Konya-Afyonkarahisar karayolunun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konya-Afyonkarahisar karayolunun"

Transkript

1 Gökçek ten Yavafl a: Nereden biliyorsun? T RAZ T RAZI Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, CHP Ankara büyükflehir belediye baflkan aday Mansur Yavafl' n, Ankara'daki seçimlerin iptali için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yapt baflvuruya iliflkin aç klamalarda bulundu. Gökçek, "Yapm fl oldu u itirazlara bak yorsunuz, itirazlar n tamam birlefltirme tutanaklar yla ilgili. Yok mühürlü, yok mühürsüz. Efendim gerekli ihtimam yap lmam fl, gerekli hassasiyet gösterilmemifl gibi böyle saçma sapan, 'geçerli oy, geçersiz oy' diyor. '124 bin geçersiz oy var, bu seçime tesir eder' diyor. Do ru eder de arkadafl bu oylar n senin oldu unu nereden ç kar yorsun?" dedi. HABER 12. SAYFADA Merkez Bankas Baflkan Erdem Baflç : Büyüme yüksek olabilir HABER 7. SAYFADA adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor Fehmi Koru Günlerin götürdü ü ve getirdi i 12. Sayfada Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada Nurullah Ayd n Ara-S ra 5. Sayfada ISSN Nisan 2014 Perflembe Fiyat 25 Kr Liderlerin secim Karayolu katliam 9 ölü dan takip edebilirsiniz Yolsuzluk ve rüflvet iddialar yla üzerine gelindi i bir ortamda, muar zlar na savafl açarak yürüttü ü seçim sürecinden oy kaybetti dense de baflar yla ç kt Gördük; Baflbakan Erdo an n mesajlar çok netti Kimi zaman nidas çok yükseldi pek sertti Meydanlar n üstünü sevenleriyle örttü Sesi gidip gelse de birinci havas nda Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Ankara daki yeni baflkanlara bir dörtlük sözümüz olacak Yerel seçimi yapt k yeni baflkan seçtik Yeninin kimi eski kimisinden vazgeçtik Sözümüz baflkanlara; demen bofl vaat saçt k Tebrik fasl tamam da bilin ki takipteyiz Dursun Erk l ç n Ankara - daki her baflkan için yazd dörtlükler YARIN BELDE de ve sonras halidir Seçim meydanlar ndan geriye ne Seçim sonras ise daha farkl. Kime kald diye düflünüldü ünde, sorsan z seçimin galibi kendisi siyaseten öyle pek de kal c bir oldu unu iddia ediyor. Hem de söylem ya da eylem yok gibi. rakamlar e ip bükerek. Seçim gergini siyaset dünyas nda YUMRUK kardeflli i! CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu'na yap lan yumruklu sald r n n, siyasi parti liderleri, meslek kurulufllar ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, eski baflbakan, bakan ve milletvekillerince k - nand. Cumhurbaflkan Abdullah Gül ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an Kemal K l çdaro lu'nu telefonla arad. MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli aç klama yapt. Baz bakanlar da K l çdaro lu'na yönelik sald r y k nad. Bu arada, 9. Cumhurbaflkan Süleyman Demirel, MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli, BDP Genel Baflkan Selahattin Demirtafl ve BBP Genel Baflkan Mustafa Destici de telefonla K l çdaro lu'nu arayarak geçmifl olsun dileklerini iletti. www. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz HABER 3. SAYFADA Geçmifl olsun dile i, Alperen aç klamas BBP Genel Baflkan Mustafa Destici, yumruklu sald r ya u rayan CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu'na, TBMM'deki makam nda geçmifl olsun ziyaretinde bulundu. Destici, K l çdaro lu'na sald ran kiflinin BBP ve Alperen Ocaklar ile ilgisinin olmad n belirtti. HABER 3. SAYFADA Üzgünüm, özür dilerim CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu'na yumruklu sald r da bulunan Orhan Övet'in annesi Vesile Övet, "Ben çok üzgünüm. K l çdaro lu'ndan, ailesinden çok özür dilerim" dedi. Elmada ilçesi Hasano lan Mahallesi'nde ikamet eden anne Övet, AA muhabirine yapt aç klamada, o lunun iflsiz oldu unu ve bunal m geçirdi ini söyledi. HABER 3. SAYFADA Konya n n Sarayönü ilçesinde yolcu minibüsü ile 2 t r n kar flt trafik kazas katliama dönüfltü. Kazada 9 kifli hayat n kaybetti. Ölenlerin kimlikleri belirlendi. Konya-Afyonkarahisar karayolunun 35. kilometresinde meydana gelen kazada hayat n kaybedenlerin; 34 BH 6873 plakal otomobil yüklü t r n sürücüsü Sebahattin Özfl ray (42), minibüsün floförü Osman Demirkol (55) ile fiadi Önal (51), Fehmi Bak rc (56), mdat Gümüfl (37), Dilek Demirkaya (33), S tk Büyüksar (51), Ahmet Çolak (46) ve Halil brahim Eser oldu u ö renildi. yi ERDO AN KILIÇDARO LU Ülkücülerin gözüne ve gönlüne bozkurt selam yla girmeye çal flsa da, oy artt rman n ötesinde bir büyük baflar gelmedi. Hatta kale denen Antalya bile gitti. Olsun; K l çdaro lu meydan mitinglerine kofltu Kalabal a bak p ifl bitti diye cofltu Nüktesi, gaflar ve sözleriyle pek hofltu Sonuç nahofl olsa da birinci havas nda BAHÇEL CHP ile kendili inden oluflan bir seçim ittifak n n zarar n m gördü, faydas n m kendileri bulacakt r yan t n. Kimi yerler kaybedilse de baz yerler kazan ld Yani; Bahçeli nin hayali, beklentisi yüksekti Bu yüzden mitingden mitinglere çok sekti ttifak kafas nda seçim öncesi yoktu Beklenen olmasa da birinci havas nda DEM RTAfi Türkiye nin partisi de ilsiniz söylemini bölünerek test eden ve kurdu u parti ile özellikle stanbul da iddial olan BDP, bölgesel güç oldu. Baflkan da bu görüflte Yine de; Türkiye nin partisi olmak çal flt Bat da baflka parti kurmaya da al flt Seçmenleri sand a böle böle bulufltu Bölgesel güç olsa da birinci havas nda Gördü ünüz gibi, liderlerin mitinglerde söyledikleri orada kald ; ancak, seçim sonras da ilginç bir durum olufltu. Türkiye, kaybedeni olmayan seçime kavufltu! Dursun ERKILIÇ M s r daki geliflmelere iliflkin haberler 12. SAYFADA M s r da darbecilere isyan eden halk, özgürlü ün bedeli ölümse bunu fazlas yla ödedi, ödüyor. 529 idam karar da bu bedelin bir parças. Karar tepkiler büyüyor. lim, irfan yuvas olarak bilinen El Ezher ö rencileri de darbecileri isyanda yerini ald. Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi DAMA SYAN Merhum Aliya zzetbegoviç in, Ölmeye haz r olan insanlar, ölmeye haz r olmayanlara karfl galip gelirler sözünün gerçekleflece i en uygun iklim M s r da olsa gerek 9 Nisan 2014 Resmi Gazete Baflbakan Yard mc s Ali BABACAN a, Maliye Bakan Mehmet fi MfiEK in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere Güneydo u Anadolu Projesi Bölge Kalk nma daresi Teflkilat Personeli Görevde Yükselme ve Unvan De iflikli i Yönetmeli i

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 10 Nisan 2014 Perşembe Meltem Ekiz Azerbaycan'da Osmanlı kıyafetleri defilesi BAKÜ - Azerbaycan'da düzenlenen defilede Osmanlı rüzgarı esti. Yunus Emre Enstitüsü Bakü Türk Kültür Merkezi ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından bir otelde düzenlenen defileye, Bakü Büyükelçisi İsmail Alper Coşkun, Azerbaycanlı milletvekilleri, diplomatik misyon temsilcileri ile sanat, iş ve medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Geleneksel Osmanlı kültürünü Azerbaycan'da daha iyi tanıtmak amacıyla düzenlenen defilede mankenler, Türk ezgileri eşliğinde podyuma çıktı. Birbirinden renkli Osmanlı kıyafetleri Azerbaycanlı izleyicilerin beğenisine sunulduğu defilede, Bursa ipeğinden iğne oyası ile hazırlanmış giysiler de tanıtıldı. Defileye yoğun ilgi gösteren davetliler, zaman zaman, çalınan mehter marşıyla tempo tuttu. Etkinlikte, Bursa Olgunlaşma Enstitüsünce tasarlanan 25 kıyafet tanıtıldı. Finalde, bir mankenin elinde Azerbaycan bayrağıyla, diğerinin de üzerinde Türk bayrağının simgeleri ay ve yıldız bulunan kırmızı elbiseyle podyuma çıkması ayakta alkışlandı. Bakü Büyükelçisi İsmail Alper Coşkun, geleneksel Osmanlı kıyafetlerinden oluşan çok hoş bir defile izlediklerini belirterek, "Azerbaycan ve Türkiye bayrakları bir araya geldi. Bizim birlikteliğimizi simgeleyen o tablo, salonda büyük coşkuya neden oldu. Hepimizin içinden gelen kardeşlik hissiyatını pekiştiren bir tablo oldu. Çok mutlu oldum ve gurur duydum" dedi. Bakü Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Ali Cura, dost ve kardeş Azerbaycan halkının Osmanlı tarihine büyük ilgi duyduğunu ifade ederek, "Bugün, Osmanlı tarihi boyunca, hem saraylarda giyilen hem de halkın giydiği kıyafetleri muhteşem bir defileyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin beğenisine sunduk. Onların da defileyi çok beğendikleri izlenimini görüyoruz. Bundan ayrıca memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu. (AA) 21:30 ULTRAVİOLET 20:15 İNFAZCI 2 Orijinal Adı : Ultraviolet Yönetmen : Kurt Wimmer Oyuncular : Milla Jovovich, Cameron Bright, Nick Chinlund Yapım : 2006 Aksiyon Hemofaj denilen hastalık dolayısıyla genetik olarak değişmiş yeni bir insan türü ortaya çıkar. Bu değişiklik onların çok daha hızlı, inanılmaz derecede kuvvetli ve keskin bir zekaya sahip olmalarını sağlar. Normal ve sağlıklı insanlardan ayrı düştüklerinde dünya insanlar ve hemofajlar arasında yepyeni bir sivil savaşın eşiğine gelir. Sizin için seçtiklerimiz Yapımı : Almanya, ABD Tür : Aksiyon, Dram, Suç Yönetmen : Jonathan Hensleigh Oyuncular : John Travolta, Ben Foster, Thomas Jane, Rebecca Romijn, Laura Harring Özel ajan Frank Castle iyi bir aile yaşantısı olan ve hayatta istediği herşeye ulaşmış, mutlu bir adamdır. Castle, Delta Force ve FBI'daki görevleri sırasında çok sayıda ölü görmüştür. Bu zor işten için kendisini ailesiyle sakin bir yaşama adamak ister. Kendisine son bir görev verilir. Ancak, işler yolunda gitmez ve genç bir adam Bobby Saint, öldürülür. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER Peri Masalı Romantik ve hüzünlü bir hikayeyi seyirci ile buluşturacak yönetmen Biray Dalkıran'ın son filmi "Peri Masalı", seyirciye modern bir "Selvi Boylum Al Yazmalım" duygusu yaşatacak. Dalkıran'ın, senaryosunu da yazdığı filmde, Burcu Kıratlı, Emre Kızılırmak, Sedef Şahin, Alp Korkmaz, Çetin Altay, Sema Moritz, Selman Okumuş, Esra Açık, Itır Esen, Orhan Aydın rol aldı. Adalet İçin Yönetmen Arnaud des Pallieres imzalı "Adalet için/michael Kohlhaas" filminin senaryosunu Christelle Berthevas ve Arnaud des Pallieres yazdı. "16. yüzyılda geçen hikayede Michael Kohlhaas, ailesine bağlı, varlıklı, onuruyla yaflayan bir at taciridir. Bir gün yoluna çıkan bir baron adaletsiz bir şekilde atlar na el koyar. Kohlhaas, kendisine tazminat ödenmesi için yaptığı başvuru sonuçsuz kalınca, açıktan açığa meydan okumaya başlar. Yönetime isyan eden halkın da katılımıyla bir ordu kurar ve tüm ülkeyi ateşe atmak uğruna hakkını arama mücadelesine girişir Binlerce Kez iyi Geceler "Binlerce Kez iyi Geceler/A Thousand Times Good Night", Norveçli yönetmen Erik Poppe imzas taşıyor. Dünyanın sayılı savaş fotoğrafçılarından Rebecca'nın hikayesini anlatan filmin başrolündeki ünlü aktris Juliette Binoche'a, Nikolaj Coster-Waldau ve Maria Doyle Kennedy efllik etti. Filmde, Lauryn Canny, Adrianna Cramer Curtis, Larry Mullen Jr., Mads Ousdal, Chloe Annett de rol aldı. Güzel ve Çirkin Klasik "Güzel ve Çirkin" hikayesi, bu sefer bir Fransız uyarlaması olarak sinemaseverlerle buluşacak. Filmin yönetmenliğini vizyona girdiğinde büyük bir başarı yakalayan "Kurtların Kardeşliği"ni de çeken Christophe Gans yaptı. Yapımcılığını Richard Grandpierre'nin üstlendiği filmin müziklerini, besteci Pierre Adenot imzası taşıyor. Vincent Cassel, Lea Seydoux, Andre Dussollier, Eduardo Noriega ve Audrey Lamy'nin rol aldığı film, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleriyle sinemaseverlerle buluşacak. Yıllar onu da yıprattı DIŞ HABERLER - Hollywood'un yaşlanmayan isimleri arasında gösterilen Jennifer Aniston, son filmi 'Cake'in çekimlerinde her zamankinden daha yorgun ve bakımsız göründü. Film için saçlarının rengini değiştiren ve kestiren Aniston'ın yüzündeki kırışıklıklar da dikkat çekti.

3 ANKARA Gözde Kişin 10 Nisan 2014 Perşembe 3 Kılıçdaroğlu, şikayetçi olacak mı olmayacak mı? ANKARA (AA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruklu saldırıda bulunan Orhan Övet'in annesi Vesile Övet, "Ben çok üzgünüm. Kılıçdaroğlu'ndan, ailesinden çok özür dilerim" dedi. Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi'nde ikamet eden anne Övet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun işsiz olduğunu ve bunalım geçirdiğini söyledi. Oğlunun kimin dolduruşuna geldiğini bilmediğini ifade eden anne Övet, şunları kaydetti: TBMM (AA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te kendisine yumruklu saldırıda bulunan kişi hakkında şikayetçi olup olmayacağı sorusuna, "Bir bakmam lazım önce. Olayın ayrıntılarını bir öğrenelim" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, grup toplantısının ardından saat 19.00'a kadar çalışmalarını Meclis'teki makamından yürüttü. Çok sayıda CHP milletvekili ve partililer Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretçileri arasında Bağımsız İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay da vardı. Kılıçdaroğlu, Meclis'ten ayrılırken, gazetecilerin, "şikayetçi olacak mısınız?" sorusuna, "Bir bakmam lazım önce. Olayın ayrıntılarını bir öğrenelim" yanıtını verdi. Öte yandan Meclis'te gazetecilerin, sorularını yanıtlayan CHP Sivas Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Malik Ecder Özdemir, saldırganın Meclis'e girişinden itibaren kamera kayıtlarını izlediklerini söyledi. Kamera kayıtlarına göre, söz konusu saldırganın saat 10.30'da Meclis'e giriş yaptığını belirten Özdemir, "Polis, güvenlik kapısında bu kişinin cebinde yalnızca 4 lira bozuk para olduğunu söyledi ancak biz kamera kayıtlarında bozuk paranın yanında cep telefonuna benzer kalıplı bir şey daha gördük" dedi. Meclis'in 2010 yılından itibaren alınan kayıtlarına göre saldırganın daha önce Meclis'e hiç gelmediğini vurguladı. Özdemir, "Ancak görüntülerden izlediğimizde, Meclis'i daha önceden bilen, nereye gideceğini bilen, Genel Başkan'ın hangi saatte, hangi koridordan geçeceğini bilen birisi. Nereden saldıracağını da biliyor. Çok profesyonelce bir saldırı ile karşı karşıyayız. Bu, sıradan, bu tipte bir adamın, uyuşturucu kullanan bir adamın, tek başına planlayacağı bir iş olmanın ötesinde bir iş. Bunu aydınlatmak emniyete düşüyor" diye konuştu. Özdemir, görüntülerin bir kopyasını da Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiklerini söyledi. Meclis'te perşembe günü yapılacak güvenlik toplantısında da bu konunun konuşulacağını ifade eden Özdemir, şunları söyledi: "Meclise hak aramak için gelenlerden, slogan attı diye, üstünde yazılı broşür bulundu diye Meclis'e girişi yasaklananlar var. Ama 55 suçu olan sabıkalı biri bu Meclis'e elini kolunu sallayarak girebiliyor. Meclis'in güvenliği yoktur. Bugün Genel Başkanımıza yapılan saldırı yarın bir başkasına da yapılabilir. Herhalde Başbakan'a yapılırsa ancak o zaman Meclis Başkanı aklını başına alacak. Ben daha önce 'her an silahlar da konuşabilir' diyerek uyarıda bulunmuştum. Hiç kimsenin güvenliğinin olmadığı, göstermelik bir Meclis güvenliği ile karşı karşıyayız. Meclis Başkanı bu konuda samimi olması lazım. Grup toplantıları her türlü provokasyona açık. 'Grup toplantılarına milletvekilleri ve parti yöneticilerinin dışında izleyici alınmasın' denildi. Bu Meclis Başkanı'nın önerisiydi ama Başbakan'ı aşamadı. "Kılıçdaroğlu'ndan da annesi olarak ben özür dilerim. Babası öldü öleli bunalım içinde. İşi yok, gücü yok. Evi kira, 1,5 yaşında kızı var. Ben ne diyeyim? Ben çok üzgünüm. Benim bebem dolduruşa geldi. Benim bebemin sabıkası yok. Bir tek cezaevine girdi, üç ay önce çıktı. İşi yok, aşı yok, ekmeği yok. Ekmeğe muhtaç, çoluk çocuğu. Ben çok üzgünüm. Kılıçdaroğlu'ndan, ailesinden çok özür dilerim. O da bir babalık yapsın bebeme." Oğlunun iş bulamadığı için bunalıma girdiğini aktaran anne Övet, "Yani diyorlar, Başbakan'ın güvenliğini gayet güzel sağlıyorlar. Başbakan'ın geçeceği koridorlar boşaltılıyor, bantlar çekiliyor, polisler orada. Sadece Başbakan'ın güvenliğinden sorumlular buradakiler. Anamuhalefet Partisi'nin güvenliği bunları ilgilendirmiyor." Meclis TV açıklaması TBMM - TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin bugünkü Meclis grubundaki konuşmasının tamamının Meclis Televizyonundan yayınlandığı bildirildi. TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'nin Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, partisinin grup toplantısı sırasında Meclis Televizyonunun kendi konuşmasını vermediğini, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını ise başlangıçtaki bir bölümünü vermeyerek, gecikmeli olarak yayınladığını ifade ettiği belirtildi. "Meclis televizyonu kayıtlarının incelenmesi sonucunda Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup konuşmasının başından sonuna kadar kesintisiz olarak verildiği tespit edilmiştir" bilgisi verilen açıklamada, grup toplantılarına ilişkin yayın usüllerinde değişiklik olmadığı vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Grup toplantılarında prensip olarak sadece Genel Başkanların konuşmaları yayınlanmaktadır. Genel Başkanlar dışında grup başkanvekilleri dahil konuşmalar yayınlanmamaktadır. Örnek olarak siyasi parti gruplarının Şubat ayı içerisindeki toplantıları ve daha önceki toplantılar incelendiğinde aynı usüllere göre yayın yapıldığı, Genel Başkanların konuşmalarının kesintisiz olarak yayınlandığı, Genel Başkanlar dışında hiç kimsenin konuşmasının yayınlanmadığı görülecektir." Saldırganın annesi Vesile Övet: Üzgünüm, özür dilerim 55 sabıkası var. Benim bebemin sabıkası yok. Benim çocuğumun terörle ilgisi yok. Biz hepimiz Müslümanız. Bir bayrak altında yaşıyoruz. Biz Muhammet'in dininde yaşıyoruz. Böyle terörle işimiz olmaz. Biz bir bayrak altında yaşıyoruz. Benim bebem terör değil. Doğduğu yer belli, büyüdüğü yer belli. Fakirliğimiz belli. Bizim terörle ilgimiz yok. Ben Kılıçdaroğlu'ndan bir büyüklük beklerim. Kılıçdaroğlu, benim bebemi affetsin, çoluk çocuğunun içine gelsin. Karısı çok fena. Karısını hastaneye götürdüler" diye konuştu. Yumruğa tepki çığ gibi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan yumruklu saldırının, siyasi parti liderleri, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, eski başbakan, bakan ve milletvekillerince kınandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM'de yumruklu saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroglu'nu telefonla aradı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yaptığı açıklamada, yumruklu saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bazı bakanlar da Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı kınadı. AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Olayın bir an önce aydınlatılarak faillerinin yüce yargıya teslim edilmesini diliyor; bu saldırıyı aynı zamanda demokrasiye, fikir özgürlüğüne yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz" ifadelerine yer verildi. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi de hiç kimsenin şiddetle sonuç alacağını düşünmemesi gerektiğini, şiddetle hiçbir yere varılamayacağını belirtti. Bu arada, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de telefonla Kılıçdaroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. (AA) Destici den, geçmiş olsun ziyareti Alperen açıklaması TBMM - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran kişinin BBP ve Alperen Ocakları ile ilgisinin olmadığını belirtti. Destici, yumruklu saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'na, TBMM'deki makamında geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Destici, saldırıyı şiddetle kınadığını ve lanetlediğini söyledi. Destici, şiddet kimden gelirse ve kime yapılırsa yapılsın bunun karşısında olduklarını belirtti. Destici, bu saldırının sadece Kılıçdaroğlu'na değil aynı zamanda Türk siyasetine, demokrasisine ve TBMM'ye yapılan bir saldırı olduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu'nun, her zaman rahatlıkla görüştükleri, fikir alışverişinde bulundukları biri olduğunu ifade eden Destici, Kılıçdaroğlu'na, ailesine, CHP camiasına, TBMM'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu. Saldırganın BBP ya da Alperen Ocaklı olmasının söz konusu olmadığını belirten Destici, "Partimizin üyesi de değil" dedi. Destici, bu olayın, tüm çıplaklığıyla, bütün yönleriyle araştırılması gerektiğini vurgulayarak, "Provokasyon ihtimali yüksek" dedi. Bu arada, Alperen Ocakları Eğitim Kültür Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Serkan Tüzün, yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruklu saldırıyı gerçekleştiren Orhan Ö. isimli şahsın teşkilatlarıyla bir ilgisinin bulunmadığını bildirdi. Tüzün, "Görsel ve yazılı medyada saldırıyı gerçekleştiren bu şahsın Alperen Ocakları üyesi olduğu yönünde haber yapılmasına karşın adı geçen şahsın teşkilatımızla uzaktan yakından alakası yoktur"

4 410 Nisan 2014 Perşembe ANKARA Gözde Kişin ATO da Girişimcilik Konferansı yapıldı Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, TOBB Genç Girişimciler Kurulu tarafından ATO KonferansSalonu'nda düzenlen girişimcilik konferansında konuştu. HABER MERKEZİ - TOBB Genç Girişimciler Kurulu tarafından ATO Konferans Salonu'nda düzenlenen "Haydi İcat Çıkaralım Girişimcilik Konferans Serileri" etkinliğinde konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, genç girişimcilik konusuna ayrı bir önem verdiklerini söyledi Genç girişimcilerin istihdam yaratma ve ekonomik kalkınmada önemli bir yeri olduğuna inandıklarını dile getiren Bezci, bu kapsamda genç girişimcilerin öneminin gelecek yıllarda daha da artacağına işaret etti. İşsizlik konusunun sadece Türkiye'nin değil, dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinin de sorunu olduğunu ifade eden Bezci, "Bugün artık herşeyi devletten bekleme dönemi bitmiştir. İşsizlikle mücadele konusu da aynı şekilde çözümü devletten beklenmeyecek konulardandır. Türkiye, işsizlikle mücadele için ekonomik kapasitesini artırmak zorundadır. Bunun da yollarından biri girişimci sayısını artırmaktır. Fırsatı fikre, fikri fiile dönüştürebilecek kişiler Türkiye nin işsizlikle mücadelesinde çok önemli görev üstlenecekler. Yani girişimcilik, işsizlik sorununa çözüm olanağı sunduğu gibi ekonomik büyümenin de dinamosu olacaktır" diye konuştu. Türkiye'de yaklaşık 2 milyon girişimci bulunduğunu kaydeden Bezci, dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri olmak için girişimci sayısının artırılması gerektiğine işaret etti. ATO olarak girişimci sayısını artırmak için KOSGEB ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu'yla ortaklaşa gerçekleştirdikleri programlarla 2 yılda toplam 2 bin 310 girişimci yetiştirdiklerini belirten Bezci, "ATO olarak girişimci yetiştirme ve girişimciliği yaygınlaştırma konusunda benzer çalışmalara imza atmayı sürdüreceğiz. Kendi işinin sahibi olan bir girişimci, sırasıyla kendine, ailesine, semtine, şehrine ve ülkesine katkı sağlayacaktır. Bu katkı ekonomik olduğu kadar moral olarak da önemlidir" değerlendirmesinde bulundu. Gençlere de girişimcilik alanında başarılı olmaları için tavsiyelerde bulunan Bezci, şunları kaydetti: "Ne yapabiliyorsanız ya da ne yapabileceğinizi hayal ediyorsanız başlayın. Sadece heveslisi olmayın, iş planınızı yapın, risk alın ve çalışın. Sizin geçtiğiniz yollardan geçen bir ağabeyiniz olarak söylemek istiyorum ki her başlangıç heyecanlı ama zordur. Aksilikler her zaman olacaktır. Aksilikleri kendinize ve fikrinize inanarak göğüsleyin. Cesareti elden bırakmayın. Yaptığınız işte, başarısızlığı, başarmanın yanında bir diğer seçenek olmaktan çıkarın. Onu sadece doğru yolu bulmak için bir uyarı olarak değerlendirin. Biz geleceğimiz olan siz gençlerimize güveniyoruz. Sizin de kendinize güvenmenizi istiyoruz." Toplantıda konuşan ATO Meclis Başkanı Nurettin Gürgür, dünya ekonomisinin dünden bugüne nasıl şekillendiğini anlattığı konuşmasında, gençlerin çalışarak ve katma değeri yüksek ürünler üreterek ekonomik değişim ve gelişimi sağlayacaklarını söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Göksel Ayrancıgil de faaliyetleri hakkında bilgi vererek, bu kapsamda yeni iş kuracak genç girişimcilere devlet imkanları konusunda bilgilendirme ve staj gibi imkanlar sağladıklarını belirtti. Toplumsal yapının zamanla değiştiğine dikkati çeken Ayrancıgil, "Devletin zenginleşmesinde bireylerin refah artışında bu yeniliklerin etkisi büyüktür. İnovasyonla başarımızı artırmamız gerekiyor. Türkiye'nin geleceğinde girişimciliğin önemini unutmamalıyız" ifadesini kullandı. Öğrencilerin girişimcilik alanında kendilerini geliştirmesi için bu gibi etkinliklerin önemine işaret eden Ayrancıgil, "Bizim işimiz girişimciliği yaymak. Yenilikçi ve yaratıcı olmak girişimciyi iş yaşamında başarıya ulaştırır" diye konuştu. Konuşmaların ardından Bezci ve ATO Meclis Başkanı Nurettin Gürgür konferansa konuşmacı olarak katılan Ahmet Şerif İzgören'e Ankara'yı temsil eden bir plaket verdi. Yaşar a ziyaretler sürüyor Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, tebrik ziyaretinde bulunan vatandaşları makamında ağırlıyor. ISSN Yıl: Nisan 2014 Perşembe Sayı: Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet TEKEŞ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş. Yazı İşleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSAĞAN İstihbarat Şefi Şenol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri İbrahim ARKLAN - Yasemin AYDOĞDU Spor Muhabiri Hakkı Murat SÖBÜTAY Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde KİŞİN, Magazin: Meltem EKİZ Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaşam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sağlık: Burcu KERİM, Kültür-Sanat: Aylin DEMİRHAN, Çevre: Sinem GÜRDOĞAN Dış Haberler: Yücel TANOL İnternet Editörü: Duygu UÇAR Başkan Tiryaki, göreve hızlı başladı HABER MERKEZİ Seçimlere yıkım yaparak giren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, yakın zamanda yıkılan ve kısa zamanda yıkılacak olan bölgelerde incelemelerde bulundu. Ankara da kentsel dönüşümün öncüsü olan Başkan Tiryaki, ilçeyi gecekondulardan arındırmakta kararlı. Seçimden önce de yıkım çalışmalarına ara vermeyen Veysel Tiryaki, seçimden sonra da hız kesmedi ve kaçak yapıların en kısa zamanda yıkılması konusunda ilgili birimlere gerekli talimatları verdi. Yıkılacak yerleri pafta üzerinde tek tek inceleyen Başkan Tiryaki, yıkım yapılacak mahalleleri gezdi. Başkan Tiryaki, sabah erken saatlerde önce Beşikkaya Mahallesi nde Köy Park çevresindeki kaçak yapıların olduğu bölgeye geldi. Daha sonra Feridun Çelik Mahallesi ne geçen Tiryaki, Orhan Kemal Caddesi ndeki tüm imar yollarının açılmasını istedi. Başkan Tiryaki nin bir sonraki durağı Başpınar Mahallesi oldu. Doğantepe Mahallesi Kayalık Bölgesi nde de incelemelerde bulunan Başkan Tiryaki, Bu alan oldukça büyük. Burada 200 dönüm arazi üzerinde kalan yüzlerce gecekondu yıkacağız ve büyük bir park yapacağız. İşaretleme çalışmaları başladı. dedi. Tiryaki, Önder Mahallesi ile Alemdağ Mahallesi arasında kalan Selçuk Caddesi nin de imara hazır hale gelmesi için ne gerekiyorsa yapılacağını kaydetti. Söz konusu bölgede 200 e yakın gecekondu yıkılacağını ifade eden Başkan Tiryaki, kentsel dönüşümün Altındağ ı ileri taşıyacağını vurguladı. Tiryaki, Çamlık Mahallesi ni de göz ardı etmedi. Bölge sakinleri ile konuşan Başkan Tiryaki, hiç kimsenin mağdur olmayacağını sözlerine ekledi. Yayın Sahibi Temsilcisi Yiğit YİĞİT İdari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yazı İşleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilciliği Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) İstanbul Temsilciliği Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ İSTANBUL Tel: (0212) Dağıtım: TURKUAZ DAĞITIMSAN. VE TİC. A.Ş. Yayın Türü: Yaygın Süreli Basıldığı Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İmpress Web İstanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez. BELDE Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. HABER MERKEZİ Yenimahalle halkı Yenimahalle ye devasa hizmetler kazandırarak ilçenin çehresini değiştiren Fethi Yaşar ı yeniden başkan seçti. Yenimahalle nin hemen hemen her bölgesinde sandıktan zaferle çıkan Yaşar ı kutlamak isteyenler belediyeye akın etti. 4 üncü dönem Beypazarı Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Saadettin Ülker de Yaşar a tebrik ziyaretinde bulunanlar arasındaydı. Yaşar ı seçimlerdeki başarısından dolayı kutlayan Ülker, ADD adına Yaşar a bir de teşekkür plaketi takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yaşar, Yenimahalle halkının doğru, dürüst hizmeti seçtiğini söyledi. 5 yıl boyunca ilçeye önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Yaşar, yeni dönemde de Yenimahalle halkını mutlu edecek, ilçeyi kalkındıracak projelere imza atacaklarını belirtti. Yaşar, yeni dönemde tüm sivil toplum kuruluşlarına destek olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. Ülker ise Yaşar ın her daim yanında olduklarını belirterek, yeni dönem için başarılar diledi.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 10 Nisan 2014 Perflembe Dededen kalma yöntemlerle nal üretimi yap yor ESK fieh R - DEN Z AÇIK - Eskiflehir merkezinde kifli bafl na düflen 21,8 megawattl k enerji tüketimine dayal 6.7 tonluk karbondioksit sal m yla Türkiye'nin toplam karbon sal m na ve küresel s nmaya en büyük katk y yapan illerden biri olma özelli- ine sahip oldu u tespit edildi. Türe, AA muhabirine yapt aç klamada, gerekli verilerin elde edilmesi ve söz konusu çal flman n sonuçlar n n aç klanmas yla 3-5 Nisan'da Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ekonomi, Çevre ve fiehircilik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Orman ve Su flleri bakanl klar - n n Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasas Kurulunun destekleriyle düzenlenen sorunlar n ve çözüm önerilerinin tart fl ld Uluslararas stanbul Karbon Zirvesi ile efl zamanl olmas na dikkati çekti. "Eskiflehir il merkezi kapsam ndaki toplam de erlere bakt m zda 2012 y l için tüm enerji türlerinin 14 milyon 372 bin 143 megawatt'l k tüketime karfl l k geldi i ve bunun karfl l nda toplam 4 milyon 427 bin 895 ton karbondioksit sal m gerçekleflti i belirlenmifltir" diyen Türe, flöyle devam etti: "Toplam sera gazlar içinde yaklafl k yüzde 80'lik bir oran n karbondioksit kaynakl oldu u düflünüldü ünde, belirlenen sal m miktar na ek olarak bu de erin yaklafl k yüzde 20'si oran nda di er sera gazlar n n varl - da gözden kaç r lmamal d r. Türkiye için en son düzenli sera gazlar emisyonuna iliflkin resmi veriler 2010 y l na aittir ve toplam sera gaz sal m 401,9 milyon tondur. Bunun 326,4 milyon tonunu ise karbondioksit oluflturmaktad r. Türkiye'deki toplam sera gazlar içinde yaklafl k yüzde 81,2'lik pay n karbondioksit kaynakl olmas Eskiflehir ile uygunluk göstermektedir. Eskiflehir il merkezinde kifli bafl na düflen enerji tüketimi 21,8 megawatt r, buna karfl l k karbondioksit sal m ise kifli bafl na 6.7 ton karbondioksit olarak gerçekleflmifltir. Bu de er 2010 y l verilerine göre OECD ülkeleri ortalamas olan kifli bafl na 9,83 ton karbondioksit eflde erinin alt nda olup, dünya ortalamas olan kifli bafl na 4,29 ton karbondioksit eflde erinin ise üzerindedir. limizde enerji tüketimine dayal sal m miktarlar bu h zla artmaya devam etti i sürece yüzde 1.10'luk oranla Eskiflehir, Türkiye'nin toplam karbon sal m na, dolay s yla küresel s nmaya en büyük katk - y yapan illerden biri olma özelli ini koruyacakt r." Türe, dünyada 2012 y l ndaki toplam sera gaz sal m miktar 9.7 milyar ton olarak hesapland n, bu miktar n son 10 y l n en yüksek art fl oran oldu unun otoritelerce BURSA - VEDAT YÜCE- BAfi - Bursa'da yaflayan 76 yafl ndaki Enver Öztürk, yar fl pistlerindeki ve manejlerdeki atlar için dede mesle i olan nal üretimini, o luyla sürdürüyor. Merkez Osmangazi ilçesi S caksu mevkisindeki dükkan nda o luyla çal flan Öztürk, ilerlemifl yafl na ra men bir at için gerekli 4 nal 1 saat gibi k sa bir sürede yapabiliyor. Sa l el verdi i sürece de at nal imalat na devam edece- ini söyleyen Öztürk, dedesinin ve babas n n da nal ustas oldu- unu anlatt. Orta okuldan sonra 1951 y l nda bu ifle bafllad - n kaydeden Öztürk, 64 y ld r aral ks z f r nlarda k vama getirdi i demirleri, sadece çekiç ve örs kullanarak nal haline getirdi ini belirtti. Art k bu ifli "para kazanmak" için yapmad n, bir anlamda hobi olarak gördü ünü dile getiren Öztürk, atl spor kulüpleri ve rahvan at yetifltiricilerine nal üretti ini, da yöresi köylere de az da olsa nal satt klar n kaydetti. "S cakl k derece bilmem, demirin dövme k vam na geldi- ini gözümle anlar m" diyen Öztürk, günde atl k nal üretti ini vurgulad. Kendisinin de atlar oldu unu anlatan Öztürk, atç l k camias ndaki pek çok kiflinin de kendisini tan d - n, mesle i bir anlamda dostlar için devam etti ini bildirdi. Öztürk, yapt iflin kaybolmaya yüz tutmufl bir zanaat oldu unu sözlerine ekledi. (AA) Anadolu Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Cengiz Türe, Eskiflehir'in küresel s nma ve iklim de iflikli ine olan katk s n ifade eden enerji tüketiminden kaynaklanan "Karbon Ayak zi"nin boyutunu Uluslararas Yerel Yönetimler Sera Gaz Sal mlar Analizi Protokolü'ne göre belirledi. Eskiflehir, karbon izi belirlenen 2. büyükflehir I DIR - EMRAH KOCABEY - I d r'da bir köyde 250 kifli Mehmet Öztürk ad ve soyad n tafl yor. Merkeze ba l 170 haneli, bin 700 nüfuslu Gülp nar köyünde yaflayanlar, çocuklar na Mehmet ad n vermeyi tercih ediyor. Ço unlu u akraba olan köyde birçok kifli bu nedenle ayn ad ve soyad kullanmak zorunda kal yor. Köy sakinleri en fazla s k nt y devlet kurumlar ndan gelen resmi evraklar da yafl yor. Ayn ad ve soyad tafl yanlar çareyi babalar n n isimlerini kullanmakta buluyor. Muhtar Mehmet Öztürk, AA muhabirine yapt aç klamada, köylerinde Mehmet ve Ahmet isimlerinin çok kullan ld n söyledi. Benzerlikten dolay zaman zaman sorun yaflansa da vatandafllar n bu isimden vazgeçmediklerini anlatan Öztürk, "Bizim köyde Mehmet ad çok seviliyor. Bu bizden kaynaklanan bir durum de il. Bizden önceki insanlar dahi Mehmet ismini çocuklar na vermifl. Biz de ayn flekilde bu ismi çocuklar m za vermeye devam ediyoruz" dedi. Köyde yaflayanlar n birço unun akraba oldu unu bu nedenle soyadlar n n da ayn oldu unu anlatan Öztürk, flöyle devam etti: "fiu an saymaya kalkarsak köyde çok fazla Mehmet ismiyle karfl lafl r z. Birço unun ikameti burada ama baflka yerlere gidip çal fl yorlar. Ama köyümüzde yaflayan erkekleri sayarsak 250 kiflinin ismi Mehmettir. Okula giden çocuklar m z n birço unun ismi ve soyismi ayn d r. Asl nda Muhammed olanlar da biz Mehmet ismiyle ça r yoruz. belirtildi ini bildirdi. BM Habitat verilerine göre enerji tüketiminin yaklafl k yüzde 75'inden ve küresel sera gaz sal mlar n n yüzde 80'ninde de kentlerde yaflayan dünya nüfusun sorumlu oldu unu anlatan Türe, flöyle devam etti: "Eskiflehir kent merkezinde tüketilen enerji kaynaklar n n türleri üzerinden bir de- erlendirme yap ld nda, en büyük pay n do algaz kaynakl olmas na ra men, en yüksek karbon sal m n n elektrik tüketiminden kaynakland, bunu s ras yla do algaz, toplam akaryak t ve kömür tüketiminin izledi i belirlenmifltir. Do algaz verileri incelendi- inde, en yüksek tüketim ve sal m de erlerinin binalardan kaynakland, bunu sanayi tesisleri ve Organize Sanayi Bölgesi do algaz elektrik santrali izlemektedir. Elektrik aç s ndan tüketim ve sal m de erleri incelendi inde, en yüksek tüketim ve sal m de- erlerinin sanayi tesislerinden kaynakland -, bunu konutlar ve resmi-ticari binalardan kaynaklanan tüketim izlemektedir. Kentte genellikle ulafl m ve tafl ma için kullanan motorin, benzin ve LPG türünden akaryak tlar s ras yla en yüksek tüketim ve sal m miktar na sahiptirler. Gazya ve fuel-oil tüketiminin di er akaryak t tüketimlerine göre oldukça düflük oldu u görülmektedir." (AA) Bir ço umuz babalar m z n ismiyle tan n yoruz. Bu durum bize çok normal geliyor. Ancak bu durum duyanlar flaflk nl k duyuyor. 'Nas l olur da bir köyde bu kadar Mehmet olur?' diye soruyorlar. Ama biz bu ismi seviyoruz ve çocuklar m za veriyoruz. Bundan hiç flikayetçi de iliz." "AYNI AD VE SOYADLA 3 MUHTAR ADAYI YARIfiTI" Öztürk, yerel seçimlerde köylerinde kendisiyle ayn ad ve soyad tafl yan muhtar adaylar n n yar flt n söyledi. Kar fl kl k yaflanmamas için ARA-SIRA Nurullah AYDIN KARAMSARLIK ZAYIF NSANLARIN ÖZELL D R Hasret duyulan zafere, çiçekli yollardan gidilmez. Her ideoloji, her ideolojik olan din, istismarc lar nedeniyle inand r c l n kaybeder. nsan n nefsi; h rs zl a, yalana, aldat lmaya, güdülmeye daha yatk nd r. Rekabetin hat safhada oldu u bir yerde insanl n de erleri anlam n yitirir. ki fley, akl ve tedbiri bozar; biri acele etmek, di eri de olmayacak fleyi istemek. Halk n ço u cahildir, okumas bilmesi anlamas s n rl d r. Halk; kim daha iyi aldat rsa ona yönelir ve güdülmeyi kabullenir. Her yenilgiden sonra, zafere duyulan özlem biraz daha artar. Aldatmaya, yan ltmaya dayal zaferler geçicidir. Karars zl k insan tehlikeye, korkakl k baflar s zl a, cesaret zafere götürür. Ayd nlanma karamsarl k bulutlar n n da- t lmas yla gerçekleflir. Ayd nlanan insanlar, sorumluluk bilinciyle karanl klar ayd nlat rlar. Umutsuzluk, karamsarl k yok. Baflar n n yolu da, siyaseti yapan n becerisindedir. Liderlik; önce halk n tan yacak, halk n istek ve ihtiyac n bilecektir. Kadro; ak llar n birleflti i bir siyasi ekip olacakt r. Ak lc, bilim ve sanat odakl düflüncenin fl nda neticeye var labilir. Unutulmamal d r ki; hastal k teflhis yap lmadan reçete yaz lamaz. Bilinmelidir ki; er geç gücün yapamad - n adalet yapar. Ümit çiçe inin yeflermesinde ad m at. Ayd nlanm fl amaçl, hedefli, bilinçli, kararl insanlarla; adil, özgür, bar fl, huzur, güven, hukuk düzeni kurulabilir. BEKLEY N. Bu köyde 250 Mehmet Öztürk yafl yor babalar n n isimlerini oy pusulalar na yazd rd klar na dikkati çeken Öztürk, flunlar kaydetti: "E er bu flekilde olmasayd kimin ne kadar oy ald belli olmazd. Daha önceki seçimlerde de bu yöntemi kulland k. O zaman iki muhtar aday m z vard. Ama bu sefer 3 aday vard. Biz bu soruna babalar m z n ismiyle çözüm bulduk. Çünkü herkes özgür ve çocu una istedi i ismi vermekte serbest. flin ilginç yan yeni do an çocuklara da hala Mehmet ismi veriliyor. Akraba oldu umuz için soyadlar m zda ayn d r. Köy de yaflayan 900 erkekten 250'sinin ismi Mehmet." (AA)