Konya-Afyonkarahisar karayolunun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konya-Afyonkarahisar karayolunun"

Transkript

1 Gökçek ten Yavafl a: Nereden biliyorsun? T RAZ T RAZI Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, CHP Ankara büyükflehir belediye baflkan aday Mansur Yavafl' n, Ankara'daki seçimlerin iptali için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yapt baflvuruya iliflkin aç klamalarda bulundu. Gökçek, "Yapm fl oldu u itirazlara bak yorsunuz, itirazlar n tamam birlefltirme tutanaklar yla ilgili. Yok mühürlü, yok mühürsüz. Efendim gerekli ihtimam yap lmam fl, gerekli hassasiyet gösterilmemifl gibi böyle saçma sapan, 'geçerli oy, geçersiz oy' diyor. '124 bin geçersiz oy var, bu seçime tesir eder' diyor. Do ru eder de arkadafl bu oylar n senin oldu unu nereden ç kar yorsun?" dedi. HABER 12. SAYFADA Merkez Bankas Baflkan Erdem Baflç : Büyüme yüksek olabilir HABER 7. SAYFADA adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor Fehmi Koru Günlerin götürdü ü ve getirdi i 12. Sayfada Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada Nurullah Ayd n Ara-S ra 5. Sayfada ISSN Nisan 2014 Perflembe Fiyat 25 Kr Liderlerin secim Karayolu katliam 9 ölü dan takip edebilirsiniz Yolsuzluk ve rüflvet iddialar yla üzerine gelindi i bir ortamda, muar zlar na savafl açarak yürüttü ü seçim sürecinden oy kaybetti dense de baflar yla ç kt Gördük; Baflbakan Erdo an n mesajlar çok netti Kimi zaman nidas çok yükseldi pek sertti Meydanlar n üstünü sevenleriyle örttü Sesi gidip gelse de birinci havas nda Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Ankara daki yeni baflkanlara bir dörtlük sözümüz olacak Yerel seçimi yapt k yeni baflkan seçtik Yeninin kimi eski kimisinden vazgeçtik Sözümüz baflkanlara; demen bofl vaat saçt k Tebrik fasl tamam da bilin ki takipteyiz Dursun Erk l ç n Ankara - daki her baflkan için yazd dörtlükler YARIN BELDE de ve sonras halidir Seçim meydanlar ndan geriye ne Seçim sonras ise daha farkl. Kime kald diye düflünüldü ünde, sorsan z seçimin galibi kendisi siyaseten öyle pek de kal c bir oldu unu iddia ediyor. Hem de söylem ya da eylem yok gibi. rakamlar e ip bükerek. Seçim gergini siyaset dünyas nda YUMRUK kardeflli i! CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu'na yap lan yumruklu sald r n n, siyasi parti liderleri, meslek kurulufllar ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, eski baflbakan, bakan ve milletvekillerince k - nand. Cumhurbaflkan Abdullah Gül ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an Kemal K l çdaro lu'nu telefonla arad. MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli aç klama yapt. Baz bakanlar da K l çdaro lu'na yönelik sald r y k nad. Bu arada, 9. Cumhurbaflkan Süleyman Demirel, MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli, BDP Genel Baflkan Selahattin Demirtafl ve BBP Genel Baflkan Mustafa Destici de telefonla K l çdaro lu'nu arayarak geçmifl olsun dileklerini iletti. www. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz HABER 3. SAYFADA Geçmifl olsun dile i, Alperen aç klamas BBP Genel Baflkan Mustafa Destici, yumruklu sald r ya u rayan CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu'na, TBMM'deki makam nda geçmifl olsun ziyaretinde bulundu. Destici, K l çdaro lu'na sald ran kiflinin BBP ve Alperen Ocaklar ile ilgisinin olmad n belirtti. HABER 3. SAYFADA Üzgünüm, özür dilerim CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu'na yumruklu sald r da bulunan Orhan Övet'in annesi Vesile Övet, "Ben çok üzgünüm. K l çdaro lu'ndan, ailesinden çok özür dilerim" dedi. Elmada ilçesi Hasano lan Mahallesi'nde ikamet eden anne Övet, AA muhabirine yapt aç klamada, o lunun iflsiz oldu unu ve bunal m geçirdi ini söyledi. HABER 3. SAYFADA Konya n n Sarayönü ilçesinde yolcu minibüsü ile 2 t r n kar flt trafik kazas katliama dönüfltü. Kazada 9 kifli hayat n kaybetti. Ölenlerin kimlikleri belirlendi. Konya-Afyonkarahisar karayolunun 35. kilometresinde meydana gelen kazada hayat n kaybedenlerin; 34 BH 6873 plakal otomobil yüklü t r n sürücüsü Sebahattin Özfl ray (42), minibüsün floförü Osman Demirkol (55) ile fiadi Önal (51), Fehmi Bak rc (56), mdat Gümüfl (37), Dilek Demirkaya (33), S tk Büyüksar (51), Ahmet Çolak (46) ve Halil brahim Eser oldu u ö renildi. yi ERDO AN KILIÇDARO LU Ülkücülerin gözüne ve gönlüne bozkurt selam yla girmeye çal flsa da, oy artt rman n ötesinde bir büyük baflar gelmedi. Hatta kale denen Antalya bile gitti. Olsun; K l çdaro lu meydan mitinglerine kofltu Kalabal a bak p ifl bitti diye cofltu Nüktesi, gaflar ve sözleriyle pek hofltu Sonuç nahofl olsa da birinci havas nda BAHÇEL CHP ile kendili inden oluflan bir seçim ittifak n n zarar n m gördü, faydas n m kendileri bulacakt r yan t n. Kimi yerler kaybedilse de baz yerler kazan ld Yani; Bahçeli nin hayali, beklentisi yüksekti Bu yüzden mitingden mitinglere çok sekti ttifak kafas nda seçim öncesi yoktu Beklenen olmasa da birinci havas nda DEM RTAfi Türkiye nin partisi de ilsiniz söylemini bölünerek test eden ve kurdu u parti ile özellikle stanbul da iddial olan BDP, bölgesel güç oldu. Baflkan da bu görüflte Yine de; Türkiye nin partisi olmak çal flt Bat da baflka parti kurmaya da al flt Seçmenleri sand a böle böle bulufltu Bölgesel güç olsa da birinci havas nda Gördü ünüz gibi, liderlerin mitinglerde söyledikleri orada kald ; ancak, seçim sonras da ilginç bir durum olufltu. Türkiye, kaybedeni olmayan seçime kavufltu! Dursun ERKILIÇ M s r daki geliflmelere iliflkin haberler 12. SAYFADA M s r da darbecilere isyan eden halk, özgürlü ün bedeli ölümse bunu fazlas yla ödedi, ödüyor. 529 idam karar da bu bedelin bir parças. Karar tepkiler büyüyor. lim, irfan yuvas olarak bilinen El Ezher ö rencileri de darbecileri isyanda yerini ald. Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi DAMA SYAN Merhum Aliya zzetbegoviç in, Ölmeye haz r olan insanlar, ölmeye haz r olmayanlara karfl galip gelirler sözünün gerçekleflece i en uygun iklim M s r da olsa gerek 9 Nisan 2014 Resmi Gazete Baflbakan Yard mc s Ali BABACAN a, Maliye Bakan Mehmet fi MfiEK in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere Güneydo u Anadolu Projesi Bölge Kalk nma daresi Teflkilat Personeli Görevde Yükselme ve Unvan De iflikli i Yönetmeli i

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 10 Nisan 2014 Perşembe Meltem Ekiz Azerbaycan'da Osmanlı kıyafetleri defilesi BAKÜ - Azerbaycan'da düzenlenen defilede Osmanlı rüzgarı esti. Yunus Emre Enstitüsü Bakü Türk Kültür Merkezi ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından bir otelde düzenlenen defileye, Bakü Büyükelçisi İsmail Alper Coşkun, Azerbaycanlı milletvekilleri, diplomatik misyon temsilcileri ile sanat, iş ve medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Geleneksel Osmanlı kültürünü Azerbaycan'da daha iyi tanıtmak amacıyla düzenlenen defilede mankenler, Türk ezgileri eşliğinde podyuma çıktı. Birbirinden renkli Osmanlı kıyafetleri Azerbaycanlı izleyicilerin beğenisine sunulduğu defilede, Bursa ipeğinden iğne oyası ile hazırlanmış giysiler de tanıtıldı. Defileye yoğun ilgi gösteren davetliler, zaman zaman, çalınan mehter marşıyla tempo tuttu. Etkinlikte, Bursa Olgunlaşma Enstitüsünce tasarlanan 25 kıyafet tanıtıldı. Finalde, bir mankenin elinde Azerbaycan bayrağıyla, diğerinin de üzerinde Türk bayrağının simgeleri ay ve yıldız bulunan kırmızı elbiseyle podyuma çıkması ayakta alkışlandı. Bakü Büyükelçisi İsmail Alper Coşkun, geleneksel Osmanlı kıyafetlerinden oluşan çok hoş bir defile izlediklerini belirterek, "Azerbaycan ve Türkiye bayrakları bir araya geldi. Bizim birlikteliğimizi simgeleyen o tablo, salonda büyük coşkuya neden oldu. Hepimizin içinden gelen kardeşlik hissiyatını pekiştiren bir tablo oldu. Çok mutlu oldum ve gurur duydum" dedi. Bakü Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Ali Cura, dost ve kardeş Azerbaycan halkının Osmanlı tarihine büyük ilgi duyduğunu ifade ederek, "Bugün, Osmanlı tarihi boyunca, hem saraylarda giyilen hem de halkın giydiği kıyafetleri muhteşem bir defileyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin beğenisine sunduk. Onların da defileyi çok beğendikleri izlenimini görüyoruz. Bundan ayrıca memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu. (AA) 21:30 ULTRAVİOLET 20:15 İNFAZCI 2 Orijinal Adı : Ultraviolet Yönetmen : Kurt Wimmer Oyuncular : Milla Jovovich, Cameron Bright, Nick Chinlund Yapım : 2006 Aksiyon Hemofaj denilen hastalık dolayısıyla genetik olarak değişmiş yeni bir insan türü ortaya çıkar. Bu değişiklik onların çok daha hızlı, inanılmaz derecede kuvvetli ve keskin bir zekaya sahip olmalarını sağlar. Normal ve sağlıklı insanlardan ayrı düştüklerinde dünya insanlar ve hemofajlar arasında yepyeni bir sivil savaşın eşiğine gelir. Sizin için seçtiklerimiz Yapımı : Almanya, ABD Tür : Aksiyon, Dram, Suç Yönetmen : Jonathan Hensleigh Oyuncular : John Travolta, Ben Foster, Thomas Jane, Rebecca Romijn, Laura Harring Özel ajan Frank Castle iyi bir aile yaşantısı olan ve hayatta istediği herşeye ulaşmış, mutlu bir adamdır. Castle, Delta Force ve FBI'daki görevleri sırasında çok sayıda ölü görmüştür. Bu zor işten için kendisini ailesiyle sakin bir yaşama adamak ister. Kendisine son bir görev verilir. Ancak, işler yolunda gitmez ve genç bir adam Bobby Saint, öldürülür. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER Peri Masalı Romantik ve hüzünlü bir hikayeyi seyirci ile buluşturacak yönetmen Biray Dalkıran'ın son filmi "Peri Masalı", seyirciye modern bir "Selvi Boylum Al Yazmalım" duygusu yaşatacak. Dalkıran'ın, senaryosunu da yazdığı filmde, Burcu Kıratlı, Emre Kızılırmak, Sedef Şahin, Alp Korkmaz, Çetin Altay, Sema Moritz, Selman Okumuş, Esra Açık, Itır Esen, Orhan Aydın rol aldı. Adalet İçin Yönetmen Arnaud des Pallieres imzalı "Adalet için/michael Kohlhaas" filminin senaryosunu Christelle Berthevas ve Arnaud des Pallieres yazdı. "16. yüzyılda geçen hikayede Michael Kohlhaas, ailesine bağlı, varlıklı, onuruyla yaflayan bir at taciridir. Bir gün yoluna çıkan bir baron adaletsiz bir şekilde atlar na el koyar. Kohlhaas, kendisine tazminat ödenmesi için yaptığı başvuru sonuçsuz kalınca, açıktan açığa meydan okumaya başlar. Yönetime isyan eden halkın da katılımıyla bir ordu kurar ve tüm ülkeyi ateşe atmak uğruna hakkını arama mücadelesine girişir Binlerce Kez iyi Geceler "Binlerce Kez iyi Geceler/A Thousand Times Good Night", Norveçli yönetmen Erik Poppe imzas taşıyor. Dünyanın sayılı savaş fotoğrafçılarından Rebecca'nın hikayesini anlatan filmin başrolündeki ünlü aktris Juliette Binoche'a, Nikolaj Coster-Waldau ve Maria Doyle Kennedy efllik etti. Filmde, Lauryn Canny, Adrianna Cramer Curtis, Larry Mullen Jr., Mads Ousdal, Chloe Annett de rol aldı. Güzel ve Çirkin Klasik "Güzel ve Çirkin" hikayesi, bu sefer bir Fransız uyarlaması olarak sinemaseverlerle buluşacak. Filmin yönetmenliğini vizyona girdiğinde büyük bir başarı yakalayan "Kurtların Kardeşliği"ni de çeken Christophe Gans yaptı. Yapımcılığını Richard Grandpierre'nin üstlendiği filmin müziklerini, besteci Pierre Adenot imzası taşıyor. Vincent Cassel, Lea Seydoux, Andre Dussollier, Eduardo Noriega ve Audrey Lamy'nin rol aldığı film, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleriyle sinemaseverlerle buluşacak. Yıllar onu da yıprattı DIŞ HABERLER - Hollywood'un yaşlanmayan isimleri arasında gösterilen Jennifer Aniston, son filmi 'Cake'in çekimlerinde her zamankinden daha yorgun ve bakımsız göründü. Film için saçlarının rengini değiştiren ve kestiren Aniston'ın yüzündeki kırışıklıklar da dikkat çekti.

3 ANKARA Gözde Kişin 10 Nisan 2014 Perşembe 3 Kılıçdaroğlu, şikayetçi olacak mı olmayacak mı? ANKARA (AA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruklu saldırıda bulunan Orhan Övet'in annesi Vesile Övet, "Ben çok üzgünüm. Kılıçdaroğlu'ndan, ailesinden çok özür dilerim" dedi. Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi'nde ikamet eden anne Övet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun işsiz olduğunu ve bunalım geçirdiğini söyledi. Oğlunun kimin dolduruşuna geldiğini bilmediğini ifade eden anne Övet, şunları kaydetti: TBMM (AA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te kendisine yumruklu saldırıda bulunan kişi hakkında şikayetçi olup olmayacağı sorusuna, "Bir bakmam lazım önce. Olayın ayrıntılarını bir öğrenelim" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, grup toplantısının ardından saat 19.00'a kadar çalışmalarını Meclis'teki makamından yürüttü. Çok sayıda CHP milletvekili ve partililer Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretçileri arasında Bağımsız İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay da vardı. Kılıçdaroğlu, Meclis'ten ayrılırken, gazetecilerin, "şikayetçi olacak mısınız?" sorusuna, "Bir bakmam lazım önce. Olayın ayrıntılarını bir öğrenelim" yanıtını verdi. Öte yandan Meclis'te gazetecilerin, sorularını yanıtlayan CHP Sivas Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Malik Ecder Özdemir, saldırganın Meclis'e girişinden itibaren kamera kayıtlarını izlediklerini söyledi. Kamera kayıtlarına göre, söz konusu saldırganın saat 10.30'da Meclis'e giriş yaptığını belirten Özdemir, "Polis, güvenlik kapısında bu kişinin cebinde yalnızca 4 lira bozuk para olduğunu söyledi ancak biz kamera kayıtlarında bozuk paranın yanında cep telefonuna benzer kalıplı bir şey daha gördük" dedi. Meclis'in 2010 yılından itibaren alınan kayıtlarına göre saldırganın daha önce Meclis'e hiç gelmediğini vurguladı. Özdemir, "Ancak görüntülerden izlediğimizde, Meclis'i daha önceden bilen, nereye gideceğini bilen, Genel Başkan'ın hangi saatte, hangi koridordan geçeceğini bilen birisi. Nereden saldıracağını da biliyor. Çok profesyonelce bir saldırı ile karşı karşıyayız. Bu, sıradan, bu tipte bir adamın, uyuşturucu kullanan bir adamın, tek başına planlayacağı bir iş olmanın ötesinde bir iş. Bunu aydınlatmak emniyete düşüyor" diye konuştu. Özdemir, görüntülerin bir kopyasını da Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiklerini söyledi. Meclis'te perşembe günü yapılacak güvenlik toplantısında da bu konunun konuşulacağını ifade eden Özdemir, şunları söyledi: "Meclise hak aramak için gelenlerden, slogan attı diye, üstünde yazılı broşür bulundu diye Meclis'e girişi yasaklananlar var. Ama 55 suçu olan sabıkalı biri bu Meclis'e elini kolunu sallayarak girebiliyor. Meclis'in güvenliği yoktur. Bugün Genel Başkanımıza yapılan saldırı yarın bir başkasına da yapılabilir. Herhalde Başbakan'a yapılırsa ancak o zaman Meclis Başkanı aklını başına alacak. Ben daha önce 'her an silahlar da konuşabilir' diyerek uyarıda bulunmuştum. Hiç kimsenin güvenliğinin olmadığı, göstermelik bir Meclis güvenliği ile karşı karşıyayız. Meclis Başkanı bu konuda samimi olması lazım. Grup toplantıları her türlü provokasyona açık. 'Grup toplantılarına milletvekilleri ve parti yöneticilerinin dışında izleyici alınmasın' denildi. Bu Meclis Başkanı'nın önerisiydi ama Başbakan'ı aşamadı. "Kılıçdaroğlu'ndan da annesi olarak ben özür dilerim. Babası öldü öleli bunalım içinde. İşi yok, gücü yok. Evi kira, 1,5 yaşında kızı var. Ben ne diyeyim? Ben çok üzgünüm. Benim bebem dolduruşa geldi. Benim bebemin sabıkası yok. Bir tek cezaevine girdi, üç ay önce çıktı. İşi yok, aşı yok, ekmeği yok. Ekmeğe muhtaç, çoluk çocuğu. Ben çok üzgünüm. Kılıçdaroğlu'ndan, ailesinden çok özür dilerim. O da bir babalık yapsın bebeme." Oğlunun iş bulamadığı için bunalıma girdiğini aktaran anne Övet, "Yani diyorlar, Başbakan'ın güvenliğini gayet güzel sağlıyorlar. Başbakan'ın geçeceği koridorlar boşaltılıyor, bantlar çekiliyor, polisler orada. Sadece Başbakan'ın güvenliğinden sorumlular buradakiler. Anamuhalefet Partisi'nin güvenliği bunları ilgilendirmiyor." Meclis TV açıklaması TBMM - TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin bugünkü Meclis grubundaki konuşmasının tamamının Meclis Televizyonundan yayınlandığı bildirildi. TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'nin Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, partisinin grup toplantısı sırasında Meclis Televizyonunun kendi konuşmasını vermediğini, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını ise başlangıçtaki bir bölümünü vermeyerek, gecikmeli olarak yayınladığını ifade ettiği belirtildi. "Meclis televizyonu kayıtlarının incelenmesi sonucunda Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup konuşmasının başından sonuna kadar kesintisiz olarak verildiği tespit edilmiştir" bilgisi verilen açıklamada, grup toplantılarına ilişkin yayın usüllerinde değişiklik olmadığı vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Grup toplantılarında prensip olarak sadece Genel Başkanların konuşmaları yayınlanmaktadır. Genel Başkanlar dışında grup başkanvekilleri dahil konuşmalar yayınlanmamaktadır. Örnek olarak siyasi parti gruplarının Şubat ayı içerisindeki toplantıları ve daha önceki toplantılar incelendiğinde aynı usüllere göre yayın yapıldığı, Genel Başkanların konuşmalarının kesintisiz olarak yayınlandığı, Genel Başkanlar dışında hiç kimsenin konuşmasının yayınlanmadığı görülecektir." Saldırganın annesi Vesile Övet: Üzgünüm, özür dilerim 55 sabıkası var. Benim bebemin sabıkası yok. Benim çocuğumun terörle ilgisi yok. Biz hepimiz Müslümanız. Bir bayrak altında yaşıyoruz. Biz Muhammet'in dininde yaşıyoruz. Böyle terörle işimiz olmaz. Biz bir bayrak altında yaşıyoruz. Benim bebem terör değil. Doğduğu yer belli, büyüdüğü yer belli. Fakirliğimiz belli. Bizim terörle ilgimiz yok. Ben Kılıçdaroğlu'ndan bir büyüklük beklerim. Kılıçdaroğlu, benim bebemi affetsin, çoluk çocuğunun içine gelsin. Karısı çok fena. Karısını hastaneye götürdüler" diye konuştu. Yumruğa tepki çığ gibi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan yumruklu saldırının, siyasi parti liderleri, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, eski başbakan, bakan ve milletvekillerince kınandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM'de yumruklu saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroglu'nu telefonla aradı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yaptığı açıklamada, yumruklu saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bazı bakanlar da Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı kınadı. AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Olayın bir an önce aydınlatılarak faillerinin yüce yargıya teslim edilmesini diliyor; bu saldırıyı aynı zamanda demokrasiye, fikir özgürlüğüne yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz" ifadelerine yer verildi. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi de hiç kimsenin şiddetle sonuç alacağını düşünmemesi gerektiğini, şiddetle hiçbir yere varılamayacağını belirtti. Bu arada, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de telefonla Kılıçdaroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. (AA) Destici den, geçmiş olsun ziyareti Alperen açıklaması TBMM - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran kişinin BBP ve Alperen Ocakları ile ilgisinin olmadığını belirtti. Destici, yumruklu saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'na, TBMM'deki makamında geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Destici, saldırıyı şiddetle kınadığını ve lanetlediğini söyledi. Destici, şiddet kimden gelirse ve kime yapılırsa yapılsın bunun karşısında olduklarını belirtti. Destici, bu saldırının sadece Kılıçdaroğlu'na değil aynı zamanda Türk siyasetine, demokrasisine ve TBMM'ye yapılan bir saldırı olduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu'nun, her zaman rahatlıkla görüştükleri, fikir alışverişinde bulundukları biri olduğunu ifade eden Destici, Kılıçdaroğlu'na, ailesine, CHP camiasına, TBMM'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu. Saldırganın BBP ya da Alperen Ocaklı olmasının söz konusu olmadığını belirten Destici, "Partimizin üyesi de değil" dedi. Destici, bu olayın, tüm çıplaklığıyla, bütün yönleriyle araştırılması gerektiğini vurgulayarak, "Provokasyon ihtimali yüksek" dedi. Bu arada, Alperen Ocakları Eğitim Kültür Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Serkan Tüzün, yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruklu saldırıyı gerçekleştiren Orhan Ö. isimli şahsın teşkilatlarıyla bir ilgisinin bulunmadığını bildirdi. Tüzün, "Görsel ve yazılı medyada saldırıyı gerçekleştiren bu şahsın Alperen Ocakları üyesi olduğu yönünde haber yapılmasına karşın adı geçen şahsın teşkilatımızla uzaktan yakından alakası yoktur"

4 410 Nisan 2014 Perşembe ANKARA Gözde Kişin ATO da Girişimcilik Konferansı yapıldı Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, TOBB Genç Girişimciler Kurulu tarafından ATO KonferansSalonu'nda düzenlen girişimcilik konferansında konuştu. HABER MERKEZİ - TOBB Genç Girişimciler Kurulu tarafından ATO Konferans Salonu'nda düzenlenen "Haydi İcat Çıkaralım Girişimcilik Konferans Serileri" etkinliğinde konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, genç girişimcilik konusuna ayrı bir önem verdiklerini söyledi Genç girişimcilerin istihdam yaratma ve ekonomik kalkınmada önemli bir yeri olduğuna inandıklarını dile getiren Bezci, bu kapsamda genç girişimcilerin öneminin gelecek yıllarda daha da artacağına işaret etti. İşsizlik konusunun sadece Türkiye'nin değil, dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinin de sorunu olduğunu ifade eden Bezci, "Bugün artık herşeyi devletten bekleme dönemi bitmiştir. İşsizlikle mücadele konusu da aynı şekilde çözümü devletten beklenmeyecek konulardandır. Türkiye, işsizlikle mücadele için ekonomik kapasitesini artırmak zorundadır. Bunun da yollarından biri girişimci sayısını artırmaktır. Fırsatı fikre, fikri fiile dönüştürebilecek kişiler Türkiye nin işsizlikle mücadelesinde çok önemli görev üstlenecekler. Yani girişimcilik, işsizlik sorununa çözüm olanağı sunduğu gibi ekonomik büyümenin de dinamosu olacaktır" diye konuştu. Türkiye'de yaklaşık 2 milyon girişimci bulunduğunu kaydeden Bezci, dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri olmak için girişimci sayısının artırılması gerektiğine işaret etti. ATO olarak girişimci sayısını artırmak için KOSGEB ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu'yla ortaklaşa gerçekleştirdikleri programlarla 2 yılda toplam 2 bin 310 girişimci yetiştirdiklerini belirten Bezci, "ATO olarak girişimci yetiştirme ve girişimciliği yaygınlaştırma konusunda benzer çalışmalara imza atmayı sürdüreceğiz. Kendi işinin sahibi olan bir girişimci, sırasıyla kendine, ailesine, semtine, şehrine ve ülkesine katkı sağlayacaktır. Bu katkı ekonomik olduğu kadar moral olarak da önemlidir" değerlendirmesinde bulundu. Gençlere de girişimcilik alanında başarılı olmaları için tavsiyelerde bulunan Bezci, şunları kaydetti: "Ne yapabiliyorsanız ya da ne yapabileceğinizi hayal ediyorsanız başlayın. Sadece heveslisi olmayın, iş planınızı yapın, risk alın ve çalışın. Sizin geçtiğiniz yollardan geçen bir ağabeyiniz olarak söylemek istiyorum ki her başlangıç heyecanlı ama zordur. Aksilikler her zaman olacaktır. Aksilikleri kendinize ve fikrinize inanarak göğüsleyin. Cesareti elden bırakmayın. Yaptığınız işte, başarısızlığı, başarmanın yanında bir diğer seçenek olmaktan çıkarın. Onu sadece doğru yolu bulmak için bir uyarı olarak değerlendirin. Biz geleceğimiz olan siz gençlerimize güveniyoruz. Sizin de kendinize güvenmenizi istiyoruz." Toplantıda konuşan ATO Meclis Başkanı Nurettin Gürgür, dünya ekonomisinin dünden bugüne nasıl şekillendiğini anlattığı konuşmasında, gençlerin çalışarak ve katma değeri yüksek ürünler üreterek ekonomik değişim ve gelişimi sağlayacaklarını söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Göksel Ayrancıgil de faaliyetleri hakkında bilgi vererek, bu kapsamda yeni iş kuracak genç girişimcilere devlet imkanları konusunda bilgilendirme ve staj gibi imkanlar sağladıklarını belirtti. Toplumsal yapının zamanla değiştiğine dikkati çeken Ayrancıgil, "Devletin zenginleşmesinde bireylerin refah artışında bu yeniliklerin etkisi büyüktür. İnovasyonla başarımızı artırmamız gerekiyor. Türkiye'nin geleceğinde girişimciliğin önemini unutmamalıyız" ifadesini kullandı. Öğrencilerin girişimcilik alanında kendilerini geliştirmesi için bu gibi etkinliklerin önemine işaret eden Ayrancıgil, "Bizim işimiz girişimciliği yaymak. Yenilikçi ve yaratıcı olmak girişimciyi iş yaşamında başarıya ulaştırır" diye konuştu. Konuşmaların ardından Bezci ve ATO Meclis Başkanı Nurettin Gürgür konferansa konuşmacı olarak katılan Ahmet Şerif İzgören'e Ankara'yı temsil eden bir plaket verdi. Yaşar a ziyaretler sürüyor Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, tebrik ziyaretinde bulunan vatandaşları makamında ağırlıyor. ISSN Yıl: Nisan 2014 Perşembe Sayı: Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet TEKEŞ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş. Yazı İşleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSAĞAN İstihbarat Şefi Şenol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri İbrahim ARKLAN - Yasemin AYDOĞDU Spor Muhabiri Hakkı Murat SÖBÜTAY Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde KİŞİN, Magazin: Meltem EKİZ Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaşam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sağlık: Burcu KERİM, Kültür-Sanat: Aylin DEMİRHAN, Çevre: Sinem GÜRDOĞAN Dış Haberler: Yücel TANOL İnternet Editörü: Duygu UÇAR Başkan Tiryaki, göreve hızlı başladı HABER MERKEZİ Seçimlere yıkım yaparak giren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, yakın zamanda yıkılan ve kısa zamanda yıkılacak olan bölgelerde incelemelerde bulundu. Ankara da kentsel dönüşümün öncüsü olan Başkan Tiryaki, ilçeyi gecekondulardan arındırmakta kararlı. Seçimden önce de yıkım çalışmalarına ara vermeyen Veysel Tiryaki, seçimden sonra da hız kesmedi ve kaçak yapıların en kısa zamanda yıkılması konusunda ilgili birimlere gerekli talimatları verdi. Yıkılacak yerleri pafta üzerinde tek tek inceleyen Başkan Tiryaki, yıkım yapılacak mahalleleri gezdi. Başkan Tiryaki, sabah erken saatlerde önce Beşikkaya Mahallesi nde Köy Park çevresindeki kaçak yapıların olduğu bölgeye geldi. Daha sonra Feridun Çelik Mahallesi ne geçen Tiryaki, Orhan Kemal Caddesi ndeki tüm imar yollarının açılmasını istedi. Başkan Tiryaki nin bir sonraki durağı Başpınar Mahallesi oldu. Doğantepe Mahallesi Kayalık Bölgesi nde de incelemelerde bulunan Başkan Tiryaki, Bu alan oldukça büyük. Burada 200 dönüm arazi üzerinde kalan yüzlerce gecekondu yıkacağız ve büyük bir park yapacağız. İşaretleme çalışmaları başladı. dedi. Tiryaki, Önder Mahallesi ile Alemdağ Mahallesi arasında kalan Selçuk Caddesi nin de imara hazır hale gelmesi için ne gerekiyorsa yapılacağını kaydetti. Söz konusu bölgede 200 e yakın gecekondu yıkılacağını ifade eden Başkan Tiryaki, kentsel dönüşümün Altındağ ı ileri taşıyacağını vurguladı. Tiryaki, Çamlık Mahallesi ni de göz ardı etmedi. Bölge sakinleri ile konuşan Başkan Tiryaki, hiç kimsenin mağdur olmayacağını sözlerine ekledi. Yayın Sahibi Temsilcisi Yiğit YİĞİT İdari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yazı İşleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilciliği Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) İstanbul Temsilciliği Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ İSTANBUL Tel: (0212) Dağıtım: TURKUAZ DAĞITIMSAN. VE TİC. A.Ş. Yayın Türü: Yaygın Süreli Basıldığı Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İmpress Web İstanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez. BELDE Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. HABER MERKEZİ Yenimahalle halkı Yenimahalle ye devasa hizmetler kazandırarak ilçenin çehresini değiştiren Fethi Yaşar ı yeniden başkan seçti. Yenimahalle nin hemen hemen her bölgesinde sandıktan zaferle çıkan Yaşar ı kutlamak isteyenler belediyeye akın etti. 4 üncü dönem Beypazarı Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Saadettin Ülker de Yaşar a tebrik ziyaretinde bulunanlar arasındaydı. Yaşar ı seçimlerdeki başarısından dolayı kutlayan Ülker, ADD adına Yaşar a bir de teşekkür plaketi takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yaşar, Yenimahalle halkının doğru, dürüst hizmeti seçtiğini söyledi. 5 yıl boyunca ilçeye önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Yaşar, yeni dönemde de Yenimahalle halkını mutlu edecek, ilçeyi kalkındıracak projelere imza atacaklarını belirtti. Yaşar, yeni dönemde tüm sivil toplum kuruluşlarına destek olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. Ülker ise Yaşar ın her daim yanında olduklarını belirterek, yeni dönem için başarılar diledi.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 10 Nisan 2014 Perflembe Dededen kalma yöntemlerle nal üretimi yap yor ESK fieh R - DEN Z AÇIK - Eskiflehir merkezinde kifli bafl na düflen 21,8 megawattl k enerji tüketimine dayal 6.7 tonluk karbondioksit sal m yla Türkiye'nin toplam karbon sal m na ve küresel s nmaya en büyük katk y yapan illerden biri olma özelli- ine sahip oldu u tespit edildi. Türe, AA muhabirine yapt aç klamada, gerekli verilerin elde edilmesi ve söz konusu çal flman n sonuçlar n n aç klanmas yla 3-5 Nisan'da Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ekonomi, Çevre ve fiehircilik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Orman ve Su flleri bakanl klar - n n Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasas Kurulunun destekleriyle düzenlenen sorunlar n ve çözüm önerilerinin tart fl ld Uluslararas stanbul Karbon Zirvesi ile efl zamanl olmas na dikkati çekti. "Eskiflehir il merkezi kapsam ndaki toplam de erlere bakt m zda 2012 y l için tüm enerji türlerinin 14 milyon 372 bin 143 megawatt'l k tüketime karfl l k geldi i ve bunun karfl l nda toplam 4 milyon 427 bin 895 ton karbondioksit sal m gerçekleflti i belirlenmifltir" diyen Türe, flöyle devam etti: "Toplam sera gazlar içinde yaklafl k yüzde 80'lik bir oran n karbondioksit kaynakl oldu u düflünüldü ünde, belirlenen sal m miktar na ek olarak bu de erin yaklafl k yüzde 20'si oran nda di er sera gazlar n n varl - da gözden kaç r lmamal d r. Türkiye için en son düzenli sera gazlar emisyonuna iliflkin resmi veriler 2010 y l na aittir ve toplam sera gaz sal m 401,9 milyon tondur. Bunun 326,4 milyon tonunu ise karbondioksit oluflturmaktad r. Türkiye'deki toplam sera gazlar içinde yaklafl k yüzde 81,2'lik pay n karbondioksit kaynakl olmas Eskiflehir ile uygunluk göstermektedir. Eskiflehir il merkezinde kifli bafl na düflen enerji tüketimi 21,8 megawatt r, buna karfl l k karbondioksit sal m ise kifli bafl na 6.7 ton karbondioksit olarak gerçekleflmifltir. Bu de er 2010 y l verilerine göre OECD ülkeleri ortalamas olan kifli bafl na 9,83 ton karbondioksit eflde erinin alt nda olup, dünya ortalamas olan kifli bafl na 4,29 ton karbondioksit eflde erinin ise üzerindedir. limizde enerji tüketimine dayal sal m miktarlar bu h zla artmaya devam etti i sürece yüzde 1.10'luk oranla Eskiflehir, Türkiye'nin toplam karbon sal m na, dolay s yla küresel s nmaya en büyük katk - y yapan illerden biri olma özelli ini koruyacakt r." Türe, dünyada 2012 y l ndaki toplam sera gaz sal m miktar 9.7 milyar ton olarak hesapland n, bu miktar n son 10 y l n en yüksek art fl oran oldu unun otoritelerce BURSA - VEDAT YÜCE- BAfi - Bursa'da yaflayan 76 yafl ndaki Enver Öztürk, yar fl pistlerindeki ve manejlerdeki atlar için dede mesle i olan nal üretimini, o luyla sürdürüyor. Merkez Osmangazi ilçesi S caksu mevkisindeki dükkan nda o luyla çal flan Öztürk, ilerlemifl yafl na ra men bir at için gerekli 4 nal 1 saat gibi k sa bir sürede yapabiliyor. Sa l el verdi i sürece de at nal imalat na devam edece- ini söyleyen Öztürk, dedesinin ve babas n n da nal ustas oldu- unu anlatt. Orta okuldan sonra 1951 y l nda bu ifle bafllad - n kaydeden Öztürk, 64 y ld r aral ks z f r nlarda k vama getirdi i demirleri, sadece çekiç ve örs kullanarak nal haline getirdi ini belirtti. Art k bu ifli "para kazanmak" için yapmad n, bir anlamda hobi olarak gördü ünü dile getiren Öztürk, atl spor kulüpleri ve rahvan at yetifltiricilerine nal üretti ini, da yöresi köylere de az da olsa nal satt klar n kaydetti. "S cakl k derece bilmem, demirin dövme k vam na geldi- ini gözümle anlar m" diyen Öztürk, günde atl k nal üretti ini vurgulad. Kendisinin de atlar oldu unu anlatan Öztürk, atç l k camias ndaki pek çok kiflinin de kendisini tan d - n, mesle i bir anlamda dostlar için devam etti ini bildirdi. Öztürk, yapt iflin kaybolmaya yüz tutmufl bir zanaat oldu unu sözlerine ekledi. (AA) Anadolu Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Cengiz Türe, Eskiflehir'in küresel s nma ve iklim de iflikli ine olan katk s n ifade eden enerji tüketiminden kaynaklanan "Karbon Ayak zi"nin boyutunu Uluslararas Yerel Yönetimler Sera Gaz Sal mlar Analizi Protokolü'ne göre belirledi. Eskiflehir, karbon izi belirlenen 2. büyükflehir I DIR - EMRAH KOCABEY - I d r'da bir köyde 250 kifli Mehmet Öztürk ad ve soyad n tafl yor. Merkeze ba l 170 haneli, bin 700 nüfuslu Gülp nar köyünde yaflayanlar, çocuklar na Mehmet ad n vermeyi tercih ediyor. Ço unlu u akraba olan köyde birçok kifli bu nedenle ayn ad ve soyad kullanmak zorunda kal yor. Köy sakinleri en fazla s k nt y devlet kurumlar ndan gelen resmi evraklar da yafl yor. Ayn ad ve soyad tafl yanlar çareyi babalar n n isimlerini kullanmakta buluyor. Muhtar Mehmet Öztürk, AA muhabirine yapt aç klamada, köylerinde Mehmet ve Ahmet isimlerinin çok kullan ld n söyledi. Benzerlikten dolay zaman zaman sorun yaflansa da vatandafllar n bu isimden vazgeçmediklerini anlatan Öztürk, "Bizim köyde Mehmet ad çok seviliyor. Bu bizden kaynaklanan bir durum de il. Bizden önceki insanlar dahi Mehmet ismini çocuklar na vermifl. Biz de ayn flekilde bu ismi çocuklar m za vermeye devam ediyoruz" dedi. Köyde yaflayanlar n birço unun akraba oldu unu bu nedenle soyadlar n n da ayn oldu unu anlatan Öztürk, flöyle devam etti: "fiu an saymaya kalkarsak köyde çok fazla Mehmet ismiyle karfl lafl r z. Birço unun ikameti burada ama baflka yerlere gidip çal fl yorlar. Ama köyümüzde yaflayan erkekleri sayarsak 250 kiflinin ismi Mehmettir. Okula giden çocuklar m z n birço unun ismi ve soyismi ayn d r. Asl nda Muhammed olanlar da biz Mehmet ismiyle ça r yoruz. belirtildi ini bildirdi. BM Habitat verilerine göre enerji tüketiminin yaklafl k yüzde 75'inden ve küresel sera gaz sal mlar n n yüzde 80'ninde de kentlerde yaflayan dünya nüfusun sorumlu oldu unu anlatan Türe, flöyle devam etti: "Eskiflehir kent merkezinde tüketilen enerji kaynaklar n n türleri üzerinden bir de- erlendirme yap ld nda, en büyük pay n do algaz kaynakl olmas na ra men, en yüksek karbon sal m n n elektrik tüketiminden kaynakland, bunu s ras yla do algaz, toplam akaryak t ve kömür tüketiminin izledi i belirlenmifltir. Do algaz verileri incelendi- inde, en yüksek tüketim ve sal m de erlerinin binalardan kaynakland, bunu sanayi tesisleri ve Organize Sanayi Bölgesi do algaz elektrik santrali izlemektedir. Elektrik aç s ndan tüketim ve sal m de erleri incelendi inde, en yüksek tüketim ve sal m de- erlerinin sanayi tesislerinden kaynakland -, bunu konutlar ve resmi-ticari binalardan kaynaklanan tüketim izlemektedir. Kentte genellikle ulafl m ve tafl ma için kullanan motorin, benzin ve LPG türünden akaryak tlar s ras yla en yüksek tüketim ve sal m miktar na sahiptirler. Gazya ve fuel-oil tüketiminin di er akaryak t tüketimlerine göre oldukça düflük oldu u görülmektedir." (AA) Bir ço umuz babalar m z n ismiyle tan n yoruz. Bu durum bize çok normal geliyor. Ancak bu durum duyanlar flaflk nl k duyuyor. 'Nas l olur da bir köyde bu kadar Mehmet olur?' diye soruyorlar. Ama biz bu ismi seviyoruz ve çocuklar m za veriyoruz. Bundan hiç flikayetçi de iliz." "AYNI AD VE SOYADLA 3 MUHTAR ADAYI YARIfiTI" Öztürk, yerel seçimlerde köylerinde kendisiyle ayn ad ve soyad tafl yan muhtar adaylar n n yar flt n söyledi. Kar fl kl k yaflanmamas için ARA-SIRA Nurullah AYDIN KARAMSARLIK ZAYIF NSANLARIN ÖZELL D R Hasret duyulan zafere, çiçekli yollardan gidilmez. Her ideoloji, her ideolojik olan din, istismarc lar nedeniyle inand r c l n kaybeder. nsan n nefsi; h rs zl a, yalana, aldat lmaya, güdülmeye daha yatk nd r. Rekabetin hat safhada oldu u bir yerde insanl n de erleri anlam n yitirir. ki fley, akl ve tedbiri bozar; biri acele etmek, di eri de olmayacak fleyi istemek. Halk n ço u cahildir, okumas bilmesi anlamas s n rl d r. Halk; kim daha iyi aldat rsa ona yönelir ve güdülmeyi kabullenir. Her yenilgiden sonra, zafere duyulan özlem biraz daha artar. Aldatmaya, yan ltmaya dayal zaferler geçicidir. Karars zl k insan tehlikeye, korkakl k baflar s zl a, cesaret zafere götürür. Ayd nlanma karamsarl k bulutlar n n da- t lmas yla gerçekleflir. Ayd nlanan insanlar, sorumluluk bilinciyle karanl klar ayd nlat rlar. Umutsuzluk, karamsarl k yok. Baflar n n yolu da, siyaseti yapan n becerisindedir. Liderlik; önce halk n tan yacak, halk n istek ve ihtiyac n bilecektir. Kadro; ak llar n birleflti i bir siyasi ekip olacakt r. Ak lc, bilim ve sanat odakl düflüncenin fl nda neticeye var labilir. Unutulmamal d r ki; hastal k teflhis yap lmadan reçete yaz lamaz. Bilinmelidir ki; er geç gücün yapamad - n adalet yapar. Ümit çiçe inin yeflermesinde ad m at. Ayd nlanm fl amaçl, hedefli, bilinçli, kararl insanlarla; adil, özgür, bar fl, huzur, güven, hukuk düzeni kurulabilir. BEKLEY N. Bu köyde 250 Mehmet Öztürk yafl yor babalar n n isimlerini oy pusulalar na yazd rd klar na dikkati çeken Öztürk, flunlar kaydetti: "E er bu flekilde olmasayd kimin ne kadar oy ald belli olmazd. Daha önceki seçimlerde de bu yöntemi kulland k. O zaman iki muhtar aday m z vard. Ama bu sefer 3 aday vard. Biz bu soruna babalar m z n ismiyle çözüm bulduk. Çünkü herkes özgür ve çocu una istedi i ismi vermekte serbest. flin ilginç yan yeni do an çocuklara da hala Mehmet ismi veriliyor. Akraba oldu umuz için soyadlar m zda ayn d r. Köy de yaflayan 900 erkekten 250'sinin ismi Mehmet." (AA)

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1 SABAH BÜLTENİ Destek FX Piyasa Gözlemi 28 Ekim 2015 08:30 GENEL GÜN ÖZETİ ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklenenden az düştü Küresel piyasalardaki zayıflığın ABD li şirketleri de olumsuz etkilemesiyle

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Ekim de tüketici güveni arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

FINDIKTA VERİM VE KALİTEYİ ARTTIRMA PROJESİ BAHÇE İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR

FINDIKTA VERİM VE KALİTEYİ ARTTIRMA PROJESİ BAHÇE İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR E- Bülten 7/2015 No:2 FINDIKTA VERİM VE KALİTEYİ ARTTIRMA PROJESİ BAHÇE İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR Aralık 2013 tarihinden beri Trabzon Ticaret Borsasının koordinatörlüğünde, fındıkla ilgili kurum ve kuruluşlar

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 24.06.2015

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 24.06.2015 İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 24.06.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2001 yılında Üniversitemizin ilk açılışında bizimle birlikteydi 10 yıl boyunca İzmir Ekonomi

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı