İş Güvenliği Nedir? İşyerlerinde;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İş Güvenliği Nedir? İşyerlerinde;"

Transkript

1 İş Güvenliği Nedir? İşyerlerinde; İşin yapılması ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak ve daha iyi bir iş ortamı yaratmak için yapılan çalışmalara iş güvenliği denir. İSG nin Amacı Nedir? Çalışanların sağlık bütünlüğünün korunması (Fiziki ve ruhsal) İş kazalarının önlenmesi Acil durumların oluşmasının önlenmesi Kazalar nedeniyle oluşan zaman ve para kayıplarının önlenmesi

2 İş Sağlığı Nedir? İş sağlığı; Yapılmakta olunan işte çalışanların sağlıklarını Sosyal, Ruhsal ve Bedensel olarak en üst düzeyde sürdürmek, İşin ve çalışanın birbirine uyumunu sağlamak amacıyla kurulmuş bir bilim dalıdır.

3 Temel Terimler; Sağlık; kişinin bedenen, sosyal, psikolojik yönden tam bir iyilik halidir Tehlike; Bir çalışma sırasında hasara sebep olabilecek potansiyel Kaza; Tehlikenin meydana gelme riskidir Risk; Tehlikenin kazaya dönüşmesi ihomali ile şiddeonin bileşkesidir Örneğin; elektrik bir tehlike, kişinin çarpılması ihomali risk, çarpılması ise kazadır.

4 İsg nin İncelediği Konular İş kazaları, Personel sağlık kontrolleri ve meslek hastalıkları, Çalışma alanındaki riskler ve tedbir, Güvenli çalışma ortamının ve bilincinin oluşturulması, Çalışanların eğiomi, İş güvenliği bakımından alınan mühendislik önlemleri Kişisel koruyucu malzemeler, Acil durumlarda (yangın, deprem) yapılması gerekenler

5 İş Kazası İşyerinde mevcut tehlikelerin doğurabileceği sonuçlar El- ayak ve vücuta kesikler, ezikler, burkulmalar, düşmeler, incinmeler, kırıklar, yanıklar, elektrik çarpması, zehirlenmeler, uzuv kayıpları Meslek hastalığı CilTe kaşınmalar, solunum yolları tahrişleri, nefes darlığı, mide bulanxsı, adale krampları, iştahsızlık, bronşit, kusma, öksürük, balgam

6 İş Kazası Nedir? Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre; sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaylardır. Peki neler iş kazası kapsamına girer? Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada İşveren tarayndan yürütülmekte olan iş dolayısıyla sigortalının görevle başka bir yere gönderilmesi sırasında Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermesi için ayrılan zamanlarda Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp georilmeleri sırasında

7 MESLEK HASTALIĞI SİGORTALININ ÇALIŞTIĞI VEYA YAPTIĞI İŞİN NİTELİĞİNDEN DOLAYI TEKRARLANAN BİR SEBEPLE VEYA İŞİN YÜRÜTÜM ŞARTLARI YÜZÜNDEN UĞRADIĞI GEÇİCİ VEYA SÜREKLİ HASTALIK, BEDENSEL VEYA RUHSAL ÖZÜRLÜLÜK HALLERİDİR.

8 İŞ SAGLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU MADDE 4 İşverenin genel yükümlülüğü (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. (3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez. (4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

9 İŞ SAGLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU MADDE 19 ÇAIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ (1) Çalışanlar, aldıkları eğiom ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yapxkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.

10

11 (2) Çalışanların, işveren tarayndan verilen eğiom ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır: a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üreom araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değişormemek. b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.

12 c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç vb. sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaşxklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek. ç) Temişe yetkili makam tarayndan işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak. d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

13 ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI İSGK MADDE 13 (1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, veya işverene başvurarak gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir. (2) Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.

14 (3) Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz. (4) İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır.

15 SORUMLULUKLAR YASALAR ÇIKARMAK DENETLEMEK TEKNİK ÇALIŞMALARIN ALT YAPISINI OLUŞTURMAK İŞ GÜVENLİĞİ KURAL VE TALİMATLARINA UYGUN ÇALIŞMA DÜZENİNİ KORUMAK TEKNİK GÜVENLİK KONULARINDA ÇALIŞMALAR YAPILMASINI SAĞLAMAK EMNİYETSİZ DURUMLARI GİDERMEK 15

16 Kişisel Koruyucu Donanımlar Kullanılacak KKD nin tipi, çalışılan alana ve yapılan işe göre değişiklik gösterir " Baret " Emniyet ayakkabısı / botu " Emniyet gözlüğü " Eldiven " Kulak Xkacı/Kulaklık " Emniyet kemeri " Solunum aygıx " Vücut koruma 16

17 17

18 HAYATTA KALMAK İMKANLARIMIZ DAHİLİNDE AİLEMİZİN, KENDİMİZİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAK ONLARA DAHA İYİ HAYAT ŞARTLARI SAĞLAMAK TEMEL İHTİYAÇLARIMIZI KARŞILAMAK 18

19 İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI SİZİN İÇİN Amaan neymiş iş güvenliği yaa eskiden iş güvenliği mi vardı? Canım sıkkın zaten, akşam olsa da eve gitsem. İş güvenliği kurallarının hepsine uyacağım. Çünkü onlar benim sağ salim eve geri dönebilmem için konulmuş kurallardır. 19

20 İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI SİZİN İÇİN Ooff ayağım! KEŞKE uysaydım iş güvenliği kurallarına! Bütün iş güvenliği kurallarına uydum ve sağ salim evime geri dönebildim. 20

21 Hangisi Güvenli? 21

22 Kazaların Oluş Sebepleri İş kazalarının oluş sebepleri Dikkatsizlik, Tedbirsizlik, Kurallara uymama, Kullanılan araç gerecin kullanımına ilişkin bilgisizlik Kullanılan araç gerecin bakımsız ve elverişsiz oluşu Olarak sıralanabilir. 22

23 Ne yazık ki kazalar her zaman geliyorum, diyor! 23

24 Fiziksel etmenler Termal konfor koşulları Aydınlatma Gürültü Titresim 24

25 Termal Konfor Koşulları Çalışanların; Isı, Nem ve Hava Akımı gibi iklim şartları açısından gerek beden ve gerekse zihin faaliyetlerini sürdürürken belirli bir rahatlık içinde bulunmalarını ifade eder. Çalışma Ortamında Termal Konfor Şartları Isı Nem Hava akımı 25

26 " Termal Konfor Bölgesine Etki Eden Faktörler -Ortamın Sıcaklığı -Ortamın Nem Durumu -Termal Radyasyon -Hava Akımı Hızı -Yapılan İşin Niteliği -Çalışanın Giyim Durumu -Çalışanın Yaşı ve Cinsiyeti -Çalışanın Beslenmesi 26

27 Aydınlatma (sorunlar) - Göz kamaşması - Parlayıcı ve Patlayıcı ortamlarda flüoresan ampul kullanmak - Ergonomik standartlara uygun aydınlatma yapmamak - Çok güçlü veya zayıf aydınlatma 27

28 Gürültü (sorunlar) - Kalıcı ve ağır yoğun işitme kaybı, - Kulak çınlaması, - Yorgunluk, stres, vb., - Denge kaybı, dikkat dağılması, - İletişim sorunları vb 28

29 Gürültünün Zararları İşitme Duyusuna Yap[ğı Olumsuz Etkiler Geçici İşitme Kaybı Kalıcı İşitme kaybı Fizyolojik ve Psikolojik Etkiler Kas gerilmesi Kan basıncında arxş (yüksek tansiyon) Kan dolaşımında değişim Göz bebeği büyümesi Stres sinir bozukluğu Uykusuzluk, yorgunluk Korku ve tedirginlik Zihinsel faaliyetlerde yavaşlama İş veriminin düşmesi 29

30 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 1. Malzemenin tanımlanması 2. Bileşenler/içerik hakkında bilgi 3. Tehlike tanımlanması 4. İlk yardım bilgileri 5. Yangınla mücadele bilgileri 6. Dökülme tedbirleri 7. Taşıma ve depolama 8. Maruz kalmadan korunma/kke 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler 10. Kararlılık ve re-aktiflik 11. Zehirlilik hakkında bilgi 12. Ekolojik bilgi 13. Bertaraf etme yöntemleri 14. Transport bilgileri 15. Düzenleyici bilgiler 16. Diğer bilgiler 30

31

32 KİMYASALLARIN DEPOLANMASI Küçük miktarlarda depolamalarda Tehlikeli Kimyasallar Depolama Matrisi kullanılabilir.

33 KİMYASALLARIN VÜCUDA GİRİŞ YOLLARI Kimyasalların sağlığa verdiği zararlar, kimyasalların bilinen üç yoldan yani; 1. Solunum, 2. Deri veya gözlerden absorbsiyon, 3. Sindirim,

34 İŞ YERİNDEKİ ELEKTRİK KAZALARI VE ÖNLEME TEDBİRLERİ

35 n Elektrik çarpması Tehlikeler n Alevlenebilir ortamlarda tutuşturucu kaynak oluşması n Statik elektrik n Elektrik tesisatının güvenli olması n Elektrikli ekipmanın güvenli ve uygun seçilmesi n Elektrikli ekipmanın aşırı derecede ısınması n Elektrikli aletlerin kısa devre yapması n Elektrikli aletlerin aşırı derecede yüklenmesi

36 ELEKTRİK ÇARPMASI Elektriğin vücuttan geçmesi için aşağıdaki hususların oluşması gerekmektedir: n Elektrik kaçağı olan bir yüzeye dokunmak, veya n Bir arkın oluşması için elektrik kaçağı olan bir yüzeye yeterince yaklaşmak.

37 ELEKTRİK ÇARPMASI Vücuttan geçen elektrik aşağıdaki sonuçları doğurabilmektedir: n Çarpılma (Bunlar elektrik akımı gerçekten kasların istem dışı kasılmasıdır). n Kalbin durması(cardiac Arrest). n Elektrik akımının vücuda girdiği veya vücudu terk ettiği yerde dahili ve harici yanıklar.

38 ELEKTRİK ÇARPMASI Elektrik akımının vücuttan geçerken yaratacağı sonucun ciddiyeti aşağıdakilere bağlıdır: n Vücuttan geçen akımın miktarı n Akımın vücutta izlediği yol n Vücudun akıma maruz kalma süresi

39

40 ELEKTRİK TESİSATININ GÜVENLİ SEÇİMİ n Yeni elektrik tesisatı kanuni şartlara uygun olarak yetkili ve ehliyetli kişilere yaptırılmalıdır.

41 ELEKTRİK TESİSATININ GÜVENLİ SEÇİMİ n Yeterli elektrik prizi sağlanmalıdır.prizlerin adaptör kullanılarak aşırı yüklenmesi yangına sebep olabilir. n Uzatma kabloları yalnızca taşınabilir cihaz ve aydınlatma araçlarının beslenmesi için kullanılmalıdır. n Statik elektriğe karşı topraklama yapılmalıdır.

42 AŞIRI ISINMA TEHLİKELERİ Elektrikli aletlerin ısınması ile ilgili risk kontrol tedbirleri: n Mümkün ise kullanımda olmadığı zaman elektrikli aletler kapatılmalıdır. n Elektrikli aletlerin üzeri kapatılmamalıdır. n Önerilen dereceden daha yüksek sigortalar kullanılmamalıdır. n Tehlike görmüş elektrikli aletler kullanılmamalıdır. n Yanıcı maddeler ısınabilir elektrikli aletlerin yanında depolanmamalıdır.

43 Elektriksel Etmenler İşyeri planlama ve üretim sürecinde elektrik donanımının güvenliğinin sağlanması gerekir. Genel olarak; Topraklama hatlarının mekanik ve kimyasal etkilerden korunması gerekir. Kullanılan el aletlerinde küçük gerilim kullanılmalı, izolasyonlu el aletleri tercih edilmelidir. Elektrik kabloları mekanik etkilerden korunacak şekilde çekilmelidir. Seyyar ve uzatma kablolar çalışma alanında kullanılmamalıdır. 43

44 Elektrik Kazalarında İlkyardım Elektrik kazalarında ilk iş olarak enerji kesilmelidir. Bu mümkün değilse kazaya uğrayan kişinin elektrikle olan teması ortadan kaldırılmalıdır. Bunun için çevrede bulunan kuru tahta parçası, giyim eşyası gibi yalıtkan maddelerle temas yerine müdahale edilerek kişinin elektrikle teması kesilmelidir. Kaza anında kazaya müdahale eden kişinin kazazedeye temas etmemesi gerekir. Kazalıya gerekiyorsa doktor gelene kadar suni teneffüs uygulanmalıdır. Unutulmamalıdır ki ancak kalp durmuş ise suni teneffüs yapılır. 44

45 KAZALARIN ÖNLENMESİ İÇİN GÜVENLİK TEDBİRLERİ

46 ELLE TAŞIMA ELLE TAŞIMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Mümkün olduğunca ağır kaldırmaktan ve eğilmekten kaçınmalı Taşıyıcı sistemler kullanmalı Vinç, forklim gibi araçlar kullanmalı Cismin ağırlığı kontrol edilmeli Çok ağır cisimler için yardım istenmeli 46

47 ERGONOMİ Bir şeyi kaldırmadan önce, onu nasıl kaldıracağımızı düşünmeliyiz. Yükü taşımak için en kısa değil, en kolay yol seçilmelidir. Kaldırma sırasında sırtımızın doğal eğrisini bozmamalıyız. Yükü kaldırırken ağırlığın bacaklarda olmasına dikkat etmeliyiz. 47

48 6 Nokta Kuralı Yükü tanımak 5-Yükü vücudumuza yakın tutarak 2-Asimetrik yaklaşmak ayaklar ile dönmek 3-Dizlerin üzerinde yaylanarak eğilmek 6-Yükü yerine koymak 4-Yükü çapraz olarak kavramak ve Dizler üzerinde kalklmak

49 ERGONOMİ 49

50 ERGONOMİ 50

51 ERGONOMİ Taşımayı iki kişi yaparken yardımlaşma çok önemlidir. Yük eşit olarak dağıtılmalıdır. Kaldırma, taşıma ve taşırken dönme hareketlerinde birliktelik sağlanmalıdır. Uzun bir şey iki kişi tarafından taşınırken vücutlarının aynı tarafında ve eşit yükseklikte olmalıdır. 51

52 Taşıma Kaldırma İstifleme

53 Taşıma Kaldırma İstifleme

54 Taşıma Kaldırma İstifleme

55 Taşıma Kaldırma İstifleme

56 Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Renk Kırmızı Sarı Mavi Anlamı veya Amacı Yasak işareti Tehlike alarmı Yangınla mücadele ekipmanı Uyarı İşareti Zorunluluk İşareti Genel Şekil Yeşil Acil kaçış ilk yardım işareti Tehlike yok 56

57 Yasaklayıcı İşaretler 57

58 Zorunluluk İşaretlemeleri 58

59 Uyarı İşaretleri 59

60 Acil Çıkış ve İlk Yardım İşaretlemeleri 60

61 Kaza Piramidi 1 Ölümlü yaralanma/kaza 10 Ciddi yaralanma/kaza 100 Küçük yaranma/kaza 1000 Kazaya ramak kalma Güvensiz 61 davranışlar

62 İş Kazası Nedenleri 1. Güvensiz Davranışlar 2. Güvensiz Ortam 3. İç ve Dış Denetimsizlik 62

63 Güvensiz Davranışlar İş ekipmanını kullanılması konusunda eğitim almadan kullanmak Araç ve ekipmanları imalatçı talimatları doğrultusunda kullanmamak Acele etmek, tehlikeli yerlerden gitmek İkaz ve uyarılara uymamak Hatalı pozisyonlar İşyeri ve iş disiplinine uymamak İşin gerektirdiği KKD ları kullanmamak Etrafta dikkatsiz dolaşmak Başkalarını meşgul etmek İşleri yasal mevzuatlar ve talimatlar doğrultusunda yapmamak İş yerindeki tehlikeler hakkında bilgi sahibi olmamak 63

64 Güvensiz Ortam Arızalı ve bakımsız ekipmanlar Çalışma ortamının darlığı ve sıkışıklığı Yetersiz uyarı ve ikazlar İşe uygun eğitimli eleman çalıştırmama Koruyucusuz ekipmanlar Yetersiz havalandırma Yetersiz aydınlatma Tehlikeli ortam( tozlu, gazlı, gürültülü vb.) Düzensiz ortam Kaygan veya düzgün olmayan zemin Gerekli yerlerde ve merdivenlerde yetersiz korkuluklar 64

65 İç ve Dış Denetimsizlik İş yerinde İSG ile ilgili bir yönetim sisteminin olmayışı ve iç denetimin yapılmaması İş yerinde İSG ile ilgili olarak kamu kurumunun yeterli denetimlerde bulunmaması 65

66 - Bak güzel kardeşim bak huni kullanmazsan daha hızlı doluyor... Kazalara, % 96 güvenli olmayan davranışlar sebep olmaktadır. 66

67 Kazaların: % 88 i insan hatası %10 u mekanik hatalar %2 si öngörülemeyen,sebebi bilinemeyen 67

68 YANGIN TANIMI TEHLİKE DOĞURAN, ÖNÜ ALINAMAYAN VEYA SÖNDÜRÜLEMEYEN VE NETİCESİNDE MADDEN VE MANEN ZARARLAR GETİREN ATEŞE YANGIN DENİR KATI, SIVI VEYA GAZHALİNDEKİ YANICI MADDELERİN ISI ALARAK KONTROL DIŞI YANMASIDIR.

69 YANGIN KİMYASI I S I YANGIN O K S İ J E N Y A N I C I M A D D E ISI OKSİJEN YANICI MADDE YANGIN

70 BACAKLARDAN BİRİ NOKSAN İSE YANGIN OLMAZ ISI

71 YANGININ SEBEPLERİ KORUNMA ÖNLEMLERİNİN ALINMAMASI BİLGİSİZLİK İHMAL KAZALAR SABOTAJ KONULAN KURALLARA UYMAMA YANGIN BAŞLANGICININ ZAMININDA ÖNLENEMEMESİ

72 YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI A SINIFI YANGINLAR B SINIFI YANGINLAR C SINIFI YANGINLAR D SINIFI YANGINLAR E SINIFI YANGINLAR

73 YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI A SINIFI YANGINLAR: TAHTA, KAĞIT, KUMAŞ, KÖMÜR, OT, ODUN vs. KATI VE KURU MADDELERİN ALEVLİ VE KORLU OLARAK YANDIĞI YANGINLARDIR. YANGINDAN DOĞAN ISININ, SU VE BENZERİ MADDELERİN SOĞUTUCU VE ISLATICI ETKİSİNDEN YARARLANILARAK SÖNDÜRÜLÜR. SODA-ASİT TİPİ SÖNDÜRME CİHAZLARI DA BU YANGINLARI SÖNDÜRÜR.

74 YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI B SINIFI YANGINLAR: SIVI VE KATI YAĞLARDAN, BOYALARDAN, BENZİNDEN, BENZOLDEN VB. DİĞER PETROL ÜRÜNLERİNDEN KAYNAKLANAN YANGINLARDIR. BU TİP YANGINLAR HAVA (oksijen) İLE TEMASI KESEREK BOĞMAK SURETİYLE SÖNDÜRÜLÜR. HAVA İLE (OKSİJEN) TEMASI KESEN MADDELER KÖPÜK, BUHAR VE SİSTİR. SU ZERRECİK YA DA BUHARINDAN YANAN MADDE İLE HAVA ARASINDA TAMPON BİR ALAN OLUŞTURULARAK YANGIN BASTIRILIR.

75 YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI C SINIFI YANGINLAR: PARLAYICI GAZLARIN ( LPG, KARBONMONOKSİT, METAN,PROPAN VS.) OLUŞTURDUĞU YANGINLARDIR. BU TİP YANGINLARDA SÖNDÜRMEK ÜZERE KURU KİMYEVİ TOZ, KARBONDİOKSİT, SU SİSİ, KÖPÜK KULLANILABİLİR.

76 YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI D SINIFI YANGINLAR: BU TİP YANGINLAR MAGNEZYUM, ALUMİNYUM, TİTAN GİBİ METALLERİN YANGINLARIDIR. BU TİP YANGINLARDA ETKİN SÖNDÜRÜCÜ MADDE TUZ VE KUM İLE SODYUMKLORÜR, SODYUM BİKARBONAT,MAGNEZYUM OKSİT YA DA BUNLARIN KARIŞIMI ETKİLİ OLUR.

77 YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI E SINIFI YANGINLAR: ELEKTRİK TEÇHİZAT TESİSAT VE EKİPMANLARI İLE ELEKTRONİK CİHAZLARDAN ÇIKAN YANGINLARDIR. BU TİP YANGINLARDA SÖNDÜRÜCÜ MADDESİ İLETKEN OLMAYAN YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI KULLANILMALIDIR.

78 2003

79 YANGINLA MÜCADELEDE 4 ALTIN ÖĞÜT 1- Yangın, Doğal afetler dışında, genelde insan hatasından dolayı meydana gelir. 2-Yangını önlemek, söndürmekten daha kolaydır ve risk taşımaz. 3-Yangını önlemek, bir veya birkaç kişinin görev ve sorumluluğu değil, tüm insanların görevidir. Yangını söndürmek ise bu konuda eğitilmiş insanların görevidir. 4-Yangın can ve mal düşmanıdır. Ancak, yangın anında insana en büyük düşman, panik ve

80 LPG KAÇAĞI DURUMUNDA Öncelikle gaz vanadan kesilmelidir. Doğal havalandırma sağlanmalıdır. LPG havadan ağır olduğundan bir süpürgeyle toz süpürür gibi yerdeki gaz dışarı doğru atılır. Gaz kaçağını kontrol işlemi, ASLA ateşle veya çakmakla yapılmamalıdır! 80

81 ÖNEMLİ İŞ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ Ø Makine çalışıyorken bakım, onarım, temizlik vb. kesinlikle yapılmamalıdır. Ø Makinelerin kayış, kasnak vb. hareketli ve tehlikeli kısımlarına makine çalışıyorken hangi şartla olursa olsun müdahalede bulunmamalıyız. 81

82 ÖNEMLİ İŞ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ Düzene önem vermeli ve acil çıkış alanları, koridorlar ve geçit alanlarına kaymaya sebep olabilecek yağ,boya vb. kaygan malzemeler döküldüğü zaman hemen temizletilmelidir. 82

83 Koruyucu Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Bütün koruyucular temiz elle ve iş sahasına girilmeden takılmalıdır. Temiz muhafaza edilmeli ve yıpranmış olanlar yönetime bildirilerek değiştirilmelidir. Koruyucular elbette ki insanı rahatsız eder fakat bize sağladığı fayda bu rahatsızlığın çok üstündedir.

84 Örnek: 2004 yılında Türkiye de SSK lı iş kazası, 341 kişi meslek hastalığı geçirmiş. Bunlardan, kişi sürekli iş göremez duruma gelmiş, 843 ü de sabahleyin uğurlandığı evine sağ dönememişor.

85 TEŞEKKÜRLER 85

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. 1 1 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. Çalışanlarımızı İş Güvenliği ve Sağlığı konularında duyarlı hale getirmek Kurumsal sorumluluğumuzdur. Tüm sistem

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HİÇ HATA YAPMAMIŞ BİR İNSAN, YENİ BİR ŞEY DE DENEMEMİŞTİR. Albert EINSTEIN BAŞLARKEN İŞ SAĞLIĞININ TANIMI Çalışma koşullarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, Çalışanları

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA TESPİT EDİLEN RİSKLER VE RİSK DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER İLE KORUYUCU EKİPMANLAR

SAĞLIK KURUMLARINDA TESPİT EDİLEN RİSKLER VE RİSK DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER İLE KORUYUCU EKİPMANLAR SAĞLIK KURUMLARINDA TESPİT EDİLEN RİSKLER VE RİSK DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER İLE KORUYUCU EKİPMANLAR Ayşe Akkaş KÜÇÜK KHB- Kalite Verimlilik Birimi İLGİLİ İŞ KANUNU MADDELERİ; Madde 77

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO: BİRİNCİ BÖLÜM v Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM v İstatistikler, Formlar ve Bildirimler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM v İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇİSAM-2014 Sayın İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyesi Çukurova Üniversitesi içindeki ilgili

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI Bitirme Projesi Merve TANRIVERDİ 131101535 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Prof. Dr.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ 1 Bu iç yönetmelik el kitapçığı Marmara Üniversitesi nin uygulama faaliyetlerinde kullanılan büro malzemeleri, makine, ekipman ve diğer çalışma

Detaylı

GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ

GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ Ankara, 2014 1 Bu çalışma; Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında Prof. Dr. İlker Yılmaz, Doç. Dr. Sarp Üner,

Detaylı

15 ŞUBAT 2013- ADANA. Yasin PEKEROĞLU İş Güvenliği Uzmanı

15 ŞUBAT 2013- ADANA. Yasin PEKEROĞLU İş Güvenliği Uzmanı MEVZUAT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İş Sağlığı ve Güvenliği 15 ŞUBAT 2013- ADANA İş Güvenliği Uzmanı Adım adım iş kazası 2 3 4 5 6 Ve HAYATA VEDA 7 KAZA GELİYORUM DER 8 9 10 İŞ KAZALARI İŞ KAZALARININ SEBEPLERİ

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İSG, işyerinde üretimin her aşamasında, tehlikeleri belirlemek, bu tehlikelerin sebep olacağı risklerin büyüklüğünü tahmin etmek ve gerekli tedbirleri önceden

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI VI

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI VI 1) Aşağıdakilerden hangisi iş kazasında maddi tazminat türlerinden değildir? A) İş görmezlik tazminatı B) Kıdem tazminatı C) Destekten yoksun kalma tazminatı D) Rücu tazminatı 2) Ortak Sağlık ve Güvenlik

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerini önlemek,

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL Okul ve Kurumlarımız İçin İSG REHBERİ Orhan ALABAZ İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı EĞİTİM KURUMLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Bu doküman Mesleki Teknik Eğitim Okulları için

Detaylı

ZEYTĠNBURNU BELEDĠYESĠ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ

ZEYTĠNBURNU BELEDĠYESĠ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ ZEYTĠNBURNU BELEDĠYESĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ 1 ZEYTĠNBURNU BELEDĠYESĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ; MADDE 1 - (a) Bu İç

Detaylı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS NOTLARI (2014)

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS NOTLARI (2014) Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS NOTLARI (2014) TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Bayındır Sokak No. 10 Yenişehir - Ankara Tel : (0.312) 433 31 25 (4 hat)

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu İç Yönetmelik Giresun Belediyesine ait işçi çalıştıran birimlerde sağlık ve

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı