TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU"

Transkript

1 TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 (IMDG) Kapsamında Eğitim Seminerleri Vermek Üzere Kurum ve Kuruluşlara Yetki (IMDG) Kapsamında Kendi Personelini Eğitmek Üzere Liman İşleticisi Kuruluşlara Yetki 1) Resmi Yazı veya Dilekçe 2) Ticaret Sicil Gazetesi (aslı ve sureti), 3) Kalite Belgesi (ISO Kalite Belgesinin aslı ve sureti), 4) İmza Sirküleri (temsil ve ilzama yetkili olanlara ait), 5) Nüfus Cüzdanı (eğiticilere ait nüfus cüzdanı sureti), 6) İş Sözleşmesi (İstihdamı zorunlu olmayan en az 2 eğiticiye ait iş sözleşmesi), 7) SGK Hizmet Dökümü (En az bir eğiticinin istihdam edildiğini gösterir belge), 8) IMDG Kod Eğitici Belgesi, 9) Dekont (belge ücreti). 1) Resmi Yazı veya Dilekçe 2) Ticaret Sicil Gazetesi (aslı ve sureti) 3) İmza Sirküleri (aslı ve sureti)) 4) Eğitici Sertifikası (aslı ve sureti) 5) Nüfus Cüzdanı (eğiticilere ait nüfus cüzdanı sureti), 6) SGK Hizmet Dökümü ( En az bir eğiticinin istihdam edildiğini gösterir belge) 7) Dekont (belge ücreti) 3 (IMDG) Kapsamında IMDG Kod Eğitici Belgesi Verilmesi 1) Dilekçe 2) Nüfus Cüzdanı (aslı ve sureti) 3) Çalışma Bildirgesi (çevre ve kimya mühendisleri için mesleğinde üç yıl tecrübe sahibi olmak) 4) Yeterlilik Belgesi (lisans düzeyinde eğitim görmüş, en az uzakyol 1. zabiti veya uzakyol 2. mühendisi ehliyetine sahip olmak) 5) Eğitime Katılım Belgesi (IMDG Kod Kapsamında Eğiticilerin Eğitimi Seminerine Katılım Belgesi) 4 (IMDG Kod) Kapsamında IMDG Kod Eğitici Belgesinin Yenilenmesi 1) Dilekçe 2) Nüfus Cüzdanı (aslı ve sureti) 3) Çalışma Bildirgesi (son üç yılda eğitim verdiğini gösteren belge) 4) IMDG Kod Eğitici Belgesi (geçerlilik süresi dolan 5 Havayoluyla Taşınan ler (DGR) Kapsamında, Eğitim Kuruluşlarına Eğitim Yetki Belgesi Verilmesi 1) Dilekçe (başvuru dilekçesinde vergi dairesi adı ve numarası belirtilecektir) 2) Ticaret Sicil Gazetesi (eğitim kuruluşuna ait kuruluş ile varsa isim, hisse ve adres değişikliklerini gösterir) 3) Adli Sicil Kayıt Belgesi (temsil ve ilzama yetkili olanlara ait), 4) İmza Sirküleri (noter onaylı, temsil ve ilzama yetkili olanlara ait), 5) Eğitim Merkezi Mülkiyet Belgesi (tapu veya kira sözleşmesinin bir sureti), 6) Oda Sicil Kayıt Belgesi (Ticaret Odası veya Ticaret ve Sanayi Odalarından 7) Yöneticilik Belgesi (eğitim kuruluşunun eğitim merkezinde görev yapacak sorumlu müdürün en az iki yıl yöneticilik tecrübesine sahip olduğunu 1

2 gösterir bilgi ve belgeler) 8) Eğitici İstihdam Belgesi (biri daimi diğeri de sözleşmeli olmak üzere en az iki eğiticinin istihdam edildiğini gösterir belgeler), 9) Eğitici Belgeleri (Genel Müdürlüğümüzce verilen DGR Eğitici Belgesi Sureti) Havayoluyla Taşınan Tehlikeli Maddeler Kapsamında, Sivil Havacılık İşletmelerine Eğitim Yetki Havayoluyla Taşınması Konusunda Eğitim Verecek Kişilere Eğitici Belgesi Düzenlenmesi Radyoaktif Madde İçeren Paketlerin Havaalanlarında Geçici Depolanmasına Dair Yönerge Radyoaktif Madde Geçici Depolama İzin 1) Dilekçe (başvuru dilekçesinde vergi dairesi adı ve numarası belirtilecektir), 2) Adli Sicil Kayıt Belgesi (temsil ve ilzama yetkili olanlara ait), 3) İmza Sirküleri (noter onaylı, temsil ve ilzama yetkili olanlara ait), 4) Eğitim Merkezi Mülkiyet Belgesi (tapu veya kira sözleşmesinin bir sureti), 5) Ticaret Sicil Gazetesi (sivil havacılık işletmesine ait kuruluş ile varsa isim, hisse ve adres değişikliklerini gösterir), 6) Oda Sicil Kayıt Belgesi (Ticaret Odası veya Ticaret ve Sanayi Odalarından 7) Yöneticilik Belgesi (sivil havacılık işletmesinin eğitim merkezinde görev yapacak sorumlu müdürün en az iki yıl yöneticilik tecrübesine sahip olduğunu gösterir bilgi ve belgeler), 8) Onay Yazısı (sivil havacılık işletmelerinden, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirildiğine ve işletme ruhsatı verildiğine dair yazı), 9) Eğitici İstihdam Belgesi (sivil havacılık işletmesinde ise en az bir eğitici istihdam ettiğini gösterir belge), 10) Eğitici Belgeleri (Bakanlığımızca verilen DGR Eğitici Belgesi Sureti). 2) Nüfus Cüzdanı sureti, 3) Lisans Diploması (noter onaylı sureti), 4) Adli Sicil Kayıt Belgesi, 5) Eğitim Sertifikası (DGR kapsamında eğitim vereceği kategorilere ait Genel Müdürlüğümüzce yetkilendirilen eğitim kuruluşları veya sivil havacılık işletmeleri ile IATA veya IATA nın yetkilendirdiği bir kuruluştan alınmış; başlangıç (initial) ve varsa yenileme eğitim sertifikası), 6) Mesleki Beceri Belgesi ((Professional Skillsfor DGR Instructors) DGR eğiticileri için mesleki becerilerini gösteren eğitim belgelerinin noter onaylı sureti veya İdare tarafından eğiticilerin eğitimi programına katılarak alınmış belgeler), 7) Eğitim Formasyon Belgesi (üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olmayan eğiticiler için Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilmiş eğitim kuruluşundan alınmış Eğiticinin Eğitimi Sertifikasının aslının ibrazı veya noter onaylı sureti), 8) Yangın Söndürme Eğitimine Katılım Belgesi (yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden (İl belediye başkanlıklarına bağlı İtfaiye Müdürlükleri, YÖK'e bağlı üniversitelerin düzenlediği kurslar ile Milli Eğitim Müdürlüklerinin temel yangın eğitimi konusunda yetkilendirdiği Özel Eğitim kuruluşlarından) uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslı veya noter onaylı sureti), 9) Dekont (belge ücreti). 1) Başvuru Formu (Şirket Yetkilisi ve Radyasyondan Koruma Görevlisi tarafından ıslak imzalanmış ve kaşelenmiş orijinal belge), 2) İmza Sirküleri (temsil ve ilzama yetkililere ait, noter onaylı) 3) Antrepo veya Geçici Depolama Açma ve İşletme İzin Belgesi (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen belge), 4) Taahhütname veya Belge ( Antrepo veya depo işleticisinin, çalışanlar için maruz kalınacak yıllık dozun toplum üyesi kişiler için belirlenmiş 1 msv değerini geçmemesi halinde taahhütname, geçmesi halinde TAEK ten alınan belge nüshası), 5) Eğitim Belgesi (TAEK ten alınmış radyasyondan korunma görevlisine ait eğitim belgesi), 6) DGR Eğitim Belgesi (depo sorumlusu ve diğer depoya giriş-çıkış yapan 2

3 9 Karayoluyla Yapılan Tehlikeli Madde Taşımacılığı (ADR) Kapsamında Eğitim Verecek Kurum ve Kuruluşlara Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi Verilmesi görevli personele ait eğitim belgesi), 7) Acil Müdahale Eylem Planı (antrepo veya depo işleticisi tarafından hazırlanmış İşletme Yetkilisi ve Radyasyondan Korunma Görevlisi tarafından ıslak imzalı), 8) Dekont (belge ücreti). 1) Dilekçe (başvuru dilekçesinde vergi dairesi adı ve numarası belirtilecektir), 2) Ticaret Sicili Gazetesi (Ticaret Odası veya Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere ait (geçerli unvan, adres, ortaklar ile temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin isimlerinin yer aldığı, mesleki eğitim-öğretim hizmetleri verebileceğini de belirten belge)), 3) Oda Sicil Kayıt Belgesi (Ticaret Odası veya Ticaret ve Sanayi Odalarından 4) Adli Sicil Kayıt Belgesi (yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara ait), 5) İmza Sirküleri (noter onaylı, temsil ve ilzama yetkili olanlara ait), 6) Eğitici Belgesi ve Sözleşme (Genel Müdürlüğümüzce eğitici olarak yetkilendirilmiş kişi veya kişiler ile yapılan sözleşme ve eğitici belgesi sureti), 7) İtfaiye Raporu (yetki belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin eğitim faaliyeti gösterecekleri yerlere ait), 8) Taşıt Kira Sözleşmesi (eğitim uygulamalarında kiralamak suretiyle kullanılacak taşıtlar (kapalı kasa ve tanker) için taşıt sahibi ile yapılan en az bir yıldan az olmamak üzere, noter onaylı kira sözleşmesi veya noter onaylı muvafakat name), 9) Araç Ruhsatı (aracın veya araçların güncel muayene tarihli ruhsat fotokopisi (çekici + römork/yarı römork ise ayrı ayrı)) 10) Aracı Kiraya Verenin İmza Sirküleri, şirketse ayrıca Ticaret Sicili Gazetesi (sureti), 11) Araca Ait Resim (donanımı ile birlikte çeşitli yönlerden çekilmiş resimleri) 12) Aracın (tanker) ADR Uygunluk Belgesi (çekici + römork / yarı römork ise ayrı ayrı ADR donanımlı olduğuna dair belge) 13) Eğitim Merkezi Mülkiyet Belgesi (tapusu veya kira sözleşmesinin sureti ile kiraya verene ait tapu sureti ve merkeze ait resimler), 14) Eğitim Merkezini Kiraya Verenin İmza Sirküleri (sureti), 15) Eğitim Merkezine Ait Ticaret Sicil Gazetesi (sureti) 16) Uygulama Eğitim Alanı Mülkiyet Belgesi (tapusu veya kira sözleşmesinin sureti ile kiraya verene ait tapu sureti ve alana ait resimler), 17) Uygulama Alanını Kiraya Verenin İmza sirküleri (sureti), 18) Uygulama Alanı Kiraya Verenin Ticaret Sicil Gazetesi (sureti), 19) Eğitim Merkezi Sorumlusuna Ait Belgeler (sorumlu müdüre ait nüfus cüzdanı örneği, en az yüksekokul diplomasının sureti, adli sicil kaydı belgesi, en az 3 yıl eğitim hizmetlerinde yönetici olarak çalıştığını gösterir belge), 20) Eğitim Müfredatı, 21) İstenilen Teçhizat: a) Kuramsal eğitim araçları olarak; en az 10 adet farklı çeşitte tehlikeli madde ambalajı, araç tanımlama turuncu ikaz levhası ve tehlike etiketleri, şoför koruyucu donanım malzemeleri, yük güvenliği malzemeleri, 6 kg lık ABC tozlu ve TSE li yangın söndürme tüpleri, trafik işaret levhaları panosu, tehlikeli madde taşımasıyla ilgili görsel duvar resimleri ve benzeri araçlara sahip olmak, b) Uygulamalı eğitim araçları olarak; yangın tavası, gaz tüpü tertibatı veya çelik bidon içinde sıvı yakıt, su bidonu, CO2 ve/veya ABC tozlu 6 Kg lık TSE li yangın tüpleri, tutuşturma çakmağı ve çubuğu, yük güvenliği ve araç tanımlama donanımları, şoför koruyucu donanım malzemelerine sahip olmak, c)eğitim kuruluşunun kitaplığında, kursiyerlerin kullanımına açık güncel olmak üzere en az 3 takım; Türkçe ADR Anlaşmasının A ve B Teknik Ekleri, 3

4 tehlikeli madde taşımacılığı konusunda yayımlanmış kanun, yönetmelik, tebliğ, yönerge ve genelgeleri bulundurmak. d)teçhizatlara ait resimler. 22) Dekont (belge ücreti) Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyacak Araç Şoförlerine Eğitim Verecek Kişilere Eğitici Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ Güvenlik Danışmanı Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesi Düzenlenmesi 10) Dilekçe 11) Nüfus Cüzdanı sureti, 12) Lisans Diplomasının (noter onaylı sureti), 13) Adli Sicil Kayıt Belgesi, 14) Eğitici Belgesi (Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi Programı sonucunda verilen Eğitime Katılım Belgesi veya ADR Anlaşmasına taraf ülkelerden herhangi birinin yetkili makamlarınca verilen ve Bakanlıkça kabul edilmiş; ADR Temel Eğitimi, ADR Tank Eğitimi, ADR Sınıf 1 Eğitimi veya ADR Sınıf 7 Eğitimi konularından biri için geçerli Eğitici Belgesi), 15) Yangın Söndürme Eğitimine Katılım Belgesi (yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden (İl belediye başkanlıklarına bağlı İtfaiye Müdürlükleri, YÖK'e bağlı üniversitelerin düzenlediği kurslar ile Milli Eğitim Müdürlüklerinin temel yangın eğitimi konusunda yetkilendirdiği Özel Eğitim kuruluşlarından) uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslı veya noter onaylı sureti) 16) Dekont (belge ücreti) 2) Taşımacılığı Eğitimi Yetki Belgesi (İdare tarafından düzenlenen ADR, RID, IMDG Kod veya IATA-DGR kapsamında verilen belgenin sureti), 3) Eğitici Sözleşmesi (en az bir eğitici için), 4) Güvenlik Danışmanı Eğitici Belgesi (sözleşme yapılan eğiticiye ait İdarece düzenlenen eğitici belgesi), 5) Ticaret Sicili Gazetesi (Ticaret Odası veya Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere ait (geçerli unvan, adres, ortaklar ile temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin isimlerinin yer aldığı, mesleki eğitim-öğretim hizmetleri verebileceğini de belirten belge)), 6) Oda Sicil Kayıt Belgesi (Ticaret Odası veya Ticaret ve Sanayi Odalarından 7) Adli Sicil Kayıt Belgesi (yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara ait), 8) İmza Sirküleri (noter onaylı, temsil ve ilzama yetkili olanlara ait), 9) İtfaiye Raporu (yetki belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin eğitim faaliyeti gösterecekleri yerlere ait), 10) Eğitim Merkezi Mülkiyet Belgesi (tapusu veya kira sözleşmesinin sureti ile kiraya verene ait tapu sureti ve merkeze ait resimler), 11) Eğitim Merkezini Kiraya Verenin İmza Sirküleri (sureti), 12) Eğitim Merkezine Ait Ticaret Sicil Gazetesi (sureti), 13) Eğitim Merkezi Sorumlusuna Ait Belgeler (müdüre ait nüfus cüzdanı örneği, en az yüksekokul diplomasının sureti, adli sicil kaydı belgesi, en az 3 yıl eğitim hizmetlerinde yönetici olarak çalıştığını gösterir belge), 14) Eğitim Müfredatı, 15) İstenilen Teçhizat ve Resimleri: a) Kuramsal eğitim araçları olarak; en az 10 adet farklı çeşitte tehlikeli madde ambalajı, araç tanımlama turuncu ikaz levhası ve tehlike etiketleri, şoför koruyucu donanım malzemeleri, yük güvenliği malzemeleri, 6 kg lık ABC tozlu ve TSE li yangın söndürme tüpleri, trafik işaret levhaları panosu, tehlikeli madde taşımasıyla ilgili görsel duvar resimleri ve benzeri araçlara sahip olmak, b) Uygulamalı eğitim araçları olarak; yangın tavası, gaz tüpü tertibatı veya çelik bidon içinde sıvı yakıt, su bidonu, CO2 ve/veya ABC tozlu 6 4

5 12 13 Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ Güvenlik Danışmanı (TMGD) Sertifikası Düzenlenmesi Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı Eğitici (TMGDE) Belgesi Düzenlenmesi Kg lık TSE li yangın tüpleri, tutuşturma çakmağı ve çubuğu, yük güvenliği ve araç tanımlama donanımları, şoför koruyucu donanım malzemelerine sahip olmak, c) En az üç sınıfın masa ve sandalyeli olarak donatılması dair resimler. d) Kitaplık (kursiyerlerin kullanımına açık güncel olmak üzere en az 3 takım; Türkçe ADR Anlaşmasının A ve B Teknik Ekleri, tehlikeli madde taşımacılığı konusunda yayımlanmış kanun, yönetmelik, tebliğ, yönerge ve genelgeleri bulundurmak). e) En az 1 sınıftaki kişi adedince basılmış ADR nin A. ve B Teknik Ekleri, 16) Dekont (belge ücreti). 2) Nüfus Cüzdanı Sureti, 3) Lisan Diploması (aslı veya noter onaylı sureti), 4) Adlı Sicil Kaydı Belgesi, 5) Yangın Söndürme Eğitimine Katılım Belgesi (Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden; (İl belediye başkanlıklarına bağlı İtfaiye Müdürlükleri, YÖK'e bağlı üniversitelerin düzenlediği kurslar ile Milli Eğitim Müdürlüklerinin temel yangın eğitimi konusunda yetkilendirdiği Özel Eğitim kuruluşlarından) uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslı veya noter onaylı sureti), 6) Bakanlık tarafından yapılan TMGD sınavından en az 70 puan almak, 7) Dekont (sertifika ücreti). 2) Nüfus Cüzdanı Sureti, 3) Lisan Diploması (aslı veya noter onaylı sureti) 4) Adlı Sicil Kaydı Belgesi, 5) Yabancı Dil Belgesi (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında; İngilizce, Almanca, Fransızca veya Rusça dillerinden birinden asgari 65 düzeyinde puan aldığını gösteren belge veya dil yeterliği bakımından bu puana denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin noter veya idarece onaylı sureti), 6) Yangın Söndürme Eğitimine Katılım Belgesi (yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden (İl belediye başkanlıklarına bağlı İtfaiye Müdürlükleri, YÖK'e bağlı üniversitelerin düzenlediği kurslar ile Milli Eğitim Müdürlüklerinin temel yangın eğitimi konusunda yetkilendirdiği Özel Eğitim kuruluşlarından) uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslı veya noter onaylı sureti), 7) TMGD Sertifikası (Genel Müdürlüğümüzce verilen belge sureti), 8) Bakanlık tarafından yapılan TMGDE sınavından en az 80 puan almak, 9) Dekont (belge ücreti). 14 Karayoluyla Yapılan Taşımacılığı Kapsamında Muafiyet ve Özel İzin Verilmesi 1) Resmi Yazı (Üst Yazı) veya Dilekçe, 2) Gerekçe Raporu (Güvenlik Danışmanı Raporu). 5

6 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri :Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık İkinci Müracaat Yeri : Müsteşarlık Düzenleme Genel Müdürlüğü İsim :İzzet IŞIK İsim :Talat AYDIN Unvan :Genel Müdür V. Unvan : Müsteşar Yrd. Adres : GMK Bulv. No: 128/A Adres :Ulaştırma Denizcilik Maltepe / ANKARA ve Haberleşme Bakanlığı 1. Kat Telefon :(0312) Telefon : (0312) Faks :(0312) Faks : (0312) e-posta : e-posta : 6

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01)

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01) 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29007 TEBLİĞ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 3- Tahsis

Detaylı

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İlk defa CüzdanıTalebi Zayiinden Cüzdanı Talebi STCW Belgesi ilk düzenleme Talebi Süresi dolan STCW Belgelerinin Yenilenmesi

Detaylı

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç

Detaylı

SAMSUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi b) Döner Sermaye

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. TAMAMLANMA 1 Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği kapsamında Merkez ve Taşra Teşkilatına

Detaylı

g) Atık taşıma firma lisansı: Bu Tebliğile belirlenen esaslara uygun olarak ilgili il müdürlüğünce

g) Atık taşıma firma lisansı: Bu Tebliğile belirlenen esaslara uygun olarak ilgili il müdürlüğünce Resmi Gazete Tarihi: 18.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28532 ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINAİLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün SIRA NO: KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMET ADI: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ücretli öğretmen Dilekçe,

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ ÇEVRE YÖNETĠMĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 2. Kapasite raporu,

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03. İlk yardım Yönetmeliği RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762 İlk yardım Yönetmeliği İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.2004

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1. Müracaat eden firmanın Oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.)

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Aralık 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29209 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6999 16

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

www.makrosistem.com.tr

www.makrosistem.com.tr İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 18.12.2014 tarih ve 29209 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikleri içermektedir. www.makrosistem.com.tr

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı