Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları."

Transkript

1 Ankara Kaynakçası Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Tanyer, T. (2006). Cumhuriyet Dönemi Ankara'sının Sosyal Hayatından Sahneler. Ankara: Vekam Yayınları. Erdoğmuş, Z. (1978). Kırsal Bölgeden Ankara. : Ayyıldız Matbaası. Toprak, Z. (2002). "Ankara'nın İlk Özel Koleji ( )". Toplumsal Tarih Dergisi, (105), 54 59, Ortaylı, İ. (1994). "19. Yüzyılda Ankara". Ankara Ankara, Ankara: Yapı Kredi Yayınları. Kültür, B. (1998). 20 Poetes Contemporains D''Ankara. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Aktüre, S. (1992). Ankara Konuşmaları. Ankara: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi. İlter, F. (1996). "The Jewish Quarter and Synagouge in the Old Urban Context of Ankara". Belleten, LX (229), , Kırzıoğlu, M. F. (1962). "Ankara Radyosundaki Bolşevik Malı Süreyya Şarkısı". Orkun, (24), 22-23, Renda, G. (1980). Ankara Etnoğrafya Müzesindeki Minyatürlü Yazma ve Albümler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. Burcu, E., & İçli, T. G. (1993). "İnformal Sosyal Kontrolün Sağlanmasında Ailelerin Gelir ve Eğitim Düzeyinin Önemi: Ankara'da Uygulamalı Bir Çalışma". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 10 (1), 43-56, Fıratlı, N. (1959). "Ankara Frig Nekropolüne Ait Bir Buluntu". Belleten, XXIII (90), , Akyüz, J. (2003). Ankara'nın Bütüncül Tarihi Çerçevesinde XVIII. Yüzyılda Ankara. Yılmaz, D. (1977). Ankara'da Ölüm. İstanbul: Çığır Yayınları. Kendir, H., & Bakır, Ö. (1997). "An Investigation on the Flora of Ankara-Ahlatlıbel Dryland Range and Distributions of Some Important Range Plant Species". Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 3 (3), 1-7, Şerifgil, E. M. (). "Kuruluşundan Cumhuriyet'e Kadar Ankara". Özkaya, Y. (1988). "İstanbul'un İşgali Üzerine Aydınların İstanbul'dan Ankara'ya Kaçışı Olayı". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, V (13), , Başgelen, N. (1993). Geçmiş zaman kentleri : Amasya, Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kütahya, Sinop. İstanbul: Arkeoloji Ve Sanat Yayınları. Budak, M. (1997). "Ankara İtilafnâmesi Sürecinde Suriye Sınırı Üzerindeki Tartışmalar". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 13 (38), , Türk, H. (2003). Ankara - Washington Hattı. İstanbul: Akademi TV Programcılık.

2 Türk, H. (2003). Ankara - Washington Hattı. İstanbul: Akademi TV Programcılık. Özdemir, R. (1998). XIX. Yüzyilin Ilk Yarisinda Ankara. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları. Kahya, E. (1991). "OTAM, Ankara Üniversitesi Osmanlı Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, sayı 2, Ankara Ocak 1991". Belleten, LV (213), , Koşay, H. Z. (1957). "Augustustempel İn Ankara". Anadolu (Anatolia), (2), , Başgelen, N. (1998). Bir Zamanlar Ankara. İstanbul: Arkeoloji Ve Sanat Yayınları. Çiçek, İ., & Doğan, U. (2005). "Ankara'da Şehir Isı Adasının İncelenmesi". Coğrafi Bilimler Dergisi, 3 (1), 57-72, Kazmaz, S. (). "Ankara'nın Teknik Mahallesi". Ülkü, (122),, Müderrısoğlu, A. (2007). Sakarya 1: Yunan'ın Ankara'ya Yaklaştığı Günler. İstanbul: Denizbank. Enginün, İ. (1983). "Ankara". Kaynaklar, 3 (), 69-72, Koşay, H. Z. (1979). "Ankara arkeoloji Müzesinin İlk Kuruluş Safhası İle İlgili Anılar". Belleten, XLIII (170), , Bülbül, T. (2003). "Ankara Üniversitesi Egitim Bilimleri Fakültesinde Görev Yapan Ögretim Üyelerinin Lisansüstü Ögretime Ögrenci Seçme Sürecine Iliskin Görüsleri". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36 (1), , Yakıcı, A. (1990). "Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsünde Öğrencilerin Ad Almaları Üzerine Bir Değerlendirme". Millî Folklor, 1 (5), 38-41, Bareılles, B. (1923). La Drame Oriental, D'Athenes a Angora. Paris: Editions Bossard. Komet, P. (1990). Ankara et la Cappadoce. Paris: Satibat. Öztuna, Y. (1974). Niğbolu Zaferi, Ankara Savaşı ve Yıldırım Beyazıt. İstanbul:. Kalaç, Y. (1995). "Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Cografya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyun Çalışmalarında Dans Uygulamaları". Tiyatro Araştırmaları Dergisi, (12), , Tezcan, S., Aslan, D., & Aslan, D. (2000). "Ankara'da çeşitli meslek gruplarında ruhsal sağlık durumunun değerlendirilmesi". Kriz Dergisi, 8 (1), 1-8, Güler, Ç., Akgün, S., Alan, Ü., & Eryiğit, Y. (). ""Goitre Prevalence and The Proportion of the Households Consuming Iodised Salt in Ankara, Turkey"". Hekimler Birliği Vakfı Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, (16), , Erdoğdu, Ş. (2002). Ankara 'nın Tarihi Semt İsimleri ve Öyküleri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.. Başkan, S. (). "Ankara... Ankara... Güzel Ankara. Ankara'nın Başkentlik Sürecindeki Mimarî Gelişimi ve Kent Estetiği Üzerine Bir Değerlendirme". Şehir, (21), 34-38,

3 Kocagöz, U. (2010). "İçeriği Aşan Biçim: Ankara Direnişi". Birikim, ( ), 94-97, Beyazıt, M. (2007). "Ankara Hacı İvaz Mescidi". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 47 (01), , Erler, M. Y. (1997). Ankara ve Konya Vilayetlerinde Kıtlık ve Kuraklık ( ). Taş, H. (2004). 17. Yüzyılda Ankara. Fırat, N. (1998). Ankarada Cumhuriyet Dönemi Mimarisinden iki Örnek. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Paksoy, A. K. (2008). Ankara Aydınlığı. Ankara: Tan Edebiyat. Hafifbilek, C. (). Ankara : Telos Yayınları. Özmen, A., Yücel, H., Çetiner, M. A., & Turhan, Ç. (2000). "Estimation of the Production of Ga-67, Ti-201, I-123 and In-111 Medically Important Radioisotopes by a Cyclotron Facility to be Installed at Ankara Nuclear Research and Training Center in Turkey". I. Eurasia Conference on Nuclear Science and İts Application, İzmir:. Müderrısoğlu, A. (2007). Sakarya 2: Ankara Önlerindeki Uzun Savaşma. İstanbul: Denizbank. Ayışığı, M. (1994). "Son Osmanlı Hükümeti İle Ankara Hükümeti Arasındaki Münasebetler II ( )". Toplumsal Tarih Dergisi, II (7), 18-23, Karaörs, M. M. (). "Sürekli Dil Kurultayının Ardından (4-8 Mayıs 1992, Ankara)". Kanat Edebiyat, (3), 30, Özdemir, R. (). "Ankara Sancağında Osmanlı Bürokrasisinin İşleyiş Tarzı ve Sancak Bürokrasisinden Mahkemenin Yeri". VIII. Milli Türkoloji Kongresi Eylül 1987,. İstanbul:. Hatipoğlu, İ. S. (2007). Tarih İçinde Ankara ve Benim Yaşantım. Ankara: Ankaralılar Vakfı. Pehlivan, H., & Köseoğlu, P. (2010). "Ankara Fen Lisesi Öğrencilerinin Biyoloji Dersine Yönelik Tutumları ile Akademik Benlik Tasarımları". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (38), , Fıratlı, N. (1951). "Ankara'nın İlkçağdaki Su Tesisatı". Belleten, XV (59), , Yiğit, Ş. (2003). Ankara Mon Amour. İstanbul: İletişim Yayınları. Kansu, Ş. A. (1965). "Bir Eser Münasebetiyle (Aldan, MEhmet. Türlü Yönleriyle Ayaş. Ankara, 1965)". Belleten, XXIX (116), , Özdemir, R. (1987). "Ankara Esnaf Teşkilatı ( )". On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), , Kankal, A. (1992). "XIX. Yüzyıldan Günümüze Ankara-Çankırı Havalisinde Düğün ve Hac Âdetleri". Tarih İncelemeleri Dergisi, (VII), , Asula, M. (). "Der Vertrag von Ankara. Sein drei Phasen- Plan für die EG- Mitgliedschaft der Türkei.". Südosteuropa Mitteilungen, 26 (3), 25-29, Gürler, N. (1968). Ankara vilayeti yer adları.

4 Gürler, N. (1968). Ankara vilayeti yer adları. Beyoğlu, S. (1994). "Hind Müslümanlarından Ankara'ya Maddi Destek". Tarih ve Medeniyet, (21), 51-53, Köprülü, M. F. (). "Ankara ve Ahiler". Hayat, 1 (21), 2-3, Güler, Ç., Vaizoğlu, S. A., Aycan, S., Deveci, M. A., Acer, T., Bulut, B., Bayraktar, D. U., Akyollu, B., Uğur, M. Ç., Arslan, U., Akpınar, F., Barış, Z., Arslan, S., Deniz, A., & Evci, D. (). "Determining Domestic Formaldehyde Levels in Ankara, Turkey". Indoor & Build Environment, (12), , Bayar, R. (2005). "CBS Yardımıyla Modern Alışveriş Merkezleri İçin Uygun Yer Seçimi: Ankara Örneği". Coğrafi Bilimler Dergisi, 3 (2), 19-38, Batur, E. (). Ankara Ankara. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Kazmaz, S. (1962). "Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Ankara Romanı". Türk Kültürü, (323),, Önal, S. (1995). "Ankara Kitapçılık Tarihi Üzerine Derkenar: Ankara Sahafları ve Kitapçıları Üzerine Bölük Pörçük Anılar". Kebikeç, (10), 11-14, Ozansoy, F. (1970). "İnsani Karakterli Türkiye Pliosen Fosil Pondijesi, Ankarapithecus Meteai". Belleten, XXXIV (133), 1-2, Barışta, H. Ö. (). "Milli Mimarimizin Ünlü Mimarı Kemalettin ve Son Eserlerinden Gazi İlk Muallim Mektebi (Ankara Muallim Mektebi)". Aktüre, S. (1984). "16. Yüzyıl Ankarası Üzerine Bilinenler". Tarih İçinde Ankara,. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Dağlıoğlu, H. T., & Ülgen, A. S. (1942). "Ankara'da Cenabi Ahmed Paşa Camii ve Türbesi". Vakıflar Dergisi, (2), , Başkan, S. (1989). "Ankara Hacı Bayram Camii İç Mekan Süslemeleri". Kültür ve Sanat, (31), 43-46, Fıratlı, N. (1959). "Finds from the Phrygian Necropolis of Ankara". Belleten, XXIII (90), , Dalsar, F. (). "400 Yıl Önce Ankara". Ülkü, 1 (10), 9-10,16, Koçak, C. (1984). "Ein deutscher Offizeir in der Türkei. Der deutsche Militarattache General Hans Rohde in Ankara.". Tarih ve Toplum, 1 (1), , Altın, E. (2004). Ankara İstanbul: Boyut Yayıncılık. Ozansoy, F. (1970). "Ankarapithecus Meteai, Pongide Fosille Aux Trais Humains du Pliocene de Turquie". Belleten, XXXIV (133), 3-15, Başkan, S. (1998). Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi. Ankara: Kültür Ve Turizm Bakanlığı. Güler, Ç., Vaizoğlu, S. A., Surlu, B. A., & Tekbaş, Ö. F. (2001). Ankara Tabip Odası Ergonomi Temel Eğitim Eğitici Kursu Ders Notları (Birinci Taslak). Ankara:. Cengizkan, A. (2004) Lörcher Planı: Ankara'nın İlk Planı. İstanbul: Arkadaş Yayınları. Yüce, M. (2009). "Zonguldak'ta İlk Yasal Grev Ankara Yürüyüşü". Toplumsal

5 Yüce, M. (2009). "Zonguldak'ta İlk Yasal Grev Ankara Yürüyüşü". Toplumsal Tarih Dergisi, (180), 68-73, Alıye, F. (1331). Kosova Zaferi-Ankara Hezimeti, Tarih-i Osmaniyenin Bir Devre-i Mühimmesi. İstanbul:. Akok, M. (1951). Ankara'nın Eski Evleri. Ankara: T.T.K. Basımevleri. Başkan, S. (1989). Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi. İstanbul: Akbank Kültür Yayınları. Eyice, S. (1970). "Ankara'nın Eski Bir Resmi. Tarihi Vesika Olarak Resimler-Ankara'dan Bahseden Seyyahlar-Eski Bir Ankara Resmi". Atatürk Konferansları (IV), Ankara:. Çiçek, R. (1997). "Ankara Hükümeti'nin Dünya'ya Açılan Kapısı İnebolu-Ankara Yolu". Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 5 (20), , Erk, N. (1970). Türkiye'de Veteriner hekimlik öğretimi ve Ankara Üniversitesi Veterinerlik fakültesi Tarihi. Ankara: Veterinerlik Fakültesi Yayınları. Hakyemez, H., Altınok, S., & Sevimay, C. S. (1996). "Yalancı Tüylü Fiğ (Vicia villosa ssp. dasycarpa (Ten.) Cav.) Hatlarının Ankara Koşullarına Adaptasyonu". Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 3 (1), 1-5, Halis, Ö. (1934). Timur'un Anadolu Seferi ve Ankara Harbi. İstanbul:. Kolukısa, E. A. (1995). Bölgemiz İç Anadolu İlimiz Ankara. Ankara:. Zeyrek, Y. (). "Ankara Gümrüğü Medeniyetin Neresinde?". Türk'ün Sesi DÜNYA, (Ekim),, Ertan, T. F. (2005). "Lozan Konferansı Sırasında Ankara". Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, (1), 9-28, Tolepbergen, M. (). "türkistan-ankara: cumhurbaşkanları arasında televizyon köprü ile yapılan görüşme". Egemen kazakistan, 31 (mart),, Taş, H. (2006). Ankara'nın Bütüncül Tarihine Katkı: 17. Yüzyılda Ankara. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. (1988). Ankara Ve Çevresinde Milli Faaliyetler. Ankara: Kültür Ve Turizm Bakanlığı. Başkan, S. (1989). "Anadolu Selçuklu Çağı Ankara Yapılarında Ahşap, Alçı ve Çini İşçiliği". Kültür ve Sanat, 1 (1), 78-81, Fındıklı, S. (). Ankara İstasyonu. : Sel Yayıncılık. Sarre, F. (1936). Ankara Arkeoloji Müzesinde Onüncü Arşa Ait Selçuk Kabartması. İstanbul: Devlet Basımevi. Boz, H. A. (1994). "Ankara İlinde Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası Kapsamındaki Meslek Alanlarında Çalışan Çocukların Çalışma Yaşamı ve Eğitim-Öğretim Uygulamalarıda İlişkin Görüşleri". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27 (1), , Okday, İ. H. (1975). Yanya'dan Ankara'ya. İstanbul:. Ağduk Gevrek, M. (1998). "Yurt ve Dünya/ : 1940'ların 'Solunun' Ankara Çevresi". Toplum ve Bilim, (78), ,

6 Şahın, B. (2005). "Yöneticilerin Çalışanlara Yönelik Sosyal Sorumlulukları ve Bunun Üzerinde Ailenin Etkisi: Ankara Elektronik Sanayi Örneği". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 22 (2), , Aker, S. (1978). "Ankara Etnografya Müzesinde Bulunan XIV. Yüzyılda Meraga'da Yapılmış Vakıf Kur'an Cüzleri". Vakıflar Dergisi, (12), , Şenyürek, M. S. (1952). "A Study of the Pontian Fauna of Gökdere (Elmadağı), Sauth-East of Ankara". Belleten, XVI (64), , Güler, Ç., & Çamur, D. (2003). "Ankara'daki Altı Belediyeye Bağlı Halka Açık Tuvaletlerin Hijyenik Açıdan Değerlendirilmesi". Hacettepe Üniversitesi-Keçiören Belediyesi Türk Belediyecilik Sempozyumu (Sağlıklı Modern Kentleşme),13-14 Aralık 2003 Kitabı, Ankara:. Sezgin, A. (). "Ankara'da Bir Bektaşi Tekkesinde İcra Edilen Bir Nevruz Ayini". Uluslararası Nevruz Kongresi, (1999 Elazığ),. :. Kazmaz, S. (1999). "Cumhuriyetten Sonra Ankara Lokantaları". Ankara İli Beslenme Alışkanlıkları ve Mutfak Kültürü, Sempozyum Bildirileri ve Katalog, Ankara: VEKAM. Morkaya, B. C. (1933). Mudanya, Lozan, Ankara. İstanbul: Kanaat Kütüphanesi. Arsebük, E. (1943). "Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Açılış Dersi". Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1 (2), , Altuntaş, B. (2008). "Enformel Bir Emek Biçimi Olarak Sokak Toplayıcılığı: Ankara Örneğinde Sektöre ve Çalışanlarına İlişkin Bir Bilgi ve Deneyim Paylaşımı". Toplum ve Bilim, (112), 31-59, Ergenç, Ö. (1984). "16. Yüzyıl Ankara'sı: Ekonomik, Sosyal Yapı ve Kentsel Özellikleri". Tarih İçinde Ankara, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Ellison, G. M. (1973). Bir İngiliz Kadını Gözüyle Kuva-i Millîye Ankarası. Milliyet Yayınları:. Göde, K. (). "Ankara Savaşına Kadar Osmanlı-Karamanlı Münasebetleri". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (4, Osmanlı Devletinin 700. Yılı Özel Sayısı), 63-86, Çukurova, B. (1984). "Tarikat-ı Salahiye Cemiyeti, Ankara İstiklal Mahkemesince 1925'te Mahkum Edilmesi ve Sonrası". Tarih ve Toplum, (XIII/76), 40-46, Pehlivanlı, H. (1995). "Mudanya Mütakeresi ile Lozan Antlaşması Arasında Ankara Hükûmeti'nin İngiliz İşgal Birliklerini Kontrolü ve Geçit Teşkilatı". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XI (32), , Ege, R. (1974). Cumhuriyetin 50. yılında Ankara Üniversitesi tıp fakültesinin gelişimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Asar, S. (1990) Genel Syımına Göre Ankara Sancağına Bağlı "İstanos Karyesi" ve "Sufla Kasabası", Nüfusu Üzerine bir İnceleme. Özdemir, R. (1991). "Tanzimattan Önce Ankara'da Sof ve Şali Üretim ve Ticareti".,. Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu (Bildiriler) Ankara: Milli Kütüphane Yay..

7 Avagyan, A. (2007). "Kemalistler, İttihatçılar ve Bolşevikler. Kurtuluş Savaşında Ankara-Sovyet İlişkileri". Toplumsal Tarih Dergisi, (159), 14-23, Eroğlu, H. (1999). "Haifa Üniversitesi-Ankara Üniversitesi I. Toplantısı". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (10), , Yazıcı, N. (). "Sırrı Paşa ve Ankara'nın İlk Lisesi (Mekteb-i İdadi-i Mülki)". Özdemir, R. (1987). "Ankara'da Eğitim ve Öğretim ". Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler), 2 (2), , Kandemir, F. (). "Ankara'da Yunan Esirleri". Resimli Tarih Mecmuası, 6 (67), , Duyar, İ. (1995). "Ankara'da Yaşayan Çocukların Bazı Antropometrik Ölçülerinde Yılları Arasında Gözlenen Değişimler". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 12 (1-2), 1-13, Kasapoğlu, M. A. (2009). "Ankara Polatlı Örneğinde Sosyal Dışlanma Açısından Mevsimlik Tarım İşçiliği". Ankyra: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (1), 3-35, Koç, N., & Barış, M. E. (1997). "Ankara Kentinde Hava Kirliliği Sorununun Çözümünde Peyzaj Mimarlığı Açısından Alınması Gerekli Önlemler". Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 3 (2), 1-8, Kelly, M. N. (1994). "Ankara". Ankara Ankara, Ankara: Yapı Kredi Yayınları. Ttk, T. T. (2002). XIV. TÜRK TARİH KONGRESİ Ankara: 9-13 Eylül 2002 Kongreye Sunulan Bildiriler III. Cilt. Ankara: Ttk. Başkan, S. (). "Ankara State Museum of Painting and Structure". Image, (19), 20-23, Tuğrul, M. (1945). Ankara Örencik ve Ahi köylerinin türküleri. Ankara: Recep Ulusoğlu Basımevi. Sönmez, C. (1968). Ankara İli Yakın Çevre İncelemeleri. : Türkiyem Yayınları. Nesbıtt, M. (1994). "Bookbuying in ankara and Istanbul.". Toplumsal Tarih Dergisi, (117), 11, Habibbeyli, İ. (2004). "Ünlü Azerbaycan Yazarı Celil Mehmet Kulizade Üzerine Yeni Bir İnceleme (Hamide MehmetKulizade Hatıralar (Hazırlayan:Doç. Dr. Fatma Özkan),Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara,2002,320 s.)". Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 11 (23), , Ergenç, Ö. (1975). " Yılları Arasında Ankara İktisadi Tarihine Ait Araştırmalar". Türkiye İktisat Tarihi Semineri, Ankara:. Nikulin, L. (). "Stambul i Ankara (Znamenatelnıe Stranitsı Turetskoy İstorii)". İnostrannaya Literatura, (4), , Güler, Ç., Yılmaz, H., Çilingiroğlu, N., Uz, H., Yeşildal, N., Çelenkoğlu, C., Gökçel, B., Lokmanoğlu, H. T., Özdemir, Ö., Pençedemir, H., Selçuk, Z. N., Tunçel, İ., Yanık, O., Yörük, Ö., Yuzufali, T., & Zülfikar, Z. (1996). Ankara İli Büyükşehir, Çankaya, Gölbaşı, Keçiören, Mamak Belediyelerinin Çocuk

8 Büyükşehir, Çankaya, Gölbaşı, Keçiören, Mamak Belediyelerinin Çocuk Parklarında Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Çalışma. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Akok, M., & Gökoğlu, A. (1946). Eski Ankara Evleri 1. Erzurum Mahallesinde Yusuf Oğvaş Evi. Ankara: T. T. K.Basımevi. Başkan, S. (1992). Ankara Cenabî Ahmet Paşa Camii. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Engin, G. (2008). Sancılı Kent Ankara. İstanbul: Heyamola Yayınları. (). "London, Rim i Angora". Byulleten NKİD, (78), 33, Arcayürek, C. (2005). Bir Zamanlar Ankara. : Bilgi Yayınevi. Erk, N. (1976). Ankara Üniversitesi Veterinerlik fakültesi Dergisi (11 yıllık indeksi). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. Erdoğdu, Ş. (1999). Ankara'nın Tarihi Semt İsimleri ve Öyküleri. Amsterdam: Kültür Bakanlığı. Oktay, O. (2003). Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi. İstanbul: Hikmet Neşriyat. Ersoy, B. (). "Ankara Hasan Paşa Hanı (Sulu Han)". Ülkütaşır, M. Ş. (). "XIX. Yüzyılda Ankara'da Esnaf Teşkilatı". Ülkü, 3 (33), 6-8, Erler, M. Y. (1997). Ankara ve Konya Vilayetlerinde Kuraklık ve Kıtlık ( ). Başkan, S. (). "Hangi Ankara". Bilim Sanat, (97), 42-44, Özdemir, R. (1990). "Ankara Hatûnî Mahallesi Nakit Avârız Vakfının Kredi Kaynağı Açısından Önemi". V. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler (İstanbul Ağustos 1989), Ankara:. Yılbat, B. (1988). XVI. Yüzyılda 3 Numaralı Şer'iyye Siciline Göre Ankara'nın Sosyal ve Ekonomik Durumu. Ayata-güneş, A. (1998). "Etnik Kimlik ve Toplumsal Cinsiyet: Ankara'da Çerkes Kadınlar". 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı, (19-21 Kasım 1997, Ankara), Ankara: TODAİE. Yalçın, E. S. (1994). "Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, X (29), , Cansever, E. (). "Ankara'daki görüşme". Zaman Kazahstan, (19, Haziran 19), 2 sayfa, Tevhid, A. (1913). "Ankara 'da Ahiler Hükümeti". Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası, 4 (19), , Öney, G. (1990). Ankara Arslanhane Camii. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Osıen, H. V. (1933). "Ankara Müzesine Kayseri Civarında Kaln Kültepeden Getirilen Yeni Eserler". Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi, (1), 64-94, Madran, E., & Bakırer, Ö. (1984). "Ankara Kent Merkezinde Özellikle Hanlar ve Bedestenin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi". Tarih İçinde Ankara, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Evren, B. (1998). 20'li yılların Bozkır Kasabası Ankara. İstanbul: Milliyet

9 Evren, B. (1998). 20'li yılların Bozkır Kasabası Ankara. İstanbul: Milliyet Yayınları. H. Şakiroğlu, M. (1992). "Abaza Mehmet Paşa'nın Ankara Kuşatması". Ankara Dergisi, I (3), 5-10, Çadırcı, M. (1980). "1830 Genel Sayımına Göre Ankara Şehir Merkezi Nüfusu Üzerine Bir Araştırma". Osmanlı Araştırmaları Dergisi, (1), , Tamur, E. (2003). Ankara Keçisi ve Ankara Tiftik Dokumacılığı. Ankara: Ankara Ticaret Odası. Güler, Ç., & Oğuz, R. (2003). "Ankara'da Bazı Yaya Alt Geçitleri ile Dış Ortam Havasının Hava Kalitesi Yönünden Karşılaştırılması". Hacettepe Üniversitesi-Keçiören Belediyesi Türk Belediyecilik Sempozyumu (Sağlıklı Modern Kentleşme),13-14 Aralık 2003 Kitabı, Ankara:. Yakıt, İ. (1987). "Şeyhülislam Ankaravi Mehmed Efendi". Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, (51), 9-42, Galip, R. (1955). Ankara. Ankara:. French, D. H. (1992). "Yün Ticareti Ve Ankara'da İngiliz Tüccarlar". Ankara Dergisi, (3), 40-50, Yalçın, E. S. (1992). "Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, X (29), , Koenigs, W. (1978). "Die Lowensaule Von Ankara". Anadolu (Anatolia), (21), , Güler, Ç., Yılmaz, O., Acar, S. A., Özen, Ç., Özel, E. T., & Kızıl, Y. (). "Ankara'da Bir Turizm Şirketinde Çalışan Şoförlerin Tüberküloz Enfeksiyonu Açısından Değerlendirilmesi". Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni, 21 (1), 4-7, Uydum, R. (1986). Ankara Evliyaları. Ankara: Yorum Basın-Yayın. Olgun, N. (). The Preservation and sage Problems of the Historical Commercial Center of the Ottoman Cities, Case Study Commercial Center of Ankara (Yukarı yüz). Bayram, S., Bilgiç, E., Günbatı, C., & Sever, H. (1990). Ankara Kültepe Tabletleri I. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Özdemir, R. (). "Ankara'da Eğitim ve Öğretim ". Doğaner, Y. (2002). Atatürk İnkılaplarının Topluma Yansıması: Ankara Örneği. Kartal, M. (2005). "Yontmataş Buluntu Toplulukları Işığında Ankara". Anadolu (Anatolia), (28), 49-67, Altan, N. (1970). "Ankara Arkeolji Müzesinde Portre Hususiyeti Gösteren Bazı Steller". Belleten, XXXIV (134), , Arıkan, G., Taçoğlu, T., & Erdoğan, S. (2011). "Ankara, Toronto ve Priştina'daki Üniversite Öğrencilerinin Risk Alma Davranışları Açısından Karşılaştırılması". Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (56), 01-24, Ongan, H. (1958). Ankara'nın Bir Numaralı Şeriye Sicili. 21 Rebiülahır 991 evahiri-muharrem 992 (14 Mayıs Şubat 1584). Ankara: D.T.C.F..

10 Bayram, S., & Bilgiç, E. (1995). Ankara Kültepe Tabletleri II. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. Sürücüoğlu, M. S., & Çakıroğlu, F. P. (2000). "Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Hızlı Hazır Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Araştırma". Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 6 (3), 1-6, (). "Angora Protiv Frantsii". Byulleten NKİD, (86), 32-33, Temızer, R. (1959). "Ankara'da Bulunan Kvbelr Kabartması". Anadolu (Anatolia), (4), , Hayrettin, A. (1934). Tarihte Ankara. İstanbul: Suhulet Kitabevi. Öztürk, N. (1988). "Ankara'nın Kuruluşunda Vakıfların Rolü". Vakıflar Dergisi, (20), , Tekın, M. (). "Ankara İtilafnamesi'nin 80. Yıldönümü, Bitmeyen Sıkıntılarımız ve ABD-Afganistan Hattı". Güneyde Kültür, (129), 1-2, Kırzıoğlu, M. F. (1962). "1967 Ankara Halk Oyunları Şenliği". Türk Kültürü, (55), 38-44, Cantek, F. Ş. (1998). "İktidar Mücadelesinin Savaş Meydanı: Mekân - Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Ankara'da Eğlence Mekânları". Toplum ve Bilim, (76), , Güler, Ç., & Vaizoğlu, S. A. (). "Indoor Radon concentrations in Ankara Dwellings". Indoor & Build Environment, (8), , Faroqhı, S. (1999). "Ankara ve Çevresindeki Arazi Mülkiyetinin Ya da İnsan-Toprak İlişkilerinin Değişimi". Tarih İçinde Ankara, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Çelık, A. (1994). "SSK Ankara Hastanesi Çocuk Psikiyatri Servisine Başvuran 9-14 Yaş Arasındaki Çocukların Benlik Kavramlarının Çeşitli Değişiklikler Açısından İncelenmesi". Kriz Dergisi, 2 (1), , Altan, N. (1967). "Ankara Arkeoloji Müzesinde Bulunan Bazı Portreler". Belleten, XXXI (123), , Başkan, S. (). "Emel Cankat'ın İlk Ankara Sergisi". Ankara Sanat, (220), 14, Başkan, S. (). "Gelişim Süreci Perspektifinde Başkent Ankara'nın Son On Yılı Mimarlığı". Kültür, Sanat ve Mimarlık Dergisi, (93),, Araz, N. (1994). Mustafa Kemal'in Ankarası. İstanbul: Apa Yayınları. Özgüven, H. B., Haran, S., & Ölmez, S. (1998). "Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri ve Ankara Numune Hastanesinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik Düzeyleri". Kriz Dergisi, 6 (1), 75-79, Şenyapılı, T. (2006). Cumhuriyet'in Ankara'sı. Ankara: ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık Ve İletişim A.Ş.;. Çinkaya, N., & Yüksel, M. (1996). "Ankara Metropoliten Alanı İçerisinde Kalan Çubuk Vadisi ve Yakın Çevresinin Arazi Kullanım Planlaması". Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 2 (3), 1-6, Demirhan, A. (). "Ankara'nın Alpagut Köyünde Tıp Folkloru Yönünden Bir İnceleme". Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, 14 (278), ,

11 Keleştimur, B. (). "Ankara'nın Taşına Bak". Türk Edebiyatı, (283),, Konukçu, E. (1992). "Sine-i Millete İltica Eden Meclis-i Mebusan-ı Osmani Reisi Celaleddin Arif'in Ankara Yolculuğu". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 10 (28), 78-87, Galanti, A. (1994). "Ankara Tarihi'nden". Ankara Ankara, Ankara: Yapı Kredi Yayınları. Thobie, J. (). "De Constantinople a Ankara:d'un Empire pietine a une Republique respectee( )". Revista de Istorie, (), , Ataklı, A. (1999). "The Behaviours Expected From The Principals To Avoid The Student Habits That Are Not Endorsed By The Society In Ankara". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 16 (2), 83-93, Karabekir, K. (1994). Ankara'da Savaş Rüzgarları II. Dünya Savaşı. İstanbul: Emre Yayınları. (1992). Ankara Kent Bibliyografyası. Ankara: Ankara Büyük Şehir Belediyesi. Şenlen, S. (2007). "Dramatic Representation of the Battle of Ankara and Bayezid I's Captivation by Tamerlane: Ankara Savaşı ve I. Sultan Bayezid'in Timurlenk'e Esir Düşmesinin Sahneye Yansıması". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (21), , Demirhan, A. (). "Ankara'nın Alpagut Köyünde Tıp Folkloru Yönünden Bir İnceleme". Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, 14 (278), , Oğuz, B. (1992). XVII., XVIII. ve XIX. yüzyıl Ankara Evleri Tavan Süslemelerinden Bazı Örnekler. Faroqhı, S. (1985). "Onyedinci Yüzyıl Ankara'sında Sof İmalatı ve Sof Atölyeleri". İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 41 (1-4), , Akpınar, M. (2005). "Kızılcahamam Yöresi Düğün Gelenekleri ve Kına Türküleri". Millî Folklor, 9 (68), , Atalar, M. (1962). "Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Genel Kitaplığı Yazmalar Bölümünde Mevcut Bulunan Tarih Çalışmalarının Listesi (Doktora ve Doçentlik)". Türk Kültürü, 22 (249), 74-79, Doğan, İ. (1993). "Bir Alt Kültür Olarak Ankara'da Yüksel Caddesi Gençliği". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 26 (1), , İmer, Z. (1993). "Ankara Sofları". Ankara Keçisi ve Tiftik Kongresi'93 Tebliğleri, (20-21 Ekim 1993, Ankara),. Ankara: Orta Anadolu İhracatçılar Derneği Yayınları. Galanti, A. (2005). Ankara Tarihi I-II. Ankara: Çağlar Yayınları. Atlan, S. (1966). "Eski Çağ Ankarası'nda Aphrodite Kültü". Belleten, XXX (118), , Ergenç, Ö. (1995). Osmanlı Klasik Dönemi Kent Tarihçiliğine Katkı XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya. Ankara: Ankara Enstitüsü Vakfı. Bosch, E. (1967). Quellen zur Geschichte der Stadt Ankara im Altertum. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

12 Aktüre, S. (1992). "Osmanlı Döneminde Ankara'nın Ticaret Merkezi "Hanlar Bölgesi"". Ankara Konuşmaları, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi. Üner, R. (). "Ankara Meydan Savaşı'nın Dramı, Mektuplaşmalar, Atatürk'ün Bu Savaş Hakkındaki Düşünceleri". Hayat Tarih Mecmuası, 2 (11), 94-96, Sakallı, B. (1982). Ankara ve Çevresinde Milli Faaliyetler. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayını. Güler, Ç., Kaya, K., Topçu, I., Ekiz, E. M., & Levent, M. O. (1996). Ankara Belediyelerine Bağlı Halka Açık Ücretli Veya Ücretsiz Tuvaletlerin Hijyenitk Açıdan Değerlendirilmesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Daregenli, H. (). "Ankara Meydan Savaşı". Hayat Tarih Mecmuası, 1 (1), 32-34, Akça, S. (2005). Elveda Ankara. İstanbul: Beyan Yayınları;. Çınar, A. A. (). "Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Han Ahmedof'la 'Türk Dünyası' Üzerine". Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, I (2), 51-54, Demirel, Ö. (1990). " Tarihlerinde Ankara'da Ailenin Niceliksel Yapısı". Belleten, LIV (211), , Atlan, S. (1966). "Der Aphroditekult von Ankara im Altertum". Belleten, XXX (118), , Pekak, A. (1982). "Ankara Savaş'ı Osmanlıyı Yarım Yüzyıl Geriye Götürdü". PTT Dergisi, (80), 34-36, Cantek, F. Ş. (Ocak 2006). Sanki Viran Ankara. İstanbul: İletişim Yayınevi. Çadırcı, M. (1984). "Yönetim Merkezi Olarak Ankara'nın Geçirdiği Evrim". Tarih İçinde Ankara, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Konukçu, E. (1994). "Sine-i Millete İltica Eden Meclis-i Mebusan-ı Osman-i Reisi Celaleddin Ari'nin Ankara Yolculuğu". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, X (28), 77-87, Çadırcı, M. (1972). "Ankara Sancağının Nizâm-ı Cedid Ortasının Teşkili ve 'Nizâm-ı Cedîd Askeri Kanûnnamesi'". Belleten, XXXVI (141), 1-13, Kazım, Ö. (1994). Kurtuluş Savaşı Yıllarında Ankara-Berlin Hattı. Konya: Alagöz Yayınevi. Girgin, İ., & Öcalan, N. (2000). "Ankara-Ayaş ilçesi Bayram Köyü Tarım işletmelerinde Yapıların Analizi". Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 6 (1), 1-9, Özgül, M. C. (1994). "Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, X (28), , Tankut, G. (). "The first attempt at comprehensive city-planning in the Atatürk period: Ankara.". Turkish Public Admininstration Annual, (8), , Perrot, G. (1994). "Ankara'da Üç Ay". Ankara Ankara, Ankara: Yapı Kredi Yayınları. Yalçın, A. (1984). "Yahya Kemal'in Milletvekilliği ve Ankara Günleri". Doğumunun 100. Yılında Yahya Kemâl Beyatlı,. İstanbul: Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi.

13 Piyal, B., & İkbal, Y. (2002). "Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Eğitim Hastanesinde Çalışanların İş Doyumunu Etkileyen Etmenler". Kriz Dergisi, 10 (1), 45-56, İlhan, M. M. (1994). "Terminology of Tahrir Defters, and Introducing 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri (937/2530) I, Kütahya, Kara-hisar-ı Sahib, Sultan-önü, Hamid ve Ankara Livaları". Defter Congress,. Erlangen:. Urak, G. (2002). "Kullanımda Değerlendirme: Ankara Kaleiçi Restorasyon/İşlevsel Dönüşüm Uygulamaları ve Ankara Halkı". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 19 (1), 45-62, Bayter, H. (1999). "Ankara Üniversitesi Türk İnkilap Tarihi Enstitüsü ve Enstitüde Hazırlanan Yüksek Lisans-Doktora Tezleri". Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 6 (23), , Hızır, N. (1966). "MACİT GÖKBERK.- Felsefe Tarihi.- Genişletilmiş". Araştırma Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi, 4 (), 1-2, Özdemir, R. (1991). "Ankara (Osmanlılar Devri)". TDV İslâm Ansiklopedisi (3), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Koç, H. (2003). "Osmanlı Siyaset Kültürünü Anlamada Kaynak Olarak İlm-i Nücum:Sadullah El-Ankaravi". Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (2), , Imber, C. (1986). "Paul Wittek's De la défaite d'ankara à la prise de Constantinople". Osmanlı Araştırmaları Dergisi, (5), 65-81, Erzen, A. (1946). İlk Çağda Ankara. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Yurtseven, G. (1990) Genel Nüfus Sayımına Göre Ankara Sancağına Bağlı Bala Kazası Köyleri Üzerinde Bir Araştırma. Başkan, S. (). "K. B. Pajonk'un Ankara Sergisi". Ankara Sanat, (225), 28, Ergenç, Ö. (1992). "Ankara Tarihine İlişkin Belgeler". Ankara Dergisi, 1 (3), 13-16, Alemdar, K. (1981). "Seyahatnamelerde Ankara". Tarih İçinde Ankara, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Aysal, N. (2007). "Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'da İlk Günleri Ziraat Mektebi". Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 10 (39), , Bosch, E. (1955). "Ankara". Anadolu Araştırmaları, 1 (1), 57-68, Akok, M., & Pençe, N. (1941). "Ankara İstasyonunda Bulunan Bizans Devri Mezarının Nakli". Belleten, V (20), , Öztürk, C. (1994). "Milli Mücadele Ankara'sında Bir Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu: Serbest Ali Dersler Müessese-i İlmiyesi". Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 4 (13), 55-63, H. Şakiroğlu, M. (). "La Bibliothéque Nationale d'ankara". Turcica, 20 (), ,

14 Sakaoğlu, S. (1951). "Ahmet Tufan Şentürk ve Mehmet Çınarlı/Ankara'da Yaşayan Ermenekli İki Aydın Şairin Mısralarında Geçmişe Özlem". Türk Dili, (535), 52-58, Derbil, S. (1960). Ankara Hükümet Sistemi ve İdare Sistemi. Ankara:. Altınay, A. R. (1927). "Ankara'da Osmanlı Türkleri". Hayat, 1 (21), 7-8, İmer, Z. (1992). Ankara Sofları. Kılıçbay, M. A. (1994). "Sof Şehri Ankara". Ankara Ankara, Ankara: Yapı Kredi Yayınları. Polat, Y. (2000). Washington Ankara Hattı. Ankara: Ümit Yayıncılık. Başpınar, E., Polatsü, S., & Çamdeviren, H. (1997). "Mogan Gölü'nde (Ankara) Klorofil-a Konsantrasyonunun Tahmininde Çoklu Regresyon ve Path Analizi Kullanımı". Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 3 (2), 1-3, Gürkan, T. (1992). "Ankara Üniverisitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Programlarının Değerlendirilmesi". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 25 (2), , Sayıl, I. (1999). "Ankara'nın Mamak ilçesinde yapılan bir alan çalışması: Zorlayıcı yaşam olayları ve ruhsal bozukluklar ilişkisi". Kriz Dergisi, 7 (1), 1-6, Aktüre, S. (1994). "17. ve 18. Yüzyıllarda Ankara". Ankara Ankara,. Ankara: Yapı Kredi Yayınları. Akgun, S. K. (1994). "The Building of a Capital City Ankara ". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (5), , Cengizkan, A. (2003). "Ankara 1924 Lörcher Planı Raporu". Belleten, LXVII (248), , Özbudun, E. (1984). "Türkiye'nin Kuruluş Yıllarında Bir Yabancı Gazeteci'nin Ankara Yolculuğu ve Atatürk'le Görüşmesi". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, I (1), , Özgül, M. C. (1989). Heyet-i Temsiliye'nin Ankara'daki Çalışmaları 27 Aralık Nisan Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi. Ünal, C. (1997) Dönemi Ankaradaki Özel Tiyatrolar ve Etkinlikleri - 1. Ankara: Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Kılnghardt, K. (2008). Ankara - İstanbul Arası İktidar Kavgası 80 Yıldır Bitmeyen Mücadele. Istanbul: Profil Yayıncılık. Cooke, S. (1998). Roma dönemi anıtlarının değerledirilmesi. Altan, N. (1979). "Ankara Arkeoloji Müzesinde Bulunan Bir Portre Yüzü". Belleten, XLIII (172), , Madran, E., & Bakırer, Ö. (1984). "Ankara Kent Merkezinde Özellikle Hanlar ve Bedestenin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi". Tarih İçinde Ankara, s Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Karabekir, K. (1997). Ankara'da Savaş Rüzğarları. Ankara: Emre Yayınevi. Özdemir, R. (1984). XIX.Yüzyılın İlk Yarısında Ankara:Fiziki,Demoğrafik,İdari

15 Özdemir, R. (1984). XIX.Yüzyılın İlk Yarısında Ankara:Fiziki,Demoğrafik,İdari ve Ekonomik Yapısı ( ). İnan, A. (1947). "Ankara-Samsun Arasında Tarih Gezisi (26 Mayıs-11 Haziran 1946)". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, V (1), , Çelebioğlu, S. (1958). Prof. Dr. Kurt Krause: Ankara'daki Türkiye Herbarriumunu Kuran Değerli Türk Dostu. İstanbul: Kader Basımevi. Sayıl, I., & Özgüven, H. (1999). "Ankara Üniversitesi Kriz Merkezine bir yıl süresince başvuran yeni vakaların sorun alanları ve tanılarına göre değerlendirilmesi". Kriz Dergisi, 7 (1), 7-13, Erdoğdu, Ş. (1965). Ankaram. Ankara:. Ellıson, G. (1999). Ankara'da Bir İngiliz Kadını. Ankara: Bilgi Yayınevi. Akgül, F. (1992). Ankara Arslanhane ve Ahi Elvan camiilerinin mihrap süslemeleri.. Özdemir, R. (1979). 170 Nolu Ankara Şer'iyye Sicili. Özgül, M. C. (1987). Heyet-i Temsiliye'nin Ankara'daki faaliyetleri. Etöz, Z., & Esin, T. (2015) Ankara Yangını. İstanbul: İletişim Yayıncılık. İnan, A. (1974). "M. Kemal Atatürk Ankara Hukuk Mektebi'nin Öğretim Kurulu Fahrî Başkanı". Belleten, XXXVIII (149), , Mert, Y. L., & Bayram, S. (1998). İl İl Vakıflar: Ankara. Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü. Akgül, K. Ö. (1992). Ankara Arslanhane ve Ankara Alaeddin cami minber süslemeleri.. Ergenç, Ö. (1990). "XVI. Yüzyılda Ankara". Ankara Dergisi, (), 55-61, Ural, T. (2005). Ankara Dükalığı. Istanbul: Etkin Yayınları. Toprak, Z. (2002). "Ankara'nın İlk Özel Koleji ". Toplumsal Tarih Dergisi, 18 (105), 54-57, Demırözıt, D. (2005). "Megali İdea'dan Ankara Antlaşmasına (1930) Eleftherios Venizelos". Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 9 (35), , Çınar, H. (1993). H Tarihli 13 Numaralı Ankara Şer'iyye Sicili (Transkribsiyon-Değerlendirme). Eryılmaz, A. (1986). Ankara'dan Geçen Seyyahlar. Güçlü, M. (1996). "Varlık Vergisi ve Ankara Uygulaması". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XI), , Bıyıklıoğlu (bıyıktay), Ö. H. (1934). Yedi Yıl Harbi İçinde Timur'un Anadolu Seferi Ve Ankara Savaşı. İstanbul: İstanbul Askeri Matbaası. Alan, Z. (1990). Amasyada ve Ankarada Amasyalılar. Ankara:. Ilıkan, F., & Ilıkan, S. (2005). Ankara İstiklal Mahkemesi: Ankara İstiklal Mahkemesi'nde Cereyan Eden Su-i Kasd ve Taklib-i Hükümet. Istanbul: Simurg Yayınevi.

16 Kansu, Ş. A. (1946). "Ankara Üniversitesinin İlk Öğretim Yılını ( ) Açılış Söylevi". Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3 (2-4), , (2003). "Ankara". Eripek, S. (1979). "Ankara Ortopedik Özürlüler Temel Eğitim Okulu ve Yetiştirme Yurdu Öğrencilerinin Çeşitli Özelliklerine Göre Durumlarının Saptanmas". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 12 (1), , Oktay, O. ( ). "Ankara". Devlet, (427),, Özgü, M. (1976). "Ankara Üniversitesi'nde Tiyatro Eğitimi". Tiyatro Araştırmaları Dergisi, (7), 7-14, Atabaş, H., & Cengizkan, A. (1998). Ankara Rüzgarı. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Büyükyıldız, F. (2008). Başka Kent Ankara. Ankara: Phoenix Yayınevi. Yavuz, Y. (2001). Tarih İçinde Ankara II. Ankara: YENİ ZAMANLAR DAĞITIMDAKİLER. (1983). Sivas'tan Ankara'ya, Aralık İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi. Tokgöz, M. A., & Ağlamış, N. (1997). "Ankara Murted Sulamasında Su Kullanım ve Dağıtım Etkinliğinin Belirlenmesi". Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 3 (2), 1-5, Ostrog, C. L. (1927). The Angora Reform. Londra: University Of London Press Ltd.. Atalar, M. (). "Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Genel Kitaplığı Yazmalar Bölümünde Mevcut Bulunan Tarih Çalışmalarının Listesi (Doktora ve Doçentlik)". Şimşir, B. N. (1991). "Ankara'nın Başkent Oluşu". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VII (20), , Şenyapılı, T. (2004). Baraka'dan Gecekonduya: Ankara'da kentsel mekanın dönüşümü İstanbul: İletişim Yayınları. Akok, M. (1955). "Ankara Şehri İçinde Rastlanan İlkçağ Yerleşmesinden Bazı İzler ve Üç Araştırma Yeri". Belleten, XIX (75), , Başkan, S. (). "Ankara'dan İki Sezon Sonu Sergisi". Ankara Sanat, (232), 14-15, Yel, S., & Yel, S. (1992). "Yakup Şevki Paşa'nın Erzurum'dan Ayrılışının Sebepleri ve İstanbul ile Ankara Arasında İrtibat Tesis Etmeye Çalışması". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (3), , Eskici, B. (1999). Ankara mihrapları. Şahin, K. (1991). "Ankara'da Melike Hatun Vakıfları". Vakıflar Dergisi, (22), 77-82, Eti, M. (1996). 19.Yüzyıl Ankara'sında Sosyal ve Kültürel Oluşumların Tanğı Olarak Mobilya. Osmanlı Sanayileşme Teşebbüsleri ve Zeytinburnu Demir Fabrikasının Kuruluşu. Bozkurt, G. (1995). "Ankara'nın Başkent Olmasında Dair Bir Alman Belgesi".

17 Bozkurt, G. (1995). "Ankara'nın Başkent Olmasında Dair Bir Alman Belgesi". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XI (33), , Birinci, A. (2008). "Meşrutiyet Ankarasında Bir Yangın". Türk Yurdu, 28 (251), 51-63, Akurgal, E. (1956). "Activite Du Centre De Recherches De L'institut Archeologique De L'universite D'ankara En Anatolie Occidentale". Anadolu (Anatolia), (1), 1-2, Wittek, P. (1971). Ankara Bozgunundan İstanbul'un Fethine Kadar (Osmanlı Tarihinden Yarıbasım). İstanbul:. Etöz, Z. (1998). 19. Yüzyıl Ankara'sında Sosyal ve Kültürel Yaşam.. Alsan, Z. M. (1946). "Hukuk Fakültesi Dekanı Ve Devletler Hukuku Profesörü Zeki Mesut Alsan'ın Ankara Üniversitesi'nin İlk Öğretim Yılını Açış Dersi (Devletler Hukukunda Kişilerin Durumu Ve Bu Hukuk Bakımından Hak Ve Hürriyetleri)". Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3 (2-4), , Ongan, H. (1974). Ankara'nın İki Numaralı Şeriye Sicili (20 Kasım Temmuz 1590). Ankara: Türk Tarih Kurumu. Ergenç, Ö. (1980). "XVII. Yüzyılın Başlarında Ankara'nın Yerleşim Durumu Üzerine Bazı Bilgiler". Osmanlı Araştırmaları Dergisi, (1), , Aydoğan, E. (2006). "Reis-i Cumhur'un Doğu İncelemeleri 1924 Erzurum Depremi,I. Baskı,Babil Yayınları,Ankara,2006,S.202". Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 12 (31), , (2003). Evler mevsimler : Paris-Ankara yürüyüşü boyunca gözlemlenen yerel mimarlıklar. Istanbul: Yapı Kredi. Kılcı, A. (1999). "Ankaranın tarihi Yapıları". Altındağın Manevi Coğrafyası, Ankara:. Şenyapılı, Ö. (2005). Ne Demek Ankara;Balgat Niye Balgat. Ankara: ODTU Yayıncılık. Yılmaz, A. (1998). XIX Yüzyılın İlk Yarısında Ankara Sancağına Bağlı Yabanabad Kazası Ve Köylerin Sosyal Ve İktisadi Durumu. Friedrich, L. (1997). Ankara Kaynak Yayınları:. Selimova, R., & Nuşirvanova, C. (1987). "Ankara'da Türk Kadınlarının İlk 8 Mart Bayramı". Tarih ve Toplum, 7 (39), 48-49, Ay, L. (1943). "Ankara'da Tiyatro Çalışması". İstanbul Kültür Dergisi, (36), 8, Tekın, M. (). "Ankara İtilafnamesi ve İskenderun Sancağı (Hatay)". Güneyde Kültür, (92), 1-17, Tural, S. (1997). Doğu Türkistan Çağdaş Uygur Edebiyatında Millî Mücadele (28 Aralık 1996, Ankara). Ankara: Türk Yurdu Yayınları. Güçlü, Y. (2001). "Turco-French Struggle for Mastery in Cilicia and the Ankara Agreement of 1921". Belleten, LXV (244), , Çetin, H. (2005). Timurun Anadolu Seferi ve Ankara Savaşı. Demir, S. (2000). Ankara Gönül Erleri. Ankara: Ekip-Grafik A.Ş.. Göyünç, N. (1967). "16.Yüzyılda Ankara". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 1 (1),

18 Göyünç, N. (1967). "16.Yüzyılda Ankara". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 1 (1), 71-75, (1957). "Ankara Dil Ve Tarih - Coğrafya fakültesinin Kurumasına Dair Kanun Layihası Ve Maarif Ve Bütçe Encümenleri MAzbataları (1/224)". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, (1), 1-6, Senelmiş, H. (2007). "Ankara Üniversitesi Kriz Merkezine Başvuran Yaş Olguları Üzerine Bir Çalışma". Kriz Dergisi, 14 (1), 1-20, İnan, A. (1973). "Ankara'nın Eski Evleri, Türk Ev Kültürü, Müze Evler". Belleten, XXXVII (145), , Erk, N. (). "Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Kuruluşu ve Veteriner Hekimlik Öğretiminin Bu kurumdaki 15 yıllık Tarihi". Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 8 (1), , Erdoğdu, Ş. (2001). Ankaram. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayımlar Daire Başkanlığı. Aka, İ. (1986). "Timur'un Ankara Savaşı(1402) Fetihnamesi". Belgeler, 11 (15), 1-22, Forbes, R. (1931). Angora to Afghanistan. Londra: Cassell. Öztuna, Y. (1946) Ankara Muhârebesi, Bâyezid ile Timur'un Ölümü ve Fetret Devri. İstanbul: Kenan Matbaası. Matschke, K. (1981). Die Schlacht bei Ankara und das Shicksal von Byzanz. Studien zur spatbyzantinischen Geschichte zwischen 1402 und Weimar:. Çakır, T. (1993). İlimiz Ankara İlçemiz Çankaya. Ankara:. Öztek, A. Z., Bağcı, A. T., Aslan, D., Can, Z., Toker, N., Turgut, F., & Yinanç, B. (). "Ankara Yunus Emre Sağlık Ocağı Bölgesinde 8-14 Yaş Çocuklarının ve Kendi İfadelerine Göre Gıda Tüketim Sıklıklarının İncelenmesi". Beslenme ve Diyet Dergisi, 28 (1), 15-20, (1992). Ankara Seymen Oyunları ve Kıyafetleri. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları. Enginün, İ. (1976). ""Ankara" Romanı'nda Batlılaşma Meselesi". Milli Kültür Dergisi, I (3), 46-50, İlter, F. (). "The Jewish Quarter and Synagogue in the Old Urban Context of Ankara". Dağlarca, F. H. (1999). Bağımsızlık Savaşı 1: Samsun'dan Ankara'ya / İnönü'ler / Sakarya Kıyıları. İstanbul: Doğan Kitapçılık. Bıschoff, N. V. (1935). Ankara, Eine Deutung des neuen Werdens in der Türkei. Viyana:. Erdentuğ, A., & Burçak, B. (). "Political Tuning in Ankara, A Capital, as Reflected in Its Urban Symbols and Images". International Journal of Urban and Regional Research, 22 (4), , Tunçer, M. (2001). Ankara(Angora)şehri merkez gelişimi( yy.). Ankara: Kültür Bakanlığı. Erk, N. (). "Veteriner Fakültesinin Ankara Üniversitesine Katılışı tarihi ve son

19 Erk, N. (). "Veteriner Fakültesinin Ankara Üniversitesine Katılışı tarihi ve son iki yıllık öğretim durumu". Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 8 (2), , Gökay, F. K. (). "Hekim İhtiyacı- Ankara Tıp Fakültesi". Tıp Dünyası, (8), , ,2978, Özaktürk, M. (1995). "Ankara Anıtı'nın (Monumentum Ancyranum) İlk Caput'unda Değinilen İ.Ö. 44 ve 43 Yılı Olayları". Belleten, LIX (224), 17-54, Tekerek, N. (2007). "Köy Seyirlik Oyunları, Seyirlik Uygulamalarıyla 51 Yıllık Bir Amatör Topluluk: Ankara Deneme Sahnesi ve Uygulamalarından İki Örnek: Bozkır Dirliği ve Gerçek Kavga". Tiyatro Araştırmaları Dergisi, (24), , Güler, Ş. (1970). "GEORGE A. LUNDBERG, CLARENCE C. SCHRAG, OTTO N. LARSEN SOSYOLOJİ, Türk Siyasi İlimler Derneği Yayını No: 19, 1970, Ankara, 2 Cilt, Çeviren: Dr. Özer OZANKAYA, Doç. Dr. Ülker GÜRKAN.". Araştırma Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi, 8 (), 1-6, Ayışığı, M. (1994). "Son Osmanlı Hükümeti ile Ankara Hükümeti Arasındaki Münasebetler". Toplumsal Tarih Dergisi, I (6), 12-18, Durgun, Ş. (1934). "Yerel Hizmet Birimi Olarak Ulaşım Koordinasyon Merkezi: Ankara Örneği". Karınca, 56 (646),, Akman, A. (). Orta Anadolu ve Bilhassa Ankara Mıntıkası Şarapları Üzerine Araştırmalar. Ankara: Y. Ziraat. Tanyu, H. (1967). Ankara Çevresinde Adak Ve Adak Yerleri. Ankara: Ankara Üniversitesi. Ostrorog, C. L. (1972). Ankara Reformu. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay.. Roccalta, P. (1932). Angora e Kemal Pasccia, Problemi Politici ed Economici della Moderna Turchia. roma:. Şimşir, B. N. (1988). Ankara... Ankara Bir Başkentin Doğuşu. Ankara: Bilgi Yayınevi. Yılmaz, B. (2002). "Ankara'da ilköğretim öğretmenlerinin okuma ve halk kütüphanesi kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma". Türk Kütüphaneciliği, 16 (4), , Ünal, C. (1997) Dönemi Ankara'da Özel Tiyatrolar ve Etkinlikleri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.. Arıburnu, K. (1997). Sivas Kongresi: Samsun'dan Ankara'ya Kadar Olaylar ve Anılar. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları. (1994). "Ankara'da Beşinci Uluslararası Yaratıcı Drama Semineri". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27 (1), 69-81, Çinkaya, N., & Yüksel, M. (1996). "Ankara Metropoliten Alanı içerisinde Kalan Çubuk Vadisi ve Yakın Çevresinin Topraklarının Sınıflandırılması". Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 2 (2), 1-6, Polat, H. (1998). Ankara Merkez İlçelerindeki Okulların Çevre Sağlığı Yönünden İncelenmesi. Ankara:. Gürzap, C. (1976). "Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde Eğitim

20 Gürzap, C. (1976). "Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde Eğitim Nasıl Yapılmaktadır-Nasıl Yapılmalıdır". Tiyatro Araştırmaları Dergisi, (7), 77-95, Eyice, S. (). "1859 Yılında Ankara'da Bir Alman Seyyahı". Başkan, S. (). "Ankaramız". Mavi, 1 (243), 3, Sarıoğlu, M. (1999). Siyaset-şehircilik ilişkileri açısından başkent Ankara ( ). Dağlıoğlu, H. T. (). "Ankara Mülga Mahkemei Şer'iye Sicillerinden Nakiller-Halıcılık Hakkında Tetkikler". Ülkü, 13 (75), , Kadayıfcı, A., & Selenay, M. F. (1999). "Ankara Koşullarında Yoncanın Su Tüketimi". Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 5 (1), 1-5, Ongan, H. (1962). "Ankara Şer'iye Mahkemesi Sicillerinde Kayıtlı Vakfiyeler". Vakıflar Dergisi, (5), , Dağlarca, F. H. (1999). Bağımsızlık Savaşı 1 Samsun'dan Ankara'ya / İnönü'ler / Sakarya Kıyıları. : Doğan Kitapçılık. Yavuz, A., & Yavuz, E. (1984). "19. Yüzyıl Ankara'sında Ekonomik Hayatın Örgütlenmesi ve Kent-İçi Sosyal Yapı". Tarih İçinde Ankara, s Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi. İlhan, M. M. (). "Ottoman Province of Anatolia in 1530: Introducing '438 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530) I, Kütahya, Kara-hisar-ı Sâhib, Sultan-önü, Hamid ve Ankara Livaları". Al - Manarah, I (1),, Yaman, A. E. (1998). "İstanbul'un Ankara'ya Yaklaşma Deneyimi: Bilecik Görüşmesi". X. Türk Tarih Kongresi (Ankara, Eylül 1986) (VI), Ankara: Türk Tarih Kurumu. Bosch, E. (1959). "Ankara I. Die Phylen". Anadolu Araştırmaları, 1 (2), 57-68, Çelebioğlu, S. (). "Prof. Dr. Kurt Krause : Ankara'daki Türkiye Herbarriumunu Kuran Değerli Türk Dostu". Türk Biyoloji Dergisi, 8 (4), 1958, Günbattı, C. (1999). "Ankara Etnografya Müzesi'nde Bulunan Bir Kapadokya Tableti". Belleten, LXIII (237), , Bilir, M. (2004). "Kentlesme Sürecinde Yetiskinlerin Egitim Gereksinimi: Ankara Mamak Ilçesi, Tuzluçayir Semti, Ege Mahallesi Örnegi". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37 (1), , Yılmaz, B. (1995). "Okuma sosyolojisi: Ankara'da oturanların okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma". Türk Kütüphaneciliği, 9 (3), , Soyuer, H. (1995). Ankara Kabadayıları. :. Roessler, F. (1940). Welchen Weg geht die Türkei? Das Aufbauwerk Atatürks Wahrend seiner 15 Jahriger Regierungstatigkeit und die Politik Ankaras nach dem Tode des Schöpfers der neuen Türkei. dresden: Kruger-horn. Ercoşkun, T. (2007). "Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi Dizini". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 26 (41), 1-50, Candan, T. (2008). "Stıllhalteklausel Bezunglıch Dernıederlassung-Und

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini., S. (1324). "Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi". Muallim, (19), 654-665, Işıksal, C. (). "Türkiye'de Açılan İlk Yabancı Dil Okulları". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,

Detaylı

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ Dr. Serdar SARISIR * ÖZ: Bu çalışma, Niğde şehri hakkında yapılacak araştırmalara öncülük etmesi amacıyla, veri bulunması muhtemel, belli

Detaylı

Toprak, Z. (2002). "Ankara'nın İlk Özel Koleji (1928-1938)". Toplumsal Tarih Dergisi, (105), 54 59,

Toprak, Z. (2002). Ankara'nın İlk Özel Koleji (1928-1938). Toplumsal Tarih Dergisi, (105), 54 59, Türkiye Cumhuriyeti Toprak, Z. (2002). "Ankara'nın İlk Özel Koleji (1928-1938)". Toplumsal Tarih Dergisi, (105), 54 59, Erkin, F. C. (2008). Dışişlerinde 34 Yıl, III. Cilt (Madrid, Paris, Londra Büyükelçiliği).

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ SAYIŞTAY Kütüphane Bülteni Haziran 2005 Yıl : 7 Sayı : 14 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Aynur Otan Kütüphane Müdürü Tel: 295 38 32 Ahmet Tatlı Şef

Detaylı

Geçmişten Geleceğe belgeler...bilgiler 1968 / 2008 Cilt 3

Geçmişten Geleceğe belgeler...bilgiler 1968 / 2008 Cilt 3 Geçmişten Geleceğe belgeler...bilgiler 1968 / 2008 Cilt 3 723 Kadının Dünyası Gül ÖZAYDIN Gül ÖZAYDIN Bestami YAKICI Şerafettin GÖKER Aziz DANYILDIZ Sarper HOKNA Cihangir AYDOĞAN Ö. Yener PAKER Tahir

Detaylı

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ)

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) TAR131 Osmanlıca I 4 0 4 8 Osmanlıca Alfabe; Harflerin Yazılışları; Şekil ve Okunuşları İtibariyle Harflerin

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, (Ocak 1981-1985) KISALTMALAR aühföüy : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Yayınları aüzfpmk : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj

Detaylı

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM 15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ 15-17 EYLÜL 2014 Ankara GENEL PROGRAM ANKARA, 2014 ATATÜRK

Detaylı

Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler...

Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler... Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler... 1968/2008 1 Geçmişten Geleceğe belgeler... bilgiler... 1968/2008 ISBN 978-975 - 7655-87 - 9 Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. Proje

Detaylı

Ankara nın Yükselen Değeri KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

Ankara nın Yükselen Değeri KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Ankara nın Yükselen Değeri KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Mustafa Kemal ATATÜRK Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan İ. Melih GÖKÇEK Ankara Büyükşehir Belediye

Detaylı

GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT (ATASE) DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN KATALOĞU

GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT (ATASE) DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN KATALOĞU T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT (ATASE) DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN KATALOĞU Genelkurmay Personel Başkanlığı Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT (ATASE) DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN KATALOĞU Genelkurmay Personel Başkanlığı Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU Ekim 2014-ANKARA Türk Kütüphaneciler Derneği 25. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Detaylı

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 "Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI

PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI Dr. Bayram DURBİLMEZ Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, TDE Bölümü Türk Halkbilimi Öğretim Görevlisi (bayramd@erciyes.edu.tr) Özet Bu makale;

Detaylı

TÜRKİYE ÇALIŞMA YAŞAMI KAYNAKÇASI CANAN KOÇ - YILDIRIM KOÇ

TÜRKİYE ÇALIŞMA YAŞAMI KAYNAKÇASI CANAN KOÇ - YILDIRIM KOÇ TÜRKİYE ÇALIŞMA YAŞAMI KAYNAKÇASI CANAN KOÇ - YILDIRIM KOÇ Kasım 2011 1 SUNUŞ Yaklaşık 40 yıldır Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi ile ilgilenen kişiler olarak, bu alanda çalışanların kaynak

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

GENEL (DİN-FİLATELİ- DİL- EDEBİYAT- TARİH- ŞEHİR) YAYIN LİSTESİ (G)

GENEL (DİN-FİLATELİ- DİL- EDEBİYAT- TARİH- ŞEHİR) YAYIN LİSTESİ (G) GENEL (DİN-FİLATELİ- DİL- EDEBİYAT- TARİH- ŞEHİR) YAYIN LİSTESİ (G) 1- Hz. MUHAMMED ve HADİSLERİ (OKAT Yayınları-Abdulbaki GÖLPINARLI-4.Basım-İstanbul 1971) 2- KUR AN (OKAT Yayınları-10.Basım-İstanbul

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY *

EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY * Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt / Volume XXV, Sayı / Number 2 Aralık / December 2010, 415-446 EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY * Özet Bu makalede,

Detaylı

Başkan dan. Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL. Birlik 2008/5 1. SAHİBİ T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ

Başkan dan. Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL. Birlik 2008/5 1. SAHİBİ T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ Bir Baþarý Öyküsü BURSA /YILDIRIM Başkan dan Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL İstanbul, geçmişi 8000 yıl öncesine dayanan, asırlar öncesinden başladığı medeniyet yolculuğu boyunca sayısız uygarlık

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA 2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER

Detaylı

Kontrast. Fotograf Dergisi Özel Sayı: Dünden Bugüne Ankara. Eylül - Ekim 2013. ana sponsorluğunda yayımlanmaktadır.

Kontrast. Fotograf Dergisi Özel Sayı: Dünden Bugüne Ankara. Eylül - Ekim 2013. ana sponsorluğunda yayımlanmaktadır. ) Kontrast Fotograf Dergisi Özel Sayı: Dünden Bugüne Ankara 37 Eylül - Ekim 2013 ana sponsorluğunda yayımlanmaktadır. İçindekiler 4 51 62 65 67 69 71 73 Dosya Konusu: Ankara 4 5 9 10 16 21 25 28 31 32

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 13 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 4-6 Aralık 2 0 1 3 PROGRAM 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

MAKALE DUYURU BÜLTENİ

MAKALE DUYURU BÜLTENİ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ MAKALE DUYURU BÜLTENİ 2012 İÇİNDEKİLER Taranan Süreli Yayınlar 2-3 Konular Araştırma 4 Avrupa Birliği 5-7 Bilişim 8-9 Çalışma İlişkileri 10-13 Çevre

Detaylı

KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003) (TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER)

KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003) (TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER) KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003) Yrd. Doç. Dr. Fahri Solak Marmara Üniversitesi, İİBF Öğretim Üyesi; TİKA Kırgızistan Koordinatörü SUNUŞ Türk tarihinin bilinen en eski kavimlerinden

Detaylı

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere 1 2 İster ak-pak binitleriyle atlanıp aramızdan ayrılmış ve Rahmet-i Rahmân a kavuşmuş olsun, ister halen toplumumuzda ve ön sıralarda duran, milli kültürümüzün bu emekçilerini yâdetmek ve ayrıca onların

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANININ SUNUMU

BELEDİYE BAŞKANININ SUNUMU T.C. ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2010-2014) 0 BELEDİYE BAŞKANININ SUNUMU Yerel yönetimlerin kamu yönetiminde son derece özel ve bir o kadar da önemli bir yere sahip oldukları bilinmektedir.

Detaylı