A A A A A A A A. KATRE-İ MATEM İskender Pala

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A A A A A A A A. KATRE-İ MATEM İskender Pala"

Transkript

1 KATRE-İ MATEM İskender Pala 4. Romanın bölüm sonlarında aşka dair derkenarlar bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu derkenarlardan biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi romanda yazarın, müzayededen satın aldığı kitapla ilgili olarak Kitabımın en uzun ve en son bölümünde, şimdi size anlatacağım öykü yer alıyordu. cümlesiyle belirttiği ve okuyucuya naklettiği öyküye ait bir özellik değildir? A) Mecnun un Leyla ya Olan Aşkı B) Birbiri İçin Can Veren Âşıklar C) Yusuf İle Zeliha Arasında D) Üsküdarlı Âşıklar E) Kerem e Gönül Veren Aslı A) Günümüz Türkçesine Altmışaltı Soruda Cinayet" şeklinde çevrilebilecek bir başlığı vardır. B) Başka bir kopyasına rastlanılamamıştır. C) 350 sahifeden ibarettir. D) Yazarı belli değildir. E) Lale Devri Türkçesi ile kaleme alınmıştır. 2. Romanın kahramanları olan Kara Şahin ve Yusuf nerede tanışmışlardır? A) Bayezid Bedesteni'nde B) Gedikpaşa Hamamı külhanında C) Galata Mevlevihanesi nde D) Sultanahmet At Meydanı nda E) Çırağan Konağı nda 5. Aşağıdakilerden hangisi romanın tarihî gerçek kişilerinden biri değildir? A) Feyzullah Efendi B) Patrona Halil Ağa C) Kazasker İshak Efendi D) Fatma Sultan E) Şair Nedîm 6. Aşağıdakilerden hangisi romanın olay akışına sahne olan iç mekânlardan biri değildir? A) Çardak Kahvesi B) İncili Konak C) Yıldız Sarayı D) Süleymaniye Kütüphanesi E) Beşiktaş Mevlevihanesi 3. Romanın hareketli (aktif) ve önemli kişilerinden birisi, romanın farklı yerlerinde farklı isimlerle zikredilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu kişiye ait isimlerden biri değildir? A) Kâtip B) Yeye C) Yusuf D) Topaç E) Yanık 7. Romanının kahramanı olan Kara Şahin ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Babası Sultan II. Mustafa dır. B) Karısını öldürmekle suçlanmaktadır. C) Ameliyat ile yüz hatlarında değişiklikler yaptırmıştır. D) Mevlevi tekkesinde aldığı terbiyeden sonra Kalender Selman Abdal ismini kullanmıştır. E) Hörükız adında bir kız kardeşi vardır. 1

2 8. Romanda, Kara Şahin aseslerin nezaretinde Tersane Zindanı na götürülürken bir başka kayığın kendi kayıklarına çarpması sonucu Haliç sularına düşünce, ellerindeki kaytanları çözemese de ayaklarını bilekleri arasından geçirerek yüzmeyi başarmış, küreklerine tutunduğu sandaldan uzanan bir el tarafından kurtarılmıştır. Kara Şahin e elini uzatarak onu kurtaran ve ilerleyen bölümlerde Kara Şahin tarafından, hapsedildiği zindandan çıkarılarak serbest bırakılan bu kişi aşağıdakilerden 11. Romanın olay akışı dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi romanda geçen olaylardan biri olarak değerlendirilemez? A) Yusuf un Haseki Bimarhanesi günleri B) Katre-i Matem in Hafız Çelebi nin bahçesine ekilmesi C) Hafız Çelebi nin, padişahı evinde misafir etmesi D) III. Ahmet in tahttan indirilmesi E) İstanbul da büyük bir yangının çıkması A) Seyrekbasan Osman B) Bindallı Mahmut Çavuş C) Macar Hekim D) Vanmour Efendi E) Martolozzade Kuru Kirkor Efendi 9. Aşağıdakilerden hangisi romanın kahramanlarından Hafız Çelebi ye ait vecizelerden biri değildir? A) Kişinin değeri, güzelce bildiği şey kadardır. B) Bela gelince sabırsızlıkla sızlanmak ancak felaketi arttırır. C) Kötü ahlâkla şeref olmaz. D) Akıl tamam olduğu vakit söz azalır. E) Güzellik ve sevgi teraziyle tartılmaz. 12. Romanda Kara Şahin, İstanbul da bir isyanın başladığını padişaha nerede haber vermiştir? A) Üsküdar Sarayı nda B) Topkapı Sarayı nda C) Damat İbrahim Paşa Sarayı nda D) Yerebatan Sarnıcı nda E) Binbirdirek Sarnıcı nda 13. Romanın çatışma unsurunu oluşturan taraflar göz önüne alındığında aşağıdaki tiplerden hangisi grubun dışında yer alır? A) Kara Şahin B) Aslan Ağa C) Yeye D) Hörükız E) Kazasker İshak Efendi 14. Romanda Yeye, Hafız Çelebi ye Bir lale soğanından birden fazla çiçek almayı denemediniz mi? diye sorunca Çelebi den hangi cevabı almıştır? 10. Romanda ameliyat ile kendi yüzünü Kara Şahin in yüzüne benzetip, onun kılığına girerek Kara Şahin i arayan ve ona benzediği için onun yerine öldürülen kişi aşağıdakilerden A) Bican Efendi B) Tomruk Emini C) Mülazım Osman D) Sarı Celep E) Kuru Kirkor Efendi A) Bugüne kadar bir çok kez denedim. B) Denedim; ama olmadı. C) Denedim ve aldım; ama onları henüz kimseye göstermedim. D) Denedim; fakat bir soğan birden fazla çiçek besleyince çiçeklerin canlılığı ve renklerin parlaklığı istediğim gibi olmadı. E) Denemedim; çünkü şekil itibariyle elife benzeyen ve tevhidin sembolü olan bu yapıyı bozarsam Allah ın birliğine şerik koşacağım vehmine kapıldım. 2

3 15. "Katre-i Matem" romanına adını veren lale, onu çalanlar tarafından hangi isimle anılmaktadır? A) Cücemoru B) Gülgûn Piyale C) Emirgân Gülü D) Şükûfe-i dil E) Acem kızı AŞK Elif Şafak 18. Romanda Şems, Semerkand yakınlarında bir kervansarayda konaklamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kervansarayda yaşanılan olaylardan biri değildir? A) Hancı nın, Şems i kolundan tutarak sarsması B) Şems ve onu sonradan öldürecek olan katilin, birbirinden habersiz olarak geceyi aynı odada geçirmesi C) Hancı nın Rabb in gitti! Ne zaman döneceğini sorma; çünkü bilmiyorum sözleri karşısında Şems in kalbinde bir sızı hissetmesi ve Allah ı kötüleyen kendisini kötüler demesi D) Şems in kendisini hiç rüya görmeyen bir rüya tabircisi olarak tanıtması E) Şems in, Hancı nın el falına bakması 16. Romandaki Rubinstein ailesinin bireyleri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Ella: İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezundur. B) David: Tanınmış bir dişçidir. C) Jeannette: Lisede okumaktadır. D) Orly: Ailenin kız çocuğudur. E) Avi: Ailenin erkek çocuğudur. 19. Romanda Ella, okumakta olduğu Aşk Şeriatı adlı romanın yazarı hakkında bilgi sahibi olmak istemiş ve google da A. Z. Zahara ismini aratarak Zahara nın kişisel web sitesine ulaşmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Ella nın bu siteden edindiği bilgiler arasında yer almaz? A) Site de Can Yumurtası adlı bir blog ve aynı ada sahip bir şiir vardır. B) Sitenin tepesinde ağır ağır dönen ve döndükçe beyaz etekleri daireler çizen bir figür bulunmaktadır. C) A. Z. Zahara isminin başındaki A. Aziz demektir. D) Zahara, mesleği fotoğrafçılık olan bir sufidir. E) Zahara, Guatemalalıdır ve orada yaşamaktadır. 17. Romanda Ella yı, Aşk Şeriatı adlı kitabın ilk sayfasını okurken hayrete düşüren konu aşağıdakilerden A) Yazarının hayat hikâyesi ile kendi hayat hikâyesinin birbirine çok benzemesi B) Çocukken yaşadığı bir olayın aynen anlatılması C) Başka bir yazar ismiyle kitabı daha önce okumuş olması D) Birkaç dakika evvel söylediği cümlenin aynısına rastlaması E) Yazar ın, Ella nın ismini söyleyerek kendisine hitap etmesi 20. Romanda Şems, ruhuna bir yoldaş verilmesi için duacı olur ve duasına cevap olarak Bağdat a gitmesi, orada kendisine bir yoldaş verileceği söylenir. Bunun üzerine Şems Bağdat a gider, orada bir zaviyeye misafir olur. Zaviyedeki ilk gününde aralarındaki görüş farklılığından dolayı orada bulunanlardan biriyle tartışır ve ona Musa ile Çoban kıssasını anlatır. Şems in tartıştığı ve kendisine Musa ile Çoban kıssasını anlattığı roman kahramanı aşağıdakilerden A) Kızıl Saçlı Çömez B) Aşçı Dede C) Başkadı D) Baba Zaman E) Çolak Derviş 3

4 21. Aşağıdakilerden hangisi romanda adı geçen dinî kişiliklerden birisi değildir? 24. Aşağıdakilerden hangisi romanın kahramanlarından biri değildir? A) Ferüdiddin-i Attar B) İbn-i Arabî C) Bayezid-i Bistâmî D) Seyyid Burhaneddin E) Abdulkadir Geylanî A) Dilenci Hasan B) Çöl Gülü C) Cengâver Baybars D) Sarhoş Süleyman E) Derviş Osman 22. Romanda Çömez, Bağdat taki zaviyeden ayrılarak Konya ya doğru yola çıkan Şems in peşine takılmış ve Şems in müridi olmak istediğini bildirmiştir. Bunun üzerine Şems Peki o zaman. Mademki benim müridim olmak istersin, işte ilk vazifen diyerek Çömez e bir vazife vermiştir. Şems in Çömez e verdiği ilk vazife aşağıdakilerden A) Yapacakları yolculuk boyunca gördükleri hakkında hiç yorum yapmaması B) Şarap alarak meydanda şarabı içmesi C) O zamana kadar ettiği bütün tövbelere tövbe etmesi D) Yol azığı olarak hazırladığı her şeyi bir dilenciye vermesi E) Zaviyeye dönerek Baba Zaman a ait bir kitabı gizlice alıp getirmesi 25. Romanının kahramanlarından Kimya ile ilgili olarak, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Teyzesi tarafından büyütülür. B) On iki yaşında iken Mevlana ya evlatlık verilir. C) Küçüklüğünden beri sık sık bayılma rahatsızlığı vardır. D) Mevlana nın rahmetli eşi Gevher Hatun ile ruhanî olarak görüşür. E) Şems ile evlenir. 23. Romana göre aşağıdakilerden hangisi Şems in Konya şehrinin önlerinde, henüz şehre girmeden yaşadıkları arasında gösterilemez? A) Konya velilerinden şehre girmek için izin istemesi B) Bir tepede, yaşlı bir meşe ağacının altına oturup şehri seyretmesi C) Köylünün öküzünü küçük gördüğü için köylüden ve öküzünden özür dilemesi D) Birdenbire havanın bulutlanması, yağmurun yağması ve Şems in ıslanmaktan hoşnut olması E) Hiç tanımadığı bir şehre girecek olmasından kaynaklanan hafif bir tedirginlik duyması 26. Romanda Şems öldükten sonra kızıl saçlı bir bezirgân Mevlana ya gelerek; Şems in ölmediğini, Hindistan da bir yerde gizlendiğini, uygun bir zamanda ortaya çıkacağını söyler. Mevlana, Şems in öldüğünü ve bu adamın söylediklerinin yalan olduğunu bildiği halde Bu güzel habere karşılık dile benden ne dilersen. diyerek bu adamı ödüllendirir. Mevlana bu adamı aşağıdakilerden hangisi ile ödüllendirmiştir? A) Bir kese altınla B) Üzerinde bulunan altın sırma işlemeli kadife kaftanla C) Kütüphanesinde kimsenin dokunmasına izin vermediği değerli bir kitapla D) Kendisinde bulunan ve Şems e ait olan bir cüppeyle E) Uzun zamandır bindiği ve çok sevdiği beyaz atıyla 4

5 27. Romanda Mevlana için Şems in katillerini bile affedebilir. Sevmediği tek kişi var: Ben. diyen kişi aşağıdakilerden A) Şeyh Yasin B) Çakal Kafa C) İrşad D) Alaaddin E) Kızıl Saçlı Bezirgân YÛSUF İLE ZÜLEYHA Nazan Bekiroğlu 31. Hikâyede Yûsuf un güzellik şöhretini duyan ve çöller aşıp Yûsuf u ziyarete gelen Bedevi, Yûsuf a aşağıdakilerden hangisini hediye etmiştir? 28. Romanın kahramanlarından olan Sultan Veled, babası Mevlana ile Şems arasındaki manevi bağı hangi iki kişi arasındaki manevi bağa benzetmektedir? A) Yüzük B) Ayna C) Hırka D) Testi E) Tarak A) Hz. Yakup - Hz. Yusuf B) Hz. Peygamber - Hz. Ebubekir C) Hz. Hızır - Hz. Musa D) Hz. Hasan - Hz. Hüseyin E) Hz. İbrahim - Hz. İsmail 29. Aşağıdakilerden hangisi romanda, Mevlana ile Şems in ilk karşılaştıkları esnada yaşanılan sahnelerden biri değildir? A) Şems in, Mevlana nın yoluna çıkması ve kollarını iki yana açarak Mevlana yı durdurması B) Mevlana nın atının huysuzlanması ve Şems in atın kulağına bir şeyler fısıldamasıyla atın sakinleşmesi C) Halkın Büyücü bu adam, ata büyü yaptı diye fısıldaşması D) Şems in Bunca yolu sana bir soru sormaya geldim. diyerek sorusunu sormak için Mevlana dan izin istemesi E) Mevlana nın, Şems e karşı gösterdiği saygısız davranışlardan dolayı, öğrencilerinden birini azarlaması 32. Hikâyede, kardeşleri tarafından kuyuya atılan Yûsuf, kuyuda kaç gün kalmıştır? A) 3 gün B) 5 gün C) 7 gün D) 9 gün E) 10 gün 33. Hikâyede insan dışı bazı varlıklar konuşturularak, onların duygularına yer verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu varlıklardan biri değildir? A) Kurt B) Kuyu C) Ayna D) Bulut E) Rüzgâr 30. Romanda Şems in Konya yı terk etmesi üzerine babasının çok üzüldüğünü gören Sultan Veled, Şems i aramaya çıkmış, şehir şehir dolaşmış ve sonunda onu Fransis adlı bir Hıristiyan keşişle satranç oynarken bulmuştur. Sultan Veled in Şems i bulduğu şehir aşağıdakilerden A) Şam B) Kahire C) Bağdat D) Semerkand E) Kudüs 34. Hikâyede, Züleyha nın tahtırevanıyla geçişi esnasında önüne çıkan ve ondan sadaka olsun diye bir kez gülümsemesini isteyen dilenci aşağıdakilerden A) Eski bir ordu kumandanı B) Sudan illerinden gelen bir bedevi C) Cüzzamlı bir hasta D) Yûsuf E) Potifar 5

