KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI İLK BAŞVURU BELGE AKIŞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI İLK BAŞVURU BELGE AKIŞI"

Transkript

1 KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI İLK BAŞVURU BELGE AKIŞI Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı ndan yararlanmak isteyen ihracatçı firma Teklifnameyi doldurup ekleri ile birlikte Türk Eximbank a gönderir. 1. Teklifname 2. Ticaret sicil gazetesi: Firmanın kuruluşuna, faaliyet konusuna, temsil ve ilzama, ortaklık yapısına ve son değişikliklere ilişkin ticaret sicili gazetelerinin fotokopileri 3. Firmanın temsil ve ilzama yetkili kişilerinin kimlik bilgileri Firma adına imza atacak temsil ve ilzama sahip kişilerin T.C. Kimlik Numarası nı ihtiva eden nüfus cüzdan fotokopileri ( Firmanın yabancı ortağının temsil ve ilzama yetkilisi olması durumunda, söz konusu kişilerin pasaportlarının veya ikamet belgesinin fotokopileri) 4. İmza sirküleri Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin güncel noter onaylı imza sirkülerinin fotokopisi Not: Ticaret sicil gazetesinde, firmanın temsil ve ilzama yetkili kişilerinin kimlik bilgilerinde veya imza sirkülerinde değişiklik olması halinde güncel belgelerin tarafımıza iletilmesi sigortalı firmanın sorumluluğundadır. 5. Vergi Kimlik Numarası'nın tesbitini teminen Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ilgili birimi tarafından düzenlenen belgeler Vergi Dairesi'nden alınacak Mükellefiyet Belgesi veya vergi borcu olmadığına dair yazı 6. Poliçe Tanzim Ücretinin Yatırıldığına Dair Dekont Poliçe Tanzim Ücretinin Yatırılacağı Hesap Numarası: T.İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. BANKA KODU : 0016 IBAN MERKEZ ŞUBE KODU : EFT HESABI T.C. ZİRAAT BANKASI ÜMRANİYE ŞUBESİ IBAN NO : TR Gerçek Kişi, Adi Ortaklıklar, Kollektif ve Komandit Şti.ler için: 500 TL A.Ş. ve Ltd.Şti.ler için : 750 TL Sektörel Dış Tic.Şti.leri ve Dış Ticaret Sermaye Şti için : TL 7. Firma Bilgi Formu 8. Taahhütname 9. Faks Sözleşmesi Saray Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No:19, 34768,Ümraniye İSTANBUL / Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul, Sicil No:

2 KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI İLK BAŞVURU BELGE AKIŞI Teklifname ve ekleri Türk Eximbank yetkililerince incelenerek düzenlenecek olan Genel Poliçe ile; Genel ve Özel şartlar saptanır ve iki nüsha halinde ihracatçıya gönderilir. Söz konusu şartların tarafınızca da kabul edilmesi halinde, Poliçe nin Kabul Onayı kısmının firma yetkili/yetkilileri tarafından imza ve kaşe ile diğer tüm sayfaların yetkili/yetkililer tarafından paraflanarak her iki nüshanın da poliçenin düzenlenme tarihinden itibaren 30 gün içinde Türk Eximbank a gönderilmesi gerekmektedir. İnternet bankacılığı için kullanıcılara şifre tanımlanır. Sigortalı, internet bankacılığı üzerinden sevkiyat gerçekleştireceği her bir alıcı firma için Alıcı Limiti Başvurusunda bulunur. Alıcı firmalar hakkında Yurt dışında yerleşik anlaşmalı kurumlardan edinilen enformasyon raporları için 140 TL ücret tahakkuk ettirilir. Başvuru yapılan her bir alıcı firma için Alıcı Limiti Onayı düzenlenir. Sigortalı, Poliçe kapsamında her ay yapmış olduğu tüm sevkiyatları, takip eden ayın 10 una kadar, Türk Eximbank ın belirlediği form ve usuller çerçevesinde Türk Eximbank a bildirecektir. Sigortalı, ilgili ayda hiçbir yükleme yapılmamış olsa dahi bu bildirimi yapacaktır. Söz konusu bildirimin belirlenen süre dışında Sigortalı tarafından gecikmeli olarak yapılması durumunda, Sigortalı Türk Eximbank ca Alıcı Limiti Onayı verilmiş olan sevkiyatların bedeli tahsil edilmiş olsa bile tahakkuk edecek primleri ödemekle yükümlüdür. Bildirilen sevkiyatlardan sigorta koşullarına haiz sevkiyatlar için prim tahakkuku gerçekleştirilir ve internet bankacılığı üzerinden prim tahakkuku ve tahsilatları izlenebilir. Prim borç tahakkukları her ay sonu yapılacak olup Aylık prim bedelleri, bir sonraki ayın 10 una kadar ödenmelidir. İhracatlarını sigorta teminatı altına aldıran firmalar söz konusu sevkiyatlarla ilgili olarak Bankamız nezdinde doğmuş ve doğacak alacak haklarını, ticari bankalardan kredi temin etmek amacıyla temlik edebilirler. Bankalar; Akbank T.A.Ş. Aktif yatırım Bank A.Ş. Alternatifbank A.Ş. Asya Katılım Bankası A.Ş. Burgan Bank A.Ş. Citibank A.Ş. DenizBank A.Ş. Fibabanka A.Ş. Finansbank A.Ş. HSBC Bank A.Ş. ING Bank A.Ş. Şekerbank T.A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Yapı Kredi ve Kredi Bankası A.Ş. Yukarıda bahsi geçen belgeler adresinden indirilebilmektedir. Saray Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No:19, 34768,Ümraniye İSTANBUL / Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul, Sicil No:

3 Form No.SK02 Teklifname Tarih/No: Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Genel Poliçesi TEKLİFNAMESİ Türkiye den yapacağımız ihracata ilişkin mal bedellerinin tahsil edilememesi nedeniyle ortaya çıkabilecek zararların sigortalanmasını teminen Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Genel Poliçesi ni sorumluluğumuz altında düzenlemenizi talep ederiz. Firma Adı/Unvanı :... Adresi:... Tel:... Faks: Faaliyet Konusu: Temas Kurulacak Firma Görevlisi:... Daha önce Türk Eximbank tarafından verilmiş bir ihracatçı kodunuz var ise belirtiniz:... Firma kaşe / imza : Saray Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No:19, Ümraniye İSTANBUL / Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul, Sicil No:

4 GEÇMİŞ 12 AY İÇİNDE YAPILMIŞ TOPLAM İHRACAT İHRACATIN YAPILDIĞI ÜLKE DÖVİZ CİNSİ İHRACAT TUTARININ ÖDEME ŞEKİLLERİNE GÖRE DAĞILIMI GAYRIKABİLİ RÜCU AKREDİTİF VESAİK MUKABİLİ MAL MUKABİLİ A- TUTAR TUTAR TUTAR DİĞER İHRACAT TUTARLARI (Teyitli Akreditif, Konsinye Satışlar, Transit Ticaret, Reeksport, Peşin, Prefinansman, Factoring, Forfaiting v.b.) Firma kaşe / imza : Saray Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No:19, Ümraniye İSTANBUL / Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul, Sicil No:

5 GELECEK 12 AY İÇİNDE YAPILMASI MUHTEMEL TOPLAM İHRACAT İHRACATIN YAPILACAĞI ÜLKE DÖVİZ CİNSİ İHRACAT TUTARININ ÖDEME ŞEKİLLERİNE GÖRE DAĞILIMI GAYRIKABİLİ RÜCU AKREDİTİF VESAİK MUKABİLİ MAL MUKABİLİ B- TUTAR TUTAR TUTAR DİĞER İHRACAT TUTARLARI (Teyitli Akreditif, Konsinye Satışlar, Transit Ticaret, Reeksport, Peşin, Prefinansman, Factoring, Forfaiting v.b.) Firma kaşe / imza : Saray Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No:19, Ümraniye İSTANBUL / Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul, Sicil No:

6 TAAHHÜTLER İşbu Teklifname de tarafımızdan yapılan tüm bildirimlerin ve belirtilen hususların, Sigorta Sözleşmesi nin esasını oluşturacağını, yapılan açıklamalar ve bildirimlerin doğru olduğunu, Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Genel Poliçesi verilmesini etkileyecek herhangi bir hususun ihmal edilmediğini; bu nedenle bu açıklamalar ve bildirimlerin doğruluğunun ve Sigorta Sözleşmesi nin ihtiva ettiği her şarta riayet edilmesinin ve gereklerinin yerine getirilmesinin Türk Eximbank ın sorumluluğunun doğmasının ön koşulu olduğunu, Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Genel Poliçesi çerçevesinde tanımlanan risklerin sigorta teminatı altına alınabilmesi için, her bir alıcıya ilişkin olarak en geç sevkiyat tarihine kadar alıcı limiti tesbiti talebinde bulunacağımı, Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Genel Poliçesi çerçevesinde her ay yapılan tüm sevkiyatları bildireceğimi ve ilgili ayda yükleme yapılmamış olsa dahi bu bildirimlere devam edeceğimi, Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Genel Poliçesi çerçevesinde hesaplanacak poliçe tanzim ücreti, alıcı analiz ücreti ve prim tutarlarını Türk Eximbank ca belirtilecek süre içinde ödeyeceğimi, Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Genel Poliçesi çerçevesinde vade tarihi geçmiş olmasına rağmen kısmen ya da tamamen ödenmemiş olan meblağları Türk Eximbank ca belirtilecek süre içinde bildireceğimi, Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Genel Poliçesi kapsamında alıcıların seçiminde, alıcı firmalar ile satış sözleşmelerinin düzenlenmesinde gerekli özen ve dikkatin gösterileceğini, satış sözleşmesi şartlarına uyulacağını ve zarar bedelinin ilgili borçludan tahsili için Türk Eximbank tarafından istenecek her türlü önlemin alınacağını, Sigorta Sözleşmesi ile ilgili tüm müzakere ve yazışmaların gizli tutulacağını, Sigorta Sözleşmesi nin alıcı da dahil olmak üzere hiçbir kişiye açıklanmayacağını, ancak başka kişilere açıklanmaması koşuluyla ihracat işlemine aracılık eden bankalara açıklanabileceğini, Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Genel Poliçesi kapsamına alınan sevkiyatlar ile ilgili alacaklarımızın herhangi bir kısmını ya da sözkonusu sevkiyatlardan doğacak herhangi bir hak ve menfaatin devir, temlik veya rehin edilmediğini veya sözkonusu alacaklarla ilgili Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Genel Poliçesi çerçevesinde tanımlanan riskler için başka bir sigorta veya garanti sağlanmadığını ve Türk Eximbank ın yazılı ön izni olmaksızın bu gibi işlemlerin yapılmayacağını, beyan, kabul ve taahhüt eder, Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Genel Poliçesi ni altında düzenlemenizi talep ederiz. sorumluluğumuz Firma Kaşe ve İmzası : Tarih :.../.../... Saray Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No:19, 34768,Ümraniye İSTANBUL / Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul, Sicil No:

7 Aşağıda belirtilen belgeler işbu Teklifname ye eklenecektir: 1) Ticaret sicil gazetesi Firmanın kuruluşuna, faaliyet konusuna, temsil ve ilzama, ortaklık yapısına ve son değişikliklere ilişkin ticaret sicili gazetelerinin fotokopileri 2) Firmanın temsil ve ilzama yetkili kişilerinin kimlik bilgileri Firma adına imza atacak temsil ve ilzama sahip kişilerin T.C. Kimlik Numarası nı ihtiva eden nüfus cüzdan fotokopileri ( Firmanın yabancı ortağının temsil ve ilzama yetkilisi olması durumunda, söz konusu kişilerin pasaportlarının veya ikamet belgesinin fotokopileri) 3) İmza sirküleri Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin güncel noter onaylı imza sirkülerinin fotokopisi Not: Ticaret sicil gazetesinde, firmanın temsil ve ilzama yetkili kişilerinin kimlik bilgilerinde veya imza sirkülerinde değişiklik olması halinde güncel belgelerin tarafımıza iletilmesi sigortalı firmanın sorumluluğundadır. 4) Vergi Kimlik Numarası'nın tesbitini teminen Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ilgili birimi tarafından düzenlenen belgeler Vergi Dairesi'nden alınacak Mükellefiyet Belgesi veya vergi borcu olmadığına dair yazı 5) Poliçe tanzim ücretinin ödendiğini gösteren dekont 6) Firma bilgi formu 7) Taahhütname 8) Faks sözleşmesi Saray Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No:19, Ümraniye İSTANBUL / Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul, Sicil No:

8 FİRMA BİLGİ FORMU FİRMA ADI FİRMA ADRESİ MERKEZ... TELEFON : FAX :. ŞUBE... TELEFON : FAX :. YAZIŞMALARDA KULLANILMASI İSTENEN ADRES: MERKEZ ŞUBE FİRMA SIFATI İhracatçı İmalatçı İmalatçı İhracatçı Aracı İhracatçı Sektörel Dış Ticaret Şirketi Dış Ticaret Sermaye Şirketi FİRMA YETKİLİSİ KURULUŞ YILI FAALİYET ALANI : e-posta:... SANAYİ SİCİL NUMARASI TİCARET SİCİL NUMARASI VERGİ DAİRESİ BAĞLI OLDUĞU GRUP ÇALIŞAN SAYISI : TEK VERGİ NUMARASI:. Saray Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No:19, Ümraniye İSTANBUL / Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul, Sicil No:

9 BANKA HESAP BİLGİLERİ (TÜRK LİRASI) o HESABIN BULUNDUĞU BANKA : o HESABIN BULUNDUĞU BANKA ŞUBESİ KODU : o IBAN NUMARASI : YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ÜYELERİ, GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI NIN ADI SOYADI UNVANI ORTAKLARI (%10 DAN FAZLA PAYA SAHİP) ADI ORTAKLIK PAYI (%) % 10 UNDAN FAZLA HİSSESİNE SAHİP OLUNAN MİLLİ İŞTİRAKLER İŞTİRAĞİN UNVANI İŞTİRAK PAYI (%) HİSSE ORANINA BAKILMAKSIZIN YURTDIŞINDA SAHİP OLUNAN ŞİRKET YA DA DİĞER İŞTİRAKLER ŞİRKETİN/İŞTİRAĞİN ADI PAYI (%) HİSSE ORANINA BAKILMAKSIZIN FİRMA ORTAKLARININ YURTDIŞINDA SAHİP OLDUĞU ŞİRKETLER ŞİRKETİN UNVANI PAYI (%) HİSSE ORANINA BAKILMAKSIZIN SAHİP OLUNAN MİLLİ İŞTİRAKLERİN YURTDIŞINDA SAHİP OLDUĞU ŞİRKET YA DA DİĞER İŞTİRAKLER ŞİRKETİN/İŞTİRAĞİN UNVANI PAYI (%) FİRMA ORTAKLARIN İHRACAT YAPTIĞI KAN YA DA SIHRİ HISIMLIK İLİŞKİSİ BULUNAN YURTDIŞINDAKİ GERÇEK KİŞİLER YA DA SÖZ KONUSU GERÇEK KİŞİLERİN SAHİBİ OLDUĞU TÜZEL KİŞİLER Saray Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No:19, Ümraniye İSTANBUL / Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul, Sicil No:

10 GERÇEK KİŞİ TACİRLERİN ADI TUZEL KİŞİLERİN UNVANI FİNANSAL GÖSTERGELER (TÜRK LİRASI) 31/12/ /12/ /12/20.. NET SATIŞ HASILATI VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR MALİ BİLANÇO/AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ Firma Kaşe ve İmzası : Tarih :.../.../... Saray Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No:19, Ümraniye İSTANBUL / Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul, Sicil No:

11 Form No.SK12 T A A H H Ü T N A M E Türk Eximbank ile imzalanan Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Genel Poliçesi kapsamında yapacağımız tüm ihracatlarımızı sigorta teminatı altına aldırmamız nedeniyle, Bankanızdan kullanacağımız kredilerde faiz indirimi talep ettiğimizden, söz konusu poliçe ve ekleri hükümleri uyarınca yapacağımız tüm ihracatımızı Bankanıza beyan edeceğimizi, aylık sevkiyat bildirimlerini zamanında yapacağımızı, sevkiyat yaptığımız tüm alıcılarla ilgili alıcı limiti başvurularını süresi içinde yapacağımızı ve tahakkuk eden sigorta primlerini ve alıcı analiz ücretini ödeyeceğimizi, aksi halde, Bankanız tarafından Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Genel Poliçemizi iptal etme, veya tüm prim indirim uygulamalarından yararlandırmama ve/veya prim oranlarını yükseltme hakkının saklı olduğunu, cezai faiz uygulanması gibi tüm müeyyidelerin hiçbir yargı yoluna başvurulmasına gerek kalmaksızın tarafımıza uygulanmasına peşinen muvafakat ettiğimizi, talep vukuunda Bankanız yetkililerine firmamızın belge, kayıt ve defterlerini incelenmek üzere ibraz edeceğimizi, Firmamızca ilgili her türlü isim, iletişim bilgisi (adres, telefon no, faks no), ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri bilgilerindeki değişikliğin geçerlilik tarihinden itibaren 5 işgünü içinde Bankanıza yazılı olarak bildirileceğini/gönderileceğini, Bankanız ile Protokol imzalayarak elektronik ortamda bilgi aktarılmasını kabul eden tüm kurum ve kuruluşlardan firmamıza ait tüm bilgi ve belgeleri almanız hususunda tarafınıza muvafakat verdiğimizi, bu nedenle yapacağınız soruşturma ve firmamız hakkında alacağınız bilgi ve belgeler dolayısıyla gerek Bankanızın gerekse hakkımızda soruşturma yapacağınız ilgili kurum ve kuruluşların herhangi bir hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) nun 252. maddesinin 5. fıkrasının öngördüğü şekilde; yabancı bir ülkede seçilmiş veya atanmış olan, yasama veya idari veya adli bir görevi yürüten kamu kurum veya kuruluşlarının yapılanma şekli ve görev alanı ne olursa olsun, devletler, hükümetler veya diğer uluslararası kamusal örgütler tarafından kurulan uluslararası örgütlerin görevlilerine veya aynı ülkede uluslararası nitelikteki görevleri yerine getirenlere, uluslararası ticari işlemler nedeniyle, bir işin yapılması veya yapılmaması veya haksız bir yararın elde edilmesi veya muhafazası amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak yarar teklif veya vaat edilmesi veya verilmesinin rüşvet suçu sayıldığını, ayrıca TCK nun 253. maddesine göre, rüşvet suçunun işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı hükmü çerçevesinde Türk Eximbank ın kredi, garanti ve sigorta programları kapsamındaki faaliyetleri altında gerçekleştirilen mal ve hizmet ihracatı da dahil tüm işlemlerinin uluslararası ticari işlem olduğunu bilerek, 1. Türk Eximbank ın kredi, garanti ya da sigorta programları kapsamında yapılan başvuru çerçevesinde gerçekleştireceğimiz mal/hizmet satışı ile ilgili olarak, bu işin ya da bu işle ilgili sözleşmenin yapılmasını veya başkalarına yaptırılmamasını teminen veya haksız bir menfaatin elde edilmesi veya muhafazası amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak, yabancı ülkedeki seçilmiş veya atanmış olan, yasama veya idari veya adli bir görevi yürüten kamu kurum veya kuruluşlarının memur veya görevlilerine veya aynı ülkede uluslararası nitelikte görevleri yerine getirenlere, firmamızca ya da her ne ad altında olursa olsun firmamız nam ve hesabına hareket eden gerçek ya da tüzel kişilerce yarar teklif veya vaat edilmediğini veya verilmediğini, bundan böyle de edilmeyeceğini veya verilmeyeceğini, Firma Kaşe ve Yetkili İmzalar : Saray Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No:19, 34768,Ümraniye İSTANBUL / Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul, Sicil No:

12 2. Firmamız hakkında Türk veya yabancı herhangi bir ulusal mahkemede rüşvet suçuna yönelik mevcut herhangi bir suçlama veya yargılama olmadığı, ayrıca Türk veya yabancı herhangi bir ulusal mahkeme tarafından son beş yıl içinde firmamız aleyhinde yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesini yasaklayan yasaların ihlalinden dolayı verilmiş bir mahkumiyet kararı bulunmadığını ya da idari bir ceza alınmadığını, 3. Firmamızın, Dünya Bankası Grubu, Afrika Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası ve Inter-American Kalkınma Bankası tarafından hazırlanan yasaklanmış firmaları içeren kamuya açık mevcut kara listelerinde yer almadığını, 4. Türk Eximbank ın gerekli görmesi halinde, 1. Madde de bahsi geçen başvuru kapsamında gerçekleştirilen mal ve hizmet ihracatı da dahil tüm işlemlerde, firmamız nam ve hesabına hareket eden her türlü gerçek ve tüzel kişilerin kimlikleri ve unvanları ve her ne ad altında olursa olsun bu kişilere yapılan ya da yapılmasına karar verilen ödemeler hakkında bilgi ve belge vereceğimizi, 5. Rüşvetle mücadele amacıyla firmamız bünyesinde uygun idari kontrol sistemi oluşturmak, uygulamak ve belgelemek üzere gerekli tedbirleri alacağımızı, 6. Uluslararası kamu görevlilerine rüşvet verilmesi kapsamında bir suç işlediği yönünde kuvvetli şüphenin hasıl olması halinde Türk Eximbank ın başvurumuzu reddedebileceğine ya da ilgili resmi soruşturma sonuçlanıncaya kadar askıya alabileceğine peşinen muvafakat ettiğimizi, 7. Türk Eximbank ın kredi, garanti ya da sigorta programları kapsamında destek taahhüt ettiği işlemlere yönelik firmamızca ya da her ne ad altında olursa olsun firmamız nam ve hesabına hareket eden gerçek ya da tüzel kişilerce yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesine yönelik bir suçtan hüküm giymesi durumunda Türk Eximbank ın verdiği resmi desteği durdurmak ve telafisini talep etmek için her türlü tedbiri alabileceğine (yeni kredi kullandırımlarını durdurmak, firmamız hesabına ödenmiş kredi tutarlarının tamamını muaccel hale getirmek, yeni tazminat ödemelerini reddetmek ve ödenmiş tazminatların iadesini talep etmek de dahil olmak üzere) peşinen muvafakat ettiğimizi, 8. Türk Eximbank ın Madde 7 kapsamında firmamızdan talep ettiği tutarı, talep yazısı tarihinde yürürlükte olan Türk Eximbank ın kısa vadeli kredilerine uyguladığı en yüksek faiz oranının (firmamıza Türk Eximbank tarafından yapılan ödemenin cinsine bağlı olarak TL ya da döviz cinsinden) bir buçuk katı olan cezai faiz oranı üzerinden hesaplanacak ve ilgili ödemenin (kredi kullandırımı, garanti ya da sigorta tazminatı ödemesi) yapıldığı tarihten Türk Eximbank ın talep yazısı tarihine kadar geçen süre için tahakkuk ettirilecek cezai faizi ile birlikte, Türk Eximbank ın bu konudaki ödeme talebinin bildiriminden itibaren en geç 15 gün içinde, Türk Eximbank a nakden ve defaten ödeyeceğimizi, zamanında yapılmayan ödemeler için yukarıda belirtilen cezai faizin iki katında bir oran kullanılarak, bildirim yapılan tarihten ödeme yapılacak tarihe kadar geçen süre için temerrüt faizi ödeyeceğimizi; Firma Kaşe ve Yetkili İmzalar : Saray Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No:19, 34768,Ümraniye İSTANBUL / Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul, Sicil No:

13 9. Gerekli görüldüğü hallerde Türk Eximbank ın firmamız bünyesinde inceleme ve araştırmalar yapmasına olanak tanıyacağımızı, 10. İşbu Taahhütname den doğacak olan bütün ihtilaflarda İstanbul Anadolu Adliyesi mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğunu gayrikabilirücu olarak beyan, kabul ve taahhüt ederiz Tarih : Firma Ünvanı : Adres : Vergi Kimlik No : Firma Kaşe ve Yetkili İmzalar : Not : Bu Taahhütnameye, imzalayan kişilerin yetkili olduğunu gösterir en son imza sirküleri eklenecektir. Saray Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No:19, 34768,Ümraniye İSTANBUL / Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul, Sicil No:

14 Saray Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No:19, 34768,Ümraniye İSTANBUL / Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul, Sicil No:

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI TARİH : 01/02/2015 BİRİM : Operasyon ve Raporlama Müdürlüğü Müşteri İlişkileri Müdürlüğü Ankara Bölge Sigorta Müdürlüğü Tazminat

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Tarih: Onay/Sözleşme No: TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Tüketici Kredisi Veren :TEB Finansman A.Ş. Gayrettepe Mah. Yener Sok. no:1 34349 Beşiktaş / İstanbul www.tebcetelem.com.tr

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ BAŞVURU FORMU Lütfen siyah ya da lacivert tükenmez kalemle ve büyük harflerle doldurun. İŞYERİ BİLGİLERİ Tabela Unvanı: Faaliyet Alanı: Kuruluş Yılı: Adres: E-mail: Faks:

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

ŞİRKET KAŞESİ VE YETKİLİLERİN İMZALARI (İMZALAYANLARIN ADLARI YAZILACAK) BAŞVURU FORMUYLA BİRLİKTE ALINIP FİRMA DOSYASINDA SAKLANACAK BELGELER

ŞİRKET KAŞESİ VE YETKİLİLERİN İMZALARI (İMZALAYANLARIN ADLARI YAZILACAK) BAŞVURU FORMUYLA BİRLİKTE ALINIP FİRMA DOSYASINDA SAKLANACAK BELGELER ÜYE İŞYERİ BAŞVURU FORMU VE SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ NO TİCARET SİCİL UNVANI (Sicilde yazıldığı şekliyle eksiksiz) KAYITLI OLDUĞU ODA/DERNEK TİCARET SİCİL Tescil Tarihi ODA KAYDI Kayıt Tarihi BİLGİLERİ Sicil

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: 1. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Adresi:... 2...(Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) Adresi:...

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: Müşteri No: ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Sözleşmenin Tarafları İşbu müşteri hizmetleri sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Stadhan No:85 Kat:1

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1 TARAFLAR I- GENEL HÜKÜMLER Đş bu Yurtdışı Borsalarda Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satım Đşlemlerine

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap Numarası : SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : 1. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş (Aşağıda Aracı Kurum diye anılacaktır.) ADRES: Nisbetiye Cd. Akmerkez

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ hamillerine

Detaylı

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan, Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 13 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC. A.Ş. (Bundan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye Piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU GENEL BİLGİLER Abone Tipi Kurumsal Bireysel Abone Statüsü Vodafone NET Müşterisi Yeni Müşteri Hizmet Tipi Vodafone Net ADSL Hizmeti İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ ÜYE ĠġYERĠ SÖZLEġMESĠ

TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ ÜYE ĠġYERĠ SÖZLEġMESĠ TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ ÜYE ĠġYERĠ SÖZLEġMESĠ BANKA Vergi Kimlik Numarası (4560004685) Vergi Dairesi Bilgisi (Maltepe Vergi Dairesi Müdürlüğü) Ticaret Sicil Numarası (1070) Ticaret Unvanı (Türkiye Halk

Detaylı

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi BHS-0083-R08/Eylül 2012 Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr ING Bank A.Ş Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi GİRİŞ BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar:

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3001/PBY/27/0215/100.000 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU

SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU Önemli Açıklama SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı