STJ 402 (KLĠNĠK ECZACILIK STAJI) YAPACAK ÖĞRENCĠLERĠN DĠKKATĠNE!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STJ 402 (KLĠNĠK ECZACILIK STAJI) YAPACAK ÖĞRENCĠLERĠN DĠKKATĠNE!"

Transkript

1 STJ 402 (KLĠNĠK ECZACILIK STAJI) YAPACAK ÖĞRENCĠLERĠN DĠKKATĠNE! Bahar Dönemi STJ 402 stajını Kayseri dışında yapacak olan öğrenciler aşağıda açıklandığı şekilde, staj başvurularını şahsen yapacaklardır. Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Devlet Hastanelerinde staj yapmak isteyen öğrenciler STJ 402 klasöründeki formları doldurarak aşağıdaki yolu izlemelidirler. 1) Form 1 (İlgili Makama Dekanlık Üst Yazısı) ve Form 2 (İl Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Başvuru Dilekçesi) ile birlikte, staj yapmak istenilen ildeki Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği ne başvurulacaktır. 2) Staj yapılacak ildeki Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği nden OLUR/ONAY yazısı alınacaktır. (Bu evrak, saat 17:00 a kadar fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosu na teslim edilmelidir/ ulaşmalıdır) 3) Staj bitiminde staj defteri, ilgili birimlerdeki sorumlu hekimler tarafından imzalanan Form 4 (Staj Sonuç Belgesi) ile birlikte kaşelenerek kapalı zarfla fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosu na teslim edilecektir. Not: Form 2 ye Ek: 1 (Klinik Eczacılık Bilgilendirme Notu) ve Ek: 2 (Staj III Klinik Eczacılık Programı) eklenecektir. Fakülte Hastanelerinde staj yapmak isteyen öğrenciler STJ 402 klasöründeki formları doldurarak aşağıdaki yolu izlemelidirler. 1) Form 1 (İlgili Makama Dekanlık Üst Yazısı) ve Form 3 (Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanlığı na Başvuru Dilekçesi) ile birlikte staj yapmak istenilen hastanenin dekanlığına başvurulacaktır. 2) Staj yapılacak Tıp Fakültesi Hastanesi nin dekanlığından OLUR/ONAY yazısı alınacaktır. (Bu evrak, saat 17:00 a kadar fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosu na teslim edilmelidir/ ulaşmalıdır)

2 3) Staj bitiminde staj defteri, ilgili birimlerdeki sorumlu hekimler tarafından imzalanan Form 4 (Staj Sonuç Belgesi) ile birlikte kaşelenerek kapalı zarfla fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosu na teslim edilecektir. Not: Form 3 e Ek: 1 (Klinik Eczacılık Bilgilendirme Notu) ve Ek: 2 (Staj III Klinik Eczacılık Programı) eklenecektir. Kendi ülkelerinde staj yapacak olan yabancı uyruklu öğrenciler STJ 402 klasöründeki formları doldurarak aşağıdaki yolu izlemelidirler. 1) Form 5 (Official Letter) doldurularak staj yapmak istenilen hastaneye başvurulacaktır. 2) Staj yapılacak olan hastaneden OLUR/ONAY yazısı alınacaktır. 3) Staj bitiminde staj defteri, ilgili birimlerdeki sorumlu hekimler tarafından imzalanan Form 6 (Internship Completion Document) ile birlikte kaşelenerek kapalı zarfla fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosu na teslim edilecektir. Not: Bahar dönemi Klinik Eczacılık Stajı (STJ 402) alan bütün öğrenciler, Form 7 (Sigorta Formu) ile birlikte nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğrafını Öğrenci İşleri Bürosu na saat a kadar teslim edeceklerdir. **Staj başvuru süresince bütün işlemlerin takibi öğrenciye aittir. **Sorularınıza sadece mail yoluyla cevap verilecektir. Ġletişim: Staj Komisyonu

3

4 Form 2../ /20. ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ NE Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi no lu öğrencisiyim.../ / 20 tarihinden başlayarak../ / 20 tarihinde tamamlanmak üzere 25 iş günü sürecek zorunlu Klinik Eczacılık stajımı. Hastanesi nin ilgili birimlerinde yapmak istiyorum sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 87. Maddesi (e) bendi hükümleri uyarınca zorunlu olarak staj yapacağım döneme ilişkin 25 iş günlük Ġş Kazası ve Meslek Hastalığı sigortası primi üniversitemiz tarafından Sosyal Sigortalar Kurumu na ödenecektir. Kurumunuzda zorunlu stajımı yapmam konusunda izinlerinizi arz ederim. Not: Staj olur yazısının tarafıma ya da posta yoluyla Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı na iletilmesi gerekmektedir. Ġkametgah Adresi: Adı, Soyadı ve Ġmzası Telefon (GSM): Ek 1: Klinik Eczacılık Bilgilendirme Notu Ek 2: Klinik Eczacılık Staj Programı

5 Form 3 /./ HASTANESĠ DEKANLIĞI NA Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi no lu öğrencisiyim.../ / 20 tarihinden başlayarak../ / tarihinde tamamlanmak üzere 25 iş günü sürecek zorunlu stajımı kurumunuz kliniğinde yapmak istiyorum sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 87. Maddesi (e) bendi hükümleri uyarınca zorunlu olarak staj yapacağım döneme ilişkin 25 iş günlük Ġş Kazası ve Meslek Hastalığı sigortası primi üniversitemiz tarafından Sosyal Sigortalar Kurumu na ödenecektir. Kurumunuzda zorunlu stajımı yapmam konusunda izinlerinizi arz ederim. Not: Staj olur yazısının tarafıma ya da posta yoluyla Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı na iletilmesi gerekmektedir. Ġkametgah Adresi: Adı, Soyadı ve Ġmzası Telefon (GSM): Ek 1: Klinik Eczacılık Bilgilendirme Notu Ek 2: Klinik Eczacılık Staj Program

6 Ek 1 T. C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Eczacılık Fakültesi Dekanlığı Staj Komisyonu Klinik Eczacılık Bilgilendirme Notu Hacettepe, Marmara, İstanbul, Yeditepe, Ege Üniversitelerinin Eczacılık Fakülteleri gibi öncü Eczacılık Fakültelerinde fakülte öğrencilerine stajlarının bir parçası olarak kurum hastanelerinin ilaç reçetelendirmelerinin yoğun olduğu kliniklerinde farmasötik bakım uygulamaları yaptırılmaktadır. Bu uygulamalar dahilinde eczacılık fakültesi öğrencileri hasta başında ilaç reçetelendirmeleri hakkında bilgi almaktadırlar. Bu kapsamda fakültemiz öğrencilerinin eğitim kalitesini artırmak amacıyla kurumunuzda staj yapmak isteyen öğrencilerimizin belirtilen tarihlerde hastaneniz Pediatri Anabilim Dalı ve Dahiliye Anabilim Dalı bünyesindeki tarafınızdan belirlenecek üç bilim dalında (Romatoloji, Gastroenteroloji, Hematoloji, Hematoloji Onkoloji, Nefroloji, Göğüs Hastalıkları, Endokrinoloji, Enfeksiyon, Dahili Yoğun Bakım, Check-up ve koruyucu hekimlik) hastane stajı rotasyonu (toplam 25 iş günü) yapabilmeleri, ilgili anabilim dalı başkanlarının ve hekimlerinin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Staj Komisyonu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Perihan Gürbüz Melikgazi KAYSERİ Tel : 0 (352) / Fax: 0 (352)

7 Ek 2 STAJ III KLĠNĠK ECZACILIK PROGRAMI 1. Klinik Eczacılık Tanımı, Tarihçesi ve Klinik Eczacılık Eğitimi 2. Klinik Eczacının Görevleri A. Hasta Profili Oluşturma - Amaç - Staj süresince oluşturulmuş hasta profili örnekleri B. Hasta Eğitimi - Klinik eczacının hasta eğitimindeki yeri - Hasta eğitim materyal ve yöntemleri - Kurumda hasta eğitimi uygulamalarının tanıtılması ve yapılabilecek yenilikler (antibiyotik kullanımı, kronik hastalıklarda kullanılan ilaçlar vb.) - Staj süresince hasta eğitimi konusunda uygulama örnekleri C. İlaç Danışmanlığı - Klinik eczacının ilaç danışmanlığındaki yeri - İlaç danışmanlığı yapılırken yararlanılabilecek kaynaklar - Staj süresince yapılan ilaç danışmanlığı uygulama örnekleri D. Parenteral Çözeltilerin Hazırlanması - Klinik eczacının amacı ve yeri - Sıklıkla karşılaşılan geçimsizlikler - Staj süresince hazırlanan parenteral çözelti örnekleri - Karşılaşılan geçimsizlikler hakkında çözüm önerileri E. Klinik Farmakokinetik ve İlacın İzlenmesi - Klinik eczacının amacı ve yeri - Kinetik parametreleri izlenmesi gereken ilaçlar (terapötik indeksi dar/toksik etki potansiyeli yüksek ilaçlar) - Bu ilaçların biyokimyasal verilerle ilişkileri - Staj süresince edinilen bilgiler

8 Ek 2 F. İlaç Etkileşimlerinin Önlenmesi - İlaç etkileşimlerinin önlenmesinde klinik eczacının rolü - Sıklıkla oluşabilecek etkileşimler - Staj süresince karşılaşılan ilaç etkileşim örnekleri - Bu etkileşimler hakkında çözüm önerileri G. İlaçların Saklanması ve İlaç Güvenliği - Klinik eczacının amacı ve rolü - Eczaneden servise transfer olan ilaçların saklanma koşulları (ısı ve nem koşulları, ışıkta bozulan ilaçlar, yüksek riskli ilaçlar, ismi/ambalajı benzer ilaçlar, narkotik ve psikotrop ilaçlar) H. Tek Dozlu İlaç Dağıtım Sistemleri - Staj yapılan kurumun ilaç dağıtım sisteminin tanıtılması - Miad takibi ile zayiatın önlenmesinde klinik eczacının rolü ve yapılabilecek yenilikler İ. İlk Yardım - Böcek sokması, hayvan ısırması, ilaç alerjileri, ilaç zehirlenmeleri, ilaç yan etkileri, akut astım krizi, hipoglisemi koması ve hipertansiyon krizinde ilk yardım J. Uzmanlık Alanları - Klinik eczacılık uzmanlık alanları ve tanımları 3. Ġlaç Kullanımında Eczacı Danışmanlığı İlaç kullanımından önce, kullanım esnasında ve kullanımdan sonra yapılması gereken genel ve özel uyarılar ve staj süresince yapılan uygulama örnekleri Çeşitli ilaç formlarının kullanımının anlatılması (burun preparatları, insülin preperatları vb.) Bir ilaç formunun seçilerek kullanımı hakkında örnek bir hasta eğitim broşürünün hazırlanması

9 Form 4 T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ STAJ SONUÇ BELGESĠ ÖĞRENCĠ BĠLGĠLERĠ Adı Soyadı :.. Sınıf :.. Öğrenci No : TC Kimlik No :. Staj Başlama Tarihi :.../../20 Staj Bitiş Tarihi :.../../20. Staj Yaptığı Bölüm:. 1. Öğrencinin devam durumu: Devamlı Devamsız 2. Başarı Durumu: İyi Orta Zayıf 3. Fakültede öğrenmiş olduğu bilgileri uygulama durumu: Başarılı Başarısız 4. Hasta, hasta yakınları ile ilişkileri: Başarılı Başarısız 5. Eklemek istedikleriniz:..... YETKĠLĠNĠN Adı Soyadı İmza/ Kaşe : : Not: Staj yapılan her bölüm için gerekli sayıda çoğaltılarak bölüm yetkilisi tarafından ayrı ayrı onaylanacaktır.

10 Form 5 /../20 To whom it may concern, I am a student at Erciyes University Faculty of Pharmacy in Kayseri/Turkey. My student ID is I would like to complete my mandatory 25-day summer internship at the clinical departments of hospital between the dates.. / / 20 and.. /.. / If my request is accepted, I would be grateful if you could send the confirmation letter to the address indicated below by the student or by postal service. Yours sincerely. Name & Surname Signature Permanent Address: Phone Number (GSM): Adress Erciyes University Faculty of Pharmacy Melikgazi, Kayseri/Turkey Note: The acceptance letters should be sent to these s signed and scanned.

11 Form 6 ERCIYES UNIVERSITY FACULTY OF PHARMACY INTERNSHIP COMPLETION DOCUMENT STUDENT INFORMATION Name-Surname Class Student ID :.. :.. : Internship dates :.../../ /../20. Total internship days: business days (except holidays and weekends) Cell phone number of student:.. The name, address and phone number of the institution where internship is made:.. 1. Attendance of student: Attended 2. Achievement of student: Good Did not attend Mediocre 3. Application of academic knowledge: Successful Not successful 4. Relationship with patient, pharmacist, etc: Successful Not successful 5. Opinions : AUTHORIZED PERSON Name-Surname: Signature / Stamp of Pharmacy: Note: This form will be completed by authorized pharmacist and will be submitted to internship commission enclosed in the sealed envelope delivered by the intern pharmacy student.

12 Form 7 T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ZORUNLU ĠġYERĠ EĞĠTĠM (STAJYER) FORMU Fotoğraf İlgili makama, Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin staj yönergesi gereğince öğrenim süresi sonuna kadar yönergenin 4. maddesinde belirtilen kurum-kuruluşlarında yaz stajı yapması zorunludur. Bu nedenle aşağıda bilgileri yer alan öğrencimizin stajını iş günü süresiyle işyerinizde yapmasında göstereceğiniz ilgiye teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz. STAJYER ÖĞRENCĠNĠN BĠLGĠLERĠ Adı Soyadı Öğrenci No e-posta Adresi İkametgah Adresi STAJ YAPILAN YERĠN Adı Adresi Faaliyet Alanı Telefon No Staja Başlama Tarihi Staj Süresi ĠġVEREN VEYA YETKĠLĠNĠN Yetkilinin Adı Soyadı Görev ve Unvanı e-posta Adresi Telefon No STAJYER ÖĞRENCĠNĠN NÜFUS KAYIT BĠLGĠLERĠ T.C. Kimlik No İlçe Öğrenim Yılı Telefon No N. Cüzdanı Seri No Mahalle-Köy Soyadı Cilt No Adı Aile Sıra No Baba Adı Sıra No Ana Adı Verildiği Nüfus İdaresi Doğum Yeri ve Yılı Veriliş Nedeni Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl Veriliş Tarihi e-posta Adresi Staja Bitiş Tarihi Haftalık Staj Yapılacak Gün Sayısı Öğrencinin Ġmzası Program Staj Koordinatörü Fakülte Koordinatör SKSDB nın Yetkilisi Onayı Onayı Onayı İmza ve Kaşe Belge üzerindeki bilgilerin doğru olduğunu bildirir, staj yapacağımı taahhüt ettiğim adı geçen iş yeri ile ilgili staj evraklarının hazırlanmasını saygılarımla arz ederim sayılı Kanun gereği Sosyal Güvenlik Kurumuna Staj Başlama giriş işlemi yapılmıştır. Tarih: Tarih : Tarih: Tarih: ÖNEMLİ NOT: (1) Zorunlu staja başlama.././ 201. tarihinde önce kimlik fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte öğrencinin bağlı bulunduğu ilgili Fakülte Staj Koordinatörlüğü ne teslim edilmesi zorunludur. Teslim edilecek form 3 asıl nüsha olarak hazırlanır. Form staj başlama tarihinden en az 10 gün önce Fakülte tarafından Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderilmesi zorunludur. (2) 5510 sayılı Kanun gereği staja başlama ve bitiş tarihi ile haftalık yapılacak staj günü işveren tarafından doldurulacak, işveren beyanı esas alınacaktır. Beyan eksikliğinden kaynaklanan sorunlardan öğrenci ve işveren sorumlu olup, Üniversitemizin sorumluluğu bulunmamaktadır.

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Öğrencilerin alacakları İşyeri Uygulamaları içerikli dersler

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING. Internship Report Format

ADNAN MENDERES UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING. Internship Report Format ADNAN MENDERES UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING Internship Report Format November, 2014 INTRODUCTION TO INTERNSHIP REPORT Reporting the results obtained from an internship is as important as conducting

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 2. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 3. İŞYERİ SEÇİMİ 4. İŞE DEVAM 5.

Detaylı

STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER Adet Açıklama EK-1 İşyeri Staj Kabul Formu EK-2 Staj Başvuru Formu 2 Adet Staj Koordinatörü ve Okul Sanayi Koordinatörünün İmzasından Sonra i İşyerine Verilecektir. EK-3 Ders

Detaylı

STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER

STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER EK-1 EK-2 2 Adet Olarak Doldurularak İmzalandıktan Sonra i İşyerine Verilecektir. EK-3 EK-4 - Öğrenci Staja Başladıktan Sonra 1 Hafta İçerisinde Belge Aslı Müdürlüğümüze Posta

Detaylı

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SULTANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJI SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı Öğrenci Numarası Öğretim

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : BÖLÜMÜ : PROGRAMI : SINIFI : NUMARASI : İŞ YERİNİN ADI : ADRESİ : : EĞİTİM

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Adnan Menderes Üniversitesi FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ II-- EĞİİTİİM--ÖĞRETİİM VE SIINAV YÖNERGESİİ IIII-- BATII DİİLLERİİ VE EDEBİİYATLARII BÖLÜMÜ HAZIIRLIIK SIINIIFII YÖNERGESİİ IIIIII-- BÖLÜMLER ARKEEOLLOJJİ

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI Akademik Yıl 2012 2013 İÇİNDEKİLER GİDEN ÖĞRENCİLER...3 24 A KONTROL LİSTESİ...4 1. Öğrenci Dosyasında Olması

Detaylı

LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI

LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI Akademik Yl 2011-2012 İÇİNDEKİLER GİDEN ÖĞRENCİLER...3 24 A KONTROL LİSTESİ...4 1. Öğrenci Dosyasında Olması Gereken Evraklar 2. Çalışma Takvimi 3.

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde- 1: (1) Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi nde

Detaylı

SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE

SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Somuncu Gruba bağlı birimlerde staj yapacak

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-19 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin mimarlık

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Form No: 5. Zorunlu Staj Dosyası Kapak Sayfası T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DOSYASI ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı : Programı : Numarası : ADI : ADRESİ : TELEFON : STAJ YAPILAN İŞ YERİNİN ( )

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: Amaç: Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları,

Detaylı

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 4817 sayılı

Detaylı

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1- HEDEF KİTLE ve AMAÇ: İl Müdürlüğümüz tarafından katılımcıların, mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak alanlarda düzenlenir. 2- GENEL

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ

ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ AMAÇ Madde 1. Bu esaslar, Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin staj uygulama esaslarını ve ilkelerini belirler KAPSAM

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 3020101 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Yabancı Diller YO Yabancı Dil Eğitim Ve 0500104 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Lisansüstü Eğitim

Detaylı

T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 2015 0 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.2 I-GENEL BİLGİLER GİRİŞ.... 4 1. Misyon ve Vizyon....

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönerge nin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu nda öğrenim gören

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi? 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi? Evet, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Türk Ceza Kanunu 90. maddesi ve ilgili yönetmelik gereğince izin alınması

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ ESASLARI STAJ ESASLARI I. GENEL İLKELER Madde 1- Ticari Bilimler Fakültesi ne bağlı Turizm İşletmeciliği bölümü öğrencilerinin stajlarının amacı, İstanbul Ticaret

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde, eğitim faaliyetlerinde

Detaylı

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Yayın Organı Yıl: 2013 Sayı: 8 ISSN: 1309-4769 www.vetfarmatoks.org.tr BAŞLARKEN Saygıdeğer meslektaşlarım;

Detaylı

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA İÇİNDEKİLER 1- Amaç ve Kapsam... 1 2- Hedefler... 1 3- TESMER Otomasyon Sistemi ( TEOS )... 2 4- Aday

Detaylı

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TURKISH LANGUAGE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İŞYERİ STAJ KABUL FORMU

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İŞYERİ STAJ KABUL FORMU İŞYERİ STAJ KABUL FORMU Stajer Öğrencinin Adı ve Soyadı Öğr. No Stajın Tarihi Başlangıç: Bitiş: Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan, bölümünüz öğrencisinin işyerimizde staj yapması uygun bulunmuştur.

Detaylı

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER Soru : Hangi işler ev hizmeti sayılır? Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık

Detaylı