09-12 Eylül 2012 İstanbul, Türkiye. Harbiye Kültür Merkezi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "09-12 Eylül 2012 İstanbul, Türkiye. Harbiye Kültür Merkezi"

Transkript

1 09-12 Eylül 2012 İstanbul, Türkiye Harbiye Kültür Merkezi

2 ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ NEDİR?

3 ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ NEDİR? Çocuk istismarı kavramı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gittikçe daha fazla kaygı yaratan bir sorun boyutu kazanmaktadır. Bu kavram; çocukların ana-babaları gibi, onlara bakıp gözetmek ve eğitmekle görevli sorumluluk, güç ve güven ilişkisi içinde oldukları kişiler ya da yabancılar tarafından: bedensel ve/veya psikolojik sağlıklarına zarar verecek, sosyal gelişimlerini engelleyecek şekilde uygulanan tüm fiziksel, duygusal veya cinsel tutumları, ihmali, ticari amaçlı sömürüyü kapsar. Çocuk istismarı fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve ihmal olarak alt başlıklara ayrılmaktadır: Fiziksel istismar: Çocuğun anne baba, öğretmen, bakıcı gibi çocuğa bakmakla yükümlü kişiler tarafından gerçekleştirilen, dayak atma, yakma, ısırma, sarsma, kaynar suyla haşlanma gibi olaylar sonucunda kaza dışı her türlü yaralanmasıdır. Cinsel istismar: Çocuğun, bir erişkin ya da yaşça ya da gelişimsel olarak kendinden oldukça büyük bir başka çocuk tarafından ne anlama geldiğini kavrayamayacağı, gelişimsel olarak hazır olmadığı, onay veremeyeceği, kanunlara ve toplumun kültürel değerlerine aykırı cinsel eylemlere; karşı tarafın cinsel doyumunun sağlanması amacıyla karıştırılmasıdır. Duygusal istismar: Çocuğun ruh sağlığını ve gelişimini bozan, reddetme, aşağılama, tehdit etme, suçlama, gibi söz ve davranışlara süregen olarak maruz kalmasıdır. Sıklıkla diğer istismar biçimlerine eşlik eder. İhmal: Çocuğun beslenme, barınma, korunma, sevilme gibi temel fiziksel ve duygusal gereksinimlerinin karşılanmamasıdır. Çocuğun sağlığı ve gelişimine olumsuz etkileri olabilir.

4

5 ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ YENİ BİR KAVRAM MIDIR? DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GÖRÜLME SIKLIĞI NEDİR? Çocuk İstismarı ve ihmali insanlık tarihi kadar eski bir kavram olmasına karşın, tüm dünyada oldukça yeni ele alınmaya başlanmıştır. Konu ile ilgili profesyonellerin duyarlılıkları ve bilgileri arttıkça ve olgular için resmi bildirimler yapıldıkça sıklıkla ilgili rakamlar artmaktadır. ABD de, 1976 da bildirilen fiziksel istismar olgu sayısı iken bu sayı 1995 de 3 milyona çıkmıştır. Dünyada çocuk istismarını önleme konusu ile uğraşan uluslar arası dernek (International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect-ISPCAN) 1977 yılında kurulmuş olup 30 yılı aşkın bir süredir tüm dünyada bu konuda farkındalık yaratmak, bu alanda çalışan profesyonellerin eğitimine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar sürdürmektedir. (www.ispcan.org) Ülkemizde de çocuk istismarı konusundaki yayınların 1990 lardan sonra başladığı, son 10 yılda ise belirgin olarak arttığı görülmektedir. Özellikle son yıllarda medyanın da konuya ilgisi nedeniyle ülkemizde çocuk istismarının ciddi bir sorun olduğu farkedilmiş ve bu konuda önleyici çalışmalar yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Çocuk istismarının görülüş sıklığı konusunda tüm Türkiye yi temsil eden bir örneklemle yapılan çalışma bulunmamakla birlikte, yerel bazlı çalışmalarda fiziksel, duygusal ve cinsel istismar sıklığı ortaya konulmuştur. Bu çalışmalara göre ülkemizde fiziksel istismar sıklığı %30-35, cinsel istismar sıklığı ise % 4-18 arasında değişmektedir. Yakın zamanda yapılmış bir çalışmada ülkemizde acil servise başvuran ev kazalarının %16 sının istismar yönünden kuşkulu olduğu saptanmıştır yılları arasında Adli Tıp Kurumu nda incelenen, anne babaları tarafından öldürülen 85 çocuk olgusu olduğu bildirilmektedir. Türkiye de çocuk istismarı olgularına ilişkin ilk olgu serisi, 2001 yılında yayınlanmıştır. Daha sonraki yıllarda da üniversite hastanelerinde kurulan Çocuk Koruma Merkezlerinin izledikleri olguların sunulduğu yayınlar yapılmıştır. Ülkemizde üniversite ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, istismara uğrayan çocuklar için multidisipliner ekip anlayışı içinde çalışan birimlerin sayısının ve niteliklerinin artırılması için çalışmalar sürdürülmektedir.

6

7 İSTİSMARIN ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİ VE GELECEKTEKİ YAŞAMLARI ÜZERİNE ETKİLERİ NELERDİR? Fiziksel istismar, yaralanmalar, kalıcı bedensel ya da zihinsel sakatlıklar, hatta ölüm ile sonuçlanabilir. Kafa travmalarına yol açan istismar türlerinde, özellikle sarsılmış bebek sendromunda zihinsel hasar sık karşılaşılan bir sonuçtur. Çocuğun zihinsel ya da bedensel özürlü hale gelmesi ise daha sonra yeniden istismar edilme olasılığını arttırır. Fiziksel istismar bedensel olarak ciddi yaralanmalara yol açmadığı durumlarda bile çocuğun duygusal ve sosyal gelişimini bozarak önemli sorunlara neden olabilir. Bebeklik ve erken çocukluk dönemindeki deneyimlerin çocuğun zeka ve kişilik gelişimine etkileri araştırıldığında çocukların yaşam boyu süren duygusal, davranışsal sorunlarla ve öğrenme güçlüğü ile karşılaştıkları görülmüştür. Kronik bir istismar ve ihmale maruz kalan çocuk, her hareketten kendini tehdit edecek bir anlam çıkarmaya başlayarak aşırı uyarılmışlık durumuna girer. Kendisine bakım veren kişilerle, olumlu duygusal gelişim için temel şart olan sağlıklı bağlanma ilişkisi kuramaz, empatiyi, hoşgörüyü öğrenemez ve sonraki ilişkilerinde de başkalarına gösteremez. İnsanları incitmekten etkilenmediği için bu çocuklarda saldırganlık ve suça yatkınlık sık görülür. İstismara uğrayarak büyüyen çocuklarda bilişsel işlevlerin bozulduğu ve akademik performansın düştüğü gözlenmiştir. Okulda öğretmenlerin şiddetine uğrayan çocukların uzun dönemde nasıl etkilendiklerini inceleyen bir çalışmada öğretmenlerin ilköğretim çağındaki çocuklara uyguladıkları sözel şiddetin ergenlik döneminde suça yatkınlığa yol açtığı gösterilmiştir. Çocukluklarında fiziksel istismara uğramış kişilerin erişkin yaşamlarında depresyon, kaygı ve öfke düzeylerinin yüksek olduğu ve bu kişilerde alerji, astım, romatizmal hastalıklar, akciğer ve kalp hastalıkları, hipertansiyon, karaciğer rahatsızlıkları, ülser gibi tıbbi tanıların diğer kişilerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu bildirilmektedir. Aile içi şiddete tanık olan ve/veya kendisi de istismar edilen çocuklarda depresyon, kızgınlık, kaygı, antisosyal ve impulsif davranışların belirgin olarak fazla görüldüğü de saptanmıştır. Bir diğer çalışmada da fiziksel istismara uğrayan çocukların %32.7 sinin yaşam boyu travma sonrası stres bozukluğu belirtileri gösterdikleri bildirilmektedir. Çocukluklarında cinsel istismara uğrayan erişkin kadınlar üzerinde yapılan araştırmalarda bu kadınların erişkin yaşamlarında çok yüksek oranda psikiyatrik sorunlar yaşadığı, sosyal yaşamda da başarılarının daha az olduğu bildirilmektedir.

8

9 ÇOCUĞUN KORUNMA İHTİYACININ FARKEDİLMESİ VE ÇOCUK İSTİSMARININ ÖNLENMESİ: İstismara uğrayan ya da uğrama riski taşıyan çocukların fark edilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasıyla bu çocukların yaşamlarında önemli bir değişiklik yaratılabilir. Diğer birçok hastalıkta olduğu gibi çocuk istismarında da önleme çalışmaları tedavi etmekten daha yüz güldürücüdür. İstismarın önlenmesi için gösterilen çabalar tedavi edici hizmetlerle paralel gitmeli, birbirlerini engellememelidir. Çocukların ve ailelerin içinde bulundukları koşullar iyileştirilebilir, ailelerin eğitimleri ve yaşam kaliteleri arttırılır, yani risklerin oluşması önlenebilirse çocuklar istismara uğramayacaktır. Bu aşamada yapılabilecek çalışmalar arasında hukuksal reformlar yapılması ve Çocuk Hakları Sözleşmesi nde belirtilen hakların ulusal yasalara da alınması, kültürel ve sosyal değerlerin çocuğa yönelik şiddeti azaltacak yönde değişmesi konusunda çalışmalar yapılması, ekonomik eşitsizliklerin giderilmeye çalışılması sayılabilir. Bu aşamada ülke politikasını oluşturan kişilere ve ülkenin tüm aydınlarına görev düşmektedir. Toplumun bu konudaki farkındalığını artırıcı çalışmalar sivil toplum kuruluşları ve medya desteğiyle gerçekleştirilebilir. Çocuk koruma politikalarının oluşturulması ve ailelere çocuk yetiştirme konusunda eğitimler verilmesi de istismar olasılığını azaltır. Bu eğitimlerde çocuğun büyüme ve gelişme süreci hakkında bilgi verirken çocukla iletişim kurma yolları, çocuğu uygun yöntemler kullanarak eğitme gibi konularda bilgi verilmesi aileleri çocuk disiplininde fiziksel ceza kullanmaktan uzaklaştırabilir. Bu eğitimler öğretmenler tarafından verilebileceği gibi, hastane ekiplerinde bu konuda eğitim almış kişiler tarafından da verilebilir. Özellikle sağlam çocuk izlemleri sırasında çocuğun sağlığını koruyacak önlemler anlatılırken uygun anne babalık yöntemlerinden de söz edilmelidir. Gelişmiş ülkelerde başarıyla uygulanan bazı aile eğitimi programları da ev ziyaretleri temeline dayanmakta olup çocuğa yönelik şiddetin %40 oranında azalmasına neden oldukları bildirilmektedir. Bu önleyici çalışmalara ek olarak istismar edilme riski taşıyan ya da istismar edilmiş olduğundan kuşkulanılan tüm olguların ilgili makamlara bildirilmesi de çocukların istismardan korunması için önemli bir adımdır. Çocuk istismarında olayın yarattığı örselenmeye ek olarak çocuğun mevcut sistem içinde olayın ardından yaşadıkları ikincil bir örselenme daha yaratabilir. Bu nedenle istismara uğramış çocuğu sistem içinde karşılaşabileceği tüm uzmanlar (sağlık çalışanları, emniyet kuvvetleri, sosyal hizmet görevlileri, adli kurum ve kuruluşlarda çalışanlar, öğretmenler, vb) konu hakkında iyi eğitilmiş olmalı ve çocuğu ele alırken birbirleriyle işbirliği ve eşgüdüm içinde çalışmayı başarabilmelidirler.

10 Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği, 1988 yılında 7 kurucu üyenin önderliğinde kurulmuş olup bugün 300 ün üzerinde üye ile etkinliklerine devam etmektedir. Derneğin merkezi Ankara dadır. (www.cocukistismari.org)

11 ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEME DERNEĞİ (CİODER) Derneğin amacı bireyin doğum öncesinden başlayarak tüm gelişim evrelerinde sağlıklı bir biçimde yetişmesini sağlamak, fiziksel, duygusal ve cinsel istismarını önlemek için Çocuk İstismar ve İhmali ile ilgili: a) Bilimsel yöntemlerle bilgi elde etmek ve üretmek, b) Çocuk istismar ve ihmalinin önlenmesi ile ilgili bilgileri yaymak, c) Çocukla ilgili alanlarda çalışanların bilgilerini ve deneyimlerini birbirlerine iletebileceği ortamı sağlamak, d) Gerektiğinde çocukla ilgili alanlarda çalışanlara çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi, istismar ve ihmal edilen çocukların tedavisi konusunda danışmanlık yapmaktır. Bu amaçla dernek: Çocuk istismarı ve ihmali konusunda disiplinler arası kongre, konferans, seminer ve benzeri toplantılar düzenlemekte, Çocuk alanında çalışan ve istismarla karşılaşma olasılığı olan tüm çalışanlar (doktor, hemşire, psikolog gibi sağlık çalışanları; rehber öğretmenler, çocuk polisi, aile ve çocuk mahkemesi uzmanları, hakim, savcı ve avukatlar, sosyal hizmet uzmanları, vb) için düzenlenen eğitimlerde eğitici olarak katkı vermekte, bu mesleklerin mezuniyet öncesi eğitimlerinde dersler anlatarak konuya duyarlı uzmanların yetişmesine katkıda bulunmakta, Amaçları doğrultusunda gerek ulusal, gerekse uluslararası kuruluşlarla ve gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmakta, Çocuk istismar ve ihmalini önleme konusunda kamuoyu yaratmak amacıyla kitle iletişim araçlarından yararlanarak ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmakta, Anne baba eğitimleri yaparak çocuğun aile içinde sağlıklı olarak yetişmesine katkıda bulunmakta Çocukların yetişmesi eğitilmesi ile ilgilenen kişilerle ve bu alanda hizmet veren kuruluşlarda çalışanlara gerektiğinde danışmanlık yapmakta, Çocukların haklarını koruyan kuruluşlarla işbirliği yapmakta, Üniversite öğrencilerinden oluşan gençlik kolu çalışmaları ile çocuklara yönelik istismardan korunma eğitimleri yapmaktadır. Derneğin son yıllarda düzenlediği uluslararası katılımlı sempozyum ve kongreler şunlardır:» II. Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi (26-28 Mayıs 2010, Ankara) ( Sarsılmış Bebek Sendromu)» I. Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi ( Eylül 2009, Ankara ) ( Tanı, Bildirim ve Bildirim Sonarsı Süreçelerde Güçlükler)» Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Sempozyumu (8-10 Mayıs 2008, Ankara)» Çocuk İstismarı ve İhmaline Karşı Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu (16-17 Mayıs 2006, Ankara) Dernek 2006 yılında uluslararası derneğin (ISPCAN) Türkiye partneri olarak kabul edilmiştir. (Turkish Society for Prevention of Child Abuse and Neglect-TSPCAN) ISPCAN kuruluşundan bu yana dünya kongreleri ve Avrupa, Asya, Amerika, Afrika bölgelerinde olmak üzere bölgesel toplantılar düzenlemektedir yılında Avrupa bölge toplantısı İstanbul da yapılmıştır yılında ondokuzuncusu düzenlenecek olan dünya kongresi ise ilk kez ülkemizde yapılacaktır. Bu konuda 2008 yılından başlayarak özverili çalışmalar yürütülmüş ve ISPCAN tarafından kongrenin İstanbul da Derneğimiz ortaklığında yapılması uygun bulunmuştur. Ekte 9-12 Eylül 2012 tarihlerinde İstanbul Harbiye Kültür Merkezi nde gerçekleştirilecek olan kongrenin ilk duyurusu da bulunmaktadır.

12

13 ULUSLARARASI ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEME DERNEĞİ (ISPCAN) Uluslar arası Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği (ISPCAN), 1977 yılında dünya genelinde çocuk suistimalini, ihmalini ve istismarını engellemeye kendini adamış profesyonelleri bir araya getiren uluslar arası multi disipliner tek organizasyondur. ISPCAN in ana görevi dünya genelinde çocuk istismarı ve ihmalini önlemek üzere çalışan tüm bireyleri ve organizasyonları desteklemektir. ISPCAN Üyeleri, profesyonel grupları dahil ederek, 150 den fazla ülkede çocuk istismarına olan tepkiyi hem ülkesel hem de uluslar arası düzeyde temsil etmektedirler. ISPCAN in hedefleri: 1) Her türde çocuk suistimalinin kapsamını, nedenleri ve olası çözümleri hakkında farkındalığı artırmak 2) Akademik ve klinik araştırmaları yaymak, uygulama ve politikaları geliştirmek. 3) Uluslararası çabaları desteklemek, çocuk haklarını korumak ve teşvik etmek. 4) Çocuk suistimalini tespit, tahlili ve önleme çabalarının kalitesini geliştirmek. 5) Dünyadaki ISPCAN üyeleri tarafından geliştirilen en iyi pratik uygulamalarının paylaşımını kolaylaştırmak. 6) Çocuk suistimalini tahlil ve önleme çabaları ile meşgul olan ilgili gönüllüler ve profesyoneller için kapsamlı eğitim programları düzenlemek. ISPCAN Üyeleri Çocuk koruma servisi, sosyal çalışanlar,doktorlar, psikiyatristler, hemşireler, akıl sağlığı çalışanları, psikologlar, avukatlar, hakimler, kanun uygulayıcıları, araştırmacılar, devlet/toplum yetkilileri,eğitmenler, sivil toplum örgütler, avukatlar,din adamları vb. kapsamaktadır. Tüm üyeler her türlü çocuk istismar ve ihmali önlemek ve bu konuda yeteneklerimizi geliştirmek için ortak bir sorumluluk paylaşmaktadır.

14

15 XIX. ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEME KONGRESİ 2012 Eylül ayında İstanbul da düzenlenecek Dünya kongresine Çocuk İstismarı konusunda uluslararası otorite olarak kabul edilen isimler konuşmacı olarak katılacaktır. Kongre, her yıl bu konuda çalışma yürüten farklı disiplinlerden yüzlerce katılımcıyı ağırlamaktadır. İstanbul da gerçekleştirilecek Dünya kongresi de bu konunun ele alınacağı en üst düzeyde bir tartışma platformu oluşturacaktır. HER ÇOCUK ÖNEMLİDİR; ÇOCUKLARIN KORUNMASI İÇİN YEREL, ULUSAL ve ULUSLARARASI ORTAKLIKLARIN OLUŞTURULMASI Ana başlığında toplanacak kongrede ; Çocuk istismarı ve önlenmesi konusunda dünyaca tanınmış isimlerin konuşmalarından oluşan konferanslar, Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen katılımcıların deneyimlerini ve iyi uygulama örneklerini paylaştığı 8-12 paralel oturum gerçekleştirilecektir. Dünyanın farklı bölgelerinden gelecek, çocuklarla çalışan, çocuk istismarı konusunda uzmanlaşmış sağlık çalışanları, hukukçular, sınıf ve rehber öğretmenler, psikologlar, emniyet güçleri, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcilerinin katılacağı bu buluşmada ülkemizden de bu alanlarda çalışan yüksek sayıda katılımcı hedeflenmektedir. KONGREDE YER ALACAK KONU BAŞLIKLARI Çocuk istismarında tanı, değerlendirme ve tedavi Çocuk istismarında disiplinlerarası işbirliği yolları Kanıta dayalı yaklaşımlar Çocuğun ticari sömürüsü Değişik kültürlerde çocuk istismarına yaklaşım

16

17 ORTAK AMAÇ İÇİN İŞBİRLİĞİ Çocuk istismarı ve ihmalini önlemeye yönelik olarak devlet ile sivil toplum kuruluşları işbirliği, önemlidir. Konunun ilgili alanlarından uzmanları (psikoloji, tıp, hukuk, sosyal hizmet, eğitim, vb) bünyesinde barındıran, Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği nin 23 yıllık deneyimi ile çocuklara ilişkin devlet politikasının oluşturulması ve geliştirilmesinden sorumlu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nın gücünün birleştirilmesi tüm topluma ulaşan, büyük ölçekli, toplumda değişim ve gelişim yaratan çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Bu işbirliği ile geliştirilebilecek çocuk istismarı ve ihmalini önleme amaçlı faaliyet önerilerimiz aşağıda belirtilmiştir : ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİNİ ÖNLEMEK AMAÇLI FAALİYET PLANI HALKA YÖNELİK Farkındalığı ve duyarlılığı sağlamak ve artırmak amacıyla ; Aile eğitimleri Çocuklara yaşam becerileri eğitimi Gençlerle birlikte sosyal sorumluluk projeleri yapılması Bilgilendirme broşürlerinin tasarımı ve dağıtımı Görsel, işitsel ve yazılı medya kanallarının kullanılması (Bilgilendirme filmleri, spot filmler, dizi ve reklamlar ) PROFESYONELLERE YÖNELİK Tanımlar, uygulamalar ve prensipleri içeren bir rehber oluşturulması Eğitimler, bilgi güncelleme faaliyetleri Profesyonellere yönelik danışma ve destek hattı Farklı kurumlar arası işbirliğinin tesisi ve etkinleştirilmesi ÜRETİM, BİLGİ PAYLAŞIMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Ortak, etkin bir veri bankası oluşturulması Tanımların net olarak yapılması ve duyurulması Paylaşım esaslı bir ağ kurulması, raporlama ve bilgi paylaşımı Ölçülebilir hedef ve uygulamaların üretilmesi, Faaliyetlerin denetlenmesi ve ölçülmesi Farkındalığı sağlamak ve sürdürmek amacıyla sürekli uygulama ve duyurular yapılması

18

19 KURUMLARIN KONGREYE DESTEĞİ KONGRENİN TÜRKİYE YE KATKILARI Uluslararası arenaya Türkiye deki uygulama ve amaçların anlatılması Türkiye deki profesyonellerin uluslarası katılımcılarla işbirliklerinin sağlanması Türkiye deki profesyonellerin uluslararası bilgi üretim ve deneyimlerden faydalanmasının sağlanması Türkiye de bu konuda somut bilimsel çalışmalar yapılmasının sağlanması Uluslararası iyi uygulama modellerinin Türkiye ye getirilmesi KONGREYE İLİŞKİN DESTEK TALEPLERİ Kongre organizasyonunun 2012 yılında yapılacak faaliyetler ile birleştirilmesi ve Türkiye nin çocuk istismarı ve ihmalini önleme konusunda yaptıklarının kongrede uluslararası arenaya aktarılması Bakanlığın faaliyetler ve kongre akışının içinde yer alması Medyaya yönelik çalışmaların Bakanlık desteği ve işbirliği ile gerçekleştirilmesi Konu ile ilgili profesyonellerin kongreye katılımı için teşvik ve maddi destek Kongre bütçesine endüstrinin katkısı için destek

20 ISPCAN SEKRETERYASI E. 16th Ave., B390 Aurora, Colorado USA Tel Fax Website: KONGRE SEKRETERYASI BROS CONGRESS Halaskargazi Cad. Tavukçu Fethi Sok. Köşe Palas Apt. No: 28/3 Osmanbey - Şişli - İstanbul Tel:+90 (212) pbx Fax:+90 (212)

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk ÖNLEME FARK ETME BİLDİRME MÜDAHALE ETME İYİLEŞTİRME M1 M2 Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi Devletin sorumluluğu ve çocukla çalışanların görevlerindendir. M2 M3 Çocuğun şiddete maruz kaldığı durumlarda bunu

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır - 2006 - YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ile işbirliği içinde ECPAT INTERNATIONAL Yazanlar: Harika Yücel,

Detaylı

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk İstismari, İhmali, Şiddet Ve Eğitimcilerin Rolü Konusundaki Görüşleri

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk İstismari, İhmali, Şiddet Ve Eğitimcilerin Rolü Konusundaki Görüşleri Ege Eğitim Dergisi 2013 (14) 1: 50 66 Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk İstismari, İhmali, Şiddet Ve Eğitimcilerin Rolü Konusundaki Görüşleri Nilay DEREOBALI Sevinç ÇIRAK KARADAĞ Sibel SÖNMEZ Öz

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007 Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERDE VE CEZA ve İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÇOCUKLARDA ŞİDDET VE BUNU ETKİLEYEN ETKENLERİN

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

774.815 kilometre kare yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye nin topraklarının yüzde 97 si Asya kıtasında, geri kalan yüzde 3 ü ise Avrupadadır.

774.815 kilometre kare yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye nin topraklarının yüzde 97 si Asya kıtasında, geri kalan yüzde 3 ü ise Avrupadadır. BÖLÜM BİR TÜRKİYE NİN PROFİLİ 1. Coğrafya Doğunun batıyla ve kuzeyin güneyle buluştuğu üç kıtanın birleştiği noktada bulunan Türkiye aynı zamanda hem Avrupa hem de Balkan, Kafkas, Orta Doğu, Akdeniz ve

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

2008 EMCDDA YILLIK RAPORU Reitox Ulusal Temas Noktası

2008 EMCDDA YILLIK RAPORU Reitox Ulusal Temas Noktası T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı

Detaylı

İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında. Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler OLKAN ILMAZ

İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında. Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler OLKAN ILMAZ İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler V Y OLKAN ILMAZ İstanbul Bilgi Üniversitesi Kasım 2012 İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı

Detaylı

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLETİLEN KURUM VE KURULUŞLARA AİT İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEME İLİŞKİN FAALİYETLERİ OCAK 2007 1 BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ

Detaylı

Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu. 05-07 ARALIK 2012 Hilton Oteli, ANKARA. KORUMA/ ÖNLEME Oturumları

Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu. 05-07 ARALIK 2012 Hilton Oteli, ANKARA. KORUMA/ ÖNLEME Oturumları Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu 05-07 ARALIK 2012 Hilton Oteli, ANKARA KORUMA/ ÖNLEME Oturumları PROJE PAYDAŞLARI Adalet Bakanlığı Türkiye Adalet Akademisi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1. Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21

İÇİNDEKİLER. Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1. Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21 İÇİNDEKİLER Önsöz i Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1 Psikoloji Meslek Yasası 7 Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21 Avrupa Psikolog Birlikleri Federasyonu Başkanı Tuomo Tikkanen

Detaylı

BEŞİNCİ BÖLÜM İNTERNETİN BİLİNÇLİ, GÜVENLİ VE ETKİN KULLANIMI

BEŞİNCİ BÖLÜM İNTERNETİN BİLİNÇLİ, GÜVENLİ VE ETKİN KULLANIMI 640 BEŞİNCİ BÖLÜM İNTERNETİN BİLİNÇLİ, GÜVENLİ VE ETKİN KULLANIMI İnternet, çağımızın en büyük buluşlarından biri olup; tüm dünyaya yayılmış, birbirleri ile bağlantılı, yani birbirleri ile konuşabilen

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum)

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum) Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri (27. Oturum) CRC/C/15/Add.152 / 8 Haziran 2001 ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ 27 nci OTURUM SÖZLEŞMENİN 44 ncü MADDESİ UYARINCA TARAF DEVLETLER TARAFINDAN

Detaylı

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI Mayıs 2014, İstanbul Bu araştırma Bernard van Leer Vakfı'nın finansal ve teknik desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bernard van Leer

Detaylı

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon

Detaylı

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 11-06 Dilek Karal Eylül 2011 Korkmadan Öğrenmek: Okul ve Okul Çevresi

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

2 0 1 4 FAALİYET RAPORU

2 0 1 4 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Başkanın Mesajı... Tarihçe... YEŞİLAY KURUMSAL KİMLİĞİ... Misyon ve Vizyon... Yeşilay ın Temel Değer ve İlkeleri... Kurumsal Yönetim İlkeleri... Cemiyete Yönelik

Detaylı

ATB 426 KADINA YÖNELİK ŞİDDET. Prof. Dr. Özgün Bener 2014

ATB 426 KADINA YÖNELİK ŞİDDET. Prof. Dr. Özgün Bener 2014 ATB 426 KADINA YÖNELİK ŞİDDET Prof. Dr. Özgün Bener 2014 Kadına karşı şiddet, erkeklerce kadın üzerinde üstünlük kurma ve kadına karşı ayrımcılığa sebep olan, erkek ve kadın arasındaki eskiden beri süregelen

Detaylı

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Özet Rapor

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Özet Rapor Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Özet Rapor Ankara, Aralık 2014 İÇİNDEKİLER TABLOLAR...v ŞEKİLLER...v ÖNSÖZ...vi SUNUŞ... vii ARAŞTIRMANIN TANITIMI...1 Araştırmanın amacı...2 ARAŞTIRMANIN

Detaylı

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

Aile Eğitimi Programları Üzerine Notlar...

Aile Eğitimi Programları Üzerine Notlar... Aile Eğitimi Programları Üzerine Notlar... - 1 - Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme ve Değerlendirme Grubu Abdülkadir Abduşoğlu, Fatma

Detaylı

Çocuk İhmali ve İstismarı Terimleri

Çocuk İhmali ve İstismarı Terimleri Çocuk İhmali ve İstismarı Terimleri SUNUŞ Çocuk istismarı konusu son yıllarda giderek tıbbın da önemli bir konusu haline geldi. Önceleri adli yaklaşımlarla ya da sosyal hizmetler tarafından çözümlenecek,

Detaylı