TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32)"

Transkript

1 TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32) (2014 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) AÇIKLAMA TÜİK, Şubat 2014 döneminden itibaren Hanehalkı İşgücü İstatistikleri nde yeni zaman serisi başlatmış, ne var ki belirli göstergeler dışında Şubat 2014 öncesi verilerle analiz yapma olanağı kalmamıştır. TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ, Ocak 2009 tarihinden beri yayımlanmakta ve yapılan değerlendirmelerde genellikle bir önceki yılın aynı dönemine ait değişimler esas alınmaktadır. Bu nedenle, Şubat 2015 dönemine -12 aylık süre tamamlanana- kadar, TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ Temmuz 2014, Ekim 2014 ve Ocak 2015 sayılarında geçiş dönemi formatında yayımlanacak; Nisan 2015 sayısından itibaren kendi sunum formatında yayımlanmaya devam edecektir. Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) 2014 Yıllık Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 06 Mart 2015 tarihli Haber Bülteni ile açıklanmıştır. Bu çalışmanın ilk bölümünde söz konusu veriler kapsamında işgücü piyasasında ön plana çıkan gelişmeler, ana başlıklar halinde özetlenecektir. İkinci bölümde, TÜİK tarafından 2014 yıllık sonuçları çerçevesindeki İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1 ve Düzey 2 ye göre yayınlanan veriler doğrultusunda bazı tespitlere yer verilecektir. Üçüncü bölümde eğitim ve işgücü piyasasına ilişkin veriler değerlendirilecektir. Dördüncü bölümde ise Genel Değerlendirme yapılmıştır. I. İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUM VE GELİŞMELER (2014 YILI İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: Son bir yılda Türkiye de 15 yaş ve üzerindeki nüfus 1 milyon 3 bin kişi artmış; 736 bin kişi de işgücü piyasasının dışında kalan kitleden ayrılarak çalışma talebinde bulunmuştur. Böylece işgücü artışı 1 milyon 739 bin kişi olmuştur (Grafik 1) yılında 906 bin kişi olan işgücü artışı bir yılda %92 oranında büyümüştür. İşgücü içinde istihdam edilenler 1 milyon 332 bin kişi; işsiz sayısı 408 bin kişi artmıştır.

2 2 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% (*) İşgücüne dahil olmayanlar. Grafik 1 İşgücü Kompozisyonundaki Değişim (2014 yılında bir önceki yıla göre; bin kişi) Çalışma Çağındaki Nüfus (1.003) İstihdam (1.332) İDO (*) (-736) 15+ yaş nüfus İşgücü yapısı İşsiz (408) b. İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI: İşgücüne katılma oranı 2014 yılında bir önceki yıla göre 2,2 puan artarak %48,3 ten %50,5 e çıkmıştır (Grafik 2). Oran, erkeklerde %71,3; kadınlarda %30,3 tür. İşgücüne katılma oranı 2014 yılı itibariyle yaş grubunda %40,8; genç erkeklerde %54 ve genç kadınlarda %27,7 dir. 51,0 Grafik 2 İşgücüne Katılma Oranının Seyri ,5 50,0 49,0 48,0 47,0 46,0 45,0 44,3 44,9 45,7 46,5 47,4 47,6 48,3 44,0 43,0 42,0 41,

3 3 Grafik 3a İşgücüne Dahil Olmayanların Nedene Göre Dağılımı, Kadınlar 2014 (bin kişi) İş bulma ümidi olmayanlar; 246 Diğer (1); Diğer (2); Mevsimlik Çalışanlar; 67 Çalışamaz Halde; Emekli; 824 Eğitim Öğretim; Ev İşleriyle Meşgul; Grafik 3b İşgücüne Dahil Olmayanların Nedene Göre Dağılımı, Erkekler 2014 (bin kişi) Diğer (2); 445 İş bulma ümidi olmayanlar; 370 Diğer (1); 614 Mevsimlik Çalışanlar; 27 Çalışamaz Halde; Emekli; Eğitim Öğretim; (1) Diğer: İş aramayan ancak çalışmaya hazır kişiler (ümitsizler hariç) (2) Diğer: İçeriğine dair bilgi yoktur 2014 yılında işgücüne dahil olmayan toplam 28 milyon 200 bin kişinin 20 milyon 112 binini kadınlar, 8 milyon 89 binini erkekler oluştururken, %8,8 ini iş aramayıp, çalışmaya hazır olanlar (ümitsizler %2,2; diğerleri %6,6), %0,3 ünü mevsimlik çalışanlar, %41,1 ini ev kadınları, %15,9 unu eğitimdekiler, %13,6 sını emekliler, %13,9 unu çalışamaz halde olanlar ve %6,4 ünü TÜİK in içeriğini açıklamadığı diğerleri meydana getirmiştir. İşgücü dışındaki erkekler bakımından en büyük iki grup emekliler (%37,1) ve eğitim görenlerdir (%27,4). Buna karşılık, kadınlar bakımından emeklilerin ve öğrenim görenlerin nispeten arka planda kaldığı, ev kadınlarının 11 milyon 589 bin kişilik kitle ile yarıdan fazla (%57,6) pay aldığı dikkati çekmektedir (Grafik 3a ve 3b). c. İSTİHDAM: 2014 yılında ortalama 25 milyon 933 bin kişi istihdam edilmiştir. Buna karşılık, istihdam edilmeyenler (işgücüne dahil olmayanlar ve işsizler) 31 milyon 53 bin kişi ile çok daha büyük bir kitledir. Bir başka ifadeyle çalışma çağındaki nüfusun yarısından azı (%45,5)

4 4 çalışma ve kazanç sağlama olanağına sahip; yarısından fazlası (%54,5) ise bundan yoksundur (Grafik 4). Görüldüğü gibi %45,5 düzeyindeki istihdam oranını yükseltmek açısından en fazla potansiyele sahip grup, ev kadınlarıdır. Grafik 4 Kurumsal Olmayan Nüfusta İstihdam Edilenler ve Edilmeyenler, 2014 (Bin Kişi, 15+ Yaş) 15+ Yaş Nüfus: İşgücü; İşgücüne Dahil Olmayanlar; İstihdam Edilmeyenler: İstihdam İşsiz Çalışmaya Hazır Ev Kadını Eğitimde Emekli Diğer Çalışamaz Halde Mevsimlik; 94 Toplam İstihdam ve İstihdam Oranı: 2014 yılında toplam istihdam, bir önceki yıla göre %5,4 gibi yüksek bir oranda artmıştır. Bir yıl önce bu artış oranı %2,8 olmuştu (Tablo 1 ve Grafik 5).

5 5 Tablo 1: İstihdam Göstergelerinin Aylar İtibariyle Değişimi (Bir Önceki Yıla Göre) Toplam İstihdam (Yüzde) İstihdam Oranı (Puan) Tarım Dışı İstihdam (Yüzde) Sanayi İstihdamı (Yüzde) Genç İstihdamı (Yüzde) Dönem ,4-0,2 2,5 0,9-1, ,0 0,1 2,0 3,0-0, ,1-0,6-0,8-7,9-4, ,0 1,5 5,7 10,4 3, ,4 1,8 6,4 4,9 6, ,9 0,5 4,4 1,3-1, ,8 0,4 4,1 4,0 2, ,4 1,6 5,5 4,2 7,0 9,0 7,0 5,0 3,0 1,0-1,0 1,4 2,0 Grafik 5 Toplam İstihdamın Yıllık Değişimi, (Yüzde) 0,1 6,0 6, ,9 2,8 5, teki istihdamın %70 i erkeklere, %30 u kadınlara aittir. Nüfusun yarısı kadınlara ait olduğundan, arada 20 puanlık istihdam boşluğu bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Sektörel İstihdam: Tarım dışı istihdam 2014 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 66 bin kişi artarak 20 milyon 463 bin kişiye çıkmış ve yıllık artış oranı %5,5 olmuştur (Tablo 2). Tarım dışı istihdam artışı 2013 yılında %4,1 olmuştu (Grafik 6). Tablo 2: Sektörel İstihdam, 2013 ve Değişim Değişim Bin Kişi (%) Bin kişi (%) (Bin Kişi) (%) Tarım , , ,1 Sanayi , , ,2 İnşaat , , ,1 Hizmetler , , ,6 Toplam ,4 Tarım Dışı , , ,5

6 yılında 2013 e göre istihdamın en yüksek oranda arttığı sektör %8,1 ile inşaattır; onu %5,6 ile hizmetler ve %5,1 ile tarım sektörü izlemiştir. Sanayi sektörü ise %4,2 artışla sektörler ortalamasının altında kalmıştır. 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 2,5 2,0 Grafik 6 Tarım Dışı İstihdamın Yıllık Değişimi, (Yüzde) -0,8 5, ,4 4,4 4,1 5,5 Grafik 7 Sektörlere ve Cinsiyete Göre İstihdam, 2014 (Bin Kişi) Hizmetler İnşaat Sanayi Tarım Tarım Dışı Toplam Erkek Kadın Öte yandan hizmetler sektörünün kadın istihdamının yarısını, tarım sektörünün ise üçte birini yarattığı anlaşılmaktadır (Grafik 7). İşteki Duruma Göre İstihdam: 2014 yılında toplam istihdamın %66 sı, erkek istihdamının %68,5 i ve kadın istihdamının %60,2 si ücretli veya yevmiyeli dir. Kadın istihdamı içinde en büyük ikinci payı %29,5 ile ücretsiz aile işçisi kadınlar almaktadır. Buna karşılık kendi hesabına veya işveren olarak çalışan kadınların payı toplam olarak sadece %10,3 tür. 2 milyon 266 bin kadın ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır (Grafik 10).

7 7 Grafik 8 İstihdamın İşteki Duruma ve Cinsiyete Göre Dağılımı, 2014 (Bin Kişi, Yüzde) (%100) (%100) (%100) (%60,2) (%68,5) Ücretli veya Yevmiyeli (%100) (%100) (%100) (%100) 701 (%9,1) 94 (%1,2) (%20,7) (%29,5) (%5,9) 889 (%4,9) İşveren Kendi Hesabına Ücretsiz Aile İşçisi Toplam Erkek Kadın Gençlerin İstihdamı: Genç (15-24 yaş) istihdamındaki değişim hayli dalgalıdır yılında %4,4 oranında azalan genç istihdamı, 2010 ve 2011 yıllarında büyük ölçüde baz etkisiyle yükselmiş, 2012 yılında yeniden %1,4 oranında azalmıştır. Genç istihdamı 2013 yılında %2 oranında artarken, artış 2014 yılında %7 gibi yüksek bir oranda gerçekleşmiştir (Grafik 9). Genç istihdamının yaklaşık üçte ikisi (%67,2) erkeklere aittir. İstihdam oranı genç erkeklerde %45 iken, genç kadınlarda sadece %22 dir; 2014 te genç kadın nüfusun yalnızca yaklaşık dörtte biri istihdam imkanına sahip olabilmiştir. 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-1,3-0,7-4,4 Grafik 9 Genç İstihdamının Değişimi , ,6-1,4 2,0 7, Bin Kişi Yüzde

8 8 Kayıt Dışı İstihdam: 2014 yılında kayıt dışı istihdam büyüklüğü 9 milyon 69 bin kişi olmuştur; bunun 5 milyon 344 bin kişisi erkek, 3 milyon 724 bin kişisi kadındır. Kayıtdışı istihdam oranı %35 tir. Mutlak büyüklük bakımından tarım dışı sektörlerdeki ücretliler, tarımda kendi hesabına çalışanlar ve yine tarımdaki ücretsiz aile işçileri ilk sıralarda gelmektedir (Grafik 10). Ücretsiz Aile İşçisi Grafik 10 Kayıt Dışı İstihdam, 2014 (Bin Kişi) Kendi Hesabına İşveren Ücretli veya Yevmiyeli Tarım Tarımdışı d. İŞSİZLİK: 2012 yılından bu yana yükselen işsizlik oranı, dönemsel ortalamalar olarak, 2014 yılında 2013 yılındaki %9 düzeyine göre 0,9 puanlık artışla %9,9 a yükselmiştir. İşsiz sayısı ise 2 milyon 445 bin kişiden 408 bin kişi artışla 2 milyon 853 bin kişiye çıkmıştır (Grafik 11) yılında istihdam artmasına rağmen, iş talep eden kişilerin sayısı çok daha güçlü bir artış gösterdiğinden, işsizlik oranı yükselmiştir. Grafik 11 İşsizliğin Seyri ,1 11,1 10,0 9,9 9,2 9,1 9,0 8, ,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 Toplam İşsiz Sayısı İşsizlik Oranı

9 ,3 18,6 22,9 Grafik 12 Genç İşsizliğinin Seyri , ,8 15,8 17,1 17,9 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 Genç İşsiz Sayısı Genç İşsizlik Oranı Genç işsizlerin sayısı 2014 te 2013 e göre ortalama 102 bin kişi artarak 858 bin kişiye ulaşmıştır. Tarım dışı işsizlik oranına gelince, 2013 te %10,9 iken 2014 te 1,1 puan artışla %12 ye çıkmıştır. İşsizlik oranı eğitim durumuna göre incelendiğinde, en yüksek oranın %11,9 ile genel lise mezunlarında olduğu, bunu sırasıyla meslek lisesi ve yükseköğretim mezunlarının (%10,6), lise altı eğitimlilerin (%9,4) izlediği, en düşük oranın ise %6,3 ile okur-yazar olmayanlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. 18,0 Grafik 13 Tarım Dışı İşsizlik Oranının Seyri ,0 16,0 16,0 15,0 14,0 13,7 13,0 12,0 11,0 11,2 12,3 11,3 10,3 10,9 12,0 10,0 9,0 8,

10 10 Grafik 14 Eğitim Durumuna Göre İşsizlik Oranı, 2014 (Yüzde) Okur-yazar olmayanlar Lise altı eğitimliler Lise Mesleki veya teknik lise Yükseköğretim 3,0 7,6 8,0 9,3 9,5 9,3 13,6 15,5 19,1 19,3 Kadın Erkek Grafik 15 İş Arama Sürelerine Göre İşsizler, yıldan fazla; 20,6% 6-11 ay; 13,1% 1-5 ay; 66,2% İşsizlik oranı meslek lisesi mezunu kadınlarda %19,3 e yükselmekte, onları %19,1 ile genel lise mezunu kadınlar takip etmektedir (Grafik 14). İşsizlerin %66,2 ile çoğunluğu 5 ay ve daha kısa süreden beri iş aramaktadır ay süredir işsiz olanların payı %13,1; bir yıl ve daha uzun süredir işsiz durumda bulunanların payı ise %20,6 dır (Grafik 15) yılında iş arayan her 100 kişiden 24 ü; bir başka ifadeyle her dört kişiden biri işsiz kalmıştır.

11 11 Alternatif İşsizlik Oranları İşgücü piyasasındaki gelişmeleri daha sağlıklı takip ve analiz edebilmek açısından, klasik işsizlik tanımı yanında alternatif işsizlik tanımları da kullanılabilmektedir. Alternatif tanımlarla klasik tanım birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki tespitler ön plana çıkmaktadır. U-1 tanımlı yeni işsizler açısından, işsizlik oranı klasik tanıma göre daha düşüktür. U-3 tanımında yer alan iş bulma ümidi olmayanlar dahil edildiğinde, oran, klasik tanımdan daha yüksek düzeydedir. İşgücü piyasasının dışında kalan önemli miktarda bir potansiyel nüfus bulunmaktadır. Potansiyel nüfusun işsizlik tanımına dahil edilme derecesine bağlı olarak 2014 te en geniş tanımlı işsizlik oranı (U-6) %19,3 ve işsiz sayısı 6 milyon 39 bin kişi olmuştur (Tablo 3). Tablo 3: Alternatif İşsizlik Oranları, 2014 Yüzde Bin Kişi U-1 Yeni İşsizler 6, U-2 Klasik Tanım 9, U-3 Ümitsizler 11, U-4 Çalışmaya Hazırlar 17, U-5 Mevsimlik ve Eksik İst. 12, U-6 Hepsi Dahil 19, Alternatif Tanımlar: U-1 Beş ay ve daha kısa süredir iş arayanları U-2 TÜİK tarafından açıklanan klasik tanımı U-3 Klasik tanım + iş bulma ümidi olmayanları U-4 Klasik tanım + ümitsizleri + iş aramayıp çalışmaya hazır olanları U-5 Klasik tanım + mevsimlik çalışanları + eksik istihdamı U-6 Klasik tanım + ümitsizleri + iş aramayıp çalışmaya hazır olanları + mevsimlik çalışanları + eksik istihdamı içermektedir.

12 2011 Oc. Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2012 Oc. Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2013 Oc. Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2014 Oc. Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2015 Ocak 12 e. İŞSİZLİK ÖDENEĞİ İÇİN BAŞVURANLAR: İşsizlik sigortası kapsamında işsizlik ödeneği talep edenlerin sayısı ile ilgili olarak İŞKUR tarafından derlenen bilgiler, işgücü piyasası hakkında TÜİK in Hanehalkı İşgücü Araştırması ile birlikte ele alındığında şu sonuçlara ulaşılmaktadır: İŞKUR verilerine göre, işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı 2007 yılında 246 bin kişi iken, 2009 yılında krizin etkisiyle 598 bine varmış, 2010 da 427 bine gerilemiştir yılı genelinde ise yeniden yükselmiş ve 441 bin olmuştur. Başvuru sayısı izleyen yıllarda giderek artmış, 2014 yılında ise 900 bine yükselerek 2009 seviyesinin %51 üzerine çıkmıştır (Grafik 16 ve 17) Grafik 16 İşsizlik Ödeneğine Başvuranların Sayısı, (Bin Kişi) Grafik 17 İşsizlik ve Ödenek Başvuruları, (2008 Ocak=100) 380,0 355,0 330,0 305,0 280,0 255,0 230,0 205,0 180,0 155,0 130,0 105,0 80,0 Başvuru sayısı TÜİK İşsiz Sayısı

13 13 II. BÖLGESEL GELİŞMELER a. DÜZEY 1 (12 BÖLGE) 2014 yılında Türkiye genelinde %50,5 olarak ölçülen işgücüne katılma oranı Düzey 1 bölgeleri itibariyle incelendiğinde, en düşük oranın %41,3 ile Güneydoğu Anadolu da, en yüksek oranın ise %53,3 ile Ege de olduğu görülmektedir (Tablo 4). TABLO Yılında Düzey 1'e Göre İşgücüne Katılma Oranı (%) TOPLAM 50,5 Ege (TR3) 53,3 Doğu Karadeniz (TR9) 52,9 İstanbul (TR1) 52,7 Kuzeydoğu Anadolu (TRA) 52,6 Batı Marmara (TR2) 52,1 Doğu Marmara (TR4) 51,8 Batı Karadeniz (TR8) 51,1 Batı Anadolu (TR5) 50,8 Akdeniz (TR6) 49,6 Orta Anadolu (TR7) 48,1 Ortadoğu Anadolu (TRB) 47,7 Güneydoğu Anadolu (TRC) 41,3 Öte yandan, 2014 te Türkiye genelinde %9,9 olan işsizlik oranı, Güneydoğu Anadolu da %15,6 ile en yüksek, Kuzeydoğu Anadolu da %5,3 ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. İstanbul (%11,9), Akdeniz (%11,1) ve Ortadoğu Anadolu (%10,6) Türkiye ortalamasının üzerinde işsizlik oranlarına sahip bölgelerdir (Tablo 5). TABLO Yılında Düzey 1'e Göre İşsizlik Oranı (%) TOPLAM 9,9 Güneydoğu Anadolu (TRC) 15,6 İstanbul (TR1) 11,9 Akdeniz (TR6) 11,1 Ortadoğu Anadolu (TRB) 10,6 Batı Anadolu (TR5) 9,8 Ege (TR3) 9,1 Orta Anadolu (TR7) 8,9 Doğu Marmara (TR4) 8,1 Batı Marmara (TR2) 6,7 Batı Karadeniz (TR8) 6,2 Doğu Karadeniz (TR9) 6,2 Kuzeydoğu Anadolu (TRA) 5,3

14 14 İstihdam oranı açısından Düzey 1 bölgeleri itibariyle en düşük oran %34,8 ile Güneydoğu Anadolu da gerçeklemiştir. %45,5 olan Türkiye ortalamasının altındaki bölgeler, Akdeniz (%44,1), Orta Anadolu (%43,9), Ortadoğu Anadolu (42,6) ve Güneydoğu Anadolu (%34,8) olmuştur. b. DÜZEY 2 (26 BÖLGE) TABLO Yılında Düzey 1'e Göre İstihdam Oranı (%) TOPLAM 45,5 Kuzeydoğu Anadolu (TRA) 49,8 Doğu Karadeniz (TR9) 49,6 Batı Marmara (TR2) 48,6 Ege (TR3) 48,4 Batı Karadeniz (TR8) 47,9 Doğu Marmara (TR4) 47,6 İstanbul (TR1) 46,4 Batı Anadolu (TR5) 45,9 Akdeniz (TR6) 44,1 Orta Anadolu (TR7) 43,9 Ortadoğu Anadolu (TRB) 42,6 Güneydoğu Anadolu (TRC) 34,8 Düzey 2, istihdam ve işsizlik gelişmelerini daha ayrıntılı biçimde incelemeye fırsat vermektedir yılında Düzey 2 bölgeleri itibariyle işgücüne katılma oranının en yüksek olduğu bölgeler, %56,3 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), %56,1 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) ve %54,8 ile TRA2 dir (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan). İşgücüne katılma oranı TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde %37,1 ile en düşüktür (Tablo 7). TABLO Yılında Düzey 2'ye Göre İşgücüne Katılma Oranı (%) TÜRKİYE 50,5 TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 56,3 TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) 56,1 TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 54,8 TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 43,2 TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) 42,3 TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 37,1

15 15 İşsizlik oranının en yüksek olduğu Düzey 2 bölgeleri %24 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt), %17,4 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) ve %15,4 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) olmuştur. İşsizlik oranının en düşük olduğu bölgeler ise %5,6 ile TR52 (Konya, Karaman), %3,9 ile TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) ve %3,4 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) dır (Tablo 8). TABLO Yılında Düzey 2'ye Göre İşsizlik Oranı (%) TOPLAM 9,9 TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 24,0 TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) 17,4 TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 15,4 TR52 (Konya, Karaman) 5,6 TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) 3,9 TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 3,4 İstihdam oranı açısından %53 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesi ilk sırayı alırken en düşük istihdam oranı %28,2 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) de gerçekleşmiştir (Tablo 9). TABLO Yılında Düzey 2'ye Göre İstihdam Oranı (%) TOPLAM 45,5 TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 53,0 TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 52,0 TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) 51,4 TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 36,7 TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) 35,0 TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 28,2

16 16 III. EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI TÜİK in FOET 1999 sınıflaması temelinde yayınladığı veriler, 2014 yılında işgücünün eğitim durumuna göre dağılımında en büyük payı %32,7 ile ilkokul mezunlarının aldığını ortaya koymaktadır. Yükseköğretim ve meslek lisesi mezunları toplamı işgücünün sadece %29,7 sini oluşturmaktadır (Grafik 18). Grafik 18 İşgücünün Mezun Olunan Alana Göre Dağılımı, 2014 (%) İlkokul Yüksekokul veya fakülte İlköğretim, ortaokul ve orta dengi meslek Genel lise Meslek lisesi Okuma yazma bilmeyen Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen 4,1 4,0 10,3 9,9 19,8 19,3 32,7 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 İstihdam oranı ise alınan eğitim ilerledikçe artmaktadır. Söz konusu oran ilkokul mezunlarında %46,1 iken yükseköğretim mezunlarında %70,7 ye çıkmaktadır (Grafik 19). Grafik 19 Mezun Olunan Okula Göre İstihdam Oranı, 2014 (%) Yüksekokul veya fakülte 70,7 Meslek lisesi 58,1 Genel lise 47,1 İlkokul 46,1 İlköğretim, ortaokul ve orta dengi meslek 42,6 Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen 29,9 Okuma yazma bilmeyen 17,9 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 Meslek lisesi mezunlarının istihdam oranı (%58,1) genel lise mezunlarına ait oranın (%47,1) çok üzerindedir. Bu veriler gençlerin meslek lisesini tercih ettikleri takdirde çok daha kolay iş sahibi olacaklarını, ayrıca yükseköğrenime geçiş şansı elde edeceklerini göstermektedir. Öte yandan, istihdam oranı yükseköğrenimde mezun olunan alan açısından incelendiğinde en yüksek oranların sağlık, veterinerlik ve mühendislikte; en düşük oranların gazetecilik, sanat ve sosyal hizmetlerde olduğu anlaşılmaktadır.

17 17 GENEL DEĞERLENDİRME 2014 yılı itibariyle TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçları, İŞKUR un derlediği işsizlik ödeneğine başvuranların sayısındaki gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde, işgücü piyasasında ön plana çıkan temel sonuçlar ve ana değişim eksenleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 2014 te 2013 e göre iş talep edenlerin (işgücü) sayısındaki yıllık artış 906 bin kişiden neredeyse ikiye katlanarak 1 milyon 739 bin kişiye çıktı. Bu artışın 736 bini daha önce iş talep etmeyen kişiler te 1 milyon 739 bin kişilik işgücü artışının 1 milyon 332 bini istihdam edilirken, işsizlere 408 bin kişi eklendi. İşsizlik oranı 2014 te 2013 e göre 0,9 puan artarak %9,9 oldu. Tarım dışı işsizlik oranı da 1,1 puan artışla %12 ye çıktı. En geniş işsizlik tanımına göre 2014 te Türkiye de işsizlik oranı %19,3 ve işsiz sayısı 6 milyon 39 bin kişi oldu. İş arayan her 100 kişiden 24 ü işsiz kaldı. En yüksek işsizlik oranı %11,9 ile genel lise mezunlarında. Bunu sırasıyla meslek lisesi ve yükseköğretim mezunları (%10,6) ve lise altı eğitimliler (%9,4) izledi. En düşük oran ise %6,3 ile okur-yazar olmayan kişilere ait te işsizlerin %66,2 si 5 ay ve daha kısa süreyle iş aradı. Uzun süreli (1 yıl ve daha çok) işsizlerin payı %20, te işsizlik sigortasına 900 bin kişi başvurdu. İstihdam artış hızı bir yıl önce %2,8 iken, 2014 te %5,5 gibi yüksek bir orana çıktı. Ancak iş talep edenlerin sayısı çok daha güçlü bir artış gösterdiğinden işsizlik yükseldi te kayıtdışı istihdam 9 milyon 96 bin kişi, kayıtdışı istihdam oranı %35 oldu. Çalışma çağındaki nüfusun yarısından azı (25 milyon 933 bin kişi) istihdam edilerek çalışma ve kazanç sağlama olanağına sahip; yarısından fazlası (31 milyon 53 bin kişi) ise bundan yoksun. İstihdam oranını yükseltmek açısından en fazla potansiyele sahip grup, 11 milyon 589 bin kişi ile ev kadınları.

18 te tarım dışı istihdam %5,5 oranında arttı. Bir yıl içerisinde istihdamın en yüksek oranda arttığı sektör %8,1 ile inşaat; onu %5,6 ile hizmetler ve %5,1 ile tarım sektörü izledi. Sanayi sektörü %4,2 ile sektörler ortalamasının altında kaldı. Hizmetler sektörü kadın istihdamının yarısını, tarım sektörü ise üçte birini yarattı. Genç istihdamında %7 gibi yüksek bir oranda artış kaydedildi te işsizlik oranı bölgeler itibariyle Güneydoğu Anadolu da %15,6 ile en yüksek; Kuzeydoğu Anadolu da %5,3 ile en düşük oranda görüldü. Meslek lisesi mezunlarının istihdam oranı (%58,1), genel lise mezunlarına ait oranın (%47,1) üzerinde. Gençler meslek lisesini tercih ettikleri takdirde çok daha kolay iş sahibi olabiliyor, ayrıca yükseköğrenime geçiş şansı da elde ediyor. İstihdam oranı en yüksek olan üniversite alanları sağlık, veterinerlik ve mühendislik; en düşük olanlarsa gazetecilik, sanat ve sosyal hizmetler. Yayın hakları TİSK e aittir, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2015 (SAYI: 36)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2015 (SAYI: 36) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2015 (SAYI: 36) (2015 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) 2015 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 23 Mart 2016 tarihli

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2014 (SAYI: 30)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2014 (SAYI: 30) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ 2014 (SAYI: 30) (Ekim 2014 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) AÇIKLAMA TÜİK, Şubat 2014 döneminden itibaren Hanehalkı İşgücü İstatistikleri nde yeni zaman serisi başlatmış,

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ TEMMUZ 2014 (SAYI: 29)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ TEMMUZ 2014 (SAYI: 29) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ TEMMUZ 2014 (SAYI: 29) (Nisan 2014 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) AÇIKLAMA TÜİK, Şubat 2014 döneminden itibaren Hanehalkı İşgücü İstatistikleri nde yeni zaman serisi

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2015 (SAYI: 31)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2015 (SAYI: 31) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2015 (SAYI: 31) (Ekim 2014 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) AÇIKLAMA TÜİK, Şubat 2014 döneminden itibaren Hanehalkı İşgücü İstatistikleri nde yeni zaman serisi

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2012 (SAYI: 22)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2012 (SAYI: 22) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2012 (SAYI: 22) (2012 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) 2012 Yıllık Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 6 Mart 2013 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2013 (SAYI: 27)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2013 (SAYI: 27) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2013 (SAYI: 27) (2013 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) 2013 Yıllık Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 6 Mart 2014 tarihli

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2016 (SAYI: 37)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2016 (SAYI: 37) 17.04.2016 TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2016 (SAYI: 37) (Ocak 2016 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2016 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Nisan

Detaylı

Grafik 1 İşgücü Kompozisyonundaki Değişim. a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: 100% İDO (*) (198) 80% 60% 40% 20% İşsiz (242) 15+ yaş nüfus İşgücü yapısı

Grafik 1 İşgücü Kompozisyonundaki Değişim. a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: 100% İDO (*) (198) 80% 60% 40% 20% İşsiz (242) 15+ yaş nüfus İşgücü yapısı TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ 2015 (SAYI: 33) (Nisan 2015 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Nisan 2015 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Temmuz 2015 tarihli

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2014 (SAYI: 28) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2014 İTİBARİYLE)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2014 (SAYI: 28) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2014 İTİBARİYLE) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ 2014 (SAYI: 28) (Ocak 2014 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2014 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Nisan 2014 tarihli Haber

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2015 (SAYI: 34)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2015 (SAYI: 34) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ 2015 (SAYI: 34) (Temmuz 2015 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Temmuz 2015 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Ekim 2015 tarihli

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2014 (SAYI: 26) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Ekim 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2014 (SAYI: 26) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Ekim 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: 1 TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2014 (SAYI: 26) (Ekim 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ekim 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Ocak 2014 tarihli

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) (Ocak 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 14 Nisan 2013 tarihli

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2016 (SAYI: 35)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2016 (SAYI: 35) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2016 (SAYI: 35) (EKİM 2015 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ekim 2015 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Ocak 2016 tarihli

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2013 (SAYI: 25) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Temmuz 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2013 (SAYI: 25) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Temmuz 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2013 (SAYI: 25) (Temmuz 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Temmuz 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 11 Ekim 2013 tarihli

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ EYLÜL 2014 2014 yılı Eylül döneminde; İşsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 537 bin kişi artarak 3 milyon 64 bin kişiye yükselmiştir. İşsizlik oranı % 10,5, Tarım

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2013 (SAYI: 21) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Ekim 2012 İTİBARİYLE) İşgücü artışı hızlandı.

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2013 (SAYI: 21) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Ekim 2012 İTİBARİYLE) İşgücü artışı hızlandı. TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2013 (SAYI: 21) (Ekim 2012 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ekim 2012 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Ocak 2013 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU TEMMUZ 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 15/10/2014 tarihinde 2014 yılı Temmuz dönemi Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2014 yılı Temmuz

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ MAYIS 2014 2014 yılı Mayıs döneminde; İşsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 288 bin kişi artarak 2 milyon 551 bin kişiye yükselmiştir. İşsizlik oranı % 8,8, %, Genç

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU MAYIS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 17/08/2015 tarihinde 2015 yılı Mayıs dönemi İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2015 yılı Mayıs döneminde; İşsiz sayısı

Detaylı

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAM VE ÇALIŞMA HAYATI DAİRESİ AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ OCAK 2014 DÖNEMİ Hazırlayan: Eyüp VAROĞLU Hane halkı İşgücü Anketi (HİA) 2014 yılı Ocak

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2014 2014 yılı Haziran döneminde; İşsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 414 bin kişi artarak 2 milyon 654 bin kişiye yükselmiştir. İşsizlik oranı % 9,1, Tarım

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU NİSAN 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 15/07/2016 tarihinde 2016 yılı Nisan dönemi İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2016 yılı Nisan döneminde geçen yılın

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU TEMMUZ 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 15/10/2015 tarihinde 2015 yılı Temmuz dönemi İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2015 yılı Temmuz döneminde geçen yılın

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2016 (SAYI: 39)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2016 (SAYI: 39) 20.10.2016 TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2016 (SAYI: 39) (Temmuz 2016 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Temmuz 2016 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 17 Ekim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU OCAK 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 17/04/2017 tarihinde 2017 yılı Ocak dönemi İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2017 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı

Detaylı

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ PİYASASI RAPORU

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ PİYASASI RAPORU İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ PİYASASI RAPORU Erhan DEMİRCAN Kasım, 12 Diyarbakır İçindekiler 1. TÜRKİYE'DE İŞGÜCÜ PİYASALARI, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK... 6 1.1.Türkiye de İşgücüne Katılım... 7 1.1.1. Türkiye'de İşgücünün

Detaylı

Ekonomik Rapor Bileşik faiz formülü ile hesaplanmış olan, nüfus artış hızıdır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Bileşik faiz formülü ile hesaplanmış olan, nüfus artış hızıdır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 3. SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER 3.1 Nüfus 2011 yılı ADNKS sonuçlarına göre; ülkemizin toplam nüfusu 74.724.269 olup, bunun %52,2 si olan 37.532.954 ü erkek, %49,8 i olan 37.191.315 i ise kadın nüfustur.

Detaylı

Bu sayıda: 2017 Yılına ait İşgücü ve İstihdam verileri değerlendirilmiştir.

Bu sayıda: 2017 Yılına ait İşgücü ve İstihdam verileri değerlendirilmiştir. 1 Bu sayıda: 2017 Yılına ait İşgücü ve İstihdam verileri değerlendirilmiştir. ÖZET 2017 de çalışma çağındaki nüfusun işgücüne katılım oranı 0,8 puan artarak yüzde 52,8 olmuştur. Geçmiş dönemlerle mukayese

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2012 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2017 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2017 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2017 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2017 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2015 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 11 MART 2011 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2010 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2016 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2016 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2016 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2016 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 08/05/2015 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2014 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2009 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2009 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2009 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2009 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2013 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2005 tarihinde uygulanan

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2008 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2008 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2008 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2008 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2007 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2007 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2007 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2007 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı 1.9 Hanehalklarında Bilişim Teknolojileri Kullanımı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, 2011 yılında Türkiye genelinde internete erişim imkânı olan hanehalkı oranı %42,9

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI.

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. 15/02/2008 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından

Detaylı

8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014

8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014 8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014 HAZIRLAYANLAR Günsu CANTÜRK, PPKB Uzmanı Harun KAPTANER, PPKB Uzmanı Tuğba ÖZCAN, PPKB Uzmanı Plan Koordinatörü: M. Emin ÇAKAY, PPKB Birim Başkanı 2 3

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 31 12 2014 Sayı 33 Genel Değerlendirme Ağustos 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos 2014 verilerinin değerlendirildiği 33. sayısında

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 6 Şubat 2018

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 6 Şubat 2018 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 6 Şubat 218 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Osman BİNİCİ Balıkesir Bölge Müdürü 10/05/2017

Osman BİNİCİ Balıkesir Bölge Müdürü 10/05/2017 Osman BİNİCİ Balıkesir Bölge Müdürü 10/05/2017 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

Dr. NURETTİN KAYA TÜİK ANKARA BÖLGE MÜDÜRÜ 06/02/2018

Dr. NURETTİN KAYA TÜİK ANKARA BÖLGE MÜDÜRÜ 06/02/2018 Dr. NURETTİN KAYA TÜİK ANKARA BÖLGE MÜDÜRÜ 06/02/2018 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2014 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2015 tarihinde 2014 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017 Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Arif ŞAHİN Balıkesir Bölge Müdürü 09/11/2017

Arif ŞAHİN Balıkesir Bölge Müdürü 09/11/2017 Arif ŞAHİN Balıkesir Bölge Müdürü 09/11/2017 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Ali GÜNAYDIN Zonguldak Bölge Müdürü V. 04 Nisan 2018

Ali GÜNAYDIN Zonguldak Bölge Müdürü V. 04 Nisan 2018 Ali GÜNAYDIN Zonguldak Bölge Müdürü V. 4 Nisan 218 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/04/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mart ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

SELMA PEKŞEN TÜİK SAMSUN BÖLGE MÜDÜRÜ

SELMA PEKŞEN TÜİK SAMSUN BÖLGE MÜDÜRÜ SELMA PEKŞEN TÜİK SAMSUN BÖLGE MÜDÜRÜ 12/07/2017 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

Ercan ÇELİK Zonguldak Bölge Müdürü 06 Ağustos 2018

Ercan ÇELİK Zonguldak Bölge Müdürü 06 Ağustos 2018 Ercan ÇELİK Zonguldak Bölge Müdürü 6 Ağustos 218 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

Siirt İli İşgücü Piyasasında Nitelikli İşgücü İhtiyacı ve Mesleki Eğitim by İngilizce Öğretmeni Sefa Sezer İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / SİİRT ÜNİVERSİTESİ

Siirt İli İşgücü Piyasasında Nitelikli İşgücü İhtiyacı ve Mesleki Eğitim by İngilizce Öğretmeni Sefa Sezer İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / SİİRT  ÜNİVERSİTESİ SİİRT İLİ İŞ GÜCÜ PİYASASINDA NİTELİKLİ İŞGÜCÜ İHTİYACI İNÖNÜ ÜNİRSİTESİ / FIRAT ÜNİRSİTESİ / ARDAHAN ÜNİRSİTESİ / SİİRT ÜNİRSİTESİ SEFA SEZER / İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ İÇİNDEKİLER A-) İş Gücü Piyasası B-)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Araştırma Notu 18/229

Araştırma Notu 18/229 Araştırma Notu 18/229 18 Mayıs 2018 15-19 YAŞ ARASINDAKİ 700 BİN GENÇ NE İŞGÜCÜNDE NE EĞİTİMDE Gökçe Uysal * ve Yazgı Genç ** Yönetici Özeti 2012-2016 dönemine ait Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

Araştırma Notu 17/212

Araştırma Notu 17/212 Araştırma Notu 17/212 18 Mayıs 2017 15-19 YAŞ ARASINDAKİ 850 BİN GENÇ NE İŞGÜCÜNDE NE EĞİTİMDE Gökçe Uysal * ve Selin Köksal ** Yönetici Özeti 2014 ve 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak

Detaylı

GENÇ, KADIN ve ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZLİĞİNDE VAHİM TABLO!

GENÇ, KADIN ve ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZLİĞİNDE VAHİM TABLO! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Aralık 2017 15 Aralık 2017, İstanbul GENÇ, KADIN ve ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZLİĞİNDE VAHİM TABLO! GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 17,2! GENİŞ TANIMLI İŞSİZ SAYISI 5 MİLYON 900 BİN!

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2014 tarihinde 2014 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

Ulusal Gelişmeler. Büyüme Hızı (%) Türkiye ekonomisi 2017 itibariyle dünyanın 17. Avrupa nın 6. büyük ekonomisidir. a r k a. o r g.

Ulusal Gelişmeler. Büyüme Hızı (%) Türkiye ekonomisi 2017 itibariyle dünyanın 17. Avrupa nın 6. büyük ekonomisidir.   a r k a. o r g. Ulusal Gelişmeler Büyüme Hızı (%) Türkiye ekonomisi 2017 itibariyle dünyanın 17. Avrupa nın 6. büyük ekonomisidir. %10 veya fazla %6-%10 %3-%6 %0-%3 %0 dan küçük Veri yok Kaynak: TÜİK- Dünya Bankası; *:

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. İzmir Bölge Müdürlüğü

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. İzmir Bölge Müdürlüğü Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Tüketici Güven Endeksi Sektörel Güven Endeksleri Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri Peakende Satış Hacim Endeksi Sanayi Ciro Endeksi Sanayi Üretim Endeksi Sanayi

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. İzmir Bölge Müdürlüğü

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. İzmir Bölge Müdürlüğü Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Tüketici Güven Endeksi Sektörel Güven Endeksleri Dış Ticaret Endeksleri Dış Ticaret Sanayi Sipariş ve Ciro Endeksi Sanayi Üretim Endeksi Nüfus Konut Araştırması

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 04/01/2018

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 04/01/2018 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 04/01/2018 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

İŞSİZLİK VE İSTİHDAM RAPORU

İŞSİZLİK VE İSTİHDAM RAPORU İŞSİZLİK VE İSTİHDAM RAPORU İşsizlik çığ gibi: Bir yılda 501 bin yeni işsiz Ekonomide küçülme işsizliği tetikliyor Sanayi üretimi bir yılda yüzde 6,5 azaldı Geniş tanımlı işsiz sayısı 6,3 milyona yükseldi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) ( 2017 )

Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) ( 2017 ) Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) İller ve Bölgeler (2) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam İstanbul 18.257

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EKİM 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/11/2014 tarihinde 2014 yılı Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı