TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ"

Transkript

1 Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin işsizlik ve istihdam istatistikleri; 2010 yılında kentsel kesimde yaş arası erkek ve kadın gençlerdeki işsizlik oranı, kırsal yerlere göre daha yüksektir. Kentsel ve kırsal yerlerde yaş arası erkek ve kadın gençlerdeki işsizlik oranı, yaş grubu işsizlik oranından daha yüksektir., kentsel ve kırsal yerleşim yerlerinde genç erkeklerde ilköğretim mezunu olanlar işsizlerin büyük çoğunluğunu oluştururken, genç kadın işsizlerin ise yüksekokul ve fakülte mezunu olanlar çoğunluğu oluşturmaktadır., kentsel ve kırsal yerlerde genç erkeklerin çoğunluğu tarım dışı sektörde istihdamda iken, ve kentsel yerlerde genç kadınlarda aynı yapıya sahipken, kırsal kesimde ise çoğunlukla tarım sektöründe istihdamdadır. Genel olarak tarım dışı sektörde genç erkek ve kadınlar ücretli veya maaşlı olarak istihdamda iken, tarım dışı sektörde ise ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır. Tarım dışı sektörde çalışan erkek ve kadın gençler sürekli olarak çalışmakta iken, tarım sektöründe ise geçici olarak çalışmaktadır. Genç erkek ve kadınlarda istihdamda olanların çoğunluğu tam zamanlı olarak çalışmakta ve sosyal güvenliğe kayıtlı olmayanların oranı da yarı zamanlı çalışanlarda daha yüksektir. Genç erkek ve kadınlardan istihdamda olanlardan sosyal güvenliğe kayıtlı olanların oran olarak çoğunluğunun haftalık çalışma saati saattir. Genç işsiz erkeklerde geçici bir işte çalıştığı ve iş bittiği için işsizlik nedeni düşük eğitim düzeyi için belirleyici bir neden iken, genç kadın işsizler için bu tür bir tanımlama yapılamamaktadır. ve kadın genç işsizlerin iş arama süresi ne olursa olsun oran olarak büyük çoğunluğu tam zamanlı iş aramaktadır.

2 Sayfa 2 Genç erkek ve kadın işsizlerin eğitim düzeyi yükseldikçe, aradığı meslek teknik düzey olmaktadır. Genç erkek ve kadın işsizlerin medeni durumuna göre iş arama süresi ne olursa olsun, bekar olanlar evli olanlardan çok daha yüksek orana sahiptir. Gözden Geçirme Notunda; Hanehalkı İşgücü istatistiklerine göre genelindeki gençlerin 1 istihdamda olma, işsizlik durumu mevcut sosyo-ekonomik değişkenlere göre, Kent, Kır ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS Düzey-1) e göre incelenmiş ve yorumları verilmiştir. I., Kent, Kır Düzeyinde İstihdamda Olan Gençler I.1 Gençlerin Yaş Gruplarına göre Özet İstihdam Bilgileri genelinde kurumsal olmayan çalışma çağında yaş arası toplam bin erkek genç ve bin kadın genç nüfus bulunmaktadır yaş arası genç erkeklerde işgücüne katılım oranı 2 %35,6, istihdam oranı 3 %28,8 iken işsizlik oranı 4 %19,0 dır ve tarım dışı sektörde ise işsizlik oranı %22,3 tür yaş arası erkeklerde işgücüne dahil olmayan nüfus oranı da %64,5 tir yaş arası genç erkeklerde işgücüne katılım oranı %71,6 olup, yaş arası erkek oranının yaklaşık iki katı kadar daha yüksektir yaş arası erkek gençlerde istihdam oranı %55,6 iken işsizlik oranı %22,4 tür ve tarım dışı sektörde ise işsizlik oranı %24,5 tir yaş arası erkeklerde işgücüne dahil olmayan nüfus oranı da %28,4 tür. 1 Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre yaşı arasında olanlar genç kapsamında değerlendirilmektedir. 2 İşgücünün çalışma çağındaki nüfus içindeki oranıdır. 3 İstihdamın çalışma çağındaki nüfus içindeki oranıdır. 4 İşsiz nüfusun işgücü içindeki oranıdır.

3 Sayfa 3 genelinde yaş arası genç kadınlarda işgücüne katılım oranı %17,0, istihdam oranı %13,8, işsizlik oranı %18,5 ve tarım dışı sektördeki işsizlik oranı da %28,7 dir yaş arası genç kadınlarda işgücüne dahil olmayan nüfus oranı %83,0 dır yaş arası genç kadınlar için ilgili oranlar incelendiğinde; işgücüne katılım oranı %36,0, istihdam oranı %26,9, işsizlik oranı %25,2 ve tarım dışı sektörde işsizlik oranı %31,5 tir. Bu yaş grubundaki genç kadınlarda işgücüne dahil olmayan oranı da %64,0 dır. Yerleşim yerleri itibarı ile genç erkekler için sonuçlar analiz edildiğinde; kentsel yerlerde bin yaş arası genç erkek kurumsal olmayan nüfusun %55,7 si olan yaş arası genç erkeklerde işsizlik oranı %21,2 iken, yaş grubunda oran %23,3 e yükselmektedir yaş arası genç erkeklerde istihdam oranı %26,1 iken, yaş arası genç erkeklerde oran %53,8 olmaktadır. Tabloya kırsal yerler 6 için bakıldığında yaş arası genç nüfus yaş arası genç nüfusun %61,6 sını oluşturmaktadır. Bu yaş grubundaki genç erkeklerde işsizlik oranı %15,0, tarım dışı sektörde işsizlik oranı %24,6 ve istihdam oranı da %34,8 dir. Kentsel yerlerde yaş arası genç kadınlarda işsizlik oranı %27,1, istihdam oranı %10,3 iken, yaş arası genç kadınlarda işsizlik oranı %30,0 ve istihdam oranı da %24,5 tir. Kırsal yerlerde yaş arası genç kadınlarda işsizlik oranı %16,0 iken, yaş arası genç kadınlarda oran %42,0 a yükselmektedir (Bkz, Tablo 1). 5 Nüfusu ve üzeri olan yerleşim yerleridir. 6 Nüfusu ve altı olan yerleşim yerleridir.

4 Sayfa 4 Kır Kent Tablo 1., Kent, Kır Düzeyinde Gençlerin Yaş Gruplarına göre Özet İstihdam Bilgileri Düzey Cinsiyet Yaş Grupları Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus İşgücü İstihdam edilenler İşsiz İşgücüne katılma oranı İşsizlik oranı Tarım dışı işsizlik oranı İstihdam oranı (Bin ) Kişi İşgücüne dahil olmayan nüfus ,6 19,0 22,3 28, ,6 22,4 24,5 55,6 682 Toplam ,9 21,0 23,7 40, ,5 28,7 13, ,2 31,5 26, Toplam ,3 23,0 30,7 20, ,1 21,2 21,6 26, ,1 23,3 23,5 53,8 528 Toplam ,5 22,5 22,8 38, ,1 27,1 29,2 10, ,1 30,0 30,9 24, Toplam ,8 29,2 25,4 17, ,9 15,0 24,6 34, ,9 20,2 28,3 60,5 154 Toplam ,3 17,8 26,8 44, ,9 7,3 26,3 21, ,6 13,7 35,6 33,3 484 Toplam ,9 11,0 28,1 26, Not: Yuvarlamadan dolayı toplam farklı olabilir. Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri Veri Tabanı. I.2 Gençlerin Eğitim Durumlarına göre Özet İstihdam Bilgileri genelinde kurumsal olmayan çalışma çağındaki erkek gençlerin çoğunluğunu ilköğretim mezunu olanlar oluşturmakta ve bunun doğal bir sonucu olarak da işsiz olan genç erkeklerin %47,4 ünü ilköğretim mezunu olanlar, %15,9 unu da genel lise mezunu erkekler oluşturmaktadır. Ancak, tabloya eğitim durumu düzeyinde işsizlik oranı olarak bakıldığında ise ilköğretim mezunu genç erkeklerde %19,2 olan işsizlik oranı, yüksekokul veya fakülte mezunu genç erkeklerde %27,5 e, okur yazar olmayan genç erkeklerde de %24,4 e yükselmektedir. genelinde kurumsal olmayan çalışma çağındaki genç kadın nüfusun yine çoğunluğunu ilköğretim mezunu olanlar oluşturmasına karşın, toplam işsizler içinde en yüksek orana yükseköğretim ve fakülte mezunu olan genç kadınlar %28,2 oranı ile sahiptir. Buna karşılık yükseköğretim veya fakülte mezunu genç kadınlarda işsizlik oranı %36,5, genel lise mezunu genç kadınlarda ise işsizlik oranı %31,8 dir.

