ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE GELİŞİMSEL PEDİATRİ ÜNİTELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE GELİŞİMSEL PEDİATRİ ÜNİTELERİ"

Transkript

1 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE GELİŞİMSEL PEDİATRİ ÜNİTELERİ Prof. Dr. İlgi Ertem Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Gelişimsel Pediatri Ünitesi Uz. Dr. Zeynep Eras T.C. S.B. Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelişimsel Pediatri Ünitesi Uz. Dr. Bahar Bingöler Pekcici T.C. S.B. Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji-Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelişimsel Pediatri Ünitesi

2 Gelişimsel Pediatri Üniteleri Modeli Gerekçesi EĞĠTĠM ÖNCESĠ VE SONRASI KENDĠNĠ YETERLĠ DEĞERLENDĠRME Öncesi (%) Sonrası (%) 0-3 yaģtaki çocukların geliģim alanlarını bilerek değerlendirebilirim. GeliĢimsel sorunu olan çocukların geliģimsel izlemlerini ve desteklenmelerini yapabilirim. Ev ortamında çocukların geliģimini destekleyecek yaklaģımlar konusunda ailelere danıģmanlık yapabilirim. Özel eğitim gereksinimi olan çocukları bu hizmete yönlendirebilirim. Engelleri olan çocuklarla ilgili devlet uygulamalarını bilerek ailelere danıģmanlık yapabilirim Ertem ve ark. J Dev Behav Pediatrics 2009

3 Gelişimsel Pediatri Üniteleri Modeli Birinci basamak sağlık çalışanlarının önündeki en önemli engeller 1) Konuyu bilmemek 2) Zaman Gerekçesi 3) İkinci ve üçüncü basamak (çocuk hekimlerinin) konu ile ilgili yeterince bilgi ve deneyiminin olmaması Ertem ve ark. J Dev Behav Pediatrics 2009

4 Gelişimsel Pediatri Üniteleri Modeli Gerekçesi Ülkemizde gelişimsel pediatri bilimi pediatri içinde yaygınlaşmamıştır. Gelişimsel sorunları olan çocuklara verilen hizmetlerin aileden sonra ilk kapısını açan ya da kapayan çocuk hekimidir. Ülkemizdeki sağlık çalışanlarını çocuk sağlığı konusunda eğiten çocuk hekimleridir. Çocuk hekimlerinin büyük çoğunluğunun eğitim aldığı kurumlar üniversite hastaneleri değil, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleridir. SB Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden pek çoğu Gelişimsel Pediatri Ünitelerini kurmak ve uygulamaya geçirmek için başvuruda bulunmuştur.

5 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gelişimsel Pediatri Ünitesi Hizmet AraĢtırma Eğitim Savunuculuk

6 GELİŞİMSEL PEDİATRİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Eğitim Kurumu Sorumlu Hekim İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Gelişimsel Pediatri Ünitesi Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Gelişimsel Pediatri Ünitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Dışkapı) Gelişimsel Pediatri Ünitesi Yrd. Doç. Dr. Derya Gümüş Doğan Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Atay Uzm. Dr. Bahar Bingöler Pekcici 4 Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelişimsel Pediatri Ünitesi Uzm. Dr. Zeynep Eras

7 Gelişimsel Pediatri Üniteleri Programı TC. Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri+Ankara Üniversitesi+UNICEF Gelişimsel Pediatri alanında özgün bir eğitim programının hazırlanması Gelişimsel Pediatri Ünitesi ekiplerinin eğitim programını tamamlaması Eğitimi tamamlayan ekiplerin kurumlarında yaptıkları etkinliklerin desteklenmesi

8 KURAMSAL EĞİTİM 160 saat SUNUMLARDAN BAZILARI Gelişimsel Pediatri Bilimi ve İçeriği Gelişim Biliminin Temel Kuram ve Öğretileri Gelişimsel Değerlendirme Yöntemlerinin Temel İlkeleri Gelişimsel Değerlendirme Araçları: Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi (GIDR) Gelişimi Etkileyen Psikososyal Çevresel Etmenler İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması (International Classification of Functioning - ICF) Bebeklik ve Erken Çocukluk Döneminde Ruh Sağlığı ve Gelişimsel Bozukluklarının Tanısal Sınıflandırması: Yenilenmiş Basım (TS:0-3 YB) (Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood: Revised Edition - DC:0-3R) Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları(ÖSKR) Hakkındaki Yönetmelik Prematüre Bebeklerin Gelişimsel İzlem Teknikleri Gelişimsel Değerlendirme Araçları: Bayley Bebekler İçin Gelişim Değerlendirme Ölçeği II (Bayley Scales of Infant Development II) Gelişimsel Değerlendirme Araçları: Vineland Uyum Davranış Ölçeği II (Vineland Adaptive Behavior Scale II) Erken Çocuklukta Konuşmada Gecikme Erken Çocuklukta Kronik Hastalıkların Gelişim Üzerine Etkisi Erken Çocuklukta Serebral Palsi Gebelik Dönemi ve Doğum Dönemi Depresyonu Görme Engeli Olan Bebek ve Ailesine Yaklaşım Down Sendromu Olan Bebek ve Ailesine Yaklaşım Beslenmenin Gelişim Üzerine Etkisi Erken Çocuklukta Sık Rastlanan Davranış Sorunlarını Önleme

9 PRATİK EĞİTİM 160 saat Gelişimi değerlendirme yöntemleri Aile merkezli yaklaşımlar Ayaktan ve yatarak tedavi gören farklı gelişimsel sorunları olan çocukların gelişimsel değerlendirilmesi, tedavisi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi nde aile merkezli gelişimsel değerlendirme, destekleme, risk belirleme ve tedavi pratiği Hasta dosyası oluşturma, arşivleme Konsültasyon yazma Hastaların sosyal ve yasal haklardan (özürlü sağlık kurulu raporu çıkarma, özel eğitim kurumuna ve okul öncesi eğitim kurumuna yönlendirilme, evde bakım parası ve vergi indirimi gibi haklardan) yararlanabilmeleri amacı ile Özürlü Sağlık Raporu hazırlama

10 Multidisipliner Model Eğitim Pediatri Sosyal hizmet Çocuk Gelişimi KBB FTR Ruh sağlığı Göz H. Ortopedi

11 Transdisipliner Bütüncül Model Transdisciplinary Medical Home Model FTR Pediatrik Nöroloji KBB GÖZ Aile Hekim Gelişimsel pediatri Özel Eğitim Sosyal Hizmetler Ruh sağlığı Ortopedi

12 GPU Eğitim Programı

13

14 GPU Eğitim Programı

15 GPU Eğitim Programı sonrasında kurulan üniteler 1 2 Kurum Adı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi Gelişimsel Pediatri Eğitimi Bitiş Tarihi Ünite nin hizmete başlama tarihi Haziran Eylül Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kurulma aşamasında 4 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kurulma aşamasında

16 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

17 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

18 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

19 GELĠġĠMSEL PEDĠATRĠ ÜNĠTESĠ ZEKAĠ TAHĠR BURAK KADIN SAĞLIĞI EĞĠTĠM ve ARAġTIRMA HASTANESĠ ANKARA- TÜRKĠYE

20 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ülkemizde 1/10 bebek prematüre doğmaktadır ZTB en büyük kadın-doğum merkezi ve yenidoğan yoğun bakım hastanesidir doğum / yıl 3000 yenidoğan yoğun bakım yatışı / yıl prematüre (<1500 gram) yoğun bakım yatışı / yıl

21 ZTB Gelişimsel Pediatri Ünitesi Açılış: 01 / Eylül / 2009 Sağlık Bakanlığı kadın-doğum eğitim araştırma hastanelerinde açılan ilk merkez Bir gelişimsel pediatrist ve iki çocuk gelişim uzmanı Yenidoğan yoğun bakım ünitesinden taburcu olan bebeklerin bütüncül izlem modeli ile ayrıntılı gelişimsel değerlendirme ve izlemi Yenidoğan uzmanı eğitimi

22 Bütüncül İzlem Modeli (Medical Home Model) Aynı çatı altındaki hizmetler 1. Sağlık izlemi 2. Gelişimsel Pediatri 3. Diyetisyen 4. Fizik tedavi rehabilitasyon ve fizyoterapi 5. Odyoloji 6. Oftalmoloji 7. Çocuk cerrahisi

23 Gelişimsel Pediatri Ünitesi

24 BİR YILLIK SÜREÇ 01 / Eylül / / Ağustos / 2010 Bütüncül izlem modelinin yürürlüğe konması Bütüncül izlem modeli (Medical Home Model) ile birinci basamakta izlem modelinin karşılaştırma araştırması (YL tezi) Yenidoğan yoğun bakım ünitesinden taburcu olan 700 yüksek riskli bebeğin ayrıntılı gelişimsel değerlendirmesi, desteklenmesi ve izlemi Günlük süpervizyonlu olgu toplantıları ile yenidoğan yan dal asistanlarının ve tüm ekibin eğitimi, bilgi paylaşımı

25 Prematüre Bebeklerimizin İlk Doğum Günü Partisi

26 T.C. S.B. ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ GELİŞİMSEL PEDİATRİ ÜNİTESİ 2010

27 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji-Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Türkiye deki önde gelen çocuk sağlığı ve hastalıkları eğitim ve araştırma hastanelerindendir. Yataklı hizmetler 250 yataklı servis 14 yataklı pediatrik yoğun bakım ünitesi 30 yataklı(15 i anneli oda ) yenidoğan yoğun bakım ünitesi 14 yataklı transplantasyon ünitesi Poliklinik ve acil servis hizmetleri hasta girişi / gün

28 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji-Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Pediatri asistanları ve genel pediatristler Pediatrik yan dal asistanları ve uzmanları Gelişimsel pediatrist ve çocuk gelişim uzmanı Fizik tedavi rehabilitasyon uzmanı ve fizyoterapist Çocuk psikiyatristi Çocuk cerrahı Odyoloji uzmanı Oftalmoloji uzmanı Genetik uzmanı Çocuk beyin cerrahisi uzmanı

29 Gelişimsel Pediatri Ünitesi Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan cocuk hastanelerinde açılan (Eylül 2009) ilk ünitedir. Bir gelişimsel pediatrist ve bir çocuk gelişim uzmanı 0-6 yaş arasındaki çocukların ayrıntılı gelişimsel değerlendirmesi, desteklenmesi, izlemi Asistan rotasyonu ile çocuk hekiminin eğitimi

30 Bir Yıllık Süreç Gelişimsel zorlukları olan 350 çocuğun ayrıntılı gelişimsel değerlendirme ve desteklenmesi yapılmış ve izleme alınmıştır. Değerlendirilen ve izleme alınan çocuklar: Yenidoğan yoğun bakım ünitesinden taburcu olan Pediatrik yoğun bakım ünitesinden taburcu olan Pediatri yan dalları ve sosyal pediatri tarafından konsülte edilen Bu yıl başlayacak olan asistan rotasyonumuzda her çocuk hekimine gelişimsel pediatri ve EÇG alanında 1 aylık yoğun eğitimin verilmesi planlanmaktadır.

31

İlk Üç Yaşta Gelişimsel Sorunları Olan Çocuklar: Üç Sorun ve Üç Çözüm

İlk Üç Yaşta Gelişimsel Sorunları Olan Çocuklar: Üç Sorun ve Üç Çözüm 13 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2005, 6 (2) 13-25 İlk Üç Yaşta Gelişimsel Sorunları Olan Çocuklar: Üç Sorun ve Üç Çözüm İlgi Öztürk Ertem Ankara Üniversitesi Özet

Detaylı

Editör Doç. Dr. Nurullah Okumuş HAYATA PREMATÜRE BAŞLAYANLAR

Editör Doç. Dr. Nurullah Okumuş HAYATA PREMATÜRE BAŞLAYANLAR Editör Doç. Dr. Nurullah Okumuş HAYATA PREMATÜRE BAŞLAYANLAR HAYATA PREMATÜRE BAŞLAYANLAR 1 HAYATA PREMATÜRE BAŞLAYANLAR ISBN 978-605-61802-2-4 1. Baskı, 1.000 Adet Kasım 2012, Ankara Yayın Hakları: Aysun

Detaylı

Program ve süreç: 13 Eylül 2012 Perşembe Günü Yanıtları aranan sorular BEKLENTİLER:

Program ve süreç: 13 Eylül 2012 Perşembe Günü Yanıtları aranan sorular BEKLENTİLER: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı: Çalışan Sağlığı Birimlerinin Organizasyonu, İşlevleri ve Finansmanı (13-15 Eylül Adrasan /Antalya) Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi HASUDER İSÇG Katılımcılar:

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ORİJİNAL MAKALE ORIGINAL ARTICLE DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ANALYSIS OF CASES REFERRED TO THE DISABILITY BOARD OF DICLE UNIVERSITY HOSPITALS Cem Uysal

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Biçimlendirilmiş: Sol: 100.8, Sağ: 100.8, Üst: 70.55, Alt: 70.55, Üstbilginin kenara uzaklığı: 35.3, Altbilginin kenara uzaklığı: 35.3 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Hasta Bilgilendirme El Kitabı

Hasta Bilgilendirme El Kitabı Hasta Bilgilendirme El Kitabı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma

Detaylı

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Programın yürütücüsü: Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri :Prof. Dr. Behice ERCİ : Prof. Dr. Behice ERCİ Doç. Dr. Rukuye AYLAZ Yrd. Doç. Dr. Meral

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ Halk Sağlığı i Çalışma Grubu HASUDER 2014 ISBN: 978-605-84926-0-8 Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HASUDER Halk Sağlığı i

Detaylı

TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI

TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI RAPOR TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI Türk Hematoloji Derneği tarafından Sağlık Bakanlığı Eğitim Dairesi için hazırlanmıştır KOMİSYON ÜYELERİ:

Detaylı

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri Mevcut Durum ve Öneriler 2006 Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği adına hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM KİTAPÇIĞI

2014-2015 EĞİTİM KİTAPÇIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma

Detaylı

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 Cem Terzi, Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir Uğur Okman Şehir ve

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU www.okan.edu.tr SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 444 OKAN 2 OKAN ÜNİVERSİTESİ Müdürden Mesaj Sevgili arkadaşlar, Tüm dünya ile paralel olarak Türkiye de de sağlık hizmetleri gün geçtikçe büyümektedir.

Detaylı

24-28 Eylül 2014. Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI. www.guzokulu2014.org

24-28 Eylül 2014. Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI. www.guzokulu2014.org 24-28 Eylül 2014 Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI İÇİNDEKİLER DÜZENLEME KURULU 5 OTURUM BAŞKANI VE KONUŞMACILAR 6 KONFERANSLAR 12 PANELLER 13 UZMANA DANIŞ TOPLANTILARI 14 KURSLAR 15 BİLİMSEL

Detaylı

TürkHematolojiDerneği

TürkHematolojiDerneği TürkHematolojiDerneği BÜLTEN / Ocak-Şubat 2013 Kasım-Aralık 2013 Sayı 6 İki ayda bir yayımlanır. B Ü LT E N İ DÜNYANIN ÖNDE GELEN TRANSPLANTASYON KONGRELERİNDEN 8. KİTKHT YE HAZIR MISINIZ? Kemik iliği

Detaylı

Türkiye de İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hekim Performansı ve Bir Uygulama

Türkiye de İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hekim Performansı ve Bir Uygulama YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:213 Cilt:2 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hekim Performansı ve Bir Uygulama Doç. Dr. Erhan DEMİRELİ Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

EVDE SAĞLIK HİZMETİ ve GÜNÜMÜZDEKİ

EVDE SAĞLIK HİZMETİ ve GÜNÜMÜZDEKİ Tepecik Eğit Hast Derg 2010; 20 (3): 153-8 153 DERLEME EVDE SAĞLIK HİZMETİ ve GÜNÜMÜZDEKİ i UYGULAMA ŞEKİLLERİ HOME HEALTH CARE SERVICE AND RECENT APPLICATIONS IN TURKEY Murat ALTUNTAŞ Tevfik Tanju YILMAZER

Detaylı

Yüksek Riskli Yenidoğanların Uzun Dönem Sonuçları. Doç. Dr. Ş. Suna OĞUZ Zekai Tahir Burak Kadın Sağ. EAH Yenidoğan Kliniği

Yüksek Riskli Yenidoğanların Uzun Dönem Sonuçları. Doç. Dr. Ş. Suna OĞUZ Zekai Tahir Burak Kadın Sağ. EAH Yenidoğan Kliniği Yüksek Riskli Yenidoğanların Uzun Dönem Sonuçları Doç. Dr. Ş. Suna OĞUZ Zekai Tahir Burak Kadın Sağ. EAH Yenidoğan Kliniği Sunum planı Yüksek riskli yenidoğan bebeklerin Prematüre bebekler Hipoksik iskemik

Detaylı

2010 faaliyet raporu. Acıbadem Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.

2010 faaliyet raporu. Acıbadem Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. 2010 faaliyet raporu Acıbadem Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. İÇİNDEKİLER 4 Yönetim Kurulu Başkan nın Mesajı 6 Yönetim Kurulu 14 Acıbadem Sağlık Grubu Gelişim Tablosu 16 Hastaneler 41 Ayaktan Tedavi Merkezleri

Detaylı

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4)

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 ANKARA 2015 ISBN : 978-975-590-520-4 T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 960 Baskı : Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti. Özveren Sokak No:13/A

Detaylı

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 TÜRKİYE BEYİN AKSİYON GRUBU European Brain Council, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi onayı ile, 2014 yılını Avrupa Beyin Yılı olarak ilan etmiştir. Avrupa beyin

Detaylı

25. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 1-4 Nisan 2015/İSTANBUL

25. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 1-4 Nisan 2015/İSTANBUL 1 İÇİNDEKİLER ÖNYAZI 3 DÜZENLEME KURULU 4 KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI 5 KONUŞMA ÖZETLERİ 10 SÖZEL BİLDİRİLER 39 POSTER BİLDİRİLERİ 83 2 Değerli Meslektaşlarımız, İlk çocuk ve ergen psikiyatrisi kongresi az

Detaylı

II.YÖNETİCİ ÇALIŞTAYI EĞİTİM ve AR-GE DAİRE BAŞKANLIĞI TÜNAY ŞAHİN DAİRE BAŞKANI

II.YÖNETİCİ ÇALIŞTAYI EĞİTİM ve AR-GE DAİRE BAŞKANLIĞI TÜNAY ŞAHİN DAİRE BAŞKANI II.YÖNETİCİ ÇALIŞTAYI EĞİTİM ve AR-GE DAİRE BAŞKANLIĞI TÜNAY ŞAHİN DAİRE BAŞKANI Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Daire başkanlığımız; 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında teşkilatlandırılan,

Detaylı

DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU

DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU Selman DELİL, Uzman Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Ekim 2013, Diyarbakır İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... II GRAFİKLER LİSTESİ... II RESİMLER LİSTESİ...

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİNDE OKUL SAĞLIĞI KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİNDE OKUL SAĞLIĞI KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİNDE OKUL SAĞLIĞI KİTABI ISBN : 978-975-590-236-4 Sağlık Bakanlığı Yayın Numarası : 719 HM Yayın No : SB-HM-2007-17 Bu yayının tüm hakları T.C. Sağlık Bakanlığı Refik

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Faaliyetlerinin Denetimi ile Özürlü Bireyler, Yakınları ve Toplumun Bütün Kesimlerinde

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI

BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI 2015 İÇİNDEKİLER ÇALIŞMANIN AMACI 10 ÇALIŞMA EKİBİ 10 METODOLOJİ 11 Mevcut Durum Analizi 11 1. GİRİŞ 12 2. DÜNYA DA

Detaylı