PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU"

Transkript

1 KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi: Toplantı No: Meclisi Teşkil Eden Zevat : Belediye Başkanı : İrfan MANDALI Üyeler : İrfan DEMİR,Ahmet DOĞAÇ,Ahmet YÖRÜK, Ali BAYHAN,Adem SEKMEN, Mustafa SERAT, Ayhan ARSLAN,Ruhi ÖZDEN, Ali DOĞUŞ, Nedim YILANCI, Osman AŞIK, Erol ÖZKAN, Kenan EFEOĞLU, Hasan ACAR Salih BEZGİN Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısı, Belediye Meclis Salonunda Cuma günü saat te gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı. Belediye meclis üyesi Salih BEZGİN nin meclis toplantısına katılmadığı tespit edildi. Bunun dışındaki diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya katıldığı tespit edildi. Belediye Başkanı İrfan MANDALI söz alarak Sosyal Ekonomik ve Teknolojik Araştırmalar Derneği SETADER tarafından Şubat 2012 tarihleri arasında Dubai de düzenlenen inceleme ve tetkik gezisine katılacak kişilerin isimlerinin belirlenmesi ve Mahalli İdarelere Hizmet Derneği tarafından Mart 2012 tarihleri arasında Shangay& Pekin& Dubai de düzenlenecek olan Atıksu Arıtma ve Katı Atıkların Geriye Dönüşümü İle İlgili Wetex 2012 Fuarı İnceleme Gezisine katılacak olan kişilerin isimlerinin belirlenmesi konularının gündeme alınması talep etti ve konuların gündeme alınmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Gündem maddelerinin görüşülebileceği başkanlıkça ilan edildi. KARAR 24: Belediye Meclisinin gün ve 2012/12 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediye Başkan Yardımcısı İrfan DEMİR tarafından sunulan tarih ve 2012/192 kayıt nolu dilekçedeki talep ile ilgili komisyonunun almış olduğu karar okundu ve komisyonunun almış olduğu karar meclisimizce oybirliği ile kabul edildi. PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu , ve tarihlerinde Belediyemiz toplantı odasında Mustafa SERAT,Adem SEKMEN,Salih BEZGİN,Ali DOĞUŞ ve Osman AŞIK ın katılımıyla toplanmıştır. Belediye Meclisinin gün ve 2012/12 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediye Başkan Yardımcısı İrfan DEMİR tarafından sunulan tarih ve 2012/192 kayıt nolu dilekçedeki talebin uygulamada sorun yaşanabileceği düşünüldüğünden reddine komisyonumuzca oybirliği ile karar verildi. -1-

2 KARAR 25: Belediye Meclisinin gün ve 2012/13 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Mustafa İNCİ İnci Reklam Tanıtım Hizmetleri tarafından sunulan tarih ve 2012/66 kayıt nolu dilekçedeki talep ile ilgili komisyonunun almış olduğu karar okundu ve komisyonunun almış olduğu karar meclisimizce oybirliği ile kabul edildi. PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu , ve tarihlerinde Belediyemiz toplantı odasında Mustafa SERAT,Adem SEKMEN,Salih BEZGİN,Ali DOĞUŞ ve Osman AŞIK ın katılımıyla toplanmıştır. Belediye Meclisinin gün ve 2012/13 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Mustafa İNCİ İnci Reklam Tanıtım Hizmetleri tarafından sunulan tarih ve 2012/66 kayıt nolu dilekçedeki projenin belediye tarafından uygulanmasının daha uygun olacağı ve mevcut dilekçenin ucu açık noktalarından dolayı talebin reddine komisyonumuzca oybirliği ile karar verildi KARAR 26: Belediye Meclisinin gün ve 2012/14 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen atık su ve evsel atık tarifelerinin belirlenmesi ilgili komisyonunun almış olduğu karar okundu ve komisyonunun almış olduğu karar meclisimizce oybirliği ile kabul edildi. PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu , ve tarihlerinde Belediyemiz toplantı odasında Mustafa SERAT,Adem SEKMEN,Salih BEZGİN,Ali DOĞUŞ ve Osman AŞIK ın katılımıyla toplanmıştır. Belediye Meclisinin gün ve 2012/14 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen atık su ve evsel atık tarifelerinin belirlenmesi konusu aşağıda belirtildiği şekilde komisyonumuzca oybirliği ile karar verildi. Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığınca; atık su altyapı tesisleri ile evsel katı atık bertaraf tesislerinin kurulması, bakımı, onarımı, işletilmesi, kapatılması ve izlenmesi, bu tesislerle ilgili olarak verilen tüm hizmetleri karşılayabilecek tam maliyet esaslı tarifelerin; atık su altyapı yönetimleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler tarafından belirlenmesi ayarlanması ve uygulanması yoluyla çevresel alt yapı hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla maliye bakanlığı ve sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan ATIK SU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTERAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMSEİNDE UYULACAK USÜL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK 27 Ekim 2010 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanmış ve aynı tarihte de yürürlüğe girmiştir. -2-

3 Bu nedenle 2872 Sayılı Çevre Kanunun 11 inci maddesinin 14. Fıkrası, 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesinin (f ) fıkrası, 2464 sayılı belediye gelirleri kanunun ücrete tabi işler başlıklı 97 nci Maddesi ve atık su altyapı ve evsel katı atık bertaraf tesisleri tarifelerinin belirlenmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik gereğince, belediyemizin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlü olduklarından bu hizmetlerimizden yaralanacaklardan 2012 yılı için alınacak atık su ve evsel katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücretleri belirlenmiştir tarihinden itibaren uygulanmak üzere atık su ve evsel katı atık toplama, taşıma ve bertaraf tesisinden yararlanma ücret tarifesi KDV hariç tabloda belirtildiği gibidir. ATIK SU ALTYAPI TARİFESİ MESKENLER VE KAMU : 0,31 TL/m³ TİCARİ YERLER : 0,66 TL/m³ EVSEL KATIATIK TOPLAMA VE BERTARAF TARİFESİ MESKENLER ( Hane Başı ) : 4,38 TL/AY FABRİKALAR ( Personel Sayısı ) : 2,08 TL/AY OKULLAR, KREŞLER, DERSANEL, SÜRÜCÜ VB. KURSLAR (Öğrenci Sayısı) : 0,44 TL/AY DEVLET VE ÖZEL HASTANELER ( YATAK SAYISI KAMU BİNALARI ( PERSONEL SAYISI ) DİĞER TİCARİ OLMAYAN YERLER (AİLE SAĞLIK MERKEZLERİ, ÖZEL SAĞLIK POLİKLİNİKLERİ VB.) (PERSONEL SAYISI) BÜROLAR ( PERSONEL SAYISI) RESTAURANT, MARKET, ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, KAHVEHANELER, PARK VE ÇAY BAHÇELERİ, LOKAL VB. İŞLETMELER, BAKKAL, BÜFE, MANAV VB. TÜM İŞYERLERİ (M² ) OTELLER VB. ( YATAK SAYISI) DİĞER TİCARETHANELER (AKARYAKIT İSTASYONLARI, RESMİ VE ÖZEL BANKALAR, (PERSONEL SAYISI) :8,56 TL/AY : 3,98 TL/AY :4,38 TL/AY :1,61 TL/AY :4,11 TL/AY :6,61 TL/AY :9,17 TL/AY Atık su ve evsel katı atık ücretlerinin su abonesi olan meskenlerden, işyerlerinden ve resmi kurumlardan atık su altyapı ve evsel katı atık bertaraf tesisleri tarifelerinin belirlenmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince iki ayda bir olarak 6 eşit taksitte su faturaları üzerinden yansıtılmasına, ön ödemeli su sayacı kullanan mükelleflerden ise mayıs ve kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte tahsil edilmesine; -3-

4 Belediyemizde su aboneliği bulunmayan mesken ve işyerlerinden evsel katı atık toplama ve bertaraf ücretinin mayıs ve kasım aylarında 2 eşit taksitte tahsil edilmesine; Yıllık tutarı itibari ile tahakkuk eden evsel katı atık toplama ve bertaraf ücretlerinin belirtilen vade tarihlerinde ödenmeyenlerden 6183 amme alacakları tahsil usulü hakkındaki kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranlarda gecikme faizi/zammı uygulanarak tahsil edilmesine, icra takibi yapılmasına; Yıl içinde evsel katı atık toplama ve bertaraf ücreti kapsamına giren veya çıkan aboneler için mükellefiyet bu durumun meydana geldiği tarihi takip eden dönemin başlangıcından itibaren tesis edilecek veya sona erecektir. Dönem içindeki değişikliklerden dolayı hiçbir surette mükerrer ücret alınmamasına; Belediyemiz sınırları ve mücavir alanlarımız içinde bulunan ve belediyemizin evsel katı atık toplama ve bertaraf hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri resmi kurum ve diğer şekillerde ( boş olanlar hariç) kullanılan binaların yıllık evsel katı atık toplama ve bertaraf ücretine tabi olmasına; Umuma açık ibadet yerlerin bu ücret tarifesinden muaf tutulmasına;komisyonumuzca oybirliği ile karar verildi. KARAR 27: Sıtkı CANBAZ varisi Sami CANBAZ tarafından sunulan tarih ve 2012/291 kayıt nolu dilekçede murisim Sıtkı CANBAZ ın 1991 yılında yapılan imar uygulamasında 466 nolu kadastro parselinde 313,86 m2 kısmı kamulaştırma yapılmış ve kamulaştırma bedeli ödenmediğinden ayni veya nakdi bedelin ödenmesini talep edilmektedir.dilekçedeki talebin daha detaylı olarak incelenebilmesi için imar komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi. KARAR 28: Alternatifli Rüzgar Elektrik Santrali Projesinin konusunun görüşülmesi geçildi. Alternatifli Rüzgar Elektrik Santrali Projesinin daha detaylı olarak incelenebilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi. KARAR 29: Mahalli İdarelere Hizmet Derneği Genel Merkezi tarafından Mart 2012 tarihleri arasında Shangay& Pekin& Dubai de düzenlenecek olan Atıksu Arıtma ve Katı Atıkların Geriye Dönüşümü İle İlgili Wetex 2012 Fuarı İnceleme Gezisine katılacak olan kişilerin isimlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi. Messe München Internatıonal ın daveti üzerine ;Belediyelerin hizmetleri kapsamındaki atık su,su atıklarının giderilmesi, geri dönüşümü atık gazlar için temizleme tesisleri,çıkış hava temizliği,gürültü koruyucu,çevrede ses ve dalga ölçüm aletlerini ve yeni teknolojilerini WETEX 2012 fuarında ve yerinde görmek amacıyla davetli olarak SHANGAY- PEKİN- DUBAİ Mart 2012 tarihleri arasında 7 gece 8 günlük tetkik ve inceleme gezisine belediye meclis üyesi Ali BAYHAN,belediyemiz personeli Mimar Halil İbrahim ERKAN, Fen İşleri Müdürü Abdullah ÇAKMAK ve Jeofizik Mühendisi Hilal ADIYAMAN olmak üzere belediyemizden 6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre; yol+yevmiye lerinin belediye bütçesinden karşılanmak üzere görevli olarak gönderilmelerine oyçokluğu ile karar verildi.(belediye Meclis Üyesi Nedim YILANCI red oyu kullanmıştır.) -4-

5 KARAR 30: Sosyal Ekonomik ve Teknolojik Araştırmalar Derneği SETADER tarafından Şubat 2012 tarihleri arasında Dubai de düzenlenen inceleme ve tetkik gezisine katılacak kişilerin isimlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesin e geçildi. Dubai Ajman Belediyesinin daveti üzerine;dünya Kentlerinde İnceleme,Tetkik ve Ticari Görüşmeler Programına davetli olarak DUBAI Şubat 2012 tarihleri arasında 4 gece 5 gün tetkik ve inceleme gezisine Belediye Başkanı İrfan MANDALI nın belediyemizden 6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre; yol+yevmiye sinin belediye bütçesinden karşılanmak üzere görevli olarak gönderilmesine oyçokluğu ile karar verildi.(belediye Meclis Üyesi Nedim YILANCI red oyu kullanmıştır.) KARAR 31: İmar Komisyonunun almış olduğu 1 nolu karar okundu. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve M.59.8.KAP.0.04/8 sayılı yazısında, tarih ve 6178 evrak kayıt numaralı Egeli Kooperatifi yöneticileri Doğan yılmaz, Zikri Can, Sami Vatansever imzalı dilekçede, 374 ada 1 numaralı parsel hakkındaki dilekçesine istinaden tarih ve 126 no lu kararda mevcut durumunun bulunmadığı ve değişiklik dosyasının olmadığı kararı alındığından ilgilisince hazırlatılan mevcut durum ölçüsü getirilmiş olup konunun mecliste görüşülmesi istenmektedir. Bölgedeki kadastral durum-imar planı ile mevcut durumlarda genel bir hata bulunduğu, sorunun daha sağlıklı olarak düzeltilmesi amacıyla imar planı revizyonunda dikkate alınarak çözülmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir. KARAR 32: İmar Komisyonunun almış olduğu 2 nolu karar okundu İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve M.59.8.KAP.0.04/5 sayılı yazısında, tarih ve 9229 evrak kayıt numaralı Arzu Solak imzalı dilekçede, 1369 ada 8 numaralı parsel için kat artırımı talep edilmiş olup, konunun mecliste görüşülmesi istenmektedir. Bölgenin üç kat olduğu, genel çalışma yapılmasını gerektirdiği için talebin uygun olmadığına karar verilmiştir. KARAR 33: İmar Komisyonunun almış olduğu 3 nolu karar okundu. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve M.59.8.KAP.0.04/6 sayılı yazısında, tarih ve 9181 evrak kayıt numaralı Yakup Kılıç imzalı dilekçede, 861 ada 7 numaralı parseli içerisindeki mevcut yapıya göre imar durumu verilmesi talep edildiği belirtilerek konunun mecliste görüşülmesi istenmektedir. Parsele ait aplikasyon krokisindeki ölçülere göre Belediye Fen İşleri birimince yerinde kontrolünün yapılıp doğruluğunun tespit edilerek uygun olduğuna, imar planı notları doğrultusunda kitle verilmesi amacıyla gereği için imar işlerine gönderilmesine karar verilmiştir. -5 -

6 KARAR 34: İmar Komisyonunun almış olduğu 4 nolu karar okundu. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve M.59.8.KAP.0.04/7 sayılı yazısında, tarih ve 9252 evrak kayıt numaralı GAZDAŞ Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtımı imzalı dilekçede, beldemiz sınırları içerisindeki gaz hattı çalışmalarının imar planlarına teknik altyapı olarak işlenmesi talep edildiği belirtilerek konunun mecliste görüşülmesi istenmektedir. Şirket tarafından verilen CD deki hatların imar koordinatlarında olduğu görülerek doğal gaz hatlarının, imar planı revizyonunda dikkate alınarak işlenmesine, ekteki cd de bulunan şebeke hatlarının, İmar ve Fen işleri müdürlüklerinin yapacağı iş ve işlemlerde dikkate alması amacıyla bilgisayarlardaki planlara aktarılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. KARAR 35: İmar Komisyonunun almış olduğu 5 nolu karar okundu. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve M.59.8.KAP.0.04/ sayılı yazısında İbrahim Özbay tarafından verilen dilekçede 2000 m2 nin üzerindeki park alanlarının rekreasyon (piknik) alanı olması talebinin Mecliste görüşülmesi istenmektedir. Beldemizde büyük park alanlarında piknik yapıldığı için, 2000 m2 ve üzerindeki park alanlarının adanın Park ve Rekreasyon Alanı olmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Yapılan müzakereler sonucunda ; konunun tekrar imar komisyonunda görüşülmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi. KARAR 36: İmar Komisyonunun almış olduğu 6 nolu karar okundu. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve M.59.8.KAP.0.04/316 sayılı yazısında tarih ve 10 no lu Belediye Meclis Kararı ile 102 Ada 12 no lu parsel ait talep, tekrar incelenmesi amacıyla Ocak ayı Meclis toplantısında imar komisyona havale edilerek mecliste görüşülmesi istenmiştir. Binanın taşıyıcı sisteminin projesine göre yapıldığı, yalnızca zemin katta duvarın geri çekilmesinin statik yapıya olumsuz etki ettiği ve görüntü olarak uygun olmadığı, yoldan çekmenin komşu bitişik binadaki hatta göre devam etttiği ve 3 metrenin altına düşmediği görülerek, mevcut duruma göre kitle etüdünün imar planı notları doğrultusunda yapılmasının mümkün olduğu ve gereği için imar işlerine gönderilmesinin uygun olduğuna oyçokluğu karar verilmiştir. (İmar Komisyon Üyesi Ruhi ÖZDEN çekimser oy kullanmıştır.) Oylamaya geçildi karar oy çokluğu ile kabul edildi.(belediye Meclis Üyeleri Ruhi ÖZDEN,Nedim YILANCI,Ayhan ARSLAN, Ahmet YÖRÜK,Ahmet DOĞAÇ ve Ali DOĞUŞ çekimser oy kullanmışlardır.) KARAR 37: İmar Planı ile ilgili dilekçelerin görüşülmesi hususu yer alıyordu.imar Planı ile ilgili dilekçelerin İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantının sona erdirilmesine oybirliği ile karar verildi. -6-

7

BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA

BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA GİRİŞ Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığınca; atıksu

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

NİZİP BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

NİZİP BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU NİZİP BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU Bu rapor, 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete'de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak

Detaylı

İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU

İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU 1. GİRİŞ 2 2. TARİFE HESAPLAMA İLKELERİ 3 3. MALİYETLER 5 3.1. Hizmet

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ ARALIK TARİHİ 09.12.2013 GÜNÜ PAZARTESİ - SAAT : 14.00 TOPLANTI 13 BİRLEŞİM 13 OTURUM 13 KARAR NO 140-141- 142-143- 144-145 146-147 DİVAN

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : Dr. KÂMİL UĞURLU : MURAT ORHAN-FATİH TÜREDİ GELEN ÜYELER : NAFİZ NADİR NAS-RECEP OĞUZCAN - ALİ OSMAN CEVHER -SAMİ MANGIRCI -YUNUS GÖK-

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI TOPLANTI DÖNEM :2014 Yılı Mayıs Ayı OTURUM :1 TARĠH :06/05/2014 KARAR SAYILARI :34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 TEFENNĠ BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 06/05/2014

Detaylı

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 Belediye Meclisi; Belediye Başkanının yazılı daveti üzerine 26/10/2009 tarihli gündemi görüşmek için, Belediye Başkanı Recep

Detaylı

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU 1 1.GİRİŞ Bu rapor; 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 10.10.2014 Karar No : M.35.3.TOR.0.10/10-15/177 Birleşim No : 2. Oturum No : 1.

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Avrupa Bölge Dairesi Başkanlıkları 2011 İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 21.10.2011 Karar No : M.35.6.TOR.0.10/10-12/126 Birleşim No : 1. Oturum No : 4.

Detaylı

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi.

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince OCAK 2012 Ayı toplantısının 1.OTURUMUNU 04 Ocak 2012 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

Komisyon Bşk. Başkan Yardımcısı Üye Erhan KAYA

Komisyon Bşk. Başkan Yardımcısı Üye Erhan KAYA Rapor No :01 09.01.2015 Komisyonumuza 06.01.2015tarihli ve 06no lumeclis Kararı ile havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26.12.2014 tarihli ve 9081sayılı yazısı üzerine Komisyonumuzun

Detaylı

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU 1. GĠRĠġ Bu rapor, 27.10.2010 tarih 27742 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Bölge Dairesi Başkanlıkları 2012 İ S K İ G E N E L M Ü D

Detaylı

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA:

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA: T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 10 29/11/2013 Öz: Tarifeler Yönetmeliği. GENEL KURUL KARARI Meski Genel Müdürlüğünün 20/11/2013 tarihinde saat 14.00 da Büyükşehir Belediye

Detaylı

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması

Detaylı

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 02/05/2012 NOSU : 118 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 21. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Belediyesi

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER :ERTUĞRUL ÇALIŞKAN :FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KASIM AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 096: Gündemin birinci maddesi; Tarihi Kentler Birliğinin

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU DÖNEM : 2 KARAR ÖZETİ: Tarifeler ve Abone TOPLANTI : MAYIS BİRLEŞİM : 1 OTURUM : 1 KARAR NO : 13 KARAR TARİHİ : 14.05.2015 TEKLİF EDİLEN EVRAKIN Hizmetleri Yönetmeliğinde

Detaylı

YÖNETMELİK. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 18 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 18 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Nisan 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26482 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRE GELİRLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ İLE TAHSİLAT KARŞILIĞI ÖNGÖRÜLEN ÖDENEĞİN KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK (19.03.2009

Detaylı