APPLET KAVRAMI ve GRAFİKSEL ÇİZİM UYGULAMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "APPLET KAVRAMI ve GRAFİKSEL ÇİZİM UYGULAMLARI"

Transkript

1 APPLET KAVRAMI ve GRAFİKSEL ÇİZİM UYGULAMLARI Hedefler Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Applet kavramını öğreneceksiniz, Java grafik eksenini tanıyacaksınız, Grafiksel çizim komutlarını öğreneceksiniz, Renk komutlarını öğreneceksiniz,

2 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu Java Programlama İçindekiler APPLET KAVRAMI ve GRAFİKSEL ÇİZİM UYGULAMLARI Giriş Applet Applet Metotları Not defteri ile Applet uygulaması geliştirme aşamaları Eclipse ile Applet uygulaması geliştirme aşamaları Grafiksel Uygulamalar Java Grafik Ekseni Çizimler (Doğru, dikdörtgen, Daire, Yay Çizimleri) Renk Komutları Font Ayarları Konu Özeti

3 Appletler 3 APPLET KAVRAMI ve GRAFİKSEL UYGULAMALAR GİRİŞ Appletler, başka bir uygulamanın (genellikle bir web tarayıcı) içerisinde java kodunu çalıştırmanın farklı bir yoludur. Başka bir ifade ile bir applet, web üzerinde dinamik olarak çalışan küçük bir program parçasıdır. Java kodlarını çalıştırabilen bir web tarayıcı (browser) ile java applet çalıştırılabilir. Bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılan web tarayıcılardan bazıları; Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera ve Netscape gibi programlardır. Java applet, html dilinin zamanla internet üzerinde yetersiz kalmasından dolayı geliştirilmiştir. Applet programları, Internet, TV ve cep bilgisayarların yazılımında, web tabanlı uzaktan eğitimde, sanal derslerin hazırlanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir applet, java.applet.applet yada javax.swing.japplet sınıfının bir alt sınıfı olmalıdır. Applet yada JApplet sınıfı aplet uygulaması ile web tarayıcı arasında bir arabirim işlevi görür. Eğer grafiksel ara yüze sahip uygulama bir applet uygulaması ise applet paketini de (import java.applet.applet; ya da import javax.swing.japplet;) program başında import etmemiz (çağırmamız) gerekir. Bir html sayfasında Java applet uygulamasını çalıştırmak istiyorsanız; <applet>.. </applet> tagları arasına dosya adını, uzantısı *.class olacak şekilde yazmak gerekir. Bir html kodunda, <html>, </html> tagları arasına java applet kodumuzu gömmek için; Sayfa 3

4 4 Adapazarı Meslek Yüksekokulu Java Programlama <applet code= applet_adı.class width=değer height=değer> </applet> yapısını kullanırız. Burada; width pencerenin enini, height yüksekliğini pixel(görüntü noktası) olarak vermektedir. Not: Applet kodlarının çalışabilmesi için bilgisayarda java programının yüklü olması gerekir. JAVA APPLET OLUŞTURMA VE ÇALIŞTIRMA Şunu unutmayalım ki; bir applet kodunun main() metodu olmadığı için bir uygulama başlatamaz. Applet kodunun herhangi bir şey yapabilmesi için applet metodunu çağırıp, çalıştıracak uygulama programlarına ihtiyaç vardır, bu amaçla web tarayıcı programları yada appletviewer programı kullanılır. Diğer bir ifade ile bir Java Appleti, appletviewer programı veya html (web) dosyası ile çalıştırılabilir. Applet Metotları Bir Appletin Yaşam Döngüsü: Bir Appletin çalışması/yaşam döngüsü boyunca web tarayıcı tarafından bazı metotlar ( init, start, stop, destroy ) çağrılır. Appletin çalışması süresince meydana gelecek olaylara bu metotlar sayesinde tepki verebilen uygulamalar geliştirmek mümkündür. Bu metotlardan bazıları şunlardır; public void init() - Tarayıcı (browser), Applet i yükledikten sonra çağrılır. Java kodundaki main() methodunun yerini appletlerde init() metodu alır. Public void start() - Tarayıcı, Applet i her gösterişinde bu metodu çağırır. Public void stop() - Tarayıcı, başka bir sayfaya her geçişte bu metodu çağırır. Örneğin, sayfadan ayrılma veya sayfanın küçültülmesi durumları public void destroy() Tarayıcı, Applet i devreden çıkarırken bu metodu çağırır. Örneğin, tarayıcı penceresinin kapatılması gibi. Bu metottan önce stop( ) metodu çağrılır. Public void paint() Grafiksel ekrana yazı yazmak, çizimler yapmak için, paint() metodunu kullanırız. Public void actionperformed(actionevent e) Appletimizde her olay olduğunda otomatik olarak çağrılır. Java applet program kodunun başlangıcında iki önemli paketi import etmek (çağırmak) gerekir. Grafiksel ara yüz için java.awt (veya javax.swing) ve applet sınıfı için gerekli olan java.applet paketini/kütüphanesini çağırmamız gerekir.

5 Appletler 5 Eğer Jcreator, NetBeans, Eclipse gibi bir editör programı kullanıyorsanız bu eklentileri (java.awt ve java.applet) program kendisi otomatik olarak ekleyecektir. Applet oluşturma ve çalıştırma işlemini farklı yollarla gerçekleştirelim. I. Notepad Benzeri Editör Program İle Applet kodunu yazıp çalıştırmak; 1) Programı aşağıdaki gibi Notepad ya da Wordpad benzeri bir metin editörü ile yazarız. Burada, program başında grafiksel ara yüzü çağırmak için import java.awt.*;, Java applet paketini çağırmak için import java.applet.*; kod satırları mutlaka yazılır. Eğer sınıf Applet yerine JApplet den türetilecekse o zaman program başında import javax.swing.japplet; yazmak gerekir. Grafiksel ekrana yazı yazmak için, Applet in paint metodunu kullanırız. Burada, Graphics sınıfının, drawstring metodu ile Merhaba Java!! ifadesi ekrana yazdırıldı. Oluşturduğumuz applet adını (Merhaba) public class Merhaba extends Applet kod satırı ile belirtiyoruz ve.java uzantılı dosyamızın adı (Merhaba.java) ile applet sınıfının (class Merhaba) adının aynı olmasına dikkat ediyoruz. 2) Yazdığımız programı derliyoruz. Böylelikle;.java uzantılı dosyanın.class uzantılı dosyası (Merhaba.class) oluşturulur. 3) Web tarayıcısında yazdığımız programın sonucunu görebilmemiz için html dosyası oluştururuz. Html dosyasını aşağıdaki gibi oluşturup,.htm veya.html (Merhaba.html) uzantılı olarak kaydederiz. Bu html dosyası ile applet in class dosyasının (Merhaba.class) aynı dizinde/klasörde olmasına dikkat ediniz. Sayfa 5

6 6 Adapazarı Meslek Yüksekokulu Java Programlama Burada, <html>, </html> tagları arasına java applet kodumuzu gömmek için; <applet code= applet_adı.class width=değer height=değer > </applet> komutunu kullanırız, burada width pencerenin enini, height yüksekligini pixel (görüntü noktası) olarak vermektedir. 4) Html dosyasını bir web tarayıcı (Firefox veya Internet Explorer gibi) veya appletviewer programı ile çalıştırabiliriz. Bunun için; a) Merhaba.html dosyamızın üzerine çift tıkladığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ettik b) Appletviewer.exe dosyası ile ki bu dosya Java programının kurulduğu dizin içerisinde yer almaktadır. {Örneğin C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_02\bin gibi}

7 Appletler II. Eclipse Programı İle Applet kodunu yazıp çalıştırmak; Eclipse ile Visual Editor deki Swing menüsünden pplet uygulamalarını gerçekleştirebilirsiniz 7 Eğer Visual Editor-VE programı kurulu değilse Eclipse entegre etmemiz gerekir. Bunun için; Eclipse programını açtıktan sonra Help menüsünden Check for Updates seçilir. (Help-->Check for Updates-->Find And Install' e tıklıyoruz. Search kısmına Visual editor yazılır ve enter ( Go ) tuşuna basılarak arama yapılır ve kurulur. Sayfa 7

8 8 Adapazarı Meslek Yüksekokulu Java Programlama GRAFİKSEL UYGULAMALAR Java dili, programcılara sadece grafik çizimler için değil aynı zamanda grafiksel uygulamalar için de geniş imkânlar sunar, bu özelliği ile hareket bağımlı (Event-driven ) bir dilin tüm özelliklerine sahiptir. Buton, pencere, metin ve resim kutusu, menüler vb. kontrol nesneleri yardımıyla kullanıcı ile etkileşimli grafiksel kullanıcı ara yüzü (Graphical User Interface-GUI) oluşturabilirsiniz. GUI ile programlarımıza görsellik kazandırmış oluruz. Grafiksel çizimler yapmak ve GUI uygulamaları geliştirmek için java.awt ve javax.swing olmak üzere iki temel bileşen kümesindeki paketler kullanılır. Eğer grafiksel ara yüze sahip uygulama bir applet uygulaması ise applet paketini (import java.applet.applet; ya da import javax.swing.japplet;) de program başında import etmemiz (çağırmamız) gerekir. AWT (Abstract Window Toolkit), Java ile birlikte geliştirilen temel grafiksel kullanıcı ara yüzü oluşturma kütüphanesine verilen isimdir. AWT, pencere tabanlı- grafiksel ara yüz desteği sağlar. Ancak Java 2 platformu ile birlikte AWT yetersiz görülmüş ve çok daha geniş ve gelişmiş özelliklere sahip SWING kütüphanesi ( AWT ye göre 250 yeni sınıf ) sisteme eklenmiştir. SWING bileşenleri, AWT bileşenleri ile aynı ismi taşırlar, tek fark J harfi ile başlamalarıdır (Applet JApplet, Button Jbutton, LabelJlabel, CheckBox JcheckBox, v.s. ) diyebiliriz. Graphics sınıfı; yazı yazma -drawstring(), çizgi çizme-drawline(), dikdörtgen-drawrect(), oval çizme-drawoval() gibi bir dizi metodu içerisinde barındırır. Ayrıca iki (2D) ve üç boyutlu (3D) çizimler yapmamıza imkân verir. Hatırlatma: Grafik işlemler ile ilgili sınıflar, java.awt ve javax.swing olmak üzere iki paket içerisinde yer alır. Bu paketlerin haricinde grafiksel uygulamaları applet kodu olarak gerçekleştireceğimiz için Applet (java.applet.applet yada javax.swing.japplet) paketini de program başlangıcında import etmemiz (almamız) gerekir.

9 Appletler 9 Temel GUI (AWT ve Swing) Bileşen ve Olayları Bazı AWT ve Swing bileşenleri ve işlevleri yandaki tabloda gösterilmiştir. Bu bileşenlerin birçoğu ortak metotları kullanırlar { show(), setfont(), setlabel() gibi }. Ayrıca tüm bileşenler başta klavye ve Mouse olayları olmak üzere ortak olaylara sahiptir {keypressed(),mouseclicked() }. Sayfa 9

10 10 Adapazarı Meslek Yüksekokulu Java Programlama GRAFİK EKSENİ Grafik çizeceğimiz ekseni ya da koordinat sistemini çizim yaparken bilmemiz gerekir. Çünkü birçok programlama dilinin başta Java olmak üzere koordinat ekseni bildiğimiz matematiksel koordinat ekseninden farklıdır. Visual Basic, C ve Java gibi dillerinde grafik ekseni Şekil 1.a da ki gibidir; Şekil 1. a) Programlama dillerinin grafik ekseni b). Matematiksel koordinat ekseni Matematiksel koordinat sisteminde, y ekseninde yukarı doğru gidildikçe sayı değeri artarken, grafiksel eksende aşağı doğru gidildikçe sayı değeri artmaktadır. Bu farka dikkat edilmelidir. Java koordinat sisteminin ölçü birimi olarak pixel kullanılır. Pixel bir grafiksel görüntüyü oluşturan noktalardan her biridir. DOĞRU ÇİZİMİ Doğru çizimi, yatay ve dikey eksendeki koordinat noktalarının belirlenmesi ile drawline() metodu kullanılarak çizilir. drawline() metodunun kullanım biçimi; Şeklindedir. drawline (xı,yı,x2,y2);

11 Appletler 11 drawline komutu ile birlikte kullanılan parametrelerin anlamları; xı x ekseninin başlangıç değeri yı y ekseninin başlangıç değeri x2 x ekseninin bitiş değeri y2 y ekseninin bitiş değeri Doğru çizerken yatay ve dikey eksenlerin başlangıç ve bitiş noktalarına dikkat etmeliyiz. Örnek 1. Aşağıdaki doğruları çizen programı yazınız. Çözüm: 1. şekilde sadece y ekseninde değişim olduğundan doğrunun başlangıç noktası x 1 =15, y 1 =20 iken bitiş noktası x 2 =15, y 2 =60 dir. Bu doğruyu çizmek için drawline (15, 20, 15, 60) komutunu yazmamız yeterlidir. 2. şekilde hem x ekseninde hem de y ekseninde değişim olduğundan doğrunun başlangıç noktası x 1 =15, y 1 =90 iken bitiş noktası x 2 =60, y 2 =30 dır. Bu doğruyu çizmek için drawline (15, 90, 60, 30) komutunu yazmamız yeterlidir. 3. şekilde ise sadece x ekseninde değişim olduğundan doğrunun başlangıç noktası x 1 =10, y 1 =10 iken bitiş noktası x 2 =60, y 2 =10 dır. Bu doğruyu çizmek için drawline (10, 10, 60,10) komutunu yazmamız yeterlidir. Sayfa 11

12 12 Adapazarı Meslek Yüksekokulu Java Programlama Bu şekilleri ekranda gösteren applet kodu ve ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir. Örnek 2. 5 basamaktan oluşan bir merdiven şeklini ekrana çizen programı yazınız. Çözüm: (20,20) başlangıç noktasından, 20 şer birim artırılarak basamakların oluşturulduğu programın Java kodlaması ve ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.

13 Appletler 13 DİKDÖRTGEN ÇİZİMİ Dikdörtgen, kare veya kutu çizimini iki farklı yolla yapabiliriz. Birincisi dört adet doğru kullanarak diğeri ise dörtgen çizim komutu ile yapılabilir. Her iki yöntemle de çizimi yapacağız. Java dilinde içi boş bir dikdörtgen çizmek için drawrect( ), içi dolu dikdörtgen çizimi için fillrect( ) metodu kullanılır. İçi boş kutu veya dikdörtgen çizimi için drawrect() metodunun kullanım biçimi; Not: Tüm çizim metotlarında x,y parametreleri dikdörtgenin sol üst köşesini göstermekte ve değeri int (tamsayı) veri tipindedir, genislik, yükseklik, gen_yuvarlatma, yuk_yuvarlatma parametreleri de int (tamsayı) veri tipindedir, b parametresi ise boolean tipinde olup değeri true olduğunda yükseltilecek, false olduğunda alçaltılacaktır. Örnek 3. Bir dikdörtgen çerçeve içerisine Bülent Cobanoglu yazan programı kodlayınız? Çözüm: Programın java applet kodu ve ekran çıktısı aşağıdaki gibidir. Not: Grafiksel ekrana yazı yazmak için drawstring( ) metodu kullanılır. Kullanım biçimi; drawstring( Mesaj, x, y) şeklindedir. Sayfa 13

14 14 Adapazarı Meslek Yüksekokulu Java Programlama Örnek yılı itibari ile Tokat ile Sakarya illerinin yaklaşık nüfusu sırası ile ve dir. Bu illerin nüfusunu grafiksel olarak gösteren programı yazınız. Çözüm: Tokat ilini içi dolu dikdörtgenle(çubukla) göstermek için g.fillrect(150, 110, 35, 100), Sakarya ilini içi boş dikdörtgenle (çubukla) göstermek için ise g.drawrect(50, 45, 35, 165) komutlarını kullandık. Burada yükseklik parametreleri (Tokat için 100, Sakarya için 165) il nüfusuna işaret etmektedir. Programın java kodu ve ekran çıktısı aşağıdaki gibidir. DAİRE ve YAY ÇİZİMİ Daire Çizimi: Java dilinde daire ve elips çizimi için drawoval() metodu kullanılır. Eğer genişlik ve yükseklik parametreleri birbirine eşit ise daire, değilse oval (elips) çizer. Daire çizimi için drawoval() metodunun kullanım biçimi; drawoval( X,Y, Genislik, Yükseklik )

15 Appletler 15 drawoval komutu ile birlikte kullanılan parametrelerin anlamları; X, Y daireyi çevreleyen dikdörtgenin sol üst köşesinin koordinatları (int tipinde) Genislik, Yükseklik Dairenin genişlik ve yüksekliği (int tipinde) Dairenin yarıçapı nasıl hesaplanır? drawoval() komutu ile daire çizebilmek için genişlik ve yükseklik değerlerinin birbirine eşit olması gerekir demiştik. Dairenin yarıçapı (r) ise genişlik veya yükseklik değerinin yarısına eşittir. Örnek 5. (20,20) koordinatlarında yarıçapı 25 olan bir daire çizen programı yazınız. Çözüm: Yarıçap ın 25 olabilmesi için yükseklik ve genişlik değerlerinin yarıçapın iki katı yani 50 olması gerekir. Buna göre programın kodu ve ekran çıktısı aşağıdaki gibi olur. Sayfa 15

16 16 Adapazarı Meslek Yüksekokulu Java Programlama Yay Çizimi: Yay (Arc), daire veya çemberin bir parçasıdır. Yay açıları derece cinsinden ölçülür. Yay, başlangıç açısından saat ibresinin ters yönünde (baslangic ve deger parametreleri pozitif ise) belirtilen açı değeri kadar çizilir. Yay çizimi için drawarc() metodunun kullanım biçimi; drawarc( X, Y, Genislik, Yükseklik, Baslangic, Deger ) şeklindedir. Örnek 6. Şekildeki gibi saat ibresi (pozitif açı) ve tersi (negatif açı) yönünde 10 dereceden başlamak üzere 110 derecelik yay çizmek için gerekli kod ve program; (a) şekli için ; g.drawarc (10,30,80,80,10,110); (b) şekli için ; g.drawarc (10,30,80,80,-10,-110); import java.awt.*; import java.applet.*; public class Grafik extends Applet { public void paint(graphics g) { g.drawarc (10, 30, 80,80,10, 110); g.drawarc (10, 30, 80,80,-10,-110); }}

17 Appletler 17 Programın ekran çıktısı aşağıdaki gibidir. İçi dolu yay çizimi için ise fillarc( ) metodu kullanılır. fillarc(), drawarc metodu ile aynı parametrelere sahiptir. Kendinizi Uygulayınız: Birbirinin simetriği 45 derecelik şekildeki gibi 4 adet içi dolu yay çizen programı yazınız. RENK KOMUTLARI Grafik uygulamalarındaki tüm renkler, 3 ana rengin { RGB- Red (kırmızı), Green ( Yeşil ), Blue ( Mavi) } karışımından elde edilir. Bu üç rengin her biri 0 ile 255 arasında bir değere sahiptir. Buna göre de 256*256*256= değişik renk birleşimi ortaya çıkar. Bu üç renk kullanılarak yeni bir renk nesnesi oluşturmak için; Color degisken=new Color(Kırmızı, Yeşil, Mavi); Komut yapısı kullanılır. Çizim rengini belirlemek için setcolor deyimi kullanılırken çizim alanı (arka plan) rengini değiştirmek için setbackground deyimi kullanılır. Örneğin aşağıdaki kod satırları ile arka plan rengi mavi olan ve koyu kahverengi renkte içi dolu bir kare ekrana çizeriz. Sayfa 17

18 18 Adapazarı Meslek Yüksekokulu Java Programlama public void paint(graphics g) { Color kahverengi=new Color(64,32,0); g.setcolor(kahverengi); g.fillrect(40,40,50,50); setbackground (Color.blue); } Özel renk nesnesi oluşturmanın haricinde java.awt.color sınıfında tanımlı belli renkleri kullanabilirsiniz. Bu standart renkleri ismi ile setcolor(color.renk_ismi) şeklinde tanımlayabiliriz. Bu renklerin listesi ve değeri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Color.renk_ismi Renk Değeri (R, G, B) Color.black Siyah 0, 0, 0 Color.white Beyaz 255, 255, 255 Color.blue Mavi 0, 0, 255 Color.cyan Camgöbeği 0, 255, 255 Color.red Kırmızı 255, 0, 0 Color.pink Pembe 255, 175, 175 Color.orange Portakal 255, 200, 0 Color.yellow Sarı 255, 255, 0 Color.gray Gri 128, 128, 128 Color.magenta Eflatun 255, 0, 255 Color.lightGray Açık Gri 192, 192, 192 Color.darkGray Koyu Gri 64, 64, 64 Color.green Yeşil 0,255,0

19 Appletler 19 Kendinizi Uygulayınız: Kırmızı renkli içi boş 5 adet yan yana bitişik şekilde daire çizen programı yazınız. Örnek10. Şekildeki gibi içi dolu mavi renkte dikdörtgen çizen programı yazınız. Çözüm: İçi dolu dörtgenin belli bir alanının rengini zemin rengine (beyaz) dönüştürmek için g.clearrect deyimini kullandık. import java.awt.*; import java.applet.*; public class Yaricap extends Applet { public void paint(graphics g) { g.setcolor(color.blue); g.fillrect(20,20,50,50); g.clearrect(30,30,25,25); } } Sayfa 19

20 20 Adapazarı Meslek Yüksekokulu Java Programlama Örnek 11. Şekildeki gibi iç içe kareler çizen programı yazınız. Şeklin birbiri üstüne bindirilmiş sırasıyla içi dolu siyah ve beyaz kareler çizilerek oluşturulduğuna dikkat ediniz. Çözüm: import java.awt.color; import java.awt.graphics; import javax.swing.japplet; public class Ornek11 extends JApplet { public void paint(graphics g) { for (int i = 0; i < 50; i += 5) { g.setcolor(i % 10 == 0? Color.black : Color.white); g.fillrect(i, i, i * 2, i * 2); } } } ÇOKGEN (POLYGON) ÇİZİMİ Çokgenler çok kenarlı şekillerdir. Çokgen(poligon) çizimi için drawpolygon() veya fillpolygon() metotları kullanılır. drawpolygon() / fillpolygon() metodunun kullanım biçimi; drawpolygon (int[] x, int[] y, int n); şeklindedir. Çokgen çizen metot üç parametreye sahiptir; x dizisi; x ekseni koordinatlarını içeren tamsayılardan oluşur y dizisi; y ekseni koordinatlarını içeren tamsayılardan oluşur n ; çokgendeki noktaların sayısını belirtir. drawpolygon( ) metodu, ilk nokta ile son noktayı birleştirerek çokgen çizer.

21 Appletler 21 İçi dolu çokgenler, fillpolygon( ) metodu ile çizilirler. O anki renk değeri ile çokgenin içi doldurulur. İçi dolu çokgenler her zaman için kapalı çokgenlerdir. Çok sayıda doğru çizmek Çok sayıda doğru çizmek için drawpolyline( ) metodu kullanılır. Kullanım şekli drawpolygon( ) metoduna benzer şekildedir. drawpolyline (int[] x, int[] y, int n); Örnek 13. Çokgen komutu ile şekildeki gibi yıldız çizen programı yazınız. Çözüm: import java.applet.applet; import java.awt.*; public class Yildiz extends Applet { public void paint(graphics g) { int x[]={320,280,190,270,250,320,380,365,440,355}; int y[]={10,90,110,150,230,180,230,155,110,90}; g.fillpolygon(x,y,10); } } İçi boş yıldız çizmek için ise programda sadece g.fillpolygon(x,y,10)komut satırı yerine g.drawpolygon(x,y,10) yazmamız gerekir. Peki, içi boş aynı yıldızı g.drawpolyline( ) metodu ile çizmek için programda ne gibi bir değişiklik yapmak gerekirdi? Düşününüz Sayfa 21

22 22 Adapazarı Meslek Yüksekokulu Java Programlama Kendinizi Uygulayınız: Türk bayrağındaki ay yıldızı çizen programı yazınız. FONT AYARLARI Java applet uygulamalarında farklı yazı tiplerini (fontlarını) kullanmanız gerekebilir. Bu yazı tipleri değişik boyut ve özelliklerde olabilir. Metinlerin yazı tiplerini değiştirmek için Graphics sınıfındaki setfont() metodu kullanır. Bu metodun kullanım biçimi; Font degisken= new Font ( Font Adı, int Yazı_tipi, int Boyutu); g.setfont(degisken); Örnek 15. Teknecik köyü yazısını farklı fontlarda yazan java applet programını gerçekleştiriniz. Çözüm:

23 Appletler 23 KONUNUN ÖZETİ Appletler Appletler, başka bir uygulamanın (genellikle bir web tarayıcı) içerisinde java kodunu çalıştırmanın farklı bir yoludur. Başka bir ifade ile bir applet, web üzerinde dinamik olarak çalışan küçük bir program parçasıdır. Bir applet, java.applet.applet yada javax.swing.japplet sınıfının bir alt sınıfı olmalıdır. Bir applet kodunun main() metodu olmadığı için bir uygulama başlatamaz. Applet kodunun herhangi bir şey yapabilmesi için applet metodunu çağırıp, çalıştıracak uygulama programlarına ihtiyaç vardır, bu amaçla web tarayıcı programları yada appletviewer programı kullanılır. AWT (Abstract Window Toolkit), Java ile birlikte geliştirilen temel grafiksel kullanıcı ara yüzü oluşturma kütüphanesine verilen isimdir. Ancak Java 2 platformu ile birlikte AWT yetersiz görülmüş ve çok daha geniş ve gelişmiş özelliklere sahip SWING kütüphanesi sisteme eklenmiştir. SWING bileşenleri, AWT bileşenleri ile aynı ismi taşırlar, tek fark J harfi ile başlamalarıdır. Grafiksel Çizim Matematiksel koordinat sisteminde, y ekseninde yukarı doğru gidildikçe sayı değeri artarken, Java grafiksel ekranında aşağı doğru gidildikçe sayı değeri artmaktadır. Bu farka dikkat edilmelidir. Java; Graphics sınıfı ile tek boyutlu çizimler yapabilirsiniz. Bu sınıf içerisinde yazı yazma -drawstring(), çizgi çizme-drawline(), dikdörtgen-drawrect(), oval çizme-drawoval(), Çokgen(poligon) çizimi için drawpolygon() gibi bir dizi metodu barındırır. Ayrıca Graphics2D sınıfı ve alt sınıfları ile iki boyutlu (2D), Graphics3D sınıfı ve alt sınıfları ile ise üç boyutlu (3D) çizimler, yapmamıza imkân verir. KAYNAKÇA Bülent Çobanoğlu, Java ile Programlama ve Veri Yapıları, 2. Baskı, ISBN: , Sayfa 5-21, Sayfa 23

Nesneye Yönelik Programlama-JAVA (S flar), Ders sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi KU ÇU

Nesneye Yönelik Programlama-JAVA (S flar), Ders sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi KU ÇU Nesneye Yönelik Programlama-JAVA (Sflar), Ders sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi KUÇU APPLET APPLET, bir web taray aracyla çalan JAVA programr. Applet s Java.applet paketinde bulunur. APPLET Bir applet, yap çalmas

Detaylı

Java da Soyutlama ( Abstraction ) ve Çok-biçimlilik ( Polymorphism )

Java da Soyutlama ( Abstraction ) ve Çok-biçimlilik ( Polymorphism ) Java da Soyutlama ( Abstraction ) ve Çok-biçimlilik ( Polymorphism ) BBS-515 Nesneye Yönelik Programlama Ders #9 (16 Aralık 2009) Geçen ders: Java Applet lerde bileşen yerleştirme türleri ( applet layouts

Detaylı

Bölüm 24. Java Ağ Uygulamaları 24.1 Java Appletleri. Bir Applet in Yaşam Döngüsü:

Bölüm 24. Java Ağ Uygulamaları 24.1 Java Appletleri. Bir Applet in Yaşam Döngüsü: Bölüm 24 Java Ağ Uygulamaları 24.1 Java Appletleri Applet, Web tarayıcısında çalışan bir Java programıdır. Bir applet, Java uygulaması için tamamen fonskiyonel olabilir çünkü bütün Java API ye sahiptir.

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com FIREWORKS (MENU OLUŞ TURMA) 1 Önce Başlat menüsü Programlar Adobe Web Premium CS3 Adobe Fireworks CS3 kısayol simgesi ile Fireworks programı açılır. 2 Fireworks programı açıldığında Karşımıza gelen Yeni

Detaylı

MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME

MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME Hedefler Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Java programlama dilinde görsel arayüz tasarımı yapabilir, Java programlama dilinde görsel bileşenler üzerinde olay tanımlayabilir. Android

Detaylı

MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERSİ Ders 1: Programlamaya Giriş

MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERSİ Ders 1: Programlamaya Giriş MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERSİ Ders 1: Programlamaya Giriş Yard. Doç. Dr. Alper Kürşat Uysal Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akuysal@anadolu.edu.tr Ders Web Sayfası: http://ceng.anadolu.edu.tr/ders.aspx?dersid=101

Detaylı

Çizgilerin kalınlığını Dolguları Temel dönüşüm işlemlerini Bileşik nesne oluşturma işlemlerini kontrol etmemizi sağlar.

Çizgilerin kalınlığını Dolguları Temel dönüşüm işlemlerini Bileşik nesne oluşturma işlemlerini kontrol etmemizi sağlar. JAVA2D Java2D API Geniş çaplı 2D geometrik şekillerin çizdirilmesini Birleşik (Composite) nesnelerin oluşturmasını Renk yönetimini kolaylaştıracak genişletilmiş renk desteği özelliklerini Kompleks dokümanlar

Detaylı

Java Appletlerine Giriş

Java Appletlerine Giriş Applet Java Appletlerine Giriş Program aşağıdaki programların birisiyle çalışır. appletviewer (appletler için test aracı) Web browser (IE, Communicator) Applet içeren HTML (Hypertext Markup Language) dökümanlarını

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Servlet Üst Düzey Programlama-ders08/ 1 Servlet Nedir? Internetin ilk zamanlarında geliştirilen web sayfaları durağan bilgiler içeriyordu. Zaman geçtikçe web sayfaları daha değişken,

Detaylı

2.Eclipse açıldıktan sonra Workspace alanı seçilmesi gerekir. Workspace alanı projelerinizin fiziksel olarak bulunduğu kısımdır.

2.Eclipse açıldıktan sonra Workspace alanı seçilmesi gerekir. Workspace alanı projelerinizin fiziksel olarak bulunduğu kısımdır. 1.Eclipse http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/downloads/release/juno/s R2/eclipse-jee-juno-SR2-win32.zip&mirror_id=1163 linkinden indiriyoruz. 2.Eclipse açıldıktan sonra

Detaylı

MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME

MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME Hedefler Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Android projesi oluşturabilir, Android projesini çalıştırabilir, Android projesi genel yapısını açıklayabilir, Activity kavramını açıklayabilir,

Detaylı

Kaynak Kodlardan Derleme. Turquaz Muhasebe. Versiyon 0.2. Hüseyin Ergün. 26 Mart 2005

Kaynak Kodlardan Derleme. Turquaz Muhasebe. Versiyon 0.2. Hüseyin Ergün. 26 Mart 2005 Kaynak Kodlardan Derleme Turquaz Muhasebe Versiyon 0.2 Hüseyin Ergün 26 Mart 2005 Turquaz Muhasebe, Kaynak Kodları Derleme Sayfa 2 İçindekiler İÇİNDEKİLER 2 GEÇMİŞ DEĞİŞİKLİKLER 3 1. GİRİŞ 4 1.1 AÇIKLAMA

Detaylı

Java Programlamaya Giriş

Java Programlamaya Giriş Java Programlamaya Giriş Amaçlar: 1. Java kurulumu (Netbeans ve JDK) 2. Java Netbeans Kullanımı 3. Program yazma Java Kurulumu Java dili ile programlama yapabilmek için java jdk ve java kodlama yapılabilecek

Detaylı

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı

Data Structures Lab 1 2012-Güz

Data Structures Lab 1 2012-Güz Data Structures Lab 1 2012-Güz C# Ortamı Tanıtımı ve Uygulama Geliştirilmesi Visual Studio 2010 Ortamının Temini -NYG'ndan MSDN üyeliği için başvuru dilekçesi alınıp doldurulmalı ve yine NYG'ye teslim

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Pencerenin ortasında bulunan beyaz sayfa, slayt tasarımında kullanacağımız sayfamızdır. Sol panelde bu slayt sayfasının küçültülmüş halde bir

Detaylı

http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads

http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads Visual Studio 2012'nin kurulumunu, Visual Studio'nun kullanımını ve Windows Store'da basit bir proje hazırlanmasını anlatacağım. Hepsinden önce Visual Studio ortamından biraz bahsedelim. Visual Studio

Detaylı

NACA PROFİL AİLE GEOMETRİSİ HESAP PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU

NACA PROFİL AİLE GEOMETRİSİ HESAP PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU NACA PROFİL AİLE GEOMETRİSİ HESAP PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU NACA kesit programı çizim programı Visual Basic V5.0 dilinde yazılmıştır. Programın amacı, kullanıcının istediği NACA kesitinin çizimini çok

Detaylı

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1 Görsel Programlama DERS 03 Görsel Programlama - Ders03/ 1 Java Dili, Veri Tipleri ve Operatörleri İlkel(primitive) Veri Tipleri İLKEL TİP boolean byte short int long float double char void BOYUTU 1 bit

Detaylı

Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri

Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi Instructional Technologies Support Office Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri Semboller, Ses Ekleme, Video Ekleme Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

AÇILIŞ EKRANI. Açılış ekranı temelde üç pencereye ayrılır:

AÇILIŞ EKRANI. Açılış ekranı temelde üç pencereye ayrılır: AÇILIŞ EKRANI Açılış ekranı temelde üç pencereye ayrılır: Tam ortada çizim alanı (drawing area), en altta komut satırı (command line) ve en üstte ve sol tarafta araç çubukları (toolbar). AutoCAD te dört

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

Temel Bilgisayar Terimleri Yrd. Doç. Dr. Devkan Kaleci

Temel Bilgisayar Terimleri Yrd. Doç. Dr. Devkan Kaleci 1 2 HTML, Hyper Text Markup Language kelimelerinin kısaltılmışıdır. HTML (Hareketli-Metin İşaretleme Dili) basitçe, browserlarla görebilen, internet dokümanları oluşturmaya yarayan bir çeşit dildir. HTML

Detaylı

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma 29,30 Eylül 2011 ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma ASP.NET sitesi oluşturmak için File menüsündeki, New açılır listesindeki, Web Site komutuna tıklıyoruz Açılan pencereden C# içindeki ASP.NET Web Site

Detaylı

C# Programlama Dili. İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler

C# Programlama Dili. İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler C# Programlama Dili İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler 1 İlk Programımız Bu program konsol ekranına Merhaba dünya! yazıp kapanır. Programı geçen derste anlatıldığı gibi derleyin, sonra

Detaylı

www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu

www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu İnternet tarayıcınıza(internet Explorer vb.) www.wikispaces.com adresini yazıp enter tuşuna bastığınızda yukarıdaki ekranla karşılaşacaksınız. Önceden oluşturmuş olduğunuz

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com DREAMWEAVERDA NESNELERE DAVRANIŞ EKLEME Dreamweaver da fare hareket olaylı, animasyonlu görüntüler oluşturmak istenildiğinde hazır scriptler anlamına gelen Davranışlar(behaviors) kullanılmaktadır. Yukarıdaki

Detaylı

Görsel Programlama DERS 01. Görsel Programlama - Ders01/ 1

Görsel Programlama DERS 01. Görsel Programlama - Ders01/ 1 Görsel Programlama DERS 01 Görsel Programlama - Ders01/ 1 Takdim Planı Nesneye Dayalı Programlama Kavramı Nesne, Sınıf Kavramı Java Programlama Dili Java Programlama Dili Temel Özellikleri Java Sürümleri

Detaylı

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011 Programlamaya Giriş Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş ve FONKSİYONLAR Sunum İçeriği Nesne Tabanlı Programlama Kavramı Fonksiyon tanımlama ve kullanma Formal Parametre nedir? Gerçel Parametre nedir? Fonksiyon

Detaylı

BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME

BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME 17.1. HİDE Üç boyutlu katı modelleme ve yüzey modellemede Wireframe yapılarının görünmemesi için çizgileri saklama görevi yapar. HİDE komutuna

Detaylı

Java Programlama Giriş

Java Programlama Giriş Java Programlama Giriş 2013-2014 Bahar Dönemi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Burdur 2014 Muhammer İLKUÇAR 1 Neden Java Programlama Platformdan bağımsızdır

Detaylı

Ekran 1 : Font Komutları Dosyası ekranı

Ekran 1 : Font Komutları Dosyası ekranı 27 Ekim 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : ETASQLFORM DĐZAYNLARDA FARKLI FONT LU YAZI TĐPĐ KULLANIMI ETASQL Doküman Düzenleyicisi olan ETASQLFORM.EXE ile Fatura, Sipariş,

Detaylı

WEB TASARIMI. Đnternet Nedir?

WEB TASARIMI. Đnternet Nedir? ĐÇĐNDEKĐLER İÇİNDEKİLER... 1 WEB TASARIMI... 2 İnternet Nedir?... 2 HTML (Hypertext Markup Language)... 4 (Hareketli Metin İşaretleme Dili)... 4 KLASÖR VE DOSYA İSİMLERİNDE... 5 STANDART TAKILAR... 5

Detaylı

2. HTML Temel Etiketleri

2. HTML Temel Etiketleri 2. HTML Temel Etiketleri Bu bölümü bitirdiğinizde, HTML ve etiket kavramlarının ne olduğunu, HTML komut yapısını, Örnek bir HTML dosyasının nasıl oluşturulduğunu, Temel HTML etiketlerinin neler olduğunu,

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR Bilgisayar Destekli Tasarım Nedir? CAD (Computer Aided Design) Bütün mühendislik alanlarında olduğu gibi makine mühendislerinin

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 1 MİCROSOFT EXCEL Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE FİZİKTE PROGRAMLAMA DERSLERİ İÇİN MATLAB ÇALIŞMA NOTLARI. Mehmet ÖZKAN

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE FİZİKTE PROGRAMLAMA DERSLERİ İÇİN MATLAB ÇALIŞMA NOTLARI. Mehmet ÖZKAN BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE FİZİKTE PROGRAMLAMA DERSLERİ İÇİN MATLAB ÇALIŞMA NOTLARI Mehmet ÖZKAN input:bu komut kullanıcıdan veri girişi istiğinde kullanılır. Etkin ve etkileşimli bir program yazımında

Detaylı

3. Metin ve Görünüm Etiketleri

3. Metin ve Görünüm Etiketleri 3. Metin ve Görünüm Etiketleri Bu bölümü bitirdiğinizde, Metin biçimlendirme etiketlerinin neler olduğunu ve nasıl kullanıldığını, Yatay çizginin nasıl çizildiğini ve özelliklerinin neler olduğunu, Satır

Detaylı

Java da. ve AWT ve SWING Kütüphaneleri. BBS-515 Nesneye Yönelik Programlama. Ders #8 (9 Aralık 2009)

Java da. ve AWT ve SWING Kütüphaneleri. BBS-515 Nesneye Yönelik Programlama. Ders #8 (9 Aralık 2009) Java da Applet ler ler (...devam) ve AWT ve SWING Kütüphaneleri BBS-515 Nesneye Yönelik Programlama Ders #8 (9 Aralık 2009) İçerikç Geçen ders: Java da İstemci Tarafı Uygulamalar ( Applets ) Örnekler Bu

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF 1. DÖNEM VERİ YAPILARI DERSİ LABORATUAR ÖDEVİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF 1. DÖNEM VERİ YAPILARI DERSİ LABORATUAR ÖDEVİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF 1. DÖNEM VERİ YAPILARI DERSİ LABORATUAR ÖDEVİ AD SOYAD: TESLİM TARİHİ: OKUL NO: TESLİM SÜRESİ: 1 hafta ÖDEV NO: 4 1 Kısaca

Detaylı

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1 Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme BATML İnternet Programcılığı 1 Bazı web sitelerinde sayfalar arasında bilgi veya değişken göndermek gerekebilir. Gönderilen bu bilgi kullanıcı adı ve şifre

Detaylı

Görsel Programlama DERS 08. Görsel Programlama - Ders08/ 1

Görsel Programlama DERS 08. Görsel Programlama - Ders08/ 1 Görsel Programlama DERS 08 Görsel Programlama - Ders08/ 1 Java da Olay Yönetimi (Event Handling) Program çalışırken kullanıcı tarafından gerçekleştirilen tüm hareketlere olay(event) denilir. Kullanıcının

Detaylı

Docmage.exe dosyasını çalıştırılır ve karşımıza Şekil-1 deki ekran gelecektir.

Docmage.exe dosyasını çalıştırılır ve karşımıza Şekil-1 deki ekran gelecektir. 22 Haziran 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Etiket Yazdırma ETĐKET YAZDIRMA MODÜLÜNDE DOCMAGE DĐZAYNI (BARKOD) Doküman sihirbazı DocMage den görsel açıdan zengin form

Detaylı

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1.1. Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar Excel, Microsoft firması tarafından yazılmış elektronik hesaplama, tablolama ve grafik programıdır. Excel de çalışılan

Detaylı

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Bir algoritma, herhangi bir programlama dili (C, C++, Pascal, Visual Basic, Java gibi) ile kodlandığında program haline gelir. Algoritmada yer alan

Detaylı

MPLAB IDE ve ISIS ile ASSEMBLY DİLİNDE UYGULAMA GELİŞTİRMEK

MPLAB IDE ve ISIS ile ASSEMBLY DİLİNDE UYGULAMA GELİŞTİRMEK MPLAB IDE ve ISIS ile ASSEMBLY DİLİNDE UYGULAMA GELİŞTİRMEK 1.1 Programın Başlatılması 1.2 Yeni Proje Oluşturma 1.3 MCU Seçimi Yrd.Doç.Dr.Bülent Çobanoğlu 1.4 MCU Programlama Dil Seçimi 1.5 Proje İsmi

Detaylı

AMACSEO TEMASI KULLANIM KILAVUZU. AmacSeo temasının Amacdizayn.com tarafından hazırlanmış kullanım kılavuzudur. 1

AMACSEO TEMASI KULLANIM KILAVUZU. AmacSeo temasının Amacdizayn.com tarafından hazırlanmış kullanım kılavuzudur. 1 AMACSEO TEMASI KULLANIM KILAVUZU AmacSeo temasının Amacdizayn.com tarafından hazırlanmış kullanım kılavuzudur. 1 TEMANIN ÖZELLİKLERİ - Wordpress 3.1.1 sürümü için hazırlanmıştır. - Basit kontrol paneli

Detaylı

Proje 1. Arayüz Tasarımı

Proje 1. Arayüz Tasarımı Proje 1. Arayüz Tasarımı 1. Yeni bir android projesi oluşturalım. Proje ismi: ArayuzTasarimi ve aktivity adı: ArayuzTasarimi olarak yazalım. 2. Projejiyi oluşturduktan sonra bize hazır olarak gelen dosyalar:

Detaylı

Java C.Thomas Wu 2004b kitabından Türkçeleştirilerek ve örneklendirilerek hazırlanmıştır.

Java C.Thomas Wu 2004b kitabından Türkçeleştirilerek ve örneklendirilerek hazırlanmıştır. Ders İçeriği An introduction to Object-oriented programming with Java Third Edition Update Java C.Thomas Wu 2004b kitabından Türkçeleştirilerek ve örneklendirilerek hazırlanmıştır. Nesneye Yönelik Öğr.

Detaylı

www.mekatroncnc.com.tr

www.mekatroncnc.com.tr Sayfa 1 Sayfa 2 Sayfa 3 MACH3 PROGRAMI KULLANMA KLAVUZU 1. ADIM: İlk olarak MACH3 MILL programı içerisine giriyoruz ve alttaki ekran karşımıza geliyor.(reset butonun yeşil yanmasına dikkat ediyoruz ve

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Servlet Üst Düzey Programlama-ders01/ 1 Servlet Nedir? Web sayfaları ilk başlarda durağan bir yapıya sahipti ve kullanıcıdan bilgi alarak işlemler yapmıyordu. Zamanın geçmesiyle kullanıcıya

Detaylı

Yazılım Nedir? 2. Yazılımın Tarihçesi 3. Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5. Yazılımın Önemi 6

Yazılım Nedir? 2. Yazılımın Tarihçesi 3. Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5. Yazılımın Önemi 6 ix Yazılım Nedir? 2 Yazılımın Tarihçesi 3 Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5 Yazılımın Önemi 6 Yazılımcı (Programcı) Kimdir? 8 Yazılımcı Olmak 9 Adım Adım Yazılımcılık 9 Uzman

Detaylı

sayfa Başlığı Bu benim ilk sayfam bu metin koyu

<html> <head> <title>sayfa Başlığı</title> </head> <body> Bu benim ilk sayfam <b>bu metin koyu</b> </body> </html> HTML'e Giriş 1. HTML dosyası nedir? HTML'in açılımı Hyper Text Markup Language (Bunun tam Türkçe'si bulunmamakla beraber "çok yere açılan metin" denebilir. Bir HTML dosyası bir text dosyası olmakla beraber

Detaylı

Aşağıdaki örnekte, aynı düzen tablosu ve hücreleri içerikle birlikte gösterilmektedir.

Aşağıdaki örnekte, aynı düzen tablosu ve hücreleri içerikle birlikte gösterilmektedir. 12 DÜZEN TABLOLARI Microsoft Office FrontPage 2003 programında düzen tabloları ve hücrelerini kullanarak, profesyonel görünümlü Web sayfası düzenleri oluşturabilirsiniz. Düzen tablosu, sayfa düzeni için

Detaylı

Soket, bir sunucu programı ve bir veya birden çok istemci programı arasında çift yönlü iletişim kuran bir yazılım uç noktasıdır.

Soket, bir sunucu programı ve bir veya birden çok istemci programı arasında çift yönlü iletişim kuran bir yazılım uç noktasıdır. Bölüm 24 Java Ağ Uygulamaları 24.1 Java Soket Programlama Soket, bir sunucu programı ve bir veya birden çok istemci programı arasında çift yönlü iletişim kuran bir yazılım uç noktasıdır. Sunucu programı

Detaylı

Fonksiyonlar (Altprogram)

Fonksiyonlar (Altprogram) Fonksiyonlar (Altprogram) C Programlama Dili fonksiyon olarak adlandırılan alt programların birleştirilmesi kavramına dayanır. Bir C programı bir ya da daha çok fonksiyonun bir araya gelmesi ile oluşur.

Detaylı

4.1. Grafik Sihirbazını kullanarak grafik oluşturma

4.1. Grafik Sihirbazını kullanarak grafik oluşturma BÖLÜM14 4. EXCEL DE GRAFİK Excel programının en üstün özelliklerinden bir diğeri de grafik çizim özelliğinin mükemmel olmasıdır. Excel grafik işlemleri için kullanıcıya çok geniş seçenekler sunar. Excel

Detaylı

Arayüz Geliştirme Dokümantasyonu

Arayüz Geliştirme Dokümantasyonu Arayüz Geliştirme Dokümantasyonu Proje: İş: Müşteri: Nosab Web Sitesi Arayüz Geliştirme Aeronorm Index 1. Sayfalar 2. Renk Paleti 3. Tipografi 4. Kutu Modeli 5. Bileşenler 6. Kod ve Sayfa Yapısı 7. Responsive

Detaylı

Matematiksel Operatörler

Matematiksel Operatörler Matematiksel Operatörler Genel olarak matematiksel işlemlerde kullanılan operatörlerdir. Operatör Anlamı Açıklama ^ Üs Alma C^3 Matematikdeki üs operatörüdür. Verilen ilk sayının ikinci sayı kadar kuvvetini

Detaylı

1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız.

1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız. 1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız. [10 puan] int param = 30; int result = 300; if (param > 45) result

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VERİTABANLARINA KAMPÜS DIŞINDAN ERİŞİM REHBERİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VERİTABANLARINA KAMPÜS DIŞINDAN ERİŞİM REHBERİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VERİTABANLARINA KAMPÜS DIŞINDAN ERİŞİM REHBERİ Batman Üniversitesi Kütüphanesi veritabanlarına kampüs dışından erişebilmek için Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Detaylı

MENÜLER. 1. Giriş (Login) Menüsü

MENÜLER. 1. Giriş (Login) Menüsü MENÜLER 1. Giriş (Login) Menüsü Citizen...:Giriş iletişim penceresini açar. Tourist...: Turist olarak giriş yapmanızı sağlayan hoşgeldiniz iletişim penceresini açar. Turistik erişimin devre dışı bırakıldığı

Detaylı

görüntüleyebilirsiniz. HTML, programlama dilleri bir programlama mantığı taşımadığından öğrenilmesi gayet kolay bir dildir.

görüntüleyebilirsiniz. HTML, programlama dilleri bir programlama mantığı taşımadığından öğrenilmesi gayet kolay bir dildir. 1. HTML NEDİR? HTML (HyperText Markup Language / Hareketli-Metin İşaretleme Dili)basitçe, browserlarla görebileceğimiz, internet dökümanları oluşturmaya yarayan bir çeşit dildir. Örneğin okuduğunuz bu

Detaylı

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? Microsoft Office Paketi ile birlikte kullanıcıya sunulan Powerpoint Programı, etkileşimli sunular (Presentation) hazırlamaya yarayan metin tabanlı

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 EXCEL DE GRAFİK UYGULAMA GRAFİKLER Grafikler, çok sayıda verinin ve farklı veri serileri arasındaki ilişkinin anlaşılmasını

Detaylı

2000 de Programlarla Çalışmalar

2000 de Programlarla Çalışmalar Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar 24 3 Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar Programları Başlatmak Programları başlat menüsünü kullanarak, başlatmak istediğiniz programın simgesini çift tıklayarak

Detaylı

New Project. User guide

New Project. User guide New Project User guide Table of Contents New Project... 3 Katman Yöneticisi... 4 Katman Yöneticisi Araçları... 6 Katman İşlemleri... 8 Katman Görünümü... 9 Katman Ekleme... 10 Aktif Katman Yapma... 12

Detaylı

Teknik Resim Çıkartılması

Teknik Resim Çıkartılması Teknik Resim Çıkartılması Open komutuna tıklayarak daha önce çizmiş olduğumuz D2-Revolved Feature isimli part dosyamızı açalım. New komutuna tıklayarak yeni bir Drawing dokümanı oluşturalım. Karşımıza

Detaylı

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma:

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma: EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ 1 Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma 2 Web Sayfasına Yeni Element Ekleme Ve Özelliklerini Belirleme Değişiklik Yapma 3 Web Sayfası Tasarımını

Detaylı

Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir.

Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir. Sayfa numarası ekleme: Ekle menüsünden sayfa numaraları seçeneğine tıklandığında Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir. Tarih ve saat ekleme: Ekle menüsünden Tarih

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 11-14 May. 2014 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları

Detaylı

5. Tablo İşlemleri. Bu bölümü bitirdiğinizde,

5. Tablo İşlemleri. Bu bölümü bitirdiğinizde, 5. Tablo İşlemleri Bu bölümü bitirdiğinizde, Tablonun nasıl oluşturulduğunu, Satır ve hücrelerin ne olduğunu ve nasıl oluşturulduğunu, Tablonun ve hücrelerin nasıl hizalandığını, Satır veya sütunların

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ

7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 7 7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ 7.1. Belgeye Resim Eklemek Word programı; belgelere kendi içindeki resim galerisinde bulunan resimleri veya başka programlarda düzenlenmiş resimleri

Detaylı

2. SCADA PROGRAMI. TEOS' un size sunduğu bir çok hizmet içerisinde en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz:

2. SCADA PROGRAMI. TEOS' un size sunduğu bir çok hizmet içerisinde en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz: 2. SCADA PROGRAMI Bu bölümde ülkemizde sıklıkla kullanılmaya başlayan, ülkemiz mühendislerince geliştirilmiş bir scada yazılım programı olan TEOS SCADA programı hakkında bilgiler vereceğiz. TEOS SCADA

Detaylı

Burak Kıymaz 13.10.2015 JAVA FX

Burak Kıymaz 13.10.2015 JAVA FX JavaFx neden çıktı? JAVA FX Eskiden desktop için swing kullanılırdı fakat pek iyi değildi. Javafx bu konuda css kullanmaya da izin verdiği için daha iyi bulundu. xml veriyi biçimlendirmek için kullanılan

Detaylı

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 4. Aşama

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 4. Aşama SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 4. Aşama Akıllı Mürekkep uygulamaları:bu uygulamalar SMART Board fonksiyonlarıyla entegre bir şekilde çalışır.klavye kullanarak yapabildiğiniz uygulamaları interaktif tahtanız

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Hesap Tabloları(Excel 2007) HAFTA 1 1. Hesap Tablolarına Giriş 1.1. Hesap tablosu tanımı, kullanım amacı ve yerleri 1.2. MS Excel Uygulamasına giriş

Detaylı

Görsel Programlama (Visual Programming) 2.Hafta

Görsel Programlama (Visual Programming) 2.Hafta Muhammer İLKUÇAR, MAKÜ-2015 BURDUR Görsel Programlama (Visual Programming) 2.Hafta 2014-2015 Bahar Dönemi CLASS YAPISI 1 Muhammer İLKUÇAR, MAKÜ-2011 BURDUR Class - Obje Nesne (Nesne tabanlı programlama)

Detaylı

DİŞLİ ÇARK ÇİZİMİ: 1. Adım Uzunlukları diş üstü dairesi çapından biraz büyük olacak şekilde bir yatay ve bir düşey çizgi çizilir.

DİŞLİ ÇARK ÇİZİMİ: 1. Adım Uzunlukları diş üstü dairesi çapından biraz büyük olacak şekilde bir yatay ve bir düşey çizgi çizilir. DİŞLİ ÇARK ÇİZİMİ: Bir dişli çarkın çizilebilmesi için gerekli boyutların tanımlaması gerekir. Yandaki şekilde gösterilen boyutların hesaplanması için gerekli formüller aşağıda belirtilmiştir. Do= Bölüm

Detaylı

UYGULAMALAR. İkinci liste kutusu (List 2) Birinci liste Kutusu (List 1) Metin Kutusu

UYGULAMALAR. İkinci liste kutusu (List 2) Birinci liste Kutusu (List 1) Metin Kutusu UYGULAMALAR Uygulama 1:Komut butonu, metin kutusu ve liste kutusu kullanarak bir program oluşturacağız. Programda, bir metin kutusuna girilen sayılardan pozitif olanlar bir listeye, negatif olanlar başka

Detaylı

Kodlama Paneli. Nazmiye Demirel Ortaokulu SCRATCH 2014-2015. Scratch bir grafik programlama dilidir.

Kodlama Paneli. Nazmiye Demirel Ortaokulu SCRATCH 2014-2015. Scratch bir grafik programlama dilidir. Scratch bir grafik programlama dilidir. Scracth ile resim, ses, müzik gibi çeşitli medya araçlarını bir araya getirebilir, kendi animasyonlarımızı, bilgisayar oyunlarımızı tasarlayabilir ya da interaktif

Detaylı

YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama

YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 BÖLÜM - 1 GUI Nesneleri ve Visual Studio IDE Kullanımı

Detaylı

UFRS ANALİZ DOKÜMANI

UFRS ANALİZ DOKÜMANI UFRS ANALİZ DOKÜMANI Versiyon 7.0.7 MatriksMatriksMatriksMatriksMa 25.10.2013 triksmat Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. riksmatriksmatriksmatriksmatriksiksmatr iksmatriksmatriksmatriksmatriksmatriks İÇİNDEKİLER

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ CANLI DERSLER İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 2014 1 Değerli öğretim elemanları, Aşağıda, canlı ders olarak adlandırılan sanal sınıflarınızda dikkat

Detaylı

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET İnternet sunucu-istemci modeline göre çalışır. Fiziksel olarak bu sistem genelde isteği yapan bir bilgisayar (kullanıcı-client) ve bu isteği karşılayan özel bir bilgisayar

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

Start : Bu method init methodundan hemen sonra çalışır ve applet dosyası yürütülmeye başladığında çalışmaya başlar.

Start : Bu method init methodundan hemen sonra çalışır ve applet dosyası yürütülmeye başladığında çalışmaya başlar. Applet Nedir? Appletlerin temel özellikleri ve kısıtlamalarının aşılması Applet Nedir? Applet Web Sayfaları üzerinde yayınlabilen class dosyalarıdır. Bir applet mutlaka Apllet sınıfının alt sınıfı olmalıdır.

Detaylı

Java Programlama Örnekleri. Doç. Dr. Aybars UĞUR

Java Programlama Örnekleri. Doç. Dr. Aybars UĞUR Java Programlama Örnekleri Doç. Dr. Aybars UĞUR Basit Bir Java Programı // Ekrana, Merhaba yazdıran Java Programı // Ornek1.java public class Ornek1 System.out.println("Merhaba"); 2 Programın yazılması

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi. K12Net Veli Yardım Kılavuzu

VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi. K12Net Veli Yardım Kılavuzu VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi KNet Veli Yardım Kılavuzu KNet e Erişim KNet Erişim Bilgilerini Güncelleme KNet te Öğrenci Bilgilerini Görüntüleme KNet Ekran Ara Yüzünü Özelleştirme KNet te

Detaylı

Frame Çerçeveler Web sayfasını birden fazla html sayfa ile oluşturmaya imkan tanır. html örnekler\örnek17.html. örnek17.html

Frame Çerçeveler Web sayfasını birden fazla html sayfa ile oluşturmaya imkan tanır. html örnekler\örnek17.html. örnek17.html HTML Ders 7 Frame Çerçeveler Web sayfasını birden fazla html sayfa ile oluşturmaya imkan tanır. html örnekler\örnek17.html örnek17.html htm1.html htm1.html ... Çerçeve oluşturmada

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com HTML-2 Tablolar Tablolar sayfaları satırlara ve sütunlara bölmek yada metin veya grafiklerin sayfada istediğimiz yerde durmasını sağlamak için kullanabileceğimiz en önemli elemanlardır. Tablolar satır

Detaylı

POWER POINT SUNU PROGRAMI

POWER POINT SUNU PROGRAMI POWER POINT SUNU PROGRAMI Power Point bir Sunu (Slayt) programıdır. MS-Office uygulamasıdır ve Office CD sinden yüklenir. Programı çalıştırabilmek için; Başlat/Programlar/Microsoft Office/Microsoft Office

Detaylı

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU 1 1. Sisteme Giriş Nokta Üniversite Otomasyonu sistemini kullanabilmek için öncelikle Windows işletim sisteminde bulunan

Detaylı

MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI

MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI 1) Aşağıdaki birimlerden hangisi ile bilgisayara veri girişi yapılabilir? A) Monitör C) Klavye B) Yazıcı D) Çizici 8) Aşağıdakilerden hangisi onay tuşudur? A) Enter

Detaylı

İnternet,artık hayatımızın önemli bir parçası. Her gün interneti programlar aracılığı ile ya da internet siteleri aracılığı ile kullanıyoruz.

İnternet,artık hayatımızın önemli bir parçası. Her gün interneti programlar aracılığı ile ya da internet siteleri aracılığı ile kullanıyoruz. Mahmut BORA KARAKUŞ İnternet,artık hayatımızın önemli bir parçası. Her gün interneti programlar aracılığı ile ya da internet siteleri aracılığı ile kullanıyoruz. Peki internet nasıl çalışıyor ve internet

Detaylı

Microsoft Excel 1.BÖLÜM

Microsoft Excel 1.BÖLÜM Microsoft Excel 1.BÖLÜM Dersin Amacı İş hayatını ve günlük yaşamı kolaylaştırmada yardımcı olan işlem tabloları hakkında bilgi vermek. Bu işlem tablolarından en yaygın olarak kullanılan Excel programını,

Detaylı