Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı ci illər üçün Fəaliyyət Planı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı ci illər üçün Fəaliyyət Planı"

Transkript

1 «Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı ci illər üçün Fəaliyyət Planı»nın icrasına dair Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin HESABATI 1. Fəaliyyət Planının 1-ci bəndinin icrasına dair: BMT-nin Korrupsiyaya qarşı Konvensiyasının 14-cü maddəsində, «Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı» Konvensiyasında, Avropa Şurasının «Cinayət fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırılması, aşkar olunması, götürülməsi və müsadirə edilməsi haqqında» və «Korrupsiya ilə Əlaqədar Cinayət Məsuliyyəti haqqında» konvensiyalarında ölkələr tərəfindən pulların leqallaşdırılmasına qarşı mübarizə sisteminin formalaşdırılması istiqamətində tədbirlərin görülməsi öhdəlikləri müəyyən edilmişdir cu ildən etibarən Azərbaycan Respublikasında beynəlxalq standartlara uyğun cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə (PL/TMM) sisteminin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində kompleks islahatlar həyata keçirilmişdir (bax: Fəaliyyət Planının 2-ci, 43-cü və 44-cü bəndlərinin icrasına dair məlumat). 2. Fəaliyyət Planının 2-ci bəndinin icrasına dair: Hüquqi şəxslərin cinayət məsuliyyətinin müəyyən edilməsi Cinayət Məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi üzrə işçi qrupu tərəfindən hazırlanmış layihədə öz əksini tapmışdır. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti (MMX) milli qanunvericiliyin beynəlxalq standartlar əsasında təkmilləşdirilməsi təşəbbüslərinə qoşularaq layihənin hüquqi şəxslərin cinayət məsuliyyəti və xüsusi müsadirə institutları ilə bağlı aidiyyəti hissələrinə dair öz təkliflərini Prezident Administrasiyasına təqdim etmişdir. Təkliflər PL/TMM sahəsində ən yüksək beynəlxalq standart hesab olunan «Cinayət fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırılmasına, axtarışına, həbsinə və müsadirəsinə, o cümlədən terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə dair» Avropa Şurası Konvensiyasına uyğunlaşdırılması istiqamətində olmuşdur. Qeyri-qanuni yolla əldə olunmuş pulların və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarsı mübarizə haqqında qanunun layihəsinə dair təkliflərin hazırlanması ilə əlaqədar bildiririk ki, 2009-cu ildən etibarən ölkəmizdə bu sahədə kompleks şəkildə islahatlar həyata keçirilmişdir. «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikasının cu il tarixli, 767-IIIQ nömrəli Qanununun (preventiv Qanun) qəbul olunması ilə qabaqcıl dünya təcrübəsinə əsaslanan qanunvericilik bazası formalaşdırılmışdır. Milli qanunvericiliyin preventiv Qanuna uyğunlaşdırılması məqsədilə «Cinayət

2 yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikasının cu il tarixli, 856-IIIQD nömrəli Qanunu qəbul edilmişdir. Ümumilikdə 4 məcəllə, 15 qanun və 6 fərmana 150-dən çox əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. PL/TMM sahəsində milli qanunvericiliyin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində tədbirlər 2010-cu ildə də davam etdirilmişdir. «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizənin gücləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının cu il tarixli, 973-IIIQD nömrəli Qanunu qəbul edilmişdir. Ötən dövr ərzində PL/TM ilə mübarizə sahəsində normativ hüquqi bazanın da formalaşdırılması üçün zəruri tədbirlər görülmüşdür. Preventiv Qanunla müəyyən edilmiş müddəaların tətbiqi mexanizmlərinin yaradılması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin aşağıdakı qərarları qəbul edilmişdir: «Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə Azərbaycan Respublikasına gətirilən və ya Azərbaycan Respublikasından çıxarılan valyuta sərvətlərinə dair təqdim edilən məlumatların tərtib olunma forması»nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 28 iyul tarixli 112 nömrəli Qərarı; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 11 sentyabr tarixli 167 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»a əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 01 oktyabr tarixli 160 nömrəli Qərarı; «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasında, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsində, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığı, habelə silahlı separatizmi, ekstremizmi və muzdluluğu dəstəkləməsində, narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsində iştirakı ehtimal olunan, maliyyə əməliyyatlarının aparılması zamanı eyniləşdirmə məlumatlarının açıqlanması tələb olunmayan dövlətlərin (ərazilərin) siyahısının müəyyən edilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 25 iyun tarixli 123 nömrəli qərarı; «Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə, habelə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının aidiyyəti qətnamələrinə əsasən barələrində sanksiyalar tətbiq edilməli olan fiziki və ya hüquqi şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 25 iyun tarixli 124 nömrəli qərarı. Eyni zamanda, MMX tərəfindən qəbul edilən aşağıdakı normativ xarakterli 2

3 aktlar da Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində dövlət qeydiyyatına alınmışdır: Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları; Hüquqi şəxs olan monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən yaradılan daxili nəzarət sisteminin təşkil olunması üzrə məsul şəxslərin peşə ixtisasına və təcrübəsinə dair Tələblər; Lombardlar və daşınmaz əmlakın alqı-satqısı üzrə vasitəçilik xidmətləri göstərən fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən preventiv Qanunun tələblərinə əməl edilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydaları; Hüquqi şəxs olan monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı fəaliyyət üzrə daxili nəzarət sistemlərinin hazırlanmasına dair Tələblər; Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı hüquqpozmalar barədə statistik məlumatların MMX-ya təqdim olunma Forması. 3. Fəaliyyət Planının 12-ci bəndinin icrasına dair: MMX-nın 2010-cu il üzrə fəaliyyətinə dair azərbaycan və ingilis dillərində olmaqla illik hesabat hazırlanaraq nəşr olunmuşdur. İllik hesabat MMX-nın rəsmi internet səhifəsi vasitəsilə geniş ictimaiyyətə açıqlanmaqla bərabər, nəşr şəklində aidiyyəti dövlət orqanlarına da təqdim edilmişdir. 4. Fəaliyyət Planının 14-cü bəndinin icrasına dair: MMX-nın PL/TMM sahəsində fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin daim məlumatlandırılması və ictimaiyyətlə şəffaf şəkildə əlaqələrin qurulması məqsədilə ictimaiyyətlə informasiya mübadiləsinin mühüm vasitəsi kimi rəsmi internet səhifə ( hazırlanmış və istifadəyə təqdim edilmişdir. İnternet səhifənin müvafiq bölmələri mütəmadi şəkildə yenilənir. 5. Fəaliyyət Planının 15-ci bəndinin icrasına dair: MMX-nın maliyyə idarəetməsində şəffalığın artırılmasının mühüm vasitələrindən biri kimi müvafiq ödənişlərdə plastik kartlar tətbiq edilir. Bununla bağlı «Korporativ debit plastik kartların istifadəsi üzrə Qaydalar» və digər qaydalarla müvafiq prosedurlar yaradılmışdır. Hazırda bütün əməkdaşların maaşları, pensiyaları və digər sosial ödənişləri, habelə ezamiyyə xərcləri və təsərrüfat mallarının alışı üzrə ödənişlər plastik kartlar vasitəsilə təmin edilir. 3

4 6. Fəaliyyət Planının 16-cı bəndinin icrasına dair: Azərbaycan Respublikasında hər bir dövlət orqanının ictimaiyyətlə şəffaf şəkildə və davamlı olaraq əlaqələr qurması və müvafiq istiqamətlər üzrə dövlət siyasətinə dair düzgün ictimai rəyin formalaşdırılması tələblərinə uyğun olaraq MMX-nın «İctimaiyyətlə əlaqələr üzrə Strategiya»sı qəbul edilmişdir. Strategiya müəyyən edir ki, MMX PL/TMM sahəsində fəaliyyəti ilə bağlı ictimaiyyətin məlumatlılığının təmin edilməsi missiyasını üzərinə götürür. Bu missiyanın səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi məqsədilə ci illər ərzində ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə fəaliyyət tədbirlərindən ibarət icra qrafiki də müəyyən edilmişdir. Ötən dövr ərzində ictimaiyyətə PL/TMM sahəsində dövlət siyasəti, o cümlədən də MMX-nın fəaliyyəti ilə bağlı 86 məlumat açıqlanmışdır. İctimaiyyətlə əlaqələrin operativliyini təmin etmək üçün MMX-da «Qaynar xətt» yaradılmış, bununla bağlı internet səhifədə müvafiq məlumat yerləşdirilmişdir. 7. Fəaliyyət Planının 19-cu bəndinin icrasına dair: cu il tarixində «Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti əməkdaşlarının Etik Davranış Qaydaları» təsdiq edilmişdir. Bu sənəd xidməti fəaliyyətin və xidmətdənkənar davranışın əsaslandığı aşağıdakı başlıca prinsipləri bəyan etmişdir: i) insanların hüquq və azadlıqlarının, qanuni maraqlarının və işgüzar nüfuzunun qorunması, heç bir ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi; ii) maraqların münaqişəsi və korrupsiya hallarına yol verilməməsi; iii) ümumqəbul olunmuş ictimai davranış normalarına əməl edilməsi; iv) fəaliyyət səmərəliliyinin təmin olunması; v) bank və kommersiya sirrinin qorunması üçün informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi. Etik Davranış Qaydaları MMX-da qəbul edilən korporativ standartları müəyyən etməklə, səmərəli və şəffaf fəaliyyətin təmin edilməsi və ictimai etimadın yüksəldilməsi məqsədini daşıyır. Bu səpkidə MMX əməkdaşlarının və beynəlxalq təşkilatların ekspertlərinin iştirakı ilə geniş təqdimat keçirilmişdir. Etik Davranış Qaydaları ilə bağlı ildə iki dəfə olmaqla bütün əməkdaşlar üçün treninqlər keçirilir. Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasının dəstəyi ilə Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası tərəfindən hazırlanmış etika.az portalında və MMX-nın rəsmi internet səhifəsində Etik Davranış Qaydaları yerləşdirilmişdir. 8. Fəaliyyət Planının 23-cü bəndinin icrasına dair: Mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq əməkdaşların nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi və motivasiyasına dair ədalətli və şəffaf prosedurların yaradılması məqsədilə «Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində əməkdaşların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi sistemi haqqında Qaydalar» və «Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində Motivasiya sistemi haqqında Qaydalar» hazırlanaraq qəbul edilmişdir. 4

5 Eyni zamanda, MMX-nın aidiyyəti struktur bölmələrinin funksiyaları əsasında hər bir ştat vahidi üzrə müəyyən edilən vəzifə öhdəliklərini və peşəkarlıq tələblərini sistemli və aydın şəkildə əhatə edən vəzifə təlimatları hazırlanaraq tətbiq olunmuşdur. 9. Fəaliyyət Planının 40-cı bəndinin icrasına dair: Mal və xidmətlərin alınması prosesinin mövcud qanunvericiliyə uyğun və şəffaf şəkildə keçirilməsi üçün müvafiq hüquqi və təşkilati məsələlərin həlli məqsədilə MMX-nın Satınalmalar Komissiyası yaradılmışdır. Komissiya satınalmalar zamanı maliyyə vəsaitlərindən səmərəli və qənaətlə istifadə edilməsini və bütün malgöndərənlərə müsabiqə və aşkarlıq şərtləri əsasında bərabər rəqabət mühitinin yaradılmasını təmin edir. Bu məqsədlə bütün tender və satınalma elanları rəsmi dövlət orqanlarının nəşrləri ilə yanaşı, MMX-nın rəsmi internet səhifəsində də yerləşdirilmişdir. MMX-nın müvafiq mal və xidmətlərə olan ehtiyacını təmin etmək məqsədi ilə Satınalmalar Komissiyası tərəfindən ci illər ərzində, mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün malgöndərənlərə bərabər rəqabət mühiti yaradılmaqla, 2 tender və 18 satınalma həyata keçirilmişdir. 10. Fəaliyyət Planının 43-cü bəndinin icrasına dair: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cu il tarixli, 66 nömrəli Fərmanına əsasən PL/TMM sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi, o cümlədən aidiyyəti dövlət orqanlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi və beynəlxalq əməkdaşlığın həyata keçirilməsi funksiyalarının icrası məqsədilə yeni institut Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti yaradılmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cu il tarixli, 122 nömrəli Fərmanı ilə «Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti haqqında Əsasnamə» təsdiq edilmişdir. Preventiv Qanuna və cu il tarixli Fərmana əsasən PL/TM ilə mübarizədə iştirak edən digər aidiyyəti dövlət orqanları da müəyyən edilmişdir: Mərkəzi Bank, Ədliyyə Nazirliyi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Vəkillər Kollegiyası, Auditorlar Palatası və prokurorluq orqanları. «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizənin gücləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cu il tarixli, 320 nömrəli Fərmanı imzalanmışdır. Bu Fərmanla PL/TMM sahəsində nəzarət orqanları kimi müəyyən edilmiş aidiyyəti dövlət qurumlarına 5

6 inzibati xətalar haqqında işlərə baxmaq səlahiyyəti verilmiş, habelə Vergilər Nazirliyi hüquqi xidmət göstərən digər şəxslər tərəfindən PL/TMM qanunvericiliyinin tələblərinə əməl edilməsinə nəzarət edən dövlət orqanı kimi müəyyən edilmişdir. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına qarşı mübarizə aparan orqanların əməkdaşlıq və məlumat mübadiləsinin təmin edilməsi Ölkədaxili əməkdaşlıq. Ölkədə effektiv PL/TMM sisteminin formalaşdırılmasının vacib şərtlərindən biri kimi müxtəlif sahələri əhatə edən fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsi və aidiyyəti dövlət orqanları arasında qarşılıqlı və səmərəli əməkdaşlığın təmin edilməsi çıxış edir. PL/TMM sahəsində fəaliyyət göstərən dövlət orqanları arasında əməkdaşlığın praktik mexanizmlərinin formalaşdırılması məqsədilə MMX ilə aidiyyəti dövlət orqanları arasında ikitərəfli əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumları imzalanmış və əsas istiqamətləri kimi (i) qarşılıqlı informasiya mübadiləsi; (ii) məlumat bazalarından birgə istifadənin təmin edilməsi; (iii) hüquqi yardım sorğularının cavablandırılması; (iv) birgə tədqiqatların aparılması, analitik və metodiki materialların hazırlanması; (v) normativ xarakterli aktların birgə hazırlanması; (vi) konfransların, seminarların və təlimlərin təşkili üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Ötən dövr ərzində PL/TM ilə mübarizə tədbirləri ilə əlaqədar olaraq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə İdarəsi, Dövlət Sərhəd Xidməti və Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti ilə səmərəli məlumat mübadiləsi həyata keçirilmişdir ci illər ərzində MMX ilə müvafiq orqanlar arasında aparılan qarşılıqlı məlumat mübadiəsinin sayı 424-ə bərabər olmuşdur. Qanunvericiliklə MMX-ya həvalə edilmiş vəzifə və funksiyaların icrasının sistemli şəkildə və konkret planlar əsasında həyata keçirilməsi məqsədilə PL/TMM sahəsində görülməli olan işlərin orta müddətli dövr üçün planlaşdırılması aparılmış və bu sahənin inkişafı ilə bağlı strateji hədəflər müəyyənləşdirilmişdir cu ilin dekabr ayında aidiyyəti orqanlarla müvafiq müzakirələr keçirilməklə təsdiq edilmiş MMX-nın cü illəri əhatə edən Strateji Planında i) PL/TMM sahəsində milli qanunvericiliyin beynəlxalq standartlarla tam harmonizasiyasının təmin edilməsi, ii) institusional və funksional potensialın gücləndirilməsi, iii) monitorinq subyektlərinin PL/TMM sahəsində potensiallarının inkişaf etdirilməsi və iv) PL/TMM sahəsində ölkədaxili və beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi əsas strateji məqsədlər kimi qəbul olunmuşdur. Beynəlxalq əməkdaşlıq. Azərbaycan Respublikasında PL/TMM sisteminin beynəlxalq standartlara uyğun inkişaf etdirilməsi və bu sahədə ölkənin beynəlxalq imicinin davamlı olaraq yüksəldilməsi baxımından prioritet məsələlərdən biri də beynəlxalq əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsidir. Ötən dövr ərzində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş səlahiyyətləri çərçivəsində MMX çoxtərəfli və ikitərəfli əməkdaşlığın təmin edilməsi istiqamətində zəruri tədbirlər həyata keçirilmişdir. 6

7 MMX-nın çoxtərəfli əməkdaşlıq əlaqələrini iki istiqamətə ayırmaq olar: i) PL/TMM sahəsində ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilatlara əməkdaşlıq: hazırda bu qrupdan olan aşağıdakı ixtisaslaşmış təşkilatlarla əməkdaşlıq edir MONEYVAL, FATF və maliyyə kəşfiyyatı orqanlarının ixtisaslaşmış qurumu (Eqmont Qrupu); ii) PL/TMM-ə dəstək verən beynəlxalq təşkilatlara əməkdaşlıq: hazırda bu qrupdan olan aşağıdakı beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edir BMT-nin Narkotik vasitələr və Cinayətkarlıq İdarəsi (UNODC), Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT), ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi (USAID) və s. Azərbaycan Respublikasının PL/TMM sisteminin, o cümlədən milli qanunvericiliyin və MMX-nın fəaliyyətinin beynəlxalq standartlara uyğunluğu nəzərə alınaraq, Eqmont Qrupun 2011-ci ilin iyul ayında keçirilmiş plenar iclasında MMX bu quruma tamhüquqlu üzv qəbul edilmişdir. Bu üzvlük ölkəmizin PL/TM ilə mübarizə üzrə qlobal sistemə sürətlə inteqrasiya olunması, bu sistemin fəal üzvü kimi öz mövqeyini möhkəmləndirməsi və effektiv və təhlükəsiz məlumat mübadiləsinin təmin olunması baxımından baxımından mühüm nailiyyətdir. MMX-nın digər dövlətlərin aidiyyəti orqanları ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq təcrübəsi də artıq formalaşdırılmışdır. Belə ki, ci illər ərzində Kanada, Pakistan, Moldova, Çexiya, Ukrayna, Lüksemburq, ABŞ, Türkiyə, Rusiya və Böyük Britaniya kimi ölkələrin maliyyə monitorinqi orqanları ilə 33 məlumat mübadiləsi həyata keçirilmişdir. MMX-nın Eqmont Qrupuna üzv olması ilə əlaqədar bu təşkilatın «Egmont Secure Web» sistemi vasitəsilə həyata keçirilən məlumat mübadiləsi sisteminə qoşulması hesabına PL/TMM sahəsində beynəlxalq məlumat mübadiləsi daha da intensivləşəcək. Maliyyə əməliyyatlarının qeydiyyatı və uçotu mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi Funksiyalarının icrasına başladığı vaxtdan etibarən MMX-da monitorinq subyektləri tərəfindən təqdim edilən məlumatların qəbulu, emalı və təhlili sisteminin formalaşdırılmasına başlanılmışdır. İlk dövrlər monitorinq subyektləri tərəfindən təqdim edilən məlumatlar yalnız kağız daşıyıcıları vasitəsilə həyata keçirilirdisə, artıq 2010-cu ilin III rübündən etibarən məlumatların elektron şəkildə ötürülməsi və qəbulu sistemi tətbiq edilməyə başlamışdır. Hazırda monitorinq subyektləri tərəfindən MMX-ya təqdim edilən məlumatların qəbulu, emalı və təhlili üzrə UNODC-nin məhsulu olan «goaml» analitik sistemi tətbiq olunur cu ilin dekabr ayından 2012-ci ilin yanvar ayının 1-nə qədər olan dövr ərzində MMX-ya monitorinq subyektləri tərəfindən 289,4 min əməliyyat barədə məlumat daxil olmuşdur. Təqdim edilmiş məlumatların 263,1 mini (88%) cari əməliyyatlar, 26,3 mini (12%) şübhəli əməliyyatlar üzrədir. Hesabat dövründə MMX-ya daxil olan məlumatların araşdırılması nəticəsində cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılması şübhəsi olan 4 hal barədə Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi şübhəsi olan 16 hal barədə isə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə məlumat verilmişdir. 7

8 11. Fəaliyyət Planının 44-cü bəndinin icrasına dair: Azərbaycan Respublikasında PL/TMM sisteminin beynəlxalq standartlar əsasında inkişaf etdirilməsi məqsədilə həyata keçirilən tədbirlərin bir istiqamətini də aidiyyəti dövlət orqanlarının və maliyyə institutlarının əməkdaşlarının bu sahədə maarifləndirilməsi və təlimlərə cəlb edilməsi təşkil edir. dövlət orqanlarında aidiyyəti işçilərin cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına qarşı tədbirlər üzrə təlimatlandırılması PL/TMM sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirən orqan olaraq MMX əməkdaşlarının peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması ilə bağlı tədbirlərə xüsusi önəm verilmişdir ci illər ərzində əməkdaşlar üçün beynəlxalq ekspertlər cəlb etməklə ölkə daxilində 10 təlim təşkil edilmişdir. Bu dövr ərzində əməkdaşlar Dünya Bankı, ATƏT, UNODC, MONEYVAL və digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən xarici ölkələrdə PL/TM ilə mübarizənin aktual məsələlərinə dair keçirilən 32 təlim və seminarda iştirak etmişlər. Ötən dövr ərzində MMX-nın 4 nəfər əməkdaşı Pulların Yuyulmasına Qarşı Mübarizə Sahəsində Sertifikatlaşdırılmış Mütəxəssislər Assosiasiyası (ACAMS) tərəfindən keçirilən imtahanı uğurla verərək, PL/TMM sahəsində beynəlxalq səviyyədə qəbul edilən sertifikatlı mütəxəssis statusu əldə etmişdir. Eyni zamanda, 5 nəfər əməkdaş isə MONEYVAL Komitəsinin «Qiymətləndirici» sertfikatına malikdir. Hazırda MMX-nın əməkdaşları beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən yaradılan işçi qruplarının işində, keçirilən təlimlərdə və digər ölkələrin qiymətləndirilməsində ekspert kimi dəvət edilirlər. maliyyə institutlarının və aidiyyəti dövlət orqanlarının beynəlxalq standartlar barədə məlumatlandırılması və treninqlərə cəlb edilməsi Monitorinq subyektlərinin, habelə aidiyyəti dövlət orqanlarının PL/TMM sahəsində potensiallarının gücləndirilməsi məqsədilə MMX tərəfindən təlim, seminar və dəyirmi masalar təşkil edilmişdir cu ildə müvafiq nəzarət orqanları, Baş Prokurorluğun Elm-Tədris Mərkəzi, «Azərpoçt» MMC və Bank Tədris Mərkəzi ilə birlikdə 4 Tədris Planı təsdiq edilmiş və bu Tədris Planlarının icrası nəticəsində ümumilikdə 53 təlim və seminarlar təşkil edilmişdir. O cümlədən, bu təlim və seminarların 4-ü regionlarda, 15-i isə beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə keçirilmişdir. Keçirilmiş təlim və seminarlara 3000 nəfərdən çox yerli mütəxəssislər cəlb edilmişdir. Monitorinq subyektlərinin PL/TMM ilə bağlı hesabatlılıq baxımından peşəkar potensiallarının artırılması istiqamətində tədbirlər 2011-ci ildə davam etdirilmişdir. «Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin 2011-ci il üçün Tədris Planı»nın icrası çərçivəsində monitorinq subyektlərinin məsul şəxslərinə, nəzarət və hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına PL/TM hallarının aşkar edilməsinin üsul və metodları mövzusunda 8

9 müvafiq təlimlər keçirilmişdir ci ildə keçirilən 28 təlim tədbiri təqribən 600 nəfəri əhatə etmişdir. Maliyyə Tədbirləri üzrə İşçi Qrupun (FATF) tövsiyələrinin tətbiqi üçün tədbirlərin görülməsi FATF-ın 40+9 Tövsiyələri əsasında Azərbaycanda PL/TMM sisteminin inkişafı ilə bağlı aparılan islahatlar, o cümlədən beynəlxalq standartlara uyğun milli qanunvericiliyin yaradılması və PL/TM ilə mübarizəyə dair dövlət siyasətini həyata keçirən dövlət institutu kimi MMX-nın fəaliyyətinin təmin edilməsi hesabına ölkəmizin bu sahədə beynəlxalq imici əsaslı şəkildə yüksəlmişdir. MONEYVAL Komitəsinin 2008-ci ilin dekabr ayında keçirilən 28-ci plenar iclasında PL/TMM sahəsində hüquqi və institutsional boşluqların olmasını əsas gətirilərək, MONEYVAL tərəfindən ölkəmizə qarşı monitorinq rejimi tətbiq olunmuşdu. Artıq MONEYVAL-ın 2009-cu ilin dekabr ayında keçirilmiş 31-ci plenar iclasında Azərbaycan Respublikasının illik tərəqqi hesabatı müzakirə olunmuş və bu müzakirələrin nəticəsi olaraq ölkəmiz MONEYVAL-ın monitorinq rejimindən tam çıxarılmışdır cu ilin 27 sentyabr ayında keçirilən MONEYVAL-ın 33-cü plenar iclasında bir sıra ölkələrin «xüsusi monitorinq rejiminə» cəlb edilməsi məsələsi müzakirə edilərkən Azərbaycanla da bağlı hesabat dinlənilmişdir. Nəticə olaraq plenar iclasda Azərbaycanın MONEYVAL-ın «xüsusi monitorinq rejiminə» cəlb edilməsinə zərurət olmadığı haqqında qərar qəbul edilmiş, habelə MONEYVALın Katibliyi tərəfindən Azərbaycanın PL/TMM sahəsində qanunvericilik sisteminin inkişaf modelinin digər dövlətlər tərəfindən nümunə kimi qəbul olunması barədə fikir səsləndirilmişdir. MONEYVAL-ın 2011-ci ilin dekabr ayında keçirilən 37-ci plenar iclasında Azərbaycan Respublikasının ikinci tərəqqi hesabatı müzakirə edilmiş, bu müzakirələr nəzticəsində isə bəyan edilmişdir ki, hesabat dövrünü əhatə edən son iki il ərzində Azərbaycanda PL/TMM sahəsində əhəmiyyətli tərəqqi əldə edilib, hüquqi və institusional mexanizmlərin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması ilə bağlı islahatlar davam etdirilib. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Maliyyə Tədbirləri üzrə İşçi Qrupunun (FATF) 2010-cu ilin oktyabr ayında keçirilən 22-ci Plenar iclasında Azərbaycanın FATF-ın monitorinq rejimindən çıxarılması barədə qərar qəbul edilmişdir. Azərbaycan ümumilikdə 31 ölkənin daxil edildiyi FATF-ın bu siyahısından çıxarılan iki ölkədən biri olmuşdur. FATF tərəfindən belə bir qərar PL/TMM sahəsində Azərbaycan Respublikasının qısa müddət ərzində əldə etdiyi nailiyyətlər nəzərə alınaraq qəbul edilmişdir. 12. Fəaliyyət Planının 55-ci bəndinin icrasına dair: 2011-ci ilin fevral ayında beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlıq şəraitində MMX tərəfindən «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində I Bakı Regional Konfrans»ı təşkil edilmişdir. Bu Konfrans 20 ölkənin maliyyə 9

10 monitorinqi orqanlarının rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyətləri, habelə MONEYVAL-ın icraçı katibi, UNODC-nin baş müşaviri və Bazel İdarəetmə İnstitutunun icraçı direktoru ilə təmsil olunan, ümumilikdə 40-a yaxın xarici qonaqların iştirakı ilə keçirilmişdir. PL/TMM sahəsində ictimai maarifləndirmə tədbirlərinin tərkib hissəsi kimi «Maliyyə Monitorinqi» adlı informasiya bülleteninin nəşrinə başlanılmış, ötən dövr ərzində bülletenin 3 buraxılışı nəşr edilərək aidiyyəti dövlət orqanlarına və monitorinq subyektlərinə təqdim edilmiş, həmçinin MMX-nın rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. 10

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Qaydanın adı «Azərbaycan Respublikasnın Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində protokol işinin təşkili üzrə Qaydalar»

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏRKƏZİ BANKI YANINDA MALİYYƏ MONİTORİNQİ XİDMƏTİNİN HÜQUQ VƏ METODOLOGIYA ŞÖBƏSİ HAQQINDA ƏSASNAMƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏRKƏZİ BANKI YANINDA MALİYYƏ MONİTORİNQİ XİDMƏTİNİN HÜQUQ VƏ METODOLOGIYA ŞÖBƏSİ HAQQINDA ƏSASNAMƏ Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin direktorunun 2009-cu il 25 dekabr tarixli əmri ilə təsdiq edilmişdir AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏRKƏZİ BANKI YANINDA MALİYYƏ

Detaylı

AZƏRBAYCANDA INNOVASIYA POTENSIALı. Mehdiyev Əkbər 1313A

AZƏRBAYCANDA INNOVASIYA POTENSIALı. Mehdiyev Əkbər 1313A AZƏRBAYCANDA INNOVASIYA POTENSIALı Mehdiyev Əkbər 1313A Dunya təcrubəsi gostərir ki, innovasiya texnologiyalarından geniş istifadə olunması olkənin hərtərəfli inkişafına xidmət edir. Bu texnologiyalar

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 2009-cu il 18 mart tarixli referendum nəticəsində qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının referendum aktının tətbiqi

Detaylı

Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair ci illər üçün. Tədbirlər Planı

Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair ci illər üçün. Tədbirlər Planı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 30 mart tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair -ci illər üçün Tədbirlər Planı Tədbirin adı

Detaylı

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin AZƏRLOTEREYA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN 2012-ci il üzrə İLLİK HESABATI Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni

Detaylı

Baş redaktor AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI. Dr. Vüsal Musayev. İqtisad Elmləri Doktoru London Universiteti FEVRAL 2017

Baş redaktor AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI. Dr. Vüsal Musayev. İqtisad Elmləri Doktoru London Universiteti FEVRAL 2017 FEVRAL 2017 1 Baş redaktor Dr. Vüsal Musayev İqtisad Elmləri Doktoru London Universiteti www.vusalmusayev.com dr.vusal.musayev@ereforms.org AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI 2 AZƏRBAYCAN RƏQƏMSAL TİCARƏT

Detaylı

2017-Cİ İL ÜZRƏ İLLİK MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ HESABATI

2017-Cİ İL ÜZRƏ İLLİK MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ HESABATI 1 2 2017-Cİ İL ÜZRƏ İLLİK MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ HESABATI Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi* Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 2017-ci ildə Azərbaycan

Detaylı

Mühasibat uçotu haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Mühasibat uçotu haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Mühasibat uçotu haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Maddə 1. Qanunun təyinatı Fəsil I ÜMUMİ MÜDDƏALAR 1.1. Bu qanun mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikası

Detaylı

Marketinq. Mehdiyev Əkbər

Marketinq. Mehdiyev Əkbər Marketinq Mehdiyev Əkbər 1313A Marketinqin mahiyyəti Marketinq, planlaşdirma prosesidir; Bu proses, məhsulun yaradilması, qiymətləndirilməsi, təbliğatının aparılması və yayılmasından ibarətdir; Marketinqin

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT «Qeyri-hökumət təşkilatının illik maliyyə hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2009 il tarixə FORMA 1 VÖEN 1 3 0 0 1 2

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT "Qeyrihökumət təşkilatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2013ci il tarixə FORMA 1 Müəssisə, təşkilat Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını

Detaylı

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI MÜNDƏRİCAT 1. VALYUTA TƏNZİMİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR...3 2.ÖDƏMƏ QABİLİYYƏTİNİ İTİRMİŞ BANKLARIN REZOLYUSİYASI VƏ SAĞLAMLAŞDIRMA

Detaylı

Azərbaycanda alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin (ABOEM) inkişafı: nailiyyətlər və hədəflər

Azərbaycanda alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin (ABOEM) inkişafı: nailiyyətlər və hədəflər Azərbaycanda alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin (ABOEM) inkişafı: nailiyyətlər və hədəflər AREA-nın yaranması Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə olunması üzrə Dövlət Proqramı

Detaylı

Yaşıl Kart Sistemi. Maddə Yaşıl Kart Sistemi ilə bağlı ümumi müddəalar

Yaşıl Kart Sistemi. Maddə Yaşıl Kart Sistemi ilə bağlı ümumi müddəalar Yaşıl Kart Sistemi Maddə 63 1. Yaşıl Kart Sistemi ilə bağlı ümumi müddəalar 63 1.1. Bu fəsildə avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatdan keçdiyi ölkədən xaricdə istifadəsi zamanı üçüncü şəxslərin sağlamlığına

Detaylı

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİN BAŞLICA İSTİQAMƏTLƏRİ Bir ölkənin xarici iqtisadi əlaqələri əsasən aşağıdakı istiqamətlər

Detaylı

AZƏRBAYCAN BANKLAR ASSOSİASİYASI BANK SEKTORU TRENDLƏRİ 2016 /12/

AZƏRBAYCAN BANKLAR ASSOSİASİYASI BANK SEKTORU TRENDLƏRİ 2016 /12/ AZƏRBAYCAN BANKLAR ASSOSİASİYASI BANK SEKTORU TRENDLƏRİ 2016 /12/ BAKI - 2017 1 MÜNDƏRİCAT BANKLARIN SAYI, XİDMƏT ŞƏBƏKƏSİ VƏ HEYƏTİ HAQQINDA 3 BANK SEKTORUNUN İCMAL BALANSI 4 BANK SEKTORUNUN MƏNFƏƏT (ZƏRƏR)

Detaylı

Protokolundan Çıxarış aprel 2016-cı il

Protokolundan Çıxarış aprel 2016-cı il MHŞT üzrə Çoxtərəfli Qrupun iclasının Protokolundan Çıxarış 43 Bakı şəhəri 15 aprel 2016-cı il İştirak edirdilər: Çoxtərəfli Qrupun sədri Şahmar Mövsümov - ARDNF-nin İcraçı direktoru, MHŞT üzrə Komissiyanın

Detaylı

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin _06_ oktyabr 2009-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol 28 Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyəti 18 yanvar 2003-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol N 01 Reyestr N 32 İdarə Heyətinin Sədri Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İçindekiler Azerbaycan Cumhuriyeti Hakkında Genel Bilgiler...5 Azerbaycan Cumhuriyeti

Detaylı

2016-cı il Azərbaycan tarixində dərin islahatlar ili kimi yadda qalacaq! Vusal Musayev

2016-cı il Azərbaycan tarixində dərin islahatlar ili kimi yadda qalacaq! Vusal Musayev 2016 İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi İqtisadi Təhlil və Analitik-İnformasiya Departamenti 2016-cı il Azərbaycan tarixində dərin

Detaylı

Ümumi təhsil müəssisələri üzrə rəsmi hesabatların formalaşdırılması, təqdim və qəbul edilməsi Q A Y D A L A R I. I.

Ümumi təhsil müəssisələri üzrə rəsmi hesabatların formalaşdırılması, təqdim və qəbul edilməsi Q A Y D A L A R I. I. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2 sentyabr 2013-cü il tarixli 791 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir. Ümumi təhsil müəssisələri üzrə rəsmi hesabatların formalaşdırılması, təqdim və qəbul edilməsi

Detaylı

[18] 1. Ümumi müddəalar

[18] 1. Ümumi müddəalar İqtisadiyyat Nazirliyinin kollegiyasının 14 iyun tarixli 3 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 3 nömrəli əlavə Kommersiya qurumlarına və publik hüquqi şəxslərə münasibətdə qrant müqavilələrinin (qərarlarının)

Detaylı

Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması elektron xidməti üzrə inzibati reqlament. 1. Ümumi müddəalar

Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması elektron xidməti üzrə inzibati reqlament. 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 2017-ci il 27 yanvar tarixli 1717050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir 6 nömrəli əlavə Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması

Detaylı

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B.

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B. «Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının Protokol 11 -li «16» may 2016-cı il Sədr B.Əzizov (Azərbaycan Respublikasının Müşahidə Şurasının 24 oktyabr 2016-cı

Detaylı

AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2016 ÜDM İSTEHSALINDA SEKTORLARIN PAYI (2015) ÜDM İSTEHSALINDA SEKTORLARIN PAYI Azərbaycanda ÜDM-nin

Detaylı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cı il 5 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Əlavə Ümumi müddəalar

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cı il 5 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Əlavə Ümumi müddəalar Xarici ölkələrə ixrac missiyalarının təşkilinə, xarici bazarların araşdırılması və marketinq fəaliyyətinə, Made in Azerbaijan brendinin xarici bazarlarda təşviqinə, yerli şirkətlərin ixracla bağlı xarici

Detaylı

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets 100% dövlət şirkəti və ölkənin ən böyük vergi ödəyicisi; Şaxələnmiş gəlir mənbələri - Neft, qaz

Detaylı

Baş redaktor AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI. Dr. Vüsal Musayev. İqtisad Elmləri Doktoru London Universiteti FEVRAL 2017

Baş redaktor AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI. Dr. Vüsal Musayev. İqtisad Elmləri Doktoru London Universiteti FEVRAL 2017 FEVRAL 2017 1 Baş redaktor Dr. Vüsal Musayev İqtisad Elmləri Doktoru London Universiteti www.vusalmusayev.com dr.vusal.musayev@ereforms.org AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI 2 TİCARƏT FESTİVALLARI

Detaylı

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin Kollegiyasının 07 aprel 2016-cı il tarixli 160116500013 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 1 nömrəli əlavə Uyğunluğu

Detaylı

AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ

AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2018 İQTİSADİ SİYASƏT VƏ ƏSAS NÖVLƏRİ İqtisadi siyasət, makroiqtisadi tarazlıqların hansı istiqamətdə

Detaylı

Sentyabr AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

Sentyabr AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Sentyabr 2 0 1 7 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI www.azexport.az internet portalı haqqında Əsasnamə Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən imzalanmış 12 sentyabr 2017-ci il tarixli müvafiq

Detaylı

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI 2017-Cİ İLDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDUNUN VƏSAİTİNDƏN İSTİFADƏNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ (PROQRAMI) VƏ İNVESTİSİYA SİYASƏTİ Azərbaycan Respublikası

Detaylı

İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Qanunu

İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Qanunu İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında I fəsil Ümumi müddəalar Maddə 1. Qanunun təsir dairəsi Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanun informasiyanın yığılması, işlənməsi,

Detaylı

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Əsas göstəricilər Hasilat AÇG neft (min barel/gün) neft (milyon ton) Sahdəniz qaz (milyard kubmetr) kondensat (milyon ton) Əməliyyat

Detaylı

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qrantların (o cümlədən sub-qrantın, qranta əlavənin, habelə ianələr istisna olmaqla, bu Qanunun 1-ci maddəsinin birinci

Detaylı

AZƏRBAYCANDA DÖVLƏT ORQANLARININ QAYNAR XƏTT XİDMƏTLƏRİ MONİTORİNQ HESABATI

AZƏRBAYCANDA DÖVLƏT ORQANLARININ QAYNAR XƏTT XİDMƏTLƏRİ MONİTORİNQ HESABATI AZƏRBAYCANDA DÖVLƏT ORQANLARININ QAYNAR XƏTT XİDMƏTLƏRİ MONİTORİNQ HESABATI Layihənin adı: Koalisiya üzvləri: Şəffaflığın artıtılması və Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi

Detaylı

YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI

YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI Yerli şirkətin yaradılması mərkəzləşdirilmiş qaydada vergi orqanında həyata keçirilir. Prosedur qaydalar: 1. Təsis sənədlərin a. Nizamnamə b. Hüquqi ünvan

Detaylı

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC-nin Müşahidə Şurasının tarixli saylı Protokol üzrə qərarı ilə Təsdiq edimişdir Müşahidə Şurasının Sədri Faik Açıkalın YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də İstehlakçıların müraciətlərinə

Detaylı

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikası Milli Bankı İdarə Heyətinin _03_ noyabr 2006-cı il tarixli qərarı ilə Protokol 34 D/reyestr 160 QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN

Detaylı

Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında

Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLĐKASININ Q A N U N U Maddə 1. Qanunun təyinatı Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi

Detaylı

Sentyabr AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

Sentyabr AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Sentyabr 2 0 1 7 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları vasitəsilə qeyrirezidentlərə elektron imza sertifikatının verilməsi Qaydası

Detaylı

Azər-Türk Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti üzrə xidmət haqqı tarifləri. Ödəniş kartları və onlarla aparılan əməliyyatlar üzrə tariflər cədvəli

Azər-Türk Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti üzrə xidmət haqqı tarifləri. Ödəniş kartları və onlarla aparılan əməliyyatlar üzrə tariflər cədvəli Azər-Türk Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti üzrə xidmət haqqı tarifləri Ödəniş kartları və onlarla aparılan əməliyyatlar üzrə tariflər cədvəli Xidmət növü MasterCard Debet (yalnız ə/h layihəsi üçün) VISA Electron

Detaylı

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin ilk üç rübünün nəticələri

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin ilk üç rübünün nəticələri Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin ilk üç rübünün nəticələri Əsas göstəricilər Hasilat AÇG neft (min barel/gün) neft (milyon ton) Sahdəniz qaz (milyard kubmetr) kondensat (milyon ton) Əməliyyat

Detaylı

2014-cü ilin üçüncü rübünün nəticələri

2014-cü ilin üçüncü rübünün nəticələri 2014-cü ilin üçüncü rübünün nəticələri Əsas göstəricilər Hasilat AÇG neft (min barel/gündə) neft (milyon ton) ŞD qaz (milyard kubmetr) kondensat (milyon ton) Əməliyyat məsrəfləri, $milyon AÇG BTC ŞD CQBK

Detaylı

M Ə L U M A T I. 1. Bankın Nizamnaməsini qəbul etmək, nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklər etmək;

M Ə L U M A T I. 1. Bankın Nizamnaməsini qəbul etmək, nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklər etmək; Yapı Kredi Bank Azərbaycan Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İdarəetmə Orqanlarının səlahiyyətləri, maliyyə idarəetməsi, hesabatlıq və daxili nəzarət prosesləri haqqında M Ə L U M A T I Bankın Səhmdarlarının

Detaylı

Biznes əməliyyatları hesabatı 2016-cı ilin birinci yarısının nəticələri

Biznes əməliyyatları hesabatı 2016-cı ilin birinci yarısının nəticələri Biznes əməliyyatları hesabatı 2016-cı ilin birinci yarısının nəticələri Əsas göstəricilər Hasilat AÇG neft (min barel/gün) neft (milyon ton) Sahdəniz qaz (milyard kubmetr) kondensat (milyon ton) Əməliyyat

Detaylı

ÖDƏNİŞ KARTLARI ÜZRƏ TARİFLƏR

ÖDƏNİŞ KARTLARI ÜZRƏ TARİFLƏR ÖDƏNİŞ KARTLARI ÜZRƏ TARİFLƏR 1.1 Kartın növü İllik (əsas kart) İllik (əlavə kart) 1. ÖDƏNİŞ KARTLARI ÜZRƏ TARİFLƏR Gold Virtual* Gold Gold İnfinite 1 il 10 AZN 5 AZN 5 AZN 8 AZN 20 AZN 40 AZN 3 AZN 10

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİ QƏRAR

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİ QƏRAR "Elektron hökumət" portalına qoşulmalı olan informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının Siyahısı"nın və "İnformasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının, elektron xidmətlərin "Elektron hökumət" portalına qoşulması

Detaylı

2016-CI İLDƏ ƏSAS MƏQSƏD VƏ FUNKSİYALARIN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ BARƏDƏ

2016-CI İLDƏ ƏSAS MƏQSƏD VƏ FUNKSİYALARIN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ BARƏDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏRKƏZİ BANKI 2016-CI İLDƏ ƏSAS MƏQSƏD VƏ FUNKSİYALARIN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ BARƏDƏ H E S A B A T 2 Mündəricat GİRİŞ... 3 1. MƏQSƏDLƏRİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ... 4 1.1 Azərbaycan

Detaylı

AVROPA PROKURORLARININ MƏŞVƏRƏTÇİ ŞURASI (CCPE) Avropa Prokurorlarının Məşvərətçi Şurasının. Cinayət təqibi vasitələrinin idarə edilməsi mövzusunda

AVROPA PROKURORLARININ MƏŞVƏRƏTÇİ ŞURASI (CCPE) Avropa Prokurorlarının Məşvərətçi Şurasının. Cinayət təqibi vasitələrinin idarə edilməsi mövzusunda CCPE(2012)3 Strasburq, 11 dekabr 2012-ci il I. GİRİŞ AVROPA PROKURORLARININ MƏŞVƏRƏTÇİ ŞURASI (CCPE) Avropa Prokurorlarının Məşvərətçi Şurasının Cinayət təqibi vasitələrinin idarə edilməsi mövzusunda 7

Detaylı

Çirkli pulların yuyulması ilə əlaqədar cinayətlər üzrə araşdırmanın xüsusiyyətləri

Çirkli pulların yuyulması ilə əlaqədar cinayətlər üzrə araşdırmanın xüsusiyyətləri Çirkli pulların yuyulması ilə əlaqədar cinayətlər üzrə araşdırmanın xüsusiyyətləri Çirkli pulların yuyulması, əsasən, "vergi cənnəti" adlandırılan offşor zonalar vasitəsilə həyata keçirilir. FATF-ın qara

Detaylı

Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsinin icra vəziyyəti

Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsinin icra vəziyyəti Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsinin icra vəziyyəti ÜMUMİ NƏTİCƏ HƏDƏFLƏR İcra olunmuşdur İcrasına başlanılmışdır İcrasına

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AİLƏ, QADIN VƏ Aktın növü

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AİLƏ, QADIN VƏ Aktın növü AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AİLƏ, QADIN VƏ Aktın növü UŞAQ PROBLEMLƏRİ ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ KOLLEGİYASININ QƏRARI Qəbul edildiyi tarix 15.04.2013

Detaylı

İŞ YERİNƏ DAİR ARAYIŞ ELEKTRON XİDMƏTİNDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ MEDODİKİ GÖSTƏRİŞLƏR

İŞ YERİNƏ DAİR ARAYIŞ ELEKTRON XİDMƏTİNDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ MEDODİKİ GÖSTƏRİŞLƏR İŞ YERİNƏ DAİR ARAYIŞ ELEKTRON XİDMƏTİNDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ MEDODİKİ GÖSTƏRİŞLƏR Mündəricat 1. Elektron xidmətdən istifadə üçün sisteminə daxil olmaq.... 2 Şəkil 1. Sisteminə giriş... 2 Şəkil 2. Elektron

Detaylı

Psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiya barədə Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

Psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiya barədə Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiya barədə Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) haqqında

Detaylı

Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi nin icra vəziyyəti

Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi nin icra vəziyyəti Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi nin icra vəziyyəti 90 ÜMUMİ NƏTİCƏ İcra olunmuşdur Qismən icra İcra edilmişdir edilməmişdir 60% 27% 13%

Detaylı

İllik maliyyə hesabatlarının tərtib olunması üzrə kommersiya təşkilatları üçün nümunəvi formalar. Bakı Çinar Soyuducuları ASC (Təşkilatın adı)

İllik maliyyə hesabatlarının tərtib olunması üzrə kommersiya təşkilatları üçün nümunəvi formalar. Bakı Çinar Soyuducuları ASC (Təşkilatın adı) İllik maliyyə hesabatlarının tərtib olunması kommersiya təşkilatları üçün nümunəvi formalar Bölmə/ Maddə -si Bölmə/Maddələrin adı Bakı Çinar Soyuducuları ASC (Təşkilatın adı) Mühasibat balansı 31 dekabr

Detaylı

Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun əhalinin tibbi sığortasının təşkilati, hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir, tibbi sığortanın subyektləri arasındakı münasibətləri

Detaylı

İQTİSADİ SİYASƏTİ HƏYATA KEÇİRƏN MİLLİ QURUMLAR. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

İQTİSADİ SİYASƏTİ HƏYATA KEÇİRƏN MİLLİ QURUMLAR. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru İQTİSADİ SİYASƏTİ HƏYATA KEÇİRƏN MİLLİ QURUMLAR Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2015 GİRİŞ ƏVƏZİ Bizi bürokratiyadan qurtaran yeganə amil onun effektiv işləməməsidir. Eugene Mc Carthy

Detaylı

Aprel 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

Aprel 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Aprel 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI PƏRAKƏNDƏ TİCARƏT FƏALİYYƏTİ SAHƏSİNDƏ VERGİTUTMA MƏQSƏDLƏRİ ÜÇÜN GƏLİRLƏRİN VƏ XƏRCLƏRİN UÇOTUNUN APARILMASI QAYDASI Azərbaycan Respublikası Prezidenti

Detaylı

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DSMF 16.09.2015 Mündəricat Giriş...2 Məqsəd... 2 Məzmun... 2 Xidmətin istifadəçiləri...

Detaylı

ci illər üçün yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikasına dair Tədbirlər Proqramı nın təsdiq edilməsi haqqında

ci illər üçün yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikasına dair Tədbirlər Proqramı nın təsdiq edilməsi haqqında -2015-ci illər üçün yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikasına dair Tədbirlər Proqramı nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Respublikası nin təklifini nəzərə

Detaylı

Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Maddə 1. Bu Qanunun məqsədi I fəsil ÜMUMİ MÜDDƏALAR 1.1. bu Qanun ictimai birliklərin və fondların yaradılması

Detaylı

və nəzarətinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir.

və nəzarətinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir. İnvestisiya fondları haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1 Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında investisiya fondlarının təşkili, idarə edilməsi və ləğvinin prinsip və qaydalarını, habelə investisiya

Detaylı

AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2018 ÜDM İSTEHSALINDA SEKTORLARIN PAYI (2017) 40.1% 54.3% Sənaye Kənd təsərrüfatı Xidmətlər 5.6% ÜDM

Detaylı

2 www.iqtisadiislahat.org www.ereforms.org www.ecoreform.az MÜNDƏRİCƏT www.iqtisadiislahat.org www.ereforms.org www.ecoreform.az 3 Baş redaktordan 2017-ci ilə retrospektiv baxış Ötən, 2017-ci ildə Azərbaycan

Detaylı

Sentyabr AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

Sentyabr AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Sentyabr 2 0 1 7 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Azərbaycan Respublikasının Kredit Zəmanət Fondu Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən Azərbaycan Respublikasında sahibkarların maliyyə resurslarına

Detaylı

İqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 15 mart tarixli F-44 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir

İqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 15 mart tarixli F-44 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir İqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 15 mart tarixli F-44 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir AZƏRLOTEREYA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN 2016-cı il üzrə İLLİK HESABATI Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında

Detaylı

BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 BULUD ÜÇÜN BLACKBERRY HƏLLİ ÜZRƏ LİSENZİYA MÜQAVILƏ ("ƏLAVƏ") ÜÇÜN ƏLAVƏ

BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 BULUD ÜÇÜN BLACKBERRY HƏLLİ ÜZRƏ LİSENZİYA MÜQAVILƏ (ƏLAVƏ) ÜÇÜN ƏLAVƏ BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 BULUD ÜÇÜN BLACKBERRY HƏLLİ ÜZRƏ LİSENZİYA MÜQAVILƏ ("ƏLAVƏ") ÜÇÜN ƏLAVƏ VACIB XƏBƏRDARLIQ: Daxil olmaq / və ya bu Cloud xidmətindən istifadə (aşağıda müəyyən edildiyi

Detaylı

2017-Cİ İL ÜZRƏ İLLİK MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ HESABATI

2017-Cİ İL ÜZRƏ İLLİK MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ HESABATI 1 2 -Cİ İL ÜZRƏ İLLİK MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ HESABATI Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi* Görülmüş işlər barədə qısa məlumat -ci il

Detaylı

Fərdi ev və kottec qəsəbələri üçün IP həllər

Fərdi ev və kottec qəsəbələri üçün IP həllər Fərdi ev və kottec qəsəbələri üçün IP həllər sayta keçid www.grandstream.az Rəsmi nümayəndə Pronet şirkəti Fərdi ev və kottec qəsəbələri üçün IP həllər Grandstream avadanlığının bazası əsasında fərdi ev

Detaylı

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti üzrə sərbəstləşən işçilərin məşğulluğunun və sosial dayanıqlığının təmin olunmasına dair PROQRAM

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti üzrə sərbəstləşən işçilərin məşğulluğunun və sosial dayanıqlığının təmin olunmasına dair PROQRAM Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti üzrə sərbəstləşən işçilərin məşğulluğunun və sosial dayanıqlığının təmin olunmasına dair PROQRAM 1. Proqramın hədəf və məqsədi ARDNŞ Azərbaycan Respubikasının

Detaylı

MÖVZU: Simsiz şəbəkələr. Plan: 1. WiMax tüxnologiyası 2. Digər simsiz texnologiyalar və onların xüsusiyyətləri

MÖVZU: Simsiz şəbəkələr. Plan: 1. WiMax tüxnologiyası 2. Digər simsiz texnologiyalar və onların xüsusiyyətləri MÖVZU: Simsiz şəbəkələr Plan: 1. WiMax tüxnologiyası 2. Digər simsiz texnologiyalar və onların xüsusiyyətləri Hal-hazırda simsiz lokal şəbəkələrdən istifadəyə ildən-ilə daha çox üstünlük verilir. Simsiz

Detaylı

TA-9106 AZE: AZƏRBAYCANDA HASİLAT SƏNAYESİNDƏ BENEFİSİAR SAHİBLİK MƏLUMATLARININ AÇIQLANMASINA DAİR YOL XƏRİTƏSİNİN TƏTBİQİNƏ DƏSTƏK ( )

TA-9106 AZE: AZƏRBAYCANDA HASİLAT SƏNAYESİNDƏ BENEFİSİAR SAHİBLİK MƏLUMATLARININ AÇIQLANMASINA DAİR YOL XƏRİTƏSİNİN TƏTBİQİNƏ DƏSTƏK ( ) TA-9106 AZE: AZƏRBAYCANDA HASİLAT SƏNAYESİNDƏ BENEFİSİAR SAHİBLİK MƏLUMATLARININ AÇIQLANMASINA DAİR YOL XƏRİTƏSİNİN TƏTBİQİNƏ DƏSTƏK (49451-001) SORĞU: BENEFİSİAR SAHİBLİYİN TƏRİFİ LAYİHƏSİ AZƏRBAYCAN

Detaylı

Azərbaycan Texniki Universiteti. Maşınqayırma texnologiyası kafedrası

Azərbaycan Texniki Universiteti. Maşınqayırma texnologiyası kafedrası Azərbaycan Texniki Universiteti Maşınqayırma texnologiyası kafedrası KAFEDRA ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN TƏŞKİLİ VƏ PLANLAŞDIRILMASI HAQQINDA ƏSASNAMƏ 1.Ümumi müddəalar 2. Kafedranın elm-tədqiqat fəaliyyəti

Detaylı

Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi nin icra vəziyyəti. İcra edilmişdir 31% 15% 54%

Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi nin icra vəziyyəti. İcra edilmişdir 31% 15% 54% Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi nin icra vəziyyəti 90 ÜMUMİ NƏTİCƏ HƏDƏFLƏR 1. Xarici turistləri daha çox cəlb etməklə Bakı

Detaylı

AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Aprel 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Baş redaktor : Dr. Vüsal Musayev İqtisad Elmləri Doktoru London Universiteti AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA KİÇİK VƏ ORTA SAHİBKARLIQ SƏVİYYƏSİNDƏ İSTEHLAK

Detaylı

Haqsız rəqabət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Haqsız rəqabət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Haqsız rəqabət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanunun haqsız rəqabətin qarşısının alınmasının və aradan qaldırılmasının təşkilatihüquqi əsaslarını müəyyən edir, sahibkarlıq fəaliyyətinin

Detaylı

Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri Milli iqtisadiyyat

Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri Milli iqtisadiyyat Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 16 mart tarixli Sərəncamı ilə TƏSDİQ EDİLMİŞDİR və ın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri 1 : Azərbaycan ının dərindən və

Detaylı

Vergi Məcəlləsinə ci il tarixinə edilmiş son dəyişikliklərin müzakirəsi

Vergi Məcəlləsinə ci il tarixinə edilmiş son dəyişikliklərin müzakirəsi Vergi Məcəlləsinə 01.01.2017-ci il tarixinə edilmiş son dəyişikliklərin müzakirəsi Qalib Toğrul 18 yanvar 2017, Bakı Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası

Detaylı

Poçt rabitəsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Poçt rabitəsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Poçt rabitəsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu qanun Azərbaycan Respublikasında poçt rabitəsi sahəsində fəaliyyətin hüquqi, iqtisadi, təşkilati əsaslarını müəyyənləşdirir, poçt rabitəsi xidmətləri

Detaylı

Rabitəbank ASC-də maliyyə xidmətləri istehlakçılarının şikayət xarakterli müraciətlərinə baxılması və cavablandırılmasına dair.

Rabitəbank ASC-də maliyyə xidmətləri istehlakçılarının şikayət xarakterli müraciətlərinə baxılması və cavablandırılmasına dair. «Təsdiq edilmişdir» Rabitəbank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Müşahidə Şurasının iclasının qərarı ilə saylı.2014-cü il tarixli protokolu Müşahidə Şurasının sədri Zakir Nuriyev (imza) Rabitəbank ASC-də maliyyə

Detaylı

AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 ÜDM İSTEHSALINDA SEKTORLARIN PAYI (2013) 31.8% 58.8% Sənaye Kənd təsərrüfatı Xidmətlər 9.4% ÜDM

Detaylı

Finansist Təqdimat. Ramil Bağırov EY: Şirkətin ən dəyərli sərvəti onun əməkdaşlarıdır

Finansist Təqdimat. Ramil Bağırov EY: Şirkətin ən dəyərli sərvəti onun əməkdaşlarıdır Ramil Bağırov EY: Şirkətin ən dəyərli sərvəti onun əməkdaşlarıdır 60 Təqdimat Finansist Ölkənin iqtisadiyyatını inkişafa doğru aparan Əsrin müqaviləsi nin imzalanması nəticəsində EY şirkəti bir sıra xarici

Detaylı

Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası qaydaları. 1. Ümumi müddəalar

Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası qaydaları. 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 28 sentyabr 2010-cu il tarixli 167 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası qaydaları 1. Ümumi müddəalar 1.1. Bu Qaydalar

Detaylı

AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ

AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 İQTİSADİ SİYASƏT VƏ ƏSAS NÖVLƏRİ İqtisadi siyasət, makroiqtisadi tarazlıqların hansı istiqamətdə

Detaylı

AZƏRBAYCANDA KORPORATİV SOSİAL MƏSULİYYƏTİN

AZƏRBAYCANDA KORPORATİV SOSİAL MƏSULİYYƏTİN AZƏRBAYCANDA KORPORATİV SOSİAL MƏSULİYYƏTİN MÖVCUD VƏZİYYƏTİ VƏ ONUN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İnsan resurslarının dəyərlərə dayalı menecmenti Korporativ dəyərlər və davranış kodeksi İctimai sektorda fəallıq

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Sektorunun İnkişafı Strategiyası

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Sektorunun İnkişafı Strategiyası Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Sektorunun İnkişafı Strategiyası Nəqliyyat sisteminin inkişafı Azərbaycan Respublikası üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ölkə iqtisadiyyatının infrastruktur sahələri

Detaylı

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri QOŞMA C3 ƏMSSTQ SƏNƏDİNƏ ƏLAVƏYƏ DÜZƏLİŞLƏRİN REYESTRİ Qoşma C3: ƏMSSTQ sənədinə Əlavəyə Düzəlişlərin Reyestri i MÜNDƏRİCAT 1 MÜQƏDDİMƏ... I Cədvəllər Cədvəl

Detaylı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı Azərbaycan Respublikasında bioloji müxtəlifliyin qorunmasına və davamlı istifadəsinə dair 2017 -ci illər üçün Milli Strategiya nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Detaylı

Bu hesabatda biznesin həyat siklinin əsas istiqamətləri ətraflı şəkildə təhlil olunur.

Bu hesabatda biznesin həyat siklinin əsas istiqamətləri ətraflı şəkildə təhlil olunur. Xülasə Bu hesabatda biznesin həyat siklinin əsas istiqamətləri ətraflı şəkildə təhlil olunur. Müşahidələr 2007-ci ilin sonunda 2008-ci ilin əvvəllərində seçilən 1800 statistic bölgü vahidi təmsil edən

Detaylı

Valyuta tənzimi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Valyuta tənzimi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Valyuta tənzimi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (27 noyabr 2001-ci il, 30 aprel 2002-ci il, 3 mart 2006-cı il, 17 aprel 2007-ci il, 7 dekabr 2007-ci il, 30 iyun 2009-cu il, 04 mart 2016-cı il,

Detaylı

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı Qərar 2014-cü il Sədr Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən ödəniş sistemlərində hesablaşmaların təşkili Qaydaları

Detaylı

ci İLLƏRDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA RƏQƏMSAL ÖDƏNİŞLƏRİN GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ ÜZRƏ DÖVLƏT PROQRAMI

ci İLLƏRDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA RƏQƏMSAL ÖDƏNİŞLƏRİN GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ ÜZRƏ DÖVLƏT PROQRAMI Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 26 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir 2018 2020-ci İLLƏRDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA RƏQƏMSAL ÖDƏNİŞLƏRİN GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ ÜZRƏ DÖVLƏT PROQRAMI

Detaylı

AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Azərbaycan Respublikasi İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI FİSKAL İSLAHATLAR XÜSUSİ BURAXILIŞ Bizim üçün müstəqilliyimizin gücləndirilməsi, islahatların

Detaylı

yeni səhifə İYUN 2013 Vətəndaş və dövlət qurumları münasibətlərində Elektron Hökumət Bülleteni Bülleten 06 / iyun 2013 VAXTA QƏNAƏT ŞƏFFAF ƏLVERİŞLİ

yeni səhifə İYUN 2013 Vətəndaş və dövlət qurumları münasibətlərində Elektron Hökumət Bülleteni Bülleten 06 / iyun 2013 VAXTA QƏNAƏT ŞƏFFAF ƏLVERİŞLİ Bülleten 6 / iyun 3 İYUN 3 Elektron Hökumət Bülleteni Vətəndaş və dövlət qurumları münasibətlərində yeni səhifə VAXTA QƏNAƏT ŞƏFFAF ƏLVERİŞLİ RAHAT Bülleten 6 / iyun 3 "Elektron hökumət" portalının mobil

Detaylı

KƏND TƏSƏRRÜFATI ÜZRƏ ELEKTRON QİYMƏT İNFORMASİYA PORTALININ STRUKTURUNA VƏ FƏALİYYƏTİNƏ DAİR TƏLİMAT. I. Ümumi bölmə

KƏND TƏSƏRRÜFATI ÜZRƏ ELEKTRON QİYMƏT İNFORMASİYA PORTALININ STRUKTURUNA VƏ FƏALİYYƏTİNƏ DAİR TƏLİMAT. I. Ümumi bölmə KƏND TƏSƏRRÜFATI ÜZRƏ ELEKTRON QİYMƏT İNFORMASİYA PORTALININ STRUKTURUNA VƏ FƏALİYYƏTİNƏ DAİR TƏLİMAT I. Ümumi bölmə 1. Bu Təlimat Kənd Təsərrüfatı üzrə Elektron İnformasiya Portalında (bundan sonra KEQİP)

Detaylı

2017-ci ilin 4 ayında qeyri-neft sektoru üzrə 5 əsas ixrac ölkəsi

2017-ci ilin 4 ayında qeyri-neft sektoru üzrə 5 əsas ixrac ölkəsi 2017-ci ilin 4 ayında qeyri-neft sektoru üzrə 5 əsas ixrac ölkəsi 2017-ci il/may 2 2 Azexport portalının yaradılması çox müsbət hadisədir və getdikcə bu portala dünyada maraq artacaq Azərbaycan Respublikasının

Detaylı