Ambalaj Atık Yönetim Sistemlerinde Ekonomik Araçlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ambalaj Atık Yönetim Sistemlerinde Ekonomik Araçlar"

Transkript

1 AB de Ambalaj Atık Yönetim Sistemleri 26 Eylül 2013 Ankara, Türkiye Ambalaj Atık Yönetim Sistemlerinde Ekonomik Araçlar Joachim Quoden Yönetici Direktör

2 Biz kimiz? Şu anda 17 uyum programına sahip, 17 ülkede aktif şirketler tarafından işletilen, Ambalaj toplama, ayırma ve geri dönüşüm için altyapısıyla 200 milyondan fazla insana hizmet sunan, Yılda 15 milyon tondan fazla ambalaj geri dönüşümü ve geri kazanımı yapan, 20 yıldan fazla uzmanlığı olan bir kurumuz. 2

3 EXPRA Nedir? Endüstri tarafından ambalaj için zorunlu uyum programlarını uygulayan aynı şekilde düşünen taraflardan oluşan bir birlik. Şeffaf ve güvenilir yapı Kurumsal yönetişim kurallarına uyan, şeffaf, denetlenen ve taahhütleri olan üyelere sahibiz. Zorunlu şirketlere ve onların derneklerine/birliklerine yakından bağlıyız Bütün paydaşlarla açık diyaloğa istekliyiz. 3

4 Misyonumuz nedir? Ambalaj atıkları için özellikle evsel ve ev dışındaki ambalaj atık tüketimi için Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu nu (EPR) ve ayrıştırmalı toplama, ayırma ve geri dönüşümü tanıtmak, anlatmak. Üyelerin hizmetlerini geliştirmelerine yardımcı olurken bunu şirketler için en az maliyetle, yaşayanlar için de uygun altyapıyla sağlamak. 4

5 2010 daki Toplam Geri Dönüşüm Kotaları 5

6 Ambalaj Direktifi nin Uygulanması 3 ülkede uyum programı yok => vergiler Danimarka, Macaristan, Hırvatistan Vergi mi Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu mu? Ukrayna Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu ama piyasaya yakın İngiltere (PRN Sistemi) 36 Avrupa Ülkesi 30 Ülke Üretici Sorumluluğu Avusturya, Belçika, Fransa, İspanya, Almanya, İrlanda, Kıbrıs, Lüksemburg, Portekiz, İsveç, Yunanistan, Letonya, Malta, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya Cumhuriyeti, İtalya, Slovenya, Estonya, Romanya, Bulgaristan, Türkiye, Norveç, Finlandiya, Sırbistan, İsrail, Hollanda, Polonya, Makedonya 1 Ülke endüstri tarafından işletilen bir Fon Programı uyguluyor İzlanda 6

7 Üretici Sorumluluğu- uygulamanın farklı yolları İkili Model (örnek: Avusturya, Almanya) Toplama, ayırma ve geri dönüşüm tam sorumluluk endüstrinin. Yerel idarelerin toplamasının dışında ayrı toplama sistemleri. Yerel idarelerin çok az etkisi. Paylaşımlı Model (örnek: Belçika, İspanya, Çek Cumhuriyeti) Endüstri ve yerel idareler arasında paylaşılan sorumluluk; gerekli olduğunda toplama için ortak anlaşmalar. Değiştirilebilir Kredi Modeli (İngiltere) Yerel seviyede endüstri ve toplama arasında herhangi bir ilişki yok. 7

8 En iyisi hangi sistem? 12 eski ülkenin hepsi AB Ambalaj Direktifi nin minimum geri dönüşüm ve geri kazanım kotalarını yerine getirdiler. (son tarih di) Ancak, 12 ülkenin de tamamen farklı hedefleri olduğu için onları kıyaslamak (neredeyse) imkansız. Her sistemin belediye maliyetlerinden hariç veya onlara ilave düşünmesi gereken farklı maliyetleri var. Ama her başarılı sistem için en önemli nokta bütün paydaşların rollerini en iyi şekilde yerine getirmeleridir! Devlet ve yerel idareler Atık yönetimi şirketleri/ geri dönüşüm tesisleri Sorumlu olan şirketler Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (EPR) sistemleri 8

9 Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (GÜS) sisteminin rolü nedir? GÜS sistemi toplanan ücretlerin etkili bir şekilde kullanımını sağlamak için sorumlu şirketler tarafından işletilmeli ve kontrol edilmelidir. GÜS sisteminin amacı, sorumlu şirketlerin sorumluluklarını mümkün olan en etkili ve verimli şekilde yerine getirmelerini sağlamaktır. GÜS sistemi, toplama hizmetlerini ihaleye açan yerel idarelerle yakın işbirliği içinde çalışmalıdır. GÜS sistemi ayrıştırma işlemi için de ihale yapmayı tercih edebilir. Ayrıştırılmış ambalajın satılması bu satışı organize eden sorumlu endüstriye bir fayda olarak dönmelidir. GÜS sistemi, orta ve uzun vadeli olarak özellikle evsel ambalaj sektöründe vatandaşlar için güvenilir ve uygun sistemlerin oluşması için toplama, ayırma ve geri dönüşüme yatırım yapmalıdır. 9

10 GÜS Sisteminin Rolü Nedir? GÜS sistemi, para ödeyenler ve parayı alanlar arasında sahteciliği ve çıkar çatışmasını önlemek için şeffaf bir şekilde işlemelidir. GÜS sistemi, bütün sorumlu şirketler arasında ayrımcılık yapılmadan çalışmayı sağlamalıdır. GÜS sistemi, küçük ve orta ölçekli katılımcıların tam ve eşit hizmet desteği alacağı şekilde çalışmalıdır.. GÜS sistemi sorumlu her şirketin sisteme katılma hakkı olmasını sağlamalı ve reddedilmediğinden emin olmalıdır. GÜS sistemi, eğitim, önleme ve iletişim gibi genel amaçların yerine getirilmesini güvence altına almalıdır. Bu, özellikle evsel ambalaj konusunda çok önemlidir. GÜS sistemi, tüketicilerin/vatandaşların çıkarlarının korunmasını sağlamalıdır. 10

11 Diğer paydaşların rolü nedir? Mevzuat hazırlayanlar ambalaj mevzuatını açık tanımlar kullanarak en uygulanabilir ve herkesin sorumluluklarını ve yükümlülüklerini en iyi şekilde anlayabileceği gibi adapte etmelidir. Kanunlardaki boşluklar ve kanun değişikliği ihtiyaçları siyasi partiler arasında bir kavga sebebi olmamalıdır. Hükümet mevzuatın uygulanmasını icra etmeli; gerekli olan finansal ve insan kaynaklarının izlenmesi ve uygulanması için de açık bir şekilde yetkili bir yer atamalıdır. Yerel İdareler bulundukları yer için uzmanlıklarını kullanarak GÜS sistemiyle yakın işbirliği kurup bölgeleri için en iyi çözümleri geliştirmelidir ve toplama (ve ayırma) için gerekli ihale süreçlerini yürütmelidir.

12 Diğer paydaşların rolü nedir? PAYT (Attığın kadar öde) ve katı atık depolama alanları için vergiler gibi ekonomik araçların kullanılması GÜS sisteminin verimliliğini arttırır. Atık yönetim şirketleri ve Geri Dönüşüm Tesisleri son teknolojileri kullanarak toplama, ayırma ve geri dönüşümü etkili ve şeffaf bir şekilde yapmalıdır ve ihale duyularını standart kurallara uyarak yürütmelidir. Sorumlu şirketler uzun dönemli projelerin ihtiyaçlarını anlayarak ve sürdürülebilir fon sağlayarak GÜS sistemlerine aktif bir şekilde katılmalıdır.

13 GÜS sistemi bütün (atık) problemlere çözüm mü? Avrupa Komisyonu nun çalışması Atık Hiyerarşisini uygulamak için Ekonomik Araçların Kullanımı ( Use of economic instruments to implement the waste hierarchy ): Bulgular: üye devlet birden fazla ekonomik aracı bir arada kullandığında en iyi sonuçlar ortaya çıkıyor. Özellikle; Katı atık depolama alanı vergisi ya da yasağı / Yakma Tesisi vergileri Vatandaşlar için Attığın kadar Öde sistemi Endüstri için GÜS sistemi Bir sonraki addım GÜS sistemleri için Kılavuz rehberler üzerine yapılan ve 2014 başında yayınlanacak bir çalışma 13

14 Çalışmanın sonuçları:katı atık depolama yasakları ve vergileri Birçok üye ülkede, ayrıştırılmamış veya arıtılmamış kentsel atık için bir çeşit katı atık depolama sınırlandırması ve/veya geri dönüştürülebilir atık için yasaklar mevcuttur. Ayrıca, bir çok yerde katı atık depolama için vergiler ve giriş ücretleri vardır. Bu araçların katı atık depolama oranlarını düşük seviyeye çekmek üzerinde etkisi olur. Katı atık depolama için daha fazla ücret alan üye devletlerde geri dönüştürülmüş ve kompost edilmiş kentsel katı atık oranları daha yüksektir. Almanya ve Belçika gibi katı atık depolamanın tamamen yasaklandığı ülkelerde geri dönüşüm sonuçları en yüksektir.

15 Çalışmanın sonuçları: Attığın kadar Öde Çalışma, Attığın kadar Öde (PAYT) sistemini kullanan üye devletlerde Attığın kadar Öde sisteminin örneklerini inceliyor. Attığın kadar Öde sistemini uygulamanın farklı yolları mevcut: Hane başına sabit yıllık ücret, ama çöp bidonu hacmi ve/veya boş olma sıklığı da seçilebilir. Rezidüel atık için zorunlu torbaların alınmaması durumunda alınan ücretler Çöp bidonunu boşaltma başına ücret Toplanan atık ağırlığı başına ücret

16 Tartışmalı konu: Tek kullanımlık içecek şişeleri için zorunlu depozito sistemleri

17 Bir depozito sistemi diğerine benzemez! İsveç Depozito sistemi, diğer evsel ambalajların ayrıştırmalı toplama sisteminden çok daha önce başladı. Finlandiya Yakında başlayacak olan depozito sistemi sadece evsel atık toplama için olacak. Norveç Evsel toplama sistemine ilaveten Gönüllü Depozito sistemi; çünkü şimdiye kadar depozito sistemi Yeşil Nokta sisteminden daha fazla vergi tasarrufu sağladı ve yüksek depozito maliyetlerini karşılıyor. İzlanda Yakında başlayacak olan depozito sistemi sadece evsel atık toplama için olacak.

18 Bir depozito sistemi diğerine benzemez! Estonya Depozito ve evsel atık toplama sistemleri aynı zamanda başladı; parası alınmayan depozitolar aracılığıyla çok düşük dönüş oranları sistemi finanse ediyor. Hollanda Sadece büyük şişeler için depozito sistemi evsel toplama sisteminden önce başladı; evsel atık toplama iyi gittiği için depozito sistemine 2015 te son verilecek. Almanya Depozito sistemi, iyi oturmuş ve iyi işleyen evsel toplama sisteminden SONRA başladı; uygulama sebebi düşük geri dönüşüm oranları değil de yeniden doldurulabilir sistemi kurtarmaya yönelik. Sebebi de tek kullanımlık içecek üreticilerini başarısız oldukları için cezalandırmak; sistem rekabetçi bir şekilde işliyor.

19 Plastik Geri Dönüşüm Kotaları 2010

20 Depozito sisteminde ambalaj başına maliyet (2011 verileri) / Uygunluk Programı

21 Hedefleriniz neler? Depozito sistemi hedeflerinize ulaşmada nasıl yardımcı olabilir? Yüksek geri dönüşüm oranlarına ulaşmak? Sadece içecek konteynerleri için mi yoksa bütün evsel ambalaj için mi? Evsel ambalaj geri dönüşümü için uygun bir altyapı oluşturmak? İçecek konteynerleri için optimizasyon/ önleme girişimleri? Vatandaşların eğitimi ve bilgilendirilmesi? Kullanılmış ambalajların geri dönüşümü için ekolojik kriterler? Kirletmeyi azaltmak? Maliyetler ve çevresel faydalar arasında kabul edilebilir bir denge bulmak? Aynı hedefe farklı yollardan ulaşılabilir mi?

22 Bu konuda Avrupa daki endüstrinin görüşü: Toplam ambalajların sadece küçük bir yüzdesini oluşturuyor. Diğer bütün evsel ambalajlar için kullanılabilecek bir altyapının yerine geçemez. Tüm ambalajlar için bir toplama sisteminden en az 3-5 kat daha maliyetli. Perakendecilerden yüksek miktarda yatırım gerektirir. (700 milyon Euro Almanya da) Perakende dükkanlarda çok fazla alana ihtiyaç olur. Hijyenik sebeplerden dolayı mal dağıtan kamyonların dönüş lojistiği belirsiz bir alanda kalır. Sistemin işleme maliyetleri yüksek. (Almanya da milyon yıllık / 9 kişi başına ) Özellikle Cuma öğleden sonra ve Cumartesi sabahları orada yaşayan halkın sabırlı olması gerekir.

23 Size nasıl yardımcı olabiliriz? Joachim Quoden Yönetici Direktör EXPRA aisbl 2 Avenue des Olympiades 1140 Brüksel Evere Belçika

24 ORTAKLIK BAŞARIYI GETİRİR.

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış

Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış Avrupa Komisyonu mali desteği ile hazırlanmıştır. Nisan 2009 İÇİNDEKİLER 1) Giriş... 1 2) Sosyal diyaloğun tanımı... 3 3) AB düzeyinde

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sayfa ii İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... vi KISALTMALAR... ix ÖN SÖZ... xi YÖNETİCİ ÖZETİ... xiii 1. ULUSLARARASI PİYASALAR... 1 1.1 Dünyada Elektrik Sektörü... 1 1.1.1

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz İçindekiler Avrupa Birliği ni sunuş 3 Antlaşmalar 5 AB kararlarını nasıl alır? 7 Avrupa Parlamentosu: halkın sesi 10 Avrupa Birliği Konseyi: üye

Detaylı

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY 1 1. GİRİŞ Çevre koruma, 20. yüzyılın tüm yer küreyi etkileyen çevre sorunları nedeniyle gelişmiş toplumların son dönemlerdeki en büyük sorunsalı haline gelmiştir.

Detaylı

Sosyal Diyalog. İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı. Bu El Kitabı Avrupa Birliği fonlarıyla hazırlanmıştır

Sosyal Diyalog. İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı. Bu El Kitabı Avrupa Birliği fonlarıyla hazırlanmıştır Sosyal Diyalog İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı Bu El Kitabı Avrupa Birliği fonlarıyla hazırlanmıştır Sosyal Diyalog İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı Bu belge, Avrupa Birliği nin mali desteğiyle, Avrupa

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı

Neden Hollanda ya. yatırım yapmalı? Neden Hollanda ya. yatırım yapmalı?

Neden Hollanda ya. yatırım yapmalı? Neden Hollanda ya. yatırım yapmalı? Neden Hollanda ya Neden Hollanda ya yatırım yapmalı? yatırım yapmalı? 1 2 Hollanda Dış Yatırım Ajansı (NFIA) NFIA (Hollanda Dış Yatırım Ajansı), Ekonomik İşler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren bir

Detaylı

Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele

Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email: information@eurofound.europa.eu - website: www.eurofound.europa.eu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

2014-2020 AVRUPA BİRLİĞİ ÇOK YILLI MALİ ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

2014-2020 AVRUPA BİRLİĞİ ÇOK YILLI MALİ ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU 2014-2020 AVRUPA BİRLİĞİ ÇOK YILLI MALİ ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU ŞUBAT 2013 ANKARA 7-8 ŞUBAT 2013 TARİHLİ AB ZİRVESİNDE KABUL EDİLEN 2014-2020 AVRUPA BİRLİĞİ ÇOK YILLI MALİ ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN GENEL

Detaylı

Emeklilik Dönemi Tasarruf Açığı Araştırması. Türkiye Raporu Eylül 2010. EPSG_CBC_TURK_28479_BRO.indd 1 16/09/2010 18:52

Emeklilik Dönemi Tasarruf Açığı Araştırması. Türkiye Raporu Eylül 2010. EPSG_CBC_TURK_28479_BRO.indd 1 16/09/2010 18:52 Emeklilik Dönemi Tasarruf Açığı Araştırması Türkiye Raporu Eylül 2010 EPSG_CBC_TURK_28479_BRO.indd 1 16/09/2010 18:52 AvivaSA Hakkında Türkiye nin lider bireysel emeklilik ve hayat sigortası şirketlerinden

Detaylı

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derleme/Review Article Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derya Çamur*, Songül A. Vaizoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Ankara *Derya Çamur, Hacettepe Üniversitesi Tıp

Detaylı

Türkiye nin Çevre Yönetiminin Güçlendirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınmasının Sağlanmasına Yönelik OECD Tavsiyeleri

Türkiye nin Çevre Yönetiminin Güçlendirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınmasının Sağlanmasına Yönelik OECD Tavsiyeleri Türkiye nin Çevre Yönetiminin Güçlendirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınmasının Sağlanmasına Alara İSTEMİL* - Türkiye nin OECD Çevresel Performans Raporu İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD),

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi EKİN GÜNDAY ECER AB UZMAN

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ *** BAŞARILAR VE ZORLUKLAR Wim Kok un Avrupa Komisyonu na sunmuş olduğu rapor Wim Kok 1938 te Bergambacht ta doğdu. Siyasete atılmadan önce Hollanda Sendikaları Federasyonu

Detaylı

ULUSLARARASI ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER BÜLTENİ

ULUSLARARASI ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER BÜLTENİ ULUSLARARASI ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER BÜLTENİ Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz 2014 SAYI: 79 SAD Gelişmeler Bülteni Aralık 2013 İçindekiler YÖNETİCİ

Detaylı

Seçme ve Seçilme Hakk

Seçme ve Seçilme Hakk YURTDIfiINDA YAfiAYAN TÜRK VATANDAfiLARI Ç N Seçme ve Seçilme Hakk Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşları için Seçme ve Seçilme Hakkı Bugün Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin güncel verilerine göre dünya

Detaylı

Tütünün Vergilendirilmesi ve Yasa Dışı Ticaret

Tütünün Vergilendirilmesi ve Yasa Dışı Ticaret Toolkit 2012 TK Email Ne basit, deǧil mi? TOBTAXY (Making Tobacco Tax Trendy) Tütünün Vergilendirilmesi ve Yasa Dışı Ticaret Bu yayın, Sağlık Programı kapsamında Avrupa Birliği nden fon alan TobTaxy -

Detaylı

AB-15 ÜLKELERİNİN YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINA YÖNELİK HEDEFLERİNİN ÇEŞİTLİ SENARYOLAR ALTINDA İNCELENMESİ

AB-15 ÜLKELERİNİN YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINA YÖNELİK HEDEFLERİNİN ÇEŞİTLİ SENARYOLAR ALTINDA İNCELENMESİ AB-15 ÜLKELERİNİN YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINA YÖNELİK HEDEFLERİNİN ÇEŞİTLİ SENARYOLAR ALTINDA İNCELENMESİ Sezen Yıldırım 1 Nazif Hülagü Sohtaoğlu 2 1,2 Elektrik Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik

Detaylı

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU The Boston Consulting Group (BCG) küresel bir danışmanlık şirketi ve dünyanın yönetim stratejileri konusunda önde gelen fikir liderlerinden biridir. BCG,

Detaylı

KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Merkezi FRANCHISING REHBERİ

KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Merkezi FRANCHISING REHBERİ KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Merkezi FRANCHISING REHBERİ Rıfat CEBECİ Ankara, 2005 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1 GİRİŞ 2 1. FRANCHISING SİSTEMİ 3 1.1. Franchising Terim ve Tanımları 3 1.2. Franchising Türleri

Detaylı

Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN)

Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) Bankacılar Dergisi, Sayı 64, 2008 Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) Arif BELGİN * Cemal ERDOĞDU ** Giriş Uluslararası Banka Hesap Numarası; İngilizce International Bank Account Number kelimelerinin

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU *

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * * Avrupa Komisyonu nun İç Pazar ve Hizmetlerden sorumlu üyesi Michel Barnier in Towards More Responsibility and Competitiveness in

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

Yerel Yönetimler için Bilgi ve İletişim Teknolojileri BİT. Standartlar, ilkeler ve en iyi uygulamalar

Yerel Yönetimler için Bilgi ve İletişim Teknolojileri BİT. Standartlar, ilkeler ve en iyi uygulamalar Yerel Yönetimler için Bilgi ve İletişim Teknolojileri BİT Standartlar, ilkeler ve en iyi uygulamalar 1 T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2013 Yayın No: 81 Kitabın Adı: Yerel Yönetimler için Bilgi

Detaylı