2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ"

Transkript

1 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe nedenolduğunugörüyoruz. Buçerçevede,herbirprogramiçin,herbirpuantüründeveherbirbölümiçinkontenjandeğişimininetkisibiraradadeğerlendirilmiştir. Elbetetoplumsalolaylarıntaleplerietkisinibirebiröngörmekmümkündeğildir.ÖrneğinTıp,HukukvePsikoloji yeolantalebinartışı,örneğinsağlıkalanında2 yılıkönlisansprogramlarınaolantalebinartışı,etkisiniöngörmeninzorolduğuancakyorumlarımızakatığımızkonular. Analiziyaparkenherbirprogramiçinkontenjanartışlarınıgözönündebulundurmakveetkisinigörmekdahakolayolacaken,yeniaçılanprogramlarınkontenjanlarınınhangibaşarısırasıaralığınaetkisiolacağınıöngörmekçokkolayolmamıştır.Ancakyenikontenjanlardageçtiğimizyılardaaynıüniversitelerinbenzer programlardadiğerüniversiteleregörekonumunabakılarakminimumetkininolabileceğiaralığatopluolarakeklenmiştir. ElbeteverilentümsayılarbuyılaaitTAHMİNler,veyukarıdakiyöntemdedesapmalarolabilecektir.Buyılıntabanpuanlarınıbelirleyecekolantercihyapan gençlerolacak,ancakbizlerinamacı,kimiyerdehede erineulaşabileceken Nasılolsatutmaz düşüncesindekigençlerintercihlerinedahayukarısıralamaları eklemeleri,kimiyerdededahadüşüksıralardanalternati erekleyerekaçıktakalmamaları. KULANIMKILAVUZU Buyılkisıralamanızlageçenyılhangisıradakiadayıngirdiğiprogramagirebileceğiniziöngörmekiçin;(PsikolojivePDRörneği) 1.Şuandakibaşarısırasınabakarak2014BaşarıSırasıBulunur.Ör: Karşısındabulunan2014kümülekontenjanınabakılır;7.038,yanigeçtiğimizyılTMpuanıhesaplananilk78.0kişinin7.038 ipsikolojiyadapdr yeyerleşmiş. 3.3.Buyılaynısayıdakontenjanıkaçıncıkişikarşılayacak?Yani2015Kümüle de7.038 eenyakınyerbulunur,karşısındaki2014sıralamasınabakılır:48.70.yani geçenyıl48.0 inciningirdiğiyerekadarbuyılaynısayıdakontenjanaulaşılmış.ilk48.70 debubölümüntoplamkontenjanı70kişi=%10artırılmış.yani geçenyılilk48.70 de6.36olankontenjanbuyıl7.038 eçıkarılmış. 4.Yanidüzmantıkbakacakolsak,78.0 incigeçenyıl48.0 inciningirdiğiyeregirebilir,ancakdiyoruzki,sizbuaradakifarkınyarısınıalarakdahagerçekçibir sonucayaklaşabilirsiniz = /2= = Hede ediğinizprogramıngeçenyılvebuyılkikontenjanlarınıdagözönündebulundurmayıunutmamalısınız.kontenjanartıysadahadüşüksıralamaile azaldıysadahayükseksıralamailegirmeihtimalinizyüksektir.örneğin15kişilikkontenjanıolanve90.0 inciningirdiğiprogramınkontenjanı45 eçıktıysa, inciningirmeihtimaliolacaktır. DİĞERETKİLER 6.TMprogramlarındailk150.0 dehukuk ta2.10kişilikkontenjanartışıda,diğertümtmprogramlarındailk150.0 debeklenendendahayukarılara yerleşmeihtimalinitetikleyecektir.ancak150.0sonrasındaiseazalanhukukkontenjanlarıdiğerprogramlaratalebiartırarakbaşarısıralarınınyükselmesine nedenolabilir. 7.Birdiğerönemlietki,2yılıkÖnlisansprogramlarınaYGSkontenjanındangirmeşansınınverilmişolması.ÖzelikleSağlıkprogramlarınayönelmesimuhtemel öğrencilernedeniyle,özelikle20.0vesonrası4yılıklisansprogramlarınıetkileyecektir.

2 PSİKOLOJİ-PDR PROGRAMLARISIRALAMA DEĞİŞİMİTAHMİNLERİ TABLOSU GENELANALİZ DİKKATEDİLMESİGEREKENPROGRAM -PsikolojivePDR deartankontenjanlarnedeniylevehukuk akaymalarnedeniyleherdilimdefarklıoranlardaolsada kesinliklebaşarısıralarıdüşecektir. -Onedenleburadadilimleridahadüşüktutarakyorum yapmakgerekiyor. -İlk de1.500kişiyekadar, arası kişiyekadar, arası20.000kişiyekadar, arası35.000kişiyekadar, arası60.000kişiyekadarkaymabeklenebilir. -HataaynıdilimlerdeHukukkontenjanlarıetkisiilebusayılar1,5 2katakadardahiçıkabilir sonrasıisegeçenyılınHukuktalebiPsikoloji PDR yekayacaktır.bunedenlebiryandanbuanalizde ekadaroynamayaşanabileceğibeklenebilirgibigözükürken,diğeryandan,hukuketkisiilepsikolojivepdr ye kayantalepnedeniyletam tersisonuçlardaolabilir sonrasında. -Ancak sonrasıHukuketkisikalmayacağıiçin, arasıbaşarısırasında arası dahidahayüksekyerlereyerleşebilirler. AnalizYapılanProgramlar Psikoloji,RehberlikveDanışmanlık

3 PSİKOLOJİ-PDR PROGRAMLARI ANALİZ TABLOSU ÜNİVERSİTE TÜRÜ BULUNDUĞU İL ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM ADI BURS ORANI EĞİTİM DİLİ FARK 2015 KÜMÜLE 2015 KONTENJANI KÜMÜLE KONTENJAN 2014 BAŞARI SIRASI ANKARA TED ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE Yeni MEF ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE Yeni BOĞAZİÇİ ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ İNGİLİZCE KOÇ ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE ANKARA İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE ANKARA TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE BİLGİ ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE KOÇ ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE ANKARA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ŞEHİR ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE ÖZYEĞİN ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE BOĞAZİÇİ ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ İNGİLİZCE BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE ANKARA İPEK ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE ANKARA HACETTEPE ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR İZMİR EKONOMİ ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE ÜSKÜDAR ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE ANKARA ANKARA ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ TÜRKÇE YEDİTEPE ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE İZMİR EGE ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÜSKÜDAR ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE ANKARA HACETTEPE ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE KADİR HAS ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE ANKARA BAŞKENT ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU İNGİLİZCE KÜLTÜR ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE ACIBADEM ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE TOBB EKONOMİ VE ANKARA TEKNOLOJİ ÜNİ. Psikoloji %75 BURSLU TÜRKÇE FATİH ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE MAYIS ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANKARA ANKARA ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANKARA İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE BURSA ULUDAĞ ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ TÜRKÇE MEDİPOL ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE MEDİPOL ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE İZMİR GEDİZ ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE TİCARET ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE MARMARA ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE SÜLEYMAN ŞAH ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE ANTALYA AKDENİZ ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ TÜRKÇE BEYKENT ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE ANKARA GAZİ ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE FATİH ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU İNGİLİZCE İZMİR YAŞAR ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE FATİH SULTAN MEHMET ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE

4 YILDIZ TEKNİK ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE KOÇ ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE ADANA ÇUKUROVA ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANKARA BAŞKENT ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE BİLGİ ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİ. FATİH ÜNİ. İZMİR EGE ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE AYDIN ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE MEF ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU İNGİLİZCE Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE BURSA ULUDAĞ ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE KAYSERİ MELİKŞAH ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE OKAN ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE YEDİTEPE ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU İNGİLİZCE İZMİR İZMİR ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE KÜLTÜR ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE ANKARA ÇANKAYA ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE MERSİN MERSİN ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ TÜRKÇE MALTEPE ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE ADANA ÇUKUROVA ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE DOĞUŞ ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE ANKARA ATILIM ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ TÜRKÇE BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ TÜRKÇE KOCAELİ KOCAELİ ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE MALTEPE ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. Psikoloji İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ANTALYA AKDENİZ ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE KAYSERİ ERCİYES ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE IŞIK ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE HALİÇ ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE IŞIK ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE BİLİM ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE ANKARA UFUK ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE

5 GAZİANTEP GAZİANTEP ÜNİ. BİRUNİ ÜNİ. KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. İNGİLİZ ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE Yeni KAYSERİ NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE Yeni SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE Yeni ESENYURT ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE Yeni MEDİPOL ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE Yeni MURAT HÜDAVENDİGAR ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE Yeni AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni BARTIN BARTIN ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni İZMİR İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ İNGİLİZCE Yeni ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ İNGİLİZCE Yeni ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ İNGİLİZCE Yeni ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ İNGİLİZCE Yeni RİZE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni MEF ÜNİ. Psikoloji %75 BURSLU İNGİLİZCE Yeni ANKARA TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR YAŞAR ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE KONYA MEVLANA ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANKARA BAŞKENT ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE MERSİN MERSİN ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANKARA İPEK ÜNİ. Psikoloji %75 BURSLU İNGİLİZCE GAZİANTEP HASAN KALYONCU ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE KEMERBURGAZ ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE BURSA ULUDAĞ ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE GELİŞİM ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE MALATYA İNÖNÜ ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE AYDIN ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE MERSİN ÇAĞ ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AREL ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE BALIKESİR BALIKESİR ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE YENİ YÜZYIL ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE GAZİANTEP ZİRVE ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE

6 GELİŞİM ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE MUĞLA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE SAKARYA SAKARYA ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE SAMSUN CANİK BAŞARI ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE KÜLTÜR ÜNİ. Danışmanlık %75 BURSLU TÜRKÇE MALTEPE ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU İNGİLİZCE ANKARA UFUK ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE MALTEPE ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE BİNGÖL BİNGÖL ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ TÜRKÇE FATİH SULTAN MEHMET ÜNİ. Psikoloji %75 BURSLU TÜRKÇE KIRIKKALE KIRIKKALE ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE MERSİN TOROS ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE NİŞANTAŞI ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE NİŞANTAŞI ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE ADANA ÇUKUROVA ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE TRABZON AVRASYA ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE SAMSUN CANİK BAŞARI ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE İZMİR GEDİZ ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİANTEP HASAN KALYONCU ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE UŞAK UŞAK ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE MEDİPOL ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE MEDİPOL ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE EDİRNE TRAKYA ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÇANAKKALE OKAN ÜNİ. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ERZURUM ATATÜRK ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE DÜZCE DÜZCE ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MERSİN ÇAĞ ÜNİ. Psikoloji %75 BURSLU İNGİLİZCE AYDIN ÜNİ. Danışmanlık %75 BURSLU TÜRKÇE SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE ADIYAMAN ADIYAMAN ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE

7 AMASYA AMASYA ÜNİ. NİĞDE NİĞDE ÜNİ. SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. KAYSERİ ERCİYES ÜNİ. AKSARAY AKSARAY ÜNİ. MUĞLA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. SAKARYA SAKARYA ÜNİ. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE YEDİTEPE ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE GİRESUN GİRESUN ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MALATYA İNÖNÜ ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KIRIKKALE KIRIKKALE ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DÜZCE DÜZCE ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ERZİNCAN ERZİNCAN ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİANTEP HASAN KALYONCU ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE UŞAK UŞAK ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BAYBURT BAYBURT ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE AKSARAY AKSARAY ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ERZURUM ATATÜRK ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ADIYAMAN ADIYAMAN ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AĞRI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE GİRESUN GİRESUN ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ANKARA BAŞKENT ÜNİ. Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE KAYSERİ MELİKŞAH ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE

8 BAYBURT BAYBURT ÜNİ. ERZİNCAN ERZİNCAN ÜNİ. KARS KAFKAS ÜNİ. KONYA MEVLANA ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Danışmanlık ÜCRETSİZ TÜRKÇE Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE SAMSUN CANİK BAŞARI ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ İNGİLİZCE Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE TİCARET ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE KARS KAFKAS ÜNİ. Danışmanlık İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GAZİANTEP ZİRVE ÜNİ. Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE TOBB EKONOMİ VE ANKARA TEKNOLOJİ ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE SAMSUN CANİK BAŞARI ÜNİ. Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE YAKIN DOĞU ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE LEFKE LEFKE AVRUPA ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE KÜLTÜR ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU İNGİLİZCE ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE GAZİANTEP HASAN KALYONCU ÜNİ. ÜSKÜDAR ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE MEF ÜNİ. Danışmanlık %75 BURSLU İNGİLİZCE MERSİN TOROS ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE ANKARA ÇANKAYA ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE ÖZYEĞİN ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE GAZİANTEP HASAN KALYONCU ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE MERSİN ÇAĞ ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE AYDIN ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE ÜSKÜDAR ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE İZMİR İZMİR EKONOMİ ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE GAZİANTEP HASAN KALYONCU ÜNİ. Danışmanlık %25 BURSLU TÜRKÇE AREL ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE KONYA MEVLANA ÜNİ. Danışmanlık %25 BURSLU TÜRKÇE HALİÇ ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE KOÇ ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE İZMİR YAŞAR ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE ŞEHİR ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE İZMİR GEDİZ ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE KADİR HAS ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE YEDİTEPE ÜNİ. Danışmanlık %50 BURSLU İNGİLİZCE AYDIN ÜNİ. Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE

9 LEFKE LEFKE AVRUPA ÜNİ. KÜLTÜR ÜNİ. YAKIN DOĞU ÜNİ. GİRNE GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE GİRNE GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE GİRNE GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU TÜRKÇE MEDİPOL ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE MEDİPOL ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE MAYIS ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Psikoloji %75 BURSLU TÜRKÇE FATİH ÜNİ. Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE FATİH SULTAN MEHMET ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE FATİH ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE TOBB EKONOMİ VE ANKARA TEKNOLOJİ ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE OKAN ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE İHSAN DOĞRAMACI ANKARA BİLKENT ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Danışmanlık TAM BURSLU TÜRKÇE SAMSUN CANİK BAŞARI ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE SÜLEYMAN ŞAH ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE ANKARA İPEK ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Danışmanlık %50 BURSLU İNGİLİZCE BİŞKEK- KIRGIZİSTAN KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİ. Danışmanlık TÜRKÇE Danışmanlık %25 BURSLU TÜRKÇE KAYSERİ MELİKŞAH ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Psikoloji %75 BURSLU İNGİLİZCE KEMERBURGAZ ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. SAMSUN CANİK BAŞARI ÜNİ. Danışmanlık %75 BURSLU TÜRKÇE Danışmanlık %25 BURSLU TÜRKÇE YAKIN DOĞU ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE ANKARA ÇANKAYA ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE IŞIK ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE FATİH ÜNİ. Danışmanlık %50 BURSLU İNGİLİZCE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ ÜNİ. Psikoloji TAM BURSLU İNGİLİZCE IŞIK ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE MERSİN ÇAĞ ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE GİRNE GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Danışmanlık %75 BURSLU TÜRKÇE ANKARA BAŞKENT ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE GELİŞİM ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE GİRNE GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Psikoloji %75 BURSLU İNGİLİZCE GİRNE GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Psikoloji %75 BURSLU TÜRKÇE

10 AYDIN ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE LEFKE LEFKE AVRUPA ÜNİ. Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE AREL ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE OKAN ÜNİ. Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE Danışmanlık %25 BURSLU TÜRKÇE NİŞANTAŞI ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE MAYIS ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE DOĞUŞ ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE MEF ÜNİ. Danışmanlık %50 BURSLU İNGİLİZCE İZMİR İZMİR EKONOMİ ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE Yeni BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE Yeni ANKARA TED ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE Yeni MEF ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE Yeni ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. Psikoloji ÜCRETSİZ İNGİLİZCE AYDIN ÜNİ. Danışmanlık %25 BURSLU TÜRKÇE KONYA MEVLANA ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE ANKARA BAŞKENT ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE ÜSKÜDAR ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE ANKARA ÇANKAYA ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE GAZİANTEP ZİRVE ÜNİ. Danışmanlık %25 BURSLU TÜRKÇE ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE KADİR HAS ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE ANKARA İPEK ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE İZMİR İZMİR ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE GELİŞİM ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE TİCARET ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETSİZ İNGİLİZCE GELİŞİM ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE GAZİANTEP HASAN KALYONCU ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. KÜLTÜR ÜNİ. Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE KAYSERİ MELİKŞAH ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE KÜLTÜR ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE LEFKE LEFKE AVRUPA ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE MERSİN ÇAĞ ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE YEDİTEPE ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ İNGİLİZCE İZMİR İZMİR EKONOMİ ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE SAMSUN CANİK BAŞARI ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE AZERBAYCAN BAKÜ ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE ÜSKÜDAR ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE İZMİR YAŞAR ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE İZMİR GEDİZ ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE ANKARA UFUK ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE

11 BEYKENT ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE KADİR HAS ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE SUMGAYIT- AZERBAYCAN SUMGAYIT ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE ÖZYEĞİN ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE ANKARA ATILIM ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE TRABZON AVRASYA ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE IŞIK ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE ÜSKÜP- MAKEDONYA ULUSLARARASI BALKAN ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE İZMİR İZMİR EKONOMİ ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE GAZİANTEP HASAN KALYONCU ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE YEDİTEPE ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE BİLGİ ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE ÜSKÜP- MAKEDONYA ULUSLARARASI BALKAN ÜNİ. Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE GELİŞİM ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE MALTEPE ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE BİRUNİ ÜNİ. Danışmanlık %25 BURSLU TÜRKÇE GAZİANTEP ZİRVE ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE ANKARA UFUK ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE MERSİN TOROS ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE AZERBAYCAN AZERBAYCAN PEDAGOJİ ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE AYDIN ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE SAMSUN CANİK BAŞARI ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE AREL ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE GELİŞİM ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE ÜSKÜP- MAKEDONYA ULUSLARARASI BALKAN ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE ACIBADEM ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE ODTU KUZEY KIBRIS KIBRIS KAMPUSU Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE FATİH ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE NİŞANTAŞI ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE IŞIK ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE MALTEPE ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE GİRNE GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE FATİH SULTAN MEHMET ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE HALİÇ ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE AYDIN ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE ŞEHİR ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE BİLİM ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE ÜSKÜDAR ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ İNGİLİZCE MALTEPE ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ İNGİLİZCE Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE Danışmanlık ÜCRETLİ İNGİLİZCE FATİH ÜNİ. KIBRIS ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU Danışmanlık %25 BURSLU İNGİLİZCE NİŞANTAŞI ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE

12 SÜLEYMAN ŞAH ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE SÜLEYMAN ŞAH ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE YAKIN DOĞU ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE OKAN ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE FATİH ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE ŞEHİR ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE TİCARET ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE ÜSKÜP- MAKEDONYA ULUSLARARASI BALKAN ÜNİ. Danışmanlık %25 BURSLU TÜRKÇE YAKIN DOĞU ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE ÜSKÜP- MAKEDONYA ULUSLARARASI BALKAN ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE GİRNE GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE ÜSKÜDAR ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE IŞIK ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE KEMERBURGAZ ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE MALTEPE ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE GİRNE GİRNE AMERİKAN ÜNİ. LEFKE LEFKE AVRUPA ÜNİ. IŞIK ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE DOĞUŞ ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE YAKIN DOĞU ÜNİ. GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE Danışmanlık ÜCRETLİ İNGİLİZCE GİRNE GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE OKAN ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE YENİ YÜZYIL ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE ESENYURT ÜNİ. Psikoloji %75 BURSLU TÜRKÇE Yeni NİŞANTAŞI ÜNİ. Psikoloji %75 BURSLU TÜRKÇE Yeni NİŞANTAŞI ÜNİ. Psikoloji %75 BURSLU İNGİLİZCE Yeni İZMİR İZMİR ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE Yeni KAYSERİ NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE Yeni ESENYURT ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE Yeni MEDİPOL ÜNİ. Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE Yeni MALTEPE ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE Yeni YAKIN DOĞU ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE Yeni YAKIN DOĞU ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU İNGİLİZCE Yeni MALTEPE ÜNİ. MALTEPE ÜNİ. YAKIN DOĞU ÜNİ. Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE Yeni Danışmanlık %50 BURSLU TÜRKÇE Yeni Danışmanlık %50 BURSLU İNGİLİZCE Yeni MURAT HÜDAVENDİGAR ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE Yeni

13 GİRNE GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Psikoloji %50 BURSLU TÜRKÇE ANKARA BAŞKENT ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE Yeni ANKARA BAŞKENT ÜNİ. Danışmanlık %25 BURSLU TÜRKÇE Yeni KAYSERİ NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE Yeni ANKARA TED ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE Yeni MEDİPOL ÜNİ. Danışmanlık %25 BURSLU TÜRKÇE Yeni MALTEPE ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE Yeni MALTEPE ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU İNGİLİZCE Yeni YAKIN DOĞU ÜNİ. MALTEPE ÜNİ. MALTEPE ÜNİ. Danışmanlık %25 BURSLU TÜRKÇE Yeni Danışmanlık %25 BURSLU TÜRKÇE Yeni Danışmanlık %25 BURSLU İNGİLİZCE Yeni YENİ YÜZYIL ÜNİ. Psikoloji %25 BURSLU TÜRKÇE Yeni GİRNE GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE ÜSKÜP- MAKEDONYA SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK ULUSLARARASI BALKAN ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE ANKARA İPEK ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE Yeni İNGİLİZ ÜNİ. Danışmanlık ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni KAYSERİ NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni FATİH SULTAN MEHMET ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni ANKARA TED ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ İNGİLİZCE Yeni ESENYURT ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni MURAT HÜDAVENDİGAR ÜNİ. Psikoloji ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Siyaset Bilimi TM-2 ÜNİVERSİTE

Siyaset Bilimi TM-2 ÜNİVERSİTE Siyaset Bilimi TM-2 ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. GALATASARAY Ünv. (İSTANBUL) Devlet 6530 7130 436,3005 449,3048 21 21 21 21 TOBB

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT.

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT. Öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Buradan elde edilen bilgileri, ÖSYM'nin resmi bilgileri ile karşılaştırmadan KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Bilgiler arasında farklılık olması

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği 202510422 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.) (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 8 + 0 8 8 439,234 2570 1.890 203410129 İSTANBUL TİCARET Üniv. (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 4 + 0 4 4 431,991 3960 2.520 202311352 İSTANBUL AREL

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (TM-3)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (TM-3) ÜNİVERSİTE Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (TM-3) 2015 KON. KON. YER. 2015 EN KÜÇÜK PUAN EN KÜÇÜK PUAN 2015 BAŞARI SIRASI 1 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) 72 72 72 434,9965 463,9059 6420

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-2 389,

İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-2 389, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Siyaset Bilimi ve Ulus. İlişkiler (İng.) 93 TM-2 466,971 1.860 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ulus. İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 10 TM-2 463,313 2.160 İPEK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

Mimarlık MF-4 ÜNİVERSİTE

Mimarlık MF-4 ÜNİVERSİTE Mimarlık MF-4 ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ünv. (ANKARA) (İng.) (TB) Özel 4870 5520 473,638 487,0964 6

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğzyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) Okul Öncesi Öğretmenliği (TamBurslu) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)

Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) Okul Öncesi Öğretmenliği (TamBurslu) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü Taban Puan BOĞAZİÇİ HASAN KALYONCU (GAZİANTEP) ORTA DOĞU TEKNİK BAHÇEŞEHİR HACETTEPE (Bk. 789) TED (Bk. 789) DİCLE (DİYARBAKIR) EGE (İZMİR) İSTANBUL (Bk. 789) YILDIZ

Detaylı

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B)

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ-YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YIL 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRAM KODU PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği MF-4

Bilgisayar Mühendisliği MF-4 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) Özel 602 1070 516,9039

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Karş. Edebiyat (İngilizce) (Tam Burslu) 3 DİL-1 507,023 229 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mütercim-Terc. (İng-Fra-Türkçe) (Tam Burslu) 5 DİL-1 496,128 414 BOĞAZİÇİ

Detaylı

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ Avrupa Birliği İlişkileri 2015'DE OLUŞAN 2015'E GÖRE HESAPLANAN 2016 KON. BİLGİLERİ 2015'DE 202510185 İstanbul Vakıf İstanbul Bilgi Ü. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. Tam Burslu İng. TM2 381,584 36.700

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi (İngilizce) Puan Küçük Büyük TM-3 72 451,404 483,791 5980 Hacettepe TM-3 67 425,767 481,887 14400 İstanbul TM-3 57 425,623 509,868 14500 Bahçeşehir (İngilizce) (Tam TM-3 6 422,725 445,145 15800

Detaylı

DİLKO. İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)

DİLKO. İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) 102210056 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 202510679 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 200511117 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 108410054 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 206110062 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik Uçak Gövde - Motor Bakım 101010988 ANADOLU Üniv. Devlet ESKİŞEHİR MF-4 52 52 408,629 47.100 106910531 KOCAELİ Üniv. Devlet KOCAELİ YGS-1 25 + 1 31 31 420,908 49700 55.500 106930377 KOCAELİ Üniv. (İÖ) Devlet

Detaylı

2013 sırası sırası

2013 sırası sırası ELEKTİRİK-ELEKTRONİK-KONTROL-HABERLEŞME MÜHENDİSLİKLERİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU PROGRAM ADI 2017

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN UÇAK ELEKTRİK- ELEKTRONİK KOCAELİ ÜNİV. (İZMİT) Uçak Elektrik- Elektronik YGS- 1 419.38511 474.62000 ERCİYES ÜNİV. (KAYSERİ) Uçak Elektrik- Elektronik YGS- 1 409.95903 456.34856 ATILIM ÜNİV. (ANKARA) Uçak

Detaylı

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır.

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ 2012-2016 SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. PROGRAM ADI 2017 kont BOĞAZİÇİ Ü. (İSTANBUL) DEVLET

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 102810095 ÇANKIRI KARATEKİN Üniv. Devlet ÇANKIRI TM-2 45 + 2 52 52 294,526 186000 175.000 104510268 GİRESUN Üniv. Devlet GİRESUN TM-2 60 + 2 67 67 293,642 194000 177.000 106110512 KARABÜK Üniv. Devlet

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi 47 47 MF-3 448,93377 17.600 453,99456 428,06847 429,71079 Tıp Fakültesi 123 123 MF-3 466,97221 11.000 494,58463 454,42468 459,01860

Detaylı

Mimarlık (MF-4) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı)

Mimarlık (MF-4) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı) Mimarlık (MF-4) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları (- Karşılaştırmalı) EN EN 1 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İNG 6 6 473,638 507,5387 4870 3160 2 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce)

Detaylı

Psikoloji (TM-3) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı)

Psikoloji (TM-3) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı) NO ÜNİVERSİTE Psikoloji (TM-3) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları (- Karşılaştırmalı).. EN 1 KOÇ ÜNV (İST) (İNG) (İNG) 6 6 477,3818 502,1115 909 715 2 BOĞAZİÇİ ÜNV (İST) (İNG) 72 72 472,0633 493,126 1230

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Yükseköğretim Kurumları Staj Hareketliliği Faaliyeti Süre Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 50 100 0 50.000,00 20.200,00 20.200,00 20.000,00 141,04 20.100,00 20

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod Üniversite P.Türü 2014 Kon. 2015 Kon. 2014 Puan 2015 Puan 2013 Sıra 2014 Sıra 2015 Sıra OK.Bİ.T.P.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod Üniversite P.Türü 2014 Kon. 2015 Kon. 2014 Puan 2015 Puan 2013 Sıra 2014 Sıra 2015 Sıra OK.Bİ.T.P. Acil Yardım ve Afet Yönetimi 207610036 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (T.B.) İSTANBUL MF 3 4 4 303026 307,50300 108000 106000 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE YGS 2 62 62 317815 306,34397 179000

Detaylı

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI TIP FAKÜLTESİ TUS TEMEL PUAN TUS KLİNİK PUAN 49,23365 49,27767 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) 51,79166

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PR OGRAM ADI 2017 kont BOĞAZİÇİ Ü. (İSTANBUL) DEVLET 102210329

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 346,419 323,010 82 152.000 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ACIBADEM ACIBADEM ADIYAMAN ADIYAMAN 52 52 TM-3 397,79277 31.400 434,59528

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

MİMARLIK SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır

MİMARLIK SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır MİMARLIK 0-0 SON YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 0 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 0 kont 0 kont 0 0 0 0 0 İ DOĞRAMACI BİLKENT Ü. VAKIF 00 İSTANBUL

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Medya ve Görsel Sanatlar (İng.) (Tam Burslu) 8 TS-1 465,251 1.030 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 52 52 TM-3 402,77465 27.300 438,68010 389,15547 390,01457 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji 62 62 TM-3 402,49366 27.500 413,60594 381,63164 388,63617

Detaylı

Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2017 2018 Taban ları ve Başarı Sıralaması Üniversite Adı Fakülte Adı Bölüm Adı Taban Türü Kont. Yerl. Koç Üniversitesi İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) Uluslararası (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3

Detaylı

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) Sevgili gençler, 2013 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler bireysel (internet üzerinden: http://ais.osym.gov.tr/)

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2015 ÖSYS'DE ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNE YERLEŞENLERİN ORTALAMA NET SAYILARI

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2015 ÖSYS'DE ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNE YERLEŞENLERİN ORTALAMA NET SAYILARI BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2015 ÖSYS'DE ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNE YERLEŞENLERİN ORTALAMA NET SAYILARI Üniversite Türü Diploma puanı Yerleşe n YGS Türkçe YGS Sosyal YGS Mat

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ADNAN MDERES (AYDIN) ADNAN MDERES (AYDIN) ADNAN MDERES (AYDIN) ADNAN MDERES (AYDIN) AKDİZ (ANTALYA) AKDİZ (ANTALYA) AKDİZ (ANTALYA) AKDİZ (ANTALYA) AKDİZ

Detaylı

HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 HALKLA İLİŞKİLER

HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 HALKLA İLİŞKİLER HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (İST.) HALKLA İLİŞKİLER Halkla İlişkiler (İng.) (Tam Burs) TS- 1 445.82327 482.46071 İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. (İST.) Halkla İlişkiler

Detaylı

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı)

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı) Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları (- Karşılaştırmalı) EN EN 1 ACIBADEM ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 7 7 MF-3 389,6254 385,0987 40800 58500 2 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 15

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com. 204710195 OKAN Üniv. Özel İSTANBUL TM-3 13 + 0 27 2 237,764 597000 352.000 200510101 BAHÇEŞEHİR Üniv. (İng.) Özel İSTANBUL TM-3 10 + 0 4 4 233,413 559000 365.000 202311104 İSTANBUL AREL Üniv. (%50 B.)

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı 2013 Puanları Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü. Danismanlik (Ingilizce) Danismanlik.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı 2013 Puanları Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü. Danismanlik (Ingilizce) Danismanlik. Danışmanlık Lisans Programı 2013 Puanları Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü 1 Boğaziçi 2 Hacettepe 3 İstanbul 4 Fatih 5 Fatih 6 Ankara 7 Marmara 8 Gazi 9 Bahçeşehir (Ingilizce) (Ingilizce) (Ingilizce)

Detaylı

Üniversitesi İstanbul Teknik İnşaat Mühendisliği MF-4 442,42607 Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi

Üniversitesi İstanbul Teknik İnşaat Mühendisliği MF-4 442,42607 Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi 2013 2014 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Üniversite Adı Bölüm Adı Kon. Başarı Puan Taban Sırası Türü Puanı Boğaziçi 62 4.390 MF-4 486,42431 İstanbul Teknik 47 11.800 MF-4 456,21968 Orta Doğu Teknik

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

2013 ÖSYS LİSANS RPOGRAMLARI TABAN PUAN VE YAKLAŞIK SIRALAMA KİTAPÇIĞI

2013 ÖSYS LİSANS RPOGRAMLARI TABAN PUAN VE YAKLAŞIK SIRALAMA KİTAPÇIĞI ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI DİL1 103410033 İzmir Ege Ü. Edebiyat Fak. Örgün 308,386 18.067 16.700 17.133 72 72 0 104810035 Ankara Hacettepe Ü. Edebiyat Fak. Örgün 297,086 19.685 20.400 21.106 103 103 0 100710675

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/824.02/ Konu :Dergi UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2017 yılında "Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi" yayın hayatına

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

2012 BAŞARI SIRASI YAR DOÇ SAY 2014 BAŞARI SIRASI EN KÜÇÜK 2013 BAŞARI SIRASI OBK KON. 2015 BAŞARI SIRASI PUAN TÜRÜ PROF SAY. DOÇ SAY.

2012 BAŞARI SIRASI YAR DOÇ SAY 2014 BAŞARI SIRASI EN KÜÇÜK 2013 BAŞARI SIRASI OBK KON. 2015 BAŞARI SIRASI PUAN TÜRÜ PROF SAY. DOÇ SAY. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMLERİ 2016 TABAN PUAN, ve TERCİH BİLGİLERİNİN TAHMİNİ İÇİN 2012-2013-2014-2015, TABAN PUAN, KONTENJAN-YERLEŞEN, OKUL BİRİNCİLİĞİ ve ÜCRET BİLGİLERİ KODU ÜNİVERSİTE

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ -2013 YILLARI VE TABAN KARŞILAŞTIRMASI. Boğaziçi Ü. İstanbul Devlet Psikoloji (İngilizce) Bir. Öğr 4 TM-3 1750 1.920 475,40977 52 52 Orta Doğu Teknik Ü. Ankara Devlet Psikoloji (İngilizce)

Detaylı

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi. Deri Mühendisliği. Dil ve Konuşma Terapisi. Dilbilim. Dilbilimi. Diş Hekimliği

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi. Deri Mühendisliği. Dil ve Konuşma Terapisi. Dilbilim. Dilbilimi. Diş Hekimliği 206310448 ZİRVE Üniv. (%50 B.) Özel GAZİANTEP MF-4 12 + 0 26 26 235,671 224000 200.000 206310545 ZİRVE Üniv. (%25 B.) Özel GAZİANTEP MF-4 42 + 0 10 1 232,786 332000 204.000 103110681 DOKUZ EYLÜL Üniv.

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2014-2015 ÖSYM YERLEŞTİRME SONUÇLARI HUKUK FAKÜLTESİ www.ogis.web.tr

2014-2015 ÖSYM YERLEŞTİRME SONUÇLARI HUKUK FAKÜLTESİ www.ogis.web.tr 1 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ VAKIF ANKARA 100% Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 20 20 515,277 558,452 2 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ VAKIF ANKARA 100% Hukuk Fakültesi (Tam

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ERASMUS + YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 2015 YILI/DÖNEMİ KABUL LİSTESİ ÖZET TABLO ANA EYLEM 1 - PROGRAM ÜLKELERİ ARASINDA YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ PROJE BAŞVURULARINA İLİŞKİN SONUÇLAR Sıra

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BAŞARI SIRASI ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BAŞARI SIRASI ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BAŞARI SIRASI ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. Acil Yardım ve Afet Yönetimi YGS-2 313,38991 389,59441 MEHMET AKİF

Detaylı

Kontenjan ARTIŞ. Artış Azalma Doluluk Farkı En Küçük 2014 En Büyük 2014 En Küçük 2015 En Büyük 2015

Kontenjan ARTIŞ. Artış Azalma Doluluk Farkı En Küçük 2014 En Büyük 2014 En Küçük 2015 En Büyük 2015 Toplam 2014 Toplam 2015 Toplam 2015 TABAN PUAN Toplam 2014 Toplam 2014 2014 Toplam 2015 2015 Kontenjan Üniversiteler BOŞ KALAN TOPLAM BOŞ KALAN KONTENJAN YERLEŞEN Doluluk YERLEŞEN Doluluk Artış Azalma

Detaylı

Sayfa 1 2010 ÖSYS SAYISAL PUANLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN MİNİMUM NETLERİ VE PUANLARI SURE TÜR İL TÜR

Sayfa 1 2010 ÖSYS SAYISAL PUANLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN MİNİMUM NETLERİ VE PUANLARI SURE TÜR İL TÜR Sayfa 1 KÇ NET AC YARDIM VE AFET YÖNETİMİ ONSEKİZ MART ÜNİV. DEVLET ÇANAKKALE YGS 2 4 69,91 20,75 31,5 10 22 0 0 0 0 0 84,25 377,14 AC YARDIM VE AFET YÖNETİMİ (İÖ) ONSEKİZ MART ÜNİV. DEVLET ÇANAKKALE YGS

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

PUAN BÖLÜMÜN ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE UZAK.E. UOLP BURS KON. MİN PUAN BAŞARI S. ŞEHİR

PUAN BÖLÜMÜN ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE UZAK.E. UOLP BURS KON. MİN PUAN BAŞARI S. ŞEHİR YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Çanakkale Sağlık Yüksekokulu 62 323,973 159.000 ÇANAKKALE YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi GÜMÜŞHANE Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu 47 300,870

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110496 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Program Adı Bölüm Puan Türü. En Büyük Puan. OB Kont. OBK En Büyük Puan. OBK En Küçük Puan. OB Yer. Program Kodu. En Küçük Puan. l l Yer.

Program Adı Bölüm Puan Türü. En Büyük Puan. OB Kont. OBK En Büyük Puan. OBK En Küçük Puan. OB Yer. Program Kodu. En Küçük Puan. l l Yer. Program Kodu Program Adı Bölüm Puan Türü 100110045 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği 100110496 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 110410152

Detaylı

İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu)

İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (İngilizce) 103 TM-1 482,039 1.070 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 14 TM-1 475,530 1.450 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (İngilizce)

Detaylı

2014 Yılına Ait Üniversite Taban Puanları ve Yaklaşık Sıraları Kitapçığı LİSANS PROGRAMLARI

2014 Yılına Ait Üniversite Taban Puanları ve Yaklaşık Sıraları Kitapçığı LİSANS PROGRAMLARI 2014 Yılına Ait Üniversite Taban Puanları ve Yaklaşık Sıraları Kitapçığı LİSANS PROGRAMLARI www.salimunsal.com web adresi için hazırlanmıştır. İzinsiz kopya edilemez ve yayınlanamaz. ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI

Detaylı

OKUL ÖNCESİ Öğrt 2017 TAHMİNİ BAŞARI SIRALARI (genctercih.com tarafından tahmin YÖK ATLAS verileri incelenerek tahmin edilmiştir.

OKUL ÖNCESİ Öğrt 2017 TAHMİNİ BAŞARI SIRALARI (genctercih.com tarafından tahmin YÖK ATLAS verileri incelenerek tahmin edilmiştir. OKUL ÖNCESİ Öğrt 2017 TAHMİNİ BAŞARI SIRALARI (genctercih.com tarafından tahmin YÖK ATLAS verileri incelenerek tahmin edilmiştir. Üni Adı TÜRÜ FAKÜLTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM ADI puan türü 2017 kont ok

Detaylı

2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013 BAŞARI SIRASI (0,12) OGR. SÜRE. yerleş en PUAN TÜRÜ. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T.

2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013 BAŞARI SIRASI (0,12) OGR. SÜRE. yerleş en PUAN TÜRÜ. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. ULUSLARARASI TİCARET-FİNANS-LOJİSTİK-İŞLETMECİLİK-EKONOMİK İLİŞKİLER-FİNANS BANKACILIK BÖLÜMLERİ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR.

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE ÜNİVERSİTE YIL 2015_2016 YATAY GE BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.02.2016 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 18.01.2016 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.01.2016

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ 1 Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

Acil Yardım ve Afet Yönetimi. Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer Kon Puan 2014 Sıra 2015 Sıra

Acil Yardım ve Afet Yönetimi. Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer Kon Puan 2014 Sıra 2015 Sıra Acil Yardım ve Afet Yönetimi 207610036 BİRUNİ Üniv. (T.B.) İSTANBUL Özel MF 3 4 2 307,503 108000 106000 300211764 GIRNE AMERİKAN Üniv. (T.B.) KKTC GİRNE Özel MF 3 1 3 258,433 176000 102710387 ÇANAKKALE

Detaylı

PAZARLAMA AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT Ü. (BAKÜ) Pazarlama TM- 1.. YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC- LEFKOŞA) Pazarlama (%50 Burs) TM- 1..

PAZARLAMA AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT Ü. (BAKÜ) Pazarlama TM- 1.. YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC- LEFKOŞA) Pazarlama (%50 Burs) TM- 1.. PAZARLAMA AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT Ü. (BAKÜ) Pazarlama TM- 1.. YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC- LEFKOŞA) Pazarlama (%50 Burs) TM- 1.. DOĞU AKDENİZ Ü. (KKTC- GAZİMAĞUSA) Pazarlama (Tam Burs) YGS- 6 271.90208 275.60500

Detaylı