A A A A A A A A. KATRE-İ MATEM İskender Pala

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A A A A A A A A. KATRE-İ MATEM İskender Pala"

Transkript

1 KATRE-İ MATEM İskender Pala 4. Romanın bölüm sonlarında aşka dair derkenarlar bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu derkenarlardan biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi romanda yazarın, müzayededen satın aldığı kitapla ilgili olarak Kitabımın en uzun ve en son bölümünde, şimdi size anlatacağım öykü yer alıyordu. cümlesiyle belirttiği ve okuyucuya naklettiği öyküye ait bir özellik değildir? A) Mecnun un Leyla ya Olan Aşkı B) Birbiri İçin Can Veren Âşıklar C) Yusuf İle Zeliha Arasında D) Üsküdarlı Âşıklar E) Kerem e Gönül Veren Aslı A) Günümüz Türkçesine Altmışaltı Soruda Cinayet" şeklinde çevrilebilecek bir başlığı vardır. B) Başka bir kopyasına rastlanılamamıştır. C) 350 sahifeden ibarettir. D) Yazarı belli değildir. E) Lale Devri Türkçesi ile kaleme alınmıştır. 2. Romanın kahramanları olan Kara Şahin ve Yusuf nerede tanışmışlardır? A) Bayezid Bedesteni'nde B) Gedikpaşa Hamamı külhanında C) Galata Mevlevihanesi nde D) Sultanahmet At Meydanı nda E) Çırağan Konağı nda 5. Aşağıdakilerden hangisi romanın tarihî gerçek kişilerinden biri değildir? A) Feyzullah Efendi B) Patrona Halil Ağa C) Kazasker İshak Efendi D) Fatma Sultan E) Şair Nedîm 6. Aşağıdakilerden hangisi romanın olay akışına sahne olan iç mekânlardan biri değildir? A) Çardak Kahvesi B) İncili Konak C) Yıldız Sarayı D) Süleymaniye Kütüphanesi E) Beşiktaş Mevlevihanesi 3. Romanın hareketli (aktif) ve önemli kişilerinden birisi, romanın farklı yerlerinde farklı isimlerle zikredilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu kişiye ait isimlerden biri değildir? A) Kâtip B) Yeye C) Yusuf D) Topaç E) Yanık 7. Romanının kahramanı olan Kara Şahin ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Babası Sultan II. Mustafa dır. B) Karısını öldürmekle suçlanmaktadır. C) Ameliyat ile yüz hatlarında değişiklikler yaptırmıştır. D) Mevlevi tekkesinde aldığı terbiyeden sonra Kalender Selman Abdal ismini kullanmıştır. E) Hörükız adında bir kız kardeşi vardır. 1

2 8. Romanda, Kara Şahin aseslerin nezaretinde Tersane Zindanı na götürülürken bir başka kayığın kendi kayıklarına çarpması sonucu Haliç sularına düşünce, ellerindeki kaytanları çözemese de ayaklarını bilekleri arasından geçirerek yüzmeyi başarmış, küreklerine tutunduğu sandaldan uzanan bir el tarafından kurtarılmıştır. Kara Şahin e elini uzatarak onu kurtaran ve ilerleyen bölümlerde Kara Şahin tarafından, hapsedildiği zindandan çıkarılarak serbest bırakılan bu kişi aşağıdakilerden 11. Romanın olay akışı dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi romanda geçen olaylardan biri olarak değerlendirilemez? A) Yusuf un Haseki Bimarhanesi günleri B) Katre-i Matem in Hafız Çelebi nin bahçesine ekilmesi C) Hafız Çelebi nin, padişahı evinde misafir etmesi D) III. Ahmet in tahttan indirilmesi E) İstanbul da büyük bir yangının çıkması A) Seyrekbasan Osman B) Bindallı Mahmut Çavuş C) Macar Hekim D) Vanmour Efendi E) Martolozzade Kuru Kirkor Efendi 9. Aşağıdakilerden hangisi romanın kahramanlarından Hafız Çelebi ye ait vecizelerden biri değildir? A) Kişinin değeri, güzelce bildiği şey kadardır. B) Bela gelince sabırsızlıkla sızlanmak ancak felaketi arttırır. C) Kötü ahlâkla şeref olmaz. D) Akıl tamam olduğu vakit söz azalır. E) Güzellik ve sevgi teraziyle tartılmaz. 12. Romanda Kara Şahin, İstanbul da bir isyanın başladığını padişaha nerede haber vermiştir? A) Üsküdar Sarayı nda B) Topkapı Sarayı nda C) Damat İbrahim Paşa Sarayı nda D) Yerebatan Sarnıcı nda E) Binbirdirek Sarnıcı nda 13. Romanın çatışma unsurunu oluşturan taraflar göz önüne alındığında aşağıdaki tiplerden hangisi grubun dışında yer alır? A) Kara Şahin B) Aslan Ağa C) Yeye D) Hörükız E) Kazasker İshak Efendi 14. Romanda Yeye, Hafız Çelebi ye Bir lale soğanından birden fazla çiçek almayı denemediniz mi? diye sorunca Çelebi den hangi cevabı almıştır? 10. Romanda ameliyat ile kendi yüzünü Kara Şahin in yüzüne benzetip, onun kılığına girerek Kara Şahin i arayan ve ona benzediği için onun yerine öldürülen kişi aşağıdakilerden A) Bican Efendi B) Tomruk Emini C) Mülazım Osman D) Sarı Celep E) Kuru Kirkor Efendi A) Bugüne kadar bir çok kez denedim. B) Denedim; ama olmadı. C) Denedim ve aldım; ama onları henüz kimseye göstermedim. D) Denedim; fakat bir soğan birden fazla çiçek besleyince çiçeklerin canlılığı ve renklerin parlaklığı istediğim gibi olmadı. E) Denemedim; çünkü şekil itibariyle elife benzeyen ve tevhidin sembolü olan bu yapıyı bozarsam Allah ın birliğine şerik koşacağım vehmine kapıldım. 2

3 15. "Katre-i Matem" romanına adını veren lale, onu çalanlar tarafından hangi isimle anılmaktadır? A) Cücemoru B) Gülgûn Piyale C) Emirgân Gülü D) Şükûfe-i dil E) Acem kızı AŞK Elif Şafak 18. Romanda Şems, Semerkand yakınlarında bir kervansarayda konaklamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kervansarayda yaşanılan olaylardan biri değildir? A) Hancı nın, Şems i kolundan tutarak sarsması B) Şems ve onu sonradan öldürecek olan katilin, birbirinden habersiz olarak geceyi aynı odada geçirmesi C) Hancı nın Rabb in gitti! Ne zaman döneceğini sorma; çünkü bilmiyorum sözleri karşısında Şems in kalbinde bir sızı hissetmesi ve Allah ı kötüleyen kendisini kötüler demesi D) Şems in kendisini hiç rüya görmeyen bir rüya tabircisi olarak tanıtması E) Şems in, Hancı nın el falına bakması 16. Romandaki Rubinstein ailesinin bireyleri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Ella: İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezundur. B) David: Tanınmış bir dişçidir. C) Jeannette: Lisede okumaktadır. D) Orly: Ailenin kız çocuğudur. E) Avi: Ailenin erkek çocuğudur. 19. Romanda Ella, okumakta olduğu Aşk Şeriatı adlı romanın yazarı hakkında bilgi sahibi olmak istemiş ve google da A. Z. Zahara ismini aratarak Zahara nın kişisel web sitesine ulaşmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Ella nın bu siteden edindiği bilgiler arasında yer almaz? A) Site de Can Yumurtası adlı bir blog ve aynı ada sahip bir şiir vardır. B) Sitenin tepesinde ağır ağır dönen ve döndükçe beyaz etekleri daireler çizen bir figür bulunmaktadır. C) A. Z. Zahara isminin başındaki A. Aziz demektir. D) Zahara, mesleği fotoğrafçılık olan bir sufidir. E) Zahara, Guatemalalıdır ve orada yaşamaktadır. 17. Romanda Ella yı, Aşk Şeriatı adlı kitabın ilk sayfasını okurken hayrete düşüren konu aşağıdakilerden A) Yazarının hayat hikâyesi ile kendi hayat hikâyesinin birbirine çok benzemesi B) Çocukken yaşadığı bir olayın aynen anlatılması C) Başka bir yazar ismiyle kitabı daha önce okumuş olması D) Birkaç dakika evvel söylediği cümlenin aynısına rastlaması E) Yazar ın, Ella nın ismini söyleyerek kendisine hitap etmesi 20. Romanda Şems, ruhuna bir yoldaş verilmesi için duacı olur ve duasına cevap olarak Bağdat a gitmesi, orada kendisine bir yoldaş verileceği söylenir. Bunun üzerine Şems Bağdat a gider, orada bir zaviyeye misafir olur. Zaviyedeki ilk gününde aralarındaki görüş farklılığından dolayı orada bulunanlardan biriyle tartışır ve ona Musa ile Çoban kıssasını anlatır. Şems in tartıştığı ve kendisine Musa ile Çoban kıssasını anlattığı roman kahramanı aşağıdakilerden A) Kızıl Saçlı Çömez B) Aşçı Dede C) Başkadı D) Baba Zaman E) Çolak Derviş 3

4 21. Aşağıdakilerden hangisi romanda adı geçen dinî kişiliklerden birisi değildir? 24. Aşağıdakilerden hangisi romanın kahramanlarından biri değildir? A) Ferüdiddin-i Attar B) İbn-i Arabî C) Bayezid-i Bistâmî D) Seyyid Burhaneddin E) Abdulkadir Geylanî A) Dilenci Hasan B) Çöl Gülü C) Cengâver Baybars D) Sarhoş Süleyman E) Derviş Osman 22. Romanda Çömez, Bağdat taki zaviyeden ayrılarak Konya ya doğru yola çıkan Şems in peşine takılmış ve Şems in müridi olmak istediğini bildirmiştir. Bunun üzerine Şems Peki o zaman. Mademki benim müridim olmak istersin, işte ilk vazifen diyerek Çömez e bir vazife vermiştir. Şems in Çömez e verdiği ilk vazife aşağıdakilerden A) Yapacakları yolculuk boyunca gördükleri hakkında hiç yorum yapmaması B) Şarap alarak meydanda şarabı içmesi C) O zamana kadar ettiği bütün tövbelere tövbe etmesi D) Yol azığı olarak hazırladığı her şeyi bir dilenciye vermesi E) Zaviyeye dönerek Baba Zaman a ait bir kitabı gizlice alıp getirmesi 25. Romanının kahramanlarından Kimya ile ilgili olarak, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Teyzesi tarafından büyütülür. B) On iki yaşında iken Mevlana ya evlatlık verilir. C) Küçüklüğünden beri sık sık bayılma rahatsızlığı vardır. D) Mevlana nın rahmetli eşi Gevher Hatun ile ruhanî olarak görüşür. E) Şems ile evlenir. 23. Romana göre aşağıdakilerden hangisi Şems in Konya şehrinin önlerinde, henüz şehre girmeden yaşadıkları arasında gösterilemez? A) Konya velilerinden şehre girmek için izin istemesi B) Bir tepede, yaşlı bir meşe ağacının altına oturup şehri seyretmesi C) Köylünün öküzünü küçük gördüğü için köylüden ve öküzünden özür dilemesi D) Birdenbire havanın bulutlanması, yağmurun yağması ve Şems in ıslanmaktan hoşnut olması E) Hiç tanımadığı bir şehre girecek olmasından kaynaklanan hafif bir tedirginlik duyması 26. Romanda Şems öldükten sonra kızıl saçlı bir bezirgân Mevlana ya gelerek; Şems in ölmediğini, Hindistan da bir yerde gizlendiğini, uygun bir zamanda ortaya çıkacağını söyler. Mevlana, Şems in öldüğünü ve bu adamın söylediklerinin yalan olduğunu bildiği halde Bu güzel habere karşılık dile benden ne dilersen. diyerek bu adamı ödüllendirir. Mevlana bu adamı aşağıdakilerden hangisi ile ödüllendirmiştir? A) Bir kese altınla B) Üzerinde bulunan altın sırma işlemeli kadife kaftanla C) Kütüphanesinde kimsenin dokunmasına izin vermediği değerli bir kitapla D) Kendisinde bulunan ve Şems e ait olan bir cüppeyle E) Uzun zamandır bindiği ve çok sevdiği beyaz atıyla 4

5 27. Romanda Mevlana için Şems in katillerini bile affedebilir. Sevmediği tek kişi var: Ben. diyen kişi aşağıdakilerden A) Şeyh Yasin B) Çakal Kafa C) İrşad D) Alaaddin E) Kızıl Saçlı Bezirgân YÛSUF İLE ZÜLEYHA Nazan Bekiroğlu 31. Hikâyede Yûsuf un güzellik şöhretini duyan ve çöller aşıp Yûsuf u ziyarete gelen Bedevi, Yûsuf a aşağıdakilerden hangisini hediye etmiştir? 28. Romanın kahramanlarından olan Sultan Veled, babası Mevlana ile Şems arasındaki manevi bağı hangi iki kişi arasındaki manevi bağa benzetmektedir? A) Yüzük B) Ayna C) Hırka D) Testi E) Tarak A) Hz. Yakup - Hz. Yusuf B) Hz. Peygamber - Hz. Ebubekir C) Hz. Hızır - Hz. Musa D) Hz. Hasan - Hz. Hüseyin E) Hz. İbrahim - Hz. İsmail 29. Aşağıdakilerden hangisi romanda, Mevlana ile Şems in ilk karşılaştıkları esnada yaşanılan sahnelerden biri değildir? A) Şems in, Mevlana nın yoluna çıkması ve kollarını iki yana açarak Mevlana yı durdurması B) Mevlana nın atının huysuzlanması ve Şems in atın kulağına bir şeyler fısıldamasıyla atın sakinleşmesi C) Halkın Büyücü bu adam, ata büyü yaptı diye fısıldaşması D) Şems in Bunca yolu sana bir soru sormaya geldim. diyerek sorusunu sormak için Mevlana dan izin istemesi E) Mevlana nın, Şems e karşı gösterdiği saygısız davranışlardan dolayı, öğrencilerinden birini azarlaması 32. Hikâyede, kardeşleri tarafından kuyuya atılan Yûsuf, kuyuda kaç gün kalmıştır? A) 3 gün B) 5 gün C) 7 gün D) 9 gün E) 10 gün 33. Hikâyede insan dışı bazı varlıklar konuşturularak, onların duygularına yer verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu varlıklardan biri değildir? A) Kurt B) Kuyu C) Ayna D) Bulut E) Rüzgâr 30. Romanda Şems in Konya yı terk etmesi üzerine babasının çok üzüldüğünü gören Sultan Veled, Şems i aramaya çıkmış, şehir şehir dolaşmış ve sonunda onu Fransis adlı bir Hıristiyan keşişle satranç oynarken bulmuştur. Sultan Veled in Şems i bulduğu şehir aşağıdakilerden A) Şam B) Kahire C) Bağdat D) Semerkand E) Kudüs 34. Hikâyede, Züleyha nın tahtırevanıyla geçişi esnasında önüne çıkan ve ondan sadaka olsun diye bir kez gülümsemesini isteyen dilenci aşağıdakilerden A) Eski bir ordu kumandanı B) Sudan illerinden gelen bir bedevi C) Cüzzamlı bir hasta D) Yûsuf E) Potifar 5

6 35. Hikâyede, satılmak için esir pazarına getirilen Yûsuf un değeri arttıkça, Yûsuf u satın alamayacağını bildiği halde Olsun, ben de talibim, talipliğim bilinsin. diyerek, Yûsuf u bir yumak yün karşılığında satın almak isteyen ve bütün pazar halkı ile birlikte satılmakta olan esirleri bile kendisine güldüren kişi aşağıdakilerden A) Hizmetçi Kız B) Çiftçi Dayı C) Zahireci Dede D) Dilenci Çocuk E) Yaşlı Kadın 38. Hikâyede, Yûsuf un zindana atılmasından dolayı kalbinde büyük acılar duyan Züleyha, Yûsuf a bir mektup yazmıştır. Bu mektupla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Züleyha mektubunu Yûsuf a göndermenin yollarını bulamamıştır. B) Züleyha mektubu göndermiş ancak mektup ulak tarafından Yûsuf a ulaştırılmamıştır. C) Züleyha mektuba Yûsuf sözcüğünden başka bir sözcük yazamamıştır. D) Züleyha bir taraftan mektup yazarken diğer taraftan yazdıkları kendiliğinden silinmiştir. E) Züleyha nın mektubu Yûsuf a ulaşmış ve Yûsuf mektubu derin bir içlenmeyle okumuştur. 36. Hikâyede, Züleyha nın yanında iki cariye ve deneyimli bir balıkçı ile çıktığı Nil gezisinde yaşanan olay aşağıdakilerden A) Kayığın delinmesi ve su alması B) Zeliha nın, bir tekne ile karşıya geçirilen esirler içinde Yûsuf u görmesi ve güzelliğine hayran kalması C) Bir gencin, Züleyha ya inci çıkarmak için Nil in sularına dalması ve suda vurgun yemesi D) Cariyelerden birinin rahatsızlanması sonucu gezinin yarıda kesilmesi E) Gezinti esnasında uyuklayan Zeliha nın etkisinde kaldığı önemli bir rüya görmesi 39. Hikâyede, Yûsuf un zindana atılmasından sonra Züleyha uzun bir süre acılarla yaşamış, hiç gülmemiş, kalbi daralmıştır. Ancak bir gün bir olay vesilesiyle Züleyha nın kalbi Yûsuf u yitirdiğinden bu yana hiç olmadığı kadar genişlemiştir. Züleyha nın daralan kalbini genişleten bu olay aşağıdakilerden A) Potifar ın kendisine yeni bir köle hediye etmesi B) Züleyha nın tapınağa giderek Tanrılarından birine dua etmesi C) Dilencinin Züleyha ya gülümsemesi D) Züleyha nın servetinin büyük bir kısmını bir fakire hediye etmesi E) Firavun un Züleyha yı ziyaret etmesi 37. Hikâyede, Yûsuf ile Züleyha arasında yaşanan olaylarda Yûsuf un, (sonuçta Yûsuf zindana atılsa da) aslında suçsuz olduğunu kanıtlayan delil aşağıdakilerden A) Cariyelerden birinin Yûsuf lehine şahitlik etmesi B) Züleyha nın kendini ele veren tavırları C) Züleyha nın Yûsuf a olan duygularını kaleme aldığı bir mektubun bulunması D) Yûsuf un gömleğinin arkadan yırtılması E) Hafiyelerden birinin gerçeği Potifar a anlatması 40. Aşağıdakilerden hangisi hikâyede Yûsuf un, zindanın girişi ile kendi bulunduğu oda arasındaki sekiz kapıdan birine verdiği isimlerden biri değildir? A) Tevbe Kapısı B) Sabır Kapısı C) Azap Kapısı D) Nisyan Kapısı E) Hükümler Kapısı 6

7 41. Hikâyede, Yûsuf zindana atılınca üç gece uyumamış, üçüncü gecenin sabahına doğru uyumuş ve sadece bir farkla çocukluğunda gördüğü rüyanın aynısını görmüştür. Yûsuf un zindandaki rüyası ile çocukluğundaki rüyası arasındaki farkı oluşturan unsur aşağıdakilerden A) Parlak, kocaman, mavi bir yıldız B) Pencereye konan boz renkli bir güvercin C) Gölgesinde serinlediği bir zeytin ağacı D) Ağlayan bir kurt E) Yeşil cüppeli bir adam 44. Hikâyede Yûsuf, Firavun un rüyasını yorumlamasını isteyen Şerbetçi nin isteğini yerine getirerek, rüyayı yorumlamış ve Şerbetçi den, döndüğünde efendisi (Firavun) ne bir soru sormasını istemiştir. Yûsuf un Şerbetçi den, Firavun a sormasını istediği soru aşağıdakilerden A) Tanrıların sana gerçeği göstermiyorlar mı? B) Ne zaman öleceğini bilebilir misin? C) Mısırlı kadınlar neden ellerini kesmişlerdi? D) Kurtlar kuzuları ne zaman korur? E) Babanın son sözlerini hatırladın mı? 45. Hikâyede, Yûsuf zindanda kaç sene kalmıştır? 42. Hikâyede, Yûsuf a rüya yorumlama ilmi verilince Yûsuf ilk olarak kimin rüyasını yorumlamıştır? A) Potifar ın rüyasını B) Firavun un rüyasını C) Kendi rüyasını D) Züleyha nın rüyasını E) Şerbetçi nin rüyasını A) 6 sene B) 9 sene C) 12 sene D) 15 sene E) 18 sene SİNAN A. Turan Oflazoğlu 46. Oyunda, Koro tarafından oyun boyunca tekrarlanan cümle aşağıdakilerden A) Padişahım çok yaşa! B) Aman Allah ım aman! C) Güç ver Tanrım güç ver! D) İyilere iyilik; kötülere kötülük yaraşır. E) Sinan yapar, Süleyman yönetir. 43. Hikâyede, Yûsuf tarafından rüyası Suçun affedilmeyecek kadar büyük bulunacak ve asılacaksın. şeklinde yorumlanan ve kısa bir süre sonra zindanın avlusunda asılan tip aşağıdakilerden 47. Aşağıdakilerden hangisi oyunun kişilerinden olan Gülruh Hatun a ait bir özellik değildir? A) Nöbetçi B) Ekmekçi C) Şerbetçi D) Sihirbaz E) Kayıkçı A) Gülruh ismini ona Mihrimah Sultan vermiştir. B) Ud çalar. C) Sinan ile evlendiğinde on sekiz yaşındadır. D) On bir yıldır evlidir. E) İbrahim isminde bir oğlu vardır. 7

8 48. Oyunda Kanuni, atası Sultan Fatih in eski kanunnamesini esas alarak yeni bir teşkilat kanunu hazırlatmak ister ve Ebussuud Efendi ye Kanunnamenin ilk maddesi açık seçik ve kesin olarak belirtsin ki diye başlayarak ilk maddeyi söyler. Bu madde aşağıdakilerden 51. Oyunda, halkın yeni tanıştığı bir lezzet olarak bir içecekten bahsedilmektedir. Din bilginlerinin içilmesinin haram mı, helal mi tartışmaları arasında, ilk olarak Tahtakale de ve sonrasında İstanbul un çeşitli semtlerinde sıra sıra açılan mekânlarda, günün yorgunluğunu keyifle atmak için içilen bu içecek aşağıdakilerden A) Devlet-i Aliye nin bekasına kastedecek kişi ve kişiler kim olursa olsun ölüm cezası ile cezalandırılır. B) Hangi dinden, hangi soydan olursa olsun bütün uyruklarım birbirine eşittir ve aynı suçu işleyen aynı cezayı görür. C) Mülk padişahındır ve istediğine dilediğince verir. D) Bu kanunnamenin banisi ve koruyucusu Sultan Süleyman dır. E) Osmanlı memleketlerinin tümünde bu kanunname geçerlidir. 49. Aşağıdakilerden hangisi oyunda, Süleymaniye nin ana kubbe kemerlerini taşıyan somaki sütunların temin edildiği yerlerden ya da yapılardan biri değildir? A) Efes Antik Şehri B) Eski Saray C) Kıztaşı semti D) Mısır, İskenderiye E) Şam, Baalbek Harabeleri A) Nargile B) Çay C) Kahve D) Boza E) Salep 52. Oyunda, Süleymaniye nin inşası sırasında İstanbul halkının karşı karşıya kaldığı ve Kanuni den çözüm beklediği sorun aşağıdakilerden A) Yangın B) Su sıkıntısı C) Çiçek hastalığı D) Uzun süren seferler E) Rüşvet 53. Aşağıdakilerin hangisinde, oyunun kişilerinden birine dair yanlış bir bilgiye yer verilmiştir? A) Sinan: Kayseri nin Ağırnas köyünde doğmuştur. B) Mihrimah: Sadrazam ile evlidir. C) Davut: Ustası Sinan ı canı gibi sever ve her şeyini ona borçlu olduğunu düşünür. D) Karahisarî Hasan Çelebi: Süleymaniye nin yazılarını yazan hattattır. E) Sarhoş İbrahim: Şarap içip sarhoş dolaştığı için hapse atılır. 50. Oyunda Kanuni, Avrupa daki saltanatın tamamlanamamasını aşağıdakilerden hangisine bağlamaktadır? A) Savaş araç ve gereçleri bakımından Avrupa dan geri kalmaya başlanmasına B) Katolikler ile Protestanlar arasındaki anlaşmazlıklara C) Tabi sınırlar bakımından Osmanlı Devleti nin doyum noktasına ulaşmasına D) İran ın rahat durmayıp, Osmanlı ya karşı Batı ile işbirliği yapmasına E) Çıkarılacak olan yeni teşkilat kanununun gecikmesine 54. Oyunda Kanuni, iki şairin kendi zamanının şairleri olmasından dolayı haz duyduğunu söyler. Bu iki şair aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? A) Ruhî - Hayalî B) Hayalî - Bakî C) Bakî - Fuzulî D) Zatî - Ruhî E) Fuzulî - Zatî 8

9 55. Oyunda, Süleymaniye nin bitirilemeyişini parasızlığa yorarak Süleyman a bir torba mücevher gönderen ve Süleyman ın, Sinan a: Bak dışarıdan nasıl görünmekteyiz sayende şeklinde öfkeyle çıkışmasına sebep olan devlet adamı aşağıdakilerden A) Fransa Kralı Fransuva B) İran Şahı Tahmasb C) İspanya Kralı II. Felibe D) Rus Çarı Korkunç İvan E) İngiltere Kralı Sekizinci Henry 58. Oyunda, Süleymaniye Camii nin yankı üretme gücünü ölçmek için Sinan nasıl bir teknik denemiştir? A) Dört sütuna dört adam yerleştirmiş ve bir ağızdan Süleyman diye seslendirmiştir. B) Ana kubbenin altına sırtüstü uzanarak Sinan diye bağırmıştır. C) Cami içinde nargile içmiştir. D) Güvercinler uçurup kanat seslerini dinlemiştir. E) Mısır dan sesi emerek depolayan ve yankılanma şiddetini gösteren taşlar getirtmiştir. 56. Oyunda, kendisinden Belki insanlık kadar eskidir rüşvet; ama gelişip bir düzene konmasını ona borçludur bu devlet şeklinde bahsedilen kişi aşağıdakilerden A) Rüstem Paşa B) Erzurum Beylerbeyi C) Rumeli Kazaskeri D) Ebussuud Efendi E) Anadolu Kazaskeri 59. Oyunda Sinan, Süleymaniye için ayrılan ödeneği değişik amaçlar ve inşaat malzemesini kendi çıkarları için kullandığı iddiasıyla mahkeme edilir. Mahkeme heyeti Ebussuud Efendi, Anadolu Kazaskeri ve Rumeli Kazaskeri nden oluşmaktadır. Sinan ın duruşması başlamadan önce Rumeli ve Anadolu Kazaskerleri tarafından Ebussuud Efendi ye bazı davalar danışılarak, bu davalar hakkında onun karar vermesi istenir. Aşağıdakilerden hangisi bu bölümde bahsi geçen davalardan biri değildir? A) Mallarının parasını ödediği halde henüz teslim alamadan malları yolda çalınan tacirin davası B) Bakır kaplarını kalaylamadığı için müşterisi zehirlenen aşçının davası C) Çöreklerin tereyağı ve un miktarında iki kere hile yapmış olan bir fırıncının davası D) Baykuşu çarmıha geren bir Venediklinin davası E) Ak sakalını kına ile boyayan kişinin davası 60. Oyunda, Süleymaniye nin inşası bitip, Süleyman Sinan a Dile benden ne dilersen deyince Sinan, Süleyman dan ne dilemiştir? 57. Aşağıdakilerden hangisi oyunda, Harun un Sinan ile ilgili düşüncelerinden biri değildir? A) Sinan dan önceki Mimarbaşı olan Acem Ali Sinan dan daha iyi bir mimardır. B) Kılı kırk yaran gereksiz bir titizliğe sahiptir. C) Kendi değerini arttırmak için Süleymaniye nin bitirilişini kasten uzatmaktadır. D) Süleymaniye ile ilgileniyor gibi yapıp ailesiyle bile ilgilenmemektedir. E) Yaşlı, içi geçmiş ve bitmiş biridir. A) Bundan sonra bir eseri vaktinden önce bitirmesini istememesini B) Sonsuza dek Sultan Süleyman a yakın olabilmek için Süleymaniye ye yakın bir yere gömülmesini C) Küçük ve Büyük Çekmecelere birer köprü yapabilmesi için ödenek çıkarılmasını D) Kendi adını taşıyan ulu bir yapıyı inşa etmesine izin vermesini E) Süleymaniye arazisi için evleri istimlâk edilen halkın paralarının bir an önce ödenmesini 9

10 MAVİ KUŞ Mustafa Kutlu 61. Hikâyede Beşir Ağa nın, geciktikleri için önemli siyasi misafirlerini karşılayamayacağı endişesi ile fazlaca söylenmesi ve eliyle Kenan a doğru tehdit makamında hareketlere kalkışması karşısında Beşir Ağa ya sinirlenen Kenan, aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur? A) Mavi Kuş u durdurmuş, otobüsten inerek bir taşın üzerine oturmuştur. B) Mahkûm ile Beşir Ağa nın yerini değiştirmiştir. C) Otobüsü çok hızlı sürmeye başlamış ve tüm yolcuları korkutmuştur. D) Şoför koltuğuna pek de tecrübeli olmayan Seyfi yi oturtmuştur. E) Beşir Ağa yı otobüsten indirmiştir. 62. Hikâyede, kendisine Hacı ismi verilerek kişileştirilen, gecikince Yahu nerde kaldı bizim hacı? sorusunun muhatabı olan ve kasaba ahalisinden sayılan hayvan aşağıdakilerden A) Keçi B) Leylek C) Kedi D) Kaz E) Saksağan 64. Aşağıdakilerden hangisi hikâyeye adını veren otobüse ait özelliklerden biri değildir? A) 1967 model bir BMC dir. B) Kapısının üzerinde beyaz boya ile yapılmış bir kuş resmi vardır. C) Camlarının çoğu çatlaktır ama kırığı yoktur. D) Motor kapağının en ucunda bir dağ keçisi heykelciği bulunmaktadır. E) Arkasına monte edilmiş metal bir merdiveni vardır. 65. Hikâyede Muavin Seyfi, yemekte olduğu yarım ekmek - köfteyi kapıp kaçan köpeğe nasıl davranır? A) "Herkes nasibini yer." der ve köpeği hoş görür. B) Yerden bir taş parçası alarak köpeğin peşinden koşar ve taşı köpeğe fırlatır. C) Kuyruğuna küçük bir konserve tenekesi bağlar. D) Ani bir hareketle köpeğin canını çok yakan bir tekme savurur. E) Köpeği yakalar ve Mavi Kuş un bagajına kapatır. 63. Aşağıdakilerden hangisi hikâyedeki kasabaya ait mekân isimlerinden biri değildir? A) Çardaklı Kahve B) Aynalı Lokanta C) Sefa Oteli D) Ceneviz Sokağı E) Sırçalı Medrese 66. Hikâyede Mavi kuş istasyona yanaşınca, alınan bir ihbar üzerine eşyaların kontrolü için polis ve jandarma tarafından çember içine alınır. Bu arada beklenmedik bir olay gerçekleşir ve operasyonun kendisi için gerçekleştirildiğini zanneden bir yolcu, kimsenin bilmediği bir suçu itiraf ederek teslim olur. Bu yolcu aşağıdakilerden A) Kuyumcu Nazım Efendi B) Avcı Bilal C) Esansçı D) Beşir Ağa E) Doktor Yahya 10

11 67. Hikâyede, otobüsün kalkmasını geciktiren son yolcu aşağıdakilerden A) Doktor Yahya B) Hasta Kadın C) Mahkûm D) Seyfi E) Erol 70. Hikâyede, Şoför Kenan ın otobüsü durdurup, kerpeten gibi parmaklarıyla Kuyumcu Nazım Efendi nin yakasını kavrayarak, neredeyse ayaklarını yerden kesecekmiş gibi havaya kaldırmasının nedeni aşağıdakilerden A) Ayakaltındaki valizini koridordan almak istememesi B) Mahkûm u rencide edecek tarzda konuşması C) Yol ücretini ödememekte direnmesi D) Kenan ın kucağındaki kediye laf etmesi E) İkram edilen hıyar, domates ve maydanozu almak istememesi 68. Hikâyede Kemal in, kendisini Gül e MTA da mühendis olarak tanıtsa da hikâyenin ilerleyen bölümlerinde aslında başka bir meslekten olduğu anlaşılır. Kemal in gerçek mesleği aşağıdakilerden A) Öğretmen B) Saatçi C) Mimar D) Polis E) Mobilyacı 71. Hikâyede Doktor Yahya, eşi tarafından, başka bir varlığa duyduğu sevgi ile kendisine duyduğu sevgi arasında bir tercih yapmak zorunda bırakılmış ve bu durum onun eşinden ayrılmasına sebep olmuştur. Doktor Yahya nın eşinden ayrılmasına sebep olan bu sevgi aşağıdakilerden A) Müzik sevgisi B) Kitap sevgisi C) Hayvan sevgisi D) Arkadaş sevgisi E) Meslek sevgisi 69. Hikâyede, yolcuların otobüsteki oturuş düzeni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ağa ile Kâhyası sağ ön koltukta B) Ecnebi çift şoförün arkasında C) Gül ile Kemal ecnebi çiftin arkasında D) Murat ile Neşe, Gül ile Kemal in arkasında E) Jandarmalar ve Kelepçeli Mahkûm arka beşlide 72. Aşağıdakilerden hangisi, hikâyenin olay zinciri içerisinde yer almaz? A) Genç bir adamın otelin üst kat penceresinden olup bitenleri dürbünle gözetlemesi B) Erol un otobüse kaçak yolcu olarak binmesi C) Kenan ın Mavi Kuş u satılığa çıkarıp vazgeçmesi D) Hasta kadının mola verilen bir handa ölmesi E) Hikâyenin sonlarına doğru yüksek bir ses ile STOP diye bağırılması ve ışıkların yanması 11

12 73. Hikâyede, geçeceği derenin içine çukur kazarak otobüsün dereye saplanıp kalmasına sebep olan kişi aşağıdakilerden A) Koto Bayram B) Kara Şalvarlı C) Meczup Derviş D) Adil Usta E) Deli Çoban MEHMED ÂKİF Sezai Karakoç 76. Eserde, çocukluğu ile ilgili bilgiler verilirken Âkif in üç ayrı değerin sentezi olan bir çocuk olduğu belirtilmektedir. Bu üç ayrı değer aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? 74. Hikâyenin önemli kişilerinden biri olan Avcı Bilal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kenan ın Mavi Kuş u almasına yardım etmiştir. B) Kasabanın ileri gelen ailelerinden birinin çocuğudur. C) Karısı doğum esnasında ölmüştür. D) Dağlarda gezer ama kendisi avlanmadığı gibi başkalarının avlanmasına da izin vermez. E) Kenan ın dayısının oğludur. A) Realizm, Romantizm, Sembolizm B) Tanzimat edebiyatı, Servet-i Fünûn edebiyatı, Millî edebiyat C) Doğu İslamlığı, Batı İslamlığı, Merkez İslamlığı D) Arap dili, Fars dili, Türk dili E) İman, ibadet, ahlak 77. Eserde Âkif in; dönemin siyasal şartları gereği çevresinde konuşulanlardan kulağına çalındığı, gerçek anlamını kavrayamadığı halde günlerce tekrarladığı belirtilen cümle aşağıdakilerden A) Ümmetçilik iyidir. B) Padişahım çok yaşa! C) Vatan müebbet bir ülkedir: Turan! D) Padişah tahttan indirildi. E) Ya istiklal ya ölüm! 75. Hikâyede Doktor Yahya, Kemal e; Kenan ın deliliklerinden bahsederken Ben yirmi yıldır bu arabayla gider gelirim. Bir keresinde bu Kenan ne yaptı biliyor musunuz? Yarı yoldan kasabaya geri döndü. der ve bu dönüşün sebebini söyler. Buna göre Kenan ın yarı yoldan kasabaya dönüş sebebi aşağıdakilerden A) Yolculardan birine kızması B) Bir yolcunun eksik olması C) Yolculardan, kendisi hakkında kasabada söylentilerin dolaştığını öğrenmesi D) Kedisini kasabada unutması E) Günlerden Çarşamba olduğu halde Perşembe zannetmesi 78. Eserde, II. Meşrutiyet (1908) ile ilgili değerlendirmeler arasında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? A) Askerî bir devrimdir. B) Tamamen dış mihraklar tarafından tertip edilmiştir. C) Gerçekleşmesinde Tanzimatçı fikirlerin de etkisi vardır. D) Padişah ve kadrosu devrilmiş fakat devrimciler sonrasında ne yapacaklarını şaşırmışlardır. E) Batıcılık, Türkçülük ve İslamcılık adı altında üç ana düşünce gelişmiştir. 12

13 79. Eserde, doğru yolu gösteren; Allah uğrunda can verenlerin, kanlarını sebil edenlerin dili ve destanı olan iki düşünce ve fikir dergisinden bahsedilmektedir. Bu iki dergi aşağıdakilerden A) İçtihat - Sebilürreşat B) Yeni Mecmua - Türk Yurdu C) Sırat-ı Müstakim - Yeni Mecmua D) Türk Yurdu - İçtihat E) Sırat-ı Müstakim - Sebilürreşat 82. Eserde Âkif in, Mısır da kaldığı dönemde Kur'an-ı Kerim tercümesi yaptığı, fakat tercümeyi yaktığı veya bir hazineyi gömercesine saklattığı vurgulanmaktadır. Âkif in, kendi yaptığı bu Kur'an-ı Kerim tercümesini yakma veya saklatma sebebi aşağıdakilerden A) Hatalarla dolu olabileceği endişesine sahip olması B) Yanlış ve kötü niyetlerle kullanılacağı korkusuna kapılması C) Kur'an tercümesinin yasaklanması D) Tercümeyi yayımlamaması gerektiği şeklinde yorumladığı bir rüya görmesi E) Bir arkadaşının tavsiyesini dinlemesi 80. Eserde, yıllarındaki Âkif, aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmaktadır? A) Mütefekkir Âkif B) Hayalci Âkif C) Mücadeleci Âkif D) Mütevekkil Âkif E) Reformist Âkif 83. Eserin Şiiri bölümünde, Âkif in şiirlerinde bulunan genel özellikler belirtilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir? A) Şiirinin konusu olan hayat ın zaman kategorisi, şimdiki zamandır. B) Bütün cepheleriyle toplum masaya yatırılır. C) Son derece realist, hatta yer yer natüralisttir. D) Divan edebiyatı mazmunlarına sık sık rastlanır. E) Hayatın acı tablolarını yansıtırken şiirlerinin hikâyeleştiği görülür. 81. Eserde Âkif in, halkın alışılmamışa olan uymazlığından dolayı değiştiği söylenen asıl ismi aşağıdakilerden A) Ragif B) Fariğ C) Refiğ D) Gafur E) Akil 84. Eserde, aşağıdakilerden hangisi Âkif in şiirine tesir eden şartlar arasında yer almaz? A) Doğu manzum hikâyeciliği B) İslam ideali C) Tarihin en trajik dönemlerini yaşayan bir devlet ve bir millet D) Müsbet bilgiler tahsili E) Çağın psikanalitik yöntemleri 13

14 85. Eserde, Cihan Harbi ve İstiklâl Savaşları bitip devrimler başlayınca Âkif in sustuğu belirtilmekte ve Âkif in bu yılları için bir tanımlama yapılmaktadır. Bu tanımlamayı ifade eden seçenek aşağıdakilerden A) Suskun yılları B) Müteessir yılları C) Boykot yılları D) Kaçış yılları E) Yitik yılları 88. Eserde, Âkif in şiirlerini daha iyi anlayabilmek ve aynı dünyanın tamamlanmış iki cephesini birden yakalamak için Âkif ile birlikte düşünülmesi ve anlaşılması gerektiği vurgulanan şair aşağıdakilerden A) Mehmet Emin Yurdakul B) Necip Fazıl Kısakürek C) Ahmet Haşim D) Yahya Kemal E) Tevfik Fikret 86. Eserde, Bir cemiyetin muayyen bir devrini ifade eden Safahat ı sosyolojik bir bakışla şöyle vasıflandırabiliriz denilmiş ve Safahat ın yedi bölümü de ayrı ayrı vasıflandırılmıştır. Eserdeki vasıflandırmaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Üçüncü Safahat (Hakkın Sesleri): Değer hükümleri B) Dördüncü Safahat (Fatih Kürsüsü'nde): Geçmişle hesaplaşma C) Beşinci Safahat (Hatıralar): Sosyolojik çizgiler D) Altıncı Safahat (Âsım): Tarihî destansı yapı ve gelecek zaman E) Yedinci Safahat (Gölgeler): Metafizik 89. Eserdeki Âkif in Doğumu başlıklı yazının ana düşüncesi aşağıdakilerden A) Âkif in doğduğu semt olan Fatih in, İslam ın en doğru şekilde anlaşılarak yaşanan yerlerden biri olduğu B) Âkif in doğduğu yıllarda Osmanlı Devleti nin askerî, siyasî ve ekonomik açıdan büyük zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldığı C) Ölümün Âkif için bir başlangıç olduğu, Âkif in gün gün ölen biri değil, saat saat doğan biri olduğu D) Fikirlerine değer verilmeyecek ise Âkif in doğum ve ölüm günlerini özel bir gün şeklinde hatırlamanın gereksizliği E) Âkif in gerçek doğumunun İstiklâl Marşı nı kaleme aldıktan sonra gerçekleştiği 87. Eserde, Âkif in Mısır da yazdığı şiirlerin Safahat ın hangi bölümünü oluşturduğu belirtilmektedir? A) Gölgeler B) Âsım C) Hatıralar D) Hakkın Sesleri E) Necid Çöllerinde 90. Aşağıdakilerden hangisi Mehmed Âkif adlı eserde yer alan Âkif şiirlerinden biri değildir? A) Şark ın Yegâne Dâhisine B) Bülbül C) Çanakkale Şehitlerine D) Pek Hazin Bir Mevlid Gecesi E) Leyla 14

15 ŞİİRLER ( ) Hüsrev Hatemi 91. Şair in Ölü Sözcükler Gömütlüğü nde yerini almasını istediği ve Ey hitabı ile birlikte şiirinin başlığı olarak kullandığı sözcük aşağıdakilerden A) Ölüm B) Sevda C) Gençlik D) Hayat E) Özlem 94. Eserde "Türk Dilinin En Büyük Şairine Rubaîler" başlığı altında iki rubaîye yer verilmiştir. Bu rubaîlere göre Türk Dili'nin en büyük şairi aşağıdakilerden A) Fuzulî B) Mevlana C)Yunus Emre D) Abdülhak Hamit E) Yahya Kemal 92. Eserdeki Postnişin şiirinde, şairin; yüreğinin değişmez, sürekli ve ebedî postnişini olarak gördüğü duygu aşağıdakilerden A) Keder B) Hasret C) Neşe D) Korku E) Aşk 95. Güçlüydü günahlar, güçlüydü peygamberler Tanrım, biz ne kadar da güçsüz kaldık. Veliler, ıztırapların çocuklarıydı, Biz ıztıraptan da, zevkten de, senden de öksüz kaldık. 93. Aşağıdakilerden hangisi eserin bölümlerinden biri değildir? "Şiirler" adlı eserden alınan ve yukarıda tamamı verilen şiirin başlığı aşağıdakilerden A) Tapu Sicil Muhafızı B) Akşam Gümrükçüleri C) Eski Kentte Bir Gece D) Grili Çocuk E) Zamanın Renkleri A) Münacat B) Na t C) İlahi D) Dua E) Methiye 15

16 96. Çünkü ne zaman unuttumsa seni Gözlerin yeniden çizdi yüzünü. Yukarıdaki mısralar, eserdeki bir şiirin etkileyici bir biçimde bitmesini sağlamış ve eserin açıklamalar bölümünde de belirtildiği gibi, birbirinden habersiz olarak bazı şairlerimizin takdirlerini kazanmıştır. Bu mısraların ait olduğu şiir aşağıdakilerden A) Yaşlılar Korosu B) Yine de C) Zamanın Sesleri D) İstanbul Şarkısı E) Lengerendaz Yürek 99. Eserde, hem başlık hem de içerik olarak bir kişiye yazılmış olma özelliğini taşıyan tek şiir bulunmaktadır. Bu şiir aşağıdakilerden A) Cahit Zarifoğlu B) Heyder Baba C) Ömer Hayyam D) Mehmet Âkif E) Şeyh Galip 97. Eserin açıklamalarında Lodosçu bölümündeki bir şiir ile İstikbal Diken Terzi bölümündeki bir şiir için aynı açıklamalar geçerlidir denilmektedir. Buna göre; bu iki şiir aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? A) Mondros Şarkısı - Zamanın Sesleri B) Beykozlu Orfe - Ölümün ilk Anları C) Anılar Kuyumcusu - Pastoral Ağıt D) Derviş ve Ölüm - Rumeli Rüzgârı E) Dertli Yıllar - İstanbul a Ağıt 98. Eserde Dertli Yıllar şiirinin I. III. IV. ve V. bölümleri hep aynı mısra ile sonlanmaktadır. Bu mısrada kullanılan cümle aşağıdakilerden 100. Şiirler adlı eserin açıklamalar bölümünde, Gidenler Kasidesi nin üç kere tekrarlanan giriş cümlesi ile Hz. Muhammet (sav) e sunulan Kaside-i Bürde nin giriş cümlesinin aynı olduğu belirtilmektedir. Gidenler Kasidesi aşağıdakilerden hangisi ile başlamaktadır? A) Kalbimse kıyıda kaybolur, biter. B) Çünkü çirkâb ve çamur çoğalmıştır. C) Kulağım hep aynı sestedir. D) Uzaklaş ama yavaş, ne bu telaş. E) Demiryolu misali önümüzde. A) Gümüş tebessümün, güneş başınla B) Gam kervanı diye başlayamam ki söze C) Suat ı götürdüler D) Eser kalmasın esrikliğimden E) Bir ses dolduruyor kulaklarımı 16

ELİF ŞAFAK IN AŞK I ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR ÇÖZÜMLEME A Semiologic Analyse on Aşk of Elif Şafak. Özen YAYLAGÜL 1

ELİF ŞAFAK IN AŞK I ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR ÇÖZÜMLEME A Semiologic Analyse on Aşk of Elif Şafak. Özen YAYLAGÜL 1 ELİF ŞAFAK IN AŞK I ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR ÇÖZÜMLEME A Semiologic Analyse on Aşk of Elif Şafak Özen YAYLAGÜL 1 Özet Bu çalışmada, Elif Şafak ın Aşk adlı roman ı göstergebilimsel olarak çözümlenmiştir.

Detaylı

TÖRE den. Törelen de Gel Âşık Yaşar REYHANİ / 04. Sensiz İstanbul Ayhan İNAL / 13. Çaresizlik Zehra ULUCAK / 14

TÖRE den. Törelen de Gel Âşık Yaşar REYHANİ / 04. Sensiz İstanbul Ayhan İNAL / 13. Çaresizlik Zehra ULUCAK / 14 İ Ç İ N D E K İ L E R FİKİR SANAT VE EDEBİYATTA TÖRE Aylık Fikir Sanat Edebiyat Dergisi Yıl: 1 Sayı: 3 Nisan 2012 ISSN:2146-7773 İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömer Faruk BEYCEOĞLU Yayın

Detaylı

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bir Günün Hikayesi Fatma Ç. Börekçi / İçimizden biri Fatih Kafalı / Röportaj Şehremaneti 3 Nisan 1930 Belediye

Detaylı

espri ve fıkralarıyla ünlüler

espri ve fıkralarıyla ünlüler NOT: Piyasada aynı kitabın iki farklı versiyonu bulunmaktadır. Buraya, kitaplardaki aynı nüktelerden sadece bir tanesi alınmıştır. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Milat İÇİNDEKİLER. Türk Tarihinden Sayfalar...35 Dünden Bugüne Karatay Lisesi...37 Tarihte Bu Ay...38 Tarih Kitaplığı...41

Milat İÇİNDEKİLER. Türk Tarihinden Sayfalar...35 Dünden Bugüne Karatay Lisesi...37 Tarihte Bu Ay...38 Tarih Kitaplığı...41 İÇİNDEKİLER MİLAT KARATAY LİSESİ Yayın Organıdır. Yıl: 1 Sayı: 1 Sahibi: Fehmi CEYLAN Okul Müdürü Yazı İşleri Sorumlusu: Şener ŞEKER Tarih Öğretmeni Yayın Kurulu: Şükran KIZILKAYA (Tarih Öğretmeni) İbrahim

Detaylı

Cenab-ı Allah aziz milletimizi her türlü tehlikelerden korusun Âmin. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Yıl: 2 Sayı: 20

Cenab-ı Allah aziz milletimizi her türlü tehlikelerden korusun Âmin. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Yıl: 2 Sayı: 20 Yıl: 2 Sayı: 20 Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Ağustos 2008 Bir milletin yükselmesi ancak iki şey iledir: Biri milleti bir araya toplayan birlik ruhuna yöneliş, diğeri istiklâl ve hâkimiyete olan arzusudur.

Detaylı

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ÇOCUK-ÇOCUKLUK TEMALI ŞİİRLER ÜZERİNE BİR TASNİF DENEMESİ

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ÇOCUK-ÇOCUKLUK TEMALI ŞİİRLER ÜZERİNE BİR TASNİF DENEMESİ Yeni Türk Edebiyatında Çocuk-Çocukluk Temalı Şiirler Üzerine Bir Tasnif Denemesi YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ÇOCUK-ÇOCUKLUK TEMALI ŞİİRLER ÜZERİNE BİR TASNİF DENEMESİ AN ATTEMPT OF CLASSIFICATON ON THE THEME

Detaylı

Kapanış Konuşması: Hatıralarla İstanbul

Kapanış Konuşması: Hatıralarla İstanbul Kapanış Konuşması: Hatıralarla İstanbul Beşir Ayvazoğlu Mihail Vasiliadis Ahmed Güner Sayar Erol Üyepazarcı Mıgırdıç Margosyan Beşir Ayvazoğlu Efendim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 29 Mayıs Üniversitesi

Detaylı

Muhterem Okurlar, Türk Edebiyatı ve Türkülerimiz dosyasının yer alacağı 42. sayımızda buluşmak ümidiyle Allahaısmarladık.

Muhterem Okurlar, Türk Edebiyatı ve Türkülerimiz dosyasının yer alacağı 42. sayımızda buluşmak ümidiyle Allahaısmarladık. Muhterem Okurlar, Yaz, dinlenme dönemidir. Bu dönemde okurlarımız okumalarında kendilerini yormayacak edebî türlere yönelirler. Yazar ve şairlerimiz ise bir şekilde eksik bıraktıkları okumalarını, yazılarını,

Detaylı

SAYFA 1 SAYFA 1 ÜCRETSİZDİR ATATÜRK-İNÖNÜ AYRILIĞI. İrtibat: yenidivrigigazetesi@gmail.com MUSTAFA TARAKÇI * * www.mustafatarakci.

SAYFA 1 SAYFA 1 ÜCRETSİZDİR ATATÜRK-İNÖNÜ AYRILIĞI. İrtibat: yenidivrigigazetesi@gmail.com MUSTAFA TARAKÇI * * www.mustafatarakci. SAYFA 1 İrtibat: yenidivrigigazetesi@gmail.com Giresun - Bulancak, Sarayburnu Cami'sinde üç mimari tarz harmanlandı. Özel Haber - İsmail Aydoğmuş İnce işçiliği ve ihtişamıyla insanı büyüleyen tarihi Divriği

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin Mr. Osman EMİN Hazırlayan: Osman EMİN Denetleyenler: Mr. Sena ARİF ŞEŞUM Başkan Nevin AGO Üye Aynur SEYFULLAH Üye Lektör: Hacer MEHMED Bilgisayar hazırlığı ve tasarım: Osman EMİN Yayımlayan: Makedonya

Detaylı

9. Bölüm. Meşhur Şahsiyetler. Dünden Bugüne Antalya

9. Bölüm. Meşhur Şahsiyetler. Dünden Bugüne Antalya 9. Bölüm Meşhur Şahsiyetler 507 508 D O K U Z U N C U B Ö L Ü M IX. ANTALYA KENTİNİN YETİŞTİRDİ- Ğİ/ ANTALYA DA YAŞAMIŞ OLAN/ YAŞA- YAN BAZI MEŞHUR ŞAHSİYETLER A. EDEBİ ŞAHSİYETLER (Doğum Sırasına Göre)

Detaylı

Osmanlı Devleti yükselme devrinde kendi uygarlıklarının Batınınkinden daha üstün olduğuna inanmış ve batıda olan yenilik ve reformlara kayıtsız

Osmanlı Devleti yükselme devrinde kendi uygarlıklarının Batınınkinden daha üstün olduğuna inanmış ve batıda olan yenilik ve reformlara kayıtsız TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI Hazırlayanlar: Nilay ATAÇ, Buket MUTLU, Ayşe Nur ÖZDEMİR, Pınar LİMANLIK Osmanlı Devleti yükselme devrinde kendi uygarlıklarının Batınınkinden daha üstün olduğuna inanmış ve batıda

Detaylı

Girmeden tefrika bir millete düşman giremez Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez M.Akif ERSOY

Girmeden tefrika bir millete düşman giremez Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez M.Akif ERSOY ISSN : 1306-6897 SAYI 5 Girmeden tefrika bir millete düşman giremez Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez M.Akif ERSOY ÇANAKKALE ZAFERİ ÖZEL SAYISI M A R T 2 0 0 8 1 3 0 6 6 8 9 7 www.ispartaegd.org

Detaylı

Sayı: 39 Ekim 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sayı: 39 Ekim 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sayı: 39 Ekim 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Hasan Tomuk / Sohbet Odası İbrahim Akkurt / Sohbet Odası Gül Baksu/ İçimizden Biri Şehremaneti 3 Nisan 1930

Detaylı

Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Aralık 2013. Yıl: 7 Sayı: 84

Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Aralık 2013. Yıl: 7 Sayı: 84 ylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - ralık 2013 Yıl: 7 Sayı: 84 Tezhip: Betül OKK (Bir yet) Ey iman edenler! Eğer llah a karşı gelmekten sakınırsanız; O, size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir

Detaylı

Sayı: Yaz 11/13. Bağımsızlık Şenliği

Sayı: Yaz 11/13. Bağımsızlık Şenliği Sayı: Yaz 11/13 Bağımsızlık Şenliği 16-19 Mayıs ta Bağımsızlık İçin İlk Adım coşkusu ı sardı Genç Cumhuriyet in mirası; önce eğitim Teoman Özalp: Atatürk le Dolmabahçe de 10 yıl Bir semt: Bebek Benim ım:

Detaylı

Somuncu Baba Bahçesinin Taze Çiçeği. Somuncu Baba Dergisi nin Ücretsiz Eki dir. NİSAN 2015 / Yıl: 21 - Sayı: 174

Somuncu Baba Bahçesinin Taze Çiçeği. Somuncu Baba Dergisi nin Ücretsiz Eki dir. NİSAN 2015 / Yıl: 21 - Sayı: 174 Somuncu Baba Bahçesinin Taze Çiçeği Somuncu Baba Dergisi nin Ücretsiz Eki dir. NİSN 2015 / Yıl: 21 - Sayı: 174 (Bir yet) Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden

Detaylı

TEST 128. İnformal Yayınları. Kara Kutu Kitapları TEST-128

TEST 128. İnformal Yayınları. Kara Kutu Kitapları TEST-128 TEST-128 TEST 128 1. Günümüz bilişimcileri tarafından geliştirilen yazılımlar ve donanımlar; kâğıt, dosya, klasör, arşiv gibi somut elemanlardan oluşan donanımları ortadan kaldıracak düzeye gelmiş bulunmaktadır.

Detaylı

T.C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ. RASİM KÖROĞLU NUN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ŞİİRLERİ

T.C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ. RASİM KÖROĞLU NUN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ŞİİRLERİ T.C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ RASİM KÖROĞLU NUN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ŞİİRLERİ HAZIRLAYAN: Seda BİLGİÇLİ 121820023008 DANIŞMAN: PROF.

Detaylı

BAŞLARKEN. Söz ola kese savaşı Söz ola kestire başı Ağulu ekmeği aşı Bal ile yağ ede bir söz

BAŞLARKEN. Söz ola kese savaşı Söz ola kestire başı Ağulu ekmeği aşı Bal ile yağ ede bir söz BAŞLARKEN Gemiler limanlara sığınır, kuşlar yuvalarına, herkes bir yere, ben kelimelere sığınırım çoğu zaman. Dillerin sustuğu yerde kalemler ve kâğıtlar değil midir nice dertlinin derdini hiç itirazsız

Detaylı

Sayı:75-30 Temmuz 2012. değil, çantalarında taşımaları tavsiye edilir. Alışveriş merkezlerinin güvenlik amaçlı

Sayı:75-30 Temmuz 2012. değil, çantalarında taşımaları tavsiye edilir. Alışveriş merkezlerinin güvenlik amaçlı 8 saray Sayı:75-30 Temmuz 2012 Hamile bir kadın nasıl beslenmeli ve nelere dikkat etmeli Sevcan Kasapoğlu - Serdarlı Gebelik, kadınların hayatındaki en önemli dönüm noktalarından birini oluşturuyor.. Gebelik

Detaylı

SAFİYE ALAGÖZ (KAKİOĞLU)

SAFİYE ALAGÖZ (KAKİOĞLU) Iğdır Sevdası SAFİYE ALAGÖZ (KAKİOĞLU) Mert olacaksın mert! derdi dedem Bitlisli Mehmet. Bu onun yaşam felsefesiydi. Korku bilmez, otorite tanımazdı. Gözü pek, eli açık, gönlü genişti. Sınır ticareti umuduyla

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA..........................................................

Detaylı

Nebil Tarihi nden Çocuk Hikâyeleri ŞEYH AHMET İN SIRRI

Nebil Tarihi nden Çocuk Hikâyeleri ŞEYH AHMET İN SIRRI Nebil Tarihi nden Çocuk Hikâyeleri ŞEYH AHMET İN SIRRI Uzun yıllar önce İran da, muhteşem bir sırdan haberdar olan bir adam yaşardı. Belki siz bunun bir sır olduğunu düşünmezdiniz, çünkü bu sır, herkes

Detaylı

Cengiz Aytmatov un Aşk Felsefesi nin Figürleri Olarak AK YAZMALI CEMİLE İLE AL YAZMALI AYSEL (ASEL) 1

Cengiz Aytmatov un Aşk Felsefesi nin Figürleri Olarak AK YAZMALI CEMİLE İLE AL YAZMALI AYSEL (ASEL) 1 Şaban SAĞLIK (*) Cengiz Aytmatov un Aşk Felsefesi nin Figürleri Olarak AK YAZMALI CEMİLE İLE AL YAZMALI AYSEL (ASEL) 1 Aşk, geleceğin tanrıçasıdır! Aşk olmazsa insanın geleceği olmaz. Aşk yaşamın temelidir.

Detaylı

FAKİR BAYKURT UN HİKÂYELERİNDE TEMA

FAKİR BAYKURT UN HİKÂYELERİNDE TEMA Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences 1 (1), 2007, 227-263 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ/ BEYKENT UNIVERSITY FAKİR BAYKURT UN HİKÂYELERİNDE TEMA Mehmet Fetih YANARDAĞ ÖZET : Fakir Baykurt hikâye

Detaylı

İzmir de sokak köpekleri iyice azıttı. Köpekler, hava karardıktan sonra insanlara saldırmaya başladı

İzmir de sokak köpekleri iyice azıttı. Köpekler, hava karardıktan sonra insanlara saldırmaya başladı Bursa'da bir meslek lisesinde görevli iki öğretmen, 4 yıl önce geliştirerek uluslararası patentini aldıkları abdestmatiğin üretimine yasal engeller nedeniyle başlayamıyor www.sondakikagazetesi.com 28 Aralık

Detaylı

ASIM IN SÖZVARLIĞI ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME DENEMESİ

ASIM IN SÖZVARLIĞI ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME DENEMESİ ASIM IN SÖZVARLIĞI ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME DENEMESİ Vedat KARTALCIK* A. Amaç ve Yöntem Bu çalışmada, millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy un Safahat üst başlığı altında yayımladığı Asım şiiri bilgisayara aktarılmış

Detaylı