A A A A A A A A. KATRE-İ MATEM İskender Pala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A A A A A A A A. KATRE-İ MATEM İskender Pala"

Transkript

1 KATRE-İ MATEM İskender Pala 4. Romanın bölüm sonlarında aşka dair derkenarlar bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu derkenarlardan biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi romanda yazarın, müzayededen satın aldığı kitapla ilgili olarak Kitabımın en uzun ve en son bölümünde, şimdi size anlatacağım öykü yer alıyordu. cümlesiyle belirttiği ve okuyucuya naklettiği öyküye ait bir özellik değildir? A) Mecnun un Leyla ya Olan Aşkı B) Birbiri İçin Can Veren Âşıklar C) Yusuf İle Zeliha Arasında D) Üsküdarlı Âşıklar E) Kerem e Gönül Veren Aslı A) Günümüz Türkçesine Altmışaltı Soruda Cinayet" şeklinde çevrilebilecek bir başlığı vardır. B) Başka bir kopyasına rastlanılamamıştır. C) 350 sahifeden ibarettir. D) Yazarı belli değildir. E) Lale Devri Türkçesi ile kaleme alınmıştır. 2. Romanın kahramanları olan Kara Şahin ve Yusuf nerede tanışmışlardır? A) Bayezid Bedesteni'nde B) Gedikpaşa Hamamı külhanında C) Galata Mevlevihanesi nde D) Sultanahmet At Meydanı nda E) Çırağan Konağı nda 5. Aşağıdakilerden hangisi romanın tarihî gerçek kişilerinden biri değildir? A) Feyzullah Efendi B) Patrona Halil Ağa C) Kazasker İshak Efendi D) Fatma Sultan E) Şair Nedîm 6. Aşağıdakilerden hangisi romanın olay akışına sahne olan iç mekânlardan biri değildir? A) Çardak Kahvesi B) İncili Konak C) Yıldız Sarayı D) Süleymaniye Kütüphanesi E) Beşiktaş Mevlevihanesi 3. Romanın hareketli (aktif) ve önemli kişilerinden birisi, romanın farklı yerlerinde farklı isimlerle zikredilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu kişiye ait isimlerden biri değildir? A) Kâtip B) Yeye C) Yusuf D) Topaç E) Yanık 7. Romanının kahramanı olan Kara Şahin ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Babası Sultan II. Mustafa dır. B) Karısını öldürmekle suçlanmaktadır. C) Ameliyat ile yüz hatlarında değişiklikler yaptırmıştır. D) Mevlevi tekkesinde aldığı terbiyeden sonra Kalender Selman Abdal ismini kullanmıştır. E) Hörükız adında bir kız kardeşi vardır. 1

2 8. Romanda, Kara Şahin aseslerin nezaretinde Tersane Zindanı na götürülürken bir başka kayığın kendi kayıklarına çarpması sonucu Haliç sularına düşünce, ellerindeki kaytanları çözemese de ayaklarını bilekleri arasından geçirerek yüzmeyi başarmış, küreklerine tutunduğu sandaldan uzanan bir el tarafından kurtarılmıştır. Kara Şahin e elini uzatarak onu kurtaran ve ilerleyen bölümlerde Kara Şahin tarafından, hapsedildiği zindandan çıkarılarak serbest bırakılan bu kişi aşağıdakilerden 11. Romanın olay akışı dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi romanda geçen olaylardan biri olarak değerlendirilemez? A) Yusuf un Haseki Bimarhanesi günleri B) Katre-i Matem in Hafız Çelebi nin bahçesine ekilmesi C) Hafız Çelebi nin, padişahı evinde misafir etmesi D) III. Ahmet in tahttan indirilmesi E) İstanbul da büyük bir yangının çıkması A) Seyrekbasan Osman B) Bindallı Mahmut Çavuş C) Macar Hekim D) Vanmour Efendi E) Martolozzade Kuru Kirkor Efendi 9. Aşağıdakilerden hangisi romanın kahramanlarından Hafız Çelebi ye ait vecizelerden biri değildir? A) Kişinin değeri, güzelce bildiği şey kadardır. B) Bela gelince sabırsızlıkla sızlanmak ancak felaketi arttırır. C) Kötü ahlâkla şeref olmaz. D) Akıl tamam olduğu vakit söz azalır. E) Güzellik ve sevgi teraziyle tartılmaz. 12. Romanda Kara Şahin, İstanbul da bir isyanın başladığını padişaha nerede haber vermiştir? A) Üsküdar Sarayı nda B) Topkapı Sarayı nda C) Damat İbrahim Paşa Sarayı nda D) Yerebatan Sarnıcı nda E) Binbirdirek Sarnıcı nda 13. Romanın çatışma unsurunu oluşturan taraflar göz önüne alındığında aşağıdaki tiplerden hangisi grubun dışında yer alır? A) Kara Şahin B) Aslan Ağa C) Yeye D) Hörükız E) Kazasker İshak Efendi 14. Romanda Yeye, Hafız Çelebi ye Bir lale soğanından birden fazla çiçek almayı denemediniz mi? diye sorunca Çelebi den hangi cevabı almıştır? 10. Romanda ameliyat ile kendi yüzünü Kara Şahin in yüzüne benzetip, onun kılığına girerek Kara Şahin i arayan ve ona benzediği için onun yerine öldürülen kişi aşağıdakilerden A) Bican Efendi B) Tomruk Emini C) Mülazım Osman D) Sarı Celep E) Kuru Kirkor Efendi A) Bugüne kadar bir çok kez denedim. B) Denedim; ama olmadı. C) Denedim ve aldım; ama onları henüz kimseye göstermedim. D) Denedim; fakat bir soğan birden fazla çiçek besleyince çiçeklerin canlılığı ve renklerin parlaklığı istediğim gibi olmadı. E) Denemedim; çünkü şekil itibariyle elife benzeyen ve tevhidin sembolü olan bu yapıyı bozarsam Allah ın birliğine şerik koşacağım vehmine kapıldım. 2

3 15. "Katre-i Matem" romanına adını veren lale, onu çalanlar tarafından hangi isimle anılmaktadır? A) Cücemoru B) Gülgûn Piyale C) Emirgân Gülü D) Şükûfe-i dil E) Acem kızı AŞK Elif Şafak 18. Romanda Şems, Semerkand yakınlarında bir kervansarayda konaklamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kervansarayda yaşanılan olaylardan biri değildir? A) Hancı nın, Şems i kolundan tutarak sarsması B) Şems ve onu sonradan öldürecek olan katilin, birbirinden habersiz olarak geceyi aynı odada geçirmesi C) Hancı nın Rabb in gitti! Ne zaman döneceğini sorma; çünkü bilmiyorum sözleri karşısında Şems in kalbinde bir sızı hissetmesi ve Allah ı kötüleyen kendisini kötüler demesi D) Şems in kendisini hiç rüya görmeyen bir rüya tabircisi olarak tanıtması E) Şems in, Hancı nın el falına bakması 16. Romandaki Rubinstein ailesinin bireyleri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Ella: İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezundur. B) David: Tanınmış bir dişçidir. C) Jeannette: Lisede okumaktadır. D) Orly: Ailenin kız çocuğudur. E) Avi: Ailenin erkek çocuğudur. 19. Romanda Ella, okumakta olduğu Aşk Şeriatı adlı romanın yazarı hakkında bilgi sahibi olmak istemiş ve google da A. Z. Zahara ismini aratarak Zahara nın kişisel web sitesine ulaşmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Ella nın bu siteden edindiği bilgiler arasında yer almaz? A) Site de Can Yumurtası adlı bir blog ve aynı ada sahip bir şiir vardır. B) Sitenin tepesinde ağır ağır dönen ve döndükçe beyaz etekleri daireler çizen bir figür bulunmaktadır. C) A. Z. Zahara isminin başındaki A. Aziz demektir. D) Zahara, mesleği fotoğrafçılık olan bir sufidir. E) Zahara, Guatemalalıdır ve orada yaşamaktadır. 17. Romanda Ella yı, Aşk Şeriatı adlı kitabın ilk sayfasını okurken hayrete düşüren konu aşağıdakilerden A) Yazarının hayat hikâyesi ile kendi hayat hikâyesinin birbirine çok benzemesi B) Çocukken yaşadığı bir olayın aynen anlatılması C) Başka bir yazar ismiyle kitabı daha önce okumuş olması D) Birkaç dakika evvel söylediği cümlenin aynısına rastlaması E) Yazar ın, Ella nın ismini söyleyerek kendisine hitap etmesi 20. Romanda Şems, ruhuna bir yoldaş verilmesi için duacı olur ve duasına cevap olarak Bağdat a gitmesi, orada kendisine bir yoldaş verileceği söylenir. Bunun üzerine Şems Bağdat a gider, orada bir zaviyeye misafir olur. Zaviyedeki ilk gününde aralarındaki görüş farklılığından dolayı orada bulunanlardan biriyle tartışır ve ona Musa ile Çoban kıssasını anlatır. Şems in tartıştığı ve kendisine Musa ile Çoban kıssasını anlattığı roman kahramanı aşağıdakilerden A) Kızıl Saçlı Çömez B) Aşçı Dede C) Başkadı D) Baba Zaman E) Çolak Derviş 3

4 21. Aşağıdakilerden hangisi romanda adı geçen dinî kişiliklerden birisi değildir? 24. Aşağıdakilerden hangisi romanın kahramanlarından biri değildir? A) Ferüdiddin-i Attar B) İbn-i Arabî C) Bayezid-i Bistâmî D) Seyyid Burhaneddin E) Abdulkadir Geylanî A) Dilenci Hasan B) Çöl Gülü C) Cengâver Baybars D) Sarhoş Süleyman E) Derviş Osman 22. Romanda Çömez, Bağdat taki zaviyeden ayrılarak Konya ya doğru yola çıkan Şems in peşine takılmış ve Şems in müridi olmak istediğini bildirmiştir. Bunun üzerine Şems Peki o zaman. Mademki benim müridim olmak istersin, işte ilk vazifen diyerek Çömez e bir vazife vermiştir. Şems in Çömez e verdiği ilk vazife aşağıdakilerden A) Yapacakları yolculuk boyunca gördükleri hakkında hiç yorum yapmaması B) Şarap alarak meydanda şarabı içmesi C) O zamana kadar ettiği bütün tövbelere tövbe etmesi D) Yol azığı olarak hazırladığı her şeyi bir dilenciye vermesi E) Zaviyeye dönerek Baba Zaman a ait bir kitabı gizlice alıp getirmesi 25. Romanının kahramanlarından Kimya ile ilgili olarak, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Teyzesi tarafından büyütülür. B) On iki yaşında iken Mevlana ya evlatlık verilir. C) Küçüklüğünden beri sık sık bayılma rahatsızlığı vardır. D) Mevlana nın rahmetli eşi Gevher Hatun ile ruhanî olarak görüşür. E) Şems ile evlenir. 23. Romana göre aşağıdakilerden hangisi Şems in Konya şehrinin önlerinde, henüz şehre girmeden yaşadıkları arasında gösterilemez? A) Konya velilerinden şehre girmek için izin istemesi B) Bir tepede, yaşlı bir meşe ağacının altına oturup şehri seyretmesi C) Köylünün öküzünü küçük gördüğü için köylüden ve öküzünden özür dilemesi D) Birdenbire havanın bulutlanması, yağmurun yağması ve Şems in ıslanmaktan hoşnut olması E) Hiç tanımadığı bir şehre girecek olmasından kaynaklanan hafif bir tedirginlik duyması 26. Romanda Şems öldükten sonra kızıl saçlı bir bezirgân Mevlana ya gelerek; Şems in ölmediğini, Hindistan da bir yerde gizlendiğini, uygun bir zamanda ortaya çıkacağını söyler. Mevlana, Şems in öldüğünü ve bu adamın söylediklerinin yalan olduğunu bildiği halde Bu güzel habere karşılık dile benden ne dilersen. diyerek bu adamı ödüllendirir. Mevlana bu adamı aşağıdakilerden hangisi ile ödüllendirmiştir? A) Bir kese altınla B) Üzerinde bulunan altın sırma işlemeli kadife kaftanla C) Kütüphanesinde kimsenin dokunmasına izin vermediği değerli bir kitapla D) Kendisinde bulunan ve Şems e ait olan bir cüppeyle E) Uzun zamandır bindiği ve çok sevdiği beyaz atıyla 4

5 27. Romanda Mevlana için Şems in katillerini bile affedebilir. Sevmediği tek kişi var: Ben. diyen kişi aşağıdakilerden A) Şeyh Yasin B) Çakal Kafa C) İrşad D) Alaaddin E) Kızıl Saçlı Bezirgân YÛSUF İLE ZÜLEYHA Nazan Bekiroğlu 31. Hikâyede Yûsuf un güzellik şöhretini duyan ve çöller aşıp Yûsuf u ziyarete gelen Bedevi, Yûsuf a aşağıdakilerden hangisini hediye etmiştir? 28. Romanın kahramanlarından olan Sultan Veled, babası Mevlana ile Şems arasındaki manevi bağı hangi iki kişi arasındaki manevi bağa benzetmektedir? A) Yüzük B) Ayna C) Hırka D) Testi E) Tarak A) Hz. Yakup - Hz. Yusuf B) Hz. Peygamber - Hz. Ebubekir C) Hz. Hızır - Hz. Musa D) Hz. Hasan - Hz. Hüseyin E) Hz. İbrahim - Hz. İsmail 29. Aşağıdakilerden hangisi romanda, Mevlana ile Şems in ilk karşılaştıkları esnada yaşanılan sahnelerden biri değildir? A) Şems in, Mevlana nın yoluna çıkması ve kollarını iki yana açarak Mevlana yı durdurması B) Mevlana nın atının huysuzlanması ve Şems in atın kulağına bir şeyler fısıldamasıyla atın sakinleşmesi C) Halkın Büyücü bu adam, ata büyü yaptı diye fısıldaşması D) Şems in Bunca yolu sana bir soru sormaya geldim. diyerek sorusunu sormak için Mevlana dan izin istemesi E) Mevlana nın, Şems e karşı gösterdiği saygısız davranışlardan dolayı, öğrencilerinden birini azarlaması 32. Hikâyede, kardeşleri tarafından kuyuya atılan Yûsuf, kuyuda kaç gün kalmıştır? A) 3 gün B) 5 gün C) 7 gün D) 9 gün E) 10 gün 33. Hikâyede insan dışı bazı varlıklar konuşturularak, onların duygularına yer verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu varlıklardan biri değildir? A) Kurt B) Kuyu C) Ayna D) Bulut E) Rüzgâr 30. Romanda Şems in Konya yı terk etmesi üzerine babasının çok üzüldüğünü gören Sultan Veled, Şems i aramaya çıkmış, şehir şehir dolaşmış ve sonunda onu Fransis adlı bir Hıristiyan keşişle satranç oynarken bulmuştur. Sultan Veled in Şems i bulduğu şehir aşağıdakilerden A) Şam B) Kahire C) Bağdat D) Semerkand E) Kudüs 34. Hikâyede, Züleyha nın tahtırevanıyla geçişi esnasında önüne çıkan ve ondan sadaka olsun diye bir kez gülümsemesini isteyen dilenci aşağıdakilerden A) Eski bir ordu kumandanı B) Sudan illerinden gelen bir bedevi C) Cüzzamlı bir hasta D) Yûsuf E) Potifar 5

6 35. Hikâyede, satılmak için esir pazarına getirilen Yûsuf un değeri arttıkça, Yûsuf u satın alamayacağını bildiği halde Olsun, ben de talibim, talipliğim bilinsin. diyerek, Yûsuf u bir yumak yün karşılığında satın almak isteyen ve bütün pazar halkı ile birlikte satılmakta olan esirleri bile kendisine güldüren kişi aşağıdakilerden A) Hizmetçi Kız B) Çiftçi Dayı C) Zahireci Dede D) Dilenci Çocuk E) Yaşlı Kadın 38. Hikâyede, Yûsuf un zindana atılmasından dolayı kalbinde büyük acılar duyan Züleyha, Yûsuf a bir mektup yazmıştır. Bu mektupla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Züleyha mektubunu Yûsuf a göndermenin yollarını bulamamıştır. B) Züleyha mektubu göndermiş ancak mektup ulak tarafından Yûsuf a ulaştırılmamıştır. C) Züleyha mektuba Yûsuf sözcüğünden başka bir sözcük yazamamıştır. D) Züleyha bir taraftan mektup yazarken diğer taraftan yazdıkları kendiliğinden silinmiştir. E) Züleyha nın mektubu Yûsuf a ulaşmış ve Yûsuf mektubu derin bir içlenmeyle okumuştur. 36. Hikâyede, Züleyha nın yanında iki cariye ve deneyimli bir balıkçı ile çıktığı Nil gezisinde yaşanan olay aşağıdakilerden A) Kayığın delinmesi ve su alması B) Zeliha nın, bir tekne ile karşıya geçirilen esirler içinde Yûsuf u görmesi ve güzelliğine hayran kalması C) Bir gencin, Züleyha ya inci çıkarmak için Nil in sularına dalması ve suda vurgun yemesi D) Cariyelerden birinin rahatsızlanması sonucu gezinin yarıda kesilmesi E) Gezinti esnasında uyuklayan Zeliha nın etkisinde kaldığı önemli bir rüya görmesi 39. Hikâyede, Yûsuf un zindana atılmasından sonra Züleyha uzun bir süre acılarla yaşamış, hiç gülmemiş, kalbi daralmıştır. Ancak bir gün bir olay vesilesiyle Züleyha nın kalbi Yûsuf u yitirdiğinden bu yana hiç olmadığı kadar genişlemiştir. Züleyha nın daralan kalbini genişleten bu olay aşağıdakilerden A) Potifar ın kendisine yeni bir köle hediye etmesi B) Züleyha nın tapınağa giderek Tanrılarından birine dua etmesi C) Dilencinin Züleyha ya gülümsemesi D) Züleyha nın servetinin büyük bir kısmını bir fakire hediye etmesi E) Firavun un Züleyha yı ziyaret etmesi 37. Hikâyede, Yûsuf ile Züleyha arasında yaşanan olaylarda Yûsuf un, (sonuçta Yûsuf zindana atılsa da) aslında suçsuz olduğunu kanıtlayan delil aşağıdakilerden A) Cariyelerden birinin Yûsuf lehine şahitlik etmesi B) Züleyha nın kendini ele veren tavırları C) Züleyha nın Yûsuf a olan duygularını kaleme aldığı bir mektubun bulunması D) Yûsuf un gömleğinin arkadan yırtılması E) Hafiyelerden birinin gerçeği Potifar a anlatması 40. Aşağıdakilerden hangisi hikâyede Yûsuf un, zindanın girişi ile kendi bulunduğu oda arasındaki sekiz kapıdan birine verdiği isimlerden biri değildir? A) Tevbe Kapısı B) Sabır Kapısı C) Azap Kapısı D) Nisyan Kapısı E) Hükümler Kapısı 6

7 41. Hikâyede, Yûsuf zindana atılınca üç gece uyumamış, üçüncü gecenin sabahına doğru uyumuş ve sadece bir farkla çocukluğunda gördüğü rüyanın aynısını görmüştür. Yûsuf un zindandaki rüyası ile çocukluğundaki rüyası arasındaki farkı oluşturan unsur aşağıdakilerden A) Parlak, kocaman, mavi bir yıldız B) Pencereye konan boz renkli bir güvercin C) Gölgesinde serinlediği bir zeytin ağacı D) Ağlayan bir kurt E) Yeşil cüppeli bir adam 44. Hikâyede Yûsuf, Firavun un rüyasını yorumlamasını isteyen Şerbetçi nin isteğini yerine getirerek, rüyayı yorumlamış ve Şerbetçi den, döndüğünde efendisi (Firavun) ne bir soru sormasını istemiştir. Yûsuf un Şerbetçi den, Firavun a sormasını istediği soru aşağıdakilerden A) Tanrıların sana gerçeği göstermiyorlar mı? B) Ne zaman öleceğini bilebilir misin? C) Mısırlı kadınlar neden ellerini kesmişlerdi? D) Kurtlar kuzuları ne zaman korur? E) Babanın son sözlerini hatırladın mı? 45. Hikâyede, Yûsuf zindanda kaç sene kalmıştır? 42. Hikâyede, Yûsuf a rüya yorumlama ilmi verilince Yûsuf ilk olarak kimin rüyasını yorumlamıştır? A) Potifar ın rüyasını B) Firavun un rüyasını C) Kendi rüyasını D) Züleyha nın rüyasını E) Şerbetçi nin rüyasını A) 6 sene B) 9 sene C) 12 sene D) 15 sene E) 18 sene SİNAN A. Turan Oflazoğlu 46. Oyunda, Koro tarafından oyun boyunca tekrarlanan cümle aşağıdakilerden A) Padişahım çok yaşa! B) Aman Allah ım aman! C) Güç ver Tanrım güç ver! D) İyilere iyilik; kötülere kötülük yaraşır. E) Sinan yapar, Süleyman yönetir. 43. Hikâyede, Yûsuf tarafından rüyası Suçun affedilmeyecek kadar büyük bulunacak ve asılacaksın. şeklinde yorumlanan ve kısa bir süre sonra zindanın avlusunda asılan tip aşağıdakilerden 47. Aşağıdakilerden hangisi oyunun kişilerinden olan Gülruh Hatun a ait bir özellik değildir? A) Nöbetçi B) Ekmekçi C) Şerbetçi D) Sihirbaz E) Kayıkçı A) Gülruh ismini ona Mihrimah Sultan vermiştir. B) Ud çalar. C) Sinan ile evlendiğinde on sekiz yaşındadır. D) On bir yıldır evlidir. E) İbrahim isminde bir oğlu vardır. 7

8 48. Oyunda Kanuni, atası Sultan Fatih in eski kanunnamesini esas alarak yeni bir teşkilat kanunu hazırlatmak ister ve Ebussuud Efendi ye Kanunnamenin ilk maddesi açık seçik ve kesin olarak belirtsin ki diye başlayarak ilk maddeyi söyler. Bu madde aşağıdakilerden 51. Oyunda, halkın yeni tanıştığı bir lezzet olarak bir içecekten bahsedilmektedir. Din bilginlerinin içilmesinin haram mı, helal mi tartışmaları arasında, ilk olarak Tahtakale de ve sonrasında İstanbul un çeşitli semtlerinde sıra sıra açılan mekânlarda, günün yorgunluğunu keyifle atmak için içilen bu içecek aşağıdakilerden A) Devlet-i Aliye nin bekasına kastedecek kişi ve kişiler kim olursa olsun ölüm cezası ile cezalandırılır. B) Hangi dinden, hangi soydan olursa olsun bütün uyruklarım birbirine eşittir ve aynı suçu işleyen aynı cezayı görür. C) Mülk padişahındır ve istediğine dilediğince verir. D) Bu kanunnamenin banisi ve koruyucusu Sultan Süleyman dır. E) Osmanlı memleketlerinin tümünde bu kanunname geçerlidir. 49. Aşağıdakilerden hangisi oyunda, Süleymaniye nin ana kubbe kemerlerini taşıyan somaki sütunların temin edildiği yerlerden ya da yapılardan biri değildir? A) Efes Antik Şehri B) Eski Saray C) Kıztaşı semti D) Mısır, İskenderiye E) Şam, Baalbek Harabeleri A) Nargile B) Çay C) Kahve D) Boza E) Salep 52. Oyunda, Süleymaniye nin inşası sırasında İstanbul halkının karşı karşıya kaldığı ve Kanuni den çözüm beklediği sorun aşağıdakilerden A) Yangın B) Su sıkıntısı C) Çiçek hastalığı D) Uzun süren seferler E) Rüşvet 53. Aşağıdakilerin hangisinde, oyunun kişilerinden birine dair yanlış bir bilgiye yer verilmiştir? A) Sinan: Kayseri nin Ağırnas köyünde doğmuştur. B) Mihrimah: Sadrazam ile evlidir. C) Davut: Ustası Sinan ı canı gibi sever ve her şeyini ona borçlu olduğunu düşünür. D) Karahisarî Hasan Çelebi: Süleymaniye nin yazılarını yazan hattattır. E) Sarhoş İbrahim: Şarap içip sarhoş dolaştığı için hapse atılır. 50. Oyunda Kanuni, Avrupa daki saltanatın tamamlanamamasını aşağıdakilerden hangisine bağlamaktadır? A) Savaş araç ve gereçleri bakımından Avrupa dan geri kalmaya başlanmasına B) Katolikler ile Protestanlar arasındaki anlaşmazlıklara C) Tabi sınırlar bakımından Osmanlı Devleti nin doyum noktasına ulaşmasına D) İran ın rahat durmayıp, Osmanlı ya karşı Batı ile işbirliği yapmasına E) Çıkarılacak olan yeni teşkilat kanununun gecikmesine 54. Oyunda Kanuni, iki şairin kendi zamanının şairleri olmasından dolayı haz duyduğunu söyler. Bu iki şair aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? A) Ruhî - Hayalî B) Hayalî - Bakî C) Bakî - Fuzulî D) Zatî - Ruhî E) Fuzulî - Zatî 8

9 55. Oyunda, Süleymaniye nin bitirilemeyişini parasızlığa yorarak Süleyman a bir torba mücevher gönderen ve Süleyman ın, Sinan a: Bak dışarıdan nasıl görünmekteyiz sayende şeklinde öfkeyle çıkışmasına sebep olan devlet adamı aşağıdakilerden A) Fransa Kralı Fransuva B) İran Şahı Tahmasb C) İspanya Kralı II. Felibe D) Rus Çarı Korkunç İvan E) İngiltere Kralı Sekizinci Henry 58. Oyunda, Süleymaniye Camii nin yankı üretme gücünü ölçmek için Sinan nasıl bir teknik denemiştir? A) Dört sütuna dört adam yerleştirmiş ve bir ağızdan Süleyman diye seslendirmiştir. B) Ana kubbenin altına sırtüstü uzanarak Sinan diye bağırmıştır. C) Cami içinde nargile içmiştir. D) Güvercinler uçurup kanat seslerini dinlemiştir. E) Mısır dan sesi emerek depolayan ve yankılanma şiddetini gösteren taşlar getirtmiştir. 56. Oyunda, kendisinden Belki insanlık kadar eskidir rüşvet; ama gelişip bir düzene konmasını ona borçludur bu devlet şeklinde bahsedilen kişi aşağıdakilerden A) Rüstem Paşa B) Erzurum Beylerbeyi C) Rumeli Kazaskeri D) Ebussuud Efendi E) Anadolu Kazaskeri 59. Oyunda Sinan, Süleymaniye için ayrılan ödeneği değişik amaçlar ve inşaat malzemesini kendi çıkarları için kullandığı iddiasıyla mahkeme edilir. Mahkeme heyeti Ebussuud Efendi, Anadolu Kazaskeri ve Rumeli Kazaskeri nden oluşmaktadır. Sinan ın duruşması başlamadan önce Rumeli ve Anadolu Kazaskerleri tarafından Ebussuud Efendi ye bazı davalar danışılarak, bu davalar hakkında onun karar vermesi istenir. Aşağıdakilerden hangisi bu bölümde bahsi geçen davalardan biri değildir? A) Mallarının parasını ödediği halde henüz teslim alamadan malları yolda çalınan tacirin davası B) Bakır kaplarını kalaylamadığı için müşterisi zehirlenen aşçının davası C) Çöreklerin tereyağı ve un miktarında iki kere hile yapmış olan bir fırıncının davası D) Baykuşu çarmıha geren bir Venediklinin davası E) Ak sakalını kına ile boyayan kişinin davası 60. Oyunda, Süleymaniye nin inşası bitip, Süleyman Sinan a Dile benden ne dilersen deyince Sinan, Süleyman dan ne dilemiştir? 57. Aşağıdakilerden hangisi oyunda, Harun un Sinan ile ilgili düşüncelerinden biri değildir? A) Sinan dan önceki Mimarbaşı olan Acem Ali Sinan dan daha iyi bir mimardır. B) Kılı kırk yaran gereksiz bir titizliğe sahiptir. C) Kendi değerini arttırmak için Süleymaniye nin bitirilişini kasten uzatmaktadır. D) Süleymaniye ile ilgileniyor gibi yapıp ailesiyle bile ilgilenmemektedir. E) Yaşlı, içi geçmiş ve bitmiş biridir. A) Bundan sonra bir eseri vaktinden önce bitirmesini istememesini B) Sonsuza dek Sultan Süleyman a yakın olabilmek için Süleymaniye ye yakın bir yere gömülmesini C) Küçük ve Büyük Çekmecelere birer köprü yapabilmesi için ödenek çıkarılmasını D) Kendi adını taşıyan ulu bir yapıyı inşa etmesine izin vermesini E) Süleymaniye arazisi için evleri istimlâk edilen halkın paralarının bir an önce ödenmesini 9

10 MAVİ KUŞ Mustafa Kutlu 61. Hikâyede Beşir Ağa nın, geciktikleri için önemli siyasi misafirlerini karşılayamayacağı endişesi ile fazlaca söylenmesi ve eliyle Kenan a doğru tehdit makamında hareketlere kalkışması karşısında Beşir Ağa ya sinirlenen Kenan, aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur? A) Mavi Kuş u durdurmuş, otobüsten inerek bir taşın üzerine oturmuştur. B) Mahkûm ile Beşir Ağa nın yerini değiştirmiştir. C) Otobüsü çok hızlı sürmeye başlamış ve tüm yolcuları korkutmuştur. D) Şoför koltuğuna pek de tecrübeli olmayan Seyfi yi oturtmuştur. E) Beşir Ağa yı otobüsten indirmiştir. 62. Hikâyede, kendisine Hacı ismi verilerek kişileştirilen, gecikince Yahu nerde kaldı bizim hacı? sorusunun muhatabı olan ve kasaba ahalisinden sayılan hayvan aşağıdakilerden A) Keçi B) Leylek C) Kedi D) Kaz E) Saksağan 64. Aşağıdakilerden hangisi hikâyeye adını veren otobüse ait özelliklerden biri değildir? A) 1967 model bir BMC dir. B) Kapısının üzerinde beyaz boya ile yapılmış bir kuş resmi vardır. C) Camlarının çoğu çatlaktır ama kırığı yoktur. D) Motor kapağının en ucunda bir dağ keçisi heykelciği bulunmaktadır. E) Arkasına monte edilmiş metal bir merdiveni vardır. 65. Hikâyede Muavin Seyfi, yemekte olduğu yarım ekmek - köfteyi kapıp kaçan köpeğe nasıl davranır? A) "Herkes nasibini yer." der ve köpeği hoş görür. B) Yerden bir taş parçası alarak köpeğin peşinden koşar ve taşı köpeğe fırlatır. C) Kuyruğuna küçük bir konserve tenekesi bağlar. D) Ani bir hareketle köpeğin canını çok yakan bir tekme savurur. E) Köpeği yakalar ve Mavi Kuş un bagajına kapatır. 63. Aşağıdakilerden hangisi hikâyedeki kasabaya ait mekân isimlerinden biri değildir? A) Çardaklı Kahve B) Aynalı Lokanta C) Sefa Oteli D) Ceneviz Sokağı E) Sırçalı Medrese 66. Hikâyede Mavi kuş istasyona yanaşınca, alınan bir ihbar üzerine eşyaların kontrolü için polis ve jandarma tarafından çember içine alınır. Bu arada beklenmedik bir olay gerçekleşir ve operasyonun kendisi için gerçekleştirildiğini zanneden bir yolcu, kimsenin bilmediği bir suçu itiraf ederek teslim olur. Bu yolcu aşağıdakilerden A) Kuyumcu Nazım Efendi B) Avcı Bilal C) Esansçı D) Beşir Ağa E) Doktor Yahya 10

11 67. Hikâyede, otobüsün kalkmasını geciktiren son yolcu aşağıdakilerden A) Doktor Yahya B) Hasta Kadın C) Mahkûm D) Seyfi E) Erol 70. Hikâyede, Şoför Kenan ın otobüsü durdurup, kerpeten gibi parmaklarıyla Kuyumcu Nazım Efendi nin yakasını kavrayarak, neredeyse ayaklarını yerden kesecekmiş gibi havaya kaldırmasının nedeni aşağıdakilerden A) Ayakaltındaki valizini koridordan almak istememesi B) Mahkûm u rencide edecek tarzda konuşması C) Yol ücretini ödememekte direnmesi D) Kenan ın kucağındaki kediye laf etmesi E) İkram edilen hıyar, domates ve maydanozu almak istememesi 68. Hikâyede Kemal in, kendisini Gül e MTA da mühendis olarak tanıtsa da hikâyenin ilerleyen bölümlerinde aslında başka bir meslekten olduğu anlaşılır. Kemal in gerçek mesleği aşağıdakilerden A) Öğretmen B) Saatçi C) Mimar D) Polis E) Mobilyacı 71. Hikâyede Doktor Yahya, eşi tarafından, başka bir varlığa duyduğu sevgi ile kendisine duyduğu sevgi arasında bir tercih yapmak zorunda bırakılmış ve bu durum onun eşinden ayrılmasına sebep olmuştur. Doktor Yahya nın eşinden ayrılmasına sebep olan bu sevgi aşağıdakilerden A) Müzik sevgisi B) Kitap sevgisi C) Hayvan sevgisi D) Arkadaş sevgisi E) Meslek sevgisi 69. Hikâyede, yolcuların otobüsteki oturuş düzeni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ağa ile Kâhyası sağ ön koltukta B) Ecnebi çift şoförün arkasında C) Gül ile Kemal ecnebi çiftin arkasında D) Murat ile Neşe, Gül ile Kemal in arkasında E) Jandarmalar ve Kelepçeli Mahkûm arka beşlide 72. Aşağıdakilerden hangisi, hikâyenin olay zinciri içerisinde yer almaz? A) Genç bir adamın otelin üst kat penceresinden olup bitenleri dürbünle gözetlemesi B) Erol un otobüse kaçak yolcu olarak binmesi C) Kenan ın Mavi Kuş u satılığa çıkarıp vazgeçmesi D) Hasta kadının mola verilen bir handa ölmesi E) Hikâyenin sonlarına doğru yüksek bir ses ile STOP diye bağırılması ve ışıkların yanması 11

12 73. Hikâyede, geçeceği derenin içine çukur kazarak otobüsün dereye saplanıp kalmasına sebep olan kişi aşağıdakilerden A) Koto Bayram B) Kara Şalvarlı C) Meczup Derviş D) Adil Usta E) Deli Çoban MEHMED ÂKİF Sezai Karakoç 76. Eserde, çocukluğu ile ilgili bilgiler verilirken Âkif in üç ayrı değerin sentezi olan bir çocuk olduğu belirtilmektedir. Bu üç ayrı değer aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? 74. Hikâyenin önemli kişilerinden biri olan Avcı Bilal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kenan ın Mavi Kuş u almasına yardım etmiştir. B) Kasabanın ileri gelen ailelerinden birinin çocuğudur. C) Karısı doğum esnasında ölmüştür. D) Dağlarda gezer ama kendisi avlanmadığı gibi başkalarının avlanmasına da izin vermez. E) Kenan ın dayısının oğludur. A) Realizm, Romantizm, Sembolizm B) Tanzimat edebiyatı, Servet-i Fünûn edebiyatı, Millî edebiyat C) Doğu İslamlığı, Batı İslamlığı, Merkez İslamlığı D) Arap dili, Fars dili, Türk dili E) İman, ibadet, ahlak 77. Eserde Âkif in; dönemin siyasal şartları gereği çevresinde konuşulanlardan kulağına çalındığı, gerçek anlamını kavrayamadığı halde günlerce tekrarladığı belirtilen cümle aşağıdakilerden A) Ümmetçilik iyidir. B) Padişahım çok yaşa! C) Vatan müebbet bir ülkedir: Turan! D) Padişah tahttan indirildi. E) Ya istiklal ya ölüm! 75. Hikâyede Doktor Yahya, Kemal e; Kenan ın deliliklerinden bahsederken Ben yirmi yıldır bu arabayla gider gelirim. Bir keresinde bu Kenan ne yaptı biliyor musunuz? Yarı yoldan kasabaya geri döndü. der ve bu dönüşün sebebini söyler. Buna göre Kenan ın yarı yoldan kasabaya dönüş sebebi aşağıdakilerden A) Yolculardan birine kızması B) Bir yolcunun eksik olması C) Yolculardan, kendisi hakkında kasabada söylentilerin dolaştığını öğrenmesi D) Kedisini kasabada unutması E) Günlerden Çarşamba olduğu halde Perşembe zannetmesi 78. Eserde, II. Meşrutiyet (1908) ile ilgili değerlendirmeler arasında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? A) Askerî bir devrimdir. B) Tamamen dış mihraklar tarafından tertip edilmiştir. C) Gerçekleşmesinde Tanzimatçı fikirlerin de etkisi vardır. D) Padişah ve kadrosu devrilmiş fakat devrimciler sonrasında ne yapacaklarını şaşırmışlardır. E) Batıcılık, Türkçülük ve İslamcılık adı altında üç ana düşünce gelişmiştir. 12

13 79. Eserde, doğru yolu gösteren; Allah uğrunda can verenlerin, kanlarını sebil edenlerin dili ve destanı olan iki düşünce ve fikir dergisinden bahsedilmektedir. Bu iki dergi aşağıdakilerden A) İçtihat - Sebilürreşat B) Yeni Mecmua - Türk Yurdu C) Sırat-ı Müstakim - Yeni Mecmua D) Türk Yurdu - İçtihat E) Sırat-ı Müstakim - Sebilürreşat 82. Eserde Âkif in, Mısır da kaldığı dönemde Kur'an-ı Kerim tercümesi yaptığı, fakat tercümeyi yaktığı veya bir hazineyi gömercesine saklattığı vurgulanmaktadır. Âkif in, kendi yaptığı bu Kur'an-ı Kerim tercümesini yakma veya saklatma sebebi aşağıdakilerden A) Hatalarla dolu olabileceği endişesine sahip olması B) Yanlış ve kötü niyetlerle kullanılacağı korkusuna kapılması C) Kur'an tercümesinin yasaklanması D) Tercümeyi yayımlamaması gerektiği şeklinde yorumladığı bir rüya görmesi E) Bir arkadaşının tavsiyesini dinlemesi 80. Eserde, yıllarındaki Âkif, aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmaktadır? A) Mütefekkir Âkif B) Hayalci Âkif C) Mücadeleci Âkif D) Mütevekkil Âkif E) Reformist Âkif 83. Eserin Şiiri bölümünde, Âkif in şiirlerinde bulunan genel özellikler belirtilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir? A) Şiirinin konusu olan hayat ın zaman kategorisi, şimdiki zamandır. B) Bütün cepheleriyle toplum masaya yatırılır. C) Son derece realist, hatta yer yer natüralisttir. D) Divan edebiyatı mazmunlarına sık sık rastlanır. E) Hayatın acı tablolarını yansıtırken şiirlerinin hikâyeleştiği görülür. 81. Eserde Âkif in, halkın alışılmamışa olan uymazlığından dolayı değiştiği söylenen asıl ismi aşağıdakilerden A) Ragif B) Fariğ C) Refiğ D) Gafur E) Akil 84. Eserde, aşağıdakilerden hangisi Âkif in şiirine tesir eden şartlar arasında yer almaz? A) Doğu manzum hikâyeciliği B) İslam ideali C) Tarihin en trajik dönemlerini yaşayan bir devlet ve bir millet D) Müsbet bilgiler tahsili E) Çağın psikanalitik yöntemleri 13

14 85. Eserde, Cihan Harbi ve İstiklâl Savaşları bitip devrimler başlayınca Âkif in sustuğu belirtilmekte ve Âkif in bu yılları için bir tanımlama yapılmaktadır. Bu tanımlamayı ifade eden seçenek aşağıdakilerden A) Suskun yılları B) Müteessir yılları C) Boykot yılları D) Kaçış yılları E) Yitik yılları 88. Eserde, Âkif in şiirlerini daha iyi anlayabilmek ve aynı dünyanın tamamlanmış iki cephesini birden yakalamak için Âkif ile birlikte düşünülmesi ve anlaşılması gerektiği vurgulanan şair aşağıdakilerden A) Mehmet Emin Yurdakul B) Necip Fazıl Kısakürek C) Ahmet Haşim D) Yahya Kemal E) Tevfik Fikret 86. Eserde, Bir cemiyetin muayyen bir devrini ifade eden Safahat ı sosyolojik bir bakışla şöyle vasıflandırabiliriz denilmiş ve Safahat ın yedi bölümü de ayrı ayrı vasıflandırılmıştır. Eserdeki vasıflandırmaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Üçüncü Safahat (Hakkın Sesleri): Değer hükümleri B) Dördüncü Safahat (Fatih Kürsüsü'nde): Geçmişle hesaplaşma C) Beşinci Safahat (Hatıralar): Sosyolojik çizgiler D) Altıncı Safahat (Âsım): Tarihî destansı yapı ve gelecek zaman E) Yedinci Safahat (Gölgeler): Metafizik 89. Eserdeki Âkif in Doğumu başlıklı yazının ana düşüncesi aşağıdakilerden A) Âkif in doğduğu semt olan Fatih in, İslam ın en doğru şekilde anlaşılarak yaşanan yerlerden biri olduğu B) Âkif in doğduğu yıllarda Osmanlı Devleti nin askerî, siyasî ve ekonomik açıdan büyük zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldığı C) Ölümün Âkif için bir başlangıç olduğu, Âkif in gün gün ölen biri değil, saat saat doğan biri olduğu D) Fikirlerine değer verilmeyecek ise Âkif in doğum ve ölüm günlerini özel bir gün şeklinde hatırlamanın gereksizliği E) Âkif in gerçek doğumunun İstiklâl Marşı nı kaleme aldıktan sonra gerçekleştiği 87. Eserde, Âkif in Mısır da yazdığı şiirlerin Safahat ın hangi bölümünü oluşturduğu belirtilmektedir? A) Gölgeler B) Âsım C) Hatıralar D) Hakkın Sesleri E) Necid Çöllerinde 90. Aşağıdakilerden hangisi Mehmed Âkif adlı eserde yer alan Âkif şiirlerinden biri değildir? A) Şark ın Yegâne Dâhisine B) Bülbül C) Çanakkale Şehitlerine D) Pek Hazin Bir Mevlid Gecesi E) Leyla 14

15 ŞİİRLER ( ) Hüsrev Hatemi 91. Şair in Ölü Sözcükler Gömütlüğü nde yerini almasını istediği ve Ey hitabı ile birlikte şiirinin başlığı olarak kullandığı sözcük aşağıdakilerden A) Ölüm B) Sevda C) Gençlik D) Hayat E) Özlem 94. Eserde "Türk Dilinin En Büyük Şairine Rubaîler" başlığı altında iki rubaîye yer verilmiştir. Bu rubaîlere göre Türk Dili'nin en büyük şairi aşağıdakilerden A) Fuzulî B) Mevlana C)Yunus Emre D) Abdülhak Hamit E) Yahya Kemal 92. Eserdeki Postnişin şiirinde, şairin; yüreğinin değişmez, sürekli ve ebedî postnişini olarak gördüğü duygu aşağıdakilerden A) Keder B) Hasret C) Neşe D) Korku E) Aşk 95. Güçlüydü günahlar, güçlüydü peygamberler Tanrım, biz ne kadar da güçsüz kaldık. Veliler, ıztırapların çocuklarıydı, Biz ıztıraptan da, zevkten de, senden de öksüz kaldık. 93. Aşağıdakilerden hangisi eserin bölümlerinden biri değildir? "Şiirler" adlı eserden alınan ve yukarıda tamamı verilen şiirin başlığı aşağıdakilerden A) Tapu Sicil Muhafızı B) Akşam Gümrükçüleri C) Eski Kentte Bir Gece D) Grili Çocuk E) Zamanın Renkleri A) Münacat B) Na t C) İlahi D) Dua E) Methiye 15

16 96. Çünkü ne zaman unuttumsa seni Gözlerin yeniden çizdi yüzünü. Yukarıdaki mısralar, eserdeki bir şiirin etkileyici bir biçimde bitmesini sağlamış ve eserin açıklamalar bölümünde de belirtildiği gibi, birbirinden habersiz olarak bazı şairlerimizin takdirlerini kazanmıştır. Bu mısraların ait olduğu şiir aşağıdakilerden A) Yaşlılar Korosu B) Yine de C) Zamanın Sesleri D) İstanbul Şarkısı E) Lengerendaz Yürek 99. Eserde, hem başlık hem de içerik olarak bir kişiye yazılmış olma özelliğini taşıyan tek şiir bulunmaktadır. Bu şiir aşağıdakilerden A) Cahit Zarifoğlu B) Heyder Baba C) Ömer Hayyam D) Mehmet Âkif E) Şeyh Galip 97. Eserin açıklamalarında Lodosçu bölümündeki bir şiir ile İstikbal Diken Terzi bölümündeki bir şiir için aynı açıklamalar geçerlidir denilmektedir. Buna göre; bu iki şiir aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? A) Mondros Şarkısı - Zamanın Sesleri B) Beykozlu Orfe - Ölümün ilk Anları C) Anılar Kuyumcusu - Pastoral Ağıt D) Derviş ve Ölüm - Rumeli Rüzgârı E) Dertli Yıllar - İstanbul a Ağıt 98. Eserde Dertli Yıllar şiirinin I. III. IV. ve V. bölümleri hep aynı mısra ile sonlanmaktadır. Bu mısrada kullanılan cümle aşağıdakilerden 100. Şiirler adlı eserin açıklamalar bölümünde, Gidenler Kasidesi nin üç kere tekrarlanan giriş cümlesi ile Hz. Muhammet (sav) e sunulan Kaside-i Bürde nin giriş cümlesinin aynı olduğu belirtilmektedir. Gidenler Kasidesi aşağıdakilerden hangisi ile başlamaktadır? A) Kalbimse kıyıda kaybolur, biter. B) Çünkü çirkâb ve çamur çoğalmıştır. C) Kulağım hep aynı sestedir. D) Uzaklaş ama yavaş, ne bu telaş. E) Demiryolu misali önümüzde. A) Gümüş tebessümün, güneş başınla B) Gam kervanı diye başlayamam ki söze C) Suat ı götürdüler D) Eser kalmasın esrikliğimden E) Bir ses dolduruyor kulaklarımı 16

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim

Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim İSTANBUL YEDİ TEPE Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim Camisi, 6. tepede Mihrimah Sultan

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen Yayın no: 169 VEFA VE CÖMERTLİK ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 5523 15 2 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

temlerini işlediği şiirlerinden bazıları: Yol Düşüncesi, Sessiz Gemi, Rintlerin Akşamı, Ufuklar, Mehlika Sultan.

temlerini işlediği şiirlerinden bazıları: Yol Düşüncesi, Sessiz Gemi, Rintlerin Akşamı, Ufuklar, Mehlika Sultan. TANITIM: 1912 den sonra şiir ve dil üzerinde yoğunlaşan Yahya Kemal, tarih, dünya görüşü ve aşk konuları çerçevesinde eserini oluşturdu. Mükemmel ve öz şiir anlayışını benimseyen şairin şiirlerinin sayısı

Detaylı

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye Zehra Aydüz, 1971 Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

Kazanım: : Vatanımız için mücadele eden insanların fedakarlıklarını öğrenerek vatanseverlik duygusunu artırır.

Kazanım: : Vatanımız için mücadele eden insanların fedakarlıklarını öğrenerek vatanseverlik duygusunu artırır. MUSTAFA KARAŞAHİN İLKOKULU 4. SINIFLAR DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMASI MART 2016 SINIFI DEĞER ADI.-. BARIŞ VE VATANSEVERLİK Kazanım: : Vatanımız için mücadele eden insanların fedakarlıklarını öğrenerek vatanseverlik

Detaylı

Siirt'te Örf ve Adetler

Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te diğer folklor grupları gibi örf ve adetlerde ke NİŞAN Küçük muhitlerde görülen erken evlenme adeti Siirt'te de görülür FLÖRT YOK Siirt'te nişanlıların nişandan evvel birbirlerini

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR. 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa

5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR. 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa 1. Kıssa nedir? 5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa 2. Kıssa nedir? a) Mucizedir b) Efsanedir c)

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Akıllı Kral Süleyman

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Akıllı Kral Süleyman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları...

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... Hatta Tarsuslular. Dünyanın öbür ucundan gelen Japonlar,Koreliler,Almanlar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı

Kars Fethiye Camii önünde

Kars Fethiye Camii önünde 27 HAZİRAN 2010 PAZAR Yusufeli nden ayrıldık, hava kararmadan KARS a girdik. Ben Kars a ilk defa geliyordum. Önce Kale mahallesine gittik. Kars Kalesi ni uzaktan gördük. Bayrak dalgalanıyor. Kale Mahallesi

Detaylı

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir.

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir. YAZIM KURALLARI BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI *Bitmiş cümleler büyük harfle başlar. İnanmak, başarmanın yarısıdır. * Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı.

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı. MUSA TAKCI KİMDİR? İyi bir öğretmen, koruyucu bir ağabey, saygılı bir evlat, şefkatli bir baba, merhametli bir eş, çok aranan bir kardeş, güçlü bir şair, disiplinli bir yazar, hayırlı bir insan, güzel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014)

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) Tarih: 27 Haziran 2014 Cuma Teravih Saati 22.40 22.40 Nizamettin Sevil Nuri Osmaniye Camii İmamı Tarih: 28 Haziran 2014

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1

MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1 MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1 Türk edebiyatında Mehmet Akif kadar hayatı, edebiyat anlayışı ile şiirleri arasında büyük bir uygunluk bulunan pek az şair vardır. 2 Akif II. Meşrutiyet in ilan edildiği

Detaylı

Hikaye uzak bir Arap Alevi köyünde geçer. Ararsanız bambaşka versiyonlarını da bulabilirsiniz, hem Arapça hem Türkçe.

Hikaye uzak bir Arap Alevi köyünde geçer. Ararsanız bambaşka versiyonlarını da bulabilirsiniz, hem Arapça hem Türkçe. Sitti Cemili ve Meryem im Ben çocukken pek çok Arapça hikâye dinledim anneannemden. Sitti Cemili den anneanne diye bahsetmek de tuhafmış. Arapça da onun adı Sitti yani benim ninem. Söylemeden geçemeyeceğim,

Detaylı

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA Değerli Üsküdarlılar; Çanakkale Zaferi, hem dünya tarihi açısından, hem de milletimiz için bir dönüm noktasıdır. Mehmetçik burada, tarihe sığmayacak bir kahramanlık

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ 2 www.mirasimiz.org.tr KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ Kudüs, Müslümanlarca kutsal sayılan bir şehirdir. Yeryüzündeki ikinci mescid, Müslümanların ilk

Detaylı

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ 3 GÜN 2 GECE 23-27 NİSAN 2014 İSTANBUL "Orada, Tanrı ve insan, doğa ve sanat hep birlikte, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ADIM ADIM TÜRKİYE

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ADIM ADIM TÜRKİYE Bu yaz ailemle tatile çıktık. Önce Rize ye gittik. Oradan da Trabzon a geçtik. En son da Kayseri ye uğrayıp tatilimizi bitirerek eve geri döndük. 1- Nihal in tatilde uğradığı şehirler göz önüne alındığında,

Detaylı

IX. HAFTA HİN 412 KLASİK SANSKRİT EDEBİYATINDAN SEÇMELER

IX. HAFTA HİN 412 KLASİK SANSKRİT EDEBİYATINDAN SEÇMELER IX. HAFTA HİN 412 KLASİK SANSKRİT EDEBİYATINDAN SEÇMELER Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hindoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. H. Derya Can Kaynakça Çağdaş, K. (1964). Kalidasa nın Gençlik

Detaylı

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut Havada bulut Sen bunu unut 8 TEK TEK TEKERLEME Öğrendiğim ilk tekerlemeyi hatırlamıyorum ama; çocukluğuma dönüp, baktığımda onlarca tekerleme arasından ikisinin öne çıktığını çok net görüyorum. Bir tanesi,

Detaylı

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/2012 23:14 1.Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri Beş Hececiler grubunda yer alır? A) Orhan Veli Kanık Ahmet Kutsi Tecer B) Yusuf Ziya Ortaç Faruk Nafiz Çamlıbel

Detaylı

Samed Behrengi. Sevgi Masalı. Çeviren: Songül Bakar

Samed Behrengi. Sevgi Masalı. Çeviren: Songül Bakar Samed Behrengi Sevgi Masalı Çeviren: Songül Bakar Samed BEHRENGİ Azeri asıllı İranlı yazar Samed Behrengi, 1939 da Tebriz de doğdu. Öğretmen okullarında öğrenim gördükten sonra Tebriz Üniversitesi İngiliz

Detaylı

MALTEPE SİHİRLİ GEMİLER ANAOKULU MAYIS AYI BÜLTENİ 3 YAŞ

MALTEPE SİHİRLİ GEMİLER ANAOKULU MAYIS AYI BÜLTENİ 3 YAŞ MALTEPE SİHİRLİ GEMİLER ANAOKULU MAYIS AYI BÜLTENİ 3 YAŞ MAYIS AYI PSİKOLOJİ BÜLTENİ ÇOCUKLARDA YARDIMSEVERLİK Çocuklar küçük yaşlarda özellikle 3 yaşına kadar oldukça benmerkezci ve kendilerine yönelik

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

VATAN ŞAİRİ MEHMET ÂKİF ERSOY

VATAN ŞAİRİ MEHMET ÂKİF ERSOY VATAN ŞAİRİ MEHMET ÂKİF ERSOY 1873-1936 HAYATI Mehmet Âkif Ersoy, 1873 yılının aralık ayında İstanbul'da, Fatih ilçesinin Karagümrük semtinde Sarıgüzel mahallesinde dünyaya geldi. Annesi Buhara'dan Anadolu'ya

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Kral Davut (Bölüm 2)

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Kral Davut (Bölüm 2) Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Kral Davut (Bölüm 2) Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Detaylı

NİŞANTAŞI AKADEMİ MART AYI AYLIK BÜLTENİ YILDIZLAR SINIFI

NİŞANTAŞI AKADEMİ MART AYI AYLIK BÜLTENİ YILDIZLAR SINIFI NİŞANTAŞI AKADEMİ MART AYI AYLIK BÜLTENİ YILDIZLAR SINIFI GÜNLERİMİZ PAZARTESİ (OYUNCAK GÜNÜMÜZ) SALI (KİTAP GÜNÜMÜZ) ÇARŞAMBA (PAYLAŞIM GÜNÜMÜZ) PERŞEMBE (GÖSTER ANLAT GÜNÜMÜZ) CUMA (GEZİ GÜNÜMÜZ) BELIRLI

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( )

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( ) (1874-1931) Servet-i Fünun akımının önemli romancılarından biri olan Mehmet Rauf, 1875 de İstanbul da doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, bir sağlık kurumunda çalışan bir memurdu. Önce Balat ta ki Defterdar

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN

HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN 2 Halide Edib Adıvar ın Can Yayınları ndaki diğer kitapları: Sinekli Bakkal, 2007 Ateşten Gömlek, 2007 Handan, 2007 Mor Salkımlı Ev, 2007 Türk ün Ateşle İmtihanı,

Detaylı

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ 1.GÜN 24 Mayıs 2015 Pazar Ankara Tahran 2. GÜN 25 Mayıs 2015 Pazartesi Tahran Tebriz Saat 18.00 de Ankara Esenboğa Havalimanı Dış hatlar servisinde

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İlk Kilisenin Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2016-2017 OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR YARIŞMALARIMIZ Güzel Şiir Okuma Yarışması Şehitler Ölmez Konulu Resim Yarışması Kainatın Efendisi Peygamber Efendimiz (SAS) Konulu Kompozisyon

Detaylı

II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI. 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE. 09:30-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları

II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI. 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE. 09:30-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE 09:30-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları Birinci Oturum (10.00-11.00) Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ömer ÇAKIR 10.00-10.15

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

Tanrı Köle Yusuf u Onurland- ırıyor

Tanrı Köle Yusuf u Onurland- ırıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Köle Yusuf u Onurland- ırıyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

İÇİNDEKİLER FARE İLE KIZI 5 YUMURTALAR 9 DÜNYANIN EN AĞIR ŞEYİ 13 DEĞİRMEN 23 GÜNEŞ İLE AY 29 YILAN 35 ÇINGIRAK 43 YENGEÇ İLE YILAN 47

İÇİNDEKİLER FARE İLE KIZI 5 YUMURTALAR 9 DÜNYANIN EN AĞIR ŞEYİ 13 DEĞİRMEN 23 GÜNEŞ İLE AY 29 YILAN 35 ÇINGIRAK 43 YENGEÇ İLE YILAN 47 İÇİNDEKİLER FARE İLE KIZI 5 YUMURTALAR 9 DÜNYANIN EN AĞIR ŞEYİ 13 DEĞİRMEN 23 GÜNEŞ İLE AY 29 YILAN 35 ÇINGIRAK 43 YENGEÇ İLE YILAN 47 KUYUDAKİ TİLKİ 49 TİLKİ ON YAŞINDA, YAVRUSU ON BİR 51 KURT, TİLKİ

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Tanrı dan gönderilen Adam

Tanrı dan gönderilen Adam Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı dan gönderilen Adam Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Ay Yine Gecikti. Ferhat Şahnacı

Ay Yine Gecikti. Ferhat Şahnacı Ay Yine Gecikti Ferhat Şahnacı 4 TEŞEKKÜRLER Şiirlerimi okuyarak değerli görüşlerini okuyucuyla paylaşan Sayın Ataol Behramoğlu na, şiirlerimi yönettiği sanat ve edebiyat dergilerinde yayınlayan Sayın

Detaylı

MİMAR SİNAN. Hazırlayan : Doç. Dr. Yavuz Unat. Mimar Sinan

MİMAR SİNAN. Hazırlayan : Doç. Dr. Yavuz Unat. Mimar Sinan MİMAR SİNAN Hazırlayan : Doç. Dr. Yavuz Unat Mimarlık tarihinin en büyük mimarlarından birisidir. Koca Sinan olarak tanınan Mimar Sinan 1489 da Kayseri nin Gesi bucağının Ağırnas köyünde doğdu. Çocukluğu

Detaylı

Server Dede. - Server baba şu Bektaşilerin bir sırrı varmış nedir? Diye takılır, sula sorarlardı.

Server Dede. - Server baba şu Bektaşilerin bir sırrı varmış nedir? Diye takılır, sula sorarlardı. Server Dede Sultanahmet Meydanı nda Tapu ve Kadastro Müdürlük binasının arka tarafına geçerseniz, bir incir ağacının altında 1748 tarihli enteresan bir mezar görürsünüz. Mezarın baş kitabede buradan yatan

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı

İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A) Kaç liralık fatura kesilecek? B) Oraya gidip de ne iş yapacaksın? C) Ne kadar güzel konuşuyor

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman

Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: Bob Davies ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Giresun Üni. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Bl. : : /

ÖZGEÇMİŞ. : Giresun Üni. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Bl. : : / 1. Adı Soyadı : Fikret USLUCAN ÖZGEÇMİŞ Adres Telefon E-posta : Giresun Üni. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Bl. : : fikret.uslucan@giresun.edu.tr / f_uslucan@hotmail.com. Doğum Tarihi : 04.04.1965. Unvanı

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

Dört öğrenci sabahleyin uyanamamışlar ve matematik finalini kaçırmışlar, ertesi gün hocalarına gitmişler, zar zor ikna etmişler. Arabaya bindik yolda

Dört öğrenci sabahleyin uyanamamışlar ve matematik finalini kaçırmışlar, ertesi gün hocalarına gitmişler, zar zor ikna etmişler. Arabaya bindik yolda Bir gün sormuşlar Ermişlerden birine: Sevginin sadece sözünü edenlerle, onu yaşayanlar arasında ne fark vardır? Bakın göstereyim demiş Ermiş. Önce sevgiyi dilden gönle indirememiş olanları çağırarak onlara

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? 1. A. Şehirde yaşıyanlar bazı kurallara uymak zorunda. 2. B. Suriye, Türkiye nin güney komşusudur. 3. C. Kırlarda benbeyaz papatyalar vardı.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: Bob Davies ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 ADI : SOYADI:. SINIF : NU.:.. TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 KAHTA FEN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM I. YAZILI. 1. SORU 2. SORU 3. SORU 4. SORU 5. SORU 6. SORU 7. SORU 8. SORU

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : İBADET : 2 / İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM MATERYAL TÜRÜ : ETKİNLİK (HAYDİ HİKAYENİ ANLAT BAKALIM) SINIF 5 ÜNİTE 2

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : İBADET : 2 / İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM MATERYAL TÜRÜ : ETKİNLİK (HAYDİ HİKAYENİ ANLAT BAKALIM) SINIF 5 ÜNİTE 2 MATERYAL TÜRÜ : ETKİNLİK (HAYDİ HİKAYENİ ANLAT BAKALIM) 2 TEK- NİKLER DEĞERLEN- DİRME ÖĞ- RETMENİN ADI- 15 dakika İbadetin ve ibadetle ilgili kavramların anlamlarını yorumlar. İbadetlerle ilgili kavramlar

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Refik Durbaş. Şiir BEZ BEBEKLE KUKLASI. 2. basım. Resimleyen: Burcu Yılmaz

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Refik Durbaş. Şiir BEZ BEBEKLE KUKLASI. 2. basım. Resimleyen: Burcu Yılmaz Refik Durbaş BEZ BEBEKLE KUKLASI ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Şiir Resimleyen: Burcu Yılmaz 2. basım Refik Durbaş BEZ BEBEKLE KUKLASI Resimleyen: Burcu Yılmaz Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Editör: Ebru Akkaş

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Bir küçücük aslancık varmış

Bir küçücük aslancık varmış Hopla Topla Geldik bir oyunun sonuna Bak çok dağılmış oda Oyun bitince etrafı Toparlamak lazım sonra Bebekler rafa haydi Arabalar kutuya haydi Tüm oyuncaklar dolaplara Hadi hop hop Hadi hopla topla Odanı

Detaylı

GÖKYÜZÜNDE KISA FİLM SENARYOSU

GÖKYÜZÜNDE KISA FİLM SENARYOSU GÖKYÜZÜNDE KISA FİLM SENARYOSU 1. DIŞ. CADDE - GECE 1 FADE IN: Saat 22:30. 30 yaşında bir gazeteci olan Eren caddede araba sürmektedir. Bir süre sonra kırmızı ışıkta durur. Yan koltukta bulunan fotoğraf

Detaylı

Kendim yanarım aşk ile gayre zararım yok. Ser tâ be kadem ateşim amma şererim yok. Yâri ararım devrederek hâne be hâne

Kendim yanarım aşk ile gayre zararım yok. Ser tâ be kadem ateşim amma şererim yok. Yâri ararım devrederek hâne be hâne Kendim yanarım aşk ile gayre zararım yok Ser tâ be kadem ateşim amma şererim yok Yâri ararım devrederek hâne be hâne Yâr ise benim hâneme gelmiş haberim yok. Said Paşa Meşhur bir ressam günün birinde dünyanın

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI:

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: 09.04.2010 1. Vücudumuzdaki şeker oranını aşağıdaki organlarımızdan hangisi ayarlar? A) Kalp B) Böbrek C) Karaciğer 2. Sağlıklı bir yaşam için en önemli seçenek

Detaylı

Batı Karadeniz Gezi Programı Safranbolu, Kastamonu, Amasya, Samsun 21-24 Kasım 2013

Batı Karadeniz Gezi Programı Safranbolu, Kastamonu, Amasya, Samsun 21-24 Kasım 2013 Batı Karadeniz Gezi Programı Safranbolu, Kastamonu, Amasya, Samsun 21-24 Kasım 2013 Tur Danışmanımız: Ali Canip Olgunlu Öne Çıkanlar: UNESCO Dünya Miras listesindeki Safranbolu ve tarihi mimarisini günümüze

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı