UYUŞTURUCU MADDE BİLGİLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYUŞTURUCU MADDE BİLGİLERİ"

Transkript

1 UYUŞTURUCU MADDE BİLGİLERİ

2 1- UYUŞTURUCU MADDELERİN TANIMI Belirli dozda alındığı zaman; Kişinin sinir sistemi üzerinde etki ederek, Akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan, Fert ve toplum içerisinde iktisadi ve sosyal çöküntü meydana getiren, Alışkanlık ve bağımlılık yapan, Kanunların kullanılmasını, bulundurulmasını ve satışını yasakladığı narkotik ve psikotrop sözcükleriyle de tanımlanan maddelere "UYUŞTURUCU MADDE" denir. 2- UYUŞTURUCU MADDELERİN SUİSTİMALİNİN TARİHÇESİ a- Dünyadaki Gelişimi : İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren uyuşturucu maddelerin keyif verici, ağrı giderici, hastalıkları iyileştirici olarak kullanıldığı bilinmektedir. İlkel toplumlarda, kabile ayinlerinde ve erkekliğe geçiş törenlerinde değiştirilmiş bilinç durumları denilen, gündelik bilinç düzeylerinden daha farklı alanlara ulaşabilmek için kullanılan açlık, susuzluk, uyku yoksunluğu, sosyal ve duygusal yalıtım, ağrılı uyaranlar, dans, meditasyon, dua, işitsel uyaranlar, hipnotik telkinler gibi yöntemlere ek olarak, halusinojen bitkiler, afyon türevleri, koka yaprakları, esrar gibi psiko-aktif maddeler büyük rol oynamaktaydı. Halusinojendik maddeler içeren mantarlar Aztek ve Maya uygarlıklarında, psiko-aktif bir madde olan Amanita Muscaria mantarları ise Asya kıtasındaki şaman törenlerinde kullanılmakta idi. Kokain, Güney Amerika yerlileri tarafından, sert doğa koşullarına karşı, uzun yaya yolculuklarında açlığa ve yorgunluklara karşı bugün bile kullanılmaktadır yıllık geçmişe sahip Hindu metinlerinde esrar kutsal bir yere oturtulmaktaydı. Eski Roma ve Yunan uygarlıklarında afyon, bir çok hastalığın tedavisinde ve sorunların giderilmesinde kullanılmıştır. Bu maddeler Mısır, Pers ve Hint uygarlıklarında yaygın olarak kullanılmaktaydı. Mezopotamya bölgesinde yaşamış olan Asur ve Sümerler ile ilgili kayıtlarda ve Orta Asya da bulunan Moğol, Türk ve Sibirya bölgelerinde de bu maddelerin dinsel törenlerde kullanıldığına ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Çin'de 7. yüzyıldan beri ilaç olarak bilinen afyon, 17. yüzyılda tütünün Amerika'dan, önce Avrupa'ya, oradan da Asya'ya yayılması ve tütün içiminin yaygınlaşmasıyla yeni bir boyut kazanmıştır. Afyonun tütünle karıştırılarak ve yavaş yakılarak kullanılışının, ağız yoluyla ölüm tehlikeleri olmaksızın keyif verebilmesi, içimini yaygınlaştırmıştır. Çin imparatorları da, ülkelerinde hızla gelişmekte olan bu alışkanlığın ekonomik sonuçlarını fark etmekte gecikmemişler ve daha 1729'da İmparator Yuang-Çeng, satış ve içimini yasaklamıştır. 1773'te İngilizlerin de bu ticaretin önemini keşfetmesi sonrasında British East India Company, Bengal'de afyon yetiştirilmesi ve Çin'e ihracını tekeline almıştır. Yuang-Çeng'in 1729'da koyduğu yasağa karşın, her yıl Çin'e ulaşan 200 sandık afyon sakızı, 1767'de 1000 sandığa varmıştır. 1796'da İmparator Çia-Çing afyonun ithali ve tarımını kesin olarak yasaklamış ise de yıllarında Çin'e giren yıllık afyon miktarı sandığa ulaşmıştır. Bu satım 1838 yılında sandığı geçmiş ve böylece Çin e

3 yönelik olarak gerçekleştirilen ticaret İngiltere'nin lehine dönmüştür. O zamana kadar, Çin porselen ve ipeğini alabilmek için altın ve gümüş ödemek zorunda kalan İngiltere, artık yalnızca afyon vermeye başlamıştır Şubat ayında İngiliz Hükümeti Çin'e bir sefer yapılmasına karar vermiş ve İngiliz birlikleri 1841 Mayıs ında Kanton'a saldırarak altı milyon dolar yükünde bir fidye almaları üzerine birinci afyon savaşı başlamıştır. Daha sonra 1842 yılında ikinci bir savaş daha çıkmış, bunun sonucunda Nanking Anlaşması imzalanarak Hong- Kong İngiltere'ye verilmiştir. Tıbbi amaçla kullanılmak üzere yapılan araştırmalar sonucu, 1817'de Hannover'li farmakolog Friedrich Helm Sertusner'in morfini bulmasından sonra bu madde tıp alanında yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. Özellikle 1865 Amerikan İç Savaşı'nda, 1860 Prusya-Avusturya Savaşı'nda, Fransa-Almanya Savaşı'nda yaralı askerlerin ağrılarını dindirmek amacıyla morfin kullanılmış, askerlerin tedavileri sonunda yoksunluk krizine girmeleri üzerine bu durum asker hastalığı olarak adlandırılmıştır. Ancak 1879 yılında yapılan araştırma sonucu bu durum morfinmanı sendromu olarak tanımlanmıştır. Askerlerin terhislerinden sonra sivil hayatta morfinden övgüyle bahsetmeleri üzerine Avrupa'nın büyük şehirlerinde zengin tabakaya mensup olan kişiler arasında yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 21 Ağustos 1897 tarihinde, Almanya'da Bayer fabrikasında çalışan kimyager Felix HOFFMAN, ağrıları kesen bir ilaç üretmek için bir karışım geliştirmiştir. Firma bu maddenin üzerinde çalışarak denemeye karar vermiştir. İçinde ağırlıklı olarak morfin olan ilaç, ağrıları kısa sürede kesmekteydi. Uzun süren denemelerinin ardından Bayer, ilacı eroin adıyla piyasaya sürmeye karar vermiştir. Olumlu tepki alan ve 25 gr'lık paketler halinde satılan "Eroin" eczanelere geldiği gün tükeniyordu. Henüz kimse zarar görmemişti. Bilahare Bayer'in en iyi müşterisi Amerika ise, herkesin "Eroin"den bahsetmesi üzerine ilacı araştırmaya başladığında, aşırı dozda alındığında ölüme yol açtığını ve bağımlılık yaptığını saptamıştır. Klinikler, eroinmanlarla dolup taşmaya başladığında, ABD'de ilacın bağımlılık yaptığına dair bir rapor yayınlanmış ve devamında gerekli önlemler alınarak eczanelerden kaldırılmıştır. Bunun üzerine ilaç karaborsaya düşerek, fiyatı artmış ve 1931'de tamamen yasaklanmıştır. Uyuşturucu madde suiistimali olaylarına tarihte sıklıkla rastlanılmakta ise de yukarıda belirtilen olaylarda uyuşturucu madde bağımlılığının zararlarının tam olarak bilinmemesi nedeniyle, başlangıçta uyuşturucu maddelerin yasaklanması yönünde ulusal ve uluslararası düzeyde girişimler olmamıştır. Daha sonra, terörizmin uyuşturucu madde kaçakçılığını bir finans kaynağı olarak görmeye başlamasının da etkisiyle, uluslararası tedbirlerin arttırılması gereği kabul görmüş, imzalanan çeşitli uluslararası sözleşmeler ile uyuşturucu maddelerin kullanımının kontrol altına alınması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda ilk olarak 1909 yılında Shanghai (Şangay)'da Uluslararası Afyon Kongresi yapılmış, burada imzalanan "1909 Shanghai Afyon Anlaşması" ile tavsiye mahiyetinde çeşitli kararlar alınmıştır tarihli Lahey Afyon Anlaşması'nda ise, uyuşturucu maddeler sınıflandırılarak ayrı ayrı tarif edilmiş, uyuşturucuların imal, ithal ve ihracını kontrol etmeye yönelik kararlar alınmıştır yılında imzalanan Cenevre Afyon Anlaşması ile; Lahey Anlaşması'nın esasları ve tarifleri aynen kabul edilmekle birlikte, uyuşturucu maddelerin uluslararası ticaretini kontrol altında bulunduracak etkili bir sisteminin kurulması sağlanmıştır. Daha sonra imzalanan 1931 tarihli Cenevre Afyon Anlaşması, Zararlı İlaçların Meşru Olmayan Ticaretinin Yasaklanması Hakkında 1936 tarihli Cenevre Anlaşması,

4 Sentetik Uyuşturucu Maddeler Hakkında 1948 Paris Protokolü ve 1953 tarihli New York Afyon Protokolü ile de uyuşturucu maddelerle mücadele yönünde kararlar alınmıştır. Ancak uyuşturucu maddelerin üretim ve kaçakçılığının önlenmesi amacıyla uluslararası düzeyde imzalanan en önemli sözleşmeler, 1961 tarihli Uyuşturucu Maddelere Dair Birleşmiş Milletler Tek Sözleşmesi, 1971 tarihli Birleşmiş Milletler Psikotrop Maddeler Hakkındaki Sözleşme ve 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesidir. Türkiye'nin de taraf olduğu bu üç sözleşmeden, 1961 tarihli Birleşmiş Milletler Tek Sözleşmesi ile; uyuşturucu maddelerin tıbbi ve bilimsel amaçlar dışında kullanılmasının yasaklanması, yasa dışı haşhaş ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan diğer bitkilerin ekiminin kontrol altına alınması, uyuşturucu maddelerin imal, ithal, ihraç ve dağıtımının ruhsata bağlanması ve denetim yapılması gibi konularda düzenlemeler getirilerek Uluslararası Uyuşturucu Kontrol İdaresi (INCB) kurulmuştur tarihli Birleşmiş Milletler Psikotrop Maddeler Hakkındaki Sözleşmesi ile; suiistimali yapılan ve insan psikolojisini etkileyen ilaçların kontrol altına alınması, uyuşturucu etkisi bulunan ilaçların ancak doktor reçetesi ile kullanılmasının sağlanması, bu sözleşmede belirtilen hususların tarafların kendi iç hukuklarında suç sayılması yönünde gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının sağlanması gibi kararlar alınmış, ayrıca bu sözleşmenin yorumlanması ve uygulanmasından kaynaklanan anlaşmazlıkların diğer yollarla çözümlenememesi halinde Uluslararası Adalet Divanı'na başvurulması şeklinde ilk ciddi uluslararası yaptırım uygulaması getirilmiştir tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile de; uyuşturucu ve Psikotrop maddelerin imalinde kullanılan kimyasal maddelerin kontrol altına alınması ve uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadelede kara para aklanmasının önlenmesi, kontrollü teslimat uygulamasının mümkün kılınması gibi kararlar alınarak, bu suçlarla mücadelede etkinliği arttırmak için uluslararası alanda operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, adli yardımlaşma, bilgi alış-verişi ve iletişimin arttırılmasının sağlanması amaçlanmıştır. b- Türkiye'deki Gelişimi : Anadolu'da afyon, M.Ö yıllarından beri yetiştirilmektedir. M.Ö yıllarında Sümerler tarafından Aşağı Mezopotamya'da yetiştirilen haşhaş ve kenevir tedavi amaçlı olarak kullanılmaktaydı. Ülkemizde haşhaş ekimi, afyon üretimi ve bu maddeleri kullananlar ile bunları sağlayanlara ilişkin ilk düzenleme Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleştirilmiştir. IV Murat döneminde afyon, tütün ve kahve kullanımı yasaklanmıştır. Ülkemiz, 18 Temmuz 1932'de Milletler Cemiyetine üye olmasının ardından, 3 Nisan 1933'de haşhaş tarımının sınırlandırılması ve afyon satım işlemlerinin, İktisat Vekaleti'ne bağlı olan "Uyuşturucu Maddeler İnhisarı"na verilmesine ilişkin yasa ve 1931 Cenevre Afyon Sözleşmesi kabul edilmiş, 1938 yılında da tekel Toprak Mahsulleri Ofisi'ne devredilmiştir yılları arasında ülkemiz, dünya yasal afyon pazarının %50-55'ine sahip olmuştur. 1970'li yıllarda bütün dünya ülkemizi yasal olmayan afyon trafiğinden sorumlu tutmaya ve suçlamaya başlamış ve 1971 yılında afyon üretimi, hükümet tarafından tamamen yasaklanmıştır. Bu yasak, afyon üretimi tek geçim kaynağı olan 1,5 milyon insanı etkilemiş ve topraklarında afyondan başka herhangi bir mahsulün

5 yetişemeyecek olması bu insanları yoksulluğa sürüklemiştir yılında ise bu yasak kaldırılmıştır. Haşhaş ekimi, kontrole tabi tutularak, ekim alanları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiştir. Daha önceleri haşhaş kapsülünün çizilmesi yöntemiyle yapılan hasat tamamen yasaklanmış, haşhaş kapsülleri çizilmeden TMO tarafından satın alınarak, Bolvadin'de 1981 yılında kurulan Alkaloid Fabrikasına işlenmek üzere gönderilmeye başlanmıştır. Fabrika üretiminin %90-95'i ihraç edilmektedir. 3- UYUŞTURUCU MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI 1- Afyon ve Türevleri 2- Kokain ve Türevleri 3- Kenevir ve Türevleri 4- Sentetik Uyuşturucular 1- Afyon ve Türevleri : Afyon, haşhaş kozasının çentiklenmek (çizilmek) suretiyle akan süt gibi beyaz usaresinden (özsu) elde edilmektedir. Hava ile temas ettikçe koyulaşır ve kahverengi bir renk alır. Haşhaş; dallı-budaklı, her sene tohumdan yetişen, beyaz, pembe, kırmızı ve mor renkte çiçek açan (temel renk beyazdır) bir bitkidir. Yapraklar geniş düz ve gümüşi parlaklıkta yeşildir. Olgunlaşan haşhaş bitkisinde, fındık ve küçük portakal büyüklüğünde bir kapsül (koza) oluşur. Kozanın kendisi bir uyuşturucu madde değildir. Afyon ve türevlerinin elde edildiği bir kaynaktır. Koza afyon ve türevlerini ihtiva etmesi yanında, pasta ve çöreklerde kullanılan, yağı çıkarılabilen, tohumları da ihtiva etmektedir. Afyonun keskin hoş olmayan kokusu ve acı bir tadı vardır. Taze iken yumuşak ve elastiki olup, kurudukça renk ve sertlik durumu değişmektedir. Bileşiminde, takriben % 10 morfin, % 0,5 Kodein, % 6 narkotik bulunabilmektedir. Afyonun en önemli ve başlıca alkaloiti morfindir. Günümüzde, yasadışı haşhaş ekimi önemli ölçüde Güneydoğu (Burma-Laos- Tayland) ve Güneybatı Asya (Afganistan-Pakistan-İran) ülkelerinde yapılmaktadır. Son dönemde, yasadışı üretimin önemli ölçüde azaldığı "BEKAA VADİSİ" de bir dönemin en önemli yasadışı haşhaş ekim merkezlerinden biri idi. Afganistan da gerçekleştirilen yasadışı afyon bitkisinin üretimi, daha önceleri belirli bölgelerde gerçekleştirilirken ülkenin diğer kısımlarına da yayılmıştır. Ancak 2000 yılında küçük de olsa bir azalma meydana gelmiştir yılındaki hektarlık ekili alan %10 azalarak hektara düşmüştür. Afganistan daki afyon üretiminin %76 sı Helmant ve Nangarhar illerinde gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda, dünya afyon üretiminin %75 ini karşılayan Afganistan da 1999 yılında 4600 ton afyon üretilirken, 2000 yılında ise 3275 ton üretilmiştir. Bu azalma, iklim koşullarından kaynaklansa da Afganistan, hala dünyanın bir numaralı eroin üreticisi olmaya devam etmektedir. Geleneksel bir haşhaş yetiştiricisi olan ülkemizde, yasal olarak haşhaş ekimi yapılmakta ve üretim bölgelerinde hasat, kapsüller çizilmeden gerçekleştirilmektedir. Kontrollü olarak üretimi gerçekleştirilen haşhaş kapsülleri, Afyon Bolvadin'de bulunan Alkaloid Fabrikasında işlenmektedir. Ekim alanları, her sene Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilmektedir.

6 Bakanlar Kurulunun tarih ve 00/24130 sayılı kararı ile Afyon, Amasya, Burdur, Çorum, Denizli, Isparta, Karaman, Kütahya, Tokat, Uşak İllerinin tamamı ile Ankara'nın Nallıhan İlçesi, Balıkesir'in Balya, Bigadiç, Dursunbey, İvrindi, Kepsut, Savaştepe ve Sındırgı İlçeleri, Eskişehir'in Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, Mahmudiye, Mihalıççık, Seyidgazi, Sivrihisar İlçeleri, Konya'nın Ahırlı, Akören, Akşehir, Beyşehir, Derbent, Doğanhisar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karatay, Meram, Selçuklu, Seydişehir, Tuzlukçu ve Yalıhüyük İlçeleri, Manisa'nın Merkez, Demirci, Gördes, Köprübaşı, Kula, Sarıgöl ve Selendi İlçelerinde izne bağlı olarak haşhaş ekimi ve çizilmemiş haşhaş kapsülü üretimine müsaade edilmiştir. Ülkemizde yasal, olarak yapılan haşhaş ekiminde kontrol sistemi şu şekilde işlemektedir: 1-Her yıl Bakanlar Kurulunun belirlediği ekim yapılacak bölgeler Resmi Gazete'de yayımlanarak duyurulur. 2-Haşhaş ekimi ve ürünün işlenmesi gibi konular Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) düzenlenir. 3-Ekim izni belgeleri Temmuz ayından itibaren TMO'nce muhtarlıklara gönderilir, bu belgeler kışlık ekim için Ekim ayı sonu, yazlık ekim için 15 Mart tarihine kadar dilekçelerle birlikte TMO'ya verilir. 4-Mart ayı sonunda TMO ekipleri haşhaş tarlalarının ekim alanlarını ölçer ve tarlanın durumunu kontrol eder. Ekim yapılan alan, izin belgesinde belirtilenden fazla olamaz. 5-Güzlük haşhaş Ekim ayında, yazlık haşhaş ise Şubat-Mart aylarında olgunlaşır. Bu dönemde TMO ekipleri tarlalar dolaşarak çizim kontrolü yaparlar, uygun gördükleri takdirde köy bazında "Kırım Belgesi" verirler. 6-Haşhaşlar koza başlarından kırılır ve tohumları alınarak TMO'ne teslim edilir. Kurulan bu kontrol sistemine tam ve düzenli olarak işlerlik kazandırılması sonucunda, ülkemizde yetiştirilen haşhaş bitkisinden yasadışı amaçlı uyuşturucu madde üretimi sona erdirilmiştir. Afyonun türevleri morfin, kodein ve eroindir. a) Morfin: Afyonun kimyasal yollardan ayrılmasından elde edilir. Afyon içerisindeki en önemli alkaloiddir. Toz veya plaka halinde (tablet) bulunabilir. Baz morfinin asetik anhidrit maddesi ile kimyasal işlemlere tabi tutulması neticesinde eroin elde edilir. Morfinin maddesi tıpta geniş bir kullanım alanına sahiptir. Beyaz renkli, kokusuz ve çok acı tatta olup, suda erir. b) Kodein: Haşhaş kozası ve afyonda mevcuttur. Tıp alanında kullanılan kodein genellikle morfinden kimyasal süreçlerle elde edilir. Bu madde afyonda 0.5 oranında bulunur. c) Eroin: Eroin, baz morfinin asetik anhidrit maddesiyle çeşitli kimyasal işlem ve süreçlerden geçmesi sonucu elde edilen bir uyuşturucudur. Beyazdan açık kahverengiye kadar değişik renklerde bulunabilen, kokusuz, acı, kristal, toz bir

7 maddedir. Kapsül veya tablet haline de getirilebilir. Merkezi sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı bir etkiye sahip bir uyuşturucu maddedir. Kullanıldığında eroin vücudumuz tarafından morfine dönüştürülür. Günümüzde yasadışı afyon ekiminin gerçekleştirildiği Güneybatı ve Güneydoğu Asya ülkelerinde üretilen eroin maddesi, geniş kullanıcı kitlesine sahip olan Avrupa ve ABD ülkelerine gönderilmektedir. 2- Kokain ve Türevleri : Kokain, Güney Amerika Kıtası'nın Kuzey ve Kuzeybatısı boyunca uzanan yüksek And Dağlarındaki ılık iklim koşullarında yetişen ve Eıythroxylou Coca olarak adlandırılan bitkinin yapraklarından elde edilen bir alkaloiddir. Bolivya ve Peru'da değişik oranlarda kokain içeren fiziki görünümleri birbirinden farklı iki tür koka yaprağı bulunur. Ekiminden ancak 4 yıl sonra bitkinin yaprak hasadı yapılabilir. İki bin yıldan fazla bir süredir, bölgede geleneksel olarak yetiştirilen koka bitkisinin yaprakları ilk defa 1850 yılında kimyager Gaedecke tarafından kristal hale getirilerek erythroxyline adı verilmiştir. Yedi yıl kadar sonra sentetik organik kimyanın babası Frederich Wohler'in asistanı Albert Nieman kokaini saflaştırmıştır. Kokain, merkezi sinir sistemi üzerinde uyarıcı etkiye sahip bir uyuşturucu maddedir. Baz kokain beyaz kristalize bir tozdur. Yetiştiği coğrafi bölge itibariyle ilk etapta Kuzey ve Güney Amerika'da yaygın bir kullanım alanı bulmuş, daha sonra dünyanın diğer yörelerine yayılmıştır. Ancak, koka bitkisinin anılan bölge dışında yetiştirildiğine dair herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Bu bakımdan Güney Amerika ülkelerinin bir kısmı kokain üretim alanları olarak gösterilmektedir. Kokainin hammaddesi, Kolombiya'da yerleşik kokain kartelleri tarafından Peru- Kolombiya sınırında işlenerek, Kolombiya'da üretilen kokainle birlikte Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerine sevk edilmektedir. İkinci büyük koka yaprağı üreticisi olan Bolivya'nın Chapare Vadisi'nde geniş koka üretim alanları bulunduğu, elde edilen hammaddenin komşu ülkelerden temin edilen kimyasal maddelerle burada kimyasal işlemlere tabi tutulduğu bilinmekte ise de, son zamanlarda Kolombiya kokain kartellerinin bu ülkedeki uyuşturucu pazarında söz sahibi oldukları anlaşılmıştır. Kısaca Kolombiya kokain kartellerinin dünyadaki kokain piyasasının büyük bir bölümünü ellerinde tuttukları söylenebilir. Anılan üç ülke dışında, Venezuella, Panama, Brezilya, Arjantin ve Ekvator'da da az miktarda kokain üretimi olduğu bilinmektedir. a) Crack; Kokainin tehlikeli bir türevidir. Kokainin çeşitli kimyasal işlemlerle saflaştırılması neticesinde elde edilir. Beyaz veya krem renginde, kokainden daha etkili bir uyuşturucudur. 3- Kenevir ve Türevleri : Esrar, dünyanın hemen hemen tüm coğrafi kesimlerinde yetişebilen kenevir bitkisinden elde edilmektedir. Bitkinin özsuyunda bulunan uyuşturucu aktif maddesi Tetraa Hydru Cauuabiuol'ü, haşhaş bitkisinde olduğu gibi kolayca elde etmek mümkün değildir, ancak bitkinin kendisinin çeşitli yollarla işlenmesi sonucunda içindeki özsuyunu muhafaza etmesi sağlanarak kullanımı mümkün olmaktadır. Bir de bitkinin gövde ve yaprak bölümlerinde bulunan aktif maddenin değişik oranlarda olması nedeniyle, bitkinin değişik bölümlerinden ayrı ayrı esrar üretimi yapılması, esrar maddesinin çeşitlerini daha da arttırmaktadır.

8 Kenevir bitkisinin yapraklarının üzerindeki reçinenin çıkarılması ile Reçine esrar, kurutularak elekten geçirilmesiyle toz esrar, çeşitli şekillerde preslenmesi ile pres veya takoz esrar, aktif maddenin fazlaca bulunduğu üst yapraklardan elde edilen esrara gonca esrar, esrarın alkol, kloroform, hexane veya petrol eteri ile damıtılmasıyla likit esrar ismi verilen esrar çeşitleri elde edilir. Dünyada, çok eski tarihlerden bu yana yaygın olarak kullanılan bir uyuşturucu madde olan esrar maddesi toplumların kültürleri içinde yer aldığından, her toplumda değişik adlarla anılan değişik fiziksel özellikte bir çok çeşitlerinin bulunduğu görülmektedir. Günümüzde yasadışı kenevir bitkisi ekimi ve esrar üretim alanlarını belirleyebilmek kolay değildir. Hemen her ülkede, en azından ülkedeki ihtiyacın bir kısmını karşılayabilmek için esrar üretimi yapılmaktadır. Ancak, uluslararası ticari boyutları olan esrar üretimi ele alındığında, ilk etapta yasadışı haşhaş ekim alanları olan Güneydoğu ve Güneybatı Asya Bölgeleri akla gelmektedir. Fas'ın Rif Vadisi ndeki esrar üretiminin, Avrupa esrar piyasasına yöneldiği ve halen bu piyasada önemli bir paya sahip olduğu bilinmektedir. Ülkemiz, kenevir ekiminde de haşhaşta olduğu gibi geleneksel bir ekicidir. Ekim alanları 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanun ile düzenlenmektedir. 4- Sentetik Uyuşturucular : İnsanların, çok eski çağlarda bazı bitkileri uyuşturucu ve uyarıcı etkisinden yararlanmak amacıyla kullandıkları bilinmektedir. Bu kullanım günümüzde de sürmektedir, ancak son yüzyılda sentetik, organik kimyadaki hızlı gelişmeden dolayı bu durum değişik bir boyut kazanmıştır. Sentetik olarak üretilen uyuşturucular nedeniyle, uyuşturucu kullanımı açısından günümüzde insanlık tarihinde, önceden olduğundan çok daha ciddi sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu da ulusal ve uluslararası kurumsal etkinliklerin; uyuşturucuların kötüye kullanılmalarını durdurmak ya da en azından kısıtlamak ve böylece bireyler üzerindeki dolayısıyla toplumun büyük kesimlerindeki zararlı etkilerini önlemek için çalışmalara yol açmıştır. Sentetik uyuşturucular doğal uyuşturucuların karşılığı olarak, çeşitli kimyasal yollarla üretilmiş olan suni uyuşturuculardır. Sentetik uyuşturucular insanların sinir sisteminde yapmış oldukları etkilere göre; Depresantlar, Stimulantlar, Halüsinojenler gibi sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Günümüzde, en az tabii narkotikler kadar tehlikeli olan bu maddelerin suiistimali, kullanımındaki kolaylık nedeniyle gün geçtikçe tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. a) Sentetik eczalar içinde depresantlar olarak bilinenler; - Barbituratlar - Trankilizanlar - Sedatifler olarak tasnif edilmektedir. Tıbbi amaçlar için imal edilen sentetik uyuşturucuların mutlak surette hekim kontrolünde kullanılması gerekmektedir. Bu konu, 1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi'nde özellikli olarak yer almış, sentetik psikotropik maddeler uluslararası kontrol sistemine girmiştir. Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı ile yürütülen yeşil ve kırmızı reçete tatbikatı, bu tür ilaçlar için başarılı bir şekilde uygulanmaktadır yılından itibaren uyuşturucu

9 madde ve müstahzarları için kırmızı, 1986 yılından itibaren psikotrop madde ve müstahzarları için yeşil reçete sistemi uygulamasına başlanılmış ve bu uygulama halen devam etmektedir. Sentetik eczalar içinde stimülanlar olarak bilinenler amfetamin ve türevini içeren sentetiklerdir. Bunlardan, dünya üzerinde en çok kaçakçılığı yapılanların ticari isimleri extacy ve captagon dur. Sentetik eczalar içinde halusinojenler olarak bilinen sentetikler içinde en yaygın olarak LSD nin kaçakçılığı yapılmaktadır. Ancak bu uyuşturuculardan suistimali yapılanlardan, belirli isimlerle yaygın olarak kullanılan ve tanınanların ele alınmasının daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. b) Captagon : Sentetik bir uyuşturucu türüdür. Önceleri Almanya'da yasal olarak üretilen bu maddenin üretimi, suiistimalinin artması üzerine durdurulmuştur. Üretiminin durdurulmuş olması ile birlikte yasal olmayan yollardan, yüksek kazanç elde etmek için çeşitli ülkelerde kaçak olarak üretilmeye başlanmıştır. Piyasaya captagon ticari adı ile sürülen ve etken madde olarak fenetylline içeren bu uyuşturucunun özellikle Arap ülkelerinde kullanımı yaygındır. Captagon üretiminde tespit edilen iki aşama vardır. Birincisi fenetylline maddesinin imali edildiği kimyasal aşama, ikincisi ise elde edilen etkin maddenin tablete dönüştürülmesi olan fiziksel aşamadır. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki; yasadışı yollardan captagon üretimi yapan şahıslar, daha fazla uzmanlık, zaman ve laboratuar malzemesi gerektirdiğinden, fenetylline maddesini doğrudan temin edip, ikinci aşama olan ve çok uzmanlık gerektirmeyen fiziksel aşama devresinden itibaren üretime geçmektedirler. Önceleri etkin maddesi fenetyllin olarak üretilen ve satılan captagonun, üretiminin yasaklanması neticesinde yasadışı yollardan gizli laboratuarlarda üretilmeye başlanması ile etkin maddesi ve içerisinde ne olduğu tam olarak bilinmeyen, ancak hapların üzerlerinde ki captagon logolarından dolayı captagon adı ile satışı yapılan, farklı özelliğe sahip haplarda tespit edilmiştir. c) Extacy : Merkezi sinir sistemini uyaran amfetamin türevi, halusinasyonlara da sebep olabilen sentetik bir uyuşturucudur. Tablet, kapsül, toz veya sıvı şeklindedir. İlk olarak Çeçe sineği gibi böcekler soktuğunda insanları uyku halinden kurtarmak için 1912 yılında üretildiği bilinen extacy; uyuşturucu olarak ilk defa 1985 yılında Hollanda'da rapor edilmiştir. Kullanımı, 1980'li yıllarda kısmen genç insanlar arasında ev müzik kültürünün yaygınlaşması ile birlikte hızlı bir yükselişe geçmiştir. Bu tip maddelerin suiistimalinin riziko bilinci gayet düşüktür. Ağızdan kullanımı tehlikesiz görülmektedir. Ancak sağlık uzmanları, bu maddelerin merkezi sinir sistemine ve vücuda olan zararlarını sürekli olarak bildirmektedirler. Riziko bilincinin düşük olmasından kastedilen, hastalanıldığında kullanılan haplar gibi kullanımının kolay ve risksiz görülmesidir. Diğer bütün uyuşturucu maddelerde olduğu gibi extacynin sağlık riski sadece bu maddenin farmakolojik özelliklerine değil, kullanan grubun doğasına ve kullanılma şartlarına da bağlıdır.

10 Moda uyuşturucular olarak bilinen bu tip sentetik maddelerin üretilmesi, genelde var olan etkin maddenin özel muameleler ve kimyasal yöntemlerle moleküler anlamda değişiklik yapılması neticesinde birtakım ara maddelerinde katılmasıyla yapılmaktadır. Extacy, 3.4 Metilendioksimetamfetamin'in (MDMA) yaygın ismidir. Extacy, feniletilaminler sınıfına dahildir ve amfetaminler ve halüsinojenik meskalin maddesinin yapısı ile benzerlik gösteren bir kimyasaldır. MDMA tableti alındıktan sonra uyarıcı etkiler hissedilir. Uyuşturucu üreticileri, var olan uyuşturucuların moleküler yapılarını değiştirerek yeni uyuşturucular üretmek ve pazara yeni maddeler sürmek amacını güderler. Fakat, yeni üretilen bu maddeler de yasak kapsamındadır. Amfetamin kelimesi çok kalabalık uyarıcılar grubu için kullanılan bir kelimedir. SPEED (hız sürat) olarak bilinirler. Değişik çeşitteki amfetaminlerin çok benzeşen kimyevi yapıları ve etkileri vardır. Tecrübeli kullanıcılar dahi hangisini kullanmış olduklarını anlamayabilirler. Dextroamfetaminler ve Methamfetaminler en çok karşılaşılan iki çeşididir. Bunlara örnek olarak şu maddeler gösterilebilir: MDEA: MDMA'dan daha hızlı (2-3 saat) fakat etkisi daha kısa süreli bir maddedir. MDA: MDMA'dan daha uzun süren (8-12 saat) ve daha güçlü etkileri olan bir maddedir. DOB: Güçlü ve saat gibi çok uzun süreli hayal gösterici etkileri olan bir maddedir. MDOH: MDA ile benzer etkilere sahip bir maddedir. Fakat etki süresi daha kısadır (3-6 saat). Etkiler geçtiğinde şiddetli bitkinlik ve uyuşukluk hali görülebilir. d) Methamfetamin: Amfetaminin çok aşırı bağımlılık yapan ve oldukça yüksek toksik (zehirleyici) özelliği bulunan şeklidir. Kısaca METH olarak bilindiği gibi şeffaf kaya gibi görüntüsü nedeniyle ICE (buz) olarak da bilinir. Etkisi ne kadar kullanıldığına bağlı olarak 2-24 saat arasındadır. Methamfetamin bağımlılık yapan bir sentetik maddedir. Methamfetamin kullanıcıları genelde takıntılı şekilde ciltlerini kaşıyarak, hayali böceklerden kurtulmaya çalışırlar. LSD (Lysergic Asid Diethylamid): Mürekkeple yazı yazıldığında fazla mürekkebi emen kağıt gibi renkli, parlak, çıkartma gibi, veya emici kağıt tabakalarında emdirilmiş olarak satılabilir. Renkli tabletler veya emici kağıt şeklinde, su gibi renksiz sıvı ve ince jelatin kareleri seklinde

11 satılır. Ağızdan alınmanın yani sıra, emici, parlak vs kağıttan, çocukların çok hoşuna gidebilecek renkli çıkartmalardan, puldan vs yalanarak kullanıldığı bilinmektedir. GHB-(Gamma Hydroxybutyrate): Önceleri vücut çalışması yapanlarda kas büyümesini uyarmak için kullanılırken, son yıllarda eğlence partilerinde suiistimal edilmeye başlandığı görülmektedir. Elektrik panellerini temizlemeye yarayan bir kimyeviden sentez edilmiş olup, sıvı ve toz halindedir. Çoğunlukla extacy ile birlikte kullanıldığı bilinmektedir. Kokusu ve tadı yoktur, etkisi 1,5-3 saat sürer. Kokusu ve tadı olmadığından, içki veya içilen herhangi bir şey içine kolayca karıştırılmaktadır Ketamin (ozel k): Hayvanların ameliyatlarında anestezide kullanılan Özel K denen madde, ketamine hydrochloride dir. Özel K denen bu uyuşturucu, ketaminin ocak üstünde sıvıdan toza dönüştürülmesi ile elde edilmektedir. Çok güçlü halusinasyona yol açar. Etkisi yarım ile iki saat arasındadır. Rave denilen çılgın partilerinde Özel K olarak gündeme gelmiştir. PCP-(Phencyclidine): Beyaz kristal toz seklinde olup, kanun dışı uyuşturucu dünyasında tabletler, kapsüller ve renkli tozlar seklinde görülür. PCP kullanan bir çok insan bilmeden kullanıyor olabilir, çünkü PCP katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. LSD ve metamfetaminlere ilave edildiği bilinmektedir. Etkisi 2-4 saat sürebilir. PCP 1959 da damar içine yapılan anestezi ilacı olarak geliştirilmiş, kuvvetli bir uyutucu olarak veterinerler tarafından kullanılmıştır. 4- UYUŞTURUCULARDAN BAZILARININ ETKİLERİ 1- ESRAR : * Mizacı, düşünceyi ve davranışları olumsuz etkiler * Beyinsel bağlantılarda kopukluk yapar * Reflekslerde bozukluk yapar * Dikkati dağıtır * Paranoya ve muhtemel psikoza yol açar * Unutkanlığa neden olur. * Yüksek dozda hayal görmeye neden olur * Bronşit ve Akciğer kanseri riskini arttırır * Uykulu hal yaratır * Hafıza kaybına neden olur * Kalp hastalığı olanlarda ciddi kalp rahatsızlıkları yaratır * Ağız ve boğazda kuruluk görülür * Kanlı gözler meydana gelir * Erkeklerde sperm sayısında azalma ve kısırlık yaratır

12 * Kadınlarda testosteron düzeyinde artış ve kısırlık riski yaratır * Unutkanlıklara yol açar, refleksleri ve koordinasyonu bozar * Eroin, kokain ve bunlar gibi tehlikeli uyuşturucu maddelere geçiş basamağıdır 2- EROİN : * Merkezi Sinir Sistemini direkt etkiler *Hareket ve konuşmada yavaşlama olur * Gevşeme ve sıcaklık hissi verir * Yüzde kırmızılık, göz bebeklerinin küçülmesi görülür * Beslenme yetersizliği çekme ve buna bağlı olarak kabızlık çekilir * Şiddetli yoksunluk belirtileri olur * Şiddetli kas ağrıları ve kramplar görülür * Uykusuzluk, gözde yaşarma, burun akıntısı ve ishal durumu yaşanır * Solunumun ve Görme kabiliyetinin yavaşlaması ve koma hali görülür * Yüksek dozda alındığında solunum yavaşlar, koma hali başlar ve kişiyi öldürür 3- KOKAİN : * Merkezi Sinir Sistemi üzerinde uyarıcı etki yapar * Yoksunluğun yanı sıra ruhsal çöküntü, * Halusinasyonlar görmeye neden olur. * Halsizlik,güçsüzlük, vücut ısısında azalma * Çok uyuma ve mutsuzluk hali verir * Nabız ve tansiyonda aşırı yükselme * Geçici olarak aşırı zindelik verir * Burun kanamaları görülür * Beyin damarlarında tıkanma olur * Beyin kanaması görülür * Cinsel iktidarsızlık oluşur * Migren tipi baş ağrıları görülür * Yüksek derecede bağımlılık yapar. 4- ECSTASY : * Enerji artışı, canlılık, karşı cinse yakınlık hissi ve algılamada artma olur * Uykusuzluk ve geçici paranoyaya neden olur * Aşırı kuşkuculuk yaratır * Aşırı hareketten dolayı su kaybına neden olur * Kalp rahatsızlığı, yüksek tansiyon * Sara hastalığı olanlara ciddi sorunlara neden olur * Böbrek ve karaciğer üzerine yan etkileri vardır * Ağız kuruluğu, terleme, iştah kaybı * Kalp hızında ve basıncında artış meydana gelir * Koordinasyon bozukluğu ve Solunum yetmezliğine neden olur 5- UÇUCULAR : (TİNER-BALİ-ÇAKMAK GAZI-BENZİN- TİPP,EX-UHU-OJE vb. MADDELER) * Neşe hali veya sakinlik duygusu verebilir

13 * Bazı hayaller görülmesine neden olur * Beyin üstüne doğrudan toksin etki yaptığından çok zararlıdır * Bağımlılık potansiyeli yüksektir * Ani ölümler sıklıkla meydana gelir * Saldırgan ve tehlikeli davranışlar sık olarak gözlenir * Ciddi sarhoşluk, denge bozukluğu ve yürümekte güçlüğe neden olur * Baş ağrısı, kusma, bulantı, tıkanma ve boğulma gibi sorunlar ortaya çıkar * Dikkat eksikliği, Öğrenme güçlüğü, Kavrama yeteneğinde bozulma * Okul başarısında düşme * Böbrek yetmezliği * Kalpte ritim bozukluklarına neden olur. 5- UYUŞTURUCU MADDELERİN KULLANICILAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 1- ÇOCUK VE GENÇLERDE UYUŞTURUCU MADDE KULLANIM KUŞKUSU YARATABİLECEK BELİRTİLER * Derslerdeki başarı oranı tamamen ve her derste birden düşmesi * Sık sık arkadaş değiştirme * Arkadaşlarına tamamen sırt çevirme * Çevreyle ilişkilerden kaçınma * Tamamen içine kapanma * Hiçbir şeye ilgi duymama ve her şeyden uzak kalma * Zaman zaman aşırı neşe ile öfke/saldırganlık arasında gidip dalgalanmalar * Evde odasına kapanma * Kendi bakım ve temizliğine dikkat etmez hale gelme * Fazla para harcama * Okulu yada iş eğitimini tamamen bırakma * Kendi geleceği için hiçbir yol görmeme * Geleceğe dönük hiçbir adım atmak istememe * Ellerde titreme * Aşırı derecede terleme * Uykusuzluk çekme 2- UYUŞTURUCU MADDE KULLANAN İNSANLARDA GÖRÜLEN DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI * Hastalıklara karşı direnci azalır ve sağlığı bozulur * Kullanılan madde fiziksel ve/veya ruhsal bağımlılık yapar * Maddenin etkileri nedeniyle kaza yapma riski artar, kişisel güvenliği tehlikeye girer *Uyuşturucu maddelerden aynı etkiyi elde etmek için kullanma dozunu giderek arttırmak zorunda kalır. Sonuçta aşırı doz ölüme yol açar * Maddenin parasını karşılamak için yasadışı yollarla para sağlamaya çalışır * Bazı maddeler başkalarına yönelik şiddet eğilimini arttırır

14 * Madde, arkadaşlıklardan öne geçer. Kişi olağan arkadaş çevresinden uzaklaşır ve dostlarını kaybeder. 6- UYUŞTURUCUNUN TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ A- TERÖR - PKK - HİZBULLAH - DİĞER ÖRGÜTLER B- HASTALIKLAR - AIDS - FELÇ - KALP KRİZİ - KANSER - BÖBREK YETMEZLİĞİ C- SUÇ ARTIŞI : - CİNAYET - GASP - FAHİŞELİK - HIRSIZLIK - SOYGUN D- EKONOMİ : - KARAPARA 7- UYUŞTURUCU İLE MÜCADELENİN YOLU 1- EĞİTİM Bütün kötülüklerin tedavisi,gerçek ve güvenilir bir eğitimle mümkündür.okulda öğretmende kutsiyetini bu görevden almaktadır. 2- UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE AİLEDE BAŞLAR Tahsil ve terbiyesi mükemmel olan bir toplumun idare edilmesi kolay,fakat esir edilmesi imkansızdır.

15 8- TÜRKİYE NİN UYUŞTURUCU MADDE KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELESİ 1- TÜRKİYE NİN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE PROFİLİ Uyuşturucu madde kaçakçılığı ve kaçakçılığa bağlı diğer suçlar din, ırk, cinsiyet, yaş farkı gözetmeden kriter dışı nitelikleri hasebiyle diğer suç türlerinden ayrılmakta, toplumlar için sosyal boyutlarda, toplumların yapı taşları bireyler için ise kişisel boyutlarda birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Üretim, Kaçakçılık ve Tüketim safhaları ile karşımıza çıkan uyuşturucu madde suçları, hiçbir sınıra tabi kalmaksızın, şiddet olgusu ile kendisini bütünleşmiş ve şiddeti, psikofarmakojik, ekonomik ve/veya sistematik boyutlara taşınmıştır; uyuşturucu kullanımının etkisi altında insanlar kendilerine ve çevrelerine yönelik şiddet kullanımına, uyuşturucu ihtiyacının giderilmesi için maddi kaynağa ulaşma amacıyla diğer suçların işlenmesine, uyuşturucu kaçakçı grupları arasındaki anlaşmazlıkların veya bölge hakimiyeti gibi problemlerin çözümü için organize ve planlı şiddete başvurulmasına sebebiyet vermektedir. Uyuşturucu madde suçları aynı zamanda diğer suçların oluşumu için de tetikleyici durumlar yaratmakta ve toplum düzenine zararlar vermektedir. Uluslar arası boyutlarda değerlendirildiğinde, dünya genelinde yasadışı uyuşturucu kullanan yaklaşık kişiden kişinin esrar, kişinin amfetamin türü uyarıcılar, kişinin kokain, kişinin ecstacy, toplam afyon kullanıcısından kişinin eroin kullandığı tahmin edilmektedir. Bilindiği üzere ülkemiz, haşhaş ekim alanları olan Güneybatı Asya ülkeleri ile eroin maddesinin tüketildiği Avrupa ülkeleri arasında da yer almakta ve transit ülke konumu ile uyuşturucu madde trafiğinden olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. Özellikle 90 lı yıllardan itibaren, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadele alanında önemli başarılar göstermiş ve anılan suçlarla mücadelesini ulusal boyuta taşıyarak uluslar arası düzeyde yürütülebilmenin altyapısını oluşturmak için her türlü girişimi desteklemiştir. Türkiye nin ulusal ve uluslar arası düzeyde uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasadışı üretim, kullanım ve kaçakçılığına karşı süregelen kararalı mücadelesini eğitim sahasında da sürdürmektedir. Organize suç gruplarıyla mücadeleyi bilimsel veriler ışığında sürekli ve sağlıklı kılabilmek, Bölgesel ve Uluslararası işbirliğinin kurulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için uygun bir zemin oluşturmak, değişik ülkelerden ve Ülkemizdeki farklı kurumlardan gelen kursiyerleri kaynaştırma yoluyla, anılan suçlarla mücadele alanında sosyal bir network kurmak, dolayısıyla uluslar arası işbirliğinin güçlenmesine katkıda bulunmak gibi amaçlara ulaşmak doğrultusunda; Türkiye Uluslararası ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi (TADOC) kurulmuştur. Uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan organizasyonları deşifre etmek, uyuşturucu maddenin kaynak ve hedefini tespit etmek, yasa dışı para transferleri ve kara para akışını ayrıca varsa terör ile bağlantılarını tespit etmek amacıyla işbirliğine dayalı operasyonel çalışmalar yapılmaktadır.

16 2- TÜRKİYE NİN UYUŞTURUCU MADDE KAÇAKÇILĞINDA COĞRAFİ KONUMU Türkiye, coğrafi konumu itibariyle, yüzyıllardır doğu ile batı arasında kullanılan bir ticaret ve kültür köprüsüdür. Bu yapısından dolayı, yasal olarak sürdürülen ipek ve baharat ticareti ile arz-talep yönünden aynı özelliklere sahip uyuşturucu madde kaçakçılığından da yoğun olarak etkilenmektedir. Halen Balkan Rotası olarak tanımlanan rota, geçmişten günümüze var olan bu tarihi yolların Avrupa ya çıkışı niteliğindedir. Türkiye nin Balkan Rotası üzerinde bulunan diğer ülkelere göre daha çok gündemde kalmasının sebebi, hem coğrafi hem de kültürel yönden Doğunun çıkışı, Batının ise giriş kapısı olma özelliğini taşımasıdır. Ayrıca Türkiye, yasadışı haşhaş ekimi ve buna bağlı olarak afyon üretiminin gerçekleştirildiği Güneybatı Asya ülkelerine yakın bir coğrafyada yer almaktadır. Üretim bölgelerine yakın bir coğrafi konumda bulunmanın yanı sıra Türkiye geniş bir uyuşturucu madde tüketim kitlesine sahip Batı Avrupa ülkeleri ile de komşu durumundadır. Bu konumu ile Türkiye üretim bölgelerinden tüketici ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen transit uyuşturucu madde kaçakçılığı güzergahında yer almaktadır. Eroin trafiği üzerinde bulunan her ülke, uyuşturucu ticareti ile ilgili kısmi sorunlarla mücadele ederken, Türkiye ise, doğudan batıya doğal uyuşturucuların yasadışı trafiğinden etkilenirken, batıdan doğuya da ters yönde kimyasal maddelerin ve sentetik uyuşturucuların trafiğinden etkilenmektedir. Kimyasal maddelerden özellikle eroin imalatında olmazsa almaz öneme sahip asetik anhidrit maddesinin yasadışı trafiğinden yoğun olarak etkilenen Türkiye, asetik anhidrit maddesinin kaçağa kaymasını önleme adına ön bildirim zorunluluğu gibi bazı tedbirler içeren bir paketin yapılması gerektiğini tüm uluslararası toplantılarda dile getirmektedir. Türkiye nin bulunduğu coğrafya üzerinde cerayan eden yasadışı uyuşturucu madde trafiği ana hatları ile çizildiğinde, uyuşturucu trafiğinin tek yönlü bir seyir izlemediği, uyuşturucu trafiği güzergahlarının bölgede yaşanan savaş ve iç karışıklıklardan, ülkelerin siyasi yapılarındaki değişmelerden etkilendiği görülmektedir. Bu bağlamda Türkiye nin doğrudan etkilendiği Avrasya uyuşturucu trafiği, kendi aralarında kollara ayrılan; Balkan rotası, Kuzey Karadeniz rotası ve Doğu Akdeniz rotası olarak şekillenmiştir. 4- Türkiye nin Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı İle Mücadelede Devlet Politikası : 1- Uyuşturucu kaçakçılığı bir insanlık suçudur. 2- Terör ve organize suç örgütlerinin başlıca finans kaynağı uyuşturucudur. 3- Uyuşturucu suçları ile mücadele sırasında uluslar arası iş birliği yapılması gerekir. 4- Uyuşturucunun arz talep ve rehabilitasyonu sırasında eşit ve kurumlar arası koordineli bir şekilde mücadele edilmelidir. 5- Uyuşturucu ile mücadele sırasında teknolojinin tüm imkanlarından faydalanılmalı ve personel uzmanlaştırılmalıdır.

17 10- UYUŞTURUCU MADDE KAÇAKÇILIĞINI MOTİVE EDEN ETKENLER Dünyada uyuşturucu madde bağımlılığı, geçtiğimiz yüzyılın sonunda geniş kitleler arasında ortaya çıkmıştır. Özellikle I. Ve II. Dünya savaşında yaralıların tedavisinde kullanılan morfin ve türevlerinin bağımlılık yaptığının anlaşılmaması, morfin bağımlılığının sonuçları araştırılmadan eroin ile tedavi edilmeye gidilmesi, uyuşturucu bağımlılığının yaygınlaşmasına neden olmuştur. Günümüzde uyuşturucu madde bağımlılığı yaygınlığının daha ziyade uyuşturucunun üretildiği az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde veya ekonomik gelişmişliğe sahip Batı ülkelerinde yoğunluk kazandığı görülmektedir. Uyuşturucu madde üretimi olan ülkelerde, kullanımının olması akla yatkın gelmekte ise de, batı ülkelerindeki kullanımı, daha ziyade sosyo ekonomik ve kültürel nedenlere bağlamak gerekmektedir. Bu ülkelerin, uyuşturucu bağımlılığının nedenlerini kendi bünyelerinde değerlendirmek suretiyle, uyuşturucu maddeler ile mücadeleyi bu alana kaydırarak, öncelikle talebi azaltma çalışmalarının rasyonel bir yaklaşım olacağı düşünülmektedir. Zira, uyuşturucu maddelerin ülkeye girmesini önlemek için harcanan yoğun çabanın talebin azaltılmasına yönlendirilmesi halinde etkili ve başarılı sonuçlara ulaşılacağı muhakkaktır. Ancak, uyuşturucu madde bağımlılığının yoğun olduğu bazı ülkelerde, uyuşturucu madde kullanımının serbest bırakılmasına kadar varan bir takım yasal düzenlemelere gidilmesi, uyuşturucu madde organizasyonlarının belirlenerek çökertilmesine yönelik çalışmaları daha da zorlaştırmaktadır. uyuşturucu maddelere olan talebin önüne geçilmeden mevcut uyuşturucu madde kaçakçılığı organizasyonları çökertilse bile, kısa zamanda bunların yerini yenileri alacaktır. Uyuşturucu madde kaçakçılığını motive eden etkenler arasında en kuvvetlilerden biri, üretim bölgeleri ile tüketim bölgeleri arasındaki uyuşturucu fiyatlarındaki önemli farktır. Uyuşturucu madde fiyatları, üretim bölgelerinden, tüketim bölgelerine olan binlerce kilometrelik yolculuklarının sonunda katlanarak değer kazanmaktadır. Bu fiyat farklılığı, kolay ve bol kazanç elde etmek isteyen şahıs ve suç organizasyonları için cazip bir unsur olarak kabul edilmekte ve uyuşturucu madde kaçakçılığı faaliyetlerini körüklemektedir. Dünyada meydana gelen terör olayları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan siyasi istikrarsızlıklar, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve üretim için elverişli ortam yaratmaktadır. Terörizm, uluslar arası boyuta sahip organize bir suç olup, özünde sindirme, zor, şiddet ve ölüm gibi unsurları da taşıdığından, insanlık suçu olarak kabul edilir. Terörizm, kimi zaman güvenlik güçlerini meşgul ederek, kimi zamanda bizzat uyuşturucu madde üretimi ve kaçakçılığı faaliyetlerinin içinde yer alarak uyuşturucu madde kaçakçılığını yakından etkileyen bir unsur olarak kendini göstermektedir. Terör örgütleri finans kaynaklarını güçlendirmek için uyuşturucu maddelerin üretimi, sevkıyatı, dağıtımı, satışı, elde edilen kara paranın aklanması olmak üzere uyuşturucu madde kaçakçılığının her safhasında faaliyet göstermektedirler. Terör örgütlerinin güncelliğini korumak için finanssal kaynaklara ihtiyaç duydukları bir gerçektir. En kolay ve en çok paranın uyuşturucu madde ticaretinden geldiğinin farkında olan örgütler ya bizzat ya da perde arkasında uyuşturucu madde trafiğinin içerisinde yer almışlardır. PKK terör örgütünün uyuşturucu madde kaçakçılığı ile ilgili faaliyetleri ileride detaylı olarak ele alınacaktır.

18 Dünyanın siyasal yapılanmasındaki gelişmeler, uyuşturucu madde üretimi ve kaçakçılık güzergahlarını yakından etkilemektedir. Özellikle, son yıllarda yaşanan önemli siyasi gelişmelere bağlı olarak uyuşturucu madde kaçakçılığında meydana gelen yeni eğilimler bunun doğruluğunu desteklemektedir. Afganistan da iç savaş görünümü veren silahlı çatışmalar ve tek bir otoritenin ülkenin tümüne hakim olmayışı nedeniyle, bu ülkedeki uyuşturucu madde üretim miktarı, tüm dünyadaki üretimin önemli bir bölümünü karşılar duruma gelmiştir. Bağımsızlığını yeni kazanan ülkelerde yaşanan siyasi ve ekonomik kaosun yanı sıra, bu ülkelerin bazılarında, idari yapının henüz tam olarak teşekkül etmemesi ve güvenlik güçlerinin uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemeye yönelik olarak gerekli eğitim, araç-gereç ve donanımdan mahrum olmaları belirgin bir zafiyeti ortaya çıkarmıştır. Bunun sonucu olarak ise yeni rotalar ve buralarda faaliyeti gösteren organizasyonlar ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, ülkemiz uyuşturucu ile mücadeleyi, üretim-tüketim ve yasadışı ticaret alanlarında topyekün yapılacak bir savaş olarak görmektedir. Bu doğrultuda mücadelesini her türlü siyasi kaygıdan uzak tutmaktadır. Uyuşturucu kaçakçılığı yapan ve kullanan insanların; dil, din, ırk özelliklerine bakılmaksızın mücadele etmektedir. Uyuşturucudan elde edilen gelirlerin hangi grup, bölge veya yasadışı örgütlere gittiğinin bilincinde olarak çalışmalarına aktivite kazandırmaktadır. 11- TAŞIMA METOTLARI : Uyuşturucu Madde kaçakçılığında önceleri TIR araçları yaygın olarak kullanılırken, bu araçlara yönelik kontrollerin artması, uluslar arası eşya taşımalarında kullanılan, C-2 yetki belgesi iptalleri, otomobillerin, aile gibi masum görüntüler altında daha az dikkat çekmesi, gibi nedenlerden dolayı, kaçakçılıkta küçük araçlar kullanılmaya başlanmıştır. a) Araçlarda saklama yerleri : Araçların gizli bölmelerinde saklanan, uyuşturucunun bulunması oldukça zordur, araç üzerinde yapılan değişiklikler ile de bu zorluk artmaktadır. Kaçakçılıkta kullanılan bazı araçların şu ana kadar tespit edilmiş gizleme yerlerine baktığımızda TIR araçlarında dorse, motor ve yakıt depoları, kamyonlarda yük içi, yakıt deposu, kasa, şoför mahalli, otomobillerde ise oto içi, bagaj, kaporta ve motor bölümünün sıkça kullanıldığı görülmüştür. Uluslar arası uyuşturucu kaçakçılığında, uyuşturucu maddenin küçük miktarlarda, kurye tabir edilen şahıslar üzerinde taşınması sık rastlanılan bir yöntemdir. Bu yöntem kokain ve bazı sentetik uyuşturucular gibi Ülkemizde birim fiyatı pahalı olan maddelerin yurtdışından ülkemize sokulmasında ve eroin gibi Avrupa ülkelerinde pahalı olan uyuşturucuların yurtdışına çıkarılmasında kullanılır. Kurye olarak genellikle başta olmak üzere Afrika kökenli şahıslar ile eski doğu bloğu ülke vatandaşları kullanılmaktadır. Gizleme ve taşıma yöntemi olarak ise sırt çantalarının tabanlarına yapılan zulalar, içinde uyuşturucu olan balon veya prezervatif yutulması, uyuşturucuların vücuda sarılarak hamile görünümü verilmesi gibi yöntemler sayılabilir.

19 b) Kaçakçılıkta Kullanılan Aracın Biçim ve Görünüşü İle İlgili Emareler : 1- Aracın kiralık olması. 2- Geçmiş dönemde kaçakçılıkta kullanıldığının bilinmesi. 3- Yeni boyanmış olması. 4- Araç üzerinde veya bagajında tozlu parmak izlerinin bulunması. 5- Kapı veya kapının iç tarafındaki kaplamanın gevşek olması. 6- Camının açılıp kapanmaz durumda olması. 7- Kelebek camının kırık olması. 8- Çamurluklara vurulduğunda tok ses gelmesi. 9- Yakıt deposunda; yakıt doldurma hortumu, conta veya lastik keçenin olmaması. 10- Göze çarpıcı parlak görünümlü cıvata, vida veya cıvata pulunun bulunması. 11- Gevşek cıvata, vida vs. görülmesi. 12- Zedelenmiş ve üzeri çizilmiş vidaların bulunması. 13- Yakıt deposunun yeni boyanmış olması. 14- Aracın alt kısmının çamurlu olması. 15- Yakıt deposunda sızıntı olması. 16- Tekerlerden üçünün çamurlu iken birinin temiz olması veya bir tekerin havasının daha az olması. 17- Aracın temiz fakat plakasının kirli olması. 18- Aracın kirli fakat plakasının temiz olması. 19- Geçici plaka olması. 20- Değiştirilmiş veya genişletilmiş akünün olması. 21- Taban döşemesinin kalın yaptırılmış olması. 22- Aracın arkasının önünden alçak olması. 23- Taşıtın tek tarafa doğru eğimli olması. 24- Bagaj kasa veya tavandaki boşlukların doldurulmuş olması. 25- Tekerlek contalarının yeni sökülmüş olması. 26- Araç kasasının orijinalinden kalın olması. c) Kaçakçılarla İlgisi Olan Yaya, Sürücü ve Yolcuların Davranışlarıyla İlgili Emareler : 1- Sürücü aracı yavaş kullanır. 2- Şerit değiştirmeye çalışır. 3- Yolcularla yer değiştirir. 4- Sıradaki belirli bir grubun arasına karışmaya çalışır. 5- Sırada iken arama görevlilerini izlemeye çalışır. 6- Yürüyüşünde topallama, hızlı yürüme gibi açık anormallikler görünür. 7- Eli ile dışarıdan ceplerini yoklar, kontrol eder. 8- Ellerini koltuğunun altına veya ön koltuğun arkasına uzatır. 9- Kadın ise çantasını, mantosunu vs. elinde sıkı tutar. 10- Elbisesini, süs takılarını vs. düzeltir veya onlarla oynar. 11- Sürücü arabanın etrafına veya sürekli olarak yolculara kısa ve kaçamak bakışlar atar. 12- Sürekli sigara içer. 13- Dik oturur. 14- Huzursuzdur ve yerinde duramaz.

20 15- Arama görevlisinden bakışlarını kaçırarak diğer yolcularla konuşmaya devam eder. 16- Çok konuşur ve samimi davranmaya çalışır. b- Arama görevlisine istekle sorular sorar. c- Aramadan çabuk çıkması gerektiği yolunda mazeretler sıralar. 17- Hiç konuşmaz, duygularını belli etmez. 18- Kaçamak cevaplar verir ve yalanlar söyler. 19- Sınırdaki şüpheli arabalar ve sürücüler ile ilgili bilgiler vermeye gönüllüdür. 20- Gereği yokken meşhur kişilerin adını verir. 21- Cezalarla ilgili sorular sorar. 22- Taşıtta birkaç kişi olduğu halde, grubun sözcülüğünü yapar. 23- Aşırı soğukkanlı, kibar ve yardımcı olmaya çalışır. 24- Çoğunlukla pahalı lüks otomobil kullanır. 25- Giysileri alışık olmayan tipte ve dekoltedir. 26- Güneş gözlüğü takar. 27- Özellikle sıcak bir günde uzun kollu elbise giymiştir. 28- Direksiyonu çok sıkı tuttuğundan parmaklarının eklem yerleri bembeyaz olmuştur. 29- Elleri ve kolları gergin bir haldedir. 30- Elleri titrer. 31- Ellerini ovuşturur. 32- Terler. 33- Boyun damarları belirgin bir şekilde atar. 34- Kalbi hızlı çarpar. 35- Sürekli olarak dudaklarını yalar. 36- Gözlerini bir noktaya dikmiştir veya sönük ifadelidir. 37- Gözbebeği ufalmıştır. 38- Gözü seğirir veya tikleri artar. 39- Göz göze gelmekten kaçınır. 40- Gözleri büyür,kanlanır, donuklaşır, göz kenarları kanlıdır. 41- Sesi yüksek ve sinirlidir. 42- Boğazı kurur, sürekli olarak zor yutkunur. 43- Nefesi kesilir. 44- Benzi sararır ve kızarır. 45- Elleri yağlı veya çok kirlidir. 46- Hasta numarası yaparak yüksek sesle şikayetlerde bulunur. 47- Kravatlı ve temiz giyimli olabilir. 48- Oyalama taktikleri kullanır. Örneğin ; a- Arama görevlileri veya yolcularla tartışır. b- Yanındaki çocuklar çığlık atar veya aşırı derecede terbiyeli davranır. c- Gözlerini yummuş uyur görünürler. d- Koltuğun, yedek lastiğin üzerine kaçak malı gizlemek için bilhassa konmuş eşyalar vardır. e- Yandaki şeritte bir olay olur. f- Yolcu yalandan hastalanır. 49- Kullanılan araç sürücüye ait değildir.(ruhsat başkasının üzerinedir.) 50- İkinci aramaya geçmesi söylendiğinde, tavrında değişmeler meydana gelir. 51- Araç plakası genellikle uyuşturucu trafiğinde geçiş bölgesi olmayan bölgelere aittir. 52- Araçta genellikle 2 kişi olurlar.

UYUŞTURUCU MADDE BİLGİLERİ

UYUŞTURUCU MADDE BİLGİLERİ UYUŞTURUCU MADDE BİLGİLERİ 1- UYUŞTURUCU MADDELERİN TANIMI Belirli dozda alındığı zaman; Kişinin sinir sistemi üzerinde etki ederek, Akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan, Fert ve toplum içerisinde

Detaylı

UYUŞTURUCU MADDELER.

UYUŞTURUCU MADDELER. UYUŞTURUCU MADDELER. UYUŞTURUCU MADDE NE DEMEKTİR? Yunanca uyku anlamında ki "narke"den gelen ve İngilizce'ye "narkotik" olarak geçen uyuşturucu sözcüğü, uyuşturma özelliği olan, uyuşturan, duymaz hale

Detaylı

UYUŞTURUCU MADDE BİLGİLERİ

UYUŞTURUCU MADDE BİLGİLERİ UYUŞTURUCU MADDE BİLGİLERİ 1. UYUŞTURUCU MADDELERİN TANIMI Uyuşturucular,kullanıldığı zaman merkezi sinir sisteminde,duygu ve davranışlarda değişiklik ve dengesizliklere sebep olan,sürekli kullanımında

Detaylı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı çeken sigara vücuda birçok zarar vermekte ve uzun süre

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ YILLIK PLANI

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ YILLIK PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF YILLIK PLANI ÜNİTE 1: TRAFİK TEŞKİLATI 1.Trafik teşkilatı hakkında temel bilgileri 2. Trafik düzenini sağlayan unsurları TRAFİKLE İLGİLİ KURULUŞLAR VE GÖREVLERİ

Detaylı

MADDE BAĞIMLILIĞI SEMİNERİ (SİGARA, ALKOL KULLANIMI VE KORUNMA YOLLARI) SELÇUK ÖZTÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMAN ve REHBER ÖĞRETMEN

MADDE BAĞIMLILIĞI SEMİNERİ (SİGARA, ALKOL KULLANIMI VE KORUNMA YOLLARI) SELÇUK ÖZTÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMAN ve REHBER ÖĞRETMEN MADDE BAĞIMLILIĞI SEMİNERİ (SİGARA, ALKOL KULLANIMI VE KORUNMA YOLLARI) SELÇUK ÖZTÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMAN ve REHBER ÖĞRETMEN MADDE BAĞIMLILIĞI NEDİR? Madde kullanımı sonucunda gelişen belirli bir hastalık

Detaylı

ZARARLI ALIŞKANLIKLAR

ZARARLI ALIŞKANLIKLAR ZARARLI ALIŞKANLIKLAR İnsanın sağlıklı, başarılı ve mutlu olabilmesi için beden ve ruh sağlığının her türlü zararlı şeylerden korunması lâzımdır. İnsanın ruh ve beden sağlığını bozan şeylerin başında zararlı

Detaylı

Haşhaşın Kullanım Alanları

Haşhaşın Kullanım Alanları GİRİŞ Anavatanı ve kültür kaynağı Anadolu olan haşhaş, ülkemiz için büyük bir öneme sahiptir. Geleneksel olarak haşhaş tarımının Anadolu da M.Ö 3000 yılından bu yana yapıldığı birçok kaynakta belirtilmektedir.

Detaylı

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ A.D. Madde deyince ne anlıyoruz? Alkol Amfetamin gibi uyarıcılar Kafein Esrar ve sentetik kannabinoidler

Detaylı

Bağımlılık Yapan Maddeler Nelerdir? Pazartesi, 28 Kasım 2011 13:13

Bağımlılık Yapan Maddeler Nelerdir? Pazartesi, 28 Kasım 2011 13:13 Bağımlılık yapan maddeler denince akla sadece uyuşturucu maddeler değil, kokain, ecstasy gibi uyarıcı maddeler de gelmelidir. Bu maddeler insanda ruhsal, fiziksel ve davranışsal çeşitli değişikliklere

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile uygulanan kültürel önlemlerden biri de tarım ilacı uygulamalarıdır.

Detaylı

Olumsuz çevreyle (özellikle arkadaş çevresiyle) ilgili sebepler. Merak, özenti, taklit duygularıyla ilgili sebepler, Mutsuzluk sebepleri.

Olumsuz çevreyle (özellikle arkadaş çevresiyle) ilgili sebepler. Merak, özenti, taklit duygularıyla ilgili sebepler, Mutsuzluk sebepleri. ÖNCESİ SONRASI Adı ne olursa olsun, insanın ruh ve beden sağlığına zarar veren her alışkanlık zararlıdır. İnsanları zararlı alışkanlıklara yönlendiren sebepleri üç grupta toplamak mümkündür: Olumsuz çevreyle

Detaylı

Madde kullanımı. Yasa dışı ilaçların kullanımı veya doktorun veya üreticinin belirttiği amacın dışında ilaç kullanımına madde kullanımı denir.

Madde kullanımı. Yasa dışı ilaçların kullanımı veya doktorun veya üreticinin belirttiği amacın dışında ilaç kullanımına madde kullanımı denir. Madde kullanımı Giriş Yasa dışı ilaçların kullanımı veya doktorun veya üreticinin belirttiği amacın dışında ilaç kullanımına madde kullanımı denir. Madde bağımlılığı ise bir maddeye bağımlı olmanız ve

Detaylı

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI Yardım edin sinüslerim beni öldürüyor! Bunu daha önce hiç söylediniz mi?. Eğer cevabınız hayır ise siz çok şanslısınız demektir. Çünkü her yıl milyonlarca lira sinüs problemleri

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

İçindekiler GİRİŞ Ülkemizde Tarihsel Gelişim 19 III- ULUSLARARASI HUKUKTA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDELER Uluslararası Örgütler 22

İçindekiler GİRİŞ Ülkemizde Tarihsel Gelişim 19 III- ULUSLARARASI HUKUKTA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDELER Uluslararası Örgütler 22 İçindekiler ONSOZ V KISALTMALAR XIII GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KAVRAMI, TANIMI, TASNİFİ, TARİHSEL GELİŞİMİ, UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDELERLE İLGİLİ ULUSLAR ARASI ÇALIŞMALAR,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü AYLIK BASIN BÜLTENİ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü AYLIK BASIN BÜLTENİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel AYLIK BASIN BÜLTENİ 1-31 Ocak 2016 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Aylık Basın Bülteni Gümrükler Muhafaza Genel müzce

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) :

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) : Günümüzde küresel olarak tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji, tam anlamıyla geçerlilik kazanmış bir ölçüt olmamakla beraber, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli bir kriterdir. İktisadi olarak

Detaylı

Yaşınız kaç diye sorduk;

Yaşınız kaç diye sorduk; #UKGE- UYUŞTURUCUYA KARŞI GENÇ EYLEM PROJESİ ANKET DEĞERLENDİRMESİ TEMMUZ- AĞUSTOS/2015 Uyuşturucuya Karşı Genç Eylem Projesi nin ikinci aşaması olan anket çalışması Temmuz- Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirildi.

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: İhracat 96/31)

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: İhracat 96/31) İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: İhracat 96/31) 1) İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ MADDE 1-Kültür ve tabiat varlıkları (Eski eserler) 2-Hint keneviri 3-Tütün tohumu ve fidesi

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2010 yılı verilerine göre; dünyada Antep fıstığı üretiminde lider durumda bulunan ülke İran dır. Ancak

Detaylı

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Antakya/HATAY Güney Amerika kökenli bir bitki olan patates

Detaylı

Türkiye de Bağımlılık Epidemiyolojisi. Dr. Zehra Arıkan

Türkiye de Bağımlılık Epidemiyolojisi. Dr. Zehra Arıkan Türkiye de Bağımlılık Epidemiyolojisi Dr. Zehra Arıkan Araştırmacı: Danışman: Konuşmacı: Glaxo, Sanovel, Bilim Epidemiyoloji Tıbbi araştırmaların yöntem bilimi Sağlık sorunlarının tanımlanması, nedenlerinin

Detaylı

TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ

TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ 30/03/2012 1 TMO NUN TARİHÇESİ 1929 1933 1938 1939-45 1984 1993 2008 2011 2012 2 TMO NUN GÖREVLERİ Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan

Detaylı

İLKYARDIM. www.hiasd.org

İLKYARDIM. www.hiasd.org İLKYARDIM www.hiasd.org Misyon & Vizyon Plan İlkyardım tanımı İlkyardım malzemeleri Haberleşme Kırık-çıkık Kanama Yanık Sara Hayvan dostlarımız Zehirlenme Duman zehirlenmesi Elektrik çarpması Kalp krizi

Detaylı

Atıklarınızı lütfen ayırınız!

Atıklarınızı lütfen ayırınız! Atıklarınızı lütfen ayırınız! Aşağıdaki atıklar çöp konteynerine ait değillerdir. Bunları ayrışmış şekilde biriktirmek için varolan düzenekleri kullanınız! Atık madde ayrışımı = Çevre sağlığı Atık kağıt,

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TARIMDA DEĞİŞİM Dünyada 1970 li yıllarda; Tüketicilerin bilinçlenmesi, 1990 lı yıllarda

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. CASODEX film tablet 28 tablet içeren ambalajda sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. CASODEX film tablet 28 tablet içeren ambalajda sunulmaktadır. KULLANMA TALİMATI CASODEX 50 mg film tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde : 50 mg bikalutamid Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, magnezyum stearat, polividon, sodyum nişasta glikolat, metil hidroksi

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA GÜNEY DOĞU ASYA TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ Bu yazıda başlıca Güney Doğu Asya ülkelerinin Tekstil ve Hazır giyim sektörlerinin dünyada ve Türkiye deki durumuna ve bu ülkelerin dış

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 21 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 211 YILI BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci Genel Müdür Firma Sayısı : Plastik ambalaj sektöründe 1152 firma mevcut olup, firmaların % 86 sı 1 şehirde

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Giriş 2 2. Haşhaş Tarımı 3 2.1 Haşhaştan Faydalanma Şekilleri 4 2.1.1 Kapsülden Faydalanma 4 2.1.2 Tohumdan Faydalanma 4 3. Haşhaş

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

Sigaranın Vücudumuza Zararları

Sigaranın Vücudumuza Zararları Sigaranın Vücudumuza Zararları Sigaranın vücudumuza olan zararları ve sigarayı bıraktıktan sonra vücudumuzdaki değişimler burada anlatılmaktadır. Sırt ve Bel Ağrısı: Sigara içmek bel ile ilgili hastalıkların

Detaylı

SENTETİK MARİHUANA (BONZAİ)

SENTETİK MARİHUANA (BONZAİ) SENTETİK MARİHUANA (BONZAİ) Prof. Dr. Ö. Ayhan Kalyoncu Uz. Psikolog Buse Ünlü Sentetik marihuana, laboratuvar ortamında ot ve benzeri maddelerin kimyasal likitlerle spreylenmesi sonucu oluşturulan normal

Detaylı

İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ (EK-1) 9-Yalankoz (pterocarya carpinifolia) 10-Datça hurması (Phoenix the ophrasti crenter) 11-Zeytin (tescili yapılmış ve

İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ (EK-1) 9-Yalankoz (pterocarya carpinifolia) 10-Datça hurması (Phoenix the ophrasti crenter) 11-Zeytin (tescili yapılmış ve İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (96/31) Dış Ticaret Müsteşarlığından: 19/9/1996 tarih ve 22762 sayılı R.G. Madde 1-22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat 'nın 4 üncü maddesi uyarınca;

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Bir supozituvar, 800 mg fenprobamat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Bir supozituvar, 800 mg fenprobamat içerir. KULLANMA TALİMATI GAMAKUİL Supozituvar Anüse (makata) uygulanır. Etkin madde: Bir supozituvar, 800 mg fenprobamat içerir. Yardımcı madde: Witepsol H 15 Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI

Detaylı

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmelerde İlkyardım Zehirlenmeler Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmeler Zehirlenmeler 1 Zehirlenme nedir? Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin

Detaylı

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI 2015 TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI TÜRKİYE DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Ülkemiz coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM Cam, metal, plastik, kağıt / karton gibi değerlendirilebilir. Gıda ambalaj atıkları çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni bir hammaddeye veya ürüne dönüştürülebilirler.

Detaylı

Dünya nüfusunun her geçen yıl artması, insanları beslenme, giyinme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını gidermek için değişik yollar aramaya

Dünya nüfusunun her geçen yıl artması, insanları beslenme, giyinme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını gidermek için değişik yollar aramaya Dünya nüfusunun her geçen yıl artması, insanları beslenme, giyinme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını gidermek için değişik yollar aramaya zorlamıştır. Mevcut Dünya topraklarından daha çok verim elde

Detaylı

Üsküdar Üniversitesi davranış bilimleri alanındaki uzmanlığı ve akademik birikimiyle madde bağımlılığı üzerine multidisipliner çalışan tek eğitim ve

Üsküdar Üniversitesi davranış bilimleri alanındaki uzmanlığı ve akademik birikimiyle madde bağımlılığı üzerine multidisipliner çalışan tek eğitim ve Üsküdar Üniversitesi davranış bilimleri alanındaki uzmanlığı ve akademik birikimiyle madde bağımlılığı üzerine multidisipliner çalışan tek eğitim ve araştırma kuruluşudur. Bu amaçla yürüttüğü projeleri,

Detaylı

Şeker Kamışı Sugarcane (Saccharum officinarum L.)

Şeker Kamışı Sugarcane (Saccharum officinarum L.) Şeker Kamışı Sugarcane (Saccharum officinarum L.) 1 Önemi, Kökeni ve Tarihçesi 1850 li yılara kadar dünya şeker üretiminin tamamı şeker kamışından elde edilmekteydi. Günümüzde ise (2010 yılı istatistiklerine

Detaylı

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür?

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? 1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? A) Gümrük idarelerince kabul edilmez B) Gümrük idarelerince kabul edilir C) Gümrük idarelerince yenisi verilir D)

Detaylı

Su / Hasta Değil Susuzsunuz adlı kitapta suyun önemi anlatılıyor ve yazara göre vücudumuz tam 46 nedenle suya ihtiyaç duyuyor.

Su / Hasta Değil Susuzsunuz adlı kitapta suyun önemi anlatılıyor ve yazara göre vücudumuz tam 46 nedenle suya ihtiyaç duyuyor. Su / Hasta Değil Susuzsunuz adlı kitapta suyun önemi anlatılıyor ve yazara göre vücudumuz tam 46 nedenle suya ihtiyaç duyuyor. 1- Hiçbir şey susuz yaşayamaz. 2- Göreceli su yetersizliği vücudun bazı fonksiyonlarını

Detaylı

DSM V madde kullanım bozuklukları için neler getiriyor? Prof. Dr. Yıldız Akvardar

DSM V madde kullanım bozuklukları için neler getiriyor? Prof. Dr. Yıldız Akvardar DSM V madde kullanım bozuklukları için neler getiriyor? Prof. Dr. Yıldız Akvardar Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 7 Ekim 2010 MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARI DSM IV Madde bağımlılığı Madde

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ MENOPOZ DÖNEMİ BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ? Menopoz nedir?

Detaylı

Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler

Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler Bakliyat üretiminde artış trendi sonraki yıllarda da devam etmiş, 2013 yılında 77,2 milyon tona, 2014 yılında da 77,6 milyon tona çıkmıştır. Bu artışta hem ekim

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT 30.06.2015 2015 yılında buğday üretiminin bir önceki seneye göre %18 oranında artış göstererek 22,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2015 yılında arpa üretiminin bir önceki

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü AYLIK BASIN BÜLTENİ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü AYLIK BASIN BÜLTENİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel AYLIK BASIN BÜLTENİ 1-31 Mayıs 2016 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Aylık Basın Bülteni Gümrükler Muhafaza Genel müzce

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PROGESTAN 200 mg Yumuşak Kapsül. Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. PROGESTAN 200 mg Yumuşak Kapsül. Ağızdan alınır. PROGESTAN 200 mg Yumuşak Kapsül Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her bir yumuşak kapsülde 200 mg progesteron Yardımcı maddeler: Araşit yağı, lesitin (soya), jelatin, gliserin, titanyum dioksit

Detaylı

KONYA İLİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ 4 YILLIK ANALİZİ

KONYA İLİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ 4 YILLIK ANALİZİ KONYA İLİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ 4 YILLIK ANALİZİ www.mevka.org.tr Yatırım Teşvik Sistemi olarak bilinen ve yatırımcıların yaptıkları yatırımlarda devlet yardımlarını düzenleyen Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

MALİ SUÇLAR 1. KAÇAKÇILIK SUÇLARI Akaryakıt Kaçakçılığı Mücadele Çalışmaları Eğitim ve İşbirliği Faaliyetleri...

MALİ SUÇLAR 1. KAÇAKÇILIK SUÇLARI Akaryakıt Kaçakçılığı Mücadele Çalışmaları Eğitim ve İşbirliği Faaliyetleri... İÇİNDEKİLER NARKOTİK SUÇLAR 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1 2. MADDE TÜRÜNE GÖRE DEĞERLENDİRME...10 2.1. Afyon ve Türevleri... 10 2.1.1. Afyon...10 2.1.2. Bazmorfin...12 2.1.3. Eroin...13 2.2. Kokain ve Türevleri...

Detaylı

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur.

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur. Dr.Armağan HAZAR ZATÜRRE (PNÖMONİ) Zatürre yada tıbbi tanımla pnömoni nedir? Halk arasında zatürre olarak bilinmekte olan hastalık akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül

Detaylı

TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına göre dünyada; Dünyada, her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmekte, 50 milyon

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VENDİOS 600 mg tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VENDİOS 600 mg tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VENDİOS 600 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her VENDİOS tablet 600 mg diosmin içermektedir. Yardımcı maddeler: Her VENDİOS tablet povidon, mikrokristalin selüloz, mısır nişastası

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Çocuk; Kanuna göre reşit olma durumları hariç 18 yaş altı herkese çocuk denir. Çocuk bütün canlılar içinde en uzun süre bakımı, korunmayı ve sevgiyi gerektiren varlıktır. Bir toplumun ilerleyebilmesi ve

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

İSTANBUL KONFERANSI SUNUM METNİ

İSTANBUL KONFERANSI SUNUM METNİ İSTANBUL KONFERANSI SUNUM METNİ Çok teşekkür ediyorum sayın Başkan, Öncelikle kendimi tanıtayım; EGM, KOM Daire Başkanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüğünde Görevli Başkomiser Adnan ÖZCAN, Sunumuma

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 5 ml Ampul Damar içine uygulanır. - Etkin madde: 1 ml si 9 mg sodyum klorür içerir. - Yardımcı madde (ler): Enjeksiyonluk su. Bu ilacı kullanmaya başlamadan

Detaylı

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ GÜLDER GÜMÜŞKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ TROMBOSİT NEDİR? 1 Kemik iliğinde yapılan kan hücrelerinden biridir. Pıhtılaşma hücreleri olarak bilinir. 1mm 3 kanda

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. SINECOD depo tablet 50 mg Ağız yoluyla alınır.

KULLANMA TALİMATI. SINECOD depo tablet 50 mg Ağız yoluyla alınır. KULLANMA TALİMATI SINECOD depo tablet 50 mg Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her bir depo tablet 50 mg butamirat sitrat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz, tartarik asit, povidon K30, hidroksipropil metil

Detaylı

KAFEİN. HAZIRLAYANLAR Harun ÇOBAN Murat ALTINKAYA Soner SARUHAN

KAFEİN. HAZIRLAYANLAR Harun ÇOBAN Murat ALTINKAYA Soner SARUHAN KAFEİN HAZIRLAYANLAR Harun ÇOBAN Murat ALTINKAYA Soner SARUHAN KAFEİN NEDİR? Önemli fizyolojik etkileri olan alkoloid grubunun azotlu organik bir bileşiğidir. Kimyasal ismi trimethylxanthine dir ve formülü

Detaylı

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM 9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM ZEHİRLENMELER Zehirlenme nedir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasıdır. Vücuda dışarıdan giren bazı yabancı maddeler, vücudun

Detaylı

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 Sera nedir? Bitki büyüme ve gelişmesi için gerekli iklim etmenlerinin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU Temmuz 2014 OZON NEDİR Ozon (O 3 ) üç tane oksijen atomunun birleşmesi ile oluşmaktadır. Ozon, atmosferde

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Pestisit Uygulama Davranışları ve Sağlık Etkilerine İlişkin Bilgi Durumu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Pestisit Uygulama Davranışları ve Sağlık Etkilerine İlişkin Bilgi Durumu Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Pestisit Uygulama Davranışları ve Sağlık Etkilerine İlişkin Bilgi Durumu Z. Ş İ M Ş E K, C. D E M İ R, Z. KEKLİK, B. K A R A, M. A K B A B A Toplumların üretim biçimi, erken

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

KALP KRİZİ UZ.DR.MUHAMMET HULUSİ SATILMIŞOĞLU

KALP KRİZİ UZ.DR.MUHAMMET HULUSİ SATILMIŞOĞLU KALP KRİZİ UZ.DR.MUHAMMET HULUSİ SATILMIŞOĞLU Türkiye ulusal düzeyde ölüm nedenleri arasında ilk sırayı 205.457 ölümle kardiyovaskülerhastalıklar (tüm ölüm nedenlerinin %47,73 ü) almaktadır. Kardiyovasküler

Detaylı

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ 1 HAZİRAN 2013 MARDİN 1 TMO NUN GÖREVLERİ Kuruluş: 1938 Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Cabral Ampul Kas içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. Cabral Ampul Kas içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Cabral Ampul Kas içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampul (3 ml), 800 mg feniramidol HCl içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum hidroksit, deiyonize su Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce

Detaylı

PAMUĞUN ÜLKE EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

PAMUĞUN ÜLKE EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ PAMUK HASADI PAMUĞUN ÜLKE EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Pamuk, değişik kullanım alanlarıyla dünyada tarım, sanayi ve ticaret sektörlerinde önemli konumu olan ürünlerden birisidir. Artan dünya nüfusuna paralel

Detaylı

SOSYAL FOBİ. Sosyal fobide karşılaşılan belirtiler şu şekilde sıralanabilir.

SOSYAL FOBİ. Sosyal fobide karşılaşılan belirtiler şu şekilde sıralanabilir. SOSYAL FOBİ Sosyal ortamlarda başkaları tarafından inceleme altında tutulduğu korkusu performans gösterilmesi gereken durumlarda eleştirilme yada küçük düşme korkusunun yaşanmasıdır. Ve kişi bu korkunun

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI:

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: 09.04.2010 1. Vücudumuzdaki şeker oranını aşağıdaki organlarımızdan hangisi ayarlar? A) Kalp B) Böbrek C) Karaciğer 2. Sağlıklı bir yaşam için en önemli seçenek

Detaylı

09/11/2015 ANEMİ (KANSIZLIK)

09/11/2015 ANEMİ (KANSIZLIK) ANEMİ (KANSIZLIK) Vücut dokularında enerji oluşumu için gerekli kimyasal işlemlerde kullanılacak oksijeni taşıyacak yeterlilikte kırmızı kan hücresi bulunamaması veya bulunanların bu görevi yapamayacak

Detaylı

A BÖLÜMÜ NÜ DEĞERLENDİRELİM

A BÖLÜMÜ NÜ DEĞERLENDİRELİM A BÖLÜMÜ NÜ EĞERLENİRELİM A. Aşağıdaki resimde numaralar ile gösterilen bölümlerin neler olduğunu ve bu bölümlerin görevlerini noktalı yerlere kısaca yazınız. 1... 1 2 3............... 2 3...... B. Aşağıda

Detaylı

The Value of Innovation. Maddeler & Hareket Modları

The Value of Innovation. Maddeler & Hareket Modları Maddeler & Hareket Modları Hareket modlarına göre Sınıflar ve Gruplar Cesaret vericiler Amfetaminler, Kokain,.. Sakinleştiriciler Benzodiazepinler, Barbituratlar,.. Halusinolijikler LSD, PCP, THC,.. Analgezikler

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

İŞYERİ MADDE TESTİ. Doç.Dr. Nebile DAĞLIOĞLU Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp ABD

İŞYERİ MADDE TESTİ. Doç.Dr. Nebile DAĞLIOĞLU Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp ABD İŞYERİ MADDE TESTİ Doç.Dr. Nebile DAĞLIOĞLU Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp ABD İşyeri madde testleri Amerika'da 1980'li yıllarda demiryolunda yaşanan kazalar ile gündeme gelmiş ve yasadışı

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Kolza

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. SİSTRAL Krem. Cilt üzerine, haricen uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. SİSTRAL Krem. Cilt üzerine, haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI SİSTRAL Krem Cilt üzerine, haricen uygulanır. Etkin madde: 1 gram kremde 15 mg klorfenoksamin hidroklorür bulunur. Yardımcı maddeler: İsopropil miristat, stearik asit, setostearil alkol,

Detaylı

Çevre Sorunlarının Nedenleri. Nüfus Sanayileşme Kentleşme Tarımsal faaliyet

Çevre Sorunlarının Nedenleri. Nüfus Sanayileşme Kentleşme Tarımsal faaliyet Çevre Sorunlarının Nedenleri Nüfus Sanayileşme Kentleşme Tarımsal faaliyet Başlıca çevre sorunları Hava kirliliği Su kirliliği Toprak kirliliği Gürültü kirliliği Katı atıkların oluşturdukları kirlilikler

Detaylı

TANIMI VE ÖNEMİ Susam dik büyüyen tek yılık bir bitkidir. Boyu ( cm) ye kadar uzayabilir. Gövdeler uzunlamasına oluklu (karıklıdır) ve sık tüylü

TANIMI VE ÖNEMİ Susam dik büyüyen tek yılık bir bitkidir. Boyu ( cm) ye kadar uzayabilir. Gövdeler uzunlamasına oluklu (karıklıdır) ve sık tüylü SUSAM HASADI TANIMI VE ÖNEMİ Susam dik büyüyen tek yılık bir bitkidir. Boyu (30-125 cm) ye kadar uzayabilir. Gövdeler uzunlamasına oluklu (karıklıdır) ve sık tüylüdür. Ülkemizde tarımı yapılan yağ bitkileri

Detaylı

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Türkiye de Üretim İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 1 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Nedir? Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), çoğunlukla keneler aracılığıyla hayvanlardan insanlara bulaştırılan mikrobik bir hastalıktır.

Detaylı