MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan"

Transkript

1 MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan

2 Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

3 Yararlanıcı Kurumlar ve Hedef Gruplar Mesleki eğitime yönelik olmak kaydıyla tüzel kişiliğe sahip kurumlar proje sunabilirler. Ancak proje başvuruları bireysel olarak kabul edilmemektedir. Temel mesleki eğitim almakta olanlar (meslek lisesi öğrencileri, çıraklar), yeni mezunlar, çalışanlar, işsizler, eğitim ve öğretimden sorumlu kişiler, insan kaynakları uzmanları, meslekî eğitim planlayıcıları ve yöneticileri, öğretmenler, meslekî rehberlik uzmanları katılımcı olarak yararlanabilirler.

4 Mesleki Eğitim Programı Faaliyet Türleri Hareketlilik Mesleki Eğitim Programı Yenilik Transferi Ortaklık

5 Mesleki Eğitim Programı Hareketlilik Projeleri

6 Hareketlilik (Mobility) Faaliyeti Mesleki eğitimle ilgili bir proje kapsamında mesleki eğitimle ilgili kişilerin, sağlanan hibe ile, belirli bir süre için, AB üyesi bir ülkedeki kuruluşa gönderilmesidir.

7 Hareketlilik (Mobility) Faaliyeti Proje temelli bir faaliyettir. Hayatboyu Öğrenme Programına üye 33 ülkede yürütülmektedir. Tüm ülkelerde geçerli kurallara ek olarak ülkelere özgü kurallar olabilir. Kurumsal başvuru şarttır. Hibe kalemleri: yönetim, hazırlık, seyahat ve harcırah Bir teklif döneminde bir kişi bir kez yararlanabilir.

8 Hareketlilik (Mobility) Faaliyeti

9 Hareketlilik (Mobility) Faaliyeti

10 Hareketlilik Projesi Sunma

11 Proje Döngüsü Başvuruların Alınması Ön Değerlendirme (Ulusal Ajans Personeli) İçerik Değerlendirmesi (Bağımsız Dış Uzman) Desteklenen Projelerin İlanı Projenin Uygulanması Nihai Rapor

12 Faydalı Dokümanlar Konsey Kararı Avrupa Komisyonu Genel Teklif Çağrısı Ulusal Teklif Çağrısı 2013 Hareketlilik Projeleri Başvuru Rehberi (Adım Adım Başvuru Formu) Avrupa da ve Türkiye de yapılan Hareketlilik Projeleri için;

13 Mesleki Eğitim Programı Ortaklık Projeleri

14 Ortaklık Projesi Nedir? Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren kurumlar arasında gerçekleştirilecek işbirliğini teşvik edecek ve bu işbirliğine bir kısım ölçütlere göre katkı sağlayacak bir faaliyet türüdür.

15 Özellikleri Ürün odaklı bir işbirliği ve çalışma İş dünyasının ihtiyaçları ile mesleki eğitimin ihtiyaçlarının karşılıklı olarak giderilmesi Hareketlilik En az üç ülke ortaklığı Proje tabanlı bir faaliyet...

16 Ürün nedir? Yaygınlaştırılabilir uygulanabilir somut çıktı Genel bir rapor Konferans Cd Çıraklar tarafından üretilmiş somut bir ürün Herhangi bir MEÖ alanındaki eğitim metodu

17 Hareketlilik Nedir? Projede yer alan bir ortağın düzenlediği bir etkinliğe katılmak üzere yapılan bir yurtdışı seyahatidir.

18 Hareketlilik Hareketliliğin süresi proje faaliyeti ile uyumlu olmalıdır. Ortakların bulunmadığı herhangi bir ülkeye hareketlilik yapılamaz. Bir kişinin bir defa yurtdışına çıkması bir hareketlilik sayılır. Ülke içindeki yer alan ortağın düzenlediği faaliyete için yapılan seyahat hareketlilik değildir.

19 Sadece hareketlilik Sadece ürün Hareketlilik + sürekli işbirliği= Ürün

20 Kimler Başvurabilir? İşletmeler, Sosyal ortaklar, Mesleki eğitim ve öğretimle ilgili politikalara karar veren kuruluşlar, Ticaret ve sanayi odaları, dernek, vakıflar, mesleki eğitim kurumları vb.

21 Teknik Özellikler Süre:2 yıl- sabittir. Ortaklık: En az birisi AB üyesi olmak koşuluyla, en az 3 farklı program ülkesinden ortaklık Mali katkı miktarı: Hareketlilik sayısı esas alınarak belirlenir. Hareketlilik ve projenin tüm masraflarını kapsar. Götürü usuldedir.

22 Dikkat! Ortaklar sonradan değiştirilemez. Ortakların hareketlilik sayıları farklılık gösterebilir. Ülkelerin aynı hareketlilik sayısına verdikleri mali katkı miktarları farklıdır.

23 Mesleki Eğitim Programı Yenilik Transeferi Projeleri

24 AB ortaklığı yoluyla: İyi uygulamaların ülkeler arasında yaygınlaştırılması Yani; Yenilik Transferi (ToI) Projeleri Nedir? Farklı içeriklerde geliştirilmiş var olan yenilikçi ürün, araç, yöntem ya da uygulamaların ulusal, bölgesel, yerel ya da sektörel düzeyde ya da coğrafi olarak proje ortakları düzeyinde Dil, uyarlanmasıdır. Yerel ihtiyaç, sektörel ihtiyaç Kültürel açılardan

25 Neler Transfer Edilebilir? Mesleki Eğitim ve Öğretimle ilgili olan içerikler, araçlar, materyaller, metotlar, metodolojiler, deneyimler, uygulanan politikalar, tecrübeler, vs. Mesleki eğitim ve mesleki yeterliliklerin geliştirilmesine yönelik iyi uygulamalar, yenilikler, * Transfer edilecek objeler/materyaller, alanla ilgili son ve en gelişmiş uygulamanın sonuçları olmalıdır.

26 Neler Transfer Edilebilir? Transferi gerçekleşecek olan yenilik veya somut ürün daha önce uygulanmış bir LdV projesi olabileceği gibi Ulusal, Avrupada veya Uluslararası düzeyde bir proje sonuçları olabilir. Söz konusu yenilik ulusal, bölgesel, yerel veya sektörel düzeyde mesleki eğitim sistemine adapte edilebilir

27 ToI Projeleri Nasıl Yapılır-1 Projenin hedef kitlesinin/sektörünün ihtiyaçları belirlenir. Bu ihtiyaçların karşılanması için yenilikçi eğitim / öğretim metod ve araçları içeren projenin/ projelerin var olup olmadığı araştırılır Bunun için söz konusu projenin sahibi ile irtibat kurulur ve bu kuruma projenin çıktılarının transfer talebine ilişkin niyet bildirilir. Anlaşma sağlanırsa transferin yolu açılır.

28 ToI Projeleri Nasıl Yapılır-2 Eski proje sahibinin yazılı onayı alınır. Telif hakkı (IPR) konusunda mutabakata varılmalıdır. Transfer edilecek çıktıların transferi amacıyla bir Yenilik Transferi Projesi hazırlanır. Aktif ve etkili bir yaygınlılaştırılma planı hazırlanır ve bu plana uygun faaliyetler öngörülür. Proje Ulusal Ajansa sunulur

29 ToI Projeleri Kimlerle Yapılır? Mesleki Eğitim ve Öğretimle ilgili tüm kurum ve kuruluşlar (kamu yada özel) Yenilik Transferi projeleri sunulabilir: mesleki eğitim kuruluşları, yerel yönetimler, eğitim kurumları/üniversiteler, kamu kurum/kuruluşları, KOBİ ler/şirketler, STK lar,...

30 Transfer Edilecek Proje Nasıl bulunur? AB Komisyonu İnternet Sitesi Ulusal Ajans İnternet Sitesi ADAM proje veritabanı 2006 yılına kadar yapılmış LdV projelerinin yer aldığı veri tabanı olan Compendium Desteklenmiş Projeler Veri Tabanı

31 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

32 Başvuruların Geçerlilik Kriterleri Son başvuru tarihine uyulması AB resmi dillerinden birinde yapılmış olması 2013 yılı Yenilik Transferi Proje Başvuru Formu Başvuru Formunun Kurum Yetkilisince imzalanmış olması Biri AB üyesi olmak üzere minimum 2 farklı Avrupa ülkesinden proje ortağı bulunması (Başvuru sahibi dâhil 3 ülke) Finansal açıdan kurumun yeterliliğinin kontrolü için son mali yıla ilişkin bilanço ve gelir-gider tabloları sunulması AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

33 ÖRNEK PROJELER AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

34 SİVAS VALİLİĞİ Faaliyet Tipi: LdV Hareketlilik/ VETPRO Proje Adı: Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerdeki AB Proje Ofislerinin Deneyimlerinin TR72 Bölgesine Aktarılması Projesi AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

35 SİVAS VALİLİĞİ Projenin Amacı: Sivas, Kayseri ve Yozgat İllerini kapsayan TR72 Bölgesinde bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanacak, bölgede bulunan valilikler ortak hareket edecek ve AB çalışmalarından sorumlu yöneticilerin ve proje uzmanlarının mesleki deneyim, kişisel gelişim ve iletişim becerilerinin artması sağlanacaktır. Projeye 30 kişi yer almıştır. Proje kapsamında üç akışlı bir ziyaret programı planlamıştır. Programa göre Belçika ya 11 yönetici, Çek Cumhuriyeti'ne 10 proje uzmanı ve İsveç e 9 proje uzmanı katılmıştır. AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

36 BURSA VALİLİĞİ Faaliyet Tipi: LdV Hareketlilik/VETPRO Proje Adı: Rekabet Gücü ve Sürdürülebilir Kalkınmada İnovasyon Yönetimi AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

37 Bursa Valiliği Bursa Valiliği koordinatörlüğünde 10 ili (Sakarya, Çorum, Yalova, Sivas, Elazığ, Antalya, Tokat, Ankara, İstanbul) kapsamaktadır. Projede 10 ilin valilik ve kaymakamlıkları ile kamu kurumları, organize sanayi bölge müdürlükleri ve özel sektör yer aldı. AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

38 Bursa Valiliği Proje ortağı 32 kurum-kuruluş ve 82 kişiden oluşan yönetici ve çalışanlarıyla yapılan faaliyetlerle, Bursa Valiliği liderliğinde inovasyon için insan kaynağı ve yeteneklerin gelişmesine katkı sağlanması, inovasyonu destekleyen ortamlar oluşturarak bölgesel işbirliği ve bütünleşmenin teşviki ve kamuoyunda inovasyon kültürünün yayılması amaçlanmıştır. AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

39 Bursa Valiliği Proje kapsamında katılımcılar, Belçika, Avusturya, Hollanda ve İsveç e yaptıkları çalışma ziyaretlerinde; *Bu ülkelerin inovasyon politikaları, inovasyon yönetimi ve stratejileri hakkında bilgi sahibi olmuş, * Bir kısmı ziyaret sonrasında illerinde inovasyona yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir. AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

40 Somut sonuçlar hedefler (Müfredat, Hizmet-İçi Eğitim Programı, Uzaktan Eğitim Modülü, gibi) Biri AB üyesi olmak üzere, minimum 2 farklı Avrupa ülkesinden proje ortağı bulunmalıdır, Toplam ortak sayısı 5-8 arası idealdir. Proje Süresi en fazla 2 yıl (24 ay). Hibe miktarı: / yıl LdV ToI BÜTÇE Önemli Detaylar Proje Ortakları toplam bütçenin % 75 lik bölümünü hibe olarak alırlar. AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Proje Hazırlama LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı

Proje Hazırlama LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı 1 Neden Hareketlilik Projesi? Sorumlu kişilerin; bilgi ve becerilerinin artmasını mı teknolojiyi ve yenilikleri

Detaylı

ANTALYA VALĠLĠĞĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ PROJELERĠ KOORDĠNASYON MERKEZĠ

ANTALYA VALĠLĠĞĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ PROJELERĠ KOORDĠNASYON MERKEZĠ LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLĠLĠK (MOBILITY) Esra TĠLKĠOĞLU 1 Neden Hareketlilik Projesi? Kişilerin bilgi ve becerilerinin artmasını sağlamak Teknolojiyi ve yenilikleri yerinde görebilmek Uygulamaları

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET!

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Grundtvig Programı HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! 1 Artık ben de bir proje yapıp, meslek edinebileceğim! Yurt dışı

Detaylı

2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Açılış Toplantısı. Proje Yönetimi 16 Ekim 2014 Ankara

2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Açılış Toplantısı. Proje Yönetimi 16 Ekim 2014 Ankara 2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Açılış Toplantısı Proje Yönetimi 16 Ekim 2014 Ankara İçerik Okul eğitimi personel hareketliliği projeleri 2014 yılı başvuru istatistikleri

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJ E ve BİREYSEL FAALİYETLER 2009 YILI ULUSAL

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2010 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2010 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2010 YILI ULUSAL

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR Avrupa Birliğine katılım sürecinde, uyumlaştırılan/uyumlaştırma sürecinde olan mevzuatın

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı

Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı 2014 Türkiye Ulusal Ajansı Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Birliği nin eğitim ve gençlik alanındaki programlarının Türkiye de yürütülmesinden

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ ve Hibe Programları SAĞLIK BAKANLIĞI 20 Kasım 2013 YILDIRIM GÜNDÜÇ Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Türkiye deki AB Mali Programları Uygulanmış AB Destekli Projeler

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Eğitim ve Gençlik Kataloğu ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI Ülkemiz dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olma hedefine ulaşırken

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul. 26 Kasım 2014

ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul. 26 Kasım 2014 ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul 26 Kasım 2014 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Avrupa Birliği Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak faaliyet gösteren Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

ERASMUS+ Yenilikçi ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği KA2 (Ana Eylem 2) Stratejik Ortaklıklar - Yetişkin Eğitimi

ERASMUS+ Yenilikçi ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği KA2 (Ana Eylem 2) Stratejik Ortaklıklar - Yetişkin Eğitimi ERASMUS+ Yenilikçi ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği KA2 (Ana Eylem 2) Stratejik Ortaklıklar - Yetişkin Eğitimi Ankara, 2014 Stratejik Ortaklıklar Kapsam Yeni ve yenilikçi yaklaşımları; geliştirmek,

Detaylı

GÜNCEL HİBE DUYURULARI

GÜNCEL HİBE DUYURULARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI GÜNCEL HİBE DUYURULARI Avrupa Birliği Bakanlığı AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SUNUM İÇERİĞİ o HİBE PROGRAMLARI GENEL ÇERÇEVESİ o GÜNCEL HİBE DUYURULARI o ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DUYURULMASI

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği İçerik Hareketlilik Projeleri ve Amaçlar Kuruluşlar Katılımcılar Hibe Ölçütleri Bütçe Başvuru Ana

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı. Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation)

Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı. Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation) Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation) BAŞVURU REHBERİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı LdV

Detaylı

DÜNYAYI İDEALLERİNLE DEĞİŞTİREBİLİRSİN!

DÜNYAYI İDEALLERİNLE DEĞİŞTİREBİLİRSİN! T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Gençlik Programı DÜNYAYI İDEALLERİNLE DEĞİŞTİREBİLİRSİN! 1 2 DÜNYAYI İDEALLERİNLE DEĞİŞTİREBİLİRSİN! Hedef Kitlesi Program

Detaylı

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04.

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04. Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Sözleşme Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Detaylı

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ 2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ ÖNSÖZ 1999 yılında başlayan adaylık sürecinin

Detaylı

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1) Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği 2015 YILI BAŞVURU

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Faaliyeti Başlangıç Toplantısı. Ankara, 2014

ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Faaliyeti Başlangıç Toplantısı. Ankara, 2014 ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Faaliyeti Başlangıç Toplantısı Ankara, 2014 İÇERİK Hareketlilik projeleri 2014 yılı başvuru istatistikleri Sözleşme süreci Sözleşme Öncesi Süreç Sözleşme

Detaylı

ULUSAL AJANS IN SUNDUĞU AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI FIRSATLARI. Musa CEYLAN Türk Ulusal Ajansı Başkanı.

ULUSAL AJANS IN SUNDUĞU AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI FIRSATLARI. Musa CEYLAN Türk Ulusal Ajansı Başkanı. ULUSAL AJANS IN SUNDUĞU AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI FIRSATLARI Musa CEYLAN Türk Ulusal Ajansı Başkanı 19 Ocak 2013 1 KURUMSAL BİLGİ Başta Erasmus olmak üzere Avrupa da 1987 yılından beri

Detaylı