SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SPOR LİGLERİ ÖĞRETİM YILI YARIŞMA TALİMATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SPOR LİGLERİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI YARIŞMA TALİMATI"

Transkript

1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SPOR LİGLERİ ÖĞRETİM YILI YARIŞMA TALİMATI 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1- AMAÇ : Selçuk Üniversitesinde, her düzeyde sporu çok yönlü olarak tanıtmak, sevdirmek, öğrencileri spor yapmaya yönlendirmek için gerekli çalışmaları yapmak, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları arasında yapılacak olan her türlü spor organizasyonlarını düzenlemek ve bu kurumlar arasında koordinasyonu sağlamaktır. MADDE 2- KAPSAM: Bu talimat, Selçuk Üniversitesi nin düzenlediği ve düzenlenmesine izin verdiği Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullar arası spor faaliyetleri ile ilgili açıklamaları ve uygulama esaslarını kapsar. MADDE 3-DAYANAK: Bu talimat, 3289 Sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre hazırlanmıştır. MADDE 4- TANIMLAR: Bu talimatta geçen; SKSDB: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını, Başkan: SKSD Başkanını, BESYO: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu Yönetim Kurulu: Selçuk Üniversitesi Yönetim Kurulunu, Tertip Komitesi: Yarışmayı Tertip Eden Komiteyi, Sporcu: İlgili talimatlar uyarınca spor faaliyetlerine katılanları, İdareci: Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların spor faaliyetleri ile ilgili işlemi yürüten kişiyi, Yarışma: Selçuk Üniversitesi tarafından düzenlenen Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları arası spor faaliyetlerini ifade eder. 2.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 5- ORGANİZASYONLAR: Grup, Final ve Büyük final, şeklinde yapılacaktır. Bu düzenlemelere ilişkin bilgiler ilgili spor dalının açıklamalar bölümünde belirtilmiştir. MADDE 6- ORGANİZASYONLARIN TERTİP KOMİTELERİ: A) TERTİP KOMİTELERİNİN OLUŞUMU: Başkan SKSD Başkanı, Tertip Komitesinin Başkanıdır. Üye İlgili Spor dalının BESYO öğretim elemanı Üye İlgili Spor Dalının İl Temsilcisi Üye Üyelerce gerek görülmesi durumunda yarışmalara katılan Üniversite yöneticileri arasından seçilecek en fazla 3 kişi. B) TERTİP KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ 1. Yarışmalara katılacak Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları gruplarını belirler, fikstürünü hazırlar, yapılamayacağı anlaşılan yarışmaları erteler. Müsabakaları takım ve sporcu sayısına göre belirlenen günden önce bitirebilir. 2. Yarışmalarla ilgili açılış ve kapanış törenlerini düzenler, protokolü belirleyerek, ödüllerin dağıtılmasını sağlar. 3. Yarışmalarda ortaya çıkacak idari ve teknik anlaşmazlıkları, problemleri, itirazları inceleyip, karara bağlar. İtiraz sonucunda veya gerektiği hallerde ilgililerin savunmalarını alarak, cezaları belirler. Çözümleyemediği konuları ayrıntılarıyla birlikte Üniversite Yönetim kuruluna bildirir. Müsabakaların bitiminde gerekli tüm dokümanların asıllarını SKSDB ye iletir. 5. Müsabakalar sırasında tesislere zarar veren takımların, verdikleri zararı ve bedelini yazılı tutanakla tespit eder, bu zararı ilgili Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarından talep edilmek üzere belgeleriyle birlikte S.Ü. Rektörlüğüne iletir. 6. Tertip Komitesince aşağıda belirtilen cezalar verilebilir veya Rektörlüğe teklif edilebilir. Yarışmalarda olay çıkaran, ihraç edilen sporcu veya idarecilerin; a. Bir veya birden çok müsabakaya katılmamasına, b. Organizasyon süresince oynamamasına, c. Takımın yıl içerisinde ki müsabakalarda yarışmaması teklif edebilir, d. Bir sonraki yıl faaliyetlere alınmamasını teklif edebilir,

2 e. Olayla ilgili Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına bilgi verilmesini teklif edebilir. MADDE 7- ORGANİZASYONLARA KATILMA ŞARTLARI: 1. Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları bildirdikleri yarışmaya katılamayacak mazeretleri olduğunda gerekçeleri ile 7 gün önceden SKSDB ye bildirmeleri zorunludur. 2. Yarışmalara tarihinden sonra doğanlar, okulun kayıtlı ve devamlı öğrencisi olup, Fak/YO/MYO ca temsil etme görevi verilen tüm öğrenciler katılabilir. Kusurlu öğrenciler (formasyon eğitimi alan, lisans tamamlama eğitimi gören vs. kurs öğrencileri) müsabakalarda yarışamazlar. (öğrenim yılı göz önüne alınmaz) Öğrenci değişim programı ile üniversite öğrencisi olan yabancı uyruklu 2 öğrenci yarışmalara katılabilir. 3. Federasyonlardan ceza kurulundan yarışmalara girmekten men edilmiş olan sporcu, antrenör ve idareciler, özel öğrenci statüsünde veya kurumunda kayıt dondurmuş olanlar, Ön lisans ve lisans eğitimi veren kurumların kapsamı dışında kalan ve Y.Ö.K. yasasına bağlı olarak eğitim veren kurumların dışında kalan kuruluşlardaki öğrenciler, Lisansüstü eğitim yapan sporcu öğrenciler yarışmalara katılamazlar. (İl Ceza Kurulundan ceza alanlar buna dâhil değildir) Müsabaka Evrakları: a) Öğrenci kimlik belgesi Öğrenci Kimlik Belgesi: Fak/YO/MYO ların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca veya Lisans Eğitimi yapan Enstitülerce verilmiş, o yıla ait resimli öğrenci kimlik belgesidir. O yıla ait kimlik belgesi vermeyen üniversite öğrencileri, yarışma tarihinden en fazla 2 ay öncesinden Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca onaylanmış, resimli öğrenci belgesi ibraz etmek zorundadırlar. Öğrenci Kimlik Belgelerinde doğum tarihi yazılı olmayanların bu bilgileri Onaylı İsim Listesinde doğum yılı ve yabancı ise uyruğu mutlaka yazılı olacaktır. Bu durumdaki sporcular istendiğinde resimli bir kimlik ibraz edeceklerdir. Aksi halde yarışmaya katılamazlar. b) Takım Listesi 1.Fak/YO Dekanlık/MYO/Müd. den onaylı 12 oyuncu 1 antrenör 1 idareci ve Dr, masör vs. olmak üzere en fazla 5 mensup olan liste. MADDE 8- İTİRAZLAR: a) Cezalı ve talimata uygun olmayan öğrenci, antrenör, idarecilerin oyun alanında bulunması. b) Kimlikte kazıntı, silinti, yapılması, c) İtirazlar yarışmanın başlamasından önce müsabaka yerinde, karşı takım kaptanı veya idarecisi önünde uygunsuzluğa neden olan konu belirtilerek takım kaptanı veya idarecisi tarafından, yarışmanın yetkili hakemlerine yazılı olarak yapılır. Yarışma dışı yapılacak itirazlar antrenör veya idareci tarafından Tertip Komitesine yapılır. Tertip Komitesi, öğrenci veya Kimlik belgesi konusunda gerek duyduğu hallerde turnuvadan sonra yapılan itirazları değerlendirebilir. d) S.Ü. yarışma talimatnamesinde olmadığı hallerde, Uluslararası kurallara aykırı olan hallerde yapılacak itirazlar, ilgili spor dalının yönetmeliğinde belirtilen hükümlere göre yapılır. Tertip Komitelerine yapılan itirazlar öncelikle bu komiteler tarafından sonuçlandırılır. e) Organizasyonların tertip komitelerince itirazlar değerlendirilerek karara bağlanır. Ancak sonuç alınmasının mümkün olmadığı hallerde, itirazlar SÜ SKSD tarafından karara bağlanır. SKSDB alınan karar kesindir. Ayrıca, takım ve sporcunun derecesi iptal edilebilir, puan sıralaması yeniden yapılabilir, takım ve sporcuya verilen ödül geri alınabilir. Fiil okuluna bildirilir. f) İtiraz eden takım yöneticisi tarafından, Tertip Komitesi Başkanlığına veya Federasyona tutanakla 200 TL teslim edilir. İtirazın doğruluğu halinde tutar okuluna iade edilir. MADDE 9- HÜKMEN YENİK SAYILMA: a) Zamanında yarışma yerlerinde, yarışmanın gerektirdiği spor kıyafeti ile bulunmamak veya ilgili yarışma yönetmeliğinin öngördüğü sayıdan az yarışmacı ile yarışmaya çıkmak. (Zamanında sözcüğü, ilgili spor dalının yönetmelik esaslarının uygulanacağını belirtir.) b) Yarışmaya çıkacak takımlardan formaları spor dalının yönetmeliğine uygun olmayanlara, bir defaya mahsus olmak üzere ihtar verilir. Bu ihtar yarışma cetveline kaydolunur. Ayrıca takım daha sonraki yarışmalarda da durumunu düzeltmeden sahaya çıkarsa hakem yarışmayı yaptırmaz ve buna sebep olan takım hükmen yenik sayılır.

3 c) Yarışmaların sonucu üzerinde önceden anlaşmaya varmak. d) Herhangi bir takımın yararına veya kaybına neden olacak biçimde yarışmayı tamamlamadan sahadan çekilmek. (Tertip Komitesince, sahadan çekilen takımın idarecileri ve buna sebep olan yarışmacılar hakkında Ceza Kurulu Hükümleri uygulanır.) e) Turnuvadan ihraç edilen takımlar ile Tertip Komitesi Kararı olmadan özürsüz olarak iki defa yarışmaya çıkmayan takımlarda yer alan, kafile idarecisi, antrenör ve sporcular bir yıl sonra düzenlenecek faaliyetlerde yer alamazlar. Bu kararı almaya ve uygulamaya S.Ü. SKSDB yetkilidir. f) Öğrenci Kimlik belgesiz yarışmak. ( Belgesini istendiğinde hakeme göstermeyen oyuncu yarıştırılmaz.) g) Yarışma anında, sporcu, idareci, antrenör veya taraftar seyircilerden biri veya birkaçı tarafından hakemin görev yapmasına engel olmak, h) Lisanssız sporcu yarıştırmak, vizesi yapılmamış Lisans ile yarıştırmak veya Lisans da sahtecilik yapmak. i) Sahada kavga etmek, olay çıkarmak vs. j) Sahte belgeli oyuncu oynatmak, 1. Belgedeki fotoğrafı değiştirmek, 2. Sahte belge düzenlemek, 3. Belge üzerinde silinti, kazıntı, yapmak, k) Belge kontrolünden sonra hakemin oyuncuları tanımamasından yararlanarak oyuncu değiştirmek, 1. Federasyonların ceza kurulundan yarışmalara girmekten men cezası alan, sporcu, antrenör ve idareciler, özel öğrenci statüsünde veya kurumunda kayıt dondurmuş olan öğrenci sporcular, 2. Ön lisans ve lisans eğitimi veren kurumların kapsamı dışında kalan ve Y.Ö.K. yasasına bağlı olarak eğitim veren kurumların dışında kalan kuruluşlardaki öğrenciler, 3. Lisansüstü eğitim yapan sporcu öğrencilerin yarıştırılması, l) Ertelenen yarışmalarda erteleme tarihinde yarışma hakkı olmayan sporcuları yarıştırmak. m) Takım kadrolarında (2 ) iki yabancı uyruklu sporcudan fazla sporcuya yer vermek, n) Doping yapmak. MADDE 10- HAKEMLER İlgili spor dalının federasyonu tarafından görevlendirilen hakemleri ve o İl in mahalli hakemleri ile Federasyon tarafından görevlendirilen kişiler. MADDE 11- ÖDÜLLER Derece alan takım ve sporcuların ödülleri SÜ tarafından temin edilerek, turnuvanın sonunda yapılacak törenle verilir. Mazeretleri nedeniyle Tertip komitesine bilgi vermeden törene katılmayan takım ve sporculara ödül verilmez. Katılımın yetersiz olduğu branşlarda; örneğin üç (3) takım olması durumunda birinci ve ikinciye ödül verilir, üçüncüye ödül verilmez. İki takım katılması durumunda 1. takıma veya ferdi katılımcıya ödül verilir, ikinciye ödül verilmez.

4 Tarih 12 Mart 15 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 40.YIL ETKİNLİKLERİ FAKÜLTE-YÜKSEKOKULLAR BASKETBOL LİĞİ A GRUBU 1 S.B.M.Y.O 2 İ.İ.B.F 3 TURİZM FAK. 4 VETERİNER FAK. 5 HUKUK FAK. Sonuç X 5 HUKUK FAK :00 S.B.M.Y.O VETERİNER FAK :30 İ.İ.B.F TURİZM FAK. 19-Mar Mar Nis Nis-15 Sonuç X 4 VETERİNER FAK :00 HUKUK FAK. TURİZM FAK :30 S.B.M.Y.O İ.İ.B.F X 3 TURİZM FAK :00 VETERİNER FAK. İ.İ.B.F :30 HUKUK FAK. S.B.M.Y.O X 2 İ.İ.B.F :00 TURİZM FAK. S.B.M.Y.O :30 VETERİNER FAK. HUKUK FAK. X 1 S.B.M.Y.O :00 İ.İ.B.F HUKUK FAK :30 TURİZM FAK. VETERİNER FAK. 19 MAYIS SPOR SALONU

5 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 40.YIL ETKİNLİKLERİ FAKÜLTE-YÜKSEKOKULLAR BASKETBOL LİĞİ B GRUBU 1 TIP FAK. 2 MÜHENDİSLİK FAK. 3 TEKNOLOJİ FAK. 4 FEN FAK. 5 ZİRAAT FAK. Tarih Sonuç X 5 ZİRAAT FAK. 13 Mart :00 TIP FAK. FEN FAK :30 MÜHENDİSLİK FAK. TEKNOLOJİ FAK. 20-Mar Mar Nis-15 cuma 10-Nis-15 Sonuç X 4 FEN FAK :00 ZİRAAT FAK. TEKNOLOJİ FAK :30 TIP FAK. MÜHENDİSLİK FAK. X 3 TEKNOLOJİ FAK :00 FEN FAK. MÜHENDİSLİK FAK :30 ZİRAAT FAK. TIP FAK. X 2 MÜHENDİSLİK FAK :00 TEKNOLOJİ FAK. TIP FAK :30 FEN FAK. ZİRAAT FAK. X 1 TIP FAK :00 MÜHENDİSLİK FAK. ZİRAAT FAK :30 TEKNOLOJİ FAK. FEN FAK. 19 MAYIS SPOR SALONU

6 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 40.YIL ETKİNLİKLERİ FAKÜLTE-YÜKSEKOKULLAR BASKETBOL LİĞİ FİNAL GRUBU A GRUBU A1 B GRUBU B1. A2. B2. Tarih Sonuç 16:00 A1 B Nisan Nis-15 17:30 B1 A2 2 Sonuç 16:00 1.MAÇ MAGL.UBU 2.MAÇ MAGLUBU 3 3.lük 17:30 1.MAÇ GALİBİ 2.MAÇ GALİBİ 4 1.lik 19 MAYIS SPOR SALONU

7 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 40.YIL ETKİNLİKLERİ FAKÜLTE-YÜKSEKOKULLAR VOLEYBOL LİĞİ GRUBU 1 TURİZM FAK. 2 SAĞLIK BİL.FAK. 3 ZİRAAT FAK. 4 TEKNOLOJİ FAK. 5 S.B.M.Y.O 6 FEN FAK. 7 VETERİNER FAK. Tarih Sonuç X 7 VETERİNER FAK :00 TURİZM FAK. FEN FAK. 12-Mar Mar Mar Mar Mar Nis Nis :00 SAĞLIK BİL.FAK. S.B.M.Y.O :00 ZİRAAT FAK. TEKNOLOJİ FAK. Sonuç FEN FAK. X :00 VETERİNER FAK. S.B.M.Y.O :00 TURİZM FAK. TEKNOLOJİ FAK :00 SAĞLIK BİL.FAK. ZİRAAT FAK. S.B.M.Y.O X :00 FEN FAK. TEKNOLOJİ FAK :00 VETERİNER FAK. ZİRAAT FAK :00 TURİZM FAK. SAĞLIK BİL.FAK. TEKNOLOJİ FAK. X :00 S.B.M.Y.O ZİRAAT FAK :00 FEN FAK. SAĞLIK BİL.FAK :00 VETERİNER FAK. TURİZM FAK. ZİRAAT FAK. X :00 TEKNOLOJİ FAK. SAĞLIK BİL.FAK :00 S.B.M.Y.O TURİZM FAK :00 FEN FAK. VETERİNER FAK. SAĞLIK BİL.FAK. X :00 ZİRAAT FAK. TURİZM FAK :00 TEKNOLOJİ FAK. VETERİNER FAK :00 S.B.M.Y.O FEN FAK. TURİZM FAK. X :00 SAĞLIK BİL.FAK. VETERİNER FAK :00 ZİRAAT FAK. FEN FAK :00 TEKNOLOJİ FAK. S.B.M.Y.O FİNAL KAMPÜS 75.YIL SPOR SALONU :00 GRUP 1. :. GRUP 2.:.. 2)Grup müsabakarı kazanılmış 2 set, final müsabakası ise kazanılmış 3 set üzerinden oynanacaktır.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI MADDE 1 AMAÇ Bu Talimat, futbol müsabakalarının Uluslararası Futbol Oyun Kuralları na göre gerçekleşmesi amacıyla düzenlenmiştir. MADDE 2 TANIMLAR Bu

Detaylı

Hakem Yönergesi - 2 -

Hakem Yönergesi - 2 - HAKEM YÖNERGESİ Hakem Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 HAKEM KURULLARI 6 5. MERKEZ HAKEM KURULU (MHK) 6 5.1. Kuruluşu 6 5.2. Kurul Üyelerinde

Detaylı

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: MADDE 1- Bu talimat, illerdeki futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini sağlamak, futbolla ilgili kişi ve

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı, masa tenisi yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasların

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ÖDÜL VE YARDIM TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ÖDÜL VE YARDIM TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ÖDÜL VE YARDIM TALİMATI Amaç 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı, Türkiye Binicilik Federasyonu bünyesinde bulunan dallarda ulusal ve uluslararası faaliyetlerde

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi,

Detaylı

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Özel Sporcular Spor yarıģmalarının, Türkiye Özel Sporcular

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İL TEMSİLCİLİĞİ YÖNERGESİ

İL TEMSİLCİLİĞİ YÖNERGESİ İL TEMSİLCİLİĞİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER... 3 AMAÇ... 3 KAPSAM... 3 DAYANAK... 3 TANIMLAR... 3 ESAS HÜKÜMLER... 4 FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ... 4 FEDERASYON İL TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ... 4 İL

Detaylı

TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI

TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI MADDE 1 AMAÇ Bu talimatın amacı, TFF bünyesinde teknik adamlar için açılacak kurs, seminer ve sertifika programlarında standardı sağlamak, talimatın

Detaylı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki

Detaylı

MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç Bu Talimatın amacı; Masa Tenisi sporunda; Sporcuların yetiştirilmelerinde görev alacak Masa Tenisi antrenörlerinin

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle üniversite

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Talimatın amacı; yelken (yat / dingi) rüzgar sörfü ve uçurtma sörfü sporcularını yetiştirecek

Detaylı

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden:

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmî Gazete Sayı : 28058 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ TALİMATI

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, Halk Oyunlarının illerde teşkilatlandırılarak yaygınlaştırılmasından ve ilgili kurumlarla eşgüdüm içerisinde çalışmalar yürütülmesinden sorumlu

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı