede bulunan bütün dosyaları seçili hâle getirmek için aşağıdaki tuş kambinasyonlarından hangisi kullanılmalıdır? Ctrl + A Tab + Shift Ctrl + R Ctrl + E 96) Aşağıdakilerden hangisi Görev Yöneticisi ne ulaşmak için kullanılan kısayol kombinasyonudur? Ctrl + Alt + Delete Tab + Shift CTRL + R + Delete CTRL + E + Alt 90) Klavye düzenini değiştirmek için (Q veya F) izlenmesi gereken yol Başlat Tüm Programlar Başlangıç Bölge Ve Dil Belgelerim - Denetim Masası Klavye Başlat- Denetim Masası - Klavye Başlat Denetim Masası Bölge Ve Dil 91) Bilgisayarımızı ilk açtığımızda karşımıza Microsoft Office Word 2010'un açılması için Word 2010 Programının kısayolu nerede olmalıdır? Başlat Tüm Programlar Başlangıç Başlat Tüm Programlar Donatılar Office Düğmesi Tüm Programlar Microsoft Office Office Düğmesi Tüm Programlar Oyunlar 7

8 MICROSOFT WORD 2010 ÇALIŞMA SORULARI 1) Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu Başlat Donatılar Microsoft Office Microsoft Word2010 Başlat Microsoft Office Microsoft Word2010 Başlat Programlar Microsoft Office Donatılar Microsoft Word2010 Başlat Tüm programlar Microsoft Office Microsoft Word2010 2) Microsoft ortamında bir yazıyı kopyalayıp yapıştırmanın klavye kısayoltuşları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? CTRL + C CTRL + V CTRL + X CTRL + V CTRL + C CTRL + X CTRL + X CTRL + C 3) Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir? Baskı Ön izleme Sayfa Yapısı Sayfa Düzeni Görünümü Hiçbiri 4) Sayfayı dikey durumdan yatay duruma getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? Sayfa düzeni menü sekmesi Sayfa Yapısı Grubu Kenar boşlukları Sayfa düzeni menü sekmesi Sayfa Yapısı Grubu Yönlendirme Sayfa düzeni menü sekmesi Sayfa Yapısı Grubu Boyut Sayfa düzeni menü sekmesi Sayfa Yapısı Grubu Sütunlar 5) Belgenin kenar boşluklarını ayarlamak için kullanılan menü ve uygun seçenek hangisidir? Sayfa düzeni menü sekmesi Sayfa Yapısı Grubu Sütunlar Sayfa düzeni menü sekmesi Sayfa Yapısı Grubu Boyut Sayfa düzeni menü sekmesi Sayfa Yapısı Grubu Yönlendirme Sayfa düzeni menü sekmesi Sayfa Yapısı Grubu Kenar boşlukları 6) Normal sayfa görünümünden sayfa düzenine geçmek için kullandığımız yol Durum çubuğu üzerinde bulunan Yazım denetimi düğmesinden Sayfa düzeni seçeneği seçilir Durum çubuğu üzerinde bulunan yakınlaştır düğmesinden Sayfa düzeni seçeneği seçilir Durum çubuğu üzerinde bulunan Belge görünümleri düğmesinden Sayfa düzeni seçeneği seçilir Durum çubuğu üzerinde bulunan sözcük sayımı düğmesinden Sayfa düzeni seçeneği seçilir 7) Sayfanın görünüm oranını değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? Durum çubuğu üzerinde bulunan Belge görünümleri düğmesinden Durum çubuğu üzerinde bulunan yakınlaştır düğmesinden Durum çubuğu üzerinde bulunan Sözcük sayımı düğmesinden Durum çubuğu üzerinde bulunan Yazım denetimi düğmesinden 8) Microsoft word menü sekmelerini kaldırıp tam ekran okuma moduna geçiş yaparak belgemizin ekranı kaplamasını hangi yöntem ile yapabiliriz? Görünüm menü sekmesi Belge Görünümleri Sayfa düzeni Görünüm menü sekmesi Belge Görünümleri Ana hat Görünüm menü sekmesi Belge Görünümleri Web düzeni Görünüm menü sekmesi Belge Görünümleri Tam ekran okuma 9) Belgeye üst bilgi ve alt bilgi eklemek için aşağıdakilerden hangi yöntem kullanılır? Ekle menü sekmesi Üstbilgi ve alt bilgi Grubu Ekle menü sekmesi Bağlantılar Grubu Ekle menü sekmesi Metin Grubu Ekle menü sekmesi Simgeler Grubu 10) Belgeye sayfa numarası eklemek için aşağıdakilerden hangi yöntem kullanılır? Ekle menü sekmesi Üstbilgi ve alt bilgi Grubu Üstbilgi Ekle menü sekmesi Üstbilgi ve alt bilgi Grubu Altbilgi Ekle menü sekmesi Üstbilgi ve alt bilgi Grubu Sayfa numarası Ekle menü sekmesi Üstbilgi ve alt bilgi Grubu Hızlı parçalar 11) Yazıyı numaralandırmak veya yazıya madde işareti eklemek için kullandığımız menü sekmesi Giriş menü sekmesi Pano Grubu Giriş menü sekmesi Yazıtipi Grubu Giriş menü sekmesi Paragraf Grubu Giriş menü sekmesi Stiller Grubu 12) Alt/üst simge gibi metin ayarlarını nereden yapabiliriz? Giriş menü sekmesi Pano Grubu Giriş menü sekmesi Yazıtipi Grubu Giriş menü sekmesi Paragraf Grubu Giriiş menü sekmesi Stiller Grubu 13) Microsoft penceresinde belgemizi sütunlara bölmek için hangi yöntem izlenir? Sayfa düzeni menü sekmesi Sayfa yapısı Grubu Kenar boşlukları Sayfa düzeni menü sekmesi Sayfa yapısı Grubu Yönlendirme Sayfa düzeni menü sekmesi Sayfa yapısı Grubu Boyut Sayfa düzeni menü sekmesi Sayfa yapısı Grubu Sütunlar 8

9 14) Aşağıdakilerden menü sekmelerinden hangisi Microsoft Word ana menü sekmelerinden birisi değildir? Dosya menü sekmesi Giriş menü sekmesi Görünüm menü sekmesi Veri menü sekmesi 15) Microsoft Word de Dosya menüsünde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Yeni Aç Kaydet Tablo ekle 16) Belge içerisindeki karakter, satır, kelime vb. gibi bilgileri saymayı sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir? Gözden geçir menü sekmesi Yazım denetleme Grubu Yazım ve dilbilgisi Gözden geçir menü sekmesi Yazım denetleme Grubu Araştır Gözden geçir menü sekmesi Yazım denetleme Grubu Eş anlamlılar Gözden geçir menü sekmesi Yazım denetleme Grubu Sözcük sayımı 17) Belge içerisinde yer alan bir tablodaki bir hücreyi birkaç hücre haline getirebilmeyi sağlayan komut Düzen menü sekmesi Birleştir Grubu Hücreleri birleştir Düzen menü sekmesi Birleştir Grubu Hücreleri böl Düzen menü sekmesi Birleştir Grubu Tabloyu böl Düzen menü sekmesi Birleştir Grubu Otomatik sığdır 18) Microsoft Word belgesinde Ctrl+Home tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir. İmleci belgenin başına getirir. İmleci belgenin sonuna getirir. İmleci paragraf başına getirir. İmleci paragraf sonuna getirir. 19) Microsoft Word belgesinde Ctrl+End tuşunun işlevi İmleci belgenin başına getirir. İmleci belgenin sonuna getirir. İmleci paragraf başına getirir. İmleci paragraf sonuna getirir. 20) Bir belgedeki sayfaların numaralandırılması aşamasında aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? İlk sayfada numara olup olmaması tanımlanabilir Numara biçimi tanımlanabilir Numaranın sayfa üzerindeki (altbilgi/üstbilgi)konumu tanımlanabilir Her resim için bir numara verir 21) Aşağıdakilerden hangisi Sayfa düzeni menü sekmesi sayfa yapısı seçeneği ile tanımlanmaz? Belgenin kenar boşlukları Kâğıt boyutu Belge hizalama seçenekleri Belge yönlendirme ayarları 22) Seçili metinde büyük küçük harf değişimi aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır? Giriş menü sekmesi Pano Grubu Büyük küçük harf değiştir Giriş menü sekmesi Yazı tipi Grubu Büyük küçük harf değiştir Giriş menü sekmesi Paragraf Grubu Büyük küçük harf değiştir Giriş menü sekmesi Stiller Grubu Büyük küçük harf değiştir 23) Aktif bir belge içinde iken başka bir belgeye bağlantı (köprü / link) kurmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? Ekle menü sekmesi Bağlantılar Grubu Köprü Ekle menü sekmesi Bağlantılar Grubu Yer işareti Ekle menü sekmesi Bağlantılar Grubu Çarpraz başvuru Ekle menü sekmesi Bağlantılar Grubu Üstbilgi 24) Sayfa düzeni menü sekmesi Sayfa yapısı Grubu - Kesmeler seçeneğinin görevi İstenilen yere dipnot koyar Bloklu alana siler Sayfa, sütun veya bölüm kesip yeni sayfa sütun satıra geçmeyi sağlar İstenilen yerde tabloyu kesip iki tablo haline getirir 25) Aşağıda verilen tablo ile ilgili işlemlerinden hangisi doğru değildir? Metni tabloya dönüştürebiliriz Tabloyu metne dönüştürebiliriz Tabloya sayfa numarası verilebilir Tablodaki verileri artan ya da azalan oranda sıralayabiliriz 26) Sayfa düzeni menü sekmesi Sayfa yapısı ayar sekemesi - Sütunlar seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? Sayfayı sütunlara ayırma ve sütunlar arası çizgi koyma işlemleri yapılabilir Her sütunun genişlik ve aralık ayarları yapılabilir Eşit sütun genişliği tanımlanabilir Sütunlar için sekme noktaları tanımlanabilir 27) Bir dosyaya belge koruma parolası aşağıdaki yol tanımlamalarının hangisi ile yapılabilir? Dosyayı kaydetme aşamasındaki Araçlar Genel Seçenekler Dosyayı kaydetme aşamasındaki Araçlar Kaydetme Seçenekleri Dosyayı kaydetme aşamasındaki Araçlar Web Seçenekleri Dosyayı kaydetme aşamasındaki Araçlar Şifreli kaydetme seçenekleri 9

10 28) Cetvel hangi menüden iptal edilir ve kaldırılır? Sayfa Düzeni menü sekmesi Gözden geçir menü sekmesi Ekle menü sekmesi Görünüm menü sekmesi 29) Görünüm menü sekmesinde bulunan Pencere Grubundeki böl seçeneği ne işe yarar? Belgeyi iki parça halinde gösterir. Tablodaki seçili hücreleri böler. Tablodaki bölünmüş hücreleri birleştirir. Belgeyi sütunlara ayırır. 30) Çalışılan Word Belgesini şablon dosyası olarak kaydetmek için hangi yol izlenir? Dosya Farklı Kaydet Seçenekler Dosya Aç Belge Şablonu Dosya Yeni Şablon Dosya Farklı Kaydet Kayıt Türü Belge Şablonu 31) Word2010 programında hazırlanan dosyaların (belge) uzantısı.xlsx.bmpx.docx.dotx 32) Word2010 programında hazırlanan şablonların uzantısı.xlsx.bmpx.docx.dotx 33) Kelime üzerinde farenin sol tuşu ile çift tıklama ne anlama gelir? Kelimeyi seçer Paragrafı seçer Satırı seçer Kursörü metnin sonuna götürür 34) Kelime üzerinde farenin sol tuşu ile üç kez tıklamak ne anlama gelir? Kelimeyi seçer Paragrafı seçer Satırı seçer Kursörü metnin sonuna götürür 35) Düz metin yazarken ENTER tuşuna basmak Word için ne anlama gelir? Kelimeler arası boşluk verir Yeni sütun başına geçer Yeni paragraf başına geçer Yeni sayfa başına geçer 36) Düz metin yazarken Ctrl + ENTER tuşlarına basmak Word de ne anlama gelir? Kelimeler arası boşluk verir Yeni sütun başına geçer Yeni paragraf başına geçer Yeni sayfa başına geçer 37) Seçili olan bir yazıyı farklı bir yere taşımak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Seçili metin üzerinde farenin sol tuşuna basılı tutularak istenilen yere kadar sürüklenir Giriş menü sekmesi Pano Kes ve istenilen yerde Giriş menü sekmesi Pano Yapıştır Farenin sağ tuş menüsünden Kes ve istenilen yerde yapıştır Düzen Git seçeneği kullanılır. 38) Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur? Şekil Ekle Resim Ekle Küçük Resim Ekle Tablo Ekle 39) Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur? Denklem Simge Metin Rengi Wordart 40) Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur? Şekil Simge Wordart Grafik 41) Belge içinde oluşturulmuş bir listeye otomatik numara eklemek için hangi düğme kullanılmalıdır? 42) Çalışılan belgenin her sayfasının başına İşletmenlik Sınavı yazdırmak hangi seçenek ile yapılır? Ekle menü sekmesi Üstbilgi Altbilgi Grubu Ekle menü sekmesi Bağlantılar Grubu Ekle menü sekmesi Metin Grubu Ekle menü sekmesi Sayfalar Grubu 10

11 43) Oluşturulmuş bir listeye madde işareti eklemek için hangi düğme kullanılmalıdır? 44) Microsoft Word belge düzeninde seçilen bir paragrafın sol kenar girintisini hangi seçenek ile arttırabiliriz? 45) Seçili olan metni İtalik metin yapmak için hangi düğme kullanılmalı? 46) Seçili olan metni kalın metin yapmak için hangi düğme kullanılmalı? 47) Yazıda seçili olan bir metnin yazı tipi boyutu hangisi ile değiştirilebilir? Farenin sağ tuşu ve yazı tipi seçeneği Farenin sağ tuşu ve Kes seçeneği Ekle menüsü ve Kesme seçeneği Farenin sağ tuşu ve Paragraf seçeneği 48) Word de belgenin tüm ekranı kaplaması için aşağıdaki seçeneklerin hangisi kullanılır? Görünüm menü sekmesi Göster Grubu Tam Ekran Okuma Görünüm menü sekmesi Yakınlaştır Grubu Tam Ekran Okuma Görünüm menü sekmesi Belge görünümleri Grubu Tam Ekran Okuma Görünüm menü sekmesi Pencere Grubu Tam Ekran Okuma 49) Belgeyi değişik bir isimle saklamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır? Dosya Farklı kaydet Dosya Ad değiştir Düzen Yeni Adla kaydet Dosya Kaydet 50) Yazılı olan bir metindeki kelime aşağıdakilerden hangisi ile silinmez? Kelime seçilir ve boşluk (veya BackSpace) tuşuna basılır Kelime seçilir ve Delete tuşuna basılır. Kelime Fare ile çift tıklanır Kelime seçilir farenin sağ tuş menüsünden kes seçeneği ile 51) Belgeye resim eklemek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru bir yol tanımlamasıdır? Ekle menü sekmesi Çizimler Grubu Resim Ekle menü sekmesi Çizimler Grubu Küçük Resim Ekle menü sekmesi Çizimler Grubu Şekiller Ekle menü sekmesi Çizimler Grubu Smart art 52) Klavyede olamayan karakterler Word belgesine nasıl eklenir? Ekle menü sekmesi Metin Ekle menü sekmesi Bağlantılar Ekle menü sekmesi Çizimler Ekle menü sekmesi Simgeler 53) Düğmesinin Sayfamızdaki şekillerin büyüklüklerini belirler Yazı tipi boyutudur Sayfanın boyutunu ayarlar Belgenin yakınlaştırıp uzaklaştırma oranını belirler 54) Microsoft Wordde yandaki düğmesinin görevi Seçili alanı kesip panoya alır Seçili alanı kopyalayıp panoya alır Sayfaya makas resmi eklemeye yarar Panoda bulunan bilgiyi yapıştırır 55) Microsoft Wordde yandaki düğmesinin Satır ekle Sütun ekle Tablo ekle Tablo ve kenarlıklar 56) Microsoft Wordde yandaki düğmesinin Seçili alanı kesip panoya alır Seçili alanı kopyalayıp panoya alır Sayfaya makas resmi eklemeye yarar Panoda bulunan bilgiyi imlecin bulunduğu yere yapıştırır 57) Yandaki düğmelerin isimlerinin sıralanışı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Madde işareti Numaralandırma Numaralandırma Madde işareti Geri al Yinele Yinele Geri al 58) Microsoft Wordde yandaki düğmesinin Yazılı olan metni sütunlara bölmeye yarar Yazılı olan metni sağa hizalı yapar Yazılı olan metni ortalı hizalı yapar Yazılı olan metni sola hizalı yapar 11

12 59) Yandaki düğmelerin sıralanışı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yasla Ortala Sola hizala Sağa hizala Sola hizala Ortala Sağa hizala Yasla Ortala Sola hizala Yasla Sağa hizala Yasla Sağa hizala Ortala Sola hizala 60) Düğmelerin sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Girinti azalt Girinti arttır Girinti arttır Girinti azalt Numaralandırma Madde işareti Madde işareti Numaralandırma 61) Microsoft Word de yandaki düğmesinin Geçerli belgeyi kaydeder Geçerli belgeyi Baskı önizleme sayfasına getirir Geçerli belgeyi yazıcıdan çıkartır Yeni bir Word belgesi açar 62) Microsoft Wordde yandaki düğmesinin görevi Yazım ve Dil Bilgisini açarak belgede hata denetimi yapar Heceleme yapar Kelimelerin tümünü büyük harfe dönüştürür Büyük harf / küçük harf dönüştür penceresini açar 63) Microsoft Wordde yandaki düğmesinin görevi İmlecin olduğu yere A harfi ekler Seçilen metni siler Yazı tipi rengidir Seçilen metni altı çizili yapar 64) Microsoft Wordde yandaki düğmesinin Belgede yapılan işlemin doğruluk oranını belirler Sayıların başına yüzde işareti komaya yarar Sayfanın hangi oranlarda yakınlaşıp uzaklaşacağını ayarlar Seçilen rakamları %117 ile çarpar 65) Microsoft Wordde yandaki düğmesinin Belgede aranan bir kelimeyi bulmaya yarar Aranılan bir belgeyi bulmaya yarar Belgenin yazdırılmadan önce kâğıt üzerindeki görünümünü ekrana getirir(baskı Ön izleme) Aranılan bir resmi bulmaya yarar 66) Microsoft Wordde yandaki düğmesinin görevi Yeni bir Word belgesi açar Daha önceden kaydedilen belgeleri açar Geçerli belgeyi kaydeder Geçerli belgeyi yazıcıdan çıkartır 67) Microsoft Wordde yandaki düğmesinin görevi Ekrandaki çizim nesnelerini seçmek için kullanılır. Fare işaretçisini yazı moduna getirmek için kullanılır. Klavye üzerinden basılan ama ekranda görünmeyen simgelerin görünmesini sağlar Fare işaretçisini değiştirmek için kullanılır. 68) Microsoft Wordde yandaki düğmesinin görevi Geçerli belgeye kare eklemeye yarar Seçilen çizimlere gölge vermeye yarar Seçilen çizimlere üç boyut vermeye yarar Belgeye üstbilgi eklemeye yarar 69) Microsoft Wordde yandaki düğmesinin görevi Geçerli sayfaya kare çizmeye yarar Döngüsel başvuruyu başlatır Baskı ön izleme sayfasını açmaya yarar Belgeye altbilgi eklemeye yarar 70) Microsoft Wordde yandaki düğmesinin görevi Başlangıcı büyüt seçeneğini açmaya yarar WordArt penceresini ekrana getirmeye yarar Geçerli sayfaya metin kutusu eklemeye yarar Yazı tip rengini değiştirmeye yarar 71) Microsoft Wordde yandaki düğmesinin görevi Geçerli sayfaya çizim yapmaya yarar Sayfaya çizilen şekillerin çizgi renklerini değiştirmeye yarar Belgeye sayfa numarası eklemeye yarar Belgeye altbilgi eklemeye yarar 72) Microsoft Wordde yandaki düğmesinin görevi İmleci son sayfaya götürmeye yarar Seçilen metni alfabetik sırada sıralmaya yarar Sayfaya çizilen çizgilerin çizgi kalınlıklarını değiştirmeye yarar Başlangıcı büyüt dür metnin ilk harfini büyütmeye yarar 73) Aşağıdakilerden habgisi Word deki belge görünümlerinden biri değildir? Sayfa Düzeni Web Düzeni Metin Düzeni Anahat 12

13 74) Microsoft Wordde yandaki düğmelerinin görevi hangi seçenekte doğru sıralanmış olarak verilmiştir? Yazım ve Dilbilgisi Araştır Sözcük Sayımı Eş Anlamlılar Yazım ve Dilbilgisi Araştır Eş Anlamlılar Sözcük Sayımı Araştır Yazım ve Dilbilgisi Sözcük Sayımı Eş Anlamlılar Sözcük Sayımı Yazım ve Dilbilgisi Araştır Eş Anlamlılar 75) Düğmelerinin sırası ile Kalın İtalik Altı Çizili Kalın Altı Çizili İtalik İtalik Altı Çizili Kalın Kes Kopyala Yapıştır 76) Düğmelerini sırası ile görevi Girinti Arttır Girinti Azalt Madde İşareti Numaralandırma Girinti Azalt Girinti Arttır Madde İşareti Numaralandırma Girinti Azalt Girinti Arttır Numaralandırma Madde İşareti Girinti Azalt Girinti Arttır Geri Al Yinele 77) Düğmelerinin sırası ile Resim ekle Küçük resim ekle Şekiller SmartArt Grafik Küçük Resim ekle Resim ekle Şekiller SmartArt Grafik Resim ekle Küçük resim ekle SmartArt Grafik Şekiller Resim ekle Küçük resim ekle Şekiller Grafik SmartArt 78) Microsoft Word de yandaki düğmesinin Baskı ön izleme sayfasında cetveli etkin yapıp kaldırmaya yarar Normal sayfada cetveli etkin yapıp kaldırmaya yarar Baskı ön izleme sayfasını açar Yazdır seçeneğidir, belgeyi yazıcıdan çıkarmaya yarar 79) Yanda görülen Görev çubuğundaki bilgiler doğrultusunda aşağıdaki seçeneklerin hangisi yanlıştır? Belge 53 sayfadan oluşmaktadır 53 sayfalık belgenin 29 sayfasında bulunulmaktadır Belgede kelime bulunulmaktadır Belge içersindeki inci kelimede bulunulmaktadır 80) Yandaki düğmelerin görevleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yeni Aç Kaydet Yazdır Baskı Ön izleme Yazdır Kaydet Geri al Yenile Yeni Baskı önizleme Yazdır Aç Yazdır Baskı Ön İzleme -Yazı tipi rengi Yazdır Yazdır, Vurgu rengi, yazı tipi rengi Yazdır Baskı önizleme 81) Microsoft Wordde yandaki düğmesinin Paragrafın ilk satırını ayarlar Paragrafın sağ kenarını ayarlar Paragrafın sol kenarını ayarlar Paragrafın ilk satırını ve sol kenarını ayarlar 82) Aşağıdakilerden hangisi hazırlanan belgenin satır aralıklarını düzenler. 83) Paragrafların girintisini arttırmak için kullanılan simge 84) Bir tabloda hücre içindeki metnin yönünü değiştiren düğme hangisidir? 85) Aşağıdakilerden hangisi metin biçimlendirme düğmelerinden değildir? 86) Aşağıdakilerden hangi seçenek seçili olan paragrafın sağa hizalı olmasını sağlar? 13

14 87) Giriş menü sekmesi Paragraf ayar seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? Seçilen paragrafın sağdan ve soldan girinti ayarları Paragraflar arası boşluk ayarları Hizalama ayarları Yazı tipi rengi ayarları 88) Giriş menü sekmesi - Yazı tipi ayar seçeneği ile aşağıdakilerin hangisi yapılamaz? Yazı tipini değiştirmek Yer işareti koymak Yazı tipi boyutunu değiştirmek Altı çizili yapmak 89) Dosya Yazdır seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? Belgeye baskı önizleme yapmak Sadece tek numaralı sayfaları yazıcıdan çıkartmak Belgeye koruma parolası vermek Sadece çift numaralı sayfaları yazıcıdan çıkartmak 90) Giriş menü sekmesi Düzenleme Grubunde bulunan Bul seçeneği hangi işlevi gerçekleştirir? Bilgisayardaki belirtilen dosyaları bulur Hatalı sözcükleri bulup altlarını kırmızıçizgi ile çizer Toplam sözcük sayısını verir Belge içerisinde belirtilen kelime ve kelime gruplarını arar 91) Word programında daha önceden kaydedilmiş olan dosyayı ekrana getirmek için hangi komutlar kullanılır? Dosya menü sekmesi Kaydet Dosya menü sekmesi Aç Dosya menü sekmesi Yeni Dosya menü sekmesi Baskı Ön izleme 92) Metnin tamamını seçmek için hangi komutlar kullanılır? Ctrl + S Ctrl + V Shift + A Ctrl + A 93) Microsoft Word programında metin içerisinde istenilen kelimeyi aratmak için hangi komutlar kullanılır? Giriş menü sekmesi Stiller - Bul Ekle menü sekmesi Düzenleme - Bul Giriş menü sekmesi Yazı Tipi - Git Giriş menü sekmesi Düzenleme - Bul 94) Microsoft Word programında sayfa görünümünü değiştirmek için aşağıdaki adımlardan hangisi takip edilmelidir? Giriş menü sekmesi Görünümler Görünüm menü sekmesi Belge görünümleri Görünüm menü sekmesi Sayfa Yapısı Sayfa Düzeni menü sekmesi - Belge görünümleri 95) Word Programında metin içindeki bir kelimeyi veya kelimeleri başka bir kelime ile değiştirme için hangi komutlar kullanılır? Giriş menü sekmesi Düzenleme - Değiştir Ekle menü sekmesi Değiştir Görünüm menü sekmesi Değiştir Sayfa Düzeni menü sekmesi Değiştir 96) Ekranın solundaki dikey cetvele çift tıkladığımızda hangi pencere açılır? Cetvel ayarları Sekmeler Yazı Tipi Sayfa Yapısı ayarları 97) Word programında metni sütunlara nasıl bölebiliriz? Görünüm menü sekmesi Paragraf Sütunlar Sayfa Düzeni menü sekmesi Sayfa Yapısı Sütunlar Görünüm menü sekmesi Sütunlar Ekle menü sekmesi Sayfa Yapısı Sütunlar 98) Microsoft Word de hazırlanan belge yazıcıdan nasıl çıktı alınır? Sayfa Düzeni menü sekmesi Düzen Yazdır Ekle menü sekmesi - Yazdır Dosya menü sekmesi - Yazdır Dosya menü sekmesi Baskı önizleme 99) Belgeye üst bilgi Ekleme işlemi nasıl yapılır? Giriş menü sekmesi üst bilgi ve alt bilgi Görünüm menü sekmesi Üst bilgi ve alt bilgi Ekle menü sekmesi Üst bilgi ve alt bilgi Sayfa Düzeni menü sekmesi Üst bilgi ve alt bilgi 100) Microsoft Word 2010 programında, Giriş menü sekmesinden aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz? Yazı büyüklüğünü değiştirme Yazı rengini değiştirme Hizalama işlemleri Resim ekleme işlemi 101) Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir? Baskı Ön izleme Sayfa Yapısı Sayfa Düzeni Görünümü Hiçbiri 102) Belgemize kenarlık eklemek veya sayfa rengi ayarı vermek için kullandığımız gereken menü aşağıdakilerden hangisidir? Giriş menü sekmesi Kenarlık ve Gölgelendirme Sayfa Düzeni menü sekmesi Sayfa arka planı Görünüm menü sekmesi Sayfa Arka Planı Sayfa Kenarlıkları Sayfa düzeni menü sekmesi - Sayfa Arka Planı Sayfa Kenarlıkları 14

15 103) Aşağıdaki menü sekmelerinden hangisi Microsoft Word 2010 menü sekmelerinden birisi değildir? Giriş Başvurular Araçlar Gözden geçir 104) Microsoft Word de Dosya menü sekmesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Yeni Aç Kaydet Tablo ekle 105) Girişmenü sekmesinde bulunan Büyük/Küçük Harf değiştir seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılır? Belge içinde büyük harflari küçük küçük harflari büyük yapma Eş anlamlı sözcükler sözlüğünü çalıştırma Seçilen alanı düzeltme Belgeye Yazılım denetimi yaptırma 106) Word de bir metnin biçim ayarlarını başka bir metne aktarmak için hangi araç düğmesi kullanılır? Köprü Biçim boyacısı Yazı Denetimi Diyagram veya kuruluş grafiği ekle 107) Aşağıdakilerden hangisi Word de sayfa numarası biçimi olarak kullanılmaz? Sayı Harf Roma Rakamı Simge 108) Yazdırma işlemi sırasında yazdırma alanına 3-6,8,9 rakamları yazıldığında hangi sayfalar yazıcıdan çıkar? 3, 6, 9 Tüm belge 3, 4, 5, 6, 8, 9 3, 6, 8, 9 109) Bigisayarımızda kayıtlı olan bir resmi Word Sayfasına eklemek için hangi seçenek kullanılır? Ekle menü sekmesi Köprü Ekle menü sekmesi Dosya Ekle menü sekmesi Resim Ekle menü sekmesi Otomatik şekil 110) Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla Ortala Sola Hizalı Sağa Hizalı Yasla 111) Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla Ortala Sola Hizalı Sağa Hizalı Yasla 112) Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla Ortalı Sola Hizalı Sağa Hizalı Yasla 113) Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla Ortalı Sola Hizalı Sağa Hizalı Yasla 114) Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla Kalın İtalik Altı Çizili Biçim Boyacısı 115) Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla Kalın İtalik Altı Çizili Biçim Boyacısı 116) Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla Otomatik numaralandırma Madde işareti Girinti arttır Girinti azalt 117) Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla Otomatik numaralandırma Madde işareti Girinti arttır Girinti azalt 118) Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla Satır aralığı Paragraf aralığı Metin büyüklüğü Satırları düzgün dağıt 119) Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla Üst simge Alt simge Simge akle Nesne ekle 120) Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla Geri al Yenile Makro Ekle Nesne Ekle 15

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI (CEVAPLAR belgenin sonundadır) 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat - Programlar - Donatılar d)

Detaylı

MICROSOFT WORD ÖRNEK SORULAR

MICROSOFT WORD ÖRNEK SORULAR MICROSOFT WORD ÖRNEK SORULAR 1.Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? A) Başlat Tüm Programlar - Microsoft Office B) Başlat Ayarla r- Microsoft Office C) Başlat Tüm Programlar

Detaylı

12) H 2 O 100m 3 (alt/üst simge) gibi metin ayarlarını nereden yapabiliriz? a-) Giriş Pano b-) Giriş Yazıtipi c-) Giriş Paragraf d-) Giriiş Stiller

12) H 2 O 100m 3 (alt/üst simge) gibi metin ayarlarını nereden yapabiliriz? a-) Giriş Pano b-) Giriş Yazıtipi c-) Giriş Paragraf d-) Giriiş Stiller TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ ÇALIŞMA SORULARI-2 1) Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu Başlat Donatılar Microsoft Office Microsoft Word2010 Başlat Microsoft Office Microsoft Word2010 Başlat Programlar

Detaylı

BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.)

BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.) AYRANCILAR ORTAOKULU BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.) SORU 9-) Yandaki butonun görevi nedir? 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik Programıdır Kelime İşlem Programıdır İşletim Sistemidir BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 9-) Yandaki butonun görevi nedir? Kes Kopyala Yapıştır

Detaylı

Microsoft Word 2010 Soruları

Microsoft Word 2010 Soruları Microsoft Word 2010 Soruları 1) Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? Başlat Donatılar Microsoft Office Microsoft Word2010 Başlat Microsoft Office Microsoft Word2010

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat - Programlar - Donatılar d) Başlat - Ayarlar - Denetim

Detaylı

MICROSOFT WINDOWS 7 TEST SORULARI

MICROSOFT WINDOWS 7 TEST SORULARI MICROSOFT WINDOWS 7 TEST SORULARI 1. Disk birleştirme programı aşağıdaki yollardan hangisi ile çalıştırılır? a) Başlat > Ayarlar b) Donatılar > Sistem araçları c) Donatılar > Erişebilirlik d) Donatılar

Detaylı

Microsoft Word 2007 Modül 4 Çalışma Soruları

Microsoft Word 2007 Modül 4 Çalışma Soruları Microsoft Word 2007 Modül 4 Çalışma Soruları BÖLÜM 1 BELGE İŞLEMLERİ(27s)... 1 BÖLÜM 2 BİÇİMLENDİRME(18s)... 1 BÖLÜM 3 BELGE DENETİMİ(5s)... 1 BÖLÜM 4 SAYFA YAPISI(16s)... 1 BÖLÜM 5 TABLO İŞLEMLERİ(10s)...

Detaylı

1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir

1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında kağıt boyutu, kenar boşlukları ile ilgili

Detaylı

Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları

Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları 1 BÖLÜM 1 BELGE İŞLEMLERİ Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi Word Programının tanımıdır? A) Hesap Programıdır. B) Tablo Grafik Programıdır. C) Kelime İşlem Programıdır. D)

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜNİTE III

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜNİTE III 1.Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar-Microsoft office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat - Programlar - Donatılar d) Başlat - Ayarlar - Denetim Masası

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI Kelime İşlemci Nedir? Bilgisayarda yazıların(metinlerin) yazılmasını ve düzenlenebildiği, resimlerin ve tabloların eklenebildiği yazılımların(programların) genel adıdır.

Detaylı

TEKİRDAĞ 50. YIL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve YAZILIM DERSİ II. DÖNEM ÇALIŞMA KÂĞIDI

TEKİRDAĞ 50. YIL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve YAZILIM DERSİ II. DÖNEM ÇALIŞMA KÂĞIDI 1) En az iki bilgisayarın birbirleriyle bağlantı kurup veri alışverişi yapmasına ne denir? A) Bilgisayar ağı B) Donanım C) e-alışveriş D) internet 2) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağının kullanım

Detaylı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı MİCROSOFT WORD (KELİME İŞLEMCİ) Dosya Uzantısı.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken 1997-2003 sürümlerinde.doc tur.) Genel Ekran Görünümü 1.Belge Başlığı 2.Sekmeler 3.Sekme Şeridi 5.Cetveller

Detaylı

MİCROSOFT WORD SORULARI

MİCROSOFT WORD SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI MİCROSOFT WORD SORULARI 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat -

Detaylı

MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI

MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI 1) Aşağıdaki birimlerden hangisi ile bilgisayara veri girişi yapılabilir? A) Monitör C) Klavye B) Yazıcı D) Çizici 8) Aşağıdakilerden hangisi onay tuşudur? A) Enter

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi, Bilgi ve İletişim HAFTA 1 1. Genel Kavramlar(Bilgisayarın tanımı,bilgi

Detaylı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı MİCROSOFT WORD (KELİME İŞLEMCİ) Dosya Uzantısı.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken 1997 2003 sürümlerinde.doc tur.) Genel Ekran Görünümü 1.Belge Başlığı 2.Sekmeler 3.Sekme Şeridi 5.Cetveller

Detaylı

MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI DOSYA İŞLEMLERİ

MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI DOSYA İŞLEMLERİ MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI Ms Word bir kelime işlemci programıdır. İçinde bulunan detaylı metin biçimlendirme seçenekleri, ayrıntılı tablo, şekil ve grafik oluşturma başarıları nedeniyle, kendi türünde

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI ECDL BAŞLANGIÇ Bilgisayarı Kullanmak ve Dosyaları Yönetmek 1) Bilgisayar ı doğru şekilde kapatıp, açmak için uygun metodu uygulayınız.(bilgisayarı kapatın ve tekrar açın.)

Detaylı

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B 1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur? a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b-) Biçim - Hücreler - Desen c-) Biçim - Hücreler Kenarlık d-) Biçim - Hücreler Hizalama 2. Aşağıdaki fonksiyonlardan

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

5. HAFTA MS OFFICE EXCEL 2016 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYARDA VERİ ANALİZİ VE RAPORLAMA

5. HAFTA MS OFFICE EXCEL 2016 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYARDA VERİ ANALİZİ VE RAPORLAMA 5. HAFTA MS OFFICE EXCEL 2016 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYARDA VERİ ANALİZİ VE RAPORLAMA 5. Hafta Konuları 1. Genel Bilgiler 2. Excel penceresinin tanıtımı 3. Sekmelerin tanıtımı 4. Temel Kavramlar 5.

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi Çalışma Kağıdı-2 (5.Sınıflar)

Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi Çalışma Kağıdı-2 (5.Sınıflar) Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi Çalışma Kağıdı-2 (5.Sınıflar) İnternete Bağlanma: İnternette, için tarayıcı adı verilen programlar ile gezinti yapılır. Pek çok tarayıcı program vardır. İnternet

Detaylı

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV ÖRNEK SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV ÖRNEK SORULARI 1) Yandaki Düğmenin görevi nedir? A) Yazıyı italik yazar B) Yazıyı Altı çizili yazar C) Yazıyı kalın yazar D) Yazıyı Üst simge olarak yazar. 2) Yandaki Düğmenin görevi nedir? A) Yazıyı italik yazar B)

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27 İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 1.1. GİRİŞ...1 1.2. BİLGİSAYARIN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ...3 1.3. BİLGİSAYARIN FONKSİYONLARI...3 1.4. BİLGİSAYARIN YAPISI VE BİLGİSAYARI

Detaylı

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek.

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. Amaçlarımız 2 Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. da metin biçimlendirmek. 1 Kelime İşlemcilerin İşlevleri 3 Kelime

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Hesap Tabloları(Excel 2007) HAFTA 1 1. Hesap Tablolarına Giriş 1.1. Hesap tablosu tanımı, kullanım amacı ve yerleri 1.2. MS Excel Uygulamasına giriş

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Excel program penceresi elemanlarının tanıtımı. Menüler ve araç çubuklarının içerikleri ve uygulamaları. Dosya, Düzen ve Görünüm menülerinin

Detaylı

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI EXCEL 2007 DERS NOTLARI Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu -2016 2017 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Sayfa Görünümünün Değiştirilmesi: Belgenin normal, anahat, taslak, tam okuma sayfası ve web görünümlerinde gösterilmesini

Detaylı

MODÜL 3 KELİME İŞLEM UYGULAMALARI 1

MODÜL 3 KELİME İŞLEM UYGULAMALARI 1 MODÜL 3 KELİME İŞLEM UYGULAMALARI 1 Kelime İşlemci I. Uygulamanın Kullanımı A. Kelime İşlemcisiyle İlk Adımlar B. Ayarların Yerleştirilmesi C. Kaydetmek D. Yardım Fonksiyonlarını Kullanma II. Temel İşlemler

Detaylı

MİCROSOFT WORD Giriş. Kelime İşlemci. Dikey Metin Seçme. Girintiler. Seçim işlemi

MİCROSOFT WORD Giriş. Kelime İşlemci. Dikey Metin Seçme. Girintiler. Seçim işlemi MİCROSOFT WORD Giriş Bilgisayarlar insan yaşamına girmeden önce yazı, mektup, kitap, makale gibi dokümanlar, daktilo ve benzeri yazım araçları kullanarak hazırlanırdı. Artık günümüzde bilgisayarların yoğun

Detaylı

8.Sayfa ve 9.Yazım 10.Belge Görünüm 11.Ekran Yakınlaştırma Sözcük Sayısı Denetimi Düğmeleri ve Uzaklaştırma

8.Sayfa ve 9.Yazım 10.Belge Görünüm 11.Ekran Yakınlaştırma Sözcük Sayısı Denetimi Düğmeleri ve Uzaklaştırma Genel Ekran Görünümü 1.Ofis Düğmesi 2.Hızlı Erişim Araç Çubuğu 3.Belge Başlığı 4.Menüler 5.Menü Şeridi 6.Kaydırma Çubuğu 7.Cetveller 8.Sayfa ve 9.Yazım 10.Belge Görünüm 11.Ekran Yakınlaştırma Sözcük Sayısı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI 1. Powerpoint ne tür bir programdır? a) Sunu Tasarım Programıdır b) Tablo - Grafik Programıdır c) Kelime

Detaylı

EYLÜL 2012 WORD 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 WORD 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 WORD 2010 İÇERİK 1. 2. 3. 4. 5. Genel bilgiler Wrd ile neler yapabilirsiniz? Wrd penceresinin tanıtımı Sekmelerin tanıtımı Belgeler ile ilgili işlemler 6. Yeni bir belge luşturmak Varlan bir

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

WORD 2010 PROGRAMI 1-miseR 2-miseR Pencere Durum Düğmeleri: Başlık Çubuğu:

WORD 2010 PROGRAMI 1-miseR 2-miseR Pencere Durum Düğmeleri: Başlık Çubuğu: Resim-2 Resim-1 WORD 2010 PROGRAMI Word programı metin oluşturma programıdır. Bu metin oluşturma işleminin yanında resim, şekil, tablo, grafik, wordart gibi birçok nesne ekleyerek çeşitli belgeler ortaya

Detaylı

SAÜ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ WİNDOWS 7 BÖLÜM SORULARI

SAÜ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ WİNDOWS 7 BÖLÜM SORULARI SAÜ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ WİNDOWS 7 BÖLÜM SORULARI 1.Windows 7 Temelleri 1.2. Masaüstü 1. Windows 7 de dosyaların hangi programla açılacağını

Detaylı

Donanım ve Klavye Soruları

Donanım ve Klavye Soruları Donanım ve Klavye Soruları 1. Bilgiler geçici olarak hangi bellek üzerinde tutulur? A) Memory Card B) Hard disk C) Rom D) Ram 2. Temel Giriş - Çıkış, hesaplama ve kontrol işlemlerini yürüten ünitedir.

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI)

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI) BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI) WİNDOWS İŞLETİM SİSTEMİ Genel Konu Başlıkları :Bilgisayar kavramı, Farenin kullanılması, Masa üstü kavramı, Klavye kullanımı, Bir uygulama penceresi özellikleri, Dosya

Detaylı

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek.

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. MS WORD 4.BÖLÜM Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ekle sekmesini tanır. 2. Kapak sayfası oluşturabilir.

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Temel Bilgi Teknolojileri-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

MİCROSOFT WORD. Araç çubukları: menü çubuğundan yapabileceğimiz işlemleri daha kısa zamanda araç çubukları ile yapabiliriz.

MİCROSOFT WORD. Araç çubukları: menü çubuğundan yapabileceğimiz işlemleri daha kısa zamanda araç çubukları ile yapabiliriz. MİCROSOFT WORD Office programlarının içersinde genelde yazı yazmak amaçlı kullanılan bir programdır Microsoft Word. Aşıdaki şekilde çalışma sayfası görülür. Şimdi Word çalışma sayfasını inceleyelim. Microsoft

Detaylı

Kopyalama ve Taşıma konularıyla ilgili daha değişik uygulamalar yaparak bu konunun pekiştirilmesini sağlamanız yararınıza olacaktır.

Kopyalama ve Taşıma konularıyla ilgili daha değişik uygulamalar yaparak bu konunun pekiştirilmesini sağlamanız yararınıza olacaktır. Kopyalama ve Taşıma konularıyla ilgili daha değişik uygulamalar yaparak bu konunun pekiştirilmesini sağlamanız yararınıza olacaktır. NOTLAR: 1. Bir Klasörün içindeki bir dosyayı fare sol tuşunu basılı

Detaylı

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır.

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint ile toplantılar da veya herhangi bir konu üzerinde açıklama getirmek için sunu hazırlarız. Powerpoint2003

Detaylı

08.11.2015 WORD KULLANIMI

08.11.2015 WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ-MİCROSOFT OFFİCE OFFICE DÜĞMESİ HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU MENÜLER ŞEKİL, RESİM EKLEME TABLO EKLEME ETKİNLİKLER 1 OFFICE DÜĞMESİ: Çalışmamız ile ilgili dosya işlemleri yapmamızı sağlar. Yeni

Detaylı

Donatlar-NotePad DONATILAR

Donatlar-NotePad DONATILAR Donatlar-NotePad DONATILAR Donatılar işletim sistemiyle birlikte gelen programların yer aldığı bölümdür. Bu programlara Başlat-Tüm Programlar- Donatılar adımlarıyla ulaşılır. Not Defteri (Notepad) Sadece

Detaylı

MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI

MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI ARAYÜZ MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI Baskı Önizleme Microsoft Word 2007 Hızlı Yeni Geri Al Yinele Yazdır Aç Kaydet (İleri Al) Hızlı Erişim Çubuğu Ofis Düğmesi Word programdaki tüm komutları hızlı

Detaylı

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1.1. Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar Excel, Microsoft firması tarafından yazılmış elektronik hesaplama, tablolama ve grafik programıdır. Excel de çalışılan

Detaylı

Bu Hafta Öğreneceklerimiz

Bu Hafta Öğreneceklerimiz Bu Hafta Öğreneceklerimiz Bu Hafta Öğreneceklerimiz Klavye, tuşlardan oluşan ve bilgisayardaki veri giriş işlemlerini yapan önemli bir donanım birimidir. Bilgisayarda yazı yazabilmek, veri ve komut girişi

Detaylı

MS WORD 5. BÖLÜM. Şekil 3. 100. Sayfa Düzeni Sekmesi. Şekil 3. 101. Temalar Grubu

MS WORD 5. BÖLÜM. Şekil 3. 100. Sayfa Düzeni Sekmesi. Şekil 3. 101. Temalar Grubu MS WORD 5. BÖLÜM Bölüm Adı: SAYFA DÜZENİ Bölümün Amacı: Sayfa yapısı ve düzenini değiştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ofis temalarını bilir. 2. Kenar boşluklarını, sayfa yönlendirmesini,

Detaylı

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir.

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3. GİRİŞ SEKMESİ Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3.1. Excel 2010 da Kesme, Kopyalama, Yapıştırma ve Biçim Boyacısı Giriş sekmesinin ilk grubu olan Pano

Detaylı

WORD KULLANIMI

WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ-MİCROSOFT OFFİCE q OFFICE DÜĞMESİ q HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU q MENÜLER q ŞEKİL, RESİM EKLEME q TABLO EKLEME q ETKİNLİKLER 1 OFFICE DÜĞMESİ: Çalışmamız ile ilgili dosya işlemleri yapmamızı

Detaylı

Tekirdağ 50. Yıl Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi II. Dönem II. Çalışma Kâğıdı

Tekirdağ 50. Yıl Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi II. Dönem II. Çalışma Kâğıdı 1) En az iki bilgisayarın birbirleriyle bağlantı kurup veri alışverişi yapmasına ne denir? A) Bilgisayar ağı B) Donanım C) Yazılım D) internet 2) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağının kullanım amaçlarından

Detaylı

KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI

KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI Microsoft Office Word programı, Amerika da bulunan ve Bill Gates in sahibi olduğu yazılım firması Microsoft tarafından

Detaylı

Öğretici : Murat Serhan GÜLHAN

Öğretici : Murat Serhan GÜLHAN DENEME SINAVI : 120 Soru : 40 Windows / 40 Word / 40 Excel WINDOWS 1) Aşağıdakilerden hangisi Windows İşletim Sisteminin genel özelliklerindendir? a-) Görsel bir işletim sistemi olması b-) Grafik tabanlı

Detaylı

Dosya ve Klasör İşlemleri

Dosya ve Klasör İşlemleri Öğr.Gör.Günay TEMÜR Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Dosya ve Klasör İşlemleri Dosya ve Klasör İşlemleri 1 Dosya ve Klasör Nedir? 2 Bilinen Dosya Uzantıları 3 Yeni Klasör Oluşturmak 4 Dosya ve Klasörleri Yeniden

Detaylı

MİCROSOFT POWER POINT 2007 DERS NOTLARI GİRİŞ SEKMESİ

MİCROSOFT POWER POINT 2007 DERS NOTLARI GİRİŞ SEKMESİ MİCROSOFT POWER POINT 2007 DERS NOTLARI GİRİŞ SEKMESİ Seçili metni yada şekli keser (CTRL+X) Seçili metni yada şekli kopyalar (CTRL+C) Kopyalanmış bilgilerin yapıştırılmasını Özel yapıştır komutu kullanılırsa

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK Belli bir düzen içerisinde yan yana ve alt alta sıralanmış veya hizalı şekilde oluşturulması gereken bilgiler word de tablo kullanılarak hazırlanırlar. Örneğin bir sınıfa ait

Detaylı

TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ

TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ASO MÜDÜRLÜĞÜ KULLANIMI ( İŞLETMENLİĞİ OPERATÖR) KURS PLANI BŞL : 08.03.2011 - BTŞ : 02.05.2011 Hafta içi her gün: 14.30-17 :40 ( 4 saat ) TARİH GÜN SAAT MODÜL Açılış konuşması,

Detaylı

ÖZEL ANKARA ETKİN Y.DİL, MATEMATİK ve BİLGİSYAR KURSU

ÖZEL ANKARA ETKİN Y.DİL, MATEMATİK ve BİLGİSYAR KURSU WORD 1. H2SO4 metnine H2SO4 biçimini verebilmek için hangi komut kullanılır? A) Biçim Menüsü Paragraf B) Biçim Menüsü Yazı Tipi C) Biçim Menüsü Metin Yönü D) Biçim Menüsü Madde İşaretleri ve numaralandırma

Detaylı

Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir.

Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir. Sayfa numarası ekleme: Ekle menüsünden sayfa numaraları seçeneğine tıklandığında Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir. Tarih ve saat ekleme: Ekle menüsünden Tarih

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Word Programı Penceresinde Bulunan Elemanların Tanıtımı Menüler,, İçerik ve Uygulamaları Dosya, Düzen ve Görünüm Menülerinin İçerikleri

Detaylı

CTRL+C (Kopyala) CTRL+X (Kes) CTRL+V (Yapıştır) CTRL+Z (Geri Al) CTRL+A (Tümünü seç)

CTRL+C (Kopyala) CTRL+X (Kes) CTRL+V (Yapıştır) CTRL+Z (Geri Al) CTRL+A (Tümünü seç) Lütfen Dikkatlice İnceleyiniz Çalışmanız İçin 94 Soru Test olarak Yayınlanmıştır. Sorular Sınavda Klasik olarak da sorulabilir. Sınav Soru Sayısı 10 ile 50 arasında değişebilir. Şimdilik belli değil. Bu

Detaylı

Microsoft Office Word. Ders Notları. Örnek Uygulama Dosyası. [Okul No] [Ad Soyad] [Bölüm]

Microsoft Office Word. Ders Notları. Örnek Uygulama Dosyası. [Okul No] [Ad Soyad] [Bölüm] Microsoft Office Word Ders Notları Örnek Uygulama Dosyası [Okul No] [Ad Soyad] [Bölüm] İÇİNDEKİLER 1. Word e Giriş ve Ekran Öğeleri... 1 1.1. Belge... 1 1.2. Temel Ekran Görüntüsü... 1 1.2.1. Office Düğmesi:...

Detaylı

Microsoft Word 2010 ara yüzündeki bölümler aşağıda gösterilmiştir.

Microsoft Word 2010 ara yüzündeki bölümler aşağıda gösterilmiştir. Başlangıç Bu dersin amacı, öğrencilerin çalışma hayatlarında Microsoft Word programını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlamak ve karşılaştıkları sorunların çözümlerine ulaşma konusunda deneyim

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE EXCEL SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE EXCEL SORULARI MİCROSOFT OFFİCE EXCEL SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur? a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b-) Biçim - Hücreler - Desen c-) Biçim - Hücreler Kenarlık d-) Biçim - Hücreler

Detaylı

IV. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER ELEKTRONİK TABLOLAMA

IV. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER ELEKTRONİK TABLOLAMA IV. ELEKTRONİK TABLOLAMA Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER 99 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir?

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 4-5-6: Microsoft Word Hızlı Erişim Araç Çubuğu: Sık kullanılan komutlar buraya eklenip, kullanılacağında hızlı erişim sağlanabilir. Office Word

Detaylı

Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için:

Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için: Biçimleme Metin biçimleme Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için: 1. Hizalamak istediğiniz metni seçin. 2. Giriş sekmesini

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI DERS NOTLARI Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders Notları-

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİSAYARDA BELGE AÇMAK VE TEMEL İŞLEMLER YAPMAK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİSAYARDA BELGE AÇMAK VE TEMEL İŞLEMLER YAPMAK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİSAYARDA BELGE AÇMAK VE TEMEL İŞLEMLER YAPMAK 1. BELGE İŞLEMLERİ... 1 1.1. Arayüz ve Görünüm Ayarları... 1 1.1.1. Genel Görünüm... 1 1.1.2. Belge Görünümleri... 2 1.1.3. Yakınlaştırma...

Detaylı

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 5. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 5. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 5. Hafta Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru 1.) Sağ tuş fonksiyonları * Masaüstünde * Bilgisayarım içinde * Klasör ve dosya simgesi üzerinde * Sürücü simgesi

Detaylı

KELİME İŞLEMCİ MİCROSOFT OFFİCE WORD KULLANIMI

KELİME İŞLEMCİ MİCROSOFT OFFİCE WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ MİCROSOFT OFFİCE ŞEKİL EKLEMEK Sayfaya menüdeki şekilleri ekleyebiliriz. 1 ŞEKİL EKLEME UYGULAMASI Sayfaya yukarıdaki şekilleri ekleyin. WORDART EKLEMEK Sayfaya 3 boyutlu yazı ekleyebiliriz.

Detaylı

Microsoft Office Word 2007 Ders Notları

Microsoft Office Word 2007 Ders Notları Microsoft Office Word 2007 Ders Notları A. Word e Giriş ve Ekran Öğeleri Word, Microsoft Office paketinde yer alan bir kelime işlem programıdır. Bu programın kullanımındaki temel amaç, çeşitli türdeki

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. İşletmenlik Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. İşletmenlik Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU İşletmenlik Kursu Eğitim İçeriği İŞLETİM SİSTEMİNİN TEMELLERİ 1.1. Sistem Kaynakları 1.1.1. Kesme İstekleri (IRQ) 1.1.2. Doğrudan Bellek Erişimi (DMA) 1.1.3. Giriş/Çıkış Adresleri

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE POWER POİNT SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE POWER POİNT SORULARI 1) Power Pointe yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır? a) Xls b) Doc c) Ppt d) Txt 3)

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM (SOFTWARE) VE İŞLETİM SİSTEMLERİ

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM (SOFTWARE) VE İŞLETİM SİSTEMLERİ TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM (SOFTWARE) VE İŞLETİM SİSTEMLERİ YAZILIM (SOFTWARE) YAZILIM TÜRLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİ UNIX UNIX LINUX LINUX DAĞITIMLARI GÖRÜNÜMLERİ

Detaylı

KELİME İŞLEMCİ MİCROSOFT OFFİCE WORD KULLANIMI

KELİME İŞLEMCİ MİCROSOFT OFFİCE WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ MİCROSOFT OFFİCE ŞEKİL EKLEMEK Sayfaya menüdeki şekilleri ekleyebiliriz. 1 ŞEKİL EKLEME UYGULAMASI Sayfaya yukarıdaki şekilleri ekleyin. WORDART EKLEMEK Sayfaya 3 boyutlu yazı ekleyebiliriz.

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

BELGE İŞLEMLERİ. Bu bölümde kelime işlemci programının arayüzünü inceleyerek görünüm ayarlarının nasıl yapıldığına bakacağız.

BELGE İŞLEMLERİ. Bu bölümde kelime işlemci programının arayüzünü inceleyerek görünüm ayarlarının nasıl yapıldığına bakacağız. Genel Görünüm Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY Bu bölümde kelime işlemci programının arayüzünü inceleyerek görünüm ayarlarının nasıl yapıldığına bakacağız. Genel Görünüm Kelime işlemci programını çalıştırdığımız

Detaylı

Sınav Hazırlık İçin Ders Notu EXCEL SORULARI 1. Microsoft Excel uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?

Sınav Hazırlık İçin Ders Notu EXCEL SORULARI 1. Microsoft Excel uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? 1. Microsoft Excel uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a. Başlat Programlar b. Başlat Ayarlar c. Başlat Programlar Donatılar d. Başla- Ayarlar- Denetim Masası 2. Dosya - Baskı önizleme

Detaylı

III. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER KELİME İŞLEM PROGRAMI

III. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER KELİME İŞLEM PROGRAMI III. KELİME İŞLEM PROGRAMI Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER 71 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Bildiğiniz kelime işlemci programlarını

Detaylı

düğmesine ile bir sayfa yukarıya, düğmesi ile bir sayfa aşağı gidebilirsiniz.

düğmesine ile bir sayfa yukarıya, düğmesi ile bir sayfa aşağı gidebilirsiniz. Metin işlemleri Bu bölümde belgenizde değişiklik veya düzenleme yapmak istediğinizde ihtiyaç duyacağınız işlemler ile metin girişini kolaylaştıracak araçlara yer verilmiştir. Dolaşma Belge içinde dolaşmak

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI 1) Power Point e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Pencerenin ortasında bulunan beyaz sayfa, slayt tasarımında kullanacağımız sayfamızdır. Sol panelde bu slayt sayfasının küçültülmüş halde bir

Detaylı

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 4. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 4. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 4. Hafta Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru Konular 1.) İşletim sistemlerine giriş 2.) Bilgisayar Ortamı ve Temelİşlemler * Arayüzü tanıma * Simgelerle çalışma

Detaylı

Silmek istediğiniz satır/sütun/hücre yi seçin ve aşağıdaki adımlardan birini takip edin:

Silmek istediğiniz satır/sütun/hücre yi seçin ve aşağıdaki adımlardan birini takip edin: Satır/Sütun/Hücre Ekleme Paket Programlar Not_04 Oluşturduğunuz tabloya satır, sütun ve hücre ekleyebilirsiniz. Bunun için ekleme yapacağınız hücreye tıklayın ve aşağıdaki adımlardan birini takip edin:

Detaylı

BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ

BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ Microsoft Excel de dosyalar çalışma kitabı olarak isimlendirilir. Bu dosyalar normal belge türüdür. Dosya ismi üzerine fare ile tıklandığında dosya açılır. Excel dosyaları tablolardan

Detaylı

Bir sonraki pencereye geçiş yapar. Önceki pencereye geçiş yapar. alt + ÜST KRKT + SEKME

Bir sonraki pencereye geçiş yapar. Önceki pencereye geçiş yapar. alt + ÜST KRKT + SEKME Microsoft Office temel Pencereleri görüntüleme ve kullanma Bir sonraki pencereye geçiş yapar. alt + SEKME Önceki pencereye geçiş yapar. alt + ÜST KRKT + SEKME Etkin pencereyi kapatır. Bunu en üst düzeye

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı