G.Ü. JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ARAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "G.Ü. JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ARAMA DAİRE BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 Jeofizik Müh. Jeoloji Y. Lis. G.Ü. JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ARAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

2 Eylül 2013 Taner TANIŞ Jeofizik Müh. Jeoloji Y.Lis. Bu kurs notuyla, hidrokarbon aramacılığında görev yapacak ilgili meslektaşlar için ağırlıklı olarak sismik yorum çalışmalarında yardımcı olması amaçlanmıştır. Slayt gösterimlerden oluşan bu bilgilerin daha mükemmeline günümüz bilişim imkanları sayesinde ulaşmak mümkündür. Asıl bilgi aktarımı, sunum esnasında katılımcıların soru ve görüşleri ile oluşacak tartışma ortamı sayesinde kişisel deneyimin verilmesiyle olacaktır. Faydalı olmasını umuyor ve mesleğimde beni donatan Türkiye Petrolleri A.O. na, kursu düzenleyen GÜ Jeofizik Müh. Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nafiz MADEN Bey ve emeği geçen bölüm çalışanlarına, katılımcı öğrenci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Saygılarımla, ÖNSÖZ

3 Jeofizik Hatırlatmalar (Geophysical Review)

4 ONSHORE AND OFFSHORE SEISMIC DATA ACQUISITION

5

6

7

8 Seismic Waves

9 Long Offset Record Short Offset Record

10 SHORT OFFSET (CONVENTIONAL) SEISMIC PROFILING LONG OFFSET (LARGE ANGLE) SEISMIC PROFILING

11 İZ (TACE) ARALIĞININ YANAL AYRIMLILIĞA ETKİSİ CMP int. 15 m, source int. 20 m CMP int. 5 m, source int. 20 m

12 Marine 3D Seismic Data Acquisition Survey COS - CFG (See CFG-CLG Distances Table). 5970m Towing Configuration Refere nce Point 340m C O S C O S m 0 m m 0 m 50 m 45 0m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m C F C G F C G F C G F C G F C G F G C F G C F G C F G C F G CLG CL G CLG CLG CLG CLG CL G CL G CL G CLG

13 Sismik Veri İşlem (Seismic Data Processing)

14 Dr. Özdoğan YILMAZ

15

16

17

18

19 TIME SLICE 3D SEISMIC CUBE AND A TIME SLICE

20 3D SEISMIC CUBE AND IN-LINE SECTIONS

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 CDP ORTAMINDA RMS HIZ SEÇİMİ

32

33 BEFORE NMO VELOCITY ANALYSING AFTER NMO

34

35

36

37

38

39

40 High Resolution Vertical Seismic Resolution Low Resolution

41

42 seismic trace f=1/t f=25 Hz λ=v*t (V=3200 m/sn ) λ=128m T=40 msn λ/4=32m (max seismic resolution) G1= +57,91 G2= -57,91 PERIOD, AMPLITUDE, FREQUENCE AND WAVE LENGHT ON SEISMIC SECTION

43 YORUM SİSTEMLERİNDE SİSMİK REFLEKSİYONLARIN KONTURLAMA TEKNİĞİ İLE GÖSTERİLMESİ

44

45

46 Jeolojik Hatırlatmalar (Geological Rewiev)

47

48 MAJOR PLATES IN THE EARTH

49

50 Başlıca Basen Oluşum Modelleri 3- Yerel tektonik veya sedimenter yük nedeniyle litosferin bükülmesi 2- Litosferin termal genleşme veya büzülmesi 1- Kabuk kalınlığının değişmesi Bir yerde havza oluşumunun üç ana nedeni vardır: Havza oluşumunun en önemli nedeni düşey tektoniktir. Düşey tektoniğe ise yatay tektonik neden olur. Dünyadaki petrolün hemen hemen tamamı sedimenter havzalar içerisinde bulunduğuna göre havzaların tanınması petrol aramacılığı açısından hayati öneme sahiptir. Çevresine nazaran daha fazla çökel biriken alanlara genel olarak sedimenter havza denir. Kesin bir ayırt olmamasına rağmen genel olarak havza denilebilmesi için o alanın 100 km uzunluk ve 10 km genişliğe, 1 km veya daha fazla çökel dolguya sahip olması gerekir. BASEN

