Kerim Gurbannepesov ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kerim Gurbannepesov (1929-1989)"

Transkript

1 Kerim Gurbannepesov ( ) Baştan ayağa Türkmen şiirinin yirminci asrını Kerim Gurbannepesov'un şiiri olmadan göz önüne getirmek mümkün değildir. O, özellikle de ellili ve altmışlı yıllardan başlayarak şiirimizin kervancı başı oldu. Şair, edebiyatımızın ilerici gelenekleriyle hayat yeniliğini kendi şiirinde birleştirip millî özelliklerle yoğurabildi. Onun lirik koşuklarının yüzlercesi, Taymaz Baba, Ata ve Oğul (Baba ve Oğul), Gumdan Tapılan Yürek (Çölde Bulunan Yürek), Ayal Bagşı (Kadın Bagşı), Kırk, Namıs (Namus) gibi pek çok şiriri halkın beğenisi kazandı. O, çocuklar için de anlarca koşuk YAZMASI AĞIR DÜŞEN GOŞGI Bütin oba garaşıp dur. Yola bakyar hemmeler. Atası pışırdayar: "Geler. Geler. Geler." Gelnecesi pışırdayar: "Germike? Kim bilyer... " Ağası gövünlik beryer: "Geler-de... hökman geler". Gök torannın sayasında Yüzlep adam dımıp dur. Çekizeli ak haltadan Turşı damca damıp dur. Yığnanışdı babadaşlar, İçginler hem daşgınlar. Ne siğnal bar, ne şovhun- Dımışıp dur maşınlar. Geldi dürli maşınlar- Gızıl, san, yaşıl, ak. Geldi garaşılmayanlar. Garaşılyan gelenok. Göye pikir hem etmen, Bu gürrünler babatda Ak guş kimin irkilip, Ene yatır tabıtda. Göterlerne garaşıp dur Köpi gören ağaç at. Ene yatır üstünde ' Gin manlaylı, Ağacet. ve Mekdep ve Maşgala (Mektep ve Genç Kız), Yalta ve Bagt (Tembel ve Baht) gibi şiirlerini yazdı. Onun ilk kitabı Güycümiiî Gözbaşı (Gücümün Kaynağı) (1951) adıyla neşredildi. Sonra Soldat Yüreği (Asker Kalbi), Goşgular ve Poemalar (Koşuklar ve Şiirler), Taymaz Baba, Ata ve Oğul (Baba ve Oğul), Acı Günler, Süyci Günler (Avı ve Tatlı Günler), Menzil, Yedi Yaprak gibi kitapları neşredildi. Şairin onlarca eseri başka halkların dillerine de tercüme edildi. Şair iki kez milletvekilliğine seçildi. Ona Türkmenistan Halk Yazarı unvanı verildi, Magtımgulı ödülünün sahibi oldu. YAZMASI ZOR GELEN KOŞUK Bütün oba bekleyip duruyor, Yola bakıyor hepsi de. Babası fısıldıyor: "Gelir. Gelir. Gelir." Yengesi fısıldıyor: "Gelir mi ki? Kim bilir..." Ağası teselli veriyor: "Gelir...Mutlaka gelir." Yeşil söğüdün gölgesinde Yüzlerce insan susup duruyor. Çekizeli 1 ak torbadan Ekşi damla damlayıp duruyor. Toplandı babadaşlar İçerdekiler ve dışardakiler. Ne sinyal var, ne gürültü patırtı, Susup duruyor arabalar. Geldi çeşitli arabalar, Kızıl, san, yeşil, ak. Geldi beklenmeyenler Beklenenler gelmedi. Sanki düşünmeden de, Bu konuşmalar hakkında Kuğu gibi uyuklayıp Ana yatıyor tabutta. Kaldıranlara bakıp duruyor, Kalabalığı gören ağaç at. Ana yatıyor üstünde Geniş alınlı Ağaç at. 1. Çekize: Yağlı yoğurdun bez torbada süzüldükten sonra kalan kalıntısı, tortusu.

2 Şol enenin oğluna Garaşıp dur hemmeler. Geldi tanış, netanış - Geldi sondan önneler.... Ol henizem gelenok. Meğer, hezir yoldadır. İn söygüli ulağı Samolet del, "Volgadır". Yöne veli uçuryandır Samoleta deneçer. Sonda ıza-ha galmaz, Oyarsa, öne geçer. Ol henizem gelenok... Meğer, hezir yoldadır. Ya-da iki eli hem Ullakan stoldadır. Tüvelemc, ulı adam Bolup gitdi indi ol. Yanı bolsa has ullakan Bir stula mindi ol. "Sıpaymasın birden" diyp, Oturandır yapışıp. Ovadanca gelinler Çay çekyendir çapışıp. Üytgeşikdir önündeki Kişmiş, kemput, şokolad. Ya gök çayın humarına Yazyandır bir doklad. Yok, yok, özi doklad yazmaz, Yazyandırlar başgalar. Yarancanlar her sözüne Ellerin çarpışarlar. Ol bolsa özi yazan dek Gülümsircr, yılgırar. Yazanlar onun dereğine Utancırar, yığnlar....yiğrimi yıl mundan ozal Gutanpdı bir VUZ-ı. Onı ona gutardan hem Tabıtdakı ezizi. Güyzde pağta yığıpdı, Gışda köpek çeplepdi. "Oğlum ullakan okuvda" Buysanç bilen geplcpdi. Hovdan gurdı, gazı gazdı, Laya batıp dızmdan. Yığnancasın lükgelep, İbererdi ızmdan. Oğul üçin ak mütğildin Bir haltacık tikindi. Üçliğini, manadmı, Sayısını, köpüğini- O ananın oğlunu Beklemekte herkes. Geldi tanıdık, tanıdık olmayan- Geldi ondan önceleri....o hâlâ gelmedi, Belki hâlâ yoldadır. En sevgili ulağı Uçak değil, "Volga"dır. Fakat uçurmuştur Uçak gibi. O zaman geride kalmaz, İsterse öne geçer. O hâlâ gelmedi... Belki, şimdi yoldadır. Ya da iki eli de Kocaman masadadır. Maşaallah büyük adam Oldu artık o. Çok yakında çok büyük Bir koltuğa oturdu o. "Kaçıp gitmesin birden" deyip Yapışıp oturmuştur. Güzelce kızlar Çay getiriyor koşuşturup. Özeldir önündeki Kuru üzüm, şekerleme, çikolata. Ya yeşil çayın keyfine Yazmıştır bir yazı. Hayır, hayır, kendisi bildiri yazmaz, Yazmaktadırlar başkaları. Yalakalar her sözünü Alkışlarlar. O ise kendisi yazmış gibi, Gülümser, tebessüm eder. Onun yerine yazanlar, Utanır, gülümserler.... Yirmi yıl bundan evvel Bitirmişti bir yüksek okulu. Onu ona bitirten de Tabuttaki azizidir. Güzün pamuk toplamıştı, Kışın pamuk aklayıp "Oğlum büyük mektepte" Gururla demişti. Geniş çukur yaptı, kazı kazdı, Dizine kadar çamura batıp. Kazancını toplayıp * Gönderdi ardından. Oğlu için ak pamuktan Bir torbacık dikti. Üçlüğünü, manatını Madeni parasını, kuruşunu-

3 Artnranca pulcağazın Atdı sonun içine. Şeyde-şeyde kırk yaşında Ak çozupdı saçına. Oğul okuvın gu tardı. Ene dertlep yıkıldı. Ol sonda sıpap otırdı Bir gözelin çokulnı. Dakayardı enen pulundan Her barmağna bir yüzük, Gulağına teneçir, Bileğine bilezik. Söyüşdi, gucaklaşdı. Paytağtdan cay tutundı....ertesinden utanmadı, Ene ondan utandı. Ene kete paytağta Gezmeğe gelen vağtı, Gelin diydi: Yok etsene Bu porsı garabağtı!" Oğul diydi: "Yakımsız Isın bar-da, can ece. Bu eyyamda arassa Bolmalı mıhman, ece!" Ene diydi: "Bah, can oğul, Her nice porsasak-da, Ulalansın, yetişensin Şu porsuca gucakda..." Sonra bolsa uzak gice Yorganında ağlardı. Danırt atarna mehetdel, Otla tarap ılgardı. Şeyle-şeyle günler ötdi, Aylar ötdi nobatlı, Edeni şovuna boldı. Durmuş onı aynatdı. Her gözünde bir oyun, Her elde bir desmalı- Bir yıl beri saklap otır Has ulı bir stolı. Bu gün bolsa enesi Amanadm tabşırdı... Gelen teleğrammam Stolunda yığşırdı. Onı ayalından başga Görkezmcdi hiç kime. Er-heley karara geldi: "Barsak bor-la üçüne!" Arttırdığı paracıklarını Attı onun içine. Böyle ede ede kırk yaşında Ak düştü saçlarına. Oğlu okulunu bitirdi. Ana hastalanıp yıkıldı. O, o zaman okşayıp durdu Bir güzelin saçını. Takardı anasının parasıyla Her parmağına bir yüzük, Kulağına küpe,. Bileğine bilezik. Sevişti, kucaklaştı, Başkentten ev tuttu....anasından utanmadı Anası ondan utandı. Ana bazen başkente Gezmeye geldiğinde Gelin dedi: "Defetsene Bu pis kokulu kara bahtı!" Oğlan dedi: Kötü Kokun var can ana. Bu zamanda temiz Olmalı misafir, ana!" Ana dedi: "Vah, can oğul, Her ne kadar pis koksak da Büyüdün, yetiştin Bu pis kokulu kucakta..." Sonra ise uzun gece boyunca Yatağında ağlardı. Sabah olmasına sabırsızlanıp Otlağa doğru koşardı....böyle böyle günler geçti, Aylar geçti sırayla. Yaptıkları başarılı oldu. Hayat onu kaprisli etti. Her gözünde bir oyun, Her elde bir mendil- Bir yıldan beri bekleyip durur, Çok büyük bir masayı. Bir gün ise anası Emanetini teslim etti... Gelen telgrafı Masasında sakladı. Onu karısından başka Hiç kimseye göstermedi. Karı koca karar kıldılar: "Üçüne gitsek olur!"

4 ...Bütin oban gözi yolda. Garaşıp dur hemmeler. Atası pışırdayar: "Geler, geler, geler" Gelnecesi pışırdayar: Gelermike! Kim bilen?" Ene-de misli gozganyar: Geler balam, geler, geler". Onyança-da "Gelyer! diyip, Ardındı bir yaşuh. Göründi yaşıl meydanda "Volgaların" yaşılı. "Geler diydim ahbeti" Bir dayandı atası. Gara köyük yüzünin Artıp gitdi yağtısı. Onyança-da yaşıl "Volga" Aşak indi yapıdan. Gelcek adamın dereğne Şofyor çıkdı gapıdan. Şu gün gelip bilcek del Gıssağlı bir iş çıkdı..." Birden atan gözlerinden İki çoğdam yaş çıkdı. Yetmiş yaşın içinde Ağlamadık ol goca, Gözyaşını süpürdi-de, Bir yılgırdı çalaca. Ol yılgırış ömürbakı Çıkmaz menin yadımdan. Beyle ayılganç yılgırşı Görmendim men adamda....göterdiler enekin Akguş yalı tabıdın. Yaz semah ıksatdı Üstündeki mavudın. Salladılar çukura Ak saçlı bir dünyeni. İçki öyün gapısına Eltilende eneni- îki omzum direp Çukunn emeğine, Hiç giresi gelmedi Öz girmeli öyüne. İn sonkuca pursatda-da Öz oğluna garaşdı....yazsamam yazdım veli, Ağır düşdi bu goşgı....bütün obanın gözü yolda. Bekleyip duruyor herkes. Babası fısıldıyor: "Gelir, gelir, gelir!" Yengesi fısıldıyor: "Gelir mi ki? Kim bilir..." Ana da kalkmış gibi: "Gelir balam, gelir, gelir." Der demez "Geliyor!" deyip Bağırdı bir ihtiyar. Göründü yeşil meydanda "Volga'ların yeşili. "Mutlaka gelir dedim", deyip Ayağa kalktı babası. Kara-yanık yüzünün Artıp gitti aydınlığı. O sırada da yeşil "Volga" Tepeden aşağıya indi. Gelecek adamın yerine Şoför çıktı kapıdan. "Bugün gelemeyecek Acil bir iş çıktı..." Birden babanın gözlerinden İki damla yaş aktı. Yetmiş yaş boyunca Ağlamayan o ihtiyar, Göz yaşını sildi de Gülümsedi yavaşça. Bu gülümseyiş ömür boyu Çıkmaz benim yadımdan. Böyle korkunç gülümseyişi Görmedim ben hiç bir insanda....kaldırdılar ananın Kuğu gibi tabutunu Bahar rüzgârı dalgalandırdı Üstündeki çuhasını. Koydular çukura Ak saçlı bir dünyayı. İçerdeki evin kapısına İlettiklerinde anayı- İki omzunu dayayıp Çukurun kenarına Hiç giresi gelmedi Girmesi gereken evine. En sonuncu fırsatta da Öz oğlunu bekledi....yazmaya yazdım; fakat, Ağır geldi bu koşuk.

5

TUZ KADAR SEVGİ * * Sakaoğlu, Saim; Gümüşhane Bayburt Masalları. Ankara: Akçağ Yayınevi, 2002.

TUZ KADAR SEVGİ * * Sakaoğlu, Saim; Gümüşhane Bayburt Masalları. Ankara: Akçağ Yayınevi, 2002. TUZ KADAR SEVGİ * Vakti zamanında, günlerin birinde bir padişah varmış. Bu padişahın da üç tane kızı varmış. Bu kızlar yetişip kemale gelmişler, babalarının aklına bunları ere vermek gelmemiş. Bu üç kardeş

Detaylı

Cengiz Aytmatov _ Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek

Cengiz Aytmatov _ Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek Cengiz Aytmatov _ Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek Yüz Yüze/ 31 Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek / 91 Takdim Cengiz Aytmatov: Çok yönlü bir kişilik, özgün bir yazar. 1928 yılında Kırgızistan'da doğmuştur.

Detaylı

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız.

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız. OLAYLARIN OLUŞ SIRASI Bir olayı karışık anlattığımızda doğru anlaşılmayabilir. Bu yüzden anlattıklarımızda belli bir sıralama olmalıdır. Olayları oluş sırasına göre anlatırken ilk önce, önce, sonra, daha

Detaylı

SAİT FAİK ABASIYANIK Alemdağ'da Var Bir Yılan

SAİT FAİK ABASIYANIK Alemdağ'da Var Bir Yılan SAİT FAİK ABASIYANIK Alemdağ'da Var Bir Yılan ÖYKÜ OCRip: Kitaplık Düzelti: Kitaplık Yayın: Kitaplık Ağustos, 2005 admin.kitaplik@gmail.com http://kitaplik.wordpress.com http://kitaplik.madpage.com Yayınevi

Detaylı

Lev Nikolayeviç Tolstoy _ Her Şeye Rağmen Sevgi Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır. Herşeye Rağmen Sevgi Tolstoy ARKHE YAYINLARI Ağustos

Lev Nikolayeviç Tolstoy _ Her Şeye Rağmen Sevgi Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır. Herşeye Rağmen Sevgi Tolstoy ARKHE YAYINLARI Ağustos Lev Nikolayeviç Tolstoy _ Her Şeye Rağmen Sevgi Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır. Herşeye Rağmen Sevgi Tolstoy ARKHE YAYINLARI Ağustos 2003 TOLSTOY 28 Ağustos 1828 tarihinde Moskova'da doğdu.

Detaylı

EMRAH SERBES. Her Temas İz Bırakır. Bir Ankara Polisiyesi

EMRAH SERBES. Her Temas İz Bırakır. Bir Ankara Polisiyesi Gökçen e EMRAH SERBES Her Temas İz Bırakır Bir Ankara Polisiyesi Bu roman bir kurmaca ürünüdür. Adı geçen kişi ve kurumların gerçek yaşamdaki benzerleriyle uzaktan yakından ilgisi yoktur Yeni yıla kırk

Detaylı

İçimde bir şeyler var hâlâ

İçimde bir şeyler var hâlâ Sen şimdi git Sonra konuşuruz derdin hep Denizin bundan haberi olsa Seni, büyük dalgasıyla çarpardı Güneş seni yakar, rüzgâr dondururdu Ben onlara hiçbir şey söylemedim En iyi gitmeyi öğrendim İçimde bir

Detaylı

Hayal Etmediğin Kadar

Hayal Etmediğin Kadar Hayal Etmediğin Kadar Julia Quinn Çeviri Nil Bosna 4 Mildred Block Cantor ın Aziz Anısına 1920-2008 Herkesin bir Millie Teyzesi olmalı. Ve ayrıca Paul için ama sanırım nedenini kendime saklayacağım 5 6

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

Birinci Bölüm ĐKĐ ÖLÜ KIZ Olay 1932'de, eyalet cezaevi hâlâcold Mountain'daykenoldu. Elektrikli sandalye de oradaydı tabii.

Birinci Bölüm ĐKĐ ÖLÜ KIZ Olay 1932'de, eyalet cezaevi hâlâcold Mountain'daykenoldu. Elektrikli sandalye de oradaydı tabii. Birinci Bölüm ĐKĐ ÖLÜ KIZ Olay 1932'de, eyalet cezaevi hâlâcold Mountain'daykenoldu. Elektrikli sandalye de oradaydı tabii. Mahkûmlar sandalye konusunda şakalaşırlardı. Đnsanların korktukları ama kaçamadıkları

Detaylı

BİR KELOĞLAN BİR DE EŞEĞİ

BİR KELOĞLAN BİR DE EŞEĞİ Koray Avcı Çakman BİR KELOĞLAN BİR DE EŞEĞİ DESTANLAR VE MASALLAR Masal Resimleyen: Uğur Altun Koray Avcı Çakman BİR KELOĞLAN BİR DE EŞEĞİ Resimleyen: Uğur Altun Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Editör:

Detaylı

BĐR GÜN YOLUNUZ TUNCELĐ YE DÜŞERSE...

BĐR GÜN YOLUNUZ TUNCELĐ YE DÜŞERSE... BĐR GÜN YOLUNUZ TUNCELĐ YE DÜŞERSE... Bir gün yolunuz sarp dağlar, derin akarsu vadileri arasında kalmış Tunceli ye düşerse, daha ilk adımlarınızda bir efsaneler kentinde olduğunuzu hemen anlarsınız...

Detaylı

Kemal Tahir _ Kördüğüm

Kemal Tahir _ Kördüğüm Kemal Tahir _ Kördüğüm DÖNÜŞ I Vakit geceyarısını çoktan geçmişti. Hava bulutlu olduğundan birkaç adım ilerisini görmek mümkün değildi. Bu sebeple Topal İsmail büsbütün ağır yürüyor, sakat bacağını zedelememek

Detaylı

Vedat Türkali - Bir Gün Tek Başına

Vedat Türkali - Bir Gün Tek Başına Vedat Türkali - Bir Gün Tek Başına 1919'da Samsun'da doğdu. Asıl adı Abdülkadir Pirhasan'dır. Ortaöğrenimini Samsun Lisesi'nde yaptı. Yüksek öğrenimini 1942'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Detaylı

Gabriel Garcia Marquez _ ALBAYA MEKTUP YAZAN KİMSE YOK

Gabriel Garcia Marquez _ ALBAYA MEKTUP YAZAN KİMSE YOK Gabriel Garcia Marquez _ ALBAYA MEKTUP YAZAN KİMSE YOK Albay kahve tenekesinin tepesini kaldırdı ve yalnızca bir küçük kaşık kahve kalmış olduğunu gördü. Kabı ateşten indirip suyun yarısını toprak zemine

Detaylı

BİR SOKAK ADAMININ ÖLÜMÜ

BİR SOKAK ADAMININ ÖLÜMÜ BİR SOKAK ADAMININ ÖLÜMÜ Şehrin en sessiz olduğu ve sır vermediği zamanı-sabah saatlerini- yağmur damlalarının tam o anda çatıdan içeri kaydığı gibi yaşıyorduk: gizlice, titrekçe, ama şaşırtıcı bir biçimde

Detaylı

YGS LYS DİL VE ANLATIM EK FİİL KONU TESTLERİ

YGS LYS DİL VE ANLATIM EK FİİL KONU TESTLERİ YGS LYS DİL E ANLATM EK FİİL KONU TESTLERİ 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklem ek eylemin geniş zamanıyla çekimlenmiştir? A) Gecenin boz tepelerine çıkan yoldaki taşlar kaygandır. B) Akşam güneşi

Detaylı

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir.

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇLAYICI İFADELER Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. Ben hiç yemek ayırt etmem. Açıkçası her yemeği severek yerim.

Detaylı

gidiyoruzbu.com GİDİYORUZ BU Uzun bir yol var boşlukta Gece benim kadar sessiz Elimde bir fener Aydınlık ne tarafta?

gidiyoruzbu.com GİDİYORUZ BU Uzun bir yol var boşlukta Gece benim kadar sessiz Elimde bir fener Aydınlık ne tarafta? GİDİYORUZ BU Uzun bir yol var boşlukta Gece benim kadar sessiz Elimde bir fener Aydınlık ne tarafta? 1 İÇİNDEKİLER Kediye Ağıt Ensar KAPLAN Bir Tren İstasyonunda Ensar KAPLAN Ukde Sinan BOYUN Sayın Tanrım

Detaylı

YOL ARKADAŞIM Maksim GORKI Öyküler MAKAR ÇUDRA

YOL ARKADAŞIM Maksim GORKI Öyküler MAKAR ÇUDRA YOL ARKADAŞIM Maksim GORKI Öyküler MAKAR ÇUDRA Kıyıya çarpan dalgaların şıpırtısından ve kıyı çalılarının hışırtısından doğan düşündürücü ezgiyi bozkıra yayarak, nemli soğuk bir rüzgâr esiyordu denizden.

Detaylı

Hazırlayanlardan. Sevgili Öğrenciler, BAŞARILAR,

Hazırlayanlardan. Sevgili Öğrenciler, BAŞARILAR, Sevgili Öğrenciler, Bu yıl okula başladınız. Tüm öğretmenlerinizin, anne, babanızın ve bizim bir dileğimiz var: Kısa sürede okumayı ve yazmayı öğrenmeniz, okuduğunu anlayan, düşünen, düşündüğünü doğru

Detaylı

SİNE ERGÜN BURASI TEKİN DEĞİL

SİNE ERGÜN BURASI TEKİN DEĞİL 1 2 SİNE ERGÜN BURASI TEKİN DEĞİL 3 2012, Can Sanat Yayınları Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

Detaylı

Niye? helezonikkresendo.blogspot.com

Niye? helezonikkresendo.blogspot.com Niye? Toplumsal muhalefete kazandırdığımız yeni bir kitap daha. Hangi ihtiyaç üzerine? erçekten de "eee?" sorusunun gereken önem verilmeli. Tabi bunu yaparken gündelik boğuşmacalar ile kültür oluşturma

Detaylı

Ishiguro nun on yıldır beklenen romanı Gömülü Dev dünya ile aynı anda Türkiye de

Ishiguro nun on yıldır beklenen romanı Gömülü Dev dünya ile aynı anda Türkiye de Ishiguro nun on yıldır beklenen romanı Gömülü Dev dünya ile aynı anda Türkiye de Pek çok okur ve eleştirmen tarafından yaşayan en iyi yazar olarak nitelenen Kazuo Ishiguro nun tam on yıldır beklenen yeni

Detaylı

2. Bir berber:1 tane zayıf adamı tıraş etmektense,10 tane şişko adamı tıraş ederim 'demiş. Neden?

2. Bir berber:1 tane zayıf adamı tıraş etmektense,10 tane şişko adamı tıraş ederim 'demiş. Neden? ZEKA SORULARI 1.Pazar günü sabahı acı ile uyanan kadın ağlar polisler eve gelir evdeki görevlilere sorar aşçı kahvaltıyı hazırlıyordum der. Bahçıvan çiçekleri suluyordum der. Hizmetli posta kutusundan

Detaylı

İLK DÜNYA HİKÂYELERİ

İLK DÜNYA HİKÂYELERİ Resimleyen: Sedat Girgin Ted Hughes İLK DÜNYA HİKÂYELERİ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Öykü Çeviren: Sevin Okyay Ted Hughes İLK DÜNYA HİKÂYELERİ Çeviren: Sevin Okyay Resimleyen: Sedat Girgin www.cancocuk.com

Detaylı

BU İŞTE BİR YALNIZLIK VAR

BU İŞTE BİR YALNIZLIK VAR _ 1 BU İŞTE BİR YALNIZLIK VAR Doğan Kitap _ 2 "Hani ıssız bir yoldan geçerken Hani bir korku duyar da insan Hani bir şarkı söyler içinden, İşte öyle bir şey." Çiğdem Talu, 1976 _ 3 Babamın anısına... _

Detaylı

Hiç konuşmuyorlardı. Ürkektiler. Bir kuş parlasa ödleri kopacak gibiydiler, tetikte. Gözleri kısılmıştı.

Hiç konuşmuyorlardı. Ürkektiler. Bir kuş parlasa ödleri kopacak gibiydiler, tetikte. Gözleri kısılmıştı. Yaşar Kemal _ Yer Demir Gök Bakır 1 Hasan önde, Ummahan arkada, meşeliğe doğru usul usul gidiyorlardı. Hasan ellerini koynuna sokmuş, öne doğru yumulmuştu. Ummahan hep ayaklarının ucuna bakıyordu. Hiç

Detaylı

Çukurova Ağıt Söyleme Geleneğinde Ölüm Dışı Söylenen Ağıtlar Prof. Dr. Erman ARTUN

Çukurova Ağıt Söyleme Geleneğinde Ölüm Dışı Söylenen Ağıtlar Prof. Dr. Erman ARTUN Çukurova Ağıt Söyleme Geleneğinde Ölüm Dışı Söylenen Ağıtlar 1 Prof. Dr. Erman ARTUN Ağıt terimi ile bir törene bağlı olsun olmasın, acıklı bir olayı konu alan ve metni de bu olayı hatırlatmaya, bütün

Detaylı

Charles Dickens - Büyük Umutlar

Charles Dickens - Büyük Umutlar Charles Dickens - Babamın soyadı Pirripti, benim adım da Phillip olduğundan çocukluğumda bu iki adı bir türlü bir arada söyleyemezdim. Sedece "Pip" diyebiliyordum. Böylece adım "Pip" olarak kalmış. Herkös

Detaylı