Yararlı olması dileğiyle,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yararlı olması dileğiyle,"

Transkript

1 1

2 ÖNSÖZ Menşe Kuralları dinamik bir yapıya sahiptir. Günümüz ticari ve ekonomik ilişkilerinin değişen yapısına paralel olarak menşe kuralları da değişim göstermektedir. Ülkemizin 1999 yılından itibaren içinde bulunduğu Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi (PAMK) de Akdeniz ülkelerinin katılımlarıyla kapsamını genişletmektedir. Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi (PAAMK), Avrupa Birliği Ülkeleri, Türkiye, EFTA Ülkeleri, (İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn), Faroe Adaları ve Barselona Deklarasyonuna taraf Akdeniz Ülkeleri (Cezayir, Fas, Filistin, İsrail, Lübnan, Mısır, Suriye, Tunus, Ürdün) arasında ekonomik entegrasyon amacı güden bir menşe kümülasyon sistemidir. Sistem, taraf ülkeler menşeli ürünlerin, sisteme taraf diğer ülkelerce, ihracata konu eşyanın imalatında (kendi ülkesinde tamamen elde edilmiş ürünler gibi sınırsızca) kullanılabilmesine imkan tanımaktadır. Kümülasyon çerçevesinde menşe kazanan eşya, sisteme taraf bir başka ülkeye ihraç edilerek menşe ülkesine uygulanan tercihli rejimden (indirimli vergi oranlarından) faydalanabilecektir. Ülkemiz, Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemine taraf ülkelerden biri olarak Akdeniz ülkelerinden Tunus, Fas, Mısır ve Suriye ile tercihli ticaret anlaşmalarını yürürlüğe koymuş, İsrail ile olan serbest ticaret anlaşması eki menşe protokolü ve Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki tercihli tarım ürünleri ticaretini düzenleyen 1/98 Sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı nın 3 sayılı Protokolünü PAAMK model menşe protokolüne göre değiştirmiştir. PAAMK sisteminde bir ülke, kümülasyon hükümlerinden yararlanmak için model menşe protokolünü uygulamaya koymak durumundadır. Ancak hammaddenin temin edildiği ülke, 2

3 ihracatın/imalatın yapıldığı ülke ve ithalatın yapıldığı ülke arasında model menşe protokolünün yürürlükte olduğu durumlarda kümülasyondan faydalanılabilir. Sistemin yeni uygulamaya konması ve sistemin karmaşık yapısı nedeniyle PAAMK kapsamdaki menşe kurallarının nasıl uygulanacağına ilişkin kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kitapçığın hazırlanmasının amacı, ihracata dayalı bir dış ticaret politikası benimsemiş olan ülkemizde Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi ve bu sistemin ülkemizde uygulanmasına esas teşkil eden mevzuatın (20/7/2005 tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik ve tadilleri) yorumlanmasında ilgililerin öncelikli bilgi ihtiyaçlarını karşılamaktır. Kitapçığın hazırlanmasında bana destek olan mesai arkadaşlarım Ayşin Aylan Özgüven, Ahmet Şevket Dayıoğlu ve Talip Engin KAYA ya ve basımını sağlayan Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür ediyorum. Yararlı olması dileğiyle, Bülent Orhan TÜREL Avrupa Birliği Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Mayıs 2007 NOT: Bu kitapta yer alan bilgiler ve örnekler yol gösterici nitelikte olup, hiçbir şekilde kazai merciler nezdinde referans olarak gösterilemez. Bülent Orhan TÜREL 3

4 1974 yılında Ankara da doğmuştur yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü nden mezun olmuştur yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü nde Uzman Yardımcısı olarak görev yapmış, 1999 yılında Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü nün açtığı AB Uzman Yardımcılığı sınavını kazanarak görevine başlamıştır. Anılan Genel Müdürlükte Menşe ve Kıymet Şubesi nde görev yapmakta olup Dış Ticarette Menşe Kuralları ve Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamında Menşe Kuralları konularında Ticaret ve Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri ve firmalara yönelik muhtelif seminerlere eğitmen olarak katılmıştır. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezinin düzenlediği Temel Eğitim ve Uluslararası İlişkiler Uzmanlık Kursunu tamamlamıştır. Halen AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü nde AB Uzmanı olarak çalışmaktadır. 4

5 Bölüm I Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi (PAAMK) 1- Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi (PAAMK) nedir? Türkiye, Avrupa Topluluğu ve EFTA Ülkeleri nden (İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) oluşan Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemine (PAMK) dahil ülkeler, Faroe Adaları ve Akdeniz ülkeleri arasında aynı menşe kurallarına sahip serbest ticaret anlaşmaları kapsamında yapılan tercihli ticarette, sisteme taraf ülkeler menşeli girdilerin diğer taraf ülkelerce serbestçe kullanılmasına, üretilen eşyanın söz konusu ülkelerin tercihli rejiminden yararlanabilmesine ve bu şekilde mevcut üretim kaynaklarının birleştirilmesine olanak tanıyan ticaret sistemidir. PAAMK Sistemine taraf bir ülkeye ihraç edilecek eşyanın kümülasyon çerçevesinde menşe kazanması için (örneğin Türk menşeli olması için) üretimde kullanılan ve sisteme taraf diğer ülkelerden temin edilen materyaller üzerinde protokollerin 7. maddesinde belirtilen yetersiz işçilik ve işlemlerin ötesinde bir işçilik ve işlem yapılması gerekir. Söz konusu materyallerin yetersiz işçilik ve işleme tabi tutulması halinde nihai eşyanın Türk menşeli kabul edilebilmesi için kullanılan girdiler arasında en yüksek katma değere sahip girdinin Türk menşeli olması gerekir. Aksi halde eşya, sisteme taraf ancak imalatta en yüksek katma değere sahip ülkenin menşeini taşıyacaktır. EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgelerinin 4 no.lu kutusuna ilgili menşe ülkesinin adı yazılır. 5

6 2- PAAMK Sistemi ni oluşturan ülkeler hangileridir? a) PAMK Ülkeleri, 1-Türkiye, 2-Avrupa Birliği Ülkeleri: İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İrlanda Cumhuriyeti, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Malta, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Letonya, Estonya, Romanya ve Bulgaristan 3- EFTA Ülkeleri: İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn b) Akdeniz Ülkeleri; Filistin (Batı Şeria ve Gazze Şeridi), Cezayir, Fas, Tunus, İsrail, Lübnan, Mısır, Suriye ve Ürdün, c) Faroe Adaları 3- PAAMK Sistemini Oluşturan Ülkeler ile Türkiye arasındaki kümülasyon uygulaması neye dayanır? PAAMK Sistemi kapsamında ihracata konu nihai eşyanın imalatında kullanılan girdilerin temin edildiği sisteme taraf ülke, Türkiye ve Türkiye den ihracatın yapılacağı sisteme taraf bir başka ülke arasında aynı menşe kurallarına sahip bir STA yürürlükte bulunmadıkça kullanılan söz konusu girdiler üçüncü ülke menşeli olarak kabul edilecek ve menşe kazandırılmak üzere bunların yeterli işçilik ve işleme tabi tutulmaları gerekecektir. Değişken geometri (variable geometry) ülkeler arasında çok taraflı kümülasyonun uygulanabilirliği, çapraz kümülasyonun yürürlükte olması halidir. Kümülasyon, nihai imalatın yapıldığı ülke ile nihai varış ülkesinin birbirleri arasında ve bunların ürünün menşe statüsünün kazanılmasına katılan tüm ülkelerle 6

7 aynı menşe kurallarını içeren serbest ticaret anlaşmalarını imzalamış olmaları durumunda uygulanabilir; (Örneğin bir ürünün imalatında PAAMK sistemine dahil ülkelerden Türkiye, Tunus, Fas, AB ve İsrail menşeli girdiler kullanılmış olması halinde söz konusu ülkelerin birbirleri arasında aynı menşe kurallarına sahip Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalamış ve yürürlüğe koymuş olmaları gerekmektedir.) A ÜLKESİ(Maddelerin temin edildiği ülke) B ÜLKESİ (İmalatın ve nihai ürünün ihracatının yapıldığı ülke) C ÜLKESİ (İthalatın yapıldığı ülke) Aile B arasında STA aynı menşe kurallarına sahip STA, A ile C arasında STA aynı menşe kurallarına sahip STA, B ile C arasında aynı menşe kurallarına sahip STA olmalıdır. A Kumaş B Pantolon C EUR-MED No-Cumulation applied EUR-MED Cumulation applied with A Türkiye nin Nisan 2007 itibariyle PAAMK kurallarına sahip Serbest Ticaret Anlaşmaları ve eki menşe protokollerinin yürürlük tarihleri aşağıda yer almaktadır. 1- Türkiye-Tunus STA: 1/7/2005. Yönetmelik RG: 20/7/2005/ Türkiye-Fas STA: 1/1/2006 Yönetmelik RG: 29/12/2005/

8 3- Türkiye-Romanya STA: 1/2/2006 Yönetmelik RG. 5/3/2006/26099 (Romanya 1 Ocak 2007 de AB üyesi olduğundan, mükerrerliğin önlenmesi amacıyla Yönetmelik kapsamından 26 Ocak 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik le çıkartılmıştır.) 4- Türkiye-İsrail STA: 1/3/2006 Yönetmelik RG 5/3/2006/26099, 5- Türkiye-Suriye STA: 1/1/2007 Yönetmelik RG 19/12/2006/26381, 6- Türkiye-AT (Tercihli Tarım Ürünleri Ticareti)-1 Ocak 2007 Yönetmelik R.G. 27/2/2007/ Türkiye-Mısır STA: 1/3/2007 Yönetmelik RG 27/02/2007/26447 Türkiye den Tunus, Fas, İsrail, Suriye, AT ve Mısır a STA kapsamında ihracatta EUR.1 Dolaşım Belgelerinin yanı sıra EUR- MED Dolaşım Belgeleri de düzenlenebilmektedir. Yukarıda belirtilen ülkeler ile ülkemiz arasında yürürlüğe konulan Serbest Ticaret Anlaşmaları eki menşe protokolleri, EUR-MED Dolaşım Belgeleri düzenlenmesine imkan tanıyan PAAMK Model Menşe Protokollerine uygun Menşe Protokolleridir. Ülkemizin Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sisteminde yer alan diğer ülkelerle mevcut (Örneğin EFTA STA, AB ile AKÇT STA) menşe protokollerinin PAAMK Model Menşe Protokolüne uygun olarak değiştirilmesi, yürürlüğe konulacak STA (Ürdün, 8