51 KALDIRIM TEKTONİĞİ

52 Faults Types Normal Fault Reverse Fault Strike-slip Fault

53 INVERSE FAULT (FIRST REVERSE LATER NORMAL MOVEMENT)

54

55 JEOLOJİK TARİH BOYUNCA DENİZ SEVİYE DEĞİŞİMİ

56 SİSMİK STRATİGRAFİ REFLEKSİYON TERMİNOLOJİSİ

57 SİSMİK STRATİGRAFİ VE LST, TST, HST

58 Hidrokarbon Kapanları (Traps)

59 Hipotetik Bir Sedimenter Basende Yatay Olarak Devamlı Bir Rezervuarda HC Bulunması

60 DÜNYADA YAYGIN KAPAN TİPLERİ Dünyadaki kapan tipleri istatistiksel oalrak aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Ancak stratigrafik kapanların bulunma zorlukları ve henüz tespit edilmedikleri de bu çizelgenin değerlendirilmesi esnasında gözardı edilmemelidir.

61 Kapana hidrokarbon yerleştikten sonra kapan tilt olur, ancak petrol-su dokanağı sabit kalır. Dokanağın yeniden yatay hale gelmesine dokanak altında oluşmuş bir çimentolanma veya herhangi bir permeabilite bariyeri engel olur. Akışkan dokanakları genellikle düzlemsel ve yatay, ancak bazen de eğimlidir. Petrol-su dokanağının eğimli olmasının çeşitli nedenleri vardır. Hidrodinamik akıntı petrol-su dokanağının tilt olmasına (bir yöne doğru eğim kazanmasına) neden olabilir. Petrol-su ve gaz-su dokanakları permeabilitesi yüksek rezervuarlarda keskin, permeabilitesi düşük ve yüksek kapilarite basıncına sahip rezervuarlarda ise geçişli olarak gelişir. Petrol-su dokanağı (OWC): Petrolün üretilebileceği en derin düzey Net rezerv: Petrolün üretildiği seviyelerin toplam kalınlığı Toplam rezerv (gross pay): Rezervuarın tepe noktasından petrol-su dokanağına kadar olan rezerv Rezerv (pay): Kapan içerisinde üretim yapılan rezervuar Kapanım (closure): Taşma düzlemi ile tepe noktası arasındaki düşey mesafe Taşma noktası (spill point): Kapan içerisinde petrolün bulunabileceği en alt nokta Petrolün göçerek son olarak yerleştiği yere kapan denir. En basit kapan aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi bir antiklinaldir.

62 Taşlaşmamış kum ve şeyller içerisinde gelişen faylar geçirimsizdir. Kırılgan birimler içerisinde gelişen faylar kapan oluşturmayabilir. Plastik litolojilerde görülen faylar geçirimsiz olabilirler. Fayın atımı rezervuar kalınlığından az ise kapan oluşturması güçtür. Tüm faylar kapan oluşturmaz. Fayın kapan oluşturması için geçirimsiz bir süreksizlik oluşturması gerekir. FAYLARLA İLGİLİ KAPANLAR

63 A- Dom kapanı, B ve C- Fay kapanı, D ve F- Kama kapanı, E- Antiklinal kapanı DİYAPİRİK KAPANLAR Kesit Harita DOĞRULTU ATIMLI FAY KAPANLARI

64 STRATİGRAFİK KAPANLAR Litolojik değişim ve diskordanslar nedeniyle oluşan kapanlardır. Yeraltında belirlenmeleri güçtür, fasiyes haritaları yardımıyla belirlenebilirler. Başlıcaları şunlardır: 1- Litolojik değişimle ilgili stratigrafik kapanlar Çökelme kökenli Kama tipi kapanlar Kanal kapanları Set adası kapanları Resif kapanları Diyajenetik kökenli 2- Diskordansla ilgili stratigrafik kapanlar Diskordans üstü (Supradiskordans) kapanlar Aşmalı (düzlemsel geometrili) kapanlar Kanal veya gömülü vadi kapanları Diskordans altı (Subdiskordans) kapanlar KAMALANMA TİPİ KAPAN

65 DİSKORDANS ÜSTÜ KAPANLAR: KANAL veya GÖMÜLÜ VADİ KAPANLARI Diskordans düzlemi düzensiz ise bu düzensizlikler akarsu çökelleri veya sığ denizel kumlarla dolar ve üzeri geçirimsiz çökellerle dolarsa bu tip kapanlar gelişir. Adana havzası bu tipe iyi bir örnektir.

66 DİSKORDANS ALTI KAPANLAR Diskordansların altındaki kayalar karbonat ise bunlar aşınma döneminde karstlaşır ve ikincil porozite açısından zenginleşirler. Diskordansın üstündeki birimler geçirimsiz ise bu tip kapanlar gelişir. Güneydoğu Anadoluda Mardin kireçtaşı bu tipte kapanlara sahiptir.

67 BİRLEŞİK KAPANLAR Stratigrafik ve tektonik kapanların karışımı ile gelişen kapanlardır. Çok değişik şekillerde olabilir. Dünyadaki çoğu kapanlar bu tiptedir.

68 SIKIŞMA TEKTONİĞİNE BAĞLI BİNDİRME YAPISI

69 TUZ YAPILARINA BAĞLI GELİŞMİŞ FAYLANMALAR

70 TUZ YAPISI VE GELİŞEN FAYLAMALAR

71 AÇILMA TEKTONİĞİNE BAĞLI BÜYÜME (GROWTH) FAYLARI

72 SIKIŞMA TEKTONİĞİNE BAĞLI BİNDİRME YAPISI

73 SIKIŞMA TEKTONİĞİNE BAĞLI BİNDİRME YAPILARI

74

75 GÜNCEL DELTA SİSTEMİ DELTA SİSTEMİ MODELİ VE LOG-SİSMİK CEVABI

76 Sismik dalga gidiş-geliş zamanı (msn) İLERLEYEN BİR DELTA SİSTEMİ

77 GÜNCEL DELTA SİSTEMİ

78 IN-LINE TIME SLICE ESKİ BİR NEHİR SİSTEMİNİN 3B SİSMİK GÖRÜNTÜSÜ

79 AÇILMA TEKTONİĞİNE BAĞLI NORMAL FAYLANMALAR

80 AÇILMA TEKTONİĞİNE BAĞLI NORMAL VE OBLİK FAYLANMALAR

81 SAĞ YÖNLÜ YANAL ATIMLI BİR FAY

82 WRENCH TEKTONİK HAREKETİNE BAĞLI GELİŞMİŞ NEGATİF FLOWER YAPISI

83 YANAL ATIMLI BİR FAY VE OLUŞTURDUĞU POZİTİF FLOWER YAPISI

84 (sn) 0 G K 0 1 ORTA MARMARA ÇUKURLUĞU? km? DENİZ TEKİRDAĞ M.EREĞLİSİ BAKIRKÖY KARTAL SENOZOYİK BİRİMLER KAF SINIR FAYLARI UZAKLAŞAN / YAKLAŞAN BLOK MÜREFTE KARABİGA MARMARA AD. MARMARA KAPIDAĞ Y.AD. BANDIRMA DENİZİ İMRALI AD. MUDANYA ARMUTLU Y.AD km km DEPREM ODAĞI (Tanış, 2003)

85 (sn) 0 1 G ORTA MARMARA ÇUKURLUĞU TEKİRDAĞ ÇUKURLUĞU? K km?? DENİZ TEKİRDAĞ M.EREĞLİSİ BAKIRKÖY KARTAL SENOZOYİK BİRİMLER KAF SINIR FAYLARI UZAKLAŞAN / YAKLAŞAN BLOK MÜREFTE KARABİGA MARMARA AD. MARMARA KAPIDAĞ Y.AD. BANDIRMA DENİZİ İMRALI AD. MUDANYA ARMUTLU Y.AD km km DEPREM ODAĞI (Tanış, 2003)

86 TEKİRDAĞ M.EREĞLİSİ B.ÇEKMECE K.ÇEKMECE BAKIRKÖY KARTAL MÜREFTE MARMARA AD. YALOVA ARMUTLU Y.AD. KAPIDAĞ Y.AD. GEMLİK KARABİGA ERDEK BANDIRMA MUDANYA km (Tanış, 2003 ) K.A.F. ANA FAY HATTI K.A.F. SINIR FAY HATTI NORMAL FAY (AKTİF?) 2B SİSMİK HATLAR KIYI ŞERİDİ MAKSİMUM DÜŞEY ATIM

87 TEKİRDAĞ M.EREĞLİSİ B.ÇEKMECE K.ÇEKMECE BAKIRKÖY KARTAL MÜREFTE MARMARA AD. ARMUTLU Y.AD. KAPIDAĞ Y.AD. GEMLİK KARABİGA ERDEK MUDANYA BANDIRMA km K.A.F. ANA FAY HATTI (Tanış, 2003) K.A.F. SINIR FAY HATTI OLASI TEMEL (BASEMENT) SINIRI KIYI ŞERİDİ AÇILMA (RELEASING) ALANI SIKIŞMA (RESTRAINING) ALANI MARMARA DENİZİ KAF ZONU-BASEMENT FAY İLİŞKİSİ

88 BİR ÇAMUR (MUD) VOLKANİZMASININ SİSMİK GÖRÜNTÜSÜ

89 MAGMATİK BİR YAPININ SİSMİK GÖRÜNTÜSÜ (YORUMSAL ÇİZİMLER TEMSİLİDİR)

90 RESİFAL BİR KARBONAT YIĞIŞIMIN SİSMİK GÖRÜNTÜSÜ

91 (2D Seismic Interpretation Ptactice) 2B Sismik Yorum Uygulaması YENİ KUYU ÖNERİSİ SİSMİK TWT HARİTALAMA SEVİYE -FAY YORUMU SİSMİK VERİ KUYU-LOG VERİSİ KUYU-A 96

92 KAĞIT KESİTLE SİSMİK YORUM UYGULAMASI: 8 ADET 2B MIGRATION SİSMİK KESİT 1 ADET SONİK KUYU LOGU 1 ADET KUYU KOMPOZİT LOGU 1 ADET SİSMİK HAT- KUYU LOKASYON HARİTASI ADIM-1: KOMPOZİT LOG FORMASYON DOKANAK BİLGİLERİNİ SONİK KUYU LOGUNA İŞARETLENİR ADIM-2: FORMASYONLARA KARŞILIK GELEN ΔT(msn) DEĞERLERİNİ SONİK LOGDAN OKUNUR ADIM-3: SONİK DEĞERLENDİRME FORMUNA KUYU DERİNLİK-ZAMAN DEĞERLERİNİ GİRİLİR ADIM-4: FORMASYON HIZLARINI HESAPLAYARAK TWT DEĞERİNİ KULLANARAK SİSMİK KESİTE FORMASYON DOKANAKLARINI İŞARETLENİR ADIM-5: SİSMİK KESİT KESİŞMELERİNİ BELİRLEYEREK STATİK KAYMALARIN (SHIFT) OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİLİR ADIM-6: SİSMİK KESİTLERDE FAY YORUMU YAPILIR ADIM-7: BELİRLENEN HEDEF SEVİYE YORUMUNA (PICKING) ASIL (MASTER) KESİT ÜZERİNDEN BAŞLANIR ADIM-8: BİR KESİTTEN DİĞERİNE HEDEF SEVİYE HAT KESİŞME NOKTASINDAN TAŞINIR EĞER STATİK KAYMA VARSA, ASIL KESİT BAZ ALINACAK ŞEKİLDE DİĞER KESİTİN SIFIR ZAMAN ÇİZGİSİ KAYDIRILIR ADIM-9: TÜM SEVİYE VE FAY YORUM BİTİRİLİNCE, ÖNCE FAYLARIN YERLERİ VE ATIM ZAMAN DEĞERLERİ LOKASYON HARİTASINA DÖKÜLÜR. SONRA YORUMLANAN SEVİYENİN TWT DEĞERİ SIFIR DATUM SEVİYESİNDEN OKUNUR VE LOKASYON HARİTASINDA İLGİLİ İSTASYON NOKTASINA YAZILIR ADIM10: FAYLARIN KESİTTEN KESİTE YORUMLARI YAPILARAK AYNI FAYLAR BİRBİRLERİ İLE BAĞLANIR (FAY POLİGONU) ADIM11: SEVİYE ZAMAN DEĞERLERİ FAY POLİGONLARI DİKKATE ALINARAK KONTURLANIR ADIM12: YAPISAL KAPAN SÖZ KONUSU İSE, SİSMİK ZAMAN HARİTASINDA KONTUR DEĞERLERİNİN EN KÜÇÜK DEĞERLİ OLAN KAPANIMLARI, MUHTEMEL HİDROKARBON KAPANI OLARAK DEĞERLENDİRİLEREK KUYU YERLERİ BELİRLENİR ADIM13: FAYLI KAPAN OLMASI DURUMUNDA, FAYIN ATIMI DİKKATE ALINIR VE KONTURLARIN FAY POLİGONUNDA MUTLAKA KAPANMASI GÖZETLENİR ADIM14: STRATİGRAFİK BİR KAPAN SÖZ KONUSU İSE, JEOLOJİK PARAMETRELER (FASİYES, REZERVUAR GEOMETRİSİ, VB.) DİKKATE ALINARAK MUHTEMEL PROSPEKTLER ÖNERİLİR

93 Doğrudan HC Tayini (Direct HC Definition)

94 Seismic Attributes are all the information obtained from seismic data, Either by direct measurement or by logical or experience based reasoning. (Turhan TANER, 2000) TURHAN TANER

95 COHERENCY ATTRIBUTE SİSMİK BİLGİNİN COHERENCY ÖZELLİĞİ TEKTONİK OLAYLARIN DAHA İYİ YORUMLANMASINDA VE HASSASİYETİN ARTIRILMASINDA KULLANILIR INSTANTANEOUS PHASE SİSMİK BİLGİNİN ANLIK FAZ ÖZELLİĞİ SEKANS SINIRLARI, TABAKA KONTAKLARI VE YANAL DEVAMLILIĞININ ARTIRILMASINDA KULLANILIR INSTANTANEOUS FREQUENCY SİSMİK BİLGİNİN ANLIK FREKANS ANOMALİLERİN GÖRÜNTÜLENMESİ İLE HAZNEKAYA İÇİNDEKİ MAYİ, HC POTANSİYELİ, KUM/ŞEYL ORANININ BELİRLENMESİ INSTANTANEOUS AMPLİTUDE SİSMİK BİLGİNİN ANLIK GENLİK ÖZELLİĞİNİN DÜŞÜK FREKANSLI ANOMALİLERİN GÖRÜNTÜLENMESİ İLE GAZ A DOYGUN KUMLARIN BELİRLENMESİ REFLECTION HETEROGENITY SİSMİK BİLGİNİN YANSIMA HETEROJENLİĞİ ÖZELLİĞİ İLE LİTOLOJİDEKİ KUM/ŞEYL ORANININ BELİRLENMESİ HİDROKARBON ARAMACILIĞINDA SİSMİK NİTELİK (ATTRIBUTE) UYGULAYARAK REZERVUARIN VE İÇİNDEKİ MAYİNİN KARAKTERİNE, FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE YAKLAŞIMDA BULUNMAK

96 Seismic Migrated Section

97 Seismic Apparent Polarity Attribute Section

98 Seismic Average Frequency Attribute Section

99 Seismic Instantaneous Frequency Attribute Section

100 Seismic Phase Attribute Section

101 Seismic Reflection Strenght Attribute Section

102 3D Coherency Attribute Section

103 AVO anomalisi uygulaması. Soldaki sismik kesit mid angle stack, sağdaki kesit ise full stack kesitlerdir. Yorumlanmış iki horizon arasındaki veri için crossplot oluşturulmuştur. Anormal crossplot amplitude leri crossplot un alt kısmında toplanmıştır ve flat spot u işaret etmektedirler. Eğer flat spot bir sıvı kontağı ise 120 ms lik hidrokarbon kalınlığını işaret etmektedir GENLİĞİN AÇILIM İLE DEĞİŞİMİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ (AVO)

104 Flat spot

105 BRIGHT SPOTS SİSMİK KESİTTE PARLAK NOKTA (BRIGHT SPOT) GÖRÜNTÜSÜ

106 difference 4 BOYUTLU SİSMİK (4-D SEISMIC IN TIME=YEARS)

107 MEMLEKETİN HENÜZ MEÇHUL BULUNAN DİĞER SERVETLERİNİ JEOLOJİK BAKIMDAN BİRER BİRER TETKİK VAZİFESİNİ... MADEN TETKİK VE ARAMA ENSTİTÜSÜNE VERDİK. ÇALIŞACAKLARDIR. MESUT SÜRPRİZLER TEMENNİ EDERİZ. (MTA Gn.Md. Binası_ANKARA) K. ATATÜRK

108 ÖZGEÇMİŞ 1961 yılında Erzurum da doğdu. İlk-orta-lise eğitimini Erzincan ve Gümüşhane de tamamladı yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliğini bitirdikten sonra, yıllarında Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumunda çalıştı yılında TPAO ya girdi. 5 yıl Jeofizik Operasyonlar biriminde Güneydoğu, İç Anadolu ve Trakya da sismik veri toplama ekiplerinde çalıştı. 3 yıl kadar Veri İşlem biriminde görev yaptıktan sonraki yıllarında arama jeofizikçisi olarak, Güneydoğu, İç Anadolu (Tuz Gölü ve Çankırı-Çorum), Batı Karadeniz (kara ve deniz alanları), Marmara Denizi, Trakya, Isparta (Batı Toroslar), Batı Kazakistan, Libya, Irak projelerinde sismik yorumlama çalışmalarında bulundu yılında A.Ü. Petrol Jeoloji dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Saliha Nur ve Ali Kerem çocuklarıdır.

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR YAKIN ÇEVRESİNİN DİRİ FAYLARI VE DEPREM POTANSİYELLERİ MTA Rapor No: 10754 Dr.Ömer EMRE (Jeomorfolog) Dr.Selim ÖZALP (Jeoloji Yük. Müh.) Ahmet DOĞAN (Jeoloji

Detaylı

DOĞU ANADOLU'DAKİ ARA BASENLER VE BUNLARIN PETROL OLANAKLARI*

DOĞU ANADOLU'DAKİ ARA BASENLER VE BUNLARIN PETROL OLANAKLARI* DOĞU ANADOLU'DAKİ ARA BASENLER VE BUNLARIN PETROL OLANAKLARI* Fikret KURTMAN ve Mehmet F. AKKUŞ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Türkiye'de yapılagelen petrol araştırmaları sonunda, Güneydoğu

Detaylı

ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ Veysel Okan ATAK*, Oktay AKSU*, Mustafa ÖNDER*, Ömer AYDAN** ve Gönül TOZ***

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Jeoloji Anabilim Dalı. Orta Anadolu nun Sismotektonik Özellikleri. Ernam Öztürk. Seminer

T.C. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Jeoloji Anabilim Dalı. Orta Anadolu nun Sismotektonik Özellikleri. Ernam Öztürk. Seminer T.C. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Jeoloji Anabilim Dalı Orta Anadolu nun Sismotektonik Özellikleri Ernam Öztürk Seminer Danışman: Yrd.Doç.Dr. Tekin YEKEN Ocak 2004 1 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne

Detaylı

SİSMİK KIRILMA VERİLERİNDE İLK VARIŞ ZAMANLARININ ÇAPRAZ İLİŞKİ YÖNTEMİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ

SİSMİK KIRILMA VERİLERİNDE İLK VARIŞ ZAMANLARININ ÇAPRAZ İLİŞKİ YÖNTEMİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ Jeofizik, 212, 16, 31-41 doi: 11.b4/jeofizik-911-19 SİSMİK KIRILMA VERİLERİNDE İLK VARIŞ ZAMANLARININ ÇAPRAZ İLİŞKİ YÖNTEMİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ First Arrival Picking in Seismic Refraction Data by

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 4 2. ÖZET DEĞERLENDİRME 5 2.1. Sismik Ağların Rehabilitasyonu ve Bütünleştirilmesi 5 2.2. Diri Fay - Neotektonik - Paleosismoloji

Detaylı

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri *

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * İMO Teknik Dergi, 214 6775-684, Yazı 419 Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * Aydın MERT* Yasin FAHJAN** Ali PINAR*** Lawrence HUTCHINGS**** ÖZ Bu çalışmanın temel amacı, mühendislik

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HATAY İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HATAY İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HATAY İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 2 1. ÖZ Hatay, Doğu Torosların güneye uzantısı olan, Amanos dağları ile temsil edilir. Amanos dağları,

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNDE SİSMİK ve YER RADARI (GPR) YÖNTEMLERİ İLE KİRLİLİK ARAŞTIRMASI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNDE SİSMİK ve YER RADARI (GPR) YÖNTEMLERİ İLE KİRLİLİK ARAŞTIRMASI Uygulamalı Yer Bilimleri Sayı:1 (Ocak-Şubat 2013) 31-37 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNDE SİSMİK ve YER RADARI (GPR) YÖNTEMLERİ İLE KİRLİLİK ARAŞTIRMASI Pollution Investigation by Seismic and Ground Penetrating

Detaylı

MTA DA DÜNDEN BUGÜNE JEOFİZİK KARA SİSMİK ÇALIŞMALAR

MTA DA DÜNDEN BUGÜNE JEOFİZİK KARA SİSMİK ÇALIŞMALAR MTA DA DÜNDEN BUGÜNE JEOFİZİK KARA SİSMİK ÇALIŞMALAR Abdullah GÜRER* GİRİŞ Daha çok yatay veya yataya yakın katmanlaşma gösteren ortamlarda başarıyla uygulanan sismik yöntemler, özellikle petrol aramada,

Detaylı

Istanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, -İstanbul

Istanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, -İstanbul Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 36,145-150, Şubat 1993 Geological Bulletin of Turkey, V. 36, 145-150, February 1993 KADEMELİ (En Echelon) KIVRIM GEOMETRİSİNDE ÜÇÜNCÜ BOYUT: SAN ANDREAS FAY ZONUNDAN ÖRNEKLER

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14 YER RADARI (GPR) JEOFİZİK YÖNTEMİ VE KULLANILDIĞI ALANLAR Büşra Bihter DEMİRCİ* Bu makale ile yer radarı

Detaylı

JEOTERMAL NEDİR NE DEĞİLDİR

JEOTERMAL NEDİR NE DEĞİLDİR ? JEOTERMAL NEDİR NE DEĞİLDİR Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali DANIŞMAN Jeofizik Yüksek Mühendisi ali.danisman@deu.edu.tr 1-Jeotermal Nedir? Jeotermalin kelime anlamı Jeo= Yer ve Termal= Isı kelimelerinin birlikte

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU KAYNAK KORUMA ALANI ETÜT RAPORU FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI İŞLETME RUHSATI/RUHSATLARINA İLİŞKİN

JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU KAYNAK KORUMA ALANI ETÜT RAPORU FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI İŞLETME RUHSATI/RUHSATLARINA İLİŞKİN JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU KAYNAK KORUMA ALANI ETÜT RAPORU FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI İŞLETME RUHSATI/RUHSATLARINA İLİŞKİN KAYNAK KORUMA ALANI ETÜT RAPORU HAZIRLAYAN (Jeoloji Mühendisi) :

Detaylı

ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ

ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ÇEVRE JEOLOJiSİ DERSİ ile İLGİLİ AYRINTILAR Ders Kitabı: Environmental Geology (Edward Keller) Environmental

Detaylı

Türkiye'deki Bazı Önemli Genç Tektonik Olaylar

Türkiye'deki Bazı Önemli Genç Tektonik Olaylar Türkiye'deki Bazı Önemli Genç Tektonik Olaylar Some recent tectonic events in Turkey ESEN ARPAT ve FUAT ŞAROĞLU Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara. ÖZ: Depremlerin, korkunç tehdidi altında olan Türkiye'de

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) İlgi: 10.08.2005 tarih ve 815 sayılı Olur. Bilindiği üzere, bina ve bina türü yapıların projelendirme safhasında gerekli olan zemin ve temel etütlerinin, uygun

Detaylı

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Deprem felaketi konusunda yapılan çalışmaların tüm yönleriyle incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun raporu... Sonraki sayfa >> Türkiye

Detaylı

VAN ĐLĐ ÇEVRE DURUM RAPORU

VAN ĐLĐ ÇEVRE DURUM RAPORU VAN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ VAN ĐLĐ ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR Hüseyin AVCĐL Mehmet KAPTANOĞLU Resul AKOVA : Đl Müdürü : Çed ve Çevre Yönetimi Şub. Müd. : Mühendis. 2006 VAN ĐÇĐNDEKĐLER

Detaylı

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Ders Planı Yolun Tarihçesi YOL İNŞAATLARINDA ŞANTİYE YÖNETİMİ Karayollarında Kullanılan Terimler Yol

Detaylı

ISTANBUL BOĞAZI GÜNEYİ VE HALİC'İN JEOLOJİK YAPISI VE GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ

ISTANBUL BOĞAZI GÜNEYİ VE HALİC'İN JEOLOJİK YAPISI VE GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ Jeoloji Mühendisliği s. 4», 5-14, 1992 Geological Engineering, n. 40,5-14,1992 ISTANBUL BOĞAZI GÜNEYİ VE HALİC'İN JEOLOJİK YAPISI VE GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ MostafaYILDMM Kolay ÖZAYDIN Ali ERGUV ANLI Yıldız

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN İNŞ 331 ULAŞIM 1 Öğr.. Gör. G Dr. Neslihan SEÇKİN 1.GİRİŞ İyi bir karayolu ağının sağladığı ulaşım kolaylığı bir ülke için çok yönlü kalkınma açısından büyük bir itici güçtür. ilk insanlar için yer değiştirme

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI i T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Hazırlayan

Detaylı