6 35. Hikâyede, satılmak için esir pazarına getirilen Yûsuf un değeri arttıkça, Yûsuf u satın alamayacağını bildiği halde Olsun, ben de talibim, talipliğim bilinsin. diyerek, Yûsuf u bir yumak yün karşılığında satın almak isteyen ve bütün pazar halkı ile birlikte satılmakta olan esirleri bile kendisine güldüren kişi aşağıdakilerden A) Hizmetçi Kız B) Çiftçi Dayı C) Zahireci Dede D) Dilenci Çocuk E) Yaşlı Kadın 38. Hikâyede, Yûsuf un zindana atılmasından dolayı kalbinde büyük acılar duyan Züleyha, Yûsuf a bir mektup yazmıştır. Bu mektupla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Züleyha mektubunu Yûsuf a göndermenin yollarını bulamamıştır. B) Züleyha mektubu göndermiş ancak mektup ulak tarafından Yûsuf a ulaştırılmamıştır. C) Züleyha mektuba Yûsuf sözcüğünden başka bir sözcük yazamamıştır. D) Züleyha bir taraftan mektup yazarken diğer taraftan yazdıkları kendiliğinden silinmiştir. E) Züleyha nın mektubu Yûsuf a ulaşmış ve Yûsuf mektubu derin bir içlenmeyle okumuştur. 36. Hikâyede, Züleyha nın yanında iki cariye ve deneyimli bir balıkçı ile çıktığı Nil gezisinde yaşanan olay aşağıdakilerden A) Kayığın delinmesi ve su alması B) Zeliha nın, bir tekne ile karşıya geçirilen esirler içinde Yûsuf u görmesi ve güzelliğine hayran kalması C) Bir gencin, Züleyha ya inci çıkarmak için Nil in sularına dalması ve suda vurgun yemesi D) Cariyelerden birinin rahatsızlanması sonucu gezinin yarıda kesilmesi E) Gezinti esnasında uyuklayan Zeliha nın etkisinde kaldığı önemli bir rüya görmesi 39. Hikâyede, Yûsuf un zindana atılmasından sonra Züleyha uzun bir süre acılarla yaşamış, hiç gülmemiş, kalbi daralmıştır. Ancak bir gün bir olay vesilesiyle Züleyha nın kalbi Yûsuf u yitirdiğinden bu yana hiç olmadığı kadar genişlemiştir. Züleyha nın daralan kalbini genişleten bu olay aşağıdakilerden A) Potifar ın kendisine yeni bir köle hediye etmesi B) Züleyha nın tapınağa giderek Tanrılarından birine dua etmesi C) Dilencinin Züleyha ya gülümsemesi D) Züleyha nın servetinin büyük bir kısmını bir fakire hediye etmesi E) Firavun un Züleyha yı ziyaret etmesi 37. Hikâyede, Yûsuf ile Züleyha arasında yaşanan olaylarda Yûsuf un, (sonuçta Yûsuf zindana atılsa da) aslında suçsuz olduğunu kanıtlayan delil aşağıdakilerden A) Cariyelerden birinin Yûsuf lehine şahitlik etmesi B) Züleyha nın kendini ele veren tavırları C) Züleyha nın Yûsuf a olan duygularını kaleme aldığı bir mektubun bulunması D) Yûsuf un gömleğinin arkadan yırtılması E) Hafiyelerden birinin gerçeği Potifar a anlatması 40. Aşağıdakilerden hangisi hikâyede Yûsuf un, zindanın girişi ile kendi bulunduğu oda arasındaki sekiz kapıdan birine verdiği isimlerden biri değildir? A) Tevbe Kapısı B) Sabır Kapısı C) Azap Kapısı D) Nisyan Kapısı E) Hükümler Kapısı 6

7 41. Hikâyede, Yûsuf zindana atılınca üç gece uyumamış, üçüncü gecenin sabahına doğru uyumuş ve sadece bir farkla çocukluğunda gördüğü rüyanın aynısını görmüştür. Yûsuf un zindandaki rüyası ile çocukluğundaki rüyası arasındaki farkı oluşturan unsur aşağıdakilerden A) Parlak, kocaman, mavi bir yıldız B) Pencereye konan boz renkli bir güvercin C) Gölgesinde serinlediği bir zeytin ağacı D) Ağlayan bir kurt E) Yeşil cüppeli bir adam 44. Hikâyede Yûsuf, Firavun un rüyasını yorumlamasını isteyen Şerbetçi nin isteğini yerine getirerek, rüyayı yorumlamış ve Şerbetçi den, döndüğünde efendisi (Firavun) ne bir soru sormasını istemiştir. Yûsuf un Şerbetçi den, Firavun a sormasını istediği soru aşağıdakilerden A) Tanrıların sana gerçeği göstermiyorlar mı? B) Ne zaman öleceğini bilebilir misin? C) Mısırlı kadınlar neden ellerini kesmişlerdi? D) Kurtlar kuzuları ne zaman korur? E) Babanın son sözlerini hatırladın mı? 45. Hikâyede, Yûsuf zindanda kaç sene kalmıştır? 42. Hikâyede, Yûsuf a rüya yorumlama ilmi verilince Yûsuf ilk olarak kimin rüyasını yorumlamıştır? A) Potifar ın rüyasını B) Firavun un rüyasını C) Kendi rüyasını D) Züleyha nın rüyasını E) Şerbetçi nin rüyasını A) 6 sene B) 9 sene C) 12 sene D) 15 sene E) 18 sene SİNAN A. Turan Oflazoğlu 46. Oyunda, Koro tarafından oyun boyunca tekrarlanan cümle aşağıdakilerden A) Padişahım çok yaşa! B) Aman Allah ım aman! C) Güç ver Tanrım güç ver! D) İyilere iyilik; kötülere kötülük yaraşır. E) Sinan yapar, Süleyman yönetir. 43. Hikâyede, Yûsuf tarafından rüyası Suçun affedilmeyecek kadar büyük bulunacak ve asılacaksın. şeklinde yorumlanan ve kısa bir süre sonra zindanın avlusunda asılan tip aşağıdakilerden 47. Aşağıdakilerden hangisi oyunun kişilerinden olan Gülruh Hatun a ait bir özellik değildir? A) Nöbetçi B) Ekmekçi C) Şerbetçi D) Sihirbaz E) Kayıkçı A) Gülruh ismini ona Mihrimah Sultan vermiştir. B) Ud çalar. C) Sinan ile evlendiğinde on sekiz yaşındadır. D) On bir yıldır evlidir. E) İbrahim isminde bir oğlu vardır. 7

8 48. Oyunda Kanuni, atası Sultan Fatih in eski kanunnamesini esas alarak yeni bir teşkilat kanunu hazırlatmak ister ve Ebussuud Efendi ye Kanunnamenin ilk maddesi açık seçik ve kesin olarak belirtsin ki diye başlayarak ilk maddeyi söyler. Bu madde aşağıdakilerden 51. Oyunda, halkın yeni tanıştığı bir lezzet olarak bir içecekten bahsedilmektedir. Din bilginlerinin içilmesinin haram mı, helal mi tartışmaları arasında, ilk olarak Tahtakale de ve sonrasında İstanbul un çeşitli semtlerinde sıra sıra açılan mekânlarda, günün yorgunluğunu keyifle atmak için içilen bu içecek aşağıdakilerden A) Devlet-i Aliye nin bekasına kastedecek kişi ve kişiler kim olursa olsun ölüm cezası ile cezalandırılır. B) Hangi dinden, hangi soydan olursa olsun bütün uyruklarım birbirine eşittir ve aynı suçu işleyen aynı cezayı görür. C) Mülk padişahındır ve istediğine dilediğince verir. D) Bu kanunnamenin banisi ve koruyucusu Sultan Süleyman dır. E) Osmanlı memleketlerinin tümünde bu kanunname geçerlidir. 49. Aşağıdakilerden hangisi oyunda, Süleymaniye nin ana kubbe kemerlerini taşıyan somaki sütunların temin edildiği yerlerden ya da yapılardan biri değildir? A) Efes Antik Şehri B) Eski Saray C) Kıztaşı semti D) Mısır, İskenderiye E) Şam, Baalbek Harabeleri A) Nargile B) Çay C) Kahve D) Boza E) Salep 52. Oyunda, Süleymaniye nin inşası sırasında İstanbul halkının karşı karşıya kaldığı ve Kanuni den çözüm beklediği sorun aşağıdakilerden A) Yangın B) Su sıkıntısı C) Çiçek hastalığı D) Uzun süren seferler E) Rüşvet 53. Aşağıdakilerin hangisinde, oyunun kişilerinden birine dair yanlış bir bilgiye yer verilmiştir? A) Sinan: Kayseri nin Ağırnas köyünde doğmuştur. B) Mihrimah: Sadrazam ile evlidir. C) Davut: Ustası Sinan ı canı gibi sever ve her şeyini ona borçlu olduğunu düşünür. D) Karahisarî Hasan Çelebi: Süleymaniye nin yazılarını yazan hattattır. E) Sarhoş İbrahim: Şarap içip sarhoş dolaştığı için hapse atılır. 50. Oyunda Kanuni, Avrupa daki saltanatın tamamlanamamasını aşağıdakilerden hangisine bağlamaktadır? A) Savaş araç ve gereçleri bakımından Avrupa dan geri kalmaya başlanmasına B) Katolikler ile Protestanlar arasındaki anlaşmazlıklara C) Tabi sınırlar bakımından Osmanlı Devleti nin doyum noktasına ulaşmasına D) İran ın rahat durmayıp, Osmanlı ya karşı Batı ile işbirliği yapmasına E) Çıkarılacak olan yeni teşkilat kanununun gecikmesine 54. Oyunda Kanuni, iki şairin kendi zamanının şairleri olmasından dolayı haz duyduğunu söyler. Bu iki şair aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? A) Ruhî - Hayalî B) Hayalî - Bakî C) Bakî - Fuzulî D) Zatî - Ruhî E) Fuzulî - Zatî 8

9 55. Oyunda, Süleymaniye nin bitirilemeyişini parasızlığa yorarak Süleyman a bir torba mücevher gönderen ve Süleyman ın, Sinan a: Bak dışarıdan nasıl görünmekteyiz sayende şeklinde öfkeyle çıkışmasına sebep olan devlet adamı aşağıdakilerden A) Fransa Kralı Fransuva B) İran Şahı Tahmasb C) İspanya Kralı II. Felibe D) Rus Çarı Korkunç İvan E) İngiltere Kralı Sekizinci Henry 58. Oyunda, Süleymaniye Camii nin yankı üretme gücünü ölçmek için Sinan nasıl bir teknik denemiştir? A) Dört sütuna dört adam yerleştirmiş ve bir ağızdan Süleyman diye seslendirmiştir. B) Ana kubbenin altına sırtüstü uzanarak Sinan diye bağırmıştır. C) Cami içinde nargile içmiştir. D) Güvercinler uçurup kanat seslerini dinlemiştir. E) Mısır dan sesi emerek depolayan ve yankılanma şiddetini gösteren taşlar getirtmiştir. 56. Oyunda, kendisinden Belki insanlık kadar eskidir rüşvet; ama gelişip bir düzene konmasını ona borçludur bu devlet şeklinde bahsedilen kişi aşağıdakilerden A) Rüstem Paşa B) Erzurum Beylerbeyi C) Rumeli Kazaskeri D) Ebussuud Efendi E) Anadolu Kazaskeri 59. Oyunda Sinan, Süleymaniye için ayrılan ödeneği değişik amaçlar ve inşaat malzemesini kendi çıkarları için kullandığı iddiasıyla mahkeme edilir. Mahkeme heyeti Ebussuud Efendi, Anadolu Kazaskeri ve Rumeli Kazaskeri nden oluşmaktadır. Sinan ın duruşması başlamadan önce Rumeli ve Anadolu Kazaskerleri tarafından Ebussuud Efendi ye bazı davalar danışılarak, bu davalar hakkında onun karar vermesi istenir. Aşağıdakilerden hangisi bu bölümde bahsi geçen davalardan biri değildir? A) Mallarının parasını ödediği halde henüz teslim alamadan malları yolda çalınan tacirin davası B) Bakır kaplarını kalaylamadığı için müşterisi zehirlenen aşçının davası C) Çöreklerin tereyağı ve un miktarında iki kere hile yapmış olan bir fırıncının davası D) Baykuşu çarmıha geren bir Venediklinin davası E) Ak sakalını kına ile boyayan kişinin davası 60. Oyunda, Süleymaniye nin inşası bitip, Süleyman Sinan a Dile benden ne dilersen deyince Sinan, Süleyman dan ne dilemiştir? 57. Aşağıdakilerden hangisi oyunda, Harun un Sinan ile ilgili düşüncelerinden biri değildir? A) Sinan dan önceki Mimarbaşı olan Acem Ali Sinan dan daha iyi bir mimardır. B) Kılı kırk yaran gereksiz bir titizliğe sahiptir. C) Kendi değerini arttırmak için Süleymaniye nin bitirilişini kasten uzatmaktadır. D) Süleymaniye ile ilgileniyor gibi yapıp ailesiyle bile ilgilenmemektedir. E) Yaşlı, içi geçmiş ve bitmiş biridir. A) Bundan sonra bir eseri vaktinden önce bitirmesini istememesini B) Sonsuza dek Sultan Süleyman a yakın olabilmek için Süleymaniye ye yakın bir yere gömülmesini C) Küçük ve Büyük Çekmecelere birer köprü yapabilmesi için ödenek çıkarılmasını D) Kendi adını taşıyan ulu bir yapıyı inşa etmesine izin vermesini E) Süleymaniye arazisi için evleri istimlâk edilen halkın paralarının bir an önce ödenmesini 9

10 MAVİ KUŞ Mustafa Kutlu 61. Hikâyede Beşir Ağa nın, geciktikleri için önemli siyasi misafirlerini karşılayamayacağı endişesi ile fazlaca söylenmesi ve eliyle Kenan a doğru tehdit makamında hareketlere kalkışması karşısında Beşir Ağa ya sinirlenen Kenan, aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur? A) Mavi Kuş u durdurmuş, otobüsten inerek bir taşın üzerine oturmuştur. B) Mahkûm ile Beşir Ağa nın yerini değiştirmiştir. C) Otobüsü çok hızlı sürmeye başlamış ve tüm yolcuları korkutmuştur. D) Şoför koltuğuna pek de tecrübeli olmayan Seyfi yi oturtmuştur. E) Beşir Ağa yı otobüsten indirmiştir. 62. Hikâyede, kendisine Hacı ismi verilerek kişileştirilen, gecikince Yahu nerde kaldı bizim hacı? sorusunun muhatabı olan ve kasaba ahalisinden sayılan hayvan aşağıdakilerden A) Keçi B) Leylek C) Kedi D) Kaz E) Saksağan 64. Aşağıdakilerden hangisi hikâyeye adını veren otobüse ait özelliklerden biri değildir? A) 1967 model bir BMC dir. B) Kapısının üzerinde beyaz boya ile yapılmış bir kuş resmi vardır. C) Camlarının çoğu çatlaktır ama kırığı yoktur. D) Motor kapağının en ucunda bir dağ keçisi heykelciği bulunmaktadır. E) Arkasına monte edilmiş metal bir merdiveni vardır. 65. Hikâyede Muavin Seyfi, yemekte olduğu yarım ekmek - köfteyi kapıp kaçan köpeğe nasıl davranır? A) "Herkes nasibini yer." der ve köpeği hoş görür. B) Yerden bir taş parçası alarak köpeğin peşinden koşar ve taşı köpeğe fırlatır. C) Kuyruğuna küçük bir konserve tenekesi bağlar. D) Ani bir hareketle köpeğin canını çok yakan bir tekme savurur. E) Köpeği yakalar ve Mavi Kuş un bagajına kapatır. 63. Aşağıdakilerden hangisi hikâyedeki kasabaya ait mekân isimlerinden biri değildir? A) Çardaklı Kahve B) Aynalı Lokanta C) Sefa Oteli D) Ceneviz Sokağı E) Sırçalı Medrese 66. Hikâyede Mavi kuş istasyona yanaşınca, alınan bir ihbar üzerine eşyaların kontrolü için polis ve jandarma tarafından çember içine alınır. Bu arada beklenmedik bir olay gerçekleşir ve operasyonun kendisi için gerçekleştirildiğini zanneden bir yolcu, kimsenin bilmediği bir suçu itiraf ederek teslim olur. Bu yolcu aşağıdakilerden A) Kuyumcu Nazım Efendi B) Avcı Bilal C) Esansçı D) Beşir Ağa E) Doktor Yahya 10

11 67. Hikâyede, otobüsün kalkmasını geciktiren son yolcu aşağıdakilerden A) Doktor Yahya B) Hasta Kadın C) Mahkûm D) Seyfi E) Erol 70. Hikâyede, Şoför Kenan ın otobüsü durdurup, kerpeten gibi parmaklarıyla Kuyumcu Nazım Efendi nin yakasını kavrayarak, neredeyse ayaklarını yerden kesecekmiş gibi havaya kaldırmasının nedeni aşağıdakilerden A) Ayakaltındaki valizini koridordan almak istememesi B) Mahkûm u rencide edecek tarzda konuşması C) Yol ücretini ödememekte direnmesi D) Kenan ın kucağındaki kediye laf etmesi E) İkram edilen hıyar, domates ve maydanozu almak istememesi 68. Hikâyede Kemal in, kendisini Gül e MTA da mühendis olarak tanıtsa da hikâyenin ilerleyen bölümlerinde aslında başka bir meslekten olduğu anlaşılır. Kemal in gerçek mesleği aşağıdakilerden A) Öğretmen B) Saatçi C) Mimar D) Polis E) Mobilyacı 71. Hikâyede Doktor Yahya, eşi tarafından, başka bir varlığa duyduğu sevgi ile kendisine duyduğu sevgi arasında bir tercih yapmak zorunda bırakılmış ve bu durum onun eşinden ayrılmasına sebep olmuştur. Doktor Yahya nın eşinden ayrılmasına sebep olan bu sevgi aşağıdakilerden A) Müzik sevgisi B) Kitap sevgisi C) Hayvan sevgisi D) Arkadaş sevgisi E) Meslek sevgisi 69. Hikâyede, yolcuların otobüsteki oturuş düzeni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ağa ile Kâhyası sağ ön koltukta B) Ecnebi çift şoförün arkasında C) Gül ile Kemal ecnebi çiftin arkasında D) Murat ile Neşe, Gül ile Kemal in arkasında E) Jandarmalar ve Kelepçeli Mahkûm arka beşlide 72. Aşağıdakilerden hangisi, hikâyenin olay zinciri içerisinde yer almaz? A) Genç bir adamın otelin üst kat penceresinden olup bitenleri dürbünle gözetlemesi B) Erol un otobüse kaçak yolcu olarak binmesi C) Kenan ın Mavi Kuş u satılığa çıkarıp vazgeçmesi D) Hasta kadının mola verilen bir handa ölmesi E) Hikâyenin sonlarına doğru yüksek bir ses ile STOP diye bağırılması ve ışıkların yanması 11

12 73. Hikâyede, geçeceği derenin içine çukur kazarak otobüsün dereye saplanıp kalmasına sebep olan kişi aşağıdakilerden A) Koto Bayram B) Kara Şalvarlı C) Meczup Derviş D) Adil Usta E) Deli Çoban MEHMED ÂKİF Sezai Karakoç 76. Eserde, çocukluğu ile ilgili bilgiler verilirken Âkif in üç ayrı değerin sentezi olan bir çocuk olduğu belirtilmektedir. Bu üç ayrı değer aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? 74. Hikâyenin önemli kişilerinden biri olan Avcı Bilal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kenan ın Mavi Kuş u almasına yardım etmiştir. B) Kasabanın ileri gelen ailelerinden birinin çocuğudur. C) Karısı doğum esnasında ölmüştür. D) Dağlarda gezer ama kendisi avlanmadığı gibi başkalarının avlanmasına da izin vermez. E) Kenan ın dayısının oğludur. A) Realizm, Romantizm, Sembolizm B) Tanzimat edebiyatı, Servet-i Fünûn edebiyatı, Millî edebiyat C) Doğu İslamlığı, Batı İslamlığı, Merkez İslamlığı D) Arap dili, Fars dili, Türk dili E) İman, ibadet, ahlak 77. Eserde Âkif in; dönemin siyasal şartları gereği çevresinde konuşulanlardan kulağına çalındığı, gerçek anlamını kavrayamadığı halde günlerce tekrarladığı belirtilen cümle aşağıdakilerden A) Ümmetçilik iyidir. B) Padişahım çok yaşa! C) Vatan müebbet bir ülkedir: Turan! D) Padişah tahttan indirildi. E) Ya istiklal ya ölüm! 75. Hikâyede Doktor Yahya, Kemal e; Kenan ın deliliklerinden bahsederken Ben yirmi yıldır bu arabayla gider gelirim. Bir keresinde bu Kenan ne yaptı biliyor musunuz? Yarı yoldan kasabaya geri döndü. der ve bu dönüşün sebebini söyler. Buna göre Kenan ın yarı yoldan kasabaya dönüş sebebi aşağıdakilerden A) Yolculardan birine kızması B) Bir yolcunun eksik olması C) Yolculardan, kendisi hakkında kasabada söylentilerin dolaştığını öğrenmesi D) Kedisini kasabada unutması E) Günlerden Çarşamba olduğu halde Perşembe zannetmesi 78. Eserde, II. Meşrutiyet (1908) ile ilgili değerlendirmeler arasında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? A) Askerî bir devrimdir. B) Tamamen dış mihraklar tarafından tertip edilmiştir. C) Gerçekleşmesinde Tanzimatçı fikirlerin de etkisi vardır. D) Padişah ve kadrosu devrilmiş fakat devrimciler sonrasında ne yapacaklarını şaşırmışlardır. E) Batıcılık, Türkçülük ve İslamcılık adı altında üç ana düşünce gelişmiştir. 12

13 79. Eserde, doğru yolu gösteren; Allah uğrunda can verenlerin, kanlarını sebil edenlerin dili ve destanı olan iki düşünce ve fikir dergisinden bahsedilmektedir. Bu iki dergi aşağıdakilerden A) İçtihat - Sebilürreşat B) Yeni Mecmua - Türk Yurdu C) Sırat-ı Müstakim - Yeni Mecmua D) Türk Yurdu - İçtihat E) Sırat-ı Müstakim - Sebilürreşat 82. Eserde Âkif in, Mısır da kaldığı dönemde Kur'an-ı Kerim tercümesi yaptığı, fakat tercümeyi yaktığı veya bir hazineyi gömercesine saklattığı vurgulanmaktadır. Âkif in, kendi yaptığı bu Kur'an-ı Kerim tercümesini yakma veya saklatma sebebi aşağıdakilerden A) Hatalarla dolu olabileceği endişesine sahip olması B) Yanlış ve kötü niyetlerle kullanılacağı korkusuna kapılması C) Kur'an tercümesinin yasaklanması D) Tercümeyi yayımlamaması gerektiği şeklinde yorumladığı bir rüya görmesi E) Bir arkadaşının tavsiyesini dinlemesi 80. Eserde, yıllarındaki Âkif, aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmaktadır? A) Mütefekkir Âkif B) Hayalci Âkif C) Mücadeleci Âkif D) Mütevekkil Âkif E) Reformist Âkif 83. Eserin Şiiri bölümünde, Âkif in şiirlerinde bulunan genel özellikler belirtilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir? A) Şiirinin konusu olan hayat ın zaman kategorisi, şimdiki zamandır. B) Bütün cepheleriyle toplum masaya yatırılır. C) Son derece realist, hatta yer yer natüralisttir. D) Divan edebiyatı mazmunlarına sık sık rastlanır. E) Hayatın acı tablolarını yansıtırken şiirlerinin hikâyeleştiği görülür. 81. Eserde Âkif in, halkın alışılmamışa olan uymazlığından dolayı değiştiği söylenen asıl ismi aşağıdakilerden A) Ragif B) Fariğ C) Refiğ D) Gafur E) Akil 84. Eserde, aşağıdakilerden hangisi Âkif in şiirine tesir eden şartlar arasında yer almaz? A) Doğu manzum hikâyeciliği B) İslam ideali C) Tarihin en trajik dönemlerini yaşayan bir devlet ve bir millet D) Müsbet bilgiler tahsili E) Çağın psikanalitik yöntemleri 13

14 85. Eserde, Cihan Harbi ve İstiklâl Savaşları bitip devrimler başlayınca Âkif in sustuğu belirtilmekte ve Âkif in bu yılları için bir tanımlama yapılmaktadır. Bu tanımlamayı ifade eden seçenek aşağıdakilerden A) Suskun yılları B) Müteessir yılları C) Boykot yılları D) Kaçış yılları E) Yitik yılları 88. Eserde, Âkif in şiirlerini daha iyi anlayabilmek ve aynı dünyanın tamamlanmış iki cephesini birden yakalamak için Âkif ile birlikte düşünülmesi ve anlaşılması gerektiği vurgulanan şair aşağıdakilerden A) Mehmet Emin Yurdakul B) Necip Fazıl Kısakürek C) Ahmet Haşim D) Yahya Kemal E) Tevfik Fikret 86. Eserde, Bir cemiyetin muayyen bir devrini ifade eden Safahat ı sosyolojik bir bakışla şöyle vasıflandırabiliriz denilmiş ve Safahat ın yedi bölümü de ayrı ayrı vasıflandırılmıştır. Eserdeki vasıflandırmaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Üçüncü Safahat (Hakkın Sesleri): Değer hükümleri B) Dördüncü Safahat (Fatih Kürsüsü'nde): Geçmişle hesaplaşma C) Beşinci Safahat (Hatıralar): Sosyolojik çizgiler D) Altıncı Safahat (Âsım): Tarihî destansı yapı ve gelecek zaman E) Yedinci Safahat (Gölgeler): Metafizik 89. Eserdeki Âkif in Doğumu başlıklı yazının ana düşüncesi aşağıdakilerden A) Âkif in doğduğu semt olan Fatih in, İslam ın en doğru şekilde anlaşılarak yaşanan yerlerden biri olduğu B) Âkif in doğduğu yıllarda Osmanlı Devleti nin askerî, siyasî ve ekonomik açıdan büyük zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldığı C) Ölümün Âkif için bir başlangıç olduğu, Âkif in gün gün ölen biri değil, saat saat doğan biri olduğu D) Fikirlerine değer verilmeyecek ise Âkif in doğum ve ölüm günlerini özel bir gün şeklinde hatırlamanın gereksizliği E) Âkif in gerçek doğumunun İstiklâl Marşı nı kaleme aldıktan sonra gerçekleştiği 87. Eserde, Âkif in Mısır da yazdığı şiirlerin Safahat ın hangi bölümünü oluşturduğu belirtilmektedir? A) Gölgeler B) Âsım C) Hatıralar D) Hakkın Sesleri E) Necid Çöllerinde 90. Aşağıdakilerden hangisi Mehmed Âkif adlı eserde yer alan Âkif şiirlerinden biri değildir? A) Şark ın Yegâne Dâhisine B) Bülbül C) Çanakkale Şehitlerine D) Pek Hazin Bir Mevlid Gecesi E) Leyla 14

15 ŞİİRLER ( ) Hüsrev Hatemi 91. Şair in Ölü Sözcükler Gömütlüğü nde yerini almasını istediği ve Ey hitabı ile birlikte şiirinin başlığı olarak kullandığı sözcük aşağıdakilerden A) Ölüm B) Sevda C) Gençlik D) Hayat E) Özlem 94. Eserde "Türk Dilinin En Büyük Şairine Rubaîler" başlığı altında iki rubaîye yer verilmiştir. Bu rubaîlere göre Türk Dili'nin en büyük şairi aşağıdakilerden A) Fuzulî B) Mevlana C)Yunus Emre D) Abdülhak Hamit E) Yahya Kemal 92. Eserdeki Postnişin şiirinde, şairin; yüreğinin değişmez, sürekli ve ebedî postnişini olarak gördüğü duygu aşağıdakilerden A) Keder B) Hasret C) Neşe D) Korku E) Aşk 95. Güçlüydü günahlar, güçlüydü peygamberler Tanrım, biz ne kadar da güçsüz kaldık. Veliler, ıztırapların çocuklarıydı, Biz ıztıraptan da, zevkten de, senden de öksüz kaldık. 93. Aşağıdakilerden hangisi eserin bölümlerinden biri değildir? "Şiirler" adlı eserden alınan ve yukarıda tamamı verilen şiirin başlığı aşağıdakilerden A) Tapu Sicil Muhafızı B) Akşam Gümrükçüleri C) Eski Kentte Bir Gece D) Grili Çocuk E) Zamanın Renkleri A) Münacat B) Na t C) İlahi D) Dua E) Methiye 15

16 96. Çünkü ne zaman unuttumsa seni Gözlerin yeniden çizdi yüzünü. Yukarıdaki mısralar, eserdeki bir şiirin etkileyici bir biçimde bitmesini sağlamış ve eserin açıklamalar bölümünde de belirtildiği gibi, birbirinden habersiz olarak bazı şairlerimizin takdirlerini kazanmıştır. Bu mısraların ait olduğu şiir aşağıdakilerden A) Yaşlılar Korosu B) Yine de C) Zamanın Sesleri D) İstanbul Şarkısı E) Lengerendaz Yürek 99. Eserde, hem başlık hem de içerik olarak bir kişiye yazılmış olma özelliğini taşıyan tek şiir bulunmaktadır. Bu şiir aşağıdakilerden A) Cahit Zarifoğlu B) Heyder Baba C) Ömer Hayyam D) Mehmet Âkif E) Şeyh Galip 97. Eserin açıklamalarında Lodosçu bölümündeki bir şiir ile İstikbal Diken Terzi bölümündeki bir şiir için aynı açıklamalar geçerlidir denilmektedir. Buna göre; bu iki şiir aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? A) Mondros Şarkısı - Zamanın Sesleri B) Beykozlu Orfe - Ölümün ilk Anları C) Anılar Kuyumcusu - Pastoral Ağıt D) Derviş ve Ölüm - Rumeli Rüzgârı E) Dertli Yıllar - İstanbul a Ağıt 98. Eserde Dertli Yıllar şiirinin I. III. IV. ve V. bölümleri hep aynı mısra ile sonlanmaktadır. Bu mısrada kullanılan cümle aşağıdakilerden 100. Şiirler adlı eserin açıklamalar bölümünde, Gidenler Kasidesi nin üç kere tekrarlanan giriş cümlesi ile Hz. Muhammet (sav) e sunulan Kaside-i Bürde nin giriş cümlesinin aynı olduğu belirtilmektedir. Gidenler Kasidesi aşağıdakilerden hangisi ile başlamaktadır? A) Kalbimse kıyıda kaybolur, biter. B) Çünkü çirkâb ve çamur çoğalmıştır. C) Kulağım hep aynı sestedir. D) Uzaklaş ama yavaş, ne bu telaş. E) Demiryolu misali önümüzde. A) Gümüş tebessümün, güneş başınla B) Gam kervanı diye başlayamam ki söze C) Suat ı götürdüler D) Eser kalmasın esrikliğimden E) Bir ses dolduruyor kulaklarımı 16

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim

Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim İSTANBUL YEDİ TEPE Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim Camisi, 6. tepede Mihrimah Sultan

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen Yayın no: 169 VEFA VE CÖMERTLİK ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 5523 15 2 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Siirt'te Örf ve Adetler

Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te diğer folklor grupları gibi örf ve adetlerde ke NİŞAN Küçük muhitlerde görülen erken evlenme adeti Siirt'te de görülür FLÖRT YOK Siirt'te nişanlıların nişandan evvel birbirlerini

Detaylı

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye Zehra Aydüz, 1971 Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014)

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) Tarih: 27 Haziran 2014 Cuma Teravih Saati 22.40 22.40 Nizamettin Sevil Nuri Osmaniye Camii İmamı Tarih: 28 Haziran 2014

Detaylı

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA Değerli Üsküdarlılar; Çanakkale Zaferi, hem dünya tarihi açısından, hem de milletimiz için bir dönüm noktasıdır. Mehmetçik burada, tarihe sığmayacak bir kahramanlık

Detaylı

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ 3 GÜN 2 GECE 23-27 NİSAN 2014 İSTANBUL "Orada, Tanrı ve insan, doğa ve sanat hep birlikte, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1

MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1 MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1 Türk edebiyatında Mehmet Akif kadar hayatı, edebiyat anlayışı ile şiirleri arasında büyük bir uygunluk bulunan pek az şair vardır. 2 Akif II. Meşrutiyet in ilan edildiği

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

Hikaye uzak bir Arap Alevi köyünde geçer. Ararsanız bambaşka versiyonlarını da bulabilirsiniz, hem Arapça hem Türkçe.

Hikaye uzak bir Arap Alevi köyünde geçer. Ararsanız bambaşka versiyonlarını da bulabilirsiniz, hem Arapça hem Türkçe. Sitti Cemili ve Meryem im Ben çocukken pek çok Arapça hikâye dinledim anneannemden. Sitti Cemili den anneanne diye bahsetmek de tuhafmış. Arapça da onun adı Sitti yani benim ninem. Söylemeden geçemeyeceğim,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı.

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı. MUSA TAKCI KİMDİR? İyi bir öğretmen, koruyucu bir ağabey, saygılı bir evlat, şefkatli bir baba, merhametli bir eş, çok aranan bir kardeş, güçlü bir şair, disiplinli bir yazar, hayırlı bir insan, güzel

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları...

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... Hatta Tarsuslular. Dünyanın öbür ucundan gelen Japonlar,Koreliler,Almanlar

Detaylı

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ 1.GÜN 24 Mayıs 2015 Pazar Ankara Tahran 2. GÜN 25 Mayıs 2015 Pazartesi Tahran Tebriz Saat 18.00 de Ankara Esenboğa Havalimanı Dış hatlar servisinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

Server Dede. - Server baba şu Bektaşilerin bir sırrı varmış nedir? Diye takılır, sula sorarlardı.

Server Dede. - Server baba şu Bektaşilerin bir sırrı varmış nedir? Diye takılır, sula sorarlardı. Server Dede Sultanahmet Meydanı nda Tapu ve Kadastro Müdürlük binasının arka tarafına geçerseniz, bir incir ağacının altında 1748 tarihli enteresan bir mezar görürsünüz. Mezarın baş kitabede buradan yatan

Detaylı

MİMAR SİNAN. Hazırlayan : Doç. Dr. Yavuz Unat. Mimar Sinan

MİMAR SİNAN. Hazırlayan : Doç. Dr. Yavuz Unat. Mimar Sinan MİMAR SİNAN Hazırlayan : Doç. Dr. Yavuz Unat Mimarlık tarihinin en büyük mimarlarından birisidir. Koca Sinan olarak tanınan Mimar Sinan 1489 da Kayseri nin Gesi bucağının Ağırnas köyünde doğdu. Çocukluğu

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

Zengin Adam, Fakir Adam

Zengin Adam, Fakir Adam Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Zengin Adam, Fakir Adam Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

İstanbul un 100 Hamamı

İstanbul un 100 Hamamı Osmanlı nın Berrak Bakiyeleri İstanbul un 100 Hamamı Yayında! Osmanlı da Kuşluk Hamamı neye denirdi? Dinlere göre hamam farkı var mıydı? Erkekler kahvehaneye, kadınlar hamama mı giderdi? Hamamlarda sosyal

Detaylı

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii Yakup TURHAN Vaiz Yeni Orta Camii Abdulvahit AVCI Baş İmam Eski Orta Camii Mustafa ÇAKIR Vaiz Sahil Camii Ramazan GÜNDÜZ Kursiyer Şeyh Camii Hakan USTA Kursiyer Müftü Mah. Camii Abdulhalim ÇEVİK Kursiyer

Detaylı

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok)

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok) CÜMLE BİLGİSİ Bir duyguyu, düşünceyi, isteği veya haberi anlatan sözcük yada sözcük grubuna cümle denir. Bir söz gurubunun cümle olabilmesi için anlamlı olabilmesi gerekir. Haberi tam olarak anlatamayan

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

Final Honour School of Oriental Studies, 2014 NEW LIST OF TURKISH SET TEXTS FOR BA OS (TURKISH) Paper4: Ottoman Historical Texts

Final Honour School of Oriental Studies, 2014 NEW LIST OF TURKISH SET TEXTS FOR BA OS (TURKISH) Paper4: Ottoman Historical Texts Final Honour School of Oriental Studies, 2014 NEW LIST OF TURKISH SET TEXTS FOR BA OS (TURKISH) Paper4: Ottoman Historical Texts Ashıqpashazade tarihi, ed. Ali Bey (repr. Farnborough, 1970), pp. 6-7, 142-143.*

Detaylı

Batı Karadeniz Gezi Programı Safranbolu, Kastamonu, Amasya, Samsun 21-24 Kasım 2013

Batı Karadeniz Gezi Programı Safranbolu, Kastamonu, Amasya, Samsun 21-24 Kasım 2013 Batı Karadeniz Gezi Programı Safranbolu, Kastamonu, Amasya, Samsun 21-24 Kasım 2013 Tur Danışmanımız: Ali Canip Olgunlu Öne Çıkanlar: UNESCO Dünya Miras listesindeki Safranbolu ve tarihi mimarisini günümüze

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı olarak 01 Kasım 2013 Cuma günü Koruma Kuramı ve Geleneksel Yapı Bilgisi I dersleri kapsamında

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI 23NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Bitkileri tanıdık. Bitkileri gözlemledik. Bitki türlerini isimlendirdik. Bitkilerin

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

- Kurslara, seminerler katılın, farklı mekanlar keşfedin. Kendiniz için bir şeyler yapın. Böylelikle eşinize anlatacağınız farklı şeyler olacaktır.

- Kurslara, seminerler katılın, farklı mekanlar keşfedin. Kendiniz için bir şeyler yapın. Böylelikle eşinize anlatacağınız farklı şeyler olacaktır. Lilay Koradan www.gencgelisim.com - Bir ara sinemaya ya da tiyatroya gidelim mi? demek yerine, iki kişilik bilet alın. Ona Sürpriz, yarın akşam sinemaya gidiyoruz dediğiniz zaman sizinle gelecektir. -

Detaylı

Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı. Tasavvuf Ve Gelenek. Seminerleri

Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı. Tasavvuf Ve Gelenek. Seminerleri Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı Tasavvuf Ve Gelenek Seminerleri EDEBİYAT MEVSİMİ 2012 24 ARALIK 2012 PAZARTESİ AÇILIŞ PROGRAMI 4.İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ 11:00 Açılış Konuşmalar 24 ARALIK 2012

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

Tarihi Siyesepol Köprüsü nün altı 38 YEDİKITA EYLÜL 2014

Tarihi Siyesepol Köprüsü nün altı 38 YEDİKITA EYLÜL 2014 38 YEDİKITA EYLÜL 2014 Tarihi Siyesepol Köprüsü nün altı ... Nısf-ı Cihan İsfahan... Hz. Ömer (r.a.) devrinde fethedilmişti. Selçukluların başşehri, Harzemşahların, Timurluların ve Safevilerin gözdesiydi.

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİ'NE

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİ'NE Kimliğiyle ilgili iki ayrı tartışma var. Birincisi, 16 ve 17'nci yüzyılda yaşadı. Yeniçeri ocağından yetişen bir şair. 1578-1590 arasındaki Osmanlı-İran savaşlarına katıldı. Bir tür ordu şairidir. Diğeri

Detaylı

KONUŞMA VE DİNLEME ADABI

KONUŞMA VE DİNLEME ADABI DEĞERLER EĞİTİMİ MART AYI KONUSU: KONUŞMA VE DİNLEME ADABI ÇANAKKALE VE VATAN SEVGİSİ UYGULAMA KOORDİNATÖR OKULU: K A R TA L E S E N T E P E A N A O K U L U Merhaba ; Her şeyden önce, Ulu Önder Atatürk

Detaylı

AYDIN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 1. DÖNEM (OCAK - ŞUBAT - MART) VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

AYDIN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 1. DÖNEM (OCAK - ŞUBAT - MART) VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI MEHMET ASLAN MÜFTÜ YRD. YAVUZ SULTANSELİM CAMİİ ZEKERİYA ÇALLI MÜFTÜ YRD. DÜKKANÖNÜ CAMİİ SALİH AKCAN MÜFTÜ YRD. HACI FEVZİ BEY CAMİİ AHMET TOMBALAK RAMAZAN PAŞA CAMİİ 1 SALİH TÜRKMEN UMURLU ÇARŞI CAMİİ

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάθημα: Σοσρκικά

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı.

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. İSTİKLÂL MARŞI'MIZ Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. Kimisi yazılmış bilmem hangi krala; lorda, barona. Küçümsemem ama, benzetirim

Detaylı

SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUM PROGRAMI

SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUM PROGRAMI SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUM PROGRAMI BİLİM KURULU Prof. Dr. Nihat DALGIN (Sinop Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr. Turan KARATAŞ (Atatürk Kültür Merkezi Başkanı) Prof. Dr. Refik TURAN

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler. Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.de www.wahreliebewartet.de Avrupa ülkelerindeki gençlik denilince

Detaylı

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ ADALET ve CESARET ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 4965 24 3 Sertifika no: 14452 Uğurböceği

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Kaşgar dan Endülüs e TÜRK - İSLAM ŞEHİRLERİ Sakarya Şehrengizi

Kaşgar dan Endülüs e TÜRK - İSLAM ŞEHİRLERİ Sakarya Şehrengizi Kaşgar dan Endülüs e TÜRK - İSLAM ŞEHİRLERİ ESKİŞEHİR Ana Tema : Yükselen Cumhuriyet Kurtuluş ve Ebedi Varoluş Destanına Sahne Olan Sakarya Tarih Hafzasından Yükselen Cumhuriyet, Bi İznillah, Ebed Müddet

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III. YAZILI SINAVI SORULARI Öğrencinin Adı ve Soyadı : Sınıfı:

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler

Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler Tek parti döneminde satılan Camiler ile ilgili M. Kemal Atatürk imzalı birkaç belge NİS 272012 Tek parti döneminde satılan Camiler ile ilgili M. Kemal Atatürk

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

İstanbul u İstanbul un Öğrencileri Keşfediyor.

İstanbul u İstanbul un Öğrencileri Keşfediyor. MICROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI 2008 TÜRKİYE FORUMU İstanbul u İstanbul un Öğrencileri Keşfediyor. İOO İSTANBUL MERVE ERBEN merverben@yahoo.co.uk 1 Hepimiz İstanbul da doğduk. Burada okula gidiyoruz.

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

5. ) Yıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

5. ) Yıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? SEBEP-SONUÇ İLİŞKİLERİ 1.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme söz konusudur? A) Öğrenci dediğin çalışkan ve terbiyeli olur. B) Vadi dediğin yemyeşil olur. C) İşte, çalışma dediğin böyle olur. D) Armut

Detaylı

17-18 - 19 Mayıs 2013. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi. Türkiye de İslamcılık Düşüncesi Sempozyumu

17-18 - 19 Mayıs 2013. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi. Türkiye de İslamcılık Düşüncesi Sempozyumu 17-18 - 19 Mayıs 2013 Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi 1 ve İslam dünyasında soğuk savaş sonrası dönemin şartları içerisinde tekrar tartışılmaya başlanan düşüncesi ve hareketi iki-üç asırlık tarihi

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE 1. SINIF TÜRKÇE Bu kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKAYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015 DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015 NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Çiçekleri tanıdık. Çiçekleri gözlemledik. Çiçek türlerini isimlendirdik. Çiçeklerin birer canlı olduğunu öğrendik. Farklı çiçeklerin

Detaylı

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları ÇALIŞMA KAĞIDI - 1 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına, yanlış olanların başına ise çiziniz. İlk cümle size yardımcı olmak için örnekte gösterilmiştir.

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz)

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) V A İ Z İ N ADI - SOYADI ÜNVANI VAAZIN YERİ VAAZIN GÜNÜ VE SAATİ VAAZIN KONUSU Cahit ÇETİN Müftü Haydarçavuş Camii

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı