24 Ocak ve 31 Ocak 2013 GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "24 Ocak ve 31 Ocak 2013 GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ"

Transkript

1 24 Ocak ve 31 Ocak 2013 GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ Abdullah YILMAZ C SınıE İş Güvenliği Uzmanı

2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TANIMI İşyerlerinde işin yapımı ve yürütümü ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar verecek şartlardan korumak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

3 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı; Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını sağlamak. Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak. Çalışanların güvenlik refahını sağlamak ve sürekli iyileştirmek. Üretimin devamlılığını sağlamak. Verimi arttırmak. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Hedefi; Çalışanları iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korumaktır.

4 HER GÜN (4) CAN ALIYOR. HER YIL KİŞİ SAKAT KALIYOR. HER YIL 14O.000 KİŞİ KAZA GEÇİRİYOR.. EN ÇOK İNŞAAT MADENCİLİK METAL İŞ KOLLARINDA MEYDANA GELMEKTEDİR 4

5 İŞVERENİN GÖREVLERİ " İşyerinin, kullanılan makinelerin ve işyerindeki çalışma yöntemlerinin güvenli ve sağlığa zararsız olması, " İşyerinde kullanılan biyolojik, kimyasal maddelerin vb. uygun koruyucu önlemlerle olabildiğince zararsız hale ge]rilmesi, " İşçilerin kapasitelerini göz önünde tutarak yöne]ci ve personele gerekli talimat ve eği]mlerin verilmesi, " İşin, işle ilgili uygulamaların ve İSG önlemlerinin ne şekilde uygulandığının izlenmesi, " İşletme büyüklüğü ve faaliyetlerine uygun olarak İSG önlemlerinin düzenlenmesi, " İşçilere, tehlikelere karşı koruyucu giysilerin ve teçhiza_n sağlanması, " Çalışma düzeninin İSG ni olumsuz olarak etkilemeyecek şekilde düzenlenmesi, " Aşırı zihinsel - fiziksel yorgunluğu bertaraf edici makul önlemlerin alınması, " Kazalara müdahale için gerekli tedbirlerin alınması " İSG önlemleri için bilimsel ve teknik bilgilerin el al_nda bulundurulması

6 ÇALIŞANLARIN GÖREVLERİ " Yap_kları iş yada ihmal nedeniyle kendilerinin ve etkilenebilecek başkalarının güvenliğini gözetmek, " Verilen talimatlara ve sağlık- güvenlik prosedürlerine uymak, " Güvenlik araç- gerecini ve koruyucu teçhiza_ doğru kullanmak, " Tehlike yaratabilecek durumları derhal en yakın amirine bildirmek, " Çalışma sırasında veya işle bağlan_lı herhangi bir kazayı sağlık sorununu rapor etmek.

7 İŞ KAZALARININ NEDENLERİ İNSAN FAKTÖRÜNE DAYANAN GÜVENSİZ HAREKETLERDEN İŞ YERİ ORTAMINDAN KAYNAKLANAN GÜVENSİZ DURUMLARDAN

8 1- KİŞİLERİN KENDİ DAVRANIŞINDAN 2- İŞİN HAZIRLANMASI VE ORGANİZASYON AKSAKLIĞINDAN 3- ACELECİLİKTEN 4- SOSYAL İLİŞKİLERDEN 5- İŞ GÜVENLİĞİ BİLİNCİNİN OLMAMASINDAN 8

9 İş Kazaları; ILO (uluslar arası çalışma örgütü) tanımı: Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınmamış olan, etrafa zarar verecek nitelikteki olaylar. WHO (dünya sağlık örgütü) tanımı: Önceden planlanmamış, çoğu kişisel yaralanmalara, makinelerin ve araç gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan olay Her iki tanımda da iş kazası; beklenmeyen, istenmeyen ve planlanmayan sonuçta insan ve eşyaya zarar veren bir olay olarak belirtilmiştir.

10 SSK Kanununa Göre İş Kazası İş kazası aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence ve ruhça arızaya uğratan olaydır 1- Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada, 2- İş veren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, 3- Sigortalının iş veren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, 4- Emziren kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda 5- Sigortalının, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmesi sırasında.

11 4857 İş Kanunu 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

12 Tehlike Sınıfları

13 50 den fazla çalışanı olan tüm tehlike sınıflarında yer alan iş yerleri 01/01/2013

14 Risk Değerlendirmesi (Çalışan Sayısına Bakılmaksızın) 01/01/2013

15 Acil Durum Planı (Çalışan Sayısına Bakılmaksızın) 01/01/2013

16 Çalışanların Eğitimi (Çalışan Sayısına Bakılmaksızın) 01/01/2013

17 50 den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için, 01/07/2013

18 Kamu kurumları ile 50 den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için, 01/07/2014

19 Suçlamayalım. Sorumluluk alalım. Sadece kendimiz için değil, Başkaları için de yapalım

20 Meslek Hastalıkları; İşçinin, çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları içinde uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir.

21 Meslek Hastalığının Sebepleri: 1- Fiziksel faktörler Gürültü ve sarsıntı, Yüksek ve alçak basınçta çalışma, Soğuk ve sıcakta çalışma Tozlar, Radyasyon vs. 2- Kimyasal Faktörler Ağır metaller, Çözücüler, Gazlar vs. 3- Biyolojik Faktörler: Bakteri kaynaklı olanlar, Virüs kaynaklı olanlar Biyoteknoloji kaynaklı olanlar 4- Piskolojik Faktörler

22 Bir hastalığın meslek hastalığı olabilmesi için; Yapılan iş ile hastalık arasında bir illiyet (sebep-sonuç) bağı olmalıdır. Sosyal Sigortalar Kurumu meslek hastalıkları hastanesince düzenlenecek usulüne uygun sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belgelerle tespit edilmesi gereklidir.

23 İş Kazası Analizi; İş kazası iki temel faktörün aynı anda bir arada bulunması ile meydana gelmektedir. Bunlar; a) Tehlikeli Durum b) Tehlikeli Davranış

24 Tehlikeli Durum; Kazaya sebebiyet verecek tüm fiziksel olumsuzluklar. Örneğin; Açıkta çalışan dişli tertibatı, İzolasyonsuz elektrik kablosu, Üzeri kapatılmamış ve uyarı işaretleri konulmamış çukur, Islak veya kaygan zemin, Yetersiz aydınlatma, göz kamaştıran ışık kaynağı, Yetersiz havalandırma ve ısıtma sistemleri, Koruyucusuz hareketli ve dönen aksamlar, Yetersiz kişisel koruyucu malzeme, Yüksek gürültü, vibrasyon, radyoaktif etkiler vs.

25 Tehlikeli Davranış; Tehlikeli durumla bir araya geldiği zaman kaza meydana getirme olasılığı bulunan tüm hareket ve davranışlar. Örneğin; Makinede tamir-bakım yaparken enerjiyi kesmemek, Acele çalışmak, şakalaşmak, gayri ciddi davranmak, Dikkatsiz, tedbirsiz ve yetkisiz çalışmak, Koruyucu ekipmanları çıkarmak, bozmak, Emniyetsiz bağlama veya yükleme yapmak, Hızlı ve tehlikeli araç kullanmak, Kişisel koruyucuları kullanmamak yada yanlış kullanmak, Yasak mahallere girmek, tehlikeli yerlerden geçmek, Yanlış talimatlar vermek vs.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 İş kazasının meydana gelmesi için; Tehlikeli durum ile tehlikeli davranışın aynı anda bir arada bulunmaları gerekir. İş Kazası = Tehlikeli Durum X Tehlikeli Davranış

36 İş kazasını önlemek için; Tehlikeli durum veya tehlikeli davranış ortadan kaldırılmalıdır. Pratikte tehlikeli durumun ortadan kaldırılması en uygun seçenektir. Tehlikeli durumunu ortadan kaldırılamadığı durumlarda çalışanlara Kişisel Koruyucu Donanım (gözlük,baret,maske,çelik burunlu ayakkabı vs.) verilir.

37 İş Kazasının Görünen (Doğrudan) Zararları; İlk yardım, doktor, ilaç, tedavi gibi tıbbi masraflar Makine Teçhizat hasarı Tazminat ödemeleri Mahkeme masrafları Kaza primleri

38 İş Kazasının Görünmeyen (Dolaylı) Zararları; İş gücü kaybı İş günü kaybı Üretim kaybı İşlerin ya da siparişlerin gereken sürede yetiştirilememesi nedeniyle doğan kayıplar Ailenin ekonomik ve sosyal kayıpları Diğer çalışanların psikolojisi

39 Tehlike Tanımlama ve Risk Analizi İş yerlerinde mevcut tehlikeleri belirlemek ve ortadan kaldırmak amacıyla uzmanlar tarafından risk analizleri yapılmaktadır. Tehlikeler ve riskler belirlenir ve buna uygun aksiyonlar planlanır. İş yerlerinde iş güvenliği çalışmalarını yürütmek amacı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları oluşturulur. Kurul Üyeleri; İşveren veya İşveren Vekili İş Güvenliği ile Görevli Teknik Eleman İşyeri Hekimi İnsan Kaynakları Formen, Ustabaşı veya Usta Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi İşçi Temsilcisi Varsa Sivil Savunma Uzmanı

40 İşyerinizdeki riskleri nasıl değerlendireceksiniz? 1. adım: Tehlikelere bakın 2. adım: Kimin nasıl zarar görebileceğine karar verin 3. adım: Riski değerlendirin ve var olan önlemlerin yeterli olup olmadığına, daha fazla önlem almak gerekip gerekmediğine karar verin 4. adım: Bulduklarınızı kaydedin 5. adım: Değerlendirmenizi gözden geçirin ve gerekirse değişmrin

41 Tehlikeler Sadece işyerinizdeki koşullardan dolayı belirgin bir zarar oluşturacak tehlikelere bakın. Aşağıdaki örnekleri rehber olarak kullanın: Düşme/kayma tehlikeleri (örneğin kötü bakımlı düzeyler veya merdivenler) Yangın (örneğin parlayıcı maddeler) Kimyasal maddeler (örneğin pil asidi) Makinaların hareket eden parçaları (örneğin bıçaklar)

42 Yüksekte çalışma (örneğin asma kaja çalışma) Malzeme Eşkırtma (örneğin plas]k kalıptan) Basınç sistemleri (örneğin buhar kazanları) Araçlar (örneğin fork- lil araçları) Elektrik (örneğin kötü kablolar) Toz (örneğin zımparalama'dan) Duman (örneğin kaynak) Elle yapılan işler Gürültü Kötü aydınlatma Düşük sıcaklık

43 En çok zarar gören organlar %15 % 8 %10 % 3 %15 %15 % 34

44 Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının temel prensibi çalışanların toplu olarak korunmasını sağlamaktır. Toplu korunmanın sağlanamadığı zorunlu hallerde çalışanları mesleki tehlikelerden korumak amacı ile kişisel koruyucu malzemeler kullanılabilir. Kişisel Koruyucu Donanım Nedir? Çalışanların iş kazalarına uğramalarını veya meslek hastalıklarına yakalanmalarını önlemek üzere, çalışılan yerin özelliğine göre çalışma süresince kullanma zorunluluğu olan malzemelerdir.

45 Koruyucu iş elbisesi Çelik burunlu çizme veya çelik burunlu bot Toz maskesi

46 SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ

47

48 Gözlerin Korunması Uçucu, fırlayıcı, sıçrayıcı malzemelerden meydana gelebilecek göz yaralanmalarını önlemek ve olumsuz etkilerine karşı korunmak için koruyucu gözlük kullanılmalıdır. Gözlük takmadan; Taşlama, Tornalama, Frezeleme, Kaynak, Kimyasal Madde Boşaltma, Metal Döküm vb. işlemler YAPILMAMALIDIR.

49

50

51 Sizdeki tehlikeler nelerdir?

52

53

54

55 Ellerin Korunması Eller vücudun en çok yaralanan kısımlarındandır. El yaralanmalarına sebep olan riskler: Mekanik Riskler : Çarpmalar, ezilmeler, delinmeler kesilmeler, kopmalar Termik Riskler : Sıcaklık, ergimiş metalin sıçraması, sıcak sıvılar Elektrik Riskler : Elektrik çarpması, elektrik kıvılcımı Kimyasal Riskler : Asitler, bazlar ve solventler gibi tehlikeli maddelerin sıçraması ve teması

56 Ellerin Korunması İçin Eller ve giysiler makinelerin tüm hareketli bölümlerinden uzak tutulmalıdır. Yapılan işe uygun eldiven giyilmelidir. Eldivensiz olarak keskin, sivri uçlu, ağır, sıcak, yakıcı ve aşındırıcı maddeler taşınmamalı ve kaldırılmamalıdır. El aletleri seçilirken öncelikle iş için uygun el aleti seçilip seçilmediği kontrol edilmelidir. El aleti kullanırken duruşunuzun, tutuşunuzun uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.

57 Sizdeki tehlikeler nelerdir?

58 Kulakların Korunması Gürültü; İşitme kaybına, Uyku bozukluklarına, Strese, Kan basıncının değişmesine, Hormonsal ve psikolojik bozukluklara, Performans düşmesine, Davranış bozukluğuna, İş kazalarına sebep olur. Ortamdaki gürültü seviyesi düşürülemediği durumlarda kulaklık ve kulak tıkaçları kullanılmalıdır. Ortamdaki gürültü seviyesi 80 desibelin üstünde ise kulak koruyucu kullanmak mecburidir. Kulaklık tıkaçları sesi desibel düşürür. Manşonlu kulaklıklar ise sesi desibel düşürür.

59

60 Sizdeki tehlikeler nelerdir?

61 Ayakların Korunması Malzeme ve eşyaların düşmesinden meydana gelen ezilmeler, sivri parçalarla meydana gelen delinmeler,kaymalar, ergimiş metalin sıçramasından meydana gelen yanıklar ayaklar için her zaman tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle; İşyerinde sürekli iş ayakkabısı kullanılmalıdır. Ayakkabı üzerine ve altına bulaşan yabancı maddeler sürekli temizlenmelidir. Ayakkabılar bağları bağlanmalı, yürüme esnasında etrafa takılması engellenmelidir. Ayakkabıların topuğuna basılarak terlik gibi kullanılmamalıdır. Ayakkabıların parmakları koruyan çelik uçları sökülmemelidir.

62 Sizdeki tehlikeler nelerdir?

63 PNÖMOKONYOZ? Pnömokonyozlar, mineral tozlarının solunum yoluyla uzun süre alınması sonucunda bunların akciğerlerde birikmesiyle oluşur. Bu tozlar, özellikle bazı sanayi dallarında bol miktarda bulunduğundan, pnömokonyoz bu işkollarında çalışanlarda sık görülür ve bir meslek hastalığı olarak değerlendirilir.

64 Solunum Sisteminin Korunması Maskeler ve filtreler çalışma ortamında kaynaklanan partikül ve kimyasalların, toz, buhar, gaz gibi olumsuz etkilerine karşı korunmak için kullanılır. İş bitiminde maskeler poşet içerisinde saklayarak muhafaza edilmelidir. Aksi takdirde maske görevini sürdürmeye devam edecektir. Maske; hasar görmüşse, hissedilir bir nefes alma direnci oluşmuşsa (filtreler dolmuşsa) hemen değiştiriniz.

65

66 Sizdeki tehlikeler nelerdir?

67 MOBBİNG

68

69 Vücudun Korunması Çok kirli ve yağlı elbiseler giyilmemelidir. Yağlı elbiselerin vücut ile temasından kaçınılmalıdır. Elbiselerin kol ve paçalarının çok bol olmamasına dikkat edilmelidir. Elbiseler hareketimizi engelleyecek kadar dar olmamalıdır. Elbise ceplerine kesici delici aletler ve malzemeler konulmamalıdır

70 Sizdeki tehlikeler nelerdir?

71 Baş Korunması Baş vücudun en önemli organlarından biridir ve öncelikle korunması esastır. Baş korunmasında en etkili koruma yöntemi baret kullanmaktır. Baret bir cisim düşmesi, çarpması, vurması ve ayrıca elektrik çarpması gibi tehlikelerden başı korur. Baret çalışma sahasında her zaman kullanılmalıdır. Kırık çatlak vb. baretler hemen yenisi ile değiştirilmelidir.

72

73 Sizdeki tehlikeler nelerdir?

74 Kaldırma İşleri Bel vücudumuzun en hassas bölgelerinden biridir. İncinmesi halinde düzelmesi ve eski halini alması uzun sürebilir. Bu nedenle bel incinmelerinden korunmaya özellikle dikkat edilmelidir. Yük kaldırırken bacaklarınızı kullanın. Oturma pozisyonuna girin ve sırtınızı dik tutun. Herkes yalnız kendi gücü yeteceği yükleri kaldırmaya çalışmalıdır.kaldıramıyorsanız yardım isteyin. Kaldırma yavaş yavaş olmalıdır.ani hareketlerden kaçınılmalıdır. Yükü yere koyarken ayak ve ellerinizin sıkışmamasına dikkat edin. Yükü iki kişi taşıyorsanız, birlikte kaldırdığınızdan emin olun.ağırlık tek kişiye yüklenmemelidir.

75 Yanlış Uygulamalar Doğru Uygulama

76 Sizdeki tehlikeler nelerdir?

77 Yüksekte Çalışma Nedir? Yüksekliğin Tanımı: Yükseklik kavramı göreceli olup kişiden kişiye göre değişir. Genel olarak ise yükseklik; adım atarak çıkamayacak olan yerler olarak tanımlanabilir. İnsandan insana farklılık gösteren yükseklik kavramını tanımlarken baz alınan ölçü yine insan bedenidir. İnsanların boyları birbirinden farklı olsa da bir insanın denge noktası ikinci bel omurudur. (Şekil 1) Yani ikinci bel omurunu geçen yerler yüksek olarak kabul edilir.

78 Yüksekte Çalışırken Güvenlik Önlemleri Almak Neden Önemlidir? Yüksekte çalışmanın kuralları ve korunma yöntemleri standartlarla belirlenmiş]r. Çalışma haya_nda ülkeden ülkeye farklılık gösteren yükseklik kavramı Avrupa da 1,8 metre, Amerika da 1,2 metre olarak belirlenmiş]r. Ülkemizde ise İSİG Tüzüğünün 521. maddesine göre 4 m den, YİİSİG Tüzüğünün 13. maddesine göre 3 m den yüksekte çalışanlara emniyet kemeri verileceği belir]lmiş]r. Yani bu yükseklikler ve daha üzerinde çalışan personellerin mutlaka Yüksekte Çalışma Sistem ve Metotları ile korunması gerekir. OSHA (Occupa]onal Safety and Health Administra]on) ista]s]kleri 3-4 metre üzerinde çalışırken düşen insanların %85 inin haya_nı kaybetğini göstermektedir.

79 Yüksekte Çalışma Risklerini Önleme Ayakkabıya yapışmış olan kum, yağ ve benzeri malzemeleri çok iyi temizleyin. Kaymasını önleyin El aletlerinin düşmesini önlemek için alet çantasında taşıyın. Daha yükseklere çıkmak için merdiven veya basamak kullanın Merdiven ve basamak herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Zorunlu olmadıkça merdiveni pencere ve kapı kenarlarına yerleştirmeyin. Merdivenin kaymasını ve düşmesini önleyecek önlemler alın. Merdivenden geri geri inip çıkmayın. Forklift ile yüksekte çalışırken güvenlik sepeti ve emniyet kemeri kullanın.

80 Sizdeki tehlikeler nelerdir?

81 ELEKTRİK Elektrik kazalarında ilk iş olarak enerji kesilmelidir. Bu mümkün değilse kazaya uğrayan kişinin elektrikle olan teması ortadan kaldırılmalıdır. Bunun için o an çevrede varsa kuru tahta parçası, giyim eşyası gibi yalıtkan maddelerle temas yerine müdahale edilerek kişinin elektrikle teması kesilmelidir. Kaza anında kazaya müdahale eden kişinin kazazedeye temas etmemesi gerekir.

82 Bir kusurlu elektrik teli/kablosu veya teçhiza_ kullanırken, belki ilk defa küçük bir karıncalanma- sarsın_ hissedebilirsiniz. Fakat bu gelecek sefere sizi (yere) çarpabilir, haja öldürebilir de. Niçin?

83 Vücudunuzun farklı bölgelerinden ne kadar elektrik geçebileceğine karar verebilmek için o andaki koşullara bakmak gerekir. Çünkü elleriniz (belki) terli, çorabınız ve ayakkabınız (belki) nemli ya da nemli bir zemin üzerine duruyor olabilirsiniz. Nemlilik vücudunuzdan daha fazla elektriğin geçmesine yol açar. Diğer önemli bir faktörde akımın vücujan geç]ği yoldur. Eğer akım aynı elin bir parmağından girer diğer parmağından çıkarsa, en kötü olasılıkla parmaklar elektrik yanığına uğramış_r. Fakat, eğer bir elden girer diğer elden çıkarsa veya bir elden girer bir ayaktan çıkarsa, akım göğüsten geçecek ve çok ciddi sonuçlar yaratabilecek]r.

84 Akımın küçük bir miktarı göğüsten geçerse, bu kalbi fibrilasyona (kalbin hızlı veya zayıf çarpması) sokabilir. Bu durum kalbin ritmik temposunu bozar ve yaşamı devam etren pompa fonksiyonunu engeller. Bu nedenle önceden alınabilecek birçok önlem vardır. Şoku önlemek için şu önlemleri izlemelisiniz; Birincisi, herhangi bir elektrikli teçhiza_ onarmaya kalkışılmamalıdır. Elektrik işi bu konuda eği]lmiş ve deneyim kazanmış elektrikçiye bırakılmalıdır.

85 İkincisi, elektrikli teçhiza_ kullanmaya başlamadan önce ellerin ve ayakların kuru olduğundan emin olunmalıdır. Eğer nemli veya ıslak bir zeminde çalışma zorunluluğu doğarsa, bir topraklama hatası akım kesici kullanılmalıdır. Eğer bu imkansızsa, giyilen ayakkabının ve elbisenin yalıtkan olduğundan emin olunmalıdır veya kuru tahtalar ya da bir paspas üzerinde durulmalıdır.

86 Üçüncüsü, çeşitli cihazların veya lambaların enerji kablolarının fişini prize takmadan önce bu teçhizat veya lambayı kapa_lmalıdır, izolasyonunda hasar olup olmadığını, kablonun dolaşarak düğümlenip düğümlenmediği gözden geçirilmelidir. Kabloların duy'a/prize veya el aletlerine giriş yerlerinde yıpranma olup olmadığını kontrol ederek güvenli bir şekilde bağlandığından emin olunmalıdır.

87 Dördüncüsü, kullanırken kordonun (kablonun) korunmuş olduğundan emin olunmalıdır. Kabloyu karşıdan karşıya ana yollardan geçirmekten kaçının olabildiğince baş seviyesinden daha yukarıdan geçirilmelidir.

88 Beşincisi, eğer kullanırken elektrikli teçhiza_n herhangi bir parçasında bir hata doğarsa, akımı kapa_lmalı ve hemen elektrik eği]mi almış uzman personele bildirilmelidir Sonuç olarak, elektrik kazaları ve yangınları önlenebilir. Elektriğin oluşturabileceği tehlikeleri öğrenin ve riskleri kontrol al_nda tutabilmek için gerekli olan güvenlik önlemleri izlenmelidir.

89 BASINÇLI KAPLARDAN KAYNAKLANAN İSG TEHLİKELERİ 1. İnflak tehlikesi (patlamadan önce) 2. Parçalanma tehlikesi (patlamadan sonra) 3. Boğulma, Zehirlenme 4. Yangın tehlikesi 5. Kimyevi ve Termal Yanıklar Tehlikesi

90 Ehliyetli elemanlarca işletme ve bakım yapılacak Periyodik bakımları yapılacak İşletme bakım talimatları olacak Çalışmalar en az sayıda elemanla yürütülecek Kişisel koruyucu donanımlar kullanılacak İkaz levhası olacak

91

92 " Kazanlar " Komprsörler " Buhar ve sıcak su kapları " Basınçlı asit tankları " Gaz tankları " Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri " Asetilen tankları ve tüpleri " İçinde zehirli ve zararlı gazların bulunduğu kaplar

93 " Kabın patlaması " İçindeki gazın ortama yayılıp patlaması " Ocaklarda oluşan gazların patlaması Zararlı ve zehirli gazların etkileri Zararlı sıvıların sıçraması Büyük yangın ve facialara sebep olması

94 Kaynakla Çalışmalar İki malzemenin, ısı veya basınç veya her ikisini kullanarak, bir malzemeye ilave ederek veya etmeden birleştirmedir.

95

96

97 Asetilen tüpler : Sarı renkte Oksijen tüpleri : Mavi renkte Azot tüpleri CO2 tüpleri : Yeşil renkte : Siyah renkte Hidrojen tüpleri: Kırmızı renkte Argon tüpleri : Gri renkte

98 Zararlı Gazlar Karbondioksit Argon Azot Oksit Ozon : Boğma Etkisi : Boğma Etkisi : Akciğerde Tahriş : Akciğerde Tahriş Karbonmonoksit : Zehirleme

99

100

101

102 İş Kazalarının Kaza Tiplerine Göre Dağılımı Vücudun doğal boşluklarına yabancı bir cisim kaçması %1.5 Diğer nedenler % 5.6 Taşıt kazaları % 3.9 Vücudun zorlanmasından ileri gelen incinmeler % 3.2 Normal sınırlar dışındaki ısılara maruz kalmak veya Bir veya birden fazla cismin temas etmek %2.3 sıkıştırması, ezmesi, batması, kesmesi % 36 Düşmeler % 11.3 Makinelerin sebep ol. Kaza %12.1 Düşen cisimlerin çarpıp devirmesi % 21.1

103 İş Kazalarının Sektörlere Göre Dağılımı Nakliyat 5.6% Gıda Maddeleri 3% Toptan ve Par. Tic. 3.3% Şahsi Hizmetler 2.8% Metalden Eşya İmali 14% Makine İm. Ve Tam i ratı 6.7% Taş, Toprak, Kil Kum vs. İmali 6.7% İnşaat 9% Metal Mütea.Esas.End. 7% Nakil Araçları İmali İş 7% Kazası Sayıları Dokuma Sanayii 6.5% Kömür Made nciliği 8.5%

104 2006 Yılı SSK İstatistikleri ( İş Kazası Sayıları )

105 2006 Yılı SSK İstatistikleri ( Ölüm Oranları ) İş Kazası Sonucu Mesl. Hast. Sonucu

106 2010 YILI İŞ KAZALARI İSTATİSTİKLERİ İsta]s]ğe göre, 2010 yılında meydana gelen iş kazası sonucu 1.434, Tespit edilen! 533 meslek hastalığı sonucu 10 olmak üzere işçi haya_nı kaybet. İş kazaları sonucu 1.976, meslek hastalıkları sonucu 109 kişi olmak üzere kişi sürekli iş göremez hale geldi.

107 İŞ KAZALARININ %58 İ 50 nin ALTINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNDE MEYDANA GELDİ 2010 yılında meydana gelen iş kazalarından u iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalış_rma zorunluluğu bulunmayan 50 nin al_nda işçi çalış_ran işyerlerinde meydana geldi.

108 iş KAZALARI EN ÇOK SAATLERİ ARASINDA MEYDANA GELİYOR 2010 yılında meydana gelen iş kazalarının, si saatler arasında meydana gelirken, bunu sırasıyla, kaza ile, arasında meydana gelen kazalar, kaza ile arasında meydana gelen kazalar izlemekte.

109 Acil durumlar Yangın, deprem, sel, patlama, sabotaj vb. beklenmeyen olaylardır. Acil durum anında Herhangi bir ekipte görevli değil isen, Çalıştığın makine, tezgah, ekipmanı kapat! En yakın acil durum çıkış kapısından çık! Toplanma alanına git, bekle!

110

111

112

113

114 GENEL GÜVENLİK KURALLARI " Yetkiniz ve göreviniz haricinde iş yapmayın. " İşyerinden ve çalışma bölgenizden izinsiz ayrılmayın. " Yasaklanmış yerlere girmeyin ve buraların yakınından geçmeyin. " Çalışmaya başlamadan önce gerekli güvenlik önlemlerini alın. " Herhangi bir arızalı malzeme kullanmayın, bunların tamir edilmesi için derhal amirinize bildirin " Çalışırken gerekli yerlerde gözlük kullanın. " Uzun, geniş, sarkık ve saçaklı elbiseler iş kazalarına sebep olabilir, işe uygun giyinin.

115 Bir anlık dalgınlık ömür boyu izlerini taşıyacağınız kazalara sebep olabilir

116 " Ölçü aletlerini kesici takımların üzerine koymayın, bir düzen içerisinde çalışın. " Çalışmakta olan bir tezgahı tamir etmeye ve temizlemeye kalkmayın. " Tezgahı çalış_rmadan önce işin ve kesici takımın güvenli olarak bağlandığına emin olun. " Kendi güvenliğiniz ve birlikte çalış_ğınız arkadaşlarınızın güvenliği için daima dikkatli ve sorumlu hareket edin. " Daima işinize uygun araç ve gereç kullanın. " Koruyucu ve güvenlik amacıyla yapılmış araçlara zarar vermeyin.

117 " İşe başlamadan önce kullandığınız araçları daima kontrol edin. " İşiniz bitğinde kullandığınız malzemeleri daima düzenli ve güvenli olarak bırakın. " Güvenli kullanım konusunda eği]m almadığınız araçları ve maddeleri asla kullanmayın.araç ve maddeleri kullanmadan önce uyarılara dikkat edin.şüphelendiniz durumlarda daima yetkililere sorun. " Daima işinize uygun kişisel koruyucu donanım kullanın. " Çalış_ğınız alanı daima temiz ve ter]pli tutun.

118 " Elektrikli araçlara daima bakım yapın. " Daima güvenli olarak inin veya çıkın.asla atlamayın. " Dikkat ve konsantrasyon gerek]ren işlerde çalışanları asla rahatsız etmeyin ve dikkatlerini dağıtmayın. " İşyerinde asla el şakası yapmayın. " İşyerine asla uykulu veya içkili gelmeyin. " İşyerinde asla koşmayın.canlı yürüyün. " Kaza ih]mali olan durumları mutlaka amirinize rapor edin. " Malzemeleri daima güvenli bir şekilde taşıyın.

119 SABAH EVİMDEN ÇIKTIĞIM GİBİ EVİME GERİ DÖNECEĞİME, İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYACAĞIMA, VERİLEN KİŞİSEL KORUYUCULARI KULLANACAĞIMA, SÖZ VERİYORUM

120 KAZASIZ GÜNLER DİLEĞİYLE.. DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.. Abdullah YILMAZ Çevre ve İş Güvenliği Mühendisi

İŞYERİNDE KORUMA VE GÜVENLİK

İŞYERİNDE KORUMA VE GÜVENLİK İ Ş K A Z A L A R I N I N Ö N L E N M E S İ İ Ç İ N İŞYERİNDE KORUMA VE GÜVENLİK Ankara, 2001 Baskıya Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası Tarafından Hazırlanmıştır. 1 ÖNSÖZ İşyerlerinde meydana

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İş Güvenliği Nedir? İşyerlerinde;

İş Güvenliği Nedir? İşyerlerinde; İş Güvenliği Nedir? İşyerlerinde; İşin yapılması ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak ve daha iyi bir iş ortamı yaratmak için yapılan çalışmalara iş güvenliği

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HİÇ HATA YAPMAMIŞ BİR İNSAN, YENİ BİR ŞEY DE DENEMEMİŞTİR. Albert EINSTEIN BAŞLARKEN İŞ SAĞLIĞININ TANIMI Çalışma koşullarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, Çalışanları

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ YOZGAT İL TEMSİLCİLİĞİ

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ YOZGAT İL TEMSİLCİLİĞİ 1 2 3 1982 Anayasamızın 2. maddesinde T. C. Devleti sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlamıştır. Bu bağlamda sosyal devlet işyerlerinde sağlık ve güvenliğin sağlama amacı sosyal devlet anlayışından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Amaç ve Kapsam Kanun tarihi: 22.05.2003 Kanun No: 4857 R.G Tarih : 10.06.2003 Bu kanunun amacı işverenler ile işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamlarına

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ 1 Bu iç yönetmelik el kitapçığı Marmara Üniversitesi nin uygulama faaliyetlerinde kullanılan büro malzemeleri, makine, ekipman ve diğer çalışma

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO: BİRİNCİ BÖLÜM v Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM v İstatistikler, Formlar ve Bildirimler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM v İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI Bitirme Projesi Merve TANRIVERDİ 131101535 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Prof. Dr.

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Kadir TOMAS Çevre Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. İdari İşler Şube Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

İstanbul Sağlık Müdürlüğü TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. İdari İşler Şube Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi İstanbul Sağlık Müdürlüğü TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İdari İşler Şube Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Eğitimin Amacı Eğitim sonunda; Katılı cıları iş güve liği bilincinin art ası, ülkemiz

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç, Et ve Balık Kurumu. Kombinası Müdürlüğünde sağlık

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

KONU BAŞLIKLARI : bildirimi, düzenlenmesi. n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar,

KONU BAŞLIKLARI : bildirimi, düzenlenmesi. n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar, İŞ KAZALARI KONU BAŞLIKLARI : n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar, n İş kazalarının sınıflandırılması, n İş kazası istatistikleri, n

Detaylı

15 ŞUBAT 2013- ADANA. Yasin PEKEROĞLU İş Güvenliği Uzmanı

15 ŞUBAT 2013- ADANA. Yasin PEKEROĞLU İş Güvenliği Uzmanı MEVZUAT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İş Sağlığı ve Güvenliği 15 ŞUBAT 2013- ADANA İş Güvenliği Uzmanı Adım adım iş kazası 2 3 4 5 6 Ve HAYATA VEDA 7 KAZA GELİYORUM DER 8 9 10 İŞ KAZALARI İŞ KAZALARININ SEBEPLERİ

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA TESPİT EDİLEN RİSKLER VE RİSK DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER İLE KORUYUCU EKİPMANLAR

SAĞLIK KURUMLARINDA TESPİT EDİLEN RİSKLER VE RİSK DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER İLE KORUYUCU EKİPMANLAR SAĞLIK KURUMLARINDA TESPİT EDİLEN RİSKLER VE RİSK DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER İLE KORUYUCU EKİPMANLAR Ayşe Akkaş KÜÇÜK KHB- Kalite Verimlilik Birimi İLGİLİ İŞ KANUNU MADDELERİ; Madde 77

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

SORU 12: Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum türlerinden biri değildir? A)Yangın B)Organizasyon yapısının değişmesi C)Sanayi kazaları D)Deprem

SORU 12: Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum türlerinden biri değildir? A)Yangın B)Organizasyon yapısının değişmesi C)Sanayi kazaları D)Deprem ERMAN AKADEMİ İSG UZMANLIĞI HAZIRLIK SORULARI ACİL DURUM PLANLARI SORU 1 : "İş yerinde herhangi bir soruna yönelik, hazırlanacak eylem planı güvenlik önlemleri açısından en az..., kontroller için en az...,

Detaylı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS NOTLARI (2014)

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS NOTLARI (2014) Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS NOTLARI (2014) TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Bayındır Sokak No. 10 Yenişehir - Ankara Tel : (0.312) 433 31 25 (4 hat)

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI VI

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI VI 1) Aşağıdakilerden hangisi iş kazasında maddi tazminat türlerinden değildir? A) İş görmezlik tazminatı B) Kıdem tazminatı C) Destekten yoksun kalma tazminatı D) Rücu tazminatı 2) Ortak Sağlık ve Güvenlik

Detaylı

GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ

GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ Ankara, 2014 1 Bu çalışma; Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında Prof. Dr. İlker Yılmaz, Doç. Dr. Sarp Üner,

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI TC. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI Mustafa C. AKPINAR ĠĢ Güvenliği Uzmanı Haziran-2011 ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BİRİNCİ

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHELE. Acil durum yönetiminin safhaları 1. Önleme/Azaltma 2. Ön hazırlık 3. Duruma Müdahale 4. Düzeltme ve Onarma

ACİL DURUM MÜDAHELE. Acil durum yönetiminin safhaları 1. Önleme/Azaltma 2. Ön hazırlık 3. Duruma Müdahale 4. Düzeltme ve Onarma ACİL DURUM MÜDAHELE TSE 18001 ŞARTI: Kuruluş, olayların ve acil durumların meydana gelme olasılığını tahmin etmek, bu durumlarda yapılacakları belirlemek ve bunlardan kaynaklanabilecek muhtemel hastalık

Detaylı