2015 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU 2015 İZMİR KATİP ÇELEBİ UNİVERSITY INTERNETIONAL STUDENTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU 2015 İZMİR KATİP ÇELEBİ UNİVERSITY INTERNETIONAL STUDENTS"

Transkript

1 2015 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU 2015 İZMİR KATİP ÇELEBİ UNİVERSITY INTERNETIONAL STUDENTS APPLICATION AND REGISTRATION GUIDE 2

2 BAŞVURU TAKVİMİ APPLICATION CALENDAR Başvuru Tarihi Mayıs 2015 İKÇÜYÖS Sınav Tarihi 20 Haziran 2015 Cumartesi Sınav Sonuçları 29 Haziran 2015 Tercih Başvurularının Alınması 1-12 Temmuz 2015 Değerlendirme Sonuçlarının İlanı 27 Temmuz 2015 Kesin Kayıt Ağustos 2015 Yedek Kayıt 27 Ağustos-04 Eylül 2015 Sınav Ücreti 50 USD (Elli ABD Doları) Application Period May o4- May 22, 2015 İKÇUYOS Examination Date June 2o, 2015, Saturday Examination Results June 29, 2015 Application for the Preference July 1-12, 2015 The Announcement of the Evaluation Result June 27, 2015 Exact Registration Date August 17-26, 2015 Registration Date for Substitute Candidates August 27- September 04, 2015 ExaminationFee 50 USD (Fifty Dollars) Bank Banka Adı Vakıflar Bank, Branch : Karşıyaka Vakıflar Bankası / Karşıyaka Şubesi IBAN No: IBAN No: TR TR Alıcı İsmi İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖS Account Name (Beneficiary) İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖS İletişim e-posta: Web: Contact Information Web: Adres İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Merkezi Ofisler 2 Balatçık Çiğli / TÜRKİYE Address İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Merkezi Ofisler 2 Balatçık Çiğli / TÜRKİYE 3

3 1.GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR.GENERAL INFORMATION,BASIC RINCIPLES AND RULES 1 P 1.1. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı (İKÇÜYÖS), üniversitemizde okumak üzere yurt dışından başvuracak adayların girmeleri gereken bir sınavdır. Bu sınav Izmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. İKÇÜYÖS 20 Haziran 2015 tarihinde yapılacaktır Bu kılavuz, eğitim-öğretim yılı için İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde öğrenim görmek üzere yurt dışından başvurmak isteyen adayların uymak zorunda oldukları kuralları kapsamaktadır İzmir Katip Çelebi University Entrance Examination for Students from Abroad, referred to henceforth as İKCUYOS, is an exam to be taken by students from abroad wishing to study at İzmir Katip Çelebi University (İKÇU). The examination is administered by İKÇÜ. The İKÇUYOS will be performed on June 20 th, This guide contains the regulations and procedures which must be followed by students from abroad who wish to take İKÇUYOS in 2015 in order to start studying at İzmir Katip Çelebi University in academic year İKÇÜYÖS sonuçlarının geçerlilik süresi 2 yıldır İKÇUYOS results are valid for 2 years Sınava başvurular 04 Mayıs 22 M ayıs 2015 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır Applications m u s t be s u b m i t t e d v i a t h e I n t e r n e t between May 04-22, İKÇÜYÖS sonuçları üniversitemizde lisans ve/veya önlisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler için kullanılmakta olup transfer ve /veya lisansüstü öğrenim için dikkate alınmaz The r e s u l t s of İ K Ç U Y O S a r e a p p l i c a b l e o n l y f o r students who wish to be enrolled in an associate degree or undergraduate (Bachelor and/or Associate) program at İKÇU. İKÇUYOS results cannot be used for transfers and/or graduate programs Adaylardan alınan başvuru ücretleri gelecek yıllara devredilmez. Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ücretleri geri verilmez. Başvuru ücretini yatırmayan adayın başvurusu kabul edilmez Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu ve Değerlendirme Kurulu İKÇÜ Üniversite Yönetim Kurulu ve İKÇÜ Senatosu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, İKÇÜ tarafından saptanır. Bu kılavuzda belirtilmeyen durumlar için İKÇÜ Senatosu tarafından verilen kararlara g öre işlem yapılır İKÇÜYÖS kılavuzu basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır The application fee must be paid before the upcoming examination date and may not be credited toward future examination dates. A person who pays the fee, but decides not to apply, or one whose application is considered invalid, or one who does not or cannot take the exam, or one who is not allowed to sit the exam or who is expelled from the exam hall, or who fails the exam, or whose exam paper is invalid for any reason, or who pays for any procedure that does not require payment cannot claim the right to a refund of the fees paid. Applications of those who have not paid the examination fee will not be accepted Upon the publication of this Guide, İKÇU reserves the right to make any such changes in the regulations of the examination that may be deemed necessary, following the rulings of executive, legislative, and/or judicial bodies, and/or of the Higher Education Council (YÖK), the Evaluation Committee, the İKÇU Executive Board or the İKÇU Senate. Any such changes will be put into effect by İKÇU. Furthermore, any contingency not specifically covered in this Guide will likewise be dealt with by İKÇU İKÇUYOS guide will be neither published in form nor distributed. 4

4 2. BAŞVURU KOŞULLARI 2. APPLICATION REQUIREMENTS 2.1. Adayların ortaöğrenimlerinin son sınıfında olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla; a) Yabancı uyruklu olanların (hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler dahil), b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde (1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır. hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların, d) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil), e) KKTC uyruklu olup, KKTC de ikamet eden ve KKTC de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilecektir All applications will be accepted and evaluated on condition that the applicant is either in the final year of their secondary education or has completed the same (stateless people and refugees may also apply) and a) Is a foreign student (including stateless people and refugees), b) Became Turkish citizen by birth and who expatriate him/herself from Turkish citizenship with the permission of Ministry of Internal Affairs and their underage children registered on these people s citizenship expatriation document, providing evidence of ownership of the document for the usage of the rights given by the law with number 5901, c) Is a foreign student who has taken Turkish citizenship, d) Has Turkish citizenship and completed his/her secondary education in a foreign country except KKTC (including Turkish Schools in a foreign country except KKTC), e) Has dual citizenship where one is KKTC citizenship (except the ones who completed his/her secondary education in KKTC having GCE AL examination results and the ones who have/will have GCE AL examination results after registering and receiving education in a college or high school in other countries between ), 2.2. Adaylardan; 2.2. Applications for the following individuals will not be accepted. The applicants who; a) T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç), b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), c) Doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar ile ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç), a) Has Turkish citizenship (except the ones who have completed his/her secondary education in a foreign country except KKTC), b) Has KKTC citizenship (except the ones who have completed their secondary education in KKTC having GCE AL examination results, and the ones who have/will have GCE AL examination results after registering and receiving education in a college or high school in other countries between ), c) Has dual citizenship with a birthright Turkish citizenship (except the ones who have completed his/her secondary education in a foreign country including Turkish Schools in that country- except KKTC), 5

5 d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), e) Türkiye deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyrukluların, f) Türkiye deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlarla, önceki yıllarda katıldıkları ÖSYM veya CBÜ tarafından yapılan sınavlarda sahtekarlık yaptıkları saptananların, g) Fikir ve eylemleri ile T.C. aleyhine faaliyette bulunmuş veya T. C. vatandaşlığından bir yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu adaylar sınava girseler dahi aldıkları puanlar kendilerine bir hak sağlamayacaktır. d) Has dual citizenship where one is KKTC citizenship (except the ones who completed his/her secondary education in KKTC having GCE AL examination results and the ones who have/will have GCE AL examination results after registering and receiving education in a college or high school in other countries between ), e) Has Turkish citizenship and has attended foreign high schools or foreign embassy schools in Turkey, f) Has been dismissed from an institution of higher education in Turkey due to a disciplinary action or identified as cheater in an examination accomplished by OSYM or İKCU in previous years, g) Has acted physically or mentally against T.C. or was stripped of his/her Turkish citizenship as a punishment. Even if these individuals take the examination, the scores they obtain will be invalid. 6

6 3. BAŞVURU İŞLEMLERİ 3. APPLICATION PROCEDURES 3.1. Yurt içinden ve yurt dışından sınava başvurular İKÇÜYÖS ün internet adresinden yapılacaktır. Başvuru süresi dışında başvurular kabul edilmeyecektir Adaylar başvuru süresi içinde İKÇÜ nün internet adresinden Aday Başvuru Formunu çevrimiçi (online) olarak dikkatle doldurmalıdır Aday Başvuru Formuna girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına adayın pasaportundaki kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan girilmelidir Formun üzerindeki ilgili alana adayın elektronik ortama aktarılmış vesikalık fotoğrafı eklenmelidir. Bu fotoğraf sınav giriş belgesi, sınav sonuç belgesi, kayıtta ve öğrenci kimlik belgesi üzerinde yer alacağından, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır Sınava girecek adayların Sınav Giriş Belgesinin çıktısını yazıcıdan almaları ve sınava gelirken yanlarında bulundurmaları zorunludur Başvuru formunu doldurup işlemini tamamlayan aday kullanıcı adını ve şifresini unutmamalıdır Kullanıcı adı ve şifresi hem bu sınavın bütün aşamalarında, hem de adayın İKÇÜ ile elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından, aday tarafından özenle saklanmalıdır Applicants living inside or outside Turkey should apply to the Internet address of Applications are accepted only within the application period All applicants should carefully fill in the Application Form online Applicants are fully responsible for any negative results that occur due to the errors made while filling in the Application Form. Identity fields of the Application Form should be filled in with the information on the applicant s passports without any abbreviations Applicants should also upload their passport style photograph electronically. Since this photograph will be used on the Exam Entrance Card, on the Examination Result Card, as well as for registration and on the Student Identity Card, it must be taken within last six months by the application date, and must be easily recognizable The applicants must print the Examination Admission Document and bring it with themselves on the day of examination Those applicants who have filled in the Application Form and completed the application procedures must not forget username and password As the username and password is necessary for all stages of the examination and for all future transactions with İKÇU, applicants should record them in a safe and easily accessible place. Sınav Ücreti ve Yatırılması 3.8. Sınav ücreti aşağıdaki bilgilerle ödendikten sonra adayların başvurusu onaylanacaktır: Paying the Examination Fee 3.8. The application will be approved after the payment has been made to the following account: a) Hesap / IBAN No: a) Account / IBAN No: IBAN Numarası: IBAN Number: TR TR b) Alıcı: b) Account name (Beneficiary): İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖS DIS İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖS c) Tutar: c) Amount: 50 USD (Elli ABD Doları) 50 USD (Fifty Dollars) 7

7 d) Açıklama: Pasaport No - Adı Soyadı - Alıcı d) Explanation: Passport ID - First Name Surname - Beneficiary Ödeme sırasında lütfen bu bilgileri vermeyi unutmayınız! Do not forget to provide the bank with this information when making the payment! f) Türkiye içinden ödemeler için ek bilgi; f) Extra information for payments inside Turkey: Banka: VakıflarBankası / Karşıyaka Şubesi 3.9. Adaylar, sınav ücretini Türkiye içinden herhangi bir banka şubesinden yatırabileceklerdir Yurt dışından sınava başvuracak adaylar, sınav ücretini muhabir bir banka veya uluslararası işlem yapan bankalar aracılığı ile yatırabileceklerdir Yurt içinden ve yurt dışından sınav ücreti yatıracak adayların dikkat edeceği hususlar: a) Adayların gönderdikleri paralar transfer edildikten ve hesaba aktarıldıktan sonra yatırılmış sayılır. Başvuru ve sınav ücreti için özel çek, zarf içinde para, posta çeki ve benzeri kesinlikle gönderilmemelidir. b) Bankanın masraf olarak alacağı para sınav ücretinin dışında hesaplanmalıdır. Bank: VakıflarBankası / Branch: Karşıyaka 3.9. Applicants in Turkey can deposit the required fee in any branch of the bank Applicants outside Turkey can deposit the required fee from a correspondent bank or any other internationally active bank Applicants, inside or outside Turkey, should be careful about the following points: a) Applicants are considered to have paid the examination fee only after the funds have been transferred and accredited to İKÇU s account. Personal checks, money orders, travelers checks, postal orders, bank notes or any other form of money transfer are not acceptable; bank checks, postal orders or money enclosed in an envelope should not be sent by post. b) The processing fee that will charged by the bank for the service of depositing the examination fee is not included in the examination fee. c) Sınav ücreti yatırılmadan başvuru geçerli sayılmaz. c) The application will be invalid unless the examination fee has been paid. d) Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka bankadan ayrılmadan düzelttirmeleri gerekmektedir. d) Applicants should check the information on the confirmation slip to make sure it is accurate before leaving the bank. Any mistakes should be corrected immediately Başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınava girecekleri sınav salonları 16 Haziran 2015 tarihinden itibaren internet adresinden duyurulacaktır List of applicants, whose applications are approved, and the exam halls will be announced on İKÇUYOS website from June 16,

8 4. SINAV 4. THE EXAMINATION 4.1. İKÇÜYÖS 20 Haziran 2015 Cumartesi günü İzmir/Türkiye, Bakü/Azerbaycan, Kahire/Mısır, Tahran/İran olmak üzere tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile saat da aynı anda yapılacaktır Sınava girerken adayların basvuru esnasında belirttikleri numaralara ait pasaport veya kimliklerini yanlarında bulundurmaları zorunludur Adayların, sınava gelirken yanlarında, yumuşak uçlu kurşun kalem(ler), silgi, kalem açacağı ve kol saati dışında hiçbir alet, cihaz, araç veya gereç bulundurmamaları gerekir. Adaylar, cep telefonu ile sınav binasına alınmayacaklarından sınava cep telefonu ile gelmemeleri önemle rica olunur Adaylar, sınav günü, saat 13.30'dan itibaren kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna alınacaklardır. Sınav saat da başlayacak ve 150 dakikalık tek oturum şeklinde tamamlanacaktır. Adayların en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir The 2015 İKÇUYOS examination will be held on Saturday, June 20, 2015 at 14:00 in İzmir/Turkey, Baku/Azerbaijan, Cairo/Egypt, and Tehran/Iran. İKÇUYOS will be held at the same time in all exam centers according to the local time of Turkey 4.2. T he exam applicants are required to bring their passports or ID cards, numbers of which are given during the application Applicants must bring soft lead pencils, an eraser, and optionally a pencil sharpener with them; they must not bring cellular phones into the examination hall Following identification check starting at a.m., applicants will be admitted to the examination halls. The exam will start at a.m. and will be held in 1 session which will take 150 minutes. It is highly important for the applicants to be ready in front of the exam building at least 1 hour before the exam starts so that they can be settled for the exam on time İKÇÜYÖS te Temel Öğrenme Becerileri Testindeki sorular Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanıp uygulanacaktır. Bu 80 soruluk bir test olup, Genel yetenek, Matematik ve Geometri sorularından oluşmaktadır Soru Kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmeli tipte sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevap Kağıdında, bir soru için birden fazla seçenek işaretlenmişse veya bir seçenek için ayrılan yer gelişigüzel işaretlenmişse o soru için verilen cevap yanlış sayılacaktır Cevapların Cevap Kağıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru Kitapçığına işaretlenen cevaplar geçersiz sayılacaktır Sınav süresince adayların konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav kurallarına aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır Sınav sonunda her aday, kullandığı soru kitapçığını ve cevap kağıdını salon görevlilerine kurallara uygun olarak teslim edecektir. Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri için sınavları geçersiz sayılan adayların cevap kağıdı değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar için Sınav Sonuç Belgesi düzenlenmeyecektir The Basic Learning Skills Test, in İKÇÜYÖS will be prepared and given in Turkish and English. This test will be a 80 question test including abstract reasoning ability questions, mathematics questions and geometry questions All of the questions in the booklets are multiple-choice, and the applicant is required to select the right answer from among five alternatives. The applicant should mark the answer sheet carefully, filling in the alternative of his/her choice. Answers will be counted as incorrect if more than one choice is marked or if the applicant s marks overflow the given space for the answer Answers marked anywhere other than on the given answer sheet will not be considered valid. Answers written on the booklet will be invalid It is against the rules for applicants to talk, cheat or assist others during the examination. Applicants found disobeying the rules will be disqualified At the end of the examination, applicants, as instructed, will hand in the question booklet with the answer sheet to the person in charge of the examination hall. The answer sheets of applicants whose examination results have been declared invalid because they have broken the rules of the examination or have not returned the necessary documents at the end of the examination will not be evaluated and an Examination Result Document will not be issued. 9

9 5. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 5. EVALUATION OF THE EXAMINATION RESULTS 5.1. İKÇÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri Testi 100 puan üzerinden değerlendirilir İKÇUYOS Basic Learning Skills Test is scored on a scale of SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 6. ANNOUNCEMENT OF THE EXAMINATION RESULT 6.1. Sınav sonuçları sadece adayların adreslerine gönderilecektir Adaylar ile kendilerine gönderilecek olan link üzerinden sisteme girerek kullanıcı adı ve şifre ile sınav sonuçlarını öğrenebileceklerdir Sınava giren ve sınavı geçerli sayılan her aday adına Sınav Sonuç Belgesi düzenlenecektir. İsteyen adaylar bu belgeyi Uluslararası Öğrenci Kurum Koordinatörlüğü'nden şahsen alabileceklerdir. 7. İKCÜ PROGRAM KONTENJANLARI 6.1. Examination results will only be sent to the addresses of the candidates Applicants will also be able to find out their examination results by entering the system with their user name and password through the link which will be sent them via Examination Result Documents will be issued for applicants who have taken the İKÇUYOS provided that their exam is valid. Any applicant who wants to receive an Examination Result Document can get his/her card from the "INTERNATIONAL STUDENTS COORDINATORSHIP" personally. 7. QUOTAS FOR IKÇU PROGRAMS 7.1. Lisans programlarına ilişkin bilgiler Ek1 de verilmiştir Information related to Bachelor s Degree programs is given in Appendix TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 8. PREFERENCES AND PLACEMENT PROCEDURES 8.1. Tercih yapma ve yerleştirmede Ek 2 de yer alan sınavların sonuçları ve eşdeğer dönüşümleri dikkate alınır. Tercih ve yerleştirmede esas alınacak minimum puan 50 dir Adaylar Ek 1 de yer alan programlardan en fazla 3 tanesini tercih edebilirler The evaluation of the candidates applications and placements will be based on the points of the exams and their equivalents stated in Appendix Applicants can make at most 3 preferences from the programs given in Appendix 1. 1

10 8.3.Aday öğrenciler, İKÇÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından tercih sıraları ve Ek 1 te belirtilen birim taban puanları esas alınarak sadece bir programa yerleştirilir. Yedek öğrenci adayları da tercih sıraları dikkate alınarak yedek listelere yerleştirilir Sınav puanlarının eşit olması durumunda yaşı küçük olan aday tercih edilir The applicant will be placed in only one program considering the base points of the departments which are given in Appendix 1 and the order of his/her preferences by International Relations Office of İKÇU. A list of alternative candidates will be created in the same manner as the student lists In case of equality of the test points of two applicants, the younger candidate will be accepted İKÇÜ, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez İKÇU is free to fill or not fill the quotas Even if a student has fulfilled all the application conditions this does not mean that they will be placed. 9. YERLEŞTİRME SONUÇLARII 9. PLACEMENT RESULTS 9.1. Yerleştirme sonuçları sadece İKÇÜ nün internet sayfasında yayınlanacaktır İKÇÜ Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü, kabul edilen asil ve yedek adaylara durumlarını bildiren bir K a b u l mektubu gönderir. 10. KAYIT 9.1. Examination results will only be published on İKÇU website The accepted applicants will be informed by an acceptance letter sent by the International Students Coordinatorship of İKÇU. All necessary information will be included in this letter. REG ISTRATION İKÇÜ nün programlarına kabul edilen her aday, Türkçesi hangi düzeyde olursa olsun, eğitim-öğretim yılı başında İKÇÜ tarafından saptanacak koşulları yerine getirmek, istenecek belgeleri sağlamak ve süresi içinde kayıt yaptırmakla yükümlüdür Each applicant accepted in a İKÇU program must, no matter his/her score in the Turkish Language Proficiency Test, comply with the regulations of İKÇU and submit the required documents within the stated registration time limits for the academic year

11 10.2. Adaylar, öğrenim meşruhatlı giriş vizesi alınmış pasaportla İKÇÜ ye kayıt için başvuracaktır. Türkiye dışından gelen adaylar öğrenim meşruhatlı giriş vizesini Türkiye nin dış temsilciliklerinden alırlar. Doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla T.C. vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş olup İKÇÜ de okumaya hak kazanan yabancıların (5901 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar dahil), Öğrenim Meşruhatlı Vize Şartı aranmaksızın, öğrenimlerine müsaade edilmesi uygun görülmüştür Applicants who have gained admission to an İKÇU program must bring their passports bearing a student visa to İKÇU during registration. This visa can be obtained from embassies or consulates of the Republic of Turkey abroad. The right to study in Turkey is also granted, without a student visa requirement, to non-citizens, including the holders of the Document for the Use of the Rights Granted by the Law, No. 5901, who originally had Turkish nationality at birth but, upon the Turkish Government's approval, have given up their nationality and have been admitted to the nationality of a foreign state, and have, upon their qualification in the Examination for Foreign Students, been accepted into a İKÇU program Üniversitede boş kalan kontenjanlar gerekli görüldüğü takdirde İKÇÜ internet sayfasında ilan edilir ve ek yerleştirmeye çıkılabilir Vacant quotas and additional placement will be announced on İKÇU website if necessary KAYIT EVRAKI DOCUMENTS FOR REGISTRATION Ek 2 de belirtilen sınavlardan birine ait sonuç belgesi The document showing the result of one of the exams stated in Appendix Lise Diplomasının aslı ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği, Milli Eğitim Bakanlığından alınan Diploma Denklik Belgesi, Transkript (Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği), The original secondary school diploma with a notarized Turkish translation from a Notary or Turkish Embassy/Consulate abroad, Diploma Equivalency Certificate given by the Turkish Ministry of Education, Transcripts, showing the names of courses, number of hours per week and grades received for the courses, approved by the principle of the applicant s high school with a notarized Turkish translation approved by a Notary or Turkish Embassy/Consulate abroad, Pasaportun noter tasdikli kopyası, A notarized copy of the applicant s passport, (İKÇU Student Affairs Department within 1 month following registration), İkamet Tezkeresinin fotokopisi (kayıt tarihinden itibaren 1 ay içinde öğrenci işleri bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir) A copy of the notarized Residence Permit (foreign students must give this document to Öğrenci katkı payının banka dekontu, Bank slip (receipt) of tuition fee payment, Fotoğraf (6 adet), photographs, 1

12 Mevcut ise; YÖK tarafından denkliği kabul edilen Yabancı Dil Yeterlik Belgesi (diğer dil belgeleri kabul edilmez) Mevcut ise; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKÇÜ TÖMER) tarafından denklik değerlendirilmesi yapılmak üzere Türkçe Yeterlik Belgesi, T.C. uyruklu adayların T.C. kimlik no beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi T.C. uyruklu erkek adayların Askerlik Durum Beyanı Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği If exists, a Foreign Language Certificate approved by YÖK (The Council of Higher Education). Other language certificates will not be accepted If exists, Turkish Proficiency Certificate which will be approved by İzmir Katip Çelebi University Turkish Teaching, Application and Research Center (İKÇU TOMER) For Turkish citizens, declaration of T.C. Identification Number or the copy of the Identity Card For male Turkish citizens, declaration of military service For those who have dual citizenship by gaininig a foreign citizenship by birth and later became also a T.C. citizen, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 1

13 12.KISALTMALAR 12. ABBREVIATIONS IBAN Uluslararası Banka Numarası IBAN International Bank Number KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti TRNC The Turkish Republic of Northern Cyprus İKÇÜ İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İKÇU İzmir Katip Çelebi University İKÇÜYÖS İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiYurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı İKÇUYOS İzmir Katip Çelebi University Entrance Examination for Students from Abroad T.C. Türkiye Cumhuriyeti T.C. Republic of Turkey 1

14 Ek 1 / Appendix EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BİRİM TABAN PUANLARI ACADEMIC YEAR İZMİR KATİP ÇELEBİ UNIVERSITY INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS and BASE POINTS FOR UNDERGRADUATE PROGRAMS Özel Koşullar* Requirements* & Explanations İZMİR KATİP ÇELEBİ Süre Duration Kontenjan Quota ÜNİVERSİTESİ İZMİR KATIP CELEBI UNIVERSITY Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) Faculty of Dentistry (English) , 28 İktisadi ve İdari Bilimler Faculty of Economics and Administrative Fakültesi Sciences İktisat Economics , 86 Maliye Public Finance 4 2 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Political Science and Public Administration 4 2 Uluslararası İlişkiler International Relations , 86 Birim Taban Puanları/ Base Points of the Departments İslami İlimler Fakültesi Faculty of Islamic Sciences İslami İlimler Islamic Sciences Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Faculty of Engineering and Architecture Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) Biomedical Engineering (English) , 28 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Electrical & Electronic Engineering (English) , 28 Harita Mühendisliği (İngilizce) Geomatic Engineering (English) , 28 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Civil Engineering (English) , 28 Makine Mühendisliği (İngilizce) Mechanical Engineering (English) , 28 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) Material Sciences and Engineering (English) , 28 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) Mechatronics Engineering (English) , 28 Sağlık Bilimleri Fakültesi Faculty of Health Sciences Hemşirelik Nursing Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Faculty of Social Sciences and Humanities Felsefe Philosophy , Medya ve İletişim Media and Communication Psikoloji ** Psychology Sosyoloji Sociology Tarih History , Türk Dili ve Edebiyatı Turkish Language and Literaturee Türk-İslam Arkeolojisi Turkish-Islamic Archaeology Tıp Fakültesi Faculty of Medicine 6 3 Turizm Fakültesi Faculty of Tourism Turizm İşletmeciliği (İngilizce) Tourism Management (English) , Turizm Rehberliği Tourism Guidance * YÖK Özel Koşulları/ Requirements and Informatıon of Council of Higher Education (YÖK) ** Üniversite Kurul Kararı ile eklenmiştir.

15 Ek 2 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN SEÇİMİNDE VE YERLEŞTİRİLMESİNDE DİKKATE ALINACAK SINAVLAR VE BU SINAVLARIN TABAN PUANLARI İLE DÖNÜŞÜMLERİ 1) İKÇÜYÖS sınavından 100 üzerinden az 50 puan 2) KÜNİB tarafınadan yapılan YÖS sınavından 100 üzerinden en az 50 puan 3) İstanbul Üniversitesi YÖS (İÜYÖS) sınavından 100 üzerinden en az 50 puan 4) SAT-1 (Scholastic Assessment Test) en az 1000 toplam puan ve en az 600 matematik puanı alan adayların başvuruları değerlendirilecektir. SAT puan dönüşüm tabloları için tıklayınız. Appendix 2 İZMİR KATİP ÇELEBİ UNIVERSITY THE EXAMINATIONS APPROVED FOR THE ACCEPTANCE OF INTERNATIONATIONAL STUDENTS AND THEIR MINIMUM SCORES Applications of those 1) Who have a minimum of 50 points out of 100 from İKÇÜYÖS 2) Who have a minimum of 50 points out of 100 from KÜNİB YÖS 3) Who have a minimum of 50 points from İstanbul University YOS exams (İUYOS 4) Who have a minimum of 1000 points in total and 600 mathematics points from SAT-1 (Scholastic Assessment Test) will be evaluated. Please click here for the SAT score tables. 1

MANİSA Ü N İ V E R S İ T E S İ. yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 +90236 201 14 48 FAX

MANİSA Ü N İ V E R S İ T E S İ. yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 +90236 201 14 48 FAX MANİSA C E L A L B AYA R Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 CBÜ 01 5 YÖS +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 FAX +90236 201 14 48 yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENT BAŞVURU TAKVİMİ BAŞVURU

Detaylı

2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE 2013 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE İÇİNDEKİLER Sayfa {Page} TABLE OF CONTENTS BAŞVURU

Detaylı

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE 2015 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE İÇİNDEKİLER Sayfa (Page) TABLE OF CONTENTS BAŞVURU

Detaylı

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ SINAVI

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ SINAVI 2013 ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ SINAVI 2013 ISTANBUL UNIVERSITY EXAMINATION FOR FOREIGN OR OVERSEAS STUDENTS ĠÜYÖS KILAVUZU / EXAM GUIDE BAġVURU ĠġLEMĠ NASIL YAPILACAKTIR?

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY 2014-2015 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY 2014-2015 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI, KONTENJANLARI VE GEREKLİ BELGELER BAŞVURU KOŞULLARI 1. Başvurular 9 Haziran 2014 11 Temmuz 2014

Detaylı

FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS

FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS SINAV KILAVUZU / EXAMINATION GUIDE 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Detaylı

2015-RTEÜYÖS KILAVUZU

2015-RTEÜYÖS KILAVUZU 2015-RTEÜYÖS KILAVUZU İÇİNDEKİLER BAŞVURU TAKVİMİ 2 GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 5 BAŞVURU KOŞULLARI 6 BAŞVURU İŞLEMLERİ 8 SINAVA ÇAĞRI 10 SINAV 11 SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 13 SINAV

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI 1. BAŞVURU KOŞULLARI 1.1 Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI İKÇÜYÖS KILAVUZU BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR? Başvuru Süresi: 7 Nisan 2 Mayıs 2014 2014 İKÇÜYÖS Kılavuzunu http://ikc.edu.tr

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI 1. BAŞVURU KOŞULLARI 1.1 Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI İÜYÖS KILAVUZU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI İÜYÖS KILAVUZU 2012 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI İÜYÖS KILAVUZU 1 BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR? Başvuru Süresi: 2 20 Nisan 2012 2012 İÜYÖS Kılavuzunu http://yos.istanbul.edu.tr

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN UNIVERSITY 2015-2016 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS

RECEP TAYYİP ERDOĞAN UNIVERSITY 2015-2016 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI, KONTENJANLARI VE GEREKLİ BELGELER BAŞVURU ŞARTLARI 1. Üniversitemizin tüm Fakülte, Yüksekokul ve

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY 2015-2016 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS

ADNAN MENDERES UNIVERSITY 2015-2016 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI, KONTENJANLARI VE GEREKLİ BELGELER BAŞVURU KOŞULLARI 1. Başvurular 15/06/2015-26/06/2015 tarihleri arasında

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (NÜYÖS) KILAVUZU

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (NÜYÖS) KILAVUZU 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (NÜYÖS) KILAVUZU 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1. Niğde Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (NÜYÖS),

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNDE KULLANILACAK SINAVLAR VE KOŞULLARI. Skor 290/350

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNDE KULLANILACAK SINAVLAR VE KOŞULLARI. Skor 290/350 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNDE KULLANILACAK SINAVLAR VE KOŞULLARI Abitur (Alman Bakaloryası) En fazla 4 (1-4) ACT (American College Test) Sınavı Fen (Scientific Reasoning),

Detaylı

2015 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (29 MAYIS-YÖS 2015) KILAVUZ

2015 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (29 MAYIS-YÖS 2015) KILAVUZ 2015 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (29 MAYIS-YÖS 2015) KILAVUZ İÇİNDEKİLER 1. 1.29 MAYIS-YÖS 2015 BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Detaylı

BOĞAZİÇİ LİSANS BURSU

BOĞAZİÇİ LİSANS BURSU BOĞAZİÇİ LİSANS BURSU BOSPHORUS UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures for this

Detaylı

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER LİSANS BURSU

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER LİSANS BURSU TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER LİSANS BURSU TURKIC SPEAKING COUNTRIES UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde

Detaylı

BALKANLAR LİSANS BURSU

BALKANLAR LİSANS BURSU BALKANLAR LİSANS BURSU BALKANS UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures for this

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU - YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU - YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU - YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU 1. BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TARİHLERİ Akdeniz Üniversitesi Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından Öğrenci

Detaylı

HARRAN LİSANS BURSU HARRAN UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE SCHOLARSHIPS

HARRAN LİSANS BURSU HARRAN UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE SCHOLARSHIPS HARRAN LİSANS BURSU HARRAN UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures for this scholarship

Detaylı

İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE

İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

TÜRKİYE-AFRİKA LİSANS BURSU

TÜRKİYE-AFRİKA LİSANS BURSU TÜRKİYE-AFRİKA LİSANS BURSU TÜRKİYE-AFRICA UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

HALİÇ LİSANS BURSU GOLDEN HORN UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE SCHOLARSHIPS

HALİÇ LİSANS BURSU GOLDEN HORN UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE SCHOLARSHIPS HALİÇ LİSANS BURSU GOLDEN HORN UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures for this

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 (ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENİMİ)

EGE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 (ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENİMİ) EGE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 (ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENİMİ) Bu kılavuz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 21.01.2010, 17.03.2010, 13.02.2013

Detaylı

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TURKISH LANGUAGE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK VOCATIONAL TRAINING SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012)

2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğü 2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012) BAŞVURU ve KAYIT KILAVUZU (LİSANS ÖĞRENİMİ) (2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı) ŞUBAT, 2012

Detaylı