MANİSA Ü N İ V E R S İ T E S İ. yos.cbu.edu.tr FAX

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MANİSA Ü N İ V E R S İ T E S İ. yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 +90236 201 14 48 FAX"

Transkript

1 MANİSA C E L A L B AYA R Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 CBÜ 01 5 YÖS FAX yos.cbu.edu.tr

2 İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENT BAŞVURU TAKVİMİ BAŞVURU SÜRECİ AKIŞ DİYAGRAMI APPLICATION CALENDAR FLOWCHART OF APPLICATION PROCESS 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL 1. GENERAL INFORMATION, İLKE VE KURALLAR BASIC PRINCIPLES AND RULES 2. BAŞVURU KOŞULLARI 2. APPLICATION REQUIREMENTS 3. BAŞVURU İŞLEMLERİ 3. APPLICATION PROCEDURES 4. SINAV 4. THE EXAMINATION 5. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 5. EVALUATION OF THE EXAMINATION RESULTS 6. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 6. ANNOUNCEMENT OF THE EXAMINATION RESULTS 7. TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 7. PREFERENCES AND PLACEMENT PROCEDURES 8. YERLEŞTİRME SONUÇLARI 8. PLACEMENT RESULTS 9 KAYIT 9. REGISTRATION

3 BAŞVURU TAKVİMİ APPLICATION CALENDAR Başvuru Tarihi 24 Mart -08 Mayıs 2015 CBÜYÖS Sınav Tarihi 24 Mayıs 2015 Pazar Sınav Sonuçları 8-12 Haziran 2015 Sınav/Başvuru Ücreti 35 USD (Otuzbeş ABD Doları) Application Period March 24- May 08, 2015 CBUYOS Examination Date May 24,2015, Sunday Examination Results June 8-12, 2015 Application/ExaminationFee 35 USD (Thirty five Dollars) 30 Euro (Otuz Avro) 30 Euro (Thirty Euros) 90 TL (Doksan Türk Lirası) 90 TL (Ninety Turkish Liras) Banka Adı Ziraat Bankası / Manisa Şubesi Bank Ziraat Bankası, Branch : Manisa IBAN Numaraları TL: TR EURO: TR (Avrupa Ülkelerindeki Sınavlar için bu hesaba yatırılır) USD: TR (Diğer ülkelerdeki sınav merkezleri için bu hesaba yatırılır) Alıcı İsmi CBÜYÖS İletişim e-posta: Web: Adres Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü, Muradiye Kampüsü, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Kat: Manisa / TÜRKİYE IBAN Numbers TL: TR EURO: TR (Exams in Europe countries) USD: TR (Exams in other countries ) Account Name (Beneficiary) CBÜYÖS Contact Information Web: Address Manisa Celal Bayar Universitesi Rektorlugu, Muradiye Kampusu, International Relations Office,First floor Manisa / TÜRKİYE 2

4 1. GENEL BILGILER, TEMEL ILKE VE KURALLAR 1. GENERAL INFORMATION, BASIC PRINCIPLES AND RULES 1.1. Celal Bayar Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı (CBÜYÖS), üniversitemizde okumak üzere yurt dışından başvuracak adayların girmeleri gereken bir sınavdır. Bu sınav Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) tarafından yapılmaktadır. Sınav sonuçları diğer bazı üniversiteler tarafından da lisans ve önlisans programlarına öğrenci kabulü için kullanılabilir. CBÜYÖS 24 Mayıs 2015 tarihinde yapılacaktır Bu kılavuz, eğitim-öğretim yılı için Celal Bayar Üniversitesinde veya CBÜYÖS sonucunu kabul eden Türkiye deki diğer üniversitelerde öğrenim görmek üzere yurt dışından başvurmak isteyen adayların uymak zorunda oldukları kuralları kapsamaktadır Celal Bayar University Entrance Examination for Students from Abroad, referred to henceforth as CBUYOS, is an exam to be taken by students from abroad wishing to study at Celal Bayar University (CBU). The examination is administered by CBU. The exam results can also be used by some other universities for placing students to associate degree and undergraduate programs. The CBUYOS will be performed on May 24 th, This guide contains the regulations and procedures which must be followed by students from abroad who wish to take CBUYOS in 2015 in order to study at CBU or another university in Turkey accepting the results of CBUYOS, starting in academic year CBÜYÖS sonuçlarının geçerlilik süresi 2 yıldır CBUYOS results are valid for 2 years Sınava başvurular 24 Mart - 8 Mayıs 2015 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır Üniversitemiz ile adaylar arasındaki haberleşmede, Latin harfleri ile Türkçe veya İngilizce kullanılır Applications must be submitted via the Internet between March 24 - May 08, All correspondence between CBU and applicants must be in Turkish or English, using Latin letters CBÜYÖS sonuçları üniversitemizde lisans ve/veya önlisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler için kullanılmakta olup transfer ve /veya lisansüstü öğrenim için dikkate alınmaz The results of CBUYOS are applicable only for students who wish to be enrolled in an associate degree or undergraduate (Bachelor and/or Associate) program at CBU. CBUYOS results cannot be used for transfers and/or graduate programs Adaylardan alınan başvuru ücretleri gelecek yıllara devredilmez. Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazg eçen, başvurusu g eçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı g eçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ücretleri geri verilmez. Başvuru ücretini yatırmayan adayın başvurusu kabul edilmez Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu ve Değerlendirme Kurulu, CBÜ Üniversite Yönetim Kurulu ve CBÜ Senatosu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, CBÜ tarafından saptanır. Bu kılavuzda belirtilmeyen durumlar için CBÜ Senatosu tarafından verilen kararlara g öre işlem yapılır CBÜYÖS kılavuzu basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır The application fee must be paid before the upcoming examination date and may not be credited toward future examination dates. A person who pays the fee, but decides not to apply, or one whose application is considered invalid, or one who does not or cannot take the exam, or one who is not allowed to sit the exam or who is expelled from the exam hall, or who fails the exam, or whose exam paper is invalid for any reason, or who pays for any procedure that does not require payment cannot claim the right to a refund of the fees paid. Applications of those who have not paid the examination fee will not be accepted Upon the publication of this Guide, CBU reserves the right to make any such changes in the regulations of the examination that may be deemed necessary, following the rulings of executive, legislative, and/or judicial bodies, and/or of the Higher Education Council (YÖK), the Evaluation Committee, the CBU Executive Board or the CBU Senate. Any such changes will be put into effect by CBU. Furthermore, any contingency not specifically covered in this Guide will likewise be dealt with by CBU CBUYOS Guide will be neither published in paper form nor distributed. 3

5 2. BAŞVURU KOŞULLARI 2. APPLICATION REQUIREMENTS 2.1. Adayların ortaöğrenimlerinin son sınıfında olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla; a) Yabancı uyruklu olanların (hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler dahil), b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde (1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır. hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) 2.1. All applications will be accepted and evaluated on condition that the applicant is either in the final year of their secondary education or has completed the same (stateless people and refugees may also apply) and a) Is a foreign student (including stateless people and refugees), b) Became Turkish citizen by birth and who expatriate him/herself from Turkish citizenship with the permission of Ministry of Internal Affairs and their underage children registered on these people s citizenship expatriation document, providing evidence of ownership of the document for the usage of the rights given by the law with number 5901, c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların, d) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil), e) KKTC uyruklu olup, KKTC de ikamet eden ve KKTC de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilecektir. c) is a foreign student who has taken Turkish citizenship, d) Has Turkish citizenship and completed his/her secondary education in a foreign country except KKTC (including Turkish Schools in a foreign country except KKTC), e) Has dual citizenship where one is KKTC citizenship (except the ones who completed his/her secondary education in KKTC having GCE AL examination results and the ones who have/will have GCE AL examination results after registering and receiving education in a college or high school in other countries between ), 2.2. Adaylardan; 2.2. Applications for the following individuals will not be accepted. The applicants who; a) T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç), b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), c) Doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar ile ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç), a) Has Turkish citizenship (except the ones who have completed his/her secondary education in a foreign country except KKTC), b) Has KKTC citizenship (except the ones who have completed their secondary education in KKTC having GCE AL examination results, and the ones who have/will have GCE AL examination results after registering and receiving education in a college or high school in other countries between ), c) Has dual citizenship with a birthright Turkish citizenship (except the ones who have completed his/her secondary education in a foreign country including Turkish Schools in that country- except KKTC), 4

6 2. BAŞVURU KOŞULLARI 2. APPLICATION REQUIREMENTS d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), e) Türkiye deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyrukluların, f) Türkiye deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlarla, önceki yıllarda katıldıkları ÖSYM veya CBÜ tarafından yapılan sınavlarda sahtekarlık yaptıkları saptananların, g) Fikir ve eylemleri ile T.C. aleyhine faaliyette bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından bir yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişilerin b a şvu ru la rı ka b u l ed ilmey ecektir. d) Has dual citizenship where one is KKTC citizenship (except the ones who completed his/her secondary education in KKTC having GCE AL examination results and the ones who have/will have GCE AL examination results after registering and receiving education in a college or high school in other countries between ), e) Has Turkish citizenship and has attended foreign high schools or foreign embassy schools in Turkey, f) Has been dismissed from an institution of higher education in Turkey due to a disciplinary action or identified as cheater in an examination accomplished by OSYM or CBU in previous years, g) Has acted physically or mentally against T.C. or was stripped of his/her Turkish citizenship as a punishment. Bu adaylar sınava girseler dahi aldıkları puanlar kendilerine bir hak sağlamayacaktır. Even if these individuals take the examination, the scores they obtain will be invalid. 5

7 3. BAŞVURU İŞLEMLERİ 3. APPLICATION PROCEDURES 3.1. Yurt içinden ve yurt dışından sınava başvurular CBÜYÖS ün internet adresinden (http://yos.cbu.edu.tr/) yapılacaktır. Başvuru süresi dışında başvurular kabul edilmeyecektir Adaylar başvuru süresi içinde CBÜ nün internet adresinden Aday Başvuru Formunu çevrimiçi (online) olarak dikkatle doldurulmalıdır 3.1. Applicants living inside or outside Turkey should apply to the Internet address of CBUYOS (http:// yos.cbu.edu.tr/). Applications are accepted only within the application period All applicants should carefully fill in the Application Form online Aday Başvuru Formuna girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına adayın pasaportundaki kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan girilmelidir Formun üzerindeki ilgili alana adayın elektronik ortama aktarılmış vesikalık fotoğrafı eklenmelidir. Bu fotoğraf sınav giriş belgesi, sınav sonuç belgesi, kayıtta ve öğrenci kimlik belgesi üzerinde yer alacağından, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde son üç ay içinde çekilmiş olmalıdır Başvuru formunu doldurup işlemini tamamlayan aday kullanıcı adını ve şifresini unutmamalıdır Kullanıcı adı ve şifre hem bu sınavın bütün aşamalarında, hem de adayın CBÜ ile elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından, aday tarafından özenle saklanmalıdır Applicants are fully responsible for any negative results that occur due to the errors made while filling in the Application Form. Identity fields of the Application Form should be filled in with the information on the applicant s passports without any abbreviations Applicants should also upload their passport style photograph electronically. Since this photograph will be used on the Exam Entrance Card, on the Examination Result Card, as well as for registration and on the Student Identity Card, it must be taken within last three months by the application date, and must be easily recognizable Those applicants who have filled in the Application Form and completed the application procedures must not forget username and password As Username and password is necessary for all stages of the examination and for all future transactions with CBU, applicants should record them in a safe and easily accessible place. Sınav Ücretinin Yatırılması 3.7. Sınav ücreti aşağıdaki bilgilerle ödendikten sonra adayların başvurusu onaylanacaktır: Paying the Examination Fee a) Hesap / IBAN No: a) Account / IBAN No: Hesap: Account: 3.7. The application will be approved after payment has been made to the following account: IBAN Numaraları TL: TR (Türkiyede'ki Sınavlar için bu hesaba yatırılır.) EURO: TR (Avrupa Ülkelerindeki Sınavlar için bu hesaba yatırılır) USD: TR (Diğer ülkelerdeki sınav merkezleri için bu hesaba yatırılır) IBAN Numbers TL: TR (Exams in Turkey) EURO: TR (Exams in Europe countries) USD: TR (Exams in other countries ) 6

8 3. BAŞVURU İŞLEMLERİ 3. APPLICATION PROCEDURES b) Alıcı: b) Account name (Beneficiary): CBÜYÖS CBUYOS c) Tutar: c) Amount: 35 USD (Otuzbeş ABD Doları) 35 USD (Thirty five Dollars) 30 Euro (Otuz Avro) 90 TL (Doksan Türk Lirası) 30 Euro (Thirty Euros) 90 TL (Ninety Turkish Liras) d) Açıklama: Pasaport No - Adı Soyadı - Alıcı d) Explanation: Passport ID - First Name Surname - Beneficiary Örnek: John DORWELL - CBÜYÖS Ödeme sırasında lütfen bu bilgileri vermeyi unutmayınız! Example: John DORWELL - COBÜYÖS Do not forget to provide the bank with this information when making the payment! f) Türkiye içinden ödemeler için ek bilgi; f) Extra information for payments inside Turkey: Banka: Ziraat Bankası / Manisa Şubesi 3.8. Adaylar, sınav ücretini Türkiye içinden herhangi bir banka şubesinden yatırabileceklerdir. Bank: Ziraat Bankası / Branch: Manisa 3.8. Applicants in Turkey can deposit the required fee in any branch of the bank Yurt dışından sınava başvuracak adaylar, sınav ücretini muhabir bir banka veya uluslararası işlem yapan bankalar aracılığı ile yatırabileceklerdir Yurt içinden ve yurt dışından sınav ücreti yatıracak adayların dikkat edeceği hususlar: a) Adayların gönderdikleri paralar transfer edildikten ve hesaba aktarıldıktan sonra yatırılmış sayılır. Başvuru ve sınav ücreti için özel çek, zarf içinde para, posta çeki ve benzeri kesinlikle gönderilmemelidir Applicants outside Turkey can deposit the required fee from a correspondent bank or any other internationally active bank Applicants, inside or outside Turkey, should be careful about the following points: a) Applicants are considered to have paid the examination fee only after the funds have been transferred and accredited to CBU s account. Personal checks, money orders, travelers checks, postal orders, bank notes or any other form of money transfer are not acceptable; bank checks, postal orders or money enclosed in an envelope should not be sent by post. b) Bankanın masraf olarak alacağı para sınav ücretinin dışında hesaplanmalıdır. b) The processing fee that will charged by the bank for the service of depositing the examination fee is not included in the examination fee. c) Sınav ücreti yatırılmadan başvuru geçerli sayılmaz. c) The application will be invalid unless the examination fee has been paid. d) Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka bankadan ayrılmadan düzelttirmeleri gerekmektedir. d) Applicants should check the information on the confirmation slip to make sure it is accurate before leaving the bank. Any mistakes should be corrected immediately Başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınava girecekleri sınav salonları 16 Mayıs 2015 tarihinden itibaren CBÜYÖS internet adresinden duyurulacaktır. Bu tarihten itibaren adayların adresinden Sınava Giriş Belgesi çıktısı almaları gerekmektedir. Sınava Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır List of applicants, whose applications are approved, and the exam halls will be announced on CBUYOS website from May 16, Following this date, applicants should print their Exam Entrance Card from Applicants who do not have the Exam Entrance Card will not be admitted to take the exam. 7

9 4. SINAV 4. THE EXAMINATION 4.1. CBÜYÖS 24 Mayıs 2015 Pazar günü saat da yapılacaktır Sınava girerken adayların pasaportlarını, Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmaları zorunludur Adayların, sınava gelirken yanlarında, yumuşak uçlu kurşun kalem(ler), silgi, kalem açacağı ve kol saati dışında hiçbir alet, cihaz, araç veya gereç bulundurmamaları gerekir. Adaylar, cep telefonu ile sınav binasına alınmayacaklarından sınava cep telefonu ile gelmemeleri önemle rica olunur Adaylar, sınav günü, saat 13.30'dan itibaren kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna alınacaklardır. Sınav saat da başlayacak ve tek oturum şeklinde tamamlanacaktır. Adayların en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir CBÜYÖS te Temel Öğrenme Becerileri Testindeki sorular Türkçe, İngilizce dillerinde hazırlanıp uygulanacaktır. Bu 80 soruluk bir test olup, Genel yetenek, Matematik ve Geometri sorularından oluşmaktadır. Bu testte Türkçe, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya alanlarıyla ilgili soru bulunmayacaktır Soru Kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmeli tipte sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevap Kağıdında, bir soru için birden fazla seçenek işaretlenmişse veya bir seçenek için ayrılan yer gelişigüzel işaretlenmişse o soru için verilen cevap yanlış sayılacaktır Cevapların Cevap Kağıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru Kitapçığına işaretlenen cevaplar geçersiz sayılacaktır Sınav süresince adayların konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav kurallarına aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır Sınav sonunda her aday, kullandığı soru kitapçığını ve cevap kağıdını salon görevlilerine kurallara uygun olarak teslim edecektir. Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri için sınavları geçersiz sayılan adayların cevap kağıdı değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar için Sınav Sonuç Belgesi düzenlenmeyecektir The CBUYOS examination will be held on Sunday, May 24, 2015 at 14:00 a.m Applicants should bring their passports, Exam Entrance Cards for the exam to the examination hall Applicants must bring soft lead pencils, an eraser, and optionally a pencil sharpener with them; they must not bring cellular phones into the examination hall Following identification check starting at a.m., applicants will be admitted to the examination halls. The exam will start at a.m. and will be held in 1 session; therefore applicants should be ready at least 1 hour before the exam starts CBUYOS consists of two parts. The first is the Basic Learning Skills Test, which will be prepared and given in four languages including Turkish and English. This test will be a 80 question test including abstract reasoning ability questions, mathematics questions and geometry questions. This test does not consist of questions from the fields of Turkish, physics, chemistry, biology, or geography All of the questions in the booklets are multiple-choice, and the applicant is required to select the right answer from among five alternatives. The applicant should mark the answer sheet carefully, filling in the alternative of his/her choice. Answers will be counted as incorrect if more than one choice is marked or if the applicant s marks overflow the given space for the answer Answers marked anywhere other than on the given answer sheet will not be considered valid. Answers written on the booklet will be invalid It is against the rules for applicants to talk, cheat or assist others during the examination. Applicants found disobeying the rules will be disqualified At the end of the examination, applicants, as instructed, will hand in the question booklet with the answer sheet to the person in charge of the examination hall. The answer sheets of applicants whose examination results have been declared invalid because they have broken the rules of the examination or have not returned the necessary documents at the end of the examination will not be evaluated and an Examination Result Card will not be issued. 8

10 5. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 5. EVALUATION OF THE EXAMINATION RESULTS 5.1. CBÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri Testi 100 puan üzerinden değerlendirilir. (80 * 1,25 = 100) 5.2. Ham puanlar ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür CBUYOS Basic Learning Skills Test is scored on a scale of (80 * 1,25 = 100) 5.2. The raw scores are converted to standard scores, the mean of this is 50 and the standard deviation is SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 6. ANNOUNCEMENT OF THE EXAMINATION RESULT 6.1. Sınav sonuçları sadece CBÜ nün internet sayfasında yayınlanacaktır Adaylar, kullanıcı adı ve şifre ile sınav sonuçlarını öğrenebileceklerdir Sınava giren ve sınavı geçerli sayılan her aday adına Sınav Sonuç Belgesi düzenlenecektir. İsteyen adaylar bu belgeyi YÖS Koordinatörlüğü'nden şahsen alabileceklerdir Examination results will only be published on CBUYOS website Applicants will be able to find out their examination results by using their user name and password Examination Result Cards will be issued for applicants who have taken the CBUYOS provided that their exam is valid. Any applicant who wants to receive an Examination Result Card can get his/her card from the "YÖS Koordinatörlüğü" personally. 7. CBÜ PROGRAM KONTENJANLARI 7. QUOTAS FOR CBU PROGRAMS 7.1. Lisans programlarına ilişkin bilgiler Tablo 1 de verilmiştir Önlisans programlarına ilişkin bilgiler Tablo 2 de verilmiştir Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara ilişkin bilgiler Tablo 3 te verilmiştir Information related to Bachelor s Degree programs is given in Table Information related to Associate s Degree programs is given in Table Information related to Bachelor s Degree programs in which students are placed by an Aptitude Exam is given in Table Kontenjanları daha sonra açıklanacaktır. The 2015 Quatas will be announced. 8. TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 8. PREFERENCES AND PLACEMENT PROCEDURES 8.1. Adayların başvurularının değerlendirilmesi CBÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri Testindeki puanı dikkate alınarak yapılır. CBÜYÖS puanlarının eşit olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir CBÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri Testinden, 2015 te en az 40 puan alan aday tercih yapabilir The evaluation of the candidates applications will be based on the points of the candidates from the Basic Learning Skills Test. In case of equality of the test points of two applicants from this test, the younger candidate will be accepted 8.2. An applicant who gets at least 40 points in 2015 from the Basic Learning Skills Test will be able to make a program preference.

11 8. TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 8. PREFERENCES AND PLACEMENT PRODEDURES 8.3. Adaylar Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3 te yer alan programlardan en fazla 10 tanesini tercih edebilirler Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programları tercih edecek olan adayların da CBÜÜYÖS e girmeleri zorunludur. CBÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri Testinden en az 40 puan alan adaylar Özel Yetenek Sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu adayların yerleştirilmesi yetenek sınavı sonuçlarına göre yapılır Özel yetenek sınavları akademik takvime göre Rektörlük tarafından belirlenen tarihlerde yapılır ve birimlerin web sayfalarında duyurulur. Özel yetenek sınavına katılmayan aday, öğrenci olma hakkını kaybeder Aday öğrenciler, CBÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi tarafından tercih sıraları dikkate alınarak sadece bir programa yerleştirilir. Yedek öğrenci adayları da tercih sıraları dikkate alınarak yedek listelere yerleştirilir CBÜ, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez Applicants can make at most ten preferences from the programs given in Table 1, Table 2 and Table The applicants who will prefer a program which takes students with an Aptitude Test should also enter the CBUYOS exam. Only applicants who get at least 40 points from the Basic Learning Skills Test gains right to attend the Aptitude Test. The placement of these applicants will be upon the results of the Aptitude Test The Aptitude Tests are held on the dates determined by CBU Rectorate and announced on the academic calendar. The dates are also announced on the units web sites. Any applicant not attending the Aptitude Test will not be placed in a program 8.6. The applicant will be placed in only one program according to his/her scores and order of his/her preferences by International Students Office of CBU. A list of alternative candidates will be created in the same manner as the student lists CBU is free to fill or not fill the quotas Even if a student has fulfilled all the application conditions this does not mean that they will be placed. 9. YERLEŞTİRME SONUÇLARI 9. PLACEMENT RESULTS 9.1. Yerleştirme sonuçları sadece CBÜ nün internet sayfasında yayınlanacaktır CBÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi, kabul edilen asil ve yedek adaylara durumlarını bildiren bir mektup gönderir. Bu mektupta gerekli bilgiler de yer alacaktır. 10. KAYIT 9.1. Examination results will only be published on CBU website The accepted applicants will be informed by a letter sent by the International Students Office of CBU. All necessary information will be included in this letter. 10. REGISTRATION CBÜ nün programlarına kabul edilen her aday, Türkçesi hangi düzeyde olursa olsun, öğretim yılı başında CBÜ tarafından saptanacak koşulları yerine getirmek, istenecek belgeleri sağlamak ve süresi içinde kayıt yaptırmakla yükümlüdür Each applicant accepted in a CBU program must, no matter his/her score in the Turkish Language Proficiency Test, comply with the regulations of CBU and submit the required documents within the stated registration time limits for the academic year

12 10. KAYIT 10. REGISTRATION Adaylar, öğrenim meşruhatlı giriş vizesi alınmış pasaportla CBÜ ye kayıt için başvuracaktır. Türkiye dışından gelen adaylar öğrenim meşruhatlı giriş vizesini Türkiye nin dış temsilciliklerinden alırlar. Doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla T.C. vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş olup CBÜ de okumaya hak kazanan yabancıların (5901 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar dahil), Öğrenim Meşruhatlı Vize Şartı aranmaksızın, öğrenimlerine müsaade edilmesi uygun görülmüştür Applicants who have gained admission to a CBU program must bring their passports bearing a student visa to CBU during registration. This visa can be obtained from embassies or consulates of the Republic of Turkey abroad. The right to study in Turkey is also granted, without a student visa requirement, to non-citizens, including the holders of the Document for the Use of the Rights Granted by the Law, No. 5901, who originally had Turkish nationality at birth but, upon the Turkish Government's approval, have given up their nationality and have been admitted to the nationality of a foreign state, and have, upon their qualification in the Examination for Foreign Students, been accepted into a CBU program Boş kalan kontenjanlar CBÜ internet sayfasında ilan edilir v ek yerleştirmeye çıkılır Vacant quotas will be announced on CBU (and/or related Faculty/ School) website. CBÜ announce the additional Placement for the vacant quotas KAYIT EVRAKI DOCUMENTS FOR REGISTRATION CBÜYÖS sonuç belgesi, The original CBUYOS Result Card, Lise Diplomasının aslı ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği, Milli Eğitim Bakanlığından alınan Diploma Denklik Belgesi, Transkript (Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği), The original secondary school diploma with a notarized Turkish translation from a Notary or Turkish Embassy/Consulate abroad, Diploma Equivalency Certificate given by the Turkish Ministry of Education, Transcripts, showing the names of courses, number of hours per week and grades received for the courses, approved by the principle of the applicant s high school with a notarized Turkish translation approved by a Notary or Turkish Embassy/Consulate abroad, Pasaportun noter tasdikli kopyası, A notarized copy of the applicant s passport, (CBU Student Affairs Department within 1 month following registration), Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin kopyası, İkamet Tezkeresinin fotokopisi (kayıt tarihinden itibaren 1 ay içinde öğrenci işleri bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir) A copy of the Student Visa obtained from embassies or consulates of the Republic of Turkey abroad, A copy of the notarized Residence Permit (foreign students must give this document to Öğrenci katkı payının banka dekontu, Bank slip (receipt) of tuition fee payment, Fotoğraf (12 adet), photographs, Sağlıkla ilgili bir programa yerleşenlerin Sağlık Kurulu Raporu (Kimya için göğüs röntgeni ve raporu) T.C. uyruklu adayların T.C. kimlik no beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi T.C. uyruklu erkek adayların Askerlik Durum Beyanı Report of Medical Board for the applicants accepted to health-related programs (chest x-rays and accompanying report for Chemistry programs) For Turkish citizens, declaration of T.C. Identification Number or the copy of the Identity Card For male Turkish citizens, declaration of military service. 1

13 10. KAYIT 10. REGISTRATION Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği For those who have dual citizenship by gaininig a foreign citizenship by birth and later became also a T.C. citizen, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi Foreign Language Proficiency Exam Result Card, if any Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi (CBÜ TÖMER veya Turkish Language Proficiency Exam Result Card, if T.C. üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi any (Certificates taken from CBU TÖMER and TÖMER TÖMER den alınan belgeler geçerlidir) centers of Turkish universities are valid), 11. TÜRKÇE YETERLİLİK 11. TURKISH LANGUAGE PROFICIENCY Öğretim dili Türkçe olan programlara kabul edilen adayların, kaydolduktan sonra öğrenimlerine başlama zamanları Türkçe Testinden aldıkları sonuçlara bağlıdır. Bu adaylardan; Following registration, for students who have been accepted in a program where the medium of instruction is Turkish, the date and conditions for the commencement of studies will be dependent upon the scores obtained on the Turkish Language Proficiency Test. a) Bu adayların yerleştirildikleri programlara kayıtları yapılarak, eğitim-öğretim yılında CBÜ TÖMER'de veya T.C. üniversitelerinin TÖMER kurslarında 1 yıl Türkçe eğitimi almaları gerekmektedir. Türkçe yeterlik belgesini alanlar yerleştirildikleri programda eğitime başlayabileceklerdir. Dil eğitiminde başarısız olan adaylar üniversitedeki eğitim haklarını kaybetmiş olurlar. c) Türkçe Yeterlilik Sınav tarihi daha sonra açıklanacaktır. b) Those whose Turkish is considered to be inadequate will be given one year s leave of absence in order to acquire proficiency in Turkish (B or A-Level). First, however, the B or A Level students must register in their respective programs. In order to secure the right to follow their given studies in the academic year, these students must demonstrate to CBU that they have acquired an adequate level of proficiency in Turkish. Failure to submit Proficiency results will result in an automatic loss of rights of study. c) The Turkish Examination date will be announced. Not: Tercih işlemleri, özel yetenek sınav basvuru tarihleri, yerleştirme sonuçları ve kesin kayıt tarihleri daha sonra yos.cbu.edu.tr sitemizden duyurulacaktır. Note: Information about process of preference, special talent examination dates and registration calendar of admitted students will be announced on yos.cbu.edu.tr web site later. 1

14 12. KISALTMALAR 12. ABBREVIATIONS Fak. Fakülte IBAN Uluslararası Banka Numarası İÖ İkinci Öğretim KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti CBÜ Celal Bayar Üniversitesi CBÜYÖS Celal Bayar Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı MYO Meslek Yüksekokulu Ö.K. Özel Koşul T.C. Türkiye Cumhuriyeti YO Yüksekokul Fac. Faculty IBAN International Bank Number EE Evening Education KKTC The Turkish Republic of Northern Cyprus CBU Celal Bayar University CBUYOS Celal Bayar University Entrance Examination for Students from Abroad S.C. Special Condition Sch. School T.C. Republic of Turkey V.Sch. Vocational School 1

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin,

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNDE KULLANILACAK SINAVLAR VE KOŞULLARI. Skor 290/350

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNDE KULLANILACAK SINAVLAR VE KOŞULLARI. Skor 290/350 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNDE KULLANILACAK SINAVLAR VE KOŞULLARI Abitur (Alman Bakaloryası) En fazla 4 (1-4) ACT (American College Test) Sınavı Fen (Scientific Reasoning),

Detaylı

2015 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (29 MAYIS-YÖS 2015) KILAVUZ

2015 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (29 MAYIS-YÖS 2015) KILAVUZ 2015 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (29 MAYIS-YÖS 2015) KILAVUZ İÇİNDEKİLER 1. 1.29 MAYIS-YÖS 2015 BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Detaylı

LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI

LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI GRADUATE AND RESEARCH SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012-2013 HAZIRLIK ÖĞRETİMİNİ AMERİKA DA TAMAMLAMA PROGRAMI Öğrenci El Kitapçığı 1 YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) ile Northern Virginia Community

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Selçuk Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde, birinci

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY Rektörlük Özel Kalem Tel: 0388 225 26 01-02 Faks: 0388 225 26 00 E-Posta: ozelkalem@nigde.edu.tr İLETİŞİM Uluslararası İlişkiler

Detaylı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRETİME KABUL ŞARTLARI VE KONTENJAN

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRETİME KABUL ŞARTLARI VE KONTENJAN TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRETİME KABUL ŞARTLARI VE KONTENJAN A BAŞVURU SÜRESİ Başvuru Süresi : 1 Haziran 2015 1 Temmuz 2015 Adres

Detaylı

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ Amaç ve kapsam Madde I. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu Yönerge, Uluslararası Antalya Üniversitesi bünyesinde bulunan

Detaylı

IDP Istanbul Beşiktaş, Gümüşsuyu ve IRMAK OKULLARINDA IELTS testi uyguluyor.

IDP Istanbul Beşiktaş, Gümüşsuyu ve IRMAK OKULLARINDA IELTS testi uyguluyor. IDP IELTS Test Merkezleri- Istanbul IDP Istanbul Beşiktaş, Gümüşsuyu ve IRMAK OKULLARINDA IELTS testi uyguluyor. İngilizce dil yeterlilikte nitelik kazanmakta amacınız ister yurt içi ya da yurtdışında

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 14.02.2011 SENATO 2011/2-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI 1. BAŞVURU KOŞULLARI 1.1 Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1:

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesine

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. (1) Yönergenin amacı, Yükseköğretim

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ (TÖBT)

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ (TÖBT) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ (TÖBT) THE ENTRANCE EXAMINATION FOR FOREIGN STUDENTS THE BASIC

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Önlisans, Lisans programlarına alınacak yabancı

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İLE ORTAÖĞRETİMİN TAMAMINI YURT DIŞINDA TAMAMLAYANLARIN BAŞVURU VE DEĞERLENDİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 2015-2016 eğitim-öğretim

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI TEMEL İLKELER VE KOŞULLAR Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan veya lise son

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türk-Alman Üniversitesi

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR 1. Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar: Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; a)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURUVE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-Bu Yönerge, Osmaniye

Detaylı

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın konuya ilişkin 27.01.2010

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin,

Detaylı