YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU Mart 2011

2 İçindekiler 1 Rektörün Mesajı Dekanın Mesajı Bölüm Başkanının Mesajı Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi Vizyon Misyon Değerlerimiz Yönetim Personel Tam Zamanlı Misafir Öğretim Üyeleri Araştırma Görevlileri İdari Personel Akademik Faaliyetler Araştırma Seminerleri Yayınlar İş Dünyası ile İlişkiler Öğretim Faaliyetleri Programlarımız İşletme Lisans Programı İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğrenci Faaliyetleri Gelişim Seminerleri Serisi Stajlar ve Mesleki Teknik Geziler Uluslararası İşbirlikleri Erasmus Öğrenci Kulüpleri İletişim

3 GĠRĠġ Sürekli geliģen bir kavram olarak kurumsal yönetim ilkelerinin önemi her geçen gün artmakta ve bu çerçevede kapsamı geniģlemektedir. Kurumsal yönetim bir yaklaģım olarak kurumların adillik, Ģeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk anlayıģlarını uygulamaya taģımalarının ötesinde, her alanda iyi yönetimin temellerini oluģturan bir anlayıģın yaygınlaģmasını da desteklemektedir. BaĢlangıçta halka açık Ģirketlerle baģlayan süreç aile Ģirketlerine, kamu iktisadi teģebbüslerine, sivil toplum kuruluģlarına ve kamu kurumlarına kadar uzanan iyi yönetim anlayıģının temel prensip ve araçları haline gelmiģtir. Bu bağlamda, Yalova Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü olarak kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde paydaģ odaklı, yanıt verebilir, Ģeffaf ve sorumlu süreç yönetimiyle kendini paydaģlarına doğru ifade edebilen yönetim hedefini koruyan bir bölüm olan bölümümüzün 2010 yıllına ait faaliyet raporunu hazırlamıģ bulunmaktayız. Ġlgili yıldaki faaliyetlerimizin önceki dönemlerle karģılaģtırılabilirliğini sağlamak ve paydaģlarımıza sürekli bilgi sunmak için her yıl Mart ayında faaliyet raporumuzu hazırlayıp kamuoyunu aydınlatma ilkesi çerçevesinde paydaģlarımıza sunacağız. Ġlkini 2010 yılı için hazırladığımız bu faaliyet raporunun nicelerinde karģılaģmak dilek ve temennisiyle. 3

4 1 Rektörün Mesajı 2008 yılında kurulan ve kökleri on beģ yıl öncesine dayanan Yalova Üniversitesi hızlı büyüyen yeni bir üniversitedir. Yalova Üniversitesi yeni kurulan üniversiteler arasında çalıģmaları, baģarıları ve farklılıkları ile öne çıkarak kısa sürede köklü üniversitelerle yarıģır hale gelmiģtir. Üniversitemiz güçlü akademik ve deneyimli idari kadrosu, ulusal ve uluslararası güçlü iliģkileri ve coğrafi avantajı ile yakın gelecekte konusunda öncü ve lider sosyal ve teknik bölümlere sahip olmayı hedeflemektedir. Yalova Üniversitesi Bir Dünya Üniversitesi olmak için çalıģmakta ve Esnek Merkez-Hareketli Hedef yönetim modeli ile hızla ilerlemektedir. Üniversitemizde öncelikle öğrenim ve iģ yaģamında huzur ile mutluluk önemlidir. Yalova Üniversitesi öğrencilerini küresel düzeyde mesleki bilgi ve beceri ile donatarak, ülkemiz ve dünya sorunlarına duyarlı, insan haklarına saygılı, sorgulayan, özgüven sahibi vatansever bireyler olarak yetiģtirmeyi amaç edinmiģtir. Üniversitemiz küresel standartlara uygun öğretim yaparken aynı zamanda bir dünya üniversitesi olarak dünyada giderek yaygınlaģan kurumsal yönetim ilkelerine uygun yönetim tarzını da yaygınlaģtırma çabasındadır. Bu çerçevede ortaya çıkan ve paydaģlara bilgi verme amacını taģıyan bu faaliyet raporunun hazırlanmasında emeği geçenleri kutlar huzurlu, mutlu ve daha verimli seneler dilerim. Prof.Dr. M. Niyazi ERUSLU Yalova Üniversitesi Rektörü 4

5 2 Dekanın Mesajı Kurumların tarihini oluģturan ve medeniyetlerin en büyük kaynakları olan yazılı belgeler kurumlarımız ve toplumumuz için olduğu kadar insanlık için de önem taģımaktadır. Kurumların ortaya çıkardığı belgeler, ilgili döneme ait bilgilerin kayda geçmesine ve ilerleyen dönemlerde o döneme ait araģtırmaların yapılmasına kaynaklık edebilmektedir. Kurumsal yönetim ilkelerinden temel alan Fakültemiz ĠĢletme Bölümünün ortaya koyduğu bu faaliyet raporu, bölümlerimizde sadece teorik bilgilerin verilmediğini, aynı zamanda çağdaģ bilginin bölümlerimizin iģleyiģine de yansıdığını gösteren güzel bir örnektir. Bu çalıģmalarından dolayı bu çalıģmada emeği geçenleri kutluyor, sevgilerimi sunuyorum. Prof. Dr. Ali Rıza ABAY Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dekanı 5

6 3 Bölüm Başkanının Mesajı Değerli PaydaĢlarımız; ĠĢ dünyasında gittikçe yaygınlaģan kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde paydaģları ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanan faaliyet raporları bu iģlevi görmelerinin yanı sıra aynı zamanda bilimsel araģtırmalara konu olacak çok önemli belgelerdir. Bölümümüzde bir yıl boyunca sürdürülen faaliyetlerin özeti olarak kabul edilebilecek olan bu faaliyet raporu yıllar sonra dönüp bakıldığında hem bölümün tarihine, hem de dönemin paradigmasına ıģık tutacak birer vesika değerini kazanmıģ olacaktır. Yukarıda bahsedilen her iki sebeple de önemsediğimiz faaliyet raporumuz üzerinde yaklaģık bir ay boyunca yoğun bir emek sarf ettik. BaĢta bölüm üyelerimiz ve paydaģlarımız olmak üzere tüm topluma sunduğumuz bu rapor derinlemesine benimsediğimiz paydaģ odaklılık, Ģeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin bir yansıması niteliğindedir. Ġlk kez hazırlanmıģ olmasına rağmen doyurucu bir bilgiye sahip olduğunu düģündüğüm bu raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalıģma arkadaģlarıma teģekkür ediyor, gelecek yıl daha zengin bir raporla yeniden karģılaģmayı diliyorum. Sevgi ve saygılarımla. Doç. Dr. Mustafa KURT ĠĢletme Bölüm BaĢkanı 6

7 4 Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi ĠĢletme Bölümü ilk kez eğitim ve öğretim yılında Uludağ Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Yalova Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi bünyesinde eğitime baģlamıģtır. Bölümümüz fakültemizin öğrenci kabul eden ilk bölümüdür. Bölümümüzde Ģu anda hazırlık sınıfı ile birlikte 1., 2., ve 3. sınıflar öğretim görmekte, ayrıca tezsiz yüksek lisans programımıza da iģ dünyasından profesyonel yöneticilerin katıldığı bir grup bulunmaktadır. Bunun yanında, yakın zamanda tezli yüksek lisans programı açılması için de hazırlıklarımız sürmektedir sonu itibariyle ĠĢletme Ġngilizce bölümünde 167, ikinci öğretim iģletme (Türkçe) bölümünde ise 57 öğrenci bulunmaktadır. ĠĢletme eğitimi, sürekli değiģime uğrayan ve geliģmeye açık bir alana hitap ettiği için mevcut piyasaların çok yakından takip edilmesi ve verilen eğitimin mümkün olduğunca geleceğe ve yeniliklere yönelik olarak öğrencilere sunulması gerekmektedir. Bu doğrultuda öğrencilere; organizasyon, kaynakların etkin kullanımı, strateji ve değiģim yönetimi, örgüt geliģtirme ve genel yönetim, üretim/hizmet yönetimi, finansman, muhasebe, pazarlama, insan kaynakları yönetimi, biliģim sistemleri ve değerlendirme konularında yeterlilik kazandırarak geleceğin yöneticilerini yetiģtirmek amaçlanmaktadır. Yalova Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümünün amacı, ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda özel sektör ile kamu sektöründe görev alabilecek niteliklere sahip çağdaģ iģletmeciler yetiģtirmektir. ĠĢletme Bölümü, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi programında yer alan bölümler içerisinde mezuniyet sonrası iģ bulma potansiyeli açısından önde gelen bölümdür. Bunun nedeni, bölüm ders programının iktisat, iģletme, hukuk dersleri ile zenginleģtirilmiģ olması ve günün koģullarına göre gözden geçirilerek gerekli yeniliklere kavuģturulmasıdır. Bölüm mezunları ; özel sektörde pazarlama, finans, muhasebe ve insan kaynakları yönetimi dallarında iģ bulabilmekte ; serbest muhasebeci, mali müģavirlik mesleklerine baģvurabilir niteliğe gelmekte; ayrıca kamu sektöründe de müfettiģlik, çeģitli uzmanlık ve denetmenlik pozisyonları için hazır hale gelmektedirler. Bölümümüzde birinci öğretim ve ikinci öğretim grupları bulunmaktadır. Birinci öğretimde dersler Ġngilizce yürütülmekte, ikinci öğretimde ise dersler Türkçe yürütülmektedir. ĠĢletme (Ġngilizce) bölümünü kazanan öğrenciler bir yıl zorunlu Ġngilizce Hazırlık sınıfına devam edeceklerdir. 7

8 5 Vizyon Vizyonumuz küresel standartlarda öğretim yapan ve dünyadaki iģletme okulları ile rekabet eden bir iģletme bölümü olmaktır. 6 Misyon Misyonumuz araģtırmalar yoluyla yararlı bilgi üretirken ülkemizin, bölgemizin ve geleceğin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak iģ ahlakını tüm tarafların maksimum kazancı olarak kabul eden, donanımlı yönetici adayları yetiģtirmektir. 7 Değerlerimiz Bilimsellik Özgürlük ÇağdaĢlık Ġnsan Odaklılık Çevrecilik Katılımcılık Esneklik Yenilikçilik Farklılıklara Saygı ĠĢbirliği ġeffaflık PaylaĢımcılık Yalınlık Kalite 8 Yönetim Bölüm Yönetimi Doç. Dr. Mustafa KURT Yrd. Doç. Dr. Selim ÖZDEMĠR Bölüm BaĢkanı Bölüm BaĢkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. AyĢe TANSEL ÇETĠN Bölüm BaĢkan Yardımcısı ĠĢletme Bölüm Kurulu her ay düzenli olarak ĠĢletme Bölüm BaĢkanı Doç. Dr. Mustafa KURT baģkanlığında toplanmaktadır yılı toplantılarında öğrenci değiģim programları, uluslararası iģbirlikleri, lisans ve yüksek lisans programlarının koģullarının iyileģtirilmesine yönelik konular ele alınmıģtır. 8

9 Yönetim Kurulu Bölüm KURULU Doç. Dr. Mustafa KURT Yrd. Doç. Dr. Selim ÖZDEMĠR Yrd. Doç. Dr. AyĢe TANSEL ÇETĠN Yrd. Doç. Dr. Ferhat SAYIM (Muhasebe - Finansman Ana Bilim Dalı BaĢkanı) Yrd. Doç. Dr. Fahri APAYDIN (Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı BaĢkanı) Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY (Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı BaĢkanı) Yrd. Doç. Dr. Veli Denizhan KALKAN (Lisansüstü Program Koordinatörü) ArĢ. Gör. Kemal DEMĠR (AraĢtırma Görevlisi Temsilcisi) Ġpek SÖNMEZ (Lisansüstü Öğrenci Temsilcisi) (Lisans Öğrenci Temsilcisi) Kurul BaĢkanı Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye DanıĢma Kurulu DanıĢma Kurulu Prof. Dr. Turalay KENÇ Dr. Murad KAYACAN Celal ÖZEL Melih ARAT TCMB Para Kurulu Üyesi ĠMKB Eğitim Daire BaĢkanı Yalova Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanı Yönetim DanıĢmanı 9

10 9 Personel Tam Zamanlı Doç. Dr. Mustafa KURT, (Bölüm BaĢkanı), Lisans, Dumlupınar Üniversitesi Ġktisat; Yüksek Lisans, Dumlupınar Üniversitesi ĠĢletme Yönetimi ve Organizasyon ABD; Doktora, Afyon Kocatepe Üniversitesi ĠĢletme Yönetimi ve Organizasyon ABD Yrd. Doç. Dr. Selim ÖZDEMĠR, (Bölüm BaĢkan Yardımcısı), Lisans, Anadolu Üniversitesi ĠĢletme; Doktora, KiĢinev Ekonomi Akademisi Yrd. Doç. Dr. AyĢe Tansel ÇETĠN, (Bölüm BaĢkan Yardımcısı), Lisans, Gazi Üniversitesi Muhasebe-Finansman Öğretmenliği; Yüksek Lisans, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ĠĢletme; Doktora, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ĠĢletme Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY, Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği; Yüksek Lisans, University of Sunderland Bilgi Teknolojileri Yönetimi; Doktora, Kadir Has Üniversitesi Bankacılık ve Finans Yrd. Doç. Dr. Fahri APAYDIN, Lisans, Marmara Üniversitesi Ġngilizce Öğretmenliği; Yüksek Lisans, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ĠĢletme; Doktora, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ĠĢletme Yrd. Doç. Dr. Hikmet ERBIYIK, Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği; Yüksek Lisans, Birmingham University Makine Mühendisliği; Doktora, Marmara Üniversitesi Uluslararası Ġktisat Yrd. Doç. Dr. Veli Denizhan KALKAN, Lisans, Ġstanbul Üniversitesi ĠĢletme(Ġngilizce); Yüksek Lisans, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ĠĢletme; Doktora, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ĠĢletme 10

11 Yrd. Doç. Dr. Selami ÖZCAN, Lisans, Atatürk Üniversitesi ĠĢletme; Yüksek Lisans, Cumhuriyet Üniversitesi Sayısal Yöntemler ABD; Doktora, Cumhuriyet Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yrd. Doç. Dr. Ferhat SAYIM, Lisans,Ġstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi; Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi Mali Ġktisat; Doktora, Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Yrd. Doç. Dr. Nuraydın TOPÇU, Lisans, Atatürk Üniversitesi ĠĢletme; Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi ĠĢletme; Doktora, Atatürk Üniversitesi ĠĢletme Yrd. Doç. Dr. Senay YÜRÜR, Lisans, Uludağ Üniversitesi Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik; Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi ĠĢletme Yönetimi ve Organizasyon ABD; Doktora, Uludağ Üniversitesi ĠĢletme Yönetimi ve Organizasyon ABD Misafir Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU, Lisans, Ankara Üniversitesi; Yüksek Lisans, Coventry University ĠĢletme; Doktora, Coventry University ĠĢletme Prof. Dr. AyĢe Ümit GÖKDENĠZ, Lisans, Marmara Üniversitesi ĠĢletme; Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi ĠĢletme; Doktora, Marmara Üniversitesi ĠĢletme Doç. Dr. Cemal ELĠTAġ, Lisans Marmara Üniversitesi ĠĢletme; Yüksek Lisans, Anadolu Üniversitesi Muhasebe Bilim Dalı; Doktora, Anadolu Üniversitesi Muhasebe Bilim Dalı 11

12 Doç. Dr. Erman COġKUN, Ġstanbul Üniversitesi ĠĢletme; Yüksek Lisans, New York Pace University MBA, Rensselaer Polytechnic Institute Mühendislik; Doktora, Rensselaer Polytechnic Institute Mühendislik Yrd. Doç. Dr. Kerim ÖZCAN, Lisans, Çukurova Üniversitesi ĠĢletme; Yüksek Lisans, Afyon Kocatepe Üniversitesi, ĠĢletme Yönetimi ve Organizasyon ABD; Doktora, Afyon Kocatepe Üniversitesi, ĠĢletme Yönetimi ve Organizasyon ABD Prof. Dr. Necmi GÜRSAKAL, Lisans, Bursa Ġktisadi Ticari Ġlimler Akademisi; Doktora, Bursa Ġktisadi Ticari Ġlimler Akademisi Dr. Murad KAYACAN, Lisans, Ankara Üniversitesi ĠĢletme; Doktora, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Finans Yrd. Doç. Dr. Murat AZALTUN, Okan Üniversitesi ĠĠBF Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cevdet KIZIL, Lisans, Ġstanbul Üniversitesi ĠĢletme; Yüksek Lisans, Southern New Hampshire University ĠĢletme; Doktora, Kadir Has Üniversitesi Bankacılık ve Finans Melih ARAT, Lisans, Ġstanbul Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü; Yüksek Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi ĠĢletme 12

13 9.1.3 Araştırma Görevlileri ArĢ. Gör. Elif Nur ALPER, Lisans, Uludağ Üniversitesi; Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi iģletme ArĢ. Gör. Zafer AY, Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi ĠĢletme; Yüksek Lisans, Kocaeli Üniversitesi Muhasebe Finansman; Doktora, Marmara Üniversitesi Muhasebe Finansman(Devam) ArĢ. Gör. Abdurahman BABACAN, Lisans, Marmara Üniversitesi iktisat; Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi iktisat ArĢ. Gör. Gülgönül BOZOĞLU, Lisans, Ġstanbul Üniversitesi ĠĢletme; Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi Ekonometri; Doktora, Marmara Üniversitesi Sayısal Yöntemler(Devam) ArĢ. Gör. Mesut ÇĠÇEK, Lisans,Marmara Üniversitesi ĠĢletme; Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama(Devam) ArĢ. Gör. Ġkram DAġTAN, Lisans, Atatürk Üniversitesi ĠĢletme; Yüksek lisans Atatürk Üniversitesi ĠĢletme; Doktora, Atatürk Üniversitesi ĠĢletme(Devam) 13

14 ArĢ. Gör. Kemal DEMĠR, Lisans, Erciyes Üniversitesi iktisat; Yüksek Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi Ġnsan Kaynakları; Doktora, Sakarya Üniversitesi Yönetim Organizasyon ABD(Devam) ArĢ. Gör. Vedat DEMĠRKOL, Lisans, Ufuk Üniversitesi ĠĢletme; Yüksek Lisans, Yalova Üniversitesi ĠĢletme(Devam) ArĢ. Gör. Onur EMRE, Lisans, Ġstanbul Üniversitesi Ġktisat; Yüksek Lisans,Yıldız Teknik Üniversitesi Ġnsan Kaynakları Yönetimi (Devam) ArĢ. Gör. M. Fevzi ESEN, Lisans, Ġstanbul Üniversitesi ĠĢletme; Yüksek Lisans, Ġstanbul Üniversitesi Sayısal Yöntemler ABD; Doktora, Ġstanbul Üniversitesi Sayısal Yöntemler ABD(Devam) ArĢ. Gör. Fatih GEÇTĠ, Lisans, Sakarya Üniversitesi iģletme; Yüksek Lisans, Sakarya Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama; Doktora, Sakarya Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama(Devam) ArĢ. Gör. Selin KARATEPE, Lisans, Gazi Üniversitesi Ekonometri; Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi Ekonometri ArĢ. Gör. BarıĢ KOCAARSLAN, Lisans, Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Elektrik-Elektronik, Anadolu Üniversitesi ĠĢletme; Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ĠĢletme(Devam) 14

15 ArĢ. Gör. Ramazan NACAR, Lisans, Ġstanbul Teknik Üniversitesi ĠĢletme Mühendisliği; Doktora, Ġstanbul Teknik Üniversitesi ĠĢletme Mühendisliği(Devam) ArĢ. Gör. Arman ÖZDEMĠR, Lisans, Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi; Yüksek Lisans, Ġstanbul Üniversitesi Hukuk(Devam) ArĢ. Gör. Özlem ÖZMEN, Lisans, Uludağ Üniversitesi; Yüksek Lisans, Yalova Üniversitesi iģletme(devam) ArĢ. Gör. Volkan POLAT, Lisans, Atatürk Üniversitesi Ġktisat; Yüksek Lisans, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ĠĢletme; Doktora, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ĠĢletme(Devam) ArĢ. Gör. Zekeriya Oğuz SEÇME, Lisans, ĠĢletme; Yüksek Lisans, Erciyes Üniversitesi Ekonometri; Doktora, Ġstanbul Üniversitesi Finans ABD (Devam) ArĢ. Gör. Onur ÜNLÜ, Lisans, Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi; Yüksek Lisans, Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi; Doktora, Erciyes Üniversitesi Yönetim Organizasyon ABD(Devam) ArĢ. Gör. Üzeyir YILDIZ, Lisans, Viyana Ekonomi Üniversitesi (Wirtschaftsuniversitat Wien) ĠĢletme ArĢ. Gör. Halil Ġbrahim ZENGĠN, Lisans, Hacettepe Üniversitesi ĠĢletme; Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi iģletme(devam) 15

16 9.1.4 İdari Personel Ahmet Feyzi ÖNER, Lisans, Dokuz Eylül Matematik Öğretmenliği; Yüksek Lisans, Dokuz Eylül Matematik Öğretmenliği 10 Akademik Faaliyetler Araştırma Seminerleri Bölümümüzde yıl boyunca devam eden araģtırma seminerleri bölüm üyelerinin akademik deneyimlerini ve araģtırmalarını sunarak bilgi paylaģımı sağladıkları temel aktivitelerden biridir. Bu seminerler yoluyla öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri çalıģmalarını sunarken hem etkin bir bilgi paylaģımı meydana gelmekte hem de lisansüstü öğrencilerimiz ve araģtırma görevlilerimiz temel akademik yetkinliklerini geliģtirmektedir. AĢağıda öğretim yılı güz dönemi AraĢtırma Seminerleri Serisi programı sunulmuģtur. Prof. Dr. Cengiz YILMAZ, Bilim, Bilim Felsefesi, Bilimsel DüĢünce ve AraĢtırma Süreçleri Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, akademik personel ve öğrencilere seminer boyunca biliminin ne olduğu, bilimin hangi yönde ilerlediği, bilim felsefesi, bilimsel düģünce ve bilimin rekabet içerisinde olduğu konuları anlattı. Öğrencilerin bilimin rakipleri bunlar olamaz çıkıģına ise Yılmaz Ģu Ģekilde cevabı verdi; Yüzyıllar boyunca bilim bu ve buna benzer konularla uğraģmıģtır. Bilimin tek rakibi felsefedir ve bilim ise felsefeden çıkmıģtır. Boğaziçi Üniversitesi ĠĢletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, son olarak müneccimlerin, medyumların, astrologların hepsinin kendi çaplarında bir bilgi birikimine sahip olduğunu söyleyerek, bunların hepsi ile bilimin tek baģına mücadele ettiğini ifade ettiler. Prof. Dr. Turalay KENÇ, "YurtdıĢında Akademik AraĢtırma Yapmak" TCMB Banka Meclisi ve Para Politikası Kurulu üyesi Prof. Dr. Turalay KENÇ 21 Aralık 2010 tarihinde gerçekleģtirilen Ekonomik Krizlerde Merkez Bankalarının Rolü geliģim semineri 16

17 akabinde, bölümümüz seminer salonunda bölüm üyeleriyle tanıģtıktan sonra; AraĢtırma görevlilerine ve öğretim üyelerine "YurtdıĢında Akademik AraĢtırma Yapmak" içerikli bir seminer vermiģtir Yayınlar Bölümümüz akademik personelinin 2010 yılındaki yayınları aģağıda sıralanmıģtır. Akın, M., Özdevecioğlu, M., & Ünlü, O. (2010). Örgütlerde Ġntikam ve Affetme Niyetinin ÇalıĢanların Ruhsal Sağlıkları Üzerine Etkileri. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi. Apaydın, F. (2010). Pazar Odaklılık Türleri ile ĠĢletme Performansı Arasındaki ĠliĢkide Örgütsel Öğrenmenin IlımlaĢtırıcı Etkisi. Ulusal Pazarlama Kongresi. Ararat, M., Aksu, M., & Çetin, A. T. (2010). Impact of Board Diversity on Boards Monitoring Intensity and Firm Performance: Evidence from the Istanbul Stock Exchange. The International Academy of Business and Public Administration Disciplines (IABPAD) Conference. Dallas. Babacan, A. (2010). Civil Society and The Role of Youth. International Conference Mehdi Ben Aboud Foundation, Union of The Ngos of The Islamic World. Morocco. Bilgin, N., Demirer, H., Özcan, S., & Aydınlı, H. Ġ. (2010). ĠĢleyen, Yöneticilerin Karizmatik Liderlik Özellikleri Ġle ÇalıĢanların Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki ĠliĢkilerin Ġncelenmesi: Hizmet Sektöründe Bir Uygulama. 9. İşletmecilik Kongresi. Burnaz, ġ., & Nacar, R. (2010). Cultural Content Analysis of Multinational Companies' Web Sites. Global Brand Management Conference, (American Marketing Association (AMA) Special Interest Group (SIG) Conference). Ġstanbul: Koç Üniversitesi. Çabuk, A., & Ay, Z. (2010). Finansal Krizin Bireysel Emeklilik Sistemi Üzerine Etkileri. 9. İşletmecilik Kongresi. Zonguldak. Çabuk, A., & Demirkol, V. (2010). Muhasebe Denetiminde Denetim ġirketi ve Denetçi Rotasyonu. 9. İşletmecilik Kongresi. Zonguldak. Çetin, A. T. (2010). The effects of human resource, marketing, and manufacturing performance on financial performance. Journal Of Global Strategic Management, 4 (1). Demir, K. (2010). Yönetim ve organizasyon Anabilim Dalı Üyelerince Üretilen Akademik Bilgilerin Üniversitelerin Web Sayfalalarında PaylaĢımı Analizi. 8. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetişim Kongresi. Ġstanbul. Esen, F. (2010). Sağlıkta Karar Destek Sistemleri ve Yöentimsel Uygulamaları. Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi. Sağlık Bakanlığı. Geçti, F., & Bora, B. (2010). Küçük Esnafın KarĢılaĢtığı Fonksiyonel Olmayan MüĢteri DavranıĢlarının Ġncelenmesine Yönelik Bir AraĢtırma. 9. İşletmecilik Kongresi. Zonguldak. 17

18 Kalkan, V. D. (2010). Üniversite Bilgi Yönetimi Ġçin Gelecek Senaryoları: Üç Ġhtimal Daha Var... Ġ. G. YumuĢak içinde, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi (s ). Ġstanbul: Avcı Ofset Matbaacılık. Karatepe, S., ġahin, A. D., & Öztürk, A. (2010). Rüzgar Türbinlerinde Üretilen Elektriğin Ekonomik Değerinin Markov Zinciri ile Modellenmesi. VIII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu. Bursa. Kurt, M. (2010). Evolution of Management Counsulting in Emerging Countries: Example of Turkey. Association of Business Historians Annual Conference. UK: University of York. Kurt, M. (2010). Örgüt Yapısı Yenilikçiliği Nasıl Destekler? V. D. Özmen içinde, Seçme Yazılarla Örgütler ve Yenilik. Ankara: Detay yayıncılık. Kurt, M., & GörmüĢ, A. ġ. (2010). Yönetim Bilgisinin Yerel Yeniden Üretiminde Kurumsal Çevrenin Etkisi: Eğitim-DanıĢmanlık Firmalarının Ürünleri Üzerine Bir AraĢtırma. SDU İİBF Dergisi, 15 (1). Kurt, M., Özcan, K., & Özkal, E. S. (2010). Yönetim Alanında Kayıp Bir Aktör: Türk Sevk ve Ġdare Derneği. 18. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi. Adana. Nacar, R., & Uray, N. (2010). Personal and Product Related Antecedents of Consumers Intention to Generate Online Pirate Products: A Proposed Model. 19th World Business Congress. International Management Development Association-IMDA. Özcan, S., & TaĢ, H. Y. (2010). Kendi ĠĢini Kurma Ve GiriĢimcilik Ruhu. Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girisimcilik Sempozyumu. Kırklareli Üniversitesi ĠĠBF. Özcan, S., Sarıkaya, M., & Erdem, H. (2010). Sınır Ticareti Yapan ĠĢletmelerde Stratejik ĠĢbirliği: Ardahan-Gürcistan Örneği. 1.Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi,. Kilis: Kilis 7 Aralık Üniversitesi, ĠĠBF. Özcan, S., TaĢ, H. Y., & Karali, A. E. (2010). Sınır Ticaretinin Yöre Halkının Ġstihdam Yapısı ve Gelir Düzeylerine Etkileri. 1.Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, ĠĠBF. Özdemir, A. (2010). Belediye Gelirleri ve Kısa Bir Ġlan ve Reklam Vergisi Değerlendirilmesi. Yerel Yönetimler ve Denetim Dergisi. Özdemir, S. (2010). Endonezya' da Girişimcilik Fırsatları. Cakarta: PASĠAD Yayınları. Özdemir, S., & Memmedov, S. (2010). KüreselleĢme Olgusu ve Endüstriyel Futbol Yönetimi Sorunsalı. Uluslararası 3. Orta Asya ve Kafkasya da Globalleşme Süreci Kongresi. Bakü. Özdevecioğlu, M., Ünlü, O., & Günel, Ö. D. (2010). Does Manager Gender Matter in Employee Burnout? The International Academy of Mamagement and Business, 2010 Spring Conference. Madrid. 18

19 Polat, V., & Apaydın, F. (2010). Green IT and EPEAT Purchasing Program. International Conference on Value Chain Sustainability. Valencia. Polat, V., Geçti, F., & Çiçek, M. (2010). Mobile Marketing Opportunities Via 3G Mobile Communication Technology. 6th International Strategic Management Conference. St.Petersburg. Sarıkaya, M., Özdemir, S., & KızıltaĢ, ġ. (2010). Büro Yönetiminde Hizmetkâr Liderlik. 9. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, (s ). Erzurum. Sayım, F., & Sarısoy, S. (2010). Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Mevzuat ve Kalite Uygulamaları Açısından Tanıtım ve Reklam Harcamaları, Maliye Dergisi, Sayı:159, Temmuz Aralık 2010, ss Sayım, F., & Zengin, H. Ġ. (2010). Sınır Ticaretindeki Ödeme Teslim ve Finansman ġekillerinin DıĢ Ticaretteki Ödeme Teslim ve Finansman ġekilleri ile KarĢılaĢtırması, 1.Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi, 4-6 Kasım 2010, Kilis Un.-Halep Un., 5 Kasım F2 Oturumu Sayım, F., & Demirkol, V. (2010). ġüpheli Alacaklar KarĢılığı Uygulaması ve Tereddüt Edilen Noktalar, E-YaklaĢım Dergisi, Sayı 215, Kasım 2010, s Sayım, F., & Özmen, Ö. (2010). Finans Piyasası GeliĢim Seyrinde Katılım Bankacılığının Yeri, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma GiriĢimcilik Sempozyumu, 1-2 Ekim 2010, 2Ekim Oturum-Istıranca Salonu, Ġğneada Sayım, F., & Sarısoy, S. (2010). Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Kalite Uygulamaları Ġle Mevzuat Açısından Tanıtım Ve Reklâm Harcamaları, 2.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 29 Nisan-1 Mayıs 2010, Antalya, , 12.Oturum, Salon 3, Sayım, F., ġahin, A., & Polat, V. (2010). Kamu Sağlık Kurumlarında Yeni Sistemlere GeçiĢ Kararları Öncesi Ekonomik Analiz-Merkezi Radyolojik Görüntüleri ArĢivleme Sistemi Örneği, 2.Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 29 Nisan-1 Mayıs 2010, Antalya, , 20.Oturum, Salon 2, Sezer, C., & Geçti, F. (2010). Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmelerde ĠĢ Ahlakına Aykırılığın Önlenmesinde Etkili Olan Faktörlere ĠliĢkin GiriĢimci GörüĢlerinin Analizi. 2. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi. Prizren. Tekin, M., & Özcan, S. (2010). Sanayi ĠĢletmelerinde Verimlilik AraĢtırması. Uluslar arası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu. Bozok Üniversitesi ĠĠBF. Topçu, N. (2010). Gıda Bankacılığı Muhasebesi. A.Ü. İ.İ.B.F Dergisi, 24 (3). 19

20 Ünlü, O. (2010). Hayata Dostça Bir BakıĢ: AĢık Veysel. H. Emre Bağce (der) Sokrates ten Aşık Veysel e: İnsan Toplum ve Yönetim Üstüne Denemeler. içinde Kocaeli: Umuttepe Yayınları. Yürür, S., & Keser, A. (2010). ĠĢe Bağlı Gerginlik ile ĠĢ Tatmini ĠliĢkisinde Duygusal Tükenmenin Aracı Rolü, Cilt. 65, Sayı. 4. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65 (4). Yürür, S., & Keser, A. (2010). ÖğrenilmiĢ Güçlülük: Öğretmenler Üzerinde Bir Uygulama. Çalışma İlişkileri Dergisi, 1 (1). Yürür, S., & Soygüzel, H. (2010). Örgütsel ÇatıĢma Yönetimi Açısından Kamu Yöneticileri ile Özel Sektör Yöneticileri Arasındaki Farklılıkların Analizi. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 6 (1). Yürür, S., & Ünlü, S. (2010). Otel ĠĢletmelerinde Duygusal Emek ve ĠĢten Ayrılma Niyeti ĠliĢkisi: Yalova Ġlinde Bir AraĢtırma. I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi. Kapadokya. 11 İş Dünyası ile İlişkiler Yalova Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü olarak amacımız, yakın iletiģim içinde olduğumuz iģ sektörüne gerekli insan kaynağının yetiģtirilmesi için destek vermek ve profesyonel iģ dünyasına muhasebe, finans, yönetim, vb. alanlarda eğitim ve seminerler yoluyla daha fazla bilgi aktarabilmektir. Bu kapsamda, ĠĢletme Bölümüne bağlı olarak Ġnsan Kaynakları Yönetimi DanıĢmanlığı, Strateji DanıĢmanlığı, Bilgi Teknolojileri DanıĢmanlığı, Avrupa Birliği Projeleri Hazırlama DanıĢmanlığı grupları oluģturulmuģtur. Bu grupların üyeleri ise; kendi alanlarında yetkin olan bölümümüz Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe Finansman, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı akademik personelinden oluģmaktadır. Bölümümüzün iģ dünyası ile iliģkileri geliģtirme çabaları kapsamında 2010 yılında Yalova Ticaret Odası, Yalova Serbest Muhasebeci ve Mali MüĢavirler Odası irtibat birimleri oluģturulmuģtur. Gelecekte Yalova Serbest Muhasebeci ve Mali MüĢavirler Odası ve Yalova Ticaret Odası ile eğitimler ve projeler yapılması planlanmaktadır. Ayrıca YSMMMO ve ilimizde faaliyet gösteren büyük iģletmelerde öğrencilerin staj yapmalarını sağlamak için çalıģmalar yapılmıģ ve her öğrencimize mezun olmadan önce bir dönem iģ deneyimi kazandırılması amaçlanmıģtır. Öğrencilerimize teorik eğitim yanında uygulamalı eğitim de verilerek, teorik eğitimin pekiģtirilmesine hedeflenmektedir. 20

21 12 Öğretim Faaliyetleri Programlarımız ġu an itibariyle ĠĢletme (Ġngilizce) birinci öğretim, ĠĢletme Ġkinci Öğretim ve ĠĢletme Tezsiz Yüksek Lisans programlarımız mevcuttur. Bu programlarımızda öğrencilerimizin farklı üniversitelerin öğretim elemanlarından ders alabilmeleri için bölgemizdeki köklü üniversitelerden öğretim üyelerinin bölümümüzde ders vermesi teģvik edilmektedir. Yalova Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme lisans programında mezuniyete yaklaģtıkça seçimlik derslerin sayısının artmaktadır. Bu ise, öğrencilere kendi ilgileri doğrultusunda ders seçimi imkânı vermekte, bu da onların aldıkları derslerdeki motivasyon ve bilgi donanımını olumlu yönde etkilemesi hedeflenmektedir. ĠĢletme lisans programında, yandal ve çift anadal, öğrencinin baģarı durumuna göre üst sınıftan dersler alarak erken mezun olma imkânları da bulunmaktadır İşletme Lisans Programı ĠĢletme Ġngilizce bölümü ilk kez eğitim ve öğretim yıllında öğrenci alımına baģlamıģtır. Bölümde gündüz öğretiminde Ġngilizce, gece öğretiminde Türkçe öğretim yapılmaktadır. Ġngilizce program için bir yıl zorunlu Ġngilizce hazırlık okutulmaktadır. AĢağıdaki tabloda yıllı itibariyle öğrenci sayısı verilmiģtir. ĠĢletme Bölümü Öğrenci Sayısı Sayılar 1. Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf - ĠĢletme gece öğretimi (ikinci öğretim) bölümüne yıllında ilk kez öğrenci alımına baģlanmıģtır. ġu an itibariyle bölümüzde sadece 1. sınıf ve bu programda 52 öğrenci bulunmaktadır. 21

22 ĠĢletme Bölümü Lisans Ders Programı I.YARIYIL/GÜZ II.YARIYIL BAHAR KODU DERSĠN ADI KODU DERSĠN ADI IBF 101 Ġktisada GiriĢ IBF Genel ĠĢletme IBF 103 Bilim Felsefesi IBF Sosyolojiye GiriĢ 102 IBF 105 Siyaset Bilimine GiriĢ IBF Hukuka GiriĢ 104 ISL 101 Muhasebe I ISL 102 Muhasebe II 106 ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi ENF Temel Bilgisayar Bilimleri AIB 101 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi AIB Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi -II Kullanımı 102 TDB Türk Dili I TDB Türk Dili -II I 102 YDB Yabancı Dil I YDB Yabancı Dil -II III.YARIYIL/GÜZ 102 IV.YARIYIL BAHAR KODU DERSĠN ADI KODU DERSĠN ADI ISL 201 Mikro Ġktisat ISL 202 Makro Ġktisat ISL 203 Medeni Hukuk ISL 204 Ticaret Hukuku ISL 205 Yönetim ve Organizasyon ISL 206 Örgütsel DavranıĢ ISL 207 Ġstatistik I ISL 208 Ġstatistik II ISL 209 Pazarlama Yönetimi ISL 210 Tüketici DavranıĢları ISL 211 Envanter Bilanço ISL 212 Mali Tablolar Analizi Seçmeli Ders Seçmeli Ders V.YARIYIL/GÜZ VI.YARIYIL BAHAR KODU DERSĠN ADI KODU DERSĠN ADI ISL 301 Örgüt Teorisi ISL 302 ĠĢ Hukuku ISL 303 Üretim Yönetimi I ISL 304 Üretim Yönetimi II ISL 305 ĠĢletme Matematiği ISL 306 Ġnsan Kaynakları Yönetimi ISL 307 Maliyet Muhasebesi ISL 308 Yönetim Muhasebesi ISL 309 AraĢtırma Yöntemleri ISL 310 Pazarlama AraĢtırmaları Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders VII.YARIYIL/GÜZ VIII.YARIYIL BAHAR KODU DERSĠN ADI KODU DERSĠN ADI ISL 401 Stratejik Yönetim ISL 402 Kalite Yönetim Sistemi ISL 403 Sayısal Yöntemler I ISL 404 Sayısal Yöntemler II ISL 405 Kalite Kontrol ISL 406 ĠĢletme Becerileri ISL 407 Finansal Yönetim ISL 408 Uluslar arası Pazarlama ISL 409 Çokuluslu ĠĢletmeler ISL 410 Muhasebe Denetimi Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders 22

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg.

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı : 1. Yarıyıl : 1. EġDEĞER Türk Dili I Z 2 0 2 2 2 EġDEĞER Yabancı Dil I Z 3 0 3 3 3 EġDEĞER Atatürk

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI-

-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI- -SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI- SAAT 1.SINIF SAAT 2.SINIF SAAT 3.SINIF SAAT 4.SINIF Hukukun Temel Kavramları (328) A.YILDIZ Genel Muhasebe

Detaylı

ĠġL NÖ 1 34 DavranıĢ Bilimleri I 09:00 ĠġL ĠÖ 1 32 D06 TĠO NÖ 1 8 Ġstatistik

ĠġL NÖ 1 34 DavranıĢ Bilimleri I 09:00 ĠġL ĠÖ 1 32 D06 TĠO NÖ 1 8 Ġstatistik .0.05 Pazartesi T.C. NEVSEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 0-05 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI (-30 OCAK 05) T/G Saat Bölüm Ders Adı ÖS Öğr.

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI ( AŞAMASI) SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 8 SOE5903 Danışmanlık Z 0 1 1 0 1 YVO5001 Yönetim ve Organizasyonda

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

U T F. Uluslararası Ticaret ve Finansman International Trade and Finance

U T F. Uluslararası Ticaret ve Finansman International Trade and Finance U T F ÖSYS Başarısı - Genel Türkiye Genelinde o TM-1 puan türünde o Türkçe eğitim o Devlet üniversiteleri arası karşılaştırma ÖSYS Başarısı - Genel Türkiye genelinde 6 üniversite 2013-14-15 taban puanlar

Detaylı

FĠNAL TARĠHĠ BÜTÜNLEME TARĠHĠ SAAT

FĠNAL TARĠHĠ BÜTÜNLEME TARĠHĠ SAAT 30.12.3 11.30 20.01.3 11.30 02.01.4 11.30 23.01.4 11.30 03.01.4 10.30 24.01.4 10.30 06.01.4 15.15 27.01.4 15.15 07.01.4 10.30 28.01.4 10.30 07.01.4 13.15 28.01.4 13.15 08.01.4 10.30 29.01.4 10.30 09.01.4

Detaylı

YALVAÇ MYO BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI

YALVAÇ MYO BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI AŞÇILIK Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi II 16.06.2014 09:30 220 DurmuĢ KARAMAN Mutfak ÇeĢitleri 16.06.2014 11:00 222 Ġpek ÜNAL Mutfak Uygulamaları II 17.06.2014 14:00 221 Cesur KOÇAK Türk Dili II 18.06.2014

Detaylı

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 1. Yarıyıl Dersleri IKT1203 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1001 İŞLETME I Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1401 İŞLETME MATEMATİĞİ I Zorunlu 3 0.00 0 5.00

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı S.No FAKÜLTE/ ENS. /Yük. BÖLÜM Yarıyıl KOD DERS ADI TARĠH DERSHANE ÖĞRETĠM ÜYESĠ Ok. ĠĠBF Bank.ve F.1 ĠġL 104 GiriĢimcilik PerĢembe 09:00-1:00 Mavi amfi Doç. Dr. Asıf YoldaĢ 3 ĠĠBF Bank.ve F.1 ĠġL 11 ĠĢletme

Detaylı

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Genel Muhasebe II Melike ÖZDEMĠR 26 Mayıs 2014 Pazartesi 13:30 Ġstatistik Öğr.Gör. Alper Turan DEVLĠ 27 Mayıs 2014 Salı 13:30 Bilgisayar Büro Programları Öğr.Gör. Onur

Detaylı

SEÇMELİ HAVUZ DERSLERİ SINAV PROGRAMI

SEÇMELİ HAVUZ DERSLERİ SINAV PROGRAMI SEÇMELİ HAVUZ DERSLERİ SINAV PROGRAMI Japonca Yoko TAKABE 12 Haziran 2014 PerĢembe 15:30 Siyasal DüĢünce Tarihi Yakup KARACA 12 Haziran 2014 PerĢembe 15:30 Protokol Yönetimi Fazilet KÖMÜRCÜLER 12 Haziran

Detaylı

T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI.

T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI. T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2017-2018 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI BaĢvuru Tarihi 31 Temmuz-14 Ağustos 2017 Online BaĢvuru Adresi http://www.adu.edu.tr/lisansustu

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL İŞL101 Muhasebe I 3 0 3 6 İŞL102 Muhasebe II 3 0 3 6 İŞL103

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü AHMET SELAMOĞLU, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,, Umuttepe YerleĢkesi, Eski Ġstanbul Yolu, 10. Km. Ġzmit / Kocaeli 0262 303 15 50 direkt / 0262 303 15 48 sekreter 0262 303 15 03 faks 0532 661 88

Detaylı

BİLGİ İşletme 2013-2014

BİLGİ İşletme 2013-2014 BİLGİ İşletme 2013-2014 Sosyal Medya Uzmanı Yeni işletme dünyasından birkaç örnek Etik Ticaret Yöneticisi Yeşil Pazarlama Danışmanı Sürdürülebilir Proje Uzmanı Veri bilimcisi Uluslararası Raporlama Uzmanı

Detaylı

5. ÇEYREK DÖNEM. FİNS 511 Finansal Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 541 Çağdaş Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 551 Pazarlama Yönetimi 4+0+0 3 7,5 TOPLAM 9 22,5

5. ÇEYREK DÖNEM. FİNS 511 Finansal Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 541 Çağdaş Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 551 Pazarlama Yönetimi 4+0+0 3 7,5 TOPLAM 9 22,5 YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKÇE/TEZLİ HAZIRLIK PROGRAMI* EKON 500 Ekonomi 4+0+0 0 7,5 İSTA 500 İstatistik 4+0+0 0 7,5 İŞ 510 Muhasebe 4+0+0 0 7,5 1. ÇEYREK DÖNEM FİNS 511 Finansal Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ

Detaylı

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Matematik MEHMET YAġLI 20 Ocak 2014 Pazartesi 09:30 Yabancı Dil I BAHRĠ SOYKAN 20 Ocak 2014 Pazartesi 14:00 Bilgisayara GiriĢ (A) ENSAR ARĠF SAĞBAġ 21 Ocak 2014 Salı 09:30

Detaylı

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir.

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir. Ek-1 İktisat Doktora BANKACILIK İktisat Doktora BANKACILIK VE SİGORTACILIK İktisat Doktora EKONOMETRİ İktisat Doktora EKONOMİ İktisat Doktora İKTİSAT İktisat Doktora EKONOMİ VE FİNANS İktisat Doktora BANKACILIK

Detaylı

(TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI

(TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI (TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI Salı 10:00 LAB 1 ĠĢletme Bütçeleri Doç. Dr. Mine TÜKENMEZ Salı 13:30 LAB 1 Finansal Operasyonlar Prof. Dr. Berna TANER ÇarĢamba 13:30 D 414 Uluslararası Finansman Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014 İŞLETME (ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ) ANA BİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİ DERS YENİ KODU ESKİ ADI SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS) DURUMU KODU

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Küresel Düşün, Profesyonel Hareket Et fcc@fcc.com.tr www.fcc.com.tr Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Fagelviksvagen 9c

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 2 1 0 1 MATEMATİK I Z 4 0 4 5 0 4 0 2 1 0 3 İKTİSADA GİRİŞ I Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 0 5 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 1 3 INTRODUCTION TO BUSINESS (Z) 3 0 3 4 0 4 0

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI NORMAL ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI 08:15-9:00 9:15-10:00 10:15-11:00 11:15-12:00 12:00-13:15 13:15-14:00 14:15-15:00

Detaylı

İŞLETME FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ

İŞLETME FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ İŞLETME FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ İşletme Fakültesi; 1992 yılında, Ege ve çevre bölgelerin alanında uluslararası tanınırlığa sahip, İngilizce eğitim veren yüksek öğretim kurumu ihtiyacını karşılamak amacıyla

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü Anadoluhisarı Kampüsü 34810 Beykoz İstanbul Tel: (+90) 216 308 22 26 pbx

Detaylı

Bölüm Profili. Gediz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nde ;

Bölüm Profili. Gediz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nde ; Bölüm Profili Gediz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nde ; Lisans Programlarında hazırlık sınıfı dahil 281 öğrenci, Yüksek lisans programlarında 75 i tezli (69 u Türkçe

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1006101 1009101 2 3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1006102 1009102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1006103 1009109

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 11/09/2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/25 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulu 11/09/2014 PerĢembe günü Enstitü Müdürü Doç.Dr.Mehmet

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1004101 1008101 2 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1004102 1008102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1004103 1008103

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

YALVAÇ MYO 2013-2014 GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI

YALVAÇ MYO 2013-2014 GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 1. ÖĞRETİM AŞÇILIK 1. Sınıf A Şubesi Türk Dili I 27.01.2014 11:00 118 Halit TOPTAġ Hijyen ve Sanitasyon 27.01.2014 15:00 221 Zehra ALBAY Mutfak Organizasyonu 28.01.2014 14:00 221 Zehra ALBAY Mutfakta Kalite

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞLETME BÖLÜMÜ 2014-2015 Öğretim Yılından Başlamak Üzere Uygulanacak Ders Programı I.Yıl 131211133 İşletme Bilimine Giriş I (S)

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI 2010-2011 öğretim yılı güz yarıyılında Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi görmek üzere alınacak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ)

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ) 20142015 Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü (NÖ) İKT4525 [69] [S4] [1] Uluslararası Politik Ekonomi İKT4513 [88] [S4] [1] Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları KAY1805 [255] [S1] [2] İKT2003 [170] [S2]

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GENEL BİLGİLER 11.07.1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3837 sayılı kanunla Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YARIġMA SINAVI ĠLE 5431 SAYILI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :10.02.2011 TOPLANTI SAYISI : 2011/2 Enstitü Yönetim Kurulumuz 10.02.2011 PerĢembe günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

GENEL İKTİSAT I Tekrara Kalan ve İlk Kez Alan Öğrenciler: IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini almalarına,

GENEL İKTİSAT I Tekrara Kalan ve İlk Kez Alan Öğrenciler: IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini almalarına, İKTİSAT BÖLÜMÜ I.YARIYIL 0502101 0552101 GENEL İKTİSAT I IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini 0502102 0552102 0502103 0552103 0502104 0552104 0502105 0552105 0502106 0552106 0502121 0552121 0502122 0552122

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

KARAR 10) ĠĢletme Bölüm BaĢkanlığının Muafiyetle ilgili tarih ve 10.00/557 sayılı yazısı görüģüldü.

KARAR 10) ĠĢletme Bölüm BaĢkanlığının Muafiyetle ilgili tarih ve 10.00/557 sayılı yazısı görüģüldü. 12.10.2011 33 KARAR 10) ĠĢletme Bölüm BaĢkanlığının Muafiyetle ilgili 06.10.2011 tarih ve 10.00/557 sayılı yazısı görüģüldü. Daha önceki Yükseköğretim Kurumundan alarak baģarılı oldukları derslerden muaf

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları İktisat Bölümü 03 Kasım 2014 Pazartesi 10 Genel Matematik Yrd. Doç. Dr. Şamil AKÇAĞIL 04 Kasım 2014 Salı 11 Genel Muhasebe 05 Kasım 2014 Çarşamba 10 Hukukun Temel Kavramları 06 Kasım 2014 Perşembe 9 İşletmeye

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ

İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS DOSYASI İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ 2016-2017 GÜZ Dersin Adı Öğretim Dili DERS BİLGİ PAKETİ İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ Türkçe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

KARAR 3) İşletme Bölüm Başkanlığının belirtilen Erasmus öğrencisi hakkındaki alınan bölüm kurul kararı görüşüldü.

KARAR 3) İşletme Bölüm Başkanlığının belirtilen Erasmus öğrencisi hakkındaki alınan bölüm kurul kararı görüşüldü. 3.05.01 18 KARAR ) İşletme Bölüm Başkanlığının belirtilen Erasmus öğrencisi hakkındaki alınan Erasmus Yüksek Öğretim Değişim Programı çerçevesinde 011-01 Öğretim dönemi Bahar Yarıyılında Almanya nın Ludwigshafen

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÖNETİM EKONOMİSİ TEZSİZ İKİNCİ ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÖNETİM EKONOMİSİ TEZSİZ İKİNCİ ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÖNETİM EKONOMİSİ TEZSİZ İKİNCİ ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Yönetim Ekonomisi tezsiz yüksek lisans programının amacı, mevcut yöneticilere ve yönetici

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU Adnan Menderes Üniversitesi I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR T.C. YABANCI T.C. T.C. YABANCI

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, 2011-2012

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 06/09/2012 TOPLANTI SAYISI : 2012/15 Enstitü Yönetim Kurulu 06.09.2012 Perşembe günü Enstitü Müdürü Doç.Dr.Mehmet

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK Doğum Yeri ve Yılı : Afyon/Sarıcaova Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce, Fransızca Çalışma Alanı : İşletme-Yönetim ve Organizasyon- Örgütsel Davranış Mail Adresi

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde Eğitim: Lisans Programları Fizik Öğretmenliği (MF-2) Kimya Öğretmenliği (MF-3) Matematik Öğretmenliği (MF-1)

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU Mart 2012 1 İçindekiler 1 Rektörün Mesajı... 1 2 Dekanın Önsözü... 2 3 Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4 Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5 Vizyon...

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ MÜLAKAT SINAVI YER VE SAATLERĠ

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ MÜLAKAT SINAVI YER VE SAATLERĠ Müze Eğitimi Sosyal Çevre Bilimleri Tiyatro Ermeni Dili ve Kültürü Çalgı Anasanat Dalı Müzik Yorumculuğu Saat 13:00 11:00 Eğitim Bilimleri Fakültesi 5204 Nolu Oda (Prof.Dr. Ġnci San Dersliği) DTCF Ana

Detaylı

Adıyaman Turizmine Dünden Bakmak

Adıyaman Turizmine Dünden Bakmak Bu yıl 40 ıncısı kutlanan Turizm Haftası kapsamında Adıyaman Valiliği tarafından etkili bir turizm programı gerçekleştirildi. Aralarında üniversitemizin de bulunduğu çok sayıda kamu ve özel sektör kurumu

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16/10/2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/28 Enstitü Yönetim Kurulu 16/10/2014 PerĢembe günü Enstitü Müdürü Doç.Dr.Mehmet

Detaylı

KIRGIZİSTAN DA BARIŞ VE İSTİKRAR ÇALIŞTAYI

KIRGIZİSTAN DA BARIŞ VE İSTİKRAR ÇALIŞTAYI T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÇATIŞMA ÇÖZÜMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (YÜÇAM) 14 ARALIK 2010 Otele giriģ ve kayıt 15 ARALIK 2010 9.30-10.00 Kayıt KIRGIZİSTAN DA BARIŞ VE İSTİKRAR ÇALIŞTAYI

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 ANADAL MÜFREDATI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 ANADAL MÜFREDATI İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 ANADAL MÜFREDATI GENEL TOPLAM ORTALAMA YARIYIL DERS = [56 / 8 = 7] + 3 = 10 T = 168 U = 0 TOPLAM SAAT = 168 KREDİ = 168 ECTS = 240 NO DERS KODU 1. YARIYIL T U KREDİ ECTS 1 ATA121

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü 1. Adı Soyadı : ÖZGÜL DAĞLI ÖZGEÇMĠġ 2. Doğum Tarihi : 31.05.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ĠletiĢim Sanatları Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim

Detaylı

HALK FAKTORĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU

HALK FAKTORĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU HALK FAKTORĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU Mehmet Akif Aydemir Yönetim Kurulu BaĢkanı 1963 yılında Ankara'da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ġktisat Bölümünden mezun oldu. 20.10.1986

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

Dersin adı: ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILÂP TARĠHĠ I

Dersin adı: ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILÂP TARĠHĠ I T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠMDE KALĠTE ÇALIġMALARI KOORDĠNATÖRLÜĞÜ AVRUPA YÜKSEKÖĞRETĠM ALANINA KATILMA (AYAK) ÇALIġMALARI ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ BÖLÜMÜ Dersin Kodu: ATA 151 Dersin Verildiği

Detaylı

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü.

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn baģkanlığında toplandı. KARAR 04.01- Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın 18.05.2011 tarih ve 4027

Detaylı

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ DERSLERİ Dersin Dersin Adı Kredisi AKTS Z/S Sorumlu Öğretim Üyesi Kodu

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ DERSLERİ Dersin Dersin Adı Kredisi AKTS Z/S Sorumlu Öğretim Üyesi Kodu İŞLETME ANABİLİM DALINA BAĞLI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA YÖNELİK 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AÇILAN DERSLER, SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ, BU PROGRAMLARA BAĞLI İNTİBAK DERSLERİ VE SEÇİLMESİ

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

28 ARALIK 2015 PAZARTESİ SINAV SAATİ SINAV YAPILACAK DERS ÖĞRETİM ÜYESİ SINAV SALONU VE ÖĞRENİM TÜRÜ SALON SALON BAŞKANI GÖZETMEN ULUSLAR BİRİNCİ 401

28 ARALIK 2015 PAZARTESİ SINAV SAATİ SINAV YAPILACAK DERS ÖĞRETİM ÜYESİ SINAV SALONU VE ÖĞRENİM TÜRÜ SALON SALON BAŞKANI GÖZETMEN ULUSLAR BİRİNCİ 401 28 ARALIK 2015 PAZARTESİ SINAV SAATİ SINAV YAPILACAK DERS ÖĞRETİM ÜYESİ SINAV SALONU VE ÖĞRENİM TÜRÜ SALON SALON BAŞKANI GÖZETMEN ULUSLAR BİRİNCİ 09:30-10:30 ULS115 Hukukun Temel Kavramları 182 171 SHB105

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİNE LİSANS TAMAMLAMA KAPSAMINDA BAŞVURABİLECEK BÖLÜMLER/PROGRAMLAR

2014-2015 ÖĞRETİM YILI AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİNE LİSANS TAMAMLAMA KAPSAMINDA BAŞVURABİLECEK BÖLÜMLER/PROGRAMLAR 2014-2015 ÖĞRETİM YILI AÇIKÖĞRETİM,, FAKÜLTELERİNE LİSANS TAMAMLAMA KAPSAMINDA BAŞVURABİLECEK 1 2 3 4 5 6 7 ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARI AVRUPA BİRLİĞİ VE İLİŞKİLERİ AVRUPA TOPLULUĞU BANKACILIK BANKACILIK

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 1. Adı Soyadı: Murat Türk 2. Doğum Tarihi: 01. 04. 1971 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 Y. Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lise Fen Galatasaray 1976-1984

Derece Alan Üniversite Yıl Lise Fen Galatasaray 1976-1984 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ESRA DEMİRBAŞ 2. İletişim Bilgileri Demirbas.esra1@gmail.com 3. Doğum Tarihi: 10.03.1965 4. Unvanı: Öğretim Görevlisi 5. Öğrenim Durumu: SBE İşletme- Doktora (6 Haziran 2014) Derece

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1976 Y. Lisans Mezuniyet

Detaylı