Avrupa ülkelerine Ifi D UYARISI. ABD D fliflleri Bakan John Kerry ÖLÜLER N DEFNETT LER, ÖFKELER N HAYKIRDILAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa ülkelerine Ifi D UYARISI. ABD D fliflleri Bakan John Kerry ÖLÜLER N DEFNETT LER, ÖFKELER N HAYKIRDILAR"

Transkript

1 ISSN Temiz ka d n alan hsano lu: En do ru karar millet verecektir CHP ve MHP'nin cumhurbaflkan aday olarak önerdi i Ekmeleddin hsano lu, adli sicil kayd ald. hsano lu, gazetecilere yapt aç klamada, "Karar milletimiz verecektir. Milletimiz her zamanki gibi en do ru, en hay rl karar verme hususunda büyük tecrübeye sahiptir. Bu konuda da milletimiz 25 Haziran 2014 Çarflamba Fiyat 25 Kr bu tecrübesini, bu birikimini gösterecektir" dedi. 12 DE Hay rl (s )olsun! Erdo an; TOBB, TESK, Memur-Sen, Türkiye Kamu- Sen, Hak- fl ve Türk- fl Genel Baflkanlar ile TZOB ve T SK Baflkanvekillerinin kat ld Karma stiflare De erlendirme Kurulu Toplant s nda nab z yoklad Süt üretimi ARTIYOR SETB R Yönetim Kurulu Baflkan Ilgaz, "Geçen y lla k yasland nda yüzde 10 art fl oldu u görülmektedir" dedi. 7 DE adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan YED GÜN Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi YED GÜN Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz YediGün, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin YediGün sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? e-posta adresinizi bize gönderin, sizi her gün hayalinizdeki YediGün ye götürelim Taha K vanç Dar s bafl m za 12. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Murat Duman Duman l Belde 14. Sayfada M.Nuri Parmaks z Edebi Sohbet 8. Sayfada Abdullah Cengiz ddia Yok 3. Sayfada Baflbakan Recep Tayyip Erdo an (sol5) baflkanl nda Karma stiflare Kurulu De erlendirme Toplant s yap ld.toplant ya, Adalet Bakan Bekir Bozda (sol4), Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik (sol3), AK Parti Genel Baflkan Yard mc lar Mustafa fientop ve Süleyman Soylu, eski Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m (sol2) ile TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken (sa 7), TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu (sa 6), Hak- fl Genel Baflkan Mahmut Arslan (sa 2), Memur-Sen Genel Baflkan Ahmet Gündo du (sa 4), Kamu-Sen smail Koncuk (sa 3), Türk- fl Genel Baflkan Ergün Atalay da (sa 5) kat ld. Avrupa ülkelerine Ifi D UYARISI Avrupa Birli i'nin (AB) Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove, Avrupa ülkelerinden Suriye ve Irak'a savaflmak için gidenlerin say s n n 2 bini aflt n belirterek "Ifi D'in baz militanlara, Avrupa'da sald - r lar düzenlemek üzere e itim vermeye bafllad yönünde emareler var" dedi. HABER 12. SAYFADA www. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz KERRY: ABD, Irak'ta terörle mücadeleye destek veriyor Irak ta resmi temaslarda bulunan ABD D fliflleri Bakan John Kerry, ülkesinin Irak'ta terörle mücadeleye destek verdi ini söyledi. 12 DE dan takip edebilirsiniz ABD D fliflleri Bakan John Kerry Davuto lu ndan s cak mesajlar D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, "Kerkük'ün, bütün Irakl unsurlar n bütün bölgeye örnek teflkil edecek bir bar fl ve huzur flehri olmas n istiyoruz ve bu çerçevede de Türkiye'den orada yaflayan herkese sadece dostluk, huzur ve bar fl için at lacak her ad ma destek mesaj gelir" dedi. 12 DE ÖLÜLER N DEFNETT LER, ÖFKELER N HAYKIRDILAR Irak taki kargafladan en büyük zarar gören Türkmenler, katlediliyor, sürülüyor, yerinden, yurdundan ediliyor. Ifi D in katletti i 23 Türkmen topra a verilirken, cenaze töreninde büyük öfke vard. Bu arada, Türkmenlerin silahlanmas da devam ediyor. ü Gazetemiz Gazetemiz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi https://www.twitter/yedigun.gazetesi PALANDÖKEN N fiahs F KR D R Toplant n n ard ndan yap lan ortak aç klamay yapan TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken, Esnaf odalar olarak Baflbakan Erdo- an' n Cumhurbaflkanl adayl n destekleyip desteklemediklerine iliflkin bir soruya da Palandöken, "Esnaf odalar milyonlarca insan temsil ediyor. Cumhurbaflkan seçimi halk oyuyla olaca için esnaf ve sanatkarlar da oy kullanacak. Kime oy verilece ini tahmin etmek güç ama benim flahsi fikrimi sorarsan z hay rl s olsun" yan t n verdi.. T DAL TAVS YES Palandöken, Cumhurbaflkan n n ilk defa halk oyuyla belirlenecek olmas ndan dolay a ustostaki seçimi önemsediklerini belirterek, "Sosyal kesimler olarak huzur, güven ve istikrar ortam n n korunmas bizim için öncelikli meseledir. Bu çerçevede Cumhurbaflkanl seçim sürecinin itidalli bir flekilde tamamlanaca na inan yoruz" dedi. fiimflek ten risk uyar s Maliye Bakan Mehmet fiimflek, küresel geliflmelerin, geliflmekte olan ekonomilerin aleyhine oldu u ve jeopolitik gerginliklerin bulundu u bir ortamda olduklar n belirterek, "Bu noktada en son istenecek fley siyasi istikrars zl k ve köflkle hükümet aras ndaki çat flmad r. Çat flma bizi 90'l y llara götürür" dedi. fiimflek, "Faizlerin ABD'de artmas riski yükseliyor. Önümüzdeki senenin en geç ikinci yar - s ndan itibaren faizlerin küresel ölçekte yükselme ihtimali oldukça fazla. Ayn fley ngiltere için de geçerli. Küresel ekonomide yavafl yavafl sular bir miktar s nacak" diye konufltu. HABER 7. SAYFADA OTOMOB L kampanyalar HABER 7. SAYFADA 24 Haziran 2014 Resmi Gazete Baflbakan Yard mc s Ali BABACAN a, Maliye Bakan Mehmet fi MfiEK in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere Baflbakan Yard mc s Beflir ATALAY a, Baflbakan Yard mc s Emrullah filer in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 25 Haziran 2014 Çarşamba Rolling Stones u Roma'da 70 bin kişi izledi İngiliz rock grubu The Rolling Stones, Avrupa turnesi kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da konser verdi. ROMA - Rolling Stones'un, Antik Roma döneminde eski hipodrom alanı olarak kullanılan, günümüzde ise konser gibi etkinliklere ev sahipliği yapan Circo Massimo alanında verdiği konseri 70 bin kişi izledi. Işık ve lazer şovlarının da yapıldığı konser, grubun 71 yaşındaki solisti Mick Jagger'ın yerel saatle 22.00'ye doğru sahneye "Jumpin' Jack Flash" şarkısını söyleyerek çıkmasıyla başladı. Konser, yeni günün ilk saatlerinde seslendirilen "Satisfaction" eseriyle sona erdi. Her kuşaktan izleyicinin bulunduğu konserde, Rolling Stones hayranları grubun unutulmaz parçalarıyla eğlenceli bir gece yaşadı. Konser sırasında hayranlarını İtalyanca "Yeniden Roma'da olmak çok güzel. Merhaba Roma, merhaba İtalya" sözleriyle selamlayan Mick Jagger, Brezilya'da devam eden 2014 FIFA Dünya Kupası için de "İtalya kazanacak" demesi, seyircilerden büyük alkış aldı. Roma'dan önce Avrupa turnesi kapsamında Oslo, Lizbon, Zürih, Tel-Aviv, Berlin, Paris'te sahneye çıkan ünlü rock grubu, turnesini Madrid ve Danimarka'da vereceği konserlerle tamamlayacak. Öte yandan, konser alanının İngiliz grubu için düşük meblağa kiralandığına ilişkin iddialara cevap veren Roma Belediye Başkanı Ignazio Marino, bu konser için Roma dışından gelen 60 bin kadar insanın otelleri ve restoranları doldurduğunu, dolayısıyla başkentte bugün yaklaşık 25 milyon avro kazanıldığını savundu. 20:45 ÖLÜMCÜL HEDEF 19:50 YABANCI Orijinal Adı : Sniper:Reloaded Yönetmen : Claudio Fah Oyuncular : Clyde Berning, Chad Michael Collins, Hlomla Dandala Yapım : 2011 Aksiyon Afrika ülkelerinden Kongo'da, isyancılara karşı Kongo askerlerini BM çatısı altında eğiten bir grup deniz piyadesinden, Jean Van Brunt adında Belçikalı çiftlik sahibini sınırın olaylı tarafından çıkarıp getirmeleri istenir. Bu denizcilerden biri Thomas Beckett'in oğlu Çavuş Beckett tir. Görev sırasında keskin nişancı saldırısına uğrayan ekipten yalnızca Çavuş Beckett kurtulur. Beckett keskin nişancıyı bulup arkadaşlarının intikamını almak için harekete geçer. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:El Gringo Yönetmen:Eduardo Rodriguez Oyuncular:Scott Adkins, Christian Slater, Zahary Baharov Yapım Yılı:2012 Tür:Aksiyon/Mace ra/dram Kimliği belirsiz gizemli adam, bir hayli zor ve kanlı bir geçmişe sahiptir. Valizindeki 2 milyon dolar ile Meksika sınırından geçer ve El Fronteras'a varır. Bilmediği şey ise bu küçük kasabada yaşayan herkesin son derece kurnaz olduğu ve paranın peşine düşmekte gecikmeyecekleridir. Bölge güvenlik sorumlusu bile adamın ve parasının peşinde olacak, parayı elde etmek için gerekirse adamı öldürmekten sakınmayacağını söyleyecektir. Adam, kasaba barına gitmeye başlar. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER Yarının Sınırında akın gelecekte dünyayı ele geçiren Mimics adlı uzaylı birliği, birçok büyük şehri yok eder ve milyonlarca insanı ölümün eşiğinde bekletir. Dünyada hiçbir ordu, onların hızına, silahlarının gücüne ve de en önemlisi telepati yoluyla emir verme ve uygulama güçlerine ulaşamaz. Artık dünyadaki tüm ordular bu uzaylı sürüsüne karşı güçlerini birleştirmek durumundadır ve bu güç birliği dışında ikinci bir şansları yoktur. "Suç Şehri" Orlando Bloom, Forest Whitaker, Tanya Van Graan, Adrian Galley, Conrad Kemp'in oynadığı "Suç Şehri"nin yönetmenliğini Jerome Salle yaptı. Dram ve gerilim türündeki film, Güney Afrika'ya illegal bir maddenin girişiyle beraber oluşan ırkçı bir katliam ile ilgili soruşturmada görevlendirilen polisler Ali Sokhela ve Brian Epkeen'in başından geçenleri anlatıyor. "Yeni Başlayanlar İçin Vahşi Batı" Seth MacFarlane'nin yönettiği, kendisiyle beraber Charlize Theron, Neil Patrick Harris, Amanda Seyfried ve Liam Neeson'un rol aldığı "Yeni Başlayanlar İçin Vahşi Batı" izleyici ile buluşacak. Komedi türündeki ABD yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Ürkek bir çiftçi olan Albert, kasabaya yeni taşınan gizemli kadına aşık olunca silahlı çatışmalardaki ürkek ve beceriksiz hali gider, yerine cesur bir adam gelir. Kış Uykusu Aydın emekli bir tiyatrocudur; oyunculuğu bıraktıktan sonra Kapadokya'ya babasından yadigar kalan butik oteli işletmek için geri döner. Aydın o günden sonra başlayan kış uykusu bu gözlerden ırak otelin içerisindeki gündelikleriyle, kah yerel bir gazeteye köşe yazıları yazarak kah her zaman niyetlendiği ancak bir türlü başlayamadığı tiyatro tarihi kitabını yazmayı düşünerek geçer. Los Angeles aşıkları... DIŞ HABERLER - 'The Bing Bang Theory' dizisiyle üne kavuşan Kaley Cuoco, üç aylık ilişkinin ardından evlendiği tenisçi Ryan Sweeting ile aşklarının nasıl başladığını anlattı: "İlk randevumuzda birbirimizi hiç tanımıyorduk. Benim için Los Angeles'a geldi ve bir daha hiç ayrılmadık."

3 ANKARA 25 Haziran 2014 Çarşamba 3 Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı oda genel sekreterlerinin katılımı ile gerçekleştirildi. ANKESOB da Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı Küçük Samet hayata tutunamadı HABER MERKEZİ - Kazan'da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Samet Kaya hayata tutunamadı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede ilk müdahalesi yapılan Samet in, ambulans helikopterle Ankara ya sevk edilmek istendiği sırada duran kalbi tüm müdahalelere rağmen bir daha çalıştırılamadı. Atatürk Mahallesi, Köroğlu Caddesi üzerindeki Şirinyurt Sitesi önünde meydana gelen kazada, yemek yedikten sonra, 4 ay önce taşındıkları apartmanın giriş katındaki dairenin karşısında bulunan büfeye gitmek isteyen 3 yaşındaki Samet Kaya ya, 3 aylık kardeşi Sümeyra yı emziren annesi Bekle, birlikte gideriz dedi. Huysuzluk yapan Samet, ardından annesi dinlemeyerek evlerinin karşısındaki büfeye gitmek için dışarı çıktı. Bu sırada 64 yaşındaki Şaban Çağlayan yönetimindeki 06 AF 5225 plakalı otomobil, iddiaya göre aniden yola çıkan Samet Kaya ya çarptı. Otomobilin altında kalıp ağır yaralanan minik Samet, Kazan Devlet Hastanesi ndeki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ne sevk edilmek istendi. Ancak Samet in duran kalbi, doktorların tüm müdahalesine rağmen yeniden çalıştırılamadı. Gelen ambulans helikopter ise boş olarak Ankara ya döndü. Özel bir inşaat firmasında asgari ücretle çalışan baba Gürhan Kaya, acı haberi hastanede alıp yıkıldı. Gözyaşı döken babayı hastanede Belediye Başkanı Lokman Ertürk teselli etmeye çalıştı. Samet in ölüm haberini aldıktan sonra baygınlık geçiren büyük ağabeyi 18 yaşındaki Erhan Kaya yı arkadaşları otomobille hastaneye getirdi. HABER MERKEZİ- Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) 2014/I. Dönem Oda Genel Sekreterleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı ANKESOB Toplantı Salonu nda yapıldı. ANKESOB Toplantı Salonu nda gerçekleştirilen Oda Genel Sekreterleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı nda eğitim sunumlarının yanı sıra 2014 yılı ilk döneminde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve ikinci dönemde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. ANKESOB a bağlı odaların genel sekreterlerinin yanı sıra ANKESOB Başkan Vekili Hasan H. Çavuşçulu ve bazı oda başkanlarının da katılım gösterdiği Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı Saygı duruşu ve İstiklal Marşı nın okunmasının ardından başladı. Odaların genel sekreterlerini bir araya getiren Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı nda açılış konuşmasını yapan ANKESOB Genel Sekreteri Abdurrahman Varol, eğitim ve değerlendirme toplantısının işleyişi ile ilgili kısa bir bilgi verdikten sonra şöyle konuştu: Birliğimize bağlı 114 meslek odamızın olağan genel kurullarını tamamlamamızın ardından, 4 Mayıs 2014 tarihinde de Birliğimiz olağan genel kurulunu büyük bir katılım ve destekle gerçekleştirdik. ANKESOB olarak tüm odalarımıza yönelik, gerek genel kurul sürecinde, gerekse periyodik süreçlerde eğitim ve bilgilendirme toplantıları yaparak maddi ve manevi desteğimize devam ettik. Temel yaklaşımımız başta Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Yiğiner olmak üzere odalarımızın hizmetlerine devam etmelerini sağlamaktır. Bu anlayışımızın devam edeceğini bilmenizi isterim. Siz genel sekreterlerin de gayreti ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlarımıza güzel hizmetler verileceğinden eminiz. Gayret ve çabalarınıza teşekkür ediyor, bundan sonrası için de sağlık ve başarılarınızın devamını diliyorum. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) un oda genel sekreterlerine yönelik 2014 yılının ilk eğitim ve değerlendirme toplantısında ANKESOB Eğitimden Sorumlu Başkan Vekili Muhittin Köksal, 2014 / l. Dönem Oda Genel Sekreterleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı na hoş geldiniz, camiamıza hayırlı olsun diyerek başladığı konuşmasında, başka bir programı nedeniyle toplantıya katılamayan Başkan Mehmet Yiğiner in başarı ve iyi dilek mesajını odaların genel sekreterlerine iletti. ANKESOB olarak eğitime büyük önem verdiklerini belirten Köksal, Genel kurul sürecinden geçtik ocak ayında başlayan odaların olağan genel kurul ve seçim dönemini hep beraber yaşadık ve bu süreç tamamlandı. Bu süreç içerisinde meslek odalarımızdan 25 odamızın başkanı değişti. 04 Mayıs 2014 tarihinde yapılan ANKESOB un genel kurulunda Başkanımız Mehmet Yiğiner in başkanlığında yapılan listeyle yine sizlerin, esnaf ve sanatkarın hizmetinde bir kadro oluştu. Sonuç olarak yeni oda başkanlarımızın da aramıza katılımıyla bir uyum içerisinde esnaf ve sanatkarımıza hizmet etmeye, mesleklerimizin geleceği için hep birlikte daha çok çalışmaya devam edeceğiz. diye konuştu. Köksal, Ankara Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğine bağlı odalarımızın başkanları, yöneticileri ve genel sekreterleri, sizler bu teşkilatın vitrinisiniz. ANKESOB Eğitim Birimi olarak sizlere verdiğimiz, paylaştığımız hizmetlerin yerini bulmasını istiyoruz. Ankara olarak örnek bir Birliğiz. Mesleğimizi, işimizi, ekmeğimizi daha ciddiye alıp daha iyi bir şekilde çalışacağız. İşimizi daha iyi takip edeceğiz. Kanunları, Birlikten gelen genelgeleri çok iyi takip edelim. diyerek sözlerini tamamladı. ANKESOB 2014/1. Dönem Oda Genel Sekreterleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı nda katılımcılara oda denetim kurullarının işleyişi hakkında bilgi veren ANKESOB Yazı İşleri Müdürü Kenan Atilla, uygulama konusunda göze çarpan aksaklıkları sıraladı. ANKESOB Eğitim, Proje ve ARGE Müdürü Erdoğan Özen de gerçekleştirdiği sunumda eğitim faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi. Avrupa Birliği Projelerine ANKESOB olarak büyük önem verdiklerini ifade eden Özen, Esnaf ve sanatkarlarımızın, Avrupa Birliği ndeki meslektaşları ile rekabet edebilmelerinin en önemli şartı Avrupa Birliği müktesebatına uygun yeni yapılanmalara giderek, uygulamalara yönelik projeler yürütmesinden geçmektedir. Birliğimiz bu farkındalık ile 2004 yılından bugüne kadar hazırlamış olduğu AB Projeleriyle, proje sahibi veya proje ortağı olarak proje hazırlama ve uygulama bazında deneyimler kazanarak, Avrupa Birliği hibelerinden en iyi şekilde istifade etmeye devam etmektedir. Bu kapsamda; İstihdam Edilebilme Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi, Yeterliliğe Dayalı İstihdam Projesi ve Özel Eğitime İhtiyacı Olan Okullarda Çalışma Tekniklerinin Karşılaştırılması ve Toplumsal Entegrasyona Destek Projesi-LDV-Ortaklık projeleri tamamlanmış olup, İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında; Okul Servisi Rehber Personelinin İstihdamının Desteklenmesi Projesi (İŞKAP) ve Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Operasyonu (IQVET) kapsamında Meslek ve Kariyer Rehberliğinde Mesleki Eğitim Danışmanlığı Biriminin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi (MEKAP) da hazırlanan projeler arasında yer almaktadır. şeklinde konuştu. Keçiören de kan bağışı kampanyası İDDİA YOK Abdullah Cengiz Eğitimci/Yazar DÖVME(TATTOO) ÇILGINLIĞI Bu gün( ) bir gazete, dünyadaki savaşlardan dolayı elli milyon insanın yerinden yurdundan uzaklarda yaşadığı manşeti dikkatimi çekti. Haberi okuyunca içim bir hal oldu; yüreğim yandı Kendi kendime, Ey Yüce Rabbim! Senin bu nankör kulların Oysa hepsine yetecek bir arz yarattın. Yine orada hepsine yetecek renk renk nimetler halk ederek onlara sahip çıktın. Ancak çoğu yerde, kadir bilmezlik yapan nefsimizin, ihtiraslarımızın, doyma bilmeyen arzularımızın kurbanı olarak, biri birimize neler yapıyoruz? Görüyor ve her halimize nigehbansın(haberdarsın) Bugün dövme işi yapan yeğenimi ziyaret ettim. Anlattıkları, bu kelimeleri yazmama ilham kaynağı oldu. Ancak onun söylediklerini sizlerle paylaşmadan önce, müsaadenizle kısa bir açıklama yapayım: Son yıllarda sokaklarda, caddelerde, çarşılarda, pazarlarda dolaşmalarımızda, gazete, dergi sayfalarını okumalarımızda, internet ve televizyon ekranlarını seyirlerimizde, özellikle genç kız ve erkeklerin, bazen de yaş ayrıt etmeksizin bir kısım insanların vücutlarının değişik yerlerine -kol, bacak, sırt ve baldırlar- çizdikleri rengârenk; çeşit çeşit dövmeleri görmekteyiz. İnanıyorum ki, bunlar ilgilenen ve ilgilenmeyen birçoğumuzun gözlerinden kaçmamaktadır. Hassaten ilgililerin dikkatini biraz daha fazla çekerken, benim gibi oralı olmayanlar da yok değildir. Ancak gördüğünüz gibi yeğenim olayı anlatınca benim de dikkatimi çekmiş olacak ki, duyarsız kalmadım; bir yazı kaleme almaya kendimi mecbur hissettim. Buyurun, aramızda geçen konuşmaları beraberce okuyalım: - Dövmeleri kaça yapıyorsun? - En az 10 liradan başlar; bin dolara kadar devam eder. Hayretimi gizlemeyerek, duyduklarım karşısında dilimi yutarcasına, - Sen diyorsun? Dedim. - Evet. Maalesef öyle dayı Demesin mi? Peki nasıl oluyor bu iş? - Kullanılan boya, harcanan zaman, verilen emek ve estetik zevk, fiyatın artıp artmamasında etkili olur; deyince, - Biraz açar mısın? Bu kadar parayı insanlar nasıl bu işe verirler? Bu sefer şaşkınlık sırası onda. - Oooo! Sen ne diyorsun? Bakın anlatayım: Bir bayan müşterim geldi, sırtına iki çocuğunun resimlerini çizmek istediğini söyledi. Ben de bin beş yüz lira vermesi gerektiğini, üst üste iki gün dörder saatlik mesai ile ancak olabileceğini söyleyince hiç itiraz etmeden yapmamı istedi. Tabi, dövmeden çok, bir annenin evlatlarına olan bağlılık ve sevgisini bedenine kazımak istemesi, kazıma işlemleri yapılırken çektiği acı dikkatimden kaçmadı. Ben de bu içtenlik karşısında hayretimi beyan ettim. - Size ilginç bir işimi anlatayım: Asgari ücretli bir müşterim, koluna beş yüz liralık dövme yaptırmak isteyince, ana şunu söyledim; kardeşim ne diye bana bu parayı vereceksin? Git o parayla çoluk çocuğuna bir şeyler al, bu işe verme; cevabıma, - Abi, ben bu parayı üç-dört aydır biriktiriyorum. Olur mu? Olmaz yaptıracağım ısrarına diyecek bir cevap bulamadım. - Ankara da bu işi hakkıyla yapan on üç sanatkâr varız. Ama biri var ki altmış üç yaşında O bizim ustamız ve ağabeyimiz Bir de yaptırdığı dövmeyi beğenmeyip sildirme var ki o da işin en pahalısı ve cabası Oraya girmeyeyim. Yeğenim daha bir sürü şeyler anlattı. Her anlatımı karşısında şaşkınlığımı gizleyemedim. Zaman zaman da anlatılanlar ve söylenenler karşısında dehşete düştüm. Sonra da o gazete manşeti, ekmek bulamayan fakir fukara, asgari ücretle hem kira hem de çoluk çocuk besleyen milyonlar, dünyanın değişik kıtalarında açlıktan ve susuzluktan ölüme gönderdiğimiz insanların hali gözlerimin önüne geldi Derin bir ahhhh! Çekerek oradan ayrıldım. Eve varır varmaz da bilgisayarımın başına oturup bu cümleleri kaleme aldım. Diyebilirsiniz, kardeşim başkalarının zevkini beğenmemek, eleştirmek sana mı kaldı? Sadece bu mu? Hayır Daha neler neler Anlatmaya kelimeler ve sayfalar yetmiyor. Bunun için değil mi ki Yüce Allah(celle celaluhu) buyuruyor: Yiyin, için ancak israf etmeyin. Muhakkak ki Allah israf edenleri sevmez. Dilimin döndüğü kadarı ile bu işin inancımızla, Müslümanlığımızla, Allah ın(celle celaluhu) emirleriyle uzaktan yakından ilişkisi olmadığını da yeğenime anlatarak oradan ayrıldım. İşin acı bir tarafı da, aşağıdan kendisini bu çılgınlığa teslim etmiş bir nesil geliyor olmasıdır. Her ağzı açıldığında Hz. Ömer misal, Fırat ın kıyısında ölen bir koyunun ölümünden kendilerinin mesul olacağını söyleyerek bu milletin yetişen evlatlarından mesul olduğunu beyan edenler, bunun gereğini yerine getirmeleri gerekirken, onları kurtarmak isteyenleri hedef tahtaya oturtup verip veriştiriyorlar. Cadı avından bahsediyorlar Ne diyelim? Allah(celle celaluhu) hepimize feraset versin. Bizi yanlış adım atmaktan korusun. Siz ve biz bu yazıları okurken kim bilir ne paralar insanların keyifleri ve zevkleri için çöplere atılmaktadır. Biz bu merhametsizliği ve vurdumduymazlığı sergilerken, milyonlar da çeyrek ekmek, bir bardak suyu bulamamanın hasreti ile bu dünyayı terk etmektedir. Zavallı insanoğlu! Ne de nankörsün KeçiörenBelediyesi, yaklaşan Ramazanayı öncesinde kanbağışı kampanyası düzenledi. Mamak ta 500 çocuk toplu sünnet edildi HABER MERKEZİ - Mamak Belediyesi bu yıl 500 çocuğun sünnetini gerçekleştirdi. Mamak ta yaşayan dar gelirli ailelerin düşünülerek yapıldığı sünnet organizasyonu son derece hijyenik şartlarda yapıldı. Tamamen ücretsiz olarak yapılan sünnet organizasyonunda belediye, sünnet olan bütün çocuklara sünnet kıyafeti ve çeşitli hediyeler dağıttı. Bu yılki sünnet şölenini Soma da meydana gelen maden kazasından dolayı iptal ettiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül; Şölenin eğlence ve konser kısmını Soma da meydana gelen kazadan dolayı iptal ettik dedi. HABER MERKEZİ - Ramazan ayında kan bağışlarında yaşanan azalma sebebiyle Keçiören Belediyesi, Türk Kızılayı ile ortaklaşa bir kan bağışı kampanyası düzenledi. Belediyenin hizmet binası önünde kurulan kan bağışı standına, Keçiörenli vatandaşların yanısıra belediye görevlileri de büyük ilgi gösterdi. Standda yer alan Küçük bahaneler büyük iyiliklere engel olmasın ve Türk Kızılayı na kan bağışı yapın, üç kişiye umut olun, hayat kurtarın afişleri dikkat çekti. Sosyal sorumluluk projelerinin belediye hizmetlerinin olmazsa olmazlarından birini teşkil ettiğini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, düzenledikleri kan bağışı kampanyası ile kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu insanlara aşılamak istediklerini söyledi. Kan bağışı gibi sosyal bir sorumluluğun sürekli olması gerektiğini belirten Başkan Ak, "Kızılay hem bizim, hem de ülkemiz açısından çok önemli bir kurum. Kızılay, felaket anlarında hatırlanan, ama felaket öncesinde de hatırlanması ve ayakta tutulması gereken bir yer. Bu nedenle insanlarımızın başlarına bir şey geldiğinde değil de normal zamanda, sağlıklı iken de desteklenmesi gerekmekte. Biz de bu inanç çerçevesinde Keçiören Belediyesi olarak bir nebze olsun katkı sağlayabildiysek kendimizi mutlu hissederiz" dedi.

4 4 25 Haziran 2014 Çarşamba ANKARA Ankara Ticaret Odası (ATO), 1. Kamu Alımlarında Yerli Katkı ve Offset Paneli nin sonuç bildirgesini açıkladı. Yenimahalle de maaş promosyon ihalesi ATO panel sonuç bildirgesi açıklandı HABER MERKEZİ - ATO Kamu Alımlarında Yerli Katkı ve Offset Uygulamaları Özel İhtisas Komisyonu tarafından 26 Mayıs ta düzenlenen ve Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden ve sivil toplum örgütlerinden 350 katılımcının bulunduğu panel sonrasında bir sonuç bildirgesi yayınlandı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı nın başarıyla uyguladığı modelin, mili sanayinin gelişmesi için uygun bulunduğu belirtilen bildirgede, benzer uygulamanın sağlık, ulaştırma, enerji, bilgi teknolojileri ve haberleşme sektörlerinde de uygulanması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması gerekliliğine vurgu yapıldı. Sanayi İşbirliği Modeli Uygulamasının başarılı olarak yürütülmesi için koordinasyonun tek elden sağlanması amacıyla Başbakanlığa bağlı bir müsteşarlığın kurulması istenen bildirgede, Kurulacak olan müsteşarlığın önümüzdeki 10 yıllık sürede yapılacak ana kamu tedarik programlarının planlamasının yapılarak bu tedarikler için bir Sanayi İşbirliği Modeli master planının hazırlanarak sektörler arası koordinasyonun sağlanması. Sanayi İşbirliği Modeli ve yerli katkı için değerlendirilecek yerli imkanların envanterinin çıkarılarak yerli ve yabancı firmalara duyurulması HABER MERKEZİ- Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sanatçılar Alişan ve Sevcan Orhan ın da katıldığı muhteşem düğün töreninde gelin ve damatlar düğün heyecanı yaşarken binlerce başkentli de bu muhteşem düğüne tanıklık etti. Sincan Harikalar Diyarı nda gerçekleştirilen 2014 yılında214 çiftin muhteşem düğün şöleni FOMGET tarafından gerçekleştirilen halk oyunları gösterisi ile başladı. Daha sonra sahne alan Sevcan Orhan ın seslendirdiği türkülerle gelin ve damatlar eğlenceli anlar yaşadı. 214 çiftin düğün töreninde bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hoşgeldiniz sefalar getirdiniz diyerek, Gerçekten her sene geleneksel hale getirdiğimiz bu güzel şölenimizi bugünde Sincan da gerçekleştiriyoruz. İnşallah biraz sonra kıyacağımız nikahla 214 çift yeni hayatına atılacak. Cenab-ı Allah onları mesut bahtiyar etsin, bir yastıkta kocatsın.ne muratları varsa versin. Aileleri ile birlikte Türkiye ye de güzel nesiller yetiştirsinler diye konuştu. Daha sonra sanatçılar Alişan ve Sevcan Orhan ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı ve Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ın şahitliğinde sembolik olarak 4 çiftin nikahını kıyan Başkan Gökçek, ardından toplu olarak diğer gelin ve damatların nikahını kıydı. Gelin ve damatlara hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Gökçek, gelin ve damatlarla birlikte düğün pastasını kesti. Daha sonra gelin ve damatların masalarını tek tek gezerek tebrik eden Başkan Gökçek çiftlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. 214 çiftin muhteşem düğün töreninde Sevcan Orhan ve Alişan başkentlilere unutulmaz bir konser verdi. Sevcan uygun görülmüştür denildi. Tüm sektörler için yerli katkı payı oranının yüzde 100 olarak hedeflenmesi ve en az yüzde 51 oranından başlaması gerektiği belirtilen bildirgede, yüzde 100 katkı payı hedefine ulaşmak için kümelenme başta olmak üzere yapılması gereken bir dizi eylem sıralandı. İstihdamın sağlanması ve dış ticaret açığının kapanması ile teknoloji transferi açısından önemli olan Sanayi İşbirliği Modeli nin asıl hedefinin marka çıkarmak olması gerektiği ve bunun için de AR-GE ve ÜR-GE desteklerinin artırılması gerektiğine dikkat çekilen bildirgede, üniversitelerle işbirliği yapılması gerektiği de vurgulandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplu düğün şöleninde Gazilerden Yaşar a teşekkür plaketi HABER MERKEZİ - Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ı makamında ziyaret ederek teşekkür plaketi verdi. Dernek üyeleri sivil toplum derneklerine verdiği önemden dolayı, Sivil toplumun abisi sözleri ile Yaşar a teşekkür plaketi takdim etti. Sivil Toplum Kuruluşlarına her türlü desteği veren Yaşar hizmetlerinin meyvesini topluyor. Sivil toplumun abisi sıfatıyla kendisini sevdiren Yaşar a STK lardan teşekkür ziyareti akıyor. Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği üyelerini makamında ağırlayan Yaşar, 5 yıl boyuncagerçekleştirilen projeleri misafirlerine tanıttı. İnsan ayırmaksızın gerçekleştirdiği hizmetten ve reklam yapmadan yapılan yardımlar için Yaşar a teşekkür eden heyet Yaşar a bir de teşekkür plaketi verdi. 214 çift evlendi Sincan Harikalar Diyarı nda gerçekleştirilen 2014 yılında 214 çiftin muhteşem düğün şöleni FOMGET tarafından gerçekleştirilen halk oyunları gösterisi ile başladı. Orhan Türk Halk Müziğinin sevilen şarkılarını seslendirirken, Ankara nın Bağları, Kesik Çayır, Arpa Buğday Daneler gibi türkülerle başkentlileri coşturdu. Daha sonra sahne alan Alişan ise, Varya, Kış Masalı gibi şarkıların yanı sıra, Tesbih, Ankara nın Bağları, Fidayda gibi türkülerle muhteşem bir konser verdi. Gelin ve damatların oynayarak eşlik ettiği konser, başkentliler tarafından ilgiyle izlendi. 214 çift Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplu düğün şöleni ile hiçbir ücret ödemeden evlenirken, çiftlere çeşitli hediyeler de verildi. HABER MERKEZİ- Yenimahalle Belediyesi maaş promosyon ihalesi yapıldı. 2 yıl geçerli olmak üzere, belediye personelinin aylık ücretlerinin banka aracılığı ile ödenmesine ilişkin olarak yapılan ihaleye 7 banka katılırken, kıran kırana geçen ihalenin galibi Halk Bankası oldu. Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran başkanlığında oluşturulan komisyona, konuyla ilgili yöneticilerin yanı sıra işçi ve memur sendikaları temsilcileri de katıldı. Belediye Encümen salonunda toplanan komisyonda, 2 yıl geçerli olmak üzere imzalanan sözleşmeyle, 6 ayda bir ödenmek üzere her yıl çalışanların ücretlerine ortalama 460 lira ek ücret eklenecek. Konu hakkında açıklama yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çalışanlarının haklarını bu güne kadar hep koruduğunu ve bu günden sonradason kuruşuna kadar koruyacağını ifade etti. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçimlerinden sonra, Türkiye de ilk Sosyal Denge sözleşmesini memurlarla kendisinin yaptığını belirten Yaşar, Çalışanın hakkını alın teri kurumadan ödedim. Onlar daha iyi şartlar altında çalışsınlar diye elimden gelen gayreti gösteriyorum. Promosyon ihalesi tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun dedi. FIRINLARA şafak baskını Ramazan öncesi denetimleri sıkılaştıran Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde denetime çıktı; hijyen kurallarına uymayan işletmeleri uyardı. HABER MERKEZİ- Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan öncesi şafak operasyonu ile fırın ve pastaneleri denetledi. Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Aytaşgın zabıta ekipleriyle birlikte ekmek fırınlarının üretim ve satış sahasının temizliği ve gramaj kontrollerini yaptı. Ankara Fırıncılar Odası, Esnaf vesanatkârlar Odası tarafından belirlenen fiyat vegramajlara göre Pursaklar ilçesınırlarında bulunan fırın vepastane gibi çok sayıda imalathanenin denetimi yapıldı. Ekipler yaptıkları denetimlerde Odaların belirlemiş olduğu fiyat, gramaj ve hijyen kurallarını dikkate alıyor. Yapılan denetimlerinde; genel temizlik, üretim izni, ruhsat, gramaj, etiket ve personel kılık kıyafetleri konularına dikkat edildi. Sağlıklı üretim veçalışanların hijyenik olması konusunda yapılan denetimlerde eksiği bulunan işletme sahiplerine uyarı yapılırken, bir işletmeye ise hijyen kurallarına uymadığından dolayı idari yaptırım tutanağı düzenledi. Ekmek gramajlarında iseherhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Sabaha karşı gerçekleştirilen denetimlerin önemine değinen Zabıta Müdürü Ali Aytaşgın şunları söyledi: Rutin olarak yapılan denetimlere ilaveolarak Ramazan öncesi denetimlerimizi daha da sıkılaşacak. Amacımız hemşerilerimizin sağlıklı vegüvenli gıda tüketmelerini sağlamak. İşletme sahiplerinin bu konularda daha titiz davranmaları gerekiyor. Yaptığımız uyarılar dikkate alınmadığı takdirdecezai işlem uygulayacağız. Hemşerilerimiz gönül rahatlığı ilegıdaları tüketsinler. Gerçekleştirdiğimiz denetimlerde fiziki eksikliklerin haricindeherhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık.

5 ANKARA 25 Haziran 2014 Çarşamba 5 Eski bakan Tüzmen, kaza geçirenlere yardım etti Başkentte meydana gelen zincirleme trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı. ANKARA - Alınan bilgiye göre, yarış yaptıkları iddia edilen sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 EV 7761 plakalı otomobil ile Serdar Esen'in kullandığı 06 S 3222 plakalı otomobil, İnönü Bulvarı'nda Seyfettin Şimşek idaresindeki 45 AY 047 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, 45 AY 047 plakalı otomobilde sıkışan aynı aileden biri çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Üniversitesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan anneanne Güldane Şimşek'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazaya neden oldukları öne sürülen otomobillerden 06 S 3222 plakalı araçtaki içki şişesi dikkati çekti. Bu arada, eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, tanık olduğu kazada, araçta sıkışarak yaralanan ailenin kurtarılmasına yardım etti. Tüzmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları ifade etti: "Motosikletimle orta şeritte giderken sağımdan ve solumdan son derece süratli iki araç geçti. 'Yani ufak bir direksiyon kırsam bittik hep beraber' dememe kalmadı... Ben yavaşladım, ileride başka bir aracın burnuna vurdular. Ondan sonra çarpıştılar. Bir tanesi kaçtı. Kaçan arkadaki genç gelmiş, 3 GRUP TEMİZLİK MALZEMESİ, DENEY SETİ, HARD DİSK ALIMI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 3 Grup Temizlik Malzemesi, Deney Seti, Hard disk Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası: 2014/ İdarenin a) Adresi: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELER MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:1 - MÜHENDİSLİK MERKEZ BINASI KAT:1 NO: ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numarası: c) Elektronik Posta Adresi: ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı: 1.Grup 44 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı 2.Grup 2 Kalem Jeneratör ve 1 Kalem Deney Seti Alımı 3.Grup 1 Kalem Hard disk Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yerleri:1.grup ODTÜ Kampüsü içindeki depolar 2.Grup ODTÜ Fizik Bölümü 3.Grup ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü c) Teslim tarihi: 1.grup Temizlik Malzemesi için; 1) Malzemeler sözleşmenin imzalanmasını takiben 20 (yirmi) takvim günü içinde teslim edilecektir. 2) Tüm malzemeler ODTÜ kampüsü içindeki Isı Su İşletme Müdürlüğü depolarına teslim edilecektir. 3) Malzemelerin teslimi mesai günlerinde yapılacak olup teslim saati 9:00-10:30 arasındadır. Bunun dışında herhangi bir teslimat kabul edilmeyecektir. 2.ve3.grup teslim süresi sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 takvim günü içinde teslim edilecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No: 112 PK Çankaya/ ANKARA b) Tarihi ve saati: :00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 1.Grup Temizlik Malzemelerinden 1,2,3,4,7,14 kalemleri için üretici firmanın Sağlık Bakanlığı yada Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınmış bildirim belgesi olmalıdır.12,20 kalemleri için üretici firmanın Sağlık Bakanlığı bildirim belgesi olmalıdır. 5,8,16,19 üretici firmanın Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan alınan Biyosidal Ürün Ruhsatı olmalı, istekli bunu ihale dosyasında sunmalıdır Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Standarda ilişkin belgeler: 1.Grup Temizlik Malzemesi 1.kalem kireç çözücü TSE/TSEK belgesi olmalıdır.3.kalem ahşap temizleyici TSE belgesi olmalıdır.4.kalem Çamaşır Yıkama Deterjanı TSE (TS 5155) belgesi olmalıdır.5.kalem çamaşır suyu TSE (TS 5682) belgeli olmalıdır.7.kalem Lavabo Silme Kremi TSE belgesi olmalı.8.kalem Antibakteriyel Sıvı el sabunu TSEK belgeli olmalı12.kalem Banyo sabunu ürün TSE belgeli olmalı,14.kalem yüzey temizlik maddesi TSE/TSEK belgeli olmalı 20.kalem elde bulaşık yıkama deterjanı TSE 518 belgeli olmalı, 34, 35 kalem çöp torbası TSE/TSEK belgeli olmalı, 37 kalem püskürtmeli cam temizleyici TSE/TSEK belgeli olmalı; söz konusu belgeler ihale dosyasında sunulmalıdır Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 1.grup için malzemeler Isı Su İşletme Müdürlüğü depolarındaki numunelere uygun olacaktır. Isı Su İşletme Müdürlüğünde görüldükten sonra görüldüğünü ve nunumelere uygun teklif verildiğini belirten bir tutanak tutulacak; bu tutanaklar tekliflere eklenecektir. Numunelere uygun olmayan malzemeler reddedilecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No: 112 PK Çankaya/ ANKARA adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No: 112 PK Çankaya/ ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basın (www.bik.gov.tr) hala ayakta zor duruyor, görüyorsunuz. Diğer çarpan da... Maalesef o da içkili. Onu da daha evvel orada gördüm, içkili olduğunu itiraf ettirdik. Polis onları aldı, gerekli işlemi yapacak. Hiç suçsuz bir ailenin orada ağır yaralanmasına sebep oldular. Küçücük çocuğu çok zor çıkardık, çok korkuyordu. Gördüm onu, Caner isminde yürekli bir oğlan. Anne babası inşallah iyidir, bir de anneanne var. Anneannenin durumu biraz ağırdı. Biz de buradaki arkadaşlarla kaza olduktan sonra yardımcı olmaya çalıştık." Tüzmen, "Hayırsever vatandaşlar yardım için durdular. Hala gerçekten insanlığımızın ölmediğini burada gördük. Herkes şu trafik kurallarına dikkat etse... Özellikle motorcular sürekli tehlike altında, insanlık da tehlike altında" yorumunda bulundu. Kazaya neden oldukları belirtilen sürücülerin gözaltına alındığı bildirildi. MSB ANKARA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI SERDAR, YOSUN, ORBAY, MALAZGİRT, KOCATEPE, F.ALTAY VE ÖZER APARTMANLARI DIŞ CEPHE MANTOLAMA, ÇATI, PARAPET SIVALARI, BALKON SERAMİKLERİ ONARIMI VE PARATONER YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası: 2014/ İdarenin a) Adresi: MSB ANKARA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI KİRAZLIDERE/ BAKANLIKLAR ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numarası: c) Elektronik Posta Adresi: ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı: Yalnız 1 Kalem. Çatı, Parapet Sıvaları, Balkon Seramikleri Onarımı ve Mantolama yap. 1- İNŞAAT İMALATI % 97,62 2- ELEKTRİK İMALATI % 2,38 Ayrıntılı bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer :Yenimahalle / Paris Cad. / Çankaya / ANKARA c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 100 (YÜZ) takvim günüdür. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer: MSB ANKARA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI KİRAZLIDERE/ BAKAN- LIKLAR/ ÇANKAYA/ ANKARA b) Tarihi ve saati: :00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği nde yer alan B-III GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR. İhale konusu işe ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgeleri de sunulabilecektir. Ancak bu durumda ihale konusu işe ait iş tutarı, iş deneyim belgesi üzerinden tespit edilebilmelidir. İş deneyim belgesi bu bilgiyi içermiyorsa, ihale konusu işe ait iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgelerin teklif kapsamında sunulması zorunludur Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB ANKARA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI KİRAZLIDERE/ BAKANLIKLAR/ ÇANKAYA/ ANKARA adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB ANKARA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI KİRAZLIDERE/ BAKANLIKLAR/ ÇANKAYA/ ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,0 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar Resmi İlanlar

6 6 EKONOMI 25 Haziran 2014 Çarflamba MEBUSKENT lansman ve sat fl ofisi bugün düzenlenen etkinlikle aç l yor. Ayhan Kardefller, Ayhan Can Kardefller, Angora Ahflap, HSN nflaat, Taflp nar ve Ni de Pazar gibi sektörün önde gelen firmalar n n AYMOR Grup bünyesinde bir araya gelerek bafllatt klar MEBUSKENT Konut ve Yaflam Kompleksi projesi birinci y l n tamamlad. MEBUSKENT lansman ve sat fl ofisi bugün aç l yor YEN B R fieh R YEN B R YAfiAM TUSAfi, uçak ve helikopter parçalar üretiminde dünya markas oldu KOCAEL - KAD R YILDIZ - YUNUS EMRE GÜNAYDIN - Türk Havac l k ve Uzay Sanayii Afi (TUSAfi) Uçak Grup Baflkan Özcan Ertem, "TAI, uçak ve helikopter parçalar üretiminde dünya markas oldu. Airbus ve Boeing fabrikalar n n her zaman arad markalardan birisi haline geldik" dedi. Ertem, AA muhabirine yapt aç klamada, TA 'yi 2 farkl ürün grubuyla tan mlad klar n belirterek, bunlardan ilkinin entegre sistemler oldu unu söyledi. Komponentler bölümünde uçak ve helikopterlere kanat, kuyruk ve gövde gibi parçalar yaparak ihraç ettiklerini anlatan Ertem, bu 2 bölümle bu y l 700 milyon dolar ihracat olmak üzere 1 milyar dolarl k sat fl hedeflendi ini kaydetti. ANKARA(ÖZEL) - Yeni Bir fiehir Yeni Bir Yaflam slogan yla Bat kent Çak rlar Karacakaya bölgesinde bafllat lan 388 bin metrekarelik dev proje son h z yla devam ederken villalar ve çok katl daireler bir bir yükseliyor 23 B N A AÇ D K LECEK Do ayla iç içe konfor ve huzurun bir arada sunuldu u Mebuskent te 2016 y l nda tamamlanmak üzere 332 adet villa ve 10 blokta 602 daire inflaa ediliyor. Yaklafl k 88 bin metrekaresi yeflil alan olarak planlanan projede 23 bin adet a aç ve çeflitli bitkilerden oluflan botanik park, 5 bin metrekarelik Al flverifl Merkezi, 2 bin metrekarelik spor kompleksi yaklafl k 14 bin metrekarelik bir alana kurulu golf sahas, Yüzme havuzu, yürüyüfl ve bisiklet yollar, aç k hava dinlenme alanlar, süs havuzlar, otopark ve güvenlik hizmetleri ve daha bir çok imkan yer al yor Mebuskent Ankara n n bir ucundan di er ucuna ba lant güzergahlar na 25 dakikal k mesafede temiz hava, doyas ya yeflil, sakin ve konforlü bir yaflam aray fl nda bulunan herkes için ideal bir proje SAYGIN KENT MEBUSKENT TE M LLETVEK LLER B R ARADA Önceki dönem milletvekilleri ve halen meclis çat s alt nda çeflitli siyasi partilerde yer alan milletvekillerinin oluflturdu u organizasyonla iflbirli i halinde yürütülen MEBUSKENT Projesi, yeni bir ev hayali kuran herkes için seçkin bir yaflam vadediyor. Her siyasi partiden milletvekilinin bir arada yaflamak için oluflturdu u bu organizasyon ile Mebuskent, milletvekillerinin flehri olarak an lacak Milletvekilleri Mebuskent te huzurlu ve sakin bir yaflam için bir arada olacak HER BÜTÇEYE UYGUN DA RE SEÇENEKLER Her bütçeye uygun seçeneklerde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerin ve villalar n sat fla sunuldu u proje yo un ilgi gördü. Ankara n n yükselen de eri olarak ifade edilen Karacakaya bölgesinde gerçeklefltirilen bu proje ayn zamanda yat r mc lar na da yüzde yüze varan kazanç f rsat sunmas özelli iyle ön plana ç k yor. nflaat alan nda oluflturulmufl örnek daire ve sat fl ofisinde detayl tan t mlar yap lan Mebuskent projesinde tapular da haz r Kivi rekoltesine don darbesi R ZE- F KRET DELAL - Türkiye'nin kivi üretiminin yüzde 35'inin gerçeklefltirildi i Trabzon'un do usundan Sarp'a kadar olan bölgede, mart sonunda ya an kar ve ard ndan yaflanan don nedeniyle kivi rekoltesinde düflüfl bekleniyor. Rize Kivi Üreticileri Birli i Baflkan Nevzat Paliç, AA muhabirine yapt aç klamada, Mart'ta etkili olan kar ve dondan birçok meyve gibi kivi üretiminin de olumsuz etkilendi ini belirterek, "Kiviler çiçek açm flt ama don sebebiyle yand. Yeni filizler çiçek açar diye bekliyorduk, o da olmad " dedi. Bu y l kivi rekoltesinin az olaca n ifade eden Paliç, "Donun kivimizi çok etkileyece ini düflünüyoruz. Geçen y l da rekoltede biraz düflüfl olmufltu. Geçen y l Karadeniz'in do usundan Sarp'a kadar olan bölgede 15 bin ton civar nda kivi üretilmiflti. Bu y l kivi üretiminde art fl beklerken ürünümüz yüzde oran nda yand. 15 bin ton kivi üretilen bir bölgede, bu y l 3 bin ton civar nda kivi üretebilirsek bizim için iyi bir rakam olacak. nflallah gelecek sene böyle bir felaket olmaz" diye konufltu. Paliç, kivide kaliteyi yakalad klar n da kaydederek, "Hedefimiz 15 bin ton kivi de il. Rize'de y lda 40 bin ton kivi üretilebilecek kapasite var. Ülke genelindeki tüketim ise 70 bin ton civar nda. Tüketim gelecek y llarda daha da artabilir. Biz bu bölgede 60 bin ton kivi üretebiliriz. Üreticilerimiz biraz daha fazla kivi fidan dikmeye ve üretmeye bafllarsa bu bölgede 60 bin ton kivi üretebiliriz" ifadelerini kulland. Kivinin getirisinin armas halinde çiftçilerin bu ürüne daha fazla yönelece ini dile getiren Paliç, "Kivi de erli bir meyve. nsan sa l na faydal. Bu nedenle tüketicisi her geçen gün art yor. Doktorlar m z kiviyi birçok hastaya öneriyor" dedi. Ertem, kurum olarak önemli çal flmalar gerçeklefltirdiklerini dile getirerek, "Önce bir k s m uçak parçalar n yaparak bafll yoruz, o bir k s m daha sonra yapt m z parçalar n kalitesi ve zaman nda teslimi nedeniyle büyük k s mlara geçiyor. Birçok k s mda Airbus ve Boeing gibi üreticilerin o parça için tek kayna durumuna geliyoruz. Onlar kaç tane uçak sat yorsa biz de o kadar o parçadan sat yoruz. O parçalar, Airbus 320 uça n n bir gövde dilimi veya Airbus 350 uça n n kanatç k dedi imiz oynayan tüm parçalar veya Boeing 787 uça n n kuyru unda oynayan parçalar gibi" ifadesini kulland. Yapt klar baz parçalar n 8-10 metre boyunda oldu unu anlatan Ertem, kurumun da 2023 hedeflerinin bulundu unu anlatt. Ertem, bu hedefler aras nda dünyada önemli bir ihracat oyuncusu olman n yer ald na vurgu yaparak, ulusal hedefler aç s ndan da milli savafl uça projelerinin oldu unu dile getirdi. Savunma Sanayii cra Komitesinin karar vermesi halinde 2023'te ilk prototipini uçurmak istedikleri özgün helikopter projelerinin bulundu unu belirten Ertem, "Tasar m çal flmalar geçen sene bafllad, 2023 y l ndan önce ilk uçuflunu yapmas planlan yor" fleklinde konufltu. TA 'nin uçak ve helikopter parçalar üretiminde dünya markas oldu una dikkati çeken Ertem, flunlar kaydetti: "Airbus ve Boeing fabrikalar n n her zaman arad markalardan birisi haline geldik. Burada biz o parçalar yaparken yurdumuzda yerli sanayiye de ciddi bir ifl aktar m yap yoruz. Uçak fabrikalar tesislerinde uçak yap yor görünürler asl nda yard mc sanayilerini çal flt rarak daha büyük baflar elde ediyorlar. fiu anda yurt içindeki yaklafl k 100 yerli kurulufl bize parçalar, komponentler veya milli uçaklar m z için parça üretir hale geldi. nflallah bunu yurt sath na yay lacak flekilde geniflletece iz." Ertem, savunma sanayi ürünlerinde uçak, helikopter, ANKA ve Hürkufl gibi ürünlerle de iddial olduklar n vurgulayarak, "Orada birinci aflama TSK'n n bu ürünleri kullan yor olmas. Yurt d fl na ihraç etmeye bafllad n zda TSK'n n önemli bir referans var. D flar ya 'TSK kullan yor' kartvizitiyle gidiyorsunuz. Önümüzdeki dönemde ANKA ve Hürkufl'lar n teslimi olacak. Bunlar yapt ktan k sa süre sonra ihracat haberleri de verebilece iz" diye konufltu. Türkiye'nin kaya gaz na yabanc ilgisi artt MOSKOVA- BARIfi SA LAM - Petrol flleri Genel Müdürü Selami ncedalc, yeni petrol kanunu sonras yabanc yat r mc lar n, Türkiye'deki kaya gaz ve kaya petrolüne yo un ilgi gösterdiklerini belirterek, "Kaya gaz ile ilgili yeni yat r mc lar geldi, bu faaliyetlerinden çok güzel sonuçlar bekliyoruz" dedi. ncedalc, AA muhabirinin Türk Petrol Kanunu hakk ndaki sorular n yan tlad. Söz konusu kanunun, geçen y l haziranda yürürlü e girmesinin ard ndan yeni yat r mc lar n geldi ini ifade eden ncedalc, "Kaya gaz ile ilgili yeni yat r mc lar geldi, Türkiye'ye çok yo un bir ilgi var ve bu faaliyetlerinden çok güzel sonuçlar bekliyoruz" diye konufltu. ncedalc, flu anda kayagaz potansiyeli olan Trakya ve Güneydo u'da kaya petrolüne iliflkin de yüksek bir potansiyel bulundu unu belirterek, "Testler esnas nda bu petrolü de ald k, gaz da ald k. Bunun sonucunda 5 yeni kuyu aç lacak ve pilot projenin sonuçlar n bekliyoruz" ifadesini kulland. Yeni kanun kapsam nda de erlendirilen birçok yeni ruhsat talebi bulundu unu anlatan ncedalc, 11 Haziran'dan itibaren 100 baflvuru ald klar n ve petrol potansiyeli yüksek alanlar n d fl nda da ciddi ruhsat talepleri bulundu unu belirtti. ncedalc, Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl n n (TPAO), Shell ile hali haz rda bir ortakl k yapt n hat rlatarak, "ExxonMobil'de TPAO ile bir ortakl k yapmak üzere geliyor. Daha önce denizlerimize ilgi gösteren flirket, flimdi Trakya ve Güneydo u ile yak ndan ilgilendi ini söylüyor" ifadelerini kulland. Avrupa ve Kanada'dan yo un yat r mc ilgisinin var oldu unu anlatan ncedalc, "Önümüzdeki zaman içinde bizden randevu talep eden baflka yat r mc lar oldu. Onlarla da ekim ay gibi görüflece iz" dedi. ncedalc, yat r mc lar n Türkiye'deki yat r m ortam n eskisine göre daha cazip bulduklar n vurgulayarak, yat r mc lar n hem kaya gaz hem kaya petrolü için hem de hidrokarbonlar için arama ve üretim hakk na sahip olacaklar n bildirdi. "HER BIR RUHSAT IÇIN BIR PROJE" Eski kanunda ruhsat sahiplerinin, ruhsat kapsam nda gerçekleflen arama ve üretim faaliyetleri noktas nda daha rahat davranabildiklerinin alt n çizen ncedalc, flunlar kaydetti; "Yeni kanun ç kmas yla mevcut flirketlerimiz de dahil olmak üzere yeni yat r mc lar oluyor. Mevcut yat r mc n n kanuna uymayan ruhsatlar yla ilgili olarak projesi bulunmayan ruhsatlar n hemen terk ettiler, bu kapsamda 80 civar nda ruhsat feshedildi. Yeni düzenlemeye göre e er yat r mc lar daha önce bizden ald klar ruhsatlarla ilgili yükümlülük ve faaliyetlerini az çok yerine getirmifllerse, bunlara yeniden ruhsat vererek Türkiye'de bizim yat r mc m z olarak yeniden yola devam etmelerini öngördük. Ama her bir ruhsata yeni bir proje gözüyle bakt k. Yerine getirilmeyen yat r mlar varsa gere ini yapaca m z söyledik. 100 ruhsat, art k eskisi gibi kuyu taahhüdüyle de il her ruhsatta bir proje olarak bunlar adapte etmeye çal fl yoruz. Bir k sm n da ettik ve geçti imiz hafta itibariyle Resmi Gazete'de yay mlamaya bafllad k."

7 EKONOMI Yeni Corolla, Türkiye de 18 bin 950 adet sat ld Süt üretimi art yor DÜZCE - Türkiye, Süt, Et, G da Sanayicileri ve Üreticileri Birli i (SETB R) Yönetim Kurulu Baflkan Zeki Ilgaz, ocak-nisan döneminde 2 milyon 977 bin 361 ton inek sütünün modern sanayi iflletmelerinde ifllendi ini belirterek, geçen y lla k - yasland nda yüzde 10 art fl oldu unu söyledi. Ilgaz, AA muhabirine yapt aç klamada, geçen y l çi süt üretiminin önceki y la göre yüzde 4,73 art flla 18 milyon 223 bin 712 ton olarak gerçekleflti ini ifade ederek, bunun yüzde 91,4'ünün inek, yüzde 6's n n koyun, yüzde 2,3'ünün keçi ve yüzde 0,3'ünün manda sütünden olufltu unu anlatt. "Çi süt üretiminde elde edilen art fl n yan nda süt hayvanc l nda da dönüflüm gözlenmektedir" diyen Ilgaz, flöyle devam etti: "Kültür rk süt tipi ineklerin ve melezlerinin oran giderek artmaktad r. yi besleme, uygun bak m koflullar ve veterinerlik hizmeti alabilen yeni ve modern iflletmelerde hayvan bafl na al nan çi süt miktar bu konuda geliflmifl ülkelerle benzer durum göstermektedir ancak süt hayvanc l iflletmelerinin yüzde 76's nda hayvan adedi 10'dan düflük. 2014'ün ilk 4 ay nda 2 milyon 977 bin 361 ton inek sütü, modern sanayi iflletmelerince ifllenmifl olup, geçen y lla k - yasland nda yüzde 10 artt görülmektedir. çme sütünde yüzde 1,7, ya s z süt tozunda yüzde 70, tereya nda yüzde 5, inek peynirinde yüzde 5,4 art fl, yo urtta 352 bin ton, ayranda 189 bin tonluk üretim gerçekleflti i görülmektedir." S VAS - ÖNDER FELEK - Lansman geçen y l haziran ay nda yap lan ve Toyota'n n "amiral gemisi" olan Yeni Corolla'n n, Türkiye'de 18 bin 950 adet sat ld bildirildi. Toyota Türkiye Pazarlama ve Sat fl Afi Pazarlama Direktörü Murat Akda, bir programa kat lmak için geldi i Sivas'ta, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'de de ürettikleri Corolla ile gurur duyduklar - n söyledi. Corolla'n n Toyota'n n en önemli marka de eri oldu unu belirten Akda, 11. nesil Corollalar n 2013 y l nda trafi e ç kmaya bafllad n an msatt. Corolla'n n geçen sene haziran ay nda yap lan GIDA MADDES SATIN ALINACAKTIR JANDARMA TED.MRKZ.K.LI I (GÜVERC NL K/ANKARA) Ç filer BAKANLI I JANDARMA GENEL KOMUTANLI I 10 KALEM GIDA MADDES al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : ORG.EfiREF B TL S KIfiLASI, JANDARMA TEDAR K MERKEZ KOMUTANLI I ( STAN- BUL YOLU 5' NC KM. CARREFOUR ALIfiVER fi MERKEZ KARfiISI ) GÜVERC NL K ET - MESGUT/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 10 KALEM GIDA MADDES ALIMI (MUHTEL F GIDA MADDELER ) Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : 15 NU.LI TfiNR. MAL SYM.LI I Y YECEK DEPOSU GÜVERC NL K / ANKARA c) Teslim tarihleri : SÖZLEfiMEN N MZALANDI I TAR H TAK P EDEN GÜNDEN T BAREN 1,2,3,4,5,6 VE 7 NC KALEMLER 10 (ON) TAKV M GÜNÜ ÇER S NDE DEFATEN; 8,9 VE 10 UNCU KALEMLER K Efi T TAKS T HAL NDE; 1 NC TAKS T SÖZLEfiMEY MÜTEAK P 10 (ON) TAK- V M GÜNÜ ÇER S NDE, 2 NC TAKS T SÖZLEfiMEY MÜTEAK P (YÜZELL - YÜZALT- MIfi) TAKV M GÜNÜ ÇER S NDE TESL M ED LECEKT R. B RDEN FAZLA KALEM N B R F RMA- YA HALE ED LEREK TEK SÖZLEfiME MZALANMASI DURUMUNDA fi N SÜRES ÇER S NDE KALMAK KAYDIYLA HER 1 (B R) KALEM AYRI AYRI DEFATEN TESL M ED LEB LECE G B KALEMLER N TAMAMI DA DEFATEN TESL M ED LEB LECEKT R. 3- halenin a) Yap laca yer : J. TEDAR K MERKEZ K.LI I 1 NUMARALI HALE KOM SYON BAfiKANLI I - GÜVERC NL K /ANKARA b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili- in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 14 TRY (Türk Liras ) karfl l J.TED.MRK.K.LI I/ ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKARA JANDARMA TEDAR K MERKEZ KOMUTANLI IN- DA GÖREVL 1.1.e NC MADDES NDE BEL RT LEN DARE GÖREVL S NE TESL M ED LECEK- T R. adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN-8432) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar Lansman geçen y l haziran ay nda yap lan Yeni Corolla'n n, Türkiye'de 18 bin 950 adet sat fl rakam na ulaflt bildirildi. lansman n n ard ndan Türkiye'de 2013 y l n 13 bin 161 sat fl rakam yla kapatt - n, bu y l n ilk 5 ay nda da 5 bin 789 adet sat ld n aktaran Akda, yurt genelinde toplamda 18 bin 950 adete ulaflt klar n ifade etti. Akda, Corolla'n n, Toyota'n n toplam sat fl nda ciddi bir yer tuttu una dikkati çekerek, "Corolla, efsane bir marka. Bugüne kadar 41 milyona (dünya genelinde) yak n satt. Corolla, üretiminin bir k sm da Türkiye'de yap l yor. Dolay s yla Corolla hem dünyada hem de Türkiye'de bir efsane, bizim en iyi satt m z model. Sat fl m z n yaklafl k yüzde 60' Corolla'dan geliyor. Bu, ciddi bir oran. Corolla, hem d fl hem de iç dizayn itibar yla son derece kuvvetli bir konumda. Pazarda da oldukça iddial " diye konufltu. A rl kl olarak geçen y l n ikinci yar s nda Corolla sat fllar n n artt na dikkati çeken Akda, bu y l ise Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) art fl ve ödeme koflullar ndaki düzenlemelerden bütün otomotiv pazar gibi kendilerinin de etkilendi ini belirtti. Akda, geçen y lla aradaki fark kapatmak için çal flt klar n dile getirerek, Corolla ile ivme kazanan sat fllarla aç ciddi anlamda kapatmaya bafllad klar n söyledi. Özellikle perakende sat fllarda son derece iyi konumda olduklar n belirten Akda, filo sat fllar nda da kendilerini gelifltirmeleri gerekti ini kaydetti. Türkiye'de bu y l otomotiv pazar nda yaklafl k 650 bin adet araç sat lmas n n beklendi ini ifade eden Akda, "Bunun bin aras muhtemelen binek araba olacak. Toyota'n n pazar pay da yüzde 5'ler düzeyinde. Hedeflerimize uygun olarak ilerliyoruz. lk 5 aydaki sat fllar m z planlad m z seviyelerde gidiyor. Bu y l, 30 ila 40 bin aras nda bir rakamda bitirece iz" diye konufltu. ÖTV art fl ve ödeme koflullar na iliflkin yap lan düzenlemeler nedeniyle Türkiye'de araç sat fllar n n geçen y la göre yüzde geride seyretti ini belirten Akda, "Eskiden bir tüketici bayiye gelip herhangi bir ön ödeme yapmadan 72 ay kredi kullanarak bir araca sahip olabiliyordu. Düzenlemelerden sonra hem ÖTV oranlar art r ld hem de yüzde 30 ön ödeme flart getirildi. Geri kalan da kredilendirirse, bunun da 48 ay içerisinde ödenmesi gerekiyor. Bu durum, otomobil sat fllar n etkiledi" dedi.akda, 2014'ün sektörün tamam için güzel geçmesini diledi. ANKARA - Maliye Bakan Mehmet fiimflek, küresel geliflmelerin, geliflmekte olan ekonomilerin aleyhine oldu u ve jeopolitik gerginliklerin bulundu u bir ortamda olduklar n belirterek, "Bu noktada en son istenecek fley siyasi istikrars zl k ve köflkle hükümet aras ndaki çat flmad r. Çat flma bizi 90'l y llara götürür" dedi. Bakan fiimflek, Kanal 7'de televizyonunda gündeme iliflkin sorular yan tlad. 2014'ün ilk yar s ndaki "türbülanslar n" Türkiye ekonomisini nas l etkileyece inin sorulmas üzerine fiimflek, Türkiye ekonomisinin zorlu testlerden geçti ini vurgulad. Jeopolitik gerginliklerin do rudan ve dolayl etkilerinin oldu unu belirten fiimflek, "Irak bizim Almanya'dan sonraki en büyük ihracat pazar - m z, net bazda dünyada en çok d fl ticaret fazlas verdi imiz ülke. Petrol fiyatlar ndaki her 10 dolarl k yükselifl cari aç m z GSYH'nin yüzde 0,6's yaklafl k 5 milyar dolar civar nda olumsuz etkiliyor. Yani petrol fiyatlar 10 dolar artt nda bizim cari aç m z yaklafl k 5 milyar dolar artt r yor" diye konufltu. Bölgede tafllar n hala yerine oturmad n kaydeden fiimflek, statükoya do ru geri dönüldü ünü, bunun Bat ile Ortado u'nun halktan korkan iktidarlar n n ortak bir üretimi oldu unu ifade etti. fiimflek, bölgedeki ifllerin iyiye gitmesi durumunda bundan en çok etkilenen ülkenin nas l ki Türkiye oldu u gibi, olumsuzluklardan da en çok Türkiye'nin etkilendi ini ifade etti. Ekonominin temellerinin sa lamlaflt rd klar n alt n çizen fiimflek, flunlar kaydetti: "Mali disiplin hayati bir önem sahip. Bizim hiçbir flekilde gevflemememiz, bütçe disiplinini gözümüz gibi korumam z laz m. Çünkü ikiz aç k KAYIP Ehliyetimi ve özürlü kimli imi kaybettim. Hükümsüzdür. lyas YAMAN 7 25 Haziran 2014 Çarflamba Otomobilde serinleten haziran kampanyalar BURSA - HALUK YÜKSEL - Döviz kurlar, kredi faizleri ve ÖTV art fl nedeniyle y l n ilk 5 ay nda toplam pazar n dörtte birini (yüzde 25) kaybeden otomotiv firmalar, yaza girerken sat fllar n art rmak ve pazar paylar n geniflletmek için alternatif ödeme seçenekleri sunuyor. Firmalar, haziran kampanyalar nda "fiimdi al 2015'te öde", "Takas f rsat ve 2 bin liraya kadar takas indirimi", "2 bin 500 liraya kadar nakit al m indirimi", "2 y la kadar s f r faiz", "48 aya kadar vade" ve "kur sabitleme" gibi f rsatlar sunuyor. AA muhabirinin Türk otomobil pazar nda faaliyet gösteren baz yerli ve yabanc firmalar n kampanyalar ndan derledi i bilgilere göre, döviz kurlar ndaki art fl ve yeni ÖTV oranlar n n fiyatlara yans t lmas n n ard ndan iç pazarda zorlanan otomotiv firmalar, kredi faizlerinin de yükselmesiyle temkinli davranan tüketicileri cesaretlendirmek için kampanyalara sar ld. Haziran ay nda ödeme seçenekleri ve avantajlar n daha da çeflitlendirdikleri gözlenen firmalar, "fiimdi al 2015'te öde", "Takas f rsat ve 2 bin liraya kadar takas indirimi", "2 bin 500 liraya kadar nakit al m indirimi", "2 y la kadar s f r faiz", "48 aya kadar vade" ve "kur sabitleme" gibi f rsatlar sunuyor. FIAT'TAN "36 AY VADE" Fiat Punto haziran ay na özel 34 bin 980, Linea 35 bin 300 TL'den bafllayan fiyatlarla sat fla sunuluyor. Tüm Fiat otomobillerde yüzde 0.99 faiz 36 bin TL 36 ay vade seçene i getiriliyor. Ticari araçlarda ise markas ne olursa olsun eski arac de erinin bin 500 TL fazlas na alan Fiat, yeni bir Doblo ya da Fiorino'yu 20 bin TL 2 y l s f r faizli kredi avantaj yla sat yor. Daha düflük peflinat ödemek istenmesi halinde 40 bin TL 48 aya kadar yüzde 0,86 faizli kredi avantaj ndan yararland ran Fiat, Ducato'da ise 60 bin TL 48 aya kadar yüzde 0.98 faizli kredi avantaj sa l yor. Nakit al m tercih edenlere ticari araçlarda ilave 2 bin TL imkan getiren Fiat, Fiorino'yu 31 bin 960 TL, Yeni Doblo'yu ise 39 bin 10 TL'den bafllayan fiyatlarla müflterileriyle buluflturuyor. i30'u 55 bin 850, ix35'i 68 bin 600, Accent Blue'yu 46 bin 100 ve Elantra'y 55 bin 990 TL'den bafllayan fiyatlarla satan Hyundai, bu araçlar için 30 bin TL'ye 30 ay yüzde 0,93 faiz oran uyguluyor. i20'yi ise 38 bin TL'den bafllayan fiyatlarla satan Hyundai, bu otomobil için ise 18 bin TL'ye 18 ay s f r faiz imkan veriyor. fi MfiEK ten risk uyar s olarak adland r lan cari aç k ve bütçe aç na tahammülümüz yok. Bizim bankac l k sektörümüz floklara dayan kl, karl l nda bir miktar düflüfl var ama makul düzeyde. Bankalar karl l k noktas nda elefltirildi ama flunu görmemiz laz m; bankalar n ifllerinin kötüye gitmesi vatandafla yük demek. ABD'de 400 banka batt, faturas n vatandafl ödedi. Üçüncü olarak çok ciddi istihdam oluflturduk, bu da büyümeyi destekleyici noktada." fiimflek, Cumhurbaflkanl ve 2015 seçimleri noktas nda herhangi bir s k nt bulunup bulunmad na yönelik soruya ise bugüne kadar parti içerisinde en ufak bir uyumsuzluk yaflamad klar n n alt n çizdi. Ekibin, bu süreçlerin uyum içerisinde ve ülke menfaatlerini gözeten bi yap yla bu sorunlar n üstesinden gelece ine inand n söyleyen fiimflek, "Cumhurbaflkanl e er muhalif noktada birisi olursa iflleri t kama kabiliyeti son derece yüksek bir makam. Hükümet ile Cumhurbaflkan aras nda bir uyumsuzluk olursa, iflleri t kama noktas nda muazzam güçle donat lm fl bir makam" de erlendirmesinde bulundu. Küresel anlamda da zor bir süreçten geçildi ine dikkati çeken fiimflek, "Faizlerin ABD'de artmas riski yükseliyor. Önümüzdeki senenin en geç ikinci yar s ndan itibaren faizlerin küresel ölçekte yükselme ihtimali oldukça fazla. Ayn fley ngiltere için de geçerli. Küresel ekonomide yavafl yavafl sular bir miktar s nacak" dedi.

8 8 KÜLTÜR-SANAT 25 Haziran 2014 Çarflamba Türk Sanat Müzi i'nin yaflayan SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN STANBUL - SEFA MUTLU - Türkiye'nin yaflayan en büyük bestekarlar ndan Yavaflça, çocuklu undan itibaren sanatla iç içe oldu. Sanatkar bir dede ve baban n yetifltirdi i Yavaflca, lise ö renimi için geldi i stanbul'da Saadettin Kaynak ve Zeki Arif gibi sanatç lardan e itim alma imkan buldu. Haliç Üniversitesi Türk Musikisi Ana Bilim Dal 'nda birçok ö renci yetifltiren Yavaflça, onlarca teze konu olmaya ve dan flmanl k yapmaya devam ediyor. Maçka'da, ad n n verildi i sokaktaki evinde AA muhabirinin sorular n yan tlayan Yavaflca, sanatç ç nar : ALAEDD N YAVAfi CA bir ailede do du unu söyledi. Yavaflça, dedesinin flair oldu unu belirterek, "Atalar m zdan beri bizim ailemizde sanata ve edebiyata karfl çok alaka duyulmufltur. Biz de bu gelene in son nesliyiz. Onlar n bize lütfettikleri bu özelliklerden dolay onlara lay k olmaya çal flt m. Tahmin ediyorum ki gerek musikide gerekse edebiyatta memleketime bu yafla kadar pek çok hizmetim oldu. Bu bak mdan kendimi müsterih addediyorum" diye konufltu. Ayn zamanda hekim de olan Yavaflca, eserlerinin 82'sini görev yapt hastanelerde besteledi. Yavaflca, hekimli i s ras nda beste yapmas n ise flöyle de erlendirdi: "Bu bir ilham meselesidir. lham n nerede ve ne flekilde olaca n evvelden kestirmenin imkan yok. Bu, birçok olay n üst üste binmesiyle, en ummad n z anda ortaya ç kabilir. Onun için saatini dakikas n bilmemiz mümkün olmuyor." Kand ra da keten bezi dokumac l, yaflat lmaya çal fl l yor KOCAEL - fiah N OKTAY - BRAH M AKTAfi - Kand ra ilçesinde yaflayan 64 yafl ndaki Emine Bilgiç, 50 y ldan beri as rl k a aç tezgahta unutulmaya yüz tutan keten bezini dokuyor. Keten ekilmemesi nedeniyle ip bulamayan halk n dokumac l b rakt, "Kand ra bezi" olarak bilinen keten bezi, Safal köyünde Bilgiç taraf ndan el eme iyle üretilmeye devam ediyor. "Art k bu solan bahçede bülbüllere yer yok/bir yer ki, sevenler, sevilenlerden haber yok/bezminde kadeh k rd m z sevgililer yok/bir yer ki, sevenler, sevilenlerden haber yok" sözlerinin bestecisi Alaeddin Yavaflca, 88 y ll k ömrüne 652 beste ile 256 ödül s d rd. Bilgiç, AA muhabirine çocuklu undan beri keten bezi dokudu unu belirterek, eskiden nevresim, kilim ve gömlek gibi eflyan n ketenden yap ld n, konfeksiyonun yayg nlaflmas yla bu kültürün kayboldu unu söyledi. "Bizim yörede keten bezi dokuyan kalmad " diyen Bilgiç, "Keteni unuttu flimdiki nesiller. Ninelerin sand klar nda kalm fl senelik iplikler elime geçtikçe keten bezini yaflatmaya çal fl yorum. Keten bezi dokumay ö renmek isteyen de yok, isteyen varsa sa l m yerindeyken ö retmeye haz r m. Yeter ki bu bez unutulmas n, gelecek nesiller faydalans n. fiimdi k zlar çeyizlerine koymak için ar yor ama bulam yor" ifadesini kulland. Eli h zl birinin günde metre keten dokuyabilece ine dikkati çeken Bilgiç, "Kulland m dokuma tezgah 100 senelik, belki daha fazla. Yavaflca, eserleri aras nda ayr m yapamayaca - n, her eserin bir yaflanm fll n n oldu unu anlatarak, tafl d özellik bak m ndan eserlerin özgün birer örnek oldu unun söyledi. Sadece müzi in sanat olmad n dile getiren Yavaflça, "T p hem sanatt r hem de güzel bir meslektir. Çünkü insanl a hizmettir. Doktor olarak insanl a hizmettir. Müzisyen olarak da ruh yap s bak m ndan hizmettir" ifadelerini kulland. Kendi gibi insanlar n halka mal oldu unu aktaran Yavaflca, halk n sanat sevdi ini belirtti. Yavaflca, sanat camias nda yaflananlar n aksine kendisinin vefas zl k görmedi ini vurgulayarak, verdi i hizmetin çok daha fazla ilgi gördü ünü belirtti. Yavaflca, bütün varl yla milletine ba l oldu unu söyleyerek, "Halk bizi sever biz de onlar severiz. Onlar için müzik yapar z. Onlar için mesle imizi kullan r z. Biz halk için yarat lm fl z" dedi. Tezgah m k r l nca y llar önce komflumdan sat n alm flt m. Bütün keten eflyam z bu tezgahta dokuyoruz. Teknoloji ilerledikçe bu tezgahlar da kalkt ortadan" fleklinde konufltu. Gsm: ( ) Neziha Dursun m sralar ndan Adana ilimizin, kültür ve e itim önderlerinden, ülke genelinde çok sevilen ve alk fllanan, flair, yazar, araflt rmac ve tahlil uzman Mansur Ekmekçi arac l yla bize ulaflan yeni isim ve imzalar n fliirleri var masamda. Bunlardan biri Neziha Dursun imzas. Son verece im ve Mutsuz biriyim adl fliirlerinin m sralar aras nda mini bir gezinti yapaca m bütün efendim. Son verece im adl fliir üç ayr dörtlükten meydana geliyor. Kutsal s rr n n çok önemli oldu unu, gerekirse mezara gömece i kararl l yla yola ç k yor, kara baht n n de ifltirilmesinin mümkün olmayaca teslimiyetiyle devam ediyor Bu fliirin öteki iki dörtlü ü: nsafa gelir mi o yüre in yar, Tafltan ördürülmüfl, sanki bir duvar, Sefil yaflant mdan ne haberim var, Sonunda topra a ten verece im. Hicran, beni tutup gurbete salsa, Çekti im cefalar ruhumu alsa, Sevgimin bedeli, ölüm de olsa, Ben seni severek can verece im. kinci Neziha Dursun imzal, Mutsuz biriyim bafll kl fliir de üç ayr dörtlükten olufluyor. S n lan gecenin karanl nda, tek bafl - na kalmak, hele mutsuz olmak gibi bir görüntü duygular n n m sralara yans m fllar yla karfl lafl yoruz bu fliirde. Gün fl ndan kaç fl anlat mlar bize yans yor. Sonra iki dörtlü- ünde bu fliirin aktar lan duygular flöyle karfl m za ç k yor: Yoruldum, ayakta duram yorum, Derman m kalmad varam yorum, Hayalim de var da eremiyorum, Tek bafl na kalm fl, mutsuz biriyim. Üzülmem, flans m n olmay fl na, Kaderin yüzüme gülmeyifline, Neziha der ki; yârin gelmeyifline, Tek bafl na kalm fl mutsuz biriyim. Neziha Dursun, sanat edebiyat alan na att yeni ad mlarla, ileride ses getirir, ismi duyulur hale gelecektir. Teflekkürlerimi sunuyorum....edeb SOHBETLER... MEHMET NUR PARMAKSIZ Prof. Dr. fiükrü Haluk Akal n ile Türk Dil Kurumunun Çal flmalar ve Kaflgarl Mahmud Üzerine Sohbet (3) Bu yo un disk çok amaçl haz rlanm fl. çinde hem e lence var hem bilgi var hem sözlük var hem oyunlar var vesaire. ki hafta önce bir kurultay vard ve o kurultayda da Baflbakan m z Büyük Türkçe Sözlük ün aç l fl n yapt. Büyük Türkçe Sözlük nedir? Bir de bu kurultaydan sonra bildiler yay nland. Bu kurultay ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Büyük Türkçe Sözlük asl nda benim büyük bir hayalimdi, o gerçek oldu. Neydi bu? fiimdi ben de ortaokul y llar bafllad nda ngilizce ö rensin, ngilizcesi geliflsin diye o zaman Amerikan Kültür Derne i vard Adana da, beni oraya gönderdiler. Ben gittim oraya ilk girdim, ortada büyük bir sözlük vard. Ben küçücük bir çocu um, bir rahle üzerinde duruyordu, binlerce sayfal yd. Yani üç bin dokuz yüz, dört bin sayfaya yak nd. Demek ki o zamandan beri dile ilgim varm fl. Her gitti imde o sözlü ü kar flt r yordum, orada her fley var. Sonra zamanla araflt rd m gördüm ki- ngilizcenin sözlü ü bu, Webster sözlü ügenel dilin söz varl n n yan s ra terimler var, deyimler var, özel adlar var, k saltmalar var yani her fley var. ngilizcenin bir küçük sözlü ü vard r, bir orta boy sözlü ü. Bu en büyük sözlü ü idi. Webster in ünlü sözlü ü, 1941 de 43 de bas lm fl. Zaman zaman yeni bask lar da yap ld ama bu kütüphanelerin de iflmeyen baflvuru kayna d r. fiimdi bunu inceledi imde dedim ki neden Türkçenin böyle bir sözlü ü yok. Çünkü insan m z bir kelimeyle karfl lafl yor, bu bir hukuk terimi olabilir. Mahkemeden kendisine bir kâ t gelir, ne oldu unu anlayamaz ya da doktor reçete yazar orada bir fley geçer onu anlayamaz. Mühendis bir fleyden bahseder onu anlayamaz. Öyle bir sözlük olmal ki diyordum ben insanlar bu hukuk terimidir hukuk terimleri sözlü üne bakay m, bu sa l k terimidir t p terimi sözlü üne bakay m, böyle bir fley olmas n, arad her fleyi bulsun orada söz varl ile ilgili. Bun ben kurum baflkan olduktan sonra gerçeklefltirmeye bafllad m sanal ortamda öncelikle. Bölge a zlar m z n söz varl buraya girdi, deyimlerimiz, atasözlerimiz, terimler Siz böyle deyince merak etmeye bafllad m. Sözlü ümüzün içinde kaç yüz bin kelime var? GÜNÜN DÖRTLÜ Ü Alt yüz on yedi bin kelime var. Ben y llard r bunu söylüyorum, kurum baflkan olduktan sonra pek çok programda da söyledim. Yaklafl k alt yüz bin kelime diyorduk. Hatta beflinci kurultayda, 2004 y l nda, bunun sözünü vermifltik. Say n Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an o zamanki konuflmas nda da belirtmiflti. Dört y ll k bir çal flmayla, burada yaz dilimizin söz varl, bütün bilim ve sanat terimlerimiz-yüz altm fl befl bin civar nda bilim ve sanat terimimiz var- bölge a zlar m z n söz varl iki yüz otuz iki bin söz varl m z var. K saltmalar, özel adlar, flah s adlar, yer adlar Hepsini biz t pk o Webster sözlü ü gibi haz rlad k. fiu anda Türk Dil Kurumu nun tdk.org.tr sayfas na geldi inde kullan c lar ilk önce sayfada onlar Büyük Türkçe Sözlük karfl l yor. Burada terim demeden, deyim demeden, bölge a z demeden her kelimeyi burada bulabilirler ve arayabilirler. Bunu biz önümüzdeki y lsonuna kadar inflallah Büyük Türkçe Sözlük olarak, belki dört bin belki befl bin sayfa, bu sözlü ü tek cilt olarak basaca z. Bu kurultay n aç l fl nda baflbakan m z Say n Recep Tayyip Erdo an bu sözlükte ilk kelimeleri arayarak kullan ma açt ve flimdi halk m z n hizmetinde. Avc idim avland m söyleyin ben nerdeyim. Sevda âteflten bir da zirve denen yerdeyim. Sürûrun o k l c hüznü böldü ikiye, Zulmetten ayr ld aflk art k her dem ferdeyim. YOL KAPANI Ç filer BAKANLI I EMN YET GENEL MÜDÜRLÜ Ü Yol Kapan al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl Ayranc Mah. Dikmen Cad. No: A. Ayranc Çankaya/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : --- ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : Adet / Yol Kapan Al m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl stanbul Yolu 7. km Bölge Trafik Yan Yenimahalle/ANKARA adresindeki Merkez Depolar na teslim edilecektir. c) Teslim tarihi : Söz konusu malzemeler ifle bafllama tarihinden itibaren 90 takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Daire Baflkanl Dikmen Caddesi No:11 O Blok Kat : 2 Çankaya/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili- in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Liras )karfl l Emniyet Genel Müdürlü- ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl 2 No.lu Sat nalma fiube Müdürlü ü, Oda No:26, Ayranc Mah. Dikmen Cad. No:11 O Blok 2. Kat Çankaya /ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl 2 No.lu Sat nalma fiube Müdürlü ü, Oda No:26, Ayranc Mah. Dikmen Cad. No:11 O Blok 2. Kat Çankaya /ANKA- RA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN-8384)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

9 KÜLTÜR-SANAT BULMACA 25 Haziran 2014 Çarflamba 9 Türk sinemas 100. do um gününü Çeflme'de kutlayacak ZM R -Türk sinemas n n do uflunun yüzüncü y l, Çeflme'de düzenlenecek 'Türk Film fiark lar ' konseriyle kutlanacak. 170 kiflilik koro, sinemam z n unutulmaz klasiklerini seslendirecek y l nda Fuat Uzk nay taraf ndan çekilen belgeselle do an Türk sinemas n n 100. do um günü, turizm cenneti Çeflme'de düzenlenen konserle an lacak. Çeflme Belediyesi'nin destekleriyle Alimo lu Kültür Sanat Araflt rma Derne i (AKSAM), Antalya Musiki Derne i ve Çeflme Kültür ve Sanat Derne i üyelerinden oluflan, aralar nda TRT sanatç lar n n da bulundu u 150 kiflilik koro, 20 kiflilik saz ekibiyle birlikte "Türk Film fiark lar " konseri verecek. Yeflilçam ve Türk müzi inin vazgeçilmez klasikleri Çeflme'de tekrar hayat bulacak. HALKA AÇIK OLACAK fief Burhan Kul yönetiminde gerçekleflecek konserde, "Art k Sevmeyece im", "Seven Ne Yapmaz", "Yalanc Yarim", "Gümüfl Gerdanl k" gibi Yeflilçam' n unutulmaz klasiklerine 'ses veren' eserler kulaklar n pas n silecek. Sinemam z n 100'ncü yafl n kutlamak amac yla düzenlenen etkinli e, Yeflilçam'a y llar n vermifl sanatç lar da onur konu u olarak kat ld. 23 Haziran Pazartesi 21.00'de Çeflme Aç khava Tiyatrosu'nda gerçekleflen konserin halka aç k oldu u bilgisini veren Çeflme Belediye Baflkan Muhittin Dalg ç, "Yeflilçam hayranlar ve Türk sanat müzi i sevenleri, bu anlaml geceye flahit olmaya davet ediyoruz." diye konufltu. LK F LM: RUS AB DES 'N N YIKILIfiI Türk sinemas n n ilk filmi olan "Ayastefonas'taki Rus Abidesi'nin Y k l fl ", Osmanl, 1'nci dünya harbine girdikten 3 gün sonra çekildi. Bu film, 93 Harbi'nde yaflanan Rus yenilgisinin 'hat ras ' olarak dikilen Yeflilköy'deki (Ayastefanos) 150 metre yüksekli indeki 'Rus Abidesi'nin y k l fl n anlat r. An t n dinamitle patlat lmas n görüntülemeye gelen Avusturyal firman n çal flanlar, filmin bir Türk taraf ndan çekilmesi gerekti i düflüncesiyle gösterilen tepkiden sonra, Fuat Uzk nay'a projeksiyon makinesini kullanmay ö retir. Uzk nay' n görüntüledi i belgesel niteli indeki film, Türk sinemas n n ilk eseri olarak kay tlara geçer. Baz Türk edebiyatç lar roman, hikâye, fliir gibi türlerde yaz lm fl eserlerinde zaman zaman Pierre Loti kiflili ine uygun tipler üretmifllerdir. Bunlar hep olumsuz yaklafl mlard r. Türk edebiyatç s eserinde genellikle olumsuz bir Pierre Loti tipi çizmifltir. Bu tipler, Pierre Loti kiflili inin de iflik özelliklerini temsil eden türevleridir. Kimi, Loti tipini sert bir elefltirel üslûpla yerin dibine bat rm fl, kimi mizahî bir üslûpla onun parodisini yapm fl. Eserlerinde Pierre Loti kiflili ine yer veren edebiyatç lar n ürettikleri ve alg lad klar Loti kifliliklerinin izdüflümlerine flu örnekleri verebiliriz: Sodom ve Gomore roman ndaki Captain Gerald Jackson Read, Captain Marlow, Major Will gibi emperyalist iflgal kuvvetleri komutanlar, Pierre Loti tipinin de iflik görünümlerini temsil ederler. Bir baflka ifadeyle bu komutanlar, karakterleri ve özellikleri itibariyle bir araya getirilse Pierre Loti kiflili ini tamamlarlar. Bunlar k saca tan yal m: Jackson Read, ma rur ve küstah bir ngiliz iflgal subay olup zarif ve estetik bir bat l salon adam görünümündedir. Romanesk ve saf yürekli bir Don Juan d r. Kad nlara çekici gelebilmek için zarif hareketler yapar. Kad nlara kendinden bir fley vermez. Yaln z sevilmek, aranmak, üzerine düflülmek, birçok rekabet ve paylaflma kavgalar n n mevzuunu teflkil etmek, hiçbir dakika kendi haline b rak lmamak ister. Kad nlar içinde en ziyade dikkatini çekeni Leyla d r. Ona âfl k olur gibidir. O, tan d kad nlar n en zekisi, en bilgilisi, ngiliz terbiyesine, ngiliz kültürüne en ziyade yak n olan d r. Dans na, edebî sohbetlerine, egzotik, acayip güzelli ine, teninin o eflsiz kadifelenmifl esmerli ine, siyah, derin bak fll gözlerine hayrand r. Akl yla, düflüncesiyle mutaass p, dindar ve geleneklerine ba l ailesinin de erlerini benimser ve yabanc kad nlarla cinsel iliflkiye girmemesi gerekti ini düflünür. Ancak duygular na hâkim olamaz ve Türk k z ve kad nlar yla seviflmekten kendini alamaz. ngiliz gururuna sahiptir. ngiliz sömürüsüne ve emperyalizmine sonuna kadar sad k kalm flt r. Milleti ve devletiyle övünür. Read, annesine mektup yazar. Türkler, kendi ifllerini kendileri hallettiler diye Türk zaferini haber verir. Bundan sonra Türklerle iyi geçinmek siyasetine e ilme lüzumundan ve Türklere samimî bir sevgiyle ba l l k de il; onlar bilgili okflamalarla büyülemek gere inden söz eder. Read, Türk kad nlar n fluh ve hevaî bulur. Onlar bir Ankara kedisi veya mercan gagal bir güvercin gibi sevip okflam flt r. Türk kad nlar Read in egzotik zevklerini okflam flt r o kadar. Yoksa onlar evlenilecek kad n olarak görmemifltir. O, annesinin kendisi için haz rlad niflanl k zla evlenecektir. Pierre Loti yi Aziyade roman nda bu kiflilikle fazlas yla görürüz. Pierre Loti- Aziyade iliflkisi hemen hemen ayn yla denebilecek ölçüde Read-Leyla aras iliflkide devam etmifltir. Pierre Loti ve Read, ikisi de ma rurdurlar. Don Juan karakteriyle Türk kad nlar n evlenilecek de il; e lenilecek kad nlar olarak görmüfllerdir. Pierre Loti k z kardefliyle, Read de annesiyle yaz flmalar nda evlenilecek k z n kendi milletlerinden, yak nlar ndan olmas üzerinde durulur. Her ikisi de pek çok Türk kad n taraf ndan paylafl lamaz. Her ikisi de Türkleri iyi geçinme ve yüze gülme siyasetiyle kendi devletlerine ba lay p sömürgelefltirme politikas güderler. Bir baflka ngiliz subay Marlow, Pierre Loti nin eflcinsel kiflili ini temsil eder. O boyutunun bir türevidir. Hayat bütün çirkinlikleri, kirleri, kabal klar, hayvanîlikleri ile güzel bulmaya çal fl r. Duygusuz, maddî bir cinsellikten yanad r. Read in aflk anlay fl ndan farkl d r. Read, romantik, zarif ve estetik; Marlow ise tamamen maddî, duygusuz ve kabad r. stanbul a, Do uya özgü egzotik zevkleri tatmaya gelmifltir. Kendini Pierre Loti gibi görür. stanbul a Pierre Loti nin bak fl yla bakar. stanbul a gelifl amac fludur: Her memleketin kendine mahsus zevkleri, sefahetleri, TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin Pierre Loti Tipleri - 17 her iklimin kendine göre meyveleri ve çiçekleri var. Oraya gidildi mi, lâz m gelir ki zevklerinizin kaynaklar n bunlar teflkil etsin! (s.68) Marlow, Beyo lu nun hem en meflhur kumarbazlar ndan hem de en tan nm fl cinsî sap klar ndan biridir. At f la kumar oynarken masan n alt ndan bir taraftan da seviflirler. Marlow Türkiye ye baflka hülyalar ve ümitlerle gelmiflti., yar vahflî, ya z yüzlü Türk erkeklerinin elinde bir k z gibi h rpalan p didiklenmek istiyordu. (s.189) Marlow, Pierre Loti nin eflcinsel kiflili inin bir izdüflümüdür. Pierre Loti, bir yönüyle Read gibi zarif ve romantik bir duygu adam yken bir yönüyle de vahflî, yabanî, kaba bir eflcinseldir. Aziyade roman nda Loti, her iki kiflili ini de sergilemifltir. Loti, Aziyade ile romantik bir aflk yaflarken öte yandan Samuel, Ahmet gibi birçok erkekle eflcinsel iliflkide bulunmufltur. Bir baflka iflgal subay Major Will, azg n bir flehvet delisidir. Orhan Bey i kullanarak tuza na düflürmedi i aile kad n ve k z kalmam flt r. Orhan Bey, bir bak ma Aziyade roman ndaki Ahmet tipinin izdüflümüdür. Orhan Beyin buldu u kad nlar n ço u Yeniköy deki flehvet mabedinden geçtikten sonra unutulup gider. fiehnaz Sultan bile bu flehvet mabedinden geçmifltir. Pierre Loti de Samuel, Ahmet gibi kiflileri arac k larak bir çok Türk kad n n birer cinsellik nesnesi olarak kullan p atm flt r. Ayr ca Loti ile Will aras nda bir tav r ve yaklafl m benzerli i de bulunmaktad r. Her ikisi de Türklerin kutsal, manevî ve kültürel de erlerini akla gelebilecek olan en i renç yollarla afla lam fllard r. Major Will, kiralad bir yal y oryantalist alg lamaya uygun olarak Türk kahvesi, hamam ve flehvet odas bölümlerine ay rarak döfler. Bu durum, bat l çapulcu flövalyenin ya mac ve sadist zihniyetinin bir d flavurumudur. Bat ya göre Do u, keyif, e lence ve flehvetten ibarettir. Ayr ca yal n n aile mescidini flehvet odas na çevirmekle Do uyu kültürel anlamda da iflgal etti ini simgesel olarak ortaya koyuyor. Bu hakaretâmîz tutumda kuflkusuz slâm dan intikam alma dürtüsü egemendir. Pierre Loti de Aziyade roman nda Müslümanlarca kutsal kabul edilen Eyüp te bir ev kiralam fl ve oray Will gibi bir aflk ve flehvet yuvas yapm flt. Her iki yaklafl m biçimi de ayn zihniyetin ürünüdür. Öte yandan Halide Edip Ad var n, Sinekli Bakkal adl roman ndaki Peregrini tipi de Pierre Loti nin Do unun mistik, sanatsal ve kültürel taraf na ilgi duyan kiflili inden izler tafl r. Peregrini, kilisesi taraf ndan aforoz edilmifl ve 15 y ldan beri de Müslüman Türkler aras nda yaflayan bir talyan. Buraya ruh sükûnetini bulmak için gelmifltir. Camilerde mukabele okuyan Rabia ya hayran olur. Rabia n n Kur an okuyuflu onu cezp eder. Pierre Loti, Do unun dinî, kültürel, cinsel, tabiî anlamda her türlü ortam nda huzur arayan bir adamd. Peregrini ise özellikle Do unun dinî ve sanatsal atmosferinde sükûn arar ve Pierre Loti yi bu boyutuyla temsil eder. Peregrini flöyle der: Hay r Müslüman de ilim. Hani manast rlara kapanan papazlar yok mu, onlardand m. Fakat flimdi daha ziyade Müslüman m. On befl y ld r aran zda yafl yorum. Dil, din, millet, bunlar insanlar n ruh ikliminden baflka bir fley de ildir. Garb n ruh iklimi bana çok so uk geldi. fiark ikliminde sükûn ve flifa ar yorum. ( ) Hiçbir dine mensup de ilim. Fakat e er bir din edinmek istesem mutlak Müslüman olurdum. slâm n yaratt cemaatteki ferdi kendime daha yak n bulurum. Manast rdan kaçal, papan n aforozuna u rayal on befl y l oluyor. (Devam Edecek) Urla'da sanat denize taflt ZM R - zmir'in Urla Belediyesi ile Uluslararas Suluboya Derne i, ilginç bir çal flmaya imza att. Aralar nda Urlal ressamlar n da bulundu u, çeflitli flehirlerden gelen 100 e yak n ressam, Uluslararas Suluboya Derne i nin düzenledi i Denizde Suluboya fienli i'nde biraraya geldi. fiölende ressamlar, Urla skele deki Liman Tepe de flövalelerini suyun içine yerlefltirerek denizin içinde resim yapt. fienli i kendilerini dünyaya duyurmak için yapt klar n belirten Dernek Kurucu Baflkan Atanur Do an, Bu flenli i uluslararas flenli e çevirmek istiyoruz. Bu etkinlik, bizim için ayn zamanda bir altyap çal flmas oldu. dedi. Dernek Baflkan Rabia Eyriboyuno lu da, Urla daki Sanat Soka ile sanat soka a tafl n yor, biz de suluboya resimlerimizi denize tafl mak istedik. Bizim için çok keyifli bir deneyim oldu. fleklinde konufltu. Ressamlar resimlerini yaparken ziyaret eden Urla Belediye Baflkan Sibel Uyar da, Hepimize ilham veren Urlam z n denizlerinde bu tür etkinliklerin gerçekleflmesi çok güzel. Urla Belediyesi olarak da her zaman destek verece iz. dedi. Ressamlar n denizde yapt resimlerinin de erlendirildi i yar flmada dereceye girenlere ödüllerini Baflkan Uyar verdi. Sanat Soka ndaki Uyar, sergilenen resimleri inceleyerek, Ressamlar m z baflar lar ndan dolay kutluyorum. Dilerim önümüzdeki sene Denizde Suluboya fienli i ni uluslararas bir festivalle dünyaya açar z. diye konufltu. Yar flmada Mehmet Nejatzade birinci, Muzaffer Tepekule ikinci, Ayten Taflp nar üçüncü oldu. International Watercolor Society adl topluluklarla birlikte birçok ülkeden suluboya ressamlar yla yar flmalar düzenleyen topluluk, Kum Denizi'nde kamp kurarak Urla da keyifli bir gece de geçirdi. (CHA) ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Eski dilde peçe, yaflmak. Dan fl kl dövüfl. 2. Öncecilik, üstünlük. 3. Do u Anadolu da kullan lan bir tür küçük zurna. Emile Zola n n ünlü bir eseri. 4. Irmak ya da dere suyunun h zl akt yer. Küçük bir limon türü. 5. Edirne de her y l K rkp nar gürefllerinin yap ld yer. 6. Keçinin erke ine verilen ad. Tah l n tarladaki ad. 7. Uzakl k anlat r. Gümüflün simgesi. Bir cetvel türü. 8. Bir renk. rmikle yap lan bir tür tatl. 9. Dince yasak olan. Mektup. 10. Raflar olan, kapaks z ve tafl n r dolap. 11. Naz m Hikmet in soyad. Ç plak vücut resmi. Hitit. 12. M s r n plaka iflareti. Bolluk, gürlük. 13. Hayvanlarda semizlik. Cüzi, k smi. 14. Bedenin belden afla k s mlar n y kamakta kullan lan tuvalet arac. Tembel hayvan. 15. Devlet mal, paras veya bunlar n sakland yer. 16. Baz dillerde erkek cinsten say lan kelime, müzekker. H ristiyan din adam, keflifl. 17. htiyaca yetmeyecek kadar az. Çok iyi. 18. Klavsene benzeyen klavyeli bir çalg. 19. Lahza. lkel silah. Mihrace. 20. Eski durumuna veya il biçimine getirilmifl. Bir renk. Yukar dan afla ya: 1. Gemi bar na. Beceri, ustal k. Yüz ar de erinde yüzey ölçü birimi. 2. Difli s r. Bir nota. Artvin yöresinde oynanan bir halk oyunu. Soru sözü. 3. Politika. Evcil bir geyik türü. Bir muayene için hekime ödenen ücret. 4. Favori. fiark da her k tadan sonra tekrarlanan ve bestesi de iflmeyen bölüm. Lisan. Kötü dikifl sebebiyle kumaflta oluflan büzülme veya k vr lma. 5. Camilerde müezzinin ezan okudu u yer. Emanet olarak. Makinede yap lan bir tür antika. 6. K y, kenar, sahil. fiikâr. Seçiciler Kurulu. Evliya, ermifl, veli. 7. fiöhret, ün. Efli olmayan, biricik, tek. Yank, akis. Öküz yemli i. 8. Üstten sa a do ru e ik olan bas m harfi. Karagöz oyununda kullan lan kam fl düdük. Sarma, çevirme, kuflatma. 9. lgi eki. Vücuda fl r nga ile s v verme ifl, zerk. Kumaflla astar aras na konularak giysinin dik durmas n sa layan kolal bez. Vilayet. Kalsiyumun simgesi. 10. Kad ns davran fllar olan erkek. Seçkin. Bir tür baykufl. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

10 1025 Haziran 2014 Çarflamba - SAGLIK Çocuklarda görülen rota virüsü dans eden göz sendromu na neden olabilir SAMSUN - Özellikle 4 ayl k ile 4 yafl aras çocuklarda s k görülen kusma, a r ishal gibi belirtilerle kendini gösteren rota virüsü, çocuklarda dans eden göz sendromu na neden olabiliyor. Gözüm istem d fl, çok h zl bir flekilde bir çok yöne hareket etmesi olarak tan mlanan sendrom, ço unlukla rota virüsü hastal tedavi edildi inde kendili inden düzelme gösteriyor. Dünyagöz Ataköy den Opr. Dr. Sefa Kaçar, daha s k çocuklarda görülen rota virüsünün, ebeveynlerin hasta bebe in alt n de ifltirdikten sonra el y kamamalar, enfekte su, yiyecek ve havadaki damlac klarla bulaflt n söyledi. Rota virüsünün bulant, kusma, sulu ishal, atefl, afl r su kayb ve gözyafl n n ç kmamas gibi sorunlara yol açt n belirten Dr. Sefa Kaçar, Genellikle s v kayb n n dengelenmesiyle hastal k düzelmeye bafllar ancak nadir de olsa menenjit gibi ciddi tablolar görülebilir. Beyin dokusunun tutulmas ile birlikte çocukta dans eden gözler sendromu oluflabilir. diye konufltu. Dans eden gözler sendromu nda, gözlerde istemd fl çok h zl bir flekilde hem yatay hem de dikey ve arka arkaya olan h zl heraketlerin olufltu unu ve bunlar n da kaotik bir görüntü yaratt n belirten Dr. Sefa Kaçar, flunlar söyledi: Bu h zda hareketlere opsoklonus ad verilir. Di er bir adland rma da manik bak fllard r (sakkadomania). Opsoklonus, ataklar halinde ya da aral kl olarak görülebilir. Göz kapaklar aç k veya kapal olabilir, uykuda bu hareketler durabilir. Herhangi bir göz uyar s nda, kaotik görüntü artabilir. Hastalar bakt klar yerin salland n hissederler ama çift görme flikayeti olmaz. Bir di er nadir rota virüsü komplikasyonu da görme sinirlerinde fliflkinlik, ödem, flafl l k ve denge bozukluklar d r. Dans eden gözler sendromunun baflka sebeplere ba l olarak da görülece ine dikkat çeken Dr. Sefa Kaçar, bu durumda tedavide kortizon ve kemoterapi ilaçlar gerekirken, rota virüsü hastal na ba l oluflan dans eden gözler sendromunda ise kendili inden düzelmenin izlenebilece ini söyledi. (CHA) UV BASKI MAK NES ORMAN VE SU filer BAKANLI I METEOROLOJ GENEL MÜDÜRLÜ Ü DAR VE MAL filer DA RES BAfiKANLI I UV Bask Makinesi al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Karargahtepe Mahallesi Kütükçü Alibey Caddesi No: KALABA KEÇ ÖREN/ANKA- RA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 1 Adet UV Bask Makinesi Al m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Meteoroloji Genel Müdürlü ü Matbaas na teslim edilecektir. c) Teslim tarihi : Teslim süresi, ifle bafllama tarihinden bafllayarak flartnameye uygun olarak çal fl r ve kullan ma haz r vaziyette 45 (K rkbefl) takvim günü içinde teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Meteoroloji Genel Müdürlü ü Karargahtepe Mahallesi Kütükçü Alibey Caddesi No: Kalaba/Keçiören/ANKARA b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Yetkili sat c l veya imalatç l gösteren belgeler: a) malatç ise imalatç oldu unu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili sat c veya yetkili temsilci ise yetkili sat c ya da yetkili temsilci oldu unu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukar daki belgelerden biriyle birlikte sundu u serbest bölge faaliyet belgesi. steklilerin yukar da say lan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmas yeterli kabul edilir. steklinin imalatç oldu u afla daki belgeler ile tevsik edilir. 1. stekli ad na düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 2. steklinin üyesi oldu u meslek odas taraf ndan aday veya istekli ad na düzenlenen Kapasite Raporu, 3. steklinin kay tl oldu u meslek odas taraf ndan aday veya istekli ad na düzenlenen malat Yeterlik Belgesi, 4. steklinin kay tl oldu u meslek odas taraf ndan aday veya istekli ad na düzenlenmifl ve teklif etti i mala iliflkin Yerli Mal Belgesi, 5. steklinin al m konusu mal üretti ine iliflkin olarak ilgili mevzuat uyar nca yetkili kurum veya kurulufllarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatç oldu unu gösteren belgeler Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: Teklif edilen UV Bask Makinesinin teknik flartnamede belirtilen flartlara uygunlu unu teyit etmek amac yla ayr nt l teknik bilgilerin yer ald orijinal Türkçe kataloglar, foto raflar vb. tan t m materyalleri ihale dosyas nda sunulacakt r. stekli, Teknik fiartnamenin her maddesine, tek tek ve Teknik fiartname düzenine uygun olarak cevapland racak, verilen cevaplar aç k ve anlafl l r olacak; "Tamam", "Anlafl ld " gibi cevaplarla geçifltirilmeyecek, cevap verilmeyen maddeler, uygun olmad fleklinde de erlendirilecektir. Teknik flartnameye cevaplar firma kafleli ve firma yetkilisi taraf ndan imzalanm fl olarak ihale dosyas nda sunulacakt r. 5.Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l Orman ve Su flleri Bakanl Merkez Saymanl k Müdürlü ü Sö ütözü/ankara adresine yat r lacak makbuz karfl l Meteoroloji Genel Müdürlü ü dari ve Mali fller Dairesi Baflkanl Levaz m ve kmal fiube Müdürlü ü hale Servisinden sat n al nacakt r. adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Meteoroloji Genel Müdürlü ü dari ve Mali fller Dairesi Baflkanl Muamelat fiube Müdürlü ü Gelen Evrak Servisi. adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altm fl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar ULUSLARARASI ANADOLU GÜNLER 11 KÜLTÜR VE SANAT FEST VAL PROGRAMI ORGAN ZASYONU H ZMET ALINACAKTIR ET MESGUT BELED YES KÜLTÜR VE SOSYAL filer MÜDÜRLÜ Ü ULUSLARARASI ANADOLU GÜNLER 11 KÜLTÜR VE SANAT FEST VAL PROGRAMI OR- GAN ZASYONU hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : 30 A USTOS MAHALLES fieh T HASAN ÖZTÜRK CADDES ET MES- GUT/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : ULUSLARARASI ANADOLU GÜNLER 11 KÜLTÜR VE SANAT FEST VAL PROGRAMI ORGAN ZASYONU H ZMET ALIMI Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : P YADE MAH. AH ELVAN CAD. TÜRK BEYLER KENT MEYDANI ET MES- GUT/ANKARA c) Süresi : fle bafllama tarihi , iflin bitifl tarihi halenin a) Yap laca yer : Etimesgut Belediye Baflkanl - Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü Kat:4-30 A ustos Mah. fiehit Hasan ÖZTÜRK Cad. No : 5 Etimesgut / ANKARA b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli taraf ndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullan lmam fl nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde k s tlama bulunmayan mevduat n gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarlar toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sa lanabilir steklinin ihalenin yap ld y ldan önceki y la ait y l sonu bilançosu veya eflde er belgeleri: a) lgili mevzuat uyar nca bilançosunu yay mlatma zorunlulu u olan istekliler y l sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sa land n gösteren bölümlerini, b) lgili mevzuat uyar nca bilançosunu yay mlatma zorunlulu u olmayan istekliler, y l sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sa land n gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sa land n göstermek üzere yeminli mali müflavir veya serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eflde er belgelerde; a) Cari oran n (dönen varl klar / k sa vadeli borçlar) en az 0,75 olmas, b) Öz kaynak oran n n (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmas, c) K sa vadeli banka borçlar n n öz kaynaklara oran n n 0,50 den küçük olmas, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aran r. Yukar da belirtilen kriterleri bir önceki y lda sa layamayanlar, son iki y la ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki y l n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanmad - na bak l r. Serbest meslek erbab n n verece i, ilgili mevzuat na göre düzenlenmifl ve onaylanm fl serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen de erlere göre, son y la ait toplam gelirin toplam gidere oran n n veya son iki y la ait gelir ve giderlerin parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden bulunacak oran n en az (1,25) olmas flart aran r. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müflavir veya serbest muhasebeci mali müflavir ya da vergi dairesince onayl olmas gerekir fl hacmini gösteren belgeler: a) halenin yap ld y ldan önceki y la ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt alt nda devam eden hizmet ifllerinin gerçeklefltirilen k sm n n veya bitirilen hizmet ifllerinin parasal tutar n gösteren, ihalenin yap ld y ldan önceki y lda düzenlenmifl faturalar, Bu belgelerden birinin sunulmas yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden, taahhüt alt nda devam eden ifllerin gerçeklefltirilen k sm n n veya bitirilen ifllerin parasal tutar n n ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmamas gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sa layan ve sa lad kritere iliflkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki y lda sa layamayanlar, son iki y la ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki y l n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanamad na bak l r Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: HER TÜRLÜ KONSER, FEST VAL, FUAR, ORGAN ZASYON filer 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Liras ) karfl l Etimesgut Belediye Baflkanl - Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü Kat:4-30 A ustos Mah. fiehit Hasan ÖZTÜRK Cad. No : 5 Etimesgut / ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Etimesgut Belediye Baflkanl - Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü Kat:4-30 A ustos Mah. fiehit Hasan ÖZTÜRK Cad. No : 5 Etimesgut / ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, ihale üzerine b rak lan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Di er hususlar: hale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen aç klama istenmeksizin ekonomik aç dan en avantajl teklif üzerinde b rak lacakt r. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

11 DIS DÜNYA Almanya da çocuk cinayetinde flüpheler NSU üyesine çevrildi BERL N - Almanya da 8 i Türk 10 kifliyi öldüren afl r sa c terör örgütü NSU üyelerinden Uwe Böhnhardt ile yak n arkadafl Enrico T. nin, Jena da 1993 y l nda ifllenen ve bugüne kadar ayd nlat lamayan çocuk cinayetinin flüphelileri olarak görüldü ü bildirildi. Gera kenti savc s Jens Wörmann, Bernd Beckmann cinayetiyle ilgili yeni bir soruflturma bafllat ld n, flüphelerin NSU üyelerinden Uwe Böhnhardt ile çocukluk arkadafl Enrico T. üzerinde yo unlaflt n aç klad. Savc Wörmann, yeni soruflturman n gerekçesi olarak izleri analiz etmek için daha iyi imkanlara sahip olmalar n gösterdi ancak ayr nt vermedi. Soruflturmaya, Federal Kriminal Dairesi (BKA) yetkililerinin de dahil oldu u bildirildi. 6 May s 1993 te kaybolan 9 yafl ndaki Beckmann n cesedi, 12 Bosna da felaketin bilançosu: 2 milyar avro Bosna Hersek D fliflleri Bakan Zlatko Lagumciya, ülkede yüzy l n en büyük sel felaketinde meydana gelen zarar n yaklafl k iki milyar avro (3,95 milyar KM) oldu unu söyledi. SARAYBOSNA - Bosna Hersek D fliflleri Bakan Zlatko Lagumciya, AA muhabirine yapt aç klamada, ülke topraklar n n beflte birinin sellerden zarar gördü ü ve onbinlerce insan n evlerini terk etmek zorunda kald n söyledi. Bosna Hersek te sel felaketinin zarar n belirlemek için görevlendirilen Avrupa Birli i (AB), Birleflmifl Milletler (BM) ve Dünya Bankas ekiplerinin, ifllerini belirledi i tarihe kadar tamamlad n anlatan Lagumciya, zarar n tam olarak belirlenmesi ile felaket bölgesinde iyilefltirme çal flmalar na bafllanaca n vurgulad. Lagumciya, raporunda belirlenen tarihte bitirilmesinden dolay katk da bulunan kurum ve kurulufllara teflekkür Rusya da çifte vatandafll k yasas yürürlü e giriyor, cezalar gündemde ederek, flöyle konufltu: Rapor, altyap, enerji, sa l k, e itim, tar m, hayvanc l k, bal kc l k, orman, su ve kanalizasyon, üretim, ticaret ve istihdam alanlar n kaps yor. Bosna Hersek te sel felaketi nedeniyle oluflan zarariki milyar avro (3,95 milyar). Bu ülkenin gayri safi yurtiçi has las n n yüzde 16 s na denk. Lagumciya, zarar ile ilgili di er sonuçlar n yak n tarihlerde daha detayl olarak aç klanaca n belirterek, Bosna Hersek teki felaketin sadece 3 günlük zarar n n devlet kurumlar n n 4 y ll k bütçesini aflt na dikkat çekti. Ülkede onar m ve iyilefltirme çal flmalar için gerekli planlamalar n da yap ld na iflaret eden Lagumciya, çal flmalar n 6 ile 12 ay süresi boyunca konut, tar m ve istihdam konular na a rl k verilece ini belirtti. Lagumciya, Baz yard m kampanyalar düzenlendi ve belirli miktarda yard m topland. fiu anda asl nda S rbistan daki sellerle ilgili ayn raporun yay nlanmas n bekliyoruz, bununla birlikte Brüksel de temmuz bafl nda yap lmas planlanan konferans içinde bir fikir ortaya ç kacak diye konufltu. Bosna Hersek ve S rbistan da May s ay ortas nda yaflanan son 120 y l n en büyük sel felaketinde bir çok kent tamamen su alt nda kal rken, binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kald. Afl r ya fl, sel ve heyelana neden olurken, çok say daki ev de y k lm flt. Sel felaketi nedeniyle Balkanlar da toplam 35 kifli hayat n kaybetti. Türkiye, Rusya dan Mavi Ak m n kapasitesinin art r lmas n istiyor MOSKOVA - Rusya n n baflkenti Moskova da Rus-Türk fladamlar Birli i nin (RT B) organize etti i toplant da Moskova Avukatlar Birli i, DE YURE Avukatlar Bürosu Baflkan Nikita Filippov, Çifte Vatandafll a Ceza Kanunu Yürürlü ü konusunda Türk ifladamlar na bilgi verdi. RT B Moskova merkez ofisinde düzenlenen görüflmeye RT B Baflkan Naki Karaaslan, üye ifl adamlar ve Türk firma temsilcileri kat ld. Görüflmede konuflan Karaaslan, çifte vatandafll k baflta olmak üzere baz konular n Rusya da çal flan Türk vatandafllar na ayd nlat lmas gerekti ini vurgulad. Rus parlamentosu alt kanad Duma Mülkiyet Komisyonu uzman, avukat Filippov, 23 May s ta ç kart lan çifte vatandafll kla ilgili kanun de ifliklikleri ve 2'den fazla idari ceza alan yabanc vatandafllar n Rusya ya girifl yapmas n yasaklayan kanuna iflaret etti. Filippov, söz konusu yasan n 4 Haziran da Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin taraf ndan imzaland ve 4 A ustos ta yürürlü e girece ini hat rlatt. Yeni kanuna göre çifte vatandafllar, çifte vatandafll k durumunu bildirmek zorundalar. Rusya da sürekli olarak yaflayan çifte vatandafllar yaz l olarak ikinci vatandafll n bildirmek zorunda. Ayr ca çifte vatandafllar n n çocuklar e er çocuklar da çifte vatandaflsa bunun için de bildiriyi yapmalar gerekiyor. (CHA) gün sonra Saale nehri k y s nda bulunmufltu. Cesetten birkaç metre ileride, Enrico T ye ait olan bir bot motoru görülmüfl ancak cinayet ile ba lant s n gösterecek herhangi bir kan t tespit edilememiflti. Enrico T. ile yak n arkadafl Uwe Böhnhardt, 1993 y l nda Jena ve çevresinde çok say da adi suç olay na kar flm fl, Böhnhardt h rs zl k ve yaralama suçlar ndan 4 ay hapis cezas na çarpt r lm flt. Enrico T, 1990 l y llar n sonunda Ceska 83 marka bir silah n temin edilip Uwe Böhnhardt a verilmesinde arac olmufl, silah y llar nda 8 i Türk 10 kiflinin öldürülmesinde kullanm flt. Baflsavc l k yürüttü ü soruflturmada, Enrico T. nin o tarihte NSU terör örgütünden ve cinayetlerden haberdar olmad sonucuna vararak, hakk nda suçlamada bulunmam flt. MOSKOVA - Rusya n n baflkenti Moskova da düzenlenen 21. Dünya Petrol Kongresi nde bas n toplant s nda konuflan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Ukrayna kesintisi nedeni ile risk olufltu unu, Mavi Ak m üzerinden ek 3 milyar metreküplük do algaz al m talebinde bulunduklar n söyledi. Türkiye ek al mla ilgili yeni bir fiyat ve anlaflma flartnamesinin oluflturulmas için çal fl yor. Rus do algaz n n TANAP üzerinden sevki ile ilgili soruya yan t veren Y ld z, Bu konuda herhangi bir talep ya da arz yok. Mavi Ak m n kapasite art r m ile ilgili talebimiz var. 3 milyar metreküplük ek do algaz al m için çal fl yoruz. Fiyat ve flartlarda anlaflabilirsek olabilir. dedi. Ukrayna kesintisinin Bat Hatt ndan gelen arz etkilemesi durumunda alternatif olmad n kaydeden Bakan, Bat Hatt ndan 14 milyar metreküp al m yap yoruz. Türkiye için bu arz son derece önemli Ukrayna da kesilen gaz n transit sevkiyat etkilememeli diye düflünüyoruz. ifadelerini kulland. Türkiye 1 Ocak 2015 den itibaren de Rus do algaz nda fiyat revizyonu ile ilgili çal flmalar ele alacak. IRAK TAN PETROL SEVK YATI SÜRÜYOR Kuzey Irak petrollerinin Türkiye üzerinden sevkiyat n n hukuka uygunlu u konusunda yöneltilen bir soruya cevap veren Bakan Y ld z, Türkiye nin petrol al m n n büyük ço unlu unu Irak tan gerçeklefltirdi ini söyledi. Bakan, Sat lan petrol Irak n petrolüdür. Irak n petrol boru hatt düzenlemeleri Irak a ait. Biz Ba dat la anlaflma, Erbil le de özel hükümlere tabi sözleflme yapt k. Tüm bunlar hukuk sistemi içinde gerçeklefliyor. de erlendirmesinde bulundu. ULUSLAR ARASI TAHK MDE SORUN YAfiANMAYACAK fiu anki siyasi istikrars zl n geçmesi ile tafllar n yerine oturaca n, Irak n kuzey ve güneyi ile bir bütün oldu unu vurgulayan Bakan Y ld z, Uluslar aras tahkimde bir sorun yaflanmayacak. Irakl kardefllerimizle anlaflabilece imizi umuyorum. Biz Irak n petrolünü sat yoruz. Burada oluflan gelir Irak n tamam nd r. Ak fl devam ediyor. Üretilirse iletiliriz. letilirse tüketilir. Türkiye bölgesinde enerji sektörü ile ilgili pozitif tutumunu devam ettirecek. fleklinde konufltu. (CHA) 25 Haziran 2014 Çarflamba11 Bosna Hersek te tarihi camiye çirkin sald r LIVNO - Bosna Hersek in bat s ndaki Livno kentinde bulunan ve yaklafl k 450 y l önce infla edilen tarihi Ahmed Dukater Camisi nin kap s k rarak içeri giren kifli ya da kifliler, duvarlara küfür içerikli mesajlar yazd ve dini kitaplara zarar verdi çiflleri Bakanl Sözcüsü Ivica Vrdolyak, AA muhabirine yapt aç klamda, polisin olay yerinde incelemelerde bulundu unu söyledi. Vrdolyak, camiye giren ve girifl kap s na zarar veren kifli yada kiflilerin arand n belirterek, Camide bulunan kitaplara ve ses sistemine zarar verildi, camiye ba fllanan belli miktarda para al nd. fiah slar caminin iç duvarlar na küfür içerikle mesajlar yazd dedi. Livno Baflimam Cevat Haciç ise sald r ya iliflkin yapt aç klamada, bu çirkin sald r y kimin ve neden yapt na dair herhangi yorumda bulunmak istemedi ini, Livno polisinden olay n en ince detaylar na kadar araflt r lmas n beklediklerini ifade etti. H rvatlar n yo un yaflad Livno nun baflimam Hociç, Komflular m zla (H rvatlar) iyi iliflkilerimiz var ve bu iliflkileri soru iflareti alt na koymak istemiyoruz. Bu yüzden polis en h zl bir flekilde olay araflt rmas, çirkin sald r y yapanlar bulmas gerekiyor diye konufltu. Bu arada, 1870 y l nda infla edilen, savafl s ras nda H rvat birliklerince y k lan ve sonra yeniden infla edilen tarihi Çurçinitsa Camisinin önceki gün yap lan aç l fl n n hemen sonras nda sald r n n gerçekleflmesi dikkat çekti. Livno kentinin eski çarfl s nda yeralan ve 1562 ile 1574 y llar aras nda infla edilen Ahmet Dukater Camisi, yan nda bulunan saat kulesi ile birlikte kentin sembollerinden biri. Tarih boyunca farkl ordular taraf ndan zarar gören ve bir kaç kez onar lan cami, en son 2000 y l nda Bosna Hersek Federasyonu Hükümeti nin deste iyle onar lm flt. Evliya Çelebi de 1660 y llar ndan Livno bölgesini gezerken, hakk nda çarfl n n yan nda bulunan eski, duvarlar sert, kubbeli bir cami fleklinde yazm flt. ran ile nükleer müzakereler, nihai anlaflmaya odakland V YANA - Avrupa Birli i (AB) D fl liflkiler ve Güvenlik Politikas Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ün sözcüsü Michael Mann, ran ile nükleer müzakerelerin beflinci turuyla ilgili olarak Müzakereler, nihai anlaflman n parças olabilecek metnin içeri ine odakland dedi. Mann, Viyana daki BM binas nda gerçekleflen müzakereler devam ederken, bas n merkezine gelerek gazetecilere aç klamalarda bulundu. Müzakerelerin, ran D fliflleri Bakan Cevad Zarif ve AB Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton un baflkanl nda bafllad n ve yaklafl k 1,5 saat sürdü ünü söyledi. Müzakerelerin uzmanlar düzeyinde devam etti ini belirten Mann, Müzakereler, nihai anlaflman n parças olabilecek metnin içeri ine odakland. Uzmanlar, baz konular üzerinde müzakerelere devam edecek dedi. Müzakerelerin farkl bir formatta yo un flekilde sürdü ünü kaydeden Mann, taraflar aras nda farkl l k bulunup bulunmad na iliflkin soru üzerine, farkl l klar n bulundu unu ancak müzakerelerin pozitif bir atmosferde sürdü ünü söyledi. Mann, önemli olan n iyi ve herkesi memnun edecek bir anlaflma yap lmas oldu unu vurgulad. ran ile 5+1 ülkeleri aras nda 24 Kas m 2013 te Cenevre de var lan geçici anlaflmaya göre, 20 Temmuz 2014 e kadar nihai bir anlaflma sa lanmas öngörülüyor. Söz konusu tarihe kadar bir anlaflma sa lanamamas durumunda müzakereler 6 ay daha uzat labilecek BULMACANIN ÇÖZÜMÜ L S A M K E N S Y A T F M E Y N A N A E A K A N A K L M N S A R A Y Ç T E K E E K N M T A A G T E A L R E V A N H A R A M N A M E A E T A J E R L R A N N Ü E T E T B E R E K E T T A V T K E L B D E O A Y H A Z N E A E R L R A H P K I T P E K A L A T E P N E T L A N O K R A C A R E S T O R E A K

12 12 25 Davuto lu ndan s cak mesajlar Haziran 2014 Çarflamba D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, "Kerkük'ün, bütün Irakl unsurlar n bütün bölgeye örnek teflkil edecek bir bar fl ve huzur flehri olmas n istiyoruz ve bu çerçevede de Türkiye'den orada yaflayan herkese sadece dostluk, huzur ve bar fl için at lacak her ad ma destek mesaj gelir" dedi. ITC Baflkan Salihi, "Biz de bölgenin önemli bir parças y z. Bir tek Irak de il, Suriye ve Filistin'de oldu u gibi bütün Ortado u'da yaflayan Türkmenler var. Türkmenlerin di er milletler gibi bu co rafyan n üzerinde dimdik durmas gerekiyor" diye konufltu. ANKARA - D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, "Kerkük'ün, bütün Irakl unsurlar n bütün bölgeye örnek teflkil edecek bir bar fl ve huzur flehri olmas n istiyoruz ve bu çerçevede de Türkiye'den orada yaflayan herkese sadece dostluk, huzur ve bar fl için at lacak her ad ma destek mesaj gelir" dedi. Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyeleriyle bakanl kta bir araya gelmesinin ard ndan ortak bas n toplant s düzenleyen Davuto lu, Türkmen heyetiyle dört konuda istiflarelerde bulunduklar n söyledi. Bunlardan ilkinin insani yard mlar oldu unu dile getiren Davuto lu, Türkiye olarak s n r n çok ötesindeki bölgelere dahi insani yard m söz konusu oldu unda nas l seferber olduklar n hat rlatt. Tek tek ihtiyaçlar gözden geçirdikleri toplant da Baflbakanl k Afet ve Acil Durum Yönetimi Baflkanl (AFAD) Baflkan Fuat Oktay' n da haz r bulundu unu söyleyen Davuto lu, "Bütün Irakl ve Türkmen kardefllerimizin ihtiyaçlar bizim için karfl lanmas gereken bir görevdir. Bundan sonra gece gündüz elimizden gelen her fleyi yapaca z" diye konufltu. Türkmenlerin Irak' n asli unsurlar oldu unu vurgulayan Davuto lu, bu vas flar dolay s yla da kendi aralar ndaki birlik ve beraberliklerin hayati derecede önemli oldu unu söyledi. Etnik ya da mezhebi temelde Irakl lar n karfl karfl ya gelmesinin kendilerini sadece üzece ini belirten Davuto lu, bu hususun üzerinde detayl olarak durduklar n n alt n çizdi. Ahmet Davuto lu, bu çat flmalar esnas nda Türkmenlerin Sünni-fiii ayr m na yönelmemesi umudunu tafl d klar n ifade ederek "Böyle bir mezhepçilik bizim kültürümüzde yoktur. Böyle bir fitnenin zuhur etmemesi için bütün Türkmenlerin omuz omuza olmalar ve Irak' n bar fl için birlikte çal flmalar özel bir önem tafl r" diye konufltu. Çat aday hsano lu temiz ka d n ald En do ru karar millet verecektir STANBUL - CHP ve MHP'nin cumhurbaflkan aday olarak önerdi i Ekmeleddin hsano lu, adli sicil kayd ald. Ça layan'daki stanbul Adalet Saray 'na gelen hsano lu, vatandafllar n kulland C kap s ndan binaya girerek Adli Sicil Bürosu'na gitti. hsano lu, burada adli sicil kayd n ald ktan sonra görevli memurlarla tokalaflt. fllemlerinin ard ndan adliye ç k fl nda gazetecilerin sorular n yan tlayan hsano lu, ''Sebebi ziyaretimiz müracaat dosyas n tamamlamak için gerekli adli sicile ait kayd almakt r. Bu kayd arkadafllar da alabilirlerdi. Fakat ben kendim gelmek istedim. Bizzat kanundaki hükme göre flah slar n kendilerinin almas laz m. Vekalet yollar da var ama ben kendim gelip almak istedim. flte gördü ünüz gibi iki dakikada sa olsunlar verdiler. Demek ki endifle edecek bir fley yok" diye konufltu. hsano lu, ''Adliye personeli Çok kritik bir kuflakta yer alan Türkmenlerin, buraya mücavir bölgelerde yaflayan Arap ve Kürtlerle ve di er unsurlarla iliflkilerini dostça gelifltirmesine duyulan ihtiyac dile getiren Davuto lu, "Türkmenler, Sünni olsun, fiii olsun bütün Araplarla; Süleymaniye'den olsun, Erbil'den olsun bütün Kürtlerle ve di er unsurlarla as rlarca birlikte yaflad lar, bundan sonra da birlikte yaflayacaklar" ifadelerini kulland. Ekmeleddin hsano lu, "Karar milletimiz verecektir. Milletimiz her zamanki gibi en do ru, en hay rl karar verme hususunda büyük tecrübeye sahiptir. Bu konuda da milletimiz bu tecrübesini, bu birikimini gösterecektir" dedi. sizi hofl karfl lad, nas l buldunuz?" sorusuna, "Çok sevindim. Allah'a flükür gitti imiz her yerde herkes çok hofl bir flekilde karfl l yor. Müspet ince ifadelerle, hay rhah düflüncelerle iyi temennilerini ifade ediyorlar. Bu da beni mutlu ediyor'' cevab n verdi. Seçim yar fl n n çok medeni ve çok seviyeli bir flekilde bafllayaca ndan emin oldu unu belirten hsano lu, "Karar milletimiz verecektir. Milletimiz her zamanki gibi en do ru, en hay rl karar verme hususunda büyük tecrübeye sahiptir. Bu konuda da milletimiz bu tecrübesini, bu birikimini gösterecektir" de erlendirmesinde bulundu. Sab ka kayd olup olmad sorusuna gülerek cevap veren hsano lu, "Çok, neler yok... Allah'a flükür tertemiz'' dedi. Seçim kampanyas na nereden bafllayaca sorulan hsano lu, Yozgatl oldu unu belirterek, seçim start n n bu ilden verilece ini kaydetti. Taha KIVANÇ HABER Dar s bafl m za Amerika ilginç bir ülke. Kötü niyetli politikac lar, kendine-özel gündemi olan medya, insanlar orada da kand r - yor; ama sonradan a r bedeller ödüyorlar. Aldanmayan politikac lar, gerçe i aramaktan çekinmeyen dürüst gazeteciler ödetiyor onlara bedeli... F rsatç m ar yorsunuz? ABD de de g rla öyleleri... Irak ta Ifi D in dengeyi de ifltirmesi, ABD de, savaflkan Neo-Ç lg nlar n yeniden görünmelerine yol açt ; fakat, kafalar n ç kart r ç kartmaz, hem dürüst politikac lardan hem de gerçe i e ip bükmeyen gazetecilerden a zlar n n pay n ald lar... Bizde olmayan bu iflte... 1 Mart (2003) tezkeresi öncesi ve sonras nda ülkeyi aldatan pek çok gazeteci hâlâ köfleleri ve ekranlar iflgal ediyor bizde; oysa ABD deki benzerleri insan içine ç kamaz hale geldiler, isimlerini kimse hat rlamas n diye dua ediyorlar... Edward Snowden ismini herhalde biliyorsunuzdur: CI- A ad na çal fl rken çok gizli belgelerle birlikte ortadan kaybolan, belgeler dünya bas n na düfltükçe sayesinde pek çok gerçe i ö rendi imiz genç... Onun son ifflaat 11 Eylül (2001) u ursuz eylemleriyle ilgiliydi. Bir Amerikan TV kanal n n (NBC) ana haber sunucusu karfl s na Moskova da oturdu Snowden ve tam dört saat boyunca ABD nin anayasaya ve yasalara ayk r istihbarat faaliyetlerini anlatt. NBC o uzun görüflmeden bir saatlik bir program yapt... NBC nin Amerikal izleyicilere sunmad bölümlerde yer al yordu 11 Eylül le ilgili ifflaat... Elindeki belgelere göre, Amerikan topraklar nda kanl bir eylem planland - ndan Washington yönetiminin haberi oldu unu, ama önlemek için k l n bile k p rdatmad n aç klad Snowden Eylül: O Kader Sabah adl kitab mda (Timafl Yay nlar ) toplanan döneme ait Kulis lerde s ca s ca na yapt m tespiti do ruluyor bu istihbari bilgi... Bushve ekibi tabii Dick Cheney de Irak ta kitle imha silâh (K S) bulunmad n da, Saddam Hüseyin in el-kaide ve Üsame bin Laden le herhangi bir iliflkisi olmad n da biliyordu. Sadece Amerikal lara de il bütün dünyaya yalan söylediler ve kand rd lar. Bir tek Türkiye yi kand ramad lar... TBMM 1 Mart tezkeresini reddederek sahtekârlar n surat na tokat indirdi. CIA Irak n elinde K S bulunmad n biliyordu. Irak n K S projesinin bafl ndayken Bat ya s nan Hussein Kamel, ellerindeki bütün kimyasal ve biyolojik silâhlar Saddam n imha ettirdi ini 1995 y l a ustos ay nda BM denetçilerine söylemiflti çünkü... Medya yard m yla yayd yalanlarla Irak a girdi ABD ve sonras n biliyoruz... Dünyan n bafl na büyük belâlar açt lar öncesinde el-kaide Irak a ad m atam yordu, flimdi hem kendi ismiyle hem Ifi D ve en-nusra olarak büyük kentleri yönetimi alt na al yor... ABD sayesinde... Bush ve Cheney sayesinde... New York Times gibi gazeteler ve Judith Miller gibi gazeteci k - l kl propagandac lar sayesinde... TBMM taraf ndan reddedilen 1 Mart tezkeresi öncesinde Türkiye yi de yalanlara bo an gazeteler ve gazeteciler olmufltu, hat rlay n: Hürriyet manfletinden Baflbakan Washington u arad nda telefon meflgul sesi verecek anlam na gelen manfletler at yor, CNN-Türk e savaflkan Paul Wolfowitz i konuk eden gazeteciler, muhataplar n n Bunun intikam al nacak anlam na gelen sözlerini hiç sorgulamadan bizlere yans t yorlard... Judith Miller art k ortal kta görünmüyor; NYT hem itibar, hem de okur kaybetti... Geçen gün, Dick Cheney yeniden ortaya ç kt ve Wall Street Journal gazetesine, izledi i fazla at lgan olmayan politikalar sebebiyle Barack Obama y elefltiren bir yaz yazd. Amerikan sald rganl n n borazan Fox-TV nin kad n sunucusu bile dayanamad ve Cheney i, hem de yüzüne karfl, yalanc l kla itham etti. Senatör Harry Reid, Cheney in yanl fl taraf nda bulunmak tarihin do ru taraf nda bulunmak demektir dedikten sonra, Irak savafl n n mimarlar ndan iflitmek istedi im tek fley özür sözcükleridir diye de ekledi. Paul Wolfowitz in de lâflar a z na t kand televizyona ç kmaya kalk fl nca. tibarl bir gazeteci savafla karfl ç km flt Ne ifli var televizyonda bu herifin; onun ve di er savafl ç rtkanlar n n, Bill Kristol un, Charles Krauthammer in, Robert Kagan ve ötekilerin Irak ta bafl m za açt klar pisliklerden sonra söz söylemeye haklar yok diye yazd. Cesur olma zaman Haziran 2014/STAR Avrupa ülkelerine Ifi D UYARISI BERL N - Avrupa Birli i'nin (AB) Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove, Avrupa ülkelerinden Suriye ve Irak'a savaflmak için gidenlerin say s n n 2 bini aflt n belirterek "Ifi D'in baz militanlara, Avrupa'da sald r lar düzenlemek üzere e itim vermeye bafllad yönünde emareler var" dedi. AB Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove, Irak fiam slam Devleti'nin (Ifi D) Avrupa için de tehlike haline geldi i uyar s nda bulunarak AB ülkeleri aras nda ve bölge ülkeleriyle güvenlik alan nda daha güçlü iflbirli i istedi. Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin sorular n yan tlayan De Kerchove, Almanya, Danimarka, sveç, ngiltere, spanya, rlanda, Belçika, Fransa ve Hollanda'dan 2 binden fazla kiflinin savaflmak için Suriye ve Irak'a gitti ini ifade ederek bunlar n bir k sm n n geri döndü ünün tespit edildi ini, güvenlik birimlerinin takip edemedi i savaflç lar n tehlike oluflturdu unu söyledi. Gilles de Kerchove, "Ifi D'in baz militanlara, Avrupa'da sald r lar düzenlemek üzere e itim vermeye bafllad yönünde emareler var. Muhtemelen onlara nas l flüphe uyand rmadan hareket edeceklerini, nas l hedef seçeceklerini, nas l do ru zaman seçeceklerini ya da nas l bir hücre kurabileceklerini ö retiyorlar" diye konufltu. ngiltere'nin, geri dönen savaflç lar n planlad büyük bir sald r plan n ortaya ç kard n, Fransa'n n güneyinde bir flüphelinin büyük miktarda patlay c yla yakaland n, may s ay nda Brüksel'deki Yahudi Müzesi'ne düzenlenen sald r n n zanl s n n Suriye'de savafl p dönen bir kifli oldu unu belirten Gilles de Kerchove, bu kiflilerin güvenlik birimleri taraf ndan çok yak ndan izlenmesi gerekti ini ancak bunun çok zor oldu unu kaydetti. AB Terörle Mücadele Koordinatörü, "Bu kiflilerin 24 saat boyunca izlenmesi gerekiyor. Bir kifliyi gizli bir flekilde izleyebilmek için 20 polis memuruna ihtiyaç var. Ancak Belçika gibi bir ülkenin örne in 200 kifliyi takip etmesi imkans z" dedi. Kerry: ABD, Irak'ta terörle mücadeleye destek veriyor BA DAT - Resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a gelen ABD D fliflleri Bakan John Kerry, ülkesinin Irak'ta terörle mücadeleye destek verdi ini söyledi. Irak Baflbakan Nuri el-maliki ile gerçeklefltirdi i görüflme sonras bas n toplant s düzenleyen Kerry, ülkesinin Irak' n baflbakanl k seçimine müdahale etmeyece ini belirtti. ABD'nin Irak' desteklemesi için birçok seçene i Irakl yetkililere sundu unu ifade eden Kerry, bunun için Irakl lar n en k sa sürede hükümeti kurmalar gerekti ini kendilerine bildirdi ini ve Maliki'nin hükümetin öngörülen süre içinde kurulaca n kendisine iletti ini dile getirdi. Irak hükümetinden yap lan yaz - l aç klamada ise Baflbakan Nuri el- Maliki ile bir araya gelen Kerry'nin "Washington yönetimi, Irak' n güvenli i ve ba ms zl n n korunmas nda üzerine düfleni yapacak, terörle mücadeleye destek verecektir" ifadesine yer verildi. Aç klamada ayr ca Kerry'nin "ülkesinin Irak, Ortado u ve dünya için bir tehlike unsuru olan Ifi D baflta olmak üzere terör örgütlerini hezimete u ratmak konusunda kararl oldu unu dile getirdi i" aktar ld. Kerry ile yapt klar görüflmede terör sald r lar neticesinde ülkesinin karfl karfl ya kald meydan okumalar ve güvenlik meselelerini ele ald klar n ifade eden Baflbakan Maliki'nin de "Ifi D'in yaln zca Irak için de il bölge ülkeleri baflta olmak üzere, tüm dünya ülkeleri ve dünya bar fl için bir tehlike oldu unu" belirtti i ve "bu durumun ciddiye al nmas gerekti ini" vurgulad kaydedildi. Kerry'nin, Irak temaslar ndan sonra ülkede yaflanan krizin çözümü noktas nda ABD'nin gösterece i tutumun netleflmesi bekleniyor.

13 TURIZM Haziran 2014 Çarflamba Bursa Cumal k z k ve Bergama, Dünya Miras Listesinde ZM R - RAMAZAN ERCAN - Tarihi yaklafl k 3 bin y l öncesine dayanan Bergama, tarihteki ilk t p merkezi, ilk psikoterapi, ilk parflömenin, ilk ilac n kullan ld yer olarak biliniyor. Eczac l n babas olarak bilinen Galenos'un memleketi Bergama, günümüzde hala geçerli olan y lanl t p sembolünün de ç - k fl noktas olarak kabul ediliyor. Tarihte birçok medeniyete ev sahipli i yapan Bergama, bu özellikleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alman n hakl gururunu yafl yor. Katar' n baflkenti Doha'da düzenlenen Birleflmifl Milletler E itim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 38. Dünya Miras Komitesi toplant s nda ilçenin Dünya Miras Listesi'ne al nmas dikkatleri Hellenistik, Roma, Do u Roma ve Osmanl dönemlerine ait katmanlar bünyesinde bar nd ran Bergama'ya çevirdi. Türkiye'nin 2011'de geçici listeye kabul edilen aday kentlerinden Bergama, "Çok Katmanl Kültürel Peyzaj Alan " dosyas yla as l listeye girmeyi baflard. Bergama böylelikle dünyan n 999. Türkiye'nin ise 13'ncü miras oldu. Akropol, çevresindeki yedi tümülüs ve Kybele Kutsal Alan olmak üzere dokuz bileflenden oluflan Bergama'n n UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almas ilçe halk n memnun etti. LKLERIN KENTI Zeus Suna, Athena Tap na, K z l Avlu ve Akslepion gibi dünyaca ünlü tarihi mekanlar bünyesinde bar nd ran Bergama'n n tarihi M.Ö yüzy la kadar dayan yor. Antik metinlerde Pergamon ya da Pergamonos olarak geçen ve t bb n merkezi olarak bilinen Bergama, tarihteki birçok ilkleriyle dikkati çekiyor. Bergama, ilk büyük sa l k yurdu (Akslepion), ilk telkinle tedavi yöntemi olan psikoterapi, müzik, tiyatro, spor, günefl ve çamurla yap lan ilk do al tedavi, bitkisel ilaçlarla tedavi flekli olan ilk farmakoloji, ilk afyon maddeli ilaç, sa l k altyap s olan ilk kent hijyeni, ilk t p ve eczac l n simgesi olan y lanl sütun, deriden ka t yap m olan ilk parflömen, 200 bin ciltlik kitaba sahip olan ilk Asya kütüphanesi, ilk mühendislik olan U borusu yöntemi ile trigonometri, ilk kent imar yasas, ilk grev ve toplu sözleflme (MÖ 248'de ücretli askerlere 1. Eumenes haklar verilmifltir), Hristiyanl k'ta kutsal say lan 7 kiliseden birisi olan Bazilika gibi ilkleri bünyesinde bar nd r yor. Eczac l n babas olarak bilinen Galenos'un da Bergama'da do du u biliniyor. Bergama Belediye Baflkan Mehmet Gönenç, ilçenin UNESCO serüveninin 2010 y l nda bafllad n, 4 y l boyunca hummal bir çal flma ve haz rl k sürecinin ard ndan sürecin meyvesini verdi ini belirtti. Bergama'n n Türkiye'nin de yer ald 21 komite üyesinin ortak karar yla UNESCO Dünya Miras olarak tescillendi ini vurgulayan Gönenç, flöyle konufltu: "Biz bu miras listesini koruyaca z. Ören yeri ve tarihi yerli bak m nda 850 hektarl k bir alan koruma alt na al nd. Bugünden itibaren tüm ilgili kurumlarla 'daha farkl gözle Bergama'y daha nas l ileri tafl yaca z' sorusunu masaya yat raca z. leri ki y llarda turizmde art fl bekliyoruz. Çünkü buras art k UNESCO listesinde yer alan bir flehir. Burada Osmanl, Selçuklu, Roma ve Helenistik döneme ait çok önemli tarihi de erler var. Bergama büyük bir ifl baflard. Eme i geçen herkesi yürekten kutluyorum." lklerin kenti: Bergama ZM R - RAMAZAN ERCAN - Tarihi yaklafl k 3 bin y l öncesine dayanan Bergama, tarihteki ilk t p merkezi, ilk psikoterapi, ilk parflömenin, ilk ilac n kullan ld yer olarak biliniyor. Eczac l n babas olarak bilinen Galenos'un memleketi Bergama, günümüzde hala geçerli olan y lanl t p sembolünün de ç k fl noktas olarak kabul ediliyor. Tarihte birçok medeniyete ev sahipli i yapan Bergama, bu özellikleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alman n hakl gururunu yafl yor. Katar' n baflkenti Doha'da düzenlenen Birleflmifl Milletler E itim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 38. Dünya Miras Komitesi toplant s nda ilçenin Dünya Miras Listesi'ne al nmas dikkatleri Hellenistik, Roma, Do u Roma ve Osmanl dönemlerine ait katmanlar bünyesinde bar nd ran Bergama'ya çevirdi. Türkiye'nin 2011'de geçici listeye kabul edilen aday kentlerinden Bergama, "Çok Katmanl Kültürel Peyzaj Alan " dosyas yla as l listeye girmeyi baflard. Bergama böylelikle dünyan n 999. Türkiye'nin ise 13'ncü miras oldu. Akropol, çevresindeki yedi tümülüs ve Kybele Kutsal Alan olmak üzere dokuz bileflenden oluflan Bergama'n n UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almas ilçe halk n memnun etti. LKLERIN KENTI Zeus Suna, Athena Tap na, K z l Avlu ve Akslepion gibi dünyaca ünlü tarihi mekanlar bünyesinde bar nd ran Bergama'n n tarihi M.Ö yüzy la kadar dayan yor. Antik metinlerde Pergamon ya da Pergamonos olarak geçen ve t bb n merkezi olarak bilinen Bergama, tarihteki birçok ilkleriyle dikkati çekiyor. Bergama, ilk büyük sa l k yurdu (Akslepion), ilk telkinle tedavi yöntemi olan psikoterapi, müzik, tiyatro, spor, günefl ve çamurla yap lan ilk do al tedavi, bitkisel ilaçlarla tedavi flekli olan ilk farmakoloji, ilk afyon maddeli ilaç, sa l k altyap s olan ilk kent hijyeni, ilk t p ve eczac l n simgesi olan y lanl sütun, deriden ka t yap m olan ilk parflömen, 200 bin ciltlik kitaba sahip olan ilk Asya kütüphanesi, ilk mühendislik olan U borusu yöntemi ile trigonometri, ilk kent imar yasas, ilk grev ve toplu sözleflme (MÖ 248'de ücretli askerlere 1. Eumenes haklar verilmifltir), Hristiyanl k'ta kutsal say lan 7 kiliseden birisi olan Bazilika gibi ilkleri bünyesinde bar nd r yor. Eczac l n babas olarak bilinen Galenos'un da Bergama'da do du u biliniyor. Rize, Kaçkar Da lar Milli Park ve Tunca Vadisi Tabiat Park 'n n yan s ra sahip oldu u çok say da de erle do aseverlere alternatif turizm f rsat sunuyor. Rize, do a turizminin cenneti R ZE- MUH TT N SANDIKÇI - Rize, Orman ve Su flleri Bakanl Do a Koruma Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Mustafa Bulut, Kaçkar Da lar Milli Park ve Tunca Tabiat Park ile 1 sulak alan, 3 devlet avla ve yaban hayat gelifltirme sahas, 94 yayla, 151 buzul gölü, 46 flelale, 13 t rman fl noktas, 3 buzul, 7 dere, 5 tarihi kale ve 6 termal kayna n Rize'de yer ald n belirtti. Rize'nin bu özellikleri ile adeta turizm cenneti oldu unu ifade eden Bulut, "Do al yaflam n korunarak turizmin gelifltirilmesi için çal flmalar sürüyor. Ayder Hazindak K fl Spor Merkezi ihalesi yap ld. Do u Karadeniz Turizm Master Plan kapsam nda güney yayla yollar revize edildi. Zilkale turizme kazand r ld ve yöre için çok büyük öneme sahip flelale yollar düzenlendi" dedi. Bulut, Kaçkar Da lar Milli Park Sürdürülebilir Turizm Altyap Gelifltirme Projesi bafllat ld n anlatarak, "Rize, Türkiye'nin korunan alanlar bak m ndan en zengin illerinden biri. Do a koruma faaliyet alan m z 794 bin 530 metrekare ile ilin yüz ölçümünün yüzde 20'sini oluflturuyor. Bu Türkiye'nin do aya verdi i de erin Rize'deki yans mas d r. Rize'ye bu özelli i katan bafll ca de er ise 51 bin 500 hektarl k alan ile Kaçkar Da lar Milli Park 'd r" diye konufltu. Türkiye'deki 3 bin endemik bitki türünden 2 bin 500'ünün Kaçkarlar'da bulundu unu an msatan Bulut, "Kaçkar Da lar ile yöre biyolojik çeflitlilik ve do a koruma aç s ndan dünyan n 25 s cak noktas ndan birini bünyesinde bar nd r yor. Sadece biyolojik çeflitlilik aç s ndan de il, yabani hayvan türlerini de bar nd r yor" dedi. Bulut, do a turizminin gelifltirilmesi amac yla yürütülen çal flmalardan en önemlisinin Samsun'dan bafllay p Batum'a kadar uzanan Yeflil Yol Projesi oldu unu dile getirerek, flöyle devam etti: "Proje, do a turizminde ülkenin de erlerini birbirine ba layacak gerçek bir yeflil yol. Bu yol, do ay tahrip etmeden do a ile iç içe olmak isteyenlerin ilkbahardan sonbahara kadar kullanabilece i yol olacak. Türkiye'nin en yüksek flelalesi Tar fielalesi'ni de tabiat an t ilan etmek üzere çal flmalara devam ediyoruz. kizdere Cimil'den F nd kl Gürcüdüzü Yaylas 'na kadar yaylalar m z n etütlerini haz rlay p turizme kazand rmak için çal fl yoruz." Do a turizmini, do ay tahrip etmeden gelifltirmeye önem verdiklerini vurgulayan Bulut, flunlar kaydetti: "Do u Karadeniz, do a turizmi bak m ndan Türkiye'nin say l alanlar n kaps yor, Rize ise adeta bayrak de erleri bar nd r yor. Bölge halk do as n önemsiyor ve koruyor. Do an n bu kadar do al kalmas n yöre halk na borçluyuz. Bölgeye gelen ziyaretçiler do a karfl s nda flaflk nl klar n gizleyemiyor. Ziyaretçilerimizden do ay kullanmalar n ancak kirletmemelerini istiyoruz. Burada sadece ayak izlerini b raks nlar ve foto raflar n hat - ralar nda saklamak üzere yanlar nda götürsünler." Konya da Necmettin Erbakan Müzesi kuruluyor KONYA - Necmettin Erbakan Üniversitesi, eski Baflbakanlardan merhum Necmettin Erbakan' n eser ve malzemelerinin yer alaca müze kurulmas için çal flma bafllatt. Üniversitenin Dedeman Otel'de düzenlenen de erlendirme toplant s nda konuflan Rektör Prof. Dr. Muzaffer fieker, çal flmalar n devam etti i Köyce iz Yerleflkesinde Necmettin Erbakan Müzesi'nin kurulacak olmas n n heyecan n yaflad klar n söyledi. Konunun, Cumhurbaflkan Abdullah Gül'ü ziyaretinde gündeme geldi ini anlatan fieker, flunlar kaydetti: "Bu sene say n Cumhurbaflkan m zdan bir davet ald m. Davetin konusu belirtilmemiflti. Özel bir konu mu konuflaca z bilmiyordum. Tereddütlü bir flekilde say n Cumhurbaflkan m z ziyaret ettim. Yaklafl k bir saat süren görüflmede çok farkl konular konufluldu. Ama, ana konu; say n Cumhurbaflkan m z da ayn fleyleri düflünmüfl ve 'Necmettin Erbakan Müzesi, kampüste kurulsun' diye akl ndan geçirmifl. Bunu baz dostlar ile de paylaflm fl. Bize konuyu aç nca, 'Efendim aile ile görüfltük. Ailenin baz tereddütleri vard, onlar bekliyoruz' dedim. Kendileri de 'ben aile ile görüflürüm, ortak ak lla bunu bir an önce yapmakta yarar var' dedi. nflallah bu anlamda bu müzeyi gerçeklefltirmifl olaca z." Müze için Erbakan ailesi ile de görüfltüklerini ve somut ad mlar at lmaya baflland n iletti ini dile getiren fieker, "Erbakan ailesi ile yapt m z görüflmelerde kendilerine üniversite içerisinde bir Necmettin Erbakan Müzesi kurma teklifimizi geçen sene iletmifltik. Damatlar ile de geçen hafta sünnet törenlerinde görüfltüm. Kendilerine, art k bu konuyu oturup daha derinlemesine konuflmam z ve malzeme toplamaya geçmemiz gerekti ini söyledim. K sa sürede bu müze flekillenmifl olacak" diye konufltu.

14 14 25 Haziran 2014 Çarflamba KIZILAY, Ramazan yard mlar na haz r Zigana Tüneli, ihale aflamas na geldi TRABZON - TUNCAY BE- KAR - Trabzon-Gümüflhane kara yolu üzerinde, tarihi pek Yolu güzergah nda yer alan ve Do u Karadeniz'i Orta Do u'ya ba layan en önemli geçitlerden Zigana Da- 'n n ete ine 12 bin 900 metre uzunlu unda yap lmas planlanan yeni Zigana Tüneli ihale aflamas na geldi. Baflbakan Erdo an' n Trabzon'a geliflinde "müjde" olarak aç klad, yeni Zigana Tüneli'ne iliflkin çal flmalar sürdürülüyor. Yeni tünel, Rize'de yap m süren ve tamamland nda 12,6 kilometre kapal, 1,7 kilometre aç k tüp olmak üzere 14,3 kilometre ile dünyan n en uzun tünellerinden olacak Ovit Tüneli'ni, 12,9 kilometre kapal tüpü dolay s yla geride b rakacak. Trabzon'un Gümüflhane kara yolunun 45,8'inci kilometresindeki 1252,91 rak ml Maçka ilçesinin Güzelyayla mevkisinden bafllay p, Gümüflhane'nin Torul ilçesine ba l 1211 rak ml Köstere mevkisinden ç - kacak tünel, Gümüflhane'den 1795 rak mdan girip Trabzon'dan 1820 rak mdan ç kan mevcut tünele alternatif olacak. Böylece sürücüler, özellikle k fl n yüksek rak m nedeniyle yo un kar, sis ve buzlanman n yafland, virajl Zigana geçidine t rmanmak zorunda kalmayacak. ISSN Y l: Haziran 2014 Çarflamba Say : Genel Yay n Yönetmeni Ahmet TEKEfi Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Sorumlu Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN Spor Muhabiri U ur OK GÜNLÜK S YAS GAZETE stihbarat fiefleri fienol GÜNÜÇ-Kenan ERGEN Sayfa Editörleri Yasemin AYDO DU - fiebnem ÜNAL - Emine ÖZCAN Kültür-Sanat Semiha ARKLAN Haber Koordinatörü Dursun ERKILIÇ Yaz flleri Müdürü Ayflegül BALDEM R Yay n Sahibi Temsilcisi: Yi it Y T dari Merkez Macun Mah Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. nternet Editörü Ali hsan YILMAZ Polis - Adliye: Serkan SER N, Magazin: YAS N DUR Ekonomi: Hakk Murat SÖBÜTAY Yurt Haberler: Selim YÜKSEL Yaflam: Gazi BOZKURT Turizm: Alparslan O UZ Sa l k: Burcu KER M, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Murat PARLAK Yay n Türü: Yayg n Süreli (Pazar hariç) Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez YediGün Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir ANKARA - DUYGU CAN - Türk K z lay, ortaya koydu u modern ve örnek projelerle hem hay rseverlere hem de gerçek ihtiyaç sahiplerine farkl çözümler sunuyor. Ülke genelindeki 700'ü aflk n Türk K z lay flubesindeki çal flanlar, detayl sosyal incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi vatandafllar tespit ediyor. Ba fllar yla ramazan ay nda ihtiyaç sahiplerine merhamet ellerini uzatan yard mseverler, Kurumsal Kaynak Yönetimi Program (ERP) üzerinde yap - lan kay tlar sayesinde ba fllar n takip edip bilgi alabiliyor. Türk K z lay n n ramazan ay ndaki sosyal yard mlar nda en önemli kalemlerinden birini g - da paketi oluflturuyor. Birçok kuruluflla yürütülen iflbirli i sonucu geçen y l 8 bin 927 g da kolisi ramazan ay nda ihtiyaç sahiplerine ulaflt - r ld. Bu ramazan ay nda da ihtiyaç sahibi vatandafllara yönelik g da kolisi kampanyas devam edecek. Bu kapsamda Kipa, Real, Be endik ve Migros ma azalar nda Türk K z lay ad na g da paketleri sat fla sunulacak. Türk K z lay resmi internet sitesinden de g da paketi ba fllar kabul edilecek. Kipa, Real, Be endik, Tansafl ve Migros ma azalar ndaki "ramazan paketi alanlar "ndan ba fl paketi alan hay rsever, Türk K z lay stand na yönlendirilecek. Ba fl alan K z lay görevlisi, paketin üzerine Türk K z lay logosunu yap flt racak ve ba fl makbuzuyla müflteriden koliyi teslim alacak. Ayr ca, Migros Sanal Market'ten sat n al nan ramazan paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaflt r lacak. Müflteriler, ba fllayacaklar ramazan paketi say s konusunda s n rland r lmayacak. Ba flç lar, ramazan Afet dönemlerinin d fl nda da hayat n her an nda ihtiyaç sahiplerinin yan nda yer alan Türk K z lay, ramazan ay boyunca da sosyal yard mlar n sürdürecek. paketlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaflmas hakk nda bilgilendirilecek. "K z lay Kart" sayesinde, ihtiyaç sahipleri kendilerine sunulana de il, ihtiyaç duyduklar na ulaflabiliyor. Yard mseverlerin Türk K z lay na emanet ettikleri nakdi ba fllar, Halkbank taraf ndan üretilen K z lay kartlar na yükleniyor. K z lay kartlar, detayl incelemenin ard ndan gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaflt - r l yor. Yoksul vatandafllar, kredi kart n n kullan labildi i tüm alanlarda, ihtiyaçlar n K z lay Kart ile kolayca karfl layabiliyor. lk kez 2012'de uygulamaya konulan K z lay Kart modeliyle belirlenen yard m tutarlar, geçen y l da lojistik operasyona gerek kalmadan ve zamandan tasarruf edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaflt r lm flt. Y l boyunca süren adak kurban kesimi bu ramazan ay nda da devam edecek. Yard mseverler, zekat ve adak ba- fllar n Türk K z lay arac l yla ihtiyaç sahiplerine ulaflt racak. Faaliyet kapsam nda 2010'dan itibaren 4 milyon 145 bin 788 lira 90 kurufl karfl l 8 bin 341 hisse adak kurban kesimi yap larak aflevleri vas tas yla ihtiyaç sahiplerine ulaflt r ld. 2007'den itibaren yürütülen zekat kabul ve da t m faaliyetlerinde ise Türk K z lay flubelerince oluflturulan komisyon üyelerinin belirledi i 74 bin 287 ihtiyaç sahibine 14 milyon 900 bin 400 lira tutar nda zekat ödemesi yap ld. Murat DUMAN DUMANLI BELDE KUfi OLUP A LAR GÜLNAR KIZ YASAM-ÇEVRE Munzur Da n n ete inde fakir, kendi hâlinde mülayim bir köylü çocu udur Mehmet. Zamanla büyür, geliflir ve askerlik ça na gelir. Aslanlar gibi vatani görevini yerine getirir ve teskeresini al p köyüne döner. Ayn köyde Zeynep ad nda bir de yavuklusu vard r Mehmet in. Annesi ise biricik o lunun mürüvvetini görmek istemektedir. O lum, art k seni evlendirsek! der ve o lunun gözlerinin içine bakarak; stedi in bir k z var m? diye sorar. Bu soru üzerine heyecanlanm fl, gözlerinin içi gülmektedir Mehmet in. Anne, o zaman Zarife Hala n n k z Zeynep i iste bana! diye temennisini dile getirir. Annesi hiç ikilemeden bu talebi onaylar. Zeynep k z istenir ve hemen söz kesilir. Güzel bir köy dü ünüyle bu iki genç evlendirilir. Zaman içinde bir k z, bir de erkek çocuklar olur bu genç evlilerin. Mutludurlar. Ancak, felek yakalar n b rakmaz bu iki sevgilinin. Zeynep bir hastal a yakalan r. Bu illetle daha fazla mücadele edemeyerek Hakk n rahmetine kavuflur. Mehmet, art k iki öksüz çocukla ortal kta kalakal r. Belli bir zaman sonra çocuklara bakacak ve kendisine efl olacak bir han m aray fl - na girer. Yak nlar n n da yard m yla ayn köyden bir han mla evlenir. Evlenmesine evlenir de ald kar s daha ay geçmeden çocuklar dövmeye, eziyet etmeye, çal flt rmaya bafllar. Mehmet evlendi inde k z alt yafl nda, o lu ise henüz dört yafl ndad r. Olaylar n fark na var r, ama yapacak bir fley yoktur. K z Gülnar, anal n n yapt eziyetleri babas na söylemek için yeltenir, fakat babas naçar kald ndan kaçamak sözlerle k z n teselli eder. Mehmet in bu tutum ve davran fllar asl nda anal a bir koz mahiyetindedir. Anal k; sevgiyi, insanl ve merhamet duygusunu bir kenara b rakarak zalimli ini, gaddarl n her geçen gün art rarak devam eder eziyetlerine. Mehmet, çocuklar n huzurlu bir ortam içinde olmad klar n çok iyi bilmektedir. Buna ra men, hiçbir fley söyleyemez kar s na. Bir gün bu ac lar da son bulur. diye kendi kendini teselli eder sürekli. Munzur yöresinin k fl ay haflin, bahar ay ise olabildi ine güzel geçmektedir. Özellikle bahar aylar nda bütün köylüler kenger sak z kaz maya gider, bundan elde ettikleri gelirle de geçimlerine katk sa larlard. Gülnar k z n eline bir torba s k flt r p saçlar ndan tutan anal ; Haydi, Seyit le siz de kenger kaz maya gidin. E er bu torbay dolduramazsan z sak n eve gelmeyin. diye tembih eder. ki küçük kardefl, düfle kalka da n ete ine var rlar. Gülnar k z kenger kaz yor, kazd kengeri kardefline veriyor, o da torban n içine at yordu. Arada bir soyup yedi i de oluyordu Seyit in. flin kötü taraf, torban n delik oldu unun fark nda de ildiler ikisi de. Art k, akflam olmak üzereydi. Kazd klar kengerlerle köye dönmeye haz rlan rlar. Gülnar, son kazd kengeri kardefline verir ve kardefli Seyit de o kengeri soyup yemeye bafllar. Gülnar torbaya bakar ki, bir tane bile kenger yok. Bütün kengerleri kardeflinin yedi ini düflünmeye bafllar. fiimdi eve nas l dönece iz düflüncesi içinde kardefline ba rmaya bafllar. Öyle bir öfkeye kap lm flt ki, ans z n, elindeki b ça kardeflinin karn na saplay verir. Seyit, kanlar içinde yere y l r. Gülnar, o sinirle elini torban n içine sokarki. Torba deliktir. Ben ne yapt m? Kardeflimi öldürdüm! diye a l yor, feryat ediyordu. Gözyafllar dinmiyordu. Hava kararm fl, Munzur Da eteklerinde kimse kalmam flt. Çaresizdi Gülnar. Hem feryat ediyor hem de Allah a dua ediyordu; Allah m! Beni bir kufl yap, kardeflimin üzerinde mahflere kadar döneyim. diyordu duas nda. Yüce Allah, Gülnar k z n bu samimi duas n kabul etti. Art k, o bir kufl olmufltu. Kardeflinin üzerinde dertli dertli öterek uçmaya bafllad. Kenger kazmaya giden köylüler köye dönmüfllerdi. Mehmet, eve dönmeyen çocuklar için endifleye kap lm flt. Akrabalar n yan na alarak çocuklar aramaya ç kt lar. Aramalar ancak sabaha karfl netice verdi. Yavrusunu kanlar içinde gören baba, ellerini bafl n n aras na al p ba rmaya, a lamaya bafllad. O lu Seyit ölmüfl, k z Gülnar ise ortada yoktu. Neden sonra cesedin üzerinde ciyak ciyak dönen kufla kulak kesildi Mehmet ve akrabalar. Babas, ölen körpecik yavrusunu h çk r klar aras nda ba r na yaslayarak köye getirdi. Kufl, hâlâ onlar takip ediyor; cenaze y kan rken, mezara konulurken bile bafl ndan ayr lm yordu. Seyit topra a verdikten sonra, herkes evlerine dönmeye bafllad nda, kufl, yeni kaz lm fl taze mezar n üzerinde döne döne feryat ediyordu hâlâ. Merak - n gizleyemeyen köylüler gerisin geriye dönüp anlam veremedikleri kuflun feryad yla duygulanm fl, hayretler içinde kalarak gözyafl döküyorlard. Oradan ayr ld ktan sonra tüm köylüler Gülnar tekrar aramaya bafllam fllar, ancak k zdan bugüne kadar hiçbir haber alamam fl, izine dahi rastlayamam fllard. Bir evlad n topra a veren, bir evlad da kaybolan baba Mehmet, sürekli gözyafl döküyordu. A lamaktan göz p narlar kurumufl, gözleri görmez olmufltu. Çocuklar na ana olarak seçti i melun kad n da evi terk etmiflti. Çok zaman geçmeden bu ac lara dayanamayan Mehmet de Hakk n rahmetine kavuflmufl, biricik yavrusunun mezar n n yan na defnedilmiflti. Munzur yöresinden bilge yafll lar n kuflun Gülnar k z oldu una inanmalar karfl s nda yetiflen bilim adamlar, bugün bile mezar n üzerinde feryat edip a layan kuflun Gülnar k z oldu una karar vermifllerdi. Ve hâlâ o iki mezar n bafl nda feryat ile a lamaktad r o kufl. Üvey anam sald kenger kazmaya, Bafllad kardeflten kanlar s zmaya, Diledim Allah tan bir kufl olay m, fiu da lar feryat feryat deleyim, Bafl m bin tafla vurup öleyim, Üvey anam zalim korkusu sard, Vurunca hançeri gözüm karard, Kardeflin karn nda bir kenger vard, Öksüzdüm anadan akard yafl m, Temmuz ay bile gitmezdi k fl m, Kardefl katiliyim yan yor döflüm, Munzur ete inde her dem dönerim, Gözümden kan gelir yanar sönerim, Kardefl mezar na her gün tünerim, Karfl ki yamaçta figan m artar, Kardeflin yoklu u ba r m y rtar, Feryad m yay l r cihan örter, Allah hiç kimseyi böyle etmesin, Öksüz cana k yan rahat yatmas n, Özünden özüne bir can katmas n, Yeter art k Murat söyleme derdi, ki öksüz yavru çok ac verdi, O körpecik beden topra a girdi,

15 Rodrigo Moledo 25 Haziran 2014 Çarşamba Duncan "bir yıl daha devam" dedi ANKARA - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) takımlarından San Antonio Spurs'ün 38 yaşındaki hücum oyuncusu Tim Duncan, aktif basketbol kariyerine bir yıl daha devam edeceğini açıkladı. NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2014 NBA Finali'nde Miami Heat'i 4-1 yenen Spurs'ün nisan ayının sonunda 39 yaşına girecek all-star forveti Duncan, kontratındaki opsiyonu kullanarak 10,3 milyon dolar karşılığında sözleşmesini bir yıl uzattı. 1999, 2003, 2005 ve 2007'den sonra bu sezon da mutlu sona ulaşarak 5. şampiyonluğunu elde eden Duncan, Los Angeles Lakers'ın all-star gardı Kobe Bryant ile "aktif oyuncular arasında en fazla şampiyonluk yaşayan isim" unvanını almıştı. Ekim ayında NBA'deki 18. sezonuna başlayacak Duncan, geçen sezonu 15,1 sayı ve 9,7 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı. Beşiktaş, defansa Rodrigo Moledo, orta sahaya Manuel Lanzini forvete de Kostas Mitroglou takviyesi ile kadrosunu güçlendiriyor Kartal a süper yıldızlar Uzun süren pazarlıklar sonucu Lanzini için River Plate ile büyük oranda anlaşan Beşiktaş yönetimi bu hafta içinde resmi imzaları attırması bekleniyor. Manuel Lanzini Enes Kanter'in Dünya Kupası'nda oynaması zor ANKARA - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Utah Jazz'da oynayan Enes Kanter, dizinden ameliyat olması nedeniyle 30 Ağustos'ta başlayacak 2014 FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Takım'da oynamasının zor olduğunu açıkladı. Kanter, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki "Enes_Kanter" isimli resmi hesabından yaptığı açıklamada, 30 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek 2014 FIBA Dünya Kupası'nda milli formayı giymesinin çok düşük bir ihtimal olduğunu belirtti. Kanter, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Dizimden ameliyat oluyorum. Doktorlar, iyileşme sürecinin yaz boyunca sürebileceğini açıkladı. NBA'de yeni sezona hazır olacağımı ümit ediyorum. Daha önemlisi bu yıl sabırsıklıkla beklediğim FIBA Dünya Kupası'nda güzel ülkemiz Türkiye'yi temsil etme şansımın riske girmesi. Bu büyük riske rağmen iyileşmem durumunda tekrardan gururla milli fomayı giyip takıma az da olsa katkıda bulunabilmeyi ve milletime hizmet edebilmeyi ümit ediyorum. Kostas Mitroglou İSTANBUL - Beşiktaş yönetimi, Hırvat teknik direktör Slaven Bilic ve futbol direktörü Önder Özen'in raporları doğrultusunda yürüttüğü transfer çalışmalarında sona geldi. İkilinin yaptığı görüşmelerin ardından transfer planlamasında defans, orta saha ve forvet hattına yabancı 3 yıldız oyuncu almayı düşünen Beşiktaş yönetimi, sezon bitiminden bu yana görüştüğü futbolculara ile resmi imza attırmak için artık gün sayıyor. Siyah-beyazlıların ilk olarak Rodrigo Moledo ile anlaşması bekleniyor. Metalist Kharkiv'den 2.7 milyon euro karşılığında transfer edilecek Brezilyalı defans oyuncusuna, yıllık 1.3 milyon euro ödenecek. Büyük bir sorun yaşanmaması durumunda 26 yaşındaki Rodrigo Moledo'nun Almanya'da yapılacak hazırlık kampına katılması tahmin ediliyor. Siyah-beyazlıların sona yaklaştığı diğer isim de Arjantinli orta saha oyuncusu Manuel Lanzini. 21 yaşındaki futbolcu için uzun süren pazarlıklar sonucu River Plate ile büyük oranda anlaşan yönetiminin, bu hafta içinde resmi imzaları atması bekleniyor. Beşiktaş, yeni 10 numarası Lanzini ile 4 senelik mukavele imzalamayı planlıyor. Lanzini dışında Bilic'in ısrarla istediği Yunan forvet Kostas Mitroglou'yu 1 yıllığına kiralamayı düşünen Beşiktaş, Fulham'la anlaştı. Mitroglou'nun sağlık durumu ile ilgili geniş kapsamlı rapor istenirken, yapılacak kontrollerinde ciddi bir sakatlığa rastlanmaması durumunda Mitroglou da siyah-beyazlıların yeni forveti olarak kadroya dahil edilecek Es-Es, Avrupa Ligi yolunda umutlandı Salih Uçan, Roma yolunda Eskişehirspor Kulübü Basın Sözcüsü Bekir Sıtkı Saraç, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ''Futbolda Şike'' davası hakkındaki kararına ilişkin "Mahkemenin aldığı karar doğrultusunda çalışmalara başlayan Eskişehirspor Kulübü Hukuk Kurulu, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) ek belge ve bilgilerle başvuru yapacak. Bu başvuruyla Avrupa kupalarına katılmak için elimizi güçlendireceğiz" dedi. "Bu takımda oynamak en büyük hayalimdi" İSTANBUL - Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun, siyah-beyazlı takıma gelerek en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. BJK TV'ye açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı oyuncu, çok büyük bir camiaya geldiğini belirterek, "Beşiktaş'ta forma giymek en büyük hayalimdi. Güzel bir kamp dönemi geçirip Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını başarıyla geçmeyi istiyoruz" dedi. Geride kalan sezon içinde Gaziantepspor forması giyerken Beşiktaş'a transfer olan Cenk, şunları söyledi: "Avrupa'da sistem benim Beşiktaş'a transfer olduğum şekildeki gibi yürüyor. Devre arasında Beşiktaş ile sözleşme imzaladım ve ardından yarım sezon daha Gaziantepspor forması giydim. Bu süreçte Beşiktaş'ı da takip ettim. Transfer olma sürecimde Beşiktaşlı futbolcuların benimle yaptıkları görüşmeler de etkili oldu. Sezonu üçüncü tamamladık ama inşallah ön eleme turlarını geçip gruplara kalacağız." İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcusu Salih Uçan'ın İtalya'nın Roma takımına transferi konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Futbolcumuz Salih Uçan'ın transferi konusunda A.S. Roma Kulübü ile görüşmelere başlanmıştır" ifadesine yer verildi. ESKİŞEHİR - Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ''Futbolda Şike'' davası kapsamında hakkında verilen hüküm Yargıtay tarafından onanan, aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 6 kişinin yeniden yargılanmasına oy birliğiyle karar verdiğini hatırlattı. Söz konusu kararın Fenerbahçe camiasına hayırlı olmasını dileyen Saraç, şunları söyledi: "1 Temmuz sürecinin artık, sona ermesi gerekiyor. Mahkemenin aldığı karar doğrultusunda çalışmalara başlayan Eskişehirspor Kulübü Hukuk Kurulu, CAS'a ek belge ve bilgilerle başvuru yapacak. Bu başvuruyla Avrupa kupalarına katılmak için elimizi güçlendireceğiz. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kuralarına Bursaspor, katıldı. UEFA'nın Bursaspor'a 'eğer Eskişehirspor ile Sivasspor katılmazsa siz maçları oynayacaksınız' demesi bizleri Avrupa kupalarına gitme konusunda umutlandırdı. Eskişehirspor'un haklılığını savunmaya devam edeceğiz." Saraç, Eskişehirspor Transfer Komitesi'nin transfer çalışmalarını sürdürdüğünü anlatarak, "Gerekli yerlere transferlerimizi yapacağız. Tarık Çamdal, Özgür Çek ve Erkan Zengin için kulüplerle görüşmelerimiz var" diye konuştu. Olcay: Yeni sezonda taraftarı mutlu edeceğiz İSTANBUL - Beşiktaş'ın milli futbolcusu Olcay Şahan, yeni sezonda siyah-beyazlı taraftarları mutlu etmek için çok çalışacaklarını söyledi. Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Acıbadem Fulya Hastanesi Sporcu Sağlığı Merkezi'nde sağlık kontrolünden geçen Olcay Şahan, kontrollerin ardından BJK TV'ye yaptığı açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için büyük bir mücadele vereceklerini belirterek, "Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alabilmek için önümüzde dört tane final maçı var. Hedefimiz gruplara kalmak. Ligde ve Avrupa'da taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Sezona çok iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum" dedi.

16 25 Haziran 2014 Çarflamba fianliurfa - Ustalar taraf ndan sabah erkenden al nan ham küçükbafl hayvan derisi ilk olarak yumuflamas için suya bat r l yor. Yaklafl k 3 saat sonra z rn k denilen gübre ilac sürülen deri, 24 saat bekletilerek k llar n dökülmesi sa lan yor. K llar ndan ar nan deri daha sonra tahta ask ya seriliyor. Kimyasal maddelerden temizlenmesi için amonyum sülfata bat r lan deri, kurumaya b rak l yor. Yaklafl k 5 saat günefl alt nda bekleyen deri, son olarak yumuflamas için normal suya bat r ld ktan sonra tahta kasna a geçirilmek için haz r hale getiriliyor. Usta ellerden geçen zorlu yolculu un ard ndan deri, kasna a geçirilip yanlardan gergin flekilde dikilerek tef haline getiriliyor. ste e göre tak lan çeflitli zillerin ard ndan bu çalg, kalplerin ritmine hitap etmek üzere tezgahtaki yerini al yor. Tef ustas Mehmet Karaca, AA muhabirine yapt aç klamada, babas ndan ö rendi i mesle i 40 y ld r sürdürdü ünü belirtti. Mesle ini bayrak yar fl na benzeten Karaca, Babam bu ifli yar m as r yapt. Biz de ald m z bu bayra sürdürmeye çal fl yoruz. Ben de çocuklar ma ö retiyorum, aile olarak bu mesle i sonuna kadar tafl yaca z dedi. Baba yadigar 70 y ll k dükkan iflleten Karaca, yapt iflten büyük zevk ald n söyledi. Çalg n n bölgede dü ün, taziye ve sünnet programlar nda s kça kullan ld n hat rlatan Karaca, AMASYA - Hava Kuvvetleri Komutanl n n Solotürk ekibi, Amasya Tamimi'nin 95. y l dönümü kapsam nda uçufl gösterisi yapt. Uluslararas Atatürk Kültür ve Sanat Festivali'nin son gününde Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yerleflkesi'nde toplanan kat l mc lar, modern ve yüksek performansl F-16 uça n n kabiliyetlerini heyecanla izledi. Gösteriyi Vali brahim Halil Çomaktekin, Belediye Baflkan Cafer fianl urfa da bu ifli yapan iki kifli kald. Gönül isterdi ki esnaf olsun, rekabet yaflans n. Daha güzelini daha iyisini yapmaya çal flal m ama maalesef yok diye konufltu. Türk musikisinin önemli çalg lar ndan tef, uzun ve zahmetli sürecin ard ndan kalplerin ritmine hitap ediyor. fianl urfa da dü ün, taziye, sünnet gibi organizasyonlar nda çal nan tef, kentte tarih boyunca ilgi gördü. Geçmifli binlerce y l öncesine dayanan daire biçimindeki tahta kasna n bir veya iki yan na deri geçirilerek yap lan ve parmak hareketiyle çal nan tef, maharetli ustalar n elinde flekil buluyor. Derinin zahmetli yolculu undan çalg :TEF kalplerin ritmine ses veren Günde 10 tef siparifli ald n ve bu say n n ramazanda a ç kt na iflaret eden Karaca, fiyatlar n ise 15 ila 45 lira aras nda de iflti ini sözlerine ekledi. Solotürk, Amasyal lar büyüledi Özdemir, l Jandarma Alay Komutan Jandarma K demli Albay Ünsal A ao lu da izledi. Vali Çomaktekin, burada yapt konuflmada, gücünü necip Türk milletinden alan Türk Silahl Kuvvetlerinin (TSK) ba ms zl n en büyük güvencesi oldu unu söyledi. TSK'n n parças Türk Hava Kuvvetlerinin dosta güven düflmana korku sald n belirten Çomaktekin, Solotürk'ün mükemmel gösterisini Amasyal lar n heyecanla takip etti ini dile getirdi. HÜRKUfi, Ankara d fl na ilk kez havaland KOCAEL - Türkiye'nin ilk temel e itim uça HÜRKUfi, Türk Deniz Havac l 'n n 100. y l dolay s yla Ankara d fl nda ilk kez Kocaeli'de havaland. Kartepe ilçesindeki Deniz Hava Foto raf n Dili Komutanl nda gerçeklefltirilen halk günü etkinli inde HÜRKUfi da gösteri uçuflu yapt. Test pilotu Murat Özpala, AA muhabirine yapt aç klamada, HÜRKUfi'u Ankara'daki kontrol sahas d fl na ilk kez ç kard klar n söyledi. Yaklafl k 120 millik yolculuk yaparak HURKUfi'u kente getirdiklerini ifade eden Özpala, yapt klar uçuflun HÜRKUfi'un manevra kabiliyeti ve performans n n alt nda oldu unu kaydetti. Özpala, test aflamas devam etti i için uça n marifetlerini tam anlam yla göstermediklerini dile getirerek, "Bugün yapt m z, insanlar n HÜRKUfi'u uçarken görmesini sa lamakt. Bunun için de çok mutlu ve gururluyuz. nflallah k sa süre sonra HÜRKUfi'un tüm manevra kabiliyetleri aç ld nda ve testleri tamamland nda çok daha gözlerinizi dolduracak gösteriler yapaca z" fleklinde konufltu. Bu böcek dünyaya UMUT oldu NEW YORK - MUSTAFA KELEfi - ABD'nin Texas eyaletindeki Rice Üniversitesi'nde nano teknoloji üzerine çal flmalar yapan Türk bilim adam fiehmus Özden'in, Afrika'daki Namib Çölü'nde yaflayan Stenocara adl böce i örnek alarak gelifltirdi i teknolojik bulufl, çöllerde ve kurak alanlarda içme suyu sorununa potansiyel çözüm olarak görülüyor. çme suyu kaynaklar n n yetersizli i ve ya mur azl özellikle kurak Afrika ve Ortado u ülkelerinde hayati sorunlara yol aç yor. Birkaç y l önce Somali'de yaflanan kurakl k bunun önemli örneklerinden. Birleflmifl Milletler ve birçok sivil toplum örgütü, bu ülkelerdeki su sorununu gidermek için kuyu açma çal flmalar yürütüyor. Ancak dünyay giderek daha fazla tehdit eden küresel iklim de iflikli inin sonuçlar ve artan dünya nüfusu, sorunun sadece kuyu açarak çözülemeyece ini gösteriyor. Texas Rice Üniversitesi'nde Malzeme ve Nano Mühendisli i Bölümü'nde doktora yapan fiehmus Özden ve ekibi, su sorununun çözümü için nano teknolojiyi kullanarak önemli bir bulufl gerçeklefltirdi. Sayg n bilimsel dergilerde yay mlanan bulufla iliflkin AA'ya konuflan Özden, dünya nüfusunun h zla artmas nedeniyle gelecekte içme suyu ve enerji s k nt s yaflanaca n n öngörüldü ünü hat rlatt. ÇÖL BÖCE HAVADAK NEMDEN SU TOPLUYOR Günümüzde içme suyu üretimi için çeflitli teknolojilerin kullan ld n ancak bunlar n da enerjiye gereksinim duydu unu anlatan Özden, "Do ay inceledi imiz zaman içme suyunu hiçbir enerjiye ihtiyaç duymadan çözen varl klarla karfl laflabiliyoruz. Örne in Afrika'da Namib Çölü'nde yaflayan Stenocara isimli böcek, havadaki su taneciklerini s rt k sm ndaki ve kanatlar ndaki mükemmel dizayn sayesinde toplayarak su ihtiyac n karfl layabiliyor" dedi. Böce in s rt ve kanat yüzeylerinin suyu seven (hydrofilik) mikro tepeciklerden olufltu unu kaydeden Özden, bu suyu seven mikro tepeciklerin etraf n n ise suyu iten (hydrofobik) yap lardan olufltu unu ifade etti. Böce in bafl afla ya do ru, s rt ve kanat k sm yukar ya gelecek bir flekilde 45 derecelik bir aç yla rüzgara karfl durdu unda havadaki nemde bulunan küçük su moleküllerini suyu seven tepeciklerde toplad n anlatan Özden, "Su damlas yeterli bir büyüklü e ulaflt nda suyu seven tepeciklerden, suyu sevmeyen bölgeye ve buradan böce in a z k sm na yuvarlan yor ve böylece böcek su ihtiyac n karfl lam fl oluyor" diye konufltu. NANOTÜPLERLE DENEY fiehmus Özden, çal flmalar nda bu böce i örnek ald klar n belirterek saç telinin milyonda biri küçüklü ündeki karbon nanotüp denilen yap lar kullanarak Stenocara böce inin su toplama mekanizmas na benzer bir mekanizma gelifltirdiklerini söyledi. Binlerce nanotüpten oluflan nanotüp demetinin bir ucuna suyu seven madde (hydrofilik) di er ucuna ise suyu iten (hydrofobik) madde ba lad klar n belirten Özden, "Nanotüp demetinin suyu seven k sm üst, suyu sevmeyen k sm alt tarafa gelecek flekilde d fl ortama b rakt k ve toplanan su miktar n ölçtük. Maddenin en önemli özelliklerinden iki tanesi, d flar dan herhangi bir enerjiye ihtiyaç duyulmamas ve toplanan suyu kendi içerisinde depolamas d r. htiyaç duyuldu unda nanotüp demeti bir sünger gibi s k larak içindeki su kullan labilir. Nanotüp demeti, içerisindeki su al nd ktan sonar tekrar tekrar defalarca kullan labilir. Bu bulufl, flu an çöllerde ve kurak alanlarda içme suyu sorununa potansiyel çözüm olarak görülüyor" dedi. Özden, dünyan n önde gelen bilimsel dergilerinden American Chemical Society'nin "ACS Applied Materials and Interfaces" dergisinde yay mlanan buluflunun baflta Science dergisi olmak üzere birçok bilimsel yay nda su sorununa potansiyel çözüm olarak gösterildi ini vurgulad.

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Ankara'daki birimlerin (ULAKBİM, UZAY, SAGE, MAM EE Ankara birimi) araç kiralama

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOLLARDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI İÇİN,TEMEL-ASTARLI-ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA YAPILMASI VE ŞUBEYE ROADMİXLİK MALZEME TEMİNİ YAPTIRILACAKTIR Karayolları Kars 18. Bölge Müdürlüğü Ardahan ve Kars Şube Yollarında

Detaylı

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920 Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği, Sera, Fidanlık ve Atölyelerde Üretim Hizmeti Alınacaktır TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ DESTEK HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TRAMVAY SATIN ALINACAKTIR ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Tramvay Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAKÖY HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL EĞİTİM TAŞIMALI ÖĞRENCİLERİNE ÖĞLE

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu) Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin AKARÇAY HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ SEYHAN BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ hizmet

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ÇAMAŞIRLARIN YIKANMASI, KURUTULMASI, ÜTÜLENMESİ, ONARILMASI VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1 (BİR) YIL SÜRE İLE ÇAMAŞIRLARIN

Detaylı

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK İŞLERİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ

Detaylı

ASANSÖR SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ASANSÖR SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6 Adet Asansörün Sökülerek Yerlerine Yenilerinin Yapılarak Çalışır Vaziyette Teslim Edilmesi İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü MUHTELİF TESİSAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 017.MLZ.İŞL.19 İLETKEN, NYY KABLO, AER KABLO ve XLPE KABLO ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAK ĠġLERĠ, SANAT YAPILARI, ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ-Muratlı-D-100 Ayr. (Muratlı Çevre Yolu Dahil) Bölünmüş Yolu Km: 0+000-36+479,45 Arası

Detaylı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mühendislik Laboratuvar Binası Yapım İşi Açık

Detaylı

CERRAHİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

CERRAHİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ CERRAHİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Radyoloji AD İçin 15 Kalem Cerrahi Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı ERZĠNCAN HAVAALANI LOJMAN YAPIMI ĠġĠ. yapım iģi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 207.MLZ.İŞL.7 4 GRUP MUHTELİF AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. -Şirketin

Detaylı

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 İÇİNDEKİLER A- 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İLANLAR... 7 1. İHALE ÖN İLANLARI... 7 1.1.... 7 2. İHALE İLANLARI... 7 2.1.... 7 S.NO İHALE KAYIT NO İŞİN ADI SAYFA 1. 2015/68765

Detaylı

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI ADANA TİCARET ODASI HİZMET BİNASI yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 - İdarenin a) Adresi Abidinpaşa

Detaylı

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya Çevre Yolu Etüt Proje Danışmanlık Hizmetleri danışmanlık

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOL YAPIM VE BÜYÜK ONARIM ÇALIġMALARINDA ARAġTIRMA, KALĠTE KONTROL, YAPIM PROJE KONTROL ĠZLEME VE ETÜT PROJE KONTROLLÜK DANIġMANLIK HĠZMETĠ ALINACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bölge Müdürlüğü-3.Bölge

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 2017.MLZ.YAT.12 KÖŞK, HÜCRE VE REDRESÖR ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. 1-Şirketin a)

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAK TESVİYE, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI YAPIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Karayolları Kars 8. Bölge Müdürlüğü (Çıldır-Ardahan)Ayr.-Hanak-Damal-Posof Türkgözü Devlet Yolu (Ilgar Bakımevi-Posof Arası), Toprak

Detaylı

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletm e Müdürlüğü II Ünite kazan binasında

Detaylı

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. TOPRAK TESFİYE, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Demirci-Selendi Yolu ( Km:0+000-44+495 ) Arası Toprak

Detaylı

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM 30/05/13 09:31. ASKALEILCETARIMMUD 4151028 s.ol AŞKALE Kliylcrc lliı;mct T.C. KA YMAKAMLIOI Götürmc Birliği SAyı KONU 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 ~.t' ~A. ~ /' - ~ h.2.11.tp.af. J/.a.LI..u...$(.AI.&'.

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK)

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI 2017.MLZ.İŞL.16 4 GRUP MUHTELİF İŞ KIYAFETİ VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ALIMI İŞİ (YENİLENEN) Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MANOMETRELER ALIMI ( 6814BÜR55591 ) alımı T.P.A.O. Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Detaylı