TELEVİZYON YAYINCILIĞI VE YAPIMCILIĞI MESLEK HARİTALAMA RAPORU. Ağustos 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TELEVİZYON YAYINCILIĞI VE YAPIMCILIĞI MESLEK HARİTALAMA RAPORU. Ağustos 2013"

Transkript

1 TELEVİZYON YAYINCILIĞI VE YAPIMCILIĞI MESLEK HARİTALAMA RAPORU Ağustos 2013 Prof Dr. Peyami ÇELİKCAN Yrd. Doç. Dr. Nalan BÜKER

2 GİRİŞ Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi projesi kapsamında yürütülen çalışmalar farklı sektörlerin meslek haritalama çalışmalarını da içermektedir. Bu doğrultuda televizyon sektörü meslek haritalama çalışması da yapılmış ve sonuçlarına bu raporda yer verilmiştir. Televizyon sektöründeki meslekî yapılanma diğer sektörlere göre pek çok açıdan farklılık arz etmektedir. Bu farklılığın temel nedenleri arasında, sektörün sınırlarının geniş olması, farklı sektörlerle iç içe girmesi, kamuözel yayın kuruluşlarının faaliyetlerini içermesi ve yayın-yapım olarak iki ana üretim sürecinin varlığı sayılabilir. Televizyon sektörünü farklı kılan bu özellikler meslek haritalama çalışmalarının yürütülmesini de zorlamaktadır. Çalışma planı bu zorluğu aşacak şekilde oluşturulmuş ve sektörün tüm paydaşlarının katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Televizyon sektörü temelde kamu ve özel yayın kuruluşlarında oluşmaktadır. Bu nedenle, çalışma kapsamında TRT Genel Müdürlüğü nün yanı sıra, Doğuş Yayın Grubu ve Ciner Yayın Grubu nda saha çalışmaları yapılmıştır. Kamu ve özel yayın kuruluşlarındaki meslek tanımları yapım, yayın, teknik birimlerdeki yetkililerin ve insan kaynakları yöneticilerinin katıldığı toplantılarda tartışılmış ve bir meslek dökümü oluşturulmuştur. Saha çalışmaları kapsamında yayın kuruluşlarının çeşitli birimlerinde çalışan personel ile de görüşmeler yapılmış ve yayın sırasındaki mesleki çalışmaları gözlenmiştir. Yayın kuruluşlarındaki bu çalışmalar, yapım kuruluşlarında da yapılmıştır. Yapım kuruluşları yayın kuruluşlarından bağımsız olarak yapılanan ve yayın kuruluşlarına içerik üreten firmalardan oluşmaktadır. Yapım kuruluşlarının hizmet aldığı post prodüksiyon şirketleri yapıma son şeklinin verilmesi sürecinde ihtiyaç olunan hizmetleri sunmaları nedeniyle işleyişim ayrılmaz bir parçası olmaktadırlar. Televizyon sektörü içinde yer alan yapım kuruluşları, yayın kuruluşlarından farklı mesleki yapılanmaya sahiptir. Bu nedenle, Meslek Haritalama çalışmalarına yapım kuruluşlarında tanımlanan meslekler de dahil edilmiştir. Çalışmanın bu kısmında EKS Yapım- Eriş Akman, MİNT Yapım, Yapımcılar Derneği Sine-sen (Sinema Emekçileri Sendikası) Sender (Senaryo Yazarları Derneği) temsilcileri ile çalışmalar yürütülmüştür. Yapım kuruluşları ve post prodüksiyon şirketleri görsel-işitsel içerik üreticileri olarak sadece televizyon yayıncılığı için değil, sinema ve reklam sektörü için de hizmet vermektedir. Bu özellik, bazı mesleklerin hangi sektör içinde yer alması gerektiği konusunda tartışmalara neden olmaktadır. Sinema sektörü içinde yer alan bazı mesleklerin 1

3 televizyon sektörü içinde de yer almasının yarattığı sorunlar, yayın-yapım alanındaki farklı meslekî tanımlamalar sektörün tüm paydaşlarının katıldığı bir çalıştayda ele alınmıştır. Meslek haritalama çalışmaları kapsamında düzenlenen, saha incelemeleri, toplantılar ve çalıştaylara esas oluşturmak amacıyla, farklı ülkelerdeki televizyon sektörüne özgü mesleklerin taraması da yapılmış ve özellikle BBC yayın kuruluşunun meslek dökümleri ve Creative Skill set meslek tanımları da referans olarak alınmıştır. Çalışmanın sonuçlarını içeren bu raporda Türkiye de Televizyon Yayın-Yapım Sektörünün genel bir tanıtımı yapıldıktan sonra, yapım ve yayın süreci dikkate alınarak meslekler gruplandırılmıştır. Bu doğrultuda sekiz ana başlık altında meslekler tasnif edilmiştir: A. YAPIM-YÖNETİM GRUBU B. YAZIM GRUBU C. SANAT TASARIM VE UYGULAMA GRUBU D. KAMERA-IŞIK- SES GRUBU E. STÜDYO TEKNİK-YAYIN GRUBU F. YAPIM SONRASI GRUBU G. KAMERA ÖNÜ MESLEK GRUBU H. HABER GRUBU Her bir grup altındaki mesleklerin tanımları ve seviyeleri ile birlikte genel bir haritalama tablosu oluşturulmuştur. Bu tabloda farklı sektörlere ait olmakla birlikte program/film üretim ekibinde görev alan kişilere ait meslekler (terzi, boyacı, heykeltraş gibi) yatay meslek hanesinde işaretlenmiş ve bu meslekler için seviye tespiti yapılmamıştır. 2

4 TELEVİZYON YAYINCILIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ Türkiye Radyo-Televizyon Sektörü 25 yıla yaklaşan özel yayıncılık geçmişi ile hızla gelişen ve büyüyen dinamik bir sektör olma özelliği taşımaktadır. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından 1968 yılından itibaren sürdürülen radyo-televizyon yayınlarındaki devlet tekeli, 1989 yılında yurtdışından Türkiye ye dönük olarak yayın yapan Magic Box adlı televizyon kanalı ile fiilen kırılmış oldu Anayasası nın 133 üncü maddesinin Radyo ve televizyon istasyonları, ancak devlet eliyle kurulur ve idareleri tarafsız bir kamu tüzel kişiliği halinde düzenlenir şeklindeki hükmüne rağmen uydu yayıncılığının sağladığı imkanları kullanarak başlatılan özel televizyon yayınları uzunca bir süre yasal bir statü kazanamadı. Özel radyo yayınları da 1992 yılında yine yasal olmayan bir statüde başladı ve hızla yayılarak geniş bir dinleyici kitlesi oluşturdu. Özel radyoların kapatılması yolundaki girişimler yoğun bir kamusal tepki ile karşı karşıya kalınca Anayasa değişikliği yolundaki çalışmalar hız kazandı. Yasal düzenlemelerin sadece kamusal yayıncılığa izin verdiği bu tartışmalı dönem, önce Anayasa nın ilgili maddesinin değiştirilmesi ve ardından da 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun un 1994 yılında yürürlüğe girmesi ile resmiyet kazanmış oldu. TRT dışında özel sektörün de yayıncı olarak ülkemizde yer almasıyla birlikte sektörün düzenlenip denetlenmesi amacıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kurulmuştur. Bu gelişmelere paralel olarak 1994 ve 1996 yılında fırlatılan Turksat-1B ve Turksat-1C uydularının hizmete girmesiyle pek çok yayıncı ve program kanalı doğmuştur. Karasal yayıncılık maliyetlerine oranla uydu yayıncılık maliyetlerinin düşük olması uyduya yönelimi arttırmıştır. Bugün için ülkemizde 3984 sayılı yasa çerçevesinde, 1995 yılında RTÜK ten gerekli izinlerini almış, 24 Ulusal, 15 Bölgesel, 210 Yerel TV yayını ve 35 Ulusal, 98 Bölgesel, 929 Yerel radyo yayını karasal ortamda yayın yapabilmektedir. Uydu üzerinden dijital, karasal üzerinden analog olarak sürdürülen yayınlar dolayısıyla dijital yayıncılık konusunda teknik altyapısını oluşturan ve bu alanda deneyim kazanan radyo-televizyon kuruluşları 2011 yılından itibaren dijital yayıncılığı da içerecek yeni bir yasal düzenlemeye sahip olmuştur. 3

5 3 Mart 2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun dijital karasal yayıncılığa geçiş ile ilgili çalışmaları da düzenlemektedir yılına kadar tamamlanması öngörülen bu çalışmalar kapsamında dijital frekansların tahsisi ve ihalesi ile yayınların ortak dijital karasal vericiler üzerinden sürdürülmesi yer almaktadır. Çalışmalar tamamlandığında, uydu, kablo ve platformlar üzerinden dijital olarak gerçekleştirilen yayınlar karasal vericiler üzerinden de dijital hale gelecek ve analog yayıncılık devri kapanmış olacaktır. Bütün bu değişime teknik altyapı kadar insan kaynağının da uyum sağlaması gerekmektedir. Halen içeriğini dijital olarak üreten ve değişik ortamlarda dijital olarak yayınlayan yayıncı kuruluşlarda çalışan personelin iş tanımları ve görevleri de değişmektedir. Yayıncılık sektöründeki teknolojik gelişmeler, bir yandan mevcut mesleklerin yeniden tanımlanmasını zorunlu kılmakta, diğer yandan da yeni meslekler ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu gelişmeler meslek haritalama çalışmalarının da sürekli olarak güncellenmesini gerektirmektedir. 4

6 TELEVİZYON YAYINCILIK SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK GÜCÜ RTÜK Başkanlığı nın 2012 yılı reklam yatırım verileri incelendiğinde televizyon reklam yatırımlarının toplam hacminin 2,373,898,895 TL na ulaştığı görülmektedir. Dünyada 2008 yılından itibaren düşme eğilimi içindeki reklam yatırımlarının, Türkiye örneğinde artış eğilimini devam ettirmesi ülkemiz ekonomik koşullarının güven verici bulunduğunu göstermektedir. 1. Televizyon reklam yatırımlarındaki değişim 2009 öncesi dönemde dalgalı bir seyir izlemiş ve 2009 yılında %10,48 oranında bir gerileme ile sonuçlanmıştır. Global krizin yarattığı tedirginlikten kaynaklanan bu gerileme, 2010 yılında %43,23 lük yüksek bir artış ile telafi edilmiştir ve 2012 verileri incelendiğinde, TV reklam yatırımlarında toplam 189,551, TL düzeyinde bir artış gerçekleştiği tespit edilmiştir yılında gerçekleşen % 8,68 lik artışın global krizin etkileri dikkate alındığında önemli olduğunun altını çizmek gerekir. 3.Televizyon reklam yatırımları lisans türü bazında incelendiğinde, ulusal televizyon kanallarının %85 e ulaşan bir ağırlıkta reklam yatırımlarından pay aldığı görülmektedir. 4. Radyo verilerinden farklı olarak, televizyon reklam yatırımları içinde yerel, bölgesel kanalların payı %1 düzeyinde gerçekleşmiştir. 5. Televizyon reklam yatırımları içinde uydu lisanslı kanalların payının arttığı tespit edilmiştir yılında %7 olan uydu televizyon payı, 2012 yılında %14 e yükselmiştir. Uydu televizyon lisansı olan kanalların bir kısmının yerel ve bölgesel kanallar olduğu dikkate alınırsa, yerel ve bölgesel televizyonların ancak uyduda var olmaları durumunda reklam geliri elde edebildikleri söylenebilir. 6. Televizyon lisans türleri arasında yer alan kablo televizyon kanallarının ve platform kanallarının da reklam yatırımlarından aldığı pay azalmış görülmekle birlikte bu kanalların giderek uydu lisansı kapsamına dahil olmaları nedeniyle sınırlı da olsa reklam gelirleri devam etmektedir. 7. Kablo ve platform kanalları 2011 yılında %5 lik bir reklam payına sahipken 2012 yılında bu oran sıfırlanmış ve uydu kapsamına dahil olmuştur. 8. Televizyon reklam yatırımları çoğunlukla (% 85) ulusal kanallar ve giderek artma eğilimi gösteren (% 14) uydu kanalları arasında paylaşılmaktadır. 5

7 9. Televizyon sponsorluk yatırımları da 2011 yılında itibaren ayrı bir gelir kaynağı olarak dikkat çekmektedir yılındaki toplam sponsorluk yatırımı 143,505,230 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu toplam 2012 yılında gerileyerek 130,995,405 TL düzeyine düşmüştür. 10. Sponsorluk yatırımlarından ulusal televizyon kanallarının aldığı pay 2011 de %83 iken, 2012 de %77 ye gerilemiştir. 11. Ulusal televizyonların sponsorluk yatırımlarından aldığı pay düşerken uydu kanallarının payı %7 den 16 ya yükselmiştir. Televizyon sektörünün reklam gelirleri dışında ikinci bir gelir kaynağı olarak içerik ihracatı da giderek önem kazanmaktadır. 90 ların sonunda başlayan Türk dizi filmlerinin ihracatı ve elde edilen gelir son yıllarda giderek yükselen bir ivme kazanmıştır. 100 den fazla dizi filmin ihracat gelirinin 2012 yılı için 130 milyon dolara ulaştığı tahmin edilmektedir. İhracat pazarında önemli bir yer kazanan çekilmiş diziler yanı sıra çekilmemiş dizi senaryolarının ve televizyon format satışlarının da yapılmakta olduğu bilinmektedir. Bütün bu veriler ve gelişmeler Türk televizyon sektörünün büyüme eğilimi içinde olduğunu göstermektedir. Televizyon sektörünün ana gelir kaynağını oluşturan reklam yatırımları, mesleklerin belirlenmesi ve tanımlanmasında da etkili olmaktadır. Reklam yatırımlarından alınan pay azaldıkça, yayın kuruluşlarında çalışanlar birden fazla mesleğin görevlerini yürütmek zorunda kalmaktadır. Farklı mesleklerin iç içe geçirilmesi meslek haritalama çalışmalarında karşılaşılan bir başka önemli sorun oluşturmaktadır. 6

8 MESLEK HARİTALAMA Televizyon sektöründe yayıncı ve yapımcı kuruluşlar kadar, özel ve kamusal yayın kuruluşları da benzer meslekleri farklı şekillerde tanımlayabilmekte ve buna bağlı olarak bu meslekler için farklı görevler belirleyebilmektedir. Meslek haritalama çalışmasında, tanımlar ve görevler benzer özellikler taşıdığı ölçüde kamu-özel ya da yayıncıyapımcı kuruluş farkı gözetmeksizin tek bir meslek tanımlaması kullanılmıştır. Aynı mesleğe ilişkin farklı tanım ve görevlerin söz konusu olması durumunda, kamu-özel ya da yayıncı-yapımcı kuruluş ayrımı yapılmıştır. Meslekler sekiz grup altında değerlendirilmiştir: A. YAPIM- YÖNETİM GRUBU Yapım Ekibi Yönetim Ekibi B. YAZIM GRUBU C. SANAT TASARIM VE UYGULAMA GRUBU Sanat Tasarım Ekibi İnşa Ekibi Kostüm Ekibi Aksesuar Ekibi Saç-Makyaj Ekibi D. KAMERA IŞIK SES GRUBU Kamera Ekibi Işık Ekibi Ses Ekibi E. STÜDYO TEKNİK -YAYIN GRUBU Televizyon Teknik Ekibi Yayın Ekibi F. POST PRODÜKSİYON GRUBU Kurgu Ekibi Post Prodüksiyon Ekibi Ses Post Prodüksiyon Ekibi G. HABER GRUBU H. KAMERA ÖNÜ MESLEK GRUBU 7

9 A. YAPIM-YÖNETİM GRUBU A.1. YAPIM EKİBİ İyi bir yapımcı çok iyi bir lider kadar vizyon sahibi olmak, çok iyi bir yönetici kadar yönetim, toplam kalite yönetimi, toplam verimlilik yönetimi, pazarlama bilmek, bir avukat kadar hukuk, bir banker kadar finans bilgilerine sahip olmak, bir senarist kadar senaryo bilmek, bir yönetmen kadar film yönetmeyi, oyun tekniğini bilmek, bir görüntü yönetmeni, bir tonmayster kadar teknik bilgiye sahip olmak, daha da önemlisi bir finans ve sanat denetim uzmanı kadar denetim becerisine sahip olmak zorundadır. İmkansız gibi görünen bu beceriler özellikle film sektöründe yapımcı/lar dan oluşan bir kadro tarafından paylaşılarak başarı şansının arttırılması hedeflenmektedir. Televizyon yapımlarında da projenin kapsamına bağlı olarak birden fazla sayıda yapımcı görev almaktadır. Yapımcı ( Producer): Projeyi ilk geliştiren, ve/veya filmin/programın bütçesini veya bütçenin bir kısmını ilk oluşturan kişi veya kişilerdir. Yapımcı, görsel-işitsel içeriğin fikrin uygulamanın sağlanması ile esere dönüştürülmesinden ve projenin teknik, idari ve mali tasarımının yapılıp yürütülmesinden sorumludur. Yapımcı, yürüttüğü görevleri uygulayıcı yapımcı, yürütücü yapımcı ve saha yapımcıları ile paylaşabilir. Yapımcılık alanındaki farklı ihtiyaçları karşılamak amacıyla oluşturulan bu uzmanlaşma alanları birer meslek olmaktan ziyade aynı alana ilişkin farklı unvanlar olarak değerlendirilebilir. Yardımcı Yapımcı (Associate Producer) : Yardımcı yapımcı yetkiden çok, sorumlulukları yapımcının sırtından alan kişilerdir. Örneğin yapımcının finans bilgisi eksikse finanstan çok iyi anlayan, hukuk bilgisi eksikse iyi bir hukukçu bir kişiyi, senaryo bilgisi eksikse senaryo uzmanı bir kişiyi Yardımcı Yapımcı (Associate Producer) olarak atayabilir. Yardımcı Yapımcı ancak kendi uzmanlık konusunda sınırlı, şartlı veya denetimli yetki kullanabilirler, ama yine de genelde son karar hep Yapımcınındır. Yapımcı Yardımcısı (Producer's Assistant) : Yapımcının sorumlulukları ile ilgili konularda, pazar araştırması yaparak fikir toplamak suretiyle program taslağı oluşturulması için katkıda bulunan; hedef ve uygulama ekibinin oluşturulması, teknik gerekliliklerin belirlenmesi konularında yapımcıya gerekli raporlamaları yapan; programın gelir ve giderlerini yöneten; yapımcıyla birlikte tüm uygulama çalışmalarını yöneten; programın diğer yayın ortamlarından yayını için gerekli araştırma ve raporlamaları yapan nitelikli kişidir. 8

10 Ortak Yapımcı (Co-Producer) : Genelde yapımcıdan farklı kaynaklardan, genelde yerel kaynaklardan finans bularak yalnız finansman sorumluluğunu paylaşan kişi veya kişilerdir. Yapımcıyla yetkileri ve kazançları buldukları finans oranında paylaşırlar. Sanat ve startejik yetkiler Ortak Yapımcıya verilmez. Bir filmde çok sayıda Ortak Yapımcı da olabilir. Uygulayıcı Yapımcı (Line Producer): Uygulayıcı yapımcı da aslında bir Yardımcı Yapımcı dır. Ancak o tüm Yardımcı Yapımcı (Associate Producer) lardan daha önemlidir, çünkü filmde uygulamayı en iyi bilen kişidir. Yani iş programı, bütçe hazırlayabilecek kadar prodüksiyon ve sözleşme hazırlayacak hukuk bilgisinin yanında bir senarist kadar senaryodan anlayan, bir yönetmen kadar oyunculuktan anlayan ve film yönetebilen, bir görüntü yönetmeni kadar ışık, bir sesçi kadar ses, bir montajcı kadar montaj ve ilgili teknik bilgiye, donanım bilgisine sahip, tüm oyuncu ve ekibin (Yönetmen de dahil) sözleşmelerini hazırlayıp, onlarla pazarlık etme niteliğine sahip, bütçenin harcanmasında kontrolü yapabilecek, sette her işin uygulanmasında yetkili kişidir. Her zamanki gibi her konuda son karar yine Yapımcı nındır. Denetçi Yapımcı (Executive Producer): Filmdeki uygulama da dahil en bilgili ve yetkili kişidir. Çok bilgili ve deneyimli yapımcılardır. Finansör veya onu temsil eden kişilerce atanır. Finansörün birden fazla olması durumunda filmde birden fazla Denetçi Yapımcı olabilir. Hiyerarşide en yüksek kişidir. Yapım Koordinatörü (Production Coordinator) : Yapım yöneticisiyle birlikte ilk işe alınan ve film sektörünün her dalında bilgili kişidir. Yönetmenin vizyonunu yorumlaması ve gerçekleştirmesi adına mali ve lojistik desteğin sunumunda yapımcının asistanlığını üstlenmiştir. Prodüksiyonun pazarlık gücü nedir, en kaliteli ve en ucuz, ne, nereden alınır, bu kişilerle nasıl konuşulur, nasıl pazarlık edilir, gibi konularda sektörün nasıl işlediğine hakimdir. Yapım Koordinatörlerinin oldukça kapsamlı bir veri tabanı ve ihtiyaçlarına çözüm üretebileceği kontakları vardır. Yapımın bütçesi ve işlevleri çoğaldıkça asistanlar alıp işleri delege edebilir. Çekim süreci sonunda işi biter. Yapım Amiri (Production Manager) : Yapımcı ve Uygulayıcı Yapımcının vizyon ve stratejileri doğrulusunda, Uygulayıcı Yapımcının onayını almak kaydıyla çekimlerin en verimli ve ekonomik koşullarda gerçekleştirilecek şekilde planlanmasına yardım eder. İşi yapacak kişileri işe alır ve onları denetler. Yapımın sorunsuz ilerleyebilmesi için günlük stratejik öneme haiz kararlar alır. Ön hazırlık sürecinde 1. Yönetmen asistanı ile birlikte tüm senaryonun sayfa sayfa sahne dökümünü yapar. Tahmini bütçenin hazırlanması aşamasında katkı sunar. Bütçenin kesinleşmesinin ardından yapımda görev alacak ekip ve ekipmanlar için yapılan pazarlık aşamasında yer alır. Çekim için gereken yasal izinleri, mekan izinlerini alır. Daha küçük bütçeli yapımlarda kast ajanslarıyla yapılan pazarlıkları da gerçekleştiren kişidir. Her iş günü 1. Yönetmen Yardımcısından ve Süreklilikten aldığı raporların ışığında Yapım Raporu (Production Report) hazırlayıp, Uygulama Yapımcısına, 9

11 filmde Uygulama Yapımcısı yoksa Yapımcıya sunmak zorundadır. Yapımcı önünü ancak bu raporlarla görebilir. Yapım Yöneticisinin işi çekim süreci sonunda sona erer. Mekan Sorumlusu (Location Manager): Hiyerarşide üçüncü sırada gelir. Mekanlarla ilgili her şeyden sorumlu ve mekanlarla ilgili tek yetkilidir. Önce mekanları bulur, ancak mekanları bulurken kaygısı yalnız Yönetmen ve Yapım Tasarımcısına beğendirmek, Yapımcıyı tatmin etmek için mekan ücretini bütçede belirtilen değere indirmek değil, aynı zamanda mekanın, tüm ekibin, tüm ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve nicelikte olmasını sağlamaktır. Mekanları bulan kişi olması yanı sıra mekan sözleşmeleri, mekanların temizliği ve alındığı gibi mekan sahibine tesliminden, çekim yapabilmek için yerel otoriteler, polis ve diğer ilgililerden gerekli izinlerin alınmasından da sorumludur. Mekanlarda en üst düzeye kadar herkes, kayıtsız şartsız, onun mekanlarla yaptığı anlaşmalar doğrultusunda isteklerine ve direktiflerine uymak zorundadır. Çekim devresinin sonunda işi biter. Kast Direktörü (Casting Director): TV programları ve film endüstrisinde kamera önü yeteneklerin bulunması, seçimi ve idari süreçlerin koordinasyonundan sorumlu kişidir. Filmdeki tüm rolleri listeleyerek, karakterlerin özelliklerini inceleyip, o rolün hangi oyuncu/lar bütünleşebileceğine dair araştırma ve oyuncu seçmeleri gibi süreçleri düzenleyen ve yöneten kişidir. Bu süreç içinde ihtiyacı ve beklentileri daha iyi değerlendirmek amacıyla yapımcı ve yönetmenle iletişim içinde çalışır. Kast direktörleri yeteneklerin bulunması sürecinde deneyimleri yanı sıra kast ajansları tarafından hazırlanan veri sistemlerini de kullanmaktadır. Yapımın kapsamına bağlı olarak Kast Direktörü kimi zaman yardımcılarından oluşan ekibiyle birlikte görev yapar. A.2. YÖNETİM EKİBİ Film endüstrisi kapsamında Yapım olarak tanımlanan büyük meslek grubunun alt kümelerinden biri yönetim departmanıdır. Bu departman yaratıcı vizyonuyla filme nihai formunu kazandıran yönetmen ve bu süreçte ona artistik amaçlarına ulaşmasında yardım eden yardımcılarından oluşan ekibini kapsar. Bu ekip çekimler sırasında yönetmene organizasyon, zaman yönetimi, planlama, lojistik gibi idari sorumluluklar kapsamındaki işleri üstlenerek desteğini aktarır. Yönetmen (Director) : Görsel düşünme ve hikaye anlatma becerisini, bir senaryo doğrultusunda tasarımcı ve uygulayıcı ekibi, oyuncuları yönlendirerek yapımcının beklentilerine uygun olarak üreten ve ürüne dönüşüm sürecinden sorumlu yaratıcı bakış açısına sahip sanatçı kişidir. Televizyon Program Yönetmeni: Programın teknik ekibini ve sanat grubunu oluşturan ve tüm ekibini idare eden; programa ait teknik ve sanatsal ihtiyaçları karşılayarak, her türlü hazırlık aşamasını yürüten; program yapımcısı tarafından öngörülen akış ve plan dâhilinde program çekimi ve sonrasına ait tüm süreçlerin tasarımı, planlaması ve uygulamasını ve gerekli durumlarda canlı yayın sürecini yöneten; programın diğer yayın 10

12 ortamlarından yayını için, içeriğinden, kurgusu ve çekimine kadar gerekli yenileme çalışmalarını yapan nitelikli kişidir. Birinci Yönetmen Yardımcısı (First Assistant Director) : Yönetmenin yaratıcı çalışmasına konsantre olabilmesi için bir dizi sorumluluğu üstlenen ve yönetmenin sağ kolu olma görevini üstlenen kişidir. Setteki en yetkili ikinci kişidir. Uygulama Yapımcısının onayını alarak geliştirdiği İş Programını (Schedule) sette uygulamaktır. İş programında olan sahneler o gün bitmezse ve/veya kötü çekilirse, çekim senaryosundaki gibi değilse, başta Yapım Yöneticisi olmak üzere, Uygulama Yapımcısına, Yapımcıya ve Denetçi Yapımcıya karşı tek sorumlu odur. Çekim sırasında hiç kimsenin yönetmenden hesap sorma hakkı yoktur. Bu sebeple 1. Yönetmen Yardımcısı setin tek hakimidir. Yönetmen Yardımcısı çekim öncesi (Pre-Production) devresinin ortasında işe başlar ve çekim devresi sonunda işi biter. Bu görevi üstlenenlerin kariyerinde bir sonraki basamak genellikle yönetmenlik değildir. Daha çok planlama, organizasyon ve idari yönetim becerisine dayalı olan Yapım Yöneticisi (Production Manager) veya Uygulayıcı Yapımcısı (Line Producer )meslekleri olmaktadır. İkinci Yönetmen Yardımcısı (Second AD): Çekim öncesi devresinde ilk işe başlayanlardandır.1. Yönetmen yardımcısının sağ koludur. Onun emir ve talimatlarının gerçekleştirilmesini sağlar. Eğer Kast Direktörü varsa 2. Yönetmen Yardımcısı ile çalışır. Yıldızlar dışında, figüranlar da dahil tüm oyuncuların bulunmasını denetler. Oyuncuların kostümlerinin tamamlanması, aksesuar, varsa makyaj tasarımlarının yapılmasını takip eder ve iş programı doğrultusunda verilen tarihlerde tamamlanmasını sağlar. Mekanların bulunmasını da denetleyendir. Çekim devresinde de hiç sete çıkmaz ve set arkasında tüm oyuncuların ve figüranların zamanında hazır olmasını ve istenilen anda sete çıkmasını sağlayacak planlamayı ve uygulamayı gerçekleştirir. Çağrı listesi (Call Sheet) ve tüm diğer raporları her gün hazırlamak da görevidir. Üçüncü Yönetmen Yardımcısı (Third AD): Set veya idari işlerde birinci ve ikinci yönetmen yardımcılarına destek ve yardımcı olur. Prodüksiyon ve setteki yönetim ekibi (reji ekibi) arasındaki iş ilişkisini kurar. Devamlılık Sorumlusu (Continuity/Script Supervisor) : Çekim sürecinde işe başlar, eğer kurgucu talep ederse kurgu sürecinin de başında çalışır. Kurgu cuya ve yönetmene karşı sorumludur. Tüm time-code ve her planın notlarını alır. Yön sürekliliği, hız, tempo sürekliliği gibi renk ve ışık sürekliliği başta olmak üzere, her ne kadar kostüm, makyaj, aksesuar kendi sürekliliklerinden sorumlu olsa da, tüm süreklilikleri tutar. Oyuncuların diyaloglarını senaryoya uygun söylemelerinden ve doğru tonlamalarından da sorumludur 11

13 B. YAZIM GRUBU Senaryo Yazarı (Scriptwriter) : Özgün veya başka bir eserden uyarlama, her türlü sinema filmi, televizyon dizisi veya filmi, reklam filmi, müzik klibi, tanıtım filmi, belgesel film ve benzerleri gibi görsel ve işitsel hareketli görüntülü eserlerin, kendileri de başlı başına eser olan film öyküsü, karakter tasarımı, sinopsis, tretman ve senaryosunun her birini veya bunlardan en az birini tasarlayan veya yazan, yaratıcı emeği ile senaryoya katkı sağlayan telif sahibi kişilerdir.ayrıca, görsel ve işitsel hareketli görüntülü eser olmamakla birlikte, çizgi roman, foto roman, seri karikatür vb. gibi, belli bir hikaye tasarımı ile yaratılan ve görsel nitelikleri olan eserlerin yazarları da senaryo yazarı olarak anılır. Senaryo yazarının eseri, eserin ilk tespiti yapılıp görsel işitsel eser halini almış olmasa bile eser niteliğini kaybetmez. Diyalog Yazarı (Dioloque Writer) : Film öyküsü, karakter tasarımı, sinopsisi ve tretmanı tamamlanmış bir görsel işitsel hareketli görüntülü eserin, sahnelemelere göre sahne içi dinamiklerini belirleyerek konuşma ve ses örgüsü tasarımını yapan ve diyalogları yazan telif sahibi kişilerdir. Diyalog yazarının eseri, eserin ilk tespiti yapılıp görsel işitsel eser halini almış olmasa bile eser niteliğini kaybetmez. Senaryo Doktoru (Script Doctor) : Senaryo ve Diyalog yazarları tarafından yazımı tamamlanmış bir eserde ilk tespit aşaması öncesinde- yapım şartlarına uygunluk, yapımcı şirket politikası, hedeflenen seyirci kitlesi, belirlenen kast profili, mekan ve iklim koşulları vb. nedenlerle yapılması zorunlu değişiklikleri senaryo ve diyalog yazarlarının onayı ve refakati ile yapan veya yapılmasını öneren, dramatik yazarlık ehliyetine haiz, yapımcı tarafından istihdam edilen telif sahibi olmayan kişilerdir. Metin Yazarı (Text Writer): Dramatik niteliği olmayan televizyon programlarında, belgesel filmlerde sunucunun, belgesel film anlatıcısının veya dış sesin (voice over) metinlerini yazan telif sahibi kişilerdir. Kimi televizyon programlarında kullanılan video görsellerinin; konuklu programlarda konuklarla sohbetin ve onlara sorulacak soruların; yarışma programlarında yarışmacılara sorulacak soruların; reklam ve tanıtım filmlerinde dış sesin metinlerinin de yazarlığını yapması üzere ekipte görev alır. Kimi yapımlarda soru yazarı olarak anılmaktadır. da 12

14 C. SANAT-TASARIM-UYGULAMA GRUBU C.1. SANAT TASARIM EKİBİ Yapımın gerçekleştiği alanı filme uygun düzenlemek ve yapıma uygun görsel dünyanın tasarlanması, gerekli malzemenin üretimi ve/veya üretim sürecinin yönetimi işleri Sanat Departmanı sorumluluğundadır. Yapımın türüne bağlı olarak ihtiyaçlar ve sanat departmanında görev alacak yetenekler ve görev dağılımı değişmektedir. Kimi zaman yapımın en kalabalık departmanlarından biri sanat grubudur. Yapım Tasarımcısı Production Designer Sanat departmanı sorumlusu ve takım lideridir. Kimi zaman daha dar kapsamlı yapımlarda sanat departmanı sorumluluğunu Sanat Yönetmeni- Art Director almaktadır. Yapım Tasarımcısı veya Sanat Yönetmeni yapımın tasarım aşamasında ekibe katılır. Yönetmen ile birlikte yapımın görsel kimliğini oluşturur. Ön hazırlık aşamasında yapımcı ile çalışarak tasarlanan görsel dünyanın bütçeye ve yapım zamanlamasına uygun olarak ilerlemesini sağlar. Film yapımlarının türü, kapsamı ve bütçesine bağlı olarak senaryoda tanımlanan görsel dünyaya ilişkin unsurların tasarımı ve uygulamasından sorumlu olan Sanat Ekibi bir de çekim anında işin takibini üstlenen set sorumlularını da kapsayan oldukça kalabalık bir gruptur. Böylesi durumlarda meslekleri icra edenlerin sayısı birden fazla olunca ekip şefleri (Chief Make-up Artist, Chief Hairdresser) olabileceği gibi bir de grubu kendi içinde denetleyen (Supervising Art Director, Wardrobe Supervisor, Costume Supervisor) kişilerin ve uzmanlıklarında yer bulduğu uygulamalarla sıkça karşılaşılmaktadır. Yapım Tasarımcısı (Production Designer) : Birden fazla Sanat Yönetmeninin çalıştığı büyük işlerde, filmin sanatsal vizyonunun tasarımcısı, yürütücüsü ve belirleyicisidir. Bir filmin, yönetmen vizyonu ile şekil alan dramatik görsel hissinin gerçekleştirilmesinde gerekli atmosfer, dekor, aksesuar vb. gibi unsurlarının yanı sıra kostüm, makyaj ve saç tasarımlarının oluşturulmasından sorumludur. Sanat bölümünün başında yer alır. Sanat Yönetmeni (Art Director): Yapım tasarımcısının olduğu film çalışmalarında, yapım tasarımcısı tarafından tanımlanan, filmin sanatsal vizyonunun yürütücüsü ve belirleyicisidir. Yapımın kapsamına bağlı olarak birden fazla Sanat yönetmeni görev yapabilir. Sanat Yönetmeni tasarım ve uygulama aşamalarında bir veya daha fazla sayıda yardımcısını uzmanlık alanlarına göre görev tanımlamaları yaparak çalıştırır. Sanat Yönetmeni Yardımcısı (Assistant Art Director): Sorumlulukları yapımın boyutuna göre değişmekle birlikte sanat yönetmenine, araştırma, aksesuarlara ulaşma, mekan arama, model yapımı set tasarımı, setlerin inşaası, mekanların donatılması, yardım da dahil olmak üzere geniş bir görevler dizini içerisinde yardımcı olur. Yapılan iş planlamasının koordineli biçimde yürütülmesini sağlayan ve gerekli durumlarda insiyatif kullanabilen donanımlı uzman kişidir. Yapımın kapsamına bağlı olarak sorumluluk alanları ayrı yardımcılar tarafından 13

15 üstlenilir. Set Dekoratörü (Set Decorator) : Set dekoratörü televizyon programı veya dramatik yapımda, yapı elemanları hariç ihtiyaç olunan her tür sahne/set malzemesini temin etmekten sorumlu kişidir. Görüntünün parçası olan, mekan veya role ilişkin her türlü unsur örneğin: mobilya, kullanım eşyaları, bisikletten bir tıra kadar her türlü taşıtlar, yağmur, kar gibi doğa efektleri, hayvanlar hatta bir toplu iğne set dekoratörünün temin etmekten sorumlu olduğu malzeme kapsamına girmektedir. Reklam yapımlarında Stilist (Stylist) olarak da anılan set dekoratörü gerekli olan set malzemesini araştırır, temin eder ve malzemeyi gözetir. Yapımın kapsamına ve ihtiyaçlarına göre asistanı ile birlikte görev yapar. Set Dekoratörü Yardımcısı (Set Decorator Assistant): Set dekoratörünün YATAY MESLEKLER: Set Satın Alma (Production Buyer), Storyboard Çizeri (Storyboard artist), Heykeltraş (Sculptor), Teknik Çizer (Technical Drafter), Öykü Tablo Ressamı (Scenic Artists), Model Yapıcı (Model Maker), Set Görevlisi (Stagehand ) C.2. İNŞA EKİBİ Yapımın görsel atmosferinin yaratılmasında son derece önemli bir yeri olan setlerin inşası, sıvanması ve boyanması süreci departmanın sorumlu olduğu işlerdir. İnşa Amiri tarafından denetlenerek yürütülen çalışma sürecinde yapım tasarımcısı ve yönetmenin tanımladığı ve tasarladığı özelliklere sahip setlerin kurulumunu gerçekleştirmek için Sanat ve Tasarım departmanı ile yakın çalışır. İnşa departmanı çalışanları kendi dallarında uzmanlıklarını TV ve Film endüstrisinin dışında piyasada edinmiş kişilerdir. Ancak bu sektörün kuralları ve üretim niteliklerini daha sonra edinseler bile ve set koşullarına ve disiplinine uyum sağlamamış kişilerdir. İnşa Amiri (Construction Manager): Basİt bir platformdan, büyük bir kasaba fasatının yapımına ya da bazı durumlar için gerekli özel efektlerin alt yapılarının hazırlanmasına kadar, İnşaa sürecini koordine eder. YATAY MESLEKLER: İskele Kurucu (Rigger), Set Boyacısı (Painter), Set Sıvacısı (Plasterer), Set Marangozu (Carpenter) C.3. KOSTÜM EKİBİ Kostüm, oyuncuların senaryo gereği canlandıracağı karaktere bürünmeleri sağlayan kıyafetler ve üzerlerinde taşıdıkları aksesuarlardır. Kostüm departmanı film yapım sürecinde senaryoya uygun giysilerin tasarlanması, üretilmesi, kiralanması, satın alınması ve bakımından sorumludur. Senaryo ile kurulan dünyanın bugüne ait 14

16 unsurlarla kurulması kadar, belli bir döneme veya kültüre hatta tamamen hayal ürününe dayalı bir dünya olması da söz konusudur. Oyuncuların giydikleri giysiler yanı sıra takılar, aksesuarlar, ayakkabı, peruklar da bu bölümün sorumluluğundadır. Kostüm departmanı kendi içinde Kostüm Tasarım Ekibi ve Gardrop Ekibi olarak iki grupta görev yapar. Kostüm tasarımcısı kostüm departmanının yöneticisidir. Kostüm tasarımcısının hazırladığı çizimler doğrultusunda tekstil ürünlerini işleyip giyime uygun kostümlerin üretim sürecinde terzi, kalıpçı, makinacı, ütücü gibi uzmanlıklara sahip kadrolar da görev alır. Bu kadrolarda görev alan çalışanların Film ve televizyon sektörüne ilişkin tecrübe ve bilgi sahibi olmaları önemlidir. Kostüm Tasarımcısı (Costume Designer) : Kostüm Tasarımcısı, senaryodaki karaktere uygun, onu inandırıcı ve gerçek kılacak giysi ve aksesuarın, tasarlanmasından, üretilmesinden kiralanmasından ya da satın alınmasından, giydirilmesinden, sürekliliğinden ve korunmasından sorumlu kimsedir. Tasarım sürecinde Yapım tasarımcısı ve yönetmenle birlikte çalışarak tasarım sürecini yönetir. Kostüm tasarımcısı projenin kapsamına bağlı olarak kendi yönetimindeki ekibi ile çalışır. Kostüm Tasarım Yardımcısı (Costume Design Assistant): Tasarımcının tercihleri doğrultusunda tasarım sürecinde yardımcı olarak katkı sunması yanı sıra bütçe takibi, organizasyon, lojistik ve iş takibi konularında sorumlulukları alarak yerine getirebilen, Kostüm Tasarımcısının yaratıcı sürecinde rahat çalışmasına olanak tanıyan uzman kişidir. Gardrop Sorumlusu (Wardrobe) : Sahnelere göre oyuncuların giydirilmesi, gardırop düzeni ve gardıropta ki malzeme güvenliği, temizliği ve takibinden, çekim sonrası tüm kostümlerin kontrolü, depolanması ve ertesi gün gerekli olanların sete ulaştırılmasından sorumlu kişidir. Kostüm Sorumlusunun yönlendirmesiyle iş akışı belirlenir. YATAY MESLEK : Kostüm Devamlılık Sorumlusu (Costume Continuity), Set Terzisi (Costume Maker) C.4. AKSESUAR EKİBİ Televizyon programı veya dramatik yapımda, yapısal unsurlar dışındaki resmin parçası olan, resme girecek olan mekan veya role ilişkin her türlü unsur (toplu iğne, pul, boncuk, gözlük, kitap, mobilya, kullanım eşyaları, bisikletten bir tıra kadar her türlü taşıtlar, askeri araçlar, ateşli silahlar, yağmur, kar gibi doğa efektleri, hayvanlar, bitki örtüsü, iç mekan bitkileri vb.) aksesuar kapsamındadır. Aksesuar olarak anılan bu geniş yelpaze içinde senaryonun kapsamına ve yapımın bütçesine bağlı olarak sadece aksesuarlar konusuyla ilgili ve uzman bir ekip görev alır. Bu ekibe yapımın türüne bağlı olarak kimi uzmanlık alanlarından kişiler de (silah sorumlusu, peysaj sorumlusu) aksesuar ekibine katılarak setin hazırlanmasında görev alırlar. 15

17 Aksesuar Tasarımcısı (Property Master ): Yapımın ön hazırlık aşamasında Yapım Tasarımcısı ve Sanat Yönetmeni ile birlikte aksesuar kapsamına giren unsurlarla ilgili olarak senaryonun dökümü yapar ve ihtiyacı belirler. Aksesuar sorumlusu, tüm bunları bulmak, gerekiyorsa üretmek/ürettirmekle ve korumakla yükümlü uzman kişidir. Aksesuarların temini aşamasında set satın alma görevlisinden listelenen aksesuarlar konusunda araştırma yapmasını talep eder. Aksesuarın temini aşamasında filmsel zaman ve uzama uygunluk kriteri yanı sıra bütçe koşulları da dikkate alınır. Aksesuar tasarımcısı görevini uzmanlık alanlarına dayalı olarak (kostüm aksesuar tasarımcısı) icra edebilir. Kostüm Aksesuarcısı (Dressing Prop): Kostüm Aksesuarcısı, kostümü tamamlayan aksesuarların Kostüm Tasarımcısı ve Aksesuar Tasarımcısının denetiminde üretilmesi, kiralanması ya da satın alınmasından, giydirilmesinden, sürekliliğinden ve korunmasından sorumlu kimsedir. Set Aksesuarcısı (Standby Props) : Set Aksesuarcısı, çekim sırasında çekilen sahne için senaryoda tanımlanan aksesuarların sete yerleştirilmesinde sanat yönetmeninin direktiflerini uygular. Sahnelerin çekimine nezaret ederken aksesuarların çekim sırasında devamlılığını takip etmekten, oyuncu ve diğer set ekinin aksesuarların konumuna ilişkin soru ve taleplerine hızla yanıt vermekten sorumlu kişidir. YATAY MESLEKLER: Aksesuar Üreticisi (Prop Maker), Aksesuar Depocusu (Prop Storeman), Silah Sorumlusu (Armourer), Peysaj Sorumlusu (Greensmen) Özel Efekt Uzmanı (Special Effect Specialist) : Setlerde yapay olarak üretilen üretilen doğa yada atmosfer efektleri (kar, yağmur, fırtına, bulut gibi), patlatma- çökertme efektleri ( bir binanın havaya uçurulması, bir yamacın çökertilmesi, bir barajın patlatılması), yangın, patlama, duman, silah efektleri yada teknikleri, kırılan cam efekti ( camdan üretilen her türlü eşyayı özel olarak üretir), yaralanma efektleri, parçalanmış bir vücut parçası, bir oyuncunun uçması, takla atması, düşmesi gibi bir dizi efektlerden sorumludur. Kimi zaman plastik makyaj sanatçısı ile birlikte çalışır. C.5. SAÇ - MAKYAJ EKİBİ Yapımda kamera önünde yer alanların (sunucu, spiker, program konuğu, oyuncu vb. ) saç ve makyajının yapımın içeriğine ve devamlılığa uygun olarak tasarlanması, uygulanması ve bakım-kontrol edilmesinden sorumludur. 16

18 Saç ve makyaj uygulaması kişinin dış görüntüsüne ve dolayısıyla ekrana yansıyan görüntü ve ifadeye etki etmektedir. Özellikle dramatik yapımlarda karakter yaratılması aşamasında saç ve makyaj sanatçısının katkısıyla ekrana/perdeye yansıtılması hedeflenen etkiye görüntü yardımıyla ulaşılması son derece önemlidir. Tasarım sürecinde proje tasarımcısı, sanat yönetmeni ve kostüm departmanı ile iş birliği içinde çalışırlar. İşin kapsamı gerekli olması durumunda protez kullanarak oyuncunun yüz ve vücudunun senaryoda tanımlanan şekle dönüştürülmesini de kapsamaktadır. Makyaj Sanatçısı ( Make-up Artist): Oyuncunun ve figüranın vücudunun görünür kısımlarını senaryonun gereklerine uygun biçimde, arzu edilen yanılsamayı yaratmak amacıyla, vücuda uygulanabilir çeşitli makyaj malzemeleri ve bunların uygulaması için gerekli araç gereçler yardımıyla, bezeyen, süsleyen ya da değiştiren kişidir. Yapımın ihtiyaçlarına bağlı set makyözü beraberinde bir veya daha fazla sayıda asistandan oluşan ekibin sorumlusudur. Set Makyözü,( Stand by Make-up) Makyaj Sanatçısının tasarladığı makyajları, oyuncunun ve figüranın vücuduna çeşitli makyaj malzemeleri ve bunların uygulaması için gerekli araç gereçler yardımıyla, bezeyen, süsleyen ya da değiştiren ve devamlılığını takip eden kişidir. Saç Tasarımcısı ( Hair Designer ) Oyuncunun saçını, sakalı ve bıyığını senaryonun gerektirdiği karaktere büründürmek üzere, tasarlayan, kesen, biçimlendiren ve bakımını yapan kişidir. Yapımın ihtiyaçlarına bağlı set kuaförü beraberinde bir veya daha fazla sayıda asistandan oluşan ekibin sorumlusudur. Set Kuaförü (Hairdresser): Oyuncuyu senaryonun gerektirdiği karaktere büründürmek üzere tasarlayanmış görüntüsü ile ilintili saç, sakal, bıyık ve varsa diğer aksesuarlarını, sette uygulayan ve devamlılığını tutan kişidir. Protez Tasarımcısı (Prosthetics Artists ): Protez Tasarımcısı, oyuncunun ve figüranın vücudunun görünür kısımlarında senaryonun gereklerine uygun biçimde harici üretilmiş (plastik, kauçuk, jelatin veya silikon vb.) malzemeleri kullanarak değişiklikleri tasarlayan, üreten ve uygulayan kişidir. Protezlerin üretimi aşamasında protez imalatçısı ve perukacılar ile işbirliği içinde görev yapabilir. Plastik Makyaj Sanatçısı (Special Makeup Artist): Oyuncunun ve figüranın vücudunun görünür kısımlarında ki deformasyonu (yara, kurşun deliği, ben, çürük izleri, kesikler, yaşlandırma, kelleştirme, sakal ekleme v.s) senaryonun gereklerine uygun biçimde, vücuda uygulanabilir çeşitli makyaj malzemeleri ve bunların uygulaması için gerekli araç gereçler yardımıyla, bezeyen, süsleyen ya da değiştiren kişidir. Protez İmalatçısı (Prosthetic suculptor): Protez makyaj, protez heykel, döküm kullanarak, gelişmiş kozmetik etkiler yaratmak için uygulanan döküm teknikleri sürecidir. Protez İmalatçısı, oyuncunun ve figüranın 17

19 vücudunun görünür kısımlarında senaryonun gereklerine uygun biçimde harici üretilmiş plastik değişiklikleri üreten kişidir. Perukacı (Wig maker): Oyuncunun saçını, senaryonun gerektirdiği karaktere büründürmek üzere, tasarlayanmış modeli, Saç Tasarımcısının denetiminde protez şaç (peruk) halinde üreten kişidir. 18

20 D. KAMERA-IŞIK-SES GRUBU D.1 KAMERA EKİBİ Yapım ekibi içinde görsel dilin ve hikayenin oluşturulmasında etkin ve etkili rol üstlenen, son derece pahalı ve hassas cihazları kullanma becerisine sahip kişilerden kuruludur. Kamera departmanının ekip sorumlusu Görüntü Yönetmeni Director of Photography dir. Son derece yaratıcı bakış açısı ile birlikte teknik anlamda da donanımlı ve deneyimlidir. Görüntü Yönetmeni (Directors of Photography) : Görüntü yönetmeni, yönetmenin tercihleri doğrultusunda senaryoyu görüntü diline dönüştürerek anlatılması ve yorumu için film ve videoda kayıt altına alınmasını sağlayan yaratıcı rollerden birini üstlenmiş kişidir. Yönetmenin film için hedeflediği vizyonunu gerçekleştirmek üzere Yapım Tasarımcısı (veya Sanat Yönetmeni) ile işbirliği içinde görev yaparak filme ait ve özel olan görsel imzasını oluşturur. Kamera, kamera açıları ve hareketleri, objektif kullanımı, ışık ve renk konusundaki teknik ve estetik birikimi ürüne katma aşamasında ekipmanların alanlarında uzman ekip tarafından tanımlanan teknik standartlara uygun kullanım sürecini yönetir. Film ekibindeki tüm teknik departmanın başındadır. Kameraman (Camera Operator) : Kameraman, çekim süresince çerçeveleme temel ilkeleri ve teknik standartları dikkate alarak kamerayı fiziksel olarak kullanan, vizörden bakarak çekimi izleyen, çekimin doğru olarak yapıldığını garanti eden, kamerayı yerine alan, temel kamera hareketlerini yapan uzman kişidir. Kameraman kameranın konumlandırılması yanı sıra teknik denetimi, kameraya kaydedilecek sesin ayarları ve ışık ve aydınlatma koşullarının düzenlemesini yaparak veya dikkate alarak çekimini yapmaktan sorumludur. Televizyon kanalı ve televizyon programı yapımında görev alan kameramanlar arasından en tecrübeli olanı çoklu kamera uygulamaları için şef kameraman olarak tanımlanır ve ekibi yönetir. Stüdyo yapımlarında yönetmen ve teknik yönetmenden komut alarak görev yaparlar. Televizyon için üretilen çok kameralı stüdyo programı uygulamalarında görev alan kameraman ile çok kameralı futbol maçı veya benzeri içeriklerin çekiminde görev alan kameraman arasında uzmanlık alanı ayrımı söz konusudur. Bir diğer uzmanlık ayrımı tek kameralı yapımın türüne bağlı olarak da görev alan kameramanlar arasında uzmanlaşma söz konusudur. Haber kameranı ile belgesel kameramanı uzmanlık alanları oldukça farklıdır. Kullandıkları kamera ekipmanı ve cihaza bağlı olarak kameramanlık mesleğini icra eden kişiler için farklı ünvanlar da kullanılmaktadır: Aktüel kameraman, su altı kameramanı, pilot kameraman, Steadycam operatörü, jimy operatörü gibi. 19

ÖĞRENME FAALİYETİ 31

ÖĞRENME FAALİYETİ 31 ÖĞRENME FAALİYETİ 31 GÖRSEL İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA ALANI (RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA) AMAÇ Bu faaliyet sonucunda görsel - işitsel teknikler ve medya yapımcılığı alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz.

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Senaryolu Hizmetler Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Senaryolu Hizmetler Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.6.-02 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 14 1. Amaç... 2 2. Kapsam... 2 3. Sorumlular... 2 4. Tanımlar... 2 5. Standartların Detayları... 2 Dök. No: AUZEF-SS-2.6.-02

Detaylı

FİLM YAPIM TEKNİKERİ

FİLM YAPIM TEKNİKERİ TANIM Film yapımında kameraman, montajcı, ışıkçı, ses, görüntü yönetmeni ve film yapımcısına asistanlık edebilme yeterliliğine sahip kişidir. A-GÖREVLER - Film veya manyetik kayıt yapan cihazlarla görüntü-ses

Detaylı

RADYO-TV TEKNİSYENİ A- GÖREVLER

RADYO-TV TEKNİSYENİ A- GÖREVLER TANIM Radyo ya da televizyonda yayınlanacak bir programın tasarı aşamasından yayın aşamasının sonuna kadar tüm evrelerde çalışan teknik ara elemandır. A- GÖREVLER - Senaryo yazımda görev alabilir, - Film

Detaylı

SİNEMA YÖNETMENİ TANIM

SİNEMA YÖNETMENİ TANIM TANIM Sinema için oyunlaştırılmış öykü ve romanların (senaryoların) oyuncular tarafından canlandırılması ve oyunun filme alınmasını sağlayan kişidir. A- GÖREVLER - Yazılı metni (senaryoyu) görsel olarak

Detaylı

2. YÖNETMEN 1. Yönetmen 1 bölüm GP ,19 2. Yönetmen bölüm GP - - YÖNETMEN TOPLAM > ,19

2. YÖNETMEN 1. Yönetmen 1 bölüm GP ,19 2. Yönetmen bölüm GP - - YÖNETMEN TOPLAM > ,19 Uyarı:Değişiklik yaparken F ve F'den sonra gelen sütunlara kesinlikle dokunulmaz. Aksi halde formüller bozulur ve sonuç hata verir. İSİM AÇIKLAMA ADET BİRİM BELGE ÜCRET/FİYAT HEDEF TOPLAM H. TOPLAM stopajlı

Detaylı

RADYO-TELEVİZYON PROGRAM YAPIMCISI (PRODÜKTÖR)

RADYO-TELEVİZYON PROGRAM YAPIMCISI (PRODÜKTÖR) TANIM Radyo ve televizyon programlarını gerekli kaynakları araştırarak planlayan, yayına hazır hale getiren kişidir. Bu meslek sahipleri aynı zamanda Prodüktör unvanıyla da anılmaktadır. A- GÖREVLER -

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

1. SINIF BAHAR DÖNEMİ

1. SINIF BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ FILM 101- Sinema Dili I (2-2-3) 6: Ders, sinema sanatının kendine özgü anlatım tekniklerini incelemektedir. Bunun için sinema dilini oluşturan kamera, ışık, ses, kurgu, renk, müzik,

Detaylı

BAŞVURU. Proje Adı İngilizce Adı Proje Kod Adı Projenin tek satırda özeti Yapımcı Firma Yapımcı Yönetmen

BAŞVURU. Proje Adı İngilizce Adı Proje Kod Adı Projenin tek satırda özeti Yapımcı Firma Yapımcı Yönetmen Aşağıda sayfa sayfa tarif edilen başvurunuzu projenizin Kod adı nı kullanarak pdf olarak kaydedin. Başvurunun Türkçe versiyonunu bir pdf olarak kaydedin: [proje kod adı].pdf, İngilizce versiyonunu ise

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Popüler Bilim Yayınları Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Popüler Bilim Yayınları Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve çalışma esaslarını düzenlemektir. TÜBİTAK POPÜLER BİLİM YAYINLARI MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ (*) Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Popüler Bilim Yayınları Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve çalışma esaslarını

Detaylı

SPİKER TANIM A- GÖREVLER. Spikerleri, radyoda ve televizyonda görev yapanlar olarak iki gruba ayırabiliriz.

SPİKER TANIM A- GÖREVLER. Spikerleri, radyoda ve televizyonda görev yapanlar olarak iki gruba ayırabiliriz. TANIM Daha önce hazırlanan haber bültenlerini ve diğer duyuruları radyo veya televizyon kanalıyla izleyici veya dinleyicilere aktaran kişidir. TRT nin yapmış olduğu tanım: Dilbilgisi, fonetik, diksiyon,

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

RADYO TELEVİZYON YAPIM VE YAYINCILIĞI

RADYO TELEVİZYON YAPIM VE YAYINCILIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI RADYO TELEVİZYON YAPIM VE YAYINCILIĞI TELEVİZYON KANALININ PERSONEL YAPISI 213GIM103 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

HAYAT, GÖLGE OYUNU İÇİNDE BULMAKTIR GÜNEŞ İ...

HAYAT, GÖLGE OYUNU İÇİNDE BULMAKTIR GÜNEŞ İ... HAYAT, GÖLGE OYUNU İÇİNDE BULMAKTIR GÜNEŞ İ... MERHABA Ankara nın merkezinde yenilikçi, profesyonel genç bir ekip ve donanımla, TV ve prodüksiyon stüdyolarımızı, eğitim, konferans, seminer salonlarımızı,

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

Ders: Görsel senaryo taslağının önemi

Ders: Görsel senaryo taslağının önemi Ders: Görsel senaryo taslağının önemi İletişim, harika bir prodüksiyonun anahtarıdır. Fikirlerinizi görselleştirmek için görsel senaryo taslakları kullanın ve etkili bir çekim planlayın. Çizilecek içerik

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Ortaklığımız tarafından yurt içinde ve yurt dışında açılan ve/veya açılacak olan

Detaylı

Kuruluşumuzun amacı, beklentileriniz doğrultusunda kaliteli hizmeti siz değerli müşterilerimize sorunsuz ve en uygun şekilde sunmaktır.

Kuruluşumuzun amacı, beklentileriniz doğrultusunda kaliteli hizmeti siz değerli müşterilerimize sorunsuz ve en uygun şekilde sunmaktır. Değerli Müşterimiz; Günümüz iş dünyasının hızlı temposunda kuruluşlar arasında daha iyiye ulaşma çabası, belirlenen amaçlara ulaşma yolundaki rekabet, sonuçta ulaşılan başarı ve bu başarının değerini belirleyen

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sinema Bilim Dalı Doktora Programı:

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sinema Bilim Dalı Doktora Programı: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı: Sinema alanında bilgi sahibi, yüksek lisansını tamamlamış araştırmacıların sinema bilimine katkı sağlayacak, sinemayı sanatsal, estetik

Detaylı

ANİMATÖR PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : EĞLENCE HİZMETLERİ MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE

ANİMATÖR PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : EĞLENCE HİZMETLERİ MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE ANİMATÖR PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : EĞLENCE HİZMETLERİ MESLEK : ANİMATÖR MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI Konaklama tesislerinde, özel organizasyonlarda, kişilerin hoş, eğlenceli

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

52. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ ULUSAL UZUN METRAJLI FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

52. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ ULUSAL UZUN METRAJLI FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ 52. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ ULUSAL UZUN METRAJLI FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ FESTİVAL; Uluslararası Antalya Film Festivali, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Türkiye ve dünya sinemasının

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

Genel Müdür Ref (GM-01)

Genel Müdür Ref (GM-01) Genel Müdür Ref (GM-01) İş tanımı Genel Müdür, tesisin düzgün yürütülmesini sağlamak, birinci sınıf imalat hizmetleri sunmak, Ortak Kullanım Tesisinin sunacağı hizmetlerin pazarlanmasını sağlamak, personel

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ AMAÇ Son yıllarda Türk sinema sektöründe görülen gurur verici gelişmeler, Türk sinemasına ve film yapımcılarına var olan ilginin artmasına neden olmuştur.

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 18 Nisan 2014 Tarihli

Detaylı

53. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ ULUSAL UZUN METRAJLI FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

53. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ ULUSAL UZUN METRAJLI FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ 53. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ ULUSAL UZUN METRAJLI FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ FESTİVAL; Uluslararası Antalya Film Festivali, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Türkiye ve dünya sinemasının

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ AMAÇ Son yıllarda Türk sinema sektöründe görülen gurur verici gelişmeler, Türk sinemasına ve film yapımcılarına var olan ilginin artmasına neden olmuştur.

Detaylı

RADYO-TV PROĞRAMCILIĞI TEKNİKERİ

RADYO-TV PROĞRAMCILIĞI TEKNİKERİ TANIM Radyo ve Televizyonda programların kaliteli bir biçimde sunulması için kamera çekim, ses, kurgu, ışık, görüntü gibi işlerde çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Radyo-TV

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrencilerimiz; 2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversitesi nin dünyaya açılan penceresi sloganıyla kısa sürede büyük gelişim sağlayan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi,

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF FOTOĞRAF BASKI OPERATÖRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF FOTOĞRAF BASKI OPERATÖRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF FOTOĞRAF BASKI OPERATÖRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Uçak mühendisi, uçakların tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım-onarımı ve işletilmesi konularında çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

Dr. YALÇIN TOSUN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SİNEMA ESERLERİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI

Dr. YALÇIN TOSUN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SİNEMA ESERLERİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI Dr. YALÇIN TOSUN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SİNEMA ESERLERİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xix GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Televizyonda yapım ve uygulamalara giriş Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi:

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1 / 7 BİRİM: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birimi İŞİN ADI: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu ve Çalışanları BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Başhekim SORUMLU

Detaylı

KONGRE VE FUAR HOSTESİ

KONGRE VE FUAR HOSTESİ TANIM Belirli bir süre içerisinde, kongre, fuar, seminer, sergi, toplantı vb. organizasyonlarda salon ve sergi alanlarını (stand) düzenleme, müşteri hizmetleri ve kayıt kabul işlemlerini yapma bilgi ve

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

Ali YAŞAR. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Bakımından. Televizyon Reklamlarının Hukukî Niteliği ve Televizyon Reklamları Üzerinde Hak Sahipliği

Ali YAŞAR. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Bakımından. Televizyon Reklamlarının Hukukî Niteliği ve Televizyon Reklamları Üzerinde Hak Sahipliği Ali YAŞAR Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Bakımından Televizyon Reklamlarının Hukukî Niteliği ve Televizyon Reklamları Üzerinde Hak Sahipliği İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 80 li yıllarda başlayan Yeni Sağ politikaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yapısal-kurumsal

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Belgesel Film Yapımı (SGT 431) Ders Detayları

Belgesel Film Yapımı (SGT 431) Ders Detayları Belgesel Film Yapımı (SGT 431) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Belgesel Film Yapımı SGT 431 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hendek Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu Sayfa No 1/ 5 İşin Adı : Muhasebe Sorumlusu Bağlı Olduğu Kişi Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Dış Ticaret, İç Piyasa, Satınalma, Finansman, Çorlu, İstanbul muhasebe bölümleri. Organizasyon

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-4/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ Günün Menüsü Görsel İletişim Tasarımı nedir? Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?

Detaylı

Görüntü ve Ses İşleme (SGT 424) Ders Detayları

Görüntü ve Ses İşleme (SGT 424) Ders Detayları Görüntü ve Ses İşleme (SGT 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Görüntü ve Ses İşleme SGT 424 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

GalataMOON Neler Yapar?

GalataMOON Neler Yapar? GalataMOON 2011 yılında farklı bir isimle faaliyete başlayan firmamız, 2014 yılından itibaren yeni bir yapılanmaya girerek GalataMOON ismiyle, hizmet vermeye başlamıştır. Uzun yıllar televizyon, yapım

Detaylı

Danışmanlık ve Dışgöz Hizmetleri

Danışmanlık ve Dışgöz Hizmetleri Danışmanlık ve Dışgöz Hizmetleri ZEYNEP ATASOY KİMDİR? Zeynep Atasoy 1970 İzmir doğumlu Zeynep Atasoy, profesyonel hayatına 1992 yılında Unilever Algida firmasında başladı. Satış Temsilcisi, Özel Satış

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Tanıtım Etkinliği SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI UYGULAMALI TİYATRO MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI UYGULAMALI TİYATRO MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI UYGULAMALI TİYATRO MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

FOTO MUHABİRİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE

FOTO MUHABİRİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE FOTO MUHABİRİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : GAZETECİLİK MESLEK : FOTO MUHABİRİ MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI Yazılı basın kuruluşlarında, haber fotoğrafı çeken, fotoğrafları

Detaylı

Seçmeli () Ders Detayları

Seçmeli () Ders Detayları Seçmeli () Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seçmeli Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi Ders Verilme Şekli

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz.

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. GAZETECİLİK ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Gazetecilik alanı, kamuya ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE1-(1) Bu yönergenin amacı Üsküdar Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel, sanatsal, kültürel, sportif her tür etkinliğin planlanmasına

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi nin Kalite Yönetim Sisteminin (KYS)

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) FOTOĞRAF VE GRAFİK ALANI ANKARA 2007 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ -17 FOTOĞRAF VE GRAFİK Bu faaliyet sonucunda

Detaylı

AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ TEKNİKERİ

AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ TEKNİKERİ TANIM Ayakkabı tasarım ve üretimi tekniklerini kullanarak ayakkabı üreten kurum ve kuruluşlar ile kendi adına çalıştığı işletmede kesim, saya, montaj, finisaj, kalite kontrol ve üretim planlaması yapabilecek

Detaylı

İstanbul TV Forum ve Fuarı 2016

İstanbul TV Forum ve Fuarı 2016 İstanbul TV Forum ve Fuarı 2016 2013 yılında ilki düzenlenen İstanbul TV Forum ve Fuarı (itvf), medya sektörünün Türkiye ve Avrasya bölgesinde artan önemi ve dijital yayıncılık ile birlikte değişen, hareketli

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

RADYO-TELEVİZYON MUHABİRİ

RADYO-TELEVİZYON MUHABİRİ TANIM Haber kaynakları ile ilişki kurarak sürekli haber toplayan, gerektiğinde olayları yerinde izleyen, haberi yazılı veya sözlü olarak bağlı bulunduğu radyo veya televizyon kurumuna ileten kişidir. A-

Detaylı

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Revizyon Tarihi 016 Görev ve Yetki Tanımları BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi nin kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim faaliyetlerini

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

DRAMATİK METİN YAZARI

DRAMATİK METİN YAZARI TANIMI Tiyatro oyunu, sinema, TV senaryosu, reklam yazarlığı alanlarında yaratıcılığını kullanarak canlandırmaya dayalı metinler yazan kişidir. A GÖREVLER Dramatik Metin Yazarı; KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

REKLAMCI TANIM A- GÖREVLER

REKLAMCI TANIM A- GÖREVLER TANIM Reklamcı, herhangi bir ürünü ve hizmeti özellikleri ile tanıtarak kişilerin etkilenmelerine ve satın almaya istekli hale gelmelerine çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır.

Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır. TAAHHÜT ve PROJE YÖNETİMİ Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır. Mühendislik desteği sağlayarak yatırımların ve uygulamaların

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER VE MUHTARLIKLAR DAİRESİ TANITIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

İYTE TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJELERİ YÜRÜTME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İYTE TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJELERİ YÜRÜTME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İYTE TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJELERİ YÜRÜTME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne

Detaylı

RADYO-TELEVİZYON TEKNİK YAPIM-YAYIN ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

RADYO-TELEVİZYON TEKNİK YAPIM-YAYIN ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü RADYO-TELEVİZYON TEKNİK YAPIM-YAYIN ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, toplumda

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı