İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYENİN DÖRT BİR YANINA HER AN ULAŞAN DİNAMİK BİR YAPIYA SAHİPTİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYENİN DÖRT BİR YANINA HER AN ULAŞAN DİNAMİK BİR YAPIYA SAHİPTİR"

Transkript

1

2 İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYENİN DÖRT BİR YANINA HER AN ULAŞAN DİNAMİK BİR YAPIYA SAHİPTİR

3 BAKANLIK TEŞKİLATINDAKİ YERİ

4 YÖNETSEL YAPI KURUL BAŞKANI Kurul Başkan Yardımcısı (İdari ve Mali İşler) Kurul Başkan Yardımcısı (İş Sağlığı ve Güvenliği) Kurul Başkan Yardımcısı (İşin Yürütümü) Kurul Başkan Yardımcısı (İdari Denetim) Grup Başkanlıkları Ankara İstanbul İzmir Bursa Adana Antalya Malatya Samsun Erzurum Zonguldak

5 YÖNETİM YAPISI GRUP BAŞKANLIKLARININ GÖREV ALANLARI

6 Yasal Durumu 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun un 15 inci maddesinde İş Teftiş Kurulu Başkanlığının Bakan adına yapacağı görevler belirtilmiştir.

7 Yasal Durumu 4857 sayılı İş Kanunu nun 91 inci maddesi uyarınca iş müfettişleri, Devlet Adına çalışma hayatıyla ilgili mevzuatın uygulanmasını izlemek, denetlemek ve teftiş etmekle yükümlüdür.

8 Yasal Durumu 6331 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca; Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince yapılır.

9 Uluslararası Boyutu Uluslararası Çalışma Örgütünün 81 sayılı Sanayi ve Ticarette İş Teftişi hakkındaki sözleşmesinin TBMM tarafından onaylanmasıyla dayanağını Uluslararası bir sözleşmeden alan Tek Teftiş Kuruludur.

10 İŞ TEFTİŞ KURULUNUN YAPISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (TEKNİK) İŞİN YÜRÜTÜMÜ (SOSYAL) TIP DOKTORU MİMAR ELEKTRİK MADEN JEOLOJİ METALURJİ İNŞAAT ELEKTRONİK MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİ FİZİK BİLGİSAYAR TEKSTİL PETROL UÇAK GEMİ ÇEVRE HUKUK SİYASAL BİLGİLER SİYASAL BİLİMLER İKTİSAT İDARİ BİLİMLER İŞLETME İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

11 İŞ TEFTİŞ KURULUNUN YAPISI İş Sağlığı ve Güvenliği İşin Yürütümü TOPLAM Müfettiş(*) Müfettiş Yrd. Müfettiş(*) Müfettiş Yrd. Başkanlık Ankara İstanbul İzmir Adana Bursa Antalya Malatya Samsun Erzurum Zonguldak TOPLAM (*) Müfettiş tanımı içerisinde İş Başmüfettişleri, İş Müfettişleri ve Yetkili İş Müfettişi Yardımcıları yer almaktadır.

12 GÖREVLERİMİZ (3146 Sayılı Kanun) İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BAKAN ADINA: Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çerçevesinde programlı veya program dışı teftiş, inceleme, soruşturma yapmak, gerekli önlemleri almak veya aldırmak. Uluslararası sözleşmeler çerçevesinde işyerlerinde uygulamaları incelemek, izlemek. Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izlemek.

13 GÖREVLERİMİZ Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çalışması yapmak, mevzuatın aksayan yönleri, uygulanabilirliği, sektörel bazda ilgili kurum ve kuruluşlarca alınması gereken önlemleri belirleyen Genel Değerlendirme Raporu hazırlamak. Denetim sonuçlarına ilişkin istatistikleri tutmak, değerlendirmek ve yorumlamak. Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

14 GÖREVLERİMİZ Müfettişlerin iş teftişi ile ilgili faaliyet ve işlemleriyle ilgili teftiş, inceleme ve soruşturmaları yürütmek sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu uyarınca işyerlerinde inceleme yapmak, iş ve işlemlerini teftiş etmek. (665 sy. KHK) Kayıtdışı istihdamla mücadele etmek, sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek. Bakanlık makamı tarafından verilen benzeri işleri yapmak.

15 İŞ TEFTİŞİ: İŞ TEFTİŞİ NEDİR? Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasının devlet tarafından DENETLENMESİ, TEFTİŞİ ve İZLENMESİDİR. İş teftişinin temel ve öncelikli görev alanı, 81 sayılı ILO Sözleşmesinin 3 üncü maddesine göre ÇALIŞMA ORTAMI ve ÇALIŞMA KOŞULLARIDIR.

16 İŞ TEFTİŞİNİN MİSYONU İş Teftişinin temel özellikleri: İş teftişi, bağımsız ve dış etkilerden arındırılmış bir şekilde çalışması sağlanan müfettişlerce yerine getirilen bir kamu görevidir. İş teftiş teşkilatı işveren ve işçilerle yakın işbirliği içerisinde çalışmalıdır. İş teftiş teşkilatı gerektiğinde diğer kurum/kuruluşlarla işbirliği yapmalı, teknik uzmanlık gereken konularda bilgiye ulaşım sağlanmalıdır. İş teftişinde önleme kültürüne katkı hedeflenmelidir. İş teftişi çalışma hayatında bütün çalışanları kapsamalıdır.

17 İŞ TEFTİŞİNİN MİSYONU Temel prensiplerden uygulamaya geçiş: Teftiş planlaması, programlaması ve uygulaması, Önceliklerin belirlenmesi, Bilinç artırma faaliyetleri (Kampanyalar, eğitim) Kaynakların önleyici denetim, tepkisel denetim ve danışma/bilgilendirme faaliyetleri arasında nasıl paylaştırılacağı.

18 İŞ TEFTİŞİNİN MİSYONU İş teftişi; gerek iş sağlığı ve güvenliği, gerekse işin yürütümü konularında, sosyal taraflar arasında köprü vazifesi görerek, çalışma barışına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, çalışma hayatıyla ilgili İŞVERENLERİN, İŞÇİLERİN ve DİĞER İLGİLİLERİN bilinçlerinin artırılması ve çalışma hayatının getirdiği karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi için katalizör görevi görmektedir.

19 İŞ TEFTİŞ SİSTEMİNE GETİRİLEN YENİLİKLER/YAKLAŞIMLAR Başkanlığımız teftiş yaklaşımını, tepkisel denetimlerden ziyade, önleyici (proaktif) denetimlere ağırlık verecek şekilde değiştirmektedir.

20 İŞ TEFTİŞ SİSTEMİNE GETİRİLEN YENİLİKLER/YAKLAŞIMLAR Önlemenin, ödemekten daha insani ve daha ekonomik olduğu, çalışma barışının sağlanmasının toplumların gelişmelerine ve sosyal refahlarının artmasına olan etkisinden hareketle, işyeri çalışma ortamı ve şartlarından kaynaklanan; -Mesleki risklerin önlenmesine, -Sağlık ve güvenliğin korunmasına, -Risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılmasına, -İş İlişkilerinin iyileştirilmesine,

21 İŞ TEFTİŞ SİSTEMİNE GETİRİLEN YENİLİKLER/YAKLAŞIMLAR -İş sağlığı ve güvenliği ile iş ilişkileri konusunda işveren ve işçilerin bilgilendirilmesine, -İşyeri teftişlerinde Müfettişlerin öncelikle bir rehber gibi davranmaları ve yol göstermelerine, -Yaş, cinsiyet ve özel durumları sebebi ile özel olarak korunması gereken kişilerin korunması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine, -Güvenlik kültürü ve sosyal sorumluluk konusunda bilinç oluşturulmasına, katkı sağlayacak hedeflere yönelik olarak, Risk esaslı, İşkolu/Sektör Esaslı ve Alan Esaslı PROGRAMLI TEFTİŞLER yapılması, Başkanlığımızın yeni teftiş yaklaşımıdır.

22 İŞ TEFTİŞ SİSTEMİNE GETİRİLEN YENİLİKLER/YAKLAŞIMLAR PROGRAMLI TEFTİŞLER Klasik teftiş anlayışı dışında Risk, alan veya sektör esaslı yapılan İlgili tüm sosyal tarafları kapsayan Eğitim, iletişim ve bilgilendirmeye ağırlık veren çözüm odaklı teftişlerdir.

23 İŞ TEFTİŞ SİSTEMİNE GETİRİLEN YENİLİKLER/YAKLAŞIMLAR ÖNLEYİCİ DENETİM ANLAYIŞI Programlı teftişlerde noksanlık ve aykırılıklar tespit edilmesi halinde doğrudan idari para cezası uygulanması yerine; Bunların işverence giderileceğinin beyan edilmesi, Noksanlık ve aykırılıkların işverence uygun sürede giderilebileceğinin müfettişçe takdir edilmesi, Durumlarında teftişe ara verilerek, noksanlık ve aykırılıkların giderilmesi için işverene süre verilmesini öngörmektedir.

24 İŞ TEFTİŞ SİSTEMİNE GETİRİLEN YENİLİKLER/YAKLAŞIMLAR ÖNLEYİCİ DENETİM ANLAYIŞI Programlı teftişlerde müfettişlerin heyet halinde görevlendirilmeleri ve programlı teftişlerin iki aşamalı olarak gerçekleştirilmesi sonucunda teftiş sayısı azalmakla birlikte, programlı teftişler ile klasik teftişlere göre daha etkin ve daha verimli sonuç alınmaktadır.

25 İŞ TEFTİŞ SİSTEMİNE GETİRİLEN YENİLİKLER/YAKLAŞIMLAR SOSYAL TARAFLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ Programlı teftişler, teftişlerin yürütüleceği sektörlerdeki işverenlerin, sendikaların, meslek odalarının, yerel yönetimlerin ve ilgili diğer sivil toplum kuruluşlarının ve hatta basın yayın kuruluşlarının katılımı ile düzenlenen toplantılarla duyurularak başlamaktadır.

26 İŞ TEFTİŞ SİSTEMİNE GETİRİLEN YENİLİKLER/YAKLAŞIMLAR SOSYAL TARAFLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ Bu suretle o yıl içinde hangi sektörlerde teftiş yapılacağı ve teftişlerde hangi riskler üzerinde durulacağı konusunda ön bilgilendirme yapılarak, bir taraftan işverenlerin daha teftişlere başlanmadan kendi inisiyatifleri ile işyerlerindeki riskleri gidermeleri sağlanmaya çalışılmakta, diğer taraftan da işyerlerini mevzuata uygun hale getirmek için farklı kurum ve kuruluşlar arasında bir işbirliği ortamı yaratılmaktadır.

27 İŞ TEFTİŞ SİSTEMİNE GETİRİLEN YENİLİKLER/YAKLAŞIMLAR EĞİTİM FAALİYETLERİ Programlı teftiş sürecinde iş müfettişleri tarafından işçilere ve işverenlere yönelik olarak eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. Söz konusu eğitimler işyeri ortamında ya da işyeri dışında ayrı bir yerde toplu olarak uygulanmaktadır. Eğitim toplantılarında iş müfettişleri tarafından işyerlerinde tespit edilen riskler ve bu risklerin giderilmesi için yapılması gerekenler, ilgili mevzuat hükümleri konularında bilgiler verilmektedir.

28 İŞ TEFTİŞ SİSTEMİNE GETİRİLEN YENİLİKLER/YAKLAŞIMLAR KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ Teftiş programlarının uygulanmaya başlanmasından sonuçlanmasına kadar tüm aşamalarda sorunların tarafı olabilecek tüm kurum ve kuruluşlar ziyaret edilerek, onlarla sorunları ve çözüm önerilerini tartışma toplantıları düzenlenerek, işbirliği protokolleri yapılarak sorunların çözümüne tüm tarafların katkıda bulunması sağlanmaya çalışılmaktadır.

29 İŞ TEFTİŞ SİSTEMİNE GETİRİLEN YENİLİKLER/YAKLAŞIMLAR YAYIN FAALİYETLERİ İşyerlerinde çalışan işçiler salt teftişler sırasında ya da düzenlenen eğitim toplantılarında değil, Kurul Başkanlığımızca hazırlanan ve işyerlerindeki riskleri ve alınması gereken önlemleri konu eden el kitapçıkları aracılığı ile de bilgilendirilmekte, söz konusu kitapçıklar eğitimler sırasında işçilere dağıtılmaktadır.

30 İŞ TEFTİŞ SİSTEMİNE GETİRİLEN YENİLİKLER/YAKLAŞIMLAR Meslek odaları Sendikalar Konfederasyonlar Yerel Yönetimler Medya İŞ TEFTİŞİ Sivil toplum kuruluşları

31 İŞ TEFTİŞİ FAALİYETLERİ İŞİN YÜRÜTÜMÜ YÖNÜNDEN PROGRAMLI TEFTİŞLER Sağlık Tekstil Konaklama Tekstil Turizm Maden Turizm Metal Lokantalar AVM ler Tuğla-Kiremit Satış Mağazaları Çocuk İşçiliği OSB ler Dinlenme Tesis. Film Şirketleri Çağrı Merkezleri Serbest Bölgeler

32 İŞ TEFTİŞİ FAALİYETLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN PROGRAMLI TEFTİŞLER Maden İşyerleri Yapı İşyerleri Yapı İşyerleri Yapı İşyerleri Maden Sektörü Maden İşyerleri Rafineri İşyerleri Çerkezköy OSB Adana OSB Dilovası OSB Ostim-İvedik OSB Siteler Bölgesi Sınai Gaz Tes. Manisa OSB G.Antep OSB Çağrı Merk. Patlayıcı Mad. İml. Tersaneler Kayseri OSB Ostim-İvedik OSB

33 İŞ TEFTİŞİ FAALİYETLERİ 2012 YILI İSTATİSTİKLERİ İŞİN YÜRÜTÜMÜ YÖNÜNDEN Genel Erkek Kontrol 371 Kadın İnceleme Çocuk Genç TOPLAM

34 İŞ TEFTİŞİ FAALİYETLERİ 2012 YILI İSTATİSTİKLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN Genel Erkek Kontrol Kadın İnceleme Çocuk 56 Genç 278 TOPLAM

35 İŞ TEFTİŞİ FAALİYETLERİ 2012 YILI İSTATİSTİKLERİ TOPLAM Genel Erkek Kontrol Kadın İnceleme Çocuk Genç TOPLAM

36 İŞ TEFTİŞİ FAALİYETLERİ 2012 YILI İSTATİSTİKLERİ TOPLAM 2009 Yılı 2012 Yılı Teftiş Sayısı Ulaşılan İşçi Sayısı

37 İŞ TEFTİŞİ FAALİYETLERİ İDARİ PARA CEZALARI İSTATİSTİKLERİ (TL) İY: İSG: Top:

38 İŞ TEFTİŞİ FAALİYETLERİ İŞÇİLERE VE KAMUYA AKTARILAN KAYNAK İSTATİSTİKLERİ (Net/TL) İşçilere : Kamuya : Toplam :

39 İŞ TEFTİŞİ FAALİYETLERİ İŞYERİ DURDURMA VE KAPATMA İSTATİSTİKLERİ

40 İŞ TEFTİŞİ FAALİYETLERİ İŞİN YÜRÜTÜMÜ YÖNÜNDEN 2013 YILI PROGRAMLI TEFTİŞLERİ -Bankacılık Sektörü -Havalimanları -Özel İstihdam Büroları -Konaklama Yerleri -Dinlenme Tesisleri -Çağrı Merkezleri -AVM ler - Dokuma-Deri - Sağlık Sektörü - G.Antep OSB - Malatya OSB - Diyarbakır OSB - Elazığ OSB - Adıyaman OSB

41 İŞ TEFTİŞİ FAALİYETLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN 2013 YILI PROGRAMLI TEFTİŞLERİ Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Başkent, Sincan, Bolu, Gebze, Düzce, Eskişehir, Bilecik, İzmir Atatürk, Uşak, İstanbul Deri, Birlik, Tuzla, Çorum, Merzifon, Antalya, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman OSB leri Kauçuk ve Plastik İmalatı İşyerleri, Yapı İşyerleri, Maden İşyerleri, Hidroelektrik Santralleri İnşaatları, Metal, Gıda ve Tekstil Sektörleri,

42

İş Teftişi Nedir? İş Müfettişi Kimdir?

İş Teftişi Nedir? İş Müfettişi Kimdir? İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Teftişi Nedir? İş Müfettişi Kimdir? Yayın No.57 İŞ TEFTİŞİ NEDİR? İŞ MÜFETTİŞİ KİMDİR? Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

: 6/8/1979, : 7/17925 : 25/8/1971, : 1475 : 28/8/1979, : 16738 : 5, : 18, S.

: 6/8/1979, : 7/17925 : 25/8/1971, : 1475 : 28/8/1979, : 16738 : 5, : 18, S. 2663 İŞ TEFTİŞİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/8/1979, No : 7/17925 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No : 1475 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 28/8/1979, No : 16738 Yayımlandığı Düsturun

Detaylı

MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU

MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU Yayın No:60 MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU Temmuz 2013, Ankara

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Yayın No.56 ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME

Detaylı

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI İLE HİZMET MERKEZLERİNİN KURULUŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI İLE HİZMET MERKEZLERİNİN KURULUŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI İLE HİZMET MERKEZLERİNİN KURULUŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

Sosyal diyalogun önemine inanan Bakanlığımız bütün çalışmalarını yine paydaşların katkı ve katılımları ile sürdürmeye devam edecektir.

Sosyal diyalogun önemine inanan Bakanlığımız bütün çalışmalarını yine paydaşların katkı ve katılımları ile sürdürmeye devam edecektir. ÖNSÖZ Çalışma hayatı; çalışanın bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik düzeyini belirleyen en önemli etkendir. İş sağlığı ve güvenliği sürekli gelişen ve değişen dinamik yapısı ile gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin

Detaylı

ÖRNEK UYGULAMA. İSGİP Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi PROJESİ 1. Genel Bilgiler

ÖRNEK UYGULAMA. İSGİP Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi PROJESİ 1. Genel Bilgiler ÖRNEK UYGULAMA İSGİP Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi PROJESİ 1 Genel Bilgiler Ülke: Türkiye Sektör(ler): Metal, Maden ve İnşaat Uygulama Tarihi ve Süresi: Ocak

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÖNSÖZ Uluslararası Çalışma Örgütü nün verilerine göre, bugün dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Her gün yaşanan yaklaşık

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımının sağlanmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

ALT İŞVERENLİK (TAŞERON) İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. Öğr. Gör. Şebnem GEDİK

ALT İŞVERENLİK (TAŞERON) İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. Öğr. Gör. Şebnem GEDİK ALT İŞVERENLİK (TAŞERON) İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Öğr. Gör. Şebnem GEDİK ALT İŞVERENE NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR? İşverenler ürettikleri mal ve hizmetleri bir yandan müşteri memnuniyetini karşılayacak

Detaylı