23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI"

Transkript

1 1)Duyma eşiği kaç desibeldir? MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 2)işveren kulaklık almakla almamak arasında kalmıştır işyerinde gürültü seviyesi kaç db(a) ise hangisinde kulaklık bulundurulmalı? )Aşağıdakilerden hangısı yangın söndürme yöntemi değildir?.soğutma.boğma.yanıcıyı ortamdan uzaklaştırma. reaksiyon zincirini kesme alev algılama 4)kanalizasyon sistemlerinde yiyecek ambarlarında depolarda oluşan gaz hangisidir?.azot gazı.hidrojen.hidrojen sülfür.karbon sülfür.hidrojen siyanür 5)Petrol tesisinin üzerine yıldırımı önlemek için hangisi konulur?.paratoner.parafudur.topraklama çeşitleri 6)biyolojik etmenin simgesi nedir? 7)Hangisi iş kazası değildir?.kadın işçinin çocuğunu okula bıraktığı zaman.molada işçinin düşüp kaza geçirmesi.muhasebecinin mesai saatinde vergi dairesine gittiği zaman.serviste geçirilen kaza 8)seyyar merdivenler hangi koşullarda kullanılır?.kısa süreli işlerde.fazla yüksekte olmayan işlerde.daha güvenli bir alet olmadığı zaman (eğer sorudaki seçenek düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa şeklinde ise bu seçenek de doğrudur) 9)aşağıdakilerden hangisi bakanlıkta iş sağlığı ve güvenliği denetim hizmetlerine bakar?.iş teftiş kurulu

2 .çsgb.işkur.iç denetim kurulu 10)işin derhal durdurulması gereken durumlarda müfettiş ilk kime başvurur?.adli kolluk. heyet başkanı.mülki amir. kurul başkanlığı.heyet 11)ekranlı çalışmalarda aranan asgari faktörlerden biri değildir?.nem. gürültü. zemin rengi. radyasyon 12)bina ve eklentilerde dikkat edilmesi gereken standart sıralaması nedir?.ilgili türk standartları.avrupa standartları.uluslararası standartlar 13)Aşağıda hangi kuralların manevi yaptırımı değildir?.hukuk kuralları.din.örf adet kuralları.ahlak kuralları 14)aşağıdakilerden hangisi 4857 kanunu kapsamındadır?.deniz taşımacılığı.sporcular.ev hizmetleri.hava taşımacılığının yer tesislerindeki tüm işler.rehabilite edilenler 15)6331 sayılı yasaya göre aşağıdakilerden hangisi risklerden korunma ilkelerinden değildir?.riskleri kaynağında önlemek.potansiyel tehlikeleri belirlemek.çalışanlara uygun talimatlar vermek.yeni teknolojiye uyum göstermek.tehlikeli olanı tehlikesiz yada az tehlikeli olanla değiştirmek 16)kaldırma araçlarında hangisi iş kazası nedenidir?.aracın devrilmesi.yükün boşalması-dönmesi.bomun veya kaldırma aracının elektrik hattına teması 17*aşağıdakilerden hangisi şiddetle ilişkilidir?.iş kaybı.antisosyallik.alkol ve uyuşturucu kullanımı.personel devir hızının azalması 18) Zararlı ve tahriş edici madde işareti?

3 19)6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununa göre göre aşağıdakilerden hangisi işverenin yükümlülükleri arasında değildir?.risk analizi yapmak yaptırmak.çalışanlara alt işverenle birlikte sadakatli davranmak.çalışanların işe uygunluğunu belirlemek. 20)hangisi solunduğunda solunum sistemini tahriş etmez?.co2.klor.amonyak buharı.hcl buharı 21)hangisi fiziksel risk etmeni değildir?.parazit.radysayon.iyonize ışınlar. 22)ulusal konseyde gündemi kim onaylar?.konsey başkanı.müsteşar.iş sag. Güv genel müdürü.konsey üyeleri.konsey sekretaryası 23)tehlikeli sınıfta görev yapılan 6000 işçinin çalıştığı işyerinde kaç kişi isg uzmanı çalıştırılmalı?.4 kişi 24)tarla işleriyle uğraşan kişilerde en çok hangi kanser görülür?.deri kanseri.yumuşak doku send..prostat kanseri.lenfoma 25)elektrik tesisatının periyodik bakımı ne kadar zamanda yapılır(süre belirtilmezse).yılda 1 26)6331 sayılı kanuna göre sağlık muayenesi ve ek ücretleri kım tarafından karşılanır?.işveren.çalışan sendikası veya sigortası.çalışan.ek sağlık muayenesi.bir kısmını çalışan öder 27)madende ateşleme sırasında metan gazı oranı yüzde ne olmalı?.1.1,5.2. 2,5 28)kimya lab.da kimyasalın çeker ocakta yapılması hangi tip korumadır?.1 cil koruma.2.cil koruma 3. Cül koruma.temel koruma. Yaygın koruma 29)aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir.kadmiyum-zehirli.pamuk alerjik.arsenik-alerjik 30)aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanım olarak tanımlanır?.acil müdahalede kullanılanlar..maden girişlerinde kul.ekipmanlar.karayolu taşımacılığı.sporcuların kulllandıkları.ikaz işaretleri ve sesli uyarı sistemi 31)lifli olmayan toz ölçümlerinde kullanılan cihaz aşağıdakilerden hangisisdir*.temal çökeltili sistem.elektrostatik çökeltili.sedimantasyon.gravimetrik ölçüm

4 32)iş arama izinleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?.işçi izinini toplu olarak kullanamaz. 33)aşağıdakilerden hangisi gece çalışması için doğrudur?.gece çalışması 7,5saatir. 34)biyolojik etmenlerine ilişkin risk değerlendirmesi hangisi göz önünde bulundurulmaz?. Çalışanın eğitim düzeyi 35)toksik madde tanımı? Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeler 36)buhar kazanlarında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?.buhar kazanı devreye girmeden buhar kapakları açık olacak.buhar kazanları devreye girmeden vanalar kapalı olacak. 37)hangi şartlarda acil durum ekibi oluşturulmaz? Yapı yüksekliği m.'den fazla olan konut binaları, içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede içinde 100'den fazla kişinin barındığı sitelerde 38, risk değerlendirmesi raporları kaç yılda bir tekrarlanmalı?.a.t-6.t-4.ç.t-2 39)yapı iskelelerinde eksik bir kısım olduğunda ilk yapılması gereken nedir?.eksiklikler giderilene kadar o kısma giriş yasaklanır, işaretlerle desteklenir.imalatçıya haber verilmeli.işverene haber verilmeli.dikat edilerek çalışılır.isg uzmanı tarafından rapor tutularak ilgili kurumlara bildirilir. 40)çalışan çalıştığı yerde eksiklik gördüğünde hangi sorumluluğu olmaz?.çalışan eksikliği kendi imkanları dahilinde giderir.eksiklilkler giderilene kadar çalışma durdurulur..işverene bildirir.

5 41) hangileri doğrudur? I.kapalı yerde egzost muayenesi yapılmaz. II.kriko ila kaldırılan aracınn altı desteklenir. III.motor çalışırken yakıt doldurulmaz. 42) Birden fazla çalışan temsilcisi bulunan işyerlerinde baş temsilci nasıl seçilir?.çalışan temsilcilerinin kendi aralarında seçimle.işveren atar.eğitim kurumu.kıdem 43) Güvenlik işaretlerinin kullanılmasında aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde olumsuz etkilenmez.. Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde kullanılması.karıştırılması mümkün 2 ışıklı işaretin yan yana kullanılması.işıklı ve sesli tabelaların yan yana kullanılması.çok gürültülü ortamlarda sesli sinyallerin kullanılması 44) Yeraltı işlerinde olması gerekenler hangileridir? I. Haberleşme ağı II. Acil kaçış yolları yapılması III. Havalandırmada sorun halinde çalışanların tahliyesi yukarıdakilerin hepsi 45.) Aşağıdakilerden hangisi kaynakta patlamaya neden olur.?.oksijenin yağla teması. Şaloma başının kirli olması. Alevin akıştan fazla olması 46) Aşağıdakilerden hangisi çalışanın fiziksel performansını etkiler?. Çalışanın bioritmi.psikososyal performans.iş ritmi

6 .Otonom performansı. 47) Molada aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?. Uzun süreli mola molanın etkinliğini azaltır.. Kısa süreli molalar yerine az sayıda uzun süreli mola yapılmalıdır. Mola süresince yardımcı iş yapılması mola kalitesini düşürür..çok sıcak ortamda çalışan işçinin aynı ortamda dinlenmemesi.statik elektrikle yükselen kasların dinlendirilmesi 48 ) Çalışanların iş sağlığıyla ilgili eğitimde hangisi yanlıştır?. işverene sağlık eğitimi verilmesi.çalışana sağlık eğitimi verilmesi. Ortamda ölçüm yapılması.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Yayın No.56 ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME

Detaylı

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi NACİ ATASEVEN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI www.antalyaisguvenligi.com 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 2 nci

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNDE RİSK ANALİZLERİ NASIL YAPILIR? Vasfi Seber Elektrik Mühendisi Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan bir olaydır veya

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇİSAM-2014 Sayın İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyesi Çukurova Üniversitesi içindeki ilgili

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI Amaç Bu iç düzenlemenin amacı; Et Kombinası Müdürlüğü ne ait her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi,

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO: BİRİNCİ BÖLÜM v Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM v İstatistikler, Formlar ve Bildirimler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM v İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

Risk Değerlendirme Rehberi. Sağlık ve güvenlik herkesi İlgilendirir. Sizin için önemlidir İşiniz için önemlidir. Derleyen: Murat ANDAÇ İç Denetçi

Risk Değerlendirme Rehberi. Sağlık ve güvenlik herkesi İlgilendirir. Sizin için önemlidir İşiniz için önemlidir. Derleyen: Murat ANDAÇ İç Denetçi Sağlık ve güvenlik herkesi İlgilendirir Sizin için önemlidir İşiniz için önemlidir Risk Değerlendirme Rehberi Derleyen: Murat ANDAÇ İç Denetçi 1 İÇİNDEKİLER KISIM I: TEMEL BİLGİ Tehlike nedir? Risk nedir?

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ 1 Bu iç yönetmelik el kitapçığı Marmara Üniversitesi nin uygulama faaliyetlerinde kullanılan büro malzemeleri, makine, ekipman ve diğer çalışma

Detaylı

MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU

MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU Yayın No:60 MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU Temmuz 2013, Ankara

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı