YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU Mart 2011

2 İçindekiler 1 Rektörün Mesajı Dekanın Mesajı Bölüm Başkanının Mesajı Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi Vizyon Misyon Değerlerimiz Yönetim Personel Tam Zamanlı Misafir Öğretim Üyeleri Araştırma Görevlileri İdari Personel Akademik Faaliyetler Araştırma Seminerleri Yayınlar İş Dünyası ile İlişkiler Öğretim Faaliyetleri Programlarımız İşletme Lisans Programı İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğrenci Faaliyetleri Gelişim Seminerleri Serisi Stajlar ve Mesleki Teknik Geziler Uluslararası İşbirlikleri Erasmus Öğrenci Kulüpleri İletişim

3 GĠRĠġ Sürekli geliģen bir kavram olarak kurumsal yönetim ilkelerinin önemi her geçen gün artmakta ve bu çerçevede kapsamı geniģlemektedir. Kurumsal yönetim bir yaklaģım olarak kurumların adillik, Ģeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk anlayıģlarını uygulamaya taģımalarının ötesinde, her alanda iyi yönetimin temellerini oluģturan bir anlayıģın yaygınlaģmasını da desteklemektedir. BaĢlangıçta halka açık Ģirketlerle baģlayan süreç aile Ģirketlerine, kamu iktisadi teģebbüslerine, sivil toplum kuruluģlarına ve kamu kurumlarına kadar uzanan iyi yönetim anlayıģının temel prensip ve araçları haline gelmiģtir. Bu bağlamda, Yalova Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü olarak kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde paydaģ odaklı, yanıt verebilir, Ģeffaf ve sorumlu süreç yönetimiyle kendini paydaģlarına doğru ifade edebilen yönetim hedefini koruyan bir bölüm olan bölümümüzün 2010 yıllına ait faaliyet raporunu hazırlamıģ bulunmaktayız. Ġlgili yıldaki faaliyetlerimizin önceki dönemlerle karģılaģtırılabilirliğini sağlamak ve paydaģlarımıza sürekli bilgi sunmak için her yıl Mart ayında faaliyet raporumuzu hazırlayıp kamuoyunu aydınlatma ilkesi çerçevesinde paydaģlarımıza sunacağız. Ġlkini 2010 yılı için hazırladığımız bu faaliyet raporunun nicelerinde karģılaģmak dilek ve temennisiyle. 3

4 1 Rektörün Mesajı 2008 yılında kurulan ve kökleri on beģ yıl öncesine dayanan Yalova Üniversitesi hızlı büyüyen yeni bir üniversitedir. Yalova Üniversitesi yeni kurulan üniversiteler arasında çalıģmaları, baģarıları ve farklılıkları ile öne çıkarak kısa sürede köklü üniversitelerle yarıģır hale gelmiģtir. Üniversitemiz güçlü akademik ve deneyimli idari kadrosu, ulusal ve uluslararası güçlü iliģkileri ve coğrafi avantajı ile yakın gelecekte konusunda öncü ve lider sosyal ve teknik bölümlere sahip olmayı hedeflemektedir. Yalova Üniversitesi Bir Dünya Üniversitesi olmak için çalıģmakta ve Esnek Merkez-Hareketli Hedef yönetim modeli ile hızla ilerlemektedir. Üniversitemizde öncelikle öğrenim ve iģ yaģamında huzur ile mutluluk önemlidir. Yalova Üniversitesi öğrencilerini küresel düzeyde mesleki bilgi ve beceri ile donatarak, ülkemiz ve dünya sorunlarına duyarlı, insan haklarına saygılı, sorgulayan, özgüven sahibi vatansever bireyler olarak yetiģtirmeyi amaç edinmiģtir. Üniversitemiz küresel standartlara uygun öğretim yaparken aynı zamanda bir dünya üniversitesi olarak dünyada giderek yaygınlaģan kurumsal yönetim ilkelerine uygun yönetim tarzını da yaygınlaģtırma çabasındadır. Bu çerçevede ortaya çıkan ve paydaģlara bilgi verme amacını taģıyan bu faaliyet raporunun hazırlanmasında emeği geçenleri kutlar huzurlu, mutlu ve daha verimli seneler dilerim. Prof.Dr. M. Niyazi ERUSLU Yalova Üniversitesi Rektörü 4

5 2 Dekanın Mesajı Kurumların tarihini oluģturan ve medeniyetlerin en büyük kaynakları olan yazılı belgeler kurumlarımız ve toplumumuz için olduğu kadar insanlık için de önem taģımaktadır. Kurumların ortaya çıkardığı belgeler, ilgili döneme ait bilgilerin kayda geçmesine ve ilerleyen dönemlerde o döneme ait araģtırmaların yapılmasına kaynaklık edebilmektedir. Kurumsal yönetim ilkelerinden temel alan Fakültemiz ĠĢletme Bölümünün ortaya koyduğu bu faaliyet raporu, bölümlerimizde sadece teorik bilgilerin verilmediğini, aynı zamanda çağdaģ bilginin bölümlerimizin iģleyiģine de yansıdığını gösteren güzel bir örnektir. Bu çalıģmalarından dolayı bu çalıģmada emeği geçenleri kutluyor, sevgilerimi sunuyorum. Prof. Dr. Ali Rıza ABAY Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dekanı 5

6 3 Bölüm Başkanının Mesajı Değerli PaydaĢlarımız; ĠĢ dünyasında gittikçe yaygınlaģan kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde paydaģları ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanan faaliyet raporları bu iģlevi görmelerinin yanı sıra aynı zamanda bilimsel araģtırmalara konu olacak çok önemli belgelerdir. Bölümümüzde bir yıl boyunca sürdürülen faaliyetlerin özeti olarak kabul edilebilecek olan bu faaliyet raporu yıllar sonra dönüp bakıldığında hem bölümün tarihine, hem de dönemin paradigmasına ıģık tutacak birer vesika değerini kazanmıģ olacaktır. Yukarıda bahsedilen her iki sebeple de önemsediğimiz faaliyet raporumuz üzerinde yaklaģık bir ay boyunca yoğun bir emek sarf ettik. BaĢta bölüm üyelerimiz ve paydaģlarımız olmak üzere tüm topluma sunduğumuz bu rapor derinlemesine benimsediğimiz paydaģ odaklılık, Ģeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin bir yansıması niteliğindedir. Ġlk kez hazırlanmıģ olmasına rağmen doyurucu bir bilgiye sahip olduğunu düģündüğüm bu raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalıģma arkadaģlarıma teģekkür ediyor, gelecek yıl daha zengin bir raporla yeniden karģılaģmayı diliyorum. Sevgi ve saygılarımla. Doç. Dr. Mustafa KURT ĠĢletme Bölüm BaĢkanı 6

7 4 Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi ĠĢletme Bölümü ilk kez eğitim ve öğretim yılında Uludağ Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Yalova Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi bünyesinde eğitime baģlamıģtır. Bölümümüz fakültemizin öğrenci kabul eden ilk bölümüdür. Bölümümüzde Ģu anda hazırlık sınıfı ile birlikte 1., 2., ve 3. sınıflar öğretim görmekte, ayrıca tezsiz yüksek lisans programımıza da iģ dünyasından profesyonel yöneticilerin katıldığı bir grup bulunmaktadır. Bunun yanında, yakın zamanda tezli yüksek lisans programı açılması için de hazırlıklarımız sürmektedir sonu itibariyle ĠĢletme Ġngilizce bölümünde 167, ikinci öğretim iģletme (Türkçe) bölümünde ise 57 öğrenci bulunmaktadır. ĠĢletme eğitimi, sürekli değiģime uğrayan ve geliģmeye açık bir alana hitap ettiği için mevcut piyasaların çok yakından takip edilmesi ve verilen eğitimin mümkün olduğunca geleceğe ve yeniliklere yönelik olarak öğrencilere sunulması gerekmektedir. Bu doğrultuda öğrencilere; organizasyon, kaynakların etkin kullanımı, strateji ve değiģim yönetimi, örgüt geliģtirme ve genel yönetim, üretim/hizmet yönetimi, finansman, muhasebe, pazarlama, insan kaynakları yönetimi, biliģim sistemleri ve değerlendirme konularında yeterlilik kazandırarak geleceğin yöneticilerini yetiģtirmek amaçlanmaktadır. Yalova Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümünün amacı, ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda özel sektör ile kamu sektöründe görev alabilecek niteliklere sahip çağdaģ iģletmeciler yetiģtirmektir. ĠĢletme Bölümü, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi programında yer alan bölümler içerisinde mezuniyet sonrası iģ bulma potansiyeli açısından önde gelen bölümdür. Bunun nedeni, bölüm ders programının iktisat, iģletme, hukuk dersleri ile zenginleģtirilmiģ olması ve günün koģullarına göre gözden geçirilerek gerekli yeniliklere kavuģturulmasıdır. Bölüm mezunları ; özel sektörde pazarlama, finans, muhasebe ve insan kaynakları yönetimi dallarında iģ bulabilmekte ; serbest muhasebeci, mali müģavirlik mesleklerine baģvurabilir niteliğe gelmekte; ayrıca kamu sektöründe de müfettiģlik, çeģitli uzmanlık ve denetmenlik pozisyonları için hazır hale gelmektedirler. Bölümümüzde birinci öğretim ve ikinci öğretim grupları bulunmaktadır. Birinci öğretimde dersler Ġngilizce yürütülmekte, ikinci öğretimde ise dersler Türkçe yürütülmektedir. ĠĢletme (Ġngilizce) bölümünü kazanan öğrenciler bir yıl zorunlu Ġngilizce Hazırlık sınıfına devam edeceklerdir. 7

8 5 Vizyon Vizyonumuz küresel standartlarda öğretim yapan ve dünyadaki iģletme okulları ile rekabet eden bir iģletme bölümü olmaktır. 6 Misyon Misyonumuz araģtırmalar yoluyla yararlı bilgi üretirken ülkemizin, bölgemizin ve geleceğin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak iģ ahlakını tüm tarafların maksimum kazancı olarak kabul eden, donanımlı yönetici adayları yetiģtirmektir. 7 Değerlerimiz Bilimsellik Özgürlük ÇağdaĢlık Ġnsan Odaklılık Çevrecilik Katılımcılık Esneklik Yenilikçilik Farklılıklara Saygı ĠĢbirliği ġeffaflık PaylaĢımcılık Yalınlık Kalite 8 Yönetim Bölüm Yönetimi Doç. Dr. Mustafa KURT Yrd. Doç. Dr. Selim ÖZDEMĠR Bölüm BaĢkanı Bölüm BaĢkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. AyĢe TANSEL ÇETĠN Bölüm BaĢkan Yardımcısı ĠĢletme Bölüm Kurulu her ay düzenli olarak ĠĢletme Bölüm BaĢkanı Doç. Dr. Mustafa KURT baģkanlığında toplanmaktadır yılı toplantılarında öğrenci değiģim programları, uluslararası iģbirlikleri, lisans ve yüksek lisans programlarının koģullarının iyileģtirilmesine yönelik konular ele alınmıģtır. 8

9 Yönetim Kurulu Bölüm KURULU Doç. Dr. Mustafa KURT Yrd. Doç. Dr. Selim ÖZDEMĠR Yrd. Doç. Dr. AyĢe TANSEL ÇETĠN Yrd. Doç. Dr. Ferhat SAYIM (Muhasebe - Finansman Ana Bilim Dalı BaĢkanı) Yrd. Doç. Dr. Fahri APAYDIN (Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı BaĢkanı) Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY (Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı BaĢkanı) Yrd. Doç. Dr. Veli Denizhan KALKAN (Lisansüstü Program Koordinatörü) ArĢ. Gör. Kemal DEMĠR (AraĢtırma Görevlisi Temsilcisi) Ġpek SÖNMEZ (Lisansüstü Öğrenci Temsilcisi) (Lisans Öğrenci Temsilcisi) Kurul BaĢkanı Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye DanıĢma Kurulu DanıĢma Kurulu Prof. Dr. Turalay KENÇ Dr. Murad KAYACAN Celal ÖZEL Melih ARAT TCMB Para Kurulu Üyesi ĠMKB Eğitim Daire BaĢkanı Yalova Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanı Yönetim DanıĢmanı 9

10 9 Personel Tam Zamanlı Doç. Dr. Mustafa KURT, (Bölüm BaĢkanı), Lisans, Dumlupınar Üniversitesi Ġktisat; Yüksek Lisans, Dumlupınar Üniversitesi ĠĢletme Yönetimi ve Organizasyon ABD; Doktora, Afyon Kocatepe Üniversitesi ĠĢletme Yönetimi ve Organizasyon ABD Yrd. Doç. Dr. Selim ÖZDEMĠR, (Bölüm BaĢkan Yardımcısı), Lisans, Anadolu Üniversitesi ĠĢletme; Doktora, KiĢinev Ekonomi Akademisi Yrd. Doç. Dr. AyĢe Tansel ÇETĠN, (Bölüm BaĢkan Yardımcısı), Lisans, Gazi Üniversitesi Muhasebe-Finansman Öğretmenliği; Yüksek Lisans, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ĠĢletme; Doktora, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ĠĢletme Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY, Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği; Yüksek Lisans, University of Sunderland Bilgi Teknolojileri Yönetimi; Doktora, Kadir Has Üniversitesi Bankacılık ve Finans Yrd. Doç. Dr. Fahri APAYDIN, Lisans, Marmara Üniversitesi Ġngilizce Öğretmenliği; Yüksek Lisans, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ĠĢletme; Doktora, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ĠĢletme Yrd. Doç. Dr. Hikmet ERBIYIK, Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği; Yüksek Lisans, Birmingham University Makine Mühendisliği; Doktora, Marmara Üniversitesi Uluslararası Ġktisat Yrd. Doç. Dr. Veli Denizhan KALKAN, Lisans, Ġstanbul Üniversitesi ĠĢletme(Ġngilizce); Yüksek Lisans, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ĠĢletme; Doktora, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ĠĢletme 10

11 Yrd. Doç. Dr. Selami ÖZCAN, Lisans, Atatürk Üniversitesi ĠĢletme; Yüksek Lisans, Cumhuriyet Üniversitesi Sayısal Yöntemler ABD; Doktora, Cumhuriyet Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yrd. Doç. Dr. Ferhat SAYIM, Lisans,Ġstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi; Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi Mali Ġktisat; Doktora, Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Yrd. Doç. Dr. Nuraydın TOPÇU, Lisans, Atatürk Üniversitesi ĠĢletme; Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi ĠĢletme; Doktora, Atatürk Üniversitesi ĠĢletme Yrd. Doç. Dr. Senay YÜRÜR, Lisans, Uludağ Üniversitesi Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik; Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi ĠĢletme Yönetimi ve Organizasyon ABD; Doktora, Uludağ Üniversitesi ĠĢletme Yönetimi ve Organizasyon ABD Misafir Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU, Lisans, Ankara Üniversitesi; Yüksek Lisans, Coventry University ĠĢletme; Doktora, Coventry University ĠĢletme Prof. Dr. AyĢe Ümit GÖKDENĠZ, Lisans, Marmara Üniversitesi ĠĢletme; Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi ĠĢletme; Doktora, Marmara Üniversitesi ĠĢletme Doç. Dr. Cemal ELĠTAġ, Lisans Marmara Üniversitesi ĠĢletme; Yüksek Lisans, Anadolu Üniversitesi Muhasebe Bilim Dalı; Doktora, Anadolu Üniversitesi Muhasebe Bilim Dalı 11

12 Doç. Dr. Erman COġKUN, Ġstanbul Üniversitesi ĠĢletme; Yüksek Lisans, New York Pace University MBA, Rensselaer Polytechnic Institute Mühendislik; Doktora, Rensselaer Polytechnic Institute Mühendislik Yrd. Doç. Dr. Kerim ÖZCAN, Lisans, Çukurova Üniversitesi ĠĢletme; Yüksek Lisans, Afyon Kocatepe Üniversitesi, ĠĢletme Yönetimi ve Organizasyon ABD; Doktora, Afyon Kocatepe Üniversitesi, ĠĢletme Yönetimi ve Organizasyon ABD Prof. Dr. Necmi GÜRSAKAL, Lisans, Bursa Ġktisadi Ticari Ġlimler Akademisi; Doktora, Bursa Ġktisadi Ticari Ġlimler Akademisi Dr. Murad KAYACAN, Lisans, Ankara Üniversitesi ĠĢletme; Doktora, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Finans Yrd. Doç. Dr. Murat AZALTUN, Okan Üniversitesi ĠĠBF Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cevdet KIZIL, Lisans, Ġstanbul Üniversitesi ĠĢletme; Yüksek Lisans, Southern New Hampshire University ĠĢletme; Doktora, Kadir Has Üniversitesi Bankacılık ve Finans Melih ARAT, Lisans, Ġstanbul Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü; Yüksek Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi ĠĢletme 12

13 9.1.3 Araştırma Görevlileri ArĢ. Gör. Elif Nur ALPER, Lisans, Uludağ Üniversitesi; Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi iģletme ArĢ. Gör. Zafer AY, Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi ĠĢletme; Yüksek Lisans, Kocaeli Üniversitesi Muhasebe Finansman; Doktora, Marmara Üniversitesi Muhasebe Finansman(Devam) ArĢ. Gör. Abdurahman BABACAN, Lisans, Marmara Üniversitesi iktisat; Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi iktisat ArĢ. Gör. Gülgönül BOZOĞLU, Lisans, Ġstanbul Üniversitesi ĠĢletme; Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi Ekonometri; Doktora, Marmara Üniversitesi Sayısal Yöntemler(Devam) ArĢ. Gör. Mesut ÇĠÇEK, Lisans,Marmara Üniversitesi ĠĢletme; Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama(Devam) ArĢ. Gör. Ġkram DAġTAN, Lisans, Atatürk Üniversitesi ĠĢletme; Yüksek lisans Atatürk Üniversitesi ĠĢletme; Doktora, Atatürk Üniversitesi ĠĢletme(Devam) 13

14 ArĢ. Gör. Kemal DEMĠR, Lisans, Erciyes Üniversitesi iktisat; Yüksek Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi Ġnsan Kaynakları; Doktora, Sakarya Üniversitesi Yönetim Organizasyon ABD(Devam) ArĢ. Gör. Vedat DEMĠRKOL, Lisans, Ufuk Üniversitesi ĠĢletme; Yüksek Lisans, Yalova Üniversitesi ĠĢletme(Devam) ArĢ. Gör. Onur EMRE, Lisans, Ġstanbul Üniversitesi Ġktisat; Yüksek Lisans,Yıldız Teknik Üniversitesi Ġnsan Kaynakları Yönetimi (Devam) ArĢ. Gör. M. Fevzi ESEN, Lisans, Ġstanbul Üniversitesi ĠĢletme; Yüksek Lisans, Ġstanbul Üniversitesi Sayısal Yöntemler ABD; Doktora, Ġstanbul Üniversitesi Sayısal Yöntemler ABD(Devam) ArĢ. Gör. Fatih GEÇTĠ, Lisans, Sakarya Üniversitesi iģletme; Yüksek Lisans, Sakarya Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama; Doktora, Sakarya Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama(Devam) ArĢ. Gör. Selin KARATEPE, Lisans, Gazi Üniversitesi Ekonometri; Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi Ekonometri ArĢ. Gör. BarıĢ KOCAARSLAN, Lisans, Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Elektrik-Elektronik, Anadolu Üniversitesi ĠĢletme; Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ĠĢletme(Devam) 14

15 ArĢ. Gör. Ramazan NACAR, Lisans, Ġstanbul Teknik Üniversitesi ĠĢletme Mühendisliği; Doktora, Ġstanbul Teknik Üniversitesi ĠĢletme Mühendisliği(Devam) ArĢ. Gör. Arman ÖZDEMĠR, Lisans, Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi; Yüksek Lisans, Ġstanbul Üniversitesi Hukuk(Devam) ArĢ. Gör. Özlem ÖZMEN, Lisans, Uludağ Üniversitesi; Yüksek Lisans, Yalova Üniversitesi iģletme(devam) ArĢ. Gör. Volkan POLAT, Lisans, Atatürk Üniversitesi Ġktisat; Yüksek Lisans, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ĠĢletme; Doktora, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ĠĢletme(Devam) ArĢ. Gör. Zekeriya Oğuz SEÇME, Lisans, ĠĢletme; Yüksek Lisans, Erciyes Üniversitesi Ekonometri; Doktora, Ġstanbul Üniversitesi Finans ABD (Devam) ArĢ. Gör. Onur ÜNLÜ, Lisans, Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi; Yüksek Lisans, Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi; Doktora, Erciyes Üniversitesi Yönetim Organizasyon ABD(Devam) ArĢ. Gör. Üzeyir YILDIZ, Lisans, Viyana Ekonomi Üniversitesi (Wirtschaftsuniversitat Wien) ĠĢletme ArĢ. Gör. Halil Ġbrahim ZENGĠN, Lisans, Hacettepe Üniversitesi ĠĢletme; Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi iģletme(devam) 15

16 9.1.4 İdari Personel Ahmet Feyzi ÖNER, Lisans, Dokuz Eylül Matematik Öğretmenliği; Yüksek Lisans, Dokuz Eylül Matematik Öğretmenliği 10 Akademik Faaliyetler Araştırma Seminerleri Bölümümüzde yıl boyunca devam eden araģtırma seminerleri bölüm üyelerinin akademik deneyimlerini ve araģtırmalarını sunarak bilgi paylaģımı sağladıkları temel aktivitelerden biridir. Bu seminerler yoluyla öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri çalıģmalarını sunarken hem etkin bir bilgi paylaģımı meydana gelmekte hem de lisansüstü öğrencilerimiz ve araģtırma görevlilerimiz temel akademik yetkinliklerini geliģtirmektedir. AĢağıda öğretim yılı güz dönemi AraĢtırma Seminerleri Serisi programı sunulmuģtur. Prof. Dr. Cengiz YILMAZ, Bilim, Bilim Felsefesi, Bilimsel DüĢünce ve AraĢtırma Süreçleri Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, akademik personel ve öğrencilere seminer boyunca biliminin ne olduğu, bilimin hangi yönde ilerlediği, bilim felsefesi, bilimsel düģünce ve bilimin rekabet içerisinde olduğu konuları anlattı. Öğrencilerin bilimin rakipleri bunlar olamaz çıkıģına ise Yılmaz Ģu Ģekilde cevabı verdi; Yüzyıllar boyunca bilim bu ve buna benzer konularla uğraģmıģtır. Bilimin tek rakibi felsefedir ve bilim ise felsefeden çıkmıģtır. Boğaziçi Üniversitesi ĠĢletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, son olarak müneccimlerin, medyumların, astrologların hepsinin kendi çaplarında bir bilgi birikimine sahip olduğunu söyleyerek, bunların hepsi ile bilimin tek baģına mücadele ettiğini ifade ettiler. Prof. Dr. Turalay KENÇ, "YurtdıĢında Akademik AraĢtırma Yapmak" TCMB Banka Meclisi ve Para Politikası Kurulu üyesi Prof. Dr. Turalay KENÇ 21 Aralık 2010 tarihinde gerçekleģtirilen Ekonomik Krizlerde Merkez Bankalarının Rolü geliģim semineri 16

17 akabinde, bölümümüz seminer salonunda bölüm üyeleriyle tanıģtıktan sonra; AraĢtırma görevlilerine ve öğretim üyelerine "YurtdıĢında Akademik AraĢtırma Yapmak" içerikli bir seminer vermiģtir Yayınlar Bölümümüz akademik personelinin 2010 yılındaki yayınları aģağıda sıralanmıģtır. Akın, M., Özdevecioğlu, M., & Ünlü, O. (2010). Örgütlerde Ġntikam ve Affetme Niyetinin ÇalıĢanların Ruhsal Sağlıkları Üzerine Etkileri. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi. Apaydın, F. (2010). Pazar Odaklılık Türleri ile ĠĢletme Performansı Arasındaki ĠliĢkide Örgütsel Öğrenmenin IlımlaĢtırıcı Etkisi. Ulusal Pazarlama Kongresi. Ararat, M., Aksu, M., & Çetin, A. T. (2010). Impact of Board Diversity on Boards Monitoring Intensity and Firm Performance: Evidence from the Istanbul Stock Exchange. The International Academy of Business and Public Administration Disciplines (IABPAD) Conference. Dallas. Babacan, A. (2010). Civil Society and The Role of Youth. International Conference Mehdi Ben Aboud Foundation, Union of The Ngos of The Islamic World. Morocco. Bilgin, N., Demirer, H., Özcan, S., & Aydınlı, H. Ġ. (2010). ĠĢleyen, Yöneticilerin Karizmatik Liderlik Özellikleri Ġle ÇalıĢanların Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki ĠliĢkilerin Ġncelenmesi: Hizmet Sektöründe Bir Uygulama. 9. İşletmecilik Kongresi. Burnaz, ġ., & Nacar, R. (2010). Cultural Content Analysis of Multinational Companies' Web Sites. Global Brand Management Conference, (American Marketing Association (AMA) Special Interest Group (SIG) Conference). Ġstanbul: Koç Üniversitesi. Çabuk, A., & Ay, Z. (2010). Finansal Krizin Bireysel Emeklilik Sistemi Üzerine Etkileri. 9. İşletmecilik Kongresi. Zonguldak. Çabuk, A., & Demirkol, V. (2010). Muhasebe Denetiminde Denetim ġirketi ve Denetçi Rotasyonu. 9. İşletmecilik Kongresi. Zonguldak. Çetin, A. T. (2010). The effects of human resource, marketing, and manufacturing performance on financial performance. Journal Of Global Strategic Management, 4 (1). Demir, K. (2010). Yönetim ve organizasyon Anabilim Dalı Üyelerince Üretilen Akademik Bilgilerin Üniversitelerin Web Sayfalalarında PaylaĢımı Analizi. 8. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetişim Kongresi. Ġstanbul. Esen, F. (2010). Sağlıkta Karar Destek Sistemleri ve Yöentimsel Uygulamaları. Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi. Sağlık Bakanlığı. Geçti, F., & Bora, B. (2010). Küçük Esnafın KarĢılaĢtığı Fonksiyonel Olmayan MüĢteri DavranıĢlarının Ġncelenmesine Yönelik Bir AraĢtırma. 9. İşletmecilik Kongresi. Zonguldak. 17

18 Kalkan, V. D. (2010). Üniversite Bilgi Yönetimi Ġçin Gelecek Senaryoları: Üç Ġhtimal Daha Var... Ġ. G. YumuĢak içinde, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi (s ). Ġstanbul: Avcı Ofset Matbaacılık. Karatepe, S., ġahin, A. D., & Öztürk, A. (2010). Rüzgar Türbinlerinde Üretilen Elektriğin Ekonomik Değerinin Markov Zinciri ile Modellenmesi. VIII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu. Bursa. Kurt, M. (2010). Evolution of Management Counsulting in Emerging Countries: Example of Turkey. Association of Business Historians Annual Conference. UK: University of York. Kurt, M. (2010). Örgüt Yapısı Yenilikçiliği Nasıl Destekler? V. D. Özmen içinde, Seçme Yazılarla Örgütler ve Yenilik. Ankara: Detay yayıncılık. Kurt, M., & GörmüĢ, A. ġ. (2010). Yönetim Bilgisinin Yerel Yeniden Üretiminde Kurumsal Çevrenin Etkisi: Eğitim-DanıĢmanlık Firmalarının Ürünleri Üzerine Bir AraĢtırma. SDU İİBF Dergisi, 15 (1). Kurt, M., Özcan, K., & Özkal, E. S. (2010). Yönetim Alanında Kayıp Bir Aktör: Türk Sevk ve Ġdare Derneği. 18. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi. Adana. Nacar, R., & Uray, N. (2010). Personal and Product Related Antecedents of Consumers Intention to Generate Online Pirate Products: A Proposed Model. 19th World Business Congress. International Management Development Association-IMDA. Özcan, S., & TaĢ, H. Y. (2010). Kendi ĠĢini Kurma Ve GiriĢimcilik Ruhu. Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girisimcilik Sempozyumu. Kırklareli Üniversitesi ĠĠBF. Özcan, S., Sarıkaya, M., & Erdem, H. (2010). Sınır Ticareti Yapan ĠĢletmelerde Stratejik ĠĢbirliği: Ardahan-Gürcistan Örneği. 1.Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi,. Kilis: Kilis 7 Aralık Üniversitesi, ĠĠBF. Özcan, S., TaĢ, H. Y., & Karali, A. E. (2010). Sınır Ticaretinin Yöre Halkının Ġstihdam Yapısı ve Gelir Düzeylerine Etkileri. 1.Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, ĠĠBF. Özdemir, A. (2010). Belediye Gelirleri ve Kısa Bir Ġlan ve Reklam Vergisi Değerlendirilmesi. Yerel Yönetimler ve Denetim Dergisi. Özdemir, S. (2010). Endonezya' da Girişimcilik Fırsatları. Cakarta: PASĠAD Yayınları. Özdemir, S., & Memmedov, S. (2010). KüreselleĢme Olgusu ve Endüstriyel Futbol Yönetimi Sorunsalı. Uluslararası 3. Orta Asya ve Kafkasya da Globalleşme Süreci Kongresi. Bakü. Özdevecioğlu, M., Ünlü, O., & Günel, Ö. D. (2010). Does Manager Gender Matter in Employee Burnout? The International Academy of Mamagement and Business, 2010 Spring Conference. Madrid. 18

19 Polat, V., & Apaydın, F. (2010). Green IT and EPEAT Purchasing Program. International Conference on Value Chain Sustainability. Valencia. Polat, V., Geçti, F., & Çiçek, M. (2010). Mobile Marketing Opportunities Via 3G Mobile Communication Technology. 6th International Strategic Management Conference. St.Petersburg. Sarıkaya, M., Özdemir, S., & KızıltaĢ, ġ. (2010). Büro Yönetiminde Hizmetkâr Liderlik. 9. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, (s ). Erzurum. Sayım, F., & Sarısoy, S. (2010). Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Mevzuat ve Kalite Uygulamaları Açısından Tanıtım ve Reklam Harcamaları, Maliye Dergisi, Sayı:159, Temmuz Aralık 2010, ss Sayım, F., & Zengin, H. Ġ. (2010). Sınır Ticaretindeki Ödeme Teslim ve Finansman ġekillerinin DıĢ Ticaretteki Ödeme Teslim ve Finansman ġekilleri ile KarĢılaĢtırması, 1.Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi, 4-6 Kasım 2010, Kilis Un.-Halep Un., 5 Kasım F2 Oturumu Sayım, F., & Demirkol, V. (2010). ġüpheli Alacaklar KarĢılığı Uygulaması ve Tereddüt Edilen Noktalar, E-YaklaĢım Dergisi, Sayı 215, Kasım 2010, s Sayım, F., & Özmen, Ö. (2010). Finans Piyasası GeliĢim Seyrinde Katılım Bankacılığının Yeri, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma GiriĢimcilik Sempozyumu, 1-2 Ekim 2010, 2Ekim Oturum-Istıranca Salonu, Ġğneada Sayım, F., & Sarısoy, S. (2010). Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Kalite Uygulamaları Ġle Mevzuat Açısından Tanıtım Ve Reklâm Harcamaları, 2.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 29 Nisan-1 Mayıs 2010, Antalya, , 12.Oturum, Salon 3, Sayım, F., ġahin, A., & Polat, V. (2010). Kamu Sağlık Kurumlarında Yeni Sistemlere GeçiĢ Kararları Öncesi Ekonomik Analiz-Merkezi Radyolojik Görüntüleri ArĢivleme Sistemi Örneği, 2.Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 29 Nisan-1 Mayıs 2010, Antalya, , 20.Oturum, Salon 2, Sezer, C., & Geçti, F. (2010). Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmelerde ĠĢ Ahlakına Aykırılığın Önlenmesinde Etkili Olan Faktörlere ĠliĢkin GiriĢimci GörüĢlerinin Analizi. 2. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi. Prizren. Tekin, M., & Özcan, S. (2010). Sanayi ĠĢletmelerinde Verimlilik AraĢtırması. Uluslar arası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu. Bozok Üniversitesi ĠĠBF. Topçu, N. (2010). Gıda Bankacılığı Muhasebesi. A.Ü. İ.İ.B.F Dergisi, 24 (3). 19

20 Ünlü, O. (2010). Hayata Dostça Bir BakıĢ: AĢık Veysel. H. Emre Bağce (der) Sokrates ten Aşık Veysel e: İnsan Toplum ve Yönetim Üstüne Denemeler. içinde Kocaeli: Umuttepe Yayınları. Yürür, S., & Keser, A. (2010). ĠĢe Bağlı Gerginlik ile ĠĢ Tatmini ĠliĢkisinde Duygusal Tükenmenin Aracı Rolü, Cilt. 65, Sayı. 4. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65 (4). Yürür, S., & Keser, A. (2010). ÖğrenilmiĢ Güçlülük: Öğretmenler Üzerinde Bir Uygulama. Çalışma İlişkileri Dergisi, 1 (1). Yürür, S., & Soygüzel, H. (2010). Örgütsel ÇatıĢma Yönetimi Açısından Kamu Yöneticileri ile Özel Sektör Yöneticileri Arasındaki Farklılıkların Analizi. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 6 (1). Yürür, S., & Ünlü, S. (2010). Otel ĠĢletmelerinde Duygusal Emek ve ĠĢten Ayrılma Niyeti ĠliĢkisi: Yalova Ġlinde Bir AraĢtırma. I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi. Kapadokya. 11 İş Dünyası ile İlişkiler Yalova Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü olarak amacımız, yakın iletiģim içinde olduğumuz iģ sektörüne gerekli insan kaynağının yetiģtirilmesi için destek vermek ve profesyonel iģ dünyasına muhasebe, finans, yönetim, vb. alanlarda eğitim ve seminerler yoluyla daha fazla bilgi aktarabilmektir. Bu kapsamda, ĠĢletme Bölümüne bağlı olarak Ġnsan Kaynakları Yönetimi DanıĢmanlığı, Strateji DanıĢmanlığı, Bilgi Teknolojileri DanıĢmanlığı, Avrupa Birliği Projeleri Hazırlama DanıĢmanlığı grupları oluģturulmuģtur. Bu grupların üyeleri ise; kendi alanlarında yetkin olan bölümümüz Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe Finansman, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı akademik personelinden oluģmaktadır. Bölümümüzün iģ dünyası ile iliģkileri geliģtirme çabaları kapsamında 2010 yılında Yalova Ticaret Odası, Yalova Serbest Muhasebeci ve Mali MüĢavirler Odası irtibat birimleri oluģturulmuģtur. Gelecekte Yalova Serbest Muhasebeci ve Mali MüĢavirler Odası ve Yalova Ticaret Odası ile eğitimler ve projeler yapılması planlanmaktadır. Ayrıca YSMMMO ve ilimizde faaliyet gösteren büyük iģletmelerde öğrencilerin staj yapmalarını sağlamak için çalıģmalar yapılmıģ ve her öğrencimize mezun olmadan önce bir dönem iģ deneyimi kazandırılması amaçlanmıģtır. Öğrencilerimize teorik eğitim yanında uygulamalı eğitim de verilerek, teorik eğitimin pekiģtirilmesine hedeflenmektedir. 20

21 12 Öğretim Faaliyetleri Programlarımız ġu an itibariyle ĠĢletme (Ġngilizce) birinci öğretim, ĠĢletme Ġkinci Öğretim ve ĠĢletme Tezsiz Yüksek Lisans programlarımız mevcuttur. Bu programlarımızda öğrencilerimizin farklı üniversitelerin öğretim elemanlarından ders alabilmeleri için bölgemizdeki köklü üniversitelerden öğretim üyelerinin bölümümüzde ders vermesi teģvik edilmektedir. Yalova Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme lisans programında mezuniyete yaklaģtıkça seçimlik derslerin sayısının artmaktadır. Bu ise, öğrencilere kendi ilgileri doğrultusunda ders seçimi imkânı vermekte, bu da onların aldıkları derslerdeki motivasyon ve bilgi donanımını olumlu yönde etkilemesi hedeflenmektedir. ĠĢletme lisans programında, yandal ve çift anadal, öğrencinin baģarı durumuna göre üst sınıftan dersler alarak erken mezun olma imkânları da bulunmaktadır İşletme Lisans Programı ĠĢletme Ġngilizce bölümü ilk kez eğitim ve öğretim yıllında öğrenci alımına baģlamıģtır. Bölümde gündüz öğretiminde Ġngilizce, gece öğretiminde Türkçe öğretim yapılmaktadır. Ġngilizce program için bir yıl zorunlu Ġngilizce hazırlık okutulmaktadır. AĢağıdaki tabloda yıllı itibariyle öğrenci sayısı verilmiģtir. ĠĢletme Bölümü Öğrenci Sayısı Sayılar 1. Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf - ĠĢletme gece öğretimi (ikinci öğretim) bölümüne yıllında ilk kez öğrenci alımına baģlanmıģtır. ġu an itibariyle bölümüzde sadece 1. sınıf ve bu programda 52 öğrenci bulunmaktadır. 21

22 ĠĢletme Bölümü Lisans Ders Programı I.YARIYIL/GÜZ II.YARIYIL BAHAR KODU DERSĠN ADI KODU DERSĠN ADI IBF 101 Ġktisada GiriĢ IBF Genel ĠĢletme IBF 103 Bilim Felsefesi IBF Sosyolojiye GiriĢ 102 IBF 105 Siyaset Bilimine GiriĢ IBF Hukuka GiriĢ 104 ISL 101 Muhasebe I ISL 102 Muhasebe II 106 ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi ENF Temel Bilgisayar Bilimleri AIB 101 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi AIB Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi -II Kullanımı 102 TDB Türk Dili I TDB Türk Dili -II I 102 YDB Yabancı Dil I YDB Yabancı Dil -II III.YARIYIL/GÜZ 102 IV.YARIYIL BAHAR KODU DERSĠN ADI KODU DERSĠN ADI ISL 201 Mikro Ġktisat ISL 202 Makro Ġktisat ISL 203 Medeni Hukuk ISL 204 Ticaret Hukuku ISL 205 Yönetim ve Organizasyon ISL 206 Örgütsel DavranıĢ ISL 207 Ġstatistik I ISL 208 Ġstatistik II ISL 209 Pazarlama Yönetimi ISL 210 Tüketici DavranıĢları ISL 211 Envanter Bilanço ISL 212 Mali Tablolar Analizi Seçmeli Ders Seçmeli Ders V.YARIYIL/GÜZ VI.YARIYIL BAHAR KODU DERSĠN ADI KODU DERSĠN ADI ISL 301 Örgüt Teorisi ISL 302 ĠĢ Hukuku ISL 303 Üretim Yönetimi I ISL 304 Üretim Yönetimi II ISL 305 ĠĢletme Matematiği ISL 306 Ġnsan Kaynakları Yönetimi ISL 307 Maliyet Muhasebesi ISL 308 Yönetim Muhasebesi ISL 309 AraĢtırma Yöntemleri ISL 310 Pazarlama AraĢtırmaları Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders VII.YARIYIL/GÜZ VIII.YARIYIL BAHAR KODU DERSĠN ADI KODU DERSĠN ADI ISL 401 Stratejik Yönetim ISL 402 Kalite Yönetim Sistemi ISL 403 Sayısal Yöntemler I ISL 404 Sayısal Yöntemler II ISL 405 Kalite Kontrol ISL 406 ĠĢletme Becerileri ISL 407 Finansal Yönetim ISL 408 Uluslar arası Pazarlama ISL 409 Çokuluslu ĠĢletmeler ISL 410 Muhasebe Denetimi Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders 22

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2012 FAALİYET RAPORU MART 2013 İçindekiler 1- Rektörün Mesajı... 1 2- Dekanın Önsözü... 2 3- Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4- Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5- Vizyon...

Detaylı

T.C. NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TANITIM KATALOĞU

T.C. NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TANITIM KATALOĞU T.C. NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TANITIM KATALOĞU 2013 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No DEKANDAN... 1 1.1. FAKÜLTENĠN VĠZYONU... 2 1.2. FAKÜLTENĠN MĠSYONU... 2 1.3. FAKÜLTENĠN KURULUġU...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI Çankırı 2011 1 İçindekiler 1. SUNUġ... 3 2. MĠSYON VĠZYON... 5 3. TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ... 5 4. DURUM ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRME... 6 4.1. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ...

Detaylı

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU TC ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 TC ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĐRME

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Fatma

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 adi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI DEKAN IN MESAJI SEVGİLİ ÖĞRENCİLER 100. yılını geride bırakan köklü bir üniversitenin bünyesinde 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren genç ve dinamik bir fakültenin mensubu olmakla gurur duyabilirsiniz.

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ 1 2 ĠÇĠNDEKĠLER KISALTMALAR..... 7 PROJEDEN SORUMLU KOSGEB BĠRĠMĠ.. 8 PROJE EKĠBĠ..... 8

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI

KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Rekabetçilik Temelli Bölgesel Kalkınma Projesi KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) nın Doğrudan Faaliyet

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum...

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum... ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3 2. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ...

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI MAYIS 2013 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNCİVEZ ZONGULDAK Tel: 0 372 257 69 27-0 372 291 06 34 i

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KURULUġ VE GELĠġME Niğde Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiģtirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ (Personel, Organlar ve Yararlanıcılar) Ocak 2011 1 EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ (Personel, Organlar ve Yararlanıcılar) EDUSER DanıĢmanlık AraĢtırma

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU....3

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2017 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. HAZIRLIK ÇALIġMALARI ----------------------------------------------------------------------- 8 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci ----------------------------------------------------------

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı