İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI"

Transkript

1

2 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (SPG) VE AKARYAKIT DOLUM TESİSLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU TEMMUZ 2005

3

4 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak temel amacımız, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak, çalışma barışının ve sosyal güvenliğin sağlanması yolunda, sunduğumuz hizmetlerin uluslararası normlara, iş hayatının gereklerine ve değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve sürekli iyileştirilmesidir. Bu amaçla, görevde bulunduğumuz 2,5 yıl boyunca, sosyal tarafların katılımlarıyla pek çok idari ve yasal düzenleme hayata geçirilmiştir. Çalışma hayatını etkileyen ekonomik, sosyal ve siyasal koşullar, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve Avrupa Birliği ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) normlarına uyum çalışmaları doğrultusunda 4857 Sayılı İş Kanunu hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Bu Kanun uyarınca çıkarılan yeni Yönetmelikler, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı çerçevesinde Avrupa Birliği Konsey Direktifleri de esas alınarak hazırlanmıştır. Çalışma barışının tesisi ve çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teftiş hizmetlerini yürüten Bakanlığımız İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, sektör bazında Proje Teftişlerini yeni yaklaşım ışığında, sosyal tarafların da etkin katılımıyla yürütmektedir. Her proje teftişi sonucunda bir Değerlendirme Raporu hazırlanmaktadır. Son iki buçuk yılda gerçekleştirilen proje teftişleri sonucu hazırlanan değerlendirme raporları; elde edilen verilerin işçi, işveren ve diğer ilgili taraflarla paylaşılması, daha sonra yapılacak eğitim ve değerlendirme çalışmalarında kullanılabilmesi düşüncesiyle, kitap haline getirilmiştir. Bu çalışmaların yürütülmesinde ve elinizdeki bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen başta Bakanlığımız İş Teftiş Kurulu Başkanlığı yöneticileri olmak üzere, tüm İş Müfettişlerine, Bakanlığımız çalışanlarına ve diğer ilgili taraflara teşekkür ederim. Bu kitabın, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılacak çalışmalara katkıda bulunması temennisi ile sağlıklı ve güvenli çalışmalar dilerim. Saygılarımla. Murat BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

5 TEŞEKKÜR Çalışma barışının sağlanması amacıyla görev yapan İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın çalışma hayatını denetlemeye yetkili birimidir. Başkanlığımız, çalışanların sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi ve iş kazaları ile meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla programlar dahilinde işyerlerinde denetimlerini sürdürmektedir. Sıvılaştırılmış Petrol Gazı ve Akaryakıt Dolum Tesisleri, iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli riskler taşımaktadır. Sektörde öncelikli iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirleyerek önleme politikaları geliştirmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek, kalıcı ve sistematik iyileşme sağlamak, gelecekte yapılacak teftişler için veri tabanı oluşturmak ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden ilgili taraflara rehberlik etmek amacıyla sektördeki işyerlerinin bir proje kapsamında denetime alınmasına karar verilmiştir. Başkanlığımızda proje koordinatörlerince yürütülen hazırlık çalışmaları sonucunda Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (SPG) ve Akaryakıt Dolum Tesislerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Proje Denetimi adlı proje hazırlanmıştır. İki aşamada gerçekleştirilen projede görev alan Bakanlığımız baş iş müfettişi, iş müfettişi ve iş müfettişi yardımcılarınca SPG ve akaryakıt dolum tesislerinde denetimler yapılmış, bu denetimler neticesinde sektördeki genel sorunlar ile işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından mevzuata aykırılıklar tespit edilmiştir. Sektördeki genel durum, mevcut problemler ve bunların giderilmesi hususunda önemli bilgi birikiminin oluşmasını sağlayan bu projenin hazırlanması ve gerçekleştirilmesinde görev alan Baş İş Müfettişi, İş Müfettişi ve İş Müfettişi Yardımcılarına, katkı ve katılımı olan tüm taraflara, verilerin elde edilmesinde yardımcı olan işveren ve çalışanlara, ayrıca proje denetim raporunun basılmasını sağlayan Türkiye ve Odalar Borsalar Birliği ne teşekkür ederim. Faik ARSEVEN İş Teftiş Kurulu Başkanı

6 İÇİNDEKİLER: SAYFA 1.BÖLÜM: PROJE BİLGİLERİ BÖLÜM: PROJE KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR BÖLÜM: SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI VE AKARYAKIT HAKKINDA GENEL BİLGİLER BÖLÜM: İSTATİSTİKİ DEĞERLENDİRMELER BÖLÜM: DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN HUSUSLAR BÖLÜM: SONUÇ VE ÖNERİLER...59

7 PROJE BİLGİLERİ: Proje Adı: Projenin Amacı: 1.BÖLÜM Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (SPG) ve Akaryakıt Dolum Tesislerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Proje Denetimi. Ülke genelinde sıvılaştırılmış petrol gazları ve akaryakıt dolum tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirleyerek, önleme politikaları geliştirmeleri ve böylece işyerlerinde kalıcı ve sistematik iyileştirme sağlamaları konusunda işverenlere katkıda bulunmak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek, iş sağlığı ve güvenliği yönünden taraflara rehberlik etmek, denetimler için veri tabanı oluşturmak ve Başkanlığımız kaynaklarını etkin ve verimli kullanmaktır. Proje Yürütücüsü: Faik ARSEVEN (İş Teftiş Kurulu Başkanı) Proje Koordinatörleri: G.Zafer YAVUZARSLAN (İş Teftiş Kurulu Başkan Yrd.) Muzaffer KURTÇUOĞLU (Baş İş Müfettişi) Bünyamin TAŞDELEN (Baş İş Müfettişi) Projede Görev Alan Müfettişler: Ankara: Muzaffer KURTÇUOĞLU (Baş İş Müfettişi) Hüseyin GÖK (Baş İş Müfettişi) İsmail ÖZER (Baş İş Müfettişi) Sıtkı GÜNDOĞDU (İş Müfettişi) Veyis TOKEL (İş Müfettişi ) Taner KARDAŞ (İş Müfettiş Yrd.) Hakan ER (İş Müfettiş Yrd.) Adana: Mesut DEMİRCİOĞLU (Baş İş Müfettişi) Durmuş KUŞ (İş Müfettişi ) İstanbul: Orhan EKŞİ Lütfi ALPSOY Gamze ÖZCAN (İş Müfettişi) (İş Müfettişi) (İş Müfettiş Yrd.) İzmir: Bülent TARIM (İş Müfettişi ) Vedat BADANACI (İş Müfettişi) 1

8 Çalışma Takvimi Proje Başlangıç Tarihi: Hazırlık Çalışması : Uygulama Tarihi: 1.Aşama: Aşama: Değerlendirme: Haziran 2005 Denetim Yapılan İller: İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı Ankara, Kocaeli, Kırıkkale, Amasya, Tokat, Trabzon, Samsun, Ordu, Karaman, Nevşehir, Antalya, Kayseri, Eskişehir, Sivas, Karabük, Konya, Niğde, Çorum, Isparta, Zonguldak, Yozgat, Aksaray, Erzurum, Van. İş Teftiş Adana Grup Başkanlığı Adana, İçel, Hatay, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Batman, Mardin, Şırnak. İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığı İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir. İş Teftiş İzmir Grup Başkanlığı İzmir, Aydın, Denizli, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş. 2

9 2. BÖLÜM PROJE KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR: 2.1 Hazırlık Çalışması: Proje koordinatörlerince tarihleri arasında yapılan hazırlık çalışmaları kapsamında; SPG ve akaryakıt ana dağıtım firmalarının yetkilileriyle görüşülerek dolum tesislerinin ünvan ve açık adresleri, iş sağlığı ve güvenliği politikaları, teknolojileri, tesislerin iş sağlığı ve güvenliği, çevre ile diğer sorunları hakkında bilgi alınmıştır. Başkanlığımızda düzenlenen toplantıya katılan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) temsilcileri ile proje hakkında görüşmeler yapılmıştır. Uygulamayı yürütecek Grup Başkanlıkları; denetim heyetleri, çalışma planı, denetim metodu, denetim yapılacak işyerleri belirlenmiştir. SPG ve akaryakıt dolum tesislerinde; özel olarak incelenecek konular, öncelikli sağlık ve güvenlik riskleri ile alınacak önlemler konusunda değerlendirmeler yapılmış ve aşağıda belirtilen hususları kapsayan bir denetim kılavuzu hazırlanmıştır. Kurma İzni ve İşletme Belgesi ile diğer ruhsat ve belgeler, SPG ve akaryakıt tanklarının; yerleşim şekli, tesisatı, birbirlerine, komşu arazilere kara...ve demir yolları ile meskûn yerlere olan mesafeleri, SPG ve akaryakıt buharı birikebilecek boşluklar, Elektrik, aydınlatma, topraklama ve yıldırımlık tesisatı ile bunların projeleri, bakım ve...kontrol raporları, İş ekipmanlarının özellikleri, Elektrikle çalışan cihazların özellikleri, İşyerinde kullanılan cihazların kalibrasyon raporları, Her türlü basınçlı kapların ve kaldırma araçlarının bakım ve kontrol raporları, Tankların imalat yeterlilik belgeleri, Eğitimi belge ve dokümanları, Sağlık birimi, ilk yardım malzemesi, Sağlık raporları, gerekli laboratuar tetkik ve tahlilleri, Yangın savunma önlemleri, Yardımcı ve sosyal tesisler. Her işyeri için, raporlandırmada ve değerlendirmede kullanılmak üzere İşyeri Tanıtma ve Değerlendirme Formu hazırlanmıştır. 3

10 2.2 Denetim Çalışması: İş Teftiş Kurulu Başkanlığı nca yürütülen Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (SPG) ve Akaryakıt Dolum Tesislerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Proje Denetimi iki aşamalı olarak İş Teftiş Ankara, Adana, İstanbul ve İzmir Grup Başkanlıklarında görevli müfettişler tarafından gerçekleştirilmiştir. 1. aşama denetimler, ikişer müfettişten oluşan beş heyet, 2. aşama denetimler ise ikişer müfettişten oluşan altı heyet tarafından gerçekleştirilmiştir. 1. aşamada yapılan denetimlerde; mevzuata aykırılıklar tespit edilmiştir. 2. aşama denetimlerde ise; 1. aşama denetimlerde tespit edilen hususların giderilip giderilmediği hususları kontrol edilmiş giderilmeyen hususlar ve yeni oluşan mevzuata aykırılıklar tespit edilmiştir. Her iki aşamada işverenler, işveren vekilleri, teknik sorumlular ve çalışanlar ile sektörle ilişkisi olan firma ve üçüncü şahıslar; SPG nin ve akaryakıtın tehlikeleri ve alınması gerekli önlemler konusunda bilgilendirilmiştir. Denetimin yapıldığı yerlerde; mülki amirler ve yerel yönetim yetkilileri ile sektörün genel durumu ve sorunları hakkında görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca proje denetimlerinde mevzuata aykırı hususlar yanında işyerlerine ait aşağıda belirtilen konularda tespitler yapılmıştır. İşyeri açma ve çalışma ruhsatları İşyerinin konumu Yönetim şekli, yönetici eğitim durumu İşyeri yerleşim planı, bölümleri ve alanları İşçi sayıları ve öğrenim durumları Tank sayısı ve kapasiteleri İş ekipmanları İşyerinde bulunan kimyasallar Yapılan ek işler 2.3 Rapor Düzenleme Çalışması: Proje çerçevesinde heyetlerce yapılan 1. ve 2. aşama denetimler sonucu her işyeri için bir teftiş raporu düzenlenmiştir. Düzenlenen raporlardan elde edilen bilgiler ışığında Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (SPG) ve Akaryakıt Dolum Tesislerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Proje Denetimi Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. 4

11 3. BÖLÜM SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI VE AKARYAKIT HAKKINDA GENEL BİLGİLER Patlayıcı ortam Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımıdır. Tehlikeli Bölge Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek miktarda patlayıcı karışım oluşabilecek yerler tehlikeli bölge olarak kabul edilecektir. Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek miktarda patlayıcı karışım oluşması ihtimali bulunmayan yerler tehlikesiz olarak kabul edilecektir. Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler halinde sınıflandırılır. Bölge 0 Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler. Bölge 1 Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler. Bölge 2 Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler. 3.1 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (SPG) İle İgili Bilgiler Sıvılaştırılmış petrol gazları (SPG), petrolün damıtılması ve ayrışması sırasında elde edilen ve sonradan basınç altında sıvılaştırılan, genel formülü C 2 H 2n+2 olarak bilinen başlıca propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonların karışımıdır. Ticari kullanımda genel olarak sıvılaştırılmış petrol gazları yaklaşık % 70 propan (C 3 H 8 ) ve %30 bütan (C 4 H 10 ) dan oluşur. Sıvılaştırılmış petrol gazları renksiz, kokusuz ve havadan 1.5 kat daha yoğun bir gazdır. SPG normal şartlar altında gaz halindedir, ancak depolama tanklarına doldurulması esnasında basınç altında sıvılaştırılmış halde bulunmaktadır. Bu karışım sıvı olarak ticari kullanıma sevk edilir. SPG üzerinde uygulanan basınç kaldırıldığında normal olarak gaz haline dönüşür. Sıvı halden gaz haline geçiş sırasında hacmi yaklaşık olarak 25 0 C'de kat artar. 5

12 Ham petrolün distilasyonu ile elde edilen sıvılaştırılmış petrol gazları sudan arıtılır ve içerdiği kükürt miktarı standartlara uygun bir sınıra indirilir. Aslında kokusuz olan sıvılaştırılmış petrol gazları, gaz kaçağı durumlarında fark edilebilmesi için etilmerkeptan (C 2 H 5 SH) ile kokulandırılır. Sıvılaştırılmış petrol gazları oda sıcaklığı ve normal şartlar altında gaz halinde olup basınç uygulandığında sıvılaşır. Sıvılaştırılmış petrol gazları sıvılaştırıldığında hacmi önemli ölçüde azaldığından, taşıma, depolama vb. işlemler sıvı haldeyken yapılır. Sıvılaştırılmış petrol gazları basınç kaldırıldığında çevreden aldığı ısı ile gaz haline dönüşerek kullanılır. Sıvılaştırılmış petrol gazları enerji kaynağı olarak evlerde ve hizmet sektöründe ısıtma, soğutma aydınlatma v.b. alanlarda, sanayide ısıl işlemlerde, tavlama, kesme, kaynak, v.b. işlemlerde ve elektrik santrallerinde, ulaşım sektöründe içten yanmalı motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılmaktadır. Sanayide ve günlük yaşam içerisinde pek çok alanda kullanılan SPG kimyasal ve fiziksel özellikleri nedeniyle aşağıda belirtilen durumlara neden olabilmektedir. Sıvılaştırılmış petrol gazları yakıt olarak kullanıldığında, yanma için gerekli olan oksijen ortamdan sağlanır ve yanma sonucu karbonmonoksit (CO) ile karbondioksit (CO 2 ) açığa çıkar. Ortamdaki oksijen yetersizliği ile karbonmonoksit (CO) in zehirleyici, karbondioksit (CO 2 ) in boğucu etkilerine karşı ortam havalandırılmasına dikkat edilmelidir. Sıvılaştırılmış petrol gazlarıı sızıntı ve kaçak durumunda havadan ağır olduğu için zeminden itibaren yukarıya doğru birikir, bu durum bazı hallerde oksijen yetersizliğinden boğulmalara sebep olabilir. Sıvılaştırılmış petrol gazları havada; % 2-9 oranında patlayıcı ortam oluşturur. Yapısındaki karbon sayısı etandan fazla olan tüm hidrokarbonlar gibi SPG yi oluşturan propan ve bütan merkezi sinir sistemini etkileyen maddeler sınıfa girerler. Yağ çözücü özelliği bulunduğundan deri ile uzun süreli temaslarında; derinin yağını aldıklarından derinin kurumasına ve dermatitlere yol açabilirler. Sıvı haldeki SPG ile doğrudan temasta deride kriojenik etki sonucu (sıvı halden gaz hale geçerken çevreden aldığı ısı) yanıklara (soğuk yanıklarına) sebep olur. SPG dolum tesisi, dağıtım şirketinin imal ettirdiği üzerinde tescilli markasını ve rengini taşıyan ve sahibi bulunduğu TS 55 ve TS 5306 standartlarına uygun tüplere veya karşılıklı mutabakat ile diğer bir dağıtım şirketinin imal ettirdiği, üzerinde tescilli markasını ve rengini taşıyan ve sahibi bulunduğu TS 55 ve TS 5306 standartlarına uygun tüplere ve/veya dökme taşıma araçlarına SPG'nin doldurulduğu ve boşaltıldığı, TS 1445 ve TS 1449'da belirtilen kurallara göre kurulan ve çalışan, TS 55'e uygun SPG tüplerinin TS 5306'ya göre değerlendirildiği, bir dağıtım şirketine ait tesislere dolum tesisi denmektedir. SPG üretiminden kullanımına kadar geçen süreçler ile bu süreçler esnasında kullanılan güvenlik ekipmanları ve yardımcı tesisler hakkında aşağıda kısaca bilgi verilmiştir. 6 I. SPG nin Taşınması SPG üretildiği ya da ithal edildiği yerlerden depolama yerlerine taşınması sürecidir.

13 Bu süreçte aşağıdaki araçlar kullanılmaktadır: a. Boru hatları; SPG nin üretim yerlerinden depolama ya da kullanım yerlerine ulaştırılmasında kullanılmaktadır. Ülkemizde kullanımı çok yaygın değildir. b. Deniz tankerleri; SPG nin yurt dışından getirilmesinde ve yurt içinde üretim ve depolama yerlerinden deniz yolu ile ulaşımın mümkün olduğu depolama yerlerine ulaştırılmasında kullanılmaktadır. c. Karayolu tankerleri; SPG nin üretim ya da depolama yerlerinden dolum veya kullanım yerlerine ulaştırılmasında kullanılan en yaygın araçtır. SPG nin taşınması konusunda uyulacak güvenlik kuralları İSG mevzuatında ve ilgili standartlarda (TS 1445) yer almaktadır. II. SPG nin Depolanması Bu süreçte SPG özel olarak kurulmuş depolama tesislerinde özel güvenlik tedbirleri altında depolanmaktadır. SPG nin depolanmasında küresel ya da silindirik formlarda standartlara uygun olarak imal edilmiş tanklar kullanılmaktadır. Depolama tankları gerekli durumlarda oldukça yüksek depolama kapasitelerinde olabilmekte, yer altı, yer üstü veya örtülü olarak yerleştirilmektedir. Depolama tankı, SPG nin depolanabileceği, su kapasitesi litreden büyük olan, çelikten yapılmış atmosfere kapalı kaptır. Tankların imalatı ve yerleşiminde uyulacak güvenlik kuralları İSG mevzuatında ve ilgili standartlarda yer almaktadır. SPG depolama sürecinde genellikle; aşağıdaki tesis ya da bölümler yer almaktadır: a. SPG depolama tankları ve üzerinde kullanılan güvenlik ekipmanları, b. Pompalama ünitesi, bağlantılı boru hatları ve donanımları, 7

14 c. Çeşitli güvenlik sistemleri, (tank soğutma sistemi, yangın müdahale sistemi, gaz kaçaklarını algılama ve alarm sistemi vb.) III. Yardımcı Faaliyetler SPG tüp dolum tesislerinde; kontrol edilecek tüplerin valflerinin sökülüp takıldığı, temizlik, kontrol, test ve bakımlarının yapıldığı, arızalı tüplerin arızalarının giderilmesi işlemlerinin yapıldığı bölümdür. IV. İdari ve Yardımcı Tesisler Tesisin idari ve sosyal faaliyetlerinin yürütüldüğü, iş ekipmanlarının bakım ve onarımlarının yapıldığı, elektrik ve basınçlı, su, hava ihtiyaçlarının sağlandığı, çalışanların yemek, soyunma giyinme, sağlık, temizlik, tuvalet vb. ihtiyaçlarının giderildiği bölümlerdir. V. Diğer Tesisler İşyerinde yukarıda sayılan iş ve işlemler dışında kullanılan tesislerdir Akaryakıt İle İgili Bilgiler Akaryakıt, ham petrolün rafine edilmesi ve kimyasal dönüşümleri ile elde edilen normal, süper ve kurşunsuz benzin, motorin vb. ürünlerin genel adıdır. Benzin, parafinler, aromatik ve olefinik hidrokarbonlardan oluşan, karbon sayıları C 4 -C 12 aralığında olan bir hidrokarbon karışımıdır. Benzin hacimsel olarak %5 konsantrasyona kadar benzol ve n- hegzan ihtiva edebilir. Akaryakıt olarak kullanılan benzinde, vuruntu önleyici alkiller, antioksidanlar, boyalar, karbüratörde buzlanmayı önleyici bileşikler, üreticiye ait performans yükseltici gibi katkılar bulunabilir. Normal benzin, buji ateşlemeli, içten yanmalı motorlar için üretilen akaryakıttır. Kükürt oranı yüksek, uçuculuğu fazla ve oktan sayısı düşüktür. (En az 91 oktan) (Bu tür benzin akaryakıt olarak kullanımdan kaldırılmıştır.) Süper benzin, kurşunlu benzinle çalışan, buji ateşlemeli içten yanmalı motorlar için üretilen akaryakıttır. Kükürt oranı düşüktür, yüksek performanslı motorlarda kullanılır normal benzine oranla daha az uçucudur ve oktan sayısı yüksektir.(en az 95 oktan) Kurşunsuz benzin, Sıkıştırma oranı yüksek motorlarda kullanılmak için üretilen akaryakıttır. Oktanı en az 95'tir. İçerisindeki kurşun oranı ise en fazla 0.013gr.Pb./lt.'dir. 8

15 4. BÖLÜM İSTATİSTİKİ DEĞERLENDİRMELER: Tablo 1: Denetlenen İşyerleri Denetimi Yapılan İşyeri (1. Aşama) 193 Denetimi Yapılan İşyeri (2. Aşama) 160 Tablo 2A: Kurma İzni (1. Aşama) Kurma izni olan işyeri 37 Kurma izni olmayan işyeri 156 Tablo 2B: Kurma İzni (2. Aşama) Kurma izni olan işyeri 30 Kurma izni olmayan işyeri 130 ŞEKİL 2A: Kurma İzni Dağılımı (1. Aşama) 19% 81% Kurma İzni Olan İşyeri Kurma İzni Olmayan İşyeri 9

16 ŞEKİL 2B: Kurma İzni Dağılımı (2. Aşama) 19% 81% Kurma İzni Olan İşyeri Kurma İzni Olmayan İşyeri Tablo 3A: İşletme Belgesi (1. Aşama) İşletme belgesi olan işyeri sayısı 119 İşletme belgesi olmayan işyeri sayısı 50 İşletme belgesi geçersiz sayılan işyeri sayısı 17 İşletme belgesi verilen işyeri sayısı 7 Tablo 3B: İşletme Belgesi (2. Aşama) İşletme belgesi olan işyeri sayısı 111 İşletme belgesi olmayan işyeri sayısı 49 İşletme belgesi geçersiz sayılan işyeri sayısı 0 İşletme belgesi verilen işyeri sayısı 0 10

17 ŞEKİL 3A: İşletme Belgesi Dağılımı (1. Aşama) 9% 4% 26% 61% İşletme Belgesi Olan İşyerleri İşletme Belgesi Olmayan İşyerleri İşletme Belgesi Geçersiz Sayılan İşyerleri İşletme Belgesi Yenilenen İşyerleri ŞEKİL 3B: İşletme Belgesi Dağılımı (2. Aşama) 31% 69% İşletme Belgesi Olan İşyerleri İşletme Belgesi Olmayan İşyerleri 11

18 Tablo 4A: İşçi Sayısı (1. Aşama) Erkek 5919 Kadın 283 Çocuk 0 Çırak 0 Toplam 6202 Tablo 4B: İşçi Sayısı (2. Aşama) Erkek 4742 Kadın 250 Çocuk 0 Çırak 0 Toplam 4992 ŞEKİL 4: Kadın Erkek İşçi Dağılımı 5% Erkek Kadın 95% 12

19 Tablo 5A: Denetimi Yapılan SPG ve Akaryakıt Dolum Tesislerinin Grup Başkanlıklarına Göre Dağılımı (1. Aşama) Grup Başkanlığı Toplam Akaryakıt SPG ANKARA ADANA İSTANBUL İZMİR TOPLAM Tablo 5B: Denetimi Yapılan SPG ve Akaryakıt Dolum Tesislerinin Grup Başkanlıklarına Göre Dağılımı (2. Aşama) Grup Başkanlığı Toplam Akaryakıt SPG ANKARA ADANA İSTANBUL İZMİR TOPLAM ŞEKİL 5A: Grup Başkanlıklarınca Denetim Yapılan İşyerlerinin Dağılımı (1. Aşama) 15% 12% 50% 23% Ankara Adana İstanbul İzmir 13

20 ŞEKİL 5B: Grup Başkanlıklarınca Denetimi Yapılan İşyerlerinin Dağılımı (2. Aşama) 12% 14% 48% 26% Ankara Adana İstanbul İzmir Tablo 6A: SPG ve Akaryakıt Dolum Tesislerinin Sayısı (1. Aşama) SPG Dolum Tesisleri 145 Akaryakıt Dolum Tesisleri 48 Toplam 193 Tablo 6B: SPG ve Akaryakıt Dolum Tesislerinin Sayısı (2. Aşama) SPG Dolum Tesisleri 121 Akaryakıt Dolum Tesisleri 39 Toplam

21 ŞEKİL 6A: Denetimi Yapılan SPG ve Akaryakıt Dolum Tesislerinin Dağılımı (1. Aşama) 25% 75% SPG Dolum Tesisleri Akaryakıt Dolum Tesisleri ŞEKİL 6B: Denetimi Yapılan SPG ve Akaryakıt Dolum Tesislerinin Dağılımı (2. Aşama) 24% 76% SPG Dolum Tesisleri Akaryakıt Dolum Tesisleri 15

22 Tablo 7A: Tesbit Edilen Noksanlıkların Dağılımı(1.Aşama) Noksan Bulunmayan İşyeri Sayısı Arasında Noksanı Bulunan İşy. Sayısı Arasında Noksanı Bulunan İşy. Sayısı Arasında Noksanı Bulunan İşy. Sayısı Arasında Noksanı Bulunan İşy. Sayısı 20 40'dan Fazla Noksanı Bulunan İşy. Sayısı 8 Tablo 7B: Tesbit Edilen Noksanlıkların Dağılımı(2.Aşama) Noksan Bulunmayan İşyeri Sayısı Arasında Noksanı Bulunan İşy. Sayısı Arasında Noksanı Bulunan İşy. Sayısı Arasında Noksanı Bulunan İşy. Sayısı Arasında Noksanı Bulunan İşy. Sayısı 1 40'dan Fazla Noksanı Bulunan İşy. Sayısı 0 ŞEKİL 7A: Noksanlıkların Yüzde Dağılımı (1. Aşama) 10% 4% 5% 36% 24% 21% Noksanı Bulunmayan İşyerleri 1-10 Arasında Noksanı Olan İşyerleri Arasında Noksanı Olan İşyerleri Arasında Noksanı Olan İşyerleri Arasında Noksanı Olan İşyerleri 40'dan Fazla Noksanı Olan İşyeri Sayısı 16

23 ŞEKİL 7B: Noksanlıkların Yüzde Dağılımı (2. Aşama) 19% 4% 1% 22% 54% Noksanı Bulunmayan İşyerleri 1-10 Arasında Noksanı Olan İşyerleri Arasında Noksanı Olan İşyerleri Arasında Noksanı Olan İşyerleri Arasında Noksanı Olan İşyerleri 40'dan Fazla Noksanı Olan İşyeri Sayısı Tablo 8: Özelliklerine Göre Noksanlıkların Dağılımı İşyeri Binası (Üretim, İdari ve Sos. Tesisler) 28 Makine ve Tezgahlar 12 Elektrik 8 Yangın Güvenlik Sistemleri 11 Kişisel Koruyucular 5 Sağlık 9 Belgeler 27 Diğer 4 17

24 ŞEKİL 8: Noksanlıkların Özelliklerine Göre Yüzde Dağılımı 25% 4% 26% 9% 5% 11% 8% 12% İşyeri Binası (Üretim, İdari ve Sos. Tesisler) Makine ve Tezgahlar Elektrik Yangın Güvenlik Sistemleri Kişisel Koruyucular Sağlık Belgeler Diğer TABLO 9: 1. ve 2. Aşama Denetimlerde Tespit Edilen Noksanlar NO İŞYERİNDE TESBİT EDİLEN NOKSANLAR İŞYERİ SAYISI AŞAMA AŞAMA 1 İşyerinin acil durum planı yoktur / güncellenmemiştir İşyeri çalışma talimatı yoktur / görülememiştir İşçilerin yangın ve iş güvenliği eğitimleri yoktur / görülememiştir İşyerinin elektrik ve aydınlatma tesisatının uygun olduğuna dair belge yoktur / görülememiştir Emniyet valflerinin basınç test belgeleri yoktur / görülememiştir Forklifti kullanan işçinin operatör belgesi yoktur / Forkliftin periyodik kontrolü yapılmamıştır Gaz dedektörlerinin kalibrasyon belgeleri yoktur / görülememiştir Hava tankının basınç testi yapılarak rapor düzenlenmemiştir. /görülememiştir İşyerinde iç yönetmelik yoktur / görülememiştir

25 NO İŞYERİNDE TESBİT EDİLEN NOKSANLAR İŞYERİ SAYISI AŞAMA AŞAMA 10 İçme suyu analiz raporu alınmamıştır. / görülememiştir 18 2 İşyeri sağlık birimi yıllık değerlendirme raporu hazırlanmamıştır. / 11 görülememiştir. İşyerinde patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin sınıflandırılması 12 yapılmamıştır. Yer altı SPG boru hattının katodik koruması yoktur / kontrol belgesi 13 görülememiştir Kazanların kontrolu yapılarak rapor düzenlenmemiştir./ görülememiştir Kazan operatörlerinin ehliyeti yoktur / görülememiştir Kompresör kontrol edilerek belge düzenlenmemiştir. / görülememiştir İşyerinde gerekli güvenlik ve sağlık işaretleri yoktur / yetersizdir SPG tankları ve boru tesisatının testleri yapılmamıştır / test raporları görülememiştir Kimyasalların malzeme güvenlik bilgi formları yoktur Paratoner uygulama projesi yoktur./ kontrol belgesi yoktur./ görülememiştir İşyeri için risk analizi ve değerlendirmesi yapılmamıştır Tank temizleme talimatı yoktur. 1 0 Tankların ve boru donanımının statik elektrik topraklama kontrol 23 belgeleri yoktur / görülememiştir. Topraklama tesisatının (güvenlik ve statik) uygun olduğuna dair belge 24 yoktur / görülememiştir İşyerinin vaziyet planı yoktur / uygun değildir Tehlikeli bölge içinde kullanılan elektrikli cihazların ex-proof (alevgeçirmez) olduğuna dair belge yoktur / görülememiştir Patlamadan Korunma Dökümanı yoktur İşyerinde sorumlu müdür bulunmamaktadır Tüpten tüpe gaz aktarımı yapılmaktadır Boya tabancasında statik elektrik topraklama bağlantısı yoktur Tank ve çevre aydınlatması yoktur / yetersizdir

26 NO 32 İŞYERİNDE TESBİT EDİLEN NOKSANLAR Tank sahasında, propan tankının yakınında exproof olmayan elektrik panosu bulunmaktadır. İŞYERİ SAYISI AŞAMA AŞAMA İşyerlerinde elektrik ve aydınlatma cihazları etanj değildir İşyerlerindeki kumanda butonları etiketlendirilmemiştir Elektrik panosunun önünde yalıtkan malzeme yoktur Yüksek gerilim odasına girişi engelleyecek fiziki tedbir alınmamıştır İşyeri tehlike bölgesinde yüksek gerilim hattı geçmektedir İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulmamıştır İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı istihdam edilmemektedir Acil çıkış kapısı yoktur / uygun değildir Boru tesisatında akışkanların hareket yönleri gösterilmemiştir İşyerinde SPG buharının birikebileceği boşluklar vardır Boyahanenin yeri uygun değildir / açıkta boya işi yapılmaktadır Kimyasalların depolanmaları uygun değildir./ Malzeme güvenlik bilgi formları yoktur İşyerinde duş yoktur / uygun değildir / faal değildir İşyerinin ilgili kısımlarında gaz alarm dedektörü yoktur / yeterli sayıda 46 değildir. Dolum ünitesindeki zincir konveyör üzerindeki geçiş platformları yoktur 47 / uygun değildir. İşyeri giriş-çıkış ve acil çıkış kapısı acil stop durumunda otomatik 48 açılmamaktadır. SPG tankının altındaki hidrolik vanalar acil stop durumunda otomatik 49 olarak çalışmamaktadır / yeri uygun değildir Kazan dairesinde havalandırma yetersizdir Dolum rampasında ısıtma yapılmamaktadır Tanklarla ilgili imalat yeterlilik belgesi yoktur / görülememiştir Dolum ünitesindeki kapılar içeri açılmaktadır

27 NO İŞYERİNDE TESBİT EDİLEN NOKSANLAR İŞYERİ SAYISI AŞAMA AŞAMA 54 Saha zemini uygun değildir İşyeri tank sahasında kuru otla mücadele edilmemektedir İşyerinde bulunan depolama tanklarının komşu araziye olan mesafeleri uygun değildir Küre SPG tanklarında, alçak ve yüksek seviye alarm tesisatı yoktur İşyerinin soyunma mahali yoktur / uygun değildir Depolama tanklarının (yer üstü tanki) dıştan soğutma tertibati (springduş) yoktur. 59 Tesis girişinde, dolum rampasına çıkışta statik elektrik giderici tertibat 60 yoktur. Tanklarının üzerine yerleştirilen kontrol tesisatlarına kolayca ulaşmaya 61 yarayan platform yoktur / uygun değildir Tanker dolum ünitesi tanklara sıfır mesafededir Tankın etrafında taşma havuzu yoktur İşyeri güvenlik çiti uygun değildir, giriş kapısı otomatik yangın alarm sistemine bağlı değildir İşyerinde zemin etüdü yapılmamıştır / Deprem Sensör cihazı yoktur Paratoner Yoktur Boşluk, platform, havuz gibi tehlike arzeden yerlerde korkuluk yoktur Tüp boyama işinde çalışan işçilere maske verilmemiştir / uygun değildir İşçilerin iş ayakkabısı yoktur / uygun değildir İşçilerin iş elbiseleri yoktur / uygun değildir İşçilere kişisel koruyucular verilmemiştir Gürültülü bölümlerde çalışan işçilerin kulak koruyucuları yoktur / uygun değildir Acil durdurma sistemi yoktur Tanker doldurma ve boşaltmada kullanılan hortumlarda ayrılabilir kaplin 74 yoktur. Tanker dolum ve boşaltım anında kullanılan vana ve borular uygun 75 değildir

28 NO İŞYERİNDE TESBİT EDİLEN NOKSANLAR İŞYERİ SAYISI AŞAMA AŞAMA 76 İşyerinde bulunan motor kaplinleri açıktır Kayış-kasnak tertibatları açıktadır Kompresörün yeri uygun değildir / hava tankı sütre içine alınmamıştır Manometrenin kapatma valfi tek hareketli değildir / yoktur Açık kalıpla çalışılan preslerde çift el kumanda sistemi yoktur./ Preslerde pedal koruyucusu yoktur Buhar kazanında su seviye göstergesi yoktur / iki adet değildir. 5 3 SPG Depolama tankı üzerinde tank ile ilgili bilgileri ihtiva eden etiket, 82 plaka vb. yoktur. SPG tankları ve boru donanımları çarpma vb. fiziki etkilere karşı 83 korunmamıştır Vinçlerde otomatik durdurma tertibatı yoktur / çalışmamaktadır Boya ünitesinde çalışan işçilerin göğüs radyografileri alınmamıştır / görülememiştir İlkyardım malzemesi yoktur./ yetersizdir İlk yardım odası yoktur / uygun değildir İlkyardım elemanı yoktur Gürültülü bölümlerde çalışan işçilerin işitme testleri yapılmamıştır İşyeri hekimi yoktur İşçilerin laboratuvar muayeneleri yapılmamıştır / görülememiştir Portör muayeneleri yoktur / görülememiştir İşçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalışabileceklerine dair sağlık raporları yoktur / usulüne uygun değildir / periyodik sağlık muayeneleri yapılmamıştır İşyerine girişte tankerler ve diğer araçlar için alev tutucular yoktur İşyerinde tinerle parça yıkaması yapılmaktadır Yangın alarm ve tahliye denemeleri yapılmamıştır / kayda alınmamıştır Yangın motopompunun günlük işletme tecrübesi kayıtları yoktur / görülememiştir

İş Teftiş Tarafından LPG İstasyonları Denetimlerinde Tespit Edilen Noksanlar;

İş Teftiş Tarafından LPG İstasyonları Denetimlerinde Tespit Edilen Noksanlar; İş Teftiş Tarafından LPG İstasyonları Denetimlerinde Tespit Edilen Noksanlar; Tablo 6: Denetimlerde Tespit Edilen Noksan Hususlar SıraNo Noksan Hususlar Tespit Sayısı 1 Akaryakıt tankı çevresinde boşluklar

Detaylı

İZLEME VE ÖLÇME PLANI

İZLEME VE ÖLÇME PLANI İZLEME VE ÖLÇME PLANI KONTROL / ÖLÇÜM / RAPOR / İZLEME İSG Faaliyet Planı YASAL YÜKÜMLÜLÜK MADDELERİ SORUMLU PERİYODU Madde: 15 Gerçekleşen Kontrol Tarihi Gelecek Kontrol Tarihi AÇIKLAMA Gerekli görüldüğünde

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

Periyodik Teknik Kontrol

Periyodik Teknik Kontrol Periyodik Teknik Kontrol www.uzmanis.com.tr iş güvenliği, - 1 - uzmanlık ister... PERİYODİK TEKNİK KONTROL HİZMETLERİ Uzman İş Güvenliği; işletmelerde kullanılan tüm makine ve ekipmanların muayenesi konusunda

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Yönetmelikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) -

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) - GENEL BİLGİLER TABLO İşyeri Unvanı : İşyerinin Adresi : İşveren : İşveren Vekili (Adı, Soyadı, Unvanı) : Faaliyetin Yapıldığı Yerin Adresi* : Tehlike Sınıfı : SGK Sicil No. : Ticaret Sicil No : Vergi No.

Detaylı

VIII. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI

VIII. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI VIII a) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu, b) Patlamadan korunma dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı

Detaylı

İSTANBUL KİMLİK OSGB,

İSTANBUL KİMLİK OSGB, İSTANBUL KİMLİK OSGB, Bursa da 2012 yılında kurulmuş olan Yeşil Nokta OSGB nin kurucu ortakları tarafından oluşturulmuş bir firma olup, 2017 yılının başlarında kurulmuş, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Hazırlayan Necdet DEMİR Tersane Kazaları ceza hukuk bilirkişisi Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necdet DEMİR Kimdir? 1990 Yılı Yıldız Üniversitesi Endüstri

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Her hakkı saklıdır. İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 6//00 tarih ve 58 sayılı Resmi

Detaylı

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ Bu yöntem, depolama tankında yada boru hatlarında oluşan bir sızıntının akustik yöntem ile tespitine yönelik muayene tipidir. Muayenedeki amaç basınç (vakum) altındaki

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete'de Yayınlanma Tarihi : 26.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25328 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22.5.2003 No: 4857 BİRİNCİ

Detaylı

AKARYAKIT VE SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (SPG) SATIŞ VE SERVİS İSTASYONLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

AKARYAKIT VE SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (SPG) SATIŞ VE SERVİS İSTASYONLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI AKARYAKIT VE SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (SPG) SATIŞ VE SERVİS İSTASYONLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller Periyodik Test ve Kontroller İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız.

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız. DİKKAT!!!! İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMAYA BAŞLAMADINIZ MI???? İşyeriniz Çok Tehlikeli ve Tehlikeli işler kapsamında ise ya da, İşyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ancak çalışan sayınız 50 nin üstünde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik* (*26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI na Sayın İlgili; Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Hekimliği Uygulama Faaliyeti ile Çok Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Laboratuarının Faaliyeti gösteren işyerleri için; 20.06.2012

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2014 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PARS DANIŞMANLIK 20.02.2014 5763 Sayılı Kanun ( İş Kanunu ve bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) Kabul Tarihi:15.05.2008 İçerik 4857 sayılı İş kanunu dahil

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI İşyerlerinde; yanıcı kimyasal maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla

Detaylı

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde

Detaylı

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde uygulanır. (2) Ancak; a) Hastalara tıbbi

Detaylı

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 1 / 14 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ PATLAYICI ORTAMLAR MURAT YAPICI. Elektrik Mühendisi EMO İzmir Şube murat.yapici@emo.org.

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ PATLAYICI ORTAMLAR MURAT YAPICI. Elektrik Mühendisi EMO İzmir Şube murat.yapici@emo.org. TMMOB PATLAYICI ORTAMLAR YÖNETMELİKLER ÜLKEMİZDEKİ UYGULAMALAR MURAT YAPICI Elektrik Mühendisi EMO İzmir Şube murat.yapici@emo.org.tr Rafineriler, Petrokimya, Boya Kozmetik Kozmetik fabrikasında yangın,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ: MEGA çözümler için TEK ortağınız. Tehlike sınıfınızı biliyor musunuz?

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ: MEGA çözümler için TEK ortağınız. Tehlike sınıfınızı biliyor musunuz? ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) olarak siz değerli danışanlarımızın İş güvenliği Uzmanı,

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TEFTİŞ FAALİYETLERİ. Haydar Mesut ARSLAN İş Başmüfettişi İnşaat Mühendisi

İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TEFTİŞ FAALİYETLERİ. Haydar Mesut ARSLAN İş Başmüfettişi İnşaat Mühendisi İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TEFTİŞ FAALİYETLERİ Haydar Mesut ARSLAN İş Başmüfettişi İnşaat Mühendisi Yapı Sektörü Sigortalı Çalışan Sayısı 1,980,630 1,849,942 1,875,989 2013 2014

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi Amaç Akaryakıt Taşıma Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Emniyetli Sürüş Teknikleri Uyku ve

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Risk Değerlendirme Yükümlülüğü İLKER KIYAK MAKİNA MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) www.ilkmak.com Risk Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Uygun Değilse Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İçerik Patlayıcı Ortamlar ATEX Nedir? İlgili Mevzuat Temel Kavramlar Patlamadan Korunma Dokümanı 2 3 ATEX Nedir? ATEX Atmosphères

Detaylı

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6 XXIII İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek

Detaylı

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde bulunan, kullanılan veya

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Deniz BOZ ERAVCI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı 1 İçerik - İş Sağlığı ve Güvenliği - İlgili

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri 9 / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 1475 sayılı iş yasası ve bu yasanın 74. Maddesine göre çıkarılan tüzükler incelendiğinde mevzuatın, Teknik bilgi vermeye çalışan ve buna bağlı olarak

Detaylı

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti kurumsal 2001 yılından beri kurumsal firmalara Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri başta olmak üzere Eğitim, Yönetim ve Danışmanlık hizmetleri sunduk. MEB onaylı mesleki eğitimler verdik.

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 30 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28633 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

30 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28633 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN

30 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28633 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN 30 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28633 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 1 Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.

Detaylı

MUAYENE ÖNCESİ ÖN HAZIRLIK FORMU

MUAYENE ÖNCESİ ÖN HAZIRLIK FORMU TÜM İŞ EKİPMANLARI VE TESİSATLAR İÇİN YAPILMASI GEREKEN ORTAK HAZIRLIKLAR 1. Kontrolü yapılacak cihazın bakım onarım defteri 2. Firma yardımcı personel ve gerekli ekipmanların hazır bulundurulması sağlanmalıdır.

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ

PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ 1 GİRİŞ Kimya, petrokimya, doğal gaz, petrol, kimyasal madde depolama tesisleri ve benzeri sektörler gibi yanıcı maddelerin kullanıldığı, depolandığı ve taşındığı işyerlerinde

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

PERİYODİK KONTROL NEDİR?

PERİYODİK KONTROL NEDİR? PERİYODİK NEDİR? 25 Nisan 2013 perşembe tarihinde yayınlanan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) "A Tipi" Muayene Kuruluşu Akreditasyon No Adresi Mavievler Mah. Sancak Sok. No11 Küçükyalı Maltepe 34854 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel Faks E-Posta Website 0 216 518 02

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Gizem Naz DÖLEK İSG Uzman Yardımcısı / Çevre Yüksek Mühendisi EYLÜL 2014, ANKARA İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 tarih ve 28681

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SUNU PLANI 1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI -1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/172 Ref: 4/172

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/172 Ref: 4/172 SĐRKÜLER Đstanbul, 24.12.2009 Sayı: 2009/172 Ref: 4/172 Konu: ĐŞLETME BELGESĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK YAYINLANMIŞTIR Yönetmeliğe göre, sanayi, ticaret, tarım ve orman işi yapan, 50 ve üzeri işçi çalıştıran

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince yapılır. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

Detaylı

Şerif GÖZLEMEN. Kimya Mühendisi. Emekli Baş İş Müfettişi. Şirket Müdürü

Şerif GÖZLEMEN. Kimya Mühendisi. Emekli Baş İş Müfettişi. Şirket Müdürü PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI Şerif GÖZLEMEN Kimya Mühendisi Emekli Baş İş Müfettişi Şirket Müdürü Mithatpaşa Cad. No:24/9 Kızılay ANKARA Tel : 0 312 4320373 Faks : 0 312 4317710 E-Posta

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

DIŞ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ 5393 Belediye Kanunu 03.07.25 Arşiv Sorumlusu www.basbakanlik.gov.tr 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu 10.07.24 Arşiv Sorumlusu 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20.06.2012 Arşiv Sorumlusu TS 12174 Şehir

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BİLİŞİM İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olup, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gereken tüm hizmetleri

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları Ertan GÜL İş Başmüfettişi Hasan SEVİNİŞ İş Müfettişi Yrd. Sunum Planı %40 %5 %5 %50 6331 sayılı İSG Kanunu nda öne çıkan yükümlülükler ve cezai

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler Amaç; İSG alanında mevcut uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ:

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: 12 39 Slayt 1/6 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: Kazaların önlenmesinde, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarımız, görevlerimiz ve yetkilerimiz hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme 2016 Güz

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Çalışanların Eğitimi, Bilgilendirilmesi ve Katılımların Sağlanması Yükümlülüğü Çalışanların bilgilendirilmesi (m. 16) (1) İşyerinde iş sağlığı ve

Detaylı

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk değerlendirmesiyle birlikte aşağıdaki sorularla birlikte basitçe değerlendirilebilir.

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk,

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

PARLAYICI VE PATLAYICI MADDELERLE YAPILAN HUKUKİ SORUMLULUK. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

PARLAYICI VE PATLAYICI MADDELERLE YAPILAN HUKUKİ SORUMLULUK. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti PARLAYICI VE PATLAYICI MADDELERLE YAPILAN ÇALIŞMALARDA HUKUKİ SORUMLULUK Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti TANIMLAR Patlayıcı Ortam : Yanıcı maddelerin gaz, buhar,

Detaylı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı İÇERİK İmalat Tesisi, Birimleri ve Genel Özellikleri Dokümantasyon, Personel Eğitimi ve Sağlık Kontrolü İmalat

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

. RĠSK DEĞERLENDĠRME ÖN FORMU

. RĠSK DEĞERLENDĠRME ÖN FORMU Analiz Ekibi: Sıra No Tehlikeli Durum/DavranıĢ Olası Sonuç/RĠSK Mevcut Önlemler Olasılık RĠSK BĠLEġENLERĠ ġiddet Derecesi Risk Derecesi Önlem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sıra No 1 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu

Detaylı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları. Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları. Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd. Sunum Planı 6331 sayılı İSG Kanunu nda öne çıkan yükümlülükler ve cezai müeyyideler nedir? İSG teftişlerine

Detaylı

PKD DEĞERLENDİRME FORMU

PKD DEĞERLENDİRME FORMU Tarih: PKD DEĞERLENDİRME FORMU Değerlendiren Kişi: 1 Kuruluşun Unvanı 2 Kuruluşun Adresi 3 İşveren/Vekili 4 Kuruluşun SGK Sicil No. 5 Kuruluşun Vergi No. 6 Kuruluşun Telefon ve faks Tel: Faks: 7 E-mail

Detaylı

HİZMET SÖZLEŞME TEKLİFİ

HİZMET SÖZLEŞME TEKLİFİ HİZMET SÖZLEŞME TEKLİFİ 1.TARAFLAR ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASIN na bağlı muyenehanelerde 6331 sayılı yasa ve 4857 sayılı İş Kanunu ile buna istinaden çıkarılan tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda İş Sağlığı

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Sağlık ve Güvenlik İşleri

Sağlık ve Güvenlik İşleri Sağlık ve Güvenlik İşleri Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği R. Gazete no:25325 Tarih. 23.12.2003 Bu Yönetmelik 24/6/1992 tarihli ve 92/58/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi esas alınarak

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 1)Duyma eşiği kaç desibeldir?.0.87.80. 30.50 23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 2)işveren kulaklık almakla almamak arasında kalmıştır işyerinde gürültü seviyesi kaç db(a) ise

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği [Resmi Gazete: 09.12.2003 Salı, Sayı: 25311 (Asıl)] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı