Teknik ve Bilimsel Etkinlikler. Teknik ve Bilimsel Etkinlikler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teknik ve Bilimsel Etkinlikler. Teknik ve Bilimsel Etkinlikler - 167 -"

Transkript

1 Teknik ve Bilimsel Etkinlikler Teknik ve Bilimsel Etkinlikler

2 41. Dönem Çalışma Raporu

3 Teknik ve Bilimsel Etkinlikler TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi TMMOB adına sekreteryası İnşaat Mühendisleri Odası nca yürütülen TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi tamamlandı. İMO Teoman Öztürk Kongre Merkezi nde Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen kongrede, ulusal ve küresel su politikaları, sınıraşan sular, suya erişim hakkı, etkin su kullanımı ve su kullanım alışkanlıkları gibi konularda bildiriler sunuldu. 75 i delege, yaklaşık 300 kişinin katıldığı kongrenin açılış konuşmalarını sırasıyla, Kongre Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gürer, İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı nın yaptı. DSP Denizli Milletvekili Dr. Hasan Çelebi ve İşçi Partisi nden Bülent Esinoğlu kongreye katılanlar arasındaydı. İbrahim Gürer konuşmasında, suyun önemi ve su politikaları konusunda medyaya büyük görevler düştüğünü belirtirken, Serdar Harp, iktidarın su ve özelleştirme politikalarını değerlendirdi. Uluslararası sermaye gruplarının suyu tahakkümleri altına almak istediklerini belirterek hükümetin özelleştirme politikalarını eleştiren Harp, İktidara birilerinin çıkıp son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde, paranın hiçbir işe yaramayacağını anlatması gerekiyor. Eğer bunu bugün bizler anlatamazsak, gerçeklerin açığa çıkması tarihin akışına kalacaktır ki, bu ise, ne yazık ki artık çok geç kalındığının habercisi olacaktır. şeklinde konuştu. Harp suyun tükenme noktasına gelme sebebinin de su politikalarının olmaması veya uygulanan su politikaların yanlışlığından kaynaklandığını belirtti. Mehmet Soğancı, konuşmasında su yönetimi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı nın İnsani Gelişme Raporu üzerinde durdu. Suya erişimin bir insan hakkı olduğuna dikkat çeken Soğnacı, suyun kamu yararı ilkesi doğrultusunda kar gözetilmeksizin olabildiğince ucuz kullanıma sunulması gerektiğini kaydetti. Soğancı ayrıca İnsani Gelişme Raporu nda Türkiye gibi komşularıyla arasında orantısız akarsu zenginliği olan ülkelere kriz uyarısının yapıldığını bildirdi. Su enine boyuna tartışıldı Kongre, hazırlık sürecinden son oturumuna kadar başarıyla gerçekleşmiş, konu çerçevesinde önemli açılımlar yapılmış, ilerletici, geliştirici tartışmalar yaşanmıştır. TMMOB, İMO, kongre sürecine dahil olan akademik çevreler, ilgili kamu kuruluşları, fikri düzeyde katkı sağlayan katılımcılar, ekonomik açıdan destek verenler başlangıçtaki hedeflerine ulaşmış, hatta ortaya çıkan sonuçlar, hedefin de aşıldığı, su gibi önemli bir konuda, Türkiye nin ihtiyaç duyduğu tartışma düzeyinin yakalandığı gözlemlenmiştir. Değerli katılımcıların Türkiye ile sınırlı kalmayan, sorunu Dünya ölçeğindeki gelişmeler çerçevesinde ele alan yaklaşımlarının, konunun tüm insanlığın ortak sorunu olduğunu göstermiş, sunulan bildiriler, yapılan konuşmalarla adeta Avrupa dan, Latin Amerika ya, Asya dan Afrika ya bir Dünya turu gerçekleştirilmiştir. Kongre süresince; suyun hidrolojik çevrimi, hidromekaniği, siyasal, hukuki, ekonomik boyutu gündeme alınmış, sorunlardan hareketle, çözüm önerileri dile getirilmiştir. Bununla birlikte; havza içerisinde ve havzalar arası, ülke ve ülkeler arası sorunlar tartışılmıştır. Entegre su işletmeleri, fiyat

4 41. Dönem Çalışma Raporu landırma, işletme hataları ve yanlış kullanımlar, rantabilite, şebekelerdeki kayıplar ayrıntıları ile ele alınmıştır. Ülkemiz ve dünyada, son yıllarda sıkça kullanılan Küresel Isınma, Sınır aşan Sular, Suya Erişim ve Su Hakları, Özelleştirme, Su Hukuku vb. konular, enine boyuna analiz edilmiştir. TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi, açılış konuşmalarıyla başlamış ve üç gün içinde beş oturum gerçekleşmiş ve beş panel düzenlenmiştir. Ulusal ve Küresel Su Politikaları, Su Kaynakları ve Su Hizmetlerinin Yönetimi, Ulusal ve Küresel Su Politikaları, Su Kaynakları Potansiyeli, Korunması, Geliştirilmesi, Planlaması, Suyun Çevre, Toplum, Eğitim ve Kültür Boyutları başlıklı oturumlara sunulmak üzere toplam 53 bildiri hazırlanmış, bunlardan 46 sı kongreye taşınmış, hazırlayıcıları kongreye gelmediği için yedi bildiri ise sadece Bildiriler Kitabı nda yer alabilmiş, kürsüden tartışmaya açılamamıştır. Engin Caner Koncagül (Dünya Su Değerlendirme Programı ve Dünya Su Kalkınma Raporu); Prof. Dr. Turhan Acatay (2007 deki Sıcaklık ve Kuraklık Konusunda Rasatların Söylediği); Prof. Dr. Nilgün Harmancıoğlu (Entegre Havza Yönetimi Nasıl Uygulanabilir/Gediz Örneği); Mümtaz Turfan (Su Yapıları) çağrılı konuşmacı olarak Kongreye katılmış, sunumlar üzerinden öğretici tartışmalar yaşanmıştır. Ayrıca kongre sürecinde; Entegre Su Havzaları Yönetimi, Sınıraşan Sular, Suya Erişim Hakkı, Su Hizmetlerinde Kamu ve Özel Sektör Tercihleri ve Sosyal Boyutları, Etkin Su Kullanımı ve Su Kullanım Alışkanlıkları başlıklı beş panel gerçekleştirilmiştir. TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi Programı 20 Mart Perşembe Açılış Konuşmaları - Prof. Dr. İbrahim Gürer, Kongre Başkanı - Serdar Harp, İMO Yönetim Kurulu Başkanı - Mehmet Soğancı, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Çağrılı Konuşmacılar - Engin Caner Koncagül (Birleşmiş Milletler Dünya Su Değerlendirme Programı Uzmanı) Dünya Su Değerlendirme Programı ve Dünya Su Kalkınma Raporu - Prof. Dr. Turhan Acatay deki Sıcaklık ve Kuraklık Konusunda Rasatların Söylediği 1. Oturum - Ulusal ve Küresel Su Politikaları (Onursal Yetkin İnşaat Mühendisi Rüştü Özal anısına) Teoman Öztürk Salonu (Paralel Oturum) Oturum Başkanı: Nevzat Ersan - Kasım Yenigün, Mustafa Hakkı Aydoğdu - Türkiye nin En Büyük Entegre Su Kaynakları Projesi GAP ta Sulama ve Drenaj Sistemlerinin Özet Değerlendirilmesi - Yılmaz Büyükerşen, Saim Efelerli - Havza Su Yönetimi Porsuk Havzası ve Eskişehir - Ceyhun Göl - Kentsel Su İhtiyacının Karşılanmasında Sürdürülebilir Havza Yönetimi - Hüseyin Erkul, Canan Emek Sarıgül - Sürdürülebilir Su Yönetimi Açısından Sürgü Alt Havzası nın İrdelenmesi - Ayten Erol - Kösederesi ve Darıderesi Barajı Su Toplama Havzalarının Havza Yönetimi İlkelerine Bağlı Kalınarak Değerlendirilmesi Rüştü Özal Salonu (Paralel Oturum) Oturum Başkanı: Baki Remzi Suiçmez - Gökdal Okay - Su Kaynaklarının Geliştirilmesinde Önemli Bir Araç Olan Barajların Yapısal ve Çevre Güvenliği

5 Teknik ve Bilimsel Etkinlikler - Ahmet Hamdi Sargın - Ülkemizde Yeraltısuları Mevzuatı ve AB Mevzuatına Uyumlaştırılma Süreci - Metin Kanatlı - Havza Planlamasında Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Türkiye de Su Potansiyeli ve Atıksuların Geri Kullanımı ve Önemi - Veysel Aslan - Türkiye de Su Potansiyeli ve Atıksuların Geri Kullanımı 1. Panel - Entegre Su Havzaları Yönetimi Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bihrat Önöz - Prof. Dr. Nilgün Harmancıoğlu, Dokuz Eylül Üniv.,İnşaat Müh. Böl. - Harun Yaşar Kutoğlu, Meteoroloji Yük.Müh.-Hidrolojist - Prof. Dr. Ünal Şorman, Ortadoğu Teknik Üniversitesi,İnşaat Müh.Böl. - Seyfettin Aydın, Meteoroloji Yük. Müh., Temelsu Uluslararsı Müh. Hiz. A.Ş. - Prof. Dr. Hızır Önsoy, Karadeniz Teknik Üniv. İnşaat Müh. Böl. 21 Mart Cuma Çağrılı Konuşmacı - Prof. Dr. Nilgün Harmancıoğlu, Entegre Havza Yönetimi Nasil Uygulanabilir? Gediz Örneği 2. Oturum - Su Kaynakları ve Su Hizmetlerinin Yönetimi (Yetkin İnşaat Mühendisi İstemi Ünsal anısına) Teoman Öztürk Salonu (Paralel Oturum) Oturum Başkanı: Jale Alel - Cem Polat Çetinkaya, Filiz Barbaros - Su Yönetimi Senaryoları ile Gediz Nehri Yıllık Su Bütçesi Performansının Değerlendirilmesi - Baran Yaşar, Arzu Seçer, Müge K. Davran - Tarımsal Su Kullanımı ve Yönetiminde Ekonomik- Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik - Sevinç Özkul, Okan Fıstıkoğlu, Nilgün Harmancıoğlu - İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisinin Büyük Menderes ve Gediz Nehir Havzaları Örneğinde Değerlendirilmesi - Belgin Çakmak, Murat Yıldırım, Turhan Aküzüm - Türkiye de Tarımsal Sulama Yönetimi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri - İsmail Taş, Baran Yaşar, Zeki Gökalp, Murat Tekiner - Dünyada ve Türkiye de Suyun Fiyatlandırılması Rüştü Özal Salonu (Paralel Oturum) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Orhan Baykan - TMMOB Şehir Plancıları Odası Su Komisyonu - Bölge ve Kent Planlama ile Su Tüketim İlişkisi: Dünya ve Ankara Örnekleri - Turhan Çakar - Suya Erişim Hakkı Suyun Maliyeti Fiyatlandırılması ve Belediye Uygulamaları - İ. Kaan Tunçok - Entegre Havza İdaresi Çerçevesinde Baraj İşletmeciliği - Mualla Öztürk, Recep Çelik - Diyarbakır Ovasının Yeraltı Su Seviye Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile Tesbiti - Mehmet Ali Yurdusev - Manisa Özelinde Küçük Şehirlerimizin İçme Suyu Sistemine Yönelik Tehditler ve Çözüm Önerileri 2. Panel - Sınıraşan Sular Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ünal Öziş - Barçın Akın, Dışişleri Bakanlığı, Sınıraşan Sular Dairesi - Dr. Erol Saner, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği - Prof. Dr. Orhan Baykan, Pamukkale Üniv. İnşaat Müh. Böl

6 41. Dönem Çalışma Raporu 3. Oturum - Ulusal ve Küresel Su Politikaları Teoman Öztürk Salonu (Paralel Oturum) Oturum Başkanı: Kemal Ulusaler - Aybike Ayfer Karadağ - Türkiye deki Su Kaynakları Yönetimine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri - Yıldırım Dalkılıç, Nilgün Harmancıoğlu - Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifinin Türkiye de Uygulama Olanakları - Ünal Öziş, Yalçın Özdemir - Fırat-Dicle Havzası ve Türkiye - N. Orhan Baykan, Onur Abay - Türkiye nin Su Politikalarına Bakışındaki Gelişme ve Çeşitlenmeler - Onur Abay, N. Orhan Baykan - Büyük Ortadoğu Projesi Su Politikaları Rüştü Özal Salonu (Paralel Oturum) Oturum Başkanı: Cemal Gökçe - İbrahim Gürer, F. Ebru Yıldız - Türkiyenin Sulak Alan Politikalarına Genel Bir Bakış: Sultansazlığı Sulak Alanı Örneği - Ömer Ergin - Su Farkındalığı Üzerine Bir Eğitim Projesi - Gözen Elkıran, Ferhat Türkman - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Su Kaynakları ve Planlaması - Abdullah Yücel Kuruçim - Değişen Stratejiler ve Türkiye nin Su Politikası - Aykan Mert - IMF ve Dünya Bankası Su Politikaları, Çok Uluslu Şirketlerin Türkiye deki Uygulamaları - Eşref Girgin - Bütüncül Havza Planlaması ve Yönetimin Hukuki Temele Dayandırılması 3. Panel - Suya Erişim Hakkı Oturum Başkanı: Ahmet Göksoy - Anil Naidoo, Kanadalılar Konseyi - Dr. Tayfun Çınar, Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fakültesi - Av. Nilay Urhan, Ankara Barosu - Vedat Özbilen, TMMOB Şehir Plancıları Odası Su Komisyonu Üyesi - Dilşat Aktaş, Halkevleri Su Hakkı Atölyesi 22 Mart Cumartesi Çağrılı Konuşmacı - Mümtaz Turfan (DSİ Eski Genel Müdürü) - Türkiye nin Su Potansiyeli ve Su Politikaları 4. Oturum - Su Kaynakları Potansiyeli, Korunması, Geliştirilmesi, Planlaması Teoman Öztürk Salonu (Paralel Oturum) Oturum Başkanı: Mustafa Diren - Cemal Fidan, Celalettin Duran, Rüstem Kırış - Bitki Formasyonlarının Su Kaynakları Üzerindeki Etkisi - Yusuf Serengil, Mehmet Özcan, Ahmet Hızal - Ekosistem Tabanlı Havza Planlama Metodolojisi ve Havza Çalışmalarında Yapılan Yanlış Uygulamalar - Akın Mızraklı, Emin Güzenge, Ş. Armağan Yalçın - Ormanların Su Kaynaklarına Etkileri ve DİM Planlama Örneği - Süleyman Gülcü, Sultan Çelik, Nilüfer Serin - Su Kaynakları Çevresinde Uygulanan Ormancılık Faaliyetlerinin Su Üretimi ve Kalitesine Etkileri - Hasan Değirmenci - Sulama Yönetimi ve Sorunları - Burak Şen, Sevilay Topçu, Filippo Giorgi, Xunqiang Bi, E.Galip Kanıt, Tayfun Dalkılıç - Seyhan Havzasında İklim Değişikliklerinin Tarımsal Su Kullanımına Etkileri

7 Teknik ve Bilimsel Etkinlikler Rüştü Özal Salonu (Paralel Oturum) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ünal Şorman - Tuba Turan, Zeynep Eren - Türkiye de Su Kaynakları ve Su Politikası - Nusret Karakaya, İsmail Karakaya - Havzalar Arası Su Transferi:Hukuksal Açıdan Bir Değerlendirme - Rıza Kanber, Burçak Kapur, Mustafa Ünlü, Servet Tekin, D. Levent Koç - İklim Değişiminin Tarımsal Üretim Sistemleri Üzerine Et ile Tarım İlişkisinin Araştırılmasında Yeni Bir Yaklaşım: ICCAP Projesi - Talha Dinç, Sezai Sucu - Çoruh Havzası Projeleri - Özgür Mutlu - Hardy CrossYöntemiyle İçmesuyu Projelerinin Hazırlanmasında Netcad/Water Yazılımının CBS Çözümleri 4. Panel - Su Hizmetlerinde Kamu ve Özel Sektör Tercihleri ve Sosyal Boyutları Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim Gürer - Dr. Ahmet Hamdi Alpaslan, İZSU Genel Müdürü - Dr. S. Saim Efelerli, ESKİ - Eşref Dağdelen, DİSKİ 5. Oturum - Suyun Çevre, Toplum, Eğitim ve Kültür Boyutları Teoman Öztürk Salonu (Paralel Oturum) Oturum Başkanı: Serdar Harp - Murat Akten, Sibel Akten - Kentsel Atıksu Yönetimi ve Atıksuların Yeniden Kazanımında Yapay Sulak Alanların Çevresel Sürdürülebilirlik Üzerindeki Etkileri - Ünal Öziş, Yalçın Arısoy, Ahmet Alkan, Yalçın Özdemir - Türkiye deki Tarihi Su Yapılarının Evrensel Önemi Rüştü Özal Salonu (Paralel Oturum) Oturum Başkanı: Gülay Özdemir - Fatma Özkay, İsmail Taş, Aylin Çelik - Sulama Projelerinin Çevresel Etkileri - Ömer Faruk Görçün, Özhan Görçün, Yaşanur Kayıkçı - Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve Su Koruma Bölgeleri - Mahnaz Gümrükçüoğlu, Ogün Baştürk - Sürdürülebilir Su Yönetiminde Nehir Kirliliği Üzerine Bir Çalışma 5. Panel - Etkin Su Kullanımı ve Su Kullanım Alışkanlıkları Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hızır Önsoy - Buket Bahar Dıvrak, WWF Doğal Hayatı Koruma Vakfı - Yrd Doç. Dr. Şahnaz Tiğrek, VAKIF Prof. Dr. Çağatay Güler, Ankara Tabip Odası TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi Sonuç Bildirgesi Yürütücülüğü İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yapılan TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi Mart 2008 tarihinde Ankara toplanmıştır. Kongre, hazırlık sürecinden son oturumuna kadar başarıyla gerçekleşmiş, konu çerçevesinde önemli açılımlar yapılmış, kongre sürecinde ilerletici, geliştirici tartışmalar yaşanmıştır. TMMOB, İMO, kongre sürecine dahil olan akademik çevreler, ilgili kamu kuruluşları, düşünsel düzeyde katkı sağlayan katılımcılar, ekonomik açıdan destek verenlerle birlikte başlangıçta planlanan hedeflere ulaşmış olup hatta elde edilen ortaya çıkan sonuçlardan, hedefin de aşıldığı, su gibi önemli bir konuda, Türkiye nin ihtiyaç duyduğu tartışma düzeyinin yakalandığı gözlemlenmiştir

8 41. Dönem Çalışma Raporu Değerli katılımcıların Türkiye ile sınırlı kalmayan, sorunu Dünya ölçeğindeki gelişmeler çerçevesinde ele alan yaklaşımlarının, konunun tüm insanlığın ortak sorunu olduğunu göstermiş, sunulan bildiriler, yapılan konuşmalarla adeta Avrupa dan, Latin Amerika ya, Asya dan Afrika ya bir Dünya turu gerçekleştirilmiştir. Kongre süresince; suyun hidrolojik çevrimi, hidromekaniği gibi teknik konuların yanı sıra, siyasal, hukuki, sosyal ve ekonomik boyutu ile yönetimi gündeme alınmış, sorunlardan hareketle, çözüm önerileri dile getirilmiştir. Bununla birlikte; havza içerisinde ve havzalar arası konulara bağlı kalınmayıp ülke ve ülkeler arası sorunlar da tartışılmıştır. Entegre su işletmeleri, fiyatlandırma, işletme hataları ve yanlış kullanımlar, rantabilite, şebekelerdeki kayıplar ayrıntıları ile ele alınmıştır. Ülkemiz ve dünyada, son yıllarda gündemde olan ve son derece önem kazanan sıkça kullanılan Küresel Isınma, Sınır aşan Sular, Suya Erişim Hakkı, Özelleştirme, Su Hukuku vb. konular, enine boyuna tartışılmıştır. Dört Ana Başlık; Sunulan 53 Bildiri TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi, Kongre Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gürer, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp in açılış konuşmalarıyla başlamış ve üç gün içinde beş oturum gerçekleşmiş ve beş panel düzenlenmiştir. Ulusal Ve Küresel Su Politikaları, Su Kaynakları Ve Su Hizmetlerinin Yönetimi, Ulusal ve Küresel Su Politikaları, Su Kaynakları Potansiyeli, Korunması, Geliştirilmesi, Planlaması, Suyun Çevre, Toplum, Eğitim Ve Kültür Boyutları başlıklı oturumlara sunulmak üzere toplam 53 bildiri hazırlanmış, bunlardan 46 sı kongreye taşınmış, hazırlayıcıları kongreye gelmediği için yedi bildiri ise sadece Bildiriler Kitabı nda yer alabilmiş, kürsüden tartışmaya açılamamıştır. Engin Caner Koncagül (Dünya Su Değerlendirme Programı ve Dünya Su Kalkınma Raporu); Prof. Dr. Turhan Acatay (2007 deki Sıcaklık ve Kuraklık Konusunda Rasatların Söylediği); Prof. Dr. Nilgün Harmancıoğlu (Entegre Havza Yönetimi Nasıl Uygulanabilir/Gediz Örneği); Mümtaz Turfan (Su Yapıları) çağrılı konuşmacı olarak Kongreye katılmış, sunumlar üzerinden öğretici tartışmalar yaşanmıştır. Ayrıca kongre sürecinde; Entegre Su Havzaları Yönetimi, Sınıraşan Sular, Suya Erişim Hakkı, Su Hizmetlerinde Kamu ve Özel Sektör Tercihleri ve Sosyal Boyutları, Etkin Su Kullanımı ve Su Kullanım Alışkanlıkları başlıklı beş panel gerçekleştirilmiştir. TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi nde öne çıkan görüşler şu şekildedir: Su, doğanın ve insanın yaşamını sürdürmesi için vazgeçilmez kaynaklardan birisidir. Yerine başka bir şeyin konması, üretilmesi mümkün değildir. Su yaşamın kendisidir; insan ve doğa için vazgeçilmezdir, ancak bu önem, azalmaya yüz tutana, tükenme noktasına gelene kadar gündeme gelmemiştir. Kamusal bir değer olması gereken su, ne yazık ki özelleştirme kıskacı altındadır. Özellikle kamusal alanının daraltılması, kamu hizmetlerinin paralı hale getirilmesine dönük girişimler son yıllarda ivme kazanmış, özelleştirmeler suyu da içine alacak şekilde genişletilmiştir. Su gibi toplumsal bir değerin, hayatın vazgeçilmez unsurunun, küresel su şirketlerinin kâr hesaplarının insafına, gelişmiş kapitalist ülkeler arasındaki egemenlik çekişmesine terk edilmesi düşünülemez. Türkiye de herhangi bir su politikası yoktur ya da yanlış su politikası uygulanmaktadır. Siyasi iktidarların bilimsel esaslardan uzak basiretsiz su yönetimi, doğanın tahribatı ve kamusal değerlerin hor kullanılması, sorunu ülkemizin geleceğini tehdit eder bir noktaya taşımıştır. Bu durum nüfus artışıyla birleşince, bugünkü noktaya gelinmiştir. Türkiye su açısından zengin bir ülke olmadığı gibi, su tüketimi açısında da dünya ortalamasının gerisinde bulunmaktadır. Bu gerçek, yönetim erkinden başlayarak, kişisel kullanıma kadar geniş

9 Teknik ve Bilimsel Etkinlikler bir yelpazede daha bir hassas olmayı; su kaynaklarının farklı kullanımlar (tarım, sanayi, kentsel) arasındaki paylaşımında bölge ve kent planlamasının aynı zamanda bir su kullanım kararı olduğu gerçeğinden hareketle arz yönlü su yönetim politikalarının yansıra talep yönlü su yönetim politikalarının sağlayacağı su tasarrufu da göz önüne alınmalıdır. Suyun sorunlu konularından birisi de insan sağlığına verdiği zarardır. Sağlıksız su, başta çocuklar olmak üzere her yaşta insan için tehdit unsurudur. Su, ekonomik ve sosyal değeri olan sınırlı ve stratejik doğal bir kaynaktır. Küresel iklim değişikliği ve su kaynaklarındaki azalma, suyun, petrol gibi uluslararası ilişkilerin belirleyicisi olmasına yol açmış, hatta su savaşlarına dair kurgular daha sık yapılmaya başlamıştır. Su, savaşların ve hâkimiyet mücadelesinin değil, halklar arasında yardımlaşmanın ve barışın aracı olmalıdır. Nehir havzaları idari ve politik sınırlara göre değil, doğal sınırlarına göre yönetilmelidir. Bütünleşik (entegre) havza yönetimi, su kaynaklarının çevresel, sosyal, ekonomik boyutları düşünülerek oluşturulmalıdır. Ancak, sınıraşan sularla ilgili gerekli uluslararası hukuk altyapısı oluşmadığından bütünleşik havza yönetiminin uygulanması sınıraşan sular için uluslararası bir gücün öz kaynaklarımızda söz hakkı elde etmesine davet çıkarır. Sınıraşan sularda kritik öneme sahip bütünleşik havza yönetimi, AB üye ülkelerine zorunlu kılınmış, AB üyesi olmayan ülkelere teşvik edilmiştir. Bu sebeple kamunun oluşturacağı bütünleşik havza yönetimi sadece ülke sınırları içerisinde uygulanmalıdır. Türkiye, sınır aşan ve sınır oluşturan akarsuları (Fırat, Dicle, Çoruh, Aras, Asi, Meriç) nedeniyle, bölgesel dengelerin odak noktasında bulunmaktadır. Bu suların geleceği bölgesel dengeler üzerinden şekillenecektir. Yaz aylarında özellikle büyük kentlerde yaşanan su sıkıntısının ana nedeni, su yönetiminin, merkezi kamu kuruluşu olan DSİ den alınıp, yerel yönetimlere bırakılmasıdır. Yerel yönetimler uzun vadeli projeler geliştirmek yerine, daha çok oy kaygısıyla, kısa vadeli projelere yönelmektedir. Bu sorunun ortadan kaldırılmasının yolu, su yönetiminin yeniden kamunun yönetimine bırakılmasından geçmektedir. Suyun kültürel boyutu, nedense çoğu kez gözden kaçırılmaktadır. Suyun kültür yapılarının tarihe gömülmesinin önüne geçilmelidir. 4. Dünya Su Forumu nun Meksika da yapılması bir tesadüf değilse, 5. Dünya Su Forumu nun da İstanbul da yapılmasını bir tesadüf olarak görmemek gerekir. Başta Latin Amerika ülkeleri olmak üzere, tüm yoksul ülkelerin, suyun özelleştirme sürecinde model ülkeler olarak görüldüğü açıktır. Meksika ve İstanbul toplantılarını bu kapsamda değerlendirmek, Su Forumu nun hazırlık sürecinde özellikle sudaki özelleştirme girişimlerine dikkat çekmek gerekmektedir. Kongre Düzenleme Kurulu

10 41. Dönem Çalışma Raporu 3. Uluslararası Katılımlı Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ve TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubelerince düzenlenen 3. Uluslar arası Katılımlı Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu ve Sergisi 2-3 Nisan 2009 tarihlerinde Ankara da Milli Kütüphane de yapıldı. Özellikle betonarme yapılarda oldukça farklı amaçlarla kullanılan kimyasal katkılarla ilgili sorunları bir kez daha gündeme getirmek, bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirmek ve bilinçsiz veya yanlış kimyasal katkı kullanımını ortadan kaldırma öngörüsü getirmek amacıyla düzenlenen sempozyumu yaklaşık 300 kişi takip etti. TÜBİTAK ile Beton ve Harç Katkı Maddeleri Üreticileri Derneği nin desteklediği Sempozyum da açılış konuşmalarını sırasıyla Düzenleme Kurulu Başkanı Özgür Yaman, Katkı Üreticileri Birliği Başkanı Volkan Ardıç, KMO Ankara Şube Başkanı Müjdat Aydın, İMO Ankara Şube Başkanı Nevzat Ersan, KMO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Besleme ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Küçük yaptılar. Açılış konuşmalarının ardından sergi açılışı yapıldı. 6 ülkeden uzmanın davetli olduğu sempozyumda 6 oturumda toplam 24 bildiri sunuldu ve Kimyasal Katkıların Dünü, Bugünü,Yarını konulu Panel gerçekleştirildi. Amaç Depremler sırasında saptanan önemli bulgulardan biri, yapının taşıyıcılığını ortadan kaldıran beton dayanımı ve dayanıklılığının düşüklüğüdür. Betonun düşük dayanımı ve dayanıklılığı bileşenlerinin uygunsuz tasarımı ve yanlış uygulamasından kaynaklanır. Uygun tasarlanmayan ve yanlış uygulanan beton, taşıyıcı özelliğini çevresel etkiler nedeniyle zaman içinde yitirebilir. Beton bileşenleriyle kimyasal olarak etkileşerek betonun gerek taze gerekse sertleşmiş özelliklerini etkileyen katkılar olarak adlandırılan kimyasal katkıların, betonu salt belirli bir dayanıma sahip yapı malzemesi olarak gören anlayışın çökmesi ve dayanım kadar dayanıklılığın da önemli olduğunun anlaşılması ile, betonda kullanımı neredeyse bir zorunluluk haline gelmiştir. Kimyasal katkıların kullanımı ile betonun taze haldeki işlenebilirliği, sertleşmiş haldeki dayanım ve dayanıklılığı artırılabilmektedir. Dolayısıyla, bir deprem ülkesi olan ülkemizde, yapı stoğunun oldukça önemli bir bölümünü oluşturan betonarme yapılarda kimyasal katkıların doğru kullanımının önemi açıktır. 3. Uluslararası Katılımlı Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu Programı 2 Nisan Perşembe Açılış Konuşmaları 1. Oturum - Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Tokyay - Dr. Çelik Özyıldırım - Benefits and Precautions Concerning the use of Admixtures

11 Teknik ve Bilimsel Etkinlikler - K. Yaşar Levent, Alev Çankayalı, Murat Gökçe - Taze Beton Bünyesindeki İnce Malzeme Hamuru Reolojik Özelliklerinin Beton Performansına Etkisi - Burcu Akçay, Mehmet Ali Taşdemir, Çağla Şenel, Giray E. Arslan - Karma Çelik Lif Donatılı Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Lif Dağılımının İncelenmesi - S. Gamze Erzengin, Ömer Utku erzengin, Emin Arca - Kimyasal Katkılı Çimento Hamurunda Reolojik Davranışın Modellenmesi 2. Oturum - Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hulusi Özkul - Dr. Paul Tikalsky - Use of Chemical Admixtures on the Life of Structures - Tahir Kemal Erdem, Mustafa Şahmaran, İ. Özgür Yaman - Welan Gum ve Polikarboksilik Eter Tipi Süperakışkanlaştırıcı İçeren Çimento Hamurlarının Taze Özellikleri - Mine Özdemir, Ali Uğurlu - Yüksek Oranda Uçucu Kül İçeren Polikarboksilat Katkılı Betonların Dayanım Yönünden İncelenmesi - İlker Bekir Topçu, Tayfun Uygunoğlu - Kendiliğinden Sıkışan Hafif Agregalı Harçlarda Kimyasal Katkı Miktarının Eşik Kayma Gerilmesine Etkisi 3. Oturum - Oturum Başkanı: Prof. Asım Yeğinobalı - Dr. Mohamed Lachemi - Development and Use of Admixtures: A Giant Step in Achieving High Performance Concrete Structures - İlhami Demir, Demet Kurt, Hasbi Yaprak, Gökhan Durmuş - Lityum Sülfat ve Lityum Nitratın Alkali-Silika Reaksiyonu Üzerine Etkileri - Özge Andıç Çakır - Lityum Tuzlarının Çimento İçeren Karışımların Priz Süresi ve Dayanımına Etkisi - Bahadır Keskin, Özlem Kasap Keskin, İsmail Özgür Yaman - Akışkanlaştırıcıların Alkali Silika Reaksiyonuna Etkisi - Tümer Akakın, Yasin Engin - Kimyasal Katkıların Korozyon Etkisi ile İlgili Standardların İncelenmesi 3 Nisan Cuma 4. Oturum - Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Ali Taşdemir - Dr. Ravindra Gettu - Study of the interactions between cement and superplasticizers: Implications for admixture selection - Abdulkadir Cüneyt Aydın, Arif Emre Sağsöz, Ali Öz, Handan Güvenç, Neslihan Ceyhun, Şakir Erdoğdu - Akışkanlaştırıcı Katkıların Değişik Çimentolarla Uyumu - Murat Gökçe, Kadir Dalmış, Osman Şimşek - Farklı Tip Akışkanlaştırıcı Katkı İle Değişik Oranlarda Mermer Tozu İkame Edilen Betonların Performansları - Murat Gökçe, Özlem Aslan, Özlem Kasap Keskin, K. Yaşar Levent, Tomris Ertün, Asım Yeğinobalı - Kimyasal Katkılar ile Çimentoların Uyumunun Araştırılması 5. Oturum - Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şakir Erdoğdu - Dr. Henk Jonkers - Bio/chemical additives to concrete mixtures to obtain self-healing concrete - Selim Yücel, Engin Demir, Okan Duyar - Farklı Kimyasal Katkılar İçeren Mineral Katkılı Betonların Performanslarının Değerlendirilmesi - Gökhan Durmuş, Ömer Can, H. Süleyman Gökçe - Hava Sürükleyici Katkılı Betonun Farklı Sıcaklıklardaki Davranışlarının İncelenmesi - H. Yılmaz Aruntaş, Gökhan Durmuş, Ömer Can, H. Süleyman Gökçe - Yüksek Sıcaklık Etkisindeki Kimyasal Katkılı Betonların İncelenmesi 6. Oturum - Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turan Özturan - Dr. Ali Raif Sağlam - Concrete Admixtures and Sustainability - Ali Raif Sağlam, Nazmiye Parlak, Hulusi Özkul - Özel Uygulamalar için Polimer Katkılı Betonun Davranışı

12 41. Dönem Çalışma Raporu - Ömer Arıöz, Kadir Kılınç, Mustafa Tuncan, Ahmet Tuncan, Onur Nurdoğan - Lifli Geopolimer Betonunun Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Deneysel Bir Çalışma Panel - Kimyasal Katkıların Dünü, Bugünü, Yarını Panel Başkanı: Doç. Dr. İsmail Özgür Yaman - Katkı Üreticileri Birliği - Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği - Türk Standardları Enstitüsü - Türkiye Hazır Beton Birliği - TMMOB Kimya Mühendisleri Odası - TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 3. Uluslararası Katılımlı Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu Sonuç Bildirgesi İlki Mart 2005, ikincisiyse Nisan 2007 tarihinde düzenlenen Yapılarda Kimyasal Katkılar sempozyumunun Üçüncüsü Uluslararası Katılımlı Yapılarda Kimyasal Katkılar sempozyumu olarak yine Ankara Milli Kütüphane de 2-3 Nisan 2009 tarihleri arasında Kimya Mühendisleri ve İnşaat Mühendisleri Odalarının Ankara Şubeleri tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir. Sempozyumda 24 bildiri sunulmuş ve 300 ün üzerinde katılımda yoğun bir ilgiyle gerçekleştirilmiştir. Kimyasal katkı kullanımı 1975 yıllarında yıllık toplam 1000 ila 1500 ton arasındayken bugün, tonun üzerindedir. Artık hazır betonun ve dolayısıyla kalitenin ayrılmaz bir parçası haline gelen kimyasal katkıların, özellikle bir deprem kuşağı üzerinde olan ülkemizdeki yapı stoğunun çoğunu oluşturan betonarme yapılardaki kullanımının önemi ortadadır. Beton teknolojisinde kimyasal katkıların vazgeçilmez yerinin saptanması ve vurgulanması yönlerinin tartışıldığı, gelişmelerin dününün, bugününün ve yarınının da gözden geçirildiği bu sempozyum amacına ulaşmıştır. Bu sempozyumun başarıyla gerçekleştirilmesinde emeği geçen ve katkı koyan Bilim, Danışma ve Düzenleme Kurullarına Sergi alanında yer alan firmalara, özellikle Katkı Üreticileri Birliği (KÜB) ne, TÜBİTAK a, yurtdışından ve yurt içinden bildiri sunan değerli akademisyenlere, konuşmacılara ve sempozyuma katılan katılımcılara en içten dileklerimizle teşekkür ederiz. Yapılarda kimyasal katkılar sempozyumu ülkemizde kimyasal katkıların öneminin ve amaca uygun kullanım bilincinin yaygınlaştırılması ilkesi etrafında düzenlenmektedir. Bu nedenle özellikle betonarme yapılarda oldukça farklı amaçlarla kullanılan kimyasal katkılarla ilgili sorunları bir kez daha gündeme getirmek, bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirmek ve özellikle bilinçsiz ve yanlış kimyasal katkı kullanımını ortadan kaldırmak konusunda bir etki yaratmak sempozyumun en önemli amaçlarından biridir. Bu yıl uluslararası katılımlı olarak gerçekleşen Yapılarda kimyasal katkılar sempozyumu, geldiği nokta itibariyle hem alandaki hukuki, idari, akademik ve teknolojik gelişmeler üzerinde değerlendirme ve tartışma olanağını yaratmak, hem de sektör temsilcileri, kamu kurumu yetkilileri ve meslek örgütlerinin fikir, talep, öneri ve programlarını karşılaştırmalarına imkân vermek açısından önemli bir zemin oluşturmuştur. Sempozyumda kimyasal katkıların üretiminden, doğru kullanımına, Türkiye deki yasal düzenlemelerin denetimine, akademik çalışmalardan pratik uygulamalara kadar tüm süreçler ele alınmıştır. Sempozyum sayesinde birtakım işbirlikleri kurulmuş, kurumlar arası işbirlikleri sonrasında ortak bildiri sunulması, bu sempozyumun Sektörel birlikteliklere imkan sağladığının en önemli göstergesi olmuştur

13 Teknik ve Bilimsel Etkinlikler Hatalı ve eksik uygulamalar sonucunda bedeli sadece yıkılan ya da hasar gören yapılarla değil, kaybedilen hayatlarla da ödenen böylesi kritik bir konuyu sadece, teknik uygulamalar, maliyet hesapları ve hukuki yaptırımlarla sınırlayıp bundan ibaretmiş gibi düşünmek bu alanda yapılacak belki en büyük yanlıştır. Bu öngörmeler ışığında; 1- Yapı üretimi özünde bir kamusal hizmettir ve bu bilinç ile kamuya mal edilmesi gerekmektedir. 2- Ülke içerisinde bütünlükçü bir yapı politikası üretmek ve buradan yola çıkarak alanda ciddi düzenlemeler gerçekleştirmek gerekmektedir, ancak bu yolla hatalı ve hileli uygulamaların yanlış, idari ve hukuki düzenlemelerin kâr ve maliyet öncelikli üretiminin önüne geçilir. 3- Gerekli düzenleme ve denetleme mekanizmalarının kamusal sorumluluk ve toplam duyarlılık çerçevesinde oluşturulması ve işletilmesi gerekmektedir. Hem meslek alanımızla ilgili, hem kamu kurumlarında, hem de sektörün bütününde bu yönde bir duyarlılık geliştirmek gereklidir. 4- Düzenleme ve denetim mekanizmalarının işlerlik kazanması şarttır. Önümüzdeki süreçte ekleriyle birlikte yürürlüğe girecek olan G belgesi denetimlerinde, böylece kaliteli beton üretimi sağlayabilen bir sektörel yapı elde edilmiş olacaktır. 5- Beton bileşenlerinin CE denetimlerinin de yetkilendirilmiş kurum veya kuruluşlarca gerçekleştirilecek denetim zincirine dahil olması ve bu sayede piyasa gözetimi ile bütünün bir parçası olacağı kalite alt yapısına sahip olması sağlanmalıdır. 6- Çevresel etkilere karşı dayanıklı hale getirilebilmiş beton üretimi için beton dayanıklılık standardizasyonunda revizyona gidilmesi ve ilgili deney standartlarının ülkenin coğrafik yapısı ve iklim koşullarının dikkate alındığı üretim toleranslarıyla yayınlanması gerekmektedir. 7- Sürdürülebilirlikte geri dönüşümlü malzemenin, geri dönen taze betonun ve eski betonların kırılarak ve tekrar agrega olarak kullanılmasının önü açılmalı, bu sayede kullanılacak mineral katkıları aktive edecek kimyasal katkılara yönelik yeni hedefler belirlenmelidir. 8- Yapı Denetim Yasasında öngörülen ve görev alan yapı denetim kuruluşlarının ve yapı denetim laboratuarlarının etkin ve verimli yapıda olmasını sağlayıcı şartlar geliştirilmelidir. 9- İlk ve İkinci Sempozyumlar sonucu oluşturulmuş olan Yapılarda Kimyasal Katkılar Platformu bileşenlerinin önderliğinde, Yapı Denetim Yasasına ilişkin öneri taslağı hazırlanmalı, TS EN-206/1 Standardının uygulanabilirliğini sağlayacak ulusal eke ilişkin çalışmalar ivedilikle başlatılmalıdır. Bu sempozyumun hemen sonrasında Kimya ve İnşaat Mühendisleri Odaları ile Yapılarda Kimyasal Katkılar Platformu Bileşenlerinin, kullanıcıların, üreticilerin ve akademisyenlerin söz sahibi olduğu bu bildirgenin etkileri ve sonuçlarının ülkemize sağlayacağı yararları ve gelişmeleri izleme olanağına sahip olacağımız inancı ile saygılarımızı sunarız

14 41. Dönem Çalışma Raporu Su Yapıları Sempozyumu İMO Samsun Şubesi, Mayıs 2009 tarihlerinde Su Yapıları Sempozyumu nu gerçekleştirdi. DSİ Konferans Salonu nda düzenlenen sempozyumun açılış konuşmalarını sırasıyla; İMO Samsun Şube Başkanı Hüseyin Tüfek, İMO Yönetim Kurulu Üyesi Metin Korkmaz, DSİ VII. Bölge Müdürü Recep Özbal ve Onur konuğu olan İTÜ İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Ağıralioğlu yaptı. Açılış konuşmalarının ardından Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hayri Fehmi Yılmaz Tarihi Su Yapıları konulu özel bir sunum yaptı. İki gün süren, 6 oturum şeklinde düzenlenen ve 21 bildirinin sunulduğu sempozyuma birinci gün 133, ikinci gün ise 91 kişi katıldı. Sempozyum Konuları Sempozyumda sunum yapılacak konuların ana başlıkları: 1. Genel Su Yapıları 2. Şehir Hidroliği 3. Kıyı yapıları 4. Deniz Deşarjları 5. İçmesuyu Yapıları 6. Kanalizasyon Tesisleri 7. Taşkın Koruma Yapıları 8. Küçük Ölçekli Derelerde Enerji Santralleri 9. Hidrolik Enerjinin Diğer Enerjilerle Karşılaştırılması 10. Pompaj Yapıları Su Yapıları Sempozyumu Programı 29 Mayıs Cuma Açış Konuşmaları Özel Sunum 1. Oturum - Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer Yüksek - Prof. Dr. Necati Ağıralioğlu - Dere Islahında Son Gelişmeler - Prof. Dr. Yalçın Yüksel - Dere Ağızlarında Taşkın Sürecinde Tatlı ve Tuzlu Su Girişiminin Modellenmesi - Yrd. Doç. Dr. Ali Coşar - Taşkın Hesaplama Yöntemleri ve Ayamama Deresi Örneği 2. Oturum - Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necati Ağıralioğlu - Prof. Dr. Ömer Yüksek - Nehir Tipi Hidroelektrik Santralleri Potansiyeli ve Yapılan Hidrolojik çalışmalar - Murat Şenel Sayılı Yasaya Tabi Kanal-Nehir Tipi Santraller - Mustafa Çobanoğlu - HES Projelerinde Proje Geliştirme Süreçleri ve Sorunlar

15 Teknik ve Bilimsel Etkinlikler 3. Oturum - Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yalçın Yüksel - Yrd. Doç. Dr. Osman Üçüncü - Kanalizasyon Sistemleri ve Bunların Ortaya Çıkardığı Aksaklıklar (Trabzon Örneği) - Dr. Işıkhan Güler - Deniz Deşarjı Projelendirme ve Yapım Yöntemleri - Mudanya örneği - Şinasi Herdem - Atıksu Arıtma Tesisleri ve Bakımı, İşletilmesi - Yrd. Doç. Dr. Ali Coşar - Altyapı Sistemleri ve Sorunları 30 Mayıs Cumartesi 4. Oturum - Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Ali Kökpınar - Prof. Dr. Ömer Yüksek - Karadeniz Sahilindeki Kıyı Mühendisliği Uygulamalarından Alınması Gereken Dersler - Dr. Ş. Yurdagül Kumcu - Dolusavak Boşaltım Kanalı Havalandırıcılarının Hidrolik Tasarımı - Tahsin Asan - Drenaj Kanallarının Projelendirme Esasları - Yrd. Doç. Dr. Bayram Çepniler Yılları Arasında Samsun Liman Kıyı Şeridinin Dünü ve Bugünü 5. Oturum - Oturum Başkanı: Murat Şenel - Özge Göbelez - Hidroelektrik Santral ve Sulama projelerinde Çökeltim Havuzları - Yrd. Doç. Dr. Feza Geyikçi - Su Kalitesi Parametrelerinin İçmesuyu Arıtma Tesislerine Etkilerinin İncelenmesi - Dr. Senem Üstün Kurnaz - Su Kalitesi ve Su Kalitesinin korunması - Nural Özcan - Sanat Yapılarının Projelendirme Kriterleri 6. Oturum - Oturum Başkanı: Murat Us - Murat Şenel - Küresel İklim Değişikliğinin Samsun İli DSİ Projeleri Üzerindeki Etkileri - Yrd. Doç. Dr. Bayram Çepniler Yılları Arasında Bafra-Kızılırmak Deltasında Nehir Yatak Sorunlarının Tespiti - Gökhan Uzuner - Temel Pompa Çalışma Prensipleri - Cem Çakır - Altyapı Uygulamaları Pompaları Su Yapıları Sempozyumu Sonuç Bildirgesi TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından programlanan ve Samsun Şubesi tarafından düzenlenen Su Yapıları Sempozyumu Mayıs 2009 tarihlerinde Samsun da (DSİ Konferans salonu) gerçekleştirilmiştir. Suyun hayati öneminin giderek arttığı, miktarının azaldığı, İklim değişiklikleri gibi konuların gündemi kapladığı son yıllarda, önem kazanan bu sempozyuma; üniversite, kamu kurumu ve özel sektörde çalışan bilim insanı ve mühendislerin bilimsel çalışma, deneyim ve pratik bilgileri ile katkıda bulunmuşlardır. Sempozyumda, Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi öğretim üyesi Sn. Dr. Hayri Fehmi Yılmaz tarafından Tarihi Su Yapıları konulu özgün bir sunum yapılmıştır. Sempozyumda; Herkes İçin Su Ama Su İçin de Herkes sloganından hareketle; Yaşadığımız evreninin ve insanoğlunun olmazsa olmazı olan SU ile ilgili herkesi her kesimi ilgilendiren; su kullanım kültürü, suyun varlığının ve kalitesinin korunması, iletilmesi, suyun kirletilmesinin önlenmesi, suyun etkin ve tasarruflu kullanılması, kullanılmış suların geri dönüşümünün sağlanması, suyun fiyatlandırılması, su hakları, suyun gücünün kontrol edilmesi ve faydaya dönüştürülmesi, sudan gördüğümüz zararların (taşkınlar, çoraklaşma, tuzlanma v.b.) azaltılması, suyun yönetimi gibi değişik konular ele alınmıştır. Bu bağlamda Hidrolojiden başlayarak çeşitli su yapılarının ve Taşkın koruma yapılarının tasarımı-planlanması, projelendirilmesi, imalatının yapılması, işletmesinin yapılması ve

16 41. Dönem Çalışma Raporu nihayet drenaj veya deşarj edilmesine kadar çeşitli örnekler teknik çözüm ve pratik uygulama seviyesinde tartışılmıştır. Sempozyumda suyun önemine vurgu yapılmış, ülkelerin kişi başına su kullanımı artışının zenginlik ve kültür seviyesi olarak nitelendirilmesinin yanında kişi başı atık su miktarın artışı da gelişmemişlik seviyesi olarak nitelendirilmiştir. Atık suyun, atık olarak değil yeni bir kaynak olarak değerlendirilmesi üzerinde durulmuştur. Bu güne kadar Su Yapıları, konularına göre resmi kuruluşlar arasında paylaşılmış ve serbest olarak çalışan meslektaşlarımıza çok da açık olmayan özel bir meslek dalı gibi idi. Son yıllarda Devlet Politikasının bir parçası olarak, bu yapıların da tasarımı, projelendirilmesi, yapımı, su kullanım hakkı, tasfiyesi v.b. özel sektöre açılmış, dolayısıyla ilgi alanı da genişlemiş bulunmaktadır. Gerek Mühendis olarak her birimizin gerekse örgütümüzün ortak dileği, suyun bir hak olduğu bilinciyle ve kamusal yarar gözetilerek kullanma-koruma dengesinin dikkate alınması; kalite ve standardın düşürülmeden suyun insanlığın hizmetine sunumunun devam etmesidir. Dünyada etkin olan su politikalarının halkların yararına değil küreselleşen sermayenin çıkarı doğrultusunda geliştiği belirtilerek, İMO gibi Demokratik Kitle örgütlerinin bu politikalara karşı mücadele etmeleri gerektiği ifade edilmiştir. Su Yapıları Sempozyumunun, su projelerinin geliştirilmesine ve uygulanacak su politikalarına olumlu katkı sağlayacağı ifade edilmiştir. Sonuç olarak; - Suyun insanlığın ve doğanın ortak malı olduğu, ticarileşmesinin uygun olmadığı, bu konuda değişik platformlarda mücadele verilmesinin gerektiği, - Su kalitesinin korunmasından su haklarına, kullanılmasından fiyatlandırılmasına kadar kullanıcıların da görüşünün alınması, - Su kaynaklarının verimli ve tasarruflu kullanılması, - Suyun özelleştirilmemesi, barajların ve santrallerin satılmaması, - Suyun kirletilmemesi, - Kirletilen suyun atık olarak değil arıtılarak yeni bir kaynak gibi değerlendirilmesi, - Su taşkınlarının önlenmesi için yerel yönetimler ve halkla işbirliği yapılması, - Küresel iklim değişikliğinin suyun üzerindeki etkilerinin azaltılması için çalışmalar yapılması, - Su Yapılarının; planlanmasından, projelendirilmesine, işletilmesine, drenaj ve deşarj edilmesine kadar birçok mühendislik disiplinini hatta sosyal bilimleri ilgilendirdiği belirtilerek geniş bir eşgüdüm içinde çalışma gerektirdiği, - Ülkemizde su yapılarının tasarrufu genellikle kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmakta iken, son yıllarda kamu kurumları bazı yükümlülüklerini özel sektör eliyle yapmaya başlaması ve yerel yönetimlere devretmesi nedeniyle, büyük şehirler dışındaki serbest çalışan meslektaşlarımızın da bu konulara yönelmeleri gerektiği, - Su konusundaki bu tür sempozyumlara yerel halkın ve yöneticilerinin, su ile ilgili birlik ve kooperatiflerin, sanayicilerin ve politikacıların ilgisinin çekilmesi ve de paylaşılmasının gerektiği, v.b konularına vurgu yapılmıştır. Sempozyum Düzenleme Kurulu

17 Teknik ve Bilimsel Etkinlikler Uluslararası Deprem ve Tsunami Konferansı TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası nın, Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi ve Dünya İnşaat Mühendisleri Konseyi ile ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Deprem ve Tsunami Konferansı Haziran 2009 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde gerçekleştirildi. Hazırlıkları iki buçuk yıldır devam eden konferansa ABD den Hindistan a, Tayvan dan Cezayir e kadar 25 ülkeden, alanında uzman birçok akademisyen ve saha mühendisi katıldı. 22 Haziran günü yapılan konferansın açılışına Dünya İnşaat Mühendisleri Konseyi Başkanı Prof. Jose Medem, Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi Eski Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Richard Coackley, İTÜ Rektörü Prof. Muhammed Şahin, İTÜ Rektör Danışmanı Prof. Ural Derin, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Küçük, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp, İMO Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Levent Darı, İMO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Züber Akgöl, İMO Yönetim Kurulu Üyeleri İlker Gündez ve Metin Korkmaz ile İMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe ve İMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Konferansın açılış konuşmalarını sırasıyla Uluslararası Deprem ve Tsunami Konferansı Yerel Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tuğrul Tankut, İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp, Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi Eski Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Richard Coackley, Dünya İnşaat Mühendisleri Konseyi Başkanı Prof. Jose Medem, İTÜ Rektör Danışmanı Prof. Ural Derin, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Küçük yaptı. Açılış konuşmalarında depremin ülkemiz için önemi, bu alandaki bilimsel gelişmelerin takip edilmesi, dünya nüfusunun büyük bir kısmının doğal afetler sonucu yaşanacak yıkımlardan olumsuz etkileneceği ve uluslararası kuruluşların bu sorun çerçevesinde neler yapmaları gerektiği üzerinde duruldu. Konferansın açılışı birçok kesimden katılımcıyı bir araya getirdi. Deprem ve tsunami tüm yönleriyle incelendi Prof. Mete Sözen in sunumu ile başlayan konferans boyunca, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 12 davetli konuşmacı sunumları ile akademik oturumlara giriş yaptılar. 49 bildirinin sunulduğu konferansta deprem ve tsunami alanındaki son araştırma sonuçları katılımcılara aktarıldı. İlk gün yapılan üç akademik oturum genel olarak yapıların sismik özelliklerini tartışmaya açtı. Yapılan davetli konuşmacı sunumları ise, İstanbul da gerçekleşecek muhtemel depremin sonuçları ve depreme karşı yapılması gereken, teknik ve sosyal içerikli müdahaleler üzerinde yoğunlaştı. Konferansın ikinci günü tsunami ve geoteknik konularında sunumlar yapıldı. Son gün ise sismik koruma, sismik kontrol ve sismik risk azaltma çalışmalarının irdelendiği sunumlar gerçekleştirildi. Oturumların ardından düzenlenen, İMO İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe nin yönettiği Zarar Azaltma Politikaları-İstanbul Bazında Bir Değerlendirme konulu panele Dünya Bankası Türkiye Ofisi nden Elif Ayhan, İstanbul Valiliği İSMEP Koordinatörü Gökhan Elgin, Sayıştay Uzmanı Nevin

18 41. Dönem Çalışma Raporu Atakan, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Türkiye Ofisi nden Nozomu Yamashita katıldı. Panelde deprem riski yüksek olan İstanbul da, deprem zararlarını azaltmak adına 1999 Marmara Depremi nden bu yana neler yapıldığı ve yapılması gerektiği konuları üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Yaklaşık 300 kişi tarafından takip edilen konferansa yabancı katılımcıların da ilgisi büyüktü. Konferansta yapılan sunumların yarısından fazlası yabancı bilim insanları tarafından gerçekleştirildi. Konferansın ilk günkü oturumlarının ardından açılış kokteyli düzenlendi. İkinci günün akşamında düzenlenen gala yemeğinde ise konuklara İstanbul Boğazı tanıtıldı. Konferansın son günü kapanışın ardından İMO Yönetim Kurulu Üyeleri, Konferans Düzenleme Kurulu ile çağrılı konuşmacılar için teşekkür yemeği düzenlediler. Yemekte, Düzenleme Kurulu Üyeleri ile çağrılı konuşmacılara günün anlam ve önemini hatırlatacak küçük çini işlemeli hediyeler de takdim edildi. Fotoğraflarla deprem gerçeği Deprem ve Tsunami Konferansı kapsamında ayrıca İMO ve AFSAD işbirliğiyle Taksim Metro İstasyonu nda Haziran 2009 tarihleri arasında deprem konulu bir fotoğraf sergisi düzenlendi. 44 adet fotoğrafın yer aldığı sergide Adapazarı, Kaynaşlı ve Değirmendere de yaşanan depremlerde çekilmiş kareler yer aldı. Uluslararası Deprem ve Tsunami Konferansı Sonuç Bildirgesi TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası nın (İMO) Dünya İnşaat Mühendisleri Konseyi (World Council of Civil Engineers - WCCE) ve Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi (European Council of Civil Engineers - ECCE) ile ortaklaşa ve ODTÜ ile İTÜ nün desteğini de alarak düzenlediği Uluslararası Deprem ve Tsunami Konferansı, planlandığı gibi, Haziran 2009 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde gerçekleştirilmiştir. Konferansın ilk gününe yerli ve yabancı yaklaşık 350 kişi katılmış ve ilk günkü oturumları takip etmişlerdir. Açılış törenine katılanlar arasında İTÜ Rektörü Prof. Muhammed Şahin, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Küçük, düzenleyen kuruluşlardan WCCE Başkanı Prof. Jose Medem ve ECCE Önceki Başkanı, Yönetim Kurulu üyesi Richard Coackley katılmışlardır. Konferans sponsorları için düzenlenen fuar alanında şirketler stand açmış ve kurumlarının tanıtımlarını yapmışlardır. Konferans programı IACET (International Association for Continuing Education and Training) tarafından 2,1 puan olarak kredilendirilmiştir. Konferansı izleyen katılımcı sayısı ikinci ve üçüncü gün biraz düşüş gösterse de, ikinci ve üçüncü gün yaklaşık 250 kişi gibi yüksek seviyelerde seyretmiştir. Genel katılımcı kitlesinin yaklaşık üçte biri ve

19 Teknik ve Bilimsel Etkinlikler sunum yapan bilim insanlarının yarısından fazlası yurtdışından gelen katılımcılardan oluşmuştur. Konferansın programından da görüleceği gibi, oturumlar deprem ve tsunami başlıkları altında değerlendirilebilecek konuların büyük bir kısmını kapsamıştır. Özenle seçilen çağrılı konuşmacılar oturum konularına genel bir giriş yapacak şekilde programa yerleştirilmiştir. Kendilerinin yaptıkları sunumlar üst seviyede olup, oturumların ve daha genelde konferansın tonunu ve kalite standartlarını belirlemiştir. Konferans boyunca planlanan bütün sunumlar, dokuzu hariç, gerçekleşmiştir. Bahsi geçen dokuz sunumu yapması gereken bilim insanları özel mazeretleri sebebiyle konferans için İstanbul a gelememişlerdir. Genel olarak bakıldığında, sunum için seçilen tebliğlerin yüksek kalitede olduğu söylenebilir. Konferans esnasında ve sonrasında birçok kişinin belirttiği gibi, konferans oturumları iyi ayarlanmış ve seçilmiş tebliğlerden oluşmuş ve konferansın düzenine ve ruhuna uygun bir şekilde icra edilmiştir. Bunda düzenleme kurulundan her bir oturumun başkanına ve sunum yapacak bilim insanlarına kadar kurulmuş olan bilgilendirme zincirinin rolü büyüktür. Zira bütün oturum başkanları ve sunum yapan bilim insanları, oturumların nasıl olması gerektiğine dair konferans öncesinde detaylı olarak bilgilendirilmiştir. Akademik olarak bakıldığında, konferansın en güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyicilere aktardığı söylenebilir. Yapılan araştırmaların, dünya coğrafyasının değişik bölgelerinden geliyor olması, birçok bilim insanı için ufuk açıcı olmuş, kişilerin yeni fikirler ve metotlarla tanışmasını sağlamıştır. Herbiri inşaat mühendisliğinin deprem ve tsunami zararlarını azaltma konusu ile ilgili çeşitli alanlarında uluslararası uzman olan çağrılı konuşmacılar konferansa çok değerli katkılarda bulunurken, verdikleri çağrılı bildirilerden oluşan ve Springer tarafından yayımlanan konferans cildi önemli bir referans kitabı olarak ortaya konulmuştur. Öte yandan, konferansa kabul edilen bildiri özetlerini içeren diğer bir cilt ile ekinde bulunan ve bildiri tam metinlerini içeren CD güncel araştırma çalışmalarını özetleyen değerli bi diğer yayın olmuştur. Konferansın ülkemiz açısından sağladığı yararlar birkaç grupta topluca özetlenebilir: Deprem ve sunami zararlarını azaltmaya yönelik olarak ivedilikle gerçekleştirilmesi gerekli olan başlıca işlemler somut biçimde gündeme getirilmiş, böylece bu alanda karar verme yetkisine sahip yöneticilere yardımcı olunmasına çalışılmıştır. Uygulamacı mühendislerin günlük uygulama çalışmalarını iyileştirme ve etkinleştirme amacına yönelik bilgiler aktarılmasına uğraşılmıştır. İnşaat mühendisliğinin deprem ve sunami zararlarını azaltmaya yönelik çeşitli alanlarında araştırma yapan akademisyenler, yürütmekte oldukları çalışmaları tartışmaya açma ve bu konularda dünyada olup bitenleri öğrenerek kendi çalışmalarını geliştirme olanağı bulmuşlardır. İnşaat Mühendisleri Odası, üyesi bulunduğu Dünya ve Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyleri ile ilişkilerini ve işbirliğini geliştirmiş ve bu kuruluşların çalışmalarında etkin roller alarak bunları başarıyla gerçekleştirebildiğini bir kez daha kanıtlamıştır. Türk inşaat mühendisleri ve akademisyenleri yabancı meslektaşları ile tanışma ve görüş alış verişinde bulunma olanağı bulmuşlardır. Çok sayıda yabancı konuk Türkiye yi ve Türkleri biraz olsun tanıma olanağı bulmuş ve birçok yanlış önyargılarını değiştirmiştir. Konferansa gelen yerli ve yabancı basın kuruluşları ile yerel düzenleme kurulu üyeleri röportajlar yapmışlardır. Konferansa gelen basın kuruluşlarından bazıları şunlardır: TGRT, NTV, TRT Türk, Vatan, Kanal B, Sabah, DPA

20 41. Dönem Çalışma Raporu Yerli ve yabancı basın kuruluşlarında konferansla ilgili çıkan haberlerden bir seçki aşağıda internet bağlantıları şeklinde listelenmiştir: İstanbulda_.aspx Konferansın bilhassa İstanbul içi tanıtımı için Büyükşehir Belediyesi nin ve İl Afet Yönetim Merkezi nden destek alınmıştır; bunun sonucu olarak İstanbul un muhtelif yerlerinde 4 adet üst geçitte ve 50 adet billboardda konferansın tanıtımını yapan posterler/bannerlar asılmıştır. Ayrıca İl Afet Yönetim Merkezi nin web sitesinde konferansın duyurusu yapılmıştır. Benzer şekilde, İstanbul Ulaşım AŞ ile yapılan protokol sonucu, Taksim Meydanı metro durağının yürüyen yol katında, İMO İstanbul Şubesi bir stand açarak halkı konferans ve deprem hakkında bilgilendirici malzemeler dağıtmıştır. Aynı yerde, Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği nin desteğiyle deprem konulu bir fotoğraf sergisi yapılmıştır. Konferansın TL civarındaki bütçesi, sponsorlar ve İnşaat Mühendisleri Odası bütçesinden karşılanmıştır. Sonuç olarak, konferans akademik, sosyal, kültürel ve organizasyonel açıdan kaliteli, üst seviyede ve başarılı bir etkinlik olarak tamamlanmıştır. İMO bu etkinlikle, 1999 yılında gerçekleşen yıkıcı depremlerin onuncu yıldönümünde konuya sosyal içerikli etkinliklerinin yanı sıra, akademik olarak da dikkat çekmeyi amaçlamış ve bunda başarılı olmuştur. Konferansın ve panelin sonucunda İstanbul un ve ülkemizin deprem konusunda kat etmesi gereken daha çok uzun bir yol olduğu anlaşılmıştır. Etkinlik sonucunda yapılması gerekenler, bilimin ve diğer uluslararası tecrübelerin ışığında ülkemiz kamu otoritelerine, akademik çevrelere ve mühendislere aktarılmıştır

Teknik ve Bilimsel Etkinlikler. Teknik ve Bilimsel Etkinlikler

Teknik ve Bilimsel Etkinlikler. Teknik ve Bilimsel Etkinlikler Teknik ve Bilimsel Etkinlikler Teknik ve Bilimsel Etkinlikler 193 Teknik ve Bilimsel Etkinlikler Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı 14-15 Mayıs 2011, Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası, Kocaeli

Detaylı

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Karanfil Sokak 19/5 Kızılay Çankaya ANKARA Tel: 0 312 418 20 51 Fax: 0 312 418 16 54 GSM:

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-82-6 YAYIN NO: KB: 2886 - ÖİK: 730 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini

Detaylı

kimya mühendisliği Sayı : 177

kimya mühendisliği Sayı : 177 kimya mühendisliği Sayı : 177 ISSN 1301-3068 tmmob kimya mühendisleri odası yayın organı Yıl : 2014 www.kmo.org.tr TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI 43. ÇALIŞMA DÖNEMİ GENEL KURULU 44. Dönem Olağan Genel

Detaylı

2006-2007 YÖNETİM KURULU

2006-2007 YÖNETİM KURULU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 4. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN 1.Açılış 2.Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu, 3.Konuk konuşmacıların dinlenmesi, 4.Şube Yönetim Kurulu Çalışma raporunun

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

Yasaklara rağmen Taksim de ve her yerdeyiz

Yasaklara rağmen Taksim de ve her yerdeyiz sayı 260/ 1 mayıs 2015 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 1 Mayıs 2015 Yoksul ülkelerin değişmez kaderi : Deprem Kayıpları...2 de 9.Ulusal Beton Kongresi toplandı 3 te Van da Kamulaştırma

Detaylı

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN Açılış 1. Yönetim kurulu adına açılış, başkanlık divanı seçimi ve

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ. Küresel Su Politikaları ve Türkiye TMMOB SU RAPORU

TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ. Küresel Su Politikaları ve Türkiye TMMOB SU RAPORU TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ Küresel Su Politikaları ve Türkiye TMMOB SU RAPORU MART 2009 Küresel Su Politikaları ve Türkiye 1.Baskı: ISBN: 978-9944-89-682-5 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Detaylı

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİNİN DEĞİŞEN YÜZÜ: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİNİN DEĞİŞEN YÜZÜ: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİNİN DEĞİŞEN YÜZÜ: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hüsniye AKILLI* Ekolojik ve toplumsal bir değer olan su, küresel politikalarla işleyen bir süreç çerçevesinde yerelleşme ve özelleştirmeye

Detaylı

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te sayı 248 / 1 kasım 2014 Marmara Depreminden Van depremine ülkemizin 1Kasım değişmez 20141 yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te " # "# $ "

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Başyazı... 2. Merhaba... 4. Şube Genel Kurulumuz... 6. Şubat-Mart 2014 Etkinliklerimiz... 10

İÇİNDEKİLER. Başyazı... 2. Merhaba... 4. Şube Genel Kurulumuz... 6. Şubat-Mart 2014 Etkinliklerimiz... 10 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni Yıl: 29 - Sayı: 175 / Mart 2014 İki ayda bir yayınlanmaktadır. Sahibi: İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına İnş. Müh. Ayhan EMEKLİ Sorumlu

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

Kasım 2009 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534

Kasım 2009 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534 KASIM 2009 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534 2 ayda 1 yayınlanır. Yaygın Süreli Yayındır. Ücretsizdir. HKMO Adına Sahibi: A. Fahri ÖZTEN Genel Yayın Yönetmeni: Ufuk Serdar

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi nin aylık yayın organıdır. İMO Ankara Şubesi üyelerine ücretsiz gönderilir.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi nin aylık yayın organıdır. İMO Ankara Şubesi üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayı: 2008/12 Aralık 2008 içindekiler 2 Başyazı 3 İnşaat Mühendisliği Haftası Etkinlikleri 8 Sonbahar Dönemi Seminerleri Yapıldı 12 14 15 18 21 28 32 Hidroelektrik Santrallerin Yapımı İle İlgili İMO Görüşü

Detaylı

II. ULUSLARARASI MADENİ YAĞ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ 14-16 KASIM 2013 ANKARA

II. ULUSLARARASI MADENİ YAĞ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ 14-16 KASIM 2013 ANKARA II. ULUSLARARASI MADENİ YAĞ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ 14-16 KASIM 2013 ANKARA 100 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası 1. GÜN/FIRST DAY 14 Kasım 2013 Perşembe November 14th 2013, Thursday 09:00-09:30 Kayıt / Registration

Detaylı

genç-imo 8. Öğrenci Meclisi Antalya da gerçekleştirildi

genç-imo 8. Öğrenci Meclisi Antalya da gerçekleştirildi sayı 258/ 1nisan 2015 1 Nisan 2015 1 genç - İMO 8.öğrenci meclisi Antalya da gerçekleştirildi...2 de Japon meslektaşımızın intiharı mesleki ve insani ders niteliğindedir...4 te TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ

Detaylı

TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ Gündem TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ Odamız ve Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından 06-08 Haziran 2012 tarihleri arasında Zonguldak - Bülent

Detaylı

YENİDEN TEKNİK GÜÇ. Mitinge ilişkin haberler ve ortak basın açıklaması sayfa 3 de. TEKNİK GÜÇ 23 yıl aradan sonra tekrar yayın hayatında

YENİDEN TEKNİK GÜÇ. Mitinge ilişkin haberler ve ortak basın açıklaması sayfa 3 de. TEKNİK GÜÇ 23 yıl aradan sonra tekrar yayın hayatında sayı 122 / 15 mart 2003 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR ONBİNLER SAVAŞA DUR DEDİ DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından düzenlenen, Savaş Karşıtı Platformlar tarafından da desteklenen Halk

Detaylı

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine:

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine: HKMO BURSA ŞUBESİ Odunluk Mah. Kale Cd. No: 20 K.3 Nilüfer/BURSA Tel: 0224 451 27 00-452 27 00 Faks: 0224 453 24 00 e-mail: bursa@hkmo.org.tr BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER BALIKESİR İL TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 www.spo.org.tr ŞUBELERİMİZİN GENEL KURULLARI TAMAMLANDI... 3 ŞUBELERDE YÖNETİM KURULLARI GÖREV DAĞILIMINI YAPTI... 6 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İLE GÖRÜŞTÜK... 7 METROPOLİTEN

Detaylı

1 MAYIS TA MEYDANLARDAYDIK

1 MAYIS TA MEYDANLARDAYDIK Haber Bülteni 216 ISSN 1300-7300 www.spo.org.tr Mayıs - Haziran 2012 e-posta: spo@spo.org.tr DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 36. KOLOKYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ SON GÖNDERME TARİHİ UZATILDI...............4 1 MAYIS TA

Detaylı

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE HAZİRAN 2011 YIL: 21 SAYI: 81 ISSN 1300/3535 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: A. Fahri Özten Genel Yayın Yönetmeni: Özkan Talay Yazı İşleri

Detaylı

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI?

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? Mart 2011 TÜRK YE DE SU YÖNET M NASIL OLMALI? 2011 Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir ISBN: 978-975-98399-9-4 Yayınlayan: Editör: Dursun YILDIZ

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu Dünya üzerinde 6 milyar insanın 1,2 milyarı, güvenilir içme suyundan yoksun iken, 2,4 milyar insan da sağlık koşullarına uygun suya erişememektedir(1).

Detaylı

m o k i n ühendislerî d A s

m o k i n ühendislerî d A s m o k i n ühendislerî d A s M \ Oda Merkezi Büro-Yayın Çalışmaları Büro 99-99 döneminde yoğun bir çalışma temposu içinde olan büroda yapılan işlerin dökümü 5..998 itibari ile aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: 0.312.294 30 00 - Faks: 0.312.294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: 0.312.294 30 00 - Faks: 0.312.294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: 0.312.294 30 00 - Faks: 0.312.294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr Baskı: Mattek Matbaacılık, Basın, Yayın Tanıtım San. Tic.

Detaylı

Önsöz. Dünyada taşımacılık, üretimi fazla olan malların,

Önsöz. Dünyada taşımacılık, üretimi fazla olan malların, Önsöz Yıl:49 Sayı:573 ŞUBAT 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PELİT Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Y. Selim ÇELEBİ Yayına Hazırlayanlar O. Murat

Detaylı