MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK YASASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK YASASI"

Transkript

1 MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK YASASI (21/1974 Sayılı Yasa) Madde 5(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası nın 5(1) maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar: Kısa İsim 1. Bu Tüzük, Şoför Okulları ve Eğitmenleri ile İlgili Esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe; Denetleme Kurulu, İlgili Makama bağlı, sürüş ehliyeti teorik ve uygulamalı eğitimi, sınav ve ehliyet verme sistemini denetleyen birimi anlatır. Denetmen, İlgili Makama bağlı Denetleme Kurulunda görevli sürüş ehliyeti teorik ve uygulamalı eğitimi, sınav ve ehliyet verme sistemini denetleyen kişiyi anlatır. Eğitim Aracı, Önde, yolcu tarafında sürüş eğitmeninin her an müdahale edebileceği ek bir fren ve debriyaj pedalları, otomatik viteslilerde sadece fren ve arkayı görebilecek şekilde ek bir dikiz aynası, sürüş egitmeninin kolayca müdahale edebileceği, sürücü ile sürüş egitmeninin arasında bulunan el freni, damında şoför okulunun adı ve telefon numarası yazılı 20x50 cm ebadında ışıklı tabelası bulunan, ön ve arka tarafından okunabilecek şekilde L harfi olan, B sınıfındaki araçlar icin motor kapasitesi en çok 1600cc ve/veya 90KW ve/veya 120 beygir gücü nden büyük olmayan, geçerli bir araç muayenesi ve sigortası bulunan motorlu aracı anlatır. AM, A1, A2, A, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E, F1, F ve G sınıflarındaki aracların damında tabela olması, motor gücü ile ek pedal sistemi şartı aranmaz. İlgili Makam, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde trafikle ilgili resmi kurumların yönetilmesinden sorumlu Bakanlığı anlatır. KKTC, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini anlatır. L, Sürüş Eğitim izni ile kullanılacak olan motorlu araçlara takılacak ayırt edici ve 18x18 cm beyaz zemin üzerine kırmızı

2 renkli L harfinin yüksekliği 10 cm alt tabanı 9 cm harf kalınlığı 4cm olan ayırt edici işareti anlatır. Sürüş Eğitmeni, İlgili makam tarafından Sürüş eğitim belgesine sahip olan ve şoför okullarında motorlu araç sürücüsü yetiştirmek maksadıyla araç kullanmayı teorik ve uygulamalı olarak öğreten kişiyi anlatır. Soför Okulu Çalıştırma İzni, Bu Tüzüğün 5 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyan gerçek veya tüzel kişilere ilgili makam tarafından verilen izni anlatır. Sürüş Eğitmeni Başarı Belgesi ; Yetkili kurum tarafından eğitimini tamamlayan ve sınavlarda başarılı olan kişilere verilen belgeyi anlatır. Teorik Ders, Eğitim işlerinden sorumlu Bakanlık tarafından onaylanmış müfredatın, eğitmenler ve konusunun uzmanı kişiler tarafından sınıf ortamında eğitim araç gereçleriyle, anlatılmasını anlatır. Yetkili Eğitim Kurumu, Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan veya onaylanan müfredat programını uygulamak üzere ilgili makam tarafından yetkilendirilen Eğitim kurumlarını anlatır. Amaç ve Kapsam Genel Kurallar 3. Bu Tüzüğün amacı, şoför okulu çalıştırma koşulları, sürücü adaylarının eğitilmesi, sürüş eğitmen adaylarının niteliklerinin belirlenmesi ve eğitilmesi, sınavların denetiminin yapılması ve sürüş eğitmeni belgelerinin verilmesi usul ve kurallarının belirlenmesidir. 4. (1) Hiç kimse, bu Tüzükte Ek 2, forma II de gösterilen Şoför Okulu Çalıştırma izni olmadan şoför okulu açamaz ve sürücü yetiştirme faaliyetlerinde bulunamaz. (2) Şoför okulu çalıştırma izni 2 yıl için verilir ve ek 5 Forma V de gösterilen form ve ekleri ile ilgili makama başvurmaları halinde yenilenir. Aranan niteliklerden herhangi birinin kaybedilmesi halinde izni iptal edilir. (3) Bu Tüzük uyarınca gerçekleştirilecek eğitimi başarı ile tamamlayamayan ve Sürüş eğitmeni belgesi almaya hak kazanamayan kişiler sürücü yetiştirme faaliyetini yapamaz veya sürdüremez. Sürüş eğitmeni belgesi, Yasanın Ek'inin II. kısmında gösterilen harçları ödemesi kaydıyla her iki (2) yılda bir yenilenir. (4) Sürüş ehliyeti ve bu Tüzüğün 19 inci maddesinde belirtilen sebeplerden dolayı Sürüş Eğitmeni Belgeleri iptal edilmiş eğiticiler sürüş dersi veremez.

3 (5) Şoför Okulları tarafından açılacak Şubeler, bu Tüzüğün 5 inci ve 6 ıncı maddelerine göre şoför Okulu çalıştırma izni kurallarına tabidir. (6) Herhangi bir tescilli Şoför Okuluna bağlı olmayan sürücü eğitmeni, sürücü yetiştirme faaliyetlerinde bulunamaz, kendi özel olarak çalışamaz. (7) Sürüş eğitmenleri, sürüş denetmenleri ve ilgili makamın gözlem amaçlarıyla izin verdiği kişilerin dışında hiç kimse bir sürüş eğitmeni adayı veya sürüş eğitim izni sahibi ile eğitim aracında bulunamaz. (8) Soför Okulu, eğitim aracı eğitimde olduğu esnada aracın üstünde bulunan ve birinci kısımda tanımlanan işaretin ışığının yanık olması gerekir. (9) Şoför Okulları, Soför Okulu Çalıştırma İzni nin hitam bulduğu tarihi takiben 1 ay boyunca faaliyetlerine devam edebilir. Hitam bulma tarihinden sonra İlgili Makam Soför Okulu Çalıştırma iznini yenilemeyen okullara faaliyetleri 30 takvim günü sonunda durdurulacağına dair bir uyarı gönderir. Uyarı süresinin bitiminde İlgili Makam Soför Okulu Çalıştırma iznini yenilemeyen okullara faaliyetlerini durdurduğuna dair yazı gönderir. Hitam bulmuş izin yenileneceğinde yenilenen ay itibarıyla Kamu Alacaklarının Tahsili Usulu Yasa sında belirlenen gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Faaliyetlerin durdurulmasından itibaren bir yıl boyunca Şoför Okulu Çalıştırma izni ni yenilemeyenlere İlgili Makam tarafından izinlerinin 30 takvim günü sonunda iptal edileceğine dair uyarı gönderilir. Uyarı süresinin bitiminde İlgili Makam iznini yenilemeyen soför okullarına, soför okulu çalıştırma iznini iptal ettiğini yazılı olarak bildirir. Bu karara 30 takvim günü içerisinde itiraz edilebilir. (10)Sürüş Eğitmenleri, sürücü eğitmen belgelerini, sürüş eğitimi dersi verirken ve/veya sınav yerine geldikleri zaman üzerlerinde görünecek şekilde taşımalıdırlar ve denetimlerde denetmenlere göstermekle yükümlüdürler. (11) Polis veya yetkili Mahkemenin Mukayyitliği, Sürüş ehliyetine el konulan Sürüş eğitmenlerinin isimlerini en kısa zamanda İlgili Makama bildirmekle yükümlüdür. (12) Şoför Okulları ve Sürüş Eğitmenlerinin bu Tüzük gereğince verdikleri eğitimler, Denetleme kurulu tarafından denetlenir. (13) Sürüş Eğitim izni alan kişiler ilgili sınıfda teorik ve uygulamalı eğitimi tamamladıktan sonra soför okulu tarafından

4 verilen müfredat tamamlama belgelerini ilgili makama sunmaları halinde Sürüş Eğitim İzinlerinin üzerine elektronik imza ile soför okulu dışında araç kullanma izni verilir. (14) B sınıfı sürüş ehliyeti için uygulanacak, Uygulamalı Sürüş dersleri en az 12 saat gündüz ve en az 2 saat gece olarak düzenlenmiştir. Toplamda en az 20 saat olacak olan derslerin geriye kalan 6 saati de sınıflarda teorik ders olarak verilecektir. Sürüş eğitim iznini alan kişiler bir ay geçmeden uygulamalı sınava başvuramazlar. C, C1, D, D1, C1E, CE, DE ve D1E için en az 10 saat uygulamalı ders, en az 2 saat teorik ders olmak üzere toplam da en az 12 ders saati olarak düzenlenmiştir. (15) İlk kez A1, A2 ve A sınıfları için sürüş eğitim izni alan kişiler tescilli şoför okuluna bağlı eğitmen belgesine sahip motosiklet eğitmenleri tarafından en az 6 saat teorik ders ve her sınıf için ayrı en az 14 saat uygulamalı ders alınır. 14 saatlik uygulamalı dersin en az 2 saatinde ilgili sınıftaki aracın tanıtımı yapılır. Geriye kalan 12 saatin en az 2 saati gece, en az 10 saati gündüz olmak üzere uygulamalı eğitim verilir. Sürücü adaylarının müfredat tamamlama belgelerini alabilmeleri için en az 20 saatlik eğitimi tamamlamaları gerekir. (16) Şoför okullarının düzenlediği teorik derslerin beşte birine katılmayan adayların başarısız olduğu kabul edilir. (17) Sürüş Eğitim izni alan kişiler, ilgili sınıfta söför okulu dışında araç kullanabilecekleri ilgili makam tarafında onaylandıktan sonra, yanında bu sınıfta en az 5 yıllık sürüş Ehliyeti olan ve 30 yaşından küçük 60 yaşından büyük olmayan bir kişi ile sürüş yapabilirler. İKİNCİ KISIM Prosedürler, İzinler ve Nitelikler Şoför Okulu Çalıştırma İzni İçin istenen Belgeler 5. Soför okulu Çalıştırma izni, için müracaat eden gerçek kişi ve/veya Tüzel kişilerden aşağıdaki belgeler istenir: (1) Başvuranın gerçek kişi olması halinde KKTC Kimlik kartı. (2) Kurucunun en az lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu gösteren mezuniyet belgesi. (3) Polis Genel Müdürlüğünden alınmış karakter belgesi. (4) Kurucu Tüzel Kişi ise, Kurucu veya temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenir. (A)Şirket ana sözleşmesi, Tüzüğü ve şirketler mukayyitliğinden alınmış onay belgesi.

5 (B) Başvuruda bulunan kişinin temsilci olduğuna ilişkin şirketin tasdikli belgesi. (C) Şirket hissedarlarının polis Genel Müdürlüğünden alınmış sicil kayıt belgesi. (5)Vergi dairesinden Vergi borcu olmadığına dair belge. (6) Şirketler mukayyitliğinden alınmış isim tescil belgesi. (7) İlgili belediyeden veya şehircilik dairesinden alınan işyeri açabilme izin belgesi. (8) Binanın A4 büyüklüğünde ölçekli yerleşim planı ve araç gereçlerini gösteren döküman. (9) Şoför Okulunda, eğitmen olarak görev yapacak olan en az bir kişinin sürüş eğitmen belgesi. (10) Şoför okulunun açılacağı bina kurucuya ait ise koçanı, kira ise en az 2 yıllık kira sözleşmesi taslağı. (11) Şoför okulunun açılacağı binanın apartman olması halinde her dairenin sahibinden ilgili dairede Şoför okulu açılmasına izin verdiğini gösteren belge. (12) Şoför Okulu çalıştırma izni için müracaat formu Ek 1 Forma I. (13) Şoför Okulunu açacak olan gerçek kişi veya tüzel kişinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınacak belge. Soför Okulunun Sahip olması Gereken Nitelikler. 6. (1)Başvurunun yapıldığı günden itibaren 10 iş günü içerisinde, soför okulu olarak kullanılacak olan bina, İlgili makama bağlı birimler tarafından görülüp değerlendirilir. Değerlendirme yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır. (A) En az on (10) kişinin eğitim alabileceği ve her kişiye 2 metrekare alan ayrılacak şekilde bir eğitim salonu (B) Aydınlatma, ısıtma, havalandırma konularının yeterliliği ve sağlığa uygunluğu. (C) Şoför okulu olarak kullanılacak binanın zemin kat olmaması halinde en az bir yangın merdiveninin bulunması. (Ç) Araç ve güvenlik ekipmanlarının nasıl kullanılacağını gösteren posterler, (D) Soför okulu binasının zemin kat olması halinde engelli adaylar için rampa, apartman olması halinde ise rampa ve asansör olması. (E) Sürücü adaylarının eğitimi için salon kapasitesi oranında masa, sandalye ve en az bir adet bilgisayar,

6 Şoför Okulu Eğitim İzni Şoför Okulu Sahibinin veya temsilcisinin sahip olması bilgisayarla görüntülü eğitim için ekran ve yansıtıcı (F) Karayolu trafik işaretlerini içeren posterler, (G) Araçların tüm mekanik sistemlerini gösteren posterler, (H) Trafikteki tehlikeli unsurları gösteren posterler, (I) Çeşitli karayolu kavşakları, çemberler vs. gösteren posterler, (J) Kitaplar, broşürler gibi eğitim materyalleri, (K) Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış eğitim programı, (L) IT (Bilgi Teknolojileri) eğitim materyalleri. 2) Ayrıca eğitim binasına bağlantılı olacak şekilde, söfor okulunun idari işlerini yürütebileceği gerekli ekipmana sahip bir ofisinin bulunması ve ofis çalışanları ve öğrencilerinin kullanabileceği biri engelliler için olmak üzere en az iki tuvalet ve lavabosunun bulunması gerekir. 3) Şoför okulunun eğitim vereceği her ehliyet sınıfında en az bir araca sahip olması gerekir. Kullanılması ön görülen eğitim araçlarının plaka numaraları ilgili makama bildirilir. Şoför okulları sunduğu listedeki araçlardan başka araçları eğitim amacı ile kullanamaz. 4) Her şoför okulunun eğitim faaliyetlerini düzenli olarak yönetebilecek ve/veya yürütebilecek bu tüzüğün 8 inci maddesinde belirtilen şartlara haiz bir şoför okulu yöneticisi olması gerekir. 5) Her soför okulunun eğitim verdiği her salonda biri karbondioksit biride kuru kimyevi tozlu en az 6 kg lık iki adet yangın sondürme cihazı ve bir adet ilk yardım dolabı ve malzemesi bulunması gerekir. 6) Soför Okulunun eğitim vereceği her ehliyet sınıfında eğitim verebilecek Sürüş Eğitmen Belgesi olan en az bir sürüş eğitmeni istihdam etmesi gerekir. 7. Bu tüzüğün 5 inci maddesindeki koşulları yerine getirip bu tüzüğün şoför okulu çalıştırma izni alan şoför okulları eğitim harcını ödeyerek 6 ncı Maddede belirtilen nitelikleri tamamlayan gerçek veya tüzel kişiler Ek 3 Forma III te istenilen belgeleri İlgili Makama sunması neticesinde Şoför Okulu Eğitim izni verilir. 8. (1) KKTC vatandaşı olması.(kimlik Kartı ibraz etmeli) 2) Şoför okulu sahibinin veya temsilcisinin en az lise mezunu veya dengi bir okuldan mezun olmuş olması. 3) Soför Okulu sahibinin veya temsilcisinin affa uğramış

7 gereken nitelikler. Sürüş Eğitmen belgesi almak isteyen kişilerde Aranacak Şartlar olsa bile yüz kızartıcı bir suçtan veya kasdi bir suçtan dolayı 6 ay veya daha fazla hapis cezası ile hüküm giymemiş olması. Şoför okul kurucusu tüzel kişi olması halinde şirket direktörlerinde ayni şartlar aranır. 9. Sürüş Eğitmeni olmak isteyenlerde aranan şartlar (1) KKTC vatandaşı olması.(kimlik Kartı ibraz etmeli) (2) Eğitmen adayının en az iki yıllık üniversite veya dengi bir okuldan mezun olmuş olması ve yirmibeş (25) yaşından küçük veya altmışbeş (65) yaşından büyük olmaması. (3) Bu Tüzük uyarınca öngörülen şartlar dahilinde yetkili kurum tarafından gerçekleştirilecek eğitimi başarı ile tamamlamış olması. (4) Eğitmen adayının eğitmenlik yapmak istediği sınıf veya sınıflarda en az Beş Yıllık sürüş ehliyetinin olması. (5) Eğitmenlik mesleğini icra etmesine bedenen ve ruhsal bir engel bulunmadığına dair Devlet Sağlık kurulundan alınacak Devlet Sağlık Kurulu raporu olması. (6) Son beş yıl içinde herhangi bir trafik suçundan dolayı 100 ceza puanını doldurmamış veya ehliyeti iptal edilmemiş olması. Şoför Okulu Yöneticisinde Aranacak Şartlar (7) Başvuru sahibi rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık irtikap, ırza geçme, hileli iflas, adam öldürme, uyuşturucu madde satma tasarrufunda bulundurma veya yüz kızartıcı başka herhangi bir suçtan mahkum olmaması gerekmektedir. 10. Şoför okulu Yöneticisi olmak için aranan şartlar: (1) KKTC vatandaşı olması.(kimlik Kartı ibraz etmeli) (2) Şöför Okulu Yöneticisinin en az 2 yıllık bir yüksek okul veya üniversiteden mezun olmuş olması, en az beş yıllık fiili sürüş eğitmenliği yapmış olması, geçerli bir Sürüş Eğitmeni Sertifikasına sahip olması ve 30 yaşından küçük veya 65 yaşından büyük olmaması. (4) Şoför Okulu Yöneticisi mesleğini icra etmesine

8 bedenen ve ruhsal bir engel bulunmadığına dair Devlet Sağlık Kurulu raporu olması. (5) Şoför Okulu Yöneticinin rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık irtikap, ırza geçme, hileli iflas, adam öldürme, uyuşturucu madde satma tasarrufunda bulundurma veya yüz kızartıcı başka herhangi bir suçtan mahkuüm olmaması. Soför Okulu Yöneticisinin Görev ve sorumlulukları Şoför Okulunun Devri Şoför Okulu Nakli, Kapasite Artırımı veya Azaltılması ) Şoför okulu ilgili makama karşı sorumlu bir yönetici tarafından yönetilir. Yönetici Soför okulunun her türlü işlerinden birici derecede sorumludur. Bir kimse birden fazla soför okulunun veya şubenin yöneticisi olamaz. Gerekli Nitelikleri taşıyan kurucu Soför okulunun yöneticiside olabilir. 2) Eğitim öğretim ve disiplin işlerini ilgili programlara ve mevzuata göre yürütmek. 3) Sürücü adaylarının günlük haftalık ve dönemlik planlamasını yapması. 4) Dersler ve uygulamalarını planlayarak planlamalar doğrultusunda yapılmasını sağlamak. 5) Derslerin verimini arttırmak için her türlü tedbiri almak ve araç gereçlerini temin etmek. 6) Sürücü kursu ile ilgili tüm kayıtların ilgili makama iletilmesini sağlamak. 7) Şoför okulunda çalışan eğitmenlerin gelişimini, denetimini sağlamak ve sürücü adaylarının gelişim raporlarını tutmak )Şoför okulu kuruculuk şartlarını taşıyan gerçek ve tüzel kişilere ancak tüzük kapsamında ilgili makamın izniyle devredilir. 2) Şoför okulu devir işlemleri için asgari ücretin yüzde otuzu ödenir. 3) Şoför okulu devir işlemleri Soför okulu açma izni veren ilgili makam tarafından sonuçlandırılmadıkça devredilmiş sayılmaz ) Şoför okulu, ilgili makamın izniyle bina nakli, kapasite artırımı veya azaltılması işlemini yapabilir. 2) Şoför okulu, bina, blok, kat ilavesi veya mevcut binada değişiklik yapmak istemesi halinde yeni yerleşim planı ile kapasite artırımı veya azaltılması yapacağını ilgili makama bildirir.

9 Şoför Okulunun Kapatılması Usulsüz Kapatma Devir Teslim Sürüş Eğitmenlerinin Eğitilmeleri 3) İlgili birim yapılacak inceleme sonucunda yapılan başvuruyu uygun bulması halinde değişiklik için izin verir. Başvuruda 5 inci madde de istenilen belgeler geçerlidir. 4) Şoför okulu binaları kuruluşlarının esas ve hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamaz. 14. (1) Şoför okulu kurucu veya temsilcisi şoför okulunu kapatacağını ilgili makama şahsen yazılı olarak bildirmek zorundadır. (2) Eğitmen ve sürücü adaylarının en az ilgili şoför okulunun öğretim süresi kadar önce yazılı olarak bildirmesi, öğrencilerin uygun göreceği benzer bir şoför okuluna paralel geçiş yapmalarını sağlaması ve belgelemesi gerekir. (3) İlgili makama yapılacak müracaat neticesinde gerekli incelemeler yapılarak kursiyer ve çalışanların mağduriyeti giderildiğine kanaat getirilmesi halinde İlgili Makam şoför okulunun kapatılmasına izin verir. 15. Yukarıdaki 14 üncü madde de belirtilen şartlara uymadan şoför okulunu kapatan kurucuya tekrar şoför okulu açma veya bir kurumu devir alma veya ortak olma izni verilmez. Bu durumda öğrencilerin Kurucular aleyhine dava hakları saklı kalmak kaydı ile kurucu öğrencilerden o yıl veya devrede aldığı ücretleri aynen iade eder. 16. Kapanan veya kapatılan şoför okulu mühürlerini yönetici öğretmen ve öğrenciler ile ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ilgili makamdan almış olduğu izin belgelerini ve diğer evraklarını kapatılmadan önce ilgili makama devretmek zorundadır. Kapanan şoför okulları ile ilgili müracaatlar üzerine yapılacak işlemler ve verilecek belgeler ile her türlü tedbir ilgili makamca alınır. 17. (1) Sürüş eğitmen adaylarına, yetkili eğitim kurumu tarafından bir takvim yılı sürecek eğitimde başarılı olmaları halinde Sürüş Eğitmeni Başarı Belgesi verilir. (2) Yukarıdaki birinci fıkrada belirtilen kurs müfredatının içeriği; A) Genel Trafik, B)Araç ve Motor bilgisi, C) İlk yardım bilgisi, Ç) Çevre bilgisi, D) Meslek Pedagoji Eğitimi,

10 E)Uygulamalı Sürüş dersleri. Sürüş Eğitmen Belgesi için İstenen Belgeler Sürüş Eğitmen Belgesinin İptali (3)Sürüş eğitmenleri her 5 yılda bir tazeleme kursuna katılmak zorundadırlar. Yetkili bir eğitim kurumundan kursa katılım belgesi almayan sürüş eğitmenlerinin Sürüş Eğitmen Belgeleri bu kurs tamamlanıncaya kadar dondurulur ) KKTC Kimlik Kartı. 2) Eğitim vermeye yetkili bir kurum tarafından verilen sürüş eğitmeni başarı belgesi. 3) Polis Genel Müdürlüğünden son iki ay içerisinde alınmış Karakter Belgesi 4) Son iki ay içinde alınmış Devlet Sağlık Kurulu Raporu. 5) Polis Genel Müdürlüğünden alınmış son beş yıl içerisinde sürüş ehliyetinin iptal edilmediğini gösteren belge. 6) İlgili Makama yatırılan sınav harcı makbuzu. Yukarıda belirtilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları ret edilir. Ret gerekçeleri kişinin müracaat formu üzerine yazılır ) 21/1974 sayılı Motorlu Araçlar Yol ve Trafik Yasası ve Üçüncü Şahıs Sigorta Yasası tahtında veya Ceza Yasasındaki trafikle ilgili herhangi bir suçtan dolayı Sürüş Ehliyetine el konması halinde sürüş eğitmen belgesi de geçersiz olur. Sürüş Eğitmen Belgesi iptal olunan sahıs Sürüş eğitmen belgesini İlgili Makama derhal iade etmekle yükümlüdür. 2) Denetmenler tarafından yapılacak denetimlerde, kişinin bu tüzükdeki kurallara uymadığının tespit edilmesi halinde sürüş Eğitmen Belgesi iptal edilir. 3) Ehliyet Sınav Tüzüğü gereğince yapılacak denetimlerde, Denetmenler tarafından verilecek rapora göre Eğitmen sınavına girmek için aranan şartlardan herhangi birinin yitirilmesi halinde kişinin eğitmen belgesi iptal olur. 4) Sürüş Eğitmen Belgesinin süresinin bittiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde yenilenmeyen Sürüş Eğitmeni Belgeleri iptal olur. 5)Yukarıdaki veya 3. Fıkralardan herhangi biri nedeniyle Sürüş Eğitmen Belgesi iptal edilen kişiler, iptal

11 Suçlar ve Cezalar 20. tarihinden itibaren 5 yıl süreyle tekrar müracaatta bulunamazlar. Bu fıkra kuralları 4 üncü fıkrada düzenlenen sürüş eğitmen belgesinin yenilenmemesi nedeniyle iptal edilen kişilere uygulanmaz. 6)Sürüş Eğitmen Belgeleri iptal edilen kişilere ilk başvuruda uygulanan kurallar uygulanır. ÜÇÜNCÜ KISIM Suçlar ve Cezalar Bu tüzüğe ve/veya herhagibir kuralına uymayan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişi, 21/74 sayılı Motorlu Araçlar ve yol Trafik Yasası nın 5.(2)Maddesinde belirlenen suçları işlemiş olur ve ayni maddelerde öngörülen cezalara çarptırılır. Yürütme Yetkisi DÖRDÜNCÜ KISIM Son Kurallar 21. Bu Tüzük Ulaştırma işlerinden sorumlu Bakanlık tarafından yürütülür Yürürlüğe Giriş 22. Bu Tüzük Resmi Gazete de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer

12 EK I BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ŞOFÖR OKULU ÇALIŞTIRMA İZNİ MÜRACAAT FORMU: Form I A) Kurucu Gerçek Kişi ise: 1) Kurucunun Adı-Soyadı:... Kimlik Kartı No:... 2) İkamet adresi:... Tel No:... 3) Kurucunun Mesleği:... 4) En son mezun olduğu okul:... 5) Daha önce şoför okulu açıp açmadığı:... B) Kurucu tüzel kişi ise: 1) Ünvanı:... 2) Şirketler Mukayyitliğine ve/veya başka bir Mukayyitliğe kayıtlı olup olmadığı:... 3) Adresi :... 3) Temsilcinin Adı-Soyadı:... 4) Temsilcinin Mesleği:... 5) En son mezun olduğu okul:... 6) Daha önce temsilci olup olmadığı:... 7) Tel No:... C) Açılacak kurumun: 1) Adı:... 2) Adresi:... 3) Binasının kullanma hakkında ne şekilde sahip olunduğu (Maliki/Kiracısı):... 4) Hangi sınıflarda eğitim vereceği:... Ekler: 1. Kimlik kartı fotokopisi 2. Emniyet Müdürlüğünden alınan karakter belgesi (belgenin aslı) 3. Kurucu ya da temsilcisine ait örnek belgeler (diploma, özgeçmiş). a) Kurucu tüzel kişi ise; (i) Şirket (ya da vakıf) ana sözleşmesi ve Şirketler Mukayyitliğine kayıt belgesi (ii) Başvuruda bulunan kişinin temsilci olduğuna ilişkin şirketin tasdikli belgesi. 4. Şirketler mukayyitliğinden alınan kuruma ait isim tescil belgesi 5. İlgili belediyeden alınan işyeri açma izin belgesi, 6. Amaçlar, okul binası standartları, binanın ölçekli yerleşim planı, araç-gereçleri içerecek şekilde hazırlanan özel okul projesi. 7. Şöfor okulunun eğitim vereceği her sınıf için en az bir eğitmene ait belgeler (öğrenim belgesi, özgeçmiş, kimlik kartı örneği, karakter belgesi.) 9. Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedi örneği, kurum binası kiralık ise en az iki yıllık kira sözleşmesi; sözleşmede yapılacak işin açıkça belirtilmesi veya kurum binasının apartman dairesi olması halinde apartmandaki diğer dairelerin mal sahiplerinden alınmış şöfor okulu açılmasında sakınca olmadığını gösteren izin yazısı.

13 EK II Forma II KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ŞOFOR OKULU ÇALIŞTIRMA İZİN BELGESİ KURUCU: (GERÇEK VE/VEYA TÜZEL KİŞİ) 1. Kurucunun Adı Soyadı : 2. Kimlik Kartı No/ MŞ No : 3. Adresi : 4. Tel No : AÇILACAK KURUMUN: 1. Adı : 2. Adresi : 3. Telefon No : 4. Eğitim Sınıfı : Yukarıda adı ve adresi yazılı müracaatı, yapılan inceleme sonucunda gereken şartları taşıdığı anlaşılmış, açılacak kurumun öğrenci kapasitesi.. olarak belirlenmiştir. İlgili kişiye tarih ve. sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Şoför Okulları İle Esas Ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü nün 5(12) maddesi uyarınca belirtilen adreste çalıştırma izni verilmesi uygun görülmüştür. Kurum Çalıştırma İzin Tarih: Numarası: Müsteşar Not: Verildiği tarihten itibaren altı ay zarfında Öğretime başlama izni almayan kurumun kurum çalıştırma izni iptal olur.

14 EK III Form III Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına.../.../20... tarih ve... sayılı izinlerinizle şoför okulu açma izni aldığım binada eğitime başlamak için gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır. Eğitime başlama izninin verilmesini müsaadelerinize arz ederim. Kurucu /Temsilcinin: Adı soyadı:... Doğum Yeri ve Doğum Tarihi:... Adresi:... En son mezun olduğu okul:... Şoför Okulunun: Adı:... Tel no:... Kurumun Adresi:.. Tarih:... İsim:... İmza:... Ekler: 1. Kurumun işleyişini ve kayıt-kabul koşullarını içeren çalışma yönetmeliği (2 nüsha) 2. İlgili Makamdan Müfredat programları uygunluk yazısı 3. Kurumca verilecek diploma, sertifika ya da belge örneği (varsa) 4. Yönetici, öğretmen, diğer öğretim elemanları ve diğer personelin adı soyadı ve her birinin görevini gösterir kurum/temsilciden onaylı çizelge. 5. Tüm personelin Emniyet Müdürlüğünden alınmış karakter belgeleri (aslı) 6. Yönetici ve sürüş eğitmenlerinin akademik durumlarını gösterir belgelerin onaylı suretleri 7. Tüm personelin özgeçmişi 8. Şoför Okulu Çalıştırma iznine dair gazete ilanı 9. Bina kiralık ise en az iki yıllık kira sözleşmesi, onaylı ve pullanmış olarak; 10. Temsilcinin imza örneği ile kuruma ait mühür örneği (varsa)

15 EK IV Forma IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI EĞİTİME BAŞLAMA İZİN BELGESİ KURUCU: (GERÇEK VE/VEYA TÜZEL KİŞİ) 1. Adı Soyadı : 2. Kimlik Kartı No/ MŞ No : 3. Telefon no : 6. Adres : KURUM BİLGİLERİ 1. Adı : 2. Adresi : 3. Telefon no : 2. Eğitim Sınıfı : Yukarıda adı ve adresi yazılı Şoför Okulu açmak isteyen in, eğitime başlama izni için gereken şartları taşıdığı yapılan incelemeden anlaşılmıştır. Aşağıda belirtilen çalışma koşullarına uyulması koşulu ile eğitim faaliyetine başlama izni verilmesi uygun görülmüştür. Kurum Çalıştırma İzin Tarihi: Numarası: Bakan Eğitime Başlama İzin Tarih: Çalışma Koşulları: 21/1974 sayılı Motorlu Araçlar Yol ve Trafik Yasası ve bu yasa altında çıkartılan Şoför Okulları Esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü nün hükümleri dışında hiçbir etkinlikte bulunamaz. Bakanlığın yayınladığı ve yayınlayacağı tüzük, yönetmelik ve genelgelere aykırı iş ve işlem yapılamaz.

16 EK V Forma V ŞOFÖR OKULU EĞİTİM İZNİ YENİLEME FORMU Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına, Kurumunuza ait./ /..tarih ve..sayılı Eğitim İznimizin tüzük gereği yenilenmesini müsaadelerinize arz ederim. Şoför Okulunun adı:... Kurumun Adresi:... Tel/fax/ No:... Kurucu/Temsilcinin Adı Soyadı:... Kurucu/Temsilcinin Adresi:... Tel /fax/ No: Tarih:... İsim:... İmza:... Ekler: 1. Kurumun işleyişi ve kayıt kabul koşullarını içeren çalışma yönetmeliğinde yapılan değişiklikler (varsa) 2. Yeni eğitim programları (varsa) 3. Kurumca verilecek belge örneğinde yapılan değişiklikler (varsa) 4. Yönetici, öğretmen ve diğer personelin adı soyadı ve her birinin görevini gösterir çizelge 5. Adına daha önce Bakanlığımızdan onay alınmamış personelin(varsa) a) Emniyet Müdürlüğünden alınmış karakter belgesi b) Özgeçmişi c) Diploma, pedagoji sertifikası ve diğer akademik belgelerin onaylı suretleri d) Kimlik kartı örneği e) Yeni alınan personelle ilgili İlgili Makamdan alınan onay belgesi 6. Şoför Okulu Çalıştırma İzin Belgesi Sureti.

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

Sayı:104 12 Haziran 2007

Sayı:104 12 Haziran 2007 Sayı:104 12 Haziran 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 28 Mayıs 2007 tarihli Altmışyedinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan, Faktoring Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin

Detaylı

YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR TÜZÜĞÜ

YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR TÜZÜĞÜ YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR TÜZÜĞÜ [(26.7.2007 R.G. 135 EK III A.E. 522 Sayılı Tüzüğün), (18.1.2008 R.G. 13 EK III A.E. 73), (23.1.2008 R.G. 16 EK III

Detaylı

ASLANAPA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

ASLANAPA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER S. NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ASLANAPA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Denklik İşleri Yurtdışı Eğitim Denkliği

Detaylı

T.C. TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 103 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI S I R A N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) O 1 Özel Yurt Açma 1- Dilekçe, a)şirket

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Özel Engelli Çocuk Bakımevi Açma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Özel Engelli Çocuk Bakımevi Açma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Özel Engelli Çocuk Bakımevi Açma İşlem Basamakları ÖZEL ENGELLİ ÇOCUK BAKIMEVİ AÇMA İŞLEM BASAMAKLARI Merkezin Adının Belirlenmesi 1 İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne

Detaylı

ŞOFÖR OKULLARI İLE İLGİLİ ESAS VE KISTASLARI DÜZENLEME TÜZÜĞÜ

ŞOFÖR OKULLARI İLE İLGİLİ ESAS VE KISTASLARI DÜZENLEME TÜZÜĞÜ ŞOFÖR OKULLARI İLE İLGİLİ ESAS VE KISTASLARI DÜZENLEME TÜZÜĞÜ [(30.11.2001 R.G.126 EKIII AE.753) Sayılı Tüzüğün (18.6.2003 R.G.67 EKIII- AE.417), (19.9.2003 R.G.117 EKIII AE.660), (1.9.2004 R.G.127 EKIII

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının kendisine

Detaylı

GENELGE (2013/KDGM - 10/MYB)

GENELGE (2013/KDGM - 10/MYB) GENELGE (2013/KDGM - 10/MYB) İlgi: a) 6/7/2009 tarih ve 2009/KUGM 15/MYB sayılı genelge b) 8/4/2010 tarih ve 2010/KUGM 09/MYB sayılı genelge Mesleki yeterlilik konusunda bugüne kadar yaşanan tecrübe, Bakanlığımıza

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 51/2015 sayılı Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELİR HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenim Görenlere Öğrenim Durum Belgesi/Diploma

Detaylı

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Sağlık Bakanlığından; Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Bakanlığımızca yayımlanmış olan 2012/48 sayılı Genelge ile planlama kapsamında duyurulan Böbrek-Karaciğer

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD)

HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD) HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, havaalanlarını kullanan her türlü sivil hava aracının uçuş

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.328 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

Detaylı

ŞARKÎKARAAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM ATAMA KAMU BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

ŞARKÎKARAAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM ATAMA KAMU BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI ŞARKÎKARAAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI BRANŞ, MESLEK, RM ATAMA KAMU BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) 1- Dilekçe 2- Mezuniyet belgesi

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI KURULUŞ, GÖREV, DENETLEME VE AKREDİTASYON YASASI (2/1993 Sayılı Yasa) Madde 5(2), 16(1) ve 21 Altında Tüzük

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI KURULUŞ, GÖREV, DENETLEME VE AKREDİTASYON YASASI (2/1993 Sayılı Yasa) Madde 5(2), 16(1) ve 21 Altında Tüzük YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI KURULUŞ, GÖREV, DENETLEME VE AKREDİTASYON YASASI (2/1993 Sayılı Yasa) Madde 5(2), 16(1) ve 21 Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu YÖDAK tarafından 2/93

Detaylı

MOTORLU ARAÇLARA ÖZEL TAHSİSLİ PLÂKA VERİLMESİ ESAS VE USULLERİ TÜZÜĞÜ

MOTORLU ARAÇLARA ÖZEL TAHSİSLİ PLÂKA VERİLMESİ ESAS VE USULLERİ TÜZÜĞÜ MOTORLU ARAÇLARA ÖZEL TAHSİSLİ PLÂKA VERİLMESİ ESAS VE USULLERİ TÜZÜĞÜ [(8.9.2000 R.G.107 EK III A.E. 597 Sayılı Tüzüğün), (28.6.2005 R.G.103 EK III A.E.331) ve (19.6.2006 R.G.106 EK III A.E.376) Sayılı

Detaylı

MANİSA VALİLİĞİ GÖLMARMARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

MANİSA VALİLİĞİ GÖLMARMARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI S. NO ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Özel Yurt Açma 1- Dilekçe a)şirket ve benzerleri için Ticari Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış veya noter tasdikli şirket sözleşmesi ile kurucu temsilcisi olduğunu belirten

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri. İş Makinaları Kullanıcısı (Operatör) Kurs Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri. İş Makinaları Kullanıcısı (Operatör) Kurs Yönetmeliği Resmi Gazete 12.01.2002 Cumartesi Sayı: 24638 (Asıl) Yönetmelikler İş Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Makinaları Kullanıcısı (Operatör) Kurs Yönetmeliği Türk Mühendis ve

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

GEMİADAMI YETİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİ. Resmî Gazete Tarih ve Sayısı. 22 Nisan 2007 PAZAR 26501

GEMİADAMI YETİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİ. Resmî Gazete Tarih ve Sayısı. 22 Nisan 2007 PAZAR 26501 GEMİADAMI YETİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarih ve Sayısı 22 Nisan 2007 PAZAR 26501 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gemiadamlarının

Detaylı

T.C. HAKKARİ VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü

T.C. HAKKARİ VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü T.C. HAKKARİ VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI ARŞİV BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Arşivlerden Yararlanma

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

Sayı: KHK/0/00/2/89/14-A/17 11 Mayıs, 2017 KHK/0/00/3/89/3-A/17 GENELGE NO: 4/2017. Adedi. Adedi

Sayı: KHK/0/00/2/89/14-A/17 11 Mayıs, 2017 KHK/0/00/3/89/3-A/17 GENELGE NO: 4/2017. Adedi. Adedi KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Sayı: KHK/0/00/2/89/14-A/17 11 Mayıs, 2017 KHK/0/00/3/89/3-A/17 KKTC Cumhurbaşkanlığı KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı KKTC Başbakanlığı KKTC Bakanlıkları KKTC Müstakil

Detaylı

KIBRIS TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük

KIBRIS TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük KIBRIS TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası

Detaylı

YÖNETMELİK. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından:

YÖNETMELİK. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından: 26 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28833 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından: KORUMALI İŞYERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Sayı: 51/2015. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: 1. Bu Yasa, Daimi İkamet İzni Yasası olarak isimlendirilir.

Sayı: 51/2015. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: 1. Bu Yasa, Daimi İkamet İzni Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 2 Kasım 2015 tarihli Dokuzuncu Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Daimi İkamet İzni Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince

Detaylı

MERSİN/YENİŞEHİRİLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

MERSİN/YENİŞEHİRİLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI MERSİN/YENİŞEHİRİLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S I R A N O 1 2 3 HİZMET ADI Özel Okul ve Özel, Özel Eğitim Okulu Açma Müracaatı Özel Okul ve Özel,Özel Eğitim Okulu Devredilmesi Müracaatı

Detaylı

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 2014 yılında Yeni

Detaylı

OFFSHORE BANKALAR YASASI

OFFSHORE BANKALAR YASASI R. G. 90 23.07.2000 OFFSHORE BANKALAR YASASI 46/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Offshore Bankalar Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir Amaç 2. Bu Yasada metin başka

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ

T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ YENİCE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARDI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 103 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI

KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 12 Nisan

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C.. KAYMAKAMLIĞI.. İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARDI

T.C.. KAYMAKAMLIĞI.. İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARDI T.C.. KAYMAKAMLIĞI.. İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARDI S. NO ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ SAYI 1 Destek Hizmetleri Bölümü 1 2 Eğitim Öğretim Öğrenci İşleri Bölümü 1 3 İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü

Detaylı

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 7 Aralık, 2001 tarihli birleşiminde kabul olunan, Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi Yasası Anayasasa nın 94 maddessinin (1)

Detaylı

MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI ÖZEL HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM MERKEZLERĐ YÖNETMELĐĞĐ

MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI ÖZEL HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM MERKEZLERĐ YÖNETMELĐĞĐ MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI ÖZEL HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM MERKEZLERĐ YÖNETMELĐĞĐ Resmî Gazete de yayım tarih ve sayısı: 23 Ekim 2009-27385 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ülke menfaati açısından gerekli olan hallerde,

Detaylı

SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ BÜRO TESCİL BELGESİ VERİLMESİ VE YENİLENMESİNDE UYULACAK ESASLAR

SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ BÜRO TESCİL BELGESİ VERİLMESİ VE YENİLENMESİNDE UYULACAK ESASLAR SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ BÜRO TESCİL BELGESİ VERİLMESİ VE YENİLENMESİNDE UYULACAK ESASLAR Mimarlar Odasına tescilini ve tescil yenilemesini yaptıran serbest mimarlara serbest mimarlık hizmetleri yapmaya

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ YASASI (28/1988 Sayılı Yasa) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ YASASI (28/1988 Sayılı Yasa) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ YASASI (28/1988 Sayılı Yasa) Madde 39 (5) 44 Altında Tüzük R.G.19 A.E.86 23.2.1989 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim, Öğretim işleriyle görevli Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıığı

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık

Detaylı

T.C. MUT KAYKMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. MUT KAYKMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. MUT KAYKMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1-Elektronik başvuru formu 2-Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumunca onaylı

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

Özel öğretim kurumları yönetmeliği değişti

Özel öğretim kurumları yönetmeliği değişti On5yirmi5.com Özel öğretim kurumları yönetmeliği değişti Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle artık dershaneler ya dönüşüme uğrayıp Temel Lise olacak ya da kapanacak. Yayın Tarihi : 5 Temmuz 2014 Cumartesi

Detaylı

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 04/10/2013 tarih ve

Detaylı

SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI ADI 1 Denklik İşleri (Yurtdışı Eğitim Denkliği İlköğretim) 2 Denklik İşleri (Yurtdışı Eğitim Denkliği Ortaöğretim) 3 Özel Yurt Açma 1- Başvuru formu 2-Yurt dışında okudukları okuldan aldıkları karneleri,

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG-16/2010-01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MUŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ

MUŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ ADI İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni ve Kimlik Kartı TEMEL EĞİTİM 1- Diploma aslı ve fotokopisi. 2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. 3- Dört (4) adet biyometrik (zemin ve

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ ULUDERE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ ULUDERE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ ULUDERE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Destek Şube Müdürlüğü 1 2 Hukuk Şube Müdürlüğü 1 3 İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

Detaylı

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 06.05.2014 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. ESKİ HALİ YENİ HALİ MADDE

Detaylı

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Araç Tescil 2 Nakil Olan Araçlardan 3 Yeni Kayıt (Faturalı)

Detaylı

ÖZEL OKULLAR, DERSHANELER VE KURS YERLERİ TÜZÜĞÜ

ÖZEL OKULLAR, DERSHANELER VE KURS YERLERİ TÜZÜĞÜ ÖZEL OKULLAR, DERSHANELER VE KURS YERLERİ TÜZÜĞÜ (6.1.2011 R.G. 3 EK III A.E. 12 Sayılı Tüzük) MİLLİ EĞİTİM YASASI (17/1986, 10/1987, 40/1992, 53/2002 ve 55/2006 Sayılı Yasalar.) Madde 53(2) ve 70 Altında

Detaylı

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 2 Personel Alımı (Sözleşmeli Öğretmenlerin Göreve Başlatılması) Personel Alımı (İlk Defa Atanacak Kadrolu/Sözleşmeli Öğretmenlerin Göreve

Detaylı

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayat grubu sigortaları teknik personelinin niteliklerine, faaliyetlerine, mesleki yeterlilikleri ile bilgi ve becerilerini

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim

Detaylı

EREĞLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DESTEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EREĞLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DESTEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EREĞLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DESTEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 1 Bilgi

Detaylı

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İlanın Yayınlandığı Tarih : 24/12/2012 Son Başvuru Tarihi : 07/01/2013 Sayfa 1 / 10 SABAH GAZETESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz bünyesinde, (giderleri özgelirden karşılanmak üzere)

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

FETHİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

FETHİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI Görevlendirmeler (Ek Ders Ücretli Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) Personel Alımı (Öğretmenliğe İlk Atama Başvuru İşlemleri) Pasaport İşlemleri (Emekli)

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) 2 Görevlendirmeler Kurum içi görevlendirme Kurum dışı görevlendirme

Detaylı

SİGORTA TAHKİM TÜZÜĞÜ

SİGORTA TAHKİM TÜZÜĞÜ SİGORTA TAHKİM TÜZÜĞÜ (28.02.2013 - R.G. 34 - EK III - A.E 111 Sayılı Tüzük) SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI (60/2010 Sayılı Yasa) Madde 67 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Detaylı

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kılavuz, 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

Ehliyet Sınav Sonuçları

Ehliyet Sınav Sonuçları Sürücü Belgesi Bilgileri ve Ehliyet Sınav Sonuçları Sorgulama hakkında bilgilerin bulunan sayfamızda; belge alacaklarda aranan şartlar, müracat esnasında istenen belgeler, ehliyet sınıfları hakkında detaylara

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 Ağustos 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27679 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Yönergesi

Detaylı

SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1- (1) 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 10 uncu ve Serbest Bölgeler

Detaylı

DALAMAN KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

DALAMAN KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Görevlendirmeler (Ek Ders Ücretli Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) Personel Alımı (Öğretmenliğe İlk Atama Başvuru İşlemleri) 3 Pasaport İşlemleri 4 Sağlık İşleri

Detaylı

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 22.05. 2002 Sayı: 24762 Değişiklik Resmi Gazete 18.03.2004 Sayı: 25406 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 22.05. 2002 Sayı: 24762 Değişiklik Resmi Gazete 18.03.2004 Sayı: 25406 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 22.05. 2002 Sayı: 24762 Değişiklik Resmi Gazete 18.03.2004 Sayı: 25406 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı: Fertlerin

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Senato: 31 Mayıs 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak Madde 1- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ [(15.2.1995 R.G. 25 EK III A.E. 143 Sayılı Tüzüğün), (6.7.2000 R.G. 84 EK III A.E. 425) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] İŞ YASASI

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ADI A- TEMEL EĞİTİM 1- Diploma aslı veya noter tasdikli sureti 2- Nüfus Cüzdanı. 01 Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni ve Kimlik Kartı 3- İki (2) adet vesikalık fotoğraf. 4-Sağlık Kurulu raporu 5- İki

Detaylı

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Özel yurt açılması

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARININ GÜNLÜK YAŞAMLARINDA GELENEKSEL OLARAK KULLANDIKLARI FARKLI DİL VE LEHÇELERİN ÖĞRENİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRK VATANDAŞLARININ GÜNLÜK YAŞAMLARINDA GELENEKSEL OLARAK KULLANDIKLARI FARKLI DİL VE LEHÇELERİN ÖĞRENİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TÜRK VATANDAŞLARININ GÜNLÜK YAŞAMLARINDA GELENEKSEL OLARAK KULLANDIKLARI FARKLI DİL VE LEHÇELERİN ÖĞRENİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25307 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Tüketicileri Koruma Yasası nın 22 nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi

Detaylı

SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 1 2 3 4 HİZMET ADI Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri (Diploma Kayıt Örneği) Ücretli öğretmen başvuruları Personel alımı müracaatları (Öğretmenliğe

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ KONTROLÜ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülke ve toplum

Detaylı

MURATLI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

MURATLI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI MURATLI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S I R A N O HİZMET ADI İSTENEN BELGELER 1 Özel Yurt Açma 1- Dilekçe a)şirket ve benzerleri için Ticari Sicil Gazetesi'nde yayımlanmış veya noter

Detaylı

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ R.G 196 05.12.2013 ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 41/2008 sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (Madde

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

Eğitim Kurumu Başvuru Rehberi

Eğitim Kurumu Başvuru Rehberi Eğitim Kurumu Başvuru Rehberi Eğitim kurumları müracaatlarında kullanılmak üzere İSGGM tarafından düzenlenmiştir. 01.06.2015 İSGGM Yetkilendirme Daire Başkanlığı Amaç Bu rehberde, 20.06.2012 tarihli ve

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI S.NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - 1 HİZMET STANDARTLARI

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - 1 HİZMET STANDARTLARI İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - 1 HİZMET STANDARTLARI ADI 1-Nüfus cüzdanı aslı 2-3 Adet Fotoğraf 3-Adli sicil beyanı 1-Nüfus cüzdanı aslı 2-3 Adet Fotoğraf 3-Adli sicil beyanı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

T.C. GELİBOLU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. GELİBOLU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI T.C. GELİBOLU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Mezuniyet/ Ayrılma Belgeleri (Diploma

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Ege İhracatçı Birlikleri Uzman Yardımcılığı kadrosuna 1 (bir) adet Maden Mühendisi

Detaylı

Ehliyet Alacaklar Dikkat!

Ehliyet Alacaklar Dikkat! Ehliyet Alacaklar Dikkat! MEB, motorlu taşıt sürücüleri kursu yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Buna göre sınavlar 35 dakikadan az olamayacak. Kursta başarısız olanlar 45 gün içinde 3 defa daha ön sınava

Detaylı