Donanım ve Hizmet Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Donanım ve Hizmet Kılavuzu"

Transkript

1 IBM System Storage EXN1000 Depolama Genişletme Birimi Donanım e Hizmet Kılauzu GC

2

3 IBM System Storage EXN1000 Depolama Genişletme Birimi Donanım e Hizmet Kılauzu GC

4 Not: Bu bilgileri e desteklediği ürünü kullanmadan önce Özel Notlar (sayfa 45) konusundaki genel bilgileri okuyun. İthalatçı Firma: IBM TÜRK LTD. ŞTİ Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B-Blok 34330, Leent İSTANBUL Tel: Faks: Aşağıdaki paragraf, anılan koşulların yerel yasalara uygun olmadığı ülkeler (ya da bölgeler) için geçerli değildir. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, BU YAYINI, TİCARİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İÇİN ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN AÇIK YA DA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEDEN OLDUĞU GİBİ ESASIYLA SAĞLAR. Bazı ülkeler (ya da bölgeler) belirli işlemlerde açık ya da zımni garantilerin reddine izin ermezler; bu nedenle, bu açıklama sizin için geçerli olmayabilir. Yayınları IBM temsilciniz ya da bölgenizdeki IBM şube ofisi aracılığıyla sipariş edebilirsiniz. Copyright IBM Corporation 2005, 2011.

5 Güenlik e Çere İle İlgili Notlar Bu bölüm aşağıdakilerle ilgili bilgileri içerir: Güenlikle ilgili notlar e etiketler Lazer güenliği sayfa i Raf güenliği sayfa ii Yangın söndürme sistemleri sayfa ix Güenlikle ilgili notlar e etiketler Bu ürünü kullanırken, bu kılauzdaki tehlike, dikkat e uyarı notlarına uygun hareket edin. Notlarlala birlikte güenlik koşulunun önem düzeyini gösteren simgeler ardır. Aşağıdaki bölümlerde her bir güenlik notu tipi tanımlanır e örnekler sağlanır. Aşağıdaki notlar e belirtimler IBM belgelerinde kullanılmaktadır. Aşağıdaki listede olası zararın önem düzeyine göre artan bir düzende sıralanmışlardır. İzleyen bölümde tehlike, dikkat e uyarı notlarının daha ayrıntılı açıklamaları e örnekleri için bağlantılar bulunmaktadır. Not: Bu notlar önemli ipuçları, kılauz bilgiler ya da öneriler sağlar. Uyarı notları sayfa : Bu notlarda, programların, aygıtların ya da erilerin görebileceği olası zararlar belirtilir. Dikkat notları sayfa : Bu belirtimlerde, size zarar erebilecek durumlar belirtilir. Tehlike notları : Bu belirtimlerde, ölümle sonuçlanabilecek ya da size ciddi zarar erebilecek durumlar belirtilir. Bu durumlara karşı uyarmak için güenlik etiketleri de ürünlere doğrudan yapıştırılır. Bu notlara ek olarak, olası zararlar konusunda uyarmak için ürüne Etiketler (sayfa i) de yapıştırılabilir. Tehlike notları Tehlike notu, ölümcül ya da ciddi yaralanmalara neden olabilecek bir durumu belirtir. Tehlikeli elektrik akımını göstermek için tehlike notunun yanında bir de yıldırım simgesi bulunur. Örnek bir tehlike notu aşağıdaki gibidir. TEHLİKE Doğru bağlanmamış bir priz, sistemin eya sisteme bağlı aygıtların metal parçalarında yüksek oltaja yol açabilir. Elektrik çarpmasını önlemek için çıkışın doğru bir şekilde kablolanması e topraklanması müşterinin sorumluluğundadır. (D004) Kapsamlı bir tehlike notunda donatının bakımını yaparken elektrik çarpmasından korunmaya ilişkin yönergeler bulunur. Tersi belirtilmedikçe, aşağıdaki tehlike notundaki yordamları uygulayın. Copyright IBM Corp. 2005, 2011 iii

6 TEHLİKE Sistem üzerinde ya da sistemin çeresinde çalışırken, aşağıdaki önlemleri alın: Güç, telefon e iletişim kablolarındaki elektrik oltajı e akımı tehlikelidir. Elektrik çarpması tehlikesine karşı korunmak için: Bu birimi yalnızca IBM tarafından sağlanan güç kablosuyla güç kaynağına bağlayın. IBM tarafından sağlanan güç kablosunu başka bir ürün için kullanmayın. Güç kaynağı düzeneğinin hiçbir parçasını açmayın ya da güç kaynağı düzeneğine bakım yapmayın. Bir fırtına sırasında hiçbir kabloyu bağlamayın ya da kablo bağlantısını sökmeyin ya da ürüne ilişkin kurulum, bakım ya da yeniden yapılandırma işlemi gerçekleştirmeyin. Ürüne birden çok güç kablosu takılmış olabilir. Tehlikeli oltajın tamamını kaldırmak için tüm güç kaynaklarının bağlantısını kesin. Tüm güç kablolarını doğru biçimde kablolanmış e topraklanmış elektrik çıkışlarına bağlayın. Prizin, sistem değer plakasında belirtilen doğru oltaj e faz rotasyonunu sağladığından emin olun. Bu ürüne bağlanacak donatıları doğru kablolanmış çıkışlarına bağlayın. Mümkünse, sinyal kablolarını bağlamak e kablo bağlantılarını sökmek için yalnızca bir elinizi kullanın. Ateş, su ya da yapısal zarar belirtisi olduğunda donatıları açmayın. Kuruluş e yapılandırma yordamlarında tersi belirtilmedikçe, aygıt kapaklarını açmadan önce bağlı güç kablolarının, telekomünikasyon sistemlerinin, ağların e modemlerin bağlantılarını sökün. Bu üründeki ya da bağlı aygıtlardaki kapakları takarken, hareket ettirirken ya da açarken kabloları aşağıda açıklanan şekilde bağlayın e kabloların bağlantılarını sökün. Kablo bağlantılarını sökmek için: 1. Her şeyi kapatın (tersi belirtilmedikçe). 2. Güç kablolarını prizden çıkarın. 3. Sinyal kablolarını bağlaçlardan çıkarın. 4. Aygıtlardaki tüm kabloları çıkarın. Kabloları bağlamak için: 1. Her şeyi kapatın (tersi belirtilmedikçe). 2. Tüm kabloları aygıtlara takın. 3. Sinyal kablolarını bağlaçlara takın. 4. Güç kablolarını prizlere takın. 5. Aygıtları açın. (D005) Etiketler Ek bir önlem olarak, güenlik etiketleri potansiyel tehlikeler hakkında sizi uyarmak için genellikle doğrudan ürünlerin ya da ürün bileşenlerinin üzerine takılır. i

7 Gerçek ürün güenlik etiketleri buradaki örnek güenlik etiketlerinden farklı olabilir: TEHLİKE Bu etiketin bulunduğu herhangi bir bileşendeki oltaj, akım ya da enerji tehlikeli düzeydedir. Bu etiketin bulunduğu hiçbir kapağı ya da engeli açmayın. (L001) (L003) TEHLİKE Birden çok güç kablosu. Ürüne birden çok güç kablosu takılmış olabilir. Zarar erebilecek tüm akımı kesmek için tüm güç kablolarını çıkarın. Dikkat notları Dikkat notu, bazı koşullarda insanlar için tehlike oluşturan durumlara dikkat çeker. Bir dikkat notunun aşağıdaki örneklerde gösterilen farklı simgeler bulunabilir: Simge: Anlamı: Elektrik tehlikesinden daha düşük önem düzeyine sahip tehlikeli elektrik koşulu. Diğer güenlik simgeleriyle gösterilmeyen genel bir tehlikeli koşul. Sınıf I Üründeki lazer kullanımı nedeniyle tehlikeli koşul. Lazer simgeleri her zaman U. S. Department of Health and Human Serices tarafından tanımlanmış lazer sınıflandırmasıyla birlikte gösterilir (örneğin, Sınıf I, Sınıf II, b.). Uyarı notları Uyarı notları, program, aygıt ya da sistem ya da erilerde bozulmaya nedene olabilecek koşulları belirtir. Bir uyarı notunun yanında ünlem işareti olabilir, ancak bu zorunlu değildir. Aşağıda bir örnek uyarı notunu görebilirsiniz: Uyarı: Bir fiber kabloyu 5 cm'den (2 inç) daha az bir yarıçap oluşacak şekilde bükmeyin; kabloya zarar erebilirsiniz. Optik kablolar için bağlama ipi kullanılması önerilmez, çünkü kablo kolayca sıkışabilir e zarar görebilir. Güenlik e Çere İle İlgili Notlar

8 Lazer güenliği Bir NVRAM5 ya da NVRAM6 ortam dönüştürücüsü kullanırken, depolama sisteminin bir kısıtlı erişim konumuna kurulması gerekir. DİKKAT: Bu ürün Sınıf 1M lazer içerir. Optik araçlara doğrudan bakmayın. (C028) Sınıf I Bu donatı Sınıf 1 lazer ürünler içerir e FDA'nın radyasyon Performansı Standartları, 21 CFR, J Bendi e uluslararası lazer güenliği standardı IEC 825-2'ye uyar. Sınıf I DİKKAT: Veri işleme ortamları, lazer modülleriyle sistem bağlantıları üzerinden aktarım gerçekleştiren, Sınıf 1 güç düzeylerinden daha yüksek düzeylerde çalışan donatılar içerebilir. Bu nedenle, bir optik kablonun ucuna ya da açık bir yuanın içine doğru hiçbir zaman bakmayın. (C027) Uyarı: ABD'de yalnızca, FDA radyasyon performansı standartları, 21 CFR, J bendinde belirtilenlerle uyumlu SFP ya da GBIC optik alıcı-ericiler kullanın. Uluslararası olarak da, yalnızca IEC standardı ile uyumlu SFP ya da GBIC optik alıcı-ericileri kullanın. Bu standartlara uymayan optik ürünler, gözlere zarar erebilecek tehlikeli ışınlar yayabilir. Kullanım kısıtlamaları Modüllerin optik kapılarının bir optik bağlaçla ya da toz kapağıyla sonlandırılması gerekir. i

9 Raf güenliği Raf kuruluşu TEHLİKE BT raf sisteminizle ya da raf sisteminizin çeresinde çalışırken aşağıdaki önlemleri alın: Ağır donatı Yanlış şekilde tutulursa yaralanmaya ya da donatının zarar görmesine neden olabilirsiniz. Raf kabinindeki dengeleyici destekleri her zaman alçaltın. Dengeleyici plakaları her zaman raf kabinine takın. Eşit olmayan mekanik yüklemeden kaynaklanan tehlikeli durumları önlemek için en ağır aygıtları raf kabinin altına yerleştirin. Sunucuları e isteğe bağlı aygıtları her zaman raf kabininin en altından başlayarak kurun. Raf düzenekli aygıtlar raf ya da çalışma alanı olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Rafa monte edilmiş aygıtların üstüne hiçbir şey koymayın. Her bir raf kabininin birden çok güç kablosu olabilir. Bakım sırasında güç bağlantısının kesilmesi istendiğinde, raf kabinindeki tüm güç kablolarının bağlantılarını söktüğünüzden emin olun. Bir raf kabinine kurulan tüm aygıtları, aynı raf kabinine kurulan güç aygıtlarına bağlayın. Bir raf kabininde kurulu bir aygıtın güç kablosunu farklı bir raf kabinine kurulan bir güç aygıtına bağlamayın. Doğru biçimde kablolanmamış olan bir elektrik çıkışı, sistemin ya da sisteme bağlı aygıtların metal parçaları üzerinde tehlikeli düzeyde oltaj birikmesine neden olabilir. Elektrik çarpmasını önlemek için çıkışın doğru bir şekilde kablolanması e topraklanması müşterinin sorumluluğundadır. (R001 parça 1/2) Güenlik e Çere İle İlgili Notlar ii

10 DİKKAT: Birimi, iç raf ortamı sıcaklığının, tüm raf düzenekli aygıtlarınız için üreticinin önerdiği ortam sıcaklığını aşacağı bir rafa kurmayın. Bir birimi, haa akımının birleştiği bir rafa kurmayın. Birim içinde haa akışı için kullanılan birimin ön ya da arka tarafında haa akışının engellenmediğinden ya da azaltılmadığından emin olun. Donatının besleme deresine bağlanmasına, derelerin aşırı yüklenmesi sonucu besleme kablosunda ya da aşırı akım korumasında sorun yaşanmaması için dikkat edilmelidir. Bir rafa doğru güç bağlantısı sağlamak için besleme deresinin toplam güç gereksinimini belirlemek üzere raf içindeki donatı üzerindeki değer etiketlerine bakın. (Kayan çekmeceler için.) Rafa, raf dengeleyici plakalar takılmamışsa, herhangi bir çekmeceyi ya da aksamı dışarı çekmeyin ya da takmayın. Bir defada birden çok çekmeyi çekmeyin. Bir defada birden fazla çekmece çekerseniz rafın dengesi bozulabilir. (Sabit çekmeceler için) Bu çekmece sabit bir çekmecedir e üretici tarafından belirtilmedikçe bakım yapmak için hareket ettirilmemelidir. Çekmecenin kısmen ya da tamamıyla raftan çıkarılmaya çalışılması rafın dengesinin bozulmasına ya da çekmecenin raftan düşmesine yol açabilir. (R001 parça 2/2) iii

11 Rafın yeniden yerleştirilmesi (19 inçlik raf) Yangın söndürme sistemleri DİKKAT: Raf kabinin üst konumlarından bileşenleri kaldırmanız, yeniden konumlandırma sırasında rafın dengesini artırır. Bir oda ya da bina içindeki doldurulmuş raf kabininin yerini değiştirirken bu genel yönergeleri izleyin: Raf kabinin en üstünden başlayıp donatıları kaldırarak, raf kabinin ağırlığını azaltın. Olanaklı olduğunda, raf kabinini aldığınız zamanki raf kabini yapılandırmasına döndürün. Bu yapılandırma bilinmiyorsa şunları yapın: 32U konumundaki e üstündeki tüm aygıtları kaldırın. En ağır aygıtların raf kabinin en altına yerleştirildiğinden emin olun. Raf kabininde, 32U düzeyinin altına yerleştirilen aygıtlar arasında boş U düzeyleri olmadığından emin olun. Yeniden yerleştirdiğiniz raf kabini bir raf kabinleri takımının parçasıysa, raf kabinini takımdan ayırın. Olası tehlikeleri önlemek için rafı taşırken izlemeyi planladığınız yolu inceleyin. Seçtiğiniz yolun yüklü raf kabininin ağırlığını desteklediğini doğrulayın. Yüklü raf kabinin ağırlığı için raf kabininizle birlikte gelen belgelere bakın. Tüm kapı aralıklarının en az 760 x 2030 mm (30 x 80 inç) olduğunu doğrulayın. Tüm aygıtların, rafların, çekmecelerin, kapıların e kabloların sabit olduğundan emin olun. Dört dengeleyici desteğin en yüksek konumlarına yükseltildiğinden emin olun. Hareket sırasında raf kabininde kurulu dengeleyici plaka olmadığından emin olun. 10 derecenin üzerinde eğime sahip bir yükselti kullanmayın. Raf kabini yeni yerine getirildikten sonra aşağıdakileri gerçekleştirin: - Dört dengeleyici desteği alçaltın. - Dengeleyici plakaları raf kabinine takın. - Raf dolabından herhangi bir aygıt çıkarılmışsa, raf dolabını en alttan yukarıya doğru yeniden doldurun. Uzun mesafeli bir yeniden yerleştirme gerektiğinde, raf kabinini aldığınız zamanki raf kabini yapılandırmasına döndürün. Raf kabinini özgün paket malzemesiyle ya da buna eşdeğer bir malzemeyle paketleyin. Ayrıca, paletin çerçeelerini alçaltmak için düzey ayarlama altlıklarını alçaltın e raf kabinini palete idalayın. (R002) Yangın söndürme sistemi müşterinin sorumluluğundadır. Doğru düzeyde koruma sağlayan, kapsamlı bir yangın söndürme sistemi seçilmesi için müşterinin kendi sigorta şirketine e/eya yerel itfaiye yetkililerine ya da yerel bina sorumlusuna danışılmalıdır. IBM, güenilir işlemler için belirli ortamlar gerektiren iç e dış standartlara uygun donatı tasarlar e üretir. Ancak, IBM yangın söndürme sistemlerine uyumluluk konusunda herhangi bir donatıyı sınamadığı için bu tür bir uyumluluk bildiriminde bulunmaz e yangın söndürme sistemleri konusunda öneride bulunmaz. Güenlik e Çere İle İlgili Notlar ix

12 x

13 İçindekiler Güenlik e Çere İle İlgili Notlar iii Güenlikle ilgili notlar e etiketler iii Tehlike notları iii Etiketler i Dikkat notları Uyarı notları Lazer güenliği i Kullanım kısıtlamaları i Raf güenliği ii Raf kuruluşu ii Rafın yeniden yerleştirilmesi (19 inçlik raf) ix Yangın söndürme sistemleri ix Şekiller x Çizelgeler xii Bu belge hakkında xix Bu belgeyi kimler okumalı xix Desteklenen aksamlar xix Belgenin düzeni xix Bilgi, yardım e hizmet alınması xx Aramadan önce xx Web siteleri xx Donanım hizmeti e desteği xxi Desteklenen sunucular e işletim sistemleri xxi Sabit yazılım güncellemeleri xxi Bu belgede kullanılan terminoloji e kurallar xxi Etkin/etkin e yüksek kullanılabilirlikli terimleri xxii Depolama terimleri xxii Komut kuralları xxii Biçimlendirme kuralları xxiii Klaye kuralları xxiii Görüşlerinizin gönderilmesi xxiii Bölüm 1. Kuruluş hazırlığı Gerekli elkitapları, araçlar e donatı Kuruluş için gerekli araçlar e donatılar Statik elektriğe duyarlı aygıtların kullanılması Kuruluşun planlanması e düzenlenmesi Donanım belirtimleri Sekiyat paketi içeriğinin denetlenmesi EXN1000 genişletme birimlerinin bir rafa kurulmasına ilişkin kurallar Kuruluş işlemi kılauzu Kuruluşunuza başlamadan önce EXN1000 genişletme biriminin numaralandırılması Sürücü adreslemesi Hız ayarı Desteklenen disk sürücüleri Sürücü bölmesi gereksinimleri Bölüm 2. EXN1000 genişletme biriminin bağlanması Fiber optik kabloların bakımı EXN1000 genişletme birimlerinin bağlanması Copyright IBM Corp. 2005, 2011 xi

14 EXN1000 genişletme birimi kablo bağlantısı gereksinimleri Genişletme biriminin doğrudan N serisi depolama sistemine bağlanması Genişletme biriminin diğer genişletme birimlerine bağlanması EXN1000 genişletme birimlerinin topraklanması EXN1000 genişletme biriminin bir güç kaynağına bağlanması Bir EXN1000 genişletme biriminin çalışırken ar olan bir döngüye eklenmesi Hata iletileri Bölüm 3. EXN1000 genişletme biriminin izlenmesi Ön işletim panosunun izlenmesi Işıkların konumu Disk raf tanıtıcısının izlenmesi Ön işletim panosundaki ışık durumu Ön işletim panosu konsolu hata iletileri AT-FCX modüllerinin izlenmesi Modül ışıklarının yeri AT-FCX modülündeki ışık durumu AT-FCX konsolu hata iletileri Güç kaynağının izlenmesi Işıkların konumu Güç kaynağı konsolu hata iletileri ATA diskinin izlenmesi Işıkların konumu Bölüm 4. EXN1000 genişletme birimi aygıtlarının değiştirilmesi EXN1000 genişletme biriminin çıkarılması EXN1000 genişletme biriminin, tek bir EXN1000 genişletme birimi yapılandırmasından çıkarılması EXN1000 genişletme biriminin bir döngüden çıkarılması EXN1000 genişletme birimindeki bir diskin değiştirilmesi Disk değiştirme işlemine hazırlanılması Bir diskin çıkarılması Bir diskin takılması EXN1000 genişletme birimindeki bir güç kaynağının değiştirilmesi Güç kaynaklarının değiştirilmesine ilişkin kurallar Güç kaynağının çıkarılması Güç kaynağının takılması Bir AT-FCX modülünün değiştirilmesi AT-FCX modülündeki bağlaçlar Ayrıntılı bilgi için Modülün çıkarılması Modülün takılması Bir modülün çalışırken değiştirilmesi Ek A. Önerilen güç kablosu uzunlukları Önerilen AC güç kablosu uzunluğu Ek B. N serisi ürünleri için FRU/CRU e güç kablosu listesi N serisi ürünleri için FRU/CRU listesi N serisi ürünleri için güç kablosu listesi Ek C. IBM System Storage N serisi belgeleri N7000 serisi sistemler kitaplığı N6200 serisi sistemler kitaplığı (N6210 e N6240 modellerini içerir) N6000 serisi sistemler kitaplığı (N6040, N6060 e N6070 modellerini içerir) N5000 serisi sistemler kitaplığı N3300, N3400 e N3600 depolama sistemleri kitaplığı N3700 depolama sistemi kitaplığı EXN1000, EXN2000, EXN3000 e EXN4000 depolama genişletme birimi kitaplığı Data ONTAP Mode kitaplığı Data ONTAP 7.3 kitaplığı xii

15 Data ONTAP 7.2 kitaplığı Data ONTAP 7.1 kitaplığı Ağ geçidi sistemleri kitaplığı (Data ONTAP Mode sürümü de içinde olmak üzere Data ONTAP 7.2 e üst sürümü) Ağ geçidi sistemleri kitaplığı (Data ONTAP 7.1) Diğer N serisi e N serisi ile ilgili belgeler Özel Notlar Ticari Markalar Önemli notlar Elektronik yayılım bildirimi FCC Sınıf A Elektronik Yayılım Bildirimi Industry Canada Sınıf A Yayılım Uygunluk Bildirimi Ais de conformité à la réglementation d'industrie Canada Arupa Birliği EMC Yönetmeliği Uyum Bildirimi Almanya Elektromanyetik Uyum Bildirimi Çin Halk Cumhuriyeti Sınıf A Elektronik Yayılım Bildirimi Japonya VCCI Council Sınıf A Bildirimi JEITA Bildirimi Kore (KCC) bildirimi Rusya EMI Sınıf A Bildirimi Tayan Sınıf A Elektronik Yayılım Bildirimi Tayan İletişim Bilgileri Australya e Yeni Zelanda Sınıf A Bildirimi Güç kabloları Dizin İçindekiler xiii

16 xi

17 Şekiller 1. Raf tanıtıcısı etiketi EXN1000 raf tanıtıcısı EXN1000 disk raf tanıtıcıları e sürücü adreslemesi EXN1000 hız ayarı anahtarı Ön pano ışıkları Olağan durum e arıza koşullarıyla ilgili ışık belirtileri AT-FCX modülüne ilişkin ışıkların yeri EXN1000 arka pano hızlı başuru kartı Hızlı başuru kartlarının üçüncü sayfası Güç kaynağı ışıklarının yeri ATA diski Kam düzeneği Copyright IBM Corp. 2005, 2011 x

18 xi

19 Çizelgeler 1. EXN1000 fiziksel özellikleri EXN1000 açıklık boyutları EXN1000 ortam gereksinimleri EXN1000 elektrik gereksinimleri (7,2 K hızındaki sürücüler, HE PSU'ları) EXN1000 elektrik gereksinimleri (7,2 K hızındaki sürücüler) EXN1000 genişletme birimi kuruluş işlemi Kasa hizmetlerini izleme yönteminin aşamaları N serisi depolama sistemi konsolu hata iletileri N serisi depolama sistemi hata iletileri AT-FCX konsolu hata iletileri Güç kaynağı konsolu hata iletileri %2'lik oltaj düşüşü için önerilen iletken boyutu Uyumlu Hale Getirilmiş Kablo Takımı için AWG Copyright IBM Corp. 2005, 2011 xii

20 xiii

21 Bu belge hakkında Bu belgeyi kimler okumalı Desteklenen aksamlar Belgenin düzeni Bu kılauz, IBM System Storage EXN1000 Depolama Genişletme Birimi (model numarası ) ile ilgili genel bilgileri, kuruluşla ilgili yol haritasını e N serisi depolama sistemlerini bağlayan genişletme birimini yönetmeye ilişkin bilgileri içerir NAS uyumluluk tanıtıcısı, model 'i kapsar. Bu belgenin e tüm IBM System Storage N serisi belgelerin son sürümleri için şu web sitesine gidin: Bu belge, müşteriler için hazırlanmıştır modelinin kurulması, çalıştırılması e bakımının yapılması ile ilgili bilgileri içerir. Bu belge, müşterilere, işletmenlere, yöneticilere, kuruluş yapanlara e hizmet çalışanlarına bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. IBM N serisi ürünleri, NetApp Data ONTAP yazılımı tarafından yönetilir. Ürün yazılım belgesinde açıklanan bazı aksamlar IBM tarafından sunulmaz ya da desteklenmez. Lütfen ayrıntılı bilgi için yerel IBM temsilcisi ya da yetkili satıcısıyla görüşün. Desteklenen aksamlara ilişkin bilgiler aşağıdaki Web sitesinde de bulunabilir: Şu anda kullanılabilen N serisi ürünleri e aksamların listesi şu Web sitesinde bulunabilir: Bu belge aşağıdaki bölümleri içerir: Bölüm 1, Kuruluş hazırlığı, sayfa 1 başlıklı bölümde IBM EXN1000 Depolama Genişletme Birimi (model numarası ) ürününün ilk kez kurulmasına ilişkin hazırlık gereksinimleri açıklanmaktadır. Bölüm 2, EXN1000 genişletme biriminin bağlanması, sayfa 13 başlıklı bölümde tek bir EXN1000 genişletme biriminin ya da bir EXN1000 genişletme birimleri döngüsünün desteklenen bir N serisi depolama sistemine nasıl bağlanacağı, sisteminizin nasıl topraklanacağı e sisteminizin, güç kaynağına nasıl bağlanacağı açıklanmaktadır. Bölüm 3, EXN1000 genişletme biriminin izlenmesi, sayfa 17 başlıklı bölümde N serisi depolama sistemine bağlı konsolda görüntülenen hata iletilerinden EXN1000 genişletme biriminin nasıl izleneceği açıklanır e EXN1000 genişletme birimindeki çeşitli ışıkların konumları tanımlanır. Bölüm 4, EXN1000 genişletme birimi aygıtlarının değiştirilmesi, sayfa 27 başlıklı bölümde bir raftaki EXN1000 genişletme birimlerinin, EXN1000 genişletme birimindeki disklerin e diğer aygıtların nasıl değiştirileceği anlatılır. Copyright IBM Corp. 2005, 2011 xix

22 Bilgi, yardım e hizmet alınması Ek A, Önerilen güç kablosu uzunlukları, sayfa 35 başlıklı bölümde önerilen AC güç hattı uzunlukları açıklanır. Ek B, N serisi ürünleri için FRU/CRU e güç kablosu listesi, sayfa 37 başlıklı bölümde, EXN1000 genişletme birimine ilişkin güç kablolarının e FRU/CRU'ların aksam kodları listelenir. Ek C, IBM System Storage N serisi belgeleri (sayfa 39), IBM System Storage N serisi donanım e Data ONTAP ürün kitaplıklarındaki belgelerin yanı sıra diğer ilgili belgeleri listeler. Yardıma, hizmete ya da teknik yardıma gereksinim duyuyorsanız ya da IBM ürünleriyle ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız, size yardımcı olabilecek çok çeşitli IBM kaynakları bulabilirsiniz. Bu bölümde, IBM e IBM ürünlerine ilişkin ek bilgi için bakmanız gereken yerler, IBM N serisi ürününüzle ilgili bir sorunla karşılaştığınızda yapmanız gerekenler e gerektiğinde, hizmet için bağlantı kurmanız gereken kişiler belirtilir. Aşağıdaki bilgiler Tayan için geçerlidir: IBM Tayan Ürün Hizmeti İletişim Bilgileri: IBM Taiwan Corporation 3F, No 7, Song Ren Rd., Taipei Tayan Telefon Numarası: Aramadan önce Aramadan önce, sorunu kendi başınıza çözmeyi denemek üzere aşağıdaki adımları gerçekleştirdiğinizden emin olun: Tüm kabloların bağlı olduğundan emin olun. Sistemin açık olduğundan emin olmak için açma/kapama düğmelerini denetleyin. Sistem belgelerinizdeki sorun giderme bilgilerini e sisteminizle birlikte gelen tanılama araçlarını kullanın. Bilinen sorunlar e sınırlamalarla ilgili bilgi için IBM Support (Destek) web sitesine bakın. Web siteleri IBM, en son teknik bilgileri alabileceğiniz e bunun yanı sıra, aygıt sürücülerini e güncellemeleri yükleyebileceğiniz Web sayfalarını sağlar. N serisi ürün bilgileri için şu Web sitesini ziyaret edin: N serisi destek bilgileri için şu Web sitesini ziyaret edin: AutoSupport bilgileri için şu Web sitesini ziyaret edin: Aşağıdaki Web sitesinden IBM Publications Ordering System aracılığıyla yayın siparişi erebilirsiniz: xx

23 cgibin/pbi.cgi/ Donanım hizmeti e desteği IBM Integrated Technology Serices (Tümleşik Teknoloji Hizmetleri) bölümünden donanım hizmeti alabilirsiniz. Destek telefon numaraları için aşağıdaki Web sitesini ziyaret edin: Desteklenen sunucular e işletim sistemleri IBM N serisi ürünleri birçok sunucuya e işletim sistemlerine bağlanır. Desteklenen en son bağlantıları belirlemek için aşağıdaki Web sitesini ziyaret edin e IBM System Storage N serisi birlikte işlerlik matrisine erişin: Sabit yazılım güncellemeleri Tüm aygıtlarda, DataONTAP yazılımında yerleşik olan en son sabit yazılım düzeyini çalıştırmanız önerilir. Değişiklikler arsa, şu Web sitesine gönderilecektir: Not: Yeni değişiklikleri Web sitesinde göremezseniz, en son sabit yazılım sürümünü çalıştırıyorsunuzdur. IBM teknik desteği aramadan önce makinenizde en son sabit yazılım düzeyinin kurulu olduğundan emin olun. Bu belgede kullanılan terminoloji e kurallar Bu kılauzda aşağıdaki terminoloji, komut kuralları, biçim kuralları e klaye kuralları kullanılmıştır. Bu belgede, ağ geçidi terimi ağ geçidi işleiyle sipariş erilen IBM N serisi depolama sistemlerini açıklar. Ağ geçitleri çeşitli depolama tiplerini destekler e bunlar üçüncü kişi disk depolama sistemleriyle birlikte kullanılır. Bu durumda, müşteri erilerine ilişkin disk depolama olanağı e RAID denetleyicisi işleselliği arka uç disk depolama sistemi tarafından sağlanır. Ağ geçidi, IBM N serisi modelleri için özel olarak tasarlanmış olan disk depolama genişletme birimleriyle birlikte de kullanılabilir. Disk denetleme ünitesi terimi, iç disk depolama birimi içeren ya da IBM N serisi depolama sistemleri için özel olarak tasarlanan disk depolama genişletme birimlerine bağlanan IBM N serisi depolama sistemlerini açıklar. Disk denetleme ünitesi depolama sistemleri üçüncü kişi disk depolama sistemlerini kullanmayı desteklemez. Aşağıdaki depolama genişletme birimleri IBM N serisi disk denetleme üniteleri için özel olarak tasarlanmıştır: IBM EXN4000 Fiber Kanal disk depolama genişletme birimi IBM EXN3000 SAS/SATA disk depolama genişletme birimi IBM EXN2000 Fiber Kanal disk depolama genişletme birimi IBM EXN1000 SATA depolama genişletme birimi Sistem ya da depolama sistemi terimleri, ağ geçidinin kendisi ya da tek başına eya diğer ek disk sürücüleriyle birlikte disk denetleme ünitesini belirtmek için kullanılır. Bu belge hakkında xxi