Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu"

Transkript

1 Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: GSM: AKI Eğitim Sınav Rehberlik Yazılım Hizmetleri Küplüpınar Mah. Dr Sadık Ahmet Cad. 312-A Osmangazi / Bursa

2 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ GENEL ANALİZ RAPORU KURUM ADI: Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu KURU ÖĞRETİM YILI UYGULAMA Mayıs KATILIM: 22 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ GENEL ANALİZ RAPORU Grup Soru Grubu ORT. 1 Yöneticilerin liderlik davranışları 4,24 4,24 2 Kurum İş Süreçlerinin Geliştirilmesi 4,08 4,08 3 Sürekli Öğrenme, Geliştirme, İyileştirme 3,98 3,98 4 İşbirliği ve İletişim 4,21 4,21 5 Ekip Çalışması 4,12 4,12 6 Kişisel ve Mesleki Gelişim 4,07 4,07 7 Çalışma Ortamı 4,1 4,1 8 Sosyal ve Kültürel Etkinlik 3,81 3,81 9 Motivasyon ve Tatmin 4,07 4,07 10 Tanıma ve takdir 4,13 4,13 Grup GENEL ORTALAMA 4,08 4,08

3 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ ÖZET ANALİZ RAPORU KURUM ADI: Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu KURU ÖĞRETİM YILI UYGULAMA Mayıs KATILIM: 22 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ ÖZET ANALİZ RAPORU 1 Yönetici kurumun misyon (amaca yönelik görev) ve vizyonunu (arzulanan gelecekteki durum) oluşturmada çalışanların ve hizmet alanların görüşlerini dikkate almaktadır. 2 Yöneticiler kurumun amaç ve hedeflerini tüm personele aktif olarak aktarmaktadırlar 3 Yöneticiler kurumun amaç ve hedeflerini gerçekleştirmede kullanılan açık ve anlaşılır ilkeler uygulamaktadırlar. 4,36 4,36 4 Yöneticiler kurumun amaçlarına ulaştırmaya katkı sağlayan ortak davranış biçimlerinin kurumda yerleşmesi konusunda örnek olmaktadırlar. 5 Yöneticiler yasalarla belirlenen sorumluluğu taşımakta ve bu doğrultuda gerektiğinde yetkiyi kullanmaktadırlar Yöneticiler kurumun idari yapısının geliştirilmesi ve görevlerin etkili yürütülmesini, çeşitli görüşlerden yararlanarak ihtiyaç ve günün şartlarına uygun gerçekleştirmektedirler. 7 Yöneticiler hızlı ve etkili iş akışını başarı ile sağlamaya yönelik önlemleri araştırmakta ve uygulamaktadırlar. 4,45 4,45 8 Yöneticiler yaratıcı ve yenilikçi düşünceye sahip personeli desteklemektedir. 9 Yöneticiler kurumun hizmet verdiği kişilerin görüşlerini dikkate almaktadır. 10 Yöneticiler kurumun daha iyi hizmet verebilmesi için çalışmaların geliştirilmesi ve desteklenmesine aktif olarak katılmaktadırlar. 4 4 Grup Yöneticilerin liderlik davranışları 4,24 4,24 1 / 6

4 11 Hizmetin kalitesinin artırılmasında teknolojik gelişmeler yakından takip edilmektedir. 3,68 3,68 12 Kurumda süreklilik kazanan anlayış ve uygulamalar, kurumdan hizmet alanların ve çalışanların faaliyet ve ilişkilerde fırsat eşitliğini sağlanamaya yöneliktir. 13 Kurumda süreklilik kazanan uygulamalara temel olan anlayış ve ilkeler, çalışanlar tarafından bilinmektedir. 14 Bölümlerin yapılanmasında, yeni görevlerdeki sorumluluk ve sınırların belirlenmesinde tüm personelin fikir ve görüşleri alınmaktadır. 15 Personeli ilgilendiren çalışmalarla ilgili olarak kararlar alınmasında çalışanların görüşlerine baş vurulmaktadır. 3,95 3,95 16 Kurum çalışanları arasında iş disiplini bulunmaktadır. 17 Kurum çağın gerektirdiği değişimlere açık bir yönetim biçimini benimsemiştir. 18 Çalışmaların yürütülmesinde ve geliştirilmesinde, hizmet alanların beklenti, görüş ve düşünceleri anket, görüşme vb. yollarla belirlenerek, sonuçlarından yararlanılmaktadır. 19 Çalışmalarda karşılaşılan engellerin aşılması için alternatif çözümler geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. 3,73 3,73 Grup Kurum İş Süreçlerinin Geliştirilmesi 4,08 4,08 20 Yapılan faaliyetlerin sonuçlarından yararlanılarak kurumda iyileştirme çalışmaları sürekli olarak yürütülmektedir. 21 Kurumun bilgi ve teknolojik birikiminden tüm çalışanların yararlanabilmesinde süreklilik kazandırılmıştır. 22 Görev dağılımları çalışanların niteliklerine, yeteneklerine ve eğitim durumlarına uygun yapılmaktadır. 23 Sürekli öğrenme, gelişim ve değişim kurum çalışmalarının temeline yerleşmiştir. Grup Sürekli Öğrenme, Geliştirme, İyileştirme 3,98 3,98 2 / 6

5 24 Kurumun iş ve işlemlerine ait duyurular tüm personele zamanında iletilmektedir. 25 Kurumumuzda üstler ve astlar arasında etkili bir iletişim bulunmaktadır. 4,27 4,27 26 Kurumda çalışanlar haberleşme araçlarından (telefon, fax, internet vb) etkili olarak yararlanabilmektedirler. 27 Bölümler ve personel arasında işbirliği ve güvene dayalı katılım sağlanmaktadır. 28 Kurumun hedeflerinin, çalışanlar tarafından anlaşılması sağlanmaktadır. 29 Kurumda süreklilik kazanan anlayış ve uygulamalar, bölümler ve guruplar arası koordinasyon sağlamaya yöneliktir. 30 Yöneticiler işbirliği yapılan kişi ve kurumlarla etkili iletişim içindedir. 31 Bölümler ve kişiler arasında yapılan işbirliğinde ve ortak çalışmalarda karşılıklı güven vardır. 3,86 3,86 Grup İşbirliği ve İletişim 4,21 4,21 32 Kurumda, orijinal fikir ve yaratıcılıkların ortaya çıkarılması desteklenmekte ve bu fikirlerden uygulamalarda yararlanılmaktadır. 33 Kurumda, ekip çalışmalarına önem verilmekte ve yöneticiler tarafından ekip çalışmaları desteklenmektedirler. 4 4 Grup Ekip Çalışması 4,12 4,12 3 / 6

6 34 Yöneticiler, çalışanlara üstlendikleri etkinlikleri başarabilmeleri konularında yeterince rehberlik yapmaktadırlar. 35 Çalışanların nitelikleri, başarılı olabileceği etkinlikler tespit edilmekte ve bu doğrultuda görevlendirilmeleri sağlanmaktadır. 36 Çalışanların niteliklerinin artırılması ve kariyerlerinde yükselmeleri için, seminer, kurslar vb. düzenlenmekte ve katılımları teşvik edilmektedir. 3,86 3,86 37 Çalışanlarla, belirli tarihlerde gündemli toplantılar yapılarak bilgilenmeleri sağlanmakta, herkesin fikrine değer verilmektedir. 38 Üstler tarafından çalışmanın gerektirdiği yeterli yetki sorumluluk çalışanlara verilmekte ve yetkilerinin kullanılması sağlanmaktadır. 39 Kurum çalışanlarının yaptıkları işin gerektirdiği donanımdan yararlanması sağlanmaktadır. Grup Kişisel ve Mesleki Gelişim 4,07 4,07 40 Kurum binasının fiziki şartları (tuvalet, ısınma vb.) uygundur. 41 Çalışma ortamının teknik araç, gereç ve büro ortamı yönünden yeterliliği sağlanmıştır. 42 Kurumda, çalışanlara- bölümlere yapılan araç-gereç dağıtımında fırsat eşitliği ilkesi uygulanmaktadır. 43 Kurumda süreklilik kazanan anlayış ve uygulamalar, personelin çalıştığı büronun etkili çalışma koşullarına uygunluğunu sağlamaya yöneliktir. Grup Çalışma Ortamı 4,1 4,1 4 / 6

7 44 Kuruma ait sosyal tesislerden (öğretmen evi, kamplar vb.) ve etkinliklerden tüm çalışanların yararlanmasında fırsat eşitliği ilkesi uygulanmaktadır. 3,64 3,64 45 Kurumun yakın çevresi üzerindeki sosyal ve kültürel etkinliklere katılımı yönünden yaptığı etkinlikler yeterlidir. 46 Yöneticiler, kurum kültürü çerçevesinde, Personelin dayanışması amacıyla özel gün ve gecelerde yemek, kutlama, gezi vb. gibi etkinlikleri yeterince düzenlemektedirler. 47 Çalışanların yararlandığı sosyal tesislerin (öğretmen evi, kamplar vb.) fiziki şartları yeterlidir. 3,59 3,59 48 Çalışanlara verilen sağlık hizmetleri ihtiyaca cevap vermektedir. Grup Sosyal ve Kültürel Etkinlik 3,81 3,81 49 Çalışanların morallerini bozan durumlar tespit edilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. 50 Kurum, çalışanların kendilerini bu kurumun değerli bir ferdi olarak görmelerini sağlayabilmektedir. 51 Kurumun ve çalışanlarının güvenliği yeterince sağlanmaktadır. 52 Çalışanların, iş güvencesine ait yasalar ve düzenlemeler yeterli durumdadır. 53 Kurumda, çalışanların ekonomik durumlarını yükseltici faaliyet ve ödemeler yeterince yapılabilmektedir. 54 Kurum, çalışanların yemek, servis vb. ihtiyaçları yeterli düzeyde karşılamaktadır. 3,64 3,64 55 Kurumda Personelin bireysel sorunlarıyla da ilgilenilmekte ve çözümü konusunda yardımcı olunmaktadır. 56 Yöneticiler çalışanların güvenlerini kazanma ve gönüllerini alma konusunda gerekli çabayı göstermektedir. Grup Motivasyon ve Tatmin 4,07 4,07 5 / 6

8 57 Yöneticiler, kurumun başarısına katkıda bulunma yönündeki çabaları doğrultusunda çalışanlarını takdir etmektedir. 58 Yöneticiler, ödüllendirilecek personel seçiminde adil davranmaktadır. 59 Kurumda, ödüllendirme ile ilgili mevzuat ve standartlar kurum personeline tanıtılmakta ve personelce bilinmektedir. 60 Kurumda, tüm personel nitelikleri yönünden tanınmakta ve bu doğrultuda görevlendirilmektedir. Grup Tanıma ve takdir 4,13 4,13 6 / 6

9 KURUM ADI: Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRETİM YILI UYGULAMA KATILIM: 22 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ YÜZDE RAPORU Mayıs Soru GrubuS.NoSoru Metni HİÇ (1) AZ (2) ORTA (3) ÇOK (4) TAM (5) G.ORAN A.Ort. Mod Yöneticilerin liderlik davranı 1 Yönetici kurumun misyon (amaca yönelik görev) ve vizyonunu (arzulanan gelecekteki 0 0durum) 22,73 olu 22, ,4 5 Yöneticilerin liderlik davranı 2 Yöneticiler kurumun amaç ve hedeflerini tüm personele aktif olarak aktarmaktadırlar 0 9,09 13,64 31,82 45,45 82,8 5 Yöneticilerin liderlik davranı 3 Yöneticiler kurumun amaç ve hedeflerini gerçekleştirmede kullanılan açık ve 0 anla5 13,64 22,73 59,09 87,2 4,36 5 Yöneticilerin liderlik davranı 4 Yöneticiler kurumun amaçlarına ulaştırmaya katkı sağlayan ortak davranı 9,09 9,09 9,09 13,64 59, Yöneticilerin liderlik davranı 5 Yöneticiler yasalarla belirlenen sorumluluğu taşımakta ve bu doğrultuda gerekti 0 5 9,09 13,64 72, Yöneticilerin liderlik davranı 6 Yöneticiler kurumun idari yapısının geliştirilmesi ve görevlerin etkili yürütülmesini, 0 5 çe 22,73 18, ,6 5 Yöneticilerin liderlik davranı 7 Yöneticiler hızlı ve etkili iş akışını başarı ile sağlamaya yönelik önlemleri ara0 9, ,18 68, ,45 5 Yöneticilerin liderlik davranı 8 Yöneticiler yaratıcı ve yenilikçi düşünceye sahip personeli desteklemektedir.0 5 9,09 18,18 68, Yöneticilerin liderlik davranı 9 Yöneticiler kurumun hizmet verdiği kişilerin görüşlerini dikkate almaktadır. 5 9,09 13,64 45,45 27,27 76,4 4 Yöneticilerin liderlik 10 davranı Yöneticiler kurumun daha iyi hizmet verebilmesi için çalışmaların geli ,27 27,27 40, Kurum İş Süreçlerinin 11 Geli Hizmetin kalitesinin artırılmasında teknolojik gelişmeler yakından takip edilmektedir ,27 45,45 18,18 73,6 3,68 4 Kurum İş Süreçlerinin 12 Geli Kurumda süreklilik kazanan anlayış ve uygulamalar, kurumdan hizmet alanların 0 ve 9,09 çalı 13,64 36,36 40,91 81,8 5 Kurum İş Süreçlerinin 13 Geli Kurumda süreklilik kazanan uygulamalara temel olan anlayış ve ilkeler, çalı0 9,09 9,09 36,36 45,45 83,6 5 Kurum İş Süreçlerinin 14 Geli Bölümlerin yapılanmasında, yeni görevlerdeki sorumluluk ve sınırların belirlenmesinde 5 5 tüm 9,09 personelin 31,82 fikir ve görü50 83,6 5 Kurum İş Süreçlerinin 15 Geli Personeli ilgilendiren çalışmalarla ilgili olarak kararlar alınmasında çalı ,73 59,09 18, ,95 4 Kurum İş Süreçlerinin 16 Geli Kurum çalışanları arasında iş disiplini bulunmaktadır ,09 31,82 59, Kurum İş Süreçlerinin 17 Geli Kurum çağın gerektirdiği değişimlere açık bir yönetim biçimini benimsemi , ,27 81,8 4 Kurum İş Süreçlerinin 18 Geli Çalışmaların yürütülmesinde ve geliştirilmesinde, hizmet alanların beklenti, 0görü 0 22,73 22, ,4 5 Kurum İş Süreçlerinin 19 Geli Çalışmalarda karşılaşılan engellerin aşılması için alternatif çözümler geli5 9,09 22,73 36,36 27,27 74,6 3,73 4 Sürekli Öğrenme, Geli 20 Yapılan faaliyetlerin sonuçlarından yararlanılarak kurumda iyileştirme çalı ,36 22,73 36,36 78,2 3-5 Sürekli Öğrenme, Geli 21 Kurumun bilgi ve teknolojik birikiminden tüm çalışanların yararlanabilmesinde 9,09 süreklilik 5 kazandırılmı 27,27 13,64 45,45 76,4 5 Sürekli Öğrenme, Geli 22 Görev dağılımları çalışanların niteliklerine, yeteneklerine ve eğitim durumlarına 5 uygun 0yapılmaktadır. 22,73 27,27 45,45 81,8 5 Sürekli Öğrenme, Geli 23 Sürekli öğrenme, gelişim ve değişim kurum çalışmalarının temeline yerle 0 9,09 9,09 45,45 36,36 81,8 4 İşbirliği ve İletişim 24 Kurumun iş ve işlemlerine ait duyurular tüm personele zamanında iletilmektedir ,64 22,73 63, İşbirliği ve İletişim 25 Kurumumuzda üstler ve astlar arasında etkili bir iletişim bulunmaktadır ,18 36,36 45,45 85,4 4,27 5 İşbirliği ve İletişim 26 Kurumda çalışanlar haberleşme araçlarından (telefon, fax, internet vb) etkili 0olarak 5 yararlanabilmektedirler. 18,18 27, ,6 5 İşbirliği ve İletişim 27 Bölümler ve personel arasında işbirliği ve güvene dayalı katılım sağlanmaktadır ,18 27, ,6 5 İşbirliği ve İletişim 28 Kurumun hedeflerinin, çalışanlar tarafından anlaşılması sağlanmaktadır.9, ,64 22, ,8 5 İşbirliği ve İletişim 29 Kurumda süreklilik kazanan anlayış ve uygulamalar, bölümler ve guruplar 5 arası koordinasyon 0 22,73 sa 18, ,6 5 İşbirliği ve İletişim 30 Yöneticiler işbirliği yapılan kişi ve kurumlarla etkili iletişim içindedir ,64 36,36 45,45 84,6 5 İşbirliği ve İletişim 31 Bölümler ve kişiler arasında yapılan işbirliğinde ve ortak çalışmalarda kar 5 9,09 13,64 40,91 31,82 77,2 3,86 4 Ekip Çalışması 32 Kurumda, orijinal fikir ve yaratıcılıkların ortaya çıkarılması desteklenmekte ve 0 bu fikirlerden 5 18,18 uygulamalarda 27,27yararlanılmaktadır ,6 5 Ekip Çalışması 33 Kurumda, ekip çalışmalarına önem verilmekte ve yöneticiler tarafından ekip 0 çalı 13,64 18,18 22,73 45, Kişisel ve Mesleki Geli 34 Yöneticiler, çalışanlara üstlendikleri etkinlikleri başarabilmeleri konularında 5yeterince 5rehberlik 13,64yapmaktadırlar. 31,82 45,45 81,8 5 Kişisel ve Mesleki Geli 35 Çalışanların nitelikleri, başarılı olabileceği etkinlikler tespit edilmekte ve 5 bu do 5 18,18 40,91 31,82 78,2 4 Kişisel ve Mesleki Geli 36 Çalışanların niteliklerinin artırılması ve kariyerlerinde yükselmeleri için, seminer, 0 9,09 kurslar 22,73 vb. düzenlenmekte 40,91 ve 27,27 katılımları 77,2 te 3,86 4 Kişisel ve Mesleki Geli 37 Çalışanlarla, belirli tarihlerde gündemli toplantılar yapılarak bilgilenmeleri sa0 5 31,82 40,91 22,73 76,4 4 Kişisel ve Mesleki Geli 38 Üstler tarafından çalışmanın gerektirdiği yeterli yetki sorumluluk çalış 0 0 9,09 31,82 59, Kişisel ve Mesleki Geli 39 Kurum çalışanlarının yaptıkları işin gerektirdiği donanımdan yararlanması sa0 0 13, ,36 84,6 4 Çalışma Ortamı 40 Kurum binasının fiziki şartları (tuvalet, ısınma vb.) uygundur ,18 31,82 45,45 83,6 5 Çalışma Ortamı 41 Çalışma ortamının teknik araç, gereç ve büro ortamı yönünden yeterlili , ,18 76,4 4 Çalışma Ortamı 42 Kurumda, çalışanlara- bölümlere yapılan araç-gereç dağıtımında fırsat 5 e 5 9,09 31, ,6 5 Çalışma Ortamı 43 Kurumda süreklilik kazanan anlayış ve uygulamalar, personelin çalış ,18 27, ,6 5 Sosyal ve Kültürel Etkinlik 44 Kuruma ait sosyal tesislerden (öğretmen evi, kamplar vb.) ve etkinliklerden 9,09 tüm 13,64 çalı 9,09 40,91 27,27 72,8 3,64 4 Sosyal ve Kültürel Etkinlik 45 Kurumun yakın çevresi üzerindeki sosyal ve kültürel etkinliklere katılımı 5 yönünden yaptı 0 18, ,73 78,2 4 Sosyal ve Kültürel Etkinlik ,73 40,91 27,27 76,4 4 Sosyal ve Kültürel Etkinlik 47 Çalışanların yararlandığı sosyal tesislerin (öğretmen evi, kamplar vb.) fiziki 0 18,18 31,82 22,73 27,27 71,8 3,59 3 Sosyal ve Kültürel Etkinlik 48 Çalışanlara verilen sağlık hizmetleri ihtiyaca cevap vermektedir. 0 9,09 9,09 45,45 36,36 81,8 4 Motivasyon ve Tatmin 49 Çalışanların morallerini bozan durumlar tespit edilmekte ve gerekli önlemler 0alınmaktadır. 5 22,73 36,36 36, Motivasyon ve Tatmin 50 Kurum, çalışanların kendilerini bu kurumun değerli bir ferdi olarak görmelerini 0 sa 0 13, ,82 83,6 4 Motivasyon ve Tatmin 51 Kurumun ve çalışanlarının güvenliği yeterince sağlanmaktadır ,09 45,45 40,91 84,6 4 Motivasyon ve Tatmin 52 Çalışanların, iş güvencesine ait yasalar ve düzenlemeler yeterli durumdadır ,18 59,09 22, Motivasyon ve Tatmin 53 Kurumda, çalışanların ekonomik durumlarını yükseltici faaliyet ve ödemeler 0yeterince 5yapılabilmektedir. 13,64 45,45 36,36 82,8 4 Motivasyon ve Tatmin 54 Kurum, çalışanların yemek, servis vb. ihtiyaçları yeterli düzeyde kar 9, , ,64 72,8 3,64 4 Motivasyon ve Tatmin 55 Kurumda Personelin bireysel sorunlarıyla da ilgilenilmekte ve çözümü konusunda 0 yardımcı 0 22,73 olunmaktadır. 40,91 36,36 82,8 4 Motivasyon ve Tatmin 56 Yöneticiler çalışanların güvenlerini kazanma ve gönüllerini alma konusunda 0gerekli çabayı 0 22,73 göstermektedir. 40,91 36,36 82,8 4 Tanıma ve takdir 57 Yöneticiler, kurumun başarısına katkıda bulunma yönündeki çabaları do ,73 36,36 36, Tanıma ve takdir 58 Yöneticiler, ödüllendirilecek personel seçiminde adil davranmaktadır ,09 45,45 36, Tanıma ve takdir 59 Kurumda, ödüllendirme ile ilgili mevzuat ve standartlar kurum personeline tanıtılmakta 0 9,09 ve 13,64 personelce 36,36 bilinmektedir. 40,91 81,8 5 Tanıma ve takdir 60 Kurumda, tüm personel nitelikleri yönünden tanınmakta ve bu doğrultuda görevlendirilmektedir ,09 36, , Yöneticiler, kurum kültürü çerçevesinde, Personelin dayanışması amacıyla özel gün ve gecelerde yemek, kutlama, gezi vb. gibi etkinlikleri yeterince düzenlemekted

10 KURUM ADI: Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRETİM YILI UYGULAMA ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ FREKANS DAĞILIM RAPORU KATILIM: 22 Mayıs Soru GrubuS.No Soru Metni HİÇ (1) AZ (2) ORTA (3) ÇOK (4) TAM (5) Yöneticilerin liderlik davranı 1 Yönetici kurumun misyon (amaca yönelik görev) ve vizyonunu (arzulanan 0gelecekteki 0 durum) 5olu 5 12 Yöneticilerin liderlik davranı 2 Yöneticiler kurumun amaç ve hedeflerini tüm personele aktif olarak aktarmaktadırlar Yöneticilerin liderlik davranı 3 Yöneticiler kurumun amaç ve hedeflerini gerçekleştirmede kullanılan açık 0ve anla Yöneticilerin liderlik davranı 4 Yöneticiler kurumun amaçlarına ulaştırmaya katkı sağlayan ortak davranı Yöneticilerin liderlik davranı 5 Yöneticiler yasalarla belirlenen sorumluluğu taşımakta ve bu doğrultuda gerekti Yöneticilerin liderlik davranı 6 Yöneticiler kurumun idari yapısının geliştirilmesi ve görevlerin etkili yürütülmesini, 0 1çe Yöneticilerin liderlik davranı 7 Yöneticiler hızlı ve etkili iş akışını başarı ile sağlamaya yönelik önlemleri ara Yöneticilerin liderlik davranı 8 Yöneticiler yaratıcı ve yenilikçi düşünceye sahip personeli desteklemektedir Yöneticilerin liderlik davranı 9 Yöneticiler kurumun hizmet verdiği kişilerin görüşlerini dikkate almaktadır Yöneticilerin liderlik davranı 10 Yöneticiler kurumun daha iyi hizmet verebilmesi için çalışmaların geli Kurum İş Süreçlerinin 11Geli Hizmetin kalitesinin artırılmasında teknolojik gelişmeler yakından takip edilmektedir Kurum İş Süreçlerinin 12Geli Kurumda süreklilik kazanan anlayış ve uygulamalar, kurumdan hizmet alanların 0 ve 2çalı Kurum İş Süreçlerinin 13Geli Kurumda süreklilik kazanan uygulamalara temel olan anlayış ve ilkeler, çalı Kurum İş Süreçlerinin 14Geli Bölümlerin yapılanmasında, yeni görevlerdeki sorumluluk ve sınırların belirlenmesinde 1 1 tüm personelin 2 fikir 7 ve görü 11 Kurum İş Süreçlerinin 15Geli Personeli ilgilendiren çalışmalarla ilgili olarak kararlar alınmasında çalı Kurum İş Süreçlerinin 16Geli Kurum çalışanları arasında iş disiplini bulunmaktadır Kurum İş Süreçlerinin 17Geli Kurum çağın gerektirdiği değişimlere açık bir yönetim biçimini benimsemi Kurum İş Süreçlerinin 18Geli Çalışmaların yürütülmesinde ve geliştirilmesinde, hizmet alanların beklenti, 0 görü Kurum İş Süreçlerinin 19Geli Çalışmalarda karşılaşılan engellerin aşılması için alternatif çözümler geli Sürekli Öğrenme, Geli 20 Yapılan faaliyetlerin sonuçlarından yararlanılarak kurumda iyileştirme çalı Sürekli Öğrenme, Geli 21 Kurumun bilgi ve teknolojik birikiminden tüm çalışanların yararlanabilmesinde 2 süreklilik 1 kazandırılmı Sürekli Öğrenme, Geli 22 Görev dağılımları çalışanların niteliklerine, yeteneklerine ve eğitim durumlarına 1 uygun 0 yapılmaktadır Sürekli Öğrenme, Geli 23 Sürekli öğrenme, gelişim ve değişim kurum çalışmalarının temeline yerle İşbirliği ve İletiş 24 Kurumun iş ve işlemlerine ait duyurular tüm personele zamanında iletilmektedir İşbirliği ve İletiş 25 Kurumumuzda üstler ve astlar arasında etkili bir iletişim bulunmaktadır İşbirliği ve İletiş 26 Kurumda çalışanlar haberleşme araçlarından (telefon, fax, internet vb) etkili 0 olarak 1yararlanabilmektedirler İşbirliği ve İletiş 27 Bölümler ve personel arasında işbirliği ve güvene dayalı katılım sağ İşbirliği ve İletiş 28 Kurumun hedeflerinin, çalışanlar tarafından anlaşılması sağlanmaktadır İşbirliği ve İletiş 29 Kurumda süreklilik kazanan anlayış ve uygulamalar, bölümler ve guruplar 1arası koordinasyon 0 5sa 4 12 İşbirliği ve İletiş 30 Yöneticiler işbirliği yapılan kişi ve kurumlarla etkili iletişim içindedir İşbirliği ve İletiş 31 Bölümler ve kişiler arasında yapılan işbirliğinde ve ortak çalışmalarda kar Ekip Çalışması 32 Kurumda, orijinal fikir ve yaratıcılıkların ortaya çıkarılması desteklenmekte 0 ve bu fikirlerden 1 uygulamalarda 4 6 yararlanılmaktadır. 11 Ekip Çalışması 33 Kurumda, ekip çalışmalarına önem verilmekte ve yöneticiler tarafından ekip 0 çalı Kişisel ve Mesleki Geli 34 Yöneticiler, çalışanlara üstlendikleri etkinlikleri başarabilmeleri konularında 1 yeterince 1 rehberlik 3 yapmaktadırlar Kişisel ve Mesleki Geli 35 Çalışanların nitelikleri, başarılı olabileceği etkinlikler tespit edilmekte ve bu 1 do Kişisel ve Mesleki Geli 36 Çalışanların niteliklerinin artırılması ve kariyerlerinde yükselmeleri için, 0seminer, 2kurslar vb. 5düzenlenmekte 9 ve katılımları 6 te Kişisel ve Mesleki Geli 37 Çalışanlarla, belirli tarihlerde gündemli toplantılar yapılarak bilgilenmeleri 0sa Kişisel ve Mesleki Geli 38 Üstler tarafından çalışmanın gerektirdiği yeterli yetki sorumluluk çalı Kişisel ve Mesleki Geli 39 Kurum çalışanlarının yaptıkları işin gerektirdiği donanımdan yararlanması 0sa Çalışma Ortamı 40 Kurum binasının fiziki şartları (tuvalet, ısınma vb.) uygundur Çalışma Ortamı 41 Çalışma ortamının teknik araç, gereç ve büro ortamı yönünden yeterlili Çalışma Ortamı 42 Kurumda, çalışanlara- bölümlere yapılan araç-gereç dağıtımında fırsat e Çalışma Ortamı 43 Kurumda süreklilik kazanan anlayış ve uygulamalar, personelin çalı Sosyal ve Kültürel Etkinlik 44 Kuruma ait sosyal tesislerden (öğretmen evi, kamplar vb.) ve etkinliklerden 2 tüm çalı Sosyal ve Kültürel Etkinlik 45 Kurumun yakın çevresi üzerindeki sosyal ve kültürel etkinliklere katılımı yönünden 1 0yaptı Sosyal ve Kültürel Etkinlik Sosyal ve Kültürel Etkinlik 47 Çalışanların yararlandığı sosyal tesislerin (öğretmen evi, kamplar vb.) fiziki Sosyal ve Kültürel Etkinlik 48 Çalışanlara verilen sağlık hizmetleri ihtiyaca cevap vermektedir Motivasyon ve Tatmin49 Çalışanların morallerini bozan durumlar tespit edilmekte ve gerekli önlemler 0 alınmaktadır Motivasyon ve Tatmin50 Kurum, çalışanların kendilerini bu kurumun değerli bir ferdi olarak görmelerini 0 sa Motivasyon ve Tatmin51 Kurumun ve çalışanlarının güvenliği yeterince sağlanmaktadır Motivasyon ve Tatmin52 Çalışanların, iş güvencesine ait yasalar ve düzenlemeler yeterli durumdadır Motivasyon ve Tatmin53 Kurumda, çalışanların ekonomik durumlarını yükseltici faaliyet ve ödemeler 0 yeterince 1 yapılabilmektedir Motivasyon ve Tatmin54 Kurum, çalışanların yemek, servis vb. ihtiyaçları yeterli düzeyde kar Motivasyon ve Tatmin55 Kurumda Personelin bireysel sorunlarıyla da ilgilenilmekte ve çözümü konusunda 0 0yardımcı olunmaktadır Motivasyon ve Tatmin56 Yöneticiler çalışanların güvenlerini kazanma ve gönüllerini alma konusunda 0 gerekli 0 çabayı göstermektedir Tanıma ve takdir 57 Yöneticiler, kurumun başarısına katkıda bulunma yönündeki çabaları do Tanıma ve takdir 58 Yöneticiler, ödüllendirilecek personel seçiminde adil davranmaktadır Tanıma ve takdir 59 Kurumda, ödüllendirme ile ilgili mevzuat ve standartlar kurum personeline 0tanıtılmakta 2 ve personelce 3 bilinmektedir. 8 9 Tanıma ve takdir 60 Kurumda, tüm personel nitelikleri yönünden tanınmakta ve bu doğrultuda 0görevlendirilmektedir Yöneticiler, kurum kültürü çerçevesinde, Personelin dayanışması amacıyla özel gün ve gecelerde yemek, kutlama, gezi vb. gibi etkinlikleri yeterince düzenlemekte

EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ

EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ A.Okul Çalışanları Memnuniyet Anketi ERZİNCAN/ÇAYIRLI 29 EKİM İLKOKULU OKUL ÇALIŞANLARI MEMNUNİYET ANKETİ Değerli Çalışanımız; Okulumuzun sizlere daha kaliteli hizmet verebilmesi

Detaylı

Memnuniyet Anketlerinizi Öğrenci, Veli, Çalışan

Memnuniyet Anketlerinizi Öğrenci, Veli, Çalışan Okul Müdürümüzün ve İdarecilerimizin Dikkatine Eğitimde 22 Yıllık Bilgi Birikimi ve Tecrübemizle MEMNUNİYET ANKETLERİNİZİ DEĞERLENDİRMELERİNİZE YARDIMCI ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ.. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİMDE

Detaylı

. OKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI ( ) ÖĞRETMEN GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ ANKET FORMU

. OKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI ( ) ÖĞRETMEN GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ ANKET FORMU Katılmıyorum Kısmen Kararsızım Kesinlikle. OKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI (2019-2023) ÖĞRETMEN GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ ANKET FORMU Okul Müdürlüğü 2019 2023 Stratejik Plan hazırlıkları çerçevesinde,

Detaylı

MEMNUNİYET ANKETİ RAPOR FORMU

MEMNUNİYET ANKETİ RAPOR FORMU Uygulama Alanı Personel Memnuniyet Anketi Hizmet Memnuniyet Anketi Uygulama Tarihi: 01.06.2016 01.07.2016 Personelin Görev Alanı Personelin Hizmet Yılı Kişi Sayısı Kümülatif Kriminal Daire Başkanlığı Personeli

Detaylı

KOÇ İLKOKULU & KOÇ ORTAOKULU

KOÇ İLKOKULU & KOÇ ORTAOKULU KOÇ İLKOKULU & KOÇ ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSO-9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ve TKY ( TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YAPILAN ANKET SONUÇLARI ANKET ÖZETİ ANKET TÜRÜ KATILIMCI

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. Üniversite Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anket Sonuçları

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. Üniversite Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anket Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 11.5.17 Üniversite Akademik ve İdari Personel iyet Anket Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Yönetici Özeti 2-8 Akademik Personel

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 015 yılında 30.06.015-15.07.015 tarihleri arasında yapılan idari personel memnuniyet anketine

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Göreviniz: Görev Yaptığınız Birim: Yaşınız: 8-30 3-40 4-50 5-60 6 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın Erkek Marmara Üniversitesi'ndeki Hizmet

Detaylı

Değerlendirme Alanları KATILIYORUM KARARSIZIM KATILMIYORUM

Değerlendirme Alanları KATILIYORUM KARARSIZIM KATILMIYORUM AKADEMİK PERSONEL ANKET SONUÇLARI (N=) Değerlendirme Alanları KATILIYORUM KARARSIZIM KATILMIYORUM YÖNETİM. Üniversitemizin amaçları ile akademik personelin gereksinimleri arasında denge gözetilmektedir.

Detaylı

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 6.6.17 Personel ve Öğrenci iyet Anketleri Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa iyet Anketi Sonuçları 1-7 Akademik Personel iyet Anketi

Detaylı

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU 2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU Burcu GENÇ ARALIK 2013 Çanakkale Ticaret Borsasına kayıtlı 55 şahıs ve 15 şirket olmak üzere toplam 70 üye ile yüz yüze anket yapılmıştır. Anket verileri 2013 kapsamaktadır.

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Ünvanınız: Görev Yaptığınız Fak/Enst/YO/MYO: Yaşınız: O 18-30 O 31-40 O 41-50 O 51-60 O 61 ve üstü Cinsiyetiniz: O Kadın O Erkek

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Göreviniz: Görev Yaptığınız Birim: Yaşınız: 18-30 31-40 41-50 51-60 61 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın Erkek Üniversitemizdeki Hizmet Yılınız: 1 yıldan az

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI

ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI Tablo 1 Öğrenci Memnuniyeti Anketi Bölüm/Madde Ulaşılabilirlik ve İletişim Puan 1. Öğretmenlerimle ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla görüşebilirim. 4,33 2. Okul idaresine

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ Memnun im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ KİŞİSEL BİLGİLER Biriminiz (Fakülteniz/Yüksekokulunuz/Meslek Yüksekokulunuz/Enstitünüz): Bölümünüz: Anabilimdalınız/Programımız: Program

Detaylı

İç Kontrol Bileşeni: KONTROL ORTAMI EL KİTABI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İç Kontrol Bileşeni: KONTROL ORTAMI EL KİTABI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Bileşeni: KONTROL ORTAMI EL KİTABI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KONTROL ORTAMI Kontrol ortamı, sistemin ana unsuru ve sistemin üzerine inşa edildiği zemin olup iç kontrolün başarılı

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ HAKİME ERCİYAS YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ HAKİME ERCİYAS YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EK-1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ HAKİME ERCİYAS YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KONURALP YERLEŞKESİ KONURALP MERKEZ / DÜZCE 14.06.2016 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum

Detaylı

denizli il milli eğitim müdürlüğü denizli il müftülüğü işbirliği protokolü

denizli il milli eğitim müdürlüğü denizli il müftülüğü işbirliği protokolü \ ij U $ s \ denizli il milli eğitim müdürlüğü denizli il müftülüğü işbirliği protokolü KASIM 2016 1920 Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Denizli İl Müftülüğü İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ TARAFLAR Madde 1- Milli

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.3.1.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Sorumlusu

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 3.11.17 Üniversite Akademik ve İdari Personel Kalite Güvence Sistemi, Mevcut Yönetim ve Yöneticilerin Liderlik Özellikleri

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Unvanınız: Görev Yaptığınız Fakülte/Bölüm/AD/Enstitü/Yüksek Okul/Meslek Yüksek Okul/ Yaşınız: 18-30 31-40 41-50 51-60 61 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi TARİH : / /20 NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle

Detaylı

2016 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU. Burcu GENÇ İstatistik ve Proje Sorumlusu

2016 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU. Burcu GENÇ İstatistik ve Proje Sorumlusu 2016 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU Burcu GENÇ İstatistik ve Proje Sorumlusu Ocak 2017 ÜYELERİMİZ İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA GÖRE; Çanakkale Ticaret Borsası üyelerinden 126 firma sahibi ile anketler gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

2014 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU. Burcu GENÇ İstatistik ve Proje Sorumlusu Ocak 2015

2014 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU. Burcu GENÇ İstatistik ve Proje Sorumlusu Ocak 2015 2014 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU Burcu GENÇ İstatistik ve Proje Sorumlusu Ocak 2015 ÜYELERİMİZ İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA GÖRE; Çanakkale Ticaret Borsası üyelerinden 83 firma sahibi ile anketler gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLENDĐRME ÖLÇÜTLERĐ 1. AMAÇ Performans en basit anlamıyla verimliliğin ölçülmesidir. Bu ölçme kurum için yapılırsa Kurumsal

PERFORMANS DEĞERLENDĐRME ÖLÇÜTLERĐ 1. AMAÇ Performans en basit anlamıyla verimliliğin ölçülmesidir. Bu ölçme kurum için yapılırsa Kurumsal PERFORMANS DEĞER ÖLÇÜTLERĐ 1. AMAÇ Performans en basit anlamıyla verimliliğin ölçülmesidir. Bu ölçme kurum için yapılırsa Kurumsal Performans, çalışanlara yönelik yapılırsa personel performans değerlendirmesi

Detaylı

MEMNUNİYET ANKETİ RAPOR FORMU

MEMNUNİYET ANKETİ RAPOR FORMU Uygulama Alanı Personel Memnuniyet Anketi Hizmet Memnuniyet Anketi Uygulama Tarihi: 29.12.2016 01.03.2017 Personelin Görev Alanı Personelin Hizmet Yılı Kriminal Daire Başkanlığı Personeli 7 4,7 Kriminal

Detaylı

(H o ş g e l d i n i z)

(H o ş g e l d i n i z) 1 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (H o ş g e l d i n i z) 2010 / OSB / Honaz / DENİZLİ 2 İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri (Çalışmayan İşgücüne Yönelik) 3

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri Ders Kodu: FIZ 438 Ders Adı: Yarıiletken Fiziği Dersin Dönemi: 2014-2015 Bahar Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Ders Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Anketi Sonuçları 1 (%) 2 (%) 3 (%)

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI Amaç No AMAÇ HEDEF PERFORMANS GÖSTERGESİ FAALİYETLER SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR BÜTÇE KAYNAKLAR OCAK 2017 ŞUBAT 2017 ZAMANLAMA (FAALİYET BAŞLAYIŞBİTİŞ) MART 2017 NİSAN 2017 MAYIS 2017 HAZİRAN 2017 TEMMUZ

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği

Detaylı

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN İL İLÇE PROJENİN ADI PROJEDEN SORUMLU BİRİM PROJE KOORDİNATÖRÜ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ : Tekirdağ : Şarköy : Gündem Eğitim : İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü : Zekeriya GÜNEY_Kaymakam : İrfan BALLI_İlçe

Detaylı

Çalışan Bağlılığı. İçerik. Four Seasons Hotel in Başarısı: HR Dergi- Çalışan Bağlılığı Zirvesi. Four Seasons Otel Zinciri Four Seasons Otel Istanbul

Çalışan Bağlılığı. İçerik. Four Seasons Hotel in Başarısı: HR Dergi- Çalışan Bağlılığı Zirvesi. Four Seasons Otel Zinciri Four Seasons Otel Istanbul Four Seasons Hotel in Başarısı: Çalışan Bağlılığı HR Dergi- Çalışan Bağlılığı Zirvesi Arzu Pervizpour Dedeoğlu Four Seasons Hotel Istanbul İçerik Four Seasons Otel Zinciri Four Seasons Otel Istanbul Sayılarla

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜT VE PERSONEL PROF. DR. SERAP NAZLI

REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜT VE PERSONEL PROF. DR. SERAP NAZLI REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜT VE PERSONEL PROF. DR. SERAP NAZLI REHBERLİK HİZMETLERİ MERKEZ TEŞKİLATI ÖRGÜTLENMESİ İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları veya Şube Müdürlerinin Rehberlik Hizmetleri ile İlgili

Detaylı

NUKON PETROL MÜHENDİSLİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ

NUKON PETROL MÜHENDİSLİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ NUKON PETROL MÜHENDİSLİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ Hedef ve ilkeler; Müşterimiz önceliğimizdir. Sürekli iyileştirme felsefesi ile müşteri memnuniyetini mümkün olan en yüksek noktaya çıkarmak, verimli iş ortaklıkları

Detaylı

ÖĞRENCİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI

ÖĞRENCİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI Okul - veli iş birliği, öğrenci başarısını artıran önemli etmenlerden biridir. Güvenli ve düzenli bir okul ortamının sağlanmasında velilerin rolü büyüktür. Veli katılımının öncelikli amacı, okulun eğitim

Detaylı

OSMANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU Stratejik Planı DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - 1 -

OSMANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU Stratejik Planı DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - 1 - OSMANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU Stratejik Planı 201-201 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - 1 - İZLEME VE DEĞERLENDİRME Okulumuz bünyesinde hedeflerin gerçekleşmesine yönelik yürütülecek faaliyet ve projelerin izleme ve değerlendirme

Detaylı

İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Öğrenci) Özet Sonuçları ( )

İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Öğrenci) Özet Sonuçları ( ) İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Öğrenci) Özet Sonuçları (31.12.217) 24 Bölümümdeki yöneticiler öğrencilerin sorunlarını önemserler. - Average: 3.1 24 İhtiyaç duyduğumda bölümümdeki yöneticilere rahatlıkla ulaşabilirim.

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

BÖLÜM II : ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN SOSYALVE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER... 29

BÖLÜM II : ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN SOSYALVE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER... 29 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III BÖLÜM I :YÖNETİM VE SINIF YÖNETİMİ... 11 Yönetim... 13 Sınıf Yönetimi Kavramı... 15 Sınıf Yönetimi... 16 Sınıf Yönetimi Gelişimi... 17 Sınıf Yönetiminin Önemi... 18 Sınıf Yönetimi

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİSYON Analitik düşünceye sahip, sorunlara uygun çözümler geliştirebilen, yetki ve sorumluluklarını vakarla taşıyabilecek bilgi ve becerilerle

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

TOPLAM KALİTE LİDERLİĞİ ZTM 433 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON PROF. DR. AHMET ÇOLAK

TOPLAM KALİTE LİDERLİĞİ ZTM 433 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON PROF. DR. AHMET ÇOLAK TOPLAM KALİTE LİDERLİĞİ ZTM 433 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON PROF. DR. AHMET ÇOLAK TOPLAM KALİTE LİDERLİĞİ Drucker, liderliği, ne tam karizma, ne de kişilik olarak tanımlamaktadır.lider, liderliği

Detaylı

MEMNUNİYET ANKETİ RAPOR FORMU

MEMNUNİYET ANKETİ RAPOR FORMU Uygulama Alanı Personel Memnuniyet Anketi Hizmet Memnuniyet Anketi Uygulama Tarihi: 29.08.2018 19.10.2018 Personelin Görev Alanı Personelin Hizmet Yılı Kriminal Daire Başkanlığı Personeli 14 Kriminal Polis

Detaylı

T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü. KARDEġ ÖĞRENCĠ PROJESĠ

T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü. KARDEġ ÖĞRENCĠ PROJESĠ T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü KARDEġ ÖĞRENCĠ PROJESĠ TORBALI-2015 T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü KARDEġ

Detaylı

İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Akademik Personel) Özet Sonuçları ( )

İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Akademik Personel) Özet Sonuçları ( ) İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Akademik Personel) Özet Sonuçları (31.12.217) Cinsiyetiniz? Kadın 3.3% 3.3% 69.7% Erkek 69.7% 12 Kurumumuzun misyonu, vizyonu, değerleri ve hedefleri ile ilgili bilgilendirmeler yeterince

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI (Uygulamalar) Süleyman MANTAR ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI (Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM BAġAKġEHĠR REHBERLĠK VE ARAġTIRMA MERKEZĠ SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM Bu kılavuz, evde eğitim konusunda okul yöneticilerini, öğretmenleri ve velileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanılmıştır. NOT: Bu

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel)

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel) EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ Anket Uygulama Yöntemi Kurumlar, yüzyüze, internet, telefon, posta yolu gibi yöntemler ile anket uygulayabilirler. Anket Uygulanmayacak Kişiler 16 yaşından küçükler

Detaylı

Öğrenci Memnuniyet Anketi

Öğrenci Memnuniyet Anketi 1 / 13 15.12.2018 13:20 Sevgili Öğrenciler; Bu çalışmanın amacı, Kalite Değerlendirme Raporu kapsamında, meslek yüksek okulumuzda öğrenim gören öğrencilerin genel memnuniyet düzeylerinin belirlenmesidir.

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

İlgili satırda, Eksiklik için "E", Zayıflık için "Z", Kaygı için "K", Gözlem için "G", hiçbir yetersizlik ya da gözlem yoksa ( ) kullanınız.

İlgili satırda, Eksiklik için E, Zayıflık için Z, Kaygı için K, Gözlem için G, hiçbir yetersizlik ya da gözlem yoksa ( ) kullanınız. HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi: Ziyaret Tarihi: İlgili satırda, Eksiklik için "E", Zayıflık için "Z", Kaygı için "K", Gözlem için "G", hiçbir

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÇALIŞMA VE UYGULAMA YÖNERGESİ Aralık, 2016 Bu yönerge, Pedagojik Formasyon Sertifika Programında

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr.

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: 2014-2015 Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Metin Aslan 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYETİ ÇALIŞMASI SONUÇLARI (TÜM BİRİMLER)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYETİ ÇALIŞMASI SONUÇLARI (TÜM BİRİMLER) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI AKADEMİK MEMNUNİYETİ ÇALIŞMASI SONUÇLARI (TÜM BİRİMLER) FEN HUKUK İİBF TIP TURİZM REHABİLİTASYON TEKNOLOJİSİ EFES MESLEK İZMİR MESLEK MESLEK TORBALI MESLEK I I ARAŞTIRMA

Detaylı

Liderlik Yaklaşımları ve Spor Yönetimi İlişkisi. Spor Bilimleri Anabilim Dalı

Liderlik Yaklaşımları ve Spor Yönetimi İlişkisi. Spor Bilimleri Anabilim Dalı Liderlik Yaklaşımları ve Spor Yönetimi İlişkisi Spor Bilimleri Anabilim Dalı Liderlik ve Spor Yönetimi Spor Yönetim Prensipleri Tarafsızlık Yeterlik (Bireylerin neyi en iyi yapabileceklerini bilmek ve

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Arpaçsakarlar Ortaokulu İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

Üniversite Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

Üniversite Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Üniversite Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi 48.Kütüphane Haftası Kütüphanecilik Zirvesi 2012: Çözüm ve Dönüşüm - Üniversite Kütüphanelerinin Geleceğine Yön Vermek panelinde sunulmuştur.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. İŞLETME MÜDÜRÜ KURUM BİLGİLERİ Üst Birim Birim Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İşletme

Detaylı

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak.

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak. B-TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR,HEDEFLER VE STRATEJİLER 1-TEMALAR TEMA 1-İNSAN KAYNAKLARI TEMA 2-FİZİKİ ORTAM TEMA 3-EĞİTİM ÖĞRETİM TEMA 4-MALİ KAYNAKLAR Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve

Detaylı

. : T. C. K O C A E L İ V A L İ L İ Ğ İ

. : T. C. K O C A E L İ V A L İ L İ Ğ İ HAZİRAN 2017 İL GENEL DURUMU KOCAELİ İLİNDE ; 12 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 1.291 Okul (935) / Kurum (356), 22.477 Öğretmen Tarafından 368.106 Öğrenciye Eğitim/Öğretim Hizmeti Verilmektedir. Sayısal

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School)

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE ADI : İletişim Ve Etkileşimde Avrupa Deneyimi (European Experience

Detaylı

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur.

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur. EVDE EĞİTİM 1. Evde eğitim nedir? Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden sağlık problemi nedeniyle okul öncesi, ilköğretim veya özel eğitim programlarından herhangi birini uygulayan

Detaylı

Eğitimde Yeterlilikleri Artırma Projesi

Eğitimde Yeterlilikleri Artırma Projesi PROJE DÖNGÜSÜ SEMİNERİ 07-11.05. 2018 TR4 - DOĞU MARMARA BÖLGESİ 7. MASA ÇALIŞTAYI Eğitimde Yeterlilikleri Artırma Projesi PROJE FİKRİ A EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM ve TAMAMLAMA 1 Ailelerin eğitim düzeyinin

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

2013 YıLı PERSONEL MEMNUNIYET ANKET RAPORU. Burcu GENÇ Aralık 2013

2013 YıLı PERSONEL MEMNUNIYET ANKET RAPORU. Burcu GENÇ Aralık 2013 2013 YıLı PERSONEL MEMNUNIYET ANKET RAPORU Burcu GENÇ Aralık 2013 Çanakkale Ticaret Borsası bir aile, kendimi de bu ailenin bir üyesi olarak görüyorum sorusuna 7 kişi katılıyorum, 1 kişi kararsızım, Genel

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ: Müdürlüğümüz, Giresun

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİ ASTLARI GENEL SEKRETERLİĞİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ GENEL SEKRETER YARDIMCISI, GENEL SEKRETER, REKTÖR YARDIMCILARI VE REKTÖR PERSONELLERİ Selçuk Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

Frequency Percent Valid Percent

Frequency Percent Valid Percent BİOCOĞRAFYA Frequency Table Derste edinilen bilgi ve beceriler bireysel fayda sağlar. Valid hiç katılmıyorum 1 5,0 5,3 5,3 katılmıyorum 3 15,0 15,8 21,1 kararsızım 2 10,0 10,5 31,6 katılıyorum 10 50,0

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Bu çalışmanın amacı, Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ VE YETERLİKLERİ

ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ VE YETERLİKLERİ ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ VE YETERLİKLERİ Grup Çalışması Öğrenciler ne bekler? Bir öğretmeni neler «iyi» yapar? Niçin Hazırlanır? Öğretmen Yeterlikleri; Millî Eğitim hedeflerinin desteklenmesine katkı sağlamak,

Detaylı

UZUN BİR YOLDA SOLUKSUZ KALMAMAK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞALIM Geçmişten Geleceğe Güven İnşa Ediyoruz Sloganı ile çıktığımız bu yolda, EGEA Danışmanlık olarak firmalar üzerindeki ortak tespitimiz, FİRMANIN Geçmişi

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi Sürüm: 1.0-13.09.2013 Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

Şeffaf İnsan Kaynakları. Aktif personel. Etkin yönetici

Şeffaf İnsan Kaynakları. Aktif personel. Etkin yönetici Şeffaf İnsan Kaynakları Aktif personel Etkin yönetici HR-WEB ile Fark Yaratacak uygulamalar! HR-WEB İnsan Kaynakları ve Bordro Yönetimi çözümümüz, uzun yıllar boyunca edindiğimiz tecrübelerimiz ve iş dünyasının

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 234 Ders Adı: Klasik Mekanik Dersin Dönemi: Bahar Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr.

Ders Kodu: FIZ 234 Ders Adı: Klasik Mekanik Dersin Dönemi: Bahar Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ders Kodu: FIZ 234 Ders Adı: Klasik Mekanik Dersin Dönemi: 204-205 Bahar Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Betül USTA 2 3 4 5 7% 3% 23% 37% 30% Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME ve GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN 2018 HAZİRAN DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI ANKARA-2018 İÇİNDEKİLER Genel Açıklamalar... 3 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PROJESİ

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PROJESİ EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PROJESİ 2016-2017 PROJENİN ADI: Bende Varım Öğretmenim PROJENİN AMACI: Öğrencilerimizin; Okul kültürüne uyum sağlaması, Akademik alanda başarılı olması, Sosyal alanda başarılı olması,

Detaylı

1. İnsan kaynakları kavramı, önemi ve özellikleri 1,2 1,2

1. İnsan kaynakları kavramı, önemi ve özellikleri 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞL307 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

2547 Sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinde belirtilen hususlara ilaveten Dekan ın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

2547 Sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinde belirtilen hususlara ilaveten Dekan ın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: ORGANİZASYON BİLGİLERİ Dekanlık Rektör/YÖK Başkanı Dekan 2547 Sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinde belirtilen hususlara ilaveten Dekan ın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 1. Fakülte kurullarına başkanlık

Detaylı

Kurumsal Hizmetiçi Eğitimler

Kurumsal Hizmetiçi Eğitimler Kurumsal Hizmetiçi Eğitimler Kamu ve Özel Kuruluşlar Tüm eğitimler uzman personeller ve eğitimciler tarafından verilmektedir. Eğitimcilerimiz en az 10 yıllık tecrübeye sahip ve en az 50 üzerinde seminer

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2015-2016 Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 2 Orta 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Dekan Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Prof.Dr.İbrahim KÜRTÜL 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Fakülte kurullarına

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MALATYA İLİ 1. EĞİTİM BÖLGESİ İLKOKULLAR 2. SINIF ÖĞRETMENLERİ 2. DÖNEM ZÜMRE BAŞKANLARI KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MALATYA İLİ 1. EĞİTİM BÖLGESİ İLKOKULLAR 2. SINIF ÖĞRETMENLERİ 2. DÖNEM ZÜMRE BAŞKANLARI KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MALATYA İLİ 1. EĞİTİM BÖLGESİ İLKOKULLAR 2. SINIF ÖĞRETMENLERİ 2. DÖNEM ZÜMRE BAŞKANLARI KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Tarih : 14.02.2014 Saat : 15.00 Yer : Cumhuriyet İlkokulu

Detaylı