İBRAHİM ARAP. e-posta: Tel: / : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst."

Transkript

1 İBRAHİM ARAP e-posta: Tel: / KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. (Doktora) : Mersin Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans) : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkileri Bölümü : Mersin Özel Toros Lisesi İŞ DURUMU : Dokuz Eylül Üni. İİBF. Kamu Yönetimi Bölümü Yrd. Doç. Dr : Dokuz Eylül Üni. İİBF. Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi (Dr.) : Anadolu Cam Sanayi A.Ş.-ŞİŞECAM YABANCI DİL İngilizce (2010-KPDS: 83) AKADEMİK ÇALIŞMALAR Doktora Tezi: Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Bağlamında Devletin Temel İşlevlerinden Olan Güvenlik Hizmetlerindeki Dönüşüm (2009) Yüksek Lisans Tezi: Temsili Demokrasi, Temsil Krizi ve Governance (2002)

2 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler: Polis Hizmetlerinde Yerelleşme, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C.19, S.1, Ocak 2010, s (Doç.Dr. Yeşim E. Şahin le ortak). Kamu Yönetimi Anlayışındaki Değişim Sürecinde Türkiye de Sosyal Güvenlik Reformu, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.8., S. 3., Temmuz-Eylül 2006, s Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Yeni Kurumu: Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Amme İdaresi Dergisi, C. 39, S. 2, Haziran 2006, s , (Dr. Levent Yılmaz la ortak) Tarihli Kamu Personel Kanunu Tasarısı Taslağı Üzerine İnceleme ve Değerlendirmeler, Mevzuat Dergisi, Yıl.8, S. 96, Aralık 2005, (Yrd. Doç. Ayşe Yıldız Özsalmanlı ve Dr. Aykut Acar ile ortak). Yayımlanan Armağan Kitap İçinde Makale Belediye Reformunda Yasal ve Politik Süreç, Prof. Dr. Mehmet Ali Göktaş'a Armağan içinde (Ed. Z. Toprak, B. Eryılmaz, H. Gül), İzmir, 2006, s Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makaleler: Kalkınma Ajansları Üzerine, Mercek, Yıl. 11, S. 41, Ocak 2006, s Şiir Dünyasından Örneklerle Olmak Ya da Sahip Olmak, Şişecam Dergisi S. 194, Ocak-Şubat 1997, s Yayınlanmış Bildiriler : Güvenliği Sağlamadaki Çoğullaşmanın Türkiye Bağlamında Değerlendirilmesi: Türkiye nin Güvenlik Stratejisinde Özel Güvenlik Şirketlerinin Rolü, II. Uluslararası Strateji ve Güvenlik Çalışmaları Sempozyum Bildirileri (The Second International Symposium On Strategic And Security Studies), (Ed. Sait Yılmaz), Beykent Üniversitesi, İstanbul, 2009, s Türkiye de Toplum Destekli Polislik ve Özel Güvenlik, 18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform (KAYFOR 2008) (Derl. N. Akyıldız, S. Aydın, A. Erençin, S. Güzelsarı, N. A. Sağır), TODAİE, Ankara, 2009, s

3 Kalkınma Ajansları Yasa Tasarısının Yeni Bölgeselleşme Anlayışı Açısından Çözümlenmesi, Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu II (KEAS-II), Pamukkale Üniversitesi ve Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, 2009, s (Doç. Dr. Yeşim E. Şahin le ortak). Türkiye nin Bilim ve Teknoloji Politikaları ve Avrupa Birliği, Karaburun Bilim Kongresi-I: Bilim ve İktidar, 2008, s Kalkınma Yönetişiminde Türkiye İçin Yeni Bir Model: Kalkınma Ajansları, AB Giriş Sürecinde Değişen Türkiye Sempozyumu, (Düz.) Çağ Üniversitesi, Mayıs 2007, s (Doç.Dr. Yeşim E. Şahin le ortak). Yeni Kavramlarla Yeni Yönetim Modeli: Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, (Düz.) Sakarya Üniversitesi ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Kasım 2005, s (Levent Yılmaz la ortak). Yerel Yönetimlerde Demokratikleşme ve Temsil, Yerel Yönetimler Kongresi, (Düz.) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Aralık 2004, s Sunulmuş Bildiriler: Avrupa Birliği nin Devlet Algısının Türk Kamu Yönetimine Etkileri, Avrupa Birliği Hukuku ve Türkiye Sempozyumu, (Düz.) Çağ Üniversitesi, 29-30/04/2008, (Dr. Sultan K. Arap ile ortak) Türkiye'de Bilim Kurumlarının 'Ar-Ge'leşme Süreci, Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu, (Düz.) Üniversite Konseyleri Derneği, 27/05/2006 (Doç.Dr. Yeşim E. Şahin le ortak). Bir İpucu Olarak Yeni Kamu Yönetiminin Dili, III. Kamu Yönetimi Forumu, (Düz.) Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 17-18/11/2005. (Dr. Levent Yılmaz la ortak). Küreselleşme Temsil Krizi ve Yönetişim, II. Lisansüstü Konferans, (Düz.) Siyasi İlimler Türk Derneği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi, Verdiği Eğitim ve Seminerler 1. Mersin Akdeniz Belediyesine Yönelik Yerel Yönetimlerde Demokratikleşme, Temsil ve Katılım Konulu Eğitim Semineri (15-16 Mayıs 2010) 2. İzmir Kemalpaşa Belediyesi ne Yönelik Stratejik Plan Hazırlama Eğitimi. (Düz.) İZİSYÖM. İzmir

4 3. Dokuz Eylül Üniversitesi Personeline Yönelik Görevde Yükselme Eğitimi. (Düz.) DEÜ Rektörlük. İzmir. (2007). 4. Niğde Belediyesi ne Yönelik Stratejik Plan Hazırlama Eğitimi. (Düz.) İZİSYÖM. Niğde Niğde Belediyesi ne Yönelik Stratejik Plan Hazırlama Eğitimi. (Düz.) İZİSYÖM. Niğde İzmir Büyükşehir ve İlçe Belediyelerine Yönelik Stratejik Planlama Eğitiminde Türkiye de Stratejik Planlama: Mevzuatımızdaki Yeri başlıklı sunuş. (Düz.) Türk Belediyeler Birliği-İZİSYÖM. İzmir İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Avrupa Birliği Sürecinin Türk Polisine Olası Etkisi başlıklı Konferans ta Avrupa Birliği nde Sosyal Haklar ve Türkiye başlıklı bildiri. (Düz.) DEÜ ATMER. İzmir. 24 Haziran Kalkınma Ajansları Bölgesel ve Yerel Kalkınma Yaratabilecek mi konulu eğitim toplantısında, Kalkınma Ajansları Yasa Tasarısı ve İş Dünyası başlıklı sunum. (Düz.) Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO). İzmir. 5 Ekim Kamu Personel Rejimi konulu yuvarlak masa toplantısında Kamu Personel Yasa Tasarı Taslağı Üzerine başlıklı sunuş. (Düz.) Eğitim-Sen 1 No.lu Şube. 18 Mayıs İzmir. 9. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müdür Yardımcılığı sınavlarına yönelik olarak İzmir deki müdür yardımcılığına aday öğretmenlere Türkiye de Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetim Örgütlenmesi konulu seminer verilmiştir. (Düz.) Eğitim-Sen 1 No.lu Şube. 25 Mart İzmir. Katıldığı Eğitim ve Seminerler: Yüzyılda Güvenliği Anlamak. (Düz.) Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği Aralık Kastamonu. 2. IV. Kamu Yönetimi Forumu. (Düz.) Muğla Üniversitesi Kasım Muğla. 3. Kış Okulu: Kentsel Dönüşüm ve Rant; Yerel Maliye Sistemi ve İller Bankası; istihdam ve Norm Kadro; Stratejik Planlama. (Çağrılı Katılımcıların Atölye Tipi Çalışması) (Düz.) Yerel Yönetim Araştırma ve Eğitim Derneği (YAYED) Ocak Bolu. 4. II. Kamu Yönetimi Forumu (KAY-FOR 2004). (Düz.) Hacettepe Üniversitesi. 7-8 Ekim Ankara. 5. Yöneticilik Eğitimi (The MBA Club e-learning) (Düz.) Kavrakoğlu Danışmanlık. Kasım 2002-Kasım İstanbul.

5 Diğer Etkinlikler: 1. Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Toplum ve Demokrasi de Editör Yardımcılığı ve Yayın Kurulu Üyeliği (Devam Ediyor). 2. Yönetim Bilimi Ders Kitabı Yazımı (Danışman olarak). Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Projesi Yönetim Bilimi Dersinin Öğretim Programını Hazırlama ve Geliştirme : Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Projesi. Proje Danışmanı. Ekim Şubat Siyasal Partiler: Kaynaklar, Sınırlılıklar, Yeni Yaklaşımlar başlıklı Uluslararası Sempozyum da Düzenleme Kurulu Üyeliği. 1-2 Kasım (Düz.) Dokuz Eylül Üniversitesi.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

PINAR TINAZ, PH.D. KİŞİSEL

PINAR TINAZ, PH.D. KİŞİSEL KİŞİSEL Yaş: 58 PINAR TINAZ, PH.D. Medeni durum: Evli EĞİTİM Doktora: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Organizational Behaviour Anabilim Dalı Tez Başlığı: A new and dynamic approach to the

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

Prof. Dr. Emin Memiş 1982 1987 Öğretim Görevlisi İdare Hukuku DOÇENT PROFESÖRLÜĞE

Prof. Dr. Emin Memiş 1982 1987 Öğretim Görevlisi İdare Hukuku DOÇENT PROFESÖRLÜĞE ÖZGEÇMİŞ 26 Temmuz 1943 Trabzon doğumlu olan Prof. Dr. Emin Memiş; 1968-969 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde öğrenime başlamış ve 1972 973 yılında Hukuk Fakültesi nden mezun olduktan sonra

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

2005-2009 Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Avrupa Birliği projelerinden

2005-2009 Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Avrupa Birliği projelerinden Özcan BÜYÜKGENÇ Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Karabük Kent Konseyi Başkanı KİŞİSEL BİLGİLER Medeni durum: Evli ve 2 çocuk babası Doğum Tarihi ve Yeri: 18.04.1975 Karabük Nüfusa

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU 8 Mayıs 1952 tarihinde Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Örgütü arasında imzalanan bir teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü İçindekiler Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dekanımız - Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ... 2 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK... 4 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Harun ER... 5 Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER Adı Soyadı Ünvanı Görevi : M. Refik KORKUSUZ : Prof. Dr. : Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Dr. Refik KORKUSUZ, 1963 yılında Diyarbakır da doğdu. Henüz iki

Detaylı

Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi

Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi İrtibat Bilgileri : Karabük Üniversitesi, Demirçelik Kampusu, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi E-posta: ozlemtuzuner@gmail.com Eğitim: Galatasaray Üniversitesi-Özel Hukuk Doktora,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

askerlik durumu Fatsa/Çatalpınar İl Jandarma Komutanlığı, 319. KS, Ordu/Fatsa, 30 Aralık 2007 18 Mayıs 2008

askerlik durumu Fatsa/Çatalpınar İl Jandarma Komutanlığı, 319. KS, Ordu/Fatsa, 30 Aralık 2007 18 Mayıs 2008 Dr. Yusuf SAYIN Özgeçmiş 1. KİŞİSEL BİLGİLER doğum yeri Konya doğum tarihi 22 Ekim 1984 unvanı Doktor/Uluslararası İlişkiler kimlik numarası 31598028770 askerlik durumu Fatsa/Çatalpınar İl Jandarma Komutanlığı,

Detaylı

Public Administration Institute For Turkey And the Middle East PAITME. Member of: International Institute of Administrative Sciences IIAS.

Public Administration Institute For Turkey And the Middle East PAITME. Member of: International Institute of Administrative Sciences IIAS. Public Administration Institute For Turkey And the Middle East PAITME Member of: International Institute of Administrative Sciences IIAS and International Association of Schools and Institutes of Administration

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı