Hayatboyu Öğrenme Programı. Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti 2009 Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hayatboyu Öğrenme Programı. Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti 2009 Kılavuzu"

Transkript

1 Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti 2009 Kılavuzu Programın Tanımı ve Amacı En geniş anlamıyla program, hayatboyu eğitim kalitesinin artırılmasını desteklemek amacıyla yetişkin eğitimi veren kurum ve kuruluşlarda çalışan kişilerin veya bu kişilerin hizmetiçi eğitimiyle ilgili kişilerin, çalıştıkları ülke dışındaki bir ülkede 6 haftaya kadar eğitim almalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu sayede katılımcıların, pratik öğretmenlik, çalıştırıcılık, danışmanlık ve yöneticilik becerileri gibi yeteneklerini geliştirmek ve Avrupa'daki hayatboyu öğrenme hakkında daha geniş bilgi edinmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Not: 2009 yılına kadar Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri kapsamında hibe verilen ve daha çok yurtdışındaki bir yetişkin eğitimi kuruluşunda işbaşı eğitimi (job shadowing) ve gözlem (observation) gibi daha informal eğitim imkanı sunan faaliyetlere ve yetişkin eğitimi ile ilgili Avrupa da düzenlenen bir konferans veya seminere katılmak, bundan böyle Grundtvig Ziyaret ve Değişimleri kapsamında yapılabilecektir. Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerine katılmak için hibe almak, başvuru sahibinin yaygın eğitim kapsamındaki yetişkin eğitimi faaliyetine bağlıdır. Bu faaliyetler: Özellikle kurs içeriği ve eğitim metodolojisi gibi yetişkin eğitiminin içeriği ve sunuluş biçimi, Yetişkinler için öğrenim olanaklarının ulaşılabilirliği (özellikle dezavantajlı gruplar için), Yetişkin eğitiminin yönetimi. Bu kapsamda yerel ve bölgesel düzeyde yönetim, kalite yönetimi, rehberlik ve danışmanlık gibi destekleyici hizmetler, yetişkin eğitimi ile ilgili toplumsal temele dayalı programlar vs., Yetişkin eğitimi alanında sistem/politika geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar. Bu kapsamda hibe yöntemleri, farklı eğitim kategorilerinde görev yapan eğitim sunucuları arasında işbirliğinin geliştirilmesi, ölçme ve değerlendirme, gibi çalışmalar olabilir. Grundtvig hibesi başvuru sahibinin, profesyonel yaşamı ile yurtdışı eğitimden elde etmeyi hedeflediği amaçların uyuşması ve gerekli kalite kriterlerinin uygunluk arz etmesi, başvuru sahibinin kendi ülkesinde katılacağı eğitime oranla yurtdışında katılacağı eğitimin katma değerinin daha fazla olması durumunda verilir. Başvuru Şartları Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyetine başvurabilmek için aşağıdaki şartları taşımak/yerine getirmek gerekmektedir: Genel Şartlar:

2 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) na üye bir ülke vatandaşı olmak, Bu ülkeler dışındaki bir ülkenin vatandaşı olunması durumunda LLP ye üye bir ülkede sürekli oturma iznine sahip olmak veya mülteci statüsünde bulunmak. Özel Şartlar: Yetişkin eğitimi sektörünün herhangi bir alanında tam (full time) ya da yarı zamanlı (part time), kadrolu veya gönüllü olarak halihazırda çalışan kişiler yararlanabilir. Bu tanıma uygun olarak aşağıdaki kişileri sayabiliriz: Yetişkin eğitiminde çalışan öğretmenler/eğitmenler, Doğrudan ya da dolaylı olarak yetişkinlere eğitim olanakları sunan kurum ve kuruluşların yönetici personeli, Kültürlerarası yetişkin eğitimi ile ilgili veya göçmenlerle, yolcularla, gezici işcilerle veya marjinal gruplarla ilgili çalışma yapan kişiler, Özel eğitim gereksinimleri olan yetişkinlerle çalışan kişiler, Risk altındaki yetişkinlerle çalışan kişiler, örneğin uyum/kaynaştırma eğitimi verenler ve sokak eğitimcileri gibi, Rehberler veya kariyer danışmanları, Yetişkin eğitimi ile ilgili yerel ya da bölgesel otoritelerle çalışan kişiler, müfettişler gibi. Yetişkin eğitimi personelinin hizmetiçi eğitimiyle ilgili kişiler, Ara verdikten sonra profesyonel olarak tekrar yetişkin eğitimi vermek üzere mesleğe dönen eski öğretmenler veya diğer eğitim personeli, Yetişkin eğitimi ile ilgili kariyer sağlayan bir program tamamlayan ve yetişkin eğitimi ile ilgili bir kariyere başlamak ya da tekrar dönmek isteyen kişiler, Başka mesleklerden yetişkin eğitimi alanına geçiş yapmak isteyen kişiler veya özel durumları sebebiyle yetişkin eğitimi alanında görev yapmak isteyen kişiler (örneğin emeklilik sonrası çalışmak, ailevi sorumlulukları nedeniyle profesyonel hayattan uzak kalmak ve mesleğe tekrar dönmek gibi), Yetişkin eğitimi alanına tekrar dönmek veya başka bir meslekten yetişkin eğitimine geçiş yapmak isteyen kişilerin başvuruları sözkonusu olduğunda, AB Komisyonun öngördüğü kriterler çerçevesinde bu durumu kesin olarak belgelendiren ve durumu aciliyet arzeden kişilerin başvurularına öncelik tanınır. Ulusal Şartlar: Genel ve özel şartları sağlayan kişiler, 2009 Ulusal Teklif Çağrısı nda yayınlanan ulusal şartları da sağlamalıdırlar. Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti için ulusal şartlar şunlardır:

3 Aynı başvuru döneminde bir başvuru sahibi tek bir Grundtvig Hizmetiçi Eğitim başvurusu yapabilir. Aynı dönemde birden fazla başvuruda bulunulması halinde tüm başvurular değerlendirmeye alınmadan geçersiz sayılır. Başvuru sahibi, yetişkin eğitimi ile ilgili faaliyette bulunduğunu resmi bir yazı ve/veya belge ile kanıtlamalıdır. Bunu sağlayamayan ya da Merkez Başkanlığımızca, başvuru sahibinin yetişkin eğitimi faaliyeti olmadığı kanaatine varılanların başvuruları geçersiz sayılır. Bu konuda standart Yetişkin Eğitimi Faaliyet Formu nun doldurulması yeterlidir. Başvurular AB nin resmi dillerinden birinde ya da EFTA/EEA ülkeleri veya aday ülkelerin (Türkiye) dilinde yapılabilir. Ancak Grundtvig Programına yapılacak başvuruların sadece İngilizce yapılması gerekmektedir. Başvurunun İngilizce dışında bir dilde yapılması halinde, orijinali ile birlikte başvuru formundaki bilgilerin İngilizce çevirisi de sunulacaktır. Çevirisi sunulmayan başvurular geçersiz sayılır. Diğer Şartlar: Hizmetiçi kursunun organizatörü mutlaka LLP ye üye bir ülkenin kuruluşu olmalı ve bu ülkelerden birinde konuşlu olmalıdır. Başvuru sahibi, ikamet ettiği ve/veya çalıştığı bir ülkede düzenlenen bir kursa katılamaz. Çalışan (kadrolu ya da gönüllü) başvuru sahiplerinin çalıştıkları kuruluş aracılığıyla başvuru yapmaları zorunludur ve aynı zamanda ilgili kuruluşun personeli/üyesi olduklarını kanıtlamalıdırlar. Kuruluş mutlaka tüzel kişiliğe sahip olmalıdır. Bunu başvuru sahibi, başvuru esnasında ıspatlamla yükümlüdür. Çalışmayan başvuru sahipleri ise doğrudan bireysel başvuru yapabilirler. Yukarıdaki genel ve özel şartlardan en az birini, ulusal şartlar ve diğer şartların ise tamamını sağlamayan başvurular geçersiz sayılır. Örgün Eğitim Yapan Eğitimciler Katılabilir Mi? Örgün eğitimde (ilk, orta, üniversite) görev yapan eğitimciler, ulusal kriterlerin ikinci maddesinde de belirtildiği gibi, tüm başvuru sahiplerinin tabi oldukları şekilde yetişkin eğitimi ile ilgili faaliyette bulunduklarını resmi bir yazı ve/veya belge ile kanıtlamalıdır. (ilk ve orta öğrenim öğretmenleri ve personeli Comenius Programı kapsamındaki hizmetiçi eğitimi faaliyetine başvurabilirler). Üniversite öğrencileri örgün eğitim yaptıklarından yaşları ne olursa olsun, yetişkin olarak kabul edilmemektdirler. Dolayısıyla, eğitim faaliyeti sadece üniversite öğrencileri ile sınırlı olan eğitimciler bu programa başvuramazlar. İkinci öğretimde ders vermek de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Ancak her seviyedeki açık öğretim eğitimi yaygın eğitim olarak kabul edilmektedir. Yetişkin Kimdir?

4 Grundtvig kapsamında bir Hizmetiçi Eğitim Faaliyetine katılmak isteyen kişinin mutlaka yetişkin eğitimi faaliyetinin olması gerekmektedir. Sıkça karıştırılan bu kavram kimleri kapsar? Grundtvig Programında "yetişkin" aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır: Yaşı ne olursa olsun örgün eğitimin dışındaki herkes. Bu tanımın dışındaki kişiler yetişkin olarak kabul edilmemektedir. Yabancı Dil Öğrenmek İçin Başvuru Yapmak Mümkün Müdür? Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti kapsamında, yabancı dil öğrenmek amacıyla bir kursa katılmak mümkün değildir. Ancak istisnai olarak aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayan kişiler yabancı dil öğrenmek amacıyla başvurabilirler: Öğretmek amacıyla Avrupa'da az kullanılan ve az öğretilen bir dili öğrenmek isteyen eğitimciler, Yetişkin eğitiminde dil dışındaki farklı branşdaki bir ders veya konuyu yabancı dilde öğreten eğitimciler, Yabancı dil öğretmeni olmadığı halde sonradan yetişkin eğitiminde yabancı dil eğitmeni olmak için eğitim alan eğitimciler, Projede kullanılan ortak dili öğrenmek amacıyla bir Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları projesinde yer alan kişiler. Kurs Süresi Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyetinin süresi en az 5 gün, en çok 6 hafta olabilir. Başvuru Nasıl Yapılır? Bir Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyetine başvuru yapmak için aşağıdaki işlemlerin sırasıyla yapılması tavsiye edilmektedir: 1. Kurs Seçmek: Başvuru sahibi, internet adresindeki Comenius/Grundtvig Kurs Veritabanından ya da isterse ilgili veritabanı dışında, başka kaynaklardan profesyonel mesleğine uygun bir kurs seçmesi /bulması gerekir. Bu internet sitesi AB Komisyonu tarafından yönetilen ve Avrupa nın çeşitli ülkelerinde düzenlenen hizmetiçi kurslarının yer aldığı bir kurs veritabanıdır. Bu veritabanına girildiğinde iki seçenek bulunmaktadır: Search Form: LLP ye üye ülkelerinden herhangi bir kurs seçmek için kurs listelerine ulaşılmasını sağlar. Yurtdışında bir kursa katılmak isteyen başvuru sahipleri kurslarını bu veritabanından seçebilirler.

5 Training Description Form: Türkiye'de uluslararası bir hizmetiçi kursu düzenlemek isteyen başvuru sahiplerinin Merkez Başkanlığımıza elektronik (online) başvuru yapmalarını sağlar. Türkiye'de bir kurs düzenlemek isteyen kurum ve kuruluşlar buradaki formudolduracaklardır. Daha geniş bilgi için tıklayınız. 2. Kursa Önkayıt Yaptırmak: Başvuru sahibinin, seçilen kursun detaylarında iletişim bilgileri bulunan kurs organizatörü ile temasa geçerek kursa önkayıt yaptırması gerekir. Önkayıt belgesinde, kurs organizatörünün adı, iletişim bilgileri, başvuru sahibinin adı ve kursun adı, yeri ve tarihleri bulunmalı ve ilgili belge imzalı olmalıdır. Önkayıt belgesinin orijinal (ıslak imzalı) olması gerekmez. 3. Başvuru Formunu Online Doldurmak: Başvuru sahibi online olarak, Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti Başvuru Formu nu doldurmalıdır. Form hiçbir soru ve bölüm boş bırakılmadan eksiksiz olarak doldurulmalıdır. 4. Yabancı Dil Belgesi: Başvuru sahibi, kursun yapılacağı dili bildiğini belgelemelidir (yabancı dil kriterleri). Dil belgesinin orijinal olması ya da noter onaylı olması gerekmez. 5. Yetişkin Eğitimi Faaliyeti Formu: Başvuru sahibi, kuruluş yetkilisi tarafından onaylanan Yetişkin Eğitimi Faaliyeti Formu nu başvurusuna eklemelidir. 6. Tüzel Kişilik Belgesi: Başvuru sahibi, görev yaptığı kuruluşun tüzel kişiliğe sahip olduğunu gösterir resmi bir belgeyi başvurusuna eklemelidir. Kamu kurumlarından başvuranların bu belgeyi sunmalarına gerek yoktur. 7. Personel (veya üyelik) Belgesi: Başvuru sahibi çalışıyorsa (kuruluş aracılığıyla başvuruyorsa), ilgili kuruluşun personeli olduğunu resmi belgelerle kanıtlamalıdır. Eğer başvuru sahibinin kadrosu başka bir kuruluşta ise ve Grundtvig başvurusunu yaptığı kuruluşta görevlendirme ile veya sözleşmeli olarak çalışıyorsa, ilgili görevlendirme yazısı veya sözleşme örneği sunulmalıdır. Başvuru sahibinin sivil toplum kuruluşu olması halinde ise resmi üyelik belgesinin bir kopyası sunulmalıdır. 8. Kurs Bilgileri: Başvuru sahibinin kurs veritabanı dışından bir kursa başvurması halinde, kursla ilgili bilgiler (kursun içeriği, yeri, konusu, amacı, programı, ücreti vs.) başvuruya eklenmelidir. 9. Başvurunun Sunulması:

6 Başvuru formu doldurulup online olarak onaylandıktan (submit) sonra bir çıktısı alınarak beyan (declaration) bölümleri başvuru sahibi ve kuruluş yetkilisi (çalışmayanlar sadece kendi bölümlerini imzalayacaklardır) tarafından imzalanmalı ve mühürlendikten (imza ve mühür ıslak olmalıdır) sonra 1 nüsha olarak ekleri ile birlikte Merkez Başkanlığımızın aşağıdaki adresine, son başvuru tarihlerinden önce elden ya da posta ile teslim edilmelidir: T.C. Başbakanlık AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme / Grundtvig Programı Hüseyin Rahmi Sokak No: 2, Çankaya/Ankara Son Başvuru Tarihleri ve Kurs Dönemleri 2009 Teklif Çağrısı döneminde Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin son başvuru tarihleri ve kurs dönemleri aşağıdaki gibidir: Son Başvuru Tarihi Kurs Dönemi 16 Ocak Nisan Eylül Nisan 2009 ve sonrası 01 Eylül 2009 ve sonrası 01 Ocak 2010 ve sonrası **Tüm kurslar 30 Nisan 2010 da tamamlanmak zorundadır. Başvuruda Teslim Edilecek Dokümanlar Başvuru yaparken aşağıdaki dokümanların tamamının sunulduğundan emin olunmalıdır: Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti Başvuru Formu (Grundtvig Application Form 2009 for In-Service Training), Kurs organizatöründen alınmış önkayıt belgesi,

7 Yabancı dil belgesi, Yetişkin Eğitimi Faaliyeti Formu, Comenius-Grundtvig Kurs Veritabanı dışından seçilen kurslar için bilgi (yer, süre, ücret, program gibi bilgilerin olduğu bilgi), Tüzel kişilik belgesi (bu belge çalışmayan kişilerden istenmez), Başvuru sahibinin, görev yaptığı kuruluşta resmi kadrolu / sözleşmeli / ücretli / görevlendirmeli olarak çalıştığına dair, kuruluşun STK olması durumunda ise resmi üye olduğuna ve ilgili faaliyetleri yürüttüğüne dair belge (bu belge çalışmayan kişilerden istenmez), Başvuru formunun elektronik (cd/dvd) versiyonu. Ne Kadar Hibe Sağlanır? Başvuru sahiplerine gidilecek ülkenin uzaklığına, yurtdışında kalınacak süreye ve kursun ücretine göre seyahat, harcırah, kurs ücreti, yabancı dil hazırlığı ve özel ihtiyaçlar gibi masrafları karşılamak üzere belli miktarlarda hibe sağlanır. Hibeler aşağıdaki kalemleri kapsamaktadır: 1. Seyahat: Yararlanıcının (başvurusu kabul edilen başvuru sahiplerine yararlanıcı denir) evinden başlayarak kursun düzenleneceği yere ve/veya kalınacak yere kadar olan ve kursun düzenlendiği yerden ve/veya kalınan yerden yararlanıcının evine kadar olan seyahat harcamaları karşılanır. Bunun dışında yapılan seyahat harcamalarını yararlanıcı, kendisine ödenen harcırahtan karşılaması gerekir. Yurtdışına çıkış harcı ile vize giderleri de seyahat kaleminden ödenir. Onun için seyahat miktarı talep edilirken yurtdışına çıkş harcı ile varsa vize giderleri de dikkate alınarak talep edilmelidir. Seyahat harcamaları kapsamındaki harcamalar gerçek miktarlar üzerinden hesaplanır ve her bir harcama için belge tutma ve bunları faaliyet sonrasında Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti Final Raporu ile birlikte Merkez Başkanlığımıza sunma zorunluluğu vardır. 2. Harcırah: Faaliyetin süresine göre yararlanıcılara günlük ve/veya haftalık olarak hesaplanan miktarlarda harcırah ödenir. Gidilecek ülkelerin günlük harcırah miktarları aşağıdaki listede bulunmaktadır. Bu miktarlar Türkiye den katılacak yararlanıcılar için azami miktarlardır, yani bu miktarların üzerinde bir talep yapılamaz. Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti Yılı Harcırah Miktarları

8 Seyahat ve Giriş/Çıkış Vize Masrafları Hariç Ülke Günlük Miktar (7 güne kadar) ( ) Birinci Hafta İçin Toplam Miktar ( ) İkinci Hafta İçin Günlük Miktar (8-14 gün arası) İkinci Hafta İçin Toplam Miktar ( ) Belçika - BE , Bulgaristan - BG , , Çek Cumhuriyeti - CZ , Danimarka - DK , , Almanya - DE , Yunanistan - EL , , Estonya - EE , , İspanya - ES , Fransa - FR , , İrlanda - IE , İtalya - IT , G. Kıbrıs Rum Y.-CY , , Letonya - LV , , Litvanya - LT , , Lüksemburg - LU , Macaristan - HU , , Malta - MT , , Hollanda - NL , , Avusturya - AT , , Polonya - PL , , Portekiz - PT , , Romanya - RO , , Slovenya - SI , Slovakya - SK , Finlandiya - FI , İsveç - SE , İngiltere - UK , , İzlanda - IS , Lihtenştayn - LI , , Norveç - NO , , Harcırahın Hesaplanmasıyla İlgili Örnekler: Örnek 1: Belçika'da yapılacak 6 günlük bir kurs için; 126 Avro x 6 = 756 Avro ( ) Üçüncü Hafta ve Sonrası İçin Eklenecek Günlük Miktar ( ) Üçüncü Hafta ve Sonrası İçin Eklenecek Haftalık Miktar ( ) (3-6 hafta)

9 Örnek 2: Belçika'da yapılacak 2 haftalık bir kurs için (birinci haftanın harcırah miktarı + ikincihaftanın harcırah miktarı); 882 Avro Avro = Avro Örnek 3: Belçika'da yapılacak iki hafta ve 5 günlük bir kurs için (birinci haftanın harcırah miktarı + ikinci haftanın harcırah miktarı + üçüncü haftanın 5 günü); 882 Avro Avro Avro (28 Avro x 5) = Avro Harcırah giderleri için herhangi bir belge tutma zorunluluğu yoktur. Kurs organizatörleri, katılımcılara belli ücretler karşılığında konaklama ve/veya yemek imkanları sağlayabilir. Bu bilgilere kursun detaylarından ulaşılabilir. Başvuru yapılırken Merkez Başkanlığımızın sağlayabileceği hibe miktarı gözönünde bulundurularak kursa kayıt yapılmalıdır. Zira organizatörün talep ettiği ücretle yararlanıcıya sağlanacak olan hibe miktarı arasında önemli farklar olabilir ve bu durum yararlanıcının mağdur olmasına yol açabilir. Başvuru sahibi, kurs organizatörünün konaklama ve/veya yemek imkanlarından yararlanmak zorunda değildir (lütfen bu konuyu kurs organizatöründen teyit ediniz çünkü bazı organizatörler sağladıkları imkanlardan faydalanmayı şart koşmaktadır). Seyahat Sigortası: Seyahat sigortası masrafları da harcırah kaleminden karşılanmalıdır. 3. Kurs Ücreti: Avrupa'daki kursların çoğu ücretlidir. Kurs ücretleri en fazla günlük 150 Avro'ya kadar hibe kapsamında karşılanır ve azami kurs ücreti 1000 Avro ile sınırlandırılmıştır. Bu miktardan daha fazla olan kurs ücretinin aşan kısmını yararlanıcılar kendileri öderler. 4. Yabancı Dil Hazırlığı: Bir Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyetine katılmak isteyen kişinin normalde kursun yapılacağı dili iyi derecede bilmesi beklenir. Ancak yurtdışı tecrübesi az olan veya pratik konuşma imkanı bulamadığından konuşma becerisi az olan başvuru sahiplerinin kurs öncesinde yabancı dillerini geliştirebilmelerine imkan tanımak amacıyla kendi ülkelerinde yabancı dil hazırlığı yapmaları da mümkündür. Bu amaçla başvuru formunda talep edildiği takdirde, ilgili bir hazırlık yapmak (kısa süreli bir kursa gitmek, kitap, araç-gereç almak gibi) için bir miktar hibe verilebilir. Yabancı dil hazırlığı talebinde bulunanlara uygun görülmesi halinde azami 150 Avro hibe verilir. Bu hibeden faydalanan kişilerin final raporlarında yabancı dil hazırlığı yaptıklarını kanıtlama zorunluluğu vardır. Yabancı dil öğretmenleri bu hibeden yararlanamazlar. 5. Özel İhtiyaçlar: Seyahat esnasında veya yurt dışında bulundukları süre içinde özel ihtiyaçları olabilecek olan engelli (engelliler için refakatçi talepleri de kabul edilebilir) veya dezavantajlı kişiler engellilik/dezavantajlılık durumuna göre ek hibe talep edebilirler. Refakatçılara da yararlanıcıya ödenen seyahat ve harcırah miktarları ödenir.

10 Yukarıda belirtilen hibe kalemleri dışındaki bir harcama, uygun bir harcama olarak kabul edilmez. Başvuru sahibi başvuru formunda yukarıda açıklanan harcama kalemlerinin herhangi birinden daha az talep etmişse, talep ettiği miktar (lar) kabul edilir. Not: Harcırah dışındaki tüm harcamalar için belge (fatura, fiş, dekont,makbuz, uçak biniş kartları vs.) tutma ve bunların kopyalarını Final Raporu ile birlikte Merkez Başkanlığımıza sunma zorunluluğu vardır. KDV İle İlgili Açıklama: Katma değer vergileri hibeden karşılanamadığından yararlanıcılar final raporlarında harcamalarını KDV'leri düşerek beyan etmelidirler. Yurtdışında yapılan harcamalar KDV'den muaf olduğundan, yurtdışında yapılan harcamalarda herhangi bir işlem yapmak gerekmez. Ancak yurtiçindeki harcamaların çoğu (bu konuda harcama belgesi üzerindeki KDV dahil/hariç ifadesi esas alınır) KDV'li olacağından yararlanıcı harcamalarını Avro cinsine dönüştürürken KDV'siz miktarı esas alarak beyan etmelidir. Edilmediği takdirde final raporunu inceleyen Merkez Başkanlığımız uzmanları hesaplamayı KDV'yi düşerek yapacaklardır. AB hibeleri, Maliye Bakanlığı'nın Türkiye AB Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 2)'ne göre KDV'den muaftır. Dolayısıyla ilgili tebliğe göre istisna sertifikası alan yararlanıcılar hibe kapsamında ödedikleri veya kesilen KDV'leri Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı'ndan geri alabilirler. Başvuruların Değerlendirilmesi Başvurular Merkez Başkanlığımıza ulaştıktan sonra mümkün olan en kısa sürede Grundtvig Programının veritabanına girilerek bundan sonra Merkez Başkanlığımızla yapılacak tüm yazışma ve işlemlerde kullanılmak üzere, başvuru sahibine özel bir referans numarası verilir. Örnek: TR1-GRUxx-xxxxx. Başvuru formunun Merkez Başkanlığımıza ulaştığını ve Grundtvig Programı tarafından teslim alındığını gösteren ve bundan böyle sürekli olarak kullanılacak olan referans numarasını içeren resmi bir alındı yazısı başvuru sahibinin kuruluşunun adresine (bireysel başvuruda ev adresine) postalanır. Bu belge başvurunun Merkez Başkanlığımızca teslim alındığını gösterir, başvurunun kabul edildiği anlamına gelmez. Aynı döneme ait tüm başvurular Merkez Başkanlığımıza ulaştıktan sonra iki tür değerlendirme yapılır: 1. Ön Değerlendirme: Ön değerlendirmede başvuru, ön kriterleri taşıyıp taşımadığına göre değerlendirilir. Ön değerlendirme kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir, kriterlerden birisi eksik olan başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi yazılı olarak başvuru sahibinin kuruluşuna (çalışmayan ise kendisine) bildirilir. Bunun için lütfen Ön Değerlendirme Kriterleri'ni inceleyiniz. 2. İçerik Değerlendirmesi:

11 Ön değerlendirmeyi geçen başvurular içerik açısından değerlendirilir. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak iki iç ve/veya dış uzman tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Hibeler sınırlı olduğundan, başvurular aldıkları puanlara göre sıralanır ve hibe tahsisi en yüksek puan alan başvurudan başlayarak verilir. Bunun için lütfen İçerik Değerlendirme Kriterleri'ni inceleyiniz Avrupa Öncelikleri 2009 yılında Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri için herhangi bir Avrupa önceliği bulunmamaktadır Ulusal Öncelikler 2009 yılında, içerik değerlendirmesindeki standart puanlara (100) ilave olarak ayrıca Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti için uygulanacak ulusal önceliklerimiz şunlardır: Hayatboyu Öğrenme Programı ya da önceki programlardan bireysel olarak hiç hibe almamış başvuru sahipleri, hibe alanların başvurularına göre önceliklidir (5 puan). Hayatboyu Öğrenme Programı ya da önceki programlardan son iki yıl içinde bireysel olarak hibe almamış başvuru sahipleri, hibe alanların başvurularına göre önceliklidir (5 puan). Doğrudan yetişkin eğitimi faaliyetinde bulunan kuruluşlardan (halk eğitim merkezleri, mahalli idareler, müzeler, kütüphaneler, cezaevleri ve doğrudan yetişkin eğitimi yapan STK'lar) yapılan başvurular doğrudan yetişkin eğitimi faaliyetinde bulunmayan kuruluşlardan yapılan başvurulara göre önceliklidir (5 puan). Değerlendirme Sonrası Süreç Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra sonuçlar Merkez Başkanlığımız bünyesindeki Değerlendirme Komitesine sunulur. Komite, sonuçları değerlendirerek başvuruyu onaylar veya reddeder. Başvuru reddedilmiş ise, bu durum yazılı olarak gerekçesiyle birlikte başvuru sahibinin kuruluşuna (çalışmayan ise kendisine)bildirilir. Başvuru kabul edilmiş ise, kabul yazısı ile birlikte iki nüsha olarak hazırlanan Hibe Sözleşmesi ve ek(ler)i yararlanıcının kuruluşuna (çalışmayan ise kendisine)gönderilir. Hibe Sözleşmesi dikkatle okunmalı ve her sayfası yararlanıcı tarafından paraflanarak imzalanmalıdır. İki nüsha olarak imzalanan Hibe Sözleşmesi Merkez Başkanlığımıza tekrar gönderilmelidir. Merkez Başkanlığımıza ulaşan Hibe Sözleşmesi Merkez Başkanı (veya vekili) tarafından da imzalandıktan sonra bir nüshası yararlanıcıya gönderilir, diğer nüsha ise yararlanıcının dosyasına konulur. Karşılıklı imzalanan Hibe Sözleşmesinden sonra toplam hibenin %80'i (AB Komisyonu ile merkez Başkanlığımız arasındaki anlaşmalara bağlı olarak bu oran değişebilir) peşin olarak kurs

12 başlamadan, yararlanıcının sözleşmede belirttiği hesaba (bu hesabın kurumsal değil, yararlanıcının Avro cinsinden bireysel hesabı olması gerekir) ödenir. Kursa Katılım Sonrası Süreç Yararlanıcı, hibenin ilk ödemesini aldıktan sonra kursa katılmakla yükümlüdür. Şayet mücbir bir sebep1[1] (bu sebep Merkez Başkanlığımızca onaylanmış olmalıdır) dışında bir nedenle bu yükümlülük yerine getirilmezse, yararlanıcıya ödenen hibenin iadesi talep edilir. Aynı şekilde, onaylanan bir kurs dışında başka bir kursa katılan yararlanıcılardan ödenen hibenin iadesi talep edilir. Mücbir bir sebeple kursa katılım olmazsa, yararlanıcının o güne kadar yaptığı geçerli harcamalar dışında kalan hibenin iadesi talep edilir. Yararlanıcının kusuru olmadan herhangi bir nedenle ertelenen kurs için, kursun içeriğinde, yerinde, süresinde ve ücretinde herhangi bir değişiklik olmaması ve aynı Teklif yılı içerisinde olması kaydıyla, yararlanıcının tekrar başvuru yapmasına gerek yoktur. Böyle bir durumda, yararlanıcının kursun yeni tarihlerini belirten bir dilekçeyle Merkez Başkanlığımıza başvurması yeterlidir. Herhangi bir nedenle kurs iptal edilmişse ya da yararlanıcı ilgili kursa mücbir bir sebeple katılamıyorsa, aynı kurs dahi olsa yeni bir başvuru yapmalıdır. Kursunu tamamlayan yararlanıcı yurda döndüğünde kendisine Hibe Sözleşmesiyle birlikte gönderilen Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti Final Raporu nu kursun bitiş tarihinden itibarenen geç bir ay içinde doldurarak Merkez Başkanlığımza sunma zorunluluğu vardır. Bu rapor ile birlikte seyahate ilişkin tüm belgeler (bilet, fatura, makbuz, fiş, uçak biniş kartları, vize, yurtdışı çıkış harcı vs.), varsa yabancı dil hazırlığına katılımı gösteren katılım belgesi ve kursa katılım sertifikasının Merkez Başkanlığımıza sunulması gerekir. Bu dokümanlardan herhangi biri eksik olduğu takdirde, eksik olan belgenin niteliğine göre bakiye kalan %20'lik ödemeden ya eksik ödeme yapılır ya da hiç ödeme yapılmaz (uçak biniş kartları ile katılım sertifikası eksik olursa ödeme yapılmaz, bunlar hiç sunulmadığı takdirde faaliyet gerçekleştirilmemiş sayılır ve hibenin tamamının iadesi yararlanıcıdan talep edilir. Uçak biniş kartlarının olmadığı ya da kaybedildiği durumlarda yararlanıcının, ilgili havayolundan uçuşun gerçekleştiğine dair yazı alması gerekir). Final raporunun mali harcama kısmını doldururken yararlanıcı, yaptığı geçerli harcamalarını ayrıntılı olarak (tarih, yolculuğun nereden nereye ve hangi tür vasıta ile yapıldığı vs.) yazarak, 2009 da belirlenecek yöntemle Avro'ya çevirerek yazmalıdır (bu konuda ayrıntılı bilgiler daha sonra verilecektir). Final raporunda gerçekleşenden daha az harcama yapıldığı beyan edilmişse, beyan edilen tutar esas alınır. Final raporu onaylanan yararlanıcının bakiye kalan %20'lik hibesi, gerçekleşen miktar üzerinden hesaplanarak ödenir ya da gerçekleşenden fazla ödeme yapılmışsa iade talep edilir. Son ödeme de yapıldıktan sonra yararlanıcının kuruluşuna (çalışmayan ise kendisine) kapatma yazısı (closure letter) yazılır. Kapatma yazısında, yararlanıcıya süreç boyunca ne kadar ödeme yapıldığı, varsa kesintiler vs. bildirilir ve itiraz için 30 günlük süre verilir. Sürenin sonunda herhangi bir itiraz yapılmamışsa sözleşme sonlandırılır ve süreç sona ermiş olur. Sürecin sona ermesinden sonra da yararlanıcılar sözleşme gereği, kurs ve harcamalarıyla ilgili tüm belgelerinin asıllarını beş yıl süreyle saklamak zorundadır. Vize İle İlgili Açıklama:

13 Grundtvig Program Koordinatörlüğü, vize almaları için yararlanıcılara herhangi bir resmi yazı vermemektedir. Program kapsamında yurtdışına çıkacak kişiler gidilecek ülkenin Türkiye deki makamlarından gerekli vize şartlarını öğrenmelidirler. Vize almayı kolaylaştırmak için yurtdışındaki organizatör kuruluştan, yararlanıcı adına bir resmi davet yazısı ve/veya otel rezervasyonu gibi bir yazı talep edilebilir. Böyle bir belge ile vize başvurusunda bulunulması (bazı ülkelerin temsilcilikleri bunu şart koşmaktadır) vize alınmasını kolaylaştırmaktadır. 1[1]Mücbir sebep, akit taraflardan herhangi birinin sözleşme uyarınca üstlendiği yükümlülüklerinden herhangi birini ifa etmesini önleyen, tarafların hatalarından veya ihmalinden kaynaklanmamış olan ve gerekli özen gösterilmiş olmasına karşın kaçınılamayan, tarafların kontrolü dışındaki, öngörülemeyen istisnai durum veya olay anlamına gelecektir. Ekipman ya da malzemedeki veya bunların kullanılabilir konuma getirilmesindeki kusur (mücbir sebep halleri dışında), iş anlaşmazlıkları, grevler veya mali güçlükler, yükümlülüğünü ifa edemeyen tarafça mücbir sebep olarak öne sürülemez.

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

Detaylı

PROJE DÖNGÜSÜ EL K TABI

PROJE DÖNGÜSÜ EL K TABI E itim ve Kültür Hayatboyu Ö renme Program LEONARDO DA VINCI Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 LEONARDO DA VINCI PROJE DÖNGÜSÜ EL K TABI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1) Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği 2015 YILI BAŞVURU

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği)

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI 2007-2014 yılları arasında yürütülen Eğitim Alma Hareketliliği, Hayatboyu Öğrenme/Erasmus Programı kapsamında yer almaktaydı. 2014-2021

Detaylı

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı*

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/20 014 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

Sözleşme Yılı 2012 Akademik Yıl 2012/2013

Sözleşme Yılı 2012 Akademik Yıl 2012/2013 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2012 Akademik Yıl 2012/2013 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği 2014 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik

Detaylı

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI () ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber, 2014 Erasmus+ Ana Eylem 1 (KA1) Bireylerin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI () ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber, 2014 Erasmus+ Ana Eylem 1 (KA1) Bireylerin

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı. Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation)

Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı. Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation) Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation) BAŞVURU REHBERİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı LdV

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET!

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Grundtvig Programı HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! 1 Artık ben de bir proje yapıp, meslek edinebileceğim! Yurt dışı

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR

EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR I. GİRİŞ EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR Bu ek, Sözleşme de belirtildiği şekliyle, projeye uygulanabilecek farklı bütçe kalemleri altındaki hibenin kullanılmasına ilişkin kuralları tamamlamaktadır. Bu açıklamalar

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-Faz II Hibe Başvuru Rehberi Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

AMAÇ VE KAPSAM TANIMLAR

AMAÇ VE KAPSAM TANIMLAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS ÖĞRENCİ - PERSONEL DEĞİŞİMİ USUL ve ESASLARI AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 Aşağıdaki yönerge,

Detaylı

Tanımı. Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı

Tanımı. Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Tanımı Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Personelin çalıştığı ülke dışındaki bir program ülkesinde altı haftaya kadar eğitim almasını sağlayarak,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYAT BOYU ÖĞRENME (LİFELONG LEARNİNG) - ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

ERASMUS+ KA2 STRATEJİK ORTAKLIKLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROJELERİ SIK SORULAN SORULAR

ERASMUS+ KA2 STRATEJİK ORTAKLIKLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROJELERİ SIK SORULAN SORULAR ERASMUS+ KA2 STRATEJİK ORTAKLIKLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROJELERİ SIK SORULAN SORULAR Stratejik Ortaklık Projelerinde Türkiye deki tüm yükseköğretim kurumları koordinatör ya da ortak olarak yer alabilir mi? Yükseköğretim

Detaylı

Erasmus Kimdir? Erasmus öğrenim hareketliliği nedir?

Erasmus Kimdir? Erasmus öğrenim hareketliliği nedir? Erasmus Kimdir? Desiderius Erasmus 1465-1536 yılları arasında yaşamış Hollandalı bir felsefe adamıdır. Rönesansla birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının öncülerinden ve en büyük temsilcilerinden biri

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı

2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI

2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI 2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI Başvuruların son teslim tarihi 8 Şubat 2011 olacak şekilde, 12 Kasım 2010 tarihinde MFİB tarafından yayınlanan Başvuru Çağrısı SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2014-2015 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI AÇIKLAMALAR İÇİNDEKİLER 1. KİMLER BAŞVURABİLİR?... 4 2. LİSANS

Detaylı