5 Sayfa 5 Kentsel yerlerde genç işsiz erkeklerin %45,5 ini, kırsal yerlerde de %52,8 ini ilköğretim mezunu olan genç erkekler oluştururken, kentsel yerlerde yüksekokul veya fakülte mezunu erkeklerde işsizlik oranı %27,8, kırsal yerlerde de yine aynı eğitim grubundaki genç erkeklerde işsizlik oranı %26,4 tür. Kentsel yerlerde genç işsiz kadınların %28,0 ını, kırsal yerlerde de %29,3 ünü yükseköğretim veya fakülte mezunu olan genç kadınlar oluştururken, kentsel yerlerde yüksekokul veya fakülte mezunu kadınlarda işsizlik oranı %36,3, kırsal yerlerde de yine aynı eğitim grubundaki genç erkeklerde işsizlik oranı %38,1 dir (Bkz, Tablo 2). I.3 Sektörlere ve İşteki Duruma göre İstihdamda Olan Gençler genelinde genç erkeklerin %83,1 i tarım dışı sektörde istihdamda iken, kadınlarda bu oran %66,2 ye gerilemektedir. Tarım dışı sektörde istihdamda olan genç erkeklerin %86,1 i ücretli veya maaşlı çalışmakta iken, genç kadınlar için bu oran %92,8 e yükselmektedir. Kentsel yerlerde tarım dışı sektörde istihdamda olan genç erkek oranı %97,4, genç kadın oranı ise %93,4 tür. Tarım dışı sektörde genç erkeklerin %86,7 si, genç kadınların da %92,9 u ücretli veya maaşlı olarak çalışmakta iken, tarım sektöründe ücretsiz aile işçisi olarak çalışan genç erkek oranı %55,0 genç kadın oranı da %42,6 dır. Kırsal yerlerde tarım dışı sektörde çalışan genç erkek oranı %53,9, genç kadın oranı da %23,9 dur. Tarım dışı sektörde ücretli veya maaşlı çalışan genç erkek oranı %83,3, genç kadın oranı %92,0 dır. Tarım sektöründe ise ücretsiz ile işçisi olarak çalışan genç erkek oranı %77,8 genç kadın oranı da %87,9 dur (Bkz, Tablo 3).

6 Sayfa 6 Kır Kent Tablo 2., Kent, Kır Bazında Cinsiyet ve Eğitim Durumuna göre Özet İstihdam Bilgileri Düzey Cinsiyet Eğitim Durumu Kurumsal olmayan çalışma İşgücü İstihdam edilenler çağındaki nüfus Yetersiz istihdam İşsiz İşgücüne katılma oranı İşsizlik oranı Tarım dışı işsizlik oranı İstihdam oranı (Bin) Kişi İşgücüne dahil olmayan Okuma-yazma bilmeyen ,7 24, ,5 54 Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen ,3 24,1 27,4 50,3 121 İlkokul ,2 17,8 20,7 76,7 5 Ortaokul veya dengi meslek okul , ,8 3 Genel lise ,5 24, ,2 637 Lise dengi meslek okul ,6 20,6 22,2 52,1 189 Yüksekokul veya fakülte ,5 28,8 53,6 80 İlköğretim ,2 22, Toplam , ,7 40, Okuma-yazma bilmeyen ,9 9,5 21,7 13,5 260 Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen ,6 10,2 21,2 19,4 588 İlkokul , ,5 24,3 133 Ortaokul veya dengi meslek okul ,6 10,2 14,2 30,1 20 Genel lise ,9 31,8 34,8 18,4 734 Lise dengi meslek okul ,6 27,9 29,7 32,9 227 Yüksekokul veya fakülte ,3 36,5 37,2 44,6 116 İlköğretim ,5 16,5 26,1 16, Toplam , ,7 20, Okuma-yazma bilmeyen ,6 25,9 26,1 34,5 29 Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen ,3 24, ,1 68 İlkokul ,9 18,7 19,1 78,8 1 Ortaokul veya dengi meslek okul ,3 10,7 10, Genel lise ,6 26, Lise dengi meslek okul ,7 22,2 22,4 51,2 141 Yüksekokul veya fakülte ,5 27, ,8 62 İlköğretim ,3 20, , Toplam ,5 22,5 22,8 38, Okuma-yazma bilmeyen ,4 20,1 20,5 8,3 139 Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen ,5 16,4 19,4 15,5 364 İlkokul ,3 24,6 13,2 95 Ortaokul veya dengi meslek okul ,5 15,2 15,7 25,9 15 Genel lise ,8 33,2 33,7 17,2 611 Lise dengi meslek okul ,7 29,2 29,6 32,4 189 Yüksekokul veya fakülte ,9 36,3 36,4 45,2 95 İlköğretim ,7 25, , Toplam ,8 29,2 25,4 17, Okuma-yazma bilmeyen ,9 21, ,3 25 Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen ,5 22,9 36,2 47,4 52 İlkokul ,5 16,2 24,9 73,3 4 Ortaokul veya dengi meslek okul ,7 11,8 16,2 78,2 2 Genel lise ,1 20, ,4 95 Lise dengi meslek okul ,1 15,7 21,6 54,9 48 Yüksekokul veya fakülte ,8 26,4 32,4 52,8 18 İlköğretim ,5 16,2 25,3 42,3 517 Toplam ,3 17,8 26,8 44,7 761 Okuma-yazma bilmeyen ,6 3,8 30,5 18,9 121 Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen ,3 3,7 42,7 25,3 225 İlkokul ,9 3,8 29,3 43,1 37 Ortaokul veya dengi meslek okul ,1 0-42,1 5 Genel lise ,2 26,4 40,4 23,7 123 Lise dengi meslek okul ,9 21,2 30,7 35,3 38 Yüksekokul veya fakülte ,1 41,4 41,5 21 İlköğretim ,5 5,6 21,5 25,9 660 Toplam , ,1 26, Not: Yuvarlamadan dolayı toplam farklı olabilir. Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri Veri Tabanı.

7 Sayfa 7 Kır Kent Tablo 3., Kent, Kır Bazında Sektör ve İşteki Duruma göre İstihdamda Olan Gençler (Bin) Kişi Düzey Cinsiyet Sektör Ücretli veya İşveren Kendi Ücretsiz aile Toplam maaşlı hesabına işçisi Tarım dışı Tarım Toplam Tarım dışı Tarım Toplam Tarım dışı Tarım Toplam Tarım dışı Tarım Toplam Tarım dışı Tarım Toplam Tarım dışı Tarım Toplam Not: Yuvarlamadan dolayı toplam farklı olabilir. Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri Veri Tabanı. I.4 Sektörlere ve İşteki Duruma göre İstihdamda Olan Gençler genelinde genç erkeklerin tarım dışı sektörde istihdamda olanlarının %84,8 inin işi sürekli iken, tarım sektöründe ise 82,4 ünün işi geçicidir. Genç kadınlardan tarım dışı sektörde istihdamda olanlarının %90,3 ünün işi sürekli iken, tarım sektöründe çalışanların ise %90,0 ının işi geçicidir. Kentsel yerlerde tarım dışı sektörde istihdamda olan genç erkeklerin %88,6 sının işi sürekli, tarım sektöründe çalışanların ise %73,3 ünün işi geçicidir. Kentsel yerlerde tarım dışı sektörde istihdamda olan genç kadınların %92,2 sinin işi sürekli iken, tarım sektöründekilerin %88,5 inin işi geçicidir.

