ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ -İdarenin vereceği projelerde idarenin yazılı veya sözlü izni alınmadan hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. -Proje ve şartnamelerin ekleri olarak verilen tip detaylara işin devamı süresince aynen uyulacaktır. -Yüklenici projeleri kanun, tüzük, yönetmelik, yürürlükteki standartlar, imalat ve montaj tekniği vs. gibi kriterleri dikkate alarak inceleyecek ve zorunlu ve faydalı bulacağı bütün tadilatı bir öneri raporuyla idareye yazıyla bildirecektir. Gerekirse tadilat projesini çizerek idareye sunacaktır. -Yüklenici her çeşit projenin hazırlanmasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Elektrik Mühendisliği proje düzenleme esaslarına ve elektrik iç tesisat yönetmeliğine ve binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğine uymak zorundadır. -Malzemeler için önce Türk Standartları, daha sonra idarece kabul edilecek milletlerarası standartlar esas alınacaktır. -Bu şartnamede veya birim fiyat tariflerinde belirtilmemiş olsa dahi yürürlüğe girmiş Türk Standardı bulunan malzemeler, denemeler, imalat usulleri ve benzeri hususlar bu standartlara uygun olacaktır. -Bütün malzemeler şartnameler ve projesinde belirtilen hususlara uygun olacaktır. -Şartnamelerde özellikleri belirtilen malzemelerden yeterli miktarı kadarı piyasalarda bulunamadığı takdirde, bundan daha iyi özelliklerde ve kapasitede olan ve yerine kullanılabilir bir malzemeyi idarenin yazılı iznini alarak monte edecek ve bunun için idareden ilave bir bedel talep etmeyecektir. -Kısmi bir sistemin montajı veya mevcut sisteme adaptasyonu için çalışan bir sistemi durdurmak gerekiyorsa, durdurma süresi de belirtilmek kaydıyla idareye en az beş gün önceden haber verilecek ve idareden yazılı izin alınacaktır. -Bütün cihazlar işletmeye devredilmeden önce tamamen temizlenmiş olacak ve sistemlerin her türlü ayarları yapılmış, proje ve şartnamelerde belirtilmiş olan fonksiyonlarını tam olarak yerine getirir vaziyette teslim edecektir. -Yüklenici projelerde ve şartnamelerde ve birim fiyat tariflerinde belirtilen hususların kanunlara, yönetmeliklere, mecburi standartlara veya mahalli şartlara,usul ve kurallara uygun olduğunu tahkik edecektir. Eğer uygun olmayan herhangi bir husus mevcutsa idareyi yazılı olarak uyaracaktır. -Yüklenici, geçici kabule kadar monte ettiği bütün tesisat malzeme ve cihazların bakımını yapmakla mükelleftir. İdare gerekirse sigorta yapılmasını talep edebilecek, bunun için yükleniciye herhangi bir isim altında hiçbir bedel ödenmeyecektir.

2 -Telefon santrali, yangın ihbar santrali, asansör, elektrojen grubu vb. gibi imalat için, geçici kabulden evvel imalatçı firma ile yüklenici, aylık periyodik bakım sözleşmesi imzalayacak ve sözleşmenin bir suretini idareye verecektir. Sözleşme süresi kesin kabul ile sona erecektir. Bunun için yüklenici idareden ayrıca bir ücret istemeyecektir. -Yüklenici gerek belediyeler, gerekse diğer kuruluşlardan alınacak izin veya ruhsatnameler için gerekli ödemeleri, denemeleri, çalışmaları ve işlemleri yapmak ve işi devam ettirmek zorundadır. Bu masraflar genel masraflardan sayılacak ve yükleniciye bunlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. -Elektrik tesisatında kullanılan tüm malzemelerin aşağıda belirtilen ve halen yürürlükte olan standartlara uygunlukları belgeleriyle kanıtlanacak ve belgeler idareye sunulacaktır. İdarenin seçmesi için en az 3 ayrı marka ürün numunesi idareye sunulacaktır. İdarenin seçimi gerçekleşmeden ürün şantiyeye getirilmeyecektir. Ayrıca kalite belgesine sahip ürünlerin üzerinde mutlaka damga aranacaktır. Örneğin TSE ye uygunluk belgesi varsa ürünün üzerinde TSE yi ifade eden damga basılmış olacaktır. Bu şartlara uymayan malzemeler şantiyeye sokulmayacaktır. - Elektrik odalarında pano önlerine izole halı serilecek, cihazlarla ilgili her türlü kullanma talimatı ve uyarı levhaları temin edilerek idarenin onaylayacağı yerlere asılacaktır, bunlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. İMALATIN ADI : ÖNDEN KAPAKLI PANO Birim fiyat tariflerine uygun olacaktır. Ayrıca prensip resmi verilen projesine uygun olacaktır. Tüm izolatör ve 3 faz, nötr ve toprak baraları dahildir. Bara - TMŞ şalter arası bağlantıları baralarla yapılacak ve her bara ayrı renklerde boyanacaktır. Ölçü aletleri sinyal lambaları, pako şalterler vs. gibi cihazların bağlantıları yapılmış olacak ve pano yerine çelik dübellerle monte edilecektir. Ön kapak açıldığında şalterlere ve sigortalara kolaylıkla ve tehlikesizce müdahale edilebilecektir. Tüm şalterler etiketlenebilecektir. Ön kapak kilitlenebilir olacaktır. Pano üzerindeki şalter, sigorta, ölçü aleti, sinyal lambası vs.gibi elemanlar pano maliyetine dahil değildir. Pano TSE kalite belgeli olacaktır. İMALATIN ADI :KABLO TAVALARI, GENEL ŞARTLAR: A. Kablo tavaları belirtilen tipte, ebatta ve standart sınıfında olacak ve imalatçı tarafından önerilen kapakları, bariyer şeritleri, asma ve bağlantı parçaları, kanal adaptörleri, tutturma aygıtları, salmastraları ve uçları gerekli ve belirtilen şekilde tamam olarak tedarik edilecektir. B. Kablo tavası ürünlerinin yuvarlatılmış kenarları ve düzgün yüzeyleri olacaktır. C. Delikli tip tavalar, ağır işe uygun, imalattan sonra sıcak daldırmalı galvanizlenmiş, ağır ölçek delikli çelik levha şeklinde, minimum 1.5 mm kalınlığında, yanları 40 mm den daha derin olmayacak yapıda ve çizimlerde gösterildiği gibi olacaktır. Bağlantı parçaları tepsilerle aynı malzemeden olacaktır. Çizimlerde gösterilen yerlerdeki kapaklar

3 minimum 1.0 mm kalınlığında galvanize çelik levha şeklinde, tutturmalı tipte olacak ve tepsi ile sağlam bir bütünlük oluşturacaktır. D. Merdiven tipi tepsiler ağır işe uygun, imalattan sonra sıcak daldırmalı galvanizlenmiş, minimum 1.5 mm yumuşak karbon çeliğinden imal edilmiş olacaktır. Merdiven yanı kanalları minimum 100 x 35 mm ve burulma sağlamlığı için takviye eklentileri ile kuvvetlendirilmiş olacaktır. Merdiven basamakları kablo kroşeleri ya da bağlantıları ve kanal kelepçelerini alabilmesi için delikler ihtiva edecektir. Merdiven basamakları merkezler arasından 333 mm de yerleşik olacak şekilde minimum 30 x 25 mm kanallar şeklinde olacaktır. E. Aksi belirtilmedikçe, metal tavaları, üniteleri herhangi bir noktada tam kablo yükünün 90 kg üzerindeki konsantre yüklerde destekleyebilecek şekilde birleştirmek için ek levhalar, cıvatalar, somunlar ve pulları tamam olacak şekilde tedarik edilecektir. F. Belirtilen yerlerde kablo tavası kapaklarını kablo tavasına uyan metal ve finişten imal edilmiş olarak tedarik edilecektir. G. Ekleme Parçalar dahil olacak şekilde, kablo tavası desteklerini ve birleştiricilerini, kablo tavası imalatçısı tarafından belirtilen ve önerilen şekilde tedarik edilecektir. H. Çelik Galvanizleme: imalattan sonra uygulanacak olan ilgili Türk Standartlarına uygun olacaktır. I. Ebatlar: tepsiler ve merdivenler standart metrik ebatlarda, 200, 300, 400, 500 ve 600 mm genişliğinde ve en azından 2.00 m uzunluğunda kesitler şeklinde olacaktır. Tepsi ya da merdivenin ebadı Yönetmeliklere uygun olarak ve/veya Çizimlerde gösterilen şekilde kabloların sayısı ve ebadı tarafından belirlenecektir. Tepsi ya da merdivenin içinde bulunan kabloları desteklemeye yetecek mukavemeti ve sağlamlığı olacaktır. Tam yük kapasitesi altında destekler arasındaki sapma 1/350 yi geçmeyecektir. J Topraklama Bağlayıcısı: plastik kaplamalı tavalar ya da merdivenler için, ilgili kısımlardaki her bağlantıda topraklama bağlayıcısı kullanılacaktır. 2- MALZEMELER VE FİNİŞLER: A. Kablo tavaları, Bağlantı Parçaları ve Aksesuarlar: çelik, imalattan sonra sıcak daldırmalı galvanizlenmiş. 3- KABLO TAVASI AKSESUARLARI: A. Kapaklar: kablo tavaları ile aynı malzeme ve finişten havalandırmalı başlık tipi

4 4- DESTEKLER VE BAĞLAYICILAR: A. Kablo tavası destekleri ek parçaları ve bağlayıcıları kablo tavası imalatçısı tarafından önerilen şekilde olacaktır. B. Cıvata ve vidalar kadmiyum kaplanmış ya da elektrolitik olarak galvanizlenmiş olacaktır. 5- KONSOLLAR İÇİN ANKRAJLAR: A. Kablo tavası desteklerini bina yapısına birleştirmek için olan tutturucular aşağıda belirtilen özellikleri taşıyacaktır: B. Genişletme Tespitleyicileri: Karbon çeliğinden kama ya da gömlek tipi. C. Mafsal Pimleri: tümü çelik yay kafalı tipte. D. Darbe İtmeli Yivli Saptamalar: belirtilen hizmet için özel olarak tasarlanmış, ısı ile işleme tabi tutulmuş çelik. 6- YANGIN DURDURMA: A. Genel: malzemeler takıldıkları bariyerlerle uyumlu yangın özdeğerleri için onaylanmış olacaklardır. B. Genel: malzemeler takıldıkları bariyerlerle uyumu yangın özdeğerleri için İmalatçı tarafından etiketlenecektir. C. Gömlekler: galvanize çelik boru gömlekleri. Belirtilen ebatlarda ya da kurulacak olan kablo ve kablo grubu için gereken minimum ebatlarda olacaktır. D. Sızdırmazlık Bağlantı Parçaları: kabloları gömlekler ya da çift borulu gömlekler içinde sızdırmaz yapmak için uygun. 7- UYGULAMA KABLO TAVASI SİSTEMLERİNİN TESİSİ: A. Kablo tavalarını ekipman imalatçısının yazılı talimatlarına uygun olarak tesis edilecektir. B. Kablo tavasındaki çapakları ve keskin kenarları giderilecektir. C. Desteklerin seçilmesi ve montajı için imalatçının önerilerine uyulacaktır. D. Yapıya olan ankrajlar dahil olacak şekilde, her desteğin mukavemeti, mevcut ve gelecekteki yüklerin en az dört olan emniyet faktörü ile çarpımı ya da hesaplanan yükün 90 kg (200 Ib)

5 fazlasından hangisi büyük ise o miktarı taşımaya yeterli olacaktır. Konsolların arası 1.5 m yi geçmeyecektir. E. Konsolların montajı kablo tavası imalatçısının yazılı talimatları ve önerilerine uygun olarak yapılacaktır. F. Tutturucu Konsollar: aksi belirtilmedikçe, kablo tavası konsollarını bina yapısına sağlam bir şekilde sabitlenecektir. G. Isıl Çekme ve Genişleme: kablo tavalarına aşağıdaki uzunlukları geçmeyen noktalarda genişleme bağlayıcıları ekleyin: 1. Çelik Tepsi: 52.5 m (175 kadem). 2. Genişleme bağlayıcılarının aralıkları ve boşluk ayarları uygulanabilir olan onaylanmış standartlar için olan önerileri aşmayacaktır. H. Yön Değişiklikleri: kablo tavasındaki yön değişikliklerini standart kablo tavası bağlantı parçaları ile yapılacaktır. I. Tava erişimi için gerekli olan yerler dışında ve aksi belirtilmedikçe kablo tavalarıni boru hatlarının üzerine yerleştirilecektir. J. Yangın durdurma: kablo tavalarının, duvarlar, bölmeler, zeminler ve tavanlar dahil yangın ve duman bariyerlerine girdiği yerlerde, kablolar monte edildikten sonra giriş yerlerinde yangın durdurucular kurulacaktır. K. Çalışma Alanı: kablo tavalarını, kabloların kurulumu için erişime izin verecek yeterli alan bırakarak yapılacaktır. M. Bariyerler: kablo tavalarınin güç, iletişim ve veri gibi farklı sistemlerin ya da farklı izolasyon gerilim seviyelerinin ileticilerini taşıdığı yerlerde kullanılacak kablo tavalarını ayrılacaktır. Mutlak surette gerekli olan yerlerde, farklı sistemlerin kablolarını ya da farklı gerilimlerdeki kabloları aynı kablo tavasına kurmak için Mühendisin onayını alın ve yönetmeliklerin şartlarına ve imalatçının önerilerine uygun olarak, sistem kablolarını ayırmak için uygun metal izolasyon bariyerleri kullanın ve aralarında yeterli mesafe bırakılacaktır. İMALATIN ADI : SIVA ÜSTÜ VE SIVA ALTI SAC TABLOLAR Birim fiyat tariflerine ve prensip resimleri verilen projelerine uygun olacaktır. Tabloların içerisinde nötr ve toprak bağlantıları baralara yapılacaktır. Her faz ayrı renk kablo ile işlenecektir. Tablo kapakları mandallı kilitli olacaktır. Kapak ve gövde toprak kablosu ile ayrıca irtibatlandırılacaktır. Kablo girişleri rakorlu olacaktır. İç gömlek kullanılacak, gömlek kapalı iken sadece şalter ve sigortaların mandal ve gövdeleri gözükecek, bağlantı kabloları gözükmeyecektir. Tablolar TSE belgeli olacaktır.

6 İMALATIN ADI: AYDINLATMA ARMATÜRÜ KONSTRÜKSİYONU A. Genel : Armatürlerin üretimi ve de kablo bağlantılarının tamamlanması geçerlikteki yönetmelik ve nizamnamelere uyum içinde olacaktır. Üretim ve kablaj işlerinin tümü üreticinin üretim tesislerinde gerçekleştirilecektir. Teslim edilecek her armatür üzerinde üreticiye ilişkin bilgiler, üretim kalite denetim onay işareti ve de resmi kalite onay işareti yer alacaktır. B. Aydınlatma Armatürleri : Çizimlerde ve armatür detay formalarında gösterilen ve üreticinin standart üretim gamında yer almış türlerden olacak ya da bunların eşdeğeri olacaktır. C. Sacdan mamul mahfazalar : Sac malzemenin kalınlığı 0.5mm den ince olmayacak, şartname ve de geçerlikteki standart hükümlerinin öngördüğü hallerde daha kalın malzeme kullanılma durumu söz konusu olacaktır. D. Sacdan reflektörler : Bu malzeme türü 0.5mm den daha ince olamayacaktır. E. Alüminyum reflektörler : Aksi belirtilmediği sürece 0.3mm den ince olmayacaktır. F. İşçilik : Metal malzeme gönyesinde ve de kenarları düzeltilmiş, kaynak yapılmış olacak, yüzeyde çizikler ve yamuklar bulunmayacaktır. Yassı düzeyler, uygun kırımlar ve kenar bombeleri ile çarpılmaya karşı kuvvetlendirilmiş olacaktır. Yüzeylere uygulanacak son kat perdah işlemi sonunda tüm bozukluklar giderilmiş olacaktır. G. Paslanmaz özellikte metal iskelet: Demirden üretilmiş parçalar paslanmaya karşı önlem olarak fosfatlı solüsyon yöntemi ile koruma altına alınmış olacak ve bu koruma tabakasının üzerine de son kat boyadan önce bir kat koruyucu boya tabakası uygulanmış olacaktır. H. Işık yansıtmayan yüzeylerin kaplanması : Isıtma yöntemi ile sertleştirilmiş emay boya kullanılacaktır. Boyama işinde kullanılacak renkler mühendis tarafından kararlaştırılacak ya da seçilecektir. I. Işık yansıtıcı yüzeylerin kaplanması : Isıtma yöntemi ile sertleştirilmiş beyaz renkte emay boya kullanılacak ve yansıtma oranı değeri %85 den az olmayacaktır. Ayna özellikli yansıtıcı yüzeyler yüksek düzeyde perdahlanmış olacak bu bu tür parçalar anodize aluminyumdan üretilecektir. Bu tür yüzeylerin yansıtma oranı %97 den az olmayacaktır. J. Boya malzemesinin mekanik dayanıklılığı : Malzeme boyanıp ısıl işlemden de geçirildikten sonra 6mm lik bir yarı çapta burkulma uygulandığında çatlama, eğilme, yüzeyden ayrılma, kabarma gibi bozulmalar göstermeyecektir. K. K. Son katın mor ötesi ışınlara dayanıklılığı : Malzeme 72 saat süre boyunca 100mm uzaklıktan mor ötesi RS lambasından kaynaklanmakta olan ışınlara karşı bırakıldığında yüzey renginde bozukluk, sertleşme ve/ya da yamrulma göstermeyecek ve bu sınav sonunda yansıtma faktörü değerinde bir azalma gerçekleşmemiş olacaktır. L. Isıya dayanaklılık : Boyalar, yüzeyler, armatür içindeki teller ve de başkaca parçalar armatürün normal çalışması süresinde oluşacak sıcaklık düzeylerine dayanıklı olacak ve bu konu gerektiği gibi sertifikalandırılacaktır.

7 M. Armatür içi kablolar : Armatür içlerinde kullanılacak elektrik tellerinin kesiti 1.5mm2 den az olmayacak, ve yalıtım malzemesi 240V a dayanıklılık sağlayacaktır. Yalıtım malzemesi armatür içinde oluşacak sıcaklık düzeylerine karşı da dayanıklılık özelliklerine sahip olacaktır. Bağlantıların tümü vidalı tür yalıtımlı bağlantı bloklarında (klemens) sonlandırılmış olacaktır. N. Menteşeler : Görünür çerçeveleri ve de menteşeli hareket eder dağıtıcı yüzeyleri olan armatürlerde gizli menteşe ve de mandal türü kullanılacak, tesbit parçaları olarak da paslanmaz çelik klipsler kullanılacaktır. Bunlara benzer özellikte başkaca malzemenin kullanılması ön olur alınmış olmasına bağlı olacaktır. O. Askı ve ayarlama parçaları : Bu parçalar yatay, dikey ya da aksiyel biçimde askıya alınmış armatürlerde kullanılacak olup dikey ayarlama en az 25mm ye olanak vermelidir. Askı parçaları 12mm lik çelik boru malzemeden yapılmış olacak ve de son yüzey boya rengi, iliştirilecek tavan ya da zemin rengi ile aynı ya da mühendisin belirleyeceği renkle uyumlu olacaktır. P. Gömme Armatürler : Bu armatürler asma tavan yapılarında kullanılacak olup uygulandıkları panolarda bozulma ve/ya da eğilmelere neden olmayacaklardır. Alçı ya da beton tavanların söz konusu olduğu durumlarda alçı ya da beton uyumlama halkaları temin edilecektir. Q. Bakım ya da parça değişimi amacı ile armatür içine erişilmesi gerekli olduğunda bu işlem armatür mahfazasının sökülmesini gerektirmeyecek bir biçimde gerçekleştirilebilir olacaktır. R. Mercekler, dağıtıcılar, örtü parçaları ve de globlar: %100 yeni akrilik plastik malzemeden üretilmiş, ya da su beyazı renkte camdan olacaktır. 1. Plastik : Malzeme yaşlanma nedeni ile sararma ya da başka biçimde değişim oluşturmaya dayanıklı olacak, ısı ve mor ötesi radyasyonuna da dayanıklılık gösterecektir. 2. Mercek Kalınlığı : en az 3 mm olacaktır. S. Çıkış armatürleri (EXIT), merkezi akümülatör sisteminden beslenmedikleri durumda kendi içlerinde bulunduracakları ve hızlı/yavaş idame doldurucusu ile beslenen akümülatörlerden güç alacaklardır. Kullanılacak akümülatörler, sızdırmaz, bakım istemez nikel-kadmiyum türü olacak ve özel proje garantisi kapsamında bulunacaktır. Elektrik kesilmelerinde, kendi akümülatörleri ile en az 2(iki) saat besleme süreli olacaktır. İMALATIN ADI : YÖNLENDİRME ARMATÜRLERİ DKP saç gövdeli, elektrostatik toz boyalı, ışıklandırılmış alev almaz akrilik levhalı, ince kompakt yapılı, tavana kolay montaj aksesuarlı, Ni-Cd pilli, 60 dk veya 180 dk acilde çalışma süreli, sürekli ve acilde çalışabilme özellikli, acil aydınlatma özellikli, yeşil tonlu levha üzerinde beyaz insan, ok ve çıkış kapısı motifi bulunan, G5 duyu, 1x8W balastı, T16/1x8W fluoresan ampulü dahil, gömme tip fluoresan ampullü, 335x90 mm ebatlarında, CE standartlarına uygun olacaktır.

8 İMALATIN ADI: AYDINLATMA ANAHTARLARI A. Genel: hızlı açılıp hızlı kapanan, sessiz tip, kontakları gümüş bileşimden yapılmış, arka dayanıklı şekillendirilmiş kaide, belirtildiği gibi açma-kapama veya push-buton tip, tam yüke kadar çıkabilecek endüktif veya rezistif yükler için ve yandan bağlantı yapılacak şekilde dizayn edilmiş olacaktır. B. Türler: Projelerde gösterildiği şekilde normal, komütatör veya vaevien tek veya çift kutuplu. C. Genel aydınlatma anahtarı 10 A, 250 V açma-kapama çalıştırıcılı, beyaz levhaya sahip, tek modül mekanizmalı. D. İmpuls rölesi kontrolu için merkezi aydınlatma panosu: çoklu push-buton anahtar yapısı, denetlenen her devre (akım anahtarı) için anahtar kapalı (on) konumundayken çalışan ampül. Pano ve kutu çelik levhadan imal yapılar olacak, çelik çerçeveli şeffaf akrilik kapı, kapı kolu ve kilit. Pano koruması için IP 20, dahili kurulumlar için IEC standartlarına uygunluk. E. Etanş Anahtar: harici ve ıslak bölgelerde kurulum için 10 A, 250 V, Etanş levha, sentetik conta, Etanş çıkış kutusu, açık/kapalı göstergesi, IP 55 kutu içinde. F. Manuel motor anahtarı: kesirli tek fazlı motor ve ekipmanları için 2 (iki) kutuplu. 30 A, 600 V (a.c) nominal değerdeki motor ve endüktif yükleri kesebilecek, düğme çalıştırıcılı, kontakların açık/kapalı konumlarına göre göstergeli. İMALATIN ADI: PRİZLER - GENEL A. Genel: enjeksiyonla şekillendirilmiş plastik kaideli, kendinden ayarlı, kalıcı hasarı engelleyici, genişlemeyen kontaklı, yandan bağlantı için ayarlanmış ve terminalleri en az 3 (üç) paralel bağlantılı devre kablosu kabul eden prizleri tedarik edilecektir. B. Türler: IEC, ISO-9001 standardına ve CE normlarına uygun prizler kullanılacaktır. C. Etanş 3 fazlı prizler: tek çıkışlı, 3 P+N+E, 3 faz, kutuplaştırılmış, 16 A, 380 V nominal değere sahip, sıçratmaya dayanıklı dökme metal ve yay dönüşlü kapaklı eşdeğer fişi ile birlikte. D. Patlamaya dayanıklı priz: dökme demir veya alüminyum alaşımından imal edilmiş 16 veya 20 A, 250 V nominal değere sahip sınıf I bölüm 1 NEC Ya da patlama tehlikesi bulunan bölgelerde kurulum için aleve dayanıklı (Exd) IEC. İMALATIN ADI : Aktif paratoner başlığı(ort.uyr.yolu: 60 mt) TS 622,ISO 9001,NFC ,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliği, Çalışma Bakanlığı parpat-57 iş sağlığı iş güvenliği tüzüğü ne uygun olarak tesis edilecektir. İş bitiminde topraklama direncinin standartlara uygun(max.2 ohm) değerde olduğu,

9 paratonerin orijinal test sertifikası ve paratoner bilgilerini içeren raporlarını ve tesis için alınması gereken ruhsatlar (AEK gibi)varsa bunları alarak İdareye sunacaktır. -koruma istenen bölgeden 1.5 m.yükseğe monte edilecektir. -kullanılacak bakır iletkenler %99.5 saflıkta elektrolitik bakır olacaktır. -topraklama direnci 5 ohm dan büyük ise bu değerin altına indirilinceye kadar topraklama çubuğu ilave edilerek bu şart sağlanacaktır. -toprak altındaki tüm bağlantılar termokaynak yapılacaktır. -kablo geçiş güzergahında topraklama yapılacaksa mesafe minimum 5 mt. olacaktır. -paratoner direği Ø80 mm galvanizli, 6,5mt.boy borudan olacaktır. Gereği kadar ek yapılacaktır. Çatıya özel kelepçeleriyle tutturulacaktır. -üç noktadan çatıya lente teli, lente gerdirme aparatı ve lente kazığı ile sabitlenecektir. -aktif paratoner ile test klemensi arası 2 ad 50 mm² som bakır iletkenle yatayda 0.75 mt, düşeyde 1.25 mt aralıklarla ve yüzeyin özelliğine göre özel kroşelerle montaj yapılacaktır. -her paratoner inişine ayrı, PVC kutulu ve bakır malzemeden olacaktır. -muhafaza borusu 3 mt Ø 20 mm boylu galvanizli boru olup içine 3.5 mt PVC boru geçirilerek boru ile iletken arasında izolasyon sağlanacaktır. Her iniş duvara özel kelepçelerle monte edilecektir. -en az 50 cm derinlikte toprağa kanal açılarak binadan ve duvarlardan en az 5ve 10 mt uzaklıklara topraklama çubukları çakılacaktır. Test klemensi ve topraklama çubukları arası 2x50 mm² som bakır olacaktır. -topraklama çubukları Ø 20 mm çapında ve 1.5 mt boyunda olacaktır. Çubuk ile bakır irtibatını sağlayan noktalarda termokaynak yapılacaktır. İMALATIN ADI : Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik Ø 20 mm çapında en az 1,5 m uzunluğunda elektrolitik bakırdan, toprağa çakılabilmesi için ucuna koni biçiminde bir başlığın vidalanabilir olacak, çubuk iki parçadan müteşekkil olacaksa irtibatın 4 cm boyunda diş açılabilir olacak, TSE kalite belgesine sahip olacaktır. ÖZEL-ELK-1 48 PORT SWİTCH (52 PORT KENAR ANAHTARI) 1. En az 48 adet 10/100/1000 portu ve bunlardan 4 adetinin yerine kullanılabilecek genişleme yuvaları bulunmalıdır.

10 2. Genişleme yuvalarına 1000BaseSX, 1000BaseLX, 1000BaseLH, 100BaseFX GBIC ler takılabilmelidir /100/1000BaseT portlar otomatik olarak MDI ve MDIX ayarlamasını yapabilmelidir. 4. En az 8000 MAC adres desteği olmalıdır. 5. En az 9000 byte büyüklüğünde yüksek boyutlu iletim birimi (Jumbo Frame) desteği bulunmalıdır. 6. Data iletim kapasitesi en az 71.4 Mpps olmalıdır 7. Anahtarlama kapasitesi en az 96 Gbps olmalıdır. 8. Latency (gecikme) degeri 5.4 mikrosaniyenin altında olmalıdır. 9. IEEE 802.3ad link aggregation (LACP) özelliği olmalıdır. Her birinde en az 8 port olabilen en az 24 adet LACP grup (trunk) desteklenmelidir. 10. IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree standardını desteklemelidir 11. Cihaz yığınlanabilr yapıda olmalıdır. Yığınlama durumunda tek bir IP adres ile uzaktan yönetim sağlanabilmelidir. 12. En az 16 adet anahtar yığınlanabilmelidir. 13. IEEE 802.1X port based network access control ve RADIUS desteği ile kullanıcı kimlik kontrolü yapılabilmelidir. Aynı port üzerinden iki kullanıcının kimlik kontrolü mümkün olmalıdır. 14. MAC bazlı ve WEB bazlı kimlik kontrolü mümkün olmalıdır. 15. Cihazın yönetiminde bağlantı aşamasındaki güvenlik için SSL, SSHv2 ve SNMPv3 desteği olmalıdır. 16. Cihazın yönetiminin güvenli ve şifreli yapılabilmesi için TACACS+ desteği olmalıdır. 17. Seçilen bir fiziksel portun diğer portlardan izole edilerek sadece uplink port ile haberleşmesi sağlanabilmelidir. 18. IEEE 802.3x flow control desteği olmalıdır 19. IEEE 802.1p trafik önceliklendirme desteği olmalıdır. 20. Birden fazla portun tek port üzerinden izlenebilmesi için port monitoring (mirror) özelliği olmalıdır. 21. IP Multicast trafiğin yönetimi için IGMPv3 desteği olmalıdır. 22. Cihazın komut satırı, telnet ve WEB üzerinden yönetim desteği olmalıdır. 23. Cihazın uzaktan izlenebilmesi ve raporlarının alınabilmesi için en az 4 grup RMON desteği olmalıdır.

11 24. Cihazın üzerinde konsol portu bulunmalıdır. 25. IEEE 802.1Q VLAN desteği olmalı, en az 64 adet sanal ağ tanımlanabilmelidir. 26. Yaratılan VLAN ların otomatik olarak öğrenilmesi ve dinamik olarak tanımlanmasını sağlayabilmelidir. 27. Network yönetim yazılımı ile birlikte teklif edilmelidir. 28. Cihazın üzerinde port durumlarını gösteren LED ler olmalıdır inch rack üzerine monte edilebilmelidir. Kabin montaj aparatları ile birlikte teklif verlmelidir. 30. Cihaz V voltaj seviyesinde çalışabilmelidir. Elektrik bağlantı kablosu ile birlikte teklif verilmelidir. 31. Güç kaynağı cihazın içinde olmalı, adaptör benzeri cihazlar kullanılmamalıdır. 32. Cihazın yaydığı ses seviyesi belirtilmelidir. 33. Ürün ömür boyu garantili olmalıdır. Garanti süresince oluşabilecek arızalarda onarım, güç kaynağı, modül gibi parça değişim veya ürün değişimi için herhangi bir ücret talep edilmeyecek şekilde teklif verilmelidir. 34. Anahtar yazılım güncellemeleri garanti süresi boyunca ücretsiz yapılabilecek şekilde teklif verilmelidir. ÖZEL-ELK-2 LX Modül SFP 1000 Base Uzun mesafeli fiber optik kablolar için LX tipi GBİC modulün Swich ve Omurgaya montajı, modül LC konnektöre uygun olacaktır.modul takılacağı swich ve Omurgaya uyumlu olacaktır. Her türlü sonlandırması yapılacak şekilde LX modülün, işyerine temini her türlü işçilik ve nakliye dahil işler halde teslimi. ÖZEL-ELK-3 Patch Kablo 1 mt lik TSE Standardına uygun CAT 5E kablonun her iki ucunda RJ-45 jackı bulunacak, kablolar renk sıralamasına uygun olarak çakılacaktır. ÖZEL-ELK-7 24 lü Sigorta Kutusu 24 adet W-otomat takılmasına uygun TSE li, gömme, kapaklı, PVC sigorta kutusunun projesine uygun temin ve montajı.

12 ÖZEL-ELK-8 Wireless Access point 1. IEEE g ve b standartlarını desteklemelidir ve Wi-Fi onaylı olmalıdır. 2. Cihaz üzerinde ethernet 10baseT/100baseT portu ve console portu olmalıdır. 3. IEEE 802.1x, RADIUS authentication özellikleri olmalıdır 4. IEEE 802.1Q VLAN desteği olmalı, en az 64 adet VLAN tanımlanabilmelidir /128/152 bit WEP şifrelemesi ve 128 AES şifrelemesi yapabilmelidir. 6. IEEE i, WPA2, WPA desteklemelidir ayrı SSID desteklemelidir. Her SSID için ayrı VLAN, authentication ve güvenlik tanımlamaları yapılabilmelidir. 8. İhtiyaç duyulduğunda harici anten takılabilmelidir. 9. Yüksek yoğunluklu erişim noktası konumlandırmalarında kullanılmak üzere output power ayarlanabilmelidir. 10. IEEE 802.3af Power Over Ethernet desteği bulunmalıdır. 11. SNMPv3 desteklemelidir. 12. Cihaz SSHv2 ve SSL protokollerini desteklemelidir. 13. Cihaz SpectraLink Voice Priority (SVP) desteklemelidir. 14. Cihaz üzerinde console port bulunmalıdır. Cihazlar Web, telnet veya console arayüzü ile konfigüre edilebilmelidir. 15. IEEE 802.3af (Power over Ethernet) standartını desteklemelidir. 16. EN :2002/IEC :2001 tıbbi standartını sağlamalıdır. 17. Access Point ler arası handover mekanizmasına sahip olmalı, cihazlar arası geçişlerde kesinti olmamalıdır. 18. MAC adresine göre erişim-listesi uygulamasına imkan vermelidir. 19. Signal-to-noise oranına göre otomatik kanal seçme özelliği olmalıdır. 20. Cihazın yazılım güncellemeleri web üzerinden ücretsiz olarak yapılacaktır. 21. Cihaz ömür boyu garantili olmalıdır.

13 ÖZEL-ELK -39 Harici Plastik panolar 30x40 IP 67 standartlarına uygun, TSE li, ayaklı, kablo giriş ve çıkışları rekor bağlantılı, üçgen kilit mekanizmasına sahip ve dış kapak contalı olacaktır. Pano içi otomat montajına uygun raylı.pano yan kısımlarında 2 adet etanş pano tipi monofaze priz, 1 adet etanş pano tipi trifaze priz bulunacaktır. Panolar Fleksiglas malzemeden mamul olacaktır. ÖZEL-ELK CM OFFSET ÇANAK ANTEN Teklif edilen sistemde uydu anteni dağıtımı yapılacak yayın özelliklerine göre seçilecek ve 1 adet min. 150 cm çapında olmak üzere offset tipi çanak anten bulunacaktır. Çanak anten mahalde oluşabilecek en yüksek rüzgar yükünü (110 km/saat) taşıyabilecek sağlamlıkta olacak ve bu yükü taşıyabilecek sağlamlıkta monte edilecek, estetiği bozmayacak bir şekilde yerleştirilecektir. ÖZEL-ELK-74 QUATRO LNB (4 ÇIKIŞLI) LNB ünitesi min aşağıdaki teknik değerleri karşılayacaktır. Sinyal girişi : GHz Sinyal çıkışı : GHz Gürültü oranı : dB Çalışma voltajı : VDC LNB ler; yağmur, nem ve kumdan etkilenmeyecek biçimde korunmalı sistemin genel çalışmasında aksaklığa neden olmamalıdır. LNB çıkışındaki kabul edilebilir en düşük C/N oranı 18 db'dir. ÖZEL-ELK TV ÇIKIŞLI UYDU ANTEN SANTRALİ

14 Uydu Anten Santrali, 8 uydu ve 1 karasal tv girişli ve 12 çıkışlı olacaktır. Frekans Bandı : sat Mhz, Karasal Mhz aralıklarında olacaktır. Geçiş kaybı : sat (2-5 db), karasal (0-2 db) den fazla olmayacaktır. Kullanıcı kaybı : sat (5-1 db), karasal (0-2 db) den fazla olmayacaktır. Çıkış gücü : sat (35 db IMA3) 95 dbμv, karasal (60dB IMA3) 95 dbμv ve üzerinde olacaktır. ÖZEL-ELK-80 BANT TİPİ ARMATÜR Gövde: 1.50mm çekme alüminyum profil veya DKP sac Reflektör: 0.40mm %99 saflıkta anodize alüminyu Kablo: 1mm² Boya: Elektrostatik toz boya Petek: ABS cinsi plastik malzeme Renkler: idarenin belirleyeceği renklerde tavan bağlantı elemanları ve modüler dönüş parçalarıyla birlikte. Ampül, 2* 36 w ve idarenin belirleyeceği renk kodunda armatürün temini,nakli,montajı ve çalışır halde teslimi ÖZEL-ELK-88 TENİS KORTU ARMATÜRÜ 400 W METAL HALİDE 1 mm st 12 DKP sacdan mamul, 0,60 mm temperli camlı, Anodize aliminyum reflektörlü, porselen duylu, 400 W Metal Halide armatürün temini ve montajı. 50x50 beton dökülerek ortasında Ø 200 lük beton boru koyulacak ve içerisine Ø114, 3,5 mm, 6 mt lik boru üzerine 89-2,5 mm borudan bükülmüş 92 boru kaynatılarak aydınlatma direği yerine dikilecek, beton boru içinde kalan boşluk betonla doldurulacaktır. Direk yüksekliği sahadan 7 mt 20 cm olacaktır. 3 x 2,5 mm lik aydınlatma kabloları saha dışı, toprak altından PVC boru içerisinden geçirilerek, herhangi bir ek yapılma dan saha kapısı yanında 1 adet polyester pano içerisine toplanacaktır. Lambalar, 400 W Metal Halide, çevreyi rahatsız etmeyen, özel tenis kortu aydınlatması şeklinde olacaktır.

İşin Adı :A.K.Ü ANTRENMAN SALONU KAPALI VE AÇIK SPOR TESİSLERİ İNŞAATI İŞİ

İşin Adı :A.K.Ü ANTRENMAN SALONU KAPALI VE AÇIK SPOR TESİSLERİ İNŞAATI İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İşin Adı :A.K.Ü ANTRENMAN SALONU KAPALI VE AÇIK SPOR TESİSLERİ İNŞAATI İŞİ İş Grubu : ELEKTRİK İMALATLARI -İdarenin vereceği projelerde idarenin yazılı veya sözlü izni alınmadan hiçbir

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ Sayfa: 1 1 30.1.1 Topraklama şeridi (0.8kg/m) ve gömülmesi m + - - 2 30.4 2 m, 65x65x7'lik galv.köşebent ve 5m galv.örgülü çelik tel ve gömülmesi 3 701-101 Sac pano-800 mm genişliğinde 4 704-102 Sıva üstü

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI 08- ELEKTRİK TESİSATI İÇ AYDINLATMA TEKNİK ŞARTNAMESİ:

SAĞLIK BAKANLIĞI 08- ELEKTRİK TESİSATI İÇ AYDINLATMA TEKNİK ŞARTNAMESİ: SAĞLIK BAKANLIĞI 08- ELEKTRİK TESİSATI İÇ AYDINLATMA TEKNİK ŞARTNAMESİ: KISIM-1 GENEL 1.01 TANIMLAMALAR A. Acil Aydınlatma Birimi : Acil durumlarda aydınlatma sağlamaya yönelik, içinde aydınlatma için

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : antrenman salonu 2012 Sayfa: 1 İş Grubu: Elektrik Tesisat ı 1 30.4.2 2 m, 65x65x7'lik galv.toprak elektrot ve gömülmesi 2 32.16.5-003 1kV, 3x35sc/16 mm2 Alvinal-D Kablo (aynı 3 32.16.5-004 1kV,

Detaylı

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 10metre ÇİFTLİ DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ Direk Ana Gövde : Direk gövdesi kullanılan Ø114*3mm Ø139*4mm, Ø168*4mm çelik (S 235 JR) kalite borulardan imal edilecektir.

Detaylı

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ 1 GENEL 1.1 Alçak Gerilim elektrik panoları montaj edilecek yere uygun, çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış, kısa devre şartlarına elektriksel

Detaylı

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1:TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK

Detaylı

OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ

OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ TEKLİF KABUL EDİLİR İLAN NUMARASI: KKTC-12-TCKB-01/004 Osman Ağa Kültür Evi Projesi 1.Genel Tanım: Osman Ağa Kültür Evi Restorantı, Bahçesi, Mutfağı, Büfe ve havuzu için döşenecek

Detaylı

İhale Makamı. Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı

İhale Makamı. Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı Sayfa: 1 1 32.12.1-030 1kV, 3x2.5 mm2 NYY Kablo (beton kanala, direğe, duvara) m 1.500,000 AG Kablolar: İlgili T.E. standardına uygun Y kablolar ve ilgili T.E. standardına

Detaylı

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi 1 / 7 A. Genel Özellikler: 1. Laboratuvar kurulumunda gerçekleştirilecek tüm yapım işlemleri ihale üzerinde kalan firmaya ait olmalıdır. Laboratuvara yapılacak tezgah, alt dolap, raf sistemi, çekmecelerin

Detaylı

V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

Kompakt panolar. Kompakt panolar AE. Kompakt sistem panoları CM. Plastik panolar KS. Kompakt panolar AE...46

Kompakt panolar. Kompakt panolar AE. Kompakt sistem panoları CM. Plastik panolar KS. Kompakt panolar AE...46 Kompakt panolar Kompakt panolar AE Kompakt panolar AE...46 Kompakt sistem panoları CM Genişlik 600 800 mm...50 Genişlik 1000 1200 mm...51 Plastik panolar KS Plastik panolar KS...52 Rittal Katalog 34/Endüstriyel

Detaylı

E1 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

E1 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İşin Adı: İzmir Konak Belediyesi Barbaros Hayrettin İlköğretim Okulu Yapılması İşi A) YAPILACAK İŞİN TARİFİ E1 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ a) İzmir Konak Belediyesi Barbaros

Detaylı

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Mayıs 2010 Sayfa no: 1 KAPSAM Projede kullanılacak kablo merdivenleri ve aksesuarlarının imalatı, sıcak daldırma galvanizasyonu, ve alıcının

Detaylı

IP55 DİKİLİ TİP KABİNET DİKİLİ TİP KABİNET GENEL ÖZELLİKLER YÜKSEK MUKAVEMET MAKSİMUM SIZDIRMAZLIK

IP55 DİKİLİ TİP KABİNET DİKİLİ TİP KABİNET GENEL ÖZELLİKLER YÜKSEK MUKAVEMET MAKSİMUM SIZDIRMAZLIK 55 DİKİLİ TİP KABİNET GENEL ÖZELLİKLER Dikili tip IP55 endüstriyel kabinetleri; içerisinde her tür 19 cihaz ve ekipmanın toz, su ve dış darbelere karşı tam koruma ile çalışmalarını ve muhafazalarını sağlayan

Detaylı

IP66 SAHA DOLAPLARI. BAZALI YER TİPİ DİREK BAĞLANTI TİPİ

IP66 SAHA DOLAPLARI.  BAZALI YER TİPİ DİREK BAĞLANTI TİPİ IP66 SAHA DOLAPLARI BAZALI YER TİPİ DİREK BAĞLANTI TİPİ 3 IP66 SAHA DOLAPLARI IP66 Saha Pano Özellikleri - LANDE Saha Dolapları, IP66 koruma seviyesine sahiptir. - Yere baza ile veya direğe askı aparatı

Detaylı

AKSESUARLAR BAZA AKSESUARLARI. Materyal. Gerekli : Montajında M12 x 30 vida ve pul gereklidir. Sf **

AKSESUARLAR BAZA AKSESUARLARI. Materyal. Gerekli : Montajında M12 x 30 vida ve pul gereklidir. Sf ** BAZA AKSESUARLARI SABİT BAZA : 3,00 mm Galvaniz sac + RAL 7012 boya : Baza genişlik : 2 adet baza ve bağlantı parçaları. Baza derinlik : 2 adet baza ve bağlantı parçaları. Gerekli : Montajında M12 x 30

Detaylı

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Mayıs 2010 Sayfa no: 1 KAPSAM Projede kullanılacak metal kablo kanalları aksesuarlarının imalatı, sıcak daldırma galvanizasyonu, ve alıcının

Detaylı

GENÇLİK ve SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON 2011 AVRUPA GENÇLİK OLİMPİK OYUNLARI GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

GENÇLİK ve SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON 2011 AVRUPA GENÇLİK OLİMPİK OYUNLARI GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ GENÇLİK ve SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON 2011 AVRUPA GENÇLİK OLİMPİK OYUNLARI GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ Trabzon Tarihi Mekânları Aydınlatma Projesi Kapsamında Elektrik Malzemesi Alınması İşine Ait Teknik Şartname

Detaylı

YAPI İŞLERİ YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

YAPI İŞLERİ YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 18 YAPI İŞLERİ YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2014 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- fiyatlar Çevre ve Şehircilik

Detaylı

Metal Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri. Ayarlı kelepçeler ve vidalı ayarlı kelepçeler

Metal Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri. Ayarlı kelepçeler ve vidalı ayarlı kelepçeler Metal malzemeden üretilmifl OBO Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri, kablo ve boruların tekli veya çiftli tespit kelepçeleri yardımıyla her türlü zemine veya vidalı ayarlı kelepçeler sayesinde duvarlara

Detaylı

Ortam sırrı, incelikli detaylarda Fiyat Listesi

Ortam sırrı, incelikli detaylarda Fiyat Listesi Ortam sırrı, incelikli detaylarda... 2017-1 Fiyat Listesi GENİŞ ÜRÜN YELPAZEMİZLE 2017 de SİZİNLEYİZ... www.tasbasielektrik.com ZİL GRUBU ZİL GRUBU 3001 Tek Ses Kanarya Zil 110 9.00 3002 Üç Ses Kanarya

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 1 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 7 basamaklı merdiven 1 ad çatı 1 ad 150 cm helezon kaydırak 1 ad 150 cm düz kaydırak 1 ad platform korkuluğu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LED Lİ SAHA VE CEPHE AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LED Lİ SAHA VE CEPHE AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LED Lİ SAHA VE CEPHE AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1 GENEL...3 1.1 Konu ve Kapsam...3 1.2 Standartlar...3 1.3

Detaylı

HAS METALLER

HAS METALLER www.hasmetaller.com.tr info@hasmetaller.com.tr 2000 m2 kapalı alanımızda sizlere hizmek vermekteyiz. KESİM BÜKÜM Sac, profil, köşebent, kesim, büküm şekil ve ebatları tamamen ihtiyaç duyulan özelliğe

Detaylı

MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A)

MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A) MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A) Üniteye ait devre şaması ekte verilmiştir. Devre elemanları şöyledir: a1 Otomat, G tipi; 16 A a2 Otomat, L tipi ;2*40 A SP1/SP2 Surge

Detaylı

Y-0056 PANO MONTÖRLÜĞÜ EĞİTİM SETİ

Y-0056 PANO MONTÖRLÜĞÜ EĞİTİM SETİ Pano Montörlüğü Eğitim Seti, elektrik - elektronik alanında, bina iç - dış elektrik tesisatları, zayıf akım, kuvvetli akım, aydınlatma vb. panolarının tasarımı, malzemelerin yerleştirilmesi, bara ve kabloların

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /04/010 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 0103070 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 9/04/010 TARİHİ, SAAT

Detaylı

FASON KESİM HİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER

FASON KESİM HİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER FASON KESİM Profesyonellik ile teknolojinin birleştiği nokta, kesim bizim işimiz... Değerli müşterilerimiz, sizlere daha iyi hizmet vermek amacı ile kurulmuş olan firmamız bünyesinde son teknolojiye uygun

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule helezon kaydırak platformu 3 gen platform 2 ad 5 basmaklı merdiven çatı 150 cm helezon kaydırak 150 cm düz kaydırak platform korkuluğu 3 ad yaprak figürü bacak giydirme figürü

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule kare platform 7 basamaklı ara merdiven 150 cm düz kaydırak 150 cm helezon kaydırak platform korkuluğu palmiye figürü çatı 2 li salıncak seti 1 tk TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 2 ad kare platform 1 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 5 basmaklı merdiven 1 ad 3 basamaklı ara merdiven 1 ad çatı 1 ad 150 cm düz kaydırak 1 ad 150 cm helezon kaydırak 1 ad

Detaylı

AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ

AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ Ana dağıtım panosu ile tesisin enerjisi tek bir panodan kontrol edilebilir. Fabrika, atölye ve iş yerlerinde elektrik enerjisinin ana dağıtımının yapıldığı panolardır. Trafosuz

Detaylı

Paslanmaz çelik. Küçük panolar. Kompakt panolar. Pano sistemleri. Kumanda panelleri. Taşıyıcı kol sistemi

Paslanmaz çelik. Küçük panolar. Kompakt panolar. Pano sistemleri. Kumanda panelleri. Taşıyıcı kol sistemi Küçük panolar Buton delikli panolar...176 Terminal kutuları KL...177 BUS kutular BG...178 Kompakt panolar Kompakt panolar AE...179 Pano sistemleri TS 8 modüler pano sistemleri...182 TS 8 modüler pano sistemleri,

Detaylı

EK : 3 TEKNĐK ŞARTNAME

EK : 3 TEKNĐK ŞARTNAME EK : 3 TEKNĐK ŞARTNAME 1. AMAÇ VE KAPSAM 1.1- Bu şartname, TRT Ankara Radyosu, S1 stüdyosu dimmer sistemi ile truss ışık askı sistemi teçhizatının, elektrik ve mekanik, sistemleri ile beraber temini, yerine

Detaylı

2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ

2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ 2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ 1 - AMAÇ Zonguldak Limanında ofis olarak kullanılmak üzere bir adet iki katlı ofis konteyneri satın alınacaktır. 2 - TEKNİK ÖZELLİKLER 2.1 - İki Katlı

Detaylı

IP66 SAHA PANOLARI 98

IP66 SAHA PANOLARI 98 98 IP66 SAHA PANOLARI IP 66 SAHA PANOLARI ÇİFT CİDARLI HARİCİ TİP SAHA PANOLARI Harici tip saha panoları; data transferi,otomasyon, tren kontrol, liman kontrol, otoyol trafik sinyalizasyon ve kontrol sistemi,

Detaylı

ZİL GRUBU KAPI OTOMATİKLERİ MERDİVEN OTOMATİKLERİ ZİL TRANSFORMATÖRLERİ. Kod Açıklama Adet Fiyat ( ) Kod Açıklama Adet Fiyat ( )

ZİL GRUBU KAPI OTOMATİKLERİ MERDİVEN OTOMATİKLERİ ZİL TRANSFORMATÖRLERİ. Kod Açıklama Adet Fiyat ( ) Kod Açıklama Adet Fiyat ( ) ZİL GRUBU U.001 Uygun Tek Ses Kanarya Zil 100 4.50 3001 Tek Ses Kanarya Zil 100 5.60 3002 Üç Ses Kanarya Zil 50 6.20 3007 Ding Dong Zil 50 8.80 3020 Konuşan Zil 30 Melodili 50 16.50 3004 Ayarlı Telefon

Detaylı

İÇ ATKI SİSTEMİ KESİLEBİLİR ATKI SİSTEMİ

İÇ ATKI SİSTEMİ KESİLEBİLİR ATKI SİSTEMİ İÇ ATKI SİSTEMİ KESİLEBİLİR ATKI SİSTEMİ 2 KESİLEBİLİR ATKI, sayfa 75 50x25 Delikli yapı 4 6 5 7 3 2 AĞIR EKİPMAN PROFİLİ, sayfa 76 3 YARDIMCI ATKI, sayfa 76 4 GEÇMELİ ATKI TUTUCU, sayfa 77 5 4 6 TEOS

Detaylı

Soyunma Dolabı Şartname. www.sistemkabin.com

Soyunma Dolabı Şartname. www.sistemkabin.com Soyunma Dolabı Şartname www.sistemkabin.com içindekiler Konu Soyunma Dolabı Şartnamesi İş Sahibi Şartnamenin Amacı İşin Kapsamı Genel Şartlar Tasarım ve İşçilik Ölçü birimleri 4 Teknik Şartlar 4 Teklif

Detaylı

ELEKTRİK TESİSATI BİRİM FİYAT LİSTESİ. Malzeme B. Fiyat $

ELEKTRİK TESİSATI BİRİM FİYAT LİSTESİ. Malzeme B. Fiyat $ 1 ANAHTARLAR / METESAN KÖŞK 1,1 S.A. TOPRAKLI PRİZ Ad 3,85 1,86 5,71 1,60 7,30 1,2 S.A. TOPRAKLI KAPAKLI PRİZ Ad 4,20 1,77 5,97 1,67 7,64 1,3 S.A. KOMÜTATÖR Ad 3,92 1,86 5,775 1,62 7,39 1,4 S.A. ANAHTAR

Detaylı

IŞIK PROJEKTÖRLERĐ ve LED li IŞIK BOYAMA PROJEKTÖRLERĐ ĐÇĐN TEKNĐK ŞARTNAME

IŞIK PROJEKTÖRLERĐ ve LED li IŞIK BOYAMA PROJEKTÖRLERĐ ĐÇĐN TEKNĐK ŞARTNAME BTD.07.(DIŞ).2010/110 IŞIK PROJEKTÖRLERĐ ve LED li IŞIK BOYAMA PROJEKTÖRLERĐ ĐÇĐN 1. AMAÇ: TEKNĐK ŞARTNAME Bu şartnamenin amacı Kurumumuz stüdyolarında kullanılmak üzere satın alınacak ışık projektörleri

Detaylı

Modüler Dikili Tip Pano

Modüler Dikili Tip Pano & Modüler ikili Tip Pano Endüstriyel Otomasyon Güç ağıtım 5 Modüler Tip Modüler Tip Görsel 6 Görsel 8 Monoblok Tip Monoblok Tip Görsel 7 Görsel 9 6 7 ÇERÇEVE YAPISI TOPRAKLAMA SÜREKLİLİĞİ Modüler Tip

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule kare platform 7 basamaklı ara merdiven 150 cm düz kaydırak platform korkuluğu 2 ad güneş figürü çatı kemeri 2 li salıncak seti 1 tk POLİETİLEN

Detaylı

İÇİNDEKİLER KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI ELEKTRİK PANOLARI

İÇİNDEKİLER KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI ELEKTRİK PANOLARI İÇİNDEKİLER KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ Normal tip kablo kanalları ve dönüş elemanları...2-5 Kablo kanalı kapakları...5 Ağır hizmet kablo kanalları...6 Kablo kanalı aksesuarları...7 Direk tipi kablo kanalı

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 5 ad kare platform 4 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 3 gen platform 6 ad 5 basmaklı merdiven 1 ad 3 basamaklı ara merdiven 1 ad 7 basamaklı ara merdiven 1 ad çatı 3 ad 100

Detaylı

çindekiler Kaedra Sistem

çindekiler Kaedra Sistem çindekiler Kaedra Sistem...86 Sunum...86 Kombinasyon kutuları...89 Modüler cihazlar için arayüzlü da ıtım kutuları...90 Geniflletme kutuları...90 Modüler cihazlar için da ıtım kutuları...91 Modüler olmayan

Detaylı

IP55 FİBER NODE/UPS SAHA DOLABI TEKNİK ŞARTNAME

IP55 FİBER NODE/UPS SAHA DOLABI TEKNİK ŞARTNAME IP55 FİBER NODE/UPS SAHA DOLABI TEKNİK ŞARTNAME IP55 FİBER NODE/UPS SAHA DOLABI TK: TKS-DLP-03 1 IP55 FİBER NODE/UPS SAHA DOLABI PERSPEKTİF 2 IP 55 Fiber Node/UPS Saha Dolabı Teknik Özellikleri Ürün Ölçüleri:

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 4 ad kare platform 3 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 5 basmaklı merdiven 1 ad çatı 2 ad 100 cm ikiz kaydırak 1 ad 150 cm helezon kaydırak 1 ad tüp geçit 1 ad 100 cm düz kaydırak

Detaylı

PASLANMAZ ÇELİK BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL

PASLANMAZ ÇELİK BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL PASLANMAZ BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1/5 PASLANMAZ ÇELİK BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL 1.1 KAPSAM Aydınlatma ünitesi, projektör, kamera, pano, anten, bayrak, flama

Detaylı

16. ÜNİTE KUVVET DAĞITIM TABLOLARI YAPIM RESİMLERİ

16. ÜNİTE KUVVET DAĞITIM TABLOLARI YAPIM RESİMLERİ 16. ÜNİTE KUVVET DAĞITIM TABLOLARI YAPIM RESİMLERİ KONULAR 1. Kuvvet Dağıtım Tabloları ve Bağlantı Şemaları 2. Pano ve Tablolarla İlgili Özel ve Teknik Şartnameler 3. Çizilen Projelere Ait Dağıtım Tablolarının

Detaylı

Küçük panolar. Polikarbonat kutular PK. Alüminyum döküm kutular GA. Terminal kutuları KL. E-Box EB. BUS kutular BG

Küçük panolar. Polikarbonat kutular PK. Alüminyum döküm kutular GA. Terminal kutuları KL. E-Box EB. BUS kutular BG Küçük panolar Polikarbonat kutular PK Polikarbonat kutular PK...24...27 Alüminyum döküm kutular GA Alüminyum döküm kutular GA...28...29 Terminal kutuları KL Terminal kutuları KL...30 E-Box EB E-Box EB...34

Detaylı

Ri4Power ISV dağıtım panosu

Ri4Power ISV dağıtım panosu Ri4Power ISV dağıtım panosu Dikili tip dağıtım panosu Modüler pano sistemi TS 8, bkz. sayfa 75 Sistem panosu SE 8, bkz. sayfa 81 Montaj setleri, bkz. sayfa 298 Duvar tipi dağıtım panosu Temel kompakt kumanda

Detaylı

Şartname CLR-IES-G402P Yönetilebilir Endüstriyel PoE Switch

Şartname CLR-IES-G402P Yönetilebilir Endüstriyel PoE Switch Şartname CLR-IES-G402P Yönetilebilir Endüstriyel PoE Switch GENEL Cihaz üzerinde Fiber optik kabloları sonlandırmak için 2 adet SFP modül yuvası bulunmalı. SFP yuvalarının tamamı Multimode ve Singlemode

Detaylı

2015 TARAK İZOLATÖRLER

2015 TARAK İZOLATÖRLER TARAK İZOLATÖRLER M5 MİNİ İZOLATÖR 2C 1C+1S 521 BMI-M 5/2C 2 0, mm 52 BMI-M 5/1C + 1S 2 1,00 2S 1,5 mm 1, mm 51 BMI-M 5/2S 2 1, 1C+1S M 52 BMI-M /2 C MİNİ BOY KONİK İZOLATÖR 00 1 1, 2S 2C mm 53 5 BMI-M

Detaylı

600x450 Duvar Tipi Kabinetler

600x450 Duvar Tipi Kabinetler DataLine 20 DataLine 20 600x450 Duvar Tipi Kabinetler Açıklama HCS DataLine serisi, gerek aktif cihaz gerekse bakır ve fiber optik kablolama sistemlerinin muhafaza edildişi gerek dikili tip gerekse duvar

Detaylı

K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU PARSELASYON PROJELERİNDE KULLANILACAK AG DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU PARSELASYON PROJELERİNDE KULLANILACAK AG DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU PRSELSYON PROJELERİNDE KULLNILCK G DĞITIM PNOLRI TEKNİK ŞRTNMESİ Haziran 2007 İÇİNDEKİLER. Panoların Genel Özellikleri 2 B. Panoların İçeriği 3 C. Genel Parselasyon Kuralları 4

Detaylı

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1 SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1 İÇİNDEKİLER SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER KAUÇUK FİŞ ve PRİZLER 3-5 CEE NORM FİŞ ve PRİZLER 6-31 YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ GRUPLARI 32-39 ALÜMİNYUM BUATLAR 40-41 PLASTİK

Detaylı

Endüstriyel otomasyon protokollerinin her zaman yapılan işlem için gerekli olan bant genişliğini sağlar

Endüstriyel otomasyon protokollerinin her zaman yapılan işlem için gerekli olan bant genişliğini sağlar I SERİSİ Endüstriyel ve ağır çevre koşullarında kullanım amaçlı olarak tasarlanmış özel bir switchtir. Fabrika ve nakil koşullarında çalışmaya uygun olan bu cihazda güvenli politika uygulamalarına önem

Detaylı

biz kimiz. Simtes / Ostim

biz kimiz. Simtes / Ostim biz kimiz. Simtes Elektrik olarak bizler; enerji iletimi, dağıtımı ve kontrolu konularında şirketinizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere hizmet vermekteyiz. 1975 yılından günümüze kadar Simtes,

Detaylı

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir.

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir. United Industrial Management and Engineering Services 0216 452 89 56-0262 751 45 25 Tarih : Sayı : Konu : Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu FİRMA: Sayın, Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler

Detaylı

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ŞARTNAMELER PREFİ PREFABRİK YAPI ENDÜSTRİ BİLİŞİM VE TİCARET LTD.ŞTİ. 27/200 FORMLU TRAPEZOİDAL

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 2 ad kare platform 2 ad 5 basmaklı merdiven 1 ad çatı 1 ad 100 cm tüp kaydırak 1 ad tüp geçit 1 ad 100 cm düz kaydırak 1 ad kütük merdiven 1

Detaylı

Fiyat Listesi

Fiyat Listesi 2016-1 Fiyat Listesi ZİL GRUBU 1453 FSM Tek Ses Kanarya Zil 50 5.20 3001 Tek Ses Kanarya Zil 110 6.30 3002 Üç Ses Kanarya Zil 110 6.90 3007 Ding Dong Zil 50 9.50 3020 Konuşan Zil 30 Melodili 50 18.00

Detaylı

KEŞĐF ÖZETĐ. : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü

KEŞĐF ÖZETĐ. <Ahır> : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü (Aşağıdaki Keşif özetine yazılan isimler, poz numaraları ve miktarlar sadece örnektir. Başvurunuza ait gerekliliklere göre teknik şartnamenizi oluşturunuz.) KEŞĐF ÖZETĐ Yatırımın Adı Yatırımın Adresi :

Detaylı

EUROline duvar tipi. Daha az U ihtiyacı olan network uygulamaları için doğru çözüm

EUROline duvar tipi. Daha az U ihtiyacı olan network uygulamaları için doğru çözüm EUROline duvar tipi Daha az U ihtiyacı olan network uygulamaları için doğru çözüm Modüler yapı Erişim kolaylığı Kolay kurulum ve montaj Hemen hemen tüm alanlarda kullanım Kablolama kurulumları için etkin

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 2 ad kare platform helezon kaydırak platformu 5 basmaklı merdiven çatı 150 cm helezon kaydırak 150 cm tüp kaydırak 100 cm düz kaydırak ara merdiven platform korkuluğu 2 ad yaprak

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ.. - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Çalışma Koşulları

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule kare platform 5 basmaklı merdiven 100 cm düz kaydırak platform korkuluğu tırmanma basmakları 1 tk dal figürü yaprak figürü çatı kemeri POLİETİLEN

Detaylı

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI Burada hazırlanan akustik malzeme pozları örnektir. İncelenmesi amacıyla bilgilerinize sunulmuştur. Size özel pozların oluşturulması

Detaylı

İSTANBUL D STÜDYOSU IŞIK ALT YAPI TEÇHİZATI TEMİNİ ve MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İSTANBUL D STÜDYOSU IŞIK ALT YAPI TEÇHİZATI TEMİNİ ve MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ İSTANBUL D STÜDYOSU IŞIK ALT YAPI TEÇHİZATI TEMİNİ ve MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ 1.1- Bu şartname, İstanbul D Stüdyosu 56 adet teleskop tip ışık askı montajı, bir adet dimmer kasası montajı, 2 adet

Detaylı

STÜDYO TİPİ PROJEKTÖRLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME 1. AMAÇ: Bu şartname, Stüdyo içerisinde ihtiyaç duyulan projektörlerin teknik ve fonksiyonel özelliklerini tanımlamaktadır. 2. TEÇHİZAT: Aşağıda belirtilen

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal.

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 ÜÇ VE DÖRT KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 25A, 40A ve 63A (AC1) IEC çalışma gücü:

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Elektrik tesisat kontrolleri

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Elektrik tesisat kontrolleri ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK Elektrik tesisat kontrolleri 1 Topraklama ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ (R.G. 21.08.2001 24500) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Alçak Gerilim Tesislerinde Topraklama Topraklama

Detaylı

HOOK-ON TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HOOK-ON TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HOOK-ON TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Hook-On Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. Proje no: VİD 2017/01

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. Proje no: VİD 2017/01 TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Proje no: VİD 2017/01 TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL: Bu şartnamenin amacı İdari şartname çerçevesinde

Detaylı

Teknik Şartname Standart Formu

Teknik Şartname Standart Formu İLAN NUMARASI: İHALE 1, LOT 2 Teknik Şartname Standart Formu 1. Genel Tanım KKTC Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı nın Turizm Kapasitesinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hibeden yararlanmaya

Detaylı

Şartname CLR-SWG-2804F L2+ Fiber Switch Şartnamesi

Şartname CLR-SWG-2804F L2+ Fiber Switch Şartnamesi Şartname CLR-SWG-2804F L2+ Fiber Switch Şartnamesi GENEL Cihaz üzerinde Fiber optik kabloları sonlandırmak için 28 adet SFP modül yuvası bulunmalı. Cihaz üzerinde Bakır ethernet bağlantıları sonlandırmak

Detaylı

ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ

ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ Elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının, acil durum aydınlatma ve yönlendirmesinin ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, ilgili tesisat yönetmeliklerine

Detaylı

KONDANSATÖR AG Dağıtım Panosunda kullanılacak kondansatörler (0,44kV) projesinde belirtilen güç ve tipte olacaktır.

KONDANSATÖR AG Dağıtım Panosunda kullanılacak kondansatörler (0,44kV) projesinde belirtilen güç ve tipte olacaktır. YER ALTI SUYU KULLANMA BELGESİ ÇERÇEVESİNDE TESİS EDİLEN SAYAÇLAR İÇİN TESİS EDİLECEK PANOLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. Ekipmana ait tip test deneyleri akredite olmuş bağımsız laboratuar tarafından

Detaylı

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları GARAJ Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System TRONCO Endüstriyel Seksiyonel Kapılar TRONCO endüstriyel seksiyonel

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 11.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 3. SIVA ÜSTÜ TESİSAT 3.1. DÜBELLER Dübel, plastikten yapılmış tutturma gerecine denir. Dübeller, beton ve duvar

Detaylı

HIZLI KATLANIR PVC KAPI

HIZLI KATLANIR PVC KAPI HIZLI KATLANIR PVC KAPI MARKASI : 1-MODEL Katlanır Tip 2- TEKNIK ÖZELLİKLER Kanatlı ve sürgülü kapılara kıyasla ölü alan kaybı yoktur. Yaklaşık 60-70 km/h rüzgara dayanıklıdır. ( Ortam şartlarına göre

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun atölye ortamında, standartlara ve elektrik iç tesisleri yönetmeliğine uygun olarak, kablo döşeme malzemelerini

Detaylı

TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj

TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj sistemi, arabalı palanga sistemi ve tahditleri, çelik

Detaylı

POLİÜRETAN DOLGULU PALETLERLE ÜRETİLEN KEPENK ŞARTNAMESİ. 1. Panjur üreticisi firmanın ISO 9001 kalite güvence belgesi olmalıdır.

POLİÜRETAN DOLGULU PALETLERLE ÜRETİLEN KEPENK ŞARTNAMESİ. 1. Panjur üreticisi firmanın ISO 9001 kalite güvence belgesi olmalıdır. OTOMATİK KEPENK POLİÜRETAN DOLGULU PALETLERLE ÜRETİLEN KEPENK ŞARTNAMESİ A. ÜRETİCİ FİRMA KALİTE BELGELER 1. Panjur üreticisi firmanın ISO 9001 kalite güvence belgesi olmalıdır. 2. Panjur üreticisi firmanın

Detaylı

TRT WORLD HABER KANALI MOBİLYA ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME

TRT WORLD HABER KANALI MOBİLYA ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME .AMAÇ TRT WORLD HABER KANALI MOBİLYA ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME Kurumumuzun yeni açılacak olan TRT World Haber Kanalında kullanılmak üzere 34 adet 4 kişilik çalışma masası, 2 adet 2 kişilik çalışma

Detaylı

MACERA PARKI TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ

MACERA PARKI TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ MACERA PARKI TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ Ürün Malzeme Listesi: 5 adet ahşap platform 9 adet ahşap platform korkuluğu 1 adet kalın halat köprü 1 adet eğimli halat köprü 1 adet ahşap-halat köprü 1 adet zig-zag halat

Detaylı

BÖLÜM -III- TİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI

BÖLÜM -III- TİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI BÖLÜM -III- TİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI 99 100 Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri TOPRAK ÖZGÜL DİRENCİ ÖLÇÜM RAPORU A- GENEL BİLGİLER ÖLÇÜMÜ TALEP EDEN İLGİLİ KİŞİ ÖLÇÜM YAPILAN

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 2 ad kare platform 1 ad 3 gen platform 6 ad 5 basmaklı merdiven 2 ad çatı 2 ad 100 cm ikiz kaydırak 1 ad 100 cm tüp kaydırak 1 ad tüp geçit

Detaylı

Donmuş muhafaza odaları 7-8 m³

Donmuş muhafaza odaları 7-8 m³ Electrolux, soğuk odalarla ilgili geniş bir ürün yelpazesine sahiptir, çok farklı boyutları vardır. Tropik koşullarda (+43 C ortam sıcaklığında) çalışmaya uygundurlar. Soğuk odaların (-2 /+8 C) panel kalınlığı

Detaylı

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Adexsi Grubu, 2013 yılı itibariyle 1.8 milyar Euro cirosu olan Fransa merkezli Soprema'ya aittir. Adexsi içinde

Detaylı

YER ALTI SUYU KULLANMA BELGESİ ÇERÇEVESİNDE TESİS EDİLEN SAYAÇLAR İÇİN TESİS EDİLECEK PANOLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

YER ALTI SUYU KULLANMA BELGESİ ÇERÇEVESİNDE TESİS EDİLEN SAYAÇLAR İÇİN TESİS EDİLECEK PANOLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YER ALTI SUYU KULLANMA BELGESİ ÇERÇEVESİNDE TESİS EDİLEN SAYAÇLAR İÇİN TESİS EDİLECEK PANOLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. GENEL ŞARTLAR a. Bu dokümanda yer alan bilgilerin tamamı aksi belirtilmedikçe

Detaylı

ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ

ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ Dersin Modülleri İç Tesisat Döşeme Teknikleri Çağırma Tesisatları Güvenlik Tesisatları Haberleşme ve Bildirim Tesisatları Zayıf Akım Tesisatı Arıza Tespiti

Detaylı