İrfan MANDALI Nedim YILANCI İrfan DEMİR Belediye Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İrfan MANDALI Nedim YILANCI İrfan DEMİR Belediye Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi"

Transkript

1 KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi: Toplantı No: Meclisi Teşkil Eden Zevat : Belediye Başkanı : İrfan MANDALI Üyeler : Ayhan ARSLAN,Ahmet YÖRÜK,İrfan DEMİR, Ali BAYHAN,Adem SEKMEN,Mustafa SERAT, Erol ÖZKAN,Ruhi ÖZDEN,Salih BEZGİN, Ali DOĞUŞ,Nedim YILANCI,Osman AŞIK, Ahmet DOĞAÇ,Ruhi ÖZDEN Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2013/Nisan ayı aylık olağan toplantısı yapmak üzere Belediye Meclis Salonunda Çarşamba günü saat te 2013 toplantı döneminin 4. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. Yoklama yapılarak tüm meclis üyelerinin toplantıya katıldığı tespit edildi. Belediye Başkanı İrfan MANDALI; Gündem maddelerinin okunmasına geçildiğini, bugünkü meclis gündemine öneri ile müzekkere olup olmadığı sordu? Meclis Üyelerinin önerilerinin olmadığı tespit edildi. Belediye Başkanı İrfan MANDALI bugünkü gündem maddelerine ilave olarak Mahalli İdareler Derneği tarafından sunulan yazı, Kamu Araştırmaları ve Eğitim Derneği tarafından sunulan yazı, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından sunulan tarih ve 590 sayılı yazı, Belediye Meclis Üyeleri İrfan DEMİR, Ruhi ÖZDEN, Ahmet DOĞAÇ, Ali DOĞUŞ ve Salih BEZGİN tarafından sunulan tarih ve 2013/2766 sayılı kayıt nolu dilekçe, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan tarih ve 736 sayılı yazı, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan tarih ve 738 sayılı yazı, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan tarih ve 719 sayılı yazı, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan tarih ve 702 sayılı yazının gündeme alınarak bu 8 ( sekiz ) konunun bugünkü meclis gündeminde görüşülmesine ve gündemin aşağıda belirtildiği şekilde oluşturularak sırasıyla görüşülmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi. 3-Belediyemiz norm kadro cetvellerinde boş kadro değişikliği yapılmasının 4- Encümen Üyesi Seçiminin müzakeresi 5- İmar Komisyon Üyeleri Seçiminin müzakeresi. 6- Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri Seçiminin müzakeresi. 7- Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konunun görüşülmesi Mayıs 2013 tarihleri arasında Mahalli İdarelere Hizmet Derneği MİHDER tarafından düzenlenen Amerika İnceleme ve Tetkik Gezisine, Nisan 2013 tarihleri arasında Mahalli İdareler Derneği tarafından düzenlenen Paris, Almanya, Bürüksel Araştırma ve Tetkik Gezisine ve Mayıs 2013 tarihleri arasında Kamu Araştırmaları ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen İngiltere, İskoçya ve Galler İnceleme Gezisine katılacak olan kişilerin isimlerinin belirlenmesi. 9- Faaliyet raporunun sunulması 10- Denetim Komisyonu raporunun sunulması 1

2 11-Dilekçelerin görüşülmesi - Belediyemiz Zabıta müdürlüğü tarafından sunulan tarih ve 590 sayılı yazının - Belediye Meclis Üyeleri İrfan DEMİR, Ruhi ÖZDEN, Ahmet DOĞAÇ, Ali DOĞUŞ ve Salih BEZGİN tarafından sunulan tarih ve 2013/2766 sayılı kayıt nolu dilekçenin - Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan tarih ve 736 sayılı yazının - Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan tarih ve 738 sayılı yazının - Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan tarih ve 719 sayılı yazının - Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan tarih ve 702 sayılı yazının 12-İmar Komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesi 13-İmar Planı ile ilgili dilekçelerin görüşülmesi - Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan tarih ve 569 sayılı yazıda Ramazan ÇİĞDELİ imzalı dilekçede 684 ada 23 nolu parselin imar durumunun 3 kattan 4 kata çıkarılması talebinin -Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan tarih ve 650 sayılı yazıda İbrahim EMİROĞLU imzalı dilekçede Bahçelievler Mahallesinde bulunan 406 ada 1 ve 421 ada 3 nolu parsellere ifraz yapılabilmesi için Bahçelievler Mahallesinde yapılaşma şekli ayrık nizam olan parsellerin ayrık ikiz olarak değiştirilmesi talebinin -Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan yazıda belediyemiz sınırları içerisinde bulunan 2004 ada ile 1616 ada arasında ve 1980 ada ile 1979 ada arasında bulunan sokaklara sokak ismi verilmesi konusunun görüşülmesi KARAR 47: Meclis kararında müfredatı belirtilen II sayılı cetvel: Memur Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde belirtildiği şekilde Belediyemizdeki münhal bulunan 2 kadroda derece değişikliği yapılmasına MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi. KARAR 48: Belediyemiz encümen üyelerinin seçimi yer alıyordu. Yapılan gizli oylama sonucu mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Ahmet DOĞAÇ ve Ali DOĞUŞ un encümen üyesi olarak seçildiği başkanlıkça ilan edildi. KARAR 49: İmar komisyon üyelerinin seçimi yer alıyordu. Yapılan açık oylama sonucu Belediye Meclis Üyeleri Ayhan ARSLAN, Erol ÖZKAN, Hasan ACAR, Ruhi ÖZDEN ve Ahmet DOĞAÇ belediye imar komisyonu üyeliğine, mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere seçildiler. 2

3 KARAR 50: Plan ve Bütçe Komisyon üyelerinin seçimi yer alıyordu. Yapılan açık oylama sonucu Meclis Üyeleri Ali BAYHAN, Nedim YILANCI, Osman AŞIK, İrfan DEMİR ve Salih BEZGİN Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine, mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere seçildiler. KARAR 51: Belediye Meclisinin gün ve 2013/40 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Kapaklı Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği MECLİS KARARINDA belirtilen PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU doğrultusunda kabulüne meclisimizce oybirliği ile karar verildi. KARAR 52: Virginia nın en büyük su hizmeti veren şirketi Fairfax County Water Authority nin genel Müdürünün davetleri üzerine, İçme suyu Arıtma ve Atık Su Geri Kazanım Tesislerinin Akademik kişiler nezaretinde tetkik ve inceleme gezisine ve ayrıca Fairfax County Water Authority nin genel Müdürü ile fikir alışverişi kapsamında, NEW YORK, WASHINGTON, MIAMI, LAS VEGAS ve LOS ANGELES da Mayıs 2013 tarihleri arasında 10 gece 11 gün olarak yapılan bu davete Belediye Meclis Üyemiz Hasan ACAR Belediyemiz personellerinden Fen İşleri Müdürü Abdullah ÇAKMAK ve Elektrik Teknikeri Koray KOÇ ve Orman Mühendisi Volkan GÖÇ olmak üzere belediyemizden 6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre; yol+ yevmiye lerinin Belediye Bütçesinden karşılanmak üzere görevli olarak gönderilmesine oy çokluğu ile karar verildi. KARAR 53: Kamu yararı statüsündeki mahalli idareler derneğinin düzenlemiş olduğu yurt dışı programları dünyadaki belediyelerde kent planlaması ve uygulamaları ve kültürel ve tarihi yapıların korunması vb. konuları içeren Nisan 2013 tarihler arası Almanya, Luxemburg,Brüksel,Paris kentlerine yurt dışı inceleme araştırma programı düzenlenmiştir. Dünyadaki belediyelerde kent planlaması uygulamaları inceleme ve araştırmalar yapmak ve konu ile ilgili toplantı konferans ve brifing lere katılmak üzere belediyemizi ve beldemizi temsilen Belediye Meclis Üyeleri Salih BEZGİN, Ali BAYHAN ve İrfan DEMİR ve belediyemiz personeli Mimar Halil İbrahim ERKAN olmak üzere yurtdışı inceleme ve araştırma gezisine görevli olarak gönderilmesine ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü nün gün ve sayılı genelgesine göre uçak bilet bedeli, transfer ücreti ve günlük yasal harcırahlarının belediye bütçesinden karşılanmasına oyçokluğu ile karar verildi. KARAR 54: Kamu Araştırmaları ve Eğitim Derneği tarafından Mayıs 2013 tarihleri arasında Londra Belediye Başkanlığı nın daveti üzerine yapılan program doğrultusunda UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan, Avrupa belediye uygulamaları ve kentsel uygulamalar ile ilgili araştırma yapmak üzere; İngiltere nin Londra, İskoçya nın Edinburg, Galler in Cardiff ve Liverpool kentlerine yapılan inceleme ve araştırma gezisine katılmak üzere belediyemizden Belediye Başkanı İrfan MANDALI, Belediye Meclis Üyesi Ali BAYHAN ve belediyemiz personeli Mimar Halil İbrahim ERKAN olmak üzere belediyemizden 6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre; yol+ yevmiye lerinin Belediye Bütçesinden karşılanmak üzere görevli olarak gönderilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. 3

4 KARAR 55: Belediye Başkanı İrfan MANDALI ;5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi göz önünde bulundurularak,kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde Stratejik Plan ve Performans programına göre yürütülen faaliyetleri belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunun okunduğunu izah ederek,belediye Başkanı İrfan MANDALI ;Meclis kürsüsündeki yerini 2.Meclis Başkan Vekili Salih BEZGİN e bıraktı. 2. Meclis Başkan Vekili Salih BEZGİN Başkanlık kürsüsündeki yerini aldı. 2.Meclis Başkan Vekili Salih BEZGİN ;Başkanın okumuş olduğu faaliyet raporu hakkında söz alıp konuşmak isteyenlerin olup olmadığını sordu. Söz alanlar olmadı. Meclis Kararında müfredatı belirtilen BAŞKANIN 2012 YILI FAALİYET RAPORU OYA SUNULDU. BAŞKANIN 2012 YILI FAALİYET RAPORU OY ÇOKLUĞU ile kabul edildi. KARAR 56: Belediye Başkanı İrfan MANDALI; 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddesi gereğince; Denetim Komisyonu Raporunun Meclis Kararında belirtildiği şekilde meclisin bilgisine sunulduğunu belirtti. KARAR 57: Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından sunulan tarih ve 590 sayılı yazı ile belediyemiz meclis üyeleri İrfan DEMİR, Ruhi ÖZDEN, Ahmet DOĞAÇ, Ali DOĞUŞ ve Salih BEZGİN tarafından sunulan tarih ve 2766 kayıt nolu dilekçe okundu. İlgi yazı ve dilekçede bahsi geçen tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK in GEÇİCİ MADDE 1 (1) 26/10/2011 tarihi itibarıyla bu Yönetmeliğe, tarife belirleme, abonelik, sözleşme, teknik alt yapı eksiklikleri de dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atık su altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri, 31/12/2014 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler. hükmü gereğince Belediyemiz bu Yönetmelikteki konulara uyum sürecinden yararlanmak için bu meclis kararının alındığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf ücretlerinin 31/12/2014 tarihine kadar alınmamasına ve su ücretlerinin meclis kararı ile kabul edilen 2013 yılı gelir tarifesinde belirlenen su ücret tarifesinin uygulanmasının devam edilmesine meclisimizce oybirliği ile kabul edildi. KARAR 58: Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan tarih ve 736 sayılı yazı okundu. Çerkezköy Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tarih ve /2256 sayılı yazısı ile Beldemiz sınırları içerisindeki 1581 ada 1 no.lu parsel üzerindeki hissemizin tamamının Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi talep edilmiştir. Söz konusu taşınmaz tarih ve 43 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Okul Öncesi Eğitim Alanı olarak ayrılmış ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bedelsiz devri kararı alınmıştır. Ancak anılan taşınmazdaki hissemizin tüzel kişiliği bulunmayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne devri veya tahsisi 5018 sayılı kanunun gereği mümkün olmamaktadır. Bu nedenle 5393 sayılı kanunun 15. maddesinin ( h ) fıkrası ve 18. maddesinin ( e ) fıkrasına göre beldemiz sınırları içerisindeki 1581 ada 1 no.lu parselde bulunan belediye hissesinin tamamının Milli Eğitim Bakanlığı ( Milli Eğitim Müdürlükleri - Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ) adına okul öncesi eğitim tesisi yapılmak üzere ön tahsis ve tahsisine meclisimizce oybirliği ile kabul edildi. 4

5 KARAR 59: Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan tarih ve 738 sayılı sokak adı verilmesi konulu yazısının görüşülmesine geçildi. İlgi yazıda beldemiz sınırları içerisinde bulunan 1539 ada 1540 ada arasında bulunan sokağa Aydemir Sokak isminin verilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi. KARAR 60: Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 719 sayılı mevcuda göre imar durumu konulu yazının görüşülmesine geçildi. İlgi yazıda beldemiz sınırları içerisinde bulunan 135 ada 4 nolu parsel üzerinde mevcut binaya inşaat ruhsatı alabilmek için bina aplikasyon krokisindeki gibi imar durumu verilmesi talebinin daha detaylı görüşülebilmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi. KARAR 61: Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 702 sayılı plan tadilatı konulu yazısının görüşülmesine geçildi.ilgi yazıda Çerkezköy Kaymakamlığının tarih ve 247 sayılı yazısı ile 1994 yılında yapılan 5. kısım 18.madde imar uygulaması sonucu DOP dan karşılanan alanların çoğunun Maliye Hazinesine ait taşınmazlar üzerinde bırakıldığı belirtilerek konunun plan değişikliği ile çözülmesi talebinin daha detaylı görüşülebilmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi. KARAR 62: İmar Komisyonunun almış olduğu 1 nolu karar okundu. 16/01/2013 tarih ve 420 evrak kayıt numaralı Kapaklı Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı Faik Büyükikiz imzalı dilekçede; Bahçelievler mah. Halide Edip Adıvar Cad. 788 Ada, 2 Nolu 1000 m2 büyüklüğündeki parselin 855 m2 si dernek adına, kalan 145 m2 ise Belediye adına kayıtlı olduğu, dernek yönetim kurulunun tarih ve 02 sayılı kararıyla belediye adına kayıtlı bulunan 145 m2 hissenin rayiç bedel üzerinden derneğe öğrenci yurdu yapmak üzere satışının yapılması hususunu ve dernek adına hissenin alımıyla ilgili her türlü resmi muameleyi takip etmek üzere Dernek Başkanı Faik BÜYÜKİKİZve üye İsmail KARAKULAK ın yetkili kılındığı belirtilerek, hissenin derneğe satışı konusunun mecliste görüşülmesi istenmektedir. Hisse satışının uygun olduğuna karar verilmiştir. Oylamaya geçildi karar oy birliği ile kabul edildi. KARAR 63: İmar Komisyonunun almış olduğu 2 nolu karar okundu. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve M.59.4.KAP.0.13/301, sayılı yazısında, taşınmaz sahibinin 13/02/2013 tarih ve 1270 evrak kayıt numaralı dilekçesinde 793 Ada, 18 No lu parselde ruhsatlı olarak başlanılan yapının ekte sunulan bina aplikasyon krokisine göre imar durumu düzenlenmesi talep edilmiş olup, konunun mecliste görüşülmesi istenmektedir. Meskûn konut alanında bulunan parseldeki yapının imar planına şartlarına ve mevcut yapılaşmaya uyduğu görülerek, gereği için imar işlerine gönderilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir. Oylamaya geçildi karar oy birliği ile kabul edildi. 5

6 KARAR 64: Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan tarih ve 569 sayılı yazının görüşülmesine geçildi. İlgi yazıda Ramazan ÇİĞDELİ imzalı dilekçede 684 ada 23 nolu parselin imar durumunun 3 kattan 4 kata çıkarılması talebinin daha detaylı görüşülebilmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi. KARAR 65: Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan tarih ve 650 sayılı Plan Tadilatı talebi yazının görüşülmesine geçildi.ilgi yazıda Harita Mühendisi İbrahim EMİROĞLU nun tarih ve 2447 evrak kayıt nolu dilekçesi ile; Beldemiz sınırları içerisinde Bahçelievler Mahallesinde bulunan 406 ada 1 ve 421 ada 1 ve 421 ada 3 parsellerde yapılacak 3194 sayılı kanunun 15.ve 16. maddesi gereği yapılacak ifraz işlemlerine; İl Belediyesinin söz konusu adaların ayrık nizam olması sebebiyle onay verilmiştir.bahçelievler mahallesinde yapılaşma şekli ayrık nizam olan parsellerin ayrık ikiz olarak değiştirilmesi talep edilmekte olup talebinin daha detaylı görüşülebilmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi. KARAR 66: Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan tarih ve 670 sayılı sokak adı verilmesi konulu yazının görüşülmesine geçildi. İlgi yazıda beldemiz sınırları içerisinde bulunan 2004 ada ile 1616 ada arasında ve 1980 ada ile 1979 ada arasında bulunan sokağa isim verilmesi talebinin daha detaylı görüşülebilmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantının sona erdirilmesine oybirliği ile karar verildi. 6

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi:03.02.2012 Toplantı No:3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 02.04.2015 Toplantı No:5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 04 ŞUBAT 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 04 ŞUBAT 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 53 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; Belediye Meclisi tatil ayının Ağustos Ayı olmasına KARAR NO 54 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince;

Detaylı

T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 18:00 de ve 05 Aralık 2014 Cuma günü saat 18:30

Detaylı

MART 2015 MECLİS KARARLARI

MART 2015 MECLİS KARARLARI MART 2015 MECLİS KARARLARI Karar Tarihi Karar No Kararın- Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi. 02 / 03 /2015 ( 22 ) Konusu ÜYELER : Coşkun TANIŞ (Katılmadı)-Emre SARISALTIKOĞLU (Katılmadı)-İbrahim IŞIK-

Detaylı

T.C. OSMANİYE BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü 2012 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI

T.C. OSMANİYE BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü 2012 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI T.C. OSMANİYE BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü 2012 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI Dönemi : 2012 Yılı Birleşim: 1 Toplantı : Kasım Ayı Oturum: 1 Karar Tarihi : 01.11.2012 Toplantıya Katılanlar Üyeler

Detaylı

Komisyon Bşk. Başkan Yardımcısı Üye Erhan KAYA

Komisyon Bşk. Başkan Yardımcısı Üye Erhan KAYA Rapor No :01 09.01.2015 Komisyonumuza 06.01.2015tarihli ve 06no lumeclis Kararı ile havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26.12.2014 tarihli ve 9081sayılı yazısı üzerine Komisyonumuzun

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 06.01.2009 Karar No : 1 PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Abdulsettar DEMİR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

Detaylı

Karar Tarihi : 01.09.2014 Karar Numarası :122

Karar Tarihi : 01.09.2014 Karar Numarası :122 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis 1.Başkan Vekili. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN -Zeynel NALLIOĞLU

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 144 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 25. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi.

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince OCAK 2012 Ayı toplantısının 1.OTURUMUNU 04 Ocak 2012 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü NİSAN AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 023: Gündemin birinci maddesi; itibaren yeni seçilen Meclis

Detaylı

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 08 Ekim 2013 Salı günü saat 20:30 da Belediye Meclis Başkanı Cengiz ERGÜN Başkanlığında Kültür

Detaylı

KARAR TARIHI : 01/02/2012 KARAR NOSU : 24

KARAR TARIHI : 01/02/2012 KARAR NOSU : 24 TARIHI : 01/02/2012 NOSU : 24 IN KONUSU : ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 6. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 04.05.2015 Karar No : 71 Karar Konusu: Komisyonlara havale edilen konular. ÖZTEPE-(Katılmadı) Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK-Reyhan TAŞTEMİR-(Katılmadı)

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ 1 02/01/2014 02/01/2014 148 K O N U S U Ö Z E T İ 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereği Denetim na gizli oyla üye seçilmesi. n üye sayısı Meclisçe 3 olarak tespit edilerek, Grup Başkanlarının bildirmiş

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2014/ ARALIK TARİHİ 05.12.2014 GÜNÜ CUMA - SAAT : 14.00 TOPLANTI 12 BİRLEŞİM 13 OTURUM 13 KARAR NO 117-118- 119-120- 121-122- 123-124- 125-126-

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 33 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 67.maddesinde Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 35 YAZI İŞLERİ İhtisas Komisyonları Seçimi İhtisas Komisyonları Seçimi Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin, 07.04.2015 günlü oturumunda okunan Özel

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI TARİFE-İMAR VE BAYINDIRLIK-TARIM ORMAN VE KÖY HİZMETLERİ KOMİSYONU MÜŞTEREK 210 2012/2160 KONUNUN ÖZÜ: Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 228 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu-Turgut Mahallesi 2608-2814 adalar önünden başlayarak 2619-2899 adalar önüne kadar olan 25m lik imar yoluna Hocalı Caddesi

Detaylı

T.C. MANİSA İLİ Yunusemre Belediye Başkanlığı Meclis Kararı

T.C. MANİSA İLİ Yunusemre Belediye Başkanlığı Meclis Kararı Havale Tarihi :09.04.2014 Kararın Tarihi :11.04.2014 Karar No :01 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (k) bendi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesi gereği 1. ve 2. Meclis Başkan Vekillerinin

Detaylı

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Oturum : 1 Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 232 Konusu: İl Özel İdaresinin 16.10.2014 tarih ve 8808 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılına ait 70.000.000,00

Detaylı

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 02/05/2012 NOSU : 118 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 21. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 Belediye Meclisi; Belediye Başkanının yazılı daveti üzerine 26/10/2009 tarihli gündemi görüşmek için, Belediye Başkanı Recep

Detaylı