T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI"

Transkript

1

2 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013

3 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İçindekiler Azerbaycan Cumhuriyeti Hakkında Genel Bilgiler...5 Azerbaycan Cumhuriyeti İle Kamu Personel Yönetimi Alanında İşbirliği...5 Azerbaycan Cumhuriyeti nin Kamu Personel Sistemi...6 Kamu Personel Yönetiminden Sorumlu Kurum...6 Devlet Memurları (Devlet Kulluğu) Hakkında Kanun...7 İstihdam Türleri...7 Devlet Memurları (Devlet Kullukçusu)...7 Süreli İş Sözleşmesi İle İstihdam Edilenler...8 İşe Giriş Sistemi ve Terfiler...8 Engelli Devlet Memuru İstihdamı...11 Devlet Memurlarının Eğitimi...11 Devlet Memurlarının Başlıca Hak ve Sorumlulukları...12 Devlet Memurlarının Çalışma Süreleri ve İzinler...13 Devlet Memurlarının Değerlendirilmesi...14 Devlet Memurlarının Maaşları...15 Devlet Memurlarına Uygulanan Disiplin Cezaları...16 Devlet Memurları ve Etik Davranış Kuralları...17 Devlet Memurlarının Emekliliği...18 Azerbaycan Cumhuriyeti nin Devlet Kulluğu Hakkında Kanunu

4 AZERBAYCAN CUMHURİYETİ NİN KAMU PERSONEL SİSTEMİ 4 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013

5 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER Azerbaycan Cumhuriyeti, 18 Ekim 1991 Yılında bağımsızlığını kazanmıştır. Yüzölçümü km 2 dir. Toplam nüfusu kişidir. Yıllık nüfus artışı %1,12 dir. Çalışabilir nüfusu kişidir. İşsizlik oranı % 5,42 dir. Dili Azerbaycan Türkçesi dir. Para birimi manat tır (1manat=2,48 TL) Yılı resmi verilerine göre, Gayrisafi Yurtiçi Hâsılası 50,1 milyar manat tır. Enflasyon oranı % 7,9 dur. Aylık asgari ücret, 85 manat tır. Aylık ortalama ücret, 363 manat tır. Asgari emekli aylığı 85 manat, ortalama emekli aylığı ise 145 manat tır. AZERBAYCAN CUMHURİYETİ İLE KAMU PERSONEL YÖNETİMİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ Kamu personel yönetiminin geliştirilmesi ve desteklenmesi alanlarında işbirliğinin sağlanması amacıyla 3 Haziran 2008 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kamu Personel Yönetiminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Protokol imzalanmıştır. Söz konusu Protokolün uygulanmasından Ülkemiz adına Devlet Personel Başkanlığı, Azerbaycan adına ise Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına Bağlı Devlet Kulluğu Meselelerinden Sorumlu Komisyon sorumludur. İşbirliği Protokolü ile Taraflar, kamu personel yönetiminin incelenmesi ve araştırılması; kamu personel yönetiminin geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik eğitim programları ve seminerler düzenlenmesi ve karşılıklı çalışma ziyaretleri gerçekleştirilerek bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanması konularında mutabık kalmışlardır. Protokolün etkin bir şekilde uygulanması için her iki taraf birer koordinatör görevlendirmiş ve birbirleri ile istişare içerisinde yıllık çalışma plan ve programları hazırlamışlardır. 5

6 AZERBAYCAN CUMHURİYETİ NİN KAMU PERSONEL SİSTEMİ Yılları Çalışma Planı 21 Aralık 2009 tarihinde Bakü de, Yılları Çalışma Planı ise 11 Eylül 2012 tarihinde Ankara da imzalanmıştır. AZERBAYCAN CUMHURİYETİ NİN KAMU PERSONEL SİSTEMİ Ülkemiz ile Azerbaycan arasında 3 Haziran 2008 tarihinde imzalanmış bulunan, Kamu Personel Yönetiminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Protokol ile karşılıklı olarak kamu sektöründe insan kaynakları yönetiminin incelenmesi, insan kaynakları reformları ile bu alandaki yeni gelişme ve iyi uygulama örneklerinin araştırılması amaçlanmıştır. İşbirliği Protokolü kapsamında, kamu personel yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla karşılıklı çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ziyaretleri sonucunda, Azerbaycan Cumhuriyeti nin kamu personel sistemine ilişkin elde edilen bilgiler şöyledir: Kamu Personel Yönetiminden Sorumlu Kurum Kamu sektöründe istihdam politikası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına Bağlı Devlet Kulluğu Meselelerinden Sorumlu Komisyon ise kamu kurumlarında idari görevlerin beşinci-yedinci sınıflarındaki boş kadrolara personelin merkezi olarak seçilmesi görevini yerine getiren merkezi bir kurumdur. Devlet Kulluğu Meselelerinden Sorumlu Komisyon un teşkilat yapısı şu şekildedir: 1. Rehberlik - Başkan, - Başkan Yardımcısı, - Müsteşar. 2. Komisyon Aparatı - Kadro Dairesi, - Bilgi Teknolojileri ve Program Hazırlama Dairesi, - Hukuk Dairesi, - Uluslararası İlişkiler Dairesi, - Muhasebe Dairesi, 6 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013

7 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI - İdari İşler Dairesi. Devlet Memurları Kanunu (Devlet Kulluğu Hakkında Kanun) Azerbaycan da kamu sektöründe istihdam edilenler, tabi oldukları mevzuata göre üç farklı gurupta toplanabilmektedir. Bunlar; - Devlet Kulluğu Hakkında Kanunun uygulandığı kamu görevlileri, - Emek Mecellesi nin (İş Kanunu) uygulandığı kamu görevlileri, - Kendi özel kanunları bulunan kurumların kamu görevlileri. Devlet Kulluğu Hakkında Kanun, yasama, yürütme ve yargı organlarının yürütme aygıtlarında kamu hizmeti sunan kamu görevlilerini kapsamaktadır. Askeriyede çalışanlar, polisler, hakimler, savcılar, öğretmenler, doktorlar, öğretim görevlileri, bilim adamları ve işçiler bu Kanunun kapsamı dışındadır. İstihdam Türleri Kamu sektöründe, Devlet memurları, hakimler ve savcılar, askeri personel, süreli iş sözleşmesine göre istihdam edilenler ve işçiler olmak üzere beş farklı istihdam türü vardır. Bu istihdam türleri de kendi içlerinde gruplandırılmaktadır. Devlet Memurları (Devlet Kullukçusu) Yasama, yürütme ve yargı organlarında kanunla belirlenmiş kadrolarda maaşlı olarak (maaş Devlet bütçesinden karşılanır) istihdam edilen, Devlet memurluğu görevini yürüten ve Devlet memurluğuna kabul edilirken Azerbaycan Cumhuriyetine sadık olacağına dair yemin eden Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları Devlet memuru sayılmaktadır. Devlet memurları: -Stajyerler, -Deneme sürecinde olan Devlet memurları, -Daimi Devlet memurları, -Yaşı 65 ten fazla olup, mevzuatta yer verilen şekilde memurluktaki süresi uzatılmış Devlet memurları şeklinde gruplandırılır. Devlet memurları idari ve yardımcı görevlerde istihdam edilenler şeklinde iki kategoriye ayrılmaktadır. 7

8 AZERBAYCAN CUMHURİYETİ NİN KAMU PERSONEL SİSTEMİ İdari görevler, çalışmakta olduğu kamu kurumunun kategorisine göre ali kategori ve 1-4 arası dereceli kategoriler şeklinde gruplandırılmaktadır. İdari görevler, unvanlar bazında ali görevler, şube müdürü, şube müdür yardımcısı, sektör müdürü, baş meslehetci, büyük meslehetci, aparıcı meslehetci, meslehetci şeklinde gruplandırılmaktadır. Yardımcı görevler kategorisinde ise şef, sekreter, teknisyen, asansörcü, hizmetli gibi unvanlarda çalışanlar yer almaktadır. Devlet memurlarının hukuki ve mali statüleri Devlet Memurları Kanunu ile yardımcı görevlerdeki Devlet memurlarına ilişkin hususlar ise İş Kanunu ile düzenlenmektedir. Doktor, öğretmen ve mühendisler Devlet memuru değildir. Ayrıca, belediyelerde görev yapanlar da Devlet memuru değildirler. Devlet İstatistik Komitesi nin 2011 yılındaki verilerine göre Ülkedeki çalışan nüfus kişidir. Bu çalışan nüfusun i Devlet memurudur. Bu rakam tüm çalışanların % 0,652 ne karşılık gelmektedir. Kadın memur sayısı (% 27,95) kişidir Yılı verilerine göre 2-5 inci kategori kamu kurumlarında (yerel yönetimler hariç olmak üzere) adet sözleşmeli personel istihdam edilmektedir. Süreli İş Sözleşmesi ile İstihdam Edilenler Süreli iş sözleşmesine göre istihdam edilenler, boş Devlet memuru kadrolarında süreli iş sözleşmesine göre çalışanlardır. Süreli iş sözleşmesi ile çalışan personelin hak ve yükümlülükleri İş Kanunu ile düzenlenir. İşe Giriş Sistemi ve Terfiler Devlet memurluğunda her bir görevin tanımı yapılır. Memuriyete girmek isteyenler görev tanımlarına göre yapılan sınavlara girerler. Memur adaylarında aranılacak nitelikler (öğrenim, iş tecrübesi, yabancı dil bilgisi, vb.) kurum tarafından belirlenmektedir. Yazılı sınavlar çoktan seçmeli yapılır. Yazılı sınavda başarılı olanlar mülakata girerek Devlet memurluğuna atanırlar. Çoktan seçmeli sınavlar Bakü de bilgisayar ortamında ve kamera kayıtları altında yapılır. Sınav iki aşamalı olup, toplam 100 soru sorulmaktadır. Çoktan seçmeli sınav soruları her unvan için ayrı ayrı belirlenir. Genel olarak 8 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013

9 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI anayasa, tarih, dil bilgisi, bilgi teknolojileri, analiz kabiliyeti gibi alanlarda soru sorulur. Devlet memurluğuna giriş için yapılan yarışma sınavlarının ikinci aşaması mülakattan oluşmaktadır. Her bir adayla mülakat bireysel olarak, Azerbaycan resmi dilinde ve en az 20 dakika sürecek şekilde yapılır. Mülakat, üç kişiden az olmamak üzere oluşturulan Sınav Komisyonu tarafından yapılır. Sınav komisyonu, Devlet Kulluğu Meselelerinden Sorumlu Komisyonun temsilcisi, alım yapacak kamu kurumunun temsilcileri ve bağımsız uzmanlardan oluşur. Mülakat esnasında adayın bilgi seviyesi, mesleki eğitimi, genel kültürü, görev için gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadığı ve ilgili göreve uygunluğu ölçülür. Mülakat esnasında adayın rızasıyla video çekimi yapılır. Mülakata gözlemci katılabilir. Mülakat tamamlandıktan sonra Komisyon üyeleri arasında adayın katılımı olmaksızın görüş alışverişi yapılır. Komisyon üyeleri bağımsız olarak adayı her bir kriter açısından değerlendirmektedir. Değerlendirme notu en yüksek 5, en düşük ise 2 dir. Notlar toplanarak aday için genel bir puan belirlenir. Komisyon üyeleri tarafından her bir kriter için verilmiş olan puanlar Adayın Göreve Uygunluğunun Değerlendirilmesi Puan Cetveli nin ilgili kısmında belirtilmelidir. Her bir kriter için verilmiş olan puanlar gerekçelendirilmelidir. Komisyon üyelerinin verdiği genel puanlar toplanır ve Komisyon üye sayısına bölünerek ortalama puan tespit edilir. Mülakattan 16 veya daha yüksek puan almış aday başarılı sayılır. Mülakat sonucuna, aday veya sınav komisyonu üyeleri tarafından sonuçlar Devlet Kulluğu Meselelerinden Sorumlu Komisyonun resmi internet sitesinde yayınlandığı günden itibaren 5 iş günü içerisinde itiraz edilebilir. Adayın itirazı, Devlet Kulluğu Meselelerinden Sorumlu Komisyon tarafından oluşturulan İtiraz Komisyonunda adayın katılımı ile değerlendirilir. İtiraz Komisyonu, sınav komisyon üyelerini, gözlemci olarak katılanları ve o alanın uzmanlarını değerlendirmeye çağırabilir. İtiraz Komisyonunda değerlendirmeler, adayın veya itirazda bulunmuş Sınav Komisyon üyesinin itirazlarının dinlenmesi, adaya ait veya mülakatın yapılmasına ilişkin belgelerin incelenmesi, mülakat video çekimlerinin izlenmesi yoluyla yapılır. Komisyon tüm bu incelemeler sonucunda karar almaktadır. 9

10 AZERBAYCAN CUMHURİYETİ NİN KAMU PERSONEL SİSTEMİ Yarışma ve mülakattan başarıyla geçen adayın ataması ilgili kamu kurumunca yapılır. Bir kadro için iki veya daha fazla aday belirlenmişse bunlar arasından seçim yapılması o kuruma aittir. Yarışmayı başarıyla geçmiş ve atanmak için onaya sunulmuş olan ancak boş kadroya atanmamış adaylar iki yıl süresince Komisyonda ve kamu kurumunda yedek personel olarak saklı tutulurlar. Bu süre içinde aynı veya başka kamu kurumunda benzeri boş kadrolar olursa bu kadrolara atanırlar. Bir yıllık staj, altı aylık deneme süresi ve yemin töreninden sonra asıl Devlet memuru olarak atama yapılmaktadır. İstifa sonrası tekrar Devlet memurluğuna dönmek isteyenler, daha önce 5 yıl memur olarak çalışmış olmak koşuluyla sadece mülakata tabi tutularak yeniden memuriyete girebilirler. Mülakat ilgili kurumca yapılır. İdari görevlerin ali ve 1-4 dereceli kadrolarına Devlet memurları arasından Bakan onayı ile doğrudan atama yapılmaktadır. Aparat Rehberleri (Müsteşarlar) Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Bu kadrolara atanacakların daha önce memuriyeti yok ise mülakat yapılmaktadır. Mülakatlarda, kişinin meslek bilgisi, analiz yeteneği, tecrübesi, genel kültür ve kişisel özellikleri değerlendirilmektedir. Bu görevlere atamalar merkezi olarak değil her kurumun kendisi tarafından yapılır. İdari görevlerin beşinci-yedinci, sınıflarına ait görevlere atamalar merkezi olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Kulluğu Meselelerinden Sorumlu Komisyon tarafından Yarışma ya da Mülakat şeklinde iki farklı yöntemle gerçekleştirilmektedir. Yarışma ya da Mülakat yönteminden hangisinin tercih edileceğine ilgili kamu kurumunun en üst yöneticisi tarafından karar verilmektedir. Yarışma; test ve mülakattan oluşur. Yarışmaya, boş kadronun şartlarına uygun Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı ve yüksek öğrenim görmüş kişiler başvurabilir. Diğer seçim yöntemi olan mülakat ise üç farklı şekilde yapılmaktadır. Bunlar, genel mülakat, iç mülakat ve yerel yönetimlerdeki boş kadrolar için yapılan mülakattır. Genel Mülakata, boş kadronun bulunduğu kurumda ya da başka kamu kurumunda idari vazifelerde memurluk yapan ve idari göreve uygun eğitimi 10 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013

11 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI olan memurlar ile en az 5 yıllık memurluk stajı olan ve kamu kurumlarında idari görevlerde çalışmış kişiler katılabilirler. İç mülakata, kamu kurumunda idari görevlerde memur olarak çalışmış ve idari görevlerin sınıflarına uygun eğitime sahip memurlar katılabilirler. Yerel yönetimlerde idari görevlerin beşinci-yedinci sınıflarına uygun kadrolara atanmak için yapılan mülakatlara, boş kadronun gereklerine cevap veren yüksek öğrenim görmüş Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları katılabilir. Devlet memurları yarışma ve mülakata tabi olmaksızın başka bir kamu kurumunda, görevli olduğu idari kadro ile aynı düzeyde ya da aşağı düzeydeki göreve iki kurumun karşılıklı muvafakati ile geçebilmektedirler. Özel sektörden kamu sektörüne geçiş mümkündür. Özel sektör çalışanları, idari görevlerden ali-dördüncü vazifelere, bu görevler için düzenlenen mülakatlara katılarak geçebilirler. Engelli Devlet Memuru İstihdamı Kamu kurumlarında engelli istihdamına ilişkin bir kota uygulaması mevcut değildir. Ancak, korunmaya muhtaç kişiler için ayrılan kotalardan engelliler de yararlanabilmektedir. Engelli kişinin çalışmak istediği göreve atanmasının mümkün olup olmayacağı ile boş kadronun görev tanımı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı na bağlı olarak faaliyet gösteren Tıbbi-Sosyal Uzman Komisyonunca tespit edilir. Tıbbi-Sosyal Uzman Komisyonu engellinin başvurusunu uygun bulursa, ihtiyaç duyulması halinde o kişinin yarışma sınavına katılması için Devlet Kulluğu Meselelerinden Sorumlu Komisyon uygun ortamı hazırlar. Engellilere özel bir sınav yapılmamaktadır. Ancak, engel durumuna göre uygun sınav ortamı oluşturulmaktadır. Devlet Memurlarının Eğitimi Devlet memurlarının eğitimine ilişkin hususlar mevzuatla düzenlenmiştir. Kamu kurumları kendi personelinin uzmanlaşmasını sağlamak amacıyla eğitim programlarına katılmalarını sağlayabilmektedir. Uzaktan eğitim, eğitimin bir türü olarak belirlenmiştir. Memurlar diğer kişilerle birlikte bu eğitime katılabilirler. Özel olarak memurlar için uzaktan eğitim programları düzenlenmemektedir. 11

12 AZERBAYCAN CUMHURİYETİ NİN KAMU PERSONEL SİSTEMİ Kamu kurumlarına ilk defa Devlet memuru olarak atananlar, kurumun merkez teşkilatı bünyesinde tecrübe kazanmaktadırlar. Devlet memurlarının kamu kaynakları ile yurt dışında yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmeleri mümkün değildir. Ancak, aylıksız izin almak kaydıyla, yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapabilirler. Devlet memurları, görev alanları ile ilgili bir konuda araştırma ve inceleme yapmak amacıyla bir yıla kadar ücretli bir şekilde yurt dışına gönderilebilmektedir. Devlet memurlarının hizmet içi eğitiminden Devlet Kulluğu Meselelerinden Sorumlu Komisyon sorumludur. Kamu yönetimi alanında uzmanların yetiştirilmesi, profesyonellik seviyelerinin artırılması, kamu yönetimi alanında bilimsel araştırmaların yapılması amacıyla, 1999 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına Bağlı Devlet İdarecilik Akademisi kurulmuştur. Devlet Memurlarının Başlıca Hak ve Sorumlulukları Devlet memurluğu güvenceli bir meslektir. Mevzuatta belirtilen şartlar dışında memurların görevlerine son verilemez. Kamu kurumları özelleştirilir veya yeniden yapılandırılırsa burada çalışan Devlet memurları görev maaşına ve eğitim durumuna uygun görevlere nakledilirler veya kamu kurumlarında durumlarına uygun hizmete almada öncelik tanınır. Devlet memurları kendilerine ve eşlerine ait malları hakkında beyanname verirler. Bu beyanname aşağıda yer verilen hususları içermelidir: - Kaynağını, türünü ve miktarını göstermek kaydıyla kendi gelirleri, - Vergilendirmeye konu olan malları, - Finansal kuruluşlardaki emanetleri, kıymetli kâğıtları ve diğer mali kaynakları, - Şirketler ve fonlardaki hisseleri, - Borçları, - Gayrimenkülleri. Devlet memurları görevleri dışında bilimsel ve sanatsal faaliyetlerle uğraşabilirler. Çalıştığı kurumun en üst amirinin izni ile pedagojik ve başka ücretli faaliyetlerde bulunabilirler. 12 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013

13 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Devlet memurlarının sendika kurma, bunlara üye olma ve toplu sözleşme hakları vardır. Grev hakları yoktur. Toplu sözleşmenin hazırlanması, yapılması ve uygulanması İş Kanunu ile belirlenen kurallar ile hayata geçirilir. Toplu sözleşme ile memurlar için ilave haklar belirlenebilir. Toplu sözleşme metninin hazırlanması için tarafların, temsilcilerinden oluşan bir Komisyon oluşturulur. Komisyon, hazırlanan toplu sözleşme taslağını taraflara gönderir. Toplu sözleşme taslağı onaylanmazsa, tarafların temsilcileri on beş gün içinde taslağı, itirazları göz önünde bulundurarak, yeniden düzenleyip onaylanması için tekrar gönderirler. Devlet memurlarına ilişkin bilgiler, kurumlarında bulunan sicillerde saklanır. Ancak, merkezi kayıt sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Kurulması planlanan yeni sistem, memurlar hakkında istatistikî verilerin toplanmasına imkân verecektir. Devlet Memurlarının Çalışma Süreleri ve İzinleri Devlet memurluğunda çalışma tam gün esasına dayanır. Devlet memurlarının haftalık çalışma süresi 40 saattir. Günlük çalışma süresi ise 8 saattir. Her ay beş saat ücretsiz fazla çalışma yaptırılabilir. Fazla çalışmanın 5 saati geçmesi halinde ücret ödenir. Devlet memurlarının farklı kategorileri için Kanunla süresi kısaltılmış çalışma süreleri belirlenebilmektedir. Kısmi süreli istihdam mevcut değildir. Uzaktan çalışma yöntemi bulunmamaktadır. İdari görevde bulunan Devlet memurlarına yılda bir defa 30 gün ücretli izin verilir. Yardımcı görevlerde bulunan Devlet memurlarından hizmet süresi 5 yıla kadar olanların izin hakkı 21 gündür. Beş yıllık hizmet süresinden sonra, her beş yıla 2 gün yıllık izin ilave edilir. Ancak, 15 yıllık hizmet süresinden sonra hizmet süresine bağlı ilave izin verilmez. Devlet memuru kendi isteği ve kurum yöneticisinin izni ile süresi taraflarca belirlenen ücretsiz izne gönderilebilir. Devlet memurları ailesi ile ilgili sorunlar veya diğer sosyal sorunları çözmek, eğitim almak, bilimsel işlerle uğraşmak için işten ayrılmak durumunda kaldıklarında, personelin ücretsiz izinden yararlanma hakkı vardır. 13

14 AZERBAYCAN CUMHURİYETİ NİN KAMU PERSONEL SİSTEMİ Hamilelik ve doğumdan sonraki dönem için 126 gün (doğumdan evvel 70 gün ve doğumdan sonra 56 gün) süresince ücretli izin verilir. Zor doğumlarda, iki veya daha fazla çocuk doğduğunda doğumdan sonraki izin 70 gün olarak verilir. Çocuklarını tek başına büyüten ebeveynlerin 14 yaşına kadarki çocukları için 2 gün, bu yaşta üç ve daha fazla çocuğu olana veya engelli çocuğu olanlara 5 gün ilave izin verilir. Devlet Memurlarının Değerlendirilmesi Devlet memurları için performans değerlendirme sistemine ilişkin çalışmalara 2007 Yılında başlanılmıştır. Bazı kamu kurumlarında pilot uygulamalar yapılmıştır. Her yılın başında, yönetici ile memur arasında o yıl içerisinde yapılması planlanan çalışmaları içerecek şekilde bir anlaşma yapılır. Her üç ayda bir bu anlaşmanın gerçekleşme durumu gözden geçirilir. Performans değerlendirmesi, memurun en yakın amirinden başlamak üzere Daire Başkanı ve Rehber tarafından Aralık ayında yapılarak personel birimine gönderilir. Ayrıca, değerlendirme sonuçları hakkında Devlet Kulluğu Meselelerinden Sorumlu Komisyona da bilgi verilir. Değerlendirme, çalışma kapasitesi, yaratıcılık, karar verme becerisi, analiz yeteneği, iş tecrübesi, iş arkadaşları ile ilişkileri ve daha önce belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığına ilişkin kriterlere bakılarak yapılmaktadır. Değerlendirme puanı, memurun kişisel özelliklerine ilişkin kriterler ile iş bilgisine dair kriterlere göre verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Devlet memurunun değerlendirilmesinde; - Mükemmel (5): Beklenen düzeyden daha yüksek yeterliliğe sahiptir. Becerisi devamlılık göstermiştir. - İyi (4): İş sorumluluğu talep edilen seviyededir. İş becerisi iyi seviyededir. - Yeterli (3): Kişi iş sorumluluğu bakımından yeterlidir. Ancak, iyileştirme ve geliştirilmeye ihtiyacı vardır. - Yetersiz (2): Kişi iş sorumluluğu bakımından yetersizdir. Performans değerlendirmesi sonrasında, memurun ödüllendirilmesi veya cezalandırılması söz konusu olabilir. 14 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013

15 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Memurun, performans değerlendirme sonucu mükemmel (5) ve iyi (4) ise, bu kişi rehber görevlere atanması için yedek kadroya alınabilir ve üst görevlere yükselmesi söz konusu olabilir. Değerlendirme sonucu memur yetersiz bulunursa, yetersiz noktalarının geliştirilmesi için hizmet içi eğitim verilir. Devlet Kulluğu Meselelerinden Sorumlu Komisyon, memurların değerlendirilmesine ilişkin kural ve ilkeleri belirler. Tüm kamu kurumları Komisyon tarafından belirlenen bu kurallara göre değerlendirme yapmak zorundadırlar. Devlet Memurlarının Maaşları Devlet memurlarının maaşlarındaki artışlar Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının teklifi ile gerçekleşir. Devlet memurlarına unvanlarına göre ek ödeme yapılabilir. Unvanlara göre ek ödeme tutarları şöyledir: ÜNVANI MANAT (1Manat=2,48 TL) Müşavir 65 1 inci derece müşavir 60 2 nci derece müşavir 58 3 üncü derece müşavir 56 Devlet memurluğu baş müşaviri 46 Devlet memurluğu müşaviri 44 Devlet memurluğu küçük müşaviri 42 1 inci derece memur 38 2 nci derece memur 34 3 üncü derece memur 30 Kıdemsiz memur 26 Baş referent 22 Büyük referent 18 1 inci derece referent 16 2 nci derece referent 14 3 üncü derece referent 12 Kıdemsiz referent

16 AZERBAYCAN CUMHURİYETİ NİN KAMU PERSONEL SİSTEMİ Devlet memurlarına hizmet yılına göre yapılan ek ödemeler şöyledir: Hizmet süresi Aylık görev maaşına ilave oran (%) 1-5 yıl yıl yıl yıldan fazla 30 Ayrıca, hâkimiyet yetkilerinin icrasına göre memurlara aylık maaşlarının % 15 i oranında ek ödeme yapılabilmektedir. Memurlara, çalışmayan eş ve çocukları için ek bir ödeme yapılmamaktadır. Devlet memurları arasında eşit işe eşit ücret uygulaması mevcuttur. Farklı kamu kurumlarında aynı sınıfta olan ve aynı idari işleri yapan memurlara aynı ücret verilmektedir. Devlet memurlarının maaşlarının en düşük tutarı idari görevler için 175 Manat (1Manat=2,48 TL), yardımcı görevler için 120 manat tır. Devlet memurlarının maaşlarının en yüksek tutarı ise 1900 manat tır. Devlet memurlarına performansa dayalı bir ücret ödemesi yapılmamaktadır. Devlet Memurlarına Uygulanan Disiplin Cezaları Disiplin cezaları şunlardır: - İtham etme (Kınama), - Yıllık maaşının %5-%30 arasında kesilmesi, - Aynı sınıfta, maaşı daha düşük bir göreve geçirme, - Daha düşük sınıftaki bir göreve geçirme, - Yeterlilik derecesinin bir basamak düşürülmesi, - Devlet memurluğundan çıkarılma. Disiplin cezaları kurumun en üst amiri tarafından verilmektedir. Her memurun kendisine verilmiş disiplin cezasına itiraz etme hakkı vardır. Memur 7 gün içinde Devlet Kulluğu Meselelerinden Sorumlu Komisyona itiraz edebilir. Komisyonun başkanı başvurunun yapıldığı günden sonraki 10 gün içerisinde konuyu inceler. Komisyon disiplin cezasının iptali ya da onay- 16 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013

17 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI lanması konusunda karar alır. Devlet memuru ya da disiplin cezasını veren kurumun başkanı Komisyonun kararına karşın 7 gün içinde Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Memurluğu İdaresi Şurasına yazılı itirazda bulunabilir. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Memurluğu İdaresi Şurası 15 gün içerisinde karar verir. Şura, Komisyon kararının iptaline ya da onaylanmasına karar verir. Bu karar bağlayıcıdır. Devlet memuru Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Memurluğu İdaresi Şurasının kararına karşın dava açma hakkına sahiptir. Ayrıca, Devlet memuru disiplin cezası verilirken mevzuatın ihlal edildiğini iddia ederse, Komisyona başvurmadan doğrudan dava açabilir. Devlet Memurları ve Etik Davranış Kuralları Devlet Memurlarının Etik Davranış Kuralları Hakkında Kanun memurlar için etik davranış kurallarını ve bunlara uyulmasına ilişkin hukuki mekanizmaları düzenler. Kamu kurumlarının en üst düzey yöneticileri etik davranış kurallarına ilişkin olarak aşağıda yer verilen görevleri yerine getirirler: - Emrinde olan Devlet memurlarının etik davranış kurallarına uyup uymadıklarını denetlerler, - Etik davranış kuralları bakımından çalışanlarına örnek teşkil ederler, - Çalışanları arasında adil ve dengeli bir görev dağılımı yaparlar, - Çalışanlarına etik kurallara aykırı emir ve talimat vermezler, - Kuruma personel seçiminde mevzuata ve etik davranış kurallarına uyarlar, - Kurumda etik davranış kurallarının ihlalini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alırlar, - Çalışanlarına etik davranış kuralları hakkında bilgi verir, öneri ve tavsiyelerde bulunurlar, - Kurumda etik kurallar ile ilgili mevzuatı hazırlar ve onaylarlar, - Etik davranış kurallarına aykırı hareket eden personel hakkında gerekli tedbirleri alırlar, 17

18 AZERBAYCAN CUMHURİYETİ NİN KAMU PERSONEL SİSTEMİ - Etik davranışla ilgili vatandaş ve kurum şikayetleri hakkında gerekli bilgilendirmeyi yaparlar, - Kurumunda etik davranış kurallarına aykırı durumları ortadan kaldırarak kamuoyunda kurumun itibarını artırmak için gerekli tedbirleri alırlar. Azerbaycan Cumhuriyetine Bağlı Devlet Kulluğu Meselelerinden Sorumlu Komisyon etik davranış ilkeleri ile ilgili aşağıda yer verilen görevleri yerine getirir: - Kamu sektöründe etik davranış kurallarına uyulup uyulmadığı hususunda bilgi toplamak, - Etik kurallara aykırı davranışlara ilişkin Devlet memurları ve vatandaşlardan gelen şikâyet ve bilgileri toplamak, - Gelen şikâyet ve bilgilerden kaynaklanan sorunların çözümü için teklifler sunmak, - Devlet memurlarının etik davranış sorunları hakkında kamuoyunun aydınlatılmasına ilişkin tedbirler almak, - Devlet memurlarının etik davranışı konularında araştırmalar yapmak, bu konularla ilgili tavsiye ve raporlar hazırlamak, - Devlet memurlarının etik davranış sorunları konusunda sivil toplum kuruluşları ve medya ile işbirliği yapmak, - Devlet memurlarının etik davranış kuralları ile ilgili mevzuatın geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak. Devlet Memurlarının Emekliliği Devlet memurlarının emeklilik yaş haddi 65 tir. 63 yaşını doldurmuş erkekler ve 62 yaşını doldurmuş kadınlar en az 12 yıl sigortalı olması durumunda emekli aylığı almaya hak kazanırlar. 18 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013

19 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Dövlət Qulluğu Haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU I fəsil. Ümumi müddəalar Maddə 1. Qanunun məqsədi Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğu sahəsində dövlətlə dövlət qulluqçuları arasında yaranan münasibətləri və dövlət qulluqçularının hüquqi vəziyyəti ilə bağlı məsələləri tənzimləyir. Maddə 2. Dövlət qulluğu 2.1. Dövlət qulluğu Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və digər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq dövlətin məqsədlərinin və funksiyalarının həyata keçirilməsi sahəsində dövlət qulluqçularının öz vəzifə səlahiyyətlərini yerinə yetirməsidir Bu Qanun icra, qanunvericilik və məhkəmə hakimiyyətləri orqanlarının aparatlarında dövlət qulluğu keçən qulluqçulara şamil edilir Prokurorluq, ədliyyə, milli təhlükəsizlik, müdafiə, fövqəladə hallar, sərhəd xidməti, xüsusi dövlət mühafizə xidməti, miqrasiya xidməti, daxili işlər, gömrük, vergi, xarici işlər və feldyeger rabitəsi orqanlarında, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankında dövlət qulluğunda çalışan şəxslərin dövlət qulluğu keçməsi bu Qanunun Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlət qulluğuna qəbul edilmək hüququna, dövlət qulluğuna qəbulun müsabiqə və şəffaflıq əsasında həyata keçirilməsinə, dövlət qul- 19

20 AZERBAYCAN CUMHURİYETİ NİN KAMU PERSONEL SİSTEMİ luqçularının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə və dövlət qulluğunun digər prinsiplərinə aid müddəaları nəzərə alınmaqla, Azərbaycan Respublikasının başqa qanunları ilə tənzimlənir və bu orqanlarda qulluq dövlət qulluğunun xüsusi növüdür. Bu orqanların (Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı istisna olmaqla) aparatlarında calışan və hərbi və ya xüsusi rütbəsi olmayan şəxslərə (dövlət qulluqçusu olmayan işçilər xadimə, dalandar, bağban, gözətçi, ocaqçı, ixtisas dərəcəsi olmayan fəhlə və s. istisna olmaqla) bu qanun şamil edilir Bu Qanunda başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, bu Qanun Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarına, Azərbaycan Respublikasının Baş nazirinə və onun müavinlərinə, Azərbaycan Respublikası məhkəmələrinin hakimlərinə, Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinə (Ombudsmana), Azərbaycan Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinə və onların müavinlərinə, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinə, sədr müavinlərinə, katibinə və üzvlərinə, Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının sədrinə, sədr müavininə və auditorlarına, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinə (başçılarına), Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatlarına, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş nazirinə və onun müavinlərinə, Naxçıvan Muxtar Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinə, habelə hərbi qulluqçulara şamil olunmur Bu Qanun müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının tabeliyində olan müəssisələrin işçilərinə şamil edilmir. Bu işçilərin əmək münasibətləri Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi ilə tənzimlənir (Çıxarılıb). Maddə 3. Dövlət qulluğunun əsas vəzifələri 3.1. Dövlət qulluğunun əsas vəzifələri aşağıdakılardır: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və digər qanunvericilik aktları əsasında vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi; dövlət orqanlarının səlahiyyəti hüdudlarında qərarların hazırlanması, qəbul edilməsi, icrası və icraya nəzarət edilməsi; 20 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013

21 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI dövlət orqanlarının səmərəli fəaliyyətinin və dövlət qulluqçuları tərəfindən vəzifə səlahiyyətlərinin yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi. Maddə 4. Dövlət qulluğunun prinsipləri 4.1. Dövlət qulluğu aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır: qanunçuluq; Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyət hüdudlarının müəyyən edilməsi; dövlət orqanlarına və dövlət qulluqçularına nəzarət və onların hesabat verməsi; yuxarı dövlət orqanlarının və vəzifəli şəxslərin öz səlahiyyətləri hüdudlarında qəbul etdikləri qərarların aşağı dövlət orqanları və vəzifəli şəxslər tərəfindən mütləq yerinə yetirilməsi; bütün vətəndaşların və vəzifəli şəxslərin dövlət qulluqçularının qanuni tələblərini icra etməyə və qanuni hərəkətlərini müdafiə etməyə borclu olması; dövlət qulluğuna qəbulun şəffaflığı; vətəndaşların dövlət qulluğuna müsabiqə və müsahibə əsasında qəbul edilməsi; vətəndaşların öz qabiliyyətlərinə, xidməti nailiyyətlərinə və peşə hazırlığına uyğun olaraq dövlət qulluğunun hər hansı vəzifəsini tutmaqda hüquq bərabərliyi; irqindən, milliyyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən, sosial mənşəyindən, ailə, əmlak və qulluq vəziyyətindən, yaşayış yerindən, əqidəsindən, ictimai birliklərə mənsubiyyətindən, habelə qulluqçuların işgüzarlıq keyfiyyətlərinə dəxli olmayan başqa səbəblərdən asılı olmayaraq dövlət qulluqçularının hüquq bərabərliyi; dövlət qulluqçularının potensialının səmərəli istifadəsi, xidməti və peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması məqsədi ilə onların rotasiyası; dövlət qulluqçularının sosial və hüquqi müdafiəsi, onların özləri və ailələri üçün ləyaqətli yaşayış səviyyəsinin təmin edilməsi; qulluq borcunun yerinə yetirilməsi üçün dövlət qulluqçusunun cavabdehlik daşıması, eləcə də dövlət qulluqçusunun hərəkətlərinə görə dövlət 21

22 AZERBAYCAN CUMHURİYETİ NİN KAMU PERSONEL SİSTEMİ orqanının cavabdehlik daşıması Dövlət orqanlarında siyasi partiyaların və ictimai birliklərin strukturları yaradılmır Dövlət qulluqçuları vəzifə borclarını yerinə yetirərkən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasını, qanunlarını və onlara müvafiq olaraq qəbul edilmiş digər qanunvericilik aktlarını rəhbər tuturlar və siyasi partiyaların və ictimai birliklərin qərarlarının onlara dəxli yoxdur. Maddə 5. Dövlət qulluğunu idarəetmə orqanları 5.1. Azərbaycan Respublikasında bu Qanunun tətbiqinə nəzarəti, dövlət qulluğunun normativ-metodiki təminatını, Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluqçuları kateqoriyasına aid edilən şəxslərin siyahısını müəyyən etməyi Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası həyata keçirir (bundan sonra Şura). Şura 18 nəfər üzvdən ibarətdir. Şuranın 6 üzvü Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən, 6 üzvü Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri tərəfindən, 6 üzvü isə Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin sədri tərəfindən təyin edilir. Şuranın səlahiyyətləri qanunla təsdiq edilən Əsasnamə ilə müəyyən edilir Şura dövlət orqanı deyil və onun üzvləri öz səlahiyyətlərini ictimai əsaslarla həyata keçirirlər Şuranın qəbul etdiyi qərarların məcburiliyi müvafiq dövlət qulluqçuları üçün müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri və Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin sədri tərəfindən təmin edilir. Maddə 6. Dövlət qulluğu haqqında qanunvericilik Dövlət qulluğu haqqında qanunvericilik Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, bu Qanundan, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr, Azərbaycan Respublikasının dövlət qulluğunu hüquqi cəhətdən tənzim edən və dövlət qulluqçularının hüquqi vəziyyətinin xüsusiyyətlərini müəyyən edən digər qanunvericilik aktlarından ibarətdir. II fəsil. Dövlət orqanları Maddə 7. Dövlət orqanı anlayışı 7.1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları ilə müəyyən edil- 22 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013

23 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI miş hüdudlarda Azərbaycan Respublikasının məqsəd və funksiyalarını həyata keçirən, qanunvericiliyə uyğun olaraq yaradılmış və dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən dövlət qulluqçularının qurumu dövlət orqanıdır Dövlət orqanının bölməsi bu orqanın qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulmuş, yaxud müəyyən edilmiş qaydada təsis olunan elə struktur hissəsidir ki, özünə həvalə edilmiş funksiyalar çərçivəsində həmin orqanın səlahiyyətlərinin bir hissəsini həyata keçirir. Maddə 8. Dövlət orqanlarının təsnifatı 8.1. Dövlət orqanları onların statusu, iyerarxiyası və yurisdiksiyası (ölkə, regional və yerli səviyyədə) nəzərə alınmaqla aşağıdakı kateqoriyalar üzrə təsnifatlaşdırılır: əsas səlahiyyətləri Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 7-ci maddəsinin III hissəsinə əsasən müəyyən edilən Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətinin ən yüksək dövlət orqanları, habelə yuxarı icra orqanı Azərbaycan dövlətinin başçısının fəaliyyətini bilavasitə təmin edən və icra səlahiyyətlərini həyata keçirən orqanlar, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, Ali konstitusiya ədalət mühakiməsi səlahiyyətlərini həyata keçirən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi (Ali kateqoriya dövlət orqanları); əsas səlahiyyətləri Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya qanunları və Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilən dövlət orqanları Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası, Məhkəmə-Hüquq Şurasının Aparatı, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) Aparatı (1- ci kateqoriya dövlət orqanları); əsas səlahiyyətləri Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya qanunları, Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 113-cü maddəsi ilə müəyyən edilən dövlət orqanları Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğu, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Prokurorluğu, Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) Aparatı, Azərbaycan Res- 23

24 AZERBAYCAN CUMHURİYETİ NİN KAMU PERSONEL SİSTEMİ publikasının apelyasiya məhkəmələri, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının Aparatı, Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasının Katibliyi, müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, Milli Televiziya və Radio Şurasının Aparatı (2-ci kateqoriya dövlət orqanları); əsas səlahiyyətləri Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 113- cü və 124-cü maddələri ilə və qanunla müəyyən edilən dövlət orqanları müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentlikləri və dövlət xidmətləri, Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) regional mərkəzləri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasının Aparatı, Naxçıvan Muxtar Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, Naxçıvan Muxtar Respublikası Televiziya və Radio Şurasının Aparatı, ağır cinayətlər məhkəmələri, inzibati-iqtisadi məhkəmələr, hərbi məhkəmələr, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hərbi Prokurorluğu, Bakı şəhər prokurorluğu (3-cü kateqoriya dövlət orqanları); əsas səlahiyyətləri Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 113-cü, 120-ci və 124-cü maddələri ilə və qanunla müəyyən edilən dövlət orqanları müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələri, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, tabeliyində olan orqanlar, rayon (şəhər) məhkəmələri, rayon (şəhər) prokurorluqları və hərbi prokurorluqları (4-cü kateqoriya dövlət orqanları); əsas səlahiyyətləri Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 113- cü və 124-cü maddələri ilə müəyyən edilən dövlət orqanları müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, tabeliyində olan orqanların yerli bölmələri, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəlikləri (5-ci kateqoriya dövlət orqanları) (Çıxarılıb) Konkret dövlət orqanlarının və onların bölmələrinin muvafiq kateqoriyalara aidiyyəti Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə bu qanun əsasında müəyyən edilir. III fəsil. Dövlət qulluğu vəzifəsi Maddə 9. Dövlət qulluğu vəzifəsinin anlayışı Dövlət qulluğu vəzifəsi dövlət orqanının normativ aktları ilə müəyyən edilən struktur quruluşu və ştat cədvəlinə uyğun olan ştat vahididir. Həmin 24 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013

25 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI vəzifəni tutuan şəxsin səlahiyyət və funksiyalarının hüdudları həmin orqanın səlahiyyətindən asılı olaraq müəyyən edilir. Maddə 10. Dövlət orqanlarında vəzifələrin təsnifatı Dövlət orqanlarında vəzifələr həmin vəzifələrin funksiyalarının məzmunundan, səlahiyyətlərinin mənbəyindən və tutulması üsullarından asılı olaraq inzibati və yardımçı vəzifələrə bölünür (Çıxarılıb) (Çıxarılıb) Siyasi vəzifələri tutan şəxslərn hüquqi statusu başqa qanunvericilik aktları ilə müəyyən olunur və bu Qanunda başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, bu Qanunun qüvvəsi onlara şamil edilmir İnzibati vəzifələr Ali - 5-ci kateqoriya dövlət orqanları aparatları və bölmələri rəhbərlərinin, onların müavinlərinin, habelə dövlət qulluğunda çalışan mütəxəssislərin vəzifələridir, İnzibati vəzifə tutan şəxsin hüquqi statusu müvafiq orqanın səlahiyyətlərini müəyyən edən qanunvericilik aktları ilə, habelə vəzifə təlimatları ilə müəyyən edilir Yardımçı vəzifələr Ali - 5-ci kateqoriya dövlət orqanlarında texniki işləri həyata keçirən dövlət qulluqçularının (kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilərin) vəzifələridir. Yardımçı vəzifə tutan şəxsin hüquqi statusu müvafiq orqanın səlahiyyətlərini müəyyən edən qanunvericilik aktları ilə, habelə vəzifə təlimatları ilə müəyyən edilir. Maddə 11. İnzibati və yardımçı vəzifələrin təsnifatı İnzibati vəzifələrin aşağıdakı təsnifatları vardır: inzibati vəzifələrin ali təsnifatı: Azərbaycan dövlətinin başçısının fəaliyyətini bilavasitə təmin edən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasında Administrasiya rəhbərinin vəzifəsi, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Aparat rəhbərinin vəzifəsi, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Aparat rəhbərinin vəzifəsi, Azərbaycan dövlətinin başçısının icra səlahiyyətlərini həyata keçirən orqanın Aparat rəhbərinin vəzifəsi, Azərbaycan Respublikası Dövlət müşavirlərinin vəzifəsi inzibati vəzifələrin birinci təsnifatı: 25

26 AZERBAYCAN CUMHURİYETİ NİN KAMU PERSONEL SİSTEMİ Azərbaycan dövlətinin başçısının fəaliyyətini bilavasitə təmin edən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasında Administrasiya rəhbərinin müavini, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin və Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin aparat rəhbərlərinin müavinlərinin vəzifələri, Azərbaycan dövlətinin başçısının icra səlahiyyətlərini həyata keçirən orqanın Aparat rəhbərinin müavini vəzifəsi, habelə həmin dövlət orqanlarında bölmə rəhbərlərinin vəzifələri; Azərbaycan dövlətinin başçısının fəaliyyətini bilavasitə təmin edən digər orqanların rəhbərlərinin və onların birinci müavinlərinin vəzifələri; ci kateqoriya dövlət orqanları aparat rəhbərlərinin vəzifələri inzibati vəzifələrin ikinci təsnifatı: Azərbaycan dövlətinin başçısının fəaliyyətini bilavasitə təmin edən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasında bölmə rəhbərinin müavini vəzifəsi, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin və Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin aparatlarında bölmə rəhbərinin müavini vəzifəsi; Azərbaycan dövlətinin başçısının icra səlahiyyətlərini həyata keçirən orqanın Aparatında bölmə rəhbərinin müavini vəzifəsi; Azərbaycan dövlətinin başçısının fəaliyyətini bilavasitə təmin edən digər orqanların rəhbərlərinin müavinlərinin vəzifələri; ci kateqoriya dövlət orqanları aparat rəhbərlərinin müavinlərinin, bölmə rəhbərlərinin vəzifələri; Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2-ci kateqoriya dövlət orqanları aparat rəhbərlərinin vəzifələri; müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin rəhbərlərinin vəzifələri; müvafiq icra hakimiyyəti orqanı rəhbərinin müavinlərinin vəzifələri inzibati vəzifələrin üçüncü təsnifatı: Azərbaycan dövlətinin başçısının fəaliyyətini bilavasitə təmin edən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasında, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin və Azərbaycan Respublikası Kons- 26 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013

27 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI titusiya Məhkəməsinin aparatlarında mütəxəssislərin vəzifələri; Azərbaycan dövlətinin başçısının fəaliyyətini bilavasitə təmin edən digər orqanların bölmə rəhbərlərinin, onların müavinlərinin və mütəxəssislərinin vəzifələri; Azərbaycan dövlətinin başçısının icra səlahiyyətlərini həyata keçirən orqanın Aparatında mütəxəssislərin vəzifələri; ci kateqoriya dövlət orqanları bölmə rəhbərlərinin müavinlərinin vəzifələri; ci kateqoriya dövlət orqanları aparat rəhbərlərinin və onların müavinlərinin vəzifələri; Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2-ci kateqoriya dövlət orqanları aparat rəhbərlərinin müavinlərinin və bölmə rəhbərlərinin vəzifələri; müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin rəhbərlərinin müavinlərinin vəzifələri inzibati vəzifələrin dördüncü təsnifatı: ci kateqoriya dövlət orqanlarının aparatlarında mütəxəssislərin vəzifələri; ci kateqoriya dövlət orqanları bölmə rəhbərlərinin və onların müavinlərinin vəzifələri; Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2-ci kateqoriya dövlət orqanları bölmə rəhbərlərinin müavinlərinin vəzifələri; müvafiq icra hakimiyyəti orqanı rəhbərinin müavinlərinin vəzifələri inzibati vəzifələrin beşinci təsnifatı: ci kateqoriya dövlət orqanlarının mütəxəssislərinin vəzifələri; Naxçıvan Muxtar Respublikasında 3-cü kateqoriya müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının aparat rəhbərlərinin vəzifələri; cü kateqoriya dövlət orqanları bölmə rəhbərlərinin və onların müavinlərinin vəzifələri; cü kateqoriya dövlət orqanları müvafiq icra hakimiyyəti or- 27

28 AZERBAYCAN CUMHURİYETİ NİN KAMU PERSONEL SİSTEMİ qanlarının yerli bölmələrinin, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, tabeliyində olan orqanların, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan orqanların rəhbərlərinin vəzifələri; inzibati vəzifələrin altıncı təsnifatı: cü kateqoriya dövlət orqanlarının mütəxəssislərinin vəzifələri; cü kateqoriya müvafiq icra hakimiyyəti orqanının bölmə rəhbərinin və onun müavininin vəzifələri; cü kateqoriya dövlət orqanları müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələrinin, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, tabeliyində olan orqanların, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan orqanların rəhbərlərinin müavinlərinin vəzifələri; ci kateqoriya dövlət orqanları müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin, onların yanında, tabeliyində olan orqanların yerli bölmələrinin rəhbərləri və onların müavinlərinin vəzifələri inzibati vəzifələrin yeddinci təsnifatı: cü və 5-ci kateqoriya dövlət orqanları müvafiq icra hakimiyyəti orqanının, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələrinin, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, tabeliyində olan orqanların, rayon (şəhər) məhkəmələrinin, rayon (şəhər) prokurorluqlarının və hərbi prokurorluqlarının, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan orqanların, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin, onların yanında, tabeliyində olan orqanların yerli bölmələrinin mütəxəssislərinin vəzifələri; müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin, onların müavinlərinin və mütəxəssislərin vəzifələri Yardımçı vəzifələrin aşağıdakı təsnifatları vardır: yardımçı vəzifələrin birinci təsnifatı Ali kateqoriya dövlət orqanlarında texniki vəzifələr; yardımçı vəzifələrin ikinci təsnifatı 1-ci kateqoriya dövlət orqanlarında texniki vəzifələr; yardımçı vəzifələrin üçüncü təsnifatı 2-ci və 3-cü kateqoriya 28 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013

29 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI dövlət orqanlarında texniki vəzifələr; yardımçı vəzifələrin dördüncü təsnifatı 4-cü və 5-ci kateqoriya dövlət orqanlarında texniki vəzifələr (Çıxarılıb) Dövlət orqanlarının aparatları (və ya onların fəaliyyətini təmin edən qurumlar) və onların bölmələri Ali - 5-ci kateqoriya dövlət orqanlarının Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və qanunları ilə müəyyən edilmiş funksiya və səlahiyyətləri, habelə onların həyata keçirilməsi xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq, təminedici və yardımçı kimi təsnifləşdirilir. Dövlət orqanlarının aparatının (və ya onların fəaliyyətini təmin edən qurumların) və onun bölmələrinin adları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. Qeyd: 11-ci maddədə «dövlət orqanlarının aparatı (və ya onların fəaliyyətini təmin edən qurumlar)» dedikdə, dövlət orqanının vəzifə, funksiya və səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsini təmin edən dövlət qulluqçularından ibarət ixtisaslaşdırılmış bölmələrini özündə birləşdirən dövlət orqanının struktur vahidi nəzərdə tutulur. Maddə 12. İnzibati və yardımçı vəzifələrin təsnifat toplusu İnzibati və yardımçı vəzifələrin təsnifat toplusuna vəzifələrin təsnifatları və adları, ixtisas dərəcələri və vəzifələrin tutulması şərtləri haqqında məlumatlar daxil edilir İnzibati və yardımçı vəzifələrin təsnifat toplusu dövlət orqanlarının ştat cədvəllərinin yaradılması və dövlət qulluqçularının vəzifə təlimatlarının hazırlanması üçün əsasdır. İnzibati və yardımçı vəzifələrin təsnifat toplusu Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. Maddə 13. İnzibati və yardımçı vəzifələrə aid ixtisas tələbləri İnzibati və yardımçı vəzifələrə aid ixtisas tələbləri vəzifə iddiasında olan şəxsin həmin vəzifənin öhdəsindən gəlməsi üçün kifayət qədər səriştəsinin olmasını təmin edir İnzibati vəzifə iddiasında olan şəxsin müvafiq ali təhsili olmalıdır. 29

30 AZERBAYCAN CUMHURİYETİ NİN KAMU PERSONEL SİSTEMİ Həmin şəxsin başqa ali təhsili olduqda, o, ixtisasını dəyişdirib iddiasında olduğu inzibati vəzifənin profilini öyrənməlidir Yardımçı vəzifə iddiasında olan şəxsin tam orta təhsili olmalıdır İnzibati və yardımçı vəzifələri tutmaq üçün əlavə tələblər qanunvericiliklə və vəzifə təlimatları ilə müəyyən edilir. IV fəsil. Dövlət qulluqçusu Maddə 14. Dövlət qulluqçusu Dövlət qulluqçusu bu Qanunla müəyyən edilmiş qaydada maaşlı (maaş yalnız dövlət büdcəsi vəsaitindən verilə bilər) dövlət qulluğu vəzifəsini tutan və inzibati vəzifə üzrə dövlət qulluğuna qəbul edilərkən Azərbaycan Respublikasına sadiq olacağına and içən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır İnzibati vəzifə tutan və hakimiyyət səlahiyyətləri alan dövlət qulluqçusu dövlət vəzifəli şəxsdir (Çıxarılıb). Maddə 15. Dövlət qulluqçusunun andı And Azərbaycan Respublikası ilə dövlət qulluqçusu arasında açıq hüquqi borc və sədaqət münasibətlərini təsdiq edir İlk dəfə daimi dövlət qulluğuna qəbul edilmiş vətəndaş vəzifəsinin icrasına başlamamışdan əvvəl aşağıdakı məzmunda and içir: «Azərbaycan Respublikasına sadiq olacağıma, onun Konstitusiyasına dönmədən əməl edəcəyimə, dövlət sirrini və xidməti sirri qoruyacağıma, dövlət qulluğunun mənə verdiyi hüquqları və üzərimə qoyduğu vəzifələri qərəzsiz, vicdanla, ancaq qanunauyğun surətdə, var gücümlə və vətənin mənafeyi naminə həyata keçirəcəyimə and içirəm» Andiçmə təntəli şəraitdə Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əl basmaqla həyata keçirilir Andiçmə bir dəfə olur. And içən dövlət qulluqçusu andın mətnini imzalayır və bu sənəd onun şəxsi işində saxlanılır Dövlət qulluğunun ayrı-ayrı növlərində andın status xüsusiyyətləri 30 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İçindekiler Çin Halk Cumhuriyeti Hakkında Genel Bilgiler...5 Çin Halk Cumhuriyeti İle

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK 8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK Savunma Sanayii Müsteşarlığından: SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 31 Aralık 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29579 YÖNETMELİK Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından: KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 19.11.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25998

Resmi Gazete Tarihi: 19.11.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25998 Resmi Gazete Tarihi: 19.11.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25998 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. Maddesi çerçevesinde nın görevleri aşağıdaki şekilde hüküm

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 04.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28962 SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 47. Maddesi ve Yüksek Öğretim Kurumları Mediko - Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire

Detaylı

BELEDİYEMİZDE YAPILACAK OLAN GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSUDUR GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLEN BOŞ KADROLAR

BELEDİYEMİZDE YAPILACAK OLAN GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSUDUR GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLEN BOŞ KADROLAR BELEDİYEMİZDE YAPILACAK OLAN GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSUDUR GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLEN BOŞ KADROLAR SINIF ÜNVANI DER. KADRONUN BULUNDUĞU BİRİM ADET GİH ŞEF 3 MEMUR

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠLERĠ ATAMA VE YER

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠLERĠ ATAMA VE YER 28 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28573 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠLERĠ ATAMA VE YER DEĞĠġTĠRME YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

YÖNETMELİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 23 Mart 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30016 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: YÖNETMELİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2 Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri,

Detaylı

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI, ĠETT ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV DUYURUSU:

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI, ĠETT ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV DUYURUSU: ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI, ĠETT ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV DUYURUSU: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş

Detaylı

Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hazine Müsteşarlığınca

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Ağustos 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27318 Millî Eğitim Bakanlığından: YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28821 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim

Detaylı

YÖNETMELİK DEVLET MALZEME OFİSİ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK DEVLET MALZEME OFİSİ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 12 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29443 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK DEVLET MALZEME OFİSİ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Qaydanın adı «Azərbaycan Respublikasnın Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində protokol işinin təşkili üzrə Qaydalar»

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2015 İLGİLİ MEVZUT 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI ŞEF KADROLARI İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU DİKKAT: Bu kılavuzu dikkatlice okuduktan sonra Elektronik Başvuru Formunu doldurunuz.

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

b) Aile birliğinin sağlanması sebebi ile naklen tayin talebi,

b) Aile birliğinin sağlanması sebebi ile naklen tayin talebi, TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde ve taşra teşkilatlarında

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumları ve tutukevlerine ait kadrolara aday olarak atanan

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ 18 Ağustos 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29449 YÖNETMELİK Sayıştay Başkanlığından: SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARIN TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARIN TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARIN TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEFTERDAR YARDIMCILIĞI SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEFTERDAR YARDIMCILIĞI SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEFTERDAR YARDIMCILIĞI SINAVI DUYURUSU I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği gereğince;

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Şubat 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Üniversite ve Yurt-Kur Çalışanları İçin TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİMİZ

Üniversite ve Yurt-Kur Çalışanları İçin TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİMİZ Üniversite ve Yurt-Kur Çalışanları İçin TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİMİZ 2012 26 Ocak 2012 Memur-Sen Konfederasyonu Genel Tekliflerimiz üyüzdelik Zam: Maaş artış oranı 2012 yılı için yüzde 16, 2013 yılı için

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK,

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİLİK, 2 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK GEÇİCİ KURULU İLE DEĞERLENDİRME VE SINAV KOMİSYONLARININ KURULMASI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 64 SERBEST

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU Kurumumuzda münhal bulunan 4 (dört) adet mühendis (3 bilgisayar mühendisliği mezunu, 1 endüstri mühendisliği mezunu) kadrosu için, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer

Detaylı

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 14 Kasım 2013 PERSONEL BİRİMLERİ TÜM ÇALIŞANLARIN; İşe alınmaları, İstihdamı, sözleşmelerinin tanzimi ve uygulanması, Atama, yükselme ve diğer özlük hakları, Sosyal haklar ve

Detaylı

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Türk kamu yönetiminde son dönemde yaygınlaşarak artan uzmanlaşmaya dayalı personel yaklaşımının, Bakanlık düzeyindeki ilk

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26442

Resmi Gazete Tarihi: 22.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26442 Resmi Gazete Tarihi: 22.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26442 BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

EDĠRNE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ PERSONELĠNĠN PERFORMANS VE DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

EDĠRNE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ PERSONELĠNĠN PERFORMANS VE DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar EDĠRNE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ PERSONELĠNĠN PERFORMANS VE DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Edirne İl Özel İdaresi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.03.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25413

Resmi Gazete Tarihi: 25.03.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25413 Resmi Gazete Tarihi: 25.03.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25413 ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 (Değişik:RG-29/12/2005-26038)

Detaylı

Dr. Süha Oğuz ALBAYRAK Devlet Personel Uzmanı

Dr. Süha Oğuz ALBAYRAK Devlet Personel Uzmanı Dr. Süha Oğuz ALBAYRAK Devlet Personel Uzmanı Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen insan kaynaklarının etkili yönetimi ile verimlilik arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Kamu örgütleri,

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı idari teşkilatında bulunan Akademik Personel Şube Müdürlüğü'nün başlıca

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU GENEL AÇIKLAMALAR: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca, 657 sayılı

Detaylı

GRUPLAR FAKÜLTE/BÖLÜM SAYI. Birinci Grup Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler 35

GRUPLAR FAKÜLTE/BÖLÜM SAYI. Birinci Grup Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler 35 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına sözlü sınavla Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 6, 7 ve 8 inci dereceli

Detaylı

ARÜ'den Duyurular ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ARÜ'den Duyurular ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ARÜ'den Duyurular Avukat Alım İlanı Duyuru Tarihi : 05 Haziran 2018 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU : : : : :

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU : : : : : MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU İlan Tarihi Son Başvuru Tarihi Görevde Yükselme Yazılı Sınav Tarihi Yazılı Sınav Saati Yazılı Sınav Yeri Sözlü Sınav 26.10.2016

Detaylı

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda boş bulunan 6 ncı dereceli 10 (on) Avukat kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. İ- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

İSTİHDAM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

İSTİHDAM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU İSTİHDAM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına sözlü sınav ile Genel idare Hizmetleri Sınıfında 6, 7 ve 8 inci dereceli kadrolarda istihdam edilmek

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında görev

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yaptırılacak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına ilişkin Merkezi

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Yükseköğrenim gençliğinin spor ihtiyaçlarının

Detaylı

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN (1)

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN (1) 9947 MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 5544 Kabul Tarihi : 21/9/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/10/2006 Sayı : 26312 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 7 22 Ağustos 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29453 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 7. dereceli Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmak

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 7. dereceli Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmak Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından; T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞINA GİRİŞ SINAVI İLE AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN YARBIMCISI ALINACAKTIR. A. GENEL BİLGİLER

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: TEKNİSYEN GİRİŞ SINAVI İLANI

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: TEKNİSYEN GİRİŞ SINAVI İLANI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: TEKNİSYEN GİRİŞ SINAVI İLANI Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2014 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

R.G.Tarihi: 24.07.2003 R.G.Sayısı: 25178

R.G.Tarihi: 24.07.2003 R.G.Sayısı: 25178 Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun R.G.Tarihi: 24.07.2003 R.G.Sayısı:

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ VE SINAVI DUYURUSU

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ VE SINAVI DUYURUSU GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ VE SINAVI DUYURUSU Durum Müdürlükleri personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri ve Valilik Makamının 19/ 08 / 2013 tarih ve 2785 sayılı Onayı gereğince,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCILIĞI SINAVI BAŞVURU E-KILAVUZU http://www.sgk.gov.tr/ MÜRACAAT VE SÖZLÜ SINAV TARİHİ MÜRACAAT TARİHLERİ SINAVA KATILACAKLARIN İLAN TARİHİ 24 Ekim

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 TOPLANTI TARİHİ : 14.10.2014 TOPLANTI SAATİ : 10.00 TOPLANTI YERİ : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Et ve Süt Kurumu Genel

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedef ve Esaslar Amaç Madde 1- Manisa Su ve Kanalizasyon

Detaylı

I. ATAMALAR ve TERFİLER

I. ATAMALAR ve TERFİLER I. ATAMALAR ve TERFİLER YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU OKUTMAN VE ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN ATANMA VE DEĞERLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN İLKELER TANIM Yabancı Diller Yüksek Okulu nda görev yapan Okutman ve Öğretim

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve Yükseköğretim Üst

Detaylı

EK-1 PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE SİCİL ESASLARI

EK-1 PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE SİCİL ESASLARI EK-1 PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE SİCİL ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bireysel performansın değerlendirilmesine yönelik olarak hazırlanan bu

Detaylı

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI 2 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26364 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI YETERLİK

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 16 Eylül, 1993 tarihli birleşiminde kabul olunan "Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28935 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA Amaç USUL VE ESASLARI MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Kadın Girişimciler

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 28.03.2013/85-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelikte değişiklik

Detaylı

NORM KADRO NEDİR? VE BELEDİYELER AÇISINDAN NORM KADRO KİMLERİ KAPSAR?

NORM KADRO NEDİR? VE BELEDİYELER AÇISINDAN NORM KADRO KİMLERİ KAPSAR? NORM KADRO NEDİR? VE BELEDİYELER AÇISINDAN NORM KADRO KİMLERİ KAPSAR? İsmet Kayahan KAZANCIOĞLU Serbest Muhaseci Mali Müşavir Giriş Son dönemde mizden Norm Kadro konusuyla ilgili bir hayli soru gelmiştir.

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu yönetmelik Çorum Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 :Kapsam

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNİN ÖĞRETMENLERİ İLE GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNİN BEDEN EĞİTİMİ, MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR/RESİM ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİN ÜNVAN TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİN ÜNVAN TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİN ÜNVAN TÜZÜĞÜ KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 18/1986 Sayılı Kuzey Kıbrıs

Detaylı

Belediyelerde Özel Kalem Müdürü Atamaları

Belediyelerde Özel Kalem Müdürü Atamaları www.mevzuattakip.com.tr Belediyelerde Özel Kalem Müdürü Atamaları Bu makale, belediyelerdeki özel kalem müdürü kadrolarının hukuki durumu, bu kadrolara atama yapılması ve diğer hususları içermektedir.

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amac Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. (3) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

YÖNETMELİK. (3) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 5 Şubat 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29258 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ ANKARA 2015 DAĞITIM PLANI GÖNDERİLEN

Detaylı

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini,

Detaylı

ÖSYM SINAV GÖREVLİLERİNİ BELİRLEME, ATAMA VE ÜCRET ÖDEME İLKELERİ

ÖSYM SINAV GÖREVLİLERİNİ BELİRLEME, ATAMA VE ÜCRET ÖDEME İLKELERİ ÖSYM SINAV GÖREVLİLERİNİ BELİRLEME, ATAMA VE ÜCRET ÖDEME İLKELERİ I. SINAV GÖREVLİLERİNİN BELİRLENMESİ ÖSYM, sınav görevlileri atama işlemlerini merkezi olarak Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden

Detaylı