BBS 676. Veri Đletişimi ve Bilgisayar Ağları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BBS 676. Veri Đletişimi ve Bilgisayar Ağları"

Transkript

1 Hacettepe Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü BBS 676 Veri Đletişimi ve Bilgisayar Ağları Güz Dönemi

2 Bilgisayar Ağlarının Kullanım Alanları Bilgisayar ağlarının teknik tarafını incelemeden önce ağların neden kullanıldığını ve kullanım alanlarını incelemek gerekmektedir. Bu alanları temel olarak; - Đş Uygulamaları, - Ev Uygulamaları, - Gezgin Kullanıcılar olarak ayırmak mümkündür. Đş Uygulamaları: 1. Şirketler çok sayıda bilgisayara sahip olabilirler. Bu bilgisayarlar arasında bir ağ kurmanın birincil amaçları şunlardır: Kaynak paylaşımı Ortak kullanılan program, ekipman (yazıcı, tarayıcı vs.) ve verinin kaynağın ve kullanıcının bulunduğu yerden bağımsız olarak paylaşımı. Bilgi paylaşımı Bir şirketin müşteri kayıtları, muhasebe bilgileri, vergi bilgileri vs. gibi bilginin tüm veya ilgili kullanıcılar arasındaki paylaşımı. Küçük bir şirket için bütün bilgisayarlar tek bir binanın içinde konumlandırılmış olabileceği gibi büyük şirketler için birbirlerine bağlanacak bilgisayarlar farklı binalarda hatta şehir/ülkede olabilir. Bir ağ coğrafik engellerin ötesinde bütün bu bilgisayarları birbirine bağlamalıdır. Bilgisayarların bilgi sistemleri bir veya daha fazla veritabanını içeriyor ve yine birden fazla kullanıcı bu bilgilere ulaşmak istiyor olabilir. Bu durumda sunucu-istemci ilişkisi ortaya çıkar. Veri sunucu olarak hizmet eden güçlü bilgisayarlarda tutulurken, daha basit bilgisayarlara sahip kullanıcılar bu sunucuların istemcileri olarak ilgili veriye ulaşırlar. Sunucu ve istemci bilgisayarları aşağıdaki şekildeki gibi bir ağ vasıtasıyla birbirlerine bağlanırlar. Bu kuruluma sunucu-istemci modeli adı verilir. Çoğu durumda tek bir sunucu pek çok istemciye hizmet verir.

3 Bir sunucu-istemci modelinde birisi sunucuda ötekisi ise istemcinin bilgisayarında iki temel süreç işlemektedir. Đletişim istemci sürecinin ağ üzerinden sunucu sürecine bir mesaj göndermesiyle başlar. Daha sonra istemci süreci bir cevap mesajı bekler. Sunucu süreci isteği aldığında istenilen ya işi gerçekleştirir yada istenilen bilgiyi bulur ve istemciye cevap olarak geri yollar. Bu işlem şu şekilde gösterilebilir: 2. Bir bilgisayar ağı oluşturmanın ikinci bir amacı ise şirket içinde çalışanlar arasında iletişimi sağlamaktır. Bir bilgisayar ağı çalışanlar arasında güçlü bir iletişim ortamı sağlayabilir. Bunun yollarından birisi e-postadır. Başka bir yöntem ise video-konferans yapmaktır. Ayrıca başka yerlerde bulunan iki şirket çalışanı ortak ağı kullanarak birlikte bir döküman yazabilirler. 3. Bilgisayar ağı kurmanın üçüncü amacı olarak şirketlerin diğer şirketlerle özellikle de malzeme sağlayıcı ve müşteri şirketlerle elektronik ortamda iş yapmaları sayılabilir. 4. Bir başka amaç ise günümüzde yaygınlaşan, şirketlerin tüketiciler ile internet üzerinden ticaret yapmalarıdır, yani e-ticarettir. Ev Uygulamaları Ev kullanıcıları arasında internet kullanımının en popüler alanları şöyle özetlenebilir: - Uzaktaki bilgiye erişim - Kişi-kişiye iletişim - Etkileşimli eğlence - Elektronik ticaret 1. Uzaktaki bilgiye erişim çeşitli şekillerde olabilmektedir. Bilgi erişimi amacıyla WWW de sörf yapmak mümkündür. Benzer şekilde pek çok gazete ve dergi internet üzerinden de yayın yapmaktadır. Ayrıca IEEE ve ACM gibi bazı profesyonel kuruluşlar çıkardıkları tutanakları ve konferans bildirilerini online olarak yayınlamaktadırlar.

4 2. Ağların başka bir geniş kullanım alanı kişi-kişiye iletişimdir. Daha önce de belirtilen e-posta bu yollardan birisidir. Bunun yanında anlık mesajlaşma ve mesaj odaları da bu kategoride sayılabilir. Geniş kullanım bulan bir alanda haber gruplarıdır. Aşağıdaki şekil kişi-kişiye iletişimin bir örneğini göstermektedir. Kişi-kişiye iletişimin yeni gelişen bir alanı ise eşdüzeyli (peer-to-peer) iletişimdir. Her katılımcı bir sunucu-istemci yapısı dışında dosyaları karşısındaki kullanıcıyla paylaşabilmektedir. Napster ve Kazaa servisi buna en güzel örneklerdendir. Eşdüzeyli iletişim, her kullanıcının kendi veritabanını oluşturmasını sağlayarak merkezi bir veritabanı ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Çok-oyunculu oyunlar, internet telefonu, video telefon, internet radyosu ve doğası gereği e-posta eşdüzeyli iletişimi kullanmaktadır. 3. Üçüncü kategori etkileşimli eğlencedir. Đstek-üzerine video ve online oyunlar bu sınıfa girerler. 4. Elektronik ticaret dördüncü kategoriyi oluşturur. Online katalog kullanılarak evden alışveriş, internetten fatura ödeme ve banka hesap yönetimi bu kategoride sayılabilir. Ayrıca gün geçtikçe yaygınlaşan e-bay türü sitelerle internet üzerinden ikinci el eşya alım-satımı da bu sınıfa katılabilir. Gezgin Kullanıcılar Dizüstü bilgisayar ve PDA gibi taşınabilir cihazların kullanıcıları, bu cihazlar ile ofis veya evdeki masaüstü bilgisayarları arasında, bu bilgisayarlardan uzak bir mekanda hatta yolculuk sırasında bağlantı kurmak istemektedir. Böyle bir bağlantının telli hatlarla gerçekleştirilememesi telsiz ağlara ilgiyi arttırmıştır. Telsiz ağlar çeşitli alanlarda kullanım bulmaktadır. Bunlar arasında taşınabilir ofisler, kamyon, taksi, ulaştırma araçlarının merkezleriyle irtibatı ve askeri uygulamalar sayılabilir.

5 Sabit telsiz ağlar ve gezgin telsiz ağlar arasında fark vardır. Örneğin bir binanın ağ ihtiyacının bir telsiz sistemle sağlanmış olması fakat bilgisayarların sabit olması ağı bir sabit telsiz ağ yapar. Öte yandan bir alışveriş merkezinde sağlanan telsiz ağ hizmetinden bir PDA kullanıcısının yararlanması gezgin telsiz ağlara bir örnek oluşturur.

6 Ağ Donanımı Ağ tasarımının teknik kısmını ilgilendiren başlıca konulardan biri ağ donanımıdır. Ağ donanımının iki önemli boyutu bulunur: - Đletişim teknolojisi, - Kurulum boyutları. Geniş kullanım alanı bulan iki tür iletişim teknolojisi bulunmaktadır: 1. Genele yayın bağları 2. Noktadan-noktaya bağlar Genele yayın ağlarında tek iletişim ortamı ağdaki tüm bilgisayarlar tarafından kullanılır. Bir kullanıcı tarafından ortama gönderilen, belirli bir içeriği olan paket adı verilen kısa mesajlar tüm kullanıcılar tarafından alınır. Paketin adres alanı hedef kullanıcıyı belirler. Paketi alan her kullanıcı paketin adres bilgisini kendi adresiyle karşılaştırır. Eğer uyuşuyorsa bilgisayar paketi işler. Eğer uyuşmuyorsa paketteki bilgiyi dikkate almaz. Bunun tersine noktadan-noktaya ağlarda bireysel bilgisayar çiftleri arasında çok sayıda bağlantı bulunur. Ancak her bilgisayar birbirine doğrudan bağlı olmak zorunda değildir. Bir kullanıcı tarafından gönderilen paket birkaç ara bilgisayardan geçerek hedefe ulaşabilir. Ağ donanımını sınıflandırmak için bir kriter de kurulum boyutlarıdır. Aşağıdaki tablo bu sınıflandırmaya örnekler vermektedir: Bilgisayarlar arası Bilgisayarların Örnek uzaklık bulunduğu ortam 1 m Metrekare Kişisel Alan Ağı 10 m Oda Yerel 100 m Bina Alan 1 km Kampüs Ağı 10 km Şehir Kentsel Alan Ağı 100 km Ülke Geniş Alan 1000 km Kıta Ağı 10,000 km Gezegen Đnternet

7 Yerel Alan Ağları Yerel alan ağları (Local Area Network, LAN) birkaç kilometreye kadar boyutları olan, bir bina veya kampüste kurulu, bir kuruluşa ait ağlardır. LAN ları diğer ağlardan ayıran özellikler 1. boyutları, 2. iletişim teknolojileri, ve 3. topolojileri dir. 1. LAN ların alanları sınırlıdır. Bu en kötü iletişim gecikmesinin bilinmesini sağlar. Bu durum aksi takdirde mümkün olmayan tasarımların gerçekleştirilmesini sağlar. 2. LAN lar bütün bilgisayarların bağlı olduğu bir kabloyu kullanan bir iletişim teknolojisini kullanabilirler. Geleneksel LAN lar 10Mbps veya 100Mbps hızlarında çalışırlar, düşük gecikme süresine sahiptirler ve çok az iletişim hatası yaparlar. Yeni LAN lar 10 Gbps hızlara çıkabilmektedir. 3. Genele yayın ağları çeşitli topolojilere sahip olabilirler. Aşağıdaki şekil bunları göstermektedir: (a) da görülen veriyolu ağında herhangi bir anda en fazla bir bilgisayarın paket göndermesine izin verilir. Diğer bütün bilgisayarların veri gönderimi o an için yasaklanmıştır. Birden fazla bilgisayarın paket göndermek istemesi durumunda bir çekişme hakemliği mekanizmasının işletilmesi gerekir. Bu mekanizma merkezi olabileceği gibi dağılmış yapıda da olabilir. Örneğin IEEE 802.3, Ethernet, dağılmış kontrollü veriyolu ağına bir örnektir. Đkinci bir genele yayın yöntemi (b) de görülen halkadır. Halkada her bit paketin geri kalanının iletimini beklemeden bütün bilgisayarları dolaşır. Genellikle bütün halkanın dolaşılması birkaç bitin gönderilmesi için gereken zamanı geçmez. Diğer tüm genele yayın türlerinde olduğu gibi burada da bir çekişme hakemliği mekanizmasına ihtiyaç vardır. Her bilgisayarın sırayla

8 iletişim yapması gibi çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bunlar arasında IEEE (IBM andaçlı halka (token ring)) ve FDDI da bulunmaktadır. Genele yayın ağları ayrıca kanalın kullanımına göre durağan ve dinamik olarak da sınıflandırılır. Tipik bir durağan ağda, zaman belirli dilimlere ayırılır ve her dilimde bir bilgisayar paket gönderir. Dolayısıyla her bilgisayar ancak sırası geldiğinde iletişim kurabilir. Dinamik atama da ise merkezi veya dağınık olarak kontrol edilen bilgisayarlar belirli kurallar dahilinde her zaman iletişim yapabilirler. Kentsel Alan Ağı Kentsel Alan Ağı (Metropolitan Area Network, MAN) bir şehri kapsar. En iyi bilinen örneklerinden birisi kablotv hatları üzerinden, kullanılmayan bantları kullanarak iki yönlü iletişimin kurulduğu internet bağlantısıdır. Ayrıca, güncel gelişmeler sonucunda telsiz internet erişimini sağlayacak IEEE (WiMax) standardı geliştirilmiştir.

9 Geniş Alan Ağları Bir geniş alan ağı (Wide Area Network, WAN) genellikle bir ülke veya kıta gibi geniş bir coğrafik alanı kapsar. Kullanıcı programlarını çalıştıran çok sayıda yerel hizmet bilgisayarlarından (host) oluşur. Bu bilgisayarlar bir iletişim altağı (kısaca altağlar) ile birbirlerine bağlanırlar. Altağın görevi, hizmet bilgisayarları arasındaki veri iletişimini sağlamaktır. Çoğu WAN da altağ iki bileşenden oluşur: Đletim hatları ve Anahtarlama elemanları. Đletişim hatları bilgisayarlar arasında bitleri taşır. Bakır tel, fiberoptik kablo veya telsiz bağlantıyla kurulabilirler. Anahtarlama elemanları ise üç veya daha çok iletişim hattını birbirine bağlamak için tasarlanmış özel bilgisayarladır. Bir giriş hattından veri geldiğinde, anahtarlama elemanı bu veriyi yönlendireceği çıkış hattını belirler. Bu anahtarlama bilgisayarları genellikle yönlendirici (router) olarak anılır. Çoğu WAN da ağ, yönlendirici çiftlerini bağlayan çok sayıda iletişim hatlarını içermektedir. Bir yönlendiriciden başka bir yönlendiriciye, bir veya daha fazla ara yönlendirici üzerinden bir paket gönderildiğinde, o paket her ara yönlendirici tarafından tümüyle alınır ve kendine ilgili çıkış hattı boşalana kadar saklanır, daha sonra o hat üzerinden yönlendirilir. Bu tür yönlendiriciler kullanan bir altağa sakla-yönlendir veya paket-anahtarlamalı altağ ismi verilir. Paket-anahtarlama mantığı şöyle açıklanabilir. Bir kullanıcı başka bir kullanıcıya veri göndermek istediğinde o veriyi sıra numarası eklenmiş küçük paketlere böler. Bu paketler daha sonra ağa sunulur. Her paket ağda tek başına seyahat eder, dolayısıyla farklı paketler farklı yollardan hedefe ulaşabilir. Alıcıda bütün paketler alındığında sıra numaraları gözetilerek orijinal veri tekrar oluşturulur. Bu süreç aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

10 Yönlendirme kararları yerel olarak verilir. Yönlendirici A ya bir paket geldiğinde paketin yönlendirici B ye veya C ye gönderilmesi A ya kalmıştır. A bu kararı yönlendirme algoritmasına göre belirler. Telsiz Ağlar Telsiz ağlar üç temel kategoriye bölünebilir: 1. Sistemler-arası bağlantı, 2. Telsiz LAN lar, 3. Telsiz WAN lar. 1. Sistemler-arası bağlantı kısa-mesafede radyo kullanarak bir bilgisayarın, monitör, klavye, fare, yazıcı gibi çevrebirimlerini birbirlerine bağlamaya yarar. Bu amaçla Bluetooth standardı tanımlanmıştır. Bluetooth ayrıca sayısal kamera, kulaklık, tarayıcı gibi diğer cihazlarında bağlanmasında kullanılabilir. Sistemler-arası bağlantı aşağıdaki şekilde (a) da görülen efendi-köle (masterslave) yapısını kullanır. Genellikle sistem efendi olarak fare, klavye vs. gibi kölelerle iletişim kurar.

11 2. Telsiz ağdaki sonraki adım telsiz LAN lardır. Burada her bilgisayar diğer sistemlerle iletişim kurabileceği bir telsiz modem ve antene sahiptir. Şekilde (b) de görüldüğü gibi genellikle bütün bilgisayarlar ortak bir baz istasyonla iletişim kurarlar. Telsiz ağlar için IEEE standardı tanımlanmıştır. 3. Üçüncü tür telsiz ağ ise telsiz WAN lardır. Hücresel telefonlar için kullanılan düşük-hızdaki telsiz ağ bu sınıfa bir örnek sayılabilir. Bu düşük-hızlı ağların yanında yeni geliştirilmekte olan IEEE (WiMax) standardı yüksek hızlı geniş alan telsiz ağ hizmeti sağlayacaktır. Bütün telsiz ağlar internete ve yerel veri/dosyalara erişimi sağlamak için bir noktada telli ağlara bağlanmak zorundadır. Ev ağları Temel fikir gelecekte evlerde bulunan birçok cihazın bir ağla birbirlerine ve internete bağlanabilecek olmasıdır. Pek çok cihaz bu yeteneğe sahiptir: 1. Bilgisayarlar (masaüstü, dizüstü, PDA), 2. Eğlence cihazları (TV, DVD, VCR, MP3), 3. Đletişim cihazları (telefon, gezgin telefon, fax), 4. Beyaz eşya (buzdolabı, mikrodalga fırın, saat, havalandırma), 5. Telemetre (yangın/hırsız alarmı, termostat). Ağlararası Bağlantı Dünyada gerek donanım gerek yazılım bakımından farklı pek çok ağ bulunmaktadır. Bu ağların birbirleriyle iletişim kurması, dosya paylaşması vs. beklenmektedir. Bu durumda ağlar arası bağlantıyı sağlayacak birden fazla protokolü işletebilen ağ geçidi (gateway) ismi verilen bilgisayarlara ihtiyaç vardır. Bu şekilde birbirine bağlı pek çok ağa ağlar arası bağlantı veya kısaca internet denilmektedir.

12 Ağ Yazılımı Protokol hiyerarşileri (sıradüzenleri) Tasarım karmaşıklığını azaltmak amacıyla çoğu ağ katman veya seviye yığıtları olarak organize edilmektedir. Her katmanın amacı üstteki katmana belirli hizmetler sunmak, fakat bu servislerin gerçekleştirilmesi ile ilgili detayları üstteki katmanlardan gizli tutmaktır. Bir bilgisayardaki n inci katman ağ üzerinden başka bir bilgisayardaki yine n inci katmanla iletişim kurabilir. Bu iletişim sırasında kullanılan kurallar ve uzlaşımlar toplu olarak n inci katman protokolü olarak isimlendirilir. Temel olarak bir protokol iletişim kuran taraflar arasında iletişimin nasıl gerçekleşeceğini tanımlayan bir anlaşmadır. Aşağıdaki şekilde bir beş katmanlı ağ gösterilmektedir: Faklı bilgisayarlardaki katmanlardaki karşılıklı yapılara eşğörevli öğeler (peer) ismi verilir. Bu eşgörevli öğeler, süreçler, donanım cihazları, hatta insanlardan oluşabilir. Başka bir deyişle, iletişim bu eşgörevli öğeler arasında gerçekleşmektedir.

13 Gerçekte bir bilgisayarın n inci katmanıyla karşı bilgisayarın n inci katmanı arasında doğrudan veri alışverisi yoktur. Bunun yerine her katman diğer eşgörevli öğeye göndermek istediği bilgiyi kendi tarafındaki bir alt katmana kontol bilgisi ile birlikte iletir. Bu işlem en alt katmana kadar devam eder. Bundan sonra ilgili bilgi gerçek iletişimin yapıldığı fiziksel ortam yoluyla karşı tarafa gönderilir. Her bitişik katman arasında bir arayüz bulunmaktadır. Arayüz alttaki katmanın üstteki katmana sunacağı işlem ve hizmet temel öğelerini (primitive) tanımlar. Katmanlar arasındaki arayüzleri tanımlarken bu öğeler basit ve açık şekilde tanımlanmalıdır. 1. Bu şekilde hangi katmanın hangi servisi vereceği açıkça belirlenmiş olur. 2. Bu şekilde tanımlanmış arayüzler katmanlar arasında iletilmesi gereken kontrol bilgisinin en aza indirilmesini sağlar. 3. Ayrıca ileride ilgili katmanın farklı bir şekilde tekrar gerçekleştirilmesini kolaylaştırır (örneğin iletişim telefon hatlarından uydu kanalına geçirilmesi gibi). Yeni gerçekleştirmede gereken tek şey arayüzde iyi tanımlanmış olan hizmetlerin değişmeden üst katmana eski uygulamanın yaptığı gibi sunulmasıdır. Bir katmanlar ve protokoller kümesine ağ mimarisi adı verilir. Bu mimarinin tasarım belirtimleri (specifications) bir uygulayıcının ağı oluşturacak programları kolayca yazmasını ve donanımı rahatlıkla gerçekleştirmesini sağlayacak kadar iyi belirlenmelidir. Bir sistemde her katman başına kullanılan protokoller kümesine protokol yığıtı ismi verilir. Bu kavramları bir örnek üzerinde inceleyelim. Aşağıdaki şekilde beş katmanlı bir ağda bir bilgisayarın en üstteki beşinci katmanı diğer bilgisayarın eşgörevli katmanına bilgi göndermek istemektedir.

14 Katman 5 te işleyen bir süreç tarafından üretilen M mesajı Katman 4 e iletişim için verilir. Katman 4 bu mesajın önüne, mesajı belirlemek amacıyla bir başlık (H 4 ) ekler ve Katman 3 e gönderir. Bu başlık boyut, zaman, sıra numarası vs. gibi kontrol bilgisi içerir. Örneğin karşı bilgisayarın Katman 4 ünde alınan mesajın doğru sırada alınıp alınmadığı bu başlığa bakılarak anlaşılabilir. Çoğu ağda bu katmandan gönderilen mesajın boyutları üzerinde bir sınırlama yoktur. Öte yandan, örnekte olduğu gibi Katman 3 den gönderilecek mesajların boyutları sınırlı olabilir. Dolayısıyla, Katman 3, Katman 4 ten gelen mesajı uygun boyutlara sahip birimlere, yani paketlere böler. Daha sonra her paketin başına bir Katman 3 başlığı ekler. Bu başlık yine paketlerin sıra numarası vs. gibi bilgilere içerebilir. Örnekte Katman 4 ten gelen mesaj M, M1 ve M 2 paketlerine ayırılmakta ve her paketin başına H 3 başlığı eklenmektedir. Katman 3 kullanılabilecek hatları belirler ve paketleri Katman 2 ye yönlendirir. Katman 2 pakete hem bir başlık (H 2 ) hem de bir artbilgi (trailer, T 2 ) ekler ve Katman 1 e fiziksel iletişim için gönderir. Alıcı bilgisayarı fiziksel ortamdan aldığı bilgiyi, vericinin ters sırasıyla işleyerek ve her katmanda ilgili başlığı atarak en üstteki Katman 5 e kadar çıkartır. Hiçbir katmana alt katmanlara ait başlık ulaşmaz. Bu örnekte önemli olan sanal ve gerçek iletişim arasındaki bağlantı ve protokoller ve arayüzler arasındaki farktır. Örneğin, her iki bilgisayarın Katman 4 ünde yer alan eşgörevli süreçler kavramsal olarak iletişimin kendi aralarında, yani yatay gerçekleştiğini varsayarlar. Her iki tarafta da muhtemelen ÖbürTarafaGönder ve ÖbürTaraftanAl gibi yordamlar bulunmaktadır ve her iki taraf bu yordamlar yardımıyla birbiriyle konuştuğunu varsaymaktadır. Oysa, bu

15 yordamlar gerçekte diğer eşgörevli yordamla değil 3/4 arayüzü üzerinden alt katmanların hizmetlerini kullanmaktadırlar. Eşgörevli süreç soyutlaması tüm ağ tasarımlarında hayati önem taşımaktadır. Bu sayede, ağın bir bütün olarak tasarımı sonucu ortaya çıkabilecek ve çözülmesi imkansız sorunlar, daha küçük boyutta, başedilebilir tasarım problemlerine, yani bireysel Katman sorunlarına indirgenmiş olurlar.

BBS 676 Veri Đletişimi ve Bilgisayar Ağları

BBS 676 Veri Đletişimi ve Bilgisayar Ağları Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü BBS 676 Veri Đletişimi ve Bilgisayar Ağları 2006-7 Güz Dönemi Dr Cenk Toker cenk.toker@ee.hacettepe.edu.tr http://www.ee.hacettepe.edu.tr/~toker/bbs676/bbs676-homepage.html

Detaylı

Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler: Katmanlar üst katmanlara iki tür servis sunabilirler; bağlantılı servis ve bağlantısız servis.

Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler: Katmanlar üst katmanlara iki tür servis sunabilirler; bağlantılı servis ve bağlantısız servis. Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler: Katmanlar üst katmanlara iki tür servis sunabilirler; bağlantılı servis ve bağlantısız servis. Bağlantılı servis telefon sistemine benzer. Bir bağlantılı ağ servisinin

Detaylı

Ağ Donanımı. Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT

Ağ Donanımı. Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT Ağ Donanımı Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT Ağ Tarihçesi 1960'li yılların sonlarında Hawaii Üniversitesi ALOHA adını verdiği bir geniş ağ kurdu. Üniversitenin amacı kampüsün değişik noktalarına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AĞ ELEMANLARI VE AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır.

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. AĞ TOPOLOJİLERİ Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. Fiziksel Topoloji : Ağın fiziksel olarak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

3. Linux Ağ Yönetimi I

3. Linux Ağ Yönetimi I 3. Linux Ağ Yönetimi I 3.1 TCP/IP Ağ Kavramları Diğer açık sistemler gibi Linux'un da en büyük özelliklerinden biri ağ protokolleri ve uygulamalarının sistemin en doğal parçalarından biri olmasıdır. Dolayısıyla

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

PARTNER EĞİTİMLERİ KURS DÖKÜMANI

PARTNER EĞİTİMLERİ KURS DÖKÜMANI ZyXEL PARTNER EĞİTİMLERİ KURS DÖKÜMANI NETRON TECHNOLOGY 2008 İçindekiler 2 İçindekiler İçindekiler... 2 Temel Network Kavramları... 7 Network lerde Veri Aktarımı...7 Veri Paketleri...10 Network Tipleri...11

Detaylı

Bilgisayar Ağları Ders Notları

Bilgisayar Ağları Ders Notları Bilgisayar Ağları Ders Notları Cemal TANER Fatih ÖCAL 2014 Manisa İçindekiler İçindekiler... 2 Bilgisayar Ağlarının Temelleri... 6 Ağ Sistemlerinin Yararları... 6 Ağ Bileşenleri... 6 Ağ İşletim Sistemleri...

Detaylı

Network Eğitimi Notları

Network Eğitimi Notları Network Eğitimi Notları Bu yazımızda Network ve Windows NT Server Version 4.0 üzerinde yoğunlaşacağız. 2000 ve XP ye değinmeyeceğim çünkü asıl olan temeldir. Bu temeli yükseltmek ise her birimizin bireysel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KABLOSUZ AĞLAR 523EO0320 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

CISCO AĞ AKADEMİSİ SÖMESTR 1

CISCO AĞ AKADEMİSİ SÖMESTR 1 T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CISCO AĞ AKADEMİSİ SÖMESTR 1 BİTİRME ÖDEVİ YÖNETEN Yrd.Doç.Dr. Hasan Hüseyin BALIK HAZIRLAYAN Saib ATAY ELAZIĞ, 2006

Detaylı

NETWORK NETWORK TOPOLOJĐLERĐ. Üç çeşit network yapısı vardır. Bunlar star, bus ve ring topolojileridir. Star ve Bus mimari en çok kullanılanlarıdır.

NETWORK NETWORK TOPOLOJĐLERĐ. Üç çeşit network yapısı vardır. Bunlar star, bus ve ring topolojileridir. Star ve Bus mimari en çok kullanılanlarıdır. NETWORK Network nedir? Network birbirine kablolarla bağlanmış server, printer, pc, modem gibi birçok haberleşme ekipmanının en ekonomik ve verimli yoldan kullanılmasıdır. Network insanların bireyselce

Detaylı

BM 402 Bilgisayar Ağları (Computer Networks)

BM 402 Bilgisayar Ağları (Computer Networks) BM 402 Bilgisayar Ağları (Computer Networks) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Genel bilgiler Değerlendirme Arasınav : 35% (25% BM513) Ödevler : 20% (10% BM513)

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ Bugün telefon, telgraf, radyo ve televizyon gibi araçların yanı sıra bilgisayar da iletişim amacıyla kullanılmaya başlanmış önemli bir iletişim aracıdır. Bilgisayarın iletişim

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI ( COMPUTER NETWORKS )

BİLGİSAYAR AĞLARI ( COMPUTER NETWORKS ) BİLGİSAYAR AĞLARI ( COMPUTER NETWORKS ) Veri Transfer ( Iletim ) Hızı: Bir ağın iletim kapasitesini ölçmek için geliştirilmiş matematiksel bir modeldir. Birim olarak "bps" (bit per second - birim zamanda

Detaylı

Netron Technology Datateknik Zyxel Türkiye. Milli Eğitim Bakanlığı DSL ve Ağ Teknolojileri Eğitimi

Netron Technology Datateknik Zyxel Türkiye. Milli Eğitim Bakanlığı DSL ve Ağ Teknolojileri Eğitimi Netron Technology Datateknik Zyxel Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı DSL ve Ağ Teknolojileri Eğitimi İçindekiler Temel Network Kavramları...5 Network lerde Veri Aktarımı... 5 Veri Paketleri... 6 Network Tipleri...

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği... 5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri... 7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği...5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri...7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

İNTERNET SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İNCELEMELERİ

İNTERNET SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İNCELEMELERİ T.C. TELEKOMÜNİKASYON KURUMU Tarifeler Dairesi Başkanlığı İNTERNET SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İNCELEMELERİ Müberra GÜNGÖR (T. Uzmanı) Gökhan EVREN (T. Uzm. Yrd.) - ANKARA, 13 Mayıs 2002 - 1. GİRİŞ... 5 TARİHÇE...

Detaylı

Bilgisayar Ağları. 1. Yerel Alan Ağı Nedir?

Bilgisayar Ağları. 1. Yerel Alan Ağı Nedir? Bilgisayar Ağları 1. Yerel Alan Ağı Nedir? Yerel Alan Ağları (LAN-Local Area Network) adından da anlaşılacağı üzere belli bir lokasyon içerisinde oluşturulmuş ağ sistemidir. LAN ilk başlarda eşeksenli

Detaylı

Kablosuz Ağlar. Kablosuz yerel alan ağlarını tanımlamak. Büyüklüklerine göre kablosuz ağları sıralamak.

Kablosuz Ağlar. Kablosuz yerel alan ağlarını tanımlamak. Büyüklüklerine göre kablosuz ağları sıralamak. Kablosuz Ağlar 2/66 Kablosuz yerel alan ağlarını tanımlamak. Büyüklüklerine göre kablosuz ağları sıralamak. Kablosuz LAN ve PAN standartlarını tanımlamak. 2 1 3/66 Kablosuz Yerel Alan Ağlar (Wireless Local

Detaylı

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir.

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. PROGRAM EKLE/KALDIR(devam) 1. Program DeğiĢtirmek veya Kaldırmak 2. Yeni Program

Detaylı

TCP/IP ve Bileşenleri

TCP/IP ve Bileşenleri 12 TCP/IP ve Bileşenleri Şu ana kadar bilgisayar ağı kavramları ve ağ yapısının fiziksel katmanları hakkında genel bir fikir edindik. Bu noktada bilgisayarlar arası iletişimi sağlayan temel protokol katmanlarına

Detaylı

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI. Resul DAŞ

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI. Resul DAŞ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI Resul DAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ 2002 II T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır.

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. NETWORK TEMELLERİ 2 Network Nedir? Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. Bir network ün kurulması için iki

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 Bu dersin amacı; bilgisayarların birbirleriyle haberleşmesi konusunda genel bir yaklaşım oluşturacak şekilde gerekli bilgileri

Detaylı