TAŞIMALI EĞİTİMDE NİTELİK VE BİRLİKTELİK ÇALIŞTAYI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAŞIMALI EĞİTİMDE NİTELİK VE BİRLİKTELİK ÇALIŞTAYI"

Transkript

1

2 ÖNSÖZ Bilindiği üzere, Taşımalı Eğitim uygulaması, Türk Milli Eğitim Sisteminin hedefleri; eğitim politikaları için büyük önem taşımaktadır. Güç şartlar içinde birleştirilmiş sınıf öğretimi yapan okulların sayısını azaltmak, küçük yerleşim birimlerindeki öğrencilerimize daha iyi imkânlar sunmak, eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini sağlamak, niteliği yükseltmek taşımalı eğitimin gerekçeleri olarak belirtilmektedir. Bunların yanı sıra, taşımalı eğitim uygulaması birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Taşımalı Eğitim kapsamındaki öğrencilerin eğitim seviyeleri, beslenmeleri, okula ve çevreye uyumları, taşıma araçlarının durumu, taşıma merkezi okullarının fiziki ve personel yönünden durumları sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunların tespit edilerek tahlil edilmesi ve sorunlara yapıcı ve etkili çözüm önerileri getirilmesi sistemin sağlıklı ve daha faydalı işleyebilmesi açısından çok önemlidir. Bu yüzden kanun uygulayıcıları ve muhatapları tarafından ihtiyaçların neler olduğunu doğru bir şekilde tespit ve analiz edebilmek, uygulamadaki aksaklıkları ve sorunları ortaya çıkarmak ve bu sorunları gidermek için önlemler almak büyük önem taşımaktadır. Tüm paydaşlarımızın desteği ve aktif olarak katılımları ile gerçekleşen bu çalıştaydan çıkan sonuçların gerek Müdürlüğümüz gerekse Bakanlığımız için yol gösterici olacağı, taşımalı eğitim uygulamasına ışık tutacağı, niteliğin arttırılmasına, birlikteliğin temin edilmesine katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Bu bağlamda, çalıştayın planlama ve gerçekleştirme sürecinde özveriyle çalışan müdürlüğümüz çalışanlarına, fikir ve önerileri ile çalıştaya katkı sağlayan tüm katılımcılara; çalıştayın gerçekleşmesi için bizi destekleyen ve cesaretlendiren Valiliğimize ve Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Bahattin GÖK e şükranlarımı sunarım. Levent YAZICI İl Milli Eğitim Müdürü TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 2

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER... 2 ÇALIŞTAY DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ... 3 ÇALIŞTAY SEKRETERYASI... 4 ÇALIŞTAY PROGRAMI... 5 GİRİŞ... 6 ÇALIŞTAY ÇALIŞMA SÜRECİ VE YÖNTEMİ... 8 ÇALIŞTAY TEMEL KONULARI... 9 GRUP/KOMİSYON ÇALIŞMALARI Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup SONUÇ VE ÖNERİLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA ÖNERİLER İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE ÖNERİLER OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE ÖNERİLER ÇALIŞTAY TOPLANTILARINDAN RESİMLER TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 3

4 ÇALIŞTAY DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ ADI SOYADI GÖREVİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Levent YAZICI Tokat İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim YILMAZ İl Milli Eğitim Destek Hizmetleri Murat AĞAR İl Milli Eğitim Strateji Geliştirme Şube Müdürü Fahri NAYMAN Doç. Dr. Nail YILDIRIM Arş. Gör. Fazilet Özge MAVİŞ Ramazan MAVİŞ İl Milli Eğitim Temel Eğitim Şube Müdürü GOP Üniversitesi Eğitim Fak. Dekan Yardımcısı GOP Üniversitesi Eğitim Fak. Araştırma Görevlisi İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi Levent ÖZİL İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi Sabahat ÖCAL İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi Eyüp ŞENER İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 4

5 ÇALIŞTAY SEKRETERYASI ADI - SOYADI KURUMU VE GÖREVİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Levent YAZICI ÇALIŞTAY BAŞKANI Milli Eğitim Müdürü Murat AĞAR İbrahim YILMAZ BASIN ve RAPORLAMA Şube Müdürü Ramazan MAVİŞ ÇALIŞTAY SEKRETERİ Strateji Geliştirme Birimi İbrahim ÖZKAL Mürsel TAŞÇI İNTERNET VE TEKNİK SORUMLU Strateji Geliştirme Birimi Levent ÖZİL Engin ZABUN İLETİŞİM SORUMLUSU Strateji Geliştirme Birimi Fatih ŞAHİN Halis GÖKTÜRK Hasan ERGEN ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMA EKİBİ Destek Hizmetleri Birimi TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 5

6 ÇALIŞTAY PROGRAMI 15 Mayıs 2014 Perşembe Yer: GOP Anadolu Lisesi, Öğretmenevi-Tokat 09:00-10:00 Açılış konuşmaları Çalıştayın konusu ile ilgili hazırlanan görselin izlenmesi. Taşımalı eğitim gerçeği Taşımalı eğitimle ilgili araştırmalar Verilerle taşımalı eğitim Taşımalı eğitimle ilgili yapılan anket sonuçlarının tüm katılımcılarla paylaşılması 10:00-10:15 Çalışma salonlarına yerleşilmesi 10:15-12:30 I.OTURUM 13:00 14:00 Yemek Arası (Öğretmenevi ) II. OTURUM 14:00-16:00 Çalıştay Sonuç Bildirgesinin Sunulması (Grup sözcülerince) Çalıştayın Genel Değerlendirilmesi (Vali Yardımcısı Sayın Mehmet Suphi KÜSBECİ) 16 : 00 - Kapanış TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 6

7 GİRİŞ Yaygın anlamıyla bireyde davranış değişikliği geliştirme süreci olarak tanımlanan eğitimin önemi bütün ülkelerce bilinmekte ve eğitimin zorunluluğu üzerinde durulmaktadır (Ertürk,1972). Neredeyse tüm Dünya da eğitimin belirli bir kısmı zorunlu eğitim kapsamında verilmektedir. Ülkemizde de tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun tarihli ve 2842 Sayılı Kanun un 7. maddesiyle değişiklik yapılmış olan 22. maddesinde İlköğretim, 6 14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur hükmü yer almıştır. Öncelikle 5 yıl olarak başlayan kesintisiz zorunlu eğitim, daha sonra Eğitim Birliği Yasası çerçevesinde 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim haline gelmiş ve günümüzde 12 yıllık zorunlu eğitime geçiş sağlanmıştır (Yeşilyurt,Orak,Tozlu,Uçak ve Sezer 2007). Eğitimin zorunlu hale getirilmesi, ülkedeki her bir ferde ulaşılması ve eğitim haklarının giderilmesinin gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Ancak nüfusun az olduğu ve dağınık yerleşim birimlerinin bulunduğu alanlarda zorunlu eğitimin verilebilmesi için ayrı bir çaba harcanması gerekmektedir. Bu gerekliliğin giderilebilmesi için ise taşımalı eğitim çözüm olarak görülmüş ve uygulanmaya başlanmıştır. Taşımalı eğitim, nüfusu az ve dağınık yerleşim birimlerindeki zorunlu öğrenim çağındaki çocukların, merkezi okullara günübirlik taşınmaları suretiyle yapılan uygulama olarak tanımlanmaktadır (Yeşilyurt vd. 2007). Milli Eğitim Bakanlığı nın Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği nde taşımalı eğitimin amacı, İlköğretim okulu bulunmayan, çeşitli nedenlerle eğitim öğretime kapalı, birleştirilmiş eğitim uygulaması yapan ilköğretim okullarındaki öğrencilerin, taşıma merkezi ilköğretim okullarına günü birlik taşınarak kaliteli bir eğitim öğretim görmelerini TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 7

8 sağlamak olarak belirtilmiştir (MEB, 2000). Belirlenen amaçta da görüldüğü gibi taşımalı eğitim yapılmasında birinci koşul kaliteli eğitim ortamının sağlanmasıdır. Her ne durumda olursa olsun eğitim hakkının ferde verilmesi ve eğitim fırsatının sağlanması esas olarak görülmüştür. Taşımalı Eğitim sisteminden ilk defa 1996 yılında yapılan 15. Milli Eğitim şurasında bahsedilerek şu tavsiye kararları alınmıştır; Küçük yerleşim birimlerindeki öğrencilerin 8 yıllık zorunlu ilköğretimden yararlanabilmeleri için taşımalı, YİBO ve pansiyonlu okul sistemlerinden yararlanılmalıdır. Yaygın eğitimde gerektiğinde mobil birimler yardımıyla gezici eğitim ve taşımalı eğitim yapılmalıdır. Dağınık yerleşim birimlerinde ve önerilen eğitim kampüslerinde taşımalı eğitim uygulanmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. Daha sonra 2006 yılında gerçekleştirilen 17.Milli Eğitim Şurasında ise; Öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılabilmeleri ve öğretmenlerin mesleki hazırlıkları için okulda kalma süreleri yeniden ayarlanmalı, özellikle taşımalı eğitim yapılan okullarda gerekli önlemler alınmalıdır. İfadesine yer verilerek taşımalı eğitimin vazgeçilmezliği ve yeni düzenlemelerin gerekliliği vurgulanmıştır. Son olarak 2010 yılında yapılan 18.Milli Eğitim Şurasında ise ortaöğretimde taşımalı eğitime geçiş ve engelli öğrencilerin taşınması ile ilgili kararlara yer verilmiş ve kararlar aynı yıl içerisinde uygulamaya geçirilmiştir. Şurada alınan kararlar şunlardır; Ortaöğretim kurumu bulunmayan yerleşim birimlerindeki öğrenciler taşımalı ilköğretim uygulaması ile koordineli bir biçimde ortaöğretim kurumlarına taşınmalı, bu öğrencilere öğle yemeği verilmeli, yerel yönetimler öğrencilerin taşınması konusunda destek vermeli ve bu hususlar ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Her ilde engelli öğrencilere yönelik ihtiyaca göre eğitim verecek okullar yaygınlaştırılmalı, öğrencilerin okullara erişimini kolaylaştıracak önlemler alınmalı, taşımalı sistem bunlara da uygulanmalı ve öğle yemekleri okulda verilmelidir. Eğitimde fırsat eşitliği, yıllardır üzerinde durulan konulardan biri olmuştur. Özellikle günümüzde teknolojinin getirmiş olduğu yeniliklerle beraber küreselleşen dünyada insanların bilgiye ulaşabilmesi ve bilginin kullanabilir hale gelebilmesi gitgide önem kazanmaya başlamıştır. Günümüz dünyasına uyum sağlamak için çaba sarf eden bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması bu ve benzeri nedenlerden dolayı sürekli gündeme gelmekte ve bu eşitliğin sağlanabilmesinin yollarından biri de taşımalı eğitim olarak görülmektedir. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kasım 2013 te yapılan ankette; ulaşımda yaşanan problemler, yemeklerin zaman zaman kalitesiz ve az miktarda verilmesi, yemek yenilen TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 8

9 ortamların arzu edilen nitelikte olmaması, idareci ve öğretmenlerle olan iletişimde engeller, sosyal faaliyetlerin yeterince yapılamaması öne çıkan sorunlar olarak belirlenmiştir. Bu çalıştay; Mülki idare amirleri (Vali Yardımcısı ve Kaymakamlar), il özel idare genel sekreteri ve yardımcıları, ilçe özel idare müdürleri, il-ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri okul müdürleri, müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler, veliler, şoförler ve taşımalı okullarda çalışan görevlilerin görüşlerinin alınması, taşımalı eğitimde nitelik ve birlikteliğin sağlanması, yaşanan ortak sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin sunulması amacıyla düzenlenmiştir. ÇALIŞTAY ÇALIŞMA SÜRECI VE YÖNTEMI Taşımalı eğitimde nitelik ve birlikteliğin sağlanmasına yönelik olarak 15 Mayıs 2014 tarihinde ilgili kişilerin katılımı ile Taşımalı Eğitimde Nitelik ve Birliktelik konulu çalıştayın hazırlık toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Levent YAZICI başkanlığında 24 Nisan 2014 tarihinde Milli Eğitim Müdürlüğü proje odasında yapıldı. İlimizdeki ilkokullarda 2307, ortaokullarda 5338 ve ortaöğretimde 7646 olmak üzere toplam öğrencimiz taşınmakta ve aynı zamanda öğle yemeği hizmetinden faydalanmaları sağlanmaktadır. Bu süreçte taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimizin eğitim-öğretim hakkından eşit şekilde yararlanabilmeleri, eğitime erişim imkânlarının arttırılması ve bu imkânlardan yararlanırken haklarının farkında olmaları önem kazanmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimize karşı mülki idari amirlerinin, okul idarecilerinin, öğretmenlerin, araç şoförlerinin ve diğer hizmet sağlayıcılarının tutum ve davranışlarını, taşımalı eğitim mevzuatında karşılaşılan farklı uygulamaları masaya yatırmak; ilimizdeki taşımalı eğitim uygulamasının niteliğini artırmak ve il genelinde birlikteliği sağlamak için tüm paydaşların katılımıyla bir çalıştay düzenlenmesine karar verildi. Çalıştayla ilgili olarak süreçteki tüm değişkenleri değerlendirmek üzere tarafların görüşleri alınarak çalışma gruplarının oluşturulmasına, görev alacak grup moderatörleri ile birlikte çalıştayda uygulanacak yöntemin belirlenmesi kararlaştırıldı. Devam eden süreçte Taşımalı Eğitimde Nitelik ve Birliktelik Çalıştayı moderatörleri ile yapılan toplantı ile, Taşımalı eğitimle ilgili olarak kasım ayı içerisinde yapılan anket paylaşılarak her grubun kendine özgü ele alacağı konular ile ortak çalışma konuları belirlendi. Toplantıda izlenecek yöntem ve teknikler konusunda 7 grubun da aynı yöntem ve teknikle konuları ele alamayacağı görüşüldükten sonra birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü grupların TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 9

10 atölye çalışması şeklinde konuları görüşmelerine; beşinci, altıncı ve yedinci grupların ise soru-cevap ve tartışma yöntemiyle konuları görüşmelerine karar verildi. 15 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilen çalıştayın sabah oturumundaki açılış konuşmaları ve farkındalık sunumundan sonra gruba özgü çalışmalar sonucunda ilimizde taşımalı eğitimde görülen aksaklıklar, bu alandaki ilimizin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatları ve tehditleri belirlenerek taşımalı eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik katkı sağlayıcı fikirler elde edilmiştir. Çalıştayın öğleden sonraki genel oturumunda, grup sözcülerinin hazırlanan raporları sunumundan sonra yapılan genel değerlendirme ile çalıştay sona erdirilmiştir. ÇALIŞTAY TEMEL KONULARI: 1. Taşımalı eğitimde mevzuat çerçevesi, farklı uygulamalar ve sorunlar 2. Taşımalı eğitimde okul/sınıf içi eğitim uygulamaları ve yönetsel süreçler a. Taşımalı eğitim merkezi olan okullarda öğrencilere verilen eğitimin niteliğinin artırılması, b. Taşımalı öğrencilerin okula ve okul çevresine uyumu 3. Taşımalı eğitimde öğrenci hakları 4. Taşımalı eğitimde maarif müfettişleri ve trafik görevlilerinin (jandarma, emniyet) denetimi 5. Taşımalı eğitimde sürücü tutumları 6. Taşımalı eğitimde öğretmen takibi 7. Yemek sunumu ile ilgili sorunlar 8. Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenci velisi ile okul ilişkisi 9. Taşımalı eğitim araçlarının hizmete elverişliliği 10. Taşınan öğrencilerin velilerinin araç takibi 11. Taşımalı eğitimde il-ilçe ve okul yönetici tutumları 12. Taşınan öğrencilerin veli tutumları 13. Taşımalı eğitimde maarif müfettişleri tutumları 14. Yemek alımı ve ihale süreci 15. Yemek dağıtıcıların tutum, davranışları ve hijyeni 16. Hizmet sağlayıcılarla okul personeli ilişkisi Aşağıda, grup komisyon çalışmalarına yer verilmiştir. Her grubun moderatörleri ve katılımcıları belirtilmiş, ele aldıkları sorunlar ve çözüm önerileri ifade edilmiştir. TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 10

11 GRUP/KOMİSYON ÇALIŞMALARI 1.Grup Oturum Moderatörleri Mehmet Suphi KÜSBECİ - Vali Yardımcısı Levent YAZICI İl Milli Eğitim Müdürü KATILIMCILAR: İlçe Kaymakamları, İl- İlçe Özel İdare Müdürleri, Vali Yardımcısı ADI SOYADI GÖREVİ GÖREV YERİ Recep GÖKÇE Özel İdare Müdürü Tokat Fatih ÇELİKKAYA Kaymakam Almus Levent MİRZAOĞLU Özel İdare Müdürü Almus Mustafa AKIN Kaymakam Artova Davut KILIÇ Özel İdare Müdürü Artova Fatih ARIKOĞLU Kaymakam Başçiftlik Selvet ŞEN Özel İdare Müdürü Başçiftlik Abdulkadir DEMİR Kaymakam Erbaa Turgay KARA Özel İdare Müdürü Erbaa Dr. Y. Gökhan YOLCU Kaymakam Niksar Sadık ÇELİK Özel İdare Müdürü Niksar Sinan BAŞAK Kaymakam Pazar Nurettin TATLI Özel İdare Müdürü Pazar Turgay GÜLENÇ Kaymakam Reşadiye TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 11

12 ADI SOYADI GÖREVİ GÖREV YERİ Kenan KIŞLA Özel İdare Müdürü Reşadiye Yaşar Kemal YILMAZ Kaymakam Sulusaray Memet ALTUN Özel İdare Müdürü Sulusaray Y. Fatih KADİROĞLU Kaymakam Turhal Nazif YILMAZ Özel İdare Müdürü Turhal İsmail TOPRAK Kaymakam Yeşilyurt Ömer KIZILIRMAK Özel İdare Müdürü Yeşilyurt Nuri ÖZDER Kaymakam Zile Hulusi DURAN Özel İdare Müdürü Zile TEMEL SORUNLAR Belediye sınırları içinde taşıma yapılamaması Kurum Açma-Kapatma Esasları gereğince uygulanan öğrenci sayılarında esneklik sağlanamaması Taşıma mesafelerinin belirlenmesinde esnek olmayan sınırların olması Yapılan Taşıma İhalelerinde Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi kavramlarının tanımlanmaması ÇÖZÜMLER VE UYGULAMAYA YÖNELİK ÖNERİLER Taşımalı Eğitim Yönetmeliği ve Kurum Açma Kapatma Esaslarında gerekli değişikliklerin yapılması ile birlikte taşımaya yönelik üst ve alt öğrenci oranlarında, taşıma planlama komisyonlarına ve/veya mülki amirlere yetki verilmeli Araç kiralamadaki yaş sınırı konusunda esneklik sağlanmalı Küçük araçlarla (otomobil vb.) öğrenci taşıma işlemi gerçekleştirilebilmeli Taşıma mesafelerinin belirlenmesinde herhangi bir sınırlama olmaksızın taşıma planlama komisyonlarının kararına dayalı olarak İl Milli Eğitim Müdürlükleri yetkili olmalıdır. Teknik şartname hazırlanırken yemek sunumunda personel çalıştırmaya yönelik standartlar belirlenmeli Kendi imkânları ile okullara ulaşan öğrencilere öğlen yemeği imkânı sağlanmalı Taşıma maliyeti hesaplanırken katsayıdaki belirsizlikler giderilmeli, yerleşim yerlerinin özellikleri dikkate alınmalı TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 12

13 İhale öncesi hazırlanan teknik şartnamelerde araç içi kamera bulundurulması ve araç takip sistemi kullanımı zorunlu hale getirilerek, görüntülerin her hafta okul idaresine teslim edilmesi istenmeli ve bu zorunluluğa uymayanlarla ilgili müeyyidelere teknik şartnamede yer verilmeli Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte yapılacak değişiklikle taşımalı öğrencisi fazla olan okullara rehber öğretmen kadrosu verilmeli Taşımalı öğrencilere, her eğitim-öğretim yılı başında taşımalı öğrenci hakları konusunda bilgilendirme yapılmalı Taşımalı öğrencilerin ders başarısı değerlendirmeleri aylık olarak ailelerine bildirilmeli TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 13

14 2.GRUP Oturum Moderatörleri Niyazi ÇEVİK İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim YILMAZ İl Milli Eğitim Destek Hizmetleri Şube Müdürü Katılımcılar: İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri ve Maarif Müfettişleri ADI SOYADI GÖREVİ İbrahim YILMAZ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Fahri NAYMAN İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Sevil ALAÇAM İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Nuri YILDIZ Almus İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim AYDIN Artova İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri ALKAN Başçiftlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Efrahim GÖKÇE Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürü R. Şaban YAVUZ Niksar İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürsoy KIZILGÜL Pazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Reşadiye İlçe Milli Eğitim Müdürü FEDAKARTÜRK Zakir ALMA Sulusaray İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat AYMAK Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürü TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 14

15 Ali ŞANLI Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfi GÖKTEKİN Zile İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan TÜRK Almus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Fikri DEMİR Başçiftlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mustafa KAPLAN Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mevlüt SEYHAN Niksar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Murat SAPANCA Pazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Emin KÜÇÜK Reşadiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tacettin CORUK Sulusaray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ahmet İNAN Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü M. İsmet AÇICI Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ayhan YILDIZ Zile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mahmut ÇAYLAK Maarif Müfettişi Ceyhun DUR Maarif Müfettişi Erdal GÜZEL Maarif Müfettişi Fatih ŞAHİN İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şefi Mehmet HÜLAGÜ Almus İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefi Hüseyin ÇOPUR Artova İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefi Murat ERASLAN Başçiftlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefi Hazma EKİNCİ Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefi Halit AKTAŞ Niksar İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefi Zafer ŞAHİN Pazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefi Yusuf DURAN Reşadiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefi Yunus AY Sulusaray İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefi Cemal AKTAŞ Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefi Recep KAR Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefi Sait ÖZDEMİR Zile İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefi TEMEL SORUNLAR İl ve İlçelerde ayrı ayrı hazırlanan yemek ve araç teknik şartnamelerinden doğan farklı uygulamaların sebep olduğu sorunlar Yönetim ve denetime ilişkin sorunlar TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 15

16 ÇÖZÜMLER VE UYGULAMAYA YÖNELİK ÖNERİLER Okullarda yapılan sosyal etkinliklere taşımalı öğrencilerin aktif katılabilmesi için teknik şartnameye eklenecek bir madde ile okul müdürü tarafından servislerin hareket saatlerinde esneklik sağlanmalı Yemek ihaleleri, öncelikle uygun olan öğretmenevi veya yatılı okullara verilmeli İlde ilçe temsilcilerinin de katılımı ile oluşturulacak komisyon marifetiyle teknik şartnamelerin ortak hazırlanıp uygulanması sağlanmalı İhaleler görev bütünlüğü içerisinde ilçe milli eğitim müdürlükleri ya da ilçe özel idare müdürlüklerince yapılmalı Öğrencilerin ilk dersin başlangıcından 15 dakika önce okula ulaşması sağlanarak öğrencilerin çok erken okula getirilmesi veya geç kalmaları önlenmeli Araç sürücüleri; nezaket kuralları, öğrenci sağlığı ve güvenliği ile dinlenecek müziklerle ilgili olarak da eğitime alınmalı Öğrencilerin yemek yedikleri ortamlarda iyileştirme yapılmalı Denetlemeler başta taşıma merkezi okul müdürlükleri olmak üzere il-ilçe milli eğitim müdürlükleri ile emniyet ve jandarma tarafından daha sık aralıklarla yapılmalı Taşımalı öğrencilerin aynı sınıflar yerine farklı sınıflarda eğitim görmeleri sağlanmalı Okul yöneticileri, genel taşıma iş ve işlemleri ile buna ilişkin mevzuat eğitiminden geçirilmeli Taşımalı eğitim araçlarının hizmete başlamadan önce standartlara uygunluğu milli eğitim müdürlüklerince değerlendirilmeli İl ve İlçe milli eğitim müdürlüklerinin düzenli aralıklarla öğrenci ve velilere anket uygulayarak sonuçlarına göre tedbir almaları Taşımalı eğitim ihalelerinde kullanılan yaklaşık maliyet formülü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde revize edilmeli Komisyon üyelerinin ihale nedeniyle yargılanmasında avukat ücretlerinin idarece karşılanması sağlanmalı Teknik ve idari şartnamelerde okullarda yemek dağıtım ve temizlik personelinin görevlendirilmesi hususlarına standartlar getirilerek yer verilmeli Taşıma ödeneklerinin bankalara doğrudan aktarılması sağlanmalı TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 16

17 Bankaların ilçelere ve yüklenicilere aktarılan ödeneklerden kestikleri havale ücretleri Bakanlık tarafından bir mutabakat sağlanarak çözüme kavuşturulmalı Taşıma okullarında görev yapmayı cazip hale getirecek düzenlemeler yapılmalı. (ek ders, personel, araç gereç vb.) Ayrıca il-ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okullarda taşımalı eğitimle ilgili görev yapan müdür yardımcısı, şube müdürü, şef ve diğer personelin başarılı çalışmaları ödüllendirilerek teşvik edilmeli TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 17

18 3.Grup Oturum Moderatörleri Doç. Dr. Nail YILDIRIM - GOP Üniversitesi Eğitim Fak. Dekan Yardımcısı Ramazan MAVİŞ - İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Uzmanı Katılımcılar: Okul Yöneticileri ve Öğretmenler ADI SOYADI GÖREVİ KURUMU Ramazan ATLI Okul Müdürü Cumhuriyet EML Mehmet PEKTEZEL Okul Müdürü Atatürk Lisesi Recep KILIÇ Okul Müdürü 100. YIL Z.S.L.A. ilkokulu/ortaokulu Muhittin GÜLEÇ Okul Müdürü Ali Tepe Topçubağı ilkokulu/ortaokulu Cevdet KUŞ Okul Müdürü Akarçay İlkokulu Eyüp SEVER Okul Müdürü Altınova Ortaokulu Emin YOLAL Okul Müdürü Başçiftlik Ortaokulu Müdürü Duran KAYA Okul Müdürü Hacıpazar İÖO Dursun ÖZYURT Okul Müdürü Niksar Endüstri Meslek Lisesi Mustafa EZMECİ Okul Müdürü Erkilet Ortaokulu Ö. Faruk KAHRAMAN Okul Müdürü İmam Hatip Lisesi Talih ÖZDEMİR Okul Müdürü Alanyurt İlk/Ortaokulu Muhittin AYKUL Okul Müdürü Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Emre DÖNMEZ Okul Müdürü Şh. Şemsettin Bey İlkokulu TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 18

19 Mahmut Ziya BİLİCİ Okul Müdürü Necmi Muammer Ortaokulu Hayati ERDEMİR Müdür Yardımcısı 100.yıl Z.S.L.AKBAY İlk/Ortaokulu İbrahim SORUT Müdür Yardımcısı Çetin Birmek İlk/Ortaokulu Halil ÜRESİN Müdür Yardımcısı 18 Mart İlk/Ortaokulu Sinan KÖKSAL Müdür Yardımcısı E.M.L Bekir KORKAT Müdür Yardımcısı Zübeyde Hanım KML Bahadır ATA Öğretmen TOKİ İlkokulu/Ortaokulu Ahmet ÇALIŞKAN Öğretmen Atatürk İlkokulu Uğur TÜRK Öğretmen Altınova Ortaokulu İsmail YÜCE Öğretmen Başçiftlik Ortaokulu Samet AKSU Öğretmen Gökal Güldere İ.Ö.O Abbas ŞAHİN Öğretmen Niksar Anadolu İmam-Hatip Lisesi Fatih ÇAKIR Öğretmen Üzümören İlkokulu Arif ELMAS Öğretmen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bekir EREN Öğretmen Fatih İlk/Ortaokulu Fuat SOMUNCU Öğretmen Anadolu Atatürk Lisesi Ö. Alper KARASUBAŞI Öğretmen Şh. Şemsettin Bey İlkokulu Harun DÜZ Öğretmen Necmi Muammer Ortaokulu TEMEL SORUNLAR Taşımalı öğrenci sayısındaki optimal değişiklikler Taşıma eğitim okullarının seçimine ilişkin uygulamalar Taşımalı öğrencilerin uyum sorunları Öğrencilerin hazırbulunuşluk ve ön öğrenme eksiklikleri Ders dışı etkinliklere katılım yetersizliği Taşıma merkezinde çalışan personel sorunları Yemek sorunları ÇÖZÜMLER VE UYGULAMAYA YÖNELİK ÖNERİLER Bakanlığımızca taşımalı eğitime ilişkin yapılacak düzenlemeler, taşradaki uygulamalara ilişkin verilerin çok yönlü olarak değerlendirilmesinden sonra yapılmalı Taşımlı eğitim kapsamında olan öğrencilerin her yıl farklı okullar yerine başladıkları öğretim kademesini aynı okullarda tamamlamaları sağlanmalı Taşıma planlaması yapılırken eğitim bölgesi içindeki tüm okul müdürleri taşımalı eğitim TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 19

20 komisyonuna alınmalı ve taşıma yapılacak okulların tespiti geniş katılımlı bir komisyon tarafından belirlenmeli Öğrenci sayısı azalan YBO lar taşıma merkezi olarak kullanılmalı. Taşıma merkezli okullara rehber öğretmen verilmeli Taşınan öğrencilerin sosyal etkinliklere daha fazla katılımlarının sağlanması için çalışmalar yapılmalı Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin mutlaka okul öncesi eğitim almaları sağlanmalı Taşımalı eğitim gören öğrencilerin yoğunluk kazandıkları güzergahlarda kapalı bekleme yerleri oluşturulmalı Taşımalı eğitim araçlarına araç içi kamera yerleştirilmeli Servis şoförleri uygun bir hizmet içi eğitimden geçirilmeli Şoför ve öğrencilere yönelik parmak izi takip sistemi kurulmalı Taşımalı eğitim araçları, öğrenci velilerini yılda 3 defa veli toplantılarına katılım amacıyla taşımalı Taşıma merkezindeki personelin özlük hakları iyileştirilmeli Özellikli branşlara norm verilmesinde taşıma merkezlerine öncelik sağlanmalı Norm fazlası öğretmenlerin öncelikle taşıma merkezi olan okullarda destek sınıfları, sosyal etkinlikler, etüt uygulamaları vb. amaçlarla görevlendirilebilmeleri için yasal düzenlemeler yapılmalı Halk eğitim merkezi müdürlüklerince taşımalı eğitim olan okullarda açılacak kurslara ilişkin tanıtım ve kurs açma faaliyetleri yapılmalı Yemek ücreti birim fiyatlarındaki düzenlemelerle nitelik artışı sağlanmalı Pansiyonu ve yemekhanesi olan okulların yemeklerini kendilerinin yapması için gerekli önlemler alınmalı TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 20

21 4.GRUP Oturum Moderatörleri Murat AĞAR - İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi Şube Müdürü Dilek ELHAN - Rehber Öğretmen Katılımcılar: Taşımalı kapsamındaki öğrenciler ADI SOYADI SINIFI TAŞINAN KÖY Berat KAYA 8 Yayladalı Köyü Elif nur CAN 8 Dereyaka Köyü -Merkez/Tokat Nisanur GELMEZ 7 Çördük Köyü Tokat/Merkez Buse YARIM 8 Kocacık Köyü Sırma Bade DURSUN 6 Çöreğibüyük Köyü Tokat Melike ÇAM 7 Güzeldere Köyü Fatmanur KASIN 8 Kılıçlı Köyü Abdullah AKGÜL 8 Çamlıbel Beldesi Aktepe Mah Eren ÇAM 7 Taşlıçiftlik Köyü Harun KARACA 8 Kadıvakfı Köyü Esranur GÜNGÖR 9 Çubuklu Köyü Ömer BEZİN 9 Kabatepe Köyü TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 21

22 Burak KARADEMİR 11 Kervansaray Köyü M.Kemal ERDOĞDU 12 Kemalpaşa Köyü Vahit KESKİNEROĞLU 6 Kılıçlı Köyü Esra YILMAZ 9 Bula Köyü Elif SAMUR 9 Büyükyıldız Kasabası Özge BİLGİN 11 Kemalpaşa Ezgi ARSLAN 12 Döllük Köyü Beyda ALDEMİR 9 Büyükyıldız Köyü TEMEL SORUNLAR Servis şoförlerinin tutum ve davranışları Taşımalı öğrencilerin okula ve okul çevresine uyumu Taşımalı öğrencilerin gururlarını kıracak davranışlara maruz kalması Okul etütlerinden dolayı diğer öğrencilerin beklenmesi İki ayrı servisle taşınması gereken öğrencilerin aynı servisle ve bir kerede taşınması Liseli öğrencilerin kendi araçlarını beklememek için ilk ve ortaokul öğrencilerinin servislerine binmesi Taşımalı servis araçlarında emniyet kemerinin olmaması Yemeklerden yabancı madde çıkması Yemekhanenin dar olması ve bu sebeple ayakta yenmek zorunda kalınması Yemek dağıtırken hijyen kurallarına uyulmaması Yemek çizelgesinin olmaması, ya da uyulmaması Yemek dağıtan kişilerin zaman zaman görevlerini aksatması ÇÖZÜMLER VE UYGULAMAYA YÖNELİK ÖNERİLER Öğrencilere hakları anlatılıp bu konuda okul yönetimleri tarafından bilgilendirme çalışmaları yapılmalı Servisler, öğrencileri okula bırakıp okuldan alması sağlanmalı Taşımalı eğitim araçlarına öğrenci dışında sivil yolcu alınmaması için yapılacak telkinlerde köyün doğal liderlerinden yararlanılmalı TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 22

23 Araçlarda kamera sistemi olmalı Şoförler psikolojik ve sağlık testlerinden geçirilmeli Yemek çizelgesi, okulda uygun yerlere asılmalı Yemek dağıtan kişiler eğitilmeli, tutum ve davranışları düzenli olarak izlenmeli Gıda kontrolü daha sık aralıklarla yapılmalı Meyve suyu ve meyve verme sıklığı artırılmalı Yemek dağıtımı adil yapılmalı Artan yemek kalmaması için isteyene bir kez daha verilmeli İki ayrı servisle taşınması gereken öğrencilerin aynı servisle ve bir kerede taşınmasının önlenmesi için kontroller düzenli olarak yapılmalı Taşımalı eğitim kapsamındaki her öğrencinin kendi aracıyla taşınması sağlanmalı Taşımalı eğitim araçlarının tüm koltuklarında emniyet kemeri bulunmalı ve seyahat esnasında öğrencilerin kullanması sağlanmalı TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 23

24 5.GRUP Oturum Moderatörleri Abdulkadir TÜRK Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Melike ÇALIK - Rehber Öğretmen Katılımcılar: Öğrenci Velileri ADI SOYADI Hanifi KAYA Sürmeli BOZDEMİR Fevzi MELEK Birol YARIM Aziz DURSUN Erkan ÇAM İhsan BAL Mustafa AKGÜL Kadir KILINÇ Mutlu KAYA Ünal GÜNGÖR Süleyman DEDE Nurettin ERDOĞDU İKAMETGÂH Yayladalı Köyü Dereyaka Köyü Beşören Köyü Kocacık Köyü Çöreğibüyük Köyü Güzeldere Köyü Yelpe Köyü Çamlıbel Beldesi Aktepe Mah Taşlıçiftlik Köyü Çökelikkışla Köyü Çubuklu Köyü Kızık Köyü Kemalpaşa Köyü TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 24

25 Abidin YALÇIN Salim YILMAZ Hüseyin BİLGİN Ahmet ARSLAN Duran ADIYAMAN Bayram YILDIRIM Osman ÇABUK Çökelikkışla Köyü Bula Köyü Kemalpaşa Köyü Döllük Köyü Tahtoba Köyü Hasanbaba Köyü Çerçi Köyü TEMEL SORUNLAR Taşımalı eğitim yapan okulların fiziksel olarak yetersiz kalması Velilerin çocuklarını kendi istedikleri okullara gönderememesi Kaynaştırma öğrencilerinin ihmal edilmesi Taşımalı eğitim yapılan okullarda farklı yerlerden taşınan öğrenciler arasında uyum sorunları yaşanması nedeniyle öğrencilerin akademik başarısının ve davranışlarının olumsuz etkilenmesi Taşıma merkezi okulun değiştirilmesi ile birlikte öğrencilerin çok yönlü sorunlar yaşamaları Taşıma merkezi olan okullarda veli toplantılarının düzenli olarak yapılmaması Bazı günlerde yemeklerin soğuk servis edilmesi Yemeklerde kaliteli yağların kullanılmaması Yemek yenilen yerlerin fiziksel olarak yetersiz kalması Yemeklerin sunumu, görünümü ve lezzetinin öğrenciler tarafından beğenilmemesi Okullardaki yemek dağıtım görevlilerinin hijyen kurallarına dikkat etmemesi Taşımalı eğitim araçlarına sivil yolcu alınması Sivil yolcu taşımacılığı yapılması amacıyla öğrencilerin evlerinden erken saatlerde alınması Farklı öğretim kademelerindeki öğrencilerin aynı serviste taşınması Tek güzergâhta iki servisle taşıma yapılması gerekirken tek servisle ve ayakta öğrenci taşınması Şartnamede belirtilen özelliklere uygun araçla ve şoförle ihaleyi alıp, taşıma işini farklı araç ve şoförün yapması. Servis şoförlerinin genellikle velilerin tanıdığı hatta akrabası olduğu için TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 25

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 1 1.1.1.Yasal Çerçeve... 1 1.1.2.

Detaylı

İÇİNDEKİLER A- EĞİTİM VE VELİ HAKLARI KOMİSYONU. a- MODERATÖR VE KATILIMCI LİSTESİ. b- KOMİSYON SONUÇ RAPORU

İÇİNDEKİLER A- EĞİTİM VE VELİ HAKLARI KOMİSYONU. a- MODERATÖR VE KATILIMCI LİSTESİ. b- KOMİSYON SONUÇ RAPORU KARARLAR İÇİNDEKİLER 1- SUNUŞ 2- DÜZENLEME KOMİTESİ VE YÜRÜTME KURULU 3- ÇALIŞTAY AMAÇ VE USULÜ 4- YÖNETİCİ ÖZETİ 5- SONUÇ BİLDİRİSİ 6- KOMİSYON RAPORLARI A- EĞİTİM VE VELİ HAKLARI KOMİSYONU a- MODERATÖR

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 20152019 STRATEJİK PLAN 20152019 DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I... 4 1. Giriş... 4 1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı... 4 1.2. Hazırlık

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı SUNUŞ Türk Millî Eğitim Sistemi açısından Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren düzenlenen millî eğitim şûralarının önemi herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. İlk kez, 1921 yılında Maarif Kongresi

Detaylı

Performans Denetimi Raporu TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME FAALİYETLERİ

Performans Denetimi Raporu TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME FAALİYETLERİ Performans Denetimi Raporu TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME FAALİYETLERİ MAYIS - 2008 2 T.C. Sayıştay Başkanlığı Performans Denetimi Raporu (2008) : Trafik Kazalarını Önleme Faaliyetleri Performans Denetimi Raporu

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011-2014. Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... www.turkhabersen.org

FAALİYET RAPORU 2011-2014. Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... www.turkhabersen.org FAALİYET RAPORU 2011-2014 Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası 5. OLAĞAN GENEL KURULU FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN

Detaylı

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ i Prof.Dr. Mustafa BALOĞLU Yrd.Doç.Dr. Nail YILDIRIM Esra KARABAĞ KÖSE Ali UÇAR Tokat-2012 ii Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. M.Kemal ATATÜRK

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI 2010-2014 STRATEJİK PLANI ADRES Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:98 41040 İzmit / KOCAELİ TELEFONLAR +90 262 322 14 80 Pbx 13 Hat FAKS +90 262 331 44 18 WEB http://www.kocaeliozelidare.gov.tr E-POSTA

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor.

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. 2 Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. 3 YÖNETİM KURULU BAŞKAN SUNUŞU OKA bütün organlarıyla, başta Yönetim Kurulumuz ve

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 1. KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞTAYI. 29 30 Mayıs 2012 İçmeler MUĞLA

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 1. KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞTAYI. 29 30 Mayıs 2012 İçmeler MUĞLA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 1. KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞTAYI 29 30 Mayıs 2012 İçmeler MUĞLA 1 ÖNSÖZ Üniversitemizin kuruluşunun 20. Yılında, toplumsal refaha bilim yoluyla yaptığımız katkının artırılması

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008)

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Sunuş 2. MİSYON İLKELER DEĞERLER POLİTİKALAR 2.1. Misyonumuz 2.2. İlkeler Değerler Politikalar 2.3 Vizyonumuz

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. M. Kemal ATATÜRK 2 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI

Detaylı

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MÜSİAD Eğitim Komisyonu İstanbul, 2007 1 2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...7 2. Strateji ve Politikalar... 7 3. Sorunlar ve Öneriler... 8 3.1. Genel Çerçevede

Detaylı

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sk. No: 3/13 Maltepe/ANKARA Tel: (0312) 231 23 06 - Faks: (0312)

Detaylı

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. II. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU SUNUM VE POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

Promosyonlar çalışanlara dağıtılıyor. Önergelerimiz ve raporumuz Şûraya damgasını vurdu. Avea ya Sus! dedik

Promosyonlar çalışanlara dağıtılıyor. Önergelerimiz ve raporumuz Şûraya damgasını vurdu. Avea ya Sus! dedik M E M U R - S E N K O N F E D E R A S Y O N U EGITIM-BIR-SEN E Ğ İ T İ M C İ L E R B İ R L İ Ğ İ S E N D İ K A S I H A B E R B Ü L T E N İ S A Y I : 3 5 Y I L : 6 A R A L I K 2 0 0 6 Avea ya Sus! dedik

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/6559 30 TEMMUZ 2012 Konu : Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı GENELGE 2012/16 Trafik kazalarının

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar...

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ değer üreten üniversite DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı