Konya-Afyonkarahisar karayolunun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konya-Afyonkarahisar karayolunun"

Transkript

1 Gökçek ten Yavafl a: Nereden biliyorsun? T RAZ T RAZI Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, CHP Ankara büyükflehir belediye baflkan aday Mansur Yavafl' n, Ankara'daki seçimlerin iptali için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yapt baflvuruya iliflkin aç klamalarda bulundu. Gökçek, "Yapm fl oldu u itirazlara bak yorsunuz, itirazlar n tamam birlefltirme tutanaklar yla ilgili. Yok mühürlü, yok mühürsüz. Efendim gerekli ihtimam yap lmam fl, gerekli hassasiyet gösterilmemifl gibi böyle saçma sapan, 'geçerli oy, geçersiz oy' diyor. '124 bin geçersiz oy var, bu seçime tesir eder' diyor. Do ru eder de arkadafl bu oylar n senin oldu unu nereden ç kar yorsun?" dedi. HABER 12. SAYFADA Merkez Bankas Baflkan Erdem Baflç : Büyüme yüksek olabilir HABER 7. SAYFADA adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor Fehmi Koru Günlerin götürdü ü ve getirdi i 12. Sayfada Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada Nurullah Ayd n Ara-S ra 5. Sayfada ISSN Nisan 2014 Perflembe Fiyat 25 Kr Liderlerin secim Karayolu katliam 9 ölü dan takip edebilirsiniz Yolsuzluk ve rüflvet iddialar yla üzerine gelindi i bir ortamda, muar zlar na savafl açarak yürüttü ü seçim sürecinden oy kaybetti dense de baflar yla ç kt Gördük; Baflbakan Erdo an n mesajlar çok netti Kimi zaman nidas çok yükseldi pek sertti Meydanlar n üstünü sevenleriyle örttü Sesi gidip gelse de birinci havas nda Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Ankara daki yeni baflkanlara bir dörtlük sözümüz olacak Yerel seçimi yapt k yeni baflkan seçtik Yeninin kimi eski kimisinden vazgeçtik Sözümüz baflkanlara; demen bofl vaat saçt k Tebrik fasl tamam da bilin ki takipteyiz Dursun Erk l ç n Ankara - daki her baflkan için yazd dörtlükler YARIN BELDE de ve sonras halidir Seçim meydanlar ndan geriye ne Seçim sonras ise daha farkl. Kime kald diye düflünüldü ünde, sorsan z seçimin galibi kendisi siyaseten öyle pek de kal c bir oldu unu iddia ediyor. Hem de söylem ya da eylem yok gibi. rakamlar e ip bükerek. Seçim gergini siyaset dünyas nda YUMRUK kardeflli i! CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu'na yap lan yumruklu sald r n n, siyasi parti liderleri, meslek kurulufllar ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, eski baflbakan, bakan ve milletvekillerince k - nand. Cumhurbaflkan Abdullah Gül ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an Kemal K l çdaro lu'nu telefonla arad. MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli aç klama yapt. Baz bakanlar da K l çdaro lu'na yönelik sald r y k nad. Bu arada, 9. Cumhurbaflkan Süleyman Demirel, MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli, BDP Genel Baflkan Selahattin Demirtafl ve BBP Genel Baflkan Mustafa Destici de telefonla K l çdaro lu'nu arayarak geçmifl olsun dileklerini iletti. www. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz HABER 3. SAYFADA Geçmifl olsun dile i, Alperen aç klamas BBP Genel Baflkan Mustafa Destici, yumruklu sald r ya u rayan CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu'na, TBMM'deki makam nda geçmifl olsun ziyaretinde bulundu. Destici, K l çdaro lu'na sald ran kiflinin BBP ve Alperen Ocaklar ile ilgisinin olmad n belirtti. HABER 3. SAYFADA Üzgünüm, özür dilerim CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu'na yumruklu sald r da bulunan Orhan Övet'in annesi Vesile Övet, "Ben çok üzgünüm. K l çdaro lu'ndan, ailesinden çok özür dilerim" dedi. Elmada ilçesi Hasano lan Mahallesi'nde ikamet eden anne Övet, AA muhabirine yapt aç klamada, o lunun iflsiz oldu unu ve bunal m geçirdi ini söyledi. HABER 3. SAYFADA Konya n n Sarayönü ilçesinde yolcu minibüsü ile 2 t r n kar flt trafik kazas katliama dönüfltü. Kazada 9 kifli hayat n kaybetti. Ölenlerin kimlikleri belirlendi. Konya-Afyonkarahisar karayolunun 35. kilometresinde meydana gelen kazada hayat n kaybedenlerin; 34 BH 6873 plakal otomobil yüklü t r n sürücüsü Sebahattin Özfl ray (42), minibüsün floförü Osman Demirkol (55) ile fiadi Önal (51), Fehmi Bak rc (56), mdat Gümüfl (37), Dilek Demirkaya (33), S tk Büyüksar (51), Ahmet Çolak (46) ve Halil brahim Eser oldu u ö renildi. yi ERDO AN KILIÇDARO LU Ülkücülerin gözüne ve gönlüne bozkurt selam yla girmeye çal flsa da, oy artt rman n ötesinde bir büyük baflar gelmedi. Hatta kale denen Antalya bile gitti. Olsun; K l çdaro lu meydan mitinglerine kofltu Kalabal a bak p ifl bitti diye cofltu Nüktesi, gaflar ve sözleriyle pek hofltu Sonuç nahofl olsa da birinci havas nda BAHÇEL CHP ile kendili inden oluflan bir seçim ittifak n n zarar n m gördü, faydas n m kendileri bulacakt r yan t n. Kimi yerler kaybedilse de baz yerler kazan ld Yani; Bahçeli nin hayali, beklentisi yüksekti Bu yüzden mitingden mitinglere çok sekti ttifak kafas nda seçim öncesi yoktu Beklenen olmasa da birinci havas nda DEM RTAfi Türkiye nin partisi de ilsiniz söylemini bölünerek test eden ve kurdu u parti ile özellikle stanbul da iddial olan BDP, bölgesel güç oldu. Baflkan da bu görüflte Yine de; Türkiye nin partisi olmak çal flt Bat da baflka parti kurmaya da al flt Seçmenleri sand a böle böle bulufltu Bölgesel güç olsa da birinci havas nda Gördü ünüz gibi, liderlerin mitinglerde söyledikleri orada kald ; ancak, seçim sonras da ilginç bir durum olufltu. Türkiye, kaybedeni olmayan seçime kavufltu! Dursun ERKILIÇ M s r daki geliflmelere iliflkin haberler 12. SAYFADA M s r da darbecilere isyan eden halk, özgürlü ün bedeli ölümse bunu fazlas yla ödedi, ödüyor. 529 idam karar da bu bedelin bir parças. Karar tepkiler büyüyor. lim, irfan yuvas olarak bilinen El Ezher ö rencileri de darbecileri isyanda yerini ald. Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi DAMA SYAN Merhum Aliya zzetbegoviç in, Ölmeye haz r olan insanlar, ölmeye haz r olmayanlara karfl galip gelirler sözünün gerçekleflece i en uygun iklim M s r da olsa gerek 9 Nisan 2014 Resmi Gazete Baflbakan Yard mc s Ali BABACAN a, Maliye Bakan Mehmet fi MfiEK in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere Güneydo u Anadolu Projesi Bölge Kalk nma daresi Teflkilat Personeli Görevde Yükselme ve Unvan De iflikli i Yönetmeli i

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 10 Nisan 2014 Perşembe Meltem Ekiz Azerbaycan'da Osmanlı kıyafetleri defilesi BAKÜ - Azerbaycan'da düzenlenen defilede Osmanlı rüzgarı esti. Yunus Emre Enstitüsü Bakü Türk Kültür Merkezi ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından bir otelde düzenlenen defileye, Bakü Büyükelçisi İsmail Alper Coşkun, Azerbaycanlı milletvekilleri, diplomatik misyon temsilcileri ile sanat, iş ve medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Geleneksel Osmanlı kültürünü Azerbaycan'da daha iyi tanıtmak amacıyla düzenlenen defilede mankenler, Türk ezgileri eşliğinde podyuma çıktı. Birbirinden renkli Osmanlı kıyafetleri Azerbaycanlı izleyicilerin beğenisine sunulduğu defilede, Bursa ipeğinden iğne oyası ile hazırlanmış giysiler de tanıtıldı. Defileye yoğun ilgi gösteren davetliler, zaman zaman, çalınan mehter marşıyla tempo tuttu. Etkinlikte, Bursa Olgunlaşma Enstitüsünce tasarlanan 25 kıyafet tanıtıldı. Finalde, bir mankenin elinde Azerbaycan bayrağıyla, diğerinin de üzerinde Türk bayrağının simgeleri ay ve yıldız bulunan kırmızı elbiseyle podyuma çıkması ayakta alkışlandı. Bakü Büyükelçisi İsmail Alper Coşkun, geleneksel Osmanlı kıyafetlerinden oluşan çok hoş bir defile izlediklerini belirterek, "Azerbaycan ve Türkiye bayrakları bir araya geldi. Bizim birlikteliğimizi simgeleyen o tablo, salonda büyük coşkuya neden oldu. Hepimizin içinden gelen kardeşlik hissiyatını pekiştiren bir tablo oldu. Çok mutlu oldum ve gurur duydum" dedi. Bakü Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Ali Cura, dost ve kardeş Azerbaycan halkının Osmanlı tarihine büyük ilgi duyduğunu ifade ederek, "Bugün, Osmanlı tarihi boyunca, hem saraylarda giyilen hem de halkın giydiği kıyafetleri muhteşem bir defileyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin beğenisine sunduk. Onların da defileyi çok beğendikleri izlenimini görüyoruz. Bundan ayrıca memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu. (AA) 21:30 ULTRAVİOLET 20:15 İNFAZCI 2 Orijinal Adı : Ultraviolet Yönetmen : Kurt Wimmer Oyuncular : Milla Jovovich, Cameron Bright, Nick Chinlund Yapım : 2006 Aksiyon Hemofaj denilen hastalık dolayısıyla genetik olarak değişmiş yeni bir insan türü ortaya çıkar. Bu değişiklik onların çok daha hızlı, inanılmaz derecede kuvvetli ve keskin bir zekaya sahip olmalarını sağlar. Normal ve sağlıklı insanlardan ayrı düştüklerinde dünya insanlar ve hemofajlar arasında yepyeni bir sivil savaşın eşiğine gelir. Sizin için seçtiklerimiz Yapımı : Almanya, ABD Tür : Aksiyon, Dram, Suç Yönetmen : Jonathan Hensleigh Oyuncular : John Travolta, Ben Foster, Thomas Jane, Rebecca Romijn, Laura Harring Özel ajan Frank Castle iyi bir aile yaşantısı olan ve hayatta istediği herşeye ulaşmış, mutlu bir adamdır. Castle, Delta Force ve FBI'daki görevleri sırasında çok sayıda ölü görmüştür. Bu zor işten için kendisini ailesiyle sakin bir yaşama adamak ister. Kendisine son bir görev verilir. Ancak, işler yolunda gitmez ve genç bir adam Bobby Saint, öldürülür. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER Peri Masalı Romantik ve hüzünlü bir hikayeyi seyirci ile buluşturacak yönetmen Biray Dalkıran'ın son filmi "Peri Masalı", seyirciye modern bir "Selvi Boylum Al Yazmalım" duygusu yaşatacak. Dalkıran'ın, senaryosunu da yazdığı filmde, Burcu Kıratlı, Emre Kızılırmak, Sedef Şahin, Alp Korkmaz, Çetin Altay, Sema Moritz, Selman Okumuş, Esra Açık, Itır Esen, Orhan Aydın rol aldı. Adalet İçin Yönetmen Arnaud des Pallieres imzalı "Adalet için/michael Kohlhaas" filminin senaryosunu Christelle Berthevas ve Arnaud des Pallieres yazdı. "16. yüzyılda geçen hikayede Michael Kohlhaas, ailesine bağlı, varlıklı, onuruyla yaflayan bir at taciridir. Bir gün yoluna çıkan bir baron adaletsiz bir şekilde atlar na el koyar. Kohlhaas, kendisine tazminat ödenmesi için yaptığı başvuru sonuçsuz kalınca, açıktan açığa meydan okumaya başlar. Yönetime isyan eden halkın da katılımıyla bir ordu kurar ve tüm ülkeyi ateşe atmak uğruna hakkını arama mücadelesine girişir Binlerce Kez iyi Geceler "Binlerce Kez iyi Geceler/A Thousand Times Good Night", Norveçli yönetmen Erik Poppe imzas taşıyor. Dünyanın sayılı savaş fotoğrafçılarından Rebecca'nın hikayesini anlatan filmin başrolündeki ünlü aktris Juliette Binoche'a, Nikolaj Coster-Waldau ve Maria Doyle Kennedy efllik etti. Filmde, Lauryn Canny, Adrianna Cramer Curtis, Larry Mullen Jr., Mads Ousdal, Chloe Annett de rol aldı. Güzel ve Çirkin Klasik "Güzel ve Çirkin" hikayesi, bu sefer bir Fransız uyarlaması olarak sinemaseverlerle buluşacak. Filmin yönetmenliğini vizyona girdiğinde büyük bir başarı yakalayan "Kurtların Kardeşliği"ni de çeken Christophe Gans yaptı. Yapımcılığını Richard Grandpierre'nin üstlendiği filmin müziklerini, besteci Pierre Adenot imzası taşıyor. Vincent Cassel, Lea Seydoux, Andre Dussollier, Eduardo Noriega ve Audrey Lamy'nin rol aldığı film, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleriyle sinemaseverlerle buluşacak. Yıllar onu da yıprattı DIŞ HABERLER - Hollywood'un yaşlanmayan isimleri arasında gösterilen Jennifer Aniston, son filmi 'Cake'in çekimlerinde her zamankinden daha yorgun ve bakımsız göründü. Film için saçlarının rengini değiştiren ve kestiren Aniston'ın yüzündeki kırışıklıklar da dikkat çekti.

3 ANKARA Gözde Kişin 10 Nisan 2014 Perşembe 3 Kılıçdaroğlu, şikayetçi olacak mı olmayacak mı? ANKARA (AA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruklu saldırıda bulunan Orhan Övet'in annesi Vesile Övet, "Ben çok üzgünüm. Kılıçdaroğlu'ndan, ailesinden çok özür dilerim" dedi. Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi'nde ikamet eden anne Övet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun işsiz olduğunu ve bunalım geçirdiğini söyledi. Oğlunun kimin dolduruşuna geldiğini bilmediğini ifade eden anne Övet, şunları kaydetti: TBMM (AA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te kendisine yumruklu saldırıda bulunan kişi hakkında şikayetçi olup olmayacağı sorusuna, "Bir bakmam lazım önce. Olayın ayrıntılarını bir öğrenelim" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, grup toplantısının ardından saat 19.00'a kadar çalışmalarını Meclis'teki makamından yürüttü. Çok sayıda CHP milletvekili ve partililer Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretçileri arasında Bağımsız İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay da vardı. Kılıçdaroğlu, Meclis'ten ayrılırken, gazetecilerin, "şikayetçi olacak mısınız?" sorusuna, "Bir bakmam lazım önce. Olayın ayrıntılarını bir öğrenelim" yanıtını verdi. Öte yandan Meclis'te gazetecilerin, sorularını yanıtlayan CHP Sivas Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Malik Ecder Özdemir, saldırganın Meclis'e girişinden itibaren kamera kayıtlarını izlediklerini söyledi. Kamera kayıtlarına göre, söz konusu saldırganın saat 10.30'da Meclis'e giriş yaptığını belirten Özdemir, "Polis, güvenlik kapısında bu kişinin cebinde yalnızca 4 lira bozuk para olduğunu söyledi ancak biz kamera kayıtlarında bozuk paranın yanında cep telefonuna benzer kalıplı bir şey daha gördük" dedi. Meclis'in 2010 yılından itibaren alınan kayıtlarına göre saldırganın daha önce Meclis'e hiç gelmediğini vurguladı. Özdemir, "Ancak görüntülerden izlediğimizde, Meclis'i daha önceden bilen, nereye gideceğini bilen, Genel Başkan'ın hangi saatte, hangi koridordan geçeceğini bilen birisi. Nereden saldıracağını da biliyor. Çok profesyonelce bir saldırı ile karşı karşıyayız. Bu, sıradan, bu tipte bir adamın, uyuşturucu kullanan bir adamın, tek başına planlayacağı bir iş olmanın ötesinde bir iş. Bunu aydınlatmak emniyete düşüyor" diye konuştu. Özdemir, görüntülerin bir kopyasını da Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiklerini söyledi. Meclis'te perşembe günü yapılacak güvenlik toplantısında da bu konunun konuşulacağını ifade eden Özdemir, şunları söyledi: "Meclise hak aramak için gelenlerden, slogan attı diye, üstünde yazılı broşür bulundu diye Meclis'e girişi yasaklananlar var. Ama 55 suçu olan sabıkalı biri bu Meclis'e elini kolunu sallayarak girebiliyor. Meclis'in güvenliği yoktur. Bugün Genel Başkanımıza yapılan saldırı yarın bir başkasına da yapılabilir. Herhalde Başbakan'a yapılırsa ancak o zaman Meclis Başkanı aklını başına alacak. Ben daha önce 'her an silahlar da konuşabilir' diyerek uyarıda bulunmuştum. Hiç kimsenin güvenliğinin olmadığı, göstermelik bir Meclis güvenliği ile karşı karşıyayız. Meclis Başkanı bu konuda samimi olması lazım. Grup toplantıları her türlü provokasyona açık. 'Grup toplantılarına milletvekilleri ve parti yöneticilerinin dışında izleyici alınmasın' denildi. Bu Meclis Başkanı'nın önerisiydi ama Başbakan'ı aşamadı. "Kılıçdaroğlu'ndan da annesi olarak ben özür dilerim. Babası öldü öleli bunalım içinde. İşi yok, gücü yok. Evi kira, 1,5 yaşında kızı var. Ben ne diyeyim? Ben çok üzgünüm. Benim bebem dolduruşa geldi. Benim bebemin sabıkası yok. Bir tek cezaevine girdi, üç ay önce çıktı. İşi yok, aşı yok, ekmeği yok. Ekmeğe muhtaç, çoluk çocuğu. Ben çok üzgünüm. Kılıçdaroğlu'ndan, ailesinden çok özür dilerim. O da bir babalık yapsın bebeme." Oğlunun iş bulamadığı için bunalıma girdiğini aktaran anne Övet, "Yani diyorlar, Başbakan'ın güvenliğini gayet güzel sağlıyorlar. Başbakan'ın geçeceği koridorlar boşaltılıyor, bantlar çekiliyor, polisler orada. Sadece Başbakan'ın güvenliğinden sorumlular buradakiler. Anamuhalefet Partisi'nin güvenliği bunları ilgilendirmiyor." Meclis TV açıklaması TBMM - TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin bugünkü Meclis grubundaki konuşmasının tamamının Meclis Televizyonundan yayınlandığı bildirildi. TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'nin Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, partisinin grup toplantısı sırasında Meclis Televizyonunun kendi konuşmasını vermediğini, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını ise başlangıçtaki bir bölümünü vermeyerek, gecikmeli olarak yayınladığını ifade ettiği belirtildi. "Meclis televizyonu kayıtlarının incelenmesi sonucunda Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup konuşmasının başından sonuna kadar kesintisiz olarak verildiği tespit edilmiştir" bilgisi verilen açıklamada, grup toplantılarına ilişkin yayın usüllerinde değişiklik olmadığı vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Grup toplantılarında prensip olarak sadece Genel Başkanların konuşmaları yayınlanmaktadır. Genel Başkanlar dışında grup başkanvekilleri dahil konuşmalar yayınlanmamaktadır. Örnek olarak siyasi parti gruplarının Şubat ayı içerisindeki toplantıları ve daha önceki toplantılar incelendiğinde aynı usüllere göre yayın yapıldığı, Genel Başkanların konuşmalarının kesintisiz olarak yayınlandığı, Genel Başkanlar dışında hiç kimsenin konuşmasının yayınlanmadığı görülecektir." Saldırganın annesi Vesile Övet: Üzgünüm, özür dilerim 55 sabıkası var. Benim bebemin sabıkası yok. Benim çocuğumun terörle ilgisi yok. Biz hepimiz Müslümanız. Bir bayrak altında yaşıyoruz. Biz Muhammet'in dininde yaşıyoruz. Böyle terörle işimiz olmaz. Biz bir bayrak altında yaşıyoruz. Benim bebem terör değil. Doğduğu yer belli, büyüdüğü yer belli. Fakirliğimiz belli. Bizim terörle ilgimiz yok. Ben Kılıçdaroğlu'ndan bir büyüklük beklerim. Kılıçdaroğlu, benim bebemi affetsin, çoluk çocuğunun içine gelsin. Karısı çok fena. Karısını hastaneye götürdüler" diye konuştu. Yumruğa tepki çığ gibi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan yumruklu saldırının, siyasi parti liderleri, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, eski başbakan, bakan ve milletvekillerince kınandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM'de yumruklu saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroglu'nu telefonla aradı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yaptığı açıklamada, yumruklu saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bazı bakanlar da Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı kınadı. AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Olayın bir an önce aydınlatılarak faillerinin yüce yargıya teslim edilmesini diliyor; bu saldırıyı aynı zamanda demokrasiye, fikir özgürlüğüne yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz" ifadelerine yer verildi. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi de hiç kimsenin şiddetle sonuç alacağını düşünmemesi gerektiğini, şiddetle hiçbir yere varılamayacağını belirtti. Bu arada, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de telefonla Kılıçdaroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. (AA) Destici den, geçmiş olsun ziyareti Alperen açıklaması TBMM - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran kişinin BBP ve Alperen Ocakları ile ilgisinin olmadığını belirtti. Destici, yumruklu saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'na, TBMM'deki makamında geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Destici, saldırıyı şiddetle kınadığını ve lanetlediğini söyledi. Destici, şiddet kimden gelirse ve kime yapılırsa yapılsın bunun karşısında olduklarını belirtti. Destici, bu saldırının sadece Kılıçdaroğlu'na değil aynı zamanda Türk siyasetine, demokrasisine ve TBMM'ye yapılan bir saldırı olduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu'nun, her zaman rahatlıkla görüştükleri, fikir alışverişinde bulundukları biri olduğunu ifade eden Destici, Kılıçdaroğlu'na, ailesine, CHP camiasına, TBMM'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu. Saldırganın BBP ya da Alperen Ocaklı olmasının söz konusu olmadığını belirten Destici, "Partimizin üyesi de değil" dedi. Destici, bu olayın, tüm çıplaklığıyla, bütün yönleriyle araştırılması gerektiğini vurgulayarak, "Provokasyon ihtimali yüksek" dedi. Bu arada, Alperen Ocakları Eğitim Kültür Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Serkan Tüzün, yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruklu saldırıyı gerçekleştiren Orhan Ö. isimli şahsın teşkilatlarıyla bir ilgisinin bulunmadığını bildirdi. Tüzün, "Görsel ve yazılı medyada saldırıyı gerçekleştiren bu şahsın Alperen Ocakları üyesi olduğu yönünde haber yapılmasına karşın adı geçen şahsın teşkilatımızla uzaktan yakından alakası yoktur"

4 410 Nisan 2014 Perşembe ANKARA Gözde Kişin ATO da Girişimcilik Konferansı yapıldı Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, TOBB Genç Girişimciler Kurulu tarafından ATO KonferansSalonu'nda düzenlen girişimcilik konferansında konuştu. HABER MERKEZİ - TOBB Genç Girişimciler Kurulu tarafından ATO Konferans Salonu'nda düzenlenen "Haydi İcat Çıkaralım Girişimcilik Konferans Serileri" etkinliğinde konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, genç girişimcilik konusuna ayrı bir önem verdiklerini söyledi Genç girişimcilerin istihdam yaratma ve ekonomik kalkınmada önemli bir yeri olduğuna inandıklarını dile getiren Bezci, bu kapsamda genç girişimcilerin öneminin gelecek yıllarda daha da artacağına işaret etti. İşsizlik konusunun sadece Türkiye'nin değil, dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinin de sorunu olduğunu ifade eden Bezci, "Bugün artık herşeyi devletten bekleme dönemi bitmiştir. İşsizlikle mücadele konusu da aynı şekilde çözümü devletten beklenmeyecek konulardandır. Türkiye, işsizlikle mücadele için ekonomik kapasitesini artırmak zorundadır. Bunun da yollarından biri girişimci sayısını artırmaktır. Fırsatı fikre, fikri fiile dönüştürebilecek kişiler Türkiye nin işsizlikle mücadelesinde çok önemli görev üstlenecekler. Yani girişimcilik, işsizlik sorununa çözüm olanağı sunduğu gibi ekonomik büyümenin de dinamosu olacaktır" diye konuştu. Türkiye'de yaklaşık 2 milyon girişimci bulunduğunu kaydeden Bezci, dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri olmak için girişimci sayısının artırılması gerektiğine işaret etti. ATO olarak girişimci sayısını artırmak için KOSGEB ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu'yla ortaklaşa gerçekleştirdikleri programlarla 2 yılda toplam 2 bin 310 girişimci yetiştirdiklerini belirten Bezci, "ATO olarak girişimci yetiştirme ve girişimciliği yaygınlaştırma konusunda benzer çalışmalara imza atmayı sürdüreceğiz. Kendi işinin sahibi olan bir girişimci, sırasıyla kendine, ailesine, semtine, şehrine ve ülkesine katkı sağlayacaktır. Bu katkı ekonomik olduğu kadar moral olarak da önemlidir" değerlendirmesinde bulundu. Gençlere de girişimcilik alanında başarılı olmaları için tavsiyelerde bulunan Bezci, şunları kaydetti: "Ne yapabiliyorsanız ya da ne yapabileceğinizi hayal ediyorsanız başlayın. Sadece heveslisi olmayın, iş planınızı yapın, risk alın ve çalışın. Sizin geçtiğiniz yollardan geçen bir ağabeyiniz olarak söylemek istiyorum ki her başlangıç heyecanlı ama zordur. Aksilikler her zaman olacaktır. Aksilikleri kendinize ve fikrinize inanarak göğüsleyin. Cesareti elden bırakmayın. Yaptığınız işte, başarısızlığı, başarmanın yanında bir diğer seçenek olmaktan çıkarın. Onu sadece doğru yolu bulmak için bir uyarı olarak değerlendirin. Biz geleceğimiz olan siz gençlerimize güveniyoruz. Sizin de kendinize güvenmenizi istiyoruz." Toplantıda konuşan ATO Meclis Başkanı Nurettin Gürgür, dünya ekonomisinin dünden bugüne nasıl şekillendiğini anlattığı konuşmasında, gençlerin çalışarak ve katma değeri yüksek ürünler üreterek ekonomik değişim ve gelişimi sağlayacaklarını söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Göksel Ayrancıgil de faaliyetleri hakkında bilgi vererek, bu kapsamda yeni iş kuracak genç girişimcilere devlet imkanları konusunda bilgilendirme ve staj gibi imkanlar sağladıklarını belirtti. Toplumsal yapının zamanla değiştiğine dikkati çeken Ayrancıgil, "Devletin zenginleşmesinde bireylerin refah artışında bu yeniliklerin etkisi büyüktür. İnovasyonla başarımızı artırmamız gerekiyor. Türkiye'nin geleceğinde girişimciliğin önemini unutmamalıyız" ifadesini kullandı. Öğrencilerin girişimcilik alanında kendilerini geliştirmesi için bu gibi etkinliklerin önemine işaret eden Ayrancıgil, "Bizim işimiz girişimciliği yaymak. Yenilikçi ve yaratıcı olmak girişimciyi iş yaşamında başarıya ulaştırır" diye konuştu. Konuşmaların ardından Bezci ve ATO Meclis Başkanı Nurettin Gürgür konferansa konuşmacı olarak katılan Ahmet Şerif İzgören'e Ankara'yı temsil eden bir plaket verdi. Yaşar a ziyaretler sürüyor Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, tebrik ziyaretinde bulunan vatandaşları makamında ağırlıyor. ISSN Yıl: Nisan 2014 Perşembe Sayı: Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet TEKEŞ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş. Yazı İşleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSAĞAN İstihbarat Şefi Şenol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri İbrahim ARKLAN - Yasemin AYDOĞDU Spor Muhabiri Hakkı Murat SÖBÜTAY Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde KİŞİN, Magazin: Meltem EKİZ Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaşam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sağlık: Burcu KERİM, Kültür-Sanat: Aylin DEMİRHAN, Çevre: Sinem GÜRDOĞAN Dış Haberler: Yücel TANOL İnternet Editörü: Duygu UÇAR Başkan Tiryaki, göreve hızlı başladı HABER MERKEZİ Seçimlere yıkım yaparak giren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, yakın zamanda yıkılan ve kısa zamanda yıkılacak olan bölgelerde incelemelerde bulundu. Ankara da kentsel dönüşümün öncüsü olan Başkan Tiryaki, ilçeyi gecekondulardan arındırmakta kararlı. Seçimden önce de yıkım çalışmalarına ara vermeyen Veysel Tiryaki, seçimden sonra da hız kesmedi ve kaçak yapıların en kısa zamanda yıkılması konusunda ilgili birimlere gerekli talimatları verdi. Yıkılacak yerleri pafta üzerinde tek tek inceleyen Başkan Tiryaki, yıkım yapılacak mahalleleri gezdi. Başkan Tiryaki, sabah erken saatlerde önce Beşikkaya Mahallesi nde Köy Park çevresindeki kaçak yapıların olduğu bölgeye geldi. Daha sonra Feridun Çelik Mahallesi ne geçen Tiryaki, Orhan Kemal Caddesi ndeki tüm imar yollarının açılmasını istedi. Başkan Tiryaki nin bir sonraki durağı Başpınar Mahallesi oldu. Doğantepe Mahallesi Kayalık Bölgesi nde de incelemelerde bulunan Başkan Tiryaki, Bu alan oldukça büyük. Burada 200 dönüm arazi üzerinde kalan yüzlerce gecekondu yıkacağız ve büyük bir park yapacağız. İşaretleme çalışmaları başladı. dedi. Tiryaki, Önder Mahallesi ile Alemdağ Mahallesi arasında kalan Selçuk Caddesi nin de imara hazır hale gelmesi için ne gerekiyorsa yapılacağını kaydetti. Söz konusu bölgede 200 e yakın gecekondu yıkılacağını ifade eden Başkan Tiryaki, kentsel dönüşümün Altındağ ı ileri taşıyacağını vurguladı. Tiryaki, Çamlık Mahallesi ni de göz ardı etmedi. Bölge sakinleri ile konuşan Başkan Tiryaki, hiç kimsenin mağdur olmayacağını sözlerine ekledi. Yayın Sahibi Temsilcisi Yiğit YİĞİT İdari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yazı İşleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilciliği Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) İstanbul Temsilciliği Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ İSTANBUL Tel: (0212) Dağıtım: TURKUAZ DAĞITIMSAN. VE TİC. A.Ş. Yayın Türü: Yaygın Süreli Basıldığı Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İmpress Web İstanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez. BELDE Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. HABER MERKEZİ Yenimahalle halkı Yenimahalle ye devasa hizmetler kazandırarak ilçenin çehresini değiştiren Fethi Yaşar ı yeniden başkan seçti. Yenimahalle nin hemen hemen her bölgesinde sandıktan zaferle çıkan Yaşar ı kutlamak isteyenler belediyeye akın etti. 4 üncü dönem Beypazarı Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Saadettin Ülker de Yaşar a tebrik ziyaretinde bulunanlar arasındaydı. Yaşar ı seçimlerdeki başarısından dolayı kutlayan Ülker, ADD adına Yaşar a bir de teşekkür plaketi takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yaşar, Yenimahalle halkının doğru, dürüst hizmeti seçtiğini söyledi. 5 yıl boyunca ilçeye önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Yaşar, yeni dönemde de Yenimahalle halkını mutlu edecek, ilçeyi kalkındıracak projelere imza atacaklarını belirtti. Yaşar, yeni dönemde tüm sivil toplum kuruluşlarına destek olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. Ülker ise Yaşar ın her daim yanında olduklarını belirterek, yeni dönem için başarılar diledi.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 10 Nisan 2014 Perflembe Dededen kalma yöntemlerle nal üretimi yap yor ESK fieh R - DEN Z AÇIK - Eskiflehir merkezinde kifli bafl na düflen 21,8 megawattl k enerji tüketimine dayal 6.7 tonluk karbondioksit sal m yla Türkiye'nin toplam karbon sal m na ve küresel s nmaya en büyük katk y yapan illerden biri olma özelli- ine sahip oldu u tespit edildi. Türe, AA muhabirine yapt aç klamada, gerekli verilerin elde edilmesi ve söz konusu çal flman n sonuçlar n n aç klanmas yla 3-5 Nisan'da Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ekonomi, Çevre ve fiehircilik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Orman ve Su flleri bakanl klar - n n Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasas Kurulunun destekleriyle düzenlenen sorunlar n ve çözüm önerilerinin tart fl ld Uluslararas stanbul Karbon Zirvesi ile efl zamanl olmas na dikkati çekti. "Eskiflehir il merkezi kapsam ndaki toplam de erlere bakt m zda 2012 y l için tüm enerji türlerinin 14 milyon 372 bin 143 megawatt'l k tüketime karfl l k geldi i ve bunun karfl l nda toplam 4 milyon 427 bin 895 ton karbondioksit sal m gerçekleflti i belirlenmifltir" diyen Türe, flöyle devam etti: "Toplam sera gazlar içinde yaklafl k yüzde 80'lik bir oran n karbondioksit kaynakl oldu u düflünüldü ünde, belirlenen sal m miktar na ek olarak bu de erin yaklafl k yüzde 20'si oran nda di er sera gazlar n n varl - da gözden kaç r lmamal d r. Türkiye için en son düzenli sera gazlar emisyonuna iliflkin resmi veriler 2010 y l na aittir ve toplam sera gaz sal m 401,9 milyon tondur. Bunun 326,4 milyon tonunu ise karbondioksit oluflturmaktad r. Türkiye'deki toplam sera gazlar içinde yaklafl k yüzde 81,2'lik pay n karbondioksit kaynakl olmas Eskiflehir ile uygunluk göstermektedir. Eskiflehir il merkezinde kifli bafl na düflen enerji tüketimi 21,8 megawatt r, buna karfl l k karbondioksit sal m ise kifli bafl na 6.7 ton karbondioksit olarak gerçekleflmifltir. Bu de er 2010 y l verilerine göre OECD ülkeleri ortalamas olan kifli bafl na 9,83 ton karbondioksit eflde erinin alt nda olup, dünya ortalamas olan kifli bafl na 4,29 ton karbondioksit eflde erinin ise üzerindedir. limizde enerji tüketimine dayal sal m miktarlar bu h zla artmaya devam etti i sürece yüzde 1.10'luk oranla Eskiflehir, Türkiye'nin toplam karbon sal m na, dolay s yla küresel s nmaya en büyük katk - y yapan illerden biri olma özelli ini koruyacakt r." Türe, dünyada 2012 y l ndaki toplam sera gaz sal m miktar 9.7 milyar ton olarak hesapland n, bu miktar n son 10 y l n en yüksek art fl oran oldu unun otoritelerce BURSA - VEDAT YÜCE- BAfi - Bursa'da yaflayan 76 yafl ndaki Enver Öztürk, yar fl pistlerindeki ve manejlerdeki atlar için dede mesle i olan nal üretimini, o luyla sürdürüyor. Merkez Osmangazi ilçesi S caksu mevkisindeki dükkan nda o luyla çal flan Öztürk, ilerlemifl yafl na ra men bir at için gerekli 4 nal 1 saat gibi k sa bir sürede yapabiliyor. Sa l el verdi i sürece de at nal imalat na devam edece- ini söyleyen Öztürk, dedesinin ve babas n n da nal ustas oldu- unu anlatt. Orta okuldan sonra 1951 y l nda bu ifle bafllad - n kaydeden Öztürk, 64 y ld r aral ks z f r nlarda k vama getirdi i demirleri, sadece çekiç ve örs kullanarak nal haline getirdi ini belirtti. Art k bu ifli "para kazanmak" için yapmad n, bir anlamda hobi olarak gördü ünü dile getiren Öztürk, atl spor kulüpleri ve rahvan at yetifltiricilerine nal üretti ini, da yöresi köylere de az da olsa nal satt klar n kaydetti. "S cakl k derece bilmem, demirin dövme k vam na geldi- ini gözümle anlar m" diyen Öztürk, günde atl k nal üretti ini vurgulad. Kendisinin de atlar oldu unu anlatan Öztürk, atç l k camias ndaki pek çok kiflinin de kendisini tan d - n, mesle i bir anlamda dostlar için devam etti ini bildirdi. Öztürk, yapt iflin kaybolmaya yüz tutmufl bir zanaat oldu unu sözlerine ekledi. (AA) Anadolu Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Cengiz Türe, Eskiflehir'in küresel s nma ve iklim de iflikli ine olan katk s n ifade eden enerji tüketiminden kaynaklanan "Karbon Ayak zi"nin boyutunu Uluslararas Yerel Yönetimler Sera Gaz Sal mlar Analizi Protokolü'ne göre belirledi. Eskiflehir, karbon izi belirlenen 2. büyükflehir I DIR - EMRAH KOCABEY - I d r'da bir köyde 250 kifli Mehmet Öztürk ad ve soyad n tafl yor. Merkeze ba l 170 haneli, bin 700 nüfuslu Gülp nar köyünde yaflayanlar, çocuklar na Mehmet ad n vermeyi tercih ediyor. Ço unlu u akraba olan köyde birçok kifli bu nedenle ayn ad ve soyad kullanmak zorunda kal yor. Köy sakinleri en fazla s k nt y devlet kurumlar ndan gelen resmi evraklar da yafl yor. Ayn ad ve soyad tafl yanlar çareyi babalar n n isimlerini kullanmakta buluyor. Muhtar Mehmet Öztürk, AA muhabirine yapt aç klamada, köylerinde Mehmet ve Ahmet isimlerinin çok kullan ld n söyledi. Benzerlikten dolay zaman zaman sorun yaflansa da vatandafllar n bu isimden vazgeçmediklerini anlatan Öztürk, "Bizim köyde Mehmet ad çok seviliyor. Bu bizden kaynaklanan bir durum de il. Bizden önceki insanlar dahi Mehmet ismini çocuklar na vermifl. Biz de ayn flekilde bu ismi çocuklar m za vermeye devam ediyoruz" dedi. Köyde yaflayanlar n birço unun akraba oldu unu bu nedenle soyadlar n n da ayn oldu unu anlatan Öztürk, flöyle devam etti: "fiu an saymaya kalkarsak köyde çok fazla Mehmet ismiyle karfl lafl r z. Birço unun ikameti burada ama baflka yerlere gidip çal fl yorlar. Ama köyümüzde yaflayan erkekleri sayarsak 250 kiflinin ismi Mehmettir. Okula giden çocuklar m z n birço unun ismi ve soyismi ayn d r. Asl nda Muhammed olanlar da biz Mehmet ismiyle ça r yoruz. belirtildi ini bildirdi. BM Habitat verilerine göre enerji tüketiminin yaklafl k yüzde 75'inden ve küresel sera gaz sal mlar n n yüzde 80'ninde de kentlerde yaflayan dünya nüfusun sorumlu oldu unu anlatan Türe, flöyle devam etti: "Eskiflehir kent merkezinde tüketilen enerji kaynaklar n n türleri üzerinden bir de- erlendirme yap ld nda, en büyük pay n do algaz kaynakl olmas na ra men, en yüksek karbon sal m n n elektrik tüketiminden kaynakland, bunu s ras yla do algaz, toplam akaryak t ve kömür tüketiminin izledi i belirlenmifltir. Do algaz verileri incelendi- inde, en yüksek tüketim ve sal m de erlerinin binalardan kaynakland, bunu sanayi tesisleri ve Organize Sanayi Bölgesi do algaz elektrik santrali izlemektedir. Elektrik aç s ndan tüketim ve sal m de erleri incelendi inde, en yüksek tüketim ve sal m de- erlerinin sanayi tesislerinden kaynakland -, bunu konutlar ve resmi-ticari binalardan kaynaklanan tüketim izlemektedir. Kentte genellikle ulafl m ve tafl ma için kullanan motorin, benzin ve LPG türünden akaryak tlar s ras yla en yüksek tüketim ve sal m miktar na sahiptirler. Gazya ve fuel-oil tüketiminin di er akaryak t tüketimlerine göre oldukça düflük oldu u görülmektedir." (AA) Bir ço umuz babalar m z n ismiyle tan n yoruz. Bu durum bize çok normal geliyor. Ancak bu durum duyanlar flaflk nl k duyuyor. 'Nas l olur da bir köyde bu kadar Mehmet olur?' diye soruyorlar. Ama biz bu ismi seviyoruz ve çocuklar m za veriyoruz. Bundan hiç flikayetçi de iliz." "AYNI AD VE SOYADLA 3 MUHTAR ADAYI YARIfiTI" Öztürk, yerel seçimlerde köylerinde kendisiyle ayn ad ve soyad tafl yan muhtar adaylar n n yar flt n söyledi. Kar fl kl k yaflanmamas için ARA-SIRA Nurullah AYDIN KARAMSARLIK ZAYIF NSANLARIN ÖZELL D R Hasret duyulan zafere, çiçekli yollardan gidilmez. Her ideoloji, her ideolojik olan din, istismarc lar nedeniyle inand r c l n kaybeder. nsan n nefsi; h rs zl a, yalana, aldat lmaya, güdülmeye daha yatk nd r. Rekabetin hat safhada oldu u bir yerde insanl n de erleri anlam n yitirir. ki fley, akl ve tedbiri bozar; biri acele etmek, di eri de olmayacak fleyi istemek. Halk n ço u cahildir, okumas bilmesi anlamas s n rl d r. Halk; kim daha iyi aldat rsa ona yönelir ve güdülmeyi kabullenir. Her yenilgiden sonra, zafere duyulan özlem biraz daha artar. Aldatmaya, yan ltmaya dayal zaferler geçicidir. Karars zl k insan tehlikeye, korkakl k baflar s zl a, cesaret zafere götürür. Ayd nlanma karamsarl k bulutlar n n da- t lmas yla gerçekleflir. Ayd nlanan insanlar, sorumluluk bilinciyle karanl klar ayd nlat rlar. Umutsuzluk, karamsarl k yok. Baflar n n yolu da, siyaseti yapan n becerisindedir. Liderlik; önce halk n tan yacak, halk n istek ve ihtiyac n bilecektir. Kadro; ak llar n birleflti i bir siyasi ekip olacakt r. Ak lc, bilim ve sanat odakl düflüncenin fl nda neticeye var labilir. Unutulmamal d r ki; hastal k teflhis yap lmadan reçete yaz lamaz. Bilinmelidir ki; er geç gücün yapamad - n adalet yapar. Ümit çiçe inin yeflermesinde ad m at. Ayd nlanm fl amaçl, hedefli, bilinçli, kararl insanlarla; adil, özgür, bar fl, huzur, güven, hukuk düzeni kurulabilir. BEKLEY N. Bu köyde 250 Mehmet Öztürk yafl yor babalar n n isimlerini oy pusulalar na yazd rd klar na dikkati çeken Öztürk, flunlar kaydetti: "E er bu flekilde olmasayd kimin ne kadar oy ald belli olmazd. Daha önceki seçimlerde de bu yöntemi kulland k. O zaman iki muhtar aday m z vard. Ama bu sefer 3 aday vard. Biz bu soruna babalar m z n ismiyle çözüm bulduk. Çünkü herkes özgür ve çocu una istedi i ismi vermekte serbest. flin ilginç yan yeni do an çocuklara da hala Mehmet ismi veriliyor. Akraba oldu umuz için soyadlar m zda ayn d r. Köy de yaflayan 900 erkekten 250'sinin ismi Mehmet." (AA)

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY 10 Nisan 2014 Perflembe Çaya don darbesi R ZE- MUH TT N SANDIKÇI - Do u Karadeniz'de mart ay n n son günlerinde etkili olar kar ya fl ve dondan çay bahçelerinin de olumsuz etkilendi i bildirildi. Artvin, Rize Trabzon, Giresun ve Ordu illerinde yaklafl k 850 bin dekar alanda 204 bin üretici çay tar m ile u rafl yor. Son y llarda yafl çay üretimi y lda 1 milyon ile 1 milyon 200 bin ton aras nda de ifliyor. Bundan da bin ton civar nda kuru çay elde ediliyor. Bölgede Mart tarihlerinde özellikle Rize ve Trabzon'da etkili olan kar ya fl ve don nedeniyle çay bahçeleri de etkilendi. Rize Ticaret Borsas Baflkan Mehmet Erdo- an, AA muhabirine yapt aç klamada, son kar ya fl ve oluflan so ukla çay tarlalar nda yeni filizlenen çay tepe noktalar nda yanma meydana geldi ini belirtti. Kar ya fl nedeniyle yafl çay n büyük oranda zarar gördü ünü ifade eden Erdo an, "Yafl çayda birinci sürgünde yüzde civar nda bir ürün kayb bekliyoruz. Bu, kalitede de azalmay ASO 1. OSB Baflkan Kaya: Büyümeye ihtiyaç var ANKARA - Ankara Sanayi Odas (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Baflkan Ahmet Kaya, Türkiye'nin büyümesinin sanayi ve ihracat ile olaca n belirterek, "Fakat yüksek faizli bir ortamda, olmas gereken de erinin alt nda bir döviz kuru ile ihracat yapmak ve büyümek mümkün de ildir" de erlendirmesinde bulundu. Kaya, yapt yaz l aç klamada, geçen y l n Aral k ay ndan sonra ortaya ç kan siyasi ve ekonomik belirsizli in, kurlar n h zla yükselmesine ve enflasyonun artmas na neden oldu unu kaydetti. Yerel seçimler öncesinde piyasalarda panik havas olufltu unu ifade eden Kaya, "Merkez Bankas 'n n ocak ay n n sonunda dövizin art fl n durdurmak amac yla panik havas ile faizleri artt rmas, üretim maliyetlerimize olumsuz yans m fl, faiz art fl n n sonucunda bankalar ile sanayiciler aras nda kredi problemleri ortaya ç km flt r. Türkiye'nin büyümeye ihtiyac vard r. Bu büyüme sanayi ve ihracat ile olacakt r. Fakat yüksek faizli bir ortamda, olmas gereken beraberinde getirecek. Bunun her türlü de erlendirmesi yap lmal d r. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl n n gerek f nd kta, gerekse kay s da yapt incelemeleri çayda da yapmas gerekir. Biz bu konuda giriflimlerimizi yapt k. Bu y l Rize çay na gerekli hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz" dedi. Erdo an, geçen y l yafl çay rekoltesinin bir milyon 172 bin ton oldu unu hat rlatarak, "Bu y l bu rakama ulaflmam z çok zor görünüyor. So ukla yafl çay yapraklar nda yaflanan yanmaya ba l olarak may s ay nda 50 bin tonluk bir ürün kayb bekliyoruz. kinci ve üçüncü sürgünde yaflanacak iklim flartlar kayb n artmas na veya biraz azalmas na neden olabilir ama ilk etapta üreticinin çok ciddi kayb var. Üreticinin yan s ra sanayici de bundan büyük yara alacakt r. Bunun önüne geçilmesi için yetkililer bir an önce tedbir almal d r" diye konufltu. Rekolte kayb n n ürünün fiyat n, üreticinin gelir düzeyini etkileyece ini kaydeden Erdo an, "Do u Karadeniz'de birçok aile çay n getirisini de erinin alt nda bir döviz kuru ile ihracat yapmak ve büyümek mümkün de ildir" ifadesini kulland. Döviz kurunun uluslararas rekabette handikaplar oluflturmamas için gerçekçi seviyede tutulmas gerekti ine iflaret eden Kaya, kurun gerçek seviyede olmas n n cari ifllem aç üzerinde de olumlu etki yapaca n belirtti. Bu anlamda Merkez Bankas n n "derhal" faizleri düflürme karar almas gerekti ini savunan Kaya, bu sayede sanayicinin kredi kullanabilece ini ve ihracat anlam nda gerçekçi bir kur seviyesi ile rekabetçili ini devam ettirebilece ini bildirdi. Kaya, aç klamas nda, "Türk sanayicisini ve ihracatç s n n uluslararas ticarette sa l kl rekabet edebilmesi için politika yap c lar n, piyasada oluflan döviz kuru fiyatlar n ve kredi faizlerini yak ndan takip etmeleri, faiz oranlar n n uluslararas piyasalar n üzerinde olmamas na ve TL'nin afl r de erlenmesine izin vermemeleri gerekmektedir" görüflüne yer verdi. (AA) Do u Karadeniz'de Mart ay n n son günlerinde etkile olan kar ve so uk hava nedeniyle 204 binin üzerinde üreticiyi ilgilendiren yafl çayda rekolte kayb n n 50 bin ton civar nda olaca tahmin ediliyor. bekliyor. Borçlar n buna göre planl yor. Yafl çay tarlalar nda çal flarak geçimlerini sa layan, 'yar l kç ' diye adland r lan aileler var. Bu nedenle üreticilerin ma duriyetlerinin önlenmesi için çözüm üretilmeli" ifadelerini kulland. "Ma duriyetinin giderilmesini bekliyoruz" Çay Üreticileri Dayan flma Derne i (ÇAYÜ- DAD) Baflkan Mustafa Mavi de kar ve so uk havan n çay bitkisini etkiledi ini vurgulayarak, flunlar kaydetti: "Kar ya fl özellikle tepe üstleri ve rüzgar alan bölümlerde daha fazla zarara neden oldu. Üreticinin may s ay ürününü etkileyecek, kalitesini düflürecek. Yanma dolay s yla yafl çay parça parça gelecektir. Çok fazla olmasa da üreticinin ma duriyeti vard r. Devletimizin bunu dikkate almas n bekliyoruz. Üreticinin k smen ma duriyetinin giderilmesini bekliyoruz." Mavi, sahil kesimlerinde hava flartlar dikkate al nd nda üretimin nisan ay n n sonunda bafllayabilece ini sözlerine ekledi. (AA) LPG sektörü büyüklü ü 7,5 M LYAR DOLAR ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, s v laflt r lm fl petrol gaz (LPG) sektörünün 7,5 milyar dolarl k büyüklü e sahip oldu unu ve sektörün 2,5 milyar dolarl k bir vergi verdi ini belirtti. Y ld z, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) S v laflt r lm fl Petrol Gaz (LPG) Meclisi Baflkan Ya- z Eyübo lu ve meclis üyelerini kabul etti. Toplant da karfl l kl olarak sektörün sorunlar n ele al p, ilerleme ve geliflme yönündeki konular de erlendireceklerini dile getiren Y ld z, Türkiye'de 3,8 milyon tonluk bir LPG pazar oldu unu, bunun 2,7 milyon tonluk k sm n otogaz tüketiminin oluflturdu unu söyledi. Sektörün do rudan 150 bin, dolayl olarak 450 bin kifliyi istihdam etti ini dile getiren Y ld z, Türkiye'de yaklafl k 11 bin tüp bayisi bulundu- unu, bunlar n do al gaz da t m n n bulunmad n, 7,5 milyon konuta hizmet verildi ini anlatt. Y ld z, bunun da 1,1 milyon tonluk bir portföye karfl l k geldi ini ifade etti. Sektörün 7,5 milyar dolarl k büyüklü e sahip oldu una dikkati çeken Y ld z, sektörün 2,5 milyar dolarl k bir vergi verdi ini kaydetti. Bakan Y ld z, Türkiye'de 75 lisansl da t m flirketinin faaliyet gösterdi ini, 10 binin üzerinde istasyonun, 4 milyon LPG'li araca hizmet verdi ini söyledi. Ya z Eyübo lu ise Bakan Y ld z' n sektörün sorunlar n yak ndan takip etti ini belirtti. LPG'nin kullan m alanlar n n geniflletilmesi ve Türkiye'nin enerji politikalar nda daha fazla yer almas için birtak m hedefleri ve önerileri oldu unu dile getiren Eyübo lu, dünyada LPG pazar n n 269 milyon ton büyüklü ünde oldu unu ve yüzde 47'sinin evsel tüketimden olufltu unu, otogaz n da giderek artt n anlatt. Çevresel duyarl l klar dolay s yla LPG'nin en fazla tercih edilen enerji alternatifleri aras nda yer ald na de inen Eyübo lu, LPG pazar - n n bütünüyle Türkiye'nin enerjideki arz güvenli ini sa lamas aç s ndan önemli bir yak t oldu unu vurgulad. Eyübo lu, yap lacak mevzuat de iflikli iyle alternatif kullan m alanlar n n tan mlanmas yla LPG'nin öneminin enerji politikalar içerisinde daha da artaca n ümit ettiklerini söyledi. CEYHAN'DAK IRAK PETROLÜ Bakan Y ld z, Irak'tan Türkiye'ye nakledilen petrole iliflkin sorular üzerine, Ceyhan'da Kuzey Irak'tan gelen 1 milyon 350 bin varil civar nda petrol bulundu unu, bu miktarda bir de ifliklik olmad n söyledi. Irak taraf ndaki teknik ar zalar ve patlamalar yüzünden sevk yatta sorunlar yafland n dile getiren Y ld z, daha sonra bir de ifliklik olmazsa Irak Petrol Bakan Abdulkerim Luaibi'nin bir toplant için Türkiye'ye gelece ini ifade etti. Bakan Y ld z, çarflamba günü kendisiyle yapacaklar toplant da bu konular enine boyuna de erlendireceklerini kaydetti. (AA) kinci slam ktisad Atölyesi sona erdi STANBUL - kinci slam ktisad Atölyesi'nde haz rlanan ortak bildiride, " slami de er ve kurallara göre kurulan bir iktisadi düzen içinde kaynak paylafl m, gelir da l m, sosyal adalet ve kiflili in korunmas için daha fazla f rsat bulunmaktad r. Toplumun genel refah n art rmak ve dünya bar fl n tesis etmek için slam iktisad n n temel prensiplerinden daha fazla faydalan lmal d r" denildi. kinci slam ktisad Atölyesi, stanbul fiehir Üniversitesi'nin ev sahipli inde gerçeklefltirildi. LKE lim Kültür E itim Derne i, lmi Etüdler Derne i ( LEM) ve Türkiye ktisadi Giriflim ve fl Ahlak Derne i ( G AD) taraf ndan düzenlenen çal fltayda slam ktisad n n temel meseleleri tart fl ld. Çal fltayda daha adil,paylafl mc bir dünya için piyasan n teorik ve uygulamal olarak slam iktisad n n perspektifinden incelenmesi gerekti i vurgulanarak, slam ktisad ile piyasa konusu tüm yönleriyle ele al nd. Dünyan n de iflik yerlerinden gelen uzmanlar, iki gün süresince atölyede yap lan tart flmalara katk sa lad. Çal fltay düzenleyen dernekler taraf ndan haz rlanan ortak bildiride, içinde yaflan lan ça a hakim olan kapitalist ekonominin slam dünyas nda ortaya ç kard kurum ve kurulufllar n sürekli bir biçimde Müslümanlar' n gündemini meflgul etti i dile getirilerek, flu ifadelere yer verildi: "Buna alternatif sistem aray fllar söz konusu oldu unda do al olarak slam iktisad do mufltur. Bunun temelinde dini hassasiyetlerin oldu unu söylemek mümkündür. Buna ilave olarak gerek Bat 'da gerekse slam dünyas nda slam iktisad na ciddi bir akademik ilginin oldu u da görülmektedir. Bu iki etken son y llarda yaflanan ekonomik krizlerin de yol açt piyasa gereklilikleri ile birleflince slam iktisad önemli bir konu haline gelmifltir. slam iktisad, günümüzde hakim iktisadi sistemle mukayese edildi inde kendine ait ay r c vas flara sahip bir sistemdir. Bu sistemin temel referans çerçevesini dinin ana kaynaklar ve Müslüman toplumlar n slam' n ilk döneminden itibaren ortaya koyduklar tecrübe belirlemektedir. Özellikle slam' n ilk dönemlerinde Müslümanlar' n baflka kültür ve medeniyetlerin sahip oldu u bilgi ve tecrübe karfl - s nda ortaya koyduklar tav r günümüze de fl k tutacak niteliktedir. Ekonomik ihtiyaçlar ve piyasa flartlar sürekli de iflti i için slam'a göre flekillenen bir piyasa nihai bir nokta de il, devam edecek olan bir süreçtir. Dolay s yla slami de erlere dayal gelifltirilen tek bir piyasa modelinden ziyade farkl modellerden bahsedilebilir." Ortak bildiride, slam iktisad nda serbestli in esas oldu unun göz önünde bulundurulmas gerekti i vurgulanarak, flunlar kaydedildi: "Ancak serbestlik alan, Kur'an ve sünnet gibi dinin temel kaynaklar ile bunlardan elde edilen prensiplere ayk r olmamal, özellikle hile, aldatma, belirsizlik, faiz, kumar gibi olumsuzluklar n piyasada hakim olmamas esas al nmal d r. Bu çerçevede piyasan n slami kural ve kaidelere göre düzenlenmesinin önünde herhangi bir engel bulunmamakta, teorik ve tarihsel uygulamalar bu konuda ciddi bir zemin sa lamaktad r. Bunun yan nda, son zamanlarda iktisadi alanda düzenleme fikrinin öne ç kmas bu konuda mevcut iktisadi düzen içinde de ciddi bir aray fl n oldu unu gösteriyor." Piyasan n de erler ve kamu yarar çerçevesinde düzenlenebilmesi için gerekli çal flmalar n yap lmas gerekti ine vurgu yap lan bildiride, flöyle denildi: " slami de erlere göre flekillenen bir piyasan n mevcudiyeti ile kalk nma aras nda da yak n bir iliflki bulunmaktad r. Zira slam iktisad geleneksel iktisatta genellikle çat flan bir flekilde kavramsallaflt r lan kamu yarar n ve bireysel fayday bir arada ele alabilmek için gerekli zemini sa lamaktad r. slami de er ve kurallara göre kurulan bir iktisadi düzen içinde kaynak paylafl m, gelir da l m, sosyal adalet ve kiflili in korunmas için daha fazla f rsat bulunmaktad r. Toplumun genel refah n art rmak ve dünya bar fl n tesis etmek için slam iktisad n n temel prensiplerinden daha fazla faydalan lmal d r. slam iktisad n n pratik uygulamalar nda müstakil bir sistem olarak kendi kurum ve kavramlar n üretebilecek bir potansiyele sahip oldu u unutulmamal d r. Bu çerçevede özellikle slami finans alan nda geleneksel iktisadi sisteme eklemlenme aray fllar n n sonland r lmas gerekmektedir. slam iktisad n n teorik ve tarihsel birikiminden faydalanarak özgün ve farkl uygulama ve sistemlerin üretilmesine yönelik çal flmalar yap lmal d r. Günümüzde serbest piyasa ekonomisi olarak ifade edilen sistemde sermayeye serbestlik verilirken eme e ayn serbestlik verilmemektedir. Bu da faydalar n ve zararlar n eflit bir biçimde paylafl lamamas na neden olmaktad r. Genellikle faydalar bireysel bir biçimde elde edilirken sistemin oluflturdu u zararlar toplumsal bir flekilde paylafl lmaktad r. Dolay s yla bu sorunu aflmak üzere daha kat l mc ve paylafl mc bir sistem olan slam iktisad n n mevcut sisteme kapsaml bir alternatif sundu u göz önünde bulundurulmal d r." slam' n hak, adalet, denge, ahlak gibi de erlerinin sürekli gündeme getirilmekle birlikte bunlar n nas l uygulanaca n n önemli bir sorun olarak mevcudiyetini korudu- u belirtilen bildiride, " slami kural ve de erlerin ekonomik sistemde nas l uygulanaca teorik ve tarihsel tecrübe göz önünde bulundurularak daha somut hale getirilmeli ve bununla ilgili araflt rmalar desteklenmelidir. Üniversiteler, araflt rma merkezleri, kamu kurumlar ve sivil toplum kurulufllar n n konuya daha yak n ilgi göstermesi gerekiyor" ifadesi kullan ld. (AA)

7 EKONOMI Otomotiv ihracat nda son 6 y l n rekoru BURSA - Otomotiv ihracat nda mart ay nda, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 14 art flla 2 milyar 128 milyon dolarl k ihracata imza at larak, son 6 y l n en yüksek rakam na ulafl ld bildirdi. Uluda Otomotiv Endüstrisi hracatç lar Birli inden (O B) yap lan yaz l aç klamaya göre, otomotiv ihracat, 2 milyar dolar band n bir kez daha aflt. Y l n ilk çeyre inde de 2013'ün ayn dönemine göre yüzde 8 büyüme sa layarak 5 milyar 546 milyon dolarl k d fl sat fl yakalayan sektörde, mart ay nda geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 14 art flla 2 milyar 128 milyon yüzde dolar ihracat gerçeklefltirildi. Bir y ld r kesintisiz art fl yakalayan otomotiv ihracat, 2008 y l n n eylül ay ndan bu yana en yüksek d fl sat fl na ulaflt. Birli in yönetim kurulu baflkan Orhan Sabuncu, otomotiv endüstrisi olarak Türkiye'nin toplam ihracat n n üzerinde büyüme gösterdiklerini hat rlatarak, "Ana ihracat pazar m z AB ülkelerinde son aylarda istikrarl art fllar, mart ay nda kendini iyice gösterdi ve yüzde 22 seviyesine ç kt. Bu art fllar n sürekli hale gelmesi, hatta böyle büyük oranlarda olmas bizi tatl bir heyecan sürükledi. 'Acaba bu y l 23 milyar dolarl k ihracat yakalayabilir, hatta yeni bir rekoru kovalayabilir miyiz' duygusu yaratt " ifadelerini kulland. YAN SANAY DE, 854 M LYON DOLARLIK DIfi SATIfi O B'in mart ay ihracat raporuna göre, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 13 büyüme gerçekleflen yan sanayi, 854 milyon dolarl k d fl sat fla ANKARA - Takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayi üretim endeksi, bu y l n flubat ay nda, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 4,9 artarken, mevsim ve takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 0,1 azald.türkiye statistik Kurumu (TÜ K), flubat ay Sanayi Üretim Endeksi sonuçlar n aç klad. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden ar nd r lm fl hesaplamada, flubat ay nda, bir önceki aya göre madencilik ve taflocakç l sektörü endeksi yüzde 0,5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,2 azald. Elektrik, gaz, buhar ve imza att. Binek otomobil ürün grubunda, geçen y l n ayn dönemine göre, yüzde 10 büyümeyle 718 milyon dolar, eflya tafl maya mahsus motorlu tafl tlarda, yüzde 34 yükseliflle 422 milyon dolarl k d fl sat fl gerçekleflti. Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda da yüzde 15 yükseliflle 104 milyon dolarl k ihracat gerçeklefltirilirken, ''di er'' bafll alt ndaki ürünlerde, yüzde 46 azal flla 29 milyon dolarl k d fl sat fl yap ld. Y l n ilk çeyre inde, yan sanayide yüzde 11 büyümeyle 2 milyar 455 milyon, binek otomobilde yüzde 9 yükseliflle 1 milyar 809 milyon, eflya tafl maya mahsus motorlu tafl tlarda yüzde 4 art flla 977 milyon ve otobüs-minibüsmidibüste yüzde 6 yükselmeyle 226 milyon dolarl k ihracata imza at ld. ''Di er'' bafll alt nda da yüzde 18 gerilemeyle 79 milyon dolar d fl sat fl gerçekleflti. (AA) Sanayi üretimimizde mevsim-takvim fark Mart ay nda, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 14 art flla 2 milyar 128 milyon dolarl k ihracata imza at larak, son 6 y l n en yüksek rakam na ulafl ld. O B Yönetim Kurulu Baflkan Sabuncu, "Ana ihracat pazar m z AB ülkelerinde son aylarda istikrarl art fllar, mart ay nda kendini iyice gösterdi ve yüzde 22 seviyesine ç kt. iklimlendirme üretimi ve da - t m sektörü endeksinde ise de- iflim olmad. Mevsim ve takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayi üretimi bir önceki aya göre 0,1 azal rken, takvim etkisinden ar nd - r lm fl sanayi üretimi geçen y - l n ayn ay na göre yüzde 4,9 art fl gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendi inde flubat ay nda geçen y l n ayn ay na göre, madencilik ve taflocakç l sektörü endeksi yüzde 11, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve da t - m sektörü endeksi ise yüzde 5,2 artt. (AA) 10 Nisan 2014 Perflembe 7 Merkez Bankas Baflkan Erdem Baflç : Büyüme yüksek olabilir KAYSER - Merkez Bankas Baflkan Erdem Baflç, "Bu y l entresan bir y l olacak. ç talep de çekinildi i kadar, endiflelenildi i kadar zay f de il. Fakat d fl talepten olumlu katk gelebilir. Burada Avro bölgesi çok önemli. Oraya yapt m z ihracat ve di er ülkelere yapt - m z ihracat iyi giderse bu sene büyümemiz daha h zl olabilir. Yüzde 2,5'den daha yüksek bir büyüme görebiliriz" dedi. Baflç, Kayseri Sanayi Odas 'ndaki (KAYSO) "Para Politikalar " toplant s nda, s k para politikas n n al nan makro ihtiyati önlemlerin ve zay f seyreden sermaye ak mlar n n etkisiyle tüketici kredilerinin yavafllamaya devam etti ini söyledi. Parasal s k laflt rman n enflasyon üzerindeki olumlu etkisinin belirli bir gecikmeyle gözlenebilece i de erlendirildi inde enflasyondaki düflüflün haziran ay ndan sonra bafllayaca n öngördüklerini belirten Baflç, ihracat n büyümeyi desteklemesini beklediklerini vurgulad. Küresel büyüme oranlar n n geliflmifl ülkeler kaynakl olarak artt na dikkati çeken Baflç, geliflmekte olan ülkelerde büyüme h zlar nda bir miktar yavafllama söz konusu oldu unu ifade etti. Buna ra men geliflmekte olan ülkelerin büyüme h z - n n geliflmifl ülkelere göre daha yüksek oldu una belirten Baflç, flunlar kaydetti: "Bu böyle kalmaya devam edecek. Geriden gelenler mutlaka daha h zl büyüyecekler, Türkiye'de onlardan birisi. Geliflmekte olan ülkelerin büyüme h z ndaki yavafllama konjonktürel bir yavafllama söz konusu. Özellikle Çin'de bu konu çok konufluluyor. Dolay s yla Türkiye'nin ihracat aç s ndan biz ihracat a rl kl büyüme diye bir endeksi takip ediyoruz. Orada son çeyrekte özellikle ihracat a rl kl büyümede bizim aç m zdan yukar do ru hareketlenme var, bu ihracatç lar m z aç s ndan iyi haber. Avrupa aç s ndan k p rdanma diyebilece imiz talep art fl söz konusu. K p rdanma dememizin sebebi Avro bölgesinde iflsizlik çok az. stihdam art fllar na bak yorsunuz, y ll k bazda hala daha eksi bölgede. Fakat bir miktar son dönem ayl k trendlere bakt n zda hafif bir istihdam art fllar görülmeye baflland." Türkiye'de Gayri Safi Yurt çi Has la verilerinin aç kland n an msatan Baflç, y l n tamam için yüzde 4 büyüme oldu unu, son çeyrekte ise önceki y l n ayn çeyre- ine göre yüzde 4,4'lük art fl söz konusu oldu unu dile getirdi. ILIMLI BÜYÜME TREND DEVAM ED YOR Buna l ml büyüme trendi ad n verdiklerini ve bu durumun halen devam etti ini belirten Baflç, flöyle devam etti:"2013 y l nda büyümenin belirleyicisi nihai yurt içi talep oldu. Biz daha dengeli bir büyüme olabilir d fl talep de katk yapabilir diye düflünmüfltük fakat 2013 y l nda özellikle Avrupa'dan gelen talebin zay f olmas ve bizim iç talebin bir miktar canlanmas nedeniyle iç talep bazl büyüme gördük. Burada 2014 y l nda net ihracat n olumlu katk yapt bir y l görebiliriz. Böyle bir ihtimal var. Daha önce böyle 2 dönem oldu Lehman krizi. Bu ciddi bir krizdi. Bir de Avro bölgesi borç krizi döneminde de yine ihracat büyümeye olumlu katk yapt. Fakat bu dönemde büyüme oldukça zay ft. Lehman krizinde büyüme eksiydi. Avrupa bölgesi borç krizi döneminde de büyüme h z m z yüzde 2'lere kadar düflmüfltü. Bu y l enteresan bir y l olacak. ç talep de çekinildi i kadar, endiflelenildi i kadar zay f de il. Fakat d fl talepten olumlu katk gelebilir. Burada Avro bölgesi çok önemli. Oraya yapt m z ihracat ve di er ülkelere yapt m z ihracat iyi giderse bu sene büyümemiz daha h zl olabilir. Yüzde 2,5'den daha yüksek bir büyüme görebiliriz. D fl talebin de katk s yla. O nedenle bu y l, belki nadir gördü ümüz bir durum ortaya ç kabilir. D fl talebinde, iç talebinde büyümeye katk yapt ama l ml bir büyüme senaryosu makul gibi görünüyor. Erken konuflmamak gerekiyor geliflmeleri izlemek gerekiyor."(aa) Savunma ihracat na UR-GE DESTE ANKARA- ERDAL ÇEL KEL - OST M Savunma ve Havac l k Kümelenmesi (OSSA) Koordinatörü Hilal Ünal (sa da), Uluslararas Rekabetçili in Gelifltirilmesi (UR-GE) desteklerinin savunma sanayi ihracat na önemli katk sa lad - n belirterek, proje kapsam nda 24 firman n beyan edilen ihracat tutar n n iki y lda yüzde 105 artt n bildirdi. Ünal, AA muhabirine yapt aç klamada, kümelenmenin, temmuzda 6. y l n dolduraca n, söz konusu sürede Savunma Sanayii Müsteflarl (SSM) öncülü- ünde birçok projeye imza at ld n söyledi. Ünal "Art k e itim uça, tank, insans z hava araçlar gibi satabilece imiz raf ürünlerimiz var" diye konufltu. OSSA'n n ilk kuruldu u dönemde bünyesinde 40 firman n bulundu unu belirten Ünal, bugün firma say s n n 135'e ulaflt - n ve bu firmalarda 3 bin 200 kiflinin istihdam edildi ini ifade etti. Kümelenmenin, üretim ve ihracat kapasitesinin zaman içinde artt n dile getiren Ünal, bu art flta Ekonomi Bakanl n n UR-GE deste inin önemli katk s oldu unu anlatt. UR-GE projeleri kapsam nda OSSA'n n ihracata yönelik her türlü faaliyetlerinin yüzde 75 oran nda desteklendi- ini belirten Ünal, "Bu gerçekten güzel bir rakam. Üstelik de bunu kümelenmelerin alt na verdiler ki sektörel anlamda büyük ifller baflar labilsin" dedi. OSSA'n n devam eden 2 UR-GE projesi oldu unu kaydeden Ünal, " lk proje 2 y l önce bafllad. Proje dahilindeki 24 firman n beyan edilen ihracat tutarlar söz konusu iki y l içinde yüzde 105 artt " diye konufltu. Ünal, di er proje kapsam nda da 33 firman n çal flmalar n sürdürdü ünü söyledi. lk projenin tahmini bütçesinin 1 milyon 130 bin lira oldu unu belirten Ünal, proje kapsam nda 24 firman n ihtiyaç analizlerinin yap ld n ifade etti. 7 proje firmas n n internette görünürlü ü artt rmak için arama motoru optimizasyon dan flmanl ald n bildiren Ünal, 23 firman n da çeflitli yurt d fl fuarlara kat ld n dile getirdi. Proje firmalar n n, Almanya AIRTEC Fuar, Abu Dhabi IDEX Fuar ve Ankara Endüstriyel flbirli i Günlerinde gerçeklefltirdi i görüflmeler sonras nda yurt d fl ndan ifl ba lant lar konusunda gizlilik anlaflmalar imzaland n kaydeden Ünal, "Savunma ve havac l k yan sanayinin yurt d fl nda güçlü duruflu ile orijinal ekipman üreticileri, KOB 'lerimiz hakk nda yeni fikirler gelifltirmifl, UR-GE firmalar verimli ifl ba lant lar, ortakl klar bafllatm fl, uluslararas pazara entegre olmak için f rsat yakalam flt r" dedi. (AA)

8 8 KÜLTÜR-SANAT 10 Nisan 2014 Perflembe Aylin DEM RHAN Türk sinemas haf zas na kavufluyor STANBUL - Konuya iliflkin yap lan yaz l aç klamaya göre, Türk Sinemas Araflt rmalar projesi kapsam nda Osmanl 'dan bafllayarak Türk sinemas na dair yaz l, görsel ve iflitsel tüm materyal titiz bir araflt rmayla ele al narak künye bilgileri oluflturulacak. Proje tamamland nda tarihin ve kültürün önemli bir parças olan Türk sinemas n n en kapsaml veritaban ve arflivi, herkes için ulafl labilir hale gelecek. "Türk sinemas ancak kökleriyle olan ba akademik bir yaklafl mla yeniden kurularak yar na tafl nabilir" slogan yla yola ç kan Bilim ve Sanat Vakf (B SAV) ile stanbul fiehir Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü, stanbul Kalk nma Ajans 'n n deste iyle Türk sinemas çat s alt nda hayat bulan tüm çal flmalar sistematik bir flekilde ele alarak genifl kapsaml bir tespit, temin ve tasnif çal flmas yürütüyor. Türk sinemas ile ilgili herhangi bir bilgiyi arayan herkese hitap edecek "www.tsa.org.tr" üzerinden film, kifli, kitap, dergi, makale, röportaj ve tez kategorilerinde 10 binlerce Türk sinemas n n veri taban n ve arflivini oluflturmak amac yla proje bafllat ld. bafll a ait künye bilgilerine ve telif hakk söz konusu olmayan ilgili dokümanlara ulaflmak mümkün olacak. Veritaban na paralel olarak proje kapsam nda temin edilen filmler, kitaplar, süreli yay nlar, afifller gibi materyallerle B SAV kütüphanesi bünyesinde oluflturulmas planlanan TSA arfliv birimi yine araflt rmac lar n ve akademisyenlerin kullan m na aç lacak. Aç klamada görüfllerine yer verilen proje koordinatörü Murat Pay, TSA projesinin öncelikli amac n n, Türk sinemas n n bafllang c ndan bugüne yaklafl k 100 y ld r ortaya koydu u birikimin gelecek kuflaklara do ru ve sistematik bir flekilde aktar lmas oldu unu belirtti. Çal flmalar n n sinema tarihi üzerine yeni araflt rmalara zemin haz rlayaca n vurgulayan Pay, flunlar kaydetti: "Bugüne dek 8 özel, 2 devlet arflivi bu anlamda elden geçirildi. Meslek birlikleri, dernekler ve sektördeki firmalarla iletiflime geçip, bilgi paylafl m nda bulunmaya bafllad k. Yurt d fl nda 15 civar sinematekle iletiflim kurarak erken dönem Türk sinemas n n izlerini araflt r yoruz. Bu kapsamda Taksim Atatürk Kitapl ve Beyaz t Devlet Kütüphanesi'nden Osmanl 'dan günümüze sadece sinema konulu 60 farkl derginin 3 bin say s dijitalize edildi. Yine Beyaz t Devlet Kütüphanesi arflivinden yaklafl k 5 bin 300 afifl, 3 bin lobi foto rafland." Pay, resmi ve özel arflivlerdeki Osmanl dönemi sinema çal flmalar yla ilgili belgeleri Latin harflerine dönüfltürdüklerini ve Frans zca süreli yay nlardaki Türk sinemas dair önemli içerikleri tespit ederek Türkçe'ye çevirdiklerini kaydetti. Haziran ay nda test yay n na bafllayacak projenin dan flma kurulunda Giovanni Scognamillo, Burçak Evren, Semih Kaplano lu, Peyami Çelikcan, Yalç n Yelence, Abdülhamit K rm z, Celil Civan gibi isimler yer al yor. Proje kapsam nda, Agah Özgüç ve Vadullah Tafl gibi koleksiyonerlerin arflivlerinden istifade ediliyor. 8 kiflinin tam, 5 kiflinin ise yar zamanl çal flt proje, birçok gönüllü taraf ndan da destekleniyor. B NA NfiAATI YAPTIRILACAKTIR DAR VE MAL filer DA RES BAfiKANLI I D ER ÖZEL BÜTÇEL KURULUfiLAR MADEN TETK K VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜ Ü Genel Personel hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Karanfil Sk. No: Bakanl klar ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : yönetici asistan (1), floför(8), odac (6), yemekhane hiz.(3), temizlik personeli(5), garson(5), resepsiyon(2), büro hizmetleri(14), aflç (3), tahmil tahliye iflleri(2) olmak üzere 11 ay süreli toplam 49 kifli iflçilik hizmet al m ifli Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Tar m flletmeleri Genel Müdürlü ü Karanfil Sk. No:62 Bakanl klar/ankara - Destek Hizmetleri Dairesi Baflkanl Gazi Mah. Yenimahalle/ANKARA c) Süresi : fle bafllama tarihinden itibaren 11 (Onbir) ayd r 3- halenin a) Yap laca yer : Tar m flletmeleri Genel Müdürlü ü Karanfil Sk. No:62 Bakanl klar/ankara b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk Resmi lanlar MTA Ahmet AYIK binas n n y k l p yeniden yap lmas yap m ifli yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla- da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : ÜN VERS TELER MAHALLES DUMLUPINAR BULVARI ÇANKAYA/AN- KARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : 1 adet. Bina y k m ve yap m ifli. Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : MTA Genel Müdürlü ü kampüs alan Ankara c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : MADEN TETK K ve ARAMA GENEL MÜDÜRLÜ Ü HSAN KET N TOPLAN- TI SALONU /ANKARA b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam - n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: 11 haziran 2011 tarih ve say l resmi gazetede yay nlanan yap m ifllerinde ifl deneyiminde de erlendirilecek benzer ifllere dair tebli ide yer alan (B) üst yap bina iflleri III. grup bina iflleri benzer ifl olarak kabul edilecektir Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: inflaat mühendisli i 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Liras ) karfl l MADEN TETK K ve ARAMA GENEL MÜDÜRLÜ Ü NfiAAT fiube MÜDÜRLÜ Ü adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MADEN TETK K ve ARAMA GENEL MÜDÜRLÜ Ü HA- BERLEfiME fiube MÜDÜRLÜ Ü adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1 (BASIN-4745)(www.bik.gov.tr) HALE LANI PERSONEL H ZMET ALINACAKTIR TARIM filetmeler GENEL MÜDÜRLÜ Ü Resmi lanlar ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Bu ihalede, kamu veya özel sektörde daha önce gerçeklefltirilmifl olan personel çal flt r lmas na dayal olarak ihale edilen her türlü hizmet al m iflleri benzer ifl olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Liras ) karfl l Tar m flletmeleri Genel Müdürlü ü Karanfil Sokak No: 62 Bakanl klar/ankara adresinden sat n al nabilir. hale doküman n n posta yoluyla da sat n al nmas mümkündür. Posta yoluyla ihale doküman almak isteyenler, posta masraf dahil 160 TRY (Türk Liras ) doküman bedelini TR no'lu hesaba yat rmak zorundad r. Posta yoluyla ihale doküman sat n almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliflkin ödeme dekontu ile ihale doküman n n gönderilece i adresin de belirtildi i ihale doküman talep baflvurular n yukar da yer alan faks numaras na veya yaz l olarak idareye ihale tarihinden en az befl gün önce göndermek zorundad r. hale doküman iki ifl günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. hale doküman n n posta yoluyla gönderilmesi halinde, postan n ulaflmamas ndan veya geç ulaflmas ndan ya da doküman n eksik olmas ndan dolay idaremiz hiçbir flekilde sorumlu tutulamaz. Doküman n postaya verildi i tarih, doküman n sat n alma tarihi olarak kabul edilecektir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tar m flletmeleri Genel Müdürlü ü Karanfil Sk. No:62 Bakanl klar/ankara adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN-4738)(www.bik.gov.tr)

9 BULMACA 10 Nisan 2014 Perflembe 9 slâm medeniyeti ise eski zamanlarda bir dönemler var olmufl, ama sonra bütünüyle hayattan çekilmifl, yok olmufl, bütün canl l n, dinamizmini, hareketlili ini kaybetmifl, içinde bulundu umuz hâle ve gelece e dair bir tasar m olmayan, ça d fl, geri, ölmüfl bitmifl bir medeniyeti temsil ediyor. Oryantalizme göre Bat, dünyaya aç kl, dünyevîli i, mutlulu u, nefleyi, iyi imkânlar içinde yaflamay, insanlar aras medenî iliflkiler toplam n, demokrasiyi temsil eder. Do u ise uhrevîli i, ölümü, karanl, ilkelli i, karamsarl, neflesizli i, içine kapanmay, diktatörlü ü, ilkel insan iliflkilerini, mahalle bask s n temsil eder. Bu ba lamda Bat, dünya nimetlerinden sonuna kadar yararlanmay, nefleli, mutlu, huzurlu, düzenli, onurlu bir hayat temsil ediyor, Do u ise kendisini sadece ahiret için haz rlayan, bu dünyay ihmal eden ya da bu dünyan n nimetlerinden uzak olan, uzak duran, yaflamay, e lenmeyi, mutlu, sevinçli olmay bilmeyen, onursuz, silik, ezik, karamsar, içine kapan k insanlar n yaflad bir dünyay temsil eder. Oryantalizm, Do u- slâm-türk âleminde ba ml, teslimiyetçi, ümitsiz, özgüveni olmayan, bütün at l m ve ilerleme hamlelerini tüketmifl, Bat ya ba ml l ktan baflka hiçbir çaresi olmad na mutlak iman eden bir zihniyet infla etmeyi amaçlar. Oryantalizm, 19. yüzy lda d flar dan bat l temsilciler taraf ndan do rudan ifl görüyordu. Yani her anlamda bizzat bat l olan bilim adam, sanatç, ressam, gezgin, yazar, siyasetçi, uzman vs unvanl Bat l lar, Do uyu afla, geri, ifllevsiz, anlams z, itibars z bir konuma indirgeyen çal flmalar yap yorlard. 18. ve 19. yüzy llarda sömürge imparatorluklar da do rudand. Do u- slam dünyas na dönük çal flmalar n bizzat d flar dan dayat yorlard. 20. Yüzy ldan itibaren ise Oryantalizm, taktik de ifltirdi. D flar dan dayatmalar n tepki çekti ini anlay nca bu sefer, içerden temsilciler, sözcüler bulmaya, yetifltirmeye, üretmeye bafllad. TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin ORYANTAL ZMLE MANKURTLAfiTIRIL- MAYA KARfiI M LLÎ D REN fi-2 De iflik fonlarla besleyip semirtti i yerli romanc lar, yazarlar, ressamlar, foto rafç lar, siyasetçiler, kendi ülkelerinde kendi vatandafllar n Bat n n fikirleriyle, yaklafl mlar yla, davran fl biçimi ve yaflama tarzlar yla, projeleriyle, fleytanî tezgâhlar yla mankurtlaflt rmaya, yani yerli, millî ve slamî de erlerini bombard man etmeye bafllad lar. Bugün ülkemizde d flar dan bizzat bat l oryantalistlerin yan nda mebzul miktarda yerli bat c oryantalistler ifl görüyor. D flar dan bat l, içerden bat c yerli oryantalistler, Müslüman Türk milleti üzerinde yapt yo un bombard manlarla Türk milletinin iki temel de erini; millî ve slamî de erlerini, dünya alg s n, toplum yap land rma anlay fl n, siyasi anlay fl n bozmaya, de ifltirmeye, dönüfltürmeye çaba harc yorlar. Yerli oryantalistler, ülkemizin bas n yay n organlar n n neredeyse tamam n iflgal etmifl durumdad rlar. Her gün gazete ve televizyonlarda emperyalist Bat n n siyasi, kültürel, ekonomik görüfllerini dillendiriyorlar, onlara tercüman oluyorlar. Bunlar, Bat n n a z yla konuflarak kendi vatandafllar n Bat n n genel anlamda Do u siyaset projeleri do rultusunda flekillendirmeye, zihinlerini güdümlü, ba l bir iflleyifl yönünde infla etmeye çal fl yorlar. Ülkemizde yerli oryantalist ad alt nda toplayabilece imiz yazar çizer, siyasetçi, edebiyatç makulesi, Türk milletini dinî ve millî de erlerini geçersizlefltirici, itibars zlaflt r c, bofla ç kar c, de ersiz ve anlams z k l c çal flmalar yla mankurtlaflt r yorlar. Sonra ortaya ç kan bofllu u Bat l anlamda Hristiyanl k, kapitalizm, materyalizm de erleriyle doldurmaya çal fl yorlar. (Devam Edecek) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi....: Dr. Z. Tahir Burak Do umevi...: GÜ. T p Fakültesi Hastanesi...: "...Kitaplar, kad nlara; Kad nlar flehirlere benzer. Paris, Londra veya Madrid... Her hangi bir difli kadar muhteflem, her hangi bir difli kadar alalade. nsan flehriyle biner trene; flehiri yani zaaflar, al flkanl klar, zilletleriyle. Her kitapta kendimizi okuruz. Kendimizle yatar z her kad nda. Kitaplar kad nlar flehirler metruk kervansaraylar gibi bofl. Onlar dolduran senin kafan senin gönlün..." Cemil Meriç (Bu Ülke) Hakikatte, hayatt r hayata veren; insan edilgendir sadece al p veren eldir, ak l s rra sahip gibi görünse de aflk inkar eder, ruh Dünya nimetlerinin tutsakl ndan kurtuldukça özgürleflir ba ms zlafl r iflte bu nedenle ak lda istirahat edip tutkuda hareket edilmelidir... Y k l p gidene, suskunlar mahallesine geçene kadar yürünen yaflam yolunda; çten gelen manevi fl k; güzel ve as l kaynakt r, ruhun ma aralar na çekilindi inde, özgürlük bulunur ve sessizlik içinde solunur... Bedenimiz için kalbimiz neyse, yaflam için ruhsal özgürlük de odur; Hazdan mahrum b rakarak varl n kuyular nda arzu istiflemek; tutuflmufl bir yürek ve YER ALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan Kitaplar Kad nlar fiehirler büyülenmifl bir ruh yarat r, düfl orman nda düfllerin zirvesinde... Tanr 'n n çevirdi i bir f r ldak gibidir, insan; döner t pk dünya gibi ve Her gönlün bir k blesi vard r her zaman yönünü döndü ü, güçlü sabit yüce teslimiyet duygusu, hasredin iç geçirmesi, umudun tebessümü ile... Kendisi karfl s nda durup utangaç bir flekilde titreyen aflk; kanatlar k r k bir k rlang ç gibi mahzun seyreder sürüler halinde uçan kufllar, onlar gibi uçamad ndan fliddetli ac lar içerisinde... Kalpler kavuflmak için bir yol arar ve korumak ba r na basmak için birbirinin çevresinde dolafl r arzu, istek ve eylemlerle... Ruhu ruha, düflünceyi düflünceye ba layan görünmez ellerin ördü ü görünmez ba lar; aflk n huzurunu ve hazz n ararken varl k yokluktur ve yokluk varl k... Duygular med ve cezirli bir okyanustur aflk içinde, kaya kadar tutarl lapa lapa ya an kar gibi tutmaya kararl özgür ve ölümsüz ihtiras ile sarmafl dolafl birlikte... ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Irmaklarda, s sularda yük tafl yan bir tür tekne. Bir davan n mahkemece nas l bir hükme ba land n gösteren resmi belge. 2. Ülkücü. 3. yice yanarak atefl durumuna gelmifl kömür veya odun parças. Kimi yörelerde baban n k z kardefline verilen ad, hala. Lahza. 4. Prensip. Haberleflmeye yarayan bir çeflit süratli vapur. 5. Öncesiz. Binek hayvan. 6. Toplum hayat ndan kaç p tek bafl na yaflama. 7. Uzakl k anlat r. Yalan söyleme hastas. 8. Kâinat. Temiz. 9. Yanarda püskürtüsü. Baflörtüsü, yün atk. 10. Gagas ndaki deliklerden rüzgâr estikçe türlü sesler ç kt na inan lan masal kuflu. Arjantin in plaka iflareti. 11. Çocuk sahibi olmufl kad n. Görkem, heybet. 12. Katman. 13. Evrensel al c kan grubu. Arapçada su. Yolcu evi. 14. Birikme, bir yerde toplan p y lma. Japon lirik dram. 15. Közlenmifl patl can, sar msakl yo urt ve k yma ile yap lan bir tür yemek. 16. Bir peygamber. Akarsu yata, mecra. 17. Çözümleme, tahlil. Söz, lak rd. 18. ç organlar m zdan biri. Bir tür süs köpe i. 19. Yönetim bak m ndan bir tür ba ms zl olan büyük il. 20. Sert. Kans zl k hastal. Yukar dan afla ya: 1. Kolayl kla paraya çevrilebilme özelli i fazla olan varl klar. Çiftçilikte, topra iflleyerek ürüne ortak olan kimse, ortakç. Nezir. 2. Put, tap lan fley. Tafl y c taraf ndan gemisinde tafl nacak yük için istenen ücret. Rus halk destan ve rapsodisi. 3. Bir iflin yo un olarak yap ld yer. Gözlem. Peygamberlik. 4. Baryumun simgesi. Tohumlar n ezilip ya ç kar lan yer. Çocuklar mahalle mektebine bafllarken düzenlenen tören. 5. spanyollar n ünlü sevinç nidalar. Bir fleyin içindeki öz. Afrika kabilelerinde krala verilen ad. Yapma, etme. 6. Yap m iflleri. Bal koymaya yarayan tekne. Eski dilde a rlama. Bir nota. 7. H ristiyan, Nasranî. Konuflmal ve flark l bölümlerin bir arada bulundu u oyun. Bilim, teknik. 8. S v ölçü biriminin k saltmas. Voleybolda topa bir vurufl biçimi. Donuk renkli. Nitelik. 9. Üye. Öküz yemli i. Genifllik. Damarlarda dolaflan hayati s v. 10. Tekdüze, yeknesak. Fihrist. Belirli fleylerden ya da çeflitli durumlar karfl s nda duyulan ola an d fl güçlü korku. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 10 Nisan 2014 Perflembe - ILAN Burcu KER M Bebeklerde el ve ayak bak m önemli! Çocuk Uzman Osman Ayataç, yeni do an bebeklere giydirilen ve organik olmayan çorap, patik ya da sert ayakkab lar n ayak sa l için zararl oldu unu söyledi. Ayataç, gerekli bak m n yap lmamas durumunda yeni do an ve bebeklerin el, kol ve ayaklar nda önemli sorunlar n oluflabilece ini belirtti. STANBUL -Avusturya Sen Jorj Hastahanesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Uzman Dr. Osman Ayataç, yeni do an ve bebek bak m ile ilgili bilgiler verdi. Zay f, prematüre ve do umsal metabolik bozukluk olan bebeklerde el ve ayak bak m önemli diyen Ayataç, Bunlarda deri alt ya dokusu ince oldu undan ve s merkezi tam oluflmad - ndan s kayb n önlemek gerekmektedir. Bunun için do um sonu bu organlar hemen s t lmal, bebe e bafll k, eldiven ve çorap giydirilmelidir. Bu çorap, eldiven ve bafll klar n hava al flveriflini engellemeyecek maddelerden olmas na dikkat edilmeli, ayr ca kan dolafl m n engellememelidir. dedi. Normal do umlarda bebe in annenin mikroplu s v lar ile bulaflmas n n göz ve deride enfeksiyonlara sebep olabilece ini aç klayan Ayataç, Bu tedavi edilmez ise buralardan kana geçen mikroplar sepsis, yani kanda mikrop yay lmas, Menenjit ve Zatüre gibi hastal klara sebep olabilir. Ayr ca göbe in de temiz flartlarda kesilmemesi bu hastal klara yol açar." fleklinde konufltu. Bebeklerin ayak bak m nda önemli noktalardan birinin de t rnak kesim flekli oldu unu belirten Ayataç, T rnaklar çok k sa kesilirse bu ifllem sonucunda t rnak batmalar ve enfeksiyonlar oluflur, bu nedenle t rnaklar n deriye batmamas için uçlardan kesilmeli, t rnak yata na yak n kesilmemeli, kenarlar ndan düzlemeye çal fl lmamal d r. ifadelerini kulland. Çocuklar n ayaklar n n iki yafl na kadar düztaban özellikli olabilece ini belirten Ayataç, Bu durumda aileler panikleyip çok pahal ve ortopedik patikler almamal d r. Yumuflak, pahal olmayan patik ve ayakkab lar yeterlidir. aç klamas nda bulundu Ebeveynlerin ve bak c lar n ellerindeki mantar enfeksiyonlar n n bebe in s kl kla el, ayak ve cildine geçebilece ini ifade eden Ayataç, Banyo sonras nemlendirici bebek ya ile el, kol, bacak ve ayaklara yumuflak masaj uygulamak kan ak m n olumlu etkiler. Ancak bebek pudralar ile masaj sak ncal d r, ayak parmak aralar nda pudra art klar pifliklere ve enfeksiyonlara sebep olur. Banyo sonu parmak aralar n iyice kurulamak gerekir. Nemli kalmas parmak aralar nda mantar üremesine sebep olur. Bundan baflka son y llarda tam olarak sebebi belli olmayan ancak genetik geçiflli olan ve çevre faktörleri, beslenme, anne sütü ile de iflik alerjenlerle ilgili egzamalara s kça rastlamaktay z. Egzamal bu çocuklar n ayaklar ndaki k zar kl k ve döküntüleri iyice tan y p erken tedavi etmek bebe in ayak sa l için önemli ve gereklidir. dedi. (CHA) Afl r meyan kökü tüketimi hipertansiyon ve kalp yetmezli ine neden oluyor ADANA -Meyan kökü flerbetinin fazla kullan m n n hipertansiyon, kalp yetmezli i ve akci er ödemine sebep oldu u ortaya ç kt. Akdeniz ve Güneydo u Anadolu bölgelerinde ülser, kar n a r s, ba rsak iltihab, kab zl k ve solunum yollar hastal klar n n tedavisinde tüketilen meyan kökü flerbetinin afl r kullan m n n zararl oldu u belirtildi. Çukurova T p Fakültesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayça Aç kal n Akp - nar, meyan kökü flerbetinin afl r kullan m - n n hipertansiyon, akci er ödemi, kuvvetsizlik, hipopotasemi (potasyum kayb ), hipernatremi (afl r su kayb ) ve metabolik alkaloza yol açabildi ini söyledi. Hipertansiyon ve kalp yetmezli i bulunan hastalar n meyan kökü flerbeti kullanmamalar gerekti inin alt n çizen Yrd. Doç. Dr. Akp nar, Meyan kökü flerbetinin afl r miktarlarda tüketimi bu yolla böbreklerde su ve sodyumun tutulumu, potasyumun at l - m na yol açarak hipokalemi, hipernatremi ve hipertansiyona neden olabilir. dedi. PERSONEL H ZMET ALINACAKTIR DEVLET HASTANES -ULUS SA LIK BAKANLI I TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU 19 Ayl k Teknik Elemen hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Rüzgarl cad. Gayret sk. 6 Ulus ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : 19 ayl k 6 kifli ile teknik hizmet al m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Ulus Devlet Hastanesi c) Süresi : fle bafllama tarihi , iflin bitifl tarihi halenin a) Yap laca yer : Rüzgarl Cad.Gayret Sk. No:6 Ulus/ANKARA (Ulus Devlet Hastanesi Konferans Salonu- F Blok) b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat. MUHTEL F TABLA M LL E T M BAKANLI I 2. AKfiAM SANAT OKULU (DERS ALETLER YAPIM MERKEZ ) Muhtelif Tabla al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : BAHÇELIEVLER MAH. MIRAÇ CAD. HASANO LAN ELMADA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : Kürsü Tablas : Adet Ask Profili : Adet Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri: Bahçelievler Mah. Miraç Cad. Hasano lan Elmada /ANKARA c) Teslim tarihi : fle bafllama tarihinden itibaren 30 gün içerisinde 3- halenin a) Yap laca yer : Bahçelievler Mah. Miraç Cad. No:22 Hasano lan Elmada /ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam - n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Resmi lanlar Resmi lanlar hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Kamu veya özel sektörde gerçeklefltirilen her türü personel çal flt rmas na dayal hizmeti iflleri benzer ifl olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras ) karfl l Rüzgarl Cad.Gayret Sk. No:6 Ulus/ANKARA (Ulus Devlet Hastanesi Sat nalma Komisyon Baflkanl C- Blok) adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ulus devlet hastanesi sat nalma komisyon baflkanl adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZY RM ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-4654(www.bik.gov.tr) Yetkili sat c l veya imalatç l gösteren belgeler: a) malatç ise imalatç oldu unu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili sat c veya yetkili temsilci ise yetkili sat c ya da yetkili temsilci oldu unu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukar daki belgelerden biriyle birlikte sundu u serbest bölge faaliyet belgesi. steklilerin yukar da say lan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmas yeterli kabul edilir. steklinin imalatç oldu u afla daki belgeler ile tevsik edilir. a) Aday veya istekli ad na düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b) Aday n veya isteklinin üyesi oldu u meslek odas taraf ndan aday veya istekli ad na düzenlenen Kapasite Raporu, c) Aday n veya isteklinin kay tl oldu u meslek odas taraf ndan aday veya istekli ad na düzenlenen malat Yeterlik Belgesi, ç) Aday n veya isteklinin kay tl oldu u meslek odas taraf ndan aday veya istekli ad na düzenlenmifl ve teklif etti i mala iliflkin Yerli Mal Belgesi, ) Aday n veya isteklinin al m konusu mal üretti ine iliflkin olarak ilgili mevzuat uyar nca yetkili kurum veya kurulufllarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatç oldu unu gösteren belgeler. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras ) karfl l Müdürlü ün Ziraat Bankas Elmada fiubesindeki TR IBAN Nolu hesab na döküman bedeli yat r larak dekont karfl l Ders Aletleri Yap m Merkezi Müdürlü ü - Ticaret Müdür Yard mc l ndan adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bahçelievler Mah. Miraç Cad. No:22 Hasano lan Elmada /AN- KARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-4632(www.bik.gov.tr)

11 DIS DÜNYA Yücel TANOL ABD, Arakan daki insani krizden derin endifle duyuyor WASHINGTON - ABD yönetimi, Myanmar n Arakan eyaletindeki insani krizden derin endifle duydu unu bildirdi. ABD D fliflleri Bakanl Sözcüsü Marie Harf, yapt yaz l aç klamada, ABD, Myanmar n Arakan eyaletindeki insani krizden derin endifle duymaktad r. BM ve ba ms z kurulufllara yönelik fliddet içeren sald r lar, ülke içerisinde yerlerinden edilmifl 140 bin insana ve muhtaç durumdaki yüz binlerce ilave kifliye sa l k hizmetleri sunan büyük bir insani yard m teflkilat n n faaliyetlerine k s tlama getirilmesinden kaynaklanan zaten s k nt l durumu daha da kötülefltirdi ifadesini kulland. Harf, halen nüfusun büyük kesiminin yeterli t bbi hizmetler, su, temizlik ve g daya erifliminin bulunmad na iflaret ederken, hükümetin flu ana kadar, insani yard m çal flanlar n n hayat kurtar c hizmetlerine yeniden bafllayabilmesi için gereken seyahat izinleri ve yeterli güvenli i sa lamada baflar s z kald na dikkati çekti. Aç klamas nda, Myanmar hükümetini, seyahat k s tlamalar n kald rmaya ve BM ve di er insani yard m kurulufllar na gerekli seyahat izinlerini sa lamaya ça r yoruz, böylelikle Arakan eyaletindeki tüm korunmas z kiflilere yönelik hizmetlerini tekrar bafllatabilirler ifadesine yer veren Harf, hükümete ayr ca, Arakan eyaletinin tüm sakinleri ve insani yard m çal flanlar n n güvenli ini sa lama yolunda anlaml ad mlar atma ça r s nda bulunduklar n belirtti. (AA) BM, Orta Afrika Cumhuriyeti ndeki Müslümanlar tahliye edecek 10 Nisan 2014 Perflembe 11 CENEVRE - Birleflmifl Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli i (BMMYK), Orta Afrika Cumhuriyeti nde 19 bin Müslüman n, Hristiyan militanlar n sald r lar ndan korunmalar amac yla bulunduklar yerlerden tahliye edilece ini bildirdi. BM Cenevre Ofisi nde bas n toplant s düzenleyen BMMYK Sözcüsü Fatoumata Lejeune- Kaba, Hristiyan Anti-balaka militanlar n n baflta baflkent Bangui olmak üzere pekçok flehrin girifl ve ç k fllar n kontrol alt nda tuttu unu belirtti. Müslümanlar n hayat n n bu militanlarca tehdit edildi ini belirten Kaba, yaklafl k 19 bin Müslüman n kendilerinden, bulunduklar bölgelerden ç kar lmay talep etti ini söyledi. Kaba, Bekleyip insanlar n kesilerek öldürülmesini izlemeyi istemiyoruz dedi. Müslümanlar n öldürülmesini ancak bölgede bulunan 2 bin Frans z ve 6 bin Afrika Birli i askerinin önleyebildi ini söyleyen Kaba, bölgeye bir an önce ek askeri güç gönderilmesi gerekti i uyar s nda bulundu. Sözcü Lejeune-Kaba, tahliye edecekleri 19 bin Müslüman, ülke içinde ve d fl nda güvenli yerlere tafl may planlad klar n, Müslümanlar Çad s n r ndaki Kabo ve Moyen Sido yerleflim yerlerine götürebileceklerini belirtti. (AA) Ban: Orta Afrika Cumhuriyeti Ruanda olmas n KAH RE B RLEfiM fi M LLETLER - Birleflmifl Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun, 20 y l önce Ruanda daki soyk r m n benzerinin bugün Orta Afrika Cumhuriyeti nde (OAC) yaflanma riskinin bulundu unu belirtti. Afrika da bulunan BM Genel Sekreteri Ban, OAC Ulusal Geçifl Konseyi ne hitap etti. Konuflmas nda, OAC ye büyük bir ayaklanman n oldu u zamanda geldi ini ifade eden Ban, flunlar söyledi: Afrika n n kalbinde büyük bir kara delik var. Her gün sizin dert ve sorunlar n z düflünerek uyan yorum. Her yere, liderlere çabalar n h zland rmalar için ça r da bulundum. Baz lar bunun unutulmufl bir kriz oldu unu söylüyorlar. Ben dünyan n bunu unutmamas n sa lamak için buraday m. Genel Sekreter Ban, ziyaretinde gördü ü manzarayla ilgili olarak, Kad nlar, çocuklar ve yafll lar aç kta uyuyorlar. G da az. S tma yay labilir. Ya fll sezon, durumu daha da kötü yapacakt r ifadesini kulland. Ban, uluslararas toplumun 20 y l önce Ruanda da baflar s z oldu unu belirterek, Bugün, Orta Afrika Cumhuriyeti halk n korumak için yeterince bir fley yap lmamas riskiyle karfl karfl yay z dedi. Vahflet suçlar n n OAC de ifllenmeye devam etti ini ve etnik-dinsel temizlik kavram n n bu ülkede bir gerçeklik oldu unu söyleyen Ban, Müslüman az nl n büyük ço unlu unun ülkeyi terk etti ini bildirdi. Genel Sekreter Ban, Müslümanlar ve Hristiyanlar n inançlar ve kimlikleri yüzünden hayati tehlike içinde olduklar n vurgulayarak, flunlar kaydetti: BRÜKSEL - Avrupa Komisyonu, büyümeyi harekete geçirmek ve istihdam yaratmak için vize ifllemlerini esnetme önerisinde bulundu. Avrupa Komisyonu, yaz l aç klamada, k sa süre için AB ye gelme niyetinde olanlar için vize ifllemlerinin h zland r lmas n ve basitlefltirilmesini önerdi. Aç klamada, Schengen bölgesi için yeni düzenlemeyle, dost ve akraba ziyaretlerinin yan s ra ifl ziyaretlerinde de kolayl k sa lamas n n, Ülkenin güvenli i, anarfliye teslim olmufltur. nsanlar linç edilmekte ve bafllar kesilmektedir. Cinsel fliddet t rman yor. Birileri failleri alk fllarken, korkunç eylemler ifllenmeye devam ediyor. Tam bir dokunulmazl k, hesap sorulmama durumu var. Bu de iflmeli. MISCA n n BM BARIfi OPERASYONUNUN Ç NE TAfiINMASI Bölgeye daha fazla asker ve polisin konuflland r lmas ça r s nda bulundu unu bildiren Ban, Afrika ülkeleri önderli indeki bar fl gücünün (MISCA), BM bar fl operasyonunun içine tafl nmas n önerdi ini belirterek, BM Güvenlik Konseyi nin (BMGK) yak nda bu konuda bir karar alaca n umdu unu ifade etti. Ban, BM nin bu nedenle OAC ye, daha fazla insan hakk ihlalinin olmas n önlemek ve suçlulardan hesap sorulmas n sa lamak için bir araflt rma ayr ca ekonomi ve istihdam n harekete geçmesinin hedeflendi i vurguland. AB nin 2013 te yay mlad araflt rma, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Çin, Hindistan, Rusya ve Ukrayna kökenli yaklafl k 6,6 milyon kiflinin çok karmafl k prosedürler nedeniyle yolculuk yapamad n göstermiflti. Prosedürün basitlefltirilmesiyle sadece bu 6 ülkenin Schengen bölgesinden yararlanmas n n 5 y lda 130 milyar avro gelir sa layaca komisyonu gönderdi ini belirtti. Aç klamas nda, Avrupa Birli i nin bölgeye güç gönderme karar n destekledi ini söyleyen Ban, Ama ben tekrar, uluslararas toplumu, daha h zl davranmaya ve daha fazlas n yapmaya ça r yorum dedi. RUANDA SOYKIRIMININ 20. YILI Konuflmas nda, OAC den Ruanda ya geçece ini ve buradaki soyk r m törenine kat laca n kaydeden Genel Sekreter Ban, Liderler olarak Ruanda soyk r m n n y l dönümünde, benzer suçlar n ifllenmemesinden emin olunmas n sa lamak sizin sorumlulu unuzdad r diye konufltu. Ban ve aralar nda ABD nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Samantha Power n da oldu u BMGK heyetinden diplomatlar, OAC den sonra Ruanda soyk r m n n 20. y l nedeniyle düzenlenen anma törenine kat lacak. (AA) Avrupa Komisyonu, vize ifllemlerini esnetme önerisinde bulundu kaydedildi. Yeni vize yönetmeli i teklifinin yürürlü e girebilmesi için üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu taraf ndan onaylanmas gerekiyor. Yeni yönetmeli in gelecek y l yürürlü e girmesi hedefleniyor. Schengen ortak vize bölgesi ngiltere, rlanda, Romanya, Bulgaristan, H rvatistan ve K br s Rum kesimi d fl ndaki 22 AB üyesiyle zlanda, Lihtenfltayn, Norveç ve sviçre yi kaps yor. (AA) M s r da darbe karfl t gösteriler sürüyor - M s r da üniversite ö rencileri, arkadafllar n n okuldan at lmas ve üniversitelerde güvenlik güçlerinin bulunmas n protesto etti. Darbeyi Ret ve Meflruiyete Destek çin Ulusal ttifak n n Yaflas n Ö renci Direnifli ad alt nda geçen hafta bafllatt gösteriler kapsam nda, Asyut kentindeki Ezher Üniversitesi ö rencileri eylem yapt. Güvenlik güçleri, buradaki eyleme göz yaflart c gazla müdahale etti. Baflkent teki Kahire Üniversitesi nde de Ahrar Hareketi taraf ndan Faflist Askere Hay r ad alt nda gösteri düzenledi. Gösteri koordinatörlerinden Abdurrahman Hüseyin, güvenlik güçlerinin üniversitelerde BULMACANIN ÇÖZÜMÜ görev yapmas karar n elefltirerek, bu durumda yaflanacak s k nt lar anlatmak için bir kampanya bafllatacaklar n ifade etti. Kahire nin güneyindeki Hilvan Üniversitesi ö rencileri ise gözalt na al nan arkadafllar n n serbest b rak lmas ve ö rencilere yönelik flidddeti protesto için rektörlük binas önünde eylem yapt. fiarkiyye kentindeki Ez-Zekazik Üniversitesi ile Dimyat ilindeki Ezher Üniversitesi ö rencileri de daha önceki gösterilerde gözalt na al nan arkadafllar n n serbest b rak lmas talebiyle insan zinciri oluflturdu. Ö renciler, eylemlerinde darbe karfl t gösterilerin simgesi haline gelen Rabia iflareti yapt. (AA) L M B O L A M D E A L S T O K O R E M E A N L K E A V Z O D E Z E L A T N Z V A S O T A M T O M A N E V R E N P A K L A V L E Ç E K M U S K A R R A A N A A Z A M E T R T A B A K A A A B M A O T E L B R K M N O A L N A Z K G S A A K A K A N A L Z L A F D A L A K F N O A E Y A L E T B K A T I A N E M

12 12 HABER 10 Nisan 2014 Perflembe brahim ARKLAN Gökçek ten Yavafl a Fehmi KORU Günlerin T RAZ T RAZI götürdü ü ve getirdi i... MHP lideri Her vatan evlâd cumhurbaflkan olabilir, ama Tayyip Erdo- ANKARA (AA) - Ankara hakimler oldu unu, bunlardan etkilenmeyece ini belirten Gökçek, flunlar an olamaz demifl... Bir meslek büyü- Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, CHP Ankara büyükflehir söyledi: ümüz de, Ak Parti seçimden baflar yla belediye baflkan aday Mansur "Bundan bile medet umuyor. Biz ç kt diye Tayyip Erdo an n Türkiye yi Enver Hoca n n Türkiyesi yap- Yavafl' n, Ankara'daki seçimlerin iptali kalk p böyle bir tesir oldu u zaman için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) onlar n oraya toplad n n 100 kat n mas na izin vermeyeceklerini yazd... yapt baflvuruya iliflkin, "Yapm fl toplamaz m y z? Toplayaca m z son Türkiye böyle garip bir ülke. G das n demokratik sistemden alan bir si- oldu u itirazlara bak yorsunuz, itirazlar n tamam birlefltirme tutanaklar yla Hat rlay n, Tando an'da bin yasi partinin lideri, sonuçta halk n ha- mitinglerde ispat etmedik mi? ilgili. Yok mühürlü, yok mühürsüz. kifliyle miting yapt lar, bizim polis Efendim gerekli ihtimam yap lmam fl, kemli iyle belirlenecek bir makam rakamlar içeriye giremeyenler hariç gerekli hassasiyet gösterilmemifl gibi için, tek seçicili e soyunmay kendinde hak olarak görebiliyor; son za- 330 bin kifliydi. 20 kat n toplad k biz, böyle saçma sapan, 'geçerli oy, geçersiz oy' diyor. '124 bin geçersiz oy var, manlarda kendisine Tayyip Erdo an bütün Ankara, Türkiye gördü. fl insan toplamaya, bask unsuru getirmeye bu seçime tesir eder' diyor. Do ru eder de arkadafl bu oylar n senin oldu unu kald ktan sonra AK Parti bunu yapar karfl tl kariyerini münasip gören liberal yazar da, MHP lideriyle ayn çiz- nereden ç kar yorsun?" dedi. ama AK Parti demokrasiye ve hukuka Gökçek, makam nda düzenledi i inan yor. Hukuka ve demokrasiye gide buluflabiliyor... bas n toplant s nda, CHP milletvekillerinin ve CHP'nin Ankara büyükflehir çöpte' diyecek. flte ispat " diye Sadi Güven'in efli Özgür Güven'in 10 inand için bu tür bask lardan medet Eski günler olsa, onlar n istedikleri konufltu. bin lira maaflla kendisinin umman n yanl fl oldu unu ifade ediyor. sonucun al nabilmesi, yani birinin Çankaya ya halka ra men ç kmas n sa la- Bir gazetenin ad n vererek tiraj n n dan flmanl n yapt " yönünde iddialar n yer ald n ifade eden Gökçek, belediye baflkan aday Mansur CHP ömrü boyunca, 50'li y llardan bin oldu unu ifade eden Yavafl' n, bas n toplant lar yaparak itibaren demokrasiye hiçbir zaman mak mümkün olabilirdi. Gökçek, " bin insan tahrik yan nda oturan Özgür Güven adl tansiyonu yüksek tutma, taraftarlar na inanmam fl, her zaman demokrasi d fl etmesi önemli. O insanlara bu alg y kifliyi göstererek flunlar söyledi: Arnavutluk ta Enver Hoca n n oluflturdu una çok da uzak olmayan bir si- mesaj verme gayreti içerisinde olduklar n, insanlar tahrik ettiklerini savun- flekilde bekliyor. S rt n istedi in kadar yollardan medet ummufltur. Yine ayn vermesi önemli. Bu gerçekten bas n "Özgür Güven'in, Sadi beyin efli ahlak yla ba daflan bir olay de il. olmas mümkün de il. 10 bin lira maafl yasi yap s vard ülkemizin çünkü... du. Gerçekten bas n ahlaks zl bu" al yor diyorlar, 3 bin 500 lira maafl y k yere, her seferinde hile. Arkadafl Çankaya lçe Seçim Kurulunun DP nin iktidar na son veren 1960 ifadesini kulland. al yor. Yani o kadar komik. O kadar 94'te y kt k, 99'da y kt k, 2004'de bulundu u Necla K z lba Lisesinden, At ld iddia edilen tutanaklar n insanlar küçük düflürmeye yönelik bir y kt k, 2009'da y kt k, elhamdulillah darbesi sonras nda dönemin askeri cuntas içerisinde yer alanlar da Halk n bir çöp kamyonu ile içerideki baz foto raflar n n Twitter'da paylafl ld n iftira ki haddi hesab yok. S rf isim 2014'te y kt k. Yenilen pehlivan gürefle evraklar n d flar ç kar lmaya çal fl ld bildiren Gökçek, flunlar kaydetti: benzerli inden dolay erke i, bayan doymazm fl. Tamam önümüzdeki benimsedi i biri cumhurbaflkan olamaz görüflüne sahiptiler. O günün s rada suçüstü yapt klar n ifade eden "CHP'liler insanlar n bu yap yorlar. Sadece soy isim benzerli i. seçim de gürefliriz Allah izin verirse. Gökçek, buradaki amac n söz konusu duygular n sömürüyor. Bizim dün Han mefendinin ismi de Saniye Ben olmam belki de bir arkadafl mla Tayyip Erdo an hukuk allâmesi Ord. evraklar çöplü e götürdükten sonra, akflam arkas arkas na att m z twitler han mm fl. Yani benle belediyemizle güreflirsiniz, yine yenemeyeceksiniz Prof. Dr. Ali Fuat Baflgil di. AP listesinden Samsun dan ba ms z senatör "çöplükte oylar, pusulalar bulundu, neticesinde iyice s k flt lar. Bugünkü hiçbir ilgisi yok. Yani bu CHP'liler ne inflallah. Bunu bir kere hazmetmeyi seçime flaibe düfltü" demek oldu unu bas n toplant s nda Mansur Yavafl'a yapacaklar n flafl rd lar. YSK'ya da bilmeniz laz m." ileri sürdü. seçilmiflti Baflgil; cumhurbaflkan aday sordular, 'bu evraklar n ak beti ne iftira at yorlar ve töhmet alt nda b rakmaya çal fl yorlar. Bunun tek kelimeyle "Sand klarda hile yap ld n " "Twitter'da ortal k y k l p gidiyor. oldu?' Aynen tabiri flu: 'Herkese verilen tutanaklar, herkeste var. Bizde de anlat m rezalet. CHP rezaletlerle ziki tacizle Meclis e girmesini engelle- oldu u duyulunca, askerler, sözlü ve fi- söylemenin, "CHP'nin müflahidi, Ne oldu? 'Hile oldu, yakalad.' O kadar sand k kurulu üyesi ve memurlar n n üzülerek söylüyorum: terbiyesizce ve var, önemli de il.' Niye? Aksini yürümeye çal fl yor. Böyle rezaletlerle diler... tahrik eder tarzda medya, internet kafas n n çal flm yor, ifllerden söylese ispat etmesi mümkün de il. yürünmez, ay pt r, utan n bu kadar iftira etmeye. Bir YSK baflkan na, siteleri ve gazeteler bunun üzerine anlam yor" demek oldu unu öne süren Onun cumhurbaflkanl n önleyen Hukukçu oldu u için gülünç duruma atl yor ki insan tahrik etmekten baflka Gökçek, "Kendi insanlar na en büyük askeri kadrodan baz lar daha sonra düflecek, hemen çark ettiler. Bunlar n büyükflehir belediye baflkan na iftira bir fley de il" diyen Gökçek, ki gayesi, bunlar çöpe at p yaygara atmaya çal flmay n. Hiç mi yüzünüz hakareti yap yorlar. Diyorlar ki: parti kurup halktan oy istediler... gazeteyi göstererek konuya iliflkin koparmakt, muvaffak olmad lar. Bu k zarm yor? Hiç mi utanm yorsunuz?" 'Arkadafl siz bu ifllerden anlam yorsunuz, biz sand k kurullar nda kesinle vutluk una döndürmeyece iz görüflü- Türkiye yi Enver Hoca n n Arna- yapt klar haberlerden örnekler verdi. tür çirkinliklere tevessül etmesinler. Mansur Yavafl' n bugünkü bas n Gökçek, "Önceden haz rlanm fl bu Demokrasi demek, bu demek de il. toplant s n YSK'n n yan ndaki bir yokuz.' Böyle bir fleyi kabul etmek nün sahibi yazar, 1970 li y llarda, Türkiye yi Enver Hoca n n Arnavut- bafll klar. Ne dedim ben? Çankaya Demokrasi demek, gerçekleri söylemek demek. Hazmetmesini bile- bunu yapmas n n sebebinin, YSK'y vatandafl iflin detay n bilmedi i için luk una döndürmek isteyen bir kadro- otelde yapt n hat rlatan Gökçek, mümkün mü? Kargalar güler. Ama Belediyesine ait çöp arabas çöplü e gidecek, çöplü e gittikten sonra ceksin." bask alt na almak oldu unu ileri bir anda CHP'nin laflar na kanma nun bas ndaki temsilcilerindendi. Gazetesi askeri darbe zorlayan yay nlar CHP'liler de yaygara koparacak, 'oylar Yine Twitter'da, "YSK Baflkan sürdü. YSK'daki hakimlerin, yüksek durumunda oluyor" diye konufltu. Suçlar ; M s r da darbe yap yor, kendisi sa da-solda m s r patlat r gibi bombalar patlatanlara erkete- karfl t olmak lim yuvas El Ezher lik görevi yerine getiriyordu. Gerçi zorlad klar darbeyi gerçeklefltiremediler, darbe bombas ellerinde 21 kifliye dörder y l protestonun merkezi patlad ; ama içinde yer ald Devrim örgütü, cumhurbaflkanl seçiminde cuntan n önemli bir ismini sivillefltirip Meclis e aday sunarak flans n bir kez KAH RE (AA) - M s r'da anlatmak için bir kampanya bafllatacaklar n ifade etti. hapis daha denedi. üniversite ö rencileri, arkadafllar n n okuldan at lmas ve Kahire'nin güneyindeki Hilvan stedikleri cuntac y seçtiremedilerse de, bir askerin Çankaya ya ç kmas - üniversitelerde güvenlik güçlerinin Üniversitesi ö rencileri ise cezas bulunmas n protesto etti. gözalt na al nan arkadafllar n n n sa layabildiler... Darbeyi Ret ve Meflruiyete serbest b rak lmas ve ö rencilere Ülkemiz bu tür ayak oyunlar n n KAH RE (AA) - M s r'da darbe Destek çin Ulusal ttifak' n n yönelik flidddeti protesto için rektörlük binas önünde eylem yapt. Hoca n n Arnavutluk unu and r yordu. mümkün olabildi i dönemlerde Enver karfl t 21 kifliye dörder y l hapis ile "Yaflas n Ö renci Direnifli" ad ellifler bin cüneyh (yaklafl k 7 bin alt nda geçen hafta bafllatt gösteriler kapsam nda, Asyut kentinde- Üniversitesi ile Dimyat ilindeki fiarkiyye kentindeki Ez-Zekazik Birileri, büsbütün oraya benzeyelim diye, k l ç gibi kulland klar kalemleriy- dolar) para cezas verildi. Yarg kaynaklar ndan al nan bilgiye göre, skenderiye'deki Ed-Dehile eylem yapt. Güvenlik güçleri, daha önceki gösterilerde gözalt na ki Ezher Üniversitesi ö rencileri Ezher Üniversitesi ö rencileri de le, bombaya dönüfltürdükleri manfletlerle baya faaldiler... Sulh Mahkemesi'nde görülen davada, buradaki eyleme göz yaflart c gazla al nan arkadafllar n n serbest at lmas n protesto etti. 19 Aral k 2013'te düzenlenen darbe müdahale etti. b rak lmas talebiyle "insan zinciri" Üniversitenin Nasr City'deki Halk n siyasete a rl n nihayet karfl t gösterilerde gözalt na al nan üç Baflkent'teki Kahire Üniversitesi'nde de "Ahrar Hareketi" darbe karfl t gösterilerin simgesi yerleflkelerinde de düzenlenen göslar ve zorbal klarla millet iradesinin k - oluflturdu. Ö renciler, eylemlerinde ana kampüsünün yan s ra di er koyabildi i bugünlere, d fltan zorlama- san k haz r bulundu. Di er 18 kiflinin g yaben taraf ndan "Faflist Askere Hay r" haline gelen "Rabia iflareti" yapt. terilerde ö renciler, arkadafllar n n r labildi i dönemlerden geçerek geldik. yarg land davada, "izinsiz gösteri ad alt nda gösteri düzenledi. - "Ezher'de 27 ö rencinin okuldan at lmas " Eylemde, darbe karfl t gösterilerde cumhurbaflkanl seçiminde, Ak Parti, okuldan at lmas n k nad. Onlara kalsayd, 2007 y l ndaki yapmak, arbede ç karmak, trafi i Gösteri koordinatörlerinden aksatmak, kamu mal na, özel mülke, Abdurrahman Hüseyin, "güvenlik Baflkent'teki Ezher Üniversitesi hayat n kaybeden ve gözalt na kendi aday n cumhurbaflkan seçemeyecekti. Allem edildi, kallem edildi, otobüslere, ticari ve sivil araçlara güçlerinin üniversitelerde görev ö rencileri de "e itimi aksatt ve al nan baz ö rencilerin zarar vermek, asker ve polis karfl t yapmas " karar n elefltirerek, bu üniversitede kargafla ç kard " foto raflar, fakülte duvarlar na söylemlerle halk k flk rtmak" durumda yaflanacak s k nt lar iddias yla, 27 ö rencinin okuldan as ld. medyadan aç lan yayl m atefle, internet muht ras yla askerler destek ç kt, suçlar ndan 21 kifliye dörder y l hapis CHP ye müracaat ettirilen 367 garipli i için Anayasa Mahkemesi kullan la- ile ellifler bin cüneyh para cezas verildi. Rabia iflaretini suç sayan yasan n davas ertelendi Karar n temyiz yolunun aç k rak sivil birinin cumhurbaflkan seçilmesi engellenmek istendi. oldu u belirtildi. KAH RE (AA) - Katar merkezli El-Cezire Mubaflir kanal n n Müslüman Kardefller Teflkilat Yapt lar bunu, hepimizin gözünün yarg lanan bas n mensuplar ile Öte yandan Kahire Ceza Mahkemesi, "Ezher fieyhli i'nin M s r'da "terörü destekleyen kanallardan say lmas " talebiyle aç lan Nisan'da karara ba lanmas na ( hvan) üyelerinin davas n n 15 içine bakarak yapt lar hem de... bas lmas yla" ilgili davada yarg lanan, aralar nda bir Türk vatandafl n n da bulundu u Ezher Üniver- Yarg kaynaklar ndan al nan bil- Mahkeme ayr ca, hvan' n fes- sözlü ve fiziki tâciz zorbal, 2007 y - davada yetkisizlik karar verildi. hükmedildi darbesi sonras nda uygulanan sitesi ö rencisi 21 kiflinin giye göre, Kahire Acil fller hedilmesi ile liderlerinin mal l ndaki seçimde, parti baflkanlar üzerinde denendi ve garip 367 karar n n et- duruflmas n, savunma raporunun Mahkemesi, El-Cezire Mubaflir varl n n dondurulmas talebiyle tamamlanmas için 28 Nisan'a erteledi. kanal n n "terörü destekleyen aç lan davan n duruflmas n 24 kili olmas sa land. Referandumla halk n seçti i cumhurbaflkan modeline o kanallardan say lmas " talebiyle Haziran'a, hvan mensuplar n n Baflsavc l k, Kas m 2013'te düzenlenen gösterilerde gözalt na al nan 21 aç lan davada yetkisizlik karar cumhurbaflkanl seçimlerinde belâ bir daha yaflanmas n diye geçtik... ald. Karar n gerekçesi olarak, aday olmas n n engellenmesi için MHP lideri de bunlar bilir, k demli ö renciyi, "Ezher fieyhli i'ni basmak, "terör eylemlerini desteklemek ve aç lan davan n duruflmas n ise 15 yazar da; eski günleri özlerler de... Ancak ne çare, art k tek hakem millet... Ezher Üniversitesi kampüsündeki kat lmakla suçlanan El-Cezire Nisan'a erteledi. binalara zarar vermek, arkadafllar n n kanal ile programlar na kat lan Öte yandan Kahire Bölge dare s navlar na engel olmak, ö retim kifliler aleyhinde herhangi bir yarg Mahkemesi, ulusal güvenli i tehdit Tehdit savuracaklar na, halk n benimseyebilece i bir aday bulmaya ça- Ankara da üniversite ö rencisi görevlilerine sald rmak" karar n n bulunmamas " gösterildi. Nazl can Kübra Sönmez Rabia etti i gerekçesiyle "Rabia" iflaretini suçlamalar yla mahkemeye sevk Ayn mahkemede, "terör iflaretiyle proteste gösterisi yaparken, M s r da bu iflaretin yasak- aç lan davan n duruflmas n 3 suç sayan yasa ç kar lmas talebiyle l fls nlar... örgütüne üye olma" suçlamas yla etmiflti. 9 Nisan 2014 Star Katar'da bulunduklar için g yaben lanmas için dava aç ld. Haziran'a erteledi.

13 TURIZM Sevgi ACAR 10 Nisan 2014 Perflembe13 Otel yöneticileri yeni sezondan umutlu ANTALYA (AA) - Profesyonel Otel Yöneticileri Derne i (POYD) Yönetim Kurulu üyesi ve Kempinski Hotel Genel Müdürü Nihat Tümkaya, 2014 y l turizm sezonunda Avrupa pazar n n yüzde 2-3, Rus pazar n n da yüzde 8-10 civar nda büyüyece ini tahmin etti ini bildirdi. Antalya Su Otel de ö le yeme inde bir araya gelen POYD üyeleri, yeni sezonla ilgili de erlendirmelerde bulundu. Tümkaya, Antalya için iyi bir sezon olaca n düflündü ünü söyledi. Rusya Baflbakan Dmitri Medvedev in K r m turizm sektörünün canlanmas için uçak biletlerinin Türkiye den daha ucuz olmas istedi i yönündeki haberleri de erlendiren Tümkaya, böyle bir uygulaman n Türkiye turizmini etkileyece ini düflünmedi ini söyledi. Tümkaya, Rus toplumu Antalya dan vazgeçemez, buray ana destinasyon olarak görüyorlar. K r m da düflük gelir grubu gidecektir. Rusya n n karar n n Rus turist say s n azaltaca n düflünmüyorum. Bu sezon Avrupa pazar n n yüzde 2-3, Rus pazar n n yüzde 8-10 civar nda büyüyece ini tahmin ediyorum dedi. IC Otelleri Koordinatörü Derya Billur, flu ana kadar Rus turist say s nda azalma olmad n fakat kalma süresinin ortalama 7,5 günden 6,5 güne düfltü ünü kaydetti. Baya Otel Genel Müdürü Özgür Bayrak ise siyasi konjonktürde yumuflama nedeniyle srailli turist say s n n giderek artt n dile getirdi. Nevruz dolay s yla Belek teki tesislere yaklafl k 30 bin turistin geldi ini, turistlerin ortalama 2,5 gün konaklama yapt n anlatan Bayrak, Nevruz dolay s yla gelen ranl turistler, bin dolar ciro b rakt. Dolar n 2,22 oldu u dönemde ran, bizi mart ay nda rahatlatt diye konufltu. Amasra daki Tesadüf eserler müzesi ilgi çekiyor BARTIN - SEL M BOSTANCI - Amasra ilçesinde resmi kaz yap lmamas na karfl n tesadüfen bulunan tarihi eserlerin sergilendi i Amasra Müzesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. ''Sesemos'' ad yla MÖ 12. yüzy lda Fenikelilerin k y lar boyunca oluflturdu u kolonilerle kurulan ve ranl Prenses Amastrist'in yönetimi döneminde en parlak zaman n yaflayan Amasra, binlerce y ll k tarihi geçmiflin izlerini tafl yor. Genellikle inflaat kaz lar, heyelan, sondaj ile yol çal flmalar nda ve bal kç lar n a lar na tak lmas sonucu ortaya ç kan Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanl dönemlerine ait çok say da eser, Amasra Müzesi'nde sergileniyor. Gözyafl flifleleri, alt n ve bronz süs eflyalar n n yan s ra olta i neleri, haçlar, kandiller, silahlar, kaplar ve bronz heykelciklerin bulundu u müzeyi, y lda 50 binin üzerinde turist ziyaret ediyor. Roma mparatoru Hadrian' n, Roma mitolojisinde kentin kurucusu bilinen Romulus ve Remus'u simgeleyen motiflerin oldu u heykelin yan s ra Yunan mitolojisinde sa l k tanr s bilinen Asklepios'u simgeleyen y lan heykeli, ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken eserler aras nda ilk s rada yer al yor. MÜZE MÜDÜRÜ AYDIN Amasra Müze Müdürü Baran Ayd n, AA muhabirine yapt aç klamada, ilçede Boztepe ile Amasra Kalesi'yle çevrili adan n d fl nda kalan kara taraf nda da antik kent oldu unu söyledi. lçede, hafriyatla denize döküldü ü tahmin edilen birçok tarihi eserin de dalgalar n sahile vurmas yla ortaya ç kt n, bat k gemilerden ç kan eserlerin de bal kç lar n a lar na tak ld na dikkati çeken Ayd n, flöyle konufltu: " lçemizde bilimsel amaçl hiç resmi kaz yap lmad. Bugüne kadar ç kan eserlerin tamam tesadüfen bulunmufl olup, bu durum ilçede müze kurulmas n zorunlu k lm flt r. lçede 1955'te belediye binas n n küçük odas nda faaliyete geçirilen müze, 1969'da eski ilkokul binas na tafl nm fl ve zamanla yeni müze ihtiyac n n do mas yla 30 y l önce de 1884'te bahriye mektebi olarak inflaat edilen binada hizmet vermeye bafllam flt r. Sondaj, inflaat ve yol çal flmalar nda halen bulunmaya devam eden eserler, müzemizde sergilenmektedir." TAR H ESERLER YAPILAR NEDEN YLE KAYBOLDU lçede, tarihi bedesten, antik tiyatro, hamam gibi kal nt lar incelendi inde Helenistik dönemde bin kiflinin yaflad n n tahmin edildi ini vurgulayan Ayd n, "Amasra'da, tarihi eserlerin yüzde 60' yap lar nedeniyle kaybolmufltur. En az ndan bundan sonra yüzde 40'l k bölümünü kurtarmak, bunun için de kaz çal flmalar na bafllamak istiyoruz" diye konufltu, Ayd n, kay plar s f ra indirip eserleri turizme kazand rmay amaçlad klar na iflaret ederek, konuflmas n flöyle tamamlad : "Yapaca m z kaz lar, antik kentin plan n vermesi aç s ndan da önemlidir. Amasra, önümüzdeki 50 y l boyunca hamam, depo, yaflam alan gibi ekstra yap lar n yan s ra heykel ve mozaiklerin ç kmas na gebe bir yerdir. Özellikle bütünlük arz eden yap lar korumak istiyoruz. Ortaya ç kacak eserler, dünya bilim alemine büyük katk sunacakt r. lçemizde sit alan olsun olmas n tüm kaz yla ilgili ifller müzemizin denetim ve gözetiminde yap l yor." (AA) Beçin Kalesi'nde tarihi hamam ortaya ç kar ld MU LA - Milas'taki tarihi Beçin Kalesi'nde yürütülen çevre düzenleme çal flmalar nda 15. yüzy la ait oldu u san lan tarihi hamama rastland. Beçin Kalesi'nde Milas Müze Müdürlü ü baflkanl nda yürütülen çevre düzenlemesi kapsam nda otopark alan ndaki hafriyat çal flmalar nda, beylikler dönemine ait oldu u tahmin edilen tarihi hamam gün fl na ç kar ld. Bölgede Milas Müze Müdürlü ü taraf ndan kurtarma kaz s bafllat ld. Milas Müze Müdürü Ali Sinan Özbey, gazetecilere yapt aç klamada, bir k sm ortaya ç kar lan tarihi yap n n, kaledeki ikinci hamam oldu unu bildirdi. Özbey, kurtarma kaz lar nda baz metal tarihi eserlerle bir metal kap ve 4 sikke bulundu unu, eserlerin Milas Müze Müdürlü üne teslim edildi ini kaydetti. Beçin Kalesi'nin UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer ald na de inen Özbey, "Kaledeki düzenleme projesi, Mu la Koruma Kurulu taraf ndan onayland. Proje, zmir Rölöve An tlar Kurulu taraf ndan da ihale edildi" dedi. Beçin Kalesi'nde ziyaretçilerin gezebilmeleri için ihtiyaca cevap verebilecek bir tak m üniteler yap lmas için çal flt klar na iflaret eden Özbey, "Kalede bir ziyaretçi merkezi kurulacak. Arkas ndan ticari üniteler ve modern bir gifle ile mekanlar n gerçeklefltirilmesiyle çal flmalar son bulacak" diye konufltu. Özbey, Beçin Kalesi'nin daha önce ücretsiz ziyaret edildi ini ancak bakanl k düzenlemesiyle ziyaretin ücretli hale getirildi ini, iflletmesinin de TÜRSAB taraf ndan yap laca n aç klad. (AA) KOMOR ADALARI turistler taraf ndan keflfedilmeyi bekliyor MORON - Hint Okyanusu'nda bulunan Komor Adalar, henüz keflfedilmemifl bitki örtüsü, tarihi ve kültürel miras, festivalleri ve sanatç lar yla turizmin ''uyuyan devi'' olarak görülüyor. Hilal fleklindeki tak madalardan oluflan ve Arapça ay anlam na gelen kamer kelimesinden ad n alan, Arap Birli i üyesi ülke, turizm alan nda yabanc ülkelerin dikkatini, altyap eksikli i, konaklama ve ulafl m sorunlar nedeniyle henüz tam anlam yla çekebilmifl de il. Turizm Genel Müdürü Hissan Guy, AA'ya aç klamas nda, turizmin ulusal ekonomiyi, tar m ve ulaflt rma sektörlerini harekete geçirebilece ini, birçok ifl imkan sa layabilece ini ve halk n yaflam flartlar n düzeltebilece ini vurgulad. 2000'de 140 milyon dolar olan turizm gelirinin bugün de de iflmedi ini belirten Guy, Komor Adalar 'na y lda 30 bin turistin geldi ine ancak komflu Maurice adas na gelen turistlerin say s n n 500 bini buldu una dikkati çekti. Hissan Guy, ülkede turizmin geliflmesi için altyap n n ve enerjinin güçlendirilmesine, reklam ve pozitif imaja ihtiyaç duyuldu unu söyledi. Bir otel yöneticisi olan Naama dris de Komor Adalar 'n n birçok turistik zenginlik bar nd rd n, do al, kültürel, tarihi unsurlar keflfedildi inde turizm pazar nda önemli bir yere sahip olaca n belirtti. dris ancak mesafenin çok uzun olmas nedeniyle turist say s n n az olmas na, enerji ve kalifiye eleman yetersizli ine dikkati çekti. (AA)

14 14 SPOR Şenol GÜNÜÇ 10 Nisan 2014 Perşembe Beşiktaş'tan giden parlıyor Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen beklentileri karşılayamayarak gönderilen bazı oyuncular gittikleri takımlarda gösterdiği yüksek performansla dikkati çekiyor. İSTANBUL - En son UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Basel'in Valencia'yı 3-0 yendiği maçta 2 gol atan eski Beşiktaşlı Matias Emilio Delgado, takımının yarı final iç avantajlı bir skor elde etmesinde önemli rol üstlenirken, Porto'nun Sevilla'yı 1-0 yendiği maçta asist yapan ve bir topu da direkten dönen Ricardo Quaresma, son dönemdeki performanslarıyla parmak ısırtıyor. Siyah-beyazlıların yüksek bir bonservis bedeli karşılığında Basel'den transfer ettiği ve sezonlarında forma giyen Delgado, çıktığı 109 karşılaşmada 25 gol kaydetti. İlk yıllarda gösterdiği performansla kaptanlığa kadar getirilen ve takımının çift kupayla kapattığı sezonuna önemli katkılar sağlayan Delgado, sonraki sezon ise istikrarsız futbolu nedeniyle fazla forma şansı bulamamış ve gönderilmişti. Beşiktaş'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ligi takımı Al Jazira'ya giden Arjantinli orta saha oyuncusu, burada ilk sezonunda şampiyonluk yaşarken, 87 maçta attığı 21 golle takımının önemli yıldızları arasında yer aldı. Bu performansının ardından yeniden eski takımı Basel'e geçen sezon imza atan Delgado, burada yeniden takımın vazgeçilmez oyuncuları arasına girerek takımının Avrupa Ligi'nde yarı final bileti avantajı yakalamasına önemli katkı sağladı. Beşiktaş'ta benzer problemler yaşayan bir diğer yıldız oyuncu da Ricardo Quaresma olmuştu. Inter'den büyük ümitlerle transfer edilen ve ilk sezonunda gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen "Q7" lakaplı futbolcu, dönemin teknik direktörü Carlos Carvalhal ile yaşadığı tartışma ve disiplinsizliği nedeniyle zamanla gözden düşmüştü. Delgado gibi BAE'de futbol hayatına devam eden Portekizli oyuncu, burada Al Ahli'de 4 ay oynamış ve yeniden eski kulübü Porto'ya geçmişti. Ülkesinde yeniden çıkışa geçen Quaresma, takımının Avrupa Ligi'nde Napoli'yi elediği ikinci tur ve Sevilla ile oynadığı çeyrek final maçlarında attığı goller ve yaptığı asistlerle takımını sırtlıyor. Siyah-beyazlılardan ayrılmasının ardından çıkışa geçen bir diğer futbolcu ise Hırvat defans oyuncusu Gordon Schildenfeld oldu. Schildenfeld, ara sezonunda kadroya katılırken, "iyi görmediği" gerekçesiyle yarım sezon içinde gönderildi. Siyah-beyazlıların ardından Strum Graz'e geçen ve gösterdiği performansla Hırvatistan Milli Takımı'ına kadar yükselen Schildenfeld, kadronun değişmez oyuncuları arasına adını yazdırmayı başardı. Hırvat oyuncu, bu sezon ise Panathinaikos forması giyiyor. Alman oyuncu Roberto Hilbert sezonlarında siyah-beyaz formayı giyerken, ardından Bayer Leverkusen'in yolunu tuttu. Beşiktaş'ta gösterdiği istikrarlı performansı Bundesliga'da da tekrarlayan Hilbert, takımının üst sıralarda yer almasında önemli katkı sağladı. "Karakartallar"a 8 milyon Esen: Hocamız çok başarılı İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Hukuk İşleri ve Finansmandan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Melih Sami Esen, Kayserispor galibiyetiyle büyük moral bulduklarını söyledi. AA muhabirine karşılaşmayı değerlendiren Esen, takım olarak son derece doğru bir yolda ilerlediklerini kaydederek, "Sezon başından bu yana sergilediğimiz grafiği göz önünde bulundurursak, futbolumuzun daha olgunlaştığını görebiliriz. Her geçen hafta sahada daha istekli, daha coşkulu, kazanmayı daha çok isteyen bir Beşiktaş görüyoruz ve bu durum bizi fazlasıyla memnun ediyor" diye konuştu. Zorluklarla dolu bir sezon içerisinde, herkesin takdir etmesi gereken bir başarı yakalamak üzere olduklarını vurgulayan Melih Sami Esen, sözlerine şöyle devam etti: "Kimse merak etmesin, Beşiktaş Kulübü, yönetimiyle, futbolcusuyla ve teknik kadrosuyla yoluna doludizgin devam ediyor. Zorlu bir süreçten geçiyoruz, yeni bir yönetimimiz ve yeni bir futbol takımımız var. Taşların yerine oturması için tabii ki biraz zaman geçmeli. Kaldı ki aynı zamanda maçlarımızı, sürekli misafir sıfatıyla oynuyoruz. Tüm bunlara rağmen Beşiktaş, stadı yok ya da maddi gelirleri kısıtlı diye ne zirve inadından, ne de futbol oynamaktan ve başarı iddiasından vazgeçmiştir. Herkes bütün gayretiyle, kulübümüze yepyeni bir ufuk açmak için canla başla çalışıyor. Hocamız ilk senesine avro gibi yüksek bonservis bedeli karşılığında geçen Brezilyalı oyuncu Rodrigo Tabata, çıktığı 49 maçta sadece 2 gol atabildi. Kötü performansının ardından sezonunun başında Katar'ın Al- Rayyan takımına kiralanan Tabata, buradaki ilk sezonunda bir maçta 4 kez fileleri havalandırarak ligde tek karşılaşmada en çok gol atan oyuncu oldu ve 100 bin dolar para ödülü kazandı. Sonraki sezonda 20 maçta 17 gol ve 9 asistlik performans sergileyen Tabata, Katar'da yılın futbolcusu ilan edildi. Beşiktaş'ta sezonunda forma giyen ve dönemin teknik direktörü Christoph Daum tarafından beğenilmeyerek gönderilen eski Norveçli defans oyuncusu Ronny Johnsen ise daha sonra Manchester United'a transfer olurken, burada 6 sezonda 4 lig şampiyonluğu, bir İngiltere Kupası ve 1999 yılında bir kez de UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. (AA) göre son derece başarılıdır ve doğru işler yapmıştır. Önümüzdeki yeni dönemde hem oyuncularımız, hem de teknik heyetimiz birbirlerini daha fazla kanıksayacak ve daha büyük başarılara imza atacaklardır." Spor Toto Süper Lig'i ikinci bitirmenin kendileri için son derece önemli olduğunu kaydeden siyahbeyazlı yönetici, "Sezon sonunda ikincilik koltuğuna oturmak, herkesin bildiği gibi yalnızca sıralamada iyi bir derece elde etmek anlamına gelmiyor. Lig ikinciliği, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılmanın biletidir" diye görüş belirtti. Esen, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın, kulübe maddi gelir sağlayacağını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı: "20 milyon avro gibi bir miktarın kasamıza girmesi söz konusu. Bu rakam, hele ki şu geçiş döneminde Beşiktaş için gerçekten büyük önem taşıyor. Beşiktaş yönetimi olarak, elimize geçen her kuruşu en doğru şekilde değerlendiriyoruz. Gelirlerimiz, stadımız bittiğinde bizi rakiplerimizin üzerine çıkaracak. Yeni stadında, Şampiyonlar Ligi'ne katılmış bir Beşiktaş, tüm taraftarlarımıza büyük keyif verecek. Başkanımızın işaret ettiği tarihte bitirmeye çalışıyoruz, zaten inşaatın ne kadar hızla ilerlediği ortada. Yeni sezonda, ekonomimiz de takımımız da üst seviyede olacak." (AA) Seba, 88. yaşına yoğun bakımda girdi İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba, 88. yaşına yoğun bakımda girdi. Siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı olan ve 5 Nisan 1926 tarihinde Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya gelen Seba, bir süre önce solunum yollarındaki enfeksiyon sebebiyle Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavi altına alınmış, daha sonra ise tespit edilen kalın bağırsak kitlesi sebebiyle, Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirmişti. Taburcu edildikten sonra ateşi yükselerek tekrar rahatsızlanan ve yeniden yoğun bakım ünitesine kaldırılan efsane başkanın sağlık durumu hakkında AA muhabirine açıklamada bulunan Seba'nın yeğeni Tayfur Havutçu, "Kendisi hala yoğun bakımda tedavi altında. Temenni ederim ki en kısa zamanda eski sağlığına kavuşarak aramıza döner. Doktorlarla sürekli görüşüyor ve konuşuyorum, zaten hep hastanedeyim. Durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Bütün gayretler, bir an evvel tedavisini tamamlayıp eve çıkması için" diye konuştu. Süleyman Seba'nın yeğeni olmaktan gurur duyduğunu ve kendisini çok şanslı hissettiğini de söyleyen Havutçu, sözlerine şöyle devam etti: "Hastalığında sağlığında, her zaman büyük kıymet verip, saygı duyduğumuz, üzerine titrediğimiz bir insan o. Tedavi altına alındığı ilk günden bu yana sürekli yanındayız, dua ediyor ve bekliyoruz. Başkanımız kararlı ve güçlüdür. Ben ayağa kalkacağından hiçbir şüphe duymuyorum. Kendisini çok iyi tanımayanlar, Rıdvan Akar'ın imzasını taşıyan 'Beşiktaş'ın Dervişi Süleyman Seba' isimli eseri okurlarsa, eminim çok farklı yönlerini keşfedecekler. Ben, yeğeni olmanın dışında, bir Süleyman Seba hayranıyım. Koca bir ömrü Beşiktaş'a adamış, gelmiş geçmiş en saygın başkanlardan biri olmuştur." Beşiktaşlı olmanın anlamını Süleyman Seba'dan öğrendiğini de ifade eden Tayfur Havutçu, açıklamalarını şu şekilde noktaladı: "Özellikle kendi döneminde yaşattığı başarılar ve sergilediği tavırlarla, o jenerasyonun Beşiktaşlı olmasına neden olmuştur. Yalnızca ben değil, binlerce kişi Beşiktaşlılığını onunla pekiştirmiştir. Ben yalnızca 3 yıl çalışabilme fırsatı buldum. Yeri geldiğinde babacan, yeri geldiğinde sevecendi, bizlere başkan değil dosttu, arkadaştı. Süleyman Seba, mütevazı ve sevgi dolu kişiliği sebebiyle, Fenerbahçeli ve Galatasaraylı dostların da başkanı."

15 SPOR Şenol GÜNÜÇ 10 Nisant 2014 Perşembe15 Aslan derbilerde KÜKRÜYOR İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Galatasaray, son dönemde derbilerde rakiplerine üstünlük kurdu. Galatasaray, son 3 sezonda Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı 16'sı Süper Lig, 2'si TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 18 derbiden sadece 3'ünü yitirdi, 10 kez kazandı, 5 kez de berabere kaldı. Aynı sürede Fenerbahçe, çıktığı 17 derbide 6 kez kazanırken, 4 kez berabere kaldı, 7 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş ise yaptığı 15 derbinin sadece 2'sini kazanırken, 5 kez berabere kalıp, 8 kez de mağlup oldu. "Cim Bom", sezonunda Lig Grubu ve Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda oynadığı toplam 8 derbiden sadece birini kaybetti. Rakiplerini 3 kez yenen, 4 kez berabere kalan sarı-kırmızılılar, bir kez ise sahadan puansız ayrıldı. Toplam 13 gol atan Galatasaray, kalesinde de 9 gol gördü. Galatasaray, geçen sezon ise ligde Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı maçta 3-3 berabere kaldı, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı evinde aynı skorla 2-1 yendi. Kadıköy'de şampiyonluğu ilan ettikten sonraki maçta ise Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu sarı-kırmızılı ekip, TFF Süper Kupa'da ise geçen sezon ve bu sezon başında Fenerbahçe ile yaptığı maçları kazanarak, kupayı müzesine götürdü. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de bu sezon Beşiktaş'ı her iki maçta da yenmeyi başardı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbide 1-0 geriye düşen "Cim Bom", 2-1 öne geçmeyi başarırken, maçın dakikasında siyah-beyazlı taraftarların sahaya girmesi üzerine derbi hakem tarafından tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu daha sonra maçı 3-0 Galatasaray lehine tescil etti. "Cim Bom", Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olurken, evinde ise Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, son olarak da Fenerbahçe derbisini 1-0 kazanarak, bu sezon 4. derbi galibiyetine imza attı Ḟenerbahçe ise son 3 sezonda çıktığı 17 derbide 6 galibiyet alabildi. Sarı-lacivertliler, sezonunda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 de mağlubiyet alırken, sezonunda ise 2 kez kazandı, 3 kez mağlup oldu. "Sarı Kanaryalar", bu sezon TFF Süper Kupa'da Galatasaray'a 1-0 yenilerek başladığı derbi serüveninde toplam 4 maça çıktı. Bu 4 derbinin sadece birini Galatasaray karşısında 2-0 kazanabilen sarılacivertliler, Beşiktaş ile Kadıköy'de berabere kalıp, 2 kez de Galatasaray'a mağlup oldu. - Beşiktaş, sadece Fenerbahçe'yi yenebildi Derbilerin en az kazanan takımı Beşiktaş ise son 3 sezonda sadece Fenerbahçe karşısında galip gelirken, Galatasaray'ı yenemedi. Siyah-beyazlılar, son 3 sezonda çıktığı 15 derbinin 2'sini kazandı, 5'inde berabere kaldı, 8 kez de mağlup oldu. Beşiktaş'ın 2 galibiyeti de Fenerbahçe karşısında geldi sezonunda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 de mağlubiyet alan "Kara Kartallar", sezonunda birer galibiyet ve beraberlik alıp, 2 kez de yenildi. Beşiktaş, bu sezon ise derbi galibiyeti alamadı. Siyah-beyazlılar, yaptıkları 3 derbide 2 kez mağlup oldu, bir kez berabere kaldı. (AA) Tek hedefi, dünya şampiyonluğu... MELBOURNE - Avustralya Vücut Geliştirme Milli Takımı'na seçilen, Avustralya-Asya şampiyonu Erhan Akça, yeni hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu bildirdi. Sidney'de yaşayan 24 yaşındaki Akça, Uluslararası Vücut Geliştirme Federasyonu'nun (IFBB) geçen ay düzenlediği Avustralya-Asya yarışmasında 1.70 boy altında şampiyon olarak kupayı kaldırdı. Akça, bu başarısıyla Avustralya Milli Takımı'na seçilen ilk Türk oldu. Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıldır amatör olarak vücut geliştirmeyle ilgilendiğini belirterek, IFBB'in ABD'de düzenleyeceği dünya şampiyonasına, Avustralya Milli Takımı adına katılacağını söyledi. Şampiyonaya, her gün düzenli çalışarak hazırlandığını ifade eden 24 yaşındaki sporcu, "Her gün 1-2 saat çalışıyoruz, sabahları kalkıp yürüyüşe gidiyoruz, aç karnına yağlar erisin diye bütün gün kaslarımızı şişiriyoruz'' dedi. Milli takımda tek Türk sporcunun kendisi olduğunu belirten Akça, ''Takımda benim aksime herkes sarı saçlı, mavi gözlü" diye konuştu. Akça, bu spora yeni başladığı yıllarda çevresinin kendisine olumsuz yaklaştığını, ancak şampiyonluğunun ardından insanların fikirlerinin değiştiğini anlattı. Şampiyon sporcu, ''İlk zamanlarda herkes 'Bu sporu niye yapıyorsun, zamanını boşa harcıyorsun. Git normal bir iş bul' diyordu" ifadesini kullandı. ABD'de 2015 Mart ayında düzenlenecek dünya şampiyonasına çok sıkı hazırlandığını anlatan Akça, ''Şampiyon olduğumda kupayı hem Türkiye hem de Avustralya için kaldıracağım" dedi. Akça'nın babası Kadir Akça da eski milli boksör olduğunu belirterek, 1977, 1978 ve 1979 yıllarında Akdeniz Oyunları ve Türkiye şampiyonlukları bulunduğunu anlattı. Baba Akça, "Oğlumla gurur duyuyorum. Özellikle şampiyon olması, bu ülkede yaşayan Türkler adına, en çok da tabii ki Türk olduğu için beni çok mutlu ediyor'' dedi. (AA) Ergün: "Volkan Demirel haddini bilecek" İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Şükrü Ergün, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 yendikleri derbide yaşanan olayların maçın önüne geçmesi için çalışıldığını savunarak, "Bu, Galatasaray'ın galibiyetine gölge düşürmek için sahneye konulan beceriksizce bir oyundan ibarettir" dedi. AA muhabirine açıklamada bulunan Ergün, derbilerin genelde gergin geçtiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: "Bu derbiler her zaman gergin geçiyor. Bunu herkes niye tuhaf buluyor anlamıyorum. 'Olaylar maçın önüne geçti' deniliyor. Olayların maçın önüne geçmesi için özel bir çaba vardı, onun için geçti. Benim gördüğüm kadarıyla bu olayların gündeme getirilmesi, skorun önüne geçme çabasıdır. Bu, Galatasaray'ın galibiyetine gölge düşürmek için sahneye konulan beceriksizce bir oyundan ibarettir. Bugün açın spor sayfalarına bakın, Galatasaray galibiyetinden çok manşetlerde maçtaki sözde olaylar gündeme gelmiş" diye konuştu. Şükrü Ergün, karşılaşmada Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun gördüğü kırmızı karttan sonra futbolcuları Felipe Melo'nun gösterdiği tepkinin sportmence olmadığını, ancak yeşil sahalarda benzer olayların yaşandığını anlatarak, şunları kaydetti: "Bence orada Melo'nun olayı değil, Emre'nin olayı vardı. Kırmızı kartı gören Emre'ydi. Yaptığı hareketlerden dolayı önce Emre'ye tepki gösterilmeli, ondan sonra isterseniz Melo'yu kınayabilirsiniz. Ama bu yeşil sahalarda görmediğimiz hareketler değil. Biri kırmızı kart gördükten sonra karşıdaki futbolcu 'hadi çık dışarıya' diye hareket yapıyor. Sportmence olduğu pek söylenemese de oluyor. Ancak maçın geneline baktığımızda karşı takımın kalecisinden başlayarak sportmenlik dışı hareketlerin hepsini saymamız lazım." Şükrü Ergün, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in maçın ardından yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Aslında o seviyede bir oyuncuya benim cevap vermem doğru değil ama sadece haddini bilmesi gerektiğini söylüyorum. Volkan bir futbolcudur, futbolunu oynayacak. Kimseyi tahrik etmeyecek. Aklının ermediği konularda ahkam kesmeyecek, haddini bilecek" diye konuştu. Karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarların küfürlü tezahüratlarda bulunması nedeniyle seyircisiz oynama cezası alacaklarının hatırlatılması üzerinde Ergün, "İstenmeyen bazı tezahüratlar oldu. Her ne kadar adilane bir kural olduğunu düşünmesem de şeriatın kestiği parmak acımız" ifadesini kullandı. Şükrü Ergün, maçta taraftarların tepkisi üzerine oyundan alınırken formasını çıkartarak tepki gösteren futbolcuları Selçuk İnan'ın böyle bir protestoyu hak etmediğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün Selçuk ile görüşmedim, kimsenin de görüştüğünü zannetmiyorum. Selçuk böyle bir protestoyu hak etmeyen bir oyuncu. Bizim çok değerli bir oyuncumuz. Taraftarımızın Selçuk'u bağrına basması lazım. Her oyuncunun kötü günü olabilir. Selçuk bu muameleyi hak etmemiştir. Çok duygusal bir çocuk, dolayısıyla böyle şeylerden etkilenebiliyor. Hak etmediği zaman böyle bir şey olursa tepkisi bu şekilde ortaya çıkmış olabilir. Doğrudur demiyorum ama anlayışla karşılamak gerekir." (AA)

16 10 Nisan 2014 Perflembe Yasemin AYDO DU Minyatür plastisin flehri: GOLDENBURG B fikek - Nzir Aliyev - K rg zistan'da Rus as ll Nikolay Tarasenko adl genç giriflimci, 7 y lda 250 kutu 16 renk plastisin kullanarak 12 milyon detaydan oluflan kendisinin ad n verdi i ve herkesin sevece i hayal ve o kadar da minyatür Goldenburg (Alt n Kale) flehrini yapt. K rg zistan' n baflkenti Biflkek'te bir Türk fl ve Al flverifl Merkezi'nde sergilenmeye bafllanan "minyatür plastisin flehri: Goldenburg" ziyaretçilerin be enisini topluyor. Plastisin flehri inflaat mühendisi Tarasenko, bir milimetrekareye s d rd 4 metrekarelik alan, 90 katl gökdeleni bir büyük adam n baflparma büyüklü ünde infla etti i maket flehrini modern inflaat teknolojileriyle birlefltirdi i mimarisi turistlerin övgülerini topluyor. Fitürist ve fantastik minyatür plastisin flehri Goldenburg'da Rusya, Dubai, Almanya ve ABD'den tarihi binalar, asma köprüler, devlet ve kamu binalar, yan s ra Fransa, ABD ve Çin mahalleri de "do açlama olarak" yer al yor. Binlerce binalar n ve çok say da gökdelenlerin yer ald minyatür flehir alan nda, dünyada yaflanabilir, yeflil, güzel ve bir o kadar da s cak kente dair her fley yerinde görünüyor. Havaalan, limanlar, alt ve üst geçitler, yeflil alanlar, stadyum, deniz, da lar ve parklar hatta K rg zistan' n büyükelçilik binas da dikkat çekiyor. Genç giriflimci ve minyatür plastisin flehir proje sahibi Tarasenko, AA muhabirine yapt aç klamada, kendisinin ad n verdi i Goldenburg flehrinin sadece bir flehirden ibaret olmad na dikkati çekti. Minyatür plastisin flehir projenin yap m na 13 bin saat harcad n hat rlatan Tarasenko, "Bu proje akl ma çocuklu umda geldi. Minyatür flehre her bir tan d m n ve arkadafl m n yaflamak istedi i hayal flehrini yans tt m. (AA) Gazete sayfalar ndan tasarlanan gelinlik, Ustal k Özel Ödülü'ne lay k görüldü B fikek (AA) - Nezir Aliyev - Üniversite ö rencisinin magazin ve reklamlar n yer ald 2 bin gazete sayfas ndan tasarlad gelinlik, Ustal k Özel Ödülü'ne lay k görüldü. K rg zistan' n baflkenti Biflkek'te ilkbahar moda günlerinde bu sezonun en iyi koleksiyonlar n ilan edildi i son gününde düzenlenen defilede gazetelerin renkli sayfalar ndan tasarlanarak yap lan fl k ve süslü k yafetler dikkati çekti. Jürinin, Ustal k Özel Ödülü'ne lay k görülen gazete sayfalardan farkl törenler için ilgi çekici kreaksyonu haz rlayan K rg zistan Teknik Üniversitesi (KTÜ) Teknoloji Bölümü 2. s n f ö rencisi Asel Bekirk z, AA muhabirine gazete yapraklar ndan yapt özel k yafetlerini anlatt. Cengiz Aytmatov Rus Drama Tiyatrosu'nda 3 günlük moda maratonun perde arkas nda büyük emek harcad kreasyonunu tafl yacak mankenleri podyuma göndermeden önce ka t k yafetleri üzerinde hummal bir çal flma yürüten Bekirk z, gelinli i and ran k yafette yaklafl k 2 bin gazete sayfas n kulland n söyledi. Bekirk z, k yafetlerde gazete seçimine büyük bir titizlikle yaklaflt n, koleksiyonunda ülkede en çok tirajl 3 gazetenin reklam ve magazin sayfalar n kulland n belirtti. Bekirk z, gazete sayfalar ndan oluflan gelinlik k yafetinin 15 kilogram a rl kta oldu unu kaydetti. Bu k yafeti podyumda tafl yacak "Cennet" adl manken, ilginç tasar mla podyuma ç kaca için heyecanl oldu unu hat rlat yor. Manken, çok a r ve genifl olan bu gelinlik k yafetini podyumda en iyi flekilde sunaca na inand n dile getiriyor. Bu arada, birçok uluslararas organizasyonlarda baflar s n ispatlayan Orta Asya'daki göçebe hayat n yans tan "Han Tengri" adl milli k yafetler koleksiyonunu sergilemek için podyuma ç kmak için sab rs zlanan 9 ile 15 yafl aras k z çocuklar aras ndaki 15 yafl ndaki "Begimay" adl manken 4 y ld r podyumlara ç kt n ve sürekli çok heyecanl oldu unu an msat yor. Saç ve makyajlar birbirlerine yard m ederek düzelten minikler, Orta Asya kültürünü ve göçebe gelene inde sadece çok zengin çocuklar n giyebildi i k yafetler koleksiyonunu üzerine giyince bir baflka oluyorlar. Podyumda k yafetlerini ve kendilerini baflar yla sergileyen minikler büyüklerden büyük alk fl topluyor. Öte yandan, baflkent Biflkek'te sona eren ilkbahar moda günlerinde Almanya'dan gelen özel juri taraf ndan en iyi 7 profesyonel ve genç tasar mc koleksiyonlar n sahipleri ödüllendirildi. Tasar mc lara ayr ca Almanya'da uluslararas bir organizasyona kat lma ve ülkeyi temsil etme flans verildi. Fethiye'de "sokak tangosu" gerçeklefltirildi Foto raf n Dili MU LA - Anadolu Üniversitesi Dans Kulübü üyesi 33 kifli, Fethiye'de sokak tangosu yapt. Beflkaza Meydan 'nda müzik eflli inde dans eden gruba, vatandafllar da efllik etti. 3 gün boyunca Fethiye'deki dans sevenlerle e itim çal flmas yapan ekip, etkinli i sokak tangosu yaparak tamamlad. Türkiye Dans Sporlar Federasyonu Arjantin Tango E itim Kurulu Baflkan ve Anadolu Üniversitesi Ö retim Görevlisi Ebru Sungur, gazetecilere yapt aç klamada, Arjantin'de sokak tangosu ve sokak milongalar n n meflhur oldu unu, dans sporuna ilgiyi art rmak için Fethiye'de etkinlik düzenlediklerini söyledi. Sokak tangosunu 3 gün boyunca devam eden etkinliklerin finali olarak gerçeklefltirdiklerini anlatan Sungar, "Dans n çok genifl kitlelere yay lmas ve tan t lmas aç s ndan sokak etkinlikleri çok önemli" dedi. Tangonun birlefltirici bir unsur oldu unu dile getiren Sungar, "Dans paylaflmak, bir araya gelmek gerçekten çok k ymetli. Biz Eskiflehir'den geldik, burada tango yapan insanlar tan mad m z halde 3 gündür dans ile ortak bir dil kullanarak son derece güzel iletiflim kurduk" diye konufltu. Sungar, dans sporlar n yayg nlaflt rmak amac yla bu tür etkinliklere farkl illerde de devam edeceklerini bildirdi. Fethiye Arjantin Tango Grubu kurucusu Can Çinte ise Fethiye'de 2,5 y ld r tango yapmaya çal flt klar n anlatt. lçede tangonun ve di er dans sporlar n n altyap s olmad için belli bir potansiyel oluflmad n dile getiren Çinte, ilçeye farkl illerden gelen dans gruplar n destekleyerek ilgi uyand rmaya çal flt klar n kaydetti. (AA)

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1 SABAH BÜLTENİ Destek FX Piyasa Gözlemi 28 Ekim 2015 08:30 GENEL GÜN ÖZETİ ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklenenden az düştü Küresel piyasalardaki zayıflığın ABD li şirketleri de olumsuz etkilemesiyle

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Ekim de tüketici güveni arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

FINDIKTA VERİM VE KALİTEYİ ARTTIRMA PROJESİ BAHÇE İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR

FINDIKTA VERİM VE KALİTEYİ ARTTIRMA PROJESİ BAHÇE İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR E- Bülten 7/2015 No:2 FINDIKTA VERİM VE KALİTEYİ ARTTIRMA PROJESİ BAHÇE İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR Aralık 2013 tarihinden beri Trabzon Ticaret Borsasının koordinatörlüğünde, fındıkla ilgili kurum ve kuruluşlar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı