Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları."

Transkript

1 Ankara Kaynakçası Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Tanyer, T. (2006). Cumhuriyet Dönemi Ankara'sının Sosyal Hayatından Sahneler. Ankara: Vekam Yayınları. Erdoğmuş, Z. (1978). Kırsal Bölgeden Ankara. : Ayyıldız Matbaası. Toprak, Z. (2002). "Ankara'nın İlk Özel Koleji ( )". Toplumsal Tarih Dergisi, (105), 54 59, Ortaylı, İ. (1994). "19. Yüzyılda Ankara". Ankara Ankara, Ankara: Yapı Kredi Yayınları. Kültür, B. (1998). 20 Poetes Contemporains D''Ankara. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Aktüre, S. (1992). Ankara Konuşmaları. Ankara: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi. İlter, F. (1996). "The Jewish Quarter and Synagouge in the Old Urban Context of Ankara". Belleten, LX (229), , Kırzıoğlu, M. F. (1962). "Ankara Radyosundaki Bolşevik Malı Süreyya Şarkısı". Orkun, (24), 22-23, Renda, G. (1980). Ankara Etnoğrafya Müzesindeki Minyatürlü Yazma ve Albümler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. Burcu, E., & İçli, T. G. (1993). "İnformal Sosyal Kontrolün Sağlanmasında Ailelerin Gelir ve Eğitim Düzeyinin Önemi: Ankara'da Uygulamalı Bir Çalışma". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 10 (1), 43-56, Fıratlı, N. (1959). "Ankara Frig Nekropolüne Ait Bir Buluntu". Belleten, XXIII (90), , Akyüz, J. (2003). Ankara'nın Bütüncül Tarihi Çerçevesinde XVIII. Yüzyılda Ankara. Yılmaz, D. (1977). Ankara'da Ölüm. İstanbul: Çığır Yayınları. Kendir, H., & Bakır, Ö. (1997). "An Investigation on the Flora of Ankara-Ahlatlıbel Dryland Range and Distributions of Some Important Range Plant Species". Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 3 (3), 1-7, Şerifgil, E. M. (). "Kuruluşundan Cumhuriyet'e Kadar Ankara". Özkaya, Y. (1988). "İstanbul'un İşgali Üzerine Aydınların İstanbul'dan Ankara'ya Kaçışı Olayı". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, V (13), , Başgelen, N. (1993). Geçmiş zaman kentleri : Amasya, Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kütahya, Sinop. İstanbul: Arkeoloji Ve Sanat Yayınları. Budak, M. (1997). "Ankara İtilafnâmesi Sürecinde Suriye Sınırı Üzerindeki Tartışmalar". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 13 (38), , Türk, H. (2003). Ankara - Washington Hattı. İstanbul: Akademi TV Programcılık.

2 Türk, H. (2003). Ankara - Washington Hattı. İstanbul: Akademi TV Programcılık. Özdemir, R. (1998). XIX. Yüzyilin Ilk Yarisinda Ankara. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları. Kahya, E. (1991). "OTAM, Ankara Üniversitesi Osmanlı Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, sayı 2, Ankara Ocak 1991". Belleten, LV (213), , Koşay, H. Z. (1957). "Augustustempel İn Ankara". Anadolu (Anatolia), (2), , Başgelen, N. (1998). Bir Zamanlar Ankara. İstanbul: Arkeoloji Ve Sanat Yayınları. Çiçek, İ., & Doğan, U. (2005). "Ankara'da Şehir Isı Adasının İncelenmesi". Coğrafi Bilimler Dergisi, 3 (1), 57-72, Kazmaz, S. (). "Ankara'nın Teknik Mahallesi". Ülkü, (122),, Müderrısoğlu, A. (2007). Sakarya 1: Yunan'ın Ankara'ya Yaklaştığı Günler. İstanbul: Denizbank. Enginün, İ. (1983). "Ankara". Kaynaklar, 3 (), 69-72, Koşay, H. Z. (1979). "Ankara arkeoloji Müzesinin İlk Kuruluş Safhası İle İlgili Anılar". Belleten, XLIII (170), , Bülbül, T. (2003). "Ankara Üniversitesi Egitim Bilimleri Fakültesinde Görev Yapan Ögretim Üyelerinin Lisansüstü Ögretime Ögrenci Seçme Sürecine Iliskin Görüsleri". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36 (1), , Yakıcı, A. (1990). "Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsünde Öğrencilerin Ad Almaları Üzerine Bir Değerlendirme". Millî Folklor, 1 (5), 38-41, Bareılles, B. (1923). La Drame Oriental, D'Athenes a Angora. Paris: Editions Bossard. Komet, P. (1990). Ankara et la Cappadoce. Paris: Satibat. Öztuna, Y. (1974). Niğbolu Zaferi, Ankara Savaşı ve Yıldırım Beyazıt. İstanbul:. Kalaç, Y. (1995). "Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Cografya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyun Çalışmalarında Dans Uygulamaları". Tiyatro Araştırmaları Dergisi, (12), , Tezcan, S., Aslan, D., & Aslan, D. (2000). "Ankara'da çeşitli meslek gruplarında ruhsal sağlık durumunun değerlendirilmesi". Kriz Dergisi, 8 (1), 1-8, Güler, Ç., Akgün, S., Alan, Ü., & Eryiğit, Y. (). ""Goitre Prevalence and The Proportion of the Households Consuming Iodised Salt in Ankara, Turkey"". Hekimler Birliği Vakfı Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, (16), , Erdoğdu, Ş. (2002). Ankara 'nın Tarihi Semt İsimleri ve Öyküleri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.. Başkan, S. (). "Ankara... Ankara... Güzel Ankara. Ankara'nın Başkentlik Sürecindeki Mimarî Gelişimi ve Kent Estetiği Üzerine Bir Değerlendirme". Şehir, (21), 34-38,

3 Kocagöz, U. (2010). "İçeriği Aşan Biçim: Ankara Direnişi". Birikim, ( ), 94-97, Beyazıt, M. (2007). "Ankara Hacı İvaz Mescidi". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 47 (01), , Erler, M. Y. (1997). Ankara ve Konya Vilayetlerinde Kıtlık ve Kuraklık ( ). Taş, H. (2004). 17. Yüzyılda Ankara. Fırat, N. (1998). Ankarada Cumhuriyet Dönemi Mimarisinden iki Örnek. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Paksoy, A. K. (2008). Ankara Aydınlığı. Ankara: Tan Edebiyat. Hafifbilek, C. (). Ankara : Telos Yayınları. Özmen, A., Yücel, H., Çetiner, M. A., & Turhan, Ç. (2000). "Estimation of the Production of Ga-67, Ti-201, I-123 and In-111 Medically Important Radioisotopes by a Cyclotron Facility to be Installed at Ankara Nuclear Research and Training Center in Turkey". I. Eurasia Conference on Nuclear Science and İts Application, İzmir:. Müderrısoğlu, A. (2007). Sakarya 2: Ankara Önlerindeki Uzun Savaşma. İstanbul: Denizbank. Ayışığı, M. (1994). "Son Osmanlı Hükümeti İle Ankara Hükümeti Arasındaki Münasebetler II ( )". Toplumsal Tarih Dergisi, II (7), 18-23, Karaörs, M. M. (). "Sürekli Dil Kurultayının Ardından (4-8 Mayıs 1992, Ankara)". Kanat Edebiyat, (3), 30, Özdemir, R. (). "Ankara Sancağında Osmanlı Bürokrasisinin İşleyiş Tarzı ve Sancak Bürokrasisinden Mahkemenin Yeri". VIII. Milli Türkoloji Kongresi Eylül 1987,. İstanbul:. Hatipoğlu, İ. S. (2007). Tarih İçinde Ankara ve Benim Yaşantım. Ankara: Ankaralılar Vakfı. Pehlivan, H., & Köseoğlu, P. (2010). "Ankara Fen Lisesi Öğrencilerinin Biyoloji Dersine Yönelik Tutumları ile Akademik Benlik Tasarımları". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (38), , Fıratlı, N. (1951). "Ankara'nın İlkçağdaki Su Tesisatı". Belleten, XV (59), , Yiğit, Ş. (2003). Ankara Mon Amour. İstanbul: İletişim Yayınları. Kansu, Ş. A. (1965). "Bir Eser Münasebetiyle (Aldan, MEhmet. Türlü Yönleriyle Ayaş. Ankara, 1965)". Belleten, XXIX (116), , Özdemir, R. (1987). "Ankara Esnaf Teşkilatı ( )". On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), , Kankal, A. (1992). "XIX. Yüzyıldan Günümüze Ankara-Çankırı Havalisinde Düğün ve Hac Âdetleri". Tarih İncelemeleri Dergisi, (VII), , Asula, M. (). "Der Vertrag von Ankara. Sein drei Phasen- Plan für die EG- Mitgliedschaft der Türkei.". Südosteuropa Mitteilungen, 26 (3), 25-29, Gürler, N. (1968). Ankara vilayeti yer adları.

4 Gürler, N. (1968). Ankara vilayeti yer adları. Beyoğlu, S. (1994). "Hind Müslümanlarından Ankara'ya Maddi Destek". Tarih ve Medeniyet, (21), 51-53, Köprülü, M. F. (). "Ankara ve Ahiler". Hayat, 1 (21), 2-3, Güler, Ç., Vaizoğlu, S. A., Aycan, S., Deveci, M. A., Acer, T., Bulut, B., Bayraktar, D. U., Akyollu, B., Uğur, M. Ç., Arslan, U., Akpınar, F., Barış, Z., Arslan, S., Deniz, A., & Evci, D. (). "Determining Domestic Formaldehyde Levels in Ankara, Turkey". Indoor & Build Environment, (12), , Bayar, R. (2005). "CBS Yardımıyla Modern Alışveriş Merkezleri İçin Uygun Yer Seçimi: Ankara Örneği". Coğrafi Bilimler Dergisi, 3 (2), 19-38, Batur, E. (). Ankara Ankara. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Kazmaz, S. (1962). "Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Ankara Romanı". Türk Kültürü, (323),, Önal, S. (1995). "Ankara Kitapçılık Tarihi Üzerine Derkenar: Ankara Sahafları ve Kitapçıları Üzerine Bölük Pörçük Anılar". Kebikeç, (10), 11-14, Ozansoy, F. (1970). "İnsani Karakterli Türkiye Pliosen Fosil Pondijesi, Ankarapithecus Meteai". Belleten, XXXIV (133), 1-2, Barışta, H. Ö. (). "Milli Mimarimizin Ünlü Mimarı Kemalettin ve Son Eserlerinden Gazi İlk Muallim Mektebi (Ankara Muallim Mektebi)". Aktüre, S. (1984). "16. Yüzyıl Ankarası Üzerine Bilinenler". Tarih İçinde Ankara,. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Dağlıoğlu, H. T., & Ülgen, A. S. (1942). "Ankara'da Cenabi Ahmed Paşa Camii ve Türbesi". Vakıflar Dergisi, (2), , Başkan, S. (1989). "Ankara Hacı Bayram Camii İç Mekan Süslemeleri". Kültür ve Sanat, (31), 43-46, Fıratlı, N. (1959). "Finds from the Phrygian Necropolis of Ankara". Belleten, XXIII (90), , Dalsar, F. (). "400 Yıl Önce Ankara". Ülkü, 1 (10), 9-10,16, Koçak, C. (1984). "Ein deutscher Offizeir in der Türkei. Der deutsche Militarattache General Hans Rohde in Ankara.". Tarih ve Toplum, 1 (1), , Altın, E. (2004). Ankara İstanbul: Boyut Yayıncılık. Ozansoy, F. (1970). "Ankarapithecus Meteai, Pongide Fosille Aux Trais Humains du Pliocene de Turquie". Belleten, XXXIV (133), 3-15, Başkan, S. (1998). Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi. Ankara: Kültür Ve Turizm Bakanlığı. Güler, Ç., Vaizoğlu, S. A., Surlu, B. A., & Tekbaş, Ö. F. (2001). Ankara Tabip Odası Ergonomi Temel Eğitim Eğitici Kursu Ders Notları (Birinci Taslak). Ankara:. Cengizkan, A. (2004) Lörcher Planı: Ankara'nın İlk Planı. İstanbul: Arkadaş Yayınları. Yüce, M. (2009). "Zonguldak'ta İlk Yasal Grev Ankara Yürüyüşü". Toplumsal

5 Yüce, M. (2009). "Zonguldak'ta İlk Yasal Grev Ankara Yürüyüşü". Toplumsal Tarih Dergisi, (180), 68-73, Alıye, F. (1331). Kosova Zaferi-Ankara Hezimeti, Tarih-i Osmaniyenin Bir Devre-i Mühimmesi. İstanbul:. Akok, M. (1951). Ankara'nın Eski Evleri. Ankara: T.T.K. Basımevleri. Başkan, S. (1989). Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi. İstanbul: Akbank Kültür Yayınları. Eyice, S. (1970). "Ankara'nın Eski Bir Resmi. Tarihi Vesika Olarak Resimler-Ankara'dan Bahseden Seyyahlar-Eski Bir Ankara Resmi". Atatürk Konferansları (IV), Ankara:. Çiçek, R. (1997). "Ankara Hükümeti'nin Dünya'ya Açılan Kapısı İnebolu-Ankara Yolu". Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 5 (20), , Erk, N. (1970). Türkiye'de Veteriner hekimlik öğretimi ve Ankara Üniversitesi Veterinerlik fakültesi Tarihi. Ankara: Veterinerlik Fakültesi Yayınları. Hakyemez, H., Altınok, S., & Sevimay, C. S. (1996). "Yalancı Tüylü Fiğ (Vicia villosa ssp. dasycarpa (Ten.) Cav.) Hatlarının Ankara Koşullarına Adaptasyonu". Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 3 (1), 1-5, Halis, Ö. (1934). Timur'un Anadolu Seferi ve Ankara Harbi. İstanbul:. Kolukısa, E. A. (1995). Bölgemiz İç Anadolu İlimiz Ankara. Ankara:. Zeyrek, Y. (). "Ankara Gümrüğü Medeniyetin Neresinde?". Türk'ün Sesi DÜNYA, (Ekim),, Ertan, T. F. (2005). "Lozan Konferansı Sırasında Ankara". Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, (1), 9-28, Tolepbergen, M. (). "türkistan-ankara: cumhurbaşkanları arasında televizyon köprü ile yapılan görüşme". Egemen kazakistan, 31 (mart),, Taş, H. (2006). Ankara'nın Bütüncül Tarihine Katkı: 17. Yüzyılda Ankara. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. (1988). Ankara Ve Çevresinde Milli Faaliyetler. Ankara: Kültür Ve Turizm Bakanlığı. Başkan, S. (1989). "Anadolu Selçuklu Çağı Ankara Yapılarında Ahşap, Alçı ve Çini İşçiliği". Kültür ve Sanat, 1 (1), 78-81, Fındıklı, S. (). Ankara İstasyonu. : Sel Yayıncılık. Sarre, F. (1936). Ankara Arkeoloji Müzesinde Onüncü Arşa Ait Selçuk Kabartması. İstanbul: Devlet Basımevi. Boz, H. A. (1994). "Ankara İlinde Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası Kapsamındaki Meslek Alanlarında Çalışan Çocukların Çalışma Yaşamı ve Eğitim-Öğretim Uygulamalarıda İlişkin Görüşleri". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27 (1), , Okday, İ. H. (1975). Yanya'dan Ankara'ya. İstanbul:. Ağduk Gevrek, M. (1998). "Yurt ve Dünya/ : 1940'ların 'Solunun' Ankara Çevresi". Toplum ve Bilim, (78), ,

6 Şahın, B. (2005). "Yöneticilerin Çalışanlara Yönelik Sosyal Sorumlulukları ve Bunun Üzerinde Ailenin Etkisi: Ankara Elektronik Sanayi Örneği". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 22 (2), , Aker, S. (1978). "Ankara Etnografya Müzesinde Bulunan XIV. Yüzyılda Meraga'da Yapılmış Vakıf Kur'an Cüzleri". Vakıflar Dergisi, (12), , Şenyürek, M. S. (1952). "A Study of the Pontian Fauna of Gökdere (Elmadağı), Sauth-East of Ankara". Belleten, XVI (64), , Güler, Ç., & Çamur, D. (2003). "Ankara'daki Altı Belediyeye Bağlı Halka Açık Tuvaletlerin Hijyenik Açıdan Değerlendirilmesi". Hacettepe Üniversitesi-Keçiören Belediyesi Türk Belediyecilik Sempozyumu (Sağlıklı Modern Kentleşme),13-14 Aralık 2003 Kitabı, Ankara:. Sezgin, A. (). "Ankara'da Bir Bektaşi Tekkesinde İcra Edilen Bir Nevruz Ayini". Uluslararası Nevruz Kongresi, (1999 Elazığ),. :. Kazmaz, S. (1999). "Cumhuriyetten Sonra Ankara Lokantaları". Ankara İli Beslenme Alışkanlıkları ve Mutfak Kültürü, Sempozyum Bildirileri ve Katalog, Ankara: VEKAM. Morkaya, B. C. (1933). Mudanya, Lozan, Ankara. İstanbul: Kanaat Kütüphanesi. Arsebük, E. (1943). "Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Açılış Dersi". Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1 (2), , Altuntaş, B. (2008). "Enformel Bir Emek Biçimi Olarak Sokak Toplayıcılığı: Ankara Örneğinde Sektöre ve Çalışanlarına İlişkin Bir Bilgi ve Deneyim Paylaşımı". Toplum ve Bilim, (112), 31-59, Ergenç, Ö. (1984). "16. Yüzyıl Ankara'sı: Ekonomik, Sosyal Yapı ve Kentsel Özellikleri". Tarih İçinde Ankara, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Ellison, G. M. (1973). Bir İngiliz Kadını Gözüyle Kuva-i Millîye Ankarası. Milliyet Yayınları:. Göde, K. (). "Ankara Savaşına Kadar Osmanlı-Karamanlı Münasebetleri". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (4, Osmanlı Devletinin 700. Yılı Özel Sayısı), 63-86, Çukurova, B. (1984). "Tarikat-ı Salahiye Cemiyeti, Ankara İstiklal Mahkemesince 1925'te Mahkum Edilmesi ve Sonrası". Tarih ve Toplum, (XIII/76), 40-46, Pehlivanlı, H. (1995). "Mudanya Mütakeresi ile Lozan Antlaşması Arasında Ankara Hükûmeti'nin İngiliz İşgal Birliklerini Kontrolü ve Geçit Teşkilatı". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XI (32), , Ege, R. (1974). Cumhuriyetin 50. yılında Ankara Üniversitesi tıp fakültesinin gelişimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Asar, S. (1990) Genel Syımına Göre Ankara Sancağına Bağlı "İstanos Karyesi" ve "Sufla Kasabası", Nüfusu Üzerine bir İnceleme. Özdemir, R. (1991). "Tanzimattan Önce Ankara'da Sof ve Şali Üretim ve Ticareti".,. Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu (Bildiriler) Ankara: Milli Kütüphane Yay..

7 Avagyan, A. (2007). "Kemalistler, İttihatçılar ve Bolşevikler. Kurtuluş Savaşında Ankara-Sovyet İlişkileri". Toplumsal Tarih Dergisi, (159), 14-23, Eroğlu, H. (1999). "Haifa Üniversitesi-Ankara Üniversitesi I. Toplantısı". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (10), , Yazıcı, N. (). "Sırrı Paşa ve Ankara'nın İlk Lisesi (Mekteb-i İdadi-i Mülki)". Özdemir, R. (1987). "Ankara'da Eğitim ve Öğretim ". Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler), 2 (2), , Kandemir, F. (). "Ankara'da Yunan Esirleri". Resimli Tarih Mecmuası, 6 (67), , Duyar, İ. (1995). "Ankara'da Yaşayan Çocukların Bazı Antropometrik Ölçülerinde Yılları Arasında Gözlenen Değişimler". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 12 (1-2), 1-13, Kasapoğlu, M. A. (2009). "Ankara Polatlı Örneğinde Sosyal Dışlanma Açısından Mevsimlik Tarım İşçiliği". Ankyra: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (1), 3-35, Koç, N., & Barış, M. E. (1997). "Ankara Kentinde Hava Kirliliği Sorununun Çözümünde Peyzaj Mimarlığı Açısından Alınması Gerekli Önlemler". Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 3 (2), 1-8, Kelly, M. N. (1994). "Ankara". Ankara Ankara, Ankara: Yapı Kredi Yayınları. Ttk, T. T. (2002). XIV. TÜRK TARİH KONGRESİ Ankara: 9-13 Eylül 2002 Kongreye Sunulan Bildiriler III. Cilt. Ankara: Ttk. Başkan, S. (). "Ankara State Museum of Painting and Structure". Image, (19), 20-23, Tuğrul, M. (1945). Ankara Örencik ve Ahi köylerinin türküleri. Ankara: Recep Ulusoğlu Basımevi. Sönmez, C. (1968). Ankara İli Yakın Çevre İncelemeleri. : Türkiyem Yayınları. Nesbıtt, M. (1994). "Bookbuying in ankara and Istanbul.". Toplumsal Tarih Dergisi, (117), 11, Habibbeyli, İ. (2004). "Ünlü Azerbaycan Yazarı Celil Mehmet Kulizade Üzerine Yeni Bir İnceleme (Hamide MehmetKulizade Hatıralar (Hazırlayan:Doç. Dr. Fatma Özkan),Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara,2002,320 s.)". Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 11 (23), , Ergenç, Ö. (1975). " Yılları Arasında Ankara İktisadi Tarihine Ait Araştırmalar". Türkiye İktisat Tarihi Semineri, Ankara:. Nikulin, L. (). "Stambul i Ankara (Znamenatelnıe Stranitsı Turetskoy İstorii)". İnostrannaya Literatura, (4), , Güler, Ç., Yılmaz, H., Çilingiroğlu, N., Uz, H., Yeşildal, N., Çelenkoğlu, C., Gökçel, B., Lokmanoğlu, H. T., Özdemir, Ö., Pençedemir, H., Selçuk, Z. N., Tunçel, İ., Yanık, O., Yörük, Ö., Yuzufali, T., & Zülfikar, Z. (1996). Ankara İli Büyükşehir, Çankaya, Gölbaşı, Keçiören, Mamak Belediyelerinin Çocuk

8 Büyükşehir, Çankaya, Gölbaşı, Keçiören, Mamak Belediyelerinin Çocuk Parklarında Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Çalışma. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Akok, M., & Gökoğlu, A. (1946). Eski Ankara Evleri 1. Erzurum Mahallesinde Yusuf Oğvaş Evi. Ankara: T. T. K.Basımevi. Başkan, S. (1992). Ankara Cenabî Ahmet Paşa Camii. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Engin, G. (2008). Sancılı Kent Ankara. İstanbul: Heyamola Yayınları. (). "London, Rim i Angora". Byulleten NKİD, (78), 33, Arcayürek, C. (2005). Bir Zamanlar Ankara. : Bilgi Yayınevi. Erk, N. (1976). Ankara Üniversitesi Veterinerlik fakültesi Dergisi (11 yıllık indeksi). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. Erdoğdu, Ş. (1999). Ankara'nın Tarihi Semt İsimleri ve Öyküleri. Amsterdam: Kültür Bakanlığı. Oktay, O. (2003). Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi. İstanbul: Hikmet Neşriyat. Ersoy, B. (). "Ankara Hasan Paşa Hanı (Sulu Han)". Ülkütaşır, M. Ş. (). "XIX. Yüzyılda Ankara'da Esnaf Teşkilatı". Ülkü, 3 (33), 6-8, Erler, M. Y. (1997). Ankara ve Konya Vilayetlerinde Kuraklık ve Kıtlık ( ). Başkan, S. (). "Hangi Ankara". Bilim Sanat, (97), 42-44, Özdemir, R. (1990). "Ankara Hatûnî Mahallesi Nakit Avârız Vakfının Kredi Kaynağı Açısından Önemi". V. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler (İstanbul Ağustos 1989), Ankara:. Yılbat, B. (1988). XVI. Yüzyılda 3 Numaralı Şer'iyye Siciline Göre Ankara'nın Sosyal ve Ekonomik Durumu. Ayata-güneş, A. (1998). "Etnik Kimlik ve Toplumsal Cinsiyet: Ankara'da Çerkes Kadınlar". 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı, (19-21 Kasım 1997, Ankara), Ankara: TODAİE. Yalçın, E. S. (1994). "Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, X (29), , Cansever, E. (). "Ankara'daki görüşme". Zaman Kazahstan, (19, Haziran 19), 2 sayfa, Tevhid, A. (1913). "Ankara 'da Ahiler Hükümeti". Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası, 4 (19), , Öney, G. (1990). Ankara Arslanhane Camii. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Osıen, H. V. (1933). "Ankara Müzesine Kayseri Civarında Kaln Kültepeden Getirilen Yeni Eserler". Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi, (1), 64-94, Madran, E., & Bakırer, Ö. (1984). "Ankara Kent Merkezinde Özellikle Hanlar ve Bedestenin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi". Tarih İçinde Ankara, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Evren, B. (1998). 20'li yılların Bozkır Kasabası Ankara. İstanbul: Milliyet

9 Evren, B. (1998). 20'li yılların Bozkır Kasabası Ankara. İstanbul: Milliyet Yayınları. H. Şakiroğlu, M. (1992). "Abaza Mehmet Paşa'nın Ankara Kuşatması". Ankara Dergisi, I (3), 5-10, Çadırcı, M. (1980). "1830 Genel Sayımına Göre Ankara Şehir Merkezi Nüfusu Üzerine Bir Araştırma". Osmanlı Araştırmaları Dergisi, (1), , Tamur, E. (2003). Ankara Keçisi ve Ankara Tiftik Dokumacılığı. Ankara: Ankara Ticaret Odası. Güler, Ç., & Oğuz, R. (2003). "Ankara'da Bazı Yaya Alt Geçitleri ile Dış Ortam Havasının Hava Kalitesi Yönünden Karşılaştırılması". Hacettepe Üniversitesi-Keçiören Belediyesi Türk Belediyecilik Sempozyumu (Sağlıklı Modern Kentleşme),13-14 Aralık 2003 Kitabı, Ankara:. Yakıt, İ. (1987). "Şeyhülislam Ankaravi Mehmed Efendi". Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, (51), 9-42, Galip, R. (1955). Ankara. Ankara:. French, D. H. (1992). "Yün Ticareti Ve Ankara'da İngiliz Tüccarlar". Ankara Dergisi, (3), 40-50, Yalçın, E. S. (1992). "Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, X (29), , Koenigs, W. (1978). "Die Lowensaule Von Ankara". Anadolu (Anatolia), (21), , Güler, Ç., Yılmaz, O., Acar, S. A., Özen, Ç., Özel, E. T., & Kızıl, Y. (). "Ankara'da Bir Turizm Şirketinde Çalışan Şoförlerin Tüberküloz Enfeksiyonu Açısından Değerlendirilmesi". Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni, 21 (1), 4-7, Uydum, R. (1986). Ankara Evliyaları. Ankara: Yorum Basın-Yayın. Olgun, N. (). The Preservation and sage Problems of the Historical Commercial Center of the Ottoman Cities, Case Study Commercial Center of Ankara (Yukarı yüz). Bayram, S., Bilgiç, E., Günbatı, C., & Sever, H. (1990). Ankara Kültepe Tabletleri I. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Özdemir, R. (). "Ankara'da Eğitim ve Öğretim ". Doğaner, Y. (2002). Atatürk İnkılaplarının Topluma Yansıması: Ankara Örneği. Kartal, M. (2005). "Yontmataş Buluntu Toplulukları Işığında Ankara". Anadolu (Anatolia), (28), 49-67, Altan, N. (1970). "Ankara Arkeolji Müzesinde Portre Hususiyeti Gösteren Bazı Steller". Belleten, XXXIV (134), , Arıkan, G., Taçoğlu, T., & Erdoğan, S. (2011). "Ankara, Toronto ve Priştina'daki Üniversite Öğrencilerinin Risk Alma Davranışları Açısından Karşılaştırılması". Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (56), 01-24, Ongan, H. (1958). Ankara'nın Bir Numaralı Şeriye Sicili. 21 Rebiülahır 991 evahiri-muharrem 992 (14 Mayıs Şubat 1584). Ankara: D.T.C.F..

10 Bayram, S., & Bilgiç, E. (1995). Ankara Kültepe Tabletleri II. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. Sürücüoğlu, M. S., & Çakıroğlu, F. P. (2000). "Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Hızlı Hazır Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Araştırma". Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 6 (3), 1-6, (). "Angora Protiv Frantsii". Byulleten NKİD, (86), 32-33, Temızer, R. (1959). "Ankara'da Bulunan Kvbelr Kabartması". Anadolu (Anatolia), (4), , Hayrettin, A. (1934). Tarihte Ankara. İstanbul: Suhulet Kitabevi. Öztürk, N. (1988). "Ankara'nın Kuruluşunda Vakıfların Rolü". Vakıflar Dergisi, (20), , Tekın, M. (). "Ankara İtilafnamesi'nin 80. Yıldönümü, Bitmeyen Sıkıntılarımız ve ABD-Afganistan Hattı". Güneyde Kültür, (129), 1-2, Kırzıoğlu, M. F. (1962). "1967 Ankara Halk Oyunları Şenliği". Türk Kültürü, (55), 38-44, Cantek, F. Ş. (1998). "İktidar Mücadelesinin Savaş Meydanı: Mekân - Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Ankara'da Eğlence Mekânları". Toplum ve Bilim, (76), , Güler, Ç., & Vaizoğlu, S. A. (). "Indoor Radon concentrations in Ankara Dwellings". Indoor & Build Environment, (8), , Faroqhı, S. (1999). "Ankara ve Çevresindeki Arazi Mülkiyetinin Ya da İnsan-Toprak İlişkilerinin Değişimi". Tarih İçinde Ankara, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Çelık, A. (1994). "SSK Ankara Hastanesi Çocuk Psikiyatri Servisine Başvuran 9-14 Yaş Arasındaki Çocukların Benlik Kavramlarının Çeşitli Değişiklikler Açısından İncelenmesi". Kriz Dergisi, 2 (1), , Altan, N. (1967). "Ankara Arkeoloji Müzesinde Bulunan Bazı Portreler". Belleten, XXXI (123), , Başkan, S. (). "Emel Cankat'ın İlk Ankara Sergisi". Ankara Sanat, (220), 14, Başkan, S. (). "Gelişim Süreci Perspektifinde Başkent Ankara'nın Son On Yılı Mimarlığı". Kültür, Sanat ve Mimarlık Dergisi, (93),, Araz, N. (1994). Mustafa Kemal'in Ankarası. İstanbul: Apa Yayınları. Özgüven, H. B., Haran, S., & Ölmez, S. (1998). "Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri ve Ankara Numune Hastanesinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik Düzeyleri". Kriz Dergisi, 6 (1), 75-79, Şenyapılı, T. (2006). Cumhuriyet'in Ankara'sı. Ankara: ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık Ve İletişim A.Ş.;. Çinkaya, N., & Yüksel, M. (1996). "Ankara Metropoliten Alanı İçerisinde Kalan Çubuk Vadisi ve Yakın Çevresinin Arazi Kullanım Planlaması". Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 2 (3), 1-6, Demirhan, A. (). "Ankara'nın Alpagut Köyünde Tıp Folkloru Yönünden Bir İnceleme". Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, 14 (278), ,

11 Keleştimur, B. (). "Ankara'nın Taşına Bak". Türk Edebiyatı, (283),, Konukçu, E. (1992). "Sine-i Millete İltica Eden Meclis-i Mebusan-ı Osmani Reisi Celaleddin Arif'in Ankara Yolculuğu". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 10 (28), 78-87, Galanti, A. (1994). "Ankara Tarihi'nden". Ankara Ankara, Ankara: Yapı Kredi Yayınları. Thobie, J. (). "De Constantinople a Ankara:d'un Empire pietine a une Republique respectee( )". Revista de Istorie, (), , Ataklı, A. (1999). "The Behaviours Expected From The Principals To Avoid The Student Habits That Are Not Endorsed By The Society In Ankara". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 16 (2), 83-93, Karabekir, K. (1994). Ankara'da Savaş Rüzgarları II. Dünya Savaşı. İstanbul: Emre Yayınları. (1992). Ankara Kent Bibliyografyası. Ankara: Ankara Büyük Şehir Belediyesi. Şenlen, S. (2007). "Dramatic Representation of the Battle of Ankara and Bayezid I's Captivation by Tamerlane: Ankara Savaşı ve I. Sultan Bayezid'in Timurlenk'e Esir Düşmesinin Sahneye Yansıması". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (21), , Demirhan, A. (). "Ankara'nın Alpagut Köyünde Tıp Folkloru Yönünden Bir İnceleme". Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, 14 (278), , Oğuz, B. (1992). XVII., XVIII. ve XIX. yüzyıl Ankara Evleri Tavan Süslemelerinden Bazı Örnekler. Faroqhı, S. (1985). "Onyedinci Yüzyıl Ankara'sında Sof İmalatı ve Sof Atölyeleri". İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 41 (1-4), , Akpınar, M. (2005). "Kızılcahamam Yöresi Düğün Gelenekleri ve Kına Türküleri". Millî Folklor, 9 (68), , Atalar, M. (1962). "Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Genel Kitaplığı Yazmalar Bölümünde Mevcut Bulunan Tarih Çalışmalarının Listesi (Doktora ve Doçentlik)". Türk Kültürü, 22 (249), 74-79, Doğan, İ. (1993). "Bir Alt Kültür Olarak Ankara'da Yüksel Caddesi Gençliği". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 26 (1), , İmer, Z. (1993). "Ankara Sofları". Ankara Keçisi ve Tiftik Kongresi'93 Tebliğleri, (20-21 Ekim 1993, Ankara),. Ankara: Orta Anadolu İhracatçılar Derneği Yayınları. Galanti, A. (2005). Ankara Tarihi I-II. Ankara: Çağlar Yayınları. Atlan, S. (1966). "Eski Çağ Ankarası'nda Aphrodite Kültü". Belleten, XXX (118), , Ergenç, Ö. (1995). Osmanlı Klasik Dönemi Kent Tarihçiliğine Katkı XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya. Ankara: Ankara Enstitüsü Vakfı. Bosch, E. (1967). Quellen zur Geschichte der Stadt Ankara im Altertum. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

12 Aktüre, S. (1992). "Osmanlı Döneminde Ankara'nın Ticaret Merkezi "Hanlar Bölgesi"". Ankara Konuşmaları, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi. Üner, R. (). "Ankara Meydan Savaşı'nın Dramı, Mektuplaşmalar, Atatürk'ün Bu Savaş Hakkındaki Düşünceleri". Hayat Tarih Mecmuası, 2 (11), 94-96, Sakallı, B. (1982). Ankara ve Çevresinde Milli Faaliyetler. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayını. Güler, Ç., Kaya, K., Topçu, I., Ekiz, E. M., & Levent, M. O. (1996). Ankara Belediyelerine Bağlı Halka Açık Ücretli Veya Ücretsiz Tuvaletlerin Hijyenitk Açıdan Değerlendirilmesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Daregenli, H. (). "Ankara Meydan Savaşı". Hayat Tarih Mecmuası, 1 (1), 32-34, Akça, S. (2005). Elveda Ankara. İstanbul: Beyan Yayınları;. Çınar, A. A. (). "Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Han Ahmedof'la 'Türk Dünyası' Üzerine". Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, I (2), 51-54, Demirel, Ö. (1990). " Tarihlerinde Ankara'da Ailenin Niceliksel Yapısı". Belleten, LIV (211), , Atlan, S. (1966). "Der Aphroditekult von Ankara im Altertum". Belleten, XXX (118), , Pekak, A. (1982). "Ankara Savaş'ı Osmanlıyı Yarım Yüzyıl Geriye Götürdü". PTT Dergisi, (80), 34-36, Cantek, F. Ş. (Ocak 2006). Sanki Viran Ankara. İstanbul: İletişim Yayınevi. Çadırcı, M. (1984). "Yönetim Merkezi Olarak Ankara'nın Geçirdiği Evrim". Tarih İçinde Ankara, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Konukçu, E. (1994). "Sine-i Millete İltica Eden Meclis-i Mebusan-ı Osman-i Reisi Celaleddin Ari'nin Ankara Yolculuğu". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, X (28), 77-87, Çadırcı, M. (1972). "Ankara Sancağının Nizâm-ı Cedid Ortasının Teşkili ve 'Nizâm-ı Cedîd Askeri Kanûnnamesi'". Belleten, XXXVI (141), 1-13, Kazım, Ö. (1994). Kurtuluş Savaşı Yıllarında Ankara-Berlin Hattı. Konya: Alagöz Yayınevi. Girgin, İ., & Öcalan, N. (2000). "Ankara-Ayaş ilçesi Bayram Köyü Tarım işletmelerinde Yapıların Analizi". Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 6 (1), 1-9, Özgül, M. C. (1994). "Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, X (28), , Tankut, G. (). "The first attempt at comprehensive city-planning in the Atatürk period: Ankara.". Turkish Public Admininstration Annual, (8), , Perrot, G. (1994). "Ankara'da Üç Ay". Ankara Ankara, Ankara: Yapı Kredi Yayınları. Yalçın, A. (1984). "Yahya Kemal'in Milletvekilliği ve Ankara Günleri". Doğumunun 100. Yılında Yahya Kemâl Beyatlı,. İstanbul: Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi.

13 Piyal, B., & İkbal, Y. (2002). "Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Eğitim Hastanesinde Çalışanların İş Doyumunu Etkileyen Etmenler". Kriz Dergisi, 10 (1), 45-56, İlhan, M. M. (1994). "Terminology of Tahrir Defters, and Introducing 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri (937/2530) I, Kütahya, Kara-hisar-ı Sahib, Sultan-önü, Hamid ve Ankara Livaları". Defter Congress,. Erlangen:. Urak, G. (2002). "Kullanımda Değerlendirme: Ankara Kaleiçi Restorasyon/İşlevsel Dönüşüm Uygulamaları ve Ankara Halkı". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 19 (1), 45-62, Bayter, H. (1999). "Ankara Üniversitesi Türk İnkilap Tarihi Enstitüsü ve Enstitüde Hazırlanan Yüksek Lisans-Doktora Tezleri". Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 6 (23), , Hızır, N. (1966). "MACİT GÖKBERK.- Felsefe Tarihi.- Genişletilmiş". Araştırma Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi, 4 (), 1-2, Özdemir, R. (1991). "Ankara (Osmanlılar Devri)". TDV İslâm Ansiklopedisi (3), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Koç, H. (2003). "Osmanlı Siyaset Kültürünü Anlamada Kaynak Olarak İlm-i Nücum:Sadullah El-Ankaravi". Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (2), , Imber, C. (1986). "Paul Wittek's De la défaite d'ankara à la prise de Constantinople". Osmanlı Araştırmaları Dergisi, (5), 65-81, Erzen, A. (1946). İlk Çağda Ankara. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Yurtseven, G. (1990) Genel Nüfus Sayımına Göre Ankara Sancağına Bağlı Bala Kazası Köyleri Üzerinde Bir Araştırma. Başkan, S. (). "K. B. Pajonk'un Ankara Sergisi". Ankara Sanat, (225), 28, Ergenç, Ö. (1992). "Ankara Tarihine İlişkin Belgeler". Ankara Dergisi, 1 (3), 13-16, Alemdar, K. (1981). "Seyahatnamelerde Ankara". Tarih İçinde Ankara, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Aysal, N. (2007). "Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'da İlk Günleri Ziraat Mektebi". Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 10 (39), , Bosch, E. (1955). "Ankara". Anadolu Araştırmaları, 1 (1), 57-68, Akok, M., & Pençe, N. (1941). "Ankara İstasyonunda Bulunan Bizans Devri Mezarının Nakli". Belleten, V (20), , Öztürk, C. (1994). "Milli Mücadele Ankara'sında Bir Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu: Serbest Ali Dersler Müessese-i İlmiyesi". Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 4 (13), 55-63, H. Şakiroğlu, M. (). "La Bibliothéque Nationale d'ankara". Turcica, 20 (), ,

14 Sakaoğlu, S. (1951). "Ahmet Tufan Şentürk ve Mehmet Çınarlı/Ankara'da Yaşayan Ermenekli İki Aydın Şairin Mısralarında Geçmişe Özlem". Türk Dili, (535), 52-58, Derbil, S. (1960). Ankara Hükümet Sistemi ve İdare Sistemi. Ankara:. Altınay, A. R. (1927). "Ankara'da Osmanlı Türkleri". Hayat, 1 (21), 7-8, İmer, Z. (1992). Ankara Sofları. Kılıçbay, M. A. (1994). "Sof Şehri Ankara". Ankara Ankara, Ankara: Yapı Kredi Yayınları. Polat, Y. (2000). Washington Ankara Hattı. Ankara: Ümit Yayıncılık. Başpınar, E., Polatsü, S., & Çamdeviren, H. (1997). "Mogan Gölü'nde (Ankara) Klorofil-a Konsantrasyonunun Tahmininde Çoklu Regresyon ve Path Analizi Kullanımı". Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 3 (2), 1-3, Gürkan, T. (1992). "Ankara Üniverisitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Programlarının Değerlendirilmesi". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 25 (2), , Sayıl, I. (1999). "Ankara'nın Mamak ilçesinde yapılan bir alan çalışması: Zorlayıcı yaşam olayları ve ruhsal bozukluklar ilişkisi". Kriz Dergisi, 7 (1), 1-6, Aktüre, S. (1994). "17. ve 18. Yüzyıllarda Ankara". Ankara Ankara,. Ankara: Yapı Kredi Yayınları. Akgun, S. K. (1994). "The Building of a Capital City Ankara ". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (5), , Cengizkan, A. (2003). "Ankara 1924 Lörcher Planı Raporu". Belleten, LXVII (248), , Özbudun, E. (1984). "Türkiye'nin Kuruluş Yıllarında Bir Yabancı Gazeteci'nin Ankara Yolculuğu ve Atatürk'le Görüşmesi". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, I (1), , Özgül, M. C. (1989). Heyet-i Temsiliye'nin Ankara'daki Çalışmaları 27 Aralık Nisan Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi. Ünal, C. (1997) Dönemi Ankaradaki Özel Tiyatrolar ve Etkinlikleri - 1. Ankara: Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Kılnghardt, K. (2008). Ankara - İstanbul Arası İktidar Kavgası 80 Yıldır Bitmeyen Mücadele. Istanbul: Profil Yayıncılık. Cooke, S. (1998). Roma dönemi anıtlarının değerledirilmesi. Altan, N. (1979). "Ankara Arkeoloji Müzesinde Bulunan Bir Portre Yüzü". Belleten, XLIII (172), , Madran, E., & Bakırer, Ö. (1984). "Ankara Kent Merkezinde Özellikle Hanlar ve Bedestenin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi". Tarih İçinde Ankara, s Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Karabekir, K. (1997). Ankara'da Savaş Rüzğarları. Ankara: Emre Yayınevi. Özdemir, R. (1984). XIX.Yüzyılın İlk Yarısında Ankara:Fiziki,Demoğrafik,İdari

15 Özdemir, R. (1984). XIX.Yüzyılın İlk Yarısında Ankara:Fiziki,Demoğrafik,İdari ve Ekonomik Yapısı ( ). İnan, A. (1947). "Ankara-Samsun Arasında Tarih Gezisi (26 Mayıs-11 Haziran 1946)". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, V (1), , Çelebioğlu, S. (1958). Prof. Dr. Kurt Krause: Ankara'daki Türkiye Herbarriumunu Kuran Değerli Türk Dostu. İstanbul: Kader Basımevi. Sayıl, I., & Özgüven, H. (1999). "Ankara Üniversitesi Kriz Merkezine bir yıl süresince başvuran yeni vakaların sorun alanları ve tanılarına göre değerlendirilmesi". Kriz Dergisi, 7 (1), 7-13, Erdoğdu, Ş. (1965). Ankaram. Ankara:. Ellıson, G. (1999). Ankara'da Bir İngiliz Kadını. Ankara: Bilgi Yayınevi. Akgül, F. (1992). Ankara Arslanhane ve Ahi Elvan camiilerinin mihrap süslemeleri.. Özdemir, R. (1979). 170 Nolu Ankara Şer'iyye Sicili. Özgül, M. C. (1987). Heyet-i Temsiliye'nin Ankara'daki faaliyetleri. Etöz, Z., & Esin, T. (2015) Ankara Yangını. İstanbul: İletişim Yayıncılık. İnan, A. (1974). "M. Kemal Atatürk Ankara Hukuk Mektebi'nin Öğretim Kurulu Fahrî Başkanı". Belleten, XXXVIII (149), , Mert, Y. L., & Bayram, S. (1998). İl İl Vakıflar: Ankara. Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü. Akgül, K. Ö. (1992). Ankara Arslanhane ve Ankara Alaeddin cami minber süslemeleri.. Ergenç, Ö. (1990). "XVI. Yüzyılda Ankara". Ankara Dergisi, (), 55-61, Ural, T. (2005). Ankara Dükalığı. Istanbul: Etkin Yayınları. Toprak, Z. (2002). "Ankara'nın İlk Özel Koleji ". Toplumsal Tarih Dergisi, 18 (105), 54-57, Demırözıt, D. (2005). "Megali İdea'dan Ankara Antlaşmasına (1930) Eleftherios Venizelos". Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 9 (35), , Çınar, H. (1993). H Tarihli 13 Numaralı Ankara Şer'iyye Sicili (Transkribsiyon-Değerlendirme). Eryılmaz, A. (1986). Ankara'dan Geçen Seyyahlar. Güçlü, M. (1996). "Varlık Vergisi ve Ankara Uygulaması". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XI), , Bıyıklıoğlu (bıyıktay), Ö. H. (1934). Yedi Yıl Harbi İçinde Timur'un Anadolu Seferi Ve Ankara Savaşı. İstanbul: İstanbul Askeri Matbaası. Alan, Z. (1990). Amasyada ve Ankarada Amasyalılar. Ankara:. Ilıkan, F., & Ilıkan, S. (2005). Ankara İstiklal Mahkemesi: Ankara İstiklal Mahkemesi'nde Cereyan Eden Su-i Kasd ve Taklib-i Hükümet. Istanbul: Simurg Yayınevi.

16 Kansu, Ş. A. (1946). "Ankara Üniversitesinin İlk Öğretim Yılını ( ) Açılış Söylevi". Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3 (2-4), , (2003). "Ankara". Eripek, S. (1979). "Ankara Ortopedik Özürlüler Temel Eğitim Okulu ve Yetiştirme Yurdu Öğrencilerinin Çeşitli Özelliklerine Göre Durumlarının Saptanmas". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 12 (1), , Oktay, O. ( ). "Ankara". Devlet, (427),, Özgü, M. (1976). "Ankara Üniversitesi'nde Tiyatro Eğitimi". Tiyatro Araştırmaları Dergisi, (7), 7-14, Atabaş, H., & Cengizkan, A. (1998). Ankara Rüzgarı. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Büyükyıldız, F. (2008). Başka Kent Ankara. Ankara: Phoenix Yayınevi. Yavuz, Y. (2001). Tarih İçinde Ankara II. Ankara: YENİ ZAMANLAR DAĞITIMDAKİLER. (1983). Sivas'tan Ankara'ya, Aralık İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi. Tokgöz, M. A., & Ağlamış, N. (1997). "Ankara Murted Sulamasında Su Kullanım ve Dağıtım Etkinliğinin Belirlenmesi". Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 3 (2), 1-5, Ostrog, C. L. (1927). The Angora Reform. Londra: University Of London Press Ltd.. Atalar, M. (). "Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Genel Kitaplığı Yazmalar Bölümünde Mevcut Bulunan Tarih Çalışmalarının Listesi (Doktora ve Doçentlik)". Şimşir, B. N. (1991). "Ankara'nın Başkent Oluşu". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VII (20), , Şenyapılı, T. (2004). Baraka'dan Gecekonduya: Ankara'da kentsel mekanın dönüşümü İstanbul: İletişim Yayınları. Akok, M. (1955). "Ankara Şehri İçinde Rastlanan İlkçağ Yerleşmesinden Bazı İzler ve Üç Araştırma Yeri". Belleten, XIX (75), , Başkan, S. (). "Ankara'dan İki Sezon Sonu Sergisi". Ankara Sanat, (232), 14-15, Yel, S., & Yel, S. (1992). "Yakup Şevki Paşa'nın Erzurum'dan Ayrılışının Sebepleri ve İstanbul ile Ankara Arasında İrtibat Tesis Etmeye Çalışması". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (3), , Eskici, B. (1999). Ankara mihrapları. Şahin, K. (1991). "Ankara'da Melike Hatun Vakıfları". Vakıflar Dergisi, (22), 77-82, Eti, M. (1996). 19.Yüzyıl Ankara'sında Sosyal ve Kültürel Oluşumların Tanğı Olarak Mobilya. Osmanlı Sanayileşme Teşebbüsleri ve Zeytinburnu Demir Fabrikasının Kuruluşu. Bozkurt, G. (1995). "Ankara'nın Başkent Olmasında Dair Bir Alman Belgesi".

17 Bozkurt, G. (1995). "Ankara'nın Başkent Olmasında Dair Bir Alman Belgesi". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XI (33), , Birinci, A. (2008). "Meşrutiyet Ankarasında Bir Yangın". Türk Yurdu, 28 (251), 51-63, Akurgal, E. (1956). "Activite Du Centre De Recherches De L'institut Archeologique De L'universite D'ankara En Anatolie Occidentale". Anadolu (Anatolia), (1), 1-2, Wittek, P. (1971). Ankara Bozgunundan İstanbul'un Fethine Kadar (Osmanlı Tarihinden Yarıbasım). İstanbul:. Etöz, Z. (1998). 19. Yüzyıl Ankara'sında Sosyal ve Kültürel Yaşam.. Alsan, Z. M. (1946). "Hukuk Fakültesi Dekanı Ve Devletler Hukuku Profesörü Zeki Mesut Alsan'ın Ankara Üniversitesi'nin İlk Öğretim Yılını Açış Dersi (Devletler Hukukunda Kişilerin Durumu Ve Bu Hukuk Bakımından Hak Ve Hürriyetleri)". Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3 (2-4), , Ongan, H. (1974). Ankara'nın İki Numaralı Şeriye Sicili (20 Kasım Temmuz 1590). Ankara: Türk Tarih Kurumu. Ergenç, Ö. (1980). "XVII. Yüzyılın Başlarında Ankara'nın Yerleşim Durumu Üzerine Bazı Bilgiler". Osmanlı Araştırmaları Dergisi, (1), , Aydoğan, E. (2006). "Reis-i Cumhur'un Doğu İncelemeleri 1924 Erzurum Depremi,I. Baskı,Babil Yayınları,Ankara,2006,S.202". Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 12 (31), , (2003). Evler mevsimler : Paris-Ankara yürüyüşü boyunca gözlemlenen yerel mimarlıklar. Istanbul: Yapı Kredi. Kılcı, A. (1999). "Ankaranın tarihi Yapıları". Altındağın Manevi Coğrafyası, Ankara:. Şenyapılı, Ö. (2005). Ne Demek Ankara;Balgat Niye Balgat. Ankara: ODTU Yayıncılık. Yılmaz, A. (1998). XIX Yüzyılın İlk Yarısında Ankara Sancağına Bağlı Yabanabad Kazası Ve Köylerin Sosyal Ve İktisadi Durumu. Friedrich, L. (1997). Ankara Kaynak Yayınları:. Selimova, R., & Nuşirvanova, C. (1987). "Ankara'da Türk Kadınlarının İlk 8 Mart Bayramı". Tarih ve Toplum, 7 (39), 48-49, Ay, L. (1943). "Ankara'da Tiyatro Çalışması". İstanbul Kültür Dergisi, (36), 8, Tekın, M. (). "Ankara İtilafnamesi ve İskenderun Sancağı (Hatay)". Güneyde Kültür, (92), 1-17, Tural, S. (1997). Doğu Türkistan Çağdaş Uygur Edebiyatında Millî Mücadele (28 Aralık 1996, Ankara). Ankara: Türk Yurdu Yayınları. Güçlü, Y. (2001). "Turco-French Struggle for Mastery in Cilicia and the Ankara Agreement of 1921". Belleten, LXV (244), , Çetin, H. (2005). Timurun Anadolu Seferi ve Ankara Savaşı. Demir, S. (2000). Ankara Gönül Erleri. Ankara: Ekip-Grafik A.Ş.. Göyünç, N. (1967). "16.Yüzyılda Ankara". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 1 (1),

18 Göyünç, N. (1967). "16.Yüzyılda Ankara". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 1 (1), 71-75, (1957). "Ankara Dil Ve Tarih - Coğrafya fakültesinin Kurumasına Dair Kanun Layihası Ve Maarif Ve Bütçe Encümenleri MAzbataları (1/224)". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, (1), 1-6, Senelmiş, H. (2007). "Ankara Üniversitesi Kriz Merkezine Başvuran Yaş Olguları Üzerine Bir Çalışma". Kriz Dergisi, 14 (1), 1-20, İnan, A. (1973). "Ankara'nın Eski Evleri, Türk Ev Kültürü, Müze Evler". Belleten, XXXVII (145), , Erk, N. (). "Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Kuruluşu ve Veteriner Hekimlik Öğretiminin Bu kurumdaki 15 yıllık Tarihi". Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 8 (1), , Erdoğdu, Ş. (2001). Ankaram. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayımlar Daire Başkanlığı. Aka, İ. (1986). "Timur'un Ankara Savaşı(1402) Fetihnamesi". Belgeler, 11 (15), 1-22, Forbes, R. (1931). Angora to Afghanistan. Londra: Cassell. Öztuna, Y. (1946) Ankara Muhârebesi, Bâyezid ile Timur'un Ölümü ve Fetret Devri. İstanbul: Kenan Matbaası. Matschke, K. (1981). Die Schlacht bei Ankara und das Shicksal von Byzanz. Studien zur spatbyzantinischen Geschichte zwischen 1402 und Weimar:. Çakır, T. (1993). İlimiz Ankara İlçemiz Çankaya. Ankara:. Öztek, A. Z., Bağcı, A. T., Aslan, D., Can, Z., Toker, N., Turgut, F., & Yinanç, B. (). "Ankara Yunus Emre Sağlık Ocağı Bölgesinde 8-14 Yaş Çocuklarının ve Kendi İfadelerine Göre Gıda Tüketim Sıklıklarının İncelenmesi". Beslenme ve Diyet Dergisi, 28 (1), 15-20, (1992). Ankara Seymen Oyunları ve Kıyafetleri. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları. Enginün, İ. (1976). ""Ankara" Romanı'nda Batlılaşma Meselesi". Milli Kültür Dergisi, I (3), 46-50, İlter, F. (). "The Jewish Quarter and Synagogue in the Old Urban Context of Ankara". Dağlarca, F. H. (1999). Bağımsızlık Savaşı 1: Samsun'dan Ankara'ya / İnönü'ler / Sakarya Kıyıları. İstanbul: Doğan Kitapçılık. Bıschoff, N. V. (1935). Ankara, Eine Deutung des neuen Werdens in der Türkei. Viyana:. Erdentuğ, A., & Burçak, B. (). "Political Tuning in Ankara, A Capital, as Reflected in Its Urban Symbols and Images". International Journal of Urban and Regional Research, 22 (4), , Tunçer, M. (2001). Ankara(Angora)şehri merkez gelişimi( yy.). Ankara: Kültür Bakanlığı. Erk, N. (). "Veteriner Fakültesinin Ankara Üniversitesine Katılışı tarihi ve son

19 Erk, N. (). "Veteriner Fakültesinin Ankara Üniversitesine Katılışı tarihi ve son iki yıllık öğretim durumu". Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 8 (2), , Gökay, F. K. (). "Hekim İhtiyacı- Ankara Tıp Fakültesi". Tıp Dünyası, (8), , ,2978, Özaktürk, M. (1995). "Ankara Anıtı'nın (Monumentum Ancyranum) İlk Caput'unda Değinilen İ.Ö. 44 ve 43 Yılı Olayları". Belleten, LIX (224), 17-54, Tekerek, N. (2007). "Köy Seyirlik Oyunları, Seyirlik Uygulamalarıyla 51 Yıllık Bir Amatör Topluluk: Ankara Deneme Sahnesi ve Uygulamalarından İki Örnek: Bozkır Dirliği ve Gerçek Kavga". Tiyatro Araştırmaları Dergisi, (24), , Güler, Ş. (1970). "GEORGE A. LUNDBERG, CLARENCE C. SCHRAG, OTTO N. LARSEN SOSYOLOJİ, Türk Siyasi İlimler Derneği Yayını No: 19, 1970, Ankara, 2 Cilt, Çeviren: Dr. Özer OZANKAYA, Doç. Dr. Ülker GÜRKAN.". Araştırma Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi, 8 (), 1-6, Ayışığı, M. (1994). "Son Osmanlı Hükümeti ile Ankara Hükümeti Arasındaki Münasebetler". Toplumsal Tarih Dergisi, I (6), 12-18, Durgun, Ş. (1934). "Yerel Hizmet Birimi Olarak Ulaşım Koordinasyon Merkezi: Ankara Örneği". Karınca, 56 (646),, Akman, A. (). Orta Anadolu ve Bilhassa Ankara Mıntıkası Şarapları Üzerine Araştırmalar. Ankara: Y. Ziraat. Tanyu, H. (1967). Ankara Çevresinde Adak Ve Adak Yerleri. Ankara: Ankara Üniversitesi. Ostrorog, C. L. (1972). Ankara Reformu. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay.. Roccalta, P. (1932). Angora e Kemal Pasccia, Problemi Politici ed Economici della Moderna Turchia. roma:. Şimşir, B. N. (1988). Ankara... Ankara Bir Başkentin Doğuşu. Ankara: Bilgi Yayınevi. Yılmaz, B. (2002). "Ankara'da ilköğretim öğretmenlerinin okuma ve halk kütüphanesi kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma". Türk Kütüphaneciliği, 16 (4), , Ünal, C. (1997) Dönemi Ankara'da Özel Tiyatrolar ve Etkinlikleri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.. Arıburnu, K. (1997). Sivas Kongresi: Samsun'dan Ankara'ya Kadar Olaylar ve Anılar. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları. (1994). "Ankara'da Beşinci Uluslararası Yaratıcı Drama Semineri". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27 (1), 69-81, Çinkaya, N., & Yüksel, M. (1996). "Ankara Metropoliten Alanı içerisinde Kalan Çubuk Vadisi ve Yakın Çevresinin Topraklarının Sınıflandırılması". Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 2 (2), 1-6, Polat, H. (1998). Ankara Merkez İlçelerindeki Okulların Çevre Sağlığı Yönünden İncelenmesi. Ankara:. Gürzap, C. (1976). "Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde Eğitim

20 Gürzap, C. (1976). "Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde Eğitim Nasıl Yapılmaktadır-Nasıl Yapılmalıdır". Tiyatro Araştırmaları Dergisi, (7), 77-95, Eyice, S. (). "1859 Yılında Ankara'da Bir Alman Seyyahı". Başkan, S. (). "Ankaramız". Mavi, 1 (243), 3, Sarıoğlu, M. (1999). Siyaset-şehircilik ilişkileri açısından başkent Ankara ( ). Dağlıoğlu, H. T. (). "Ankara Mülga Mahkemei Şer'iye Sicillerinden Nakiller-Halıcılık Hakkında Tetkikler". Ülkü, 13 (75), , Kadayıfcı, A., & Selenay, M. F. (1999). "Ankara Koşullarında Yoncanın Su Tüketimi". Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 5 (1), 1-5, Ongan, H. (1962). "Ankara Şer'iye Mahkemesi Sicillerinde Kayıtlı Vakfiyeler". Vakıflar Dergisi, (5), , Dağlarca, F. H. (1999). Bağımsızlık Savaşı 1 Samsun'dan Ankara'ya / İnönü'ler / Sakarya Kıyıları. : Doğan Kitapçılık. Yavuz, A., & Yavuz, E. (1984). "19. Yüzyıl Ankara'sında Ekonomik Hayatın Örgütlenmesi ve Kent-İçi Sosyal Yapı". Tarih İçinde Ankara, s Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi. İlhan, M. M. (). "Ottoman Province of Anatolia in 1530: Introducing '438 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530) I, Kütahya, Kara-hisar-ı Sâhib, Sultan-önü, Hamid ve Ankara Livaları". Al - Manarah, I (1),, Yaman, A. E. (1998). "İstanbul'un Ankara'ya Yaklaşma Deneyimi: Bilecik Görüşmesi". X. Türk Tarih Kongresi (Ankara, Eylül 1986) (VI), Ankara: Türk Tarih Kurumu. Bosch, E. (1959). "Ankara I. Die Phylen". Anadolu Araştırmaları, 1 (2), 57-68, Çelebioğlu, S. (). "Prof. Dr. Kurt Krause : Ankara'daki Türkiye Herbarriumunu Kuran Değerli Türk Dostu". Türk Biyoloji Dergisi, 8 (4), 1958, Günbattı, C. (1999). "Ankara Etnografya Müzesi'nde Bulunan Bir Kapadokya Tableti". Belleten, LXIII (237), , Bilir, M. (2004). "Kentlesme Sürecinde Yetiskinlerin Egitim Gereksinimi: Ankara Mamak Ilçesi, Tuzluçayir Semti, Ege Mahallesi Örnegi". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37 (1), , Yılmaz, B. (1995). "Okuma sosyolojisi: Ankara'da oturanların okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma". Türk Kütüphaneciliği, 9 (3), , Soyuer, H. (1995). Ankara Kabadayıları. :. Roessler, F. (1940). Welchen Weg geht die Türkei? Das Aufbauwerk Atatürks Wahrend seiner 15 Jahriger Regierungstatigkeit und die Politik Ankaras nach dem Tode des Schöpfers der neuen Türkei. dresden: Kruger-horn. Ercoşkun, T. (2007). "Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi Dizini". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 26 (41), 1-50, Candan, T. (2008). "Stıllhalteklausel Bezunglıch Dernıederlassung-Und

Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Ankara Kaynakçası Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Tanyer, T. (2006). Cumhuriyet Dönemi Ankara'sının Sosyal Hayatından Sahneler. Ankara: Vekam Yayınları.

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay..

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. İktisat Tarihi (1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. (1962). "Yükseliş Devri'nde Osmanlı Ekonomisine Umumi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

Zonguldak Tarihi Kaynakçası

Zonguldak Tarihi Kaynakçası Zonguldak Tarihi Kaynakçası Peker N. (2011). Öl Esir Olma!. Ereğli: Karadeniz Ereğli Belediyesi Kalyoncu H. (2011). "Madenci Edebiyatına Giriş Denemesi". Edebiyatta Zonguldak '10 Bienali Bildiriler Kitabı

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

Akbulut, İ. (1943). "Türk Tarihinde Ermeniler". Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 50 (1-2), 29-41,

Akbulut, İ. (1943). Türk Tarihinde Ermeniler. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 50 (1-2), 29-41, Türk Tarihi Bikenov, A. (). "türk tarihini yapan ulu şahsiyet( türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk hakkında )". Zaman Kazahstan, (21,mayıs 15), 21-22, Akbulut, İ. (1943). "Türk Tarihinde

Detaylı

Akbulut, İ. (1943). "Türk Tarihinde Ermeniler". Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 50 (1-2), 29-41,

Akbulut, İ. (1943). Türk Tarihinde Ermeniler. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 50 (1-2), 29-41, Türk Tarihi Bikenov, A. (). "türk tarihini yapan ulu şahsiyet( türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk hakkında )". Zaman Kazahstan, (21,mayıs 15), 21-22, Akbulut, İ. (1943). "Türk Tarihinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988.

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 1) PROF. DR. NUSRET ÇAM Yayınlanmış kitaplar şunlardır: 1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 2- Adana Ulu Câmii Külliyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan

Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Prof. Dr. K. Gülbün Baydur a Armağan Yayına Hazırlayanlar Özgür Külcü, Tolga Çakmak ve Nevzat Özel Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Ankara, 2012

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Ders saati: Salı, 09.00 10.30 Perşembe, 09.00 10.30 Ders Asistanı: Mustafa Batman Ofis saati: Salı, 11.00-12.00 Perşembe, 11.00 12.00 Ders Tanımı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET 2. Doğum Tarihi :10.01.1985 3. Unvanı :MİMAR 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniv. 2004 Yüksek Lisans Mimarlık-Bina

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EROL ÇANKAYA 2. Doğum Tarihi: 15.XI.1953 3. Ünvanı: DR 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans A.Ü. SİYASAL BİLGİLER 1979 İKTİSAT VE MALİYE Y. Lisans SİYASET

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Serdar YILDIRIM serdaryildirim@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00 89 Doç. Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi Lisans_KODU UniversiteAdi FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru OkulBirincisiKontenjani OBKTabanPuan OBKTavanPuan 102710387 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım

Detaylı

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994 Adı Soyadı: Güldeniz EKMEN AGİŞ Doğum Tarihi: 01.08.1958 Unvanı: Yardımcı Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı İst. Teknik Üniv. 1979 Y. Lisans Türk Müziği İst.

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

Tarih Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Tarih Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2. Doğum Tarihi : 20.10.1962. Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. E-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih

Detaylı

Mimar Koca Sinan Kaynakçası

Mimar Koca Sinan Kaynakçası Mimar Koca Sinan Kaynakçası Aslanapa, O. (1962). "Kırım'da Türk Eserleri ve Mimar Sinan'ın Yaptığı Cami". Türk Kültürü Dergisi, III (28), 268-272, Ülgen, A. S. (1989). Mimar Sinan Yapıları (Katalog). Ankara:

Detaylı

TARİHİ ADI OCAK. 10 Ocak Gazeteciler Günü ŞUBAT. 19 Şubat Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü. 28 Şubat Sivil Savunma Günü MART. 1-7 Mart Deprem Haftası

TARİHİ ADI OCAK. 10 Ocak Gazeteciler Günü ŞUBAT. 19 Şubat Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü. 28 Şubat Sivil Savunma Günü MART. 1-7 Mart Deprem Haftası TARİHİ ADI OCAK Ocak Veremle ayının ilk Savaş haftası Eğitimi Haftası Ocak Enerji ayının Tasarrufu 2. haftası Haftası 10 Ocak Gazeteciler Günü 25 Ocak Dünya Cüzzam Günü 25-31 Cüzzam Ocak Haftası 26 Ocak

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 07.01.2016 ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI REKTÖRLÜK OKUTMAN (KADRO SAYISI 1) (DERECE 5) (İLAN NUMARASI: 1004392) (İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dil Bilimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004.

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: M. Gül Uluğtekin Unvanı: Okutman, Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji ODTÜ 1999 Y. Lisans Sosyoloji ODTÜ 2002 Y. Lisans Türk Edebiyatı Bilkent 2004 Doktora Türk Edebiyatı

Detaylı

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996 Doğum Tarihi ve Yeri: 10.02.1960- Sivas Eğitim Üniversite: Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi, 1976-1980 Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı : Masoumeh KHANZADEH 2. Doğum Tarihi : 1974 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Sanatta Yeterlik 5. Çalıştığı Kurum :Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

Ankara Anadolu Liseleri Taban Puanları

Ankara Anadolu Liseleri Taban Puanları 2012-2013 Ankara Anadolu Liseleri Taban Puanları 2012-2013 yılı Ankara ilinde bulunan Anadolu Liseleri kontenjanları ve Ankara ili Anadolu Liseleri taban ve tavan puanları. İl Adı İlçe Adı Okul Adı Kont.

Detaylı

ANLAŞMA YAPILAN ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜMLERİ

ANLAŞMA YAPILAN ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜMLERİ ANLAŞMA YAPILAN ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜMLERİ NOT : Bölümler Ön Lisans/Lisans/Y. Lisans/Doktora olmak üzere alma durmuna göre işaretlemiştir. Dikkatinize Doktora programımız yoktur. NOT 2 : Turizm Fakültemiz

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı Amaç Yerel Yönetimler sertifika programının düzenleniş amacı yaklaşan 2014

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ YÜZDELİK DİLİMİ 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 102 24,65. Pansiyon Durumu Yabancı Dili

TÜRKİYE GENELİ YÜZDELİK DİLİMİ 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 102 24,65. Pansiyon Durumu Yabancı Dili Tercih Kodu 59364 56380 60103 59431 Okul Adı AKYURT / Akyurt ALTINDAĞ / Altındağ Gazi ALTINDAĞ / Altındağ M. Ali Hasan Çoşkun ALTINDAĞ / Altındağ Mehmet Akif Ersoy Okul Türü ALTINDAĞ / Ankara 59547 ALTINDAĞ

Detaylı

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2007 İÇİNDEKİLER Kitap... 3 Okudukları... 3 Okuma sevgisi... 5 2 Kitap 1. [Atatürk çalışma masasında kitap

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

Sağlık ve Salgın Hastalıklar Kaynakçası

Sağlık ve Salgın Hastalıklar Kaynakçası Sağlık ve Salgın Hastalıklar Kaynakçası Torun, S. (2008). Kırım Savaş'ında Hasta Bakımı Ve Hemşirelik. Dramur Bütün, R. (1988). Osmanlılarda Hekim ve Eczacı Gediği. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Yılmaz, N.,

Detaylı

Arş. Gör. İlker YİĞİT

Arş. Gör. İlker YİĞİT CV Arş. Gör. İlker YİĞİT Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Araştırma Görevlisi Mail: iyigithg@gmail.com Tel: 0-376-218 11 23/5111 Faks: 0-376-218 10 31 WEB: http://websitem.karatekin.edu.tr/iyigit/sayfa/314

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985 Prof. Dr. YUSUF SARINAY Kişisel Web Sayfası: http: ysarinay@etu.edu.tr İdari Görevler : Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Tarih Bölüm Başkanı E-Posta : ysarinay@etu.edu.tr Telefon: : +90 (312) 292 41 31 +90

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yard. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAPATILAN DERSLER HK.

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAPATILAN DERSLER HK. 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAPATILAN DERSLER HK. Ders kodu Ders Adı Grup No Öğretim Üyesi Öğrenci Sayısı EGT5101 Türk Eğitim Sistemi 1 Diğer Tanımsız Tanımsız 0 EGT5102 Öğretimde Bireysel

Detaylı

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER 2006 SARIBEY, Aysun, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın'da Yönetim, (Danış. Prof. Dr. Serap YILMAZ), Adnan

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN. Doğum Tarihi: 8.Ağustos.98. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Selçuk Üniversitesi 98 Y. Lisans Mimarlık Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği AÇIKLAMA

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği AÇIKLAMA 28.08.2015 AÇIKLAMA Yükseköğretim Genel Kurulu 2015 yılının 12. toplantısını yapmak üzere 27 Ağustos 2015 tarihinde toplanmış; çeşitli komisyonlar tarafından hazırlanan raporların yanı sıra aşağıdaki gündem

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fadime ÜSTÜNER TOP 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye 20.06.1977 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Y. Lisans Sağlık Bilimleri

Detaylı

Ağustos 2014. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar. Yeni yabancı öğretmenler için İstanbul oryantasyonu.

Ağustos 2014. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar. Yeni yabancı öğretmenler için İstanbul oryantasyonu. 15 Ağustos 2014 Ağustos 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 İdareciler Göreve Başlar 12 13 14 15 16 17 Yeni Yab. Öğrt. Gelişi 18 Bölüm Başkanları göreve başlar 19 20 Tüm öğretmenler göreve başlar 21 22 23 24

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

2015 ANADOLU LİSELERİ % LİK SIRALAMA

2015 ANADOLU LİSELERİ % LİK SIRALAMA 2015 ANADOLU LİSELERİ % LİK SIRALAMA Tercih Kodu 66770 Okul Adı YENİMAHALLE / Atatürk 70365 YENİMAHALLE / Gazi 71565 71545 ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege 65624 ÇANKAYA

Detaylı

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ İÇİNDEKİLER Sunuş Önsöz Giriş I. Tarihi Seyri İçerisinde Kayseri II. Şehrin Kronolojisi III. Kültürel Miras A. Köşkler

Detaylı

YABANCI BASINDA ATATÜRK DOKÜMANLARI KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 4 Ocak 2005. 1. AKYÜZ, YAHYA: TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI VE FRANSIZ KAMUOYU 1919-1922 1922. ANKARA: 1988... (TÜRK TARİH KURUMU...) 2. ATATÜRK

Detaylı

KÜLTÜREL BELLEK KASIM 2016 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BEYTEPE YERLEŞKESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TUĞRUL İNAL SALONU 1 KASIM 2016 SALI

KÜLTÜREL BELLEK KASIM 2016 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BEYTEPE YERLEŞKESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TUĞRUL İNAL SALONU 1 KASIM 2016 SALI KÜLTÜREL BELLEK 1-2-3 KASIM 2016 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BEYTEPE YERLEŞKESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TUĞRUL İNAL SALONU 1 KASIM 2016 SALI 10.00 AÇILIŞ Doç.Dr. Pelin Şahin Tekinalp HÜTKAM Müdürü Prof. Dr. Sema

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Sencer ERKMAN Doğum Tarihi: 30 Mart 1964 İletişim: Adres : Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 38039 Kayseri Türkiye Tel. : 90 352 437 49 01 35300

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Demir 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hukuk Marmara

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ACIBADEM ACIBADEM ADIYAMAN ADIYAMAN 52 52 TM-3 397,79277 31.400 434,59528

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Öğrenim Şekli Dili Burs Büyük 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Çanakkale Devlet 6 6 SAY 27802316 29506409

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Ermeni Meselesi ve Türkiye

Ermeni Meselesi ve Türkiye Ermeni Meselesi ve Türkiye Konstantın, L. D. (1913). Anadolu'da Islahat. Ermeni meselesi. Suriye Meselesi. İstanbul:. Toros, T. (). "Ermeni Tehciri Meselesi". Hayat Tarih Mecmuası, (12), 64-71, Kodaman,

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK ÖZGEÇMİŞ 10 Ocak 1983 tarihinde Ankara da doğdu. İlköğrenimini Ankara Aydınlıkevler İlkokulu Okulu ve Bilecik İnhisar İlkokulu nda tamamladı. Daha sonra Bilecik Bozüyük

Detaylı

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Tarih Öğretmenliği /Buca Eğitim Fakültesi

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Namık Kemal Üniversitesi 2006 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara nın İncisi unvanıyla anılan Tekirdağ dadır. ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : Tekirdağ

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/051.04/ Konu :Sempozyum UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Üniversitemizin ev sahipliğinde

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15 içindekiler GEÇMİŞİMİZ İÇİN BİR GELECEK...VII GİRİŞ...IX Bölüm I KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMI VE TARİHSEL ÇEVRE KORUMASININ ÖNEMİ Kültürel Miras Kavram ve Tanımları...4 Kültürel Mirasın Korunmasının Önemi...5

Detaylı

Fatih Mehmet SANCAKTAR. II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Milli Egemenlik Düşüncesinin Gelişimi: Hüseyin Cahit (Yalçın) Örneği (1908-1924)

Fatih Mehmet SANCAKTAR. II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Milli Egemenlik Düşüncesinin Gelişimi: Hüseyin Cahit (Yalçın) Örneği (1908-1924) KİŞİSEL BİLGİLER Ad ve Soyadı Unvanı Adres e-posta Doğum Medeni Durumu MESLEKÎ DENEYİMİ Arş. Gör. 06.1.199 Yrd. Doç. Dr..06.006 Yrd. Doç. Dr. 18.11.010 EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU Lisans 199 Yüksek Lisans 1996

Detaylı

(1988). Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1963. Ankara: Türk Dil Kurumu.

(1988). Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1963. Ankara: Türk Dil Kurumu. Türk Dili (1988). Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1963. Ankara: Türk Dil Kurumu. Çağıran, Ö. (1999). Türk Dili Üzerine Araştırmalar, İncelemeler. Kayseri:. Aktaş, Ş., Tural, S., & Karakuş, İ.

Detaylı

2014 TEOG ANKARA ANADOLU LİSELERİ KONTENJAN VE YÜZDELİK DİLİM TABLOSU

2014 TEOG ANKARA ANADOLU LİSELERİ KONTENJAN VE YÜZDELİK DİLİM TABLOSU 2014 TEOG ANKARA ANADOLU LİSELERİ KONTENJAN VE YÜZDELİK DİLİM TABLOSU Tercih Kodu Okul Adı Öğretim Süresi Öğretim Şekli Pansiyon Durumu Yabancı Dili Kontenjanı YÜZDELİK DİLİMİ 40937 AKYURT / Akyurt Anadolu

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM Ekim 16 3 4 5 6 7 8 9 3. DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ *Hayvanları Koruma günü *Dünya Mimarlık Günü PDR çalışması İstanbul'un

Detaylı

YRD.DOÇ.DR. M.ALİ GALİP ALÇITEPE T.C.C.B.Ü.FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ-T.C.TARİHİ ABD.ÖĞR.ÜYESİ MANİSA

YRD.DOÇ.DR. M.ALİ GALİP ALÇITEPE T.C.C.B.Ü.FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ-T.C.TARİHİ ABD.ÖĞR.ÜYESİ MANİSA YRD.DOÇ.DR. M.ALİ GALİP ALÇITEPE T.C.C.B.Ü.FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ-T.C.TARİHİ ABD.ÖĞR.ÜYESİ MANİSA DOĞUM :29/07/1962-KONYA ÖĞRENİM DURUMU : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Tarih SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yasemin ERTEK MORKOÇ Unvanı Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Akademik Aşamaları Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı 1980-1984 Lisans Selçuk Üniversitesi Bölümü Türk Dili

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 3A GAZİ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Adalet MYO Adalet YGS-3 388,141 427,210 50 3A AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANTALYA Adalet MYO Adalet

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İçindekiler... v Tablolar... xi Şekiller... xii Resimler... xii Önsöz... iii

İÇİNDEKİLER. İçindekiler... v Tablolar... xi Şekiller... xii Resimler... xii Önsöz... iii İÇİNDEKİLER İçindekiler... v Tablolar... xi Şekiller... xii Resimler... xii Önsöz... iii Birinci Bölüm REKREASYON OLGUSUNA GENEL YAKLAŞIM (Arş. Gör. Tolga GÜL) 1. İnsanlığın Temel İhtiyacı Olarak Zaman...

Detaylı

Şahin, Mustafa, Türk Düşüncesinde Nurettin Topçu nun Yeri ve Siyaset Sosyolojisi Açısından Devlet ve Demokrasi Anlayışı, Hacettepe Üniversitesi,1995.

Şahin, Mustafa, Türk Düşüncesinde Nurettin Topçu nun Yeri ve Siyaset Sosyolojisi Açısından Devlet ve Demokrasi Anlayışı, Hacettepe Üniversitesi,1995. NEVİN GÜNGÖR ERGAN İletişim: nevine@hacettepe.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Öğrenim: Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans: Sosyoloji ve İdare Hacettepe Üniversitesi 1979 Y. Lisans: Sosyoloji Hacettepe Üniversitesi 1982

Detaylı