HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No. I GENEL BİLGİLER 4 A Şirkete Genel Bir Bakış 1) Tarihçesi 2) Vizyon, Misyon ve Temel Değerler B Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı 6 1) Organizasyon Yapısı 6 2) Sermaye Yapısı 7 3) Ortaklık Yapısı 7 4) Esas Sözleşme Değişikliği 8 C İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler 8 D Yönetim ve Denetim Kurulları ve Üst Düzey Yöneticiler E Personel İle İlgili Bilgiler 1) İnsan Kaynakları Politikamız 2) İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız 3) Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları 4) Personel ve İşçiye Sağlanan Hak Ve Menfaatler 5) Kıdem Tazminatları Yükümlülük Durumu F Varsa; Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler II YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR A Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı B Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkanlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler III ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 12 IV ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 13 A Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler 13 1 Devam Eden Yatırım Teşvik Belgeleri Hakkında Bilgi 13 2 Yatırımlardaki Gelişmeler 13 B Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü 14 C Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler 14 1 Şirketin Bağlı Ortaklıkları 14 2 Şirketin İştirakleri 14 3 Şirketin Bağlı Menkul Kıymetleri 15 1

3 D Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler 15 E Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar 15 F Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçlar Hakkında Bilgi 15 G Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu/Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar H Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler I Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler İ Şirketin Yıl İçerisinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Yardımlar J Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hakim Şirketle, hakim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hakim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hakim Şirket ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler K Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; (J) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince bilinen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşlemde Uygun bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği L MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN HAREKETLER 17 1 Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi ve Sektör İçerisindeki Yeri 17 2 İşletmenin Üretim Birimleri 18 3 Dış Ticaret İşlemleri 19 4 Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetlerin Fiyatları, Satış Hasılatları 21 5 Ortaklığın Mali Yapısını İyileştirmek için Alınması Düşünülen Tedbirler 25 V FİNANSAL DURUM 25 A Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu B Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Karlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler C Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri D Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler 25 E Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kar Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri 25 2

4 F Mali Tablolar 27 1 Özet Bilanço 27 2 Özet Gelir Tablosu 28 3 Satışların Maliyeti Tablosu Tarihli Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Tarihli Konsolide Gelir Tablosu 32 6 Kar Dağıtım Tablosu Tarihli Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu Tarihli Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu 35 9 Likidite, Finansal Yapı ve Karlılık Oranları 36 VI RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ 36 A Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetim Politikasına İlişkin Bilgiler 36 B Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler C Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler Şirkete ve İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler 36 2 Finansal Riskler 37 3 Kredilere İlişkin Riskler 37 4 Piyasa Faiz Oranı İle İlgili Riskler 37 VII KAR DAĞITIMI VE SONUÇ 37 3

5 I GENEL BİLGİLER Raporun Dönemi : Ortaklığın Unvanı : Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ticaret Sicil No : 6584 Merkezi Sicil Kayıt Sistem (Mersis) Numarası : Merkezi : Erciyes Mah. Hes Cad. No: Hacılar KAYSERİ +90 (352) Şube : Bankalar Cad. Ekaş Han No:29-29-A 3442 Karaköy İSTANBUL +90 (212) Bölge Müdürlüğü : Beştepeler Mah. Nergis Sok. No: 7/26 VIA Tower 13. Kat Söğütözü ANKARA +90 (312) İnternet Adresi : OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Şirketimizin 2014 Yılı Hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 26 Mart 2015 Perşembe günü, saat da Erciyes Mah. Hes Cad. No: Hacılar KAYSERİ adresinde toplanacaktır. 1) Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2) Toplantı tutanağının Genel Kurul adına Toplantı Başkanınca imzalanmasına yetki verilmesi, 3) 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında düzenlenen Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4) Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5) 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 7) Yönetim Kurulu nun 2014 dönem net kar ının dağıtımı ile ilgili önerisinin karara bağlanması, 8) Yönetim Kurulu Üyelerinin sayı ve görev sürelerinin tespiti, seçimler, verilecek ücretin tespit edilmesi, 9) Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu nun onaylanması, 10) 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Ortaklara bilgi sunulması ve 2015 yılında yapılabilecek bağış ve yardımlar için sınır belirlenmesi, 11) Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK nun 395 ve 396 ıncı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilmesi, 12) Dilekler ve kapanış. A Şirkete Genel Bir Bakış 4

6 1) Tarihçesi 1974 yılında enerji kabloları üretmek üzere kurulan HES Kablo, 40 yıllık tecrübesi ve 300 Milyon TL sermayesi ile Türkiye nin lider kablo üreticisidir. Geçmişten bugüne yaptığı yatırımlarla; bakır haberleşme kablosu, fiber optik kablo, enerji kablosu yüksek gerilim enerji kablosu, alüminyum iletken, emaye bobin teli, ve elektroliz bakır tel üretimi ile kablo ve tel sektörünün tamamına hitap eden çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan HES Kablo üretimini, konusunda bilgi ve deneyim sahibi yaklaşıp kişilik uzman bir ekibi ile, en son teknolojik gelişmelere uygun makine ve yöntemleri kullandığı 120,000 m2 si kapalı, 280,000m2 alandaki entegre tesislerde gerçekleştirmektedir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde yapımı tamamlanan ve m2 si kapalı olmak üzere toplamda m2 lik bir alanda kurulu bakır ve alüminyum tesisleri ile filmaşin bakır da ton/yıl, alüminyum filmaşin üretiminde ise ton/yıl kapasiteyle üretim yapılarak mevcut kapasitede artış sağlanmıştır. Üretimde; TS, IEC, TS-HAR, VDE, BS, standartlar ve ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, OHSAS ve ISO Yönetim sistemleri göz önünde bulundurulmaktadır. Yerel ve uluslararası gözetim firmalarının periyodik olarak yapmış olduğu denetimler sonucu verilen ISO, TSE, VDE, GOST, UL, KINECTRICS ve KEMA gibi kalite belgeleri firmaya, ürünlerine ve sürdürülebilir kalite anlayışına gösterilen güvenin bir ifadesidir. HES kablo üretim tesislerinde özel şartname ve istekler içeren müşteri siparişleri de karşılanabilmektedir. Bu konuda gelişmiş teknik donanımlara ve güçlü bir AR-GE ve ÜR-GE ekibine sahiptir. Teknik yeterliliği ve yüksek teknolojik laboratuvar donanımı ile TURKAK tarafından Türkiye de sektöründe akredite edilen ilk ve tek Firma olmuştur. Geliştirdiği ve sürekli izleyerek etkin yönetimi sağladığı dağıtım kanalları modeli ile Ürünün kısa sürede çok geniş bir coğrafyada erişilebilirliğini sağlamıştır, kanal ortakları ile birlikte yarattığı sinerji satış ve Pazar payı artışına da yansımış ve HES Kablo Ülkemizde önemli yabancı oyuncuların yer aldığı sektörde en güçlü yerel firma konumuna gelmiştir. HES Kablo Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından her yıl düzenlenen Sanayi Gecesi'nde 3 ödüle birden layık görüldü. Hes Kablo, en çok ihracat yapan firmalar sıralamasında Kayseri 1.si, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" sıralamasında Kayseri 1.si olmanın yanı sıra Kayseri 2013 Kurumlar Vergisi sıralamasında da 11'incilik ödüllerinin sahibi oldu. İstanbul Sanayi Odası'nın her yıl belirlemiş olduğu ilk 500 firma sıralamasında HES KABLO, 2013 yılı verileri göz önüne alındığında 65. sırada yer almıştır. Ürünlerini yurtiçi pazarın yanı sıra, dünyaya da sunan HES Kablo markası Dünyanın dört bir yanındaki 125 i aşkın ülkede tercih edilmektedir. 5

7 2) Vizyon, Misyon ve Temel Değerleri Vizyon: Yerel pazardaki güçlü konumu sürdürerek, Kablo sektöründe küresel oyunculardan biri olmak. Misyon: Doğduğu topraklardan aldığı girişimcilik yeteneği ile bölgesinde istihdam alanları oluşturacak yatırımlar yapmak ve yer aldığı sektörlerde en güvenilir-en teknolojik-en kurumsal firma olarak ülke ekonomisine katma değer yaratmak. Temel Değerler: HES KABLO nun Temel Değerleri; Güvenilir, Şeffaf, Çevreye saygılı ve duyarlı, Çalışan memnuniyetini sağlayan, Müşteri memnuniyetini koruyan, Türk ve Dünya standartlarındaki üretim kalitesini sürdüren, Tüm İş süreçlerinde güncel Teknoloji kullanan, İş ortaklarıyla ilişkilerini karşılıklı güven ve saygıya dayalı yöneten, Kurumsal yetkinliğini en üst seviyede koruyan, Ür-ge & Ar-ge konusunda çalışmalar yaparak sektöre katkı sağlayan Firma Olmaktır. B Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı: 1) Organizasyon Yapısı: Şirketimiz, Yönetim Kurulu Başkanlığı nda, yönetim kuruluna bağlı olarak görev yapan genel müdür ve genel müdürlüğe bağlı mali-idari, ticari ve teknik olmak üzere 3 ayrı genel müdür yardımcılığı ve kalite müdürlüğü ve bu birimlere bağlı olarak çalışan alt birimler mevcuttur. İstanbul da şubemiz ve Ankara da bölge müdürlüğümüz bulunmaktadır. Üretim tesislerimiz Hacılar Merkez ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde olmak üzere 2 ayrı lokasyonda faaliyet göstermektedir. 6

8 2) Sermaye Yapısı: Şirketimiz kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı ,-TL dir. Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde, öz kaynakların güçlendirilmesi, şirketin operasyonel performansının korunması, banka kredilerinin azaltılması ve piyasa şartları dikkate alınarak çıkarılmış sermayemizin ,58 TL olağanüstü yedeklerden, ,60 TL özel fonlardan, ,82 TL geçmiş yıllar karlarından olmak üzere toplam ,00 TL bedelsiz ilave edilerek ,00 TL den ,00 TL ye artırılmış olup, tamamı hamiline yazılı olarak bastırılan ve ortaklarımıza dağıtılan 15, 16, 17, 18, 19, 20,21 ve 22 inci tertip hisse senetlerinden oluşmaktadır. İşlemler tarih ve 8654 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan olmuştur. Son üç yılda dağıtılan temettü oran ve miktarı şöyledir: 2012 yılı, ,91 TL kar ile sonuçlanmış, temettü dağıtımı yapılmamıştır yılı, ,77 TL kar ile sonuçlanmış, temettü dağıtımı yapılmamıştır yılı, ,90 TL kar ile sonuçlanmış, temettü dağıtımı yapılmamıştır. 3) Ortaklık Yapısı: Son sermaye artırımındaki iştirak taahhütnameleri ve temettü dağıtım ödemeleri dikkate alınarak yapılan tespitlere göre yaklaşık 450 civarında ortağımızın mevcut olduğu ve hiçbirisinin de şirket sermayesinin %10 una sahip bulunmadığı saptanmıştır. 7

9 Şirketimizin imtiyazlı ve intifa niteliğinde hisse senedi, tahvil ya da finansman bonosu gibi menkul kıymet yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ortaklık yapısının genel dağılımı aşağıdaki gibidir: Boydak Ailesi (% 63,83) Gürdoğan Ailesi (% 25,00) Diğer (% 11,17) Şirketimizde %5 ve üzeri paya sahip olan ortaklarımız; ADI SOYADI SERMAYE TUTARI (TL) SERMAYE PAYI (%) H.MUSTAFA BOYDAK ,93 7,55 MEMDUH BOYDAK ,57 7,39 BEKİR BOYDAK ,23 7,19 MUSTAFA BOYDAK ,25 6,85 YUSUF BOYDAK ,32 6,39 4) Esas Sözleşme Değişikliği: Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde ,00 TL bedelsiz sermaye artırılarak ödenmiş sermayemizin ,00 TL den ,00 TL ye artırılması sonrası Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinde değişiklik yapılmasına, tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısı ile karar verilmiştir. Yapılan değişiklikler tarih ve 8654 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilerek kesinleşmiştir. C İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler: Şirketimizin imtiyazlı payları bulunmamaktadır. D - Yönetim ve Bağımsız Denetim Şirketi ve Üst Düzey Yöneticiler: Şirket Yönetim Kurulu tarihinde yapılan olağan genel kurulda 1 yıl süreyle seçilmiştir ve 9 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu: - Mustafa BOYDAK - Hasan Hüseyin GÜRDOĞAN - Memduh BOYDAK - Şükrü BOYDAK - Yusuf BOYDAK - Bekir BOYDAK - İlyas BOYDAK - Hamit GÜRDOĞAN - Bekir IRAK (Başkan) (Başkan Vekili) (Üye) (Üye) (Üye) (Denetimden Sorumlu Üye) (Üye) (Üye) (Üye-Genel Müdür) 8

10 Bağımsız Denetim Şirketi: DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE) Yönetici Kadrosu: Bekir IRAK Levent YILMAZ Şükrü KAKİLLİOĞLU Mustafa M.ŞAHİN Şaban ASLANKAYA Birol Y.ALTIPARMAK İsmail Emre YAPAR Erkan ŞAHİN Muharrem YERER Hasan ÜNAL Rasim AKKAŞ Hasan KARAGÖZ Güngör GÖKDEMİR Dursun ŞİMŞEK Asım MERCAN Mesut DUMLU Zehra Yevgi İbrahim E.GÜVEN Onur GÜNER Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari) Genel Müdür Yardımcısı (Ticari) Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Muhasebe Müdürü Yurtiçi Satış Müdürü Uluslararası Satış Müdürü Satın alma Müdürü İnsan Kaynakları Müdürü Bilgi Teknolojileri ve Reklam Müdürü OSB/Bakır Alüminyum Tesisi Fabrika Müdürü OSB/Bakır ve Alüminyum Tesisi Müdürü Yardımcı İşletmeler Müdürü Makara Üretim Tesisi Müdürü Planlama Müdürü Enerji Kabloları Üretim Müdürü Kalite Kontrol Yönetim Sistemleri Müdürü Kalite Kontrol Müdürü Haberleşme ve Fiber Optik Kablo Üretim Müdürü tarihinde yapılan Olağan Genel kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatla tayin ve tespit edilen bütün yetkilerle mücehhezdir. Üyelerin görev süreleri ilk Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinde sona ermektedir. E Personel İle İlgili Bilgiler: Yıl içindeki personel sayıları aşağıdaki gibidir: HACILAR FABRİKA ANKARA ŞUBE İSTANBU L ŞUBE OSB/BAK IR ALÜMİNY UM TOPLAM GENEL TOPLAM AY İDARE İŞÇİ İDARE İŞÇİ İDARE İŞÇİ İDARE İŞÇİ İDARE İŞÇİ Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara

11 1 İnsan Kaynakları Politikamız: * HES, toplam kalite yönetiminin ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilmenin "nitelikli işgücü ile mümkün olabileceği" gerçeğinden hareketle, şirketin en değerli varlığı olan çalışanlarını büyük bir ailenin bireyleri olarak kabul ederek iş gücü kaynaklarını en verimli şekilde planlar ve üstün performansa ulaşmada çalışanların yetkinliklerini, sürekli yapılan eğitim faaliyetleriyle artırarak geliştirmelerine imkan sağlar. * Sosyal sorumluluğunun bir gereği olarak Hes Kablo, mutlu ve memnun müşterilerin ancak mutlu ve memnun is görenler ile sağlanabileceğine inanmaktadır. Bu nedenle çalışanlar ve şirket arasında karşılıklı güven ve işbirliği, uyumlu bir iş ortamı ve takım çalışmasına yatkın, esnek bilgi paylaşımı yüksek, çalışanların katılımıyla desteklenen bir yönetim şekli, insan kaynakları politikamızın ana temelini oluşturmaktadır. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız : * T.C Mevzuatlarını ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliklerini minimum standartlar olarak kabul etmek, mevzuatların gerektirdiği şartları yerine getirmek * Faaliyetlerimizde iş kazaları ve meslek hastalıklarına yol açacak tehlikeleri tespit edip, riskleri yönetmek, olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek * Çalışanlar, ziyaretçiler, taşeronlar ve çevre için sağlıklı çalışma şartları oluşturmak, çalışmalarını güvenli ve verimli şekilde sürdürmelerini sağlamak amacı ile bilinç arttırıcı faaliyetler düzenlemek * Standartlara uygun kişisel koruyucu malzemeleri temin etmek ve gerekli yerlerde uygun ekipmanların kullanılmasını sağlamaktır. 3 - Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları: tarihinden itibaren 2 yıl süre ile geçerli olmak üzere yeni sözleşme imzalanmıştır yılına ait mavi yaka çalışanlar için ücret zammı kademeli olarak uygulanmıştır. Ayrıca sosyal haklarda ve birçok konuda iyileştirme maddeleri sözleşmede yer almaktadır. GiRiŞ TARiHi UYGULANACAK ÜCRET ZAMMI ORANI 2012 YILI GiRiŞLi OLANLAR 10,50% YILI GiRiŞLİ OLANLAR 11% YILI GiRiŞLi OLANLAR 11,50% YILI GiRiŞLi OLANLAR 12% YILI GiRiŞLi OLANLAR 12,50% YIL GİRiŞLi OLANLAR 13% YILI GiRiŞLi OLANLAR 13,50% 1999 DAHiL VE ÖNCEKi YIL GiRiŞLiLER 14% tarihinde hizmet akdi devam eden üyelerin; Tarihinde almakta oldukları brüt ücretlerinin üzerine 01 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere; % 8 (Sekiz) eklenerek zam uygulaması yapılacaktır. Sözleşmenim ikinci yılında iş bu toplu sözleşmesindeki sosyal yardım ve ödemelere ilişkin parasal tutarlar tarihinden geçerli olmak üzere ücret zammına paralel olarak ve aynı oranda artırılacaktır. 10

12 4 - Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler: tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan toplu iş sözleşmesi ile personelimize; kanuni tatil ödemesi, Toplu iş sözleşmemizin 32. maddesi A ve B bentlerine göre; den önce işe giren işçiler için 4 maaş aile zammı, yine aynı maddenin C bendine göre; den sonra işe giren işçiler içinse 3 maaş aile zammı ödenmektedir. Ayrıca yakacak ve gıda yardımı, aile yardımı, yıllık izin ve bayram harçlığı, iş elbisesi, ayakkabı ve temizlik malzemeleri yardımı, çocuk,yardımı, doğum-ölüm, evlenme sünnet yardımı, kira yardımı, yemek ve yol giderlerini karşılama gibi menfaatler sağlanmaktadır. 5 - Kıdem Tazminatları Yükümlülük Durumu: Şirketimiz personellerinin ortalama kıdem yılı 8,42 yıl, ortalama kıdem tazminatı tutarı ,45 TL olup, toplam kıdem tazminatı yükü ,71 TL TL dir. Bu yükümlülüğün ,95 TL cari yılda olmak üzere tamamına karşılık ayrılmıştır. F Varsa; Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler: Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağına uymayan faaliyetleri bulunmamaktadır. II YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR A Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı: 2014 faaliyet yılı içerisinde Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı ,45 TL dir. 11

13 B Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkanlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler: Hayat ve özel sağlık sigortası kapsamında üst yönetime ,95 TL menfaat sağlanmıştır. III ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI AR-GE & ÜR-GE Bölümü, konusunda uzman ekibi ile yürüttüğü çalışmalarla firmanın sürekli gelişimine katkı yapan önemli bir birim olmuştur. Sektördeki lider konumunun, öncü ve yenilikçi kimliğinin devam etmesinin temelinde AR-GE & ÜR-GE çalışmalarının katkısı büyüktür. Standarda ve müşteri taleplerine paralel olarak yapılan her tasarım ve ürün geliştirme çalışması ile firmanın konumu güçlenmekte, TÜRK-AK ile akredite olmuş laboratuvarında yapılan ayrıntılı testleri ile de güvenilir marka olma özelliğini korumaktadır. Ürünlerin rekabet gücünü yüksek tutmak ve müşterilerimize uygun fiyatlı ürünler sunmak adına çalışmalar yapmak; kaynakların sürekli verimli kullanılması amacıyla araştırma ve proje faaliyetleri yürütülmesi ise bir diğer hedefimizdir. Firmamızda kurumsal stratejik amaçları yakalamak adına, firmamızın her bölümünde olduğu gibi, AR-GE bölümünde de stratejik amaçlar ve bu amaçlara ulaşmak için hedefler belirlenmiştir. Bu hedeflerin başarısı ölçülebilirdir ve düzenli olarak performans değerlendirmesinin yapılmasına olanak sağlar. AR-GE & ÜR-GE Bölümü Stratejisi Ana Unsurları: Standartlara ve Müşteri İsteklerine Uygun Ürün Yenilikçi Ürün Kaliteli ve Güvenilir Ürün Rekabet Gücü Yüksek Olan (Düşük Maliyetli) Ürün 12

14 IV ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER A Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler: 1 Devam Eden Yatırım Teşvik Belgeleri Hakkında Bilgi: Hacılar merkez fabrikamıza ait olan tarih ve nolu Yatırım Teşvik Belgesi bulunmaktadır. Bu belge ve tarihleri arasında geçerli olacaktır. Yurt İçinden ve Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat tutarı ,00 TL dir. Bu yatırım teşvik belgesiyle %100 gümrük, KDV muafiyetlerinden yararlanılmaktadır. Kayseri 1. Organize Sanayi Bölgesine kurulan, Alüminyum ve Bakır Üretim Tesisimize ait olan tarih ve nolu yeni yatırım teşvik belgesi bulunmaktadır. Bu belge ile ve tarihleri arasında geçerli olacaktır. Yurt İçinden ve Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat tutarı ,00 TL dir. Bu yatırım teşvik belgesiyle %100 gümrük, KDV muafiyetlerinden yararlanılmaktadır. 2 Yatırımlardaki Gelişmeler: Piyasada oluşan talep projeksiyonuna göre geçtiğimiz yılda da bu tür yatırımlara devam edilmiştir. Bina, arsa ve inşaatlara ,15 TL, makine, cihaz ve ekipmanlara ,72 TL, taşıt araçları, döşeme ve demirbaşlar, diğer maddi ve maddi olmayan sabit kıymetlere ise ,78 TL olmak üzere toplam ,65 TL yatırım harcaması yapılmış ve aktifleştirilmiş, ayrıca devam eden bina, makine ve cihaz yatırımına ,15TL dikkate alındığında toplam olarak ,80 TL yatırım harcaması yapılmıştır. İşletmemizde mevcut makine ve cihazların kalite ve verimliliğinin, üretim standart ve çeşitliliğinin artırılması, darboğaz giderici ve entegrasyon sağlayıcı yatırımlara ise işletme genelinde devam edilmektedir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde kurulan bakır ve alüminyum tesisimizde, bakır filmaşin ton/yıl, alüminyum filmaşin ise ton/yıl kapasiteyle üretim yapılmaktadır. Bu tesisimizde, ulusal ve uluslararası standartlara göre üretim yapılmaktadır. Öncelikle, işletmemizin bakır ve alüminyum ihtiyacını karşılama amaçlı kurulan tesis, üretilen yüksek kaliteli ve uygun maliyetli ürünlerle, iç ve dış piyasalarda daha fazla söz sahibi olacağı öngörülmektedir. B Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü: 13

15 Boydak Holding bünyesinde oluşturulan İç Denetim Direktörlüğü ile faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliği ve yasal düzenlemelere uygunluk konusunda denetim ve gözetimler belirli periyotlarla yapılmaktadır. İç Denetim Direktörlüğünün bağımsız olarak faaliyetlerini yürütebilmesini sağlamak üzere organizasyon yapısında doğrudan Yönetim Kurulu Başkanı na bağlı olarak görev yapması sağlanmıştır. Boydak Holding bünyesinde bulunan şirketlerin tüm işlemleri DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE) tarafından incelenmekte, solo ve konsolide mali tabloları çıkarılmaktadır. C Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler: ÜNVANI SERMAYESİ EDİNİM MALİYETİ İŞTİRAK TUTARI İŞTİRAK ORANI(%) Makro Tel ve Hes Kablo Adi Ortaklığı TL TL TL 49 Erciyes Çelik Halat Ve Tel Sanayi A.Ş TL TL TL 72 Kay-Ser Kayseri Serbest Bölge İşleticiliği A.Ş TL TL TL Şirketin Bağlı Ortaklıkları: a) Arnavutluk Cumhuriyeti nde Makhes-Albania İş Ortaklığı 2008 yılı Ocak ayında, Merkezi, Arnavutluk Cumhuriyeti nde Bulevardi Deshmoret e Kombit`, Twin Tower-2, K:10/4. Tirana. Albania adresinde olmak üzere, Arnavutluk Erişim Şebekesi Global İhale İşi konusunda, Arnavutluk Cumhuriyetinde faaliyet göstermek amacıyla Hes Kablo Albania şubesi kurulmuş ve bu şubemiz aracılığı ile iş ortaklığı kurulmuştur. Toplam sermayesi Arnavut Leki olup ortaklık payımız % 99 dur. Firmaya olan ortaklığımız tarihinde hisselerimizin tamamının Makhes Telekomünikasyon İnş.Taah. A.Ş. ye satılması ile sonlanmıştır. b) Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret A.Ş yılının Haziran ayında kurulan Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanlı şirkete, tarihi ve HES-584 sayılı Yönetim Kurulu Kararımıza istinaden %72 oranında şirketimizin iştirak etmesine karar verilmiştir. Toplam sermeyesi TL dir. Bu bağlı ortaklığımız 2014 yılında ,18 TL brüt satış yapmış ve TL zarar ile kapatmıştır. 2 - Şirketin İştirakleri: a) HCS Kablolama Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Data iletim kablosu, yerel şebeke sistemleri, tesisi, yüksek kaliteli kablolar vb. konularında faaliyette bulunmak ve konu ile ilgili şebeke tasarımcı ve tesisatçılarına danışmanlık hizmetleri vermek ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla, , TL sermaye ile %47 si HES A.Ş., %1 erlik hisselerle Mustafa Boydak, Bekir Boydak ve Yusuf Boydak ile %50 si Birleşik Krallık yasalarına göre kurulmuş olan Western Wire Cables Ltd. tarafından, şirket merkezi olarak; Bankalar Caddesi, Ekaş Han, Kat:6 No:75-77 Karaköy, İstanbul da faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Şirket merkezi 2006 yılı içerisinde Turgut Reis Mahallesi Barbaros Caddesi Giyim kent Kooperatif içi Vadi Bulvarı No:1 Esenler, İstanbul olmuştur yılında, merkezi Lubiszewo/Poland olan MPN EE SP unvanlı bir firmaya iştirak hisselerimizden %20 lik bölümünün satılan hisseler 2011 yılı Aralık ayında geri alınarak HCS Kablolama Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. de bulunan hisselerimizin oranı artarak %49 olmuştur. Şirketin sermayesi olup tamamı ödenmiştir. 14

