İNANCIM DERSİ SINAV SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNANCIM DERSİ SINAV SORULARI"

Transkript

1 1.DÜZEY İNANCIM DERSİ SINAV SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi din kelimesinin anlamlarından biri değildir? A) Mükafat Ceza B) Yol C) Hesap D) Yaratıcı 2. Aşağıda din hakkında söylenenlerden hangisi yanlıştır? A) Din neyin doğru neyin yanlış olduğunu bildirir. B) Din dünya ve ahret mutluluğuna yöneltir. C) Din kurallar koyarak bireyin ve toplumun gelişimini engeller. D) Din akrabalar ve komşularla iyi ilişkileri tavsiye eder. 3. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin özelliklerinden biridir? A) Allah tarafından gönderilmiştir. B) Bütün kuralları Hz. Peygamber (sas) ve sahabe koymuştur. C) Dinde hür iradenin hiçbir etkisi yoktur. D) İnanan kişi dünya ile alakasını kesip ahret için çalışmalıdır. 4. İslam dininin iki temel kaynağı hangi şıkta verilmiştir? A) Kur an-sahabe B) Kur an-sünnet C) Sünnet-Sahabe D) Kur an-icma 5. Kur an a göre insanın yaratılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Allah a ibadet (kulluk) etmek için B) Dünyada geçimini sağlamak için C) Cenneti kazanmak için D) Diğer yaratılanlardan üstün olduğunu kanıtlamak için 6. Her insan doğar, anne-babası daha sonra onu Mecusi, Yahudi veya Hıristiyan yapar. Hadisinde boş kalan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) İslam fıtratı üzerine B) Yahudi olarak C) Hıristiyan olarak D) Zihni boş olarak 7. Aşağıdakilerden hangisi imanın özelliklerinden değildir? A) İmanda doğrulama, tasdik ve kabul etme vardır. B) Kalp ile tasdik etme imanın temelidir. C) Dil ile ikrar iman etmek için yeterlidir. D) İman ile insan güven ve huzura erişir. 8. Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından değildir? A) Kelime-i şehadet getirmek B) Meleklere iman C) Kitaplara iman D) Ahrete iman 1

2 9. İnanmış gibi görünen ancak kalben iman etmeyen kişiye ne denir? A) Kafir B) Müşrik C) Fasık D) Münafık 10. Müşrik ne demektir? A) Allah a iman eden kişi B) Allah tan başka ilah olduğuna ya da Allah ın yardımcıları olduğuna inanan kişi C) Günahkâr kişi D) Allah ı inkâr eden kişi 11. Aşağıdakilerden hangisi mü minin özelliklerinden değildir? A) Mü min zekâtı verir. B) Mü min namazı huşu ile kılar. C) Mü minlerin kalbi mühürlüdür. D) Mü minler ırzlarını korurlar. 12. Kişinin sadece çevresinin telkini ve yönlendirmesiyle Allah a iman etmesi nasıl bir imandır? A) Tahkiki İman B) Taassub C) Taklidi İman D) Ameli Salih 13. Kişinin imanının taklidi imandan tahkiki imana yükselmesi için aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir? A) Her gördüğünü ve öğrendiğini yapması B) Düşünen araştıran hak ve hakikatin peşinde olan biri olması C) Gücünün yettiğini yapması D) Aile büyüklerinden öğrendikleriyle yetinmesi 14. Kelime-i Şehadetin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) "Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim" B) Allah'tan başka ilâh yoktur, Muhammed O'nun elçisidir C) Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. D) Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah a sığınırım 15. Allah (cc) insanları ve cinleri ne için yaratmıştır? A) Cennete ulaşsınlar diye B) Dünyayı tanısınlar diye C) Evlensinler çoğalsınlar diye D) Allah a ibadet (kulluk) etsinler diye 16. Allah Teâlâ meleklerin bir insana (Hz. Âdem e) secde etmelerini neden emretmiştir? A) Allah katında insanın konumunun meleklerden daha üstün olabileceğini göstermek için B) İnsana secde etmeyi öğretmek için C) Namazın rükünlerini göstermek için D) Hz. Âdem topraktan yaratıldığı için 17. Dua edin, icabet edeyim. (Mü min suresi, 60. ayet) Edilen duanın Allah katındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir? A) Allah istenilen şeyi aynen verir. B) Allah istenilen şeyi değil de, hayırlı olanı verir. 2

3 C) Allah istenilen şeyi ahrette verir. D) Allah dua edenin duasının aynısını vermek zorundadır. 18. Salih amel kavramının tam karşılığı nedir? A) Yapılan farz ibadetler B) Allah rızasını kazanmak için yapılan faydalı işler C) Kişinin çıkarına olan işler D) İnsanlara güzel gelen işler 19. Aşağıdakilerden hangisi Salih amel değildir? A) Anne babaya iyilikte bulunmak B) Kardeşine güler yüz göstermek C) Kendi çıkarına olan yolu seçmek D) Yoldan geçeni rahatsız edecek bir şeyi kaldırmak 20. Aşağıdakilerden hangisi kurtuluşa erenlerin A) İman edip salih ameller işleyenler B) Zekatı verenler C) Boş söz ve fiillerden uzak duranlar D) İnsanların ayıp ve kusurlarını araştıranlar 2.DÜZEY 1. Aşağıdakilerden hangisi zati sıfatlardandır? A) Hayat B) İlim C) Beka D) Semi 2.Aşağıdakilerden hangisi subuti sıfatlardandır? 3. Muhalefetünlil havadis ne demektir? A) Yüce Allah ın var olduğunu ifade eden sıfatıdır. B) Allahın var olmak ve varlığını sürdürmek için bir başkasına ihtiyaç duymamasıdır. C) Allah ın her şeyi işitmesi demektir D) Allah ın zat ve sıfatları açısından kimseye benzememesidir 4. Kıyam binefsih ne demektir? A) Allah ın her şeyi bilmesi demektir B) Allahın her şeyi istediği gibi dilemesi demektir C) Allah ın var olmak ve varlığını sürdürmek için bir başkasına ihtiyaç duymaması demektir D) Allahın yaratma sıfatıdır 5. Allah Musa ile konuştu. (Nisa Suresi, 164. ayet) aşağıdakilerden hangisi Kelamullah tır? A) Kur an-ı Kerim B) Hadis-i şerif C) Tefsir D) Kelime-i Tevhid 6.Aşağıdakilerden hangisi Allah ın güzel isimlerinden değildir? A) Rahman B) Rahim C) Kıdem D) Aziz 7.Aşağıdakilerden hangisi Allah ın sevdiği ve kendilerinden razı olduğu insanların A) MuhalefetünLil Havadis B) Kelam C) Kıyam Binefsih D) Kıdem A) Tevekkül edenler B) Affedenler C) Aceleci davrananlar D) Sözünü yerine getirenler 3

4 8.Aşağıdakilerden hangisi Allah ın Rahmetini ifade eden güzel isimlerindendir? A) Rahim B) Cami C) Kebir D) Kavi 9. Aşağıdakilerden hangisi Allah ın Kudretini ifade eden isimlerindendir? A) Muktedir B) Şekur C) Rahim D) Latif 10. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin A) Nurdan yaratılmışlardır B) Cinsiyetleri vardır C) Belirli vazifeleri vardır D) İradeleri yoktur 11. Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melekten biri değildir? A) Mikail B) Cebrail C) Azrail D) Münker Nekir 12. Aşağıdakilerden hangisi melek değildir? A) Rıdvan B) Hafaza C) Kiramen Kâtibin D) Sur 13. Aşağıdakilerden hangisi Münker Nekir meleklerinin görevidir? A) Tabiat olaylarıyla ilgilenmek B) İnsanların iyiliklerini ve kötülüklerini yazmak C) Kabir sorgusunu yapmak D) Eceli gelenlerin canını almak 14. Aşağıdakilerden hangisi Kiramen Katibin meleklerinin görevidir? A) Vahiy meleğidir B) İnsanların iyilik ve kötülüklerini yazan meleklerdir. C) İnsanların kabirde sorgulamalarını yapan meleklerdir D) Sura üfleyecek olan melektir 15. Aşağıdakilerden hangisinde cinlerin şerrinden korunmak için okunan sureler birlikte verilmiştir? A) Felak Suresi Nas Suresi B) Felak Suresi İhlas Suresi C) İhlas Suresi Fatiha Suresi D) İhlas Suresi Nas Suresi 16.Aşağıdakilerden hangisinde yanlış bilgi verilmiştir? A) Cinler gözle görülmeyen varlıklardandır B) Cinlere de peygamberler gönderilmiştir C) Cinlerin de iyileri ve kötüleri vardır D) Cinlerin hiç birisi Allah a iman etmez 17. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? A) Şeytan kötülüğün simgesidir B) Şeytanın bir adı da iblis tir C) İnsan şeytandan korunmak için Allah a güvenmelidir D) Şeytan, insanlara bazen iyi işler de yaptırmaktadır 18. Günümüzde şeytana tapanlara ne ad verilir? A) Ateist C) Mazoşist B) Satanist D) Budist 4

5 19. İnsan şeytandan korunmak için ne yapmalıdır? A) Nazar boncuğu taşımalı B) Büyü yaptırmalı C) Euzü besmele okumalı D) Fal baktırıp önlemini almalı 20. Şeytan içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister (Maide Suresi, 90. ayet) ayetinde içki ve kumarın hangi özelliği vurgulanmıştır? A) Şeytanın kötülüklere sevk ettiği B) İnsanlar arasında düşmanlığa sebep olduğu C) Şeytanın kötülüğün simgesi olduğu D) Şeytanın gözle görülemediği 3. DÜZEY 1. Aşağıdakilerden hangisi vahiy sözünün anlamıdır? A) Allah ın peygamberlere ilahi mesajını iletmesi B) Sadık rüyalar C) Peygamberlerin sözleri D) Meleklerin sözleri 2. Aşağıdakilerden hangisi vahyin amaçlarından biri değildir? A) İnsanın doğru yolu bulması B) İnsanın yanlışlardan korunması C) İnsanın meleklere benzemesini sağlaması D) Allah ın insanlardan istediklerini bildirmesi 3. Aşağıdaki peygamberlerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerdendir? A)Hz. Muhammed B)Hz Musa C)Hz İbrahim D)Hz isa 4. Aşağıdaki peygamberlerden hangisi kitap gönderilen peygamberlerden biridir? A) Hz Adem B) Hz isa C) Hz Yusuf D) Hz İbrahim 5. Aşağıdakilerden hangisi semavi kitapların A)Geniş coğrafi alan ve sosyal çevrede yaşayan insanlara gelmiştir B)Küçük toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere gönderilmiştir C)Geniş toplulukların ihtiyaçlarına cevap verebilirler D)Çok sayfalı kitaplardır 6. Aşağıdakilerden hangisi Tevrat ın A)Latincedir. B)Diğer ismi Ahdi Atik dir C)Beş bölümden oluşmaktadır D)İsrailoğullarına gönderilmiştir 7. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? A)Zebur Hz Davut a gönderilmiştir B)Zebur un dili İbranicedir C)Kutsal kitapların hacim yönüyle en küçüğü İncil dir D)Zebur Mezmurlar adıyla Eski Ahit in içinde bulunur 5

6 8. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? A) İncil Hz İsa ya gönderilmiştir B) Zebur Hz Musa ya gönderilmiştir C) Hz Muhammed e gönderilen kitabın adı Kur an-ı Kerim dir D) Tevrat ve Zebur İsrailoğulları na gönderilmiştir 9. Aşağıdakilerden hangisi Kur an ın A)Kur an ilahi kitapların sonuncusudur B)Kur an Araplara gönderilmiş bir kitaptır C)Kur an ın diğer bir ismi de Furkan dır D)Kur an Arapça olarak indirilmiş bir kitaptır 10. Aşağıdakilerden hangisi Medeni ayetlerin A)Ayetler genelde uzun ve açıklamalıdır B)Çağrı genelde ey iman edenler şeklinde yapılmıştır C)Ayetler genelde iman esaslarından bahseder D)Ayetler genelde ibadetlerden bahseder 11. Kur an da kaç sure vardır? A) 110 B) 114 C)116 D) Aşağıdakilerden hangisi Mekki ayetlerin A)Ayetler genelde kısa ve özlüdür B)Ağırlıklı olarak iman esaslarından bahsedilmiştir C)Cennet cehennem sahnelerinden bahsedilmiştir D)Ağırlıklı olarak ibadetlerin nasıl yapılacağından bahsedilmiştir 13. Aşağıdakilerden hangisi Kur an ın A)Kur an beş bölümden oluşmaktadır B)Kur an da 114 sure vardır C)Kur an ın son suresi Nas Suresidir D)Kur an yirmi üç yılda parça parça inmiştir 14. Vahiy kâtibi kimdir? A)Kur an ayetlerini iner inmez yazan sahabiler B)İnsanların günah ve sevaplarını yazan melek C)Peygamber Efendimizin arkadaşları D)Hadisleri yazan sahabiler 15. Kur an-ı Kerim ayetleri kimin zamanında yazıya geçirilmiştir? A) Hz Ebubekir B) Hz Ömer C) Hz Muhammed (sas) D) Hz Osman 16. Kur an-ı Kerim nüshaları kimin zamanında çoğaltılmıştır? A)Hz Ebubekir B)Hz Ali C)Hz Osman D)Hz Ömer 17. Zeyd bin Sabit in başkanlığında çoğaltılan Kur an nüshaları belli başlı yerleşim merkezlerine gönderilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu merkezlerden biri değildir? A) İstanbul B) Basra C)Mekke D) Kufe 6

7 19. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin A) Sıdk B) İsmet C) İrade D) Fetanet 20. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin güvenilir olma özelliğini ifade eder? A) Sıdk B) Emanet C) Fetanet D) Tebliğ 4. DÜZEY 1. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin görevlerinden biri değildir? A)İnsanları hidayete ulaştırmak B)İnsanlara Allah ın vahyini ulaştırmak C)İnsanları tevhid inancına davet etmek D)Dinin esaslarını açıklamak 2. İslam a göre kimler ölümden korkmazlar? A) Yaşlılar B) Akıllılar C) Allah a ve ahirete iman edenler D) Namaz kılıp oruç tutanlar 3.Aşağıdaki kavramlardan hangisi sadece ahiret ile ilgili değildir? A) Haşir B) Mahşer C) Sual D) Ruh 4. Aşağıdakilerden hangisi semavi dinler tarafından (İslam, Yahudilik, Hıristiyanlık) kabul edilmeyen bir inanıştır? A) Ahiret C) Reenkarnasyon B) Cennet D) Peygamber 5. Reenkarnasyon nedir? A) Canlıların ölümünden sonra başka bir canlının bedeninde yeniden dünyaya gelmesidir. B) Öldükten sonra tekrar dirilmektir. C) Cennet ve cehennem hayatıdır. D) Hayvanlar âlemidir. 6. Aşağıdakilerden hangisi ölümü akıldan çıkarmamanın faydalarından değildir? A) Daha bilinçli yaşamak B) Yararlı işler yapmaya çalışmak C) Kul hakkından kaçınmak D) Sürekli üzgün yaşamak 7. Aşağıdakilerden hangisi ahirete inanmanın yararları arasında yer almaz? A) Ahirete inanan davranışlarına dikkat eder B) Ahirete inanan ibadetlerini yerine getirmeye çalışır. C) Ahirete inanan ölümden korkar. D) Ahirete inanan ölüm korkusundan emin olur. 8. Aşağıdaki dinlerden hangisinde reenkarnasyon inancı vardır? A) İslam B) Yahudilik C) Hinduizm D) Zerdüştlük 9. Aşağıdakilerden hangisi ölüm açısından yanlıştır? A) Her canlı ölümden sonra yok olacaktır. B) Ölümden ibret almak gerekir. C) Ölümden sonra sonsuz hayat başlayacaktır. D) Her canlı muhakkak ölecektir. 7

8 10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Âlemde gelişi güzel hiçbir şey yoktur. B) Her varlık bir plan program ve ölçü içinde yaratılmıştır. C) İnsanın hiçbir seçim hakkı yoktur. D) Allah her varlığı yapacağı işe uygun olarak yaratmıştır. 11. Kader ve kazaya iman eden insan aşağıdakilerden hangisini yapar? A) Çalışmak zorunda kalmadan, hiçbir şey yapmadan yaşar. B) İradesini kullanamaz. Çünkü iradesi yoktur. C) Başına gelen musibetlere karşı hiçbir şey yapmaz. D) Başına gelen hayır ve şer her şeyin Allah tan geldiğini bilir. 12. Aşağıda akılla alakalı verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Akıl, iyiyi ve kötüyü ayırt etme yetisi verir B) Akıl insanın yolunu aydınlatan bir araçtır. C) Akıl insana hep yanlış olanı telkin eder. D) Akıl insana düşünme, anlama ve bilgi elde etme yeteneği verir 13. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) İnsan için sınırsız bir özgürlük vardır B) İnsan yaptığı seçimlerden sorumludur C) İnsanın özgürlüğü iyi veya kötüyü seçmek anlamındadır D) İnsanın var oluşu ile özgürlüğü birbirinden ayrılmaz iki öğedir. 14. Sünnetullah nedir? A) Allah ın âlemi yaratırken koyduğu yasalardır. B) Peygamber Efendimizin (sas) sünnetidir. C) Kur an ayetleridir. D) İnsanın iradesidir. 15. Tevekkül ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tohum ekilmeden ürün elde edilmez B) Allah ın emir ve yasaklarına uyulmadan cennete girilmez C) Tevekkül edenin başarıya ulaşmak için çalışmaya ihtiyacı yoktur D) Tevekkül eden yalnızca Allah a güvenir 16. Aşağıdakilerden hangisinde kaza nın tanımı kapsamlı bir biçimde verilmiştir? A) Allah'ın her şeyi bilip takdir etmesidir B) Allah'ın önceden bilip takdir ettiği şeylerin vakti gelince gerçekleşmesidir C) İnsanın aniden başına gelen olaylardır D) İnsanın hür iradesiyle yapacağı işlere karar vermesidir 17. Alın yazısı deyimi hangi anlamda kullanılır? A) İnsanın kaderi olması B) İnsanın sorumlu bir varlık olması C) İnsanın hür iradeye sahip olması D) İnsanın Allaha güvenmesi 18. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin kaderle ilişkisi yoktur? A) Afet B) Rızık C) Hastalık D)Takva 8

9 19. Kararını verdiğin zaman artık Allah a dayan ve güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Ayetinde değinilen temel konu aşağıdakilerden hangisidir? A) Allah sevgisi B) Dua C) Tevekkül 20. İnsanların öldükten sonra gömüldükleri yere ne denir? A)Haşir B)Mizan C)Kabir D)Berzah D) Takva 9

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

FIKIH. Ders Notları 2008 ANKARA

FIKIH. Ders Notları 2008 ANKARA 1 FIKIH Ders Notları 2008 ANKARA 2 Ben insanları ve cinleri; ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat: 56 Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Hicr: 99 NASIL İBADET EDECEĞİZ? İbadet ve

Detaylı

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır.

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. (Hadis-i Şerif) Fransa / Paris DİTİB www.fransaditib.com Santral Tel: 01 43 62 16 16 58 Rue Lenine 93170 Bagnolet TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI İBADET

Detaylı

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

Mehmet. Resul. D) Kur an da besmele yoktur.

Mehmet. Resul. D) Kur an da besmele yoktur. 4. SINIF 1. ÜNİTE DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUM ( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) D) Kur an da besmele yoktur. 1.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) - 1 - -Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla- H i l â f e t D e v l e t i Y a y ı n ı d ı r C. Sani 1421 (Eylül 2000) -Tüm hakları mahfuzdur- Internet adresimiz: www.ilimdiyari.com - 2 - - 3 - IÇINDEKILER

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Ey Müslüman!) Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar: Birincisi: İlim (Öğrenilmesi

Detaylı

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Kur ân-ı Kerîm deki Temel Emirler ve Yasaklar Yazar: Emre Dorman İletişim:

Detaylı

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI Metin Muhammed b. A. b. Süleyman Şerh Muhammed b. Salih el-useymîn Çeviren Mehmed Ün GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL

Detaylı

Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir.

Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir. Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir. Editör Aslı ÇALIŞKAN Uz. Dr. Metin ÖZSOY Yayına Hazırlayan

Detaylı

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Allah ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah'ım! Öfkenden

Detaylı

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I 4. Cilt Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN 10. YUNUS SURESİ Mekke döneminde nâzil olmuştur. 109 âyettir. Sûrenin 40, 94 ve 95. âyetlerinin

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER باللغة الرتكية

ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER باللغة الرتكية ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER األحاكم امللمة ىلع ادلروس املهمة لعامة األمة باللغة الرتكية Yazan Abdulaziz b. Davud el-fayiz Takdim ve Dipnot: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Çeviren İlyas Bulut İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir. Al-i İmran s.31 İçindekiler Editörden Resulullah ın Nurunda

Detaylı

KURAN-I KERİM DİYANET VAKFI MEALİ

KURAN-I KERİM DİYANET VAKFI MEALİ KURAN-I KERİM DİYANET VAKFI MEALİ 1. Fatiha 30. Rum 58. Mücadele 86. Tarik 2. Bakara 31. Lokman 59. Hasr 87. A'la 3. Al'i imran 32. Secde 60. Mümtehine 88. Gasiye 4. Nisa 33. Ahzab 61. Saf 89. Fecr 5.

Detaylı

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ Doç. Dr. İbrahim Arslanoğlu G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Anadolu da tasavvufun en önde gelen temsilcilerinden birisi Mevlana dır. Anadolu insanı ona büyük

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

HAKK IN VE HAYR IN BİLİGİSİNE SAHİP OLMAK: MUHSİNİ TAVIR. -Cibril Hadisinin İslam Ahlak Felsefesi Bağlamında Değerlendirilmesi-

HAKK IN VE HAYR IN BİLİGİSİNE SAHİP OLMAK: MUHSİNİ TAVIR. -Cibril Hadisinin İslam Ahlak Felsefesi Bağlamında Değerlendirilmesi- HAKK IN VE HAYR IN BİLİGİSİNE SAHİP OLMAK: MUHSİNİ TAVIR -Cibril Hadisinin İslam Ahlak Felsefesi Bağlamında Değerlendirilmesi- Mevlüt UYANIK Aygün AKYOL Özet Cibril hadisinde belirtildiği üzere, iman ve

Detaylı

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 11, Sayı:2, 2002 ss. 31-58 KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Remzi KAYA * ÖZET Kur ân-ı Kerim farklı konuları içermektedir. Bunlar içinde yer

Detaylı

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR KUR ÂNÎ MAARIFET SIRLARI NIN BEYANI IÇIN, DÜŞÜNCELERE DÜŞEN IŞIKLAR KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR (YUSUF SURESİ) Prof. Mecdî Dawoud 3 Yusuf Suresi Ve Kur an Mülahazaları Cilt 1 - Bölüm 1 Şeyh Mecdî

Detaylı

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

Tecavüze uğramış kişi kürtaj yaptırması caiz midir?

Tecavüze uğramış kişi kürtaj yaptırması caiz midir? 1 İçindekiler Tecavüze uğramış kişi kürtaj yaptırması caiz midir?... 3 Anne karnındaki ikizlerden birinin, sakat kalma ve diğer çocuğun da sağlığını tehlikeye atma ihtimali olduğunda, kürtaj yapılabilir

Detaylı

ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1

ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1 Kur'ân'da "Rabbinize ibadet edin" 4 ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1, 2 edin" "Allah'a iman ف ا م ن وا ب الل edin" 3 "Allah'a itaat و ا ط يع وا للا 1 و اع ب د وا ر ب ك م ve buyrulmaktadır.

Detaylı

DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI

DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI Doç. Mr. Petko Zlateski DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI Üsküp - 2014 Eleştirmenler: Başkan: Doç. Dr. Svetlana Kamciyaş Başkan Yardımcısı: Mr. Gordana Nikçevska Üye: Duşanka Goluboviç

Detaylı

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun! Ondan başka yollara uymayın! Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (6 En'am/153) NEDÂ Yayın No:

Detaylı

Kitab-ı Mukaddes ve. Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru. Daniel Wickwire

Kitab-ı Mukaddes ve. Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru. Daniel Wickwire Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru Daniel Wickwire 2014 200 Soru Indeks Kitaplar Hakkında...1-24 Tanrı veya Allah Hakkında...25-50 Kutsal Ruh, Şeytan Cinler ve Melekler Hakkında...51-65

Detaylı

1. FATİHA SÛRESİ (Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Adı: açan, açış anlamına gelir. Nüzul Sırası: 5) Rahman ve Rahim Allah ın adıyla... 1-3. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi

Detaylı

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar KUR AN-I KERİM TEFSİRİ Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar 2. C İ LT ( 3/104 5/120 Arası ) Kuran Sayfası: 62-126 DERLEYEN M. SELMAN DÜZCE, KASIM 2012 3/104-109 HAYRA ÇAĞIRAN TOPLULUK 104. İçinizden (herkesi)

Detaylı