24 Ocak ve 31 Ocak 2013 GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "24 Ocak ve 31 Ocak 2013 GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ"

Transkript

1 24 Ocak ve 31 Ocak 2013 GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ Abdullah YILMAZ C SınıE İş Güvenliği Uzmanı

2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TANIMI İşyerlerinde işin yapımı ve yürütümü ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar verecek şartlardan korumak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

3 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı; Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını sağlamak. Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak. Çalışanların güvenlik refahını sağlamak ve sürekli iyileştirmek. Üretimin devamlılığını sağlamak. Verimi arttırmak. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Hedefi; Çalışanları iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korumaktır.

4 HER GÜN (4) CAN ALIYOR. HER YIL KİŞİ SAKAT KALIYOR. HER YIL 14O.000 KİŞİ KAZA GEÇİRİYOR.. EN ÇOK İNŞAAT MADENCİLİK METAL İŞ KOLLARINDA MEYDANA GELMEKTEDİR 4

5 İŞVERENİN GÖREVLERİ " İşyerinin, kullanılan makinelerin ve işyerindeki çalışma yöntemlerinin güvenli ve sağlığa zararsız olması, " İşyerinde kullanılan biyolojik, kimyasal maddelerin vb. uygun koruyucu önlemlerle olabildiğince zararsız hale ge]rilmesi, " İşçilerin kapasitelerini göz önünde tutarak yöne]ci ve personele gerekli talimat ve eği]mlerin verilmesi, " İşin, işle ilgili uygulamaların ve İSG önlemlerinin ne şekilde uygulandığının izlenmesi, " İşletme büyüklüğü ve faaliyetlerine uygun olarak İSG önlemlerinin düzenlenmesi, " İşçilere, tehlikelere karşı koruyucu giysilerin ve teçhiza_n sağlanması, " Çalışma düzeninin İSG ni olumsuz olarak etkilemeyecek şekilde düzenlenmesi, " Aşırı zihinsel - fiziksel yorgunluğu bertaraf edici makul önlemlerin alınması, " Kazalara müdahale için gerekli tedbirlerin alınması " İSG önlemleri için bilimsel ve teknik bilgilerin el al_nda bulundurulması

6 ÇALIŞANLARIN GÖREVLERİ " Yap_kları iş yada ihmal nedeniyle kendilerinin ve etkilenebilecek başkalarının güvenliğini gözetmek, " Verilen talimatlara ve sağlık- güvenlik prosedürlerine uymak, " Güvenlik araç- gerecini ve koruyucu teçhiza_ doğru kullanmak, " Tehlike yaratabilecek durumları derhal en yakın amirine bildirmek, " Çalışma sırasında veya işle bağlan_lı herhangi bir kazayı sağlık sorununu rapor etmek.

7 İŞ KAZALARININ NEDENLERİ İNSAN FAKTÖRÜNE DAYANAN GÜVENSİZ HAREKETLERDEN İŞ YERİ ORTAMINDAN KAYNAKLANAN GÜVENSİZ DURUMLARDAN

8 1- KİŞİLERİN KENDİ DAVRANIŞINDAN 2- İŞİN HAZIRLANMASI VE ORGANİZASYON AKSAKLIĞINDAN 3- ACELECİLİKTEN 4- SOSYAL İLİŞKİLERDEN 5- İŞ GÜVENLİĞİ BİLİNCİNİN OLMAMASINDAN 8

9 İş Kazaları; ILO (uluslar arası çalışma örgütü) tanımı: Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınmamış olan, etrafa zarar verecek nitelikteki olaylar. WHO (dünya sağlık örgütü) tanımı: Önceden planlanmamış, çoğu kişisel yaralanmalara, makinelerin ve araç gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan olay Her iki tanımda da iş kazası; beklenmeyen, istenmeyen ve planlanmayan sonuçta insan ve eşyaya zarar veren bir olay olarak belirtilmiştir.

10 SSK Kanununa Göre İş Kazası İş kazası aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence ve ruhça arızaya uğratan olaydır 1- Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada, 2- İş veren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, 3- Sigortalının iş veren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, 4- Emziren kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda 5- Sigortalının, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmesi sırasında.

11 4857 İş Kanunu 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

12 Tehlike Sınıfları

13 50 den fazla çalışanı olan tüm tehlike sınıflarında yer alan iş yerleri 01/01/2013

14 Risk Değerlendirmesi (Çalışan Sayısına Bakılmaksızın) 01/01/2013

15 Acil Durum Planı (Çalışan Sayısına Bakılmaksızın) 01/01/2013

16 Çalışanların Eğitimi (Çalışan Sayısına Bakılmaksızın) 01/01/2013

17 50 den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için, 01/07/2013

18 Kamu kurumları ile 50 den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için, 01/07/2014

19 Suçlamayalım. Sorumluluk alalım. Sadece kendimiz için değil, Başkaları için de yapalım

20 Meslek Hastalıkları; İşçinin, çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları içinde uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir.

21 Meslek Hastalığının Sebepleri: 1- Fiziksel faktörler Gürültü ve sarsıntı, Yüksek ve alçak basınçta çalışma, Soğuk ve sıcakta çalışma Tozlar, Radyasyon vs. 2- Kimyasal Faktörler Ağır metaller, Çözücüler, Gazlar vs. 3- Biyolojik Faktörler: Bakteri kaynaklı olanlar, Virüs kaynaklı olanlar Biyoteknoloji kaynaklı olanlar 4- Piskolojik Faktörler

22 Bir hastalığın meslek hastalığı olabilmesi için; Yapılan iş ile hastalık arasında bir illiyet (sebep-sonuç) bağı olmalıdır. Sosyal Sigortalar Kurumu meslek hastalıkları hastanesince düzenlenecek usulüne uygun sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belgelerle tespit edilmesi gereklidir.

23 İş Kazası Analizi; İş kazası iki temel faktörün aynı anda bir arada bulunması ile meydana gelmektedir. Bunlar; a) Tehlikeli Durum b) Tehlikeli Davranış

24 Tehlikeli Durum; Kazaya sebebiyet verecek tüm fiziksel olumsuzluklar. Örneğin; Açıkta çalışan dişli tertibatı, İzolasyonsuz elektrik kablosu, Üzeri kapatılmamış ve uyarı işaretleri konulmamış çukur, Islak veya kaygan zemin, Yetersiz aydınlatma, göz kamaştıran ışık kaynağı, Yetersiz havalandırma ve ısıtma sistemleri, Koruyucusuz hareketli ve dönen aksamlar, Yetersiz kişisel koruyucu malzeme, Yüksek gürültü, vibrasyon, radyoaktif etkiler vs.

25 Tehlikeli Davranış; Tehlikeli durumla bir araya geldiği zaman kaza meydana getirme olasılığı bulunan tüm hareket ve davranışlar. Örneğin; Makinede tamir-bakım yaparken enerjiyi kesmemek, Acele çalışmak, şakalaşmak, gayri ciddi davranmak, Dikkatsiz, tedbirsiz ve yetkisiz çalışmak, Koruyucu ekipmanları çıkarmak, bozmak, Emniyetsiz bağlama veya yükleme yapmak, Hızlı ve tehlikeli araç kullanmak, Kişisel koruyucuları kullanmamak yada yanlış kullanmak, Yasak mahallere girmek, tehlikeli yerlerden geçmek, Yanlış talimatlar vermek vs.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 İş kazasının meydana gelmesi için; Tehlikeli durum ile tehlikeli davranışın aynı anda bir arada bulunmaları gerekir. İş Kazası = Tehlikeli Durum X Tehlikeli Davranış

36 İş kazasını önlemek için; Tehlikeli durum veya tehlikeli davranış ortadan kaldırılmalıdır. Pratikte tehlikeli durumun ortadan kaldırılması en uygun seçenektir. Tehlikeli durumunu ortadan kaldırılamadığı durumlarda çalışanlara Kişisel Koruyucu Donanım (gözlük,baret,maske,çelik burunlu ayakkabı vs.) verilir.

37 İş Kazasının Görünen (Doğrudan) Zararları; İlk yardım, doktor, ilaç, tedavi gibi tıbbi masraflar Makine Teçhizat hasarı Tazminat ödemeleri Mahkeme masrafları Kaza primleri

38 İş Kazasının Görünmeyen (Dolaylı) Zararları; İş gücü kaybı İş günü kaybı Üretim kaybı İşlerin ya da siparişlerin gereken sürede yetiştirilememesi nedeniyle doğan kayıplar Ailenin ekonomik ve sosyal kayıpları Diğer çalışanların psikolojisi

39 Tehlike Tanımlama ve Risk Analizi İş yerlerinde mevcut tehlikeleri belirlemek ve ortadan kaldırmak amacıyla uzmanlar tarafından risk analizleri yapılmaktadır. Tehlikeler ve riskler belirlenir ve buna uygun aksiyonlar planlanır. İş yerlerinde iş güvenliği çalışmalarını yürütmek amacı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları oluşturulur. Kurul Üyeleri; İşveren veya İşveren Vekili İş Güvenliği ile Görevli Teknik Eleman İşyeri Hekimi İnsan Kaynakları Formen, Ustabaşı veya Usta Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi İşçi Temsilcisi Varsa Sivil Savunma Uzmanı

40 İşyerinizdeki riskleri nasıl değerlendireceksiniz? 1. adım: Tehlikelere bakın 2. adım: Kimin nasıl zarar görebileceğine karar verin 3. adım: Riski değerlendirin ve var olan önlemlerin yeterli olup olmadığına, daha fazla önlem almak gerekip gerekmediğine karar verin 4. adım: Bulduklarınızı kaydedin 5. adım: Değerlendirmenizi gözden geçirin ve gerekirse değişmrin

41 Tehlikeler Sadece işyerinizdeki koşullardan dolayı belirgin bir zarar oluşturacak tehlikelere bakın. Aşağıdaki örnekleri rehber olarak kullanın: Düşme/kayma tehlikeleri (örneğin kötü bakımlı düzeyler veya merdivenler) Yangın (örneğin parlayıcı maddeler) Kimyasal maddeler (örneğin pil asidi) Makinaların hareket eden parçaları (örneğin bıçaklar)

42 Yüksekte çalışma (örneğin asma kaja çalışma) Malzeme Eşkırtma (örneğin plas]k kalıptan) Basınç sistemleri (örneğin buhar kazanları) Araçlar (örneğin fork- lil araçları) Elektrik (örneğin kötü kablolar) Toz (örneğin zımparalama'dan) Duman (örneğin kaynak) Elle yapılan işler Gürültü Kötü aydınlatma Düşük sıcaklık

43 En çok zarar gören organlar %15 % 8 %10 % 3 %15 %15 % 34

44 Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının temel prensibi çalışanların toplu olarak korunmasını sağlamaktır. Toplu korunmanın sağlanamadığı zorunlu hallerde çalışanları mesleki tehlikelerden korumak amacı ile kişisel koruyucu malzemeler kullanılabilir. Kişisel Koruyucu Donanım Nedir? Çalışanların iş kazalarına uğramalarını veya meslek hastalıklarına yakalanmalarını önlemek üzere, çalışılan yerin özelliğine göre çalışma süresince kullanma zorunluluğu olan malzemelerdir.

45 Koruyucu iş elbisesi Çelik burunlu çizme veya çelik burunlu bot Toz maskesi

46 SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ

47

48 Gözlerin Korunması Uçucu, fırlayıcı, sıçrayıcı malzemelerden meydana gelebilecek göz yaralanmalarını önlemek ve olumsuz etkilerine karşı korunmak için koruyucu gözlük kullanılmalıdır. Gözlük takmadan; Taşlama, Tornalama, Frezeleme, Kaynak, Kimyasal Madde Boşaltma, Metal Döküm vb. işlemler YAPILMAMALIDIR.

49

50

51 Sizdeki tehlikeler nelerdir?

52

53

54

55 Ellerin Korunması Eller vücudun en çok yaralanan kısımlarındandır. El yaralanmalarına sebep olan riskler: Mekanik Riskler : Çarpmalar, ezilmeler, delinmeler kesilmeler, kopmalar Termik Riskler : Sıcaklık, ergimiş metalin sıçraması, sıcak sıvılar Elektrik Riskler : Elektrik çarpması, elektrik kıvılcımı Kimyasal Riskler : Asitler, bazlar ve solventler gibi tehlikeli maddelerin sıçraması ve teması

56 Ellerin Korunması İçin Eller ve giysiler makinelerin tüm hareketli bölümlerinden uzak tutulmalıdır. Yapılan işe uygun eldiven giyilmelidir. Eldivensiz olarak keskin, sivri uçlu, ağır, sıcak, yakıcı ve aşındırıcı maddeler taşınmamalı ve kaldırılmamalıdır. El aletleri seçilirken öncelikle iş için uygun el aleti seçilip seçilmediği kontrol edilmelidir. El aleti kullanırken duruşunuzun, tutuşunuzun uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.

57 Sizdeki tehlikeler nelerdir?

58 Kulakların Korunması Gürültü; İşitme kaybına, Uyku bozukluklarına, Strese, Kan basıncının değişmesine, Hormonsal ve psikolojik bozukluklara, Performans düşmesine, Davranış bozukluğuna, İş kazalarına sebep olur. Ortamdaki gürültü seviyesi düşürülemediği durumlarda kulaklık ve kulak tıkaçları kullanılmalıdır. Ortamdaki gürültü seviyesi 80 desibelin üstünde ise kulak koruyucu kullanmak mecburidir. Kulaklık tıkaçları sesi desibel düşürür. Manşonlu kulaklıklar ise sesi desibel düşürür.

59

60 Sizdeki tehlikeler nelerdir?

61 Ayakların Korunması Malzeme ve eşyaların düşmesinden meydana gelen ezilmeler, sivri parçalarla meydana gelen delinmeler,kaymalar, ergimiş metalin sıçramasından meydana gelen yanıklar ayaklar için her zaman tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle; İşyerinde sürekli iş ayakkabısı kullanılmalıdır. Ayakkabı üzerine ve altına bulaşan yabancı maddeler sürekli temizlenmelidir. Ayakkabılar bağları bağlanmalı, yürüme esnasında etrafa takılması engellenmelidir. Ayakkabıların topuğuna basılarak terlik gibi kullanılmamalıdır. Ayakkabıların parmakları koruyan çelik uçları sökülmemelidir.

62 Sizdeki tehlikeler nelerdir?

63 PNÖMOKONYOZ? Pnömokonyozlar, mineral tozlarının solunum yoluyla uzun süre alınması sonucunda bunların akciğerlerde birikmesiyle oluşur. Bu tozlar, özellikle bazı sanayi dallarında bol miktarda bulunduğundan, pnömokonyoz bu işkollarında çalışanlarda sık görülür ve bir meslek hastalığı olarak değerlendirilir.

64 Solunum Sisteminin Korunması Maskeler ve filtreler çalışma ortamında kaynaklanan partikül ve kimyasalların, toz, buhar, gaz gibi olumsuz etkilerine karşı korunmak için kullanılır. İş bitiminde maskeler poşet içerisinde saklayarak muhafaza edilmelidir. Aksi takdirde maske görevini sürdürmeye devam edecektir. Maske; hasar görmüşse, hissedilir bir nefes alma direnci oluşmuşsa (filtreler dolmuşsa) hemen değiştiriniz.

65

66 Sizdeki tehlikeler nelerdir?

67 MOBBİNG

68

69 Vücudun Korunması Çok kirli ve yağlı elbiseler giyilmemelidir. Yağlı elbiselerin vücut ile temasından kaçınılmalıdır. Elbiselerin kol ve paçalarının çok bol olmamasına dikkat edilmelidir. Elbiseler hareketimizi engelleyecek kadar dar olmamalıdır. Elbise ceplerine kesici delici aletler ve malzemeler konulmamalıdır

70 Sizdeki tehlikeler nelerdir?

71 Baş Korunması Baş vücudun en önemli organlarından biridir ve öncelikle korunması esastır. Baş korunmasında en etkili koruma yöntemi baret kullanmaktır. Baret bir cisim düşmesi, çarpması, vurması ve ayrıca elektrik çarpması gibi tehlikelerden başı korur. Baret çalışma sahasında her zaman kullanılmalıdır. Kırık çatlak vb. baretler hemen yenisi ile değiştirilmelidir.

72

73 Sizdeki tehlikeler nelerdir?

74 Kaldırma İşleri Bel vücudumuzun en hassas bölgelerinden biridir. İncinmesi halinde düzelmesi ve eski halini alması uzun sürebilir. Bu nedenle bel incinmelerinden korunmaya özellikle dikkat edilmelidir. Yük kaldırırken bacaklarınızı kullanın. Oturma pozisyonuna girin ve sırtınızı dik tutun. Herkes yalnız kendi gücü yeteceği yükleri kaldırmaya çalışmalıdır.kaldıramıyorsanız yardım isteyin. Kaldırma yavaş yavaş olmalıdır.ani hareketlerden kaçınılmalıdır. Yükü yere koyarken ayak ve ellerinizin sıkışmamasına dikkat edin. Yükü iki kişi taşıyorsanız, birlikte kaldırdığınızdan emin olun.ağırlık tek kişiye yüklenmemelidir.

75 Yanlış Uygulamalar Doğru Uygulama

76 Sizdeki tehlikeler nelerdir?

77 Yüksekte Çalışma Nedir? Yüksekliğin Tanımı: Yükseklik kavramı göreceli olup kişiden kişiye göre değişir. Genel olarak ise yükseklik; adım atarak çıkamayacak olan yerler olarak tanımlanabilir. İnsandan insana farklılık gösteren yükseklik kavramını tanımlarken baz alınan ölçü yine insan bedenidir. İnsanların boyları birbirinden farklı olsa da bir insanın denge noktası ikinci bel omurudur. (Şekil 1) Yani ikinci bel omurunu geçen yerler yüksek olarak kabul edilir.

78 Yüksekte Çalışırken Güvenlik Önlemleri Almak Neden Önemlidir? Yüksekte çalışmanın kuralları ve korunma yöntemleri standartlarla belirlenmiş]r. Çalışma haya_nda ülkeden ülkeye farklılık gösteren yükseklik kavramı Avrupa da 1,8 metre, Amerika da 1,2 metre olarak belirlenmiş]r. Ülkemizde ise İSİG Tüzüğünün 521. maddesine göre 4 m den, YİİSİG Tüzüğünün 13. maddesine göre 3 m den yüksekte çalışanlara emniyet kemeri verileceği belir]lmiş]r. Yani bu yükseklikler ve daha üzerinde çalışan personellerin mutlaka Yüksekte Çalışma Sistem ve Metotları ile korunması gerekir. OSHA (Occupa]onal Safety and Health Administra]on) ista]s]kleri 3-4 metre üzerinde çalışırken düşen insanların %85 inin haya_nı kaybetğini göstermektedir.

79 Yüksekte Çalışma Risklerini Önleme Ayakkabıya yapışmış olan kum, yağ ve benzeri malzemeleri çok iyi temizleyin. Kaymasını önleyin El aletlerinin düşmesini önlemek için alet çantasında taşıyın. Daha yükseklere çıkmak için merdiven veya basamak kullanın Merdiven ve basamak herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Zorunlu olmadıkça merdiveni pencere ve kapı kenarlarına yerleştirmeyin. Merdivenin kaymasını ve düşmesini önleyecek önlemler alın. Merdivenden geri geri inip çıkmayın. Forklift ile yüksekte çalışırken güvenlik sepeti ve emniyet kemeri kullanın.

80 Sizdeki tehlikeler nelerdir?

81 ELEKTRİK Elektrik kazalarında ilk iş olarak enerji kesilmelidir. Bu mümkün değilse kazaya uğrayan kişinin elektrikle olan teması ortadan kaldırılmalıdır. Bunun için o an çevrede varsa kuru tahta parçası, giyim eşyası gibi yalıtkan maddelerle temas yerine müdahale edilerek kişinin elektrikle teması kesilmelidir. Kaza anında kazaya müdahale eden kişinin kazazedeye temas etmemesi gerekir.

82 Bir kusurlu elektrik teli/kablosu veya teçhiza_ kullanırken, belki ilk defa küçük bir karıncalanma- sarsın_ hissedebilirsiniz. Fakat bu gelecek sefere sizi (yere) çarpabilir, haja öldürebilir de. Niçin?

83 Vücudunuzun farklı bölgelerinden ne kadar elektrik geçebileceğine karar verebilmek için o andaki koşullara bakmak gerekir. Çünkü elleriniz (belki) terli, çorabınız ve ayakkabınız (belki) nemli ya da nemli bir zemin üzerine duruyor olabilirsiniz. Nemlilik vücudunuzdan daha fazla elektriğin geçmesine yol açar. Diğer önemli bir faktörde akımın vücujan geç]ği yoldur. Eğer akım aynı elin bir parmağından girer diğer parmağından çıkarsa, en kötü olasılıkla parmaklar elektrik yanığına uğramış_r. Fakat, eğer bir elden girer diğer elden çıkarsa veya bir elden girer bir ayaktan çıkarsa, akım göğüsten geçecek ve çok ciddi sonuçlar yaratabilecek]r.

84 Akımın küçük bir miktarı göğüsten geçerse, bu kalbi fibrilasyona (kalbin hızlı veya zayıf çarpması) sokabilir. Bu durum kalbin ritmik temposunu bozar ve yaşamı devam etren pompa fonksiyonunu engeller. Bu nedenle önceden alınabilecek birçok önlem vardır. Şoku önlemek için şu önlemleri izlemelisiniz; Birincisi, herhangi bir elektrikli teçhiza_ onarmaya kalkışılmamalıdır. Elektrik işi bu konuda eği]lmiş ve deneyim kazanmış elektrikçiye bırakılmalıdır.

85 İkincisi, elektrikli teçhiza_ kullanmaya başlamadan önce ellerin ve ayakların kuru olduğundan emin olunmalıdır. Eğer nemli veya ıslak bir zeminde çalışma zorunluluğu doğarsa, bir topraklama hatası akım kesici kullanılmalıdır. Eğer bu imkansızsa, giyilen ayakkabının ve elbisenin yalıtkan olduğundan emin olunmalıdır veya kuru tahtalar ya da bir paspas üzerinde durulmalıdır.

86 Üçüncüsü, çeşitli cihazların veya lambaların enerji kablolarının fişini prize takmadan önce bu teçhizat veya lambayı kapa_lmalıdır, izolasyonunda hasar olup olmadığını, kablonun dolaşarak düğümlenip düğümlenmediği gözden geçirilmelidir. Kabloların duy'a/prize veya el aletlerine giriş yerlerinde yıpranma olup olmadığını kontrol ederek güvenli bir şekilde bağlandığından emin olunmalıdır.

87 Dördüncüsü, kullanırken kordonun (kablonun) korunmuş olduğundan emin olunmalıdır. Kabloyu karşıdan karşıya ana yollardan geçirmekten kaçının olabildiğince baş seviyesinden daha yukarıdan geçirilmelidir.

88 Beşincisi, eğer kullanırken elektrikli teçhiza_n herhangi bir parçasında bir hata doğarsa, akımı kapa_lmalı ve hemen elektrik eği]mi almış uzman personele bildirilmelidir Sonuç olarak, elektrik kazaları ve yangınları önlenebilir. Elektriğin oluşturabileceği tehlikeleri öğrenin ve riskleri kontrol al_nda tutabilmek için gerekli olan güvenlik önlemleri izlenmelidir.

89 BASINÇLI KAPLARDAN KAYNAKLANAN İSG TEHLİKELERİ 1. İnflak tehlikesi (patlamadan önce) 2. Parçalanma tehlikesi (patlamadan sonra) 3. Boğulma, Zehirlenme 4. Yangın tehlikesi 5. Kimyevi ve Termal Yanıklar Tehlikesi

90 Ehliyetli elemanlarca işletme ve bakım yapılacak Periyodik bakımları yapılacak İşletme bakım talimatları olacak Çalışmalar en az sayıda elemanla yürütülecek Kişisel koruyucu donanımlar kullanılacak İkaz levhası olacak

91

92 " Kazanlar " Komprsörler " Buhar ve sıcak su kapları " Basınçlı asit tankları " Gaz tankları " Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri " Asetilen tankları ve tüpleri " İçinde zehirli ve zararlı gazların bulunduğu kaplar

93 " Kabın patlaması " İçindeki gazın ortama yayılıp patlaması " Ocaklarda oluşan gazların patlaması Zararlı ve zehirli gazların etkileri Zararlı sıvıların sıçraması Büyük yangın ve facialara sebep olması

94 Kaynakla Çalışmalar İki malzemenin, ısı veya basınç veya her ikisini kullanarak, bir malzemeye ilave ederek veya etmeden birleştirmedir.

95

96

97 Asetilen tüpler : Sarı renkte Oksijen tüpleri : Mavi renkte Azot tüpleri CO2 tüpleri : Yeşil renkte : Siyah renkte Hidrojen tüpleri: Kırmızı renkte Argon tüpleri : Gri renkte

98 Zararlı Gazlar Karbondioksit Argon Azot Oksit Ozon : Boğma Etkisi : Boğma Etkisi : Akciğerde Tahriş : Akciğerde Tahriş Karbonmonoksit : Zehirleme

99

100

101

102 İş Kazalarının Kaza Tiplerine Göre Dağılımı Vücudun doğal boşluklarına yabancı bir cisim kaçması %1.5 Diğer nedenler % 5.6 Taşıt kazaları % 3.9 Vücudun zorlanmasından ileri gelen incinmeler % 3.2 Normal sınırlar dışındaki ısılara maruz kalmak veya Bir veya birden fazla cismin temas etmek %2.3 sıkıştırması, ezmesi, batması, kesmesi % 36 Düşmeler % 11.3 Makinelerin sebep ol. Kaza %12.1 Düşen cisimlerin çarpıp devirmesi % 21.1

103 İş Kazalarının Sektörlere Göre Dağılımı Nakliyat 5.6% Gıda Maddeleri 3% Toptan ve Par. Tic. 3.3% Şahsi Hizmetler 2.8% Metalden Eşya İmali 14% Makine İm. Ve Tam i ratı 6.7% Taş, Toprak, Kil Kum vs. İmali 6.7% İnşaat 9% Metal Mütea.Esas.End. 7% Nakil Araçları İmali İş 7% Kazası Sayıları Dokuma Sanayii 6.5% Kömür Made nciliği 8.5%

104 2006 Yılı SSK İstatistikleri ( İş Kazası Sayıları )

105 2006 Yılı SSK İstatistikleri ( Ölüm Oranları ) İş Kazası Sonucu Mesl. Hast. Sonucu

106 2010 YILI İŞ KAZALARI İSTATİSTİKLERİ İsta]s]ğe göre, 2010 yılında meydana gelen iş kazası sonucu 1.434, Tespit edilen! 533 meslek hastalığı sonucu 10 olmak üzere işçi haya_nı kaybet. İş kazaları sonucu 1.976, meslek hastalıkları sonucu 109 kişi olmak üzere kişi sürekli iş göremez hale geldi.

107 İŞ KAZALARININ %58 İ 50 nin ALTINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNDE MEYDANA GELDİ 2010 yılında meydana gelen iş kazalarından u iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalış_rma zorunluluğu bulunmayan 50 nin al_nda işçi çalış_ran işyerlerinde meydana geldi.

108 iş KAZALARI EN ÇOK SAATLERİ ARASINDA MEYDANA GELİYOR 2010 yılında meydana gelen iş kazalarının, si saatler arasında meydana gelirken, bunu sırasıyla, kaza ile, arasında meydana gelen kazalar, kaza ile arasında meydana gelen kazalar izlemekte.

109 Acil durumlar Yangın, deprem, sel, patlama, sabotaj vb. beklenmeyen olaylardır. Acil durum anında Herhangi bir ekipte görevli değil isen, Çalıştığın makine, tezgah, ekipmanı kapat! En yakın acil durum çıkış kapısından çık! Toplanma alanına git, bekle!

110

111

112

113

114 GENEL GÜVENLİK KURALLARI " Yetkiniz ve göreviniz haricinde iş yapmayın. " İşyerinden ve çalışma bölgenizden izinsiz ayrılmayın. " Yasaklanmış yerlere girmeyin ve buraların yakınından geçmeyin. " Çalışmaya başlamadan önce gerekli güvenlik önlemlerini alın. " Herhangi bir arızalı malzeme kullanmayın, bunların tamir edilmesi için derhal amirinize bildirin " Çalışırken gerekli yerlerde gözlük kullanın. " Uzun, geniş, sarkık ve saçaklı elbiseler iş kazalarına sebep olabilir, işe uygun giyinin.

115 Bir anlık dalgınlık ömür boyu izlerini taşıyacağınız kazalara sebep olabilir

116 " Ölçü aletlerini kesici takımların üzerine koymayın, bir düzen içerisinde çalışın. " Çalışmakta olan bir tezgahı tamir etmeye ve temizlemeye kalkmayın. " Tezgahı çalış_rmadan önce işin ve kesici takımın güvenli olarak bağlandığına emin olun. " Kendi güvenliğiniz ve birlikte çalış_ğınız arkadaşlarınızın güvenliği için daima dikkatli ve sorumlu hareket edin. " Daima işinize uygun araç ve gereç kullanın. " Koruyucu ve güvenlik amacıyla yapılmış araçlara zarar vermeyin.

117 " İşe başlamadan önce kullandığınız araçları daima kontrol edin. " İşiniz bitğinde kullandığınız malzemeleri daima düzenli ve güvenli olarak bırakın. " Güvenli kullanım konusunda eği]m almadığınız araçları ve maddeleri asla kullanmayın.araç ve maddeleri kullanmadan önce uyarılara dikkat edin.şüphelendiniz durumlarda daima yetkililere sorun. " Daima işinize uygun kişisel koruyucu donanım kullanın. " Çalış_ğınız alanı daima temiz ve ter]pli tutun.

118 " Elektrikli araçlara daima bakım yapın. " Daima güvenli olarak inin veya çıkın.asla atlamayın. " Dikkat ve konsantrasyon gerek]ren işlerde çalışanları asla rahatsız etmeyin ve dikkatlerini dağıtmayın. " İşyerinde asla el şakası yapmayın. " İşyerine asla uykulu veya içkili gelmeyin. " İşyerinde asla koşmayın.canlı yürüyün. " Kaza ih]mali olan durumları mutlaka amirinize rapor edin. " Malzemeleri daima güvenli bir şekilde taşıyın.

119 SABAH EVİMDEN ÇIKTIĞIM GİBİ EVİME GERİ DÖNECEĞİME, İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYACAĞIMA, VERİLEN KİŞİSEL KORUYUCULARI KULLANACAĞIMA, SÖZ VERİYORUM

120 KAZASIZ GÜNLER DİLEĞİYLE.. DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.. Abdullah YILMAZ Çevre ve İş Güvenliği Mühendisi

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GENEL PRENSİPLERİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ? ÇALIŞANI KORUMAK ÜRETİM GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İŞLETME GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK. KİŞİSEL KORUYUCU

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Bedri KEKEZOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Altuğ BOZKURT 1. İŞ GÜVENLİĞİ Dünyada ve ülkemizdeki sanayileşmeye ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İNSAN SAĞLIĞI LEVENT SONĞUR Kalite Yönetim Direktörü

İŞ GÜVENLİĞİ VE İNSAN SAĞLIĞI LEVENT SONĞUR Kalite Yönetim Direktörü İŞ GÜVENLİĞİ VE İNSAN SAĞLIĞI LEVENT SONĞUR Kalite Yönetim Direktörü HİÇ HATA YAPMAMIŞ BİR İNSAN, YENİ BİR ŞEY DE DENEMEMİŞTİR. Albert EINSTEIN BAŞLARKEN İş Sağlığının Tanımı Çalışma koşullarını ve üretim

Detaylı

2006 Yılı SSK Đstatistikleri

2006 Yılı SSK Đstatistikleri SSK ĐSTATĐSTĐKLERĐ Hızlı teknolojik gelişmeler bir yandan insanın refahına hizmet ederken, öte yandan insan hayatı ve çevre için tehlikeleri de beraberinde getirmiştir. Özellikle sanayileşmenin ve kütle

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ HOŞGELDİNİZ İŞ KAZALARI Önlenebilir nedenlere bağlı olarak

Detaylı

GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1 ELEKTRIK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM 12.11.2015 2 3 12.11.2015 4 12.11.2015 5 12.11.2015 6 12.11.2015 İŞ KAZALARI 12.11.2015 7 İŞ GÜVENLİĞİ NEDEN ÇIKTI? GENEL İŞ SAĞLIĞI

Detaylı

İş Kazaları Önleme Eğitimi. Asıl başlık stilini. İş Kazaları Önleme Eğitimi. düzenlemek için tıklatın. düzenlemek için tıklatın

İş Kazaları Önleme Eğitimi. Asıl başlık stilini. İş Kazaları Önleme Eğitimi. düzenlemek için tıklatın. düzenlemek için tıklatın Asıl HOŞGELDİNİZ alt başlık stilini 1.Bölüm a)iş Kazası Nedir? b)genel Asıl Bakış alt başlık stilini 1.Bölüm:İş kazası nedir? a) Sizce iş Asıl kazası alt nedir? başlık stilini 1.Bölüm:İş kazası nedir?

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK

KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK Kaynak : İki malzemenin, ısı veya basınç veya her ikisini kullanarak, bir malzemeye ilave ederek veya etmeden birleştirmedir. KAYNAK ÇAŞİTLERİ SOĞUK BASINÇ KAYNAĞI SICAK

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği Sunanlar: Cem Taşkın Öktem 1133022 Büşra Duman 1133024 Sunum Tarihi: 06.03.2014 İrem Bengisu Ay 1133016 Kübra Yaman 1133036 İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Gelişimi Geçmişi daha eskiye

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NE GENEL BAKIŞ GÜVENLİK KÜLTÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NE GENEL BAKIŞ GÜVENLİK KÜLTÜRÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NE GENEL BAKIŞ GÜVENLİK KÜLTÜRÜ NEDEN İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ? Her yıl milyonlarca ÇALIŞAN, çalıştıkları yerlerdeki çeşitli tehlikeler sonucunda; ÖLMEKTE! YARALANMAKTA! HASTALANMAKTA!

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti NEDEN ENERJİNİN KONTROLÜ? Kontrolsüz Enerji Ölümcüldür! TEHLİKELİ

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

Click to add subtitle. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti

Click to add subtitle. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti Click to add subtitle Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) İLE ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ, Tüm mesleklerde

Detaylı

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Genel olarak kaynak teknolojisinden, bina kurulmasından, cihaz onarımlarına, ağır sanayiden

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 01.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Egemen Avcu Dr. Makine Mühendisi Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği GiriĢ ĠĢ Kazaları Giriş

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

MESLEK HASTALIKLARI ve İŞ KAZALARI

MESLEK HASTALIKLARI ve İŞ KAZALARI 15 Ocak 2011 İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Hukuksal Yönü MMO Kocaeli Şubesi MESLEK HASTALIKLARI ve İŞ KAZALARI Doç. Dr. Nilay Etiler Kocaeli Üniversitesi Meslek hastalığı 5510 sayılı SS-GSS Kanunu

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı GİRİŞ 2017-2018 Güz Dönemi 1. İŞ GÜVENLİĞİ Dünyada ve ülkemizdeki sanayileşmeye ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLİ HEDEF; İŞ KAZALARINI VE MESLEK HASTALIKLARINI ÖNLEMEKTİR. İŞ KAZASI TANIMI (ILO) Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınamamış olan etrafa

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

Kişisel Koruyucu Ekipman

Kişisel Koruyucu Ekipman STANDARD LME-12:001908 Utr Dzl. A İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Tanımlar... 3 3 Gereksinimler... 4 3.1 Genel Gereksinimler... 4 3.2 Zorunlu PPE kullanımına genel bakış... 4 3.3 Düşme Önleyici Ekipman... 6

Detaylı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMADAN KORUNMA Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı Travma önceden ve nereden geleceği bilinmeyen bir darbeye benzetilebileceği gibi, toplumun yeterli özeni göstermediği bir hastalığı olarak da

Detaylı

İZLEME VE ÖLÇME PLANI

İZLEME VE ÖLÇME PLANI İZLEME VE ÖLÇME PLANI KONTROL / ÖLÇÜM / RAPOR / İZLEME İSG Faaliyet Planı YASAL YÜKÜMLÜLÜK MADDELERİ SORUMLU PERİYODU Madde: 15 Gerçekleşen Kontrol Tarihi Gelecek Kontrol Tarihi AÇIKLAMA Gerekli görüldüğünde

Detaylı

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Konu; Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığıve Güvenliği Konunun genel amacı; Katılımcıların, yüksekte yapılan çalışmalarda oluşabilecek muhtemel riskler ve bunlara

Detaylı

Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sunum planı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kavramı Çalışanların sağlığının

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com I.BÖLÜM www.ankaraisguvenligi.com TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli. (6331 sayılı İSG Kan.) TEHLİKE: Bir

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR 20.06.2012 Tarih ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 29.12.2012 Tarih ve 28512 Resmi Gazete Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Detaylı

ÇATI YATAY YAŞAM HATTININ İYİLEŞTİRİLMESİ

ÇATI YATAY YAŞAM HATTININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇATI YATAY YAŞAM HATTININ İYİLEŞTİRİLMESİ Yükseklik kavramı Yükseklik kavramı göreceli olup kişiden kişiye değişir.genel olarak ise yükseklik ; adım atarak çıkamayacağımız ya da inemeyeceğimiz yerler olarak

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

3T Risk Değerlendirmesi

3T Risk Değerlendirmesi This project is co financed by the European Union and the Republic of Turkey 3T Risk Değerlendirmesi ECBOHS PROJESİ ERDEMİR ÇALIŞTAYI 29-30.9.2011 Doç. Dr. Heikki Laitinen ME S S 1 İşyerinde 3 Seviyede

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği KAYNAK İki malzemenin, ısı veya basınç veya her ikisini kullanarak, bir malzemeye ilave ederek veya etmeden birleştirmedir.

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 15.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Egemen Avcu Dr. Makine Mühendisi Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği GiriĢ ĠĢ Kazaları ĠĢ yerinde

Detaylı

MUTFAK/LOKANTA/PASTANELER İÇİN KONTROL LİSTESİ

MUTFAK/LOKANTA/PASTANELER İÇİN KONTROL LİSTESİ MUTFAK/LOKANTA/PASTANELER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı olup ve iç ve dış zeminler (mekân girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

Kaynak metalin lokal eritilmesi yoluyla metal parçaların birleştirilmesi işlemidir.

Kaynak metalin lokal eritilmesi yoluyla metal parçaların birleştirilmesi işlemidir. Kaynak metalin lokal eritilmesi yoluyla metal parçaların birleştirilmesi işlemidir. Kaynak işlemi sırasında oluşan metal parçalarının sıçraması, kaynak dumanı, radyan ışınları, gürültü, yüksek sıcaklığa

Detaylı

3. İşyerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken, hangi öncelik sıralamasının yapılması doğrudur?

3. İşyerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken, hangi öncelik sıralamasının yapılması doğrudur? ÇALIŞMA SORULARI-İŞ KAZALARI-Bilal ÇOLAK 1. Aşağıda verilenlerden hangisi tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda riskin elimine edilmesi ya da azaltılması adına diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İSG

KAYNAK İŞLERİNDE İSG KAYNAK İŞLERİNDE İSG Kaynak işlerindeki başlıca tehlikeler şunlardır: Işın ve ışık Toz, gaz ve dumanlar Endüstriyel gazlar ve basınçlı gaz tüpler Elektrik Gürültü Kaynak yapılan ortamın özellikleri Oksi-asetilen

Detaylı

İş Güvenliği Çalışmalarının Faaliyet Alanları. Tehlikeler, Riskler, Sağlıksız Koşullar, Güvensiz Koşullar,

İş Güvenliği Çalışmalarının Faaliyet Alanları. Tehlikeler, Riskler, Sağlıksız Koşullar, Güvensiz Koşullar, İş Güvenliği Nedir? İşin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zararlı durumlardan korunmak ve daha iyi bir çalışma ortamı oluşturmak amacı ile yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

Detaylı

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii iii iv LK-1900AN Serisini daha güvenli şekilde kullanmak için alınması

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

BOYA İŞLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

BOYA İŞLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ BOYA İŞLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ GENEL& İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN Zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanmış ve iç ve dış zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar

Detaylı

6331 sayılı ĠSG Kanunu

6331 sayılı ĠSG Kanunu 6331 sayılı ĠSG Kanunu Bu Kanun; Kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, Bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, Çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet

Detaylı

GENEL İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI

GENEL İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI GENEL İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI İş yerlerinde elektrikli alet ve makinelerin dışında el becerisine dayalı olarak kullanılan aletler, el aletleridir. Özellikle küçük iş yerlerinde meydana gelen iş kazalarının

Detaylı

İSG kurulu eğitimi. c) Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri

İSG kurulu eğitimi. c) Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri İSG kurulu eğitimi c) Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR? İŞYERLERİNDE İŞİN YÜRÜTÜLMESİYLE İLGİLİ OLARAK OLUŞAN TEHLİKELERDEN SAĞLIĞA ZARAR VEREBİLECEK KOŞULLARDAN

Detaylı

Kaynak İşlerinde Güvenlik

Kaynak İşlerinde Güvenlik Kaynak İşlerinde Güvenlik 1 Kaynak İşleri İle İlgili Kazalar Kazanın oluş nedeni Kaza oranı Yangın ve patlama % 3 Gözde Yaralanma - Göze yabancı cisim kaçması - Kaynağın gözü alması Sıcak metal kıvılcım

Detaylı

TEKSTİL İŞL.SAN.TİC.A.Ş RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRME FORMU

TEKSTİL İŞL.SAN.TİC.A.Ş RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRME FORMU TEKSTİL İŞL.SAN.TİC.A.Ş RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRME FORMU RİSK ANALİZ NO: 0001 RİSK ANALİZ TARİHİ: BÖLÜM: KİMYASAL DEPO VE BOYA MUTFAKLARI BÖLÜMÜ TEH. TEHLİKE FAALİYET / KİMLER RİSK KORUMA İHTİMAL ŞİDDET

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI Elektrik işi ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar Elektrik BEKLENİR KESİN ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ EK - 2.9 RİSK ALTINDAKİLER

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 1)Duyma eşiği kaç desibeldir?.0.87.80. 30.50 23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 2)işveren kulaklık almakla almamak arasında kalmıştır işyerinde gürültü seviyesi kaç db(a) ise

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

112 ASHİ VE AMBULANSLARDA. ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Kalite Yönetim Birimi

112 ASHİ VE AMBULANSLARDA. ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Kalite Yönetim Birimi 112 ASHİ VE AMBULANSLARDA ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Kalite Yönetim Birimi EĞİTİMİN AMACI Çalışanlarının işlerindeki tehlikeleri farketmeleri, Güvensiz durum davranışların neden olduğu iş kazaları ve önlemlerin

Detaylı

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA /KAPAMA ŞALTERİ 2. İŞ PARÇASI TABLASI 3. KIVILCIM/ÇAPAK KORUYUCU 4. ZIMPARA TAŞI 5. ZIMPARA TAŞI

Detaylı

FTR 331 Ergonomi. Güvenliğe Dayalı İş Yeri Düzenleme. emin ulaş erdem

FTR 331 Ergonomi. Güvenliğe Dayalı İş Yeri Düzenleme. emin ulaş erdem FTR 331 Ergonomi Güvenliğe Dayalı İş Yeri Düzenleme emin ulaş erdem İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Üretimin ana unsurlarını oluşturan iş yeri ortamı, üretim araçları ve çalışan insan üretim süreci boyunca sürekli

Detaylı

KIRICI VE DELİCİ MATKAP

KIRICI VE DELİCİ MATKAP KIRICI VE DELİCİ MATKAP MODEL RTM232 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 3 4 5 1 6 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. YAN SAP 3. KIRICI DELİCİ SEÇİM ANAHTARI 4. YAĞ KAPAĞI 5. ANAHTAR 6. DEVİR AYARI NOT: BU ÜRÜN

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ. Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ. Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı TEHLİKE VE RİSK KAVRAMLARI Tehlike : Makine ve İş Ekipmanları Kullanımı Riskler: a)

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar 32 Ders Saati Bu ders ile öğrenciye;

Detaylı

İŞ KAZASI ILO YA GÖRE İŞ KAZASI ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞ, BİLİNMEYEN VE KONTROL ALTINA ALINAMAMIŞ OLAN ETRAFA ZARAR VEREBİLECEK NİTELİKTEKİ OLAYDIR.

İŞ KAZASI ILO YA GÖRE İŞ KAZASI ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞ, BİLİNMEYEN VE KONTROL ALTINA ALINAMAMIŞ OLAN ETRAFA ZARAR VEREBİLECEK NİTELİKTEKİ OLAYDIR. İŞ KAZASI ILO YA GÖRE İŞ KAZASI ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞ, BİLİNMEYEN VE KONTROL ALTINA ALINAMAMIŞ OLAN ETRAFA ZARAR VEREBİLECEK NİTELİKTEKİ OLAYDIR. 1 WHO-DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNE GÖRE İŞ KAZASI ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞ,

Detaylı

Kişisel Koruyucu Malzeme Seçimi ve Kullanımı

Kişisel Koruyucu Malzeme Seçimi ve Kullanımı Kişisel Koruyucu Malzeme Seçimi ve Kullanımı Sanayileşmeyle birlikte ortaya çıkan yeni makineler birçok riskleri de beraberinde getirmiştir. Bu riskleri azaltmak için de bazı koruyucu önlemler alınmıştır.

Detaylı

DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1. Makineyi kullanma konusunda bilgili olmayan kişilerin makineyi kullanmasına izin vermeyiniz. Bu makine sadece makinenin kullanılması konusunda

Detaylı

Kod: ISG_TGE_02 GENEL AÇIKLAMA Bu bilgilendirme notu İSG İş Güvenliği Temel Eğitim Seti nin bir parçası olan Kazaların Önlenmesi konulu eğitim kapsamında hazırlanmıştır. Eğitimin CD üzerinde kayıtlı ya

Detaylı

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Risk Değerlendirmesi ve İSG-YS konulu İSGİP Semineri 1 9 Temmuz 2010, Ankara İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Heikki Laitinen Tehlike, kaza ve hastalıklara örnekler Yaralanma/hastalığın

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İşyerlerinde, işlerin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zararlı durumlardan korunmak amacı ile yapılan sistemli çalışmalara iş sağlığı ve iş güvenliği

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri Sabit Yasin BOSTANCI İSG Uzman Yardımcısı Gaziantep, 2014 Sunum İçeriği

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Burhanettin KURT, İSG Uzmanı Mayıs, 2013 Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum; gerçekleşme ihtimali bulunan

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık

İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık KAZA Beklenmedik bir anda ortaya çıkan ve maddi manevi zarar veren olaydır. Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için gerekli olan koşullar yasayla belirlenmiştir. (506 sayılı

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMESİ Çalışan Ad Soyadı: Firma: imza : Çalıştığı Bölüm: Tarih: Alınan Not: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMESİ 1) İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İLKER KIYAK MAKİNE MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI )

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İLKER KIYAK MAKİNE MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İLKER KIYAK MAKİNE MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) AMAÇLARIMIZ/KAZANÇLARIMIZ İş kazaları ve Meslek Hastalıklarını; sıfıra yaklaştırmak, Acil durumlarda; yanıt verme/

Detaylı

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Eğitimin Amacı Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını %0 a indirmek, çalışanları yasal hak ve

Detaylı

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 1 / 14 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği açısından en uygun tehlike tanımıdır? a) Büyük zarara yol açabilecek durum b) Malın, malzemenin ya da işyeri

Detaylı

KUAFÖRLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

KUAFÖRLER İÇİN KONTROL LİSTESİ KUAFÖRLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme,

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ Ali Kaan ÇOKTU İSG Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi Giriş Genel

Detaylı

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2014 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PARS DANIŞMANLIK 20.02.2014 5763 Sayılı Kanun ( İş Kanunu ve bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) Kabul Tarihi:15.05.2008 İçerik 4857 sayılı İş kanunu dahil

Detaylı

ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Uygun Değilse Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme

Detaylı

HAVA ÜFLEME MAKİNASI

HAVA ÜFLEME MAKİNASI HAVA ÜFLEME MAKİNASI MODEL RTM301 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 2 3 5 CİHAZIN ÜNİTELERİ 4 1. HIZ AYAR DÜĞMESİ 2. TETİK KİLİTLEME BUTONU 3. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 4. HAVA EMİŞ YERİ 5. HAVA ÜFLEME BORUSU TEKNİK

Detaylı

VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı

VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı Metal Sektöründe İSG Altan ÇETİNKAL 1959; Türkiye nin ilk işveren sendikası Rekabet edebilirliği ve verimliliği artırarak endüstri ilişkilerini sürekli,

Detaylı

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş Cam

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İSG MEVZUATI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İSG MEVZUATI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İSG MEVZUATI HANDE SERAY TUNCAY İSG Uzmanı ANKARA MAYIS-2015 İÇERİK Yaklaşım Değişikliği İK

Detaylı

İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI

İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME ve DERECELENDİRME İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi : İşletmemizdeki

Detaylı

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ İSG UZMANI 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri Programı Programın İçeriği Tanışma ve Program Hakkında Bilgilendirme Okullarımızdaki

Detaylı

ELLE KALDIRMAve TAŞIMAİŞLERİNDE İ S G.

ELLE KALDIRMAve TAŞIMAİŞLERİNDE İ S G. ELLE KALDIRMAve TAŞIMAİŞLERİNDE İ S G http://www2.worksafebc.com/publications/multimedia/videos.asp?reportid=36871 ELLE KALDIRMA VE TAŞIMA İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Makine ve Ekipmanlarla Güvenli Çalışma Prensipleri KADİR BAYRAK 145148045

Makine ve Ekipmanlarla Güvenli Çalışma Prensipleri KADİR BAYRAK 145148045 Makine ve Ekipmanlarla Güvenli Çalışma Prensipleri KADİR BAYRAK 145148045 Amaç : Makine ve ekipmanlarla yapılan çalışmalarda güvenlik sistemlerinin tanıtılması ve uygulamada dikkat edilmesi gereken önemli

Detaylı

Makine Atölyelerinde Çalışanlar Ġçin Genel Ġş Sağlığı Güvenliği Kuralları

Makine Atölyelerinde Çalışanlar Ġçin Genel Ġş Sağlığı Güvenliği Kuralları Makine Atölyelerinde Çalışanlar Ġçin Genel Ġş Sağlığı Güvenliği Kuralları GENEL Ġġ GÜVENLĠĞĠ KURALLARI Atölye duvarlarına, dikkati çekecek şekilde o atölye için geçerli özel güvenlik kuralları asılmalıdır.

Detaylı

Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat

Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat 29.07.2015 Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat YAZILI TALİMAT Tehlike veya bir kaza durumunda araç personelinin nasıl hareket

Detaylı

KİMYASAL MADDE ÜRETEN, DEPOLAYAN TESİSLERDE İŞ KAZASI, YANGIN VE PATLAMALARI ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ MEDODU RİSK BAZLI İŞ VE ATEŞ İZNİ FORMU DÜZENLENMESİ

KİMYASAL MADDE ÜRETEN, DEPOLAYAN TESİSLERDE İŞ KAZASI, YANGIN VE PATLAMALARI ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ MEDODU RİSK BAZLI İŞ VE ATEŞ İZNİ FORMU DÜZENLENMESİ KİMYASAL MADDE ÜRETEN, DEPOLAYAN TESİSLERDE İŞ KAZASI, YANGIN VE PATLAMALARI ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ MEDODU RİSK BAZLI İŞ VE ATEŞ İZNİ FORMU DÜZENLENMESİ Celal TOPRAKÇI Kimya Mühendisi, İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

BİNA VE İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN TASARLANAN VE GELİŞTİRİLEN OTOMATİK KONTROL UYGULAMALARI

BİNA VE İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN TASARLANAN VE GELİŞTİRİLEN OTOMATİK KONTROL UYGULAMALARI BİNA VE İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN TASARLANAN VE GELİŞTİRİLEN OTOMATİK KONTROL UYGULAMALARI Mehmet ZİLE ÖZET İş sağlığı ve güvenliği genel olarak işyerlerindeki yapılan işlerle

Detaylı