16 2013 yılı içerisinde hisselerimizin % 29 u satılmış olup bu satış işleminde 2008 yılında yurtdışında yerleşik MPN EE SP firmasına hisselerimizi sattığımız değer esas alınmıştır. Firmaya olan ortaklığımız tarihi itibariyle % 20 oranında hisselerimiz tarihinde satılmıştır. Şirket 2014 yılını ,87 TL net satış hasılatı ve ,87 TL dönem net karı ile kapatmıştır. b) Makro-Tel ve Hes Kablo Adi Ortaklığı 2007 yılının Temmuz ayında kurulan Makro-Tel ve Hes Kablo Adi Ortaklığı; Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü nce yapılacak olan, Erişim Şebekeleri Global ihalelerine teklif vermek ve kabul gören tekliflerin taahhüt konusu işlerini yapıp ikmal etmek amacıyla kurulmuştur ,-TL sermaye ile kurulan adi ortaklıkta %51 Makro-Tel Ltd. Şti, %49 oranında şirketimizin payı bulunmaktadır. Ortaklığın adresi Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 1271 Sokak Bayraktar Center No:114-A/12 Balgat, Çankaya, Ankara dır. Şirket 2014 yılını ,55 TL dönem net karı ile kapatmıştır 3 Şirketin Bağlı Menkul Kıymetleri: a) KAY-SER Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş Kasım ayında kurulan KAY-SER Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. ye ,- TL sermaye iştirakimiz bulunmaktadır. KAY-SER A.Ş. nin toplam nominal sermayesi tarihinde TL iken tarihli Genel Kurul Kararı ile Ödenmiş Sermayesi TL olmuştur ve ortak sayısı 510 dur. D Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler: Şirketimiz 2014 faaliyet dönemi içerisinde kendi paylarını iktisap etmemiştir. E Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Müfettişliği tarafından şirketimizin 2011, 2012, 2013, 2014 yılları gümrük işlemleri açısından incelemeye tabi tutulmuş, toplamda ,00 TL ceza şirketimize tebliğ edilmiştir. Bu cezalar ile ilgili uzlaşma talebinde bulunulmuş, uzlaşma tarihi beklenilmektedir. Şirketimiz 2013 yılı mali dönemi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Kurumlar Vergisi, KDV Gerçek, Gelir Vergisi Stopajı konularında tarihinde tam incelemeye tabi tutulmuş olup, rapor tarihi itibariyle inceleme devam etmektedir. F Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçlar Hakkında Bilgi: Yoktur. G Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu/Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar: Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir adli yaptırım bulunmamaktadır. 15

17 H Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler: Şirketimiz 2014 yılı genel kurulunda alınan kararlar yerine getirilmiştir. I Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır. İ Şirketin Yıl İçerisinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Yardımlar: Şirketimize gelen sosyal yardım projelerinde seçici davranılmakta olup özellikle aşağıda belirtilen sosyal sorumluluk projeleri desteklenmeye gayret edilmektedir. Ayrıca şirketimiz Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olduğundan faaliyette bulunan sosyal sorumluluk projeleri, Genel Kurul da ortaklarımızın bilgisine sunulmakta ve her yıl yapılacak sosyal sorumluluk tutarının üst sınırı yine Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Sosyal sorumluluk projelerinde kurumsal itibara, imaja, markaya zarar vermemesi hedeflenir. Aynı zamanda birden fazla firmanın ortaklaşa desteklediği projede diğer kurumların da kurumsal kimliği ve profili de önemlidir. Sosyal sorumluluk kapsamında 2014 yılında genel kurul tarafından TL üst sınır belirlenmiştir. Desteklenebilir Sosyal Sorumluluk Alanları: Toplum Sağlığına fayda Sağlayacak projeler, Toplum Güvenliğine Faydalı faaliyetler, İstihdama Katkı sağlayacak projeler, Çevreye-Doğaya faydalı faaliyetler, Eğitime Katkıda bulunmak, Toplumsal ve Ekonomik Gelişime Katkı sağlayacak faaliyetlerdir yılında desteklenen sosyal sorumluluk projeleri aşağıdaki gibidir: HES KÜLTÜR YARDIM VE DAYANIŞMA VAKFI ,35 BOYDAK EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI ,00 T.C.NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ,00 TÜRK EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI ,00 T.C.ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ,00 TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ,00 AYŞE-BAKİ SİMİTÇİOĞLU ANADOLU LİSESİ 1.652,00 TOPLAM ,74 Son yıllarda dünyamızın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarının en önemli sebeplerinden biri de insanoğlunun doğal dengede oluşturduğu bozulmalardır. Doğal dengede yaşanan bu bozulmalar iklim değişikliği, doğal kaynakların hızla tükenmesi gibi birçok çevre problemini de beraberinde getirmektedir. Yaşanan çevresel sorunların önlenmesinde sanayi tesislerine de önemli görevler düşmektedir. Özellikle çevreye dost üretim 16

18 süreçlerini tercih eden, doğal kaynakların korunmasına özen gösteren sanayi üretimi ile çevreyi koruyarak ülkenin gelişimine katkıda bulunulmaktadır. J Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hakim Şirketle, hakim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hakim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hakim Şirket ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler: Bu şekilde alınan ya da alınmasından kaçınılan bir önlem bulunmamaktadır. K Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; (J) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince bilinen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşlemde Uygun bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği: Yoktur. L MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN HAREKETLER 1 Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi ve Sektör İçerisindeki Yeri: Şirketimiz tesislerinde PVC granül, elektrolitik bakır tel, enerji ve telefon kabloları, fiber optik kabloları, emaye bobin teli, alüminyum iletken üretilmektedir. İstanbul Sanayi Odası nın ( İSO ) 2013 verileri esas alınarak Türkiye nin 500 büyük sanayi kuruluşu üzerinde yaptığı ve yayınladığı araştırma sonuçlarına göre, şirketimizin sektör içinde ön sıralarda yer aldığı, üretimden satışlar kriteri esas alınarak yapılan genel sıralamada 500 büyük sanayi kuruluşu içerisinde 65 inci, özel sektör kuruluşları içerisinde ise 59 uncu sırada bulunduğu, işletmeye alınan ilave makineler ile bu durumunu daha da belirgin hale getirdiği ve önemli sayılacak pazar (İSO araştırmasında yer alan sektör - bakır tel ve kablo kuruluşları içerisinde yaklaşık % 20) payına sahip olduğu söylenebilir. 17

19 2 - İşletmenin Üretim Birimleri: İşletmemizde sekiz üretim ünitesi bulunmakta olup, hepsi de tam kapasite ile çalışabilecek durumdadır. a) PVC Granül Üretimi Ünitesi b) Makara Üretim Ünitesi c) Bakır Üretimi Ünitesi Anot Dökümhanesi Elektroliz Ünitesi Tel Çekme (Çubuk Çekim) Ünitesi d) Alüminyum Üretim Ünitesi Alüminyum Döküm Tel Çekme ve Büküm Alüminyum İzole e) Kablo Üretim Ünitesi İnce ve Orta Tel Çekme Ünitesi Tel Bükme Ünitesi İzolasyon Ünitesi Enerji ve Tesisat Kabloları Paketleme Ünitesi 18

20 f) Fiber Optik ve Haberleşme Kablo Üretim Ünitesi g) Emaye Bobin Teli Üretim Ünitesi h) XLP (AG-OG-YG) Enerji Kablosu Üretim Ünitesi 3 Dış Ticaret İşlemleri: Şirketimiz son yıllarda yürüttüğü yatırım faaliyetleri sonucunda ulaştığı üstün kalite ve standart nedeniyle uluslararası rekabet şartlarında da kendisine haklı bir yer edinmiş ve 2014 yılında toplam ,94 TL olan toplam cirosunun yüzde 27 ini ihracattan elde etmiştir. Aşağıdaki tablolarda ihracat ve ithalatımızın ülkeler ve ürünlere göre dağılımı yer almaktadır. İhracatın ithalatı karşılama oranı %43 olarak gerçekleşmiştir. a İhracat (Ürünlere Göre Dağılım) Ürün Cinsi FOB $ Tutarı Oranı % ENERJİ KABLOSU ,41% TELEFON KABLOSU ,11% ALÜMİNYUM İLETKEN ,74% FİBER OPTİK KABLO ,99% EMAYE BOBİN TELİ ,90% BAKIR İLETKEN ,30% DİĞER ,15% 19

ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: Ticaret unvanı : Ticaret sicili numarası Merkez Adresi : : Şube Adresi : İletişim Bilgileri

Detaylı

RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2017 31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER 1.a. Raporun Dönemi 01.01.2017 31.03.2017 1.b. Şirkete İlişkin Bilgiler Ticaret Unvanı : RE-PIE Gayrimenkul Portföy Yönetimi

Detaylı

İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU. Şube Adresi : 1202/1 Sokak No:4/C Yenişehir/İZMİR

İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU. Şube Adresi : 1202/1 Sokak No:4/C Yenişehir/İZMİR EK:3 İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2016-30.06.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 2016 Ticaret Ünvanı : İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş. Ticaret

Detaylı

TNC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. FAALİYET RAPORU 2012 Dr. Halil YOLCU, SMMM, CRMA

TNC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. FAALİYET RAPORU 2012 Dr. Halil YOLCU, SMMM, CRMA TNC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ FAALİYET RAPORU 2012 Dr. Halil YOLCU, SMMM, CRMA İ Çİ NDEKİ LER 1-) Genel Bilgiler,... 3 A-) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi... 3 B- ) Şirketin:... 3 C- ) Şirketin

Detaylı

ÜÇLER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

ÜÇLER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER ÜÇLER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.12.2014 Ticaret Ünvanı : Üçler Tekstil Sanayi

Detaylı

BENGİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ YILLIK FAALİYET RAPORU

BENGİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER a. Raporun ilgili olduğu hesap dönemi : 01.01.2012 / 31.12.2012 b. Şirketin Ticaret Unvanı : BENGİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ c. Ticaret Sicil Numarası

Detaylı

: Tavukçu Fethi Sokak no:29 Osmanbey/istanbul

: Tavukçu Fethi Sokak no:29 Osmanbey/istanbul VEGA TEKSTİL SAN VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2012 31.12.2012 Dönemi Ticaret unvanı : VEGA TEKSTİL

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1 - Genel Bilgiler 2 - Yönetim Organı Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 3 - Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2017 30.09.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER 1.a. Raporun Dönemi 01.01.2017 30.09.2017 1.b. Şirkete İlişkin

Detaylı

KONU: YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ

KONU: YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ Sayı: TTK/2014.006 nolu sirkünün EK idir. Tarih: 14.02.2014 -TTK SİRKÜLERİ- KONU: YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER

Detaylı

Programda giriş, faaliyet raporu, kullanıcılar, şirketler, yardım sekmeleri yer alır.

Programda giriş, faaliyet raporu, kullanıcılar, şirketler, yardım sekmeleri yer alır. FAALİYET RAPORU PROGRAMI Bu program 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve faaliyet gösteren anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması

Detaylı

SİRKÜLER KONU: Şirketlerde Yıllık Faaliyet Raporu İstanbul,

SİRKÜLER KONU: Şirketlerde Yıllık Faaliyet Raporu İstanbul, SİRKÜLER 2012-29 KONU: Şirketlerde Yıllık Faaliyet Raporu İstanbul, 19.12.2012 Bilindiği üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun yürürlüğe girmesine müteakip, anılan Kanun çerçevesinde kurulan ve faaliyetini

Detaylı

DİREN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

DİREN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER DİREN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem:2013 Ticaret unvanı : DİREN HOLDİNG A.Ş. Ticaret sicili numarası : 5492 Merkez

Detaylı

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2015-30.06.2015 b) Şirketin Ticaret Unvanı : Rhea Portföy Yönetimi Anonim

Detaylı

REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU EK : 3 REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2016 31.03.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2016-31.03.2016 Ticaret unvanı :REEL KAPİTAL MENKUL

Detaylı

TOKAT CİHAN NAK.SAN.VE TİC.A.Ş DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

TOKAT CİHAN NAK.SAN.VE TİC.A.Ş DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER TOKAT CİHAN NAK.SAN.VE TİC.A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem:2013 Ticaret unvanı : TOKAT CİHAN NAK..SAN.VE TİC.A.Ş. Ticaret sicili numarası

Detaylı

ÇOLAK ÜRETİM TEKNİK SERVİS TURİZM MÜHENDİSLİK YAPI VE TİCARET A.Ş DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

ÇOLAK ÜRETİM TEKNİK SERVİS TURİZM MÜHENDİSLİK YAPI VE TİCARET A.Ş DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU ÇOLAK ÜRETİM TEKNİK SERVİS TURİZM MÜHENDİSLİK YAPI VE TİCARET A.Ş 1- GENEL BİLGİLER 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem:01/01/2013-31/12/2013 Ticaret unvanı : ÇOLAK

Detaylı

STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. . SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 2. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 30.06.2017

Detaylı

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos )

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos ) Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos 2012 28395) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2015 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2014-31.12.2014 b) Şirketin Ticaret Unvanı : Rhea Portföy Yönetimi Anonim

Detaylı

K A R A R. PLATİN KIYMETLİ MADENLER A.Ş. Yönetim Kurulu 14/03/2014 günü Saat: 10:00 da şirket merkezinde toplandı.

K A R A R. PLATİN KIYMETLİ MADENLER A.Ş. Yönetim Kurulu 14/03/2014 günü Saat: 10:00 da şirket merkezinde toplandı. KARAR NO: 2014/02 KARAR TARİHİ : 14/03/2014 B A Ş K A N..: K A R A R PLATİN KIYMETLİ MADENLER A.Ş. Yönetim Kurulu 14/03/2014 günü Saat: 10:00 da şirket merkezinde toplandı. Şirketimizin 2013 yılı OLAĞAN

Detaylı

:NOBEL PAZARLAMA LTD.ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

:NOBEL PAZARLAMA LTD.ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER NOBEL PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem :2013 Ticaret unvanı :NOBEL PAZARLAMA LTD.ŞİRKETİ Ticaret sicili numarası

Detaylı

BAYEK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu

BAYEK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu BAYEK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu Rapor Tarihi: 28 Şubat 2015 İçindekiler Sayfa I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER...2 1.1. Raporun İlgili Olduğu

Detaylı

BERG FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

BERG FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU BERG FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2016 31.12.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER BERG FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2016 31.12.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu

Detaylı

Karanfil Sk. No:62 Bakanlıklar / ANKARA

Karanfil Sk. No:62 Bakanlıklar / ANKARA 1- GENEL BİLGİLER KAZOVA VASFİ DİREN TARIM İŞLETMESİ SAN.VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem:2013 Ticaret unvanı : KAZOVA VASFİ DİREN TAR.

Detaylı

ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU

ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 2 3 İÇİNDEKİLER I) GENEL BİLGİLER... 6 I.a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi:... 6 I.b) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2015 31.03.2015 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 2. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM

Detaylı

ÖZDENİZCİLİK ULAŞTIRMA GEMİ SÖKÜM TURİZM DEMİR ÇELİK SU SPORLARI ATIK MADDE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MADDE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÖZDENİZCİLİK ULAŞTIRMA GEMİ SÖKÜM TURİZM DEMİR ÇELİK SU SPORLARI ATIK MADDE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MADDE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÖZDENİZCİLİK ULAŞTIRMA GEMİ SÖKÜM TURİZM DEMİR ÇELİK SU SPORLARI ATIK MADDE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem:

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

MOBİPA MOBİL YA TEKSTiL İNŞAAT NAKLİYE. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANA Yİ. TİcARET ANONİM ŞİRKETİ. 2014 MALi YıLıNA İLişKiN YÖNETiM KURULU FAALİYET RAPORU

MOBİPA MOBİL YA TEKSTiL İNŞAAT NAKLİYE. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANA Yİ. TİcARET ANONİM ŞİRKETİ. 2014 MALi YıLıNA İLişKiN YÖNETiM KURULU FAALİYET RAPORU , MOBİPA MOBİL YA TEKSTiL İNŞAAT NAKLİYE. PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANA Yİ. TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 MALi YıLıNA İLişKiN YÖNETiM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şirket") 01.01.20 ı4-31. ı2.20

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016 31.03.2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2016 31.03.2016 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2014 YILI BİRİNCİ ÇEYREK FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2014 YILI BİRİNCİ ÇEYREK FAALİYET RAPORU EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2014 YILI BİRİNCİ ÇEYREK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi Şirketimizin 01.01.2014 31.03.2014 faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan

Detaylı

SOYTEK ELEKTRİK SANTRALLERİ TESİS İŞLETME VE TİCARET A.Ş DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

SOYTEK ELEKTRİK SANTRALLERİ TESİS İŞLETME VE TİCARET A.Ş DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER SOYTEK ELEKTRİK SANTRALLERİ TESİS İŞLETME VE TİCARET A.Ş 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem:01/01/2013-31/12/2013 Ticaret unvanı : SOYTEK ELEKTRIK

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2013 30.09.2013 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2016 31.03.2016 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2016 31.03.2016 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

01.01.2015 30.09.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU. Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.

01.01.2015 30.09.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU. Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 30.09.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 30.09.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL)

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL) AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) Ö N C E K İ D Ö N E M 31.12.2014 I-DÖNEN VARLIKLAR 20.045.759,90 24.159.649,03 A-Hazır Değerler 26.044,22 30.627,49 1-Kasa 1.697,71 2.908,54 2-Alınan Çekler 0,00 0,00

Detaylı

VETAŞ VET.VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL)

VETAŞ VET.VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL) AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 31.12.2015 I-DÖNEN VARLIKLAR 28.506.886,90 31.397.524,80 A-Hazır Değerler 20.236,66 32.130,16 1-Kasa 2.609,20 3.761,94 2-Alınan Çekler 0,00 0,00 3-Bankalar

Detaylı

SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU EK:3 SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 2015 Ticaret Ünvanı : SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. Ticaret Sicili

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

TUNA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER

TUNA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER TUNA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2016 31.12.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER Şirket Unvanı : Tuna Faktoring A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 382891-330473 Vergi Sicil Numarası : 632 007

Detaylı

ARMA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013 31.03.2013 Hesap Dönemine ait Üç Aylık Faaliyet Raporu

ARMA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013 31.03.2013 Hesap Dönemine ait Üç Aylık Faaliyet Raporu ARMA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013 31.03.2013 Hesap Dönemine ait Üç Aylık Faaliyet Raporu 1-GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2013-31.03.2013 b) Şirketin Ticaret Unvanı :ARMA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.06.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.06.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.06.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2014 30.06.2014 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

: TREND FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

: TREND FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU TREND FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01/01/2012-31/12/2012 Ticaret unvanı : TREND FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ Ticaret

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Anonim ve Limited şirketlerin Genel Kurulları ile ilgili olarak Eski Türk Ticaret Kanunu ndan farklı uygulamalar

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Anonim ve Limited şirketlerin Genel Kurulları ile ilgili olarak Eski Türk Ticaret Kanunu ndan farklı uygulamalar 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Anonim ve Limited şirketlerin Genel Kurulları ile ilgili olarak Eski Türk Ticaret Kanunu ndan farklı uygulamalar yer almaktadır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun

Detaylı

01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI

01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI 01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI MALİ TABLOLAR 31 Ocak 2014 2013 YILI FAALİYET RAPORU 01/01/2013-31/12/2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ

Detaylı

İKAMETGAH ADRESİ. Tersane Cad. No :96 Diler Han K:4 Karaköy / İstanbul. Yalıboyu Cad. No :26 Beylerbeyi / İstanbul. Yalıboyu Cad.

İKAMETGAH ADRESİ. Tersane Cad. No :96 Diler Han K:4 Karaköy / İstanbul. Yalıboyu Cad. No :26 Beylerbeyi / İstanbul. Yalıboyu Cad. 1- GENEL BİLGİLER DİLER YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 31.12.2014 Ticaret unvanı : DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Ticaret sicili

Detaylı

HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU

HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU I - GİRİŞ 1 - Raporun Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2 - Ortaklığın Unvanı : HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3 - Yönetim ve

Detaylı

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu AKTİF(VARLIKLAR) ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş 31.12.2015 Tarihli Bilançosu PASİF ( KAYNAKLAR) 1203/2015-31/12/2015 12/03/2015-31/12/2015 I -DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU I-DÖNEN VARLIKLAR 56,163.41 84,397.94 A-Hazır Değerler 48,942.41 65,756.94 1- Kasa 1,118.44 454.69 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 47,823.97 65,302.25 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri [-] 5- Diğer Hazır

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL SMMM ODASI Mali Tablolar 2 AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 18.046.429,68 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2015 30.06.2015 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU

HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No. I GENEL BİLGİLER 4 A Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı 4 1) Sermaye Yapısı 4 2) Ortaklık Yapısı

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2014 31.12.2014 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş YILI FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş YILI FAALİYET RAPORU EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi Şirketimizin 01.01.2013 31.12.2013 faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan faaliyet raporu

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016 30.09.2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2016 30.09.2016 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013/ 31.12.2013 Ticaret unvanı : POLİTEKNİK METAL

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlanması İle İlgili Önemli Duyuru. Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlanması ÖNEMLİ DUYURU

BAKIŞ MEVZUAT. Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlanması İle İlgili Önemli Duyuru. Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlanması ÖNEMLİ DUYURU KONU SAYI 2013/042 ÖZET BAKIŞ MEVZUAT Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlanması İle İlgili Önemli Duyuru Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlanması ÖNEMLİ DUYURU KONU: Şirketlerin Yıllık Faaliyet

Detaylı

BURCU GIDA KONSERVECİLİK VE SALÇA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

BURCU GIDA KONSERVECİLİK VE SALÇA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER BURCU GIDA KONSERVECİLİK VE SALÇA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem:01.01.2012-31.12.2012 Ticaret unvanı :BURCU GIDA KONSERVECİLİK

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2017 30.06.2017 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2017 30.06.2017 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

TUNA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU

TUNA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU TUNA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1-) Genel Bilgiler: A- ) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi: 01.01.2013-31.12.2013 B- ) Şirketin: Ticaret ünvanı : Tuna Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2010

Detaylı

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler a) Rapor Dönemi b) Şirket Bilgileri c) Şirketin Organizasyon, Sermaye

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 1- GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi Şirketimizin 01.01.2015 30.06.2015 faaliyet

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01.01.2014 30.06.2014) 1 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler 3-4 2. Yönetim Kurulu leri ile Üst Düzey yöneticilere sağlanan mali haklar.5

Detaylı

3. Yıllık Faaliyet Raporunun Kimler Tarafından Düzenleneceği ve Düzenleme Zamanı:

3. Yıllık Faaliyet Raporunun Kimler Tarafından Düzenleneceği ve Düzenleme Zamanı: İHSAN AKAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M A.Ş 23 Nisan Mh. 242 Sk. Rızvanoğlu-Paçacı Sit. No:12/A Blok Kat: 2 D: 3 Nilüfer/Bursa Tel: 0 541 3966882-0 224 2401329(pbx.) 0224 2401329

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATILIM FAKTORİNG A.Ş HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 2017 HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 28.07.2017 1 1- GENEL BİLGİLER ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2017 30.06.2017 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2017

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2012

Detaylı

yi Ve T Ticarett A.Ş. HES 201 12 YIL LI FAAL ORU

yi Ve T Ticarett A.Ş. HES 201 12 YIL LI FAAL ORU S Hacılar Ele ektrik Sanay yi Ve T Ticarett A.Ş. HES 201 12 YIL LI FAAL LİYET RAPO ORU İÇİNDEKİLER Sayfa No. I GENEL BİLGİLER 4 A Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı 4 1) Sermaye Yapısı 4

Detaylı

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31.03.2017 *İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. nin 01.01.2017-31.03.2017 tarihleri arasındaki faaliyetlerine ilişkin

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2011

Detaylı

:SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ 6 AYLIK FAALİYET RAPORU

:SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ 6 AYLIK FAALİYET RAPORU SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2017 30.06.2017 DÖNEMİ 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: Ticaret unvanı :SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETIMI ANONIM ŞIRKETI

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETIMI ANONIM ŞIRKETI MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETIMI ANONIM ŞIRKETI 01.01.2015 31.12.2015 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu 1-GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2015-31.12.2015 b) Şirketin Ticaret Unvanı :MAGNA CAPITAL

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 1- GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi Şirketimizin 01.01.2015 30.09.2015 faaliyet

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

TUNA ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER

TUNA ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER TUNA ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU I GENEL BİLGİLER Şirket Unvanı : Tuna Faktoring A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 382891-330473 Vergi Sicil Numarası : 632 007 5420 Kuruluş

Detaylı

HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU

HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU I - GİRİŞ 1 - Raporun Dönemi : 01.01.2010-31.12.2010 2 - Ortaklığın Ünvanı : HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3 - Yönetim ve

Detaylı

L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş.

L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş. L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş. SERİ:II NO:14 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1-Raporun Dönemi : 01.01.2014-31.12.2014 2-Genel Bilgiler: Ticaret Unvanı:

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 0.0.206 30.06.206 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU.08.206 A. GENEL BİLGİLER. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 0.0.206 30.06.206 dönemine ait faaliyet raporudur. 2. Şirketin

Detaylı

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik www.pwc.com.tr Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik -

Detaylı

TAKSİM YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2013-31.12.

TAKSİM YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2013-31.12. TAKSİM YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2013-31.12.2013 Ticaret unvanı Ticaret sicili numarası :268702 :Taksim

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ 01.01.2006/ 31.12.2006-01.01.2007/31.12

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ 01.01.2006/ 31.12.2006-01.01.2007/31.12 BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ 01.01.2006/ 31.12.2006-01.01.2007/31.12.2007 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR Önceki Dönem Sf. 210 Cari Dönem

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın Adı Tutar Kalan Borç Alacak Borç Alacak 1 100 Kasa Hs. 145. 135. - 2 101 Alınan Çekler Hs 35.000 32.000 3.000-3

Detaylı

KARMEN ŞARAPÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

KARMEN ŞARAPÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER KARMEN ŞARAPÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem:2013 Ticaret unvanı : KARMEN ŞARAPÇILIK SAN.VE TİC.A.Ş.

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

YÖNETIM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

YÖNETIM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU YÖNETIM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Taksim Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016 31.03.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 02.05.2016 A. GENEL BİLGİLER 1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 01.01.2016 31.03.2016 dönemine ait faaliyet raporudur.

Detaylı