8 Sayfa 8 Kırsal yerler için tablo analiz edildiğinde tarım dışı sektörde istihdam edilen genç erkeklerin %70,7 sinin işi sürekli iken, tarım sektöründekilerin %84,9 unun işi geçicidir. Genç kadınlardan tarım dışı sektörde istihdamda olanların %78,6 sının işi sürekli, tarım sektöründe istihdam olanların ise %91,2 sinin işi geçicidir (Bkz, Tablo 4). Tablo 4., Kent, Kır Bazında Sektöre ve İşin Süreklilik Durumuna göre İstihdamda Olan Gençler (Bin) Kişi Düzey Cinsiyet Sektör Sürekli Geçici Toplam Tarım dışı Tarım Kır Kent Toplam Tarım dışı Tarım Toplam Tarım dışı Tarım Toplam Tarım dışı Tarım Toplam Tarım dışı Tarım Toplam Tarım dışı Tarım Toplam Not: Yuvarlamadan dolayı toplam farklı olabilir. Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri Veri Tabanı. I.5 Sosyal Güvenliğe Kayıtlılık Durumuna ve Çalışma Şekline göre İstihdamda Olan Gençler genelinde istihdamda olan genç erkeklerin %91,0 ı tam zamanlı çalışırken, kadınların %81,4 ü tam zamanlı çalışmaktadır. Tam zamanlı çalışan genç erkeklerin %43,5 i herhangi bir sosyal güvenliğe kayıtlı iken, yarı zamanlı çalışanların ise sadece %19,1 i sosyal güvenliğe kayıtlıdır. Tam zamanlı çalışan genç kadınların %49,2 si, yarı zamanlı çalışanların ise sadece %14,0 ı herhangi bir sosyal güvenliğe kayıtlı olarak çalışmaktadır.

9 Sayfa 9 Kır Kent Kentsel yerlerde ise genç erkeklerin %93,3 ü, kadınların da %90,5 i tam zamanlı çalışırken, genç erkeklerden tam zamanlı çalışanların %51,1 i, yarı zamanlı çalışanların da %29,4 ü herhangi bir sosyal güvenliğe kayıtlıdır. Genç kadınlardan tam zamanlı çalışanların %62,8 i, yarı zamanlı çalışanların da %31,9 u sosyal güvenliğe kayıtlıdır. Kırsal yerlerde ise tam zamanlı çalışan erkek genç oranı %86,2, kadın genç oranı da %67,3 tür. Tam zamanlı çalışan erkek gençlerin %26,7 si, yarı zamanlı çalışanların da sadece %7,8 i sosyal güvenliğe kayıtlıdır. Tam zamanlı çalışan genç kadınların %20,6 sı, yarı zamanlı çalışanların da %5,9 u sosyal güvenliğe kayıtlıdır. Kentsel ve kırsal kesimde genç erkek ve kadınların sosyal güvenliğe kayıtlı olma oranları arasında ciddi bir farkın olduğu ve özellikle yarı zamanlı çalışanlar için sosyal güvenliğe kayıtlılık oranının çok düşük seviyelerde kaldığı dikkati çekmektedir (Bkz, Tablo 5). Tablo 5., Kent, Kır Bazında Sosyal Güvenliğe Kayıtlılık ve Çalışma Şekline göre İstihdamda Olan Gençler (Bin) Kişi Düzey Cinsiyet Sosyal Güvenliğe Kayıtlılık Tam zamanlı Yarı zamanlı Toplam Durumu Kayıtlı Değil Kayıtlı Toplam Kayıtlı Değil Kayıtlı Toplam Kayıtlı Değil Kayıtlı Toplam Kayıtlı Değil Kayıtlı Toplam Kayıtlı Değil Kayıtlı Toplam Kayıtlı Değil Kayıtlı Toplam Not: Yuvarlamadan dolayı toplam farklı olabilir. Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri Veri Tabanı.

10 Sayfa 10 I.6 Sosyal Güvenliğe Kayıtlılık Durumuna ve Çalışma Şekline göre İstihdamda Olan Gençler genelinde genç erkeklerden istihdamda olan ve sosyal güvenliğe kayıtlı olanların %26,5 inin haftalık çalışma süresi saat iken, %24,8 inin de haftalık çalışma süresi saattir. Sosyal güvenliğe kayıtlı olmayan erkek gençlerin %28,5 inin haftalık çalışma süresi saattir. Sosyal güvenliğe kayıtlı olan genç kadınların %28,0 ının haftalık çalışma süresi saat iken, sosyal güvenliğe kayıtlı olmayan genç kadınların ise %26,4 ünün haftalık çalışma süresi saattir. Kentsel yerlerde sosyal güvenliğe kayıtlı genç erkeklerin %26,4 ünün haftalık çalışma süresi saat, sosyal güvenliğe kayıtlı olmayanların da %30,5 inin haftalık çalışma süresi saattir. Kentsel yerlerde sosyal güvenliğe kayıtlı genç kadınların %28,7 sinin haftalık çalışma süresi saat, sosyal güvenliğe kayıtlı olmayanların ise %22,6 sının haftalık çalışma süresi saattir. Kırsal yerlerde sosyal güvenliğe kayıtlı genç erkeklerin %26,8 inin, kadın gençlerin de %24,3 ünün haftalık çalışma süresi saat iken, sosyal güvenliğe kayıtlı olmayan genç erkeklerin %25,7 sinin haftalık çalışma süresi saat, genç kadınların da %34,0 ının haftalık çalışma süresi saattir. Bu anlamda kentsel ve kırsal kesimde sosyal güvenliğe kayıtlı olmayan genç kadınların haftalık çalışma süreleri arasında ciddi fark gözlenirken, genç erkekler için aynı durumdan söz etmek mümkün değildir (Bkz, Tablo 6).

11 Sayfa 11 Kır Kent Tablo 7., Kent, Kır Bazında Sosyal Güvenliğe Kayıtlılık ve Fiili Çalışma Süresine göre İstihdamda Olan Gençler (Bin) Kişi Düzey Cinsiyet Fiili Çalışma Süresi (Saat) Kayıtlı Değil Kayıtlı Toplam İş başında olmayanlar Toplam İş başında olmayanlar Toplam İş başında olmayanlar Toplam İş başında olmayanlar Toplam İş başında olmayanlar Toplam İş başında olmayanlar Toplam Not: Yuvarlamadan dolayı toplam farklı olabilir. Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri Veri Tabanı.

12 Sayfa 12 II., Kent, Kır Düzeyinde İşsiz Gençler II.1 Gençlerin Eğitim Durumlarına göre İşsizlik Nedenleri genelinde genç erkek işsizlerin, işsizlik nedeni arasında %26,3 oranı ile geçici bir işte çalıştığı ve iş bittiği için işsizlik nedeni ilk sırayı alırken, genç kadınlarda ise %24,9 oranı ile kendi isteği ile işten ayrılma nedeni ilk sırada yer almaktadır. Genç erkek işsizlerden eğitim durumu; okur yazar olmayan, okur yazar olup bir okul bitirmeyen, ilkokul, ilköğretim ve ortaokul ile dengi okul mezunu olanlarda ilk sırayı alan işsizlik nedeni geçici bir işte çalıştığı ve iş bittiği için işsizlik tir. Genç erkek işsizlerden eğitim durumu; lise ve dengi okul, genel lise ve yüksekokul/fakülte mezunu olanlarda ise işsizlik nedenlerinden ilk sırada yer alan diğer nedenle işinden ayrılmadır. genelinde genç kadın işsizler için de geçici bir işte çalıştığı ve iş bittiği için işsiz kalma nedeni eğitim durumu okur yazar olmayanlar için %50,0 gibi çok ciddi bir paya sahip gerekçe iken, ilköğretim mezunu genç kadın işsizlerin %35,2 sinde ise işsizlik nedeni kendi isteği ile işinden ayrılmadır. Kentsel yerlerde genç erkek işsizler için işsizlik nedenleri arasında %22,6 oranı ile diğer nedenle işinden ayrılma ilk sırayı alırken, genç kadın işsizlerde ise ilk sırayı alan işsizlik nedeni %27,0 oranı ile kendi isteği ile işten ayrılmadır. Kırsal yerlerde de genç işsiz erkeklerde işsizlik nedeni %42,2 oranı ile geçici işte çalıştığı ve iş bittiği için işsizlik ilk sıradaki neden olup, genç kadın işsizlik nedeninde ise %22,4 oranı ile öğrenime devam etme nedeniyle ilk defa iş arama ilk sıradadır (Bkz; Tablo 7, Grafik 1).

13 Sayfa 13 Kır Kent Düzey Cinsiyet Eğitim Durumu İşini kaybetti- Geçici bir işte çalışıyordu, iş bitti Tablo 7., Kent, Kız Bazında Eğitim Durumuna, Cinsiyete göre İşsizlik Nedenleri İşini kaybetti- İşten çıkartıldı İşini kaybetti- İşyerini kapattı/iflas etti İşinden ayrıldı, kendi isteğiyle İşinden ayrıldı- Diğer İlk kez iş arayan- Askerden yeni geldi İlk kez iş arayan- Diğer İşinden ayrıldı- Ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyordu (Bin) Kişi Toplam İlk kez iş arayan- Öğrenime devam ediyordu Okuma-yazma bilmeyen Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen İlkokul Ortaokul veya dengi meslek okul Genel lise Lise dengi meslek okul Yüksekokul veya fakülte İlköğretim Toplam Okuma-yazma bilmeyen Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen İlkokul Ortaokul veya dengi meslek okul Genel lise Lise dengi meslek okul Yüksekokul veya fakülte İlköğretim Toplam Genel lise İlkokul İlköğretim Lise dengi meslek okul Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen Okuma-yazma bilmeyen Ortaokul veya dengi meslek okul Yüksekokul veya fakülte Toplam Genel lise İlkokul İlköğretim Lise dengi meslek okul Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen Okuma-yazma bilmeyen Ortaokul veya dengi meslek okul Yüksekokul veya fakülte Toplam Genel lise İlkokul İlköğretim Lise dengi meslek okul Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen Okuma-yazma bilmeyen Ortaokul veya dengi meslek okul Yüksekokul veya fakülte Toplam Genel lise İlkokul İlköğretim Lise dengi meslek okul Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen Okuma-yazma bilmeyen Yüksekokul veya fakülte Toplam Not: Yuvarlamadan dolayı toplam farklı olabilir. Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri Veri Tabanı.

14 Sayfa 14 Grafik 1. Cinsiyete, Eğitim Durumuna göre Genç İşsizlik Nedenleri () II.2 İşsiz Gençlerin İş Arama Süresine göre Aradığı İşin Türü genelinde işsiz genç erkeklerin %34,6 sının iş arama süresi 1-2 ay iken, bunu oran olarak ikinci sırada %27,3 oranı ile 3-5 ay süreyle iş arayanlar takip etmektedir ay süreyle iş arayan işsiz genç erkek oranı %4,1, 36 ay ve daha uzun süreyle iş arayanların oranı da %1,2 dir. İşsiz genç erkeklerin iş arama süresi ne olursa olsun aranılan işin türü oran olarak %80 ve üzerinde bir oranda olmak üzere tam zamanlı iştir. Genç işsiz kadınlarında %29,1 inin iş arama süresi 1-2 ay, %6,4 ünün ay ve %1,4 ünün de 36 ay ve daha uzun süredir. Genç işsiz kadınların da iş arama süresi ne olursa olsun, ortalama %90 ve üzeri bir oranla tam zamanlı iş aramaktadır. Tablo kentsel ve kırsal yerler de genç erkek ve kadın işsizler için değişmemektedir. Kırsal yerlerde genç erkek ve kadınların iş arama süresi uzadıkça, tam zamanlı iş arayan genç oranı da %100 olmaktadır (Bkz; Tablo 8, Grafik2)..

15 Sayfa 15 Kır Kent Tablo 8., Kent, Kır Bazında Gençlerin İş Arama Süresine, Cinsiyetine göre Aradıkları İşin Türü Düzey Cinsiyet Aranılan İşin Türü 1-2 ay 3-5 ay 6-8 ay 9-11 ay İş Arama Süresi ay ay 36 ay ve daha fazla İş buldu başlamak için bekliyor Toplam Tam zamanlı Yarı zamanlı Tam zamanlı veya yarı zamanlı İş bulmuş başlamak için bekliyor 8 8 Kendi işini kurmak istiyor Toplam Tam zamanlı Yarı zamanlı Tam zamanlı veya yarı zamanlı İş bulmuş başlamak için bekliyor 5 5 Kendi işini kurmak istiyor Toplam İş bulmuş başlamak için bekliyor 6 6 Kendi işini kurmak istiyor Tam zamanlı Tam zamanlı veya yarı zamanlı Yarı zamanlı Toplam İş bulmuş başlamak için bekliyor 5 5 Kendi işini kurmak istiyor Tam zamanlı Tam zamanlı veya yarı zamanlı Yarı zamanlı Toplam İş bulmuş başlamak için bekliyor 2 2 Kendi işini kurmak istiyor Tam zamanlı Tam zamanlı veya yarı zamanlı Yarı zamanlı Toplam İş bulmuş başlamak için bekliyor 0 0 Kendi işini kurmak istiyor Tam zamanlı Tam zamanlı veya yarı zamanlı Toplam Not: Yuvarlamadan dolayı, toplam farklı olabilir. Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri Veri Tabanı. (Bin) Kişi

16 Sayfa ay ay 6-8 ay 9-11 ay ay ay 36 ay ve daha fazla İş buldu başlamak için bekliyor Grafik 2. Cinsiyete, Aranılan İşin Türüne ve İş Arama Süresine göre İşsiz Gençler () II.3 İşsiz Gençlerin Eğitim Durumuna ve Cinsiyete göre Aradığı Meslek genelinde işsiz genç erkeklerin %30,5 inin aradığı meslek hizmet ve satış elemanlığı iken, genç işsiz kadınların %36,6 sının ise aradığı meslek büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan eleman dır. ve kadın genç işsizlerden eğitim düzeyi yüksekokul ve fakülte olanların oran olarak ilk sırada tercih ettiği meslek kanun yapıcı, üst düzey yöneticilik ve müdürlük ile profesyonel mesleklerdir. Kentsel yerlerde işsiz genç erkek ve kadınların oran olarak ilk sırada yer alan meslek grubu hizmet ve satış elemanlığıdır. Kırsal yerlerde ise işsiz genç erkekler daha çok hizmet ve satış elemanı olmayı tercih ederken, genç kadınlar ise büro ve müşteri işlerinde çalışan eleman olmayı tercih etmektedir (Bkz; Tablo 9, Grafik 3).

17 Sayfa 17 Kır Kent Tablo 9., Kent, Kır Bazında Eğitim Durumuna ve Cinsiyete göre İşsiz Gençlerin Aradığı Meslek Düzey Cinsiyet Eğitim Durumu İş bulmuş başlamak için bekleyenler Kanun Profesyone yapıcılar l meslek üst düzey mensupları yöneticiler ve müdürler Yardımcı profesyonel meslek mensupları Aranılan Meslek Büro ve Hizmet ve satış elemanları müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar Nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünlerinde çalışanlar Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar Tesis ve makina operatörleri ve montajcılar Nitelik gerektirmeye n işlerde çalışanlar Okuma-yazma bilmeyen Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen İlkokul Ortaokul veya dengi meslek okul Genel lise Lise dengi meslek okul Yüksekokul veya fakülte İlköğretim Toplam Okuma-yazma bilmeyen Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen İlkokul Ortaokul veya dengi meslek okul Genel lise Lise dengi meslek okul Yüksekokul veya fakülte İlköğretim Toplam Genel lise İlkokul İlköğretim Lise dengi meslek okul Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen Okuma-yazma bilmeyen Ortaokul veya dengi meslek okul Yüksekokul veya fakülte Toplam Genel lise İlkokul İlköğretim Lise dengi meslek okul Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen Okuma-yazma bilmeyen Ortaokul veya dengi meslek okul Yüksekokul veya fakülte Toplam Genel lise İlkokul İlköğretim Lise dengi meslek okul Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen Okuma-yazma bilmeyen Ortaokul veya dengi meslek okul Yüksekokul veya fakülte Toplam Genel lise İlkokul İlköğretim Lise dengi meslek okul Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen Okuma-yazma bilmeyen Yüksekokul veya fakülte Toplam Not: Yuvarlamadan dolayı, toplam farklı olabilir. Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri Veri Tabanı. (Bin) Kişi Toplam

18 Sayfa Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar Tesis ve makina operatörleri ve montajcılar Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar Nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünlerinde çalışanlar Hizmet ve satış elemanları Büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar Yardımcı profesyonel meslek mensupları Profesyonel meslek mensupları Grafik 3. Cinsiyete, Aranılan Mesleğe ve Eğitim Durumuna göre İşsiz Gençler () II.4 Medeni Duruma ve İş Arama Süresine göre İşsiz Gençler de genç işsiz erkeklerin %92,2 si bekar, %7,5 i evli iken, genç kadınların %85,8 i bekar, %12,3 ü evlidir. Bekar işsiz genç erkek ve kadın oranları en yüksek oranına iş arama süresi ne olursa olsun bekar grubunda sahiptir. Genç işsiz erkek ve kadınlarda iş arama süresi 36 ay ve daha uzun süreli olanların tamamı bekardır. Benzer durum kentsel kesimde oransal değerlerde de küçük sapmalar ile birlikte aynıdır. Kırsal yerlerde ise işsiz genç erkeklerin %90,7 si, genç kadınların %91,4 ü bekardır. İşsiz genç erkeklerden iş arama süresi ay ile 36 ay ve daha uzun süre olanların tamamı bekardır. Genç kadın işsizlerde de iş arama süresi 9-11 ay, ay ve 36 ay ve daha uzun süre olanların tamamı bekardır (Bkz; Tablo 10, Grafik 4).

19 Sayfa 19 Kır Kent Tablo 10., Kent, Kır Bazında Genç İşsizlerin Cinsiyet ve Medeni Durumuna göre İş Arama Süresi Bin (Kişi) Düzey Cinsiyet İş Arama Süresi Medeni Durum Hiç Evli Boşandı Eşi öldü Toplam evlenmedi 1-2 ay ay ay ay ay ay ay ve daha fazla İş buldu başlamak için bekliyor Toplam ay ay ay ay ay ay ay ve daha fazla İş buldu başlamak için bekliyor Toplam İş buldu başlamak için bekliyor ay ay ay ay ve daha fazla ay ay ay Toplam İş buldu başlamak için bekliyor ay ay ay ay ve daha fazla ay ay ay Toplam İş buldu başlamak için bekliyor ay ay ay ay ve daha fazla ay ay ay Toplam İş buldu başlamak için bekliyor ay ay ay ay ve daha fazla ay ay ay Toplam Not: Yuvarlamadan dolayı toplamdan farklı olabilir. Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri Vari Tabanı.

20 Sayfa Medeni Durum Eşi öldü Medeni Durum Boşandı 200 Medeni Durum Evli Medeni Durum Hiç evlenmedi Grafik 4. Cinsiyete, İş Arama Süresine ve Medeni Duruma göre İşsiz Gençler () III. İBBS Düzey-1 e göre Özet İstihdam Bilgileri İBBS Düzey-1 e göre kurumsal olmayan çalışma çağındaki genç erkek nüfus yönünden ilk sırayı İstanbul bölgesi almakta bunu, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Akdeniz bölgesi izlemektedir. Tüm bölgelerde de yaş arası genç erkek nüfus oranı, yaş arası nüfus oranından fazladır. Genç erkekler için işgücüne katılma oranının en yüksek olduğu bölge %56,8 oranı ile Akdeniz bölgesi, en düşük olduğu bölge de %44,2 oranı ile Güneydoğu Anadolu bölgesidir yaş arası genç erkeklerde işgücüne katılım oranı en yüksek değerini %78,3 oranı ile Akdeniz bölgesinde, yaş arası genç erkeklerde ise yine %42,3 oranı ile Akdeniz bölgesinde almaktadır. Genç erkeklerde işsizlik oranı en yüksek değerini %27,1 oranı ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde almakta bunu, %23,4 oranı ile Akdeniz bölgesi ve %21,8 oranı ile de Ege

21 Sayfa 21 bölgesi izlemektedir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaş grubunda erkek işsiz genç oranı %30,0 iken, yaş arası erkek işsiz genç oranı %24,0 dır. İBBS Düzey-1 e göre kurumsal olmayan çalışma çağındaki kadın nüfusun en yoğun olduğu bölge İstanbul, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgeleridir. Genç kadınlarda işgücüne katılım oranının en yüksek olduğu bölge %34,4 oranı ile Batı Karadeniz bölgesi, en düşük olduğu bölge de %13,1 oranı ile de Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Genç kadınlarda işsizlik oranının en yüksek değerine ulaştığı bölge %28,8 oranı ile Batı Anadolu, en düşük değerine sahip olduğu bölge de %9,2 oranı ile Kuzeydoğu Anadolu bölgesidir. Birkaç bölge dışında da genel olarak genç kadın nüfus yaş grubunda daha yoğundur (Bkz, Tablo 11).

22 Sayfa 22 Ortadoğu Anadolu Orta Anadolu Kuzeydoğu Anadolu Güneydoğu Anadolu Doğu Marmara Doğu Karadeniz Batı Marmara Batı Karadeniz Batı Anadolu Tablo 10. İBBS Düzey-1'e göre Cinsiyet Bazında Yaş Gruplarına göre Özet İstihdam Bilgileri İBBS CinsiyetYaş Grupları İşgücü İstihdam İssiz Düzey-1 edilenler Ege Akdeniz İstanbul Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus İşgücüne katılma oranı % İşsizlik oranı % İstihdam oranı % (Bin) Kişi İşgücüne dahil olmayan nüfus ,3 21,1 33, ,3 25,3 58,5 61 Toplam ,8 23,4 43, ,5 28, ,5 20,5 53,7 77 Toplam ,5 39, , , ,3 21,3 55,3 36 Toplam ,7 17,1 41, ,3 17,7 30, ,4 18, Toplam ,6 17, ,8 17, , ,5 29 Toplam ,9 24,3 28, , , ,5 19,9 58,9 61 Toplam ,4 19, ,7 20,1 30, ,3 22,9 58,1 75 Toplam ,3 21,8 43, ,2 18,6 26, ,7 20,1 50,9 99 Toplam ,2 19,4 35, , , ,1 21,3 57,6 130 Toplam ,2 21,2 41, ,5 15,5 33, ,9 22, Toplam ,3 19,2 42, ,8 15,4 28, ,2 25,4 53,1 33 Toplam ,3 38, , , ,6 39 Toplam ,7 27,1 35,5 168 Not: Yuvarlamadan dolayı toplam farklı olabilir. Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri Veri Tabanı.

23 Sayfa 23 Ortadoğu Anadolu Orta Anadolu Kuzeydoğu Anadolu Güneydoğu Anadolu Doğu Marmara Doğu Karadeniz Batı Marmara Batı Karadeniz Batı Anadolu Tablo 10. İBBS Düzey-1'e göre Cinsiyet Bazında Yaş Gruplarına göre Özet İstihdam Bilgileri (Devamı) İBBS DüzeyCinsiyetYaş Grupları Kurumsal İşgücü İstihdam İssiz İşgücüne İşsizlik İstihdam olmayan edilenler katılma oranı % oranı % çalışma oranı % çağındaki nüfus Ege Akdeniz İstanbul (Bin) Kişi İşgücüne dahil olmayan nüfus ,4 19,3 17, ,6 28,5 29,7 196 Toplam ,9 25,2 23, ,3 31,8 9, ,3 27,6 22,6 193 Toplam ,5 28, , , ,1 87 Toplam ,4 15, ,8 22,7 14, ,8 17,8 37,6 53 Toplam ,2 19, ,7 6,2 14, ,1 15,8 40,5 44 Toplam ,2 26, , , ,2 29,5 153 Toplam ,1 24,8 22, ,1 16,6 19, ,8 32,5 29,5 197 Toplam ,5 27,1 24, ,7 9, ,8 10,2 15,1 294 Toplam ,1 9,6 11, , , , ,3 333 Toplam ,6 25,6 22, ,2 6,8 12, ,6 10,5 26,5 66 Toplam ,8 9,2 18, ,7 21, ,4 30,2 19,8 101 Toplam ,9 27,2 14, ,1 28 6, ,1 22,7 16,3 135 Toplam ,6 24,4 11,1 315 Bu konuyla ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlama tarihini adresinde İSTATİSTİKLER başlığı altında, Takvimden görebilirsiniz.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2006 Yılı Çocuk İşgücü İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından periyodik olarak gerçekleştirilmekte olan Hanehalkı İşgücü Anketine, modüler bir uygulama olarak

Detaylı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı 1.9 Hanehalklarında Bilişim Teknolojileri Kullanımı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, 2011 yılında Türkiye genelinde internete erişim imkânı olan hanehalkı oranı %42,9

Detaylı

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Kadın işçiler Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü İkincil konum Hizmet ve bakım ağırlıklı işler Doğurganlık özelliği Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporu 124. sırada

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32) (2014 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) AÇIKLAMA TÜİK, Şubat 2014 döneminden itibaren Hanehalkı İşgücü İstatistikleri nde yeni zaman serisi

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2012 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2017 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2017 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2017 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2017 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2015 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2016 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2016 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2016 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2016 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 11 MART 2011 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2010 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 08/05/2015 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2014 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2013 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2009 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2009 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2009 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2009 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2009 Yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Sonuçları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 28/02/2011 tarihinde yayımlanan 2009 Yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2008 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2008 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2008 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2008 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2007 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2007 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2007 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2007 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2005 tarihinde uygulanan

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI.

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. 15/02/2008 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından

Detaylı

4. Veri Seti Yapısı, Fert, (Panel Veri) (15 + yaştaki fertler) GYK _F

4. Veri Seti Yapısı, Fert, (Panel Veri) (15 + yaştaki fertler) GYK _F HKIMLIK Hane kimlik numarası (Hane anahtar değişkeni) 7 FKIMLIK Fert kimlik numarası (Fert anahtar değişkeni) 9 FB010 Anket yılı 4 2011-2012-2013-2014 FB100 FB110 FE030 FS010 FS020 Ferdin medeni durumu

Detaylı

GENÇ İŞSİZLİĞİNDE TEK SORUN YETENEK UYUMSUZLUĞU DEĞİL

GENÇ İŞSİZLİĞİNDE TEK SORUN YETENEK UYUMSUZLUĞU DEĞİL ANALİZ GENÇ İŞSİZLİĞİNDE TEK SORUN YETENEK UYUMSUZLUĞU DEĞİL Fotoğraflar: Dünya Gazetesi Fotoğraf Arşivi 80 Yaş gruplarına göre işsizlik oranlarına bakıldığında genç işsizliğinin sorun olduğunu görmek

Detaylı

3. Veri Seti Yapısı, Fert, 2012 (Kesit Veri) (15 + Yaştaki Fertler) (GYK12_F)

3. Veri Seti Yapısı, Fert, 2012 (Kesit Veri) (15 + Yaştaki Fertler) (GYK12_F) BULTEN Her hane için verilen numara (Bülten numarası) 5 1...17562 FERT_ID Fert kimlik numarası (Bülten no + Fert sıra no) 7 FB010 Anket yılı 4 2012 FB030 Fert için ağırlık katsayısı 4 Format 4.7 FB100

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU TEMMUZ 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 15/10/2014 tarihinde 2014 yılı Temmuz dönemi Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2014 yılı Temmuz

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 85

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  85 1.5 Yaşam Memnuniyeti TÜİK tarafından, ülke genelinde bireylerin mutluluk algılaması, umut, değerler, kişisel gelişim, sağlık, gelir ve çalışma hayatı gibi alanlarda memnuniyetini ölçmek üzere 2003 yılından

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

En çok sanayi sektöründe çalışan kadınlar iş yaşamından çekilip evine dönüyor 1

En çok sanayi sektöründe çalışan kadınlar iş yaşamından çekilip evine dönüyor 1 En çok sanayi sektöründe çalışan kadınlar iş yaşamından çekilip evine dönüyor 1 KEİG Platformu Kasım 2018 2014 yılında sanayide çalışan her dört kadından biri 2 bir yıl içinde işini bırakmış 3. Oysa bu

Detaylı

3. Veri Seti Yapısı, Fert, 2013 (Kesit Veri) (15 + Yaştaki Fertler) (GYK13_F)

3. Veri Seti Yapısı, Fert, 2013 (Kesit Veri) (15 + Yaştaki Fertler) (GYK13_F) BULTEN Her hane için verilen numara (Bülten numarası) 5 1 21813 FERT_ID Fert kimlik numarası (Bülten no + Fert sıra no) 7 FB010 Anket yılı 4 2013 FB030 Fert için ağırlık kat 4 Format 4.7 FB100 Ferdin medeni

Detaylı

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti Araştırma Notu 09/60 25.12.2009 ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal-Kolaşin ** ve Onur Altındağ *** Yönetici Özeti Bu araştırma notunda anadili Türkçe ve Kürtçe olan

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - HAZİRAN 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU MAYIS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 17/08/2015 tarihinde 2015 yılı Mayıs dönemi İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2015 yılı Mayıs döneminde; İşsiz sayısı

Detaylı

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü Sunum İçeriği Nüfus Demografik Yapı Eğitim Kültür Sağlık İşgücü Sanayi Dış Ticaret Tarım Motorlu Taşıtlar Enerji Çevre Nüfus

Detaylı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı 1 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Nüfus miktarı kadar önem taşıyan bir başka kriter de nüfusun yaş yapısıdır. Çünkü, yaş grupları nüfusun genel yapısı ve

Detaylı

3. Veri Seti Yapısı, Fert, 2014 (Kesit Veri) (15 + Yaştaki Fertler) (GYK14_F)

3. Veri Seti Yapısı, Fert, 2014 (Kesit Veri) (15 + Yaştaki Fertler) (GYK14_F) BULTEN Her hane için verilen numara (Bülten numarası) 5 1 24554 FERT_ID Fert kimlik numarası (Bülten no + Fert sıra no) 7 FB010 Anket yılı 4 2014 FB030 Fert için ağırlık kat 4 Format 4.7 FB100 Ferdin medeni

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ EYLÜL 2014 2014 yılı Eylül döneminde; İşsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 537 bin kişi artarak 3 milyon 64 bin kişiye yükselmiştir. İşsizlik oranı % 10,5, Tarım

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU NİSAN 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 15/07/2016 tarihinde 2016 yılı Nisan dönemi İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2016 yılı Nisan döneminde geçen yılın

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ İŞGÜCÜ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ İŞGÜCÜ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ İŞGÜCÜ TABLOLAR Tablo 1. Bazı Ülke ve Bölgelerin İstihdam Oranları (2012)... 1 Tablo 2. TR63 Bölgesi Yaş Gruplarına Göre İşgücüne Katılma Oranı... 3 Tablo 3. TR63 Bölgesi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU TEMMUZ 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 15/10/2015 tarihinde 2015 yılı Temmuz dönemi İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2015 yılı Temmuz döneminde geçen yılın

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ MAYIS 2014 2014 yılı Mayıs döneminde; İşsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 288 bin kişi artarak 2 milyon 551 bin kişiye yükselmiştir. İşsizlik oranı % 8,8, %, Genç

Detaylı

Araştırma Notu 16/191

Araştırma Notu 16/191 Araştırma Notu 16/191 7 Mart 2016 REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2015 (SAYI: 36)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2015 (SAYI: 36) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2015 (SAYI: 36) (2015 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) 2015 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 23 Mart 2016 tarihli

Detaylı

Araştırma Notu 14/163

Araştırma Notu 14/163 g Araştırma Notu 14/163 7 Mart 2014 REİSİ KADIN OLAN HER DÖRT HANEDEN BİRİ YOKSUL Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler Güncelleme: Ocak 2013, ANKARA I. Sosyo Demografik Göstergeler 1.1. Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 1.2. Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64 ALAN BELEDİYE, İLÇE VE KÖY SAYISI NÜFUS VE DEMOGRAFİ EĞİTİM ULUSAL HESAPLAR İŞGÜCÜ GİRİŞİM SAYISI KÜLTÜR SAĞLIK ULAŞTIRMA DIŞ TİCARET TURİZM TARIM ÇEVRE

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 www.macnamar.com Kale Mah. Kaptanağa Sok. Mecit Turan İş Merk. No: 5/86 Samsun Tel : 362 431 91 61 Fax: 362 431 91 61 1. Araştırmanın Kimliği... 1 1.1. Araştırmanın

Detaylı

Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Açısından Türkiye de Çalışma Yaşamında Kadınların Durumu

Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Açısından Türkiye de Çalışma Yaşamında Kadınların Durumu Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Açısından Türkiye de Çalışma Yaşamında Kadınların Durumu Prof.Dr. Gülay Toksöz A.Ü. SBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü BKH Hedef 3: Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların

Detaylı

1 1- Evli 2- Hiç evlenmedi 3- Eşi öldü 4- Boşandı 5- Ayrı yaşıyor 1 1- Evet 2- Hayır

1 1- Evli 2- Hiç evlenmedi 3- Eşi öldü 4- Boşandı 5- Ayrı yaşıyor 1 1- Evet 2- Hayır HKIMLIK Hane kimlik numarası (Hane anahtar değişkeni) 7 FKIMLIK Fert kimlik numarası (Fert anahtar değişkeni) 9 FB010 Anket yılı 4 2010-2011-2012-2013 FB100 FB110 FE030 FS010 FS020 Ferdin medeni durumu

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU OCAK 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 17/04/2017 tarihinde 2017 yılı Ocak dönemi İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2017 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı

Detaylı

Siirt İli İşgücü Piyasasında Nitelikli İşgücü İhtiyacı ve Mesleki Eğitim by İngilizce Öğretmeni Sefa Sezer İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / SİİRT ÜNİVERSİTESİ

Siirt İli İşgücü Piyasasında Nitelikli İşgücü İhtiyacı ve Mesleki Eğitim by İngilizce Öğretmeni Sefa Sezer İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / SİİRT  ÜNİVERSİTESİ SİİRT İLİ İŞ GÜCÜ PİYASASINDA NİTELİKLİ İŞGÜCÜ İHTİYACI İNÖNÜ ÜNİRSİTESİ / FIRAT ÜNİRSİTESİ / ARDAHAN ÜNİRSİTESİ / SİİRT ÜNİRSİTESİ SEFA SEZER / İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ İÇİNDEKİLER A-) İş Gücü Piyasası B-)

Detaylı

3. Veri Seti Yapısı, Fert, 2015 (Kesit Veri) (15 + Yaştaki Fertler) (GYK15_F)

3. Veri Seti Yapısı, Fert, 2015 (Kesit Veri) (15 + Yaştaki Fertler) (GYK15_F) BULTEN Her hane için verilen numara (Bülten numarası) 5 1 24461 FERT_ID Fert kimlik numarası (Bülten no + Fert sıra no) 7 FB010 Anket yılı 4 2015 FB030 Fert için ağırlık katsayısı 4 Format 4.7 FB100 Ferdin

Detaylı

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular PLATFORM NOTU'15 / P-3 Yayınlanma Tarihi: 05.02.2015 * Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular Cem Başlevent 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, kayıtdışı

Detaylı

İKT

İKT Kavramlar 45 İKT442 Türkiye Ekonomisi Ünite 02: İşgücü piyasası İsDhdam ve İşsizlik Faal Nüfus: Bir ülke nüfusunun 15-65 yaş arasındakilerini gösterir. Nüfusun üredci konumunda bulunan kısmına akdf (faal)

Detaylı

İŞ KAZALARI VE İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİ

İŞ KAZALARI VE İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİ İŞ KAZALARI VE İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu Ocak 2014 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...

Detaylı

Araştırma Notu 17/212

Araştırma Notu 17/212 Araştırma Notu 17/212 18 Mayıs 2017 15-19 YAŞ ARASINDAKİ 850 BİN GENÇ NE İŞGÜCÜNDE NE EĞİTİMDE Gökçe Uysal * ve Selin Köksal ** Yönetici Özeti 2014 ve 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - AĞUSTOS 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor.

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor. Ekonomi İyileşiyor, İşsizlik Artıyor Hande UZUNOĞLU Şubat ayında Türkiye İstatistik Kurumu nun yayınladığı hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarının ardından işsizlik yine Türkiye nin gündemine yerleşti.

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Araştırma Notu 18/229

Araştırma Notu 18/229 Araştırma Notu 18/229 18 Mayıs 2018 15-19 YAŞ ARASINDAKİ 700 BİN GENÇ NE İŞGÜCÜNDE NE EĞİTİMDE Gökçe Uysal * ve Yazgı Genç ** Yönetici Özeti 2012-2016 dönemine ait Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri Nüfus; 1- Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Genç (Çocuk) Nüfus ( 0-14 yaş )

Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri Nüfus; 1- Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Genç (Çocuk) Nüfus ( 0-14 yaş ) Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri Nüfus; ülkelerin kalkınmasında, ülkenin dünyadaki etki alanını genişletmesinde potansiyel bir güç olarak önemli bir faktördür. Nüfusun potansiyel gücü, nüfus miktarı

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN İŞÇİ GERÇEĞİ: DAHA FAZLA AYRIMCILIK, DÜŞÜK ÜCRET, GÜVENCESİZ İSTİHDAM

TÜRKİYE DE KADIN İŞÇİ GERÇEĞİ: DAHA FAZLA AYRIMCILIK, DÜŞÜK ÜCRET, GÜVENCESİZ İSTİHDAM TÜRKİYE DE KADIN İŞÇİ GERÇEĞİ: DAHA FAZLA AYRIMCILIK, DÜŞÜK ÜCRET, GÜVENCESİZ İSTİHDAM 7 Mart 2018, İstanbul Giriş tarafından hazırlanan ve özet sonuçları kamuoyuna açıklanan Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Gelir Dağılımı. Gelir dağılımını belirleyen faktörler; Adil gelir dağılımı - Gelir eşitsizliği. otonus.home.anadolu.edu.tr

Gelir Dağılımı. Gelir dağılımını belirleyen faktörler; Adil gelir dağılımı - Gelir eşitsizliği. otonus.home.anadolu.edu.tr İKT442 Gelir Dağılımı Türkiye de Gelir Dağılımı Ve Yoksulluk Bir ekonomide belli bir dönemde yaradlan gelirin kişiler, hane halkları, sınıflar ve ürejm faktörleri arasında bölüşülmesini ifade etmektedir.

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2013 (SAYI: 27)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2013 (SAYI: 27) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2013 (SAYI: 27) (2013 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) 2013 Yıllık Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 6 Mart 2014 tarihli

Detaylı

Grafik 9 - Lise ve Üzeri Eğitimlilerin Göç Edenler İçindeki Payları. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

Grafik 9 - Lise ve Üzeri Eğitimlilerin Göç Edenler İçindeki Payları. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi İNSAN VE TOPLUM Ülke genelinde medyan yaş (medyan yaş / ortanca yaş; bir nüfus gurubunun yaşları, küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam ortada kalan bireyin yaşıdır) 30,1 iken; Afyonkarahisar ve çevre

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. İzmir Bölge Müdürlüğü

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. İzmir Bölge Müdürlüğü Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Tüketici Güven Endeksi Sektörel Güven Endeksleri Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri Peakende Satış Hacim Endeksi Sanayi Ciro Endeksi Sanayi Üretim Endeksi Sanayi

Detaylı

YALOVA İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ RAPORU. Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 68,2 65,1 63,7 51,8 45,0 41,9 36,2 25,6 20,7 KADIN KADIN KADIN ERKEK ERKEK

YALOVA İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ RAPORU. Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 68,2 65,1 63,7 51,8 45,0 41,9 36,2 25,6 20,7 KADIN KADIN KADIN ERKEK ERKEK TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN 25,6 20,7 45,0 41,9 36,2 51,8 2 0 1 2 65,1 63,7 68,2 Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 80,0 70,0 60,0 YALOVA 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 İŞGÜCÜ

Detaylı

Bu sayıda: 2017 Yılına ait İşgücü ve İstihdam verileri değerlendirilmiştir.

Bu sayıda: 2017 Yılına ait İşgücü ve İstihdam verileri değerlendirilmiştir. 1 Bu sayıda: 2017 Yılına ait İşgücü ve İstihdam verileri değerlendirilmiştir. ÖZET 2017 de çalışma çağındaki nüfusun işgücüne katılım oranı 0,8 puan artarak yüzde 52,8 olmuştur. Geçmiş dönemlerle mukayese

Detaylı

Araştırma Notu 17/206

Araştırma Notu 17/206 Araştırma Notu 17/206 7 Mart 2017 REİSİ KADIN OLAN HANELERDE YOKSUNLUK ARTIYOR Gökçe Uysal * ve Selin Köksal ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart

EKONOMİK GELİŞMELER Mart EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM. 2 İSTİHDAMIN YAPISI. 2 İŞSİZLİK. 3 İŞGÜCÜNE KATILMA

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EKİM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ PİYASASI RAPORU

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ PİYASASI RAPORU İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ PİYASASI RAPORU Erhan DEMİRCAN Kasım, 12 Diyarbakır İçindekiler 1. TÜRKİYE'DE İŞGÜCÜ PİYASALARI, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK... 6 1.1.Türkiye de İşgücüne Katılım... 7 1.1.1. Türkiye'de İşgücünün

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hamit BİRTANE Uzman Mart 2012 TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2014 2014 yılı Haziran döneminde; İşsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 414 bin kişi artarak 2 milyon 654 bin kişiye yükselmiştir. İşsizlik oranı % 9,1, Tarım

Detaylı

Afyonkarahisar ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri

Afyonkarahisar ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Afyonkarahisar ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Manisa Bölge Müdürlüğü 01.12.2014 Sunum İçeriği Nüfus Demografik Yapı Eğitim Kültür Sağlık İşsizlik Sanayi Dış Ticaret Tarım Motorlu Taşıtlar Enerji Çevre

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EYLÜL 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Doç. Dr. Sedat UÇAR, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tuba DEMİRCİOĞLU, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Davarcı;

Detaylı

Ekonomik Rapor Bileşik faiz formülü ile hesaplanmış olan, nüfus artış hızıdır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Bileşik faiz formülü ile hesaplanmış olan, nüfus artış hızıdır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 3. SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER 3.1 Nüfus 2011 yılı ADNKS sonuçlarına göre; ülkemizin toplam nüfusu 74.724.269 olup, bunun %52,2 si olan 37.532.954 ü erkek, %49,8 i olan 37.191.315 i ise kadın nüfustur.

Detaylı

Durmuş Ali ŞAHİN TÜİK Adana Bölge Müdürü 14/06/2017

Durmuş Ali ŞAHİN TÜİK Adana Bölge Müdürü 14/06/2017 Durmuş Ali ŞAHİN TÜİK Adana Bölge Müdürü 14/06/2017 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - AĞUSTOS 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAM VE ÇALIŞMA HAYATI DAİRESİ AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ OCAK 2014 DÖNEMİ Hazırlayan: Eyüp VAROĞLU Hane halkı İşgücü Anketi (HİA) 2014 yılı Ocak

Detaylı

ENEL HİZMETLER İŞÇİLERİ SE

ENEL HİZMETLER İŞÇİLERİ SE .. DISK. TÜRKİYE GEN EL HİZMETL ER İŞÇİLERİ SEN DİKASI EMEK ARAŞTIRMA RAPORU: TÜRKİYE DE KADINLAR ve KADIN EMEĞİ (Mart-2018) Bu çalışmayı, 8 Mart ı yaratan bize armağan eden ve hayatın her alanında mücadele

Detaylı

Yüzde 15 civarındaki okuma yazma bilmeyen oranıyla Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak En okumaz yazmaz iller oldu.

Yüzde 15 civarındaki okuma yazma bilmeyen oranıyla Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak En okumaz yazmaz iller oldu. Türkiye Eğitim İstatistiklerinde Çarpıcı Sonuçlar TÜİK in Nisan 2013 eğitim verilerine göre Türkiye de 15 yaş ve üzeri okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 5.08 olurken, en okur yazar il sıralamasında

Detaylı

22. BANKACILIK İSTATİSTİKLERİ

22. BANKACILIK İSTATİSTİKLERİ Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi Bankacılık İstatistikleri 22. BANKACILIK İSTATİSTİKLERİ 22.1. Banka Şube Sayısı 2007-2011 Türkiye TR41 Bursa Eskişehir Bilecik 2007 7 906 365

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU

İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU 451 İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI 1.1. KULLANICI PROFİLLERİ VE KULLANIM ŞEKİLLERİ Son yıllarda bilgi teknolojilerindeki hızlı

Detaylı

Araştırma Notu 18/233

Araştırma Notu 18/233 Araştırma Notu 18/233 5 Ekim 2018 HANGİ KADINLAR İŞGÜCÜ PİYASASINDAN ÇIKIYOR? Gökçe Uysal ve Yazgı Genç Yönetici Özeti Türkiye deki işgücü piyasasının en çok araştırılan ve tartışılan konularından biri

Detaylı