Donanım ve Hizmet Kılavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Donanım ve Hizmet Kılavuzu"

Transkript

1 IBM System Storage EXN1000 Depolama Genişletme Birimi Donanım e Hizmet Kılauzu GC

2

3 IBM System Storage EXN1000 Depolama Genişletme Birimi Donanım e Hizmet Kılauzu GC

4 Not: Bu bilgileri e desteklediği ürünü kullanmadan önce Özel Notlar (sayfa 45) konusundaki genel bilgileri okuyun. İthalatçı Firma: IBM TÜRK LTD. ŞTİ Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B-Blok 34330, Leent İSTANBUL Tel: Faks: Aşağıdaki paragraf, anılan koşulların yerel yasalara uygun olmadığı ülkeler (ya da bölgeler) için geçerli değildir. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, BU YAYINI, TİCARİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İÇİN ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN AÇIK YA DA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEDEN OLDUĞU GİBİ ESASIYLA SAĞLAR. Bazı ülkeler (ya da bölgeler) belirli işlemlerde açık ya da zımni garantilerin reddine izin ermezler; bu nedenle, bu açıklama sizin için geçerli olmayabilir. Yayınları IBM temsilciniz ya da bölgenizdeki IBM şube ofisi aracılığıyla sipariş edebilirsiniz. Copyright IBM Corporation 2005, 2011.

5 Güenlik e Çere İle İlgili Notlar Bu bölüm aşağıdakilerle ilgili bilgileri içerir: Güenlikle ilgili notlar e etiketler Lazer güenliği sayfa i Raf güenliği sayfa ii Yangın söndürme sistemleri sayfa ix Güenlikle ilgili notlar e etiketler Bu ürünü kullanırken, bu kılauzdaki tehlike, dikkat e uyarı notlarına uygun hareket edin. Notlarlala birlikte güenlik koşulunun önem düzeyini gösteren simgeler ardır. Aşağıdaki bölümlerde her bir güenlik notu tipi tanımlanır e örnekler sağlanır. Aşağıdaki notlar e belirtimler IBM belgelerinde kullanılmaktadır. Aşağıdaki listede olası zararın önem düzeyine göre artan bir düzende sıralanmışlardır. İzleyen bölümde tehlike, dikkat e uyarı notlarının daha ayrıntılı açıklamaları e örnekleri için bağlantılar bulunmaktadır. Not: Bu notlar önemli ipuçları, kılauz bilgiler ya da öneriler sağlar. Uyarı notları sayfa : Bu notlarda, programların, aygıtların ya da erilerin görebileceği olası zararlar belirtilir. Dikkat notları sayfa : Bu belirtimlerde, size zarar erebilecek durumlar belirtilir. Tehlike notları : Bu belirtimlerde, ölümle sonuçlanabilecek ya da size ciddi zarar erebilecek durumlar belirtilir. Bu durumlara karşı uyarmak için güenlik etiketleri de ürünlere doğrudan yapıştırılır. Bu notlara ek olarak, olası zararlar konusunda uyarmak için ürüne Etiketler (sayfa i) de yapıştırılabilir. Tehlike notları Tehlike notu, ölümcül ya da ciddi yaralanmalara neden olabilecek bir durumu belirtir. Tehlikeli elektrik akımını göstermek için tehlike notunun yanında bir de yıldırım simgesi bulunur. Örnek bir tehlike notu aşağıdaki gibidir. TEHLİKE Doğru bağlanmamış bir priz, sistemin eya sisteme bağlı aygıtların metal parçalarında yüksek oltaja yol açabilir. Elektrik çarpmasını önlemek için çıkışın doğru bir şekilde kablolanması e topraklanması müşterinin sorumluluğundadır. (D004) Kapsamlı bir tehlike notunda donatının bakımını yaparken elektrik çarpmasından korunmaya ilişkin yönergeler bulunur. Tersi belirtilmedikçe, aşağıdaki tehlike notundaki yordamları uygulayın. Copyright IBM Corp. 2005, 2011 iii

6 TEHLİKE Sistem üzerinde ya da sistemin çeresinde çalışırken, aşağıdaki önlemleri alın: Güç, telefon e iletişim kablolarındaki elektrik oltajı e akımı tehlikelidir. Elektrik çarpması tehlikesine karşı korunmak için: Bu birimi yalnızca IBM tarafından sağlanan güç kablosuyla güç kaynağına bağlayın. IBM tarafından sağlanan güç kablosunu başka bir ürün için kullanmayın. Güç kaynağı düzeneğinin hiçbir parçasını açmayın ya da güç kaynağı düzeneğine bakım yapmayın. Bir fırtına sırasında hiçbir kabloyu bağlamayın ya da kablo bağlantısını sökmeyin ya da ürüne ilişkin kurulum, bakım ya da yeniden yapılandırma işlemi gerçekleştirmeyin. Ürüne birden çok güç kablosu takılmış olabilir. Tehlikeli oltajın tamamını kaldırmak için tüm güç kaynaklarının bağlantısını kesin. Tüm güç kablolarını doğru biçimde kablolanmış e topraklanmış elektrik çıkışlarına bağlayın. Prizin, sistem değer plakasında belirtilen doğru oltaj e faz rotasyonunu sağladığından emin olun. Bu ürüne bağlanacak donatıları doğru kablolanmış çıkışlarına bağlayın. Mümkünse, sinyal kablolarını bağlamak e kablo bağlantılarını sökmek için yalnızca bir elinizi kullanın. Ateş, su ya da yapısal zarar belirtisi olduğunda donatıları açmayın. Kuruluş e yapılandırma yordamlarında tersi belirtilmedikçe, aygıt kapaklarını açmadan önce bağlı güç kablolarının, telekomünikasyon sistemlerinin, ağların e modemlerin bağlantılarını sökün. Bu üründeki ya da bağlı aygıtlardaki kapakları takarken, hareket ettirirken ya da açarken kabloları aşağıda açıklanan şekilde bağlayın e kabloların bağlantılarını sökün. Kablo bağlantılarını sökmek için: 1. Her şeyi kapatın (tersi belirtilmedikçe). 2. Güç kablolarını prizden çıkarın. 3. Sinyal kablolarını bağlaçlardan çıkarın. 4. Aygıtlardaki tüm kabloları çıkarın. Kabloları bağlamak için: 1. Her şeyi kapatın (tersi belirtilmedikçe). 2. Tüm kabloları aygıtlara takın. 3. Sinyal kablolarını bağlaçlara takın. 4. Güç kablolarını prizlere takın. 5. Aygıtları açın. (D005) Etiketler Ek bir önlem olarak, güenlik etiketleri potansiyel tehlikeler hakkında sizi uyarmak için genellikle doğrudan ürünlerin ya da ürün bileşenlerinin üzerine takılır. i

7 Gerçek ürün güenlik etiketleri buradaki örnek güenlik etiketlerinden farklı olabilir: TEHLİKE Bu etiketin bulunduğu herhangi bir bileşendeki oltaj, akım ya da enerji tehlikeli düzeydedir. Bu etiketin bulunduğu hiçbir kapağı ya da engeli açmayın. (L001) (L003) TEHLİKE Birden çok güç kablosu. Ürüne birden çok güç kablosu takılmış olabilir. Zarar erebilecek tüm akımı kesmek için tüm güç kablolarını çıkarın. Dikkat notları Dikkat notu, bazı koşullarda insanlar için tehlike oluşturan durumlara dikkat çeker. Bir dikkat notunun aşağıdaki örneklerde gösterilen farklı simgeler bulunabilir: Simge: Anlamı: Elektrik tehlikesinden daha düşük önem düzeyine sahip tehlikeli elektrik koşulu. Diğer güenlik simgeleriyle gösterilmeyen genel bir tehlikeli koşul. Sınıf I Üründeki lazer kullanımı nedeniyle tehlikeli koşul. Lazer simgeleri her zaman U. S. Department of Health and Human Serices tarafından tanımlanmış lazer sınıflandırmasıyla birlikte gösterilir (örneğin, Sınıf I, Sınıf II, b.). Uyarı notları Uyarı notları, program, aygıt ya da sistem ya da erilerde bozulmaya nedene olabilecek koşulları belirtir. Bir uyarı notunun yanında ünlem işareti olabilir, ancak bu zorunlu değildir. Aşağıda bir örnek uyarı notunu görebilirsiniz: Uyarı: Bir fiber kabloyu 5 cm'den (2 inç) daha az bir yarıçap oluşacak şekilde bükmeyin; kabloya zarar erebilirsiniz. Optik kablolar için bağlama ipi kullanılması önerilmez, çünkü kablo kolayca sıkışabilir e zarar görebilir. Güenlik e Çere İle İlgili Notlar

8 Lazer güenliği Bir NVRAM5 ya da NVRAM6 ortam dönüştürücüsü kullanırken, depolama sisteminin bir kısıtlı erişim konumuna kurulması gerekir. DİKKAT: Bu ürün Sınıf 1M lazer içerir. Optik araçlara doğrudan bakmayın. (C028) Sınıf I Bu donatı Sınıf 1 lazer ürünler içerir e FDA'nın radyasyon Performansı Standartları, 21 CFR, J Bendi e uluslararası lazer güenliği standardı IEC 825-2'ye uyar. Sınıf I DİKKAT: Veri işleme ortamları, lazer modülleriyle sistem bağlantıları üzerinden aktarım gerçekleştiren, Sınıf 1 güç düzeylerinden daha yüksek düzeylerde çalışan donatılar içerebilir. Bu nedenle, bir optik kablonun ucuna ya da açık bir yuanın içine doğru hiçbir zaman bakmayın. (C027) Uyarı: ABD'de yalnızca, FDA radyasyon performansı standartları, 21 CFR, J bendinde belirtilenlerle uyumlu SFP ya da GBIC optik alıcı-ericiler kullanın. Uluslararası olarak da, yalnızca IEC standardı ile uyumlu SFP ya da GBIC optik alıcı-ericileri kullanın. Bu standartlara uymayan optik ürünler, gözlere zarar erebilecek tehlikeli ışınlar yayabilir. Kullanım kısıtlamaları Modüllerin optik kapılarının bir optik bağlaçla ya da toz kapağıyla sonlandırılması gerekir. i

9 Raf güenliği Raf kuruluşu TEHLİKE BT raf sisteminizle ya da raf sisteminizin çeresinde çalışırken aşağıdaki önlemleri alın: Ağır donatı Yanlış şekilde tutulursa yaralanmaya ya da donatının zarar görmesine neden olabilirsiniz. Raf kabinindeki dengeleyici destekleri her zaman alçaltın. Dengeleyici plakaları her zaman raf kabinine takın. Eşit olmayan mekanik yüklemeden kaynaklanan tehlikeli durumları önlemek için en ağır aygıtları raf kabinin altına yerleştirin. Sunucuları e isteğe bağlı aygıtları her zaman raf kabininin en altından başlayarak kurun. Raf düzenekli aygıtlar raf ya da çalışma alanı olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Rafa monte edilmiş aygıtların üstüne hiçbir şey koymayın. Her bir raf kabininin birden çok güç kablosu olabilir. Bakım sırasında güç bağlantısının kesilmesi istendiğinde, raf kabinindeki tüm güç kablolarının bağlantılarını söktüğünüzden emin olun. Bir raf kabinine kurulan tüm aygıtları, aynı raf kabinine kurulan güç aygıtlarına bağlayın. Bir raf kabininde kurulu bir aygıtın güç kablosunu farklı bir raf kabinine kurulan bir güç aygıtına bağlamayın. Doğru biçimde kablolanmamış olan bir elektrik çıkışı, sistemin ya da sisteme bağlı aygıtların metal parçaları üzerinde tehlikeli düzeyde oltaj birikmesine neden olabilir. Elektrik çarpmasını önlemek için çıkışın doğru bir şekilde kablolanması e topraklanması müşterinin sorumluluğundadır. (R001 parça 1/2) Güenlik e Çere İle İlgili Notlar ii

10 DİKKAT: Birimi, iç raf ortamı sıcaklığının, tüm raf düzenekli aygıtlarınız için üreticinin önerdiği ortam sıcaklığını aşacağı bir rafa kurmayın. Bir birimi, haa akımının birleştiği bir rafa kurmayın. Birim içinde haa akışı için kullanılan birimin ön ya da arka tarafında haa akışının engellenmediğinden ya da azaltılmadığından emin olun. Donatının besleme deresine bağlanmasına, derelerin aşırı yüklenmesi sonucu besleme kablosunda ya da aşırı akım korumasında sorun yaşanmaması için dikkat edilmelidir. Bir rafa doğru güç bağlantısı sağlamak için besleme deresinin toplam güç gereksinimini belirlemek üzere raf içindeki donatı üzerindeki değer etiketlerine bakın. (Kayan çekmeceler için.) Rafa, raf dengeleyici plakalar takılmamışsa, herhangi bir çekmeceyi ya da aksamı dışarı çekmeyin ya da takmayın. Bir defada birden çok çekmeyi çekmeyin. Bir defada birden fazla çekmece çekerseniz rafın dengesi bozulabilir. (Sabit çekmeceler için) Bu çekmece sabit bir çekmecedir e üretici tarafından belirtilmedikçe bakım yapmak için hareket ettirilmemelidir. Çekmecenin kısmen ya da tamamıyla raftan çıkarılmaya çalışılması rafın dengesinin bozulmasına ya da çekmecenin raftan düşmesine yol açabilir. (R001 parça 2/2) iii

11 Rafın yeniden yerleştirilmesi (19 inçlik raf) Yangın söndürme sistemleri DİKKAT: Raf kabinin üst konumlarından bileşenleri kaldırmanız, yeniden konumlandırma sırasında rafın dengesini artırır. Bir oda ya da bina içindeki doldurulmuş raf kabininin yerini değiştirirken bu genel yönergeleri izleyin: Raf kabinin en üstünden başlayıp donatıları kaldırarak, raf kabinin ağırlığını azaltın. Olanaklı olduğunda, raf kabinini aldığınız zamanki raf kabini yapılandırmasına döndürün. Bu yapılandırma bilinmiyorsa şunları yapın: 32U konumundaki e üstündeki tüm aygıtları kaldırın. En ağır aygıtların raf kabinin en altına yerleştirildiğinden emin olun. Raf kabininde, 32U düzeyinin altına yerleştirilen aygıtlar arasında boş U düzeyleri olmadığından emin olun. Yeniden yerleştirdiğiniz raf kabini bir raf kabinleri takımının parçasıysa, raf kabinini takımdan ayırın. Olası tehlikeleri önlemek için rafı taşırken izlemeyi planladığınız yolu inceleyin. Seçtiğiniz yolun yüklü raf kabininin ağırlığını desteklediğini doğrulayın. Yüklü raf kabinin ağırlığı için raf kabininizle birlikte gelen belgelere bakın. Tüm kapı aralıklarının en az 760 x 2030 mm (30 x 80 inç) olduğunu doğrulayın. Tüm aygıtların, rafların, çekmecelerin, kapıların e kabloların sabit olduğundan emin olun. Dört dengeleyici desteğin en yüksek konumlarına yükseltildiğinden emin olun. Hareket sırasında raf kabininde kurulu dengeleyici plaka olmadığından emin olun. 10 derecenin üzerinde eğime sahip bir yükselti kullanmayın. Raf kabini yeni yerine getirildikten sonra aşağıdakileri gerçekleştirin: - Dört dengeleyici desteği alçaltın. - Dengeleyici plakaları raf kabinine takın. - Raf dolabından herhangi bir aygıt çıkarılmışsa, raf dolabını en alttan yukarıya doğru yeniden doldurun. Uzun mesafeli bir yeniden yerleştirme gerektiğinde, raf kabinini aldığınız zamanki raf kabini yapılandırmasına döndürün. Raf kabinini özgün paket malzemesiyle ya da buna eşdeğer bir malzemeyle paketleyin. Ayrıca, paletin çerçeelerini alçaltmak için düzey ayarlama altlıklarını alçaltın e raf kabinini palete idalayın. (R002) Yangın söndürme sistemi müşterinin sorumluluğundadır. Doğru düzeyde koruma sağlayan, kapsamlı bir yangın söndürme sistemi seçilmesi için müşterinin kendi sigorta şirketine e/eya yerel itfaiye yetkililerine ya da yerel bina sorumlusuna danışılmalıdır. IBM, güenilir işlemler için belirli ortamlar gerektiren iç e dış standartlara uygun donatı tasarlar e üretir. Ancak, IBM yangın söndürme sistemlerine uyumluluk konusunda herhangi bir donatıyı sınamadığı için bu tür bir uyumluluk bildiriminde bulunmaz e yangın söndürme sistemleri konusunda öneride bulunmaz. Güenlik e Çere İle İlgili Notlar ix

12 x

13 İçindekiler Güenlik e Çere İle İlgili Notlar iii Güenlikle ilgili notlar e etiketler iii Tehlike notları iii Etiketler i Dikkat notları Uyarı notları Lazer güenliği i Kullanım kısıtlamaları i Raf güenliği ii Raf kuruluşu ii Rafın yeniden yerleştirilmesi (19 inçlik raf) ix Yangın söndürme sistemleri ix Şekiller x Çizelgeler xii Bu belge hakkında xix Bu belgeyi kimler okumalı xix Desteklenen aksamlar xix Belgenin düzeni xix Bilgi, yardım e hizmet alınması xx Aramadan önce xx Web siteleri xx Donanım hizmeti e desteği xxi Desteklenen sunucular e işletim sistemleri xxi Sabit yazılım güncellemeleri xxi Bu belgede kullanılan terminoloji e kurallar xxi Etkin/etkin e yüksek kullanılabilirlikli terimleri xxii Depolama terimleri xxii Komut kuralları xxii Biçimlendirme kuralları xxiii Klaye kuralları xxiii Görüşlerinizin gönderilmesi xxiii Bölüm 1. Kuruluş hazırlığı Gerekli elkitapları, araçlar e donatı Kuruluş için gerekli araçlar e donatılar Statik elektriğe duyarlı aygıtların kullanılması Kuruluşun planlanması e düzenlenmesi Donanım belirtimleri Sekiyat paketi içeriğinin denetlenmesi EXN1000 genişletme birimlerinin bir rafa kurulmasına ilişkin kurallar Kuruluş işlemi kılauzu Kuruluşunuza başlamadan önce EXN1000 genişletme biriminin numaralandırılması Sürücü adreslemesi Hız ayarı Desteklenen disk sürücüleri Sürücü bölmesi gereksinimleri Bölüm 2. EXN1000 genişletme biriminin bağlanması Fiber optik kabloların bakımı EXN1000 genişletme birimlerinin bağlanması Copyright IBM Corp. 2005, 2011 xi

14 EXN1000 genişletme birimi kablo bağlantısı gereksinimleri Genişletme biriminin doğrudan N serisi depolama sistemine bağlanması Genişletme biriminin diğer genişletme birimlerine bağlanması EXN1000 genişletme birimlerinin topraklanması EXN1000 genişletme biriminin bir güç kaynağına bağlanması Bir EXN1000 genişletme biriminin çalışırken ar olan bir döngüye eklenmesi Hata iletileri Bölüm 3. EXN1000 genişletme biriminin izlenmesi Ön işletim panosunun izlenmesi Işıkların konumu Disk raf tanıtıcısının izlenmesi Ön işletim panosundaki ışık durumu Ön işletim panosu konsolu hata iletileri AT-FCX modüllerinin izlenmesi Modül ışıklarının yeri AT-FCX modülündeki ışık durumu AT-FCX konsolu hata iletileri Güç kaynağının izlenmesi Işıkların konumu Güç kaynağı konsolu hata iletileri ATA diskinin izlenmesi Işıkların konumu Bölüm 4. EXN1000 genişletme birimi aygıtlarının değiştirilmesi EXN1000 genişletme biriminin çıkarılması EXN1000 genişletme biriminin, tek bir EXN1000 genişletme birimi yapılandırmasından çıkarılması EXN1000 genişletme biriminin bir döngüden çıkarılması EXN1000 genişletme birimindeki bir diskin değiştirilmesi Disk değiştirme işlemine hazırlanılması Bir diskin çıkarılması Bir diskin takılması EXN1000 genişletme birimindeki bir güç kaynağının değiştirilmesi Güç kaynaklarının değiştirilmesine ilişkin kurallar Güç kaynağının çıkarılması Güç kaynağının takılması Bir AT-FCX modülünün değiştirilmesi AT-FCX modülündeki bağlaçlar Ayrıntılı bilgi için Modülün çıkarılması Modülün takılması Bir modülün çalışırken değiştirilmesi Ek A. Önerilen güç kablosu uzunlukları Önerilen AC güç kablosu uzunluğu Ek B. N serisi ürünleri için FRU/CRU e güç kablosu listesi N serisi ürünleri için FRU/CRU listesi N serisi ürünleri için güç kablosu listesi Ek C. IBM System Storage N serisi belgeleri N7000 serisi sistemler kitaplığı N6200 serisi sistemler kitaplığı (N6210 e N6240 modellerini içerir) N6000 serisi sistemler kitaplığı (N6040, N6060 e N6070 modellerini içerir) N5000 serisi sistemler kitaplığı N3300, N3400 e N3600 depolama sistemleri kitaplığı N3700 depolama sistemi kitaplığı EXN1000, EXN2000, EXN3000 e EXN4000 depolama genişletme birimi kitaplığı Data ONTAP Mode kitaplığı Data ONTAP 7.3 kitaplığı xii

15 Data ONTAP 7.2 kitaplığı Data ONTAP 7.1 kitaplığı Ağ geçidi sistemleri kitaplığı (Data ONTAP Mode sürümü de içinde olmak üzere Data ONTAP 7.2 e üst sürümü) Ağ geçidi sistemleri kitaplığı (Data ONTAP 7.1) Diğer N serisi e N serisi ile ilgili belgeler Özel Notlar Ticari Markalar Önemli notlar Elektronik yayılım bildirimi FCC Sınıf A Elektronik Yayılım Bildirimi Industry Canada Sınıf A Yayılım Uygunluk Bildirimi Ais de conformité à la réglementation d'industrie Canada Arupa Birliği EMC Yönetmeliği Uyum Bildirimi Almanya Elektromanyetik Uyum Bildirimi Çin Halk Cumhuriyeti Sınıf A Elektronik Yayılım Bildirimi Japonya VCCI Council Sınıf A Bildirimi JEITA Bildirimi Kore (KCC) bildirimi Rusya EMI Sınıf A Bildirimi Tayan Sınıf A Elektronik Yayılım Bildirimi Tayan İletişim Bilgileri Australya e Yeni Zelanda Sınıf A Bildirimi Güç kabloları Dizin İçindekiler xiii

16 xi

17 Şekiller 1. Raf tanıtıcısı etiketi EXN1000 raf tanıtıcısı EXN1000 disk raf tanıtıcıları e sürücü adreslemesi EXN1000 hız ayarı anahtarı Ön pano ışıkları Olağan durum e arıza koşullarıyla ilgili ışık belirtileri AT-FCX modülüne ilişkin ışıkların yeri EXN1000 arka pano hızlı başuru kartı Hızlı başuru kartlarının üçüncü sayfası Güç kaynağı ışıklarının yeri ATA diski Kam düzeneği Copyright IBM Corp. 2005, 2011 x

18 xi

19 Çizelgeler 1. EXN1000 fiziksel özellikleri EXN1000 açıklık boyutları EXN1000 ortam gereksinimleri EXN1000 elektrik gereksinimleri (7,2 K hızındaki sürücüler, HE PSU'ları) EXN1000 elektrik gereksinimleri (7,2 K hızındaki sürücüler) EXN1000 genişletme birimi kuruluş işlemi Kasa hizmetlerini izleme yönteminin aşamaları N serisi depolama sistemi konsolu hata iletileri N serisi depolama sistemi hata iletileri AT-FCX konsolu hata iletileri Güç kaynağı konsolu hata iletileri %2'lik oltaj düşüşü için önerilen iletken boyutu Uyumlu Hale Getirilmiş Kablo Takımı için AWG Copyright IBM Corp. 2005, 2011 xii

20 xiii

21 Bu belge hakkında Bu belgeyi kimler okumalı Desteklenen aksamlar Belgenin düzeni Bu kılauz, IBM System Storage EXN1000 Depolama Genişletme Birimi (model numarası ) ile ilgili genel bilgileri, kuruluşla ilgili yol haritasını e N serisi depolama sistemlerini bağlayan genişletme birimini yönetmeye ilişkin bilgileri içerir NAS uyumluluk tanıtıcısı, model 'i kapsar. Bu belgenin e tüm IBM System Storage N serisi belgelerin son sürümleri için şu web sitesine gidin: Bu belge, müşteriler için hazırlanmıştır modelinin kurulması, çalıştırılması e bakımının yapılması ile ilgili bilgileri içerir. Bu belge, müşterilere, işletmenlere, yöneticilere, kuruluş yapanlara e hizmet çalışanlarına bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. IBM N serisi ürünleri, NetApp Data ONTAP yazılımı tarafından yönetilir. Ürün yazılım belgesinde açıklanan bazı aksamlar IBM tarafından sunulmaz ya da desteklenmez. Lütfen ayrıntılı bilgi için yerel IBM temsilcisi ya da yetkili satıcısıyla görüşün. Desteklenen aksamlara ilişkin bilgiler aşağıdaki Web sitesinde de bulunabilir: Şu anda kullanılabilen N serisi ürünleri e aksamların listesi şu Web sitesinde bulunabilir: Bu belge aşağıdaki bölümleri içerir: Bölüm 1, Kuruluş hazırlığı, sayfa 1 başlıklı bölümde IBM EXN1000 Depolama Genişletme Birimi (model numarası ) ürününün ilk kez kurulmasına ilişkin hazırlık gereksinimleri açıklanmaktadır. Bölüm 2, EXN1000 genişletme biriminin bağlanması, sayfa 13 başlıklı bölümde tek bir EXN1000 genişletme biriminin ya da bir EXN1000 genişletme birimleri döngüsünün desteklenen bir N serisi depolama sistemine nasıl bağlanacağı, sisteminizin nasıl topraklanacağı e sisteminizin, güç kaynağına nasıl bağlanacağı açıklanmaktadır. Bölüm 3, EXN1000 genişletme biriminin izlenmesi, sayfa 17 başlıklı bölümde N serisi depolama sistemine bağlı konsolda görüntülenen hata iletilerinden EXN1000 genişletme biriminin nasıl izleneceği açıklanır e EXN1000 genişletme birimindeki çeşitli ışıkların konumları tanımlanır. Bölüm 4, EXN1000 genişletme birimi aygıtlarının değiştirilmesi, sayfa 27 başlıklı bölümde bir raftaki EXN1000 genişletme birimlerinin, EXN1000 genişletme birimindeki disklerin e diğer aygıtların nasıl değiştirileceği anlatılır. Copyright IBM Corp. 2005, 2011 xix

22 Bilgi, yardım e hizmet alınması Ek A, Önerilen güç kablosu uzunlukları, sayfa 35 başlıklı bölümde önerilen AC güç hattı uzunlukları açıklanır. Ek B, N serisi ürünleri için FRU/CRU e güç kablosu listesi, sayfa 37 başlıklı bölümde, EXN1000 genişletme birimine ilişkin güç kablolarının e FRU/CRU'ların aksam kodları listelenir. Ek C, IBM System Storage N serisi belgeleri (sayfa 39), IBM System Storage N serisi donanım e Data ONTAP ürün kitaplıklarındaki belgelerin yanı sıra diğer ilgili belgeleri listeler. Yardıma, hizmete ya da teknik yardıma gereksinim duyuyorsanız ya da IBM ürünleriyle ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız, size yardımcı olabilecek çok çeşitli IBM kaynakları bulabilirsiniz. Bu bölümde, IBM e IBM ürünlerine ilişkin ek bilgi için bakmanız gereken yerler, IBM N serisi ürününüzle ilgili bir sorunla karşılaştığınızda yapmanız gerekenler e gerektiğinde, hizmet için bağlantı kurmanız gereken kişiler belirtilir. Aşağıdaki bilgiler Tayan için geçerlidir: IBM Tayan Ürün Hizmeti İletişim Bilgileri: IBM Taiwan Corporation 3F, No 7, Song Ren Rd., Taipei Tayan Telefon Numarası: Aramadan önce Aramadan önce, sorunu kendi başınıza çözmeyi denemek üzere aşağıdaki adımları gerçekleştirdiğinizden emin olun: Tüm kabloların bağlı olduğundan emin olun. Sistemin açık olduğundan emin olmak için açma/kapama düğmelerini denetleyin. Sistem belgelerinizdeki sorun giderme bilgilerini e sisteminizle birlikte gelen tanılama araçlarını kullanın. Bilinen sorunlar e sınırlamalarla ilgili bilgi için IBM Support (Destek) web sitesine bakın. Web siteleri IBM, en son teknik bilgileri alabileceğiniz e bunun yanı sıra, aygıt sürücülerini e güncellemeleri yükleyebileceğiniz Web sayfalarını sağlar. N serisi ürün bilgileri için şu Web sitesini ziyaret edin: N serisi destek bilgileri için şu Web sitesini ziyaret edin: AutoSupport bilgileri için şu Web sitesini ziyaret edin: Aşağıdaki Web sitesinden IBM Publications Ordering System aracılığıyla yayın siparişi erebilirsiniz: xx

23 cgibin/pbi.cgi/ Donanım hizmeti e desteği IBM Integrated Technology Serices (Tümleşik Teknoloji Hizmetleri) bölümünden donanım hizmeti alabilirsiniz. Destek telefon numaraları için aşağıdaki Web sitesini ziyaret edin: Desteklenen sunucular e işletim sistemleri IBM N serisi ürünleri birçok sunucuya e işletim sistemlerine bağlanır. Desteklenen en son bağlantıları belirlemek için aşağıdaki Web sitesini ziyaret edin e IBM System Storage N serisi birlikte işlerlik matrisine erişin: Sabit yazılım güncellemeleri Tüm aygıtlarda, DataONTAP yazılımında yerleşik olan en son sabit yazılım düzeyini çalıştırmanız önerilir. Değişiklikler arsa, şu Web sitesine gönderilecektir: Not: Yeni değişiklikleri Web sitesinde göremezseniz, en son sabit yazılım sürümünü çalıştırıyorsunuzdur. IBM teknik desteği aramadan önce makinenizde en son sabit yazılım düzeyinin kurulu olduğundan emin olun. Bu belgede kullanılan terminoloji e kurallar Bu kılauzda aşağıdaki terminoloji, komut kuralları, biçim kuralları e klaye kuralları kullanılmıştır. Bu belgede, ağ geçidi terimi ağ geçidi işleiyle sipariş erilen IBM N serisi depolama sistemlerini açıklar. Ağ geçitleri çeşitli depolama tiplerini destekler e bunlar üçüncü kişi disk depolama sistemleriyle birlikte kullanılır. Bu durumda, müşteri erilerine ilişkin disk depolama olanağı e RAID denetleyicisi işleselliği arka uç disk depolama sistemi tarafından sağlanır. Ağ geçidi, IBM N serisi modelleri için özel olarak tasarlanmış olan disk depolama genişletme birimleriyle birlikte de kullanılabilir. Disk denetleme ünitesi terimi, iç disk depolama birimi içeren ya da IBM N serisi depolama sistemleri için özel olarak tasarlanan disk depolama genişletme birimlerine bağlanan IBM N serisi depolama sistemlerini açıklar. Disk denetleme ünitesi depolama sistemleri üçüncü kişi disk depolama sistemlerini kullanmayı desteklemez. Aşağıdaki depolama genişletme birimleri IBM N serisi disk denetleme üniteleri için özel olarak tasarlanmıştır: IBM EXN4000 Fiber Kanal disk depolama genişletme birimi IBM EXN3000 SAS/SATA disk depolama genişletme birimi IBM EXN2000 Fiber Kanal disk depolama genişletme birimi IBM EXN1000 SATA depolama genişletme birimi Sistem ya da depolama sistemi terimleri, ağ geçidinin kendisi ya da tek başına eya diğer ek disk sürücüleriyle birlikte disk denetleme ünitesini belirtmek için kullanılır. Bu belge hakkında xxi

IBM System Storage. EXN1000 ve Ayar Yönergeleri

IBM System Storage. EXN1000 ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage EXN1000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri Bu belge, IBM System Storage EXN1000 depolama genişletme birimine ilişkin kuruluş ve ayar yönergelerini içerir. EXN1000 ürününe ilişkin ek bilgileri

Detaylı

N6000 Serisi Donanım ve Hizmet Kılavuzu

N6000 Serisi Donanım ve Hizmet Kılavuzu IBM System Storage N6000 Serisi Donanım ve Hizmet Kılavuzu N6040, N6060 ve N6070 modellerini içerir GC14-7064-06 IBM System Storage N6000 Serisi Donanım ve Hizmet Kılavuzu N6040, N6060 ve N6070 modellerini

Detaylı

N7000 Serisi Donanım ve Hizmet Kılavuzu

N7000 Serisi Donanım ve Hizmet Kılavuzu IBM System Storage N7000 Serisi Donanım ve Hizmet Kılavuzu GC14-7066-11 IBM System Storage N7000 Serisi Donanım ve Hizmet Kılavuzu GC14-7066-11 Not: Bu bilgileri ve desteklediği ürünü kullanmadan önce,

Detaylı

Raf Kuruluş Yönergeleri

Raf Kuruluş Yönergeleri Raf Kuruluş Yönergeleri Güvenlik ve kablolama bilgileri için raf kabininizle birlikte gönderilen belgeleri inceleyin. Depolama kasasını raf kabinine kurmadan önce, aşağıdaki yönergeleri gözden geçirin:

Detaylı

Donanım ve Hizmet Kılavuzu

Donanım ve Hizmet Kılavuzu IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi Donanım e Hizmet Kılauzu GC14-7089-06 Güenlik uyarıları Bu bölüm aşağıdakilerle ilgili bilgileri içerir: Güenlikle ilgili notlar e etiketler Lazer

Detaylı

N5000 Serisi Donanım ve Hizmet Kılavuzu

N5000 Serisi Donanım ve Hizmet Kılavuzu IBM System Storage N5000 Serisi Donanım e Hizmet Kılauzu GC14-7084-09 IBM System Storage N5000 Serisi Donanım e Hizmet Kılauzu GC14-7084-09 Not: Bu bilgileri e desteklediği ürünü kullanmadan önce Özel

Detaylı

N6200 Serisi Ağ Geçidi Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

N6200 Serisi Ağ Geçidi Kuruluş ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage N6200 Serisi Ağ Geçidi Kuruluş ve Ayar Yönergeleri N620, N6220, N6240, N6250 ve N6270 modellerini kapsamaktadır GA76-0078-03 Özel Notlar Görüşlerinizi aşağıdaki adrese postayla gönderebilirsiniz:

Detaylı

N7x50T Serisi Donanım ve Hizmet Kılavuzu

N7x50T Serisi Donanım ve Hizmet Kılavuzu IBM System Storage N7x50T Serisi Donanım ve Hizmet Kılavuzu N7550T ve N7950T modellerini kapsamaktadır GA76-0090-04 Not: Bu bilgileri ve desteklediği ürünü kullanmadan önce, Özel Notlar sayfa 149 başlıklı

Detaylı

IBM Gen-II Sürgü Takımı için Raf Kuruluş Yönergeleri

IBM Gen-II Sürgü Takımı için Raf Kuruluş Yönergeleri IBM Gen-II Sürgü Takımı için Raf Kuruluş Yönergeleri Güvenlik ve kablolama bilgileri için raf kabiniyle birlikte gönderilen belgeleri inceleyin. Sunucuyu raf kabinine kurmadan önce aşağıdaki yönergeleri

Detaylı

N6200 Serisi Disk Denetleme Ünitesi Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

N6200 Serisi Disk Denetleme Ünitesi Kuruluş ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage N6200 Serisi Disk Denetleme Ünitesi Kuruluş ve Ayar Yönergeleri N620, N6220, N6240, N6250 ve N6270 modellerini kapsamaktadır GA76-0083-04 Özel Notlar Yorumların gönderileceği posta adresi:

Detaylı

System Storage DS3200, DS3300 ve DS3400 Hızlı Kuruluş Kılavuzu

System Storage DS3200, DS3300 ve DS3400 Hızlı Kuruluş Kılavuzu System Storage DS3200, DS3300 ve DS3400 Hızlı Kuruluş Kılavuzu Bu bilgileri ve desteklediği ürünü kullanmadan önce, IBM System Storage DS3200 Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu, IBM System Storage DS3300

Detaylı

Dell XC720xd Başlangıç Kılavuzu

Dell XC720xd Başlangıç Kılavuzu Dell XC720xd Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E14S Series Resmi Tip: E14S001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri anlatır.

Detaylı

N7x50T Serisi Ağ Geçidi Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

N7x50T Serisi Ağ Geçidi Kuruluş ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage N7x50T Serisi Ağ Geçidi Kuruluş ve Ayar Yönergeleri N7550T ve N7950T modellerini kapsamaktadır GA76-004-02 Özel Notlar Yorumların gönderileceği posta adresi: IBM Corporation Attention

Detaylı

N3220 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

N3220 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage N3220 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri N3220 modelini kapsamaktadır GA76-0095-02 Özel Notlar Görüşlerin gönderileceği posta adresi: IBM Corporation Attention Department GZW 9000 South Rita

Detaylı

Dell Storage MD1400 ve MD1420 Kasalari Başlangıç Kılavuzu

Dell Storage MD1400 ve MD1420 Kasalari Başlangıç Kılavuzu Dell Storage MD1400 ve MD1420 Kasalari Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J Series and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri TM Bu belge, IBM System Storage EXN4000 depolama genişletme birimine ilişkin kuruluş ve ayar yönergelerini içerir. EXN4000 ürününe ilişkin ek bilgileri

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanım Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanım Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanım Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Data Safe I (Seri ATA) USB2.0 Harici HDD. Kullanıcı Kılavuzu

Data Safe I (Seri ATA) USB2.0 Harici HDD. Kullanıcı Kılavuzu Data Safe I (Seri ATA) USB2.0 Harici HDD Kullanıcı Kılavuzu Sürüm 1.1 İçindekiler 1 Başlarken 1.1 Güvenlik Önlemleri 1.2 Sistem Gereklilikleri 1.3 Paket İçeriği 2 Sürücü Kurulum Kılavuzu 3 Temel İşletim

Detaylı

Dell SC7020 Depolama Denetleyicisi Başlangıç Kılavuzu

Dell SC7020 Depolama Denetleyicisi Başlangıç Kılavuzu Dell SC7020 Depolama Denetleyicisi Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03T Resmi Tip: E03T001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

IBM System Storage. N5000 Series Gateway ve Ayar Yönergeleri

IBM System Storage. N5000 Series Gateway ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage N5000 Series Gateway Kuruluş ve Ayar Yönergeleri Aşağıda sistem kuruluş taslağının bir örneği bulunur. Bu kuruluş için taslak henüz tamamlanmamışsa bu sayfayı çıkarın ve sistem biriminin

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1 Windows

Detaylı

N7x50T Serisi Disk Denetleme Ünitesi Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

N7x50T Serisi Disk Denetleme Ünitesi Kuruluş ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage N7x50T Serisi Disk Denetleme Ünitesi Kuruluş ve Ayar Yönergeleri N7550T ve N7950T modellerini kapsamaktadır GA76-000-03 Özel Notlar Yorumların gönderileceği posta adresi: IBM Corporation

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır.

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır. Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 393521-142 Aralik 2005 Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır. İçindekiler 1 Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server

Detaylı

N6000 Serisi Disk Denetleme Ünitesi Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

N6000 Serisi Disk Denetleme Ünitesi Kuruluş ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage N6000 Serisi Disk Denetleme Ünitesi Kuruluş ve Ayar Yönergeleri N6040, N6060 ve N6070 modellerini kapsamaktadır GC14-7065-04 Özel Notlar Yorumların gönderileceği posta adresi: IBM Corporation

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

N300 WiFi Yönlendirici (N300R)

N300 WiFi Yönlendirici (N300R) Easy, Reliable & Secure Kurulum Kılavuzu N300 WiFi Yönlendirici (N300R) Ticari markalar Marka ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bilgiler, herhangi

Detaylı

Dell Storage Center. Başlangıç Kılavuzu. SC100 ve SC120 Genişletme Kasası. Resmi Model: E03J, E04J Resmi Tip: E03J001, E04J001

Dell Storage Center. Başlangıç Kılavuzu. SC100 ve SC120 Genişletme Kasası. Resmi Model: E03J, E04J Resmi Tip: E03J001, E04J001 Dell Storage Center SC100 ve SC120 Genişletme Kasası Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J, E04J Resmi Tip: E03J001, E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi

Detaylı

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu RightFax'e Tara Yönetici Kılavuzu Kasım 2016 www.lexmark.com İçerikler 2 İçerikler Genel Bakış...3 Dağıtıma hazır olma denetim listesi... 4 Uygulamayı yapılandırma... 5 Uygulamanın yapılandırma sayfasına

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri

Yazılım Güncelleştirmeleri Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

N150 WiFi Yönlendirici (N150R)

N150 WiFi Yönlendirici (N150R) Easy, Reliable & Secure Kurulum Kılavuzu N150 WiFi Yönlendirici (N150R) Ticari markalar Marka ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bilgiler, herhangi

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Dell SCv360 Genişletme Kasası Başlangıç Kılavuzu

Dell SCv360 Genişletme Kasası Başlangıç Kılavuzu Dell SCv360 Genişletme Kasası Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: CYAE Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanıza yardımcı olacak önemli bilgiler sağlar. DİKKAT:

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

Laboratuvar Çalışması 3.6.4 Konak Bilgisayarları Bağlama ve Yapılandırma

Laboratuvar Çalışması 3.6.4 Konak Bilgisayarları Bağlama ve Yapılandırma Laboratuvar Çalışması 3.6.4 Konak Bilgisayarları Bağlama ve Yapılandırma Hedefler Bir düz kablo kullanarak PC yi bir yönlendiriciye bağlama. PC yi uygun bir IP adresiyle yapılandırma. PC yi bir NetBIOS

Detaylı

IBM System Storage. N7000 Series Filer ve Ayar Yönergeleri

IBM System Storage. N7000 Series Filer ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage N7000 Series Filer Kuruluş ve Ayar Yönergeleri Aşağıda sistem kuruluş taslağının bir örneği bulunur. Bu kuruluş için taslak henüz tamamlanmamışsa bu sayfayı çıkarın ve sistem biriminin

Detaylı

Dell Vostro 230. Uyarılar Hakkında. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler

Dell Vostro 230. Uyarılar Hakkında. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Dell Vostro 230 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. UYARI: Bilgisayarı kendiniz

Detaylı

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Yazılım Yükleme Kılavuzu HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Yazılım Yükleme Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaylı

Genişletme Ünitesi DX517. Donanım Kurulum Kılavuzu

Genişletme Ünitesi DX517. Donanım Kurulum Kılavuzu Genişletme Ünitesi DX517 Donanım Kurulum Kılavuzu İçindekiler Bölüm 1: Başlamadan Önce Paket İçeriği 3 Bir Bakışta Genişletme Ünitesi 4 Güvenlik Talimatları 5 Bölüm 2: Donanım Kurulumu Sürücünün Takılması

Detaylı

N3400 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

N3400 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage N3400 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri GC14-7071-02 Özel Notlar Yorumların gönderileceği posta adresi: IBM Corporation Attention Department GZW 9000 South Rita Road Tucson, AZ 85744-0001

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu

Detaylı

Bellek Modülleri. Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri. Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

PARALEL PCI ARABİRİM KARTI

PARALEL PCI ARABİRİM KARTI PARALEL PCI ARABİRİM KARTI Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş IEEE1284 arabirim PCI eklenti kartını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kart, kullanıcıların paralel aygıtlarını bağlamak üzere bilgisayar

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not Bu

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Video Kayıt Cihazından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Video Kayıt

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Yerel yazdırma nedir? Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma

Bağlantı Kılavuzu. Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Yerel yazdırma nedir? Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Not: Yazılım ve Belgeler CD'si işletim sistemini desteklemiyorsa, Yazıcı Ekle Sihirbazı'nı kullanmanız gerekir. Yazıcı yazılımının

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Buradan Başlayın Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu

Detaylı

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1. Giriş...1 2. Olması gerekenler...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yükleme...2 3.1 Yüklemeden önce...2 3.2

Detaylı

System Storage DS3300 Storage Subsystem. Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu

System Storage DS3300 Storage Subsystem. Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu System Storage DS3300 Storage Subsystem Kuruluş, Kullanıcı e Bakım Kılauzu System Storage DS3300 Storage Subsystem Kuruluş, Kullanıcı e Bakım Kılauzu Not: Bu bilgileri e desteklediği ürünü kullanmadan

Detaylı

Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not

Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not Cihazınızın kurulumunu tamamlamak için bu ilave talimatları kullanın. Disc Publisher cihazınızdaki Blu- ray sürücü (leri) bilgisayara bağlamak için esata kullanılır.

Detaylı

Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi Sayfası

Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi Sayfası Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi

Detaylı

Donanım Değiştirme Kılavuzu Tip 8290, 8291, 8292, 8463, 8464 Tip 8465, 8469, 8472, 8708, 8709 Tip 8712, 8713, 8719, 8771, 8772 Tip 8776, 8777, 8817,

Donanım Değiştirme Kılavuzu Tip 8290, 8291, 8292, 8463, 8464 Tip 8465, 8469, 8472, 8708, 8709 Tip 8712, 8713, 8719, 8771, 8772 Tip 8776, 8777, 8817, Donanım Değiştirme Kılavuzu Tip 8290, 8291, 8292, 8463, 8464 Tip 8465, 8469, 8472, 8708, 8709 Tip 8712, 8713, 8719, 8771, 8772 Tip 8776, 8777, 8817, 9214 Tip 9215, 9216 Donanım Değiştirme Kılavuzu Tip

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi EKLER EK 12UY0106-4/A5-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

XPS 12. Servis El Kitabı. Bilgisayar Modeli: XPS Resmi Model: T02H Resmi Tip: T02H001

XPS 12. Servis El Kitabı. Bilgisayar Modeli: XPS Resmi Model: T02H Resmi Tip: T02H001 XPS 12 Servis El Kitabı Bilgisayar Modeli: XPS 12 9250 Resmi Model: T02H Resmi Tip: T02H001 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, tabletinizi daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcı yükleme. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcı yükleme. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 5 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7 Windows Server

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

System Storage DS3400 Storage Subsystem. Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu

System Storage DS3400 Storage Subsystem. Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu System Storage DS3400 Storage Subsystem Kuruluş, Kullanıcı e Bakım Kılauzu System Storage DS3400 Storage Subsystem Kuruluş, Kullanıcı e Bakım Kılauzu Not: Bu bilgileri e desteklediği ürünü kullanmadan

Detaylı

Donanım Değiştirme Kılavuzu Tip 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Tip 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Tip 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Tip 9282, 9286, 9288,

Donanım Değiştirme Kılavuzu Tip 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Tip 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Tip 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Tip 9282, 9286, 9288, Donanım Değiştirme Kılavuzu Tip 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Tip 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Tip 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Tip 9282, 9286, 9288, 9374, 9378 Tip 9380, 9384, 9628, 9632 Donanım Değiştirme

Detaylı

Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu

Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu System Storage EXP2512 Express Storage Enclosure e System Storage EXP2524 Express Storage Enclosure Kuruluş, Kullanıcı e Bakım Kılauzu GA76-0094-01 System Storage EXP2512 Express Storage Enclosure e System

Detaylı

Dell SC5020 Depolama Sistemi Başlangıç Kılavuzu

Dell SC5020 Depolama Sistemi Başlangıç Kılavuzu Dell SC5020 Depolama Sistemi Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03T Resmi Tip: E03T001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanıza yardımcı olacak önemli bilgiler

Detaylı

Hızlı Kuruluş Kılavuzu

Hızlı Kuruluş Kılavuzu IBM Storwize V7000 Unified Sürüm 1.3 Makine Tipleri 2073 e 2076 Hızlı Kuruluş Kılauzu GA76-0093-06 Not Bu bilgileri e desteklediği ürünü kullanmadan önce Özel Notlar sayfa 73 içindeki genel bilgileri,

Detaylı

ThinkCentre Donanım Kuruluş ve Değiştirme Kılavuzu

ThinkCentre Donanım Kuruluş ve Değiştirme Kılavuzu ThinkCentre Donanım Kuruluş ve Değiştirme Kılavuzu Not Bu bilgileri ve desteklediği ürünü kullanmadan önce, bu ürüne ilişkin Güvenlik ve Garanti Kılavuzu adlı belgeyi ve Özel Notlar (sayfa 31) başlıklı

Detaylı

Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe

Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe Bu kılavuzda ele alınan konular: "Güvenlik bilgileri" sayfa 53. "Kurulum sorunlarını giderme" sayfa 54. "Daha fazla bilgi alma" sayfa 58. Güvenlik bilgileri Sadece bu ürünle birlikte sağlanan güç kaynağı

Detaylı

Dell PowerVault MD3060e Depolama Muhafazası Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3060e Depolama Muhafazası Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3060e Depolama Muhafazası Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E08J Series Resmi Tip: E08J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan

Detaylı

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi

Detaylı

Faks alma/gönderme. Kontrol panelini kullanarak. Bilgisayarı kullanarak

Faks alma/gönderme. Kontrol panelini kullanarak. Bilgisayarı kullanarak Hızlı Başvuru Kopyalama Fotokopi çekme 1 Özgün bir belgeyi ADF'e veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin. Notlar: Görüntünün kırpılmasını önlemek için özgün belgenin boyutu ile fotokopi çıkış boyutunun

Detaylı

BMW 5 Serisi, Bluetooth Hands-Free Telefon sistemi Değiştirilmesi

BMW 5 Serisi, Bluetooth Hands-Free Telefon sistemi Değiştirilmesi 1997-2003 BMW 5 Serisi, Bluetooth Hands-Free Telefon sistemi Değiştirilmesi Nasıl BMW E39 5 Serisi BMW Bluetooth telefon sistemi kurmak için. Bu kılavuz eski bir telefon sistemi ile donatılmıştır BMW,

Detaylı

Safety and Certifications

Safety and Certifications 007-07-003.qxd 5.03.004 9:37 Uhr Seite (,) xxxx Başlamadan önce: Aşağıdaki parçaların da DSL kitinizle birlikte verildiğinden emin olun: SpeedStream SpeedStream Safety and Certifications Safety and Certifications

Detaylı

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Yazılım Yükleme Kılavuzu HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Yazılım Yükleme Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2010 Copyright Hewlett-Packard Development

Detaylı

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Sürüm Notları McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 McAfee epolicy Orchestrator ile birlikte kullanım içindir İçindekiler Bu sürüm hakkında Yeni özellikler Geliştirmeler Çözülen sorunlar

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1 Hoş Geldiniz Arlo Q Plus'ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü kullanmaya kolayca başlayabilirsiniz. 2 3 İçindekiler Yeni Kameranızı Bağlamanın 3 Yöntemi Arlo Q Plus

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Sürücüler Kullanıcı Kılavuzu

Sürücüler Kullanıcı Kılavuzu Sürücüler Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm Dell Vostro 330 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Önden ve Arkadan Görünüm

Detaylı

F: Bağlan düğmesi G: Pil yuvası H: Şarj bağlantısı I: Hareket algılayıcısı/göstergesi

F: Bağlan düğmesi G: Pil yuvası H: Şarj bağlantısı I: Hareket algılayıcısı/göstergesi TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Ürün bilgileri Fare Şarj Aygıtı F A B D G I E C H J A: Sağ fare düğmesi B: Akıllı rulet/pil göstergesi boş ve şarjda C: Sol fare düğmesi D: Tarayıcı geri düğmesi E:

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1. Adım Windows Server 2012'yi Yükleme Bilgisayarınız Windows Server 2012 yüklenmiş olarak teslim edildiyse, 1. Adım'ı atlayabilirsiniz. Yükleme Yönergeleri Yükleme yönergeleri,

Detaylı

Hızlı Ağ Kurulum Kılavuzu

Hızlı Ağ Kurulum Kılavuzu Hızlı Ağ Kurulum Kılavuzu WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_TR 2004. Her hakkı saklıdır. Belirtilen telif hakkı koruması anayasa ve kanunlarla belirtilen ya da tanına her form ve şekildeki

Detaylı

Safety and Certifications

Safety and Certifications 600QSG.qxd 05.04.2004 0: Uhr Seite (,) xxxx Başlamadan önce: Aşağıdaki parçaların da DSL kitinizle birlikte aşağıdaki verildiğinden emin olun: SpeedStream SpeedStream Safety and Certifications Safety and

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ. Kullanıcı Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ. Kullanıcı Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Detaylı

Inspiron Servis El Kitabı. Bilgisayar Modeli: Inspiron Resmi Model: P66F Resmi Tip: P66F001

Inspiron Servis El Kitabı. Bilgisayar Modeli: Inspiron Resmi Model: P66F Resmi Tip: P66F001 Inspiron 15 5000 Servis El Kitabı Bilgisayar Modeli: Inspiron 15-5567 Resmi Model: P66F Resmi Tip: P66F001 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanıza yardımcı

Detaylı

Donanım Değiştirme Kılavuzu Tip 8700, 8701, 8705, 8717, 8973 Tip 8975, 8979, 8983, 8985, 8991 Tip 8995, 9265, 9269, 9277, 9279 Tip 9283, 9287, 9379,

Donanım Değiştirme Kılavuzu Tip 8700, 8701, 8705, 8717, 8973 Tip 8975, 8979, 8983, 8985, 8991 Tip 8995, 9265, 9269, 9277, 9279 Tip 9283, 9287, 9379, Donanım Değiştirme Kılavuzu Tip 8700, 8701, 8705, 8717, 8973 Tip 8975, 8979, 8983, 8985, 8991 Tip 8995, 9265, 9269, 9277, 9279 Tip 9283, 9287, 9379, 9383, 9387 Tip 9389, 9631, 9635, 9637 Donanım Değiştirme

Detaylı

Inspiron 14. Servis El Kitabı Series. Bilgisayar Modeli: Inspiron Resmi Model: P64G Resmi Tip: P64G001

Inspiron 14. Servis El Kitabı Series. Bilgisayar Modeli: Inspiron Resmi Model: P64G Resmi Tip: P64G001 Inspiron 14 5000 Series Servis El Kitabı Bilgisayar Modeli: Inspiron 14 5458 Resmi Model: P64G Resmi Tip: P64G001 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı

Detaylı

Dell DL1000 Cihazı Başlangıç Kılavuzu

Dell DL1000 Cihazı Başlangıç Kılavuzu Dell DL1000 Cihazı Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E10S Series Resmi Tip: E10S003 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu kullanıcı

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

ThinkCentre Donanım Kuruluş ve Değiştirme Kılavuzu

ThinkCentre Donanım Kuruluş ve Değiştirme Kılavuzu ThinkCentre Donanım Kuruluş ve Değiştirme Kılavuzu Not Bu bilgileri ve desteklediği ürünü kullanmadan önce, bu belgeye ilişkin Güvenlik ve Garanti Kılavuzu adlı belgeyi ve Özel Notlar (sayfa 45) başlıklı

Detaylı

HIZLI BAşVURU KILAVUZU

HIZLI BAşVURU KILAVUZU HIZLI BAşVURU KILAVUZU Windows Vista için İçindekiler Bölüm 1: Sistem Gereksinimleri...1 Bölüm 2:...2 Yerel Yazdırma Yazılımını Yükleme... 2 Ağdan Yazdırma Yazılımını Yükleme... 5 Bölüm 3: WIA Sürücüsünü

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. USB2.0 dan IDE ve SATA ya Adaptör Kablosu. Model: DA-70202

Kullanım Kılavuzu. USB2.0 dan IDE ve SATA ya Adaptör Kablosu. Model: DA-70202 Kullanım Kılavuzu USB2.0 dan IDE ve SATA ya Adaptör Kablosu Model: DA-70202 I. Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Güvenlik ve emniyet ile birlikte yeni bir depolama konseptini size göstereceğiz.

Detaylı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı 2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı Kullanım Kılavuzu DS-11900 Sürüm 1.0 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 ÖZELLİKLER... 3 1.2 FİZİKSEL ÇİZİMİ... 3 1.3 PAKET İÇİNDEKİLER... 4 2 TEKNİK ÖZELLİKLER...

Detaylı

Montaj ve kullanım kılavuzu

Montaj ve kullanım kılavuzu Montaj ve kullanım kılavuzu DGPS Alıcısı A101 Tarih: V3.20150602 3030246900-02-TR Bu kullanım kılavuzunu okuyun ve buna riayet edin. Bu kullanım kılavuzunu ileride kullanmak için saklayın. Künye Doküman

Detaylı

Dell Vostro 5470. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Önden ve Arkadan Görünüm. Uyarılar Hakkında

Dell Vostro 5470. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Önden ve Arkadan Görünüm. Uyarılar Hakkında Dell Vostro 5470 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Önden ve Arkadan Görünüm

Detaylı

Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6

Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6 Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 Fiery Server ile ilişkili görevleri gerçekleştirmek için Fiery uygulamalarını

Detaylı

System Storage DS3200 Storage Subsystem. Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu

System Storage DS3200 Storage Subsystem. Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu System Storage DS3200 Storage Subsystem Kuruluş, Kullanıcı e Bakım Kılauzu System Storage DS3200 Storage Subsystem Kuruluş, Kullanıcı e Bakım Kılauzu Not: Bu bilgileri e desteklediği ürünü kullanmadan

Detaylı

HP Mini Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu

HP Mini Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu HP Mini Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ve Windows Vista, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de kayıtlı

Detaylı