9 Lübnan. Filistin) eki menşe protokollerinde ise PAAMK Model Menşe Protokolü nün esas alınması amaçlanmakla birlikte bu konuda müzakereler henüz tamamlanmamıştır. 18/4/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik Türkiye den EFTA ülkelerinde ihracatta dikkate alınması gereken Yönetmelik tir. Türkiye ile AKÇT Ürünleri ticaretinde ise 21/02/1999 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik dikkate alınacaktır. 4- AT-Türkiye Tercihli Ticaretinde Kümülasyona ilişkin durum nedir? a) Gümrük Birliği Kapsamı Eşyanın (Sanayi Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri) Ticaretinde Kümülasyon Türkiye-AT Gümrük İşbirliği Komitesi nin 1/2006 Sayılı Kararı nın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları gösteren Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Gümrük Birliği nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkındaki Karar 28 Eylül 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bu Karar hükümleri çerçevesinde, Gümrük Birliği kapsamı eşyanın ticareti menşe esasına değil, serbest dolaşım ilkesine dayanmakta olup; eşyanın serbest dolaşımda olduğunu gösteren belge olarak A.TR Dolaşım Belgesi kullanılmaktadır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı, Türkiye ve AB nin Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu kapsamında Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe koyduğu ülkeler ile ticaretinde 9

10 gümrük birliği kapsamı eşyanın 27 Temmuz 2006 tarihi itibariyle çapraz kümülasyonuna imkan tanımaktadır. Örneğin Türkiye ve AB nin Fas, Tunus, İsrail ve Mısır ile PAAMK Sistemi kapsamında aynı kuralları içeren menşe protokollerine havi Serbest Ticaret Anlaşmaları yürürlüktedir. Anılan Karar, Gümrük Birliği kapsamında AB den temin edilen eşyanın Türkiye de kümülasyona tabi tutularak işlenmesinin ardından, gerekli menşe kurallarını karşıladığını tevsik eden bir menşe ispat belgesi eşliğinde Fas, Tunus, İsrail ve Mısır a tercihli rejim kapsamında ihraç edilmesine olanak tanımaktadır. AB den ATR Dolaşım Belgesi ve tedarikçi beyanı eşliğinde temin edilen maddeler AB menşeli olabileceği gibi bir başka PAAMK ülkesi menşeli maddeler de olabilir. Söz konusu girdilerin Türkiye ye ithal edilmesinin ardından yetersiz işçilik ve işlemin ötesinde bir işleme tabi tutulması ihraç konusu eşyanın Türk menşei kazanması için yeterli bulunmaktadır. Ancak bu durumda değişken geometriye halel gelmemelidir. Yani Türkiye den ihracatın yapılacağı ülke ile hem AB nin hem de Türkiye nin PAAMK menşe kurallarına uygun STA ları yürürlükte olmalıdır. AB den ithal edilen girdilerin Türkiye de işlenmesinin ardından bir PAAMK ülkesine ihraç edilmesini sağlamak amacıyla öncelikli olarak girdilerin menşeini tevsik etmek gerekir. Bu amaçla ekte yer alan tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı kullanılır. PAAMK Sistemine dahil ülkelerden biri ile Türkiye arasında yeni bir STA imzalanmış olması halinde söz konusu STA nın veya Türkiye nin mevcut bir serbest ticaret anlaşması varsa söz konusu STA eki menşe protokolünde PAAMK değişikliklerinin yürürlüğe girişi konusunda taraflarca mutabakat 10

11 sağlanması ve gerekli hukuki işlemlerin tamamlanmasının ardından Gümrük Müsteşarlığınca STA eki menşe protokolünün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları gösteren bir Yönetmelik hazırlanır. PAAMK Sistemi çerçevesinde ilk olarak Tunus için 20 Temmuz 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik hazırlanmıştır. Türkiye nin Fas, İsrail, Suriye, Mısır ve AT (Tarım ürünleri için) ile olan STA eki menşe protokollerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları göstermek için ise anılan Yönetmeliğin 1 inci maddesine ilgili ülkeler ilave edilmiştir. Böylece anılan ülkeler sistem kapsamına alınmıştır. Anılan Yönetmeliklere web adresinden ulaşmak mümkündür. (AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Bölümü/Yönetmelikler kısmı) Türkiye nin sisteme taraf bir ülke ile serbest ticaret anlaşması imzalaması ve Anlaşmanın iç onay işlemlerini müteakip bir Yönetmelik hazırlanması, iki taraflı menşe kümülasyonu uygulanması için yeterlidir. Bununla birlikte Türkiye nin çapraz menşe kümülasyonu uygulayabileceği ülkeler açısından Müsteşarlıkça bir duyuruda bulunması gerekmektedir. Bunun için ilgili ülkelerin Avrupa Komisyonuna bildirim mektupları göndermeleri ve bildirim mektuplarının Topluluk Resmi Gazetesinde yayımlanması gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesinin 27 Nisan 2007 tarih ve C 92(14) sayılı nüshasında menşe kümülasyonu uygulayabilecek ülkeler ve uygulanabilme tarihleri yer almaktadır. 11

12 Bu çerçevede; -Türkiye nin Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu Model Menşe Protokolüne sahip STA ları (EUR-MED Dolaşım Belgesi düzenlenmesine imkan tanıyan STA lar) Tunus, Fas, İsrail, Suriye, AT (Tarım ürünleri için) ve Mısır ile imzalanan STA lardır. Bu kapsamda ülkemizden söz konusu ülkelerle STA kapsamında ticarette ikili kümülasyon, AB-Türkiye-İsrail ve Türkiye-Tunus-Fas-Mısır-AB arasında tarım ve gümrük birliği kapsamındaki eşyalar için çapraz kümülasyon uygulanabilmektedir. -Türkiye-AB-Fas ve Türkiye-AB-İsrail arasında gümrük birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan eşyaların kümülasyonu 27 Temmuz 2006, Türkiye-AB-Tunus arasında 1/8/2006, Türkiye-AB-Mısır arasında 1/3/2007 tarihi itibariyle mümkündür. Mısır hariç yukarıda belirtilen ülkelerle Türk ve AB menşeli tarım ürünlerinin çapraz kümülasyonu 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle, Türkiye-AB-Mısır arasındaki ticarette 1 Mart 2007 tarihi itibariyle mümkündür. Çapraz kümülasyona ilişkin detaylı son durum, 2. bölümde yer alan ekte görülmektedir. AB den ATR Dolaşım Belgesi ile ithal edilen ve 1/2006 GİK Kararı nda ve dolayısıyla Gümrük Birliği tesis eden Bakanlar Kurulu Kararında öngörülen tedarikçi beyanı ile AB menşei tevsik edilen girdiler Türkiye de kümülasyon kapsamında işlenerek Fas a, İsrail e, Tunus a, Mısır a STA kapsamında ihraç edilebilir. Suriye nin AB ile PAAMK kapsamında henüz bir STA sı yürürlükte bulunmamaktadır. ATR Dolaşım Belgesi eşliğinde AB den ithal edilen gümrük birliği kapsamındaki ürünler (sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri) Türkiye de hiçbir işçilik ve işleme tabi tutulmazlar ise eşya yukarıda bahsi geçen tedarikçi beyanında belirtilen ülke menşeini korur. Tamamen AB de elde edilen AB menşeli eşya ile yeterli işçilik ve işlem sonucu menşe kazanan AB menşeli bu tür 12

13 eşyanın Türkiye den Fas, Tunus, Mısır veya İsrail e yeniden ihraç edilmek istenmesi halinde EUR-MED Dolaşım Belgesinin 7. nolu kutucuğundaki gözlemler kutusunda bulunan No Cumulation Applied ibaresi eklenmeli ve 4 no.lu menşe kutusuna eşyanın menşe ülkesi yazılmalıdır. Halihazırda sadece Türkiye-AB-İsrail ve Türkiye-Mısır- AB-Tunus-Fas arasında çapraz kümülasyon yürürlükte olduğuna göre, AB den ATR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyanın Türkiye de hiçbir işçilik ve işlemden geçmeksizin yani menşei değişmeksizin Tunus, Fas, İsrail veya Mısır a yeniden ihraç edilmek istenmesi mümkündür. b) Tercihli Tarım Ürünleri Ticaretinde Kümülasyon Türkiye ile AB arasında tarım ürünlerine ilişkin tercihli ticarette halihazırda çapraz kümülasyon geçerlidir. AT-Türkiye Ortaklık Konseyi nin 1/98 Sayılı Kararı eki Protokol 3, menşe kurallarına ilişkin olup, anılan Protokolün PAAMK çerçevesinde tadil edilmesine ilişkin AB ile ülkemiz arasındaki yasal süreç tamamlanmıştır. Avrupa Topluluğu - Türkiye Ortaklık Konseyi nin 19 Aralık 2006 tarih ve 3/2006 Sayılı Kararı ile Tarım Ürünleri Ticaret Rejimine İlişkin 25 Şubat 1998 tarih ve 1/98 Sayılı Avrupa Topluluğu - Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı na ek Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol 3 tadil edilmiş ve ilgili Yönetmelik 27 Şubat 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. c) AKÇT Ürünleri Ticaretinde Kümülasyon Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile Türkiye arasındaki tercihli ticaret, Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu esasları çerçevesinde çapraz kümülasyona dayalı olarak yürütülmekte olup, STA eki menşe kurallarına ilişkin Protokol I in PAAMK 13

14 kuralları çerçevesinde tadil edilmesine yönelik süreç devam etmektedir. Halihazırda Türkiye ile AT arasındaki tercihli kömür ve çelik ürünleri ticareti Akdeniz kümülasyonuna dahil bulunmamakla birlikte, PAMK çerçevesinde kümülasyona tabi olan bu ürünler süreç tamamlandığında PAAMK çerçevesinde de AB ile ticarette kümüle edilebilecektir. Hangi ülkeler ile kümülasyon uygulanacağı, Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Menşe Şubesi, Gümrükler Genel Müdürlüğü Menşe Şubesi, Ticaret ve Sanayi Odaları ve İhracatçı Birlikleri nden de öğrenilebilir. 5-PAAMK Sisteminde kullanılan Menşe İspat Belgeleri nelerdir? Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sisteminde eşyanın tercihli menşeini gösteren belgeler aşağıda sıralanmaktadır; 1-EUR.1 Dolaşım Belgesi 2-EUR-MED Dolaşım Belgesi 3-Fatura Beyanı 4-EUR-MED Fatura Beyanı 5-Tedarikçi Beyanı (Türkiye-Fas-Tunus-Cezayir arasında tam kümülasyon çerçevesindeki ticarette geçerlidir. 6-Tedarikçi Beyanı (Gümrük Birliği kapsamı eşya için) PAAMK Sistemi, PAMK Sisteminden farklı olarak menşe ispat belgeleri açısından EUR-MED Dolaşım Belgesi ve EUR- MED Fatura Beyanı olarak adlandırılan iki yeni menşe ispat belgesinin kullanımını gerektirmektedir. Bu iki belgenin sistem kapsamında kullanılmasının temel nedenleri PAMK Sistemi ve PAAMK Sistemi açısından ülkemizle ilgili ülkeler arasında yürürlüğe konan STA eki menşe protokollerinin kısmen farklılık arz etmesi ve ticaretin tarafları 14

15 olarak Akdeniz ülkelerinin de devreye girmesi olarak kabul edilebilir. 6- PAMK Sistemi ile PAAMK Sisteminde STA eki menşe protokolleri açısından temel farklar nelerdir? PAMK Sisteminde taraflar arasında aynı menşe hükümlerini içeren menşe protokolleri bulunmaktadır. Ülkeler arasındaki ticarette üretimde kullanılan 3. ülke menşeli girdilerin gümrük vergilerinin firmalara geri ödenmesi yasağı (no-drawback rule) geçerlidir. İster EUR.1 Dolaşım Belgesi ister EUR-MED Dolaşım Belgesi düzenlensin, PAMK ülkelerinin birbirleri arasındaki tercihli ticaretinde üretimde kullanılan 3. ülke menşeli girdilerin vergileri firmalardan mutlaka tahsil edilecektir. Yani PAMK ülkeleri arasında (Örneğin Türkiye nin 1/98 Kapsamında tarım ürünleri, AKÇT STA kapsamında kömür-çelik ürünleri nin AB ye ihracatı, ve EFTA ya STA kapsamındaki ihracatta) geri ödeme yasağına ilişkin kural (no-drawback rule) her zaman uygulanacaktır. PAAMK Sisteminde ise örneğin Türkiye den İsrail hariç bir Akdeniz ülkesine ihracatta EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesi halinde üretimde kullanılan 3. ülke menşeli girdiler için tahsil edilen gümrük vergilerinin firmaya iade edilmesi mümkündür. Yani İsrail hariç EUR.1 Dolaşım Belgesi ile bir Akdeniz ülkesine (Tunus, Fas, Suriye ve Mısır a) ihracatta no-drawback kuralı uygulanmaz. (3. ülke menşeli maddelerin gümrük ve eş etkili vergileri firmaya iade edilir.) Menşe protokolleri taraf ülkeler arasında ikili ticarette bazı farklılıklar arz edebilmektedir. Ancak EUR.1 Dolaşım Belgesi ile yapılan ihracat, ihraç konusu eşyanın ithal ülkesinden daha 15

16 sonradan bir Akdeniz ülkesine kümülasyon kapsamında yeniden ihraç edilmesine engel teşkil eder. Türkiye EUR 1 EFTA veya FAS EUR-MED veya EUR-MED Cumulation li d ith A MISIR PAAMK Sisteminde taraf ülkeler sisteme taraf bir ülkeye EUR-MED Dolaşım Belgesi eşliğinde yaptıkları ihracatta üretimde kullandıkları 3. ülke menşeli girdiler için öngörülen gümrük vergilerini ödemek zorundadır. Bir Akdeniz ülkesine ihracatta, ticaretin daha önceki aşamalarında yapılan sevkiyatlarda mutlaka EUR-MED Dolaşım Belgeleri düzenlenmiş ve imalatta kullanılan 3. ülke menşeli ürünler için öngörülen gümrük vergilerinin tahsil edilmiş, firmaya herhangi bir şekilde geri ödeme yapılmamış olması, PAAMK Sisteminin temel kuralıdır. EUR-MED Dolaşım Belgelerinin özelliği, ticaretin daha önceki aşamalarında sevkiyat konusu eşyanın hangi ülkeler menşeli girdilerin kümüle edilmesi suretiyle üretildiğini, bir başka ifadeyle eşyanın üretiminde kümülasyona ve/veya sevkiyata taraf ülkeleri göstermesidir. EUR.1 Dolaşım Belgesinde ise üretime katkı sağlayan ülkeler ve sevkiyatın gerçekleştiği tüm ülkeler belirtilmez. Türkiye den bir PAAMK ülkesine EUR.1 Dolaşım Belgeleri ile ihracat yapılmasının ardından firmaların söz konusu sevkiyat için Yönetmeliğin 24. maddesi uyarınca EUR-MED Dolaşım Belgeleri düzenlemek istemeleri halinde bu talep Yönetmelik hükümlerine uygun olmak kaydıyla karşılanabilir. Bu 16

17 taleplerin karşılanabilmesi için firmaların, daha önce EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmiş eşyanın üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdilere ilişkin gümrük vergilerini ödemeleri gerekmektedir. 17

18 EK 1 Tedarikçi beyanı Metni aşağıda belirtilen tedarikçi beyanı dipnotlara uygun olarak yapılmalıdır. Dipnotlar beyanda tekrar edilmez. BEYANNAME Aşağıda imzası bulunan ben, bu belgede belirtilen tanımlı eşyanın... menşeli olduğunu ve ile tercihli ticareti düzenleyen menşe kurallarına uygunluğunu beyan ederim..(ülke/ülkelerin ismi) ile kümülasyon uygulandığını Kümülasyon uygulanmadığını. 4 beyan ederim. İstenildiğinde, gümrük idaresine bu beyanı destekleyecek tüm kanıtları sağlamayı taahhüt ederim EK 2 1 Belgede yer alan eşyanın sadece bir kısmı söz konusu ise, bunlar açıkça gösterilmeli veya işaretlenmelidir. Beyandaki gösterim şu şekilde yapılmalıdır: "Belgede gösterilen veya. ile işaretlenen,...(eşya tanımı),...ülke de menşelidir." 2 Türkiye, Topluluk, veya 69 uncu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ülkeler uncu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ilgili ülke veya ülkeler. 4 Kümülasyon uygulanmamışsa işaretlenecektir. Kümülasyon uygulanmışsa yazılmayacaktır. 5 Tarih ve yer 6 İmza sahibinin adı ve firmadaki pozisyonu. 7 İmza 18

19 UZUN DÖNEM TEDARİKÇİ BEYANI Not: Aşağıdaki dipnotlara uygun olarak doldurulan kutu içerisindeki metin, tedarikçi beyanını oluşturur. Dipnotlar beyanda tekrar edilmez. Aşağıda imzası bulunan ben, tanımlı eşyanın,...'e 10 düzenli olarak tedarik edildiğini, menşeli olduğunu ve ile tercihli ticareti düzenleyen menşe kuralına uyduğunu beyan ederim..(ülke/ülkelerin ismi) ile kümülasyon uygulandığını Kümülasyon uygulanmadığını. 13 beyan ederim. Bu beyan,...'den... 'e 14 kadar, bu eşyanın tüm sevkiyatı için geçerlidir. Bu beyanın geçerliliği süresi içinde dahi sona erdiğinde... 3 'e derhal bilgi vermeyi taahhüt ederim. İstenildiğinde, bu beyanı destekleyecek tüm kanıtları gümrük idaresine sağlamayı taahhüt ederim Tanım 9Faturalarda kullanıldığı şekliyle ticari açıklamalar, (örn. model no) 10 Tedarik konusu eşyanın gönderildiği firma. adı. 11Türkiye, Topluluk, veya 69 uncu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ülke, ülkeler veya bölge grubu uncu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ilgili ülke, ülkeler veya bölge grubu. 13 Kümülasyon uygulanmamışsa işaretlenecektir. Kümülasyon uygulanmışsa yazılmayacaktır. 14 Tarihler gösterilir. Süre, 12 ayı aşamaz. 15 Yer ve tarih 16 İmza sahibinin adı ve firmadaki pozisyonu, firma ad ve adresi. 17 İmza 19

20 Long-term supplier's declaration The supplier's declaration, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced. DECLARATION I, the undersigned, declare that the goods described below:.... (1)... (2) which are regularly supplied to (3), originate in... (4) and satisfy the rules of origin governing preferential trade with (5). I declare that: Cumulation applied with..(name of the country/countries) No cumulation applied (6) This declaration is valid for all further shipments of these products dispatched from:... to... (7). I undertake to inform... immediately if this declaration is no longer valid. I undertake to make available to the customs authorities any further supporting documents they require.... (8)... (9)... (10) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Description. Commercial designation as used on the invoices, e.g. model No. Name of company to which goods are supplied. The Community, Turkey or country, group of countries or territory as referred to in Article 44(a). Country, group of countries or territory as referred to in Article 44(a), concerned. Complete and delete where necessary Give the dates. The period should not exceed 12 months. Place and date. Name and function, name and address of company. Signature. 20

21 Bölüm II Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi nde (PAAMK) Menşe İspat Belgelerinin Düzenlenmesine İlişkin Temel Esaslar Açıklamalar Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi nde eşyanın tercihli menşeini gösteren belgeler; 1-EUR.1 Dolaşım Belgesi 2-EUR-MED Dolaşım Belgesi 3-Fatura Beyanı 4-EUR-MED Fatura Beyanı 5-Tedarikçi Beyanı (Türkiye-Fas-Tunus-Cezayir arasında tam kümülasyon çerçevesindeki ticarette geçerlidir.) 6-Tedarikçi Beyanı (Gümrük Birliği kapsamı eşya için) 20/7/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik te Türkiye nin PAMK ülkeleri ve Akdeniz ülkeleri ile tercihli ticaretinde menşe ispat belgelerinin düzenlenmesi konusunda ayrıma gidilmiştir. Bunun nedeni ülkemizin PAMK Sistemi ne dahil olan ülkeler ve Akdeniz ülkeleri ile arasında yürürlüğe konan STA eki menşe protokolleri arasında kısmen farklılık bulunmasıdır. Yönetmeliğin 19. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin; 1 no.lu alt bendi, Türkiye ile ilgili Akdeniz ülkeleri (Tunus, Fas, İsrail, Suriye ve Mısır) arasında STA kapsamındaki ticarette, 21

22 EUR.1 Dolaşım Belgelerinin ne şekilde düzenleneceğini göstermektedir. 2 no.lu alt bendi ise, Türkiye ile PAMK ülkeleri (Halen sadece AT ile tarım ürünleri ticaretinde geçerli olup yakın bir zamanda EFTA ülkeleri ve AT ile demir-çelik ürünleri ticareti de bu kısma eklenecektir.) arasında STA kapsamındaki ticarette EUR.1 Dolaşım Belgelerinin ne şekilde düzenleneceğini göstermektedir. 19. maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ise EUR-MED Dolaşım Belgelerinin düzenlenmesine ilişkin açıklık getirmektedir. PAAMK Sistemine ilişkin Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik, ilk olarak 20/7/2005 tarihli ve sayılı Resmi.Gazete de Tunus için yayımlanmış olup, ülkemizin PAAMK sistemi kapsamında yer alan ülkelerden Fas, İsrail, Suriye, Mısır ve AB (tarım) ile STA kapsamındaki ticaretinde menşe protokollerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları göstermek üzere muhtelif defalar tadil edilmiştir. Söz konusu Yönetmelik en son 27/2/2007 tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiştir. Yönetmeliğin konsolide haline Gümrük Müsteşarlığı nın resmi internet sitesinin ana sayfasında ( yer alan AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü-Yönetmelikler bölümünden ulaşılması mümkündür. 22

23 İlgili kurallar aşağıdadır; EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikalarının doldurulması Madde 19-. c) EUR.1 Dolaşım Sertifikasının düzenlenebileceği durumlar, bu maddenin (d) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilmiştir. 1) EUR.1 Dolaşım Sertifikası söz konusu ürünlerin Türkiye, Tunus, Fas, İsrail, Suriye ve Mısır arasındaki tercihli ticaretinde; i) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen diğer ülkelerden biri ile kümülasyon uygulanmaksızın yukarıda anılan ülkeler menşeli olduğunun kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi,. ii) Söz konusu ürünlerin, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ve Türkiye ile kümülasyon uygulanma imkanı bulunan ülkelerden biri menşeli olduğunun, anılan ülkelerle kümülasyon uygulanmaksızın kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi durumunda düzenlenebilir. Yukarıdaki (ii) bendinin uygulanmasında söz konusu ürün için menşe ülkesinde bir EUR-MED Dolaşım Sertifikası veya EUR-MED Fatura Beyanı düzenlenmiş olması gerekmektedir. 2) EUR.1 Dolaşım Sertifikası söz konusu ürünlerin Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki tercihli ticaretinde; i) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli maddelerle kümülasyon uygulanmaksızın Türkiye, Avrupa Topluluğu veya bu 23

24 Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kümülasyonun uygulanabilir olduğu diğer ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi, ii) Söz konusu ürünlerin, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve Türkiye ile kümülasyon uygulanma imkanı bulunan ülkelerden biri menşeli olduğunun, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ülkelerle kümülasyon uygulanmaksızın kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi, durumunda düzenlenebilir.. Yukarıdaki (ii) bendinin uygulanmasında söz konusu ürün için menşe ülkesinde bir EUR- MED Dolaşım Sertifikası veya EUR-MED Fatura Beyanı düzenlenmiş olması gerekmektedir. 3) EUR.1 Dolaşım Sertifikası, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen kümülasyonun uygulanması ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi kaydıyla söz konusu ürünlerin Türkiye veya ilgili taraf ülke menşeli olduğunun kabulü durumunda düzenlenebilir. d) EUR-MED Dolaşım Sertifikası, söz konusu ürünlerin Türkiye, ilgili taraf ülke veya bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ve kümülasyonun mümkün olduğu diğer ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü, bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi ve 1) Türkiye, Tunus, Fas, İsrail, Suriye ve Mısır arasındaki tercihli ticarette; i) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ülkelerden biri menşeli maddelerle kümülasyon uygulanması veya 24

25 ii) Ürünlerin bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ülkelerden birine ihraç edilecek ürünlerin imalatına yönelik kümülasyon çerçevesinde madde olarak kullanılması veya, iii) Ürünlerin varış ülkesinden, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen diğer ülkelerden birine yeniden ihraç edilmesi., 2) Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki tercihli ticarette; i) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ülkelerden biri menşeli maddelerle kümülasyon uygulanması veya, ii) Ürünlerin bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ülkelerden birine ihraç edilecek ürünlerin imalatına yönelik kümülasyon çerçevesinde madde olarak kullanılması veya, iii) Ürünlerin varış ülkesinden, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ülkelerden birine yeniden ihraç edilmesi, durumlarında düzenlenir. e) EUR-MED Dolaşım Sertifikasına aşağıdaki İngilizce ibarelerinden biri yazılır: 1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ülkelerden biri veya daha fazlası menşeli maddelerle kümülasyon uygulanması suretiyle menşe kazanılmışsa, CUMULATION APPLIED WITH (Ülkenin/Ülkelerin İsmi), 2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ülkelerden biri veya daha fazlası menşeli maddelerle kümülasyon 25

26 uygulanmaksızın menşe kazanılmışsa NO CUMULATION APPLIED. AÇIKLAMALAR 1- Açıklamalarda ilgili Yönetmelik hükümleri koyu renk italik harfler ve altı çizgili olarak gösterilmiştir. Sisteme taraf olan ülkeler Yönetmeliğe aktarıldıkça ilgili ülkeler de anılan maddelere ilave edilecektir. Sistem, yeni olduğu ve sistemi oluşturan ülkeler arasında henüz STA ağları tam olarak tamamlanmadığı için ilgililer hangi ülke ile çapraz kümülasyonun yapılabileceği konusunda Gümrük Müsteşarlığından bilgi alabilir. Müsteşarlık, bu konuda bir düzenleme vasıtasıyla peyderpey duyuru yapacaktır. 2- Türkiye-AT Gümrük İşbirliği Komitesi nin 1/2006 Sayılı Kararının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Gümrük Birliği nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkındaki Karar 28 Eylül 2006 tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Türkiye-AB-Fas ve Türkiye- AB-İsrail arasında gümrük birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan eşyaların kümülasyonu 27 Temmuz 2006, Türkiye-AB-Tunus arasında 1/8/2006, Türkiye- AB-Mısır arasında 1/3/2007 tarihi itibariyle mümkündür. 3- Kümülasyon yapılabilecek ülkeler ve uygulanma tarihleri bu kitapçığın sonundadır. 4- Menşe İspat Belgelerin düzenleneceği durumlar Pan Avrupa Ülkeleri ve Akdeniz Ülkelerine göre değiştiği için Yönetmeliğin 19. Maddesinde alt açılımlara gidilmiştir. Bu farklılıklar söz konusu ülkelerle Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmaları eki menşe protokollerinde menşe ispat 26

27 belgelerinin düzenlenmesine ilişkin hükümlerdeki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. 1- EUR.1 Dolaşım Sertifikasının Düzenleneceği Durumlar ve Örnekler Madde 19 c) EUR.1 Dolaşım Sertifikasının düzenlenebileceği durumlar, bu maddenin (d) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilmiştir. 1) EUR.1 Dolaşım Sertifikası söz konusu ürünlerin Türkiye, Tunus, Fas, İsrail, Suriye ve Mısır arasındaki tercihli ticaretinde; i) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen diğer ülkelerden biri ile kümülasyon uygulanmaksızın yukarıda anılan ülkeler menşeli olduğunun kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi, Bu hüküm eşyanın ya tamamen Türkiye menşeli olduğu veya 3. ülke menşeli girdilerin Türkiye de yeterli işçilik ve işleme tabi tutulduğu durumlarda EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenebileceğini ifade etmektedir. Türkiye de yapılan imalat işleminde 4. maddede yer alan ülkeler menşeli girdilerle kümülasyon yapılmamaktadır. Örnek Varsayalım ki, Türkiye, Fas, İsrail, Mısır, Tunus, Suriye arasında PAAMK kurallarına haiz STA yürürlükte ve dolayısıyla bu ülkeler arasında çapraz kümülasyon uygulanabilir olsun. (Hali hazırda bu Akdeniz ülkelerinin tümü arasında PAAMK STA bulunmamaktadır.) 27

28 -Türkiye, 3. ülke olan Brezilya dan girdi temin etmektedir. Girdiler menşeli olmadığı için Yönetmeliğin II. No.lu ekinde yer alan liste kuralları uyarınca yeterli işçilik ve işleme tabi tutulmakta ve Türk menşei kazandırılmaktadır. Yani, Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen herhangi bir ülke ile kümülasyon uygulanmamış, eşyanın imalatında 4. maddede yer alan ülkelerden (örneğin üretimde İsrail, Tunus, Suriye, Mısır ve Fas dan) menşeli madde kullanılmamıştır. Eşya Tunus, Suriye, Mısır, Fas ve İsrail e EUR.1 Dolaşım Belgesi eşliğinde ihraç edilebilir. No-drawback kuralı İsrail e ihracat istisna olmak üzere uygulanmaz. Firmalar menşeli olmayan maddeler için ödedikleri gümrük vergilerini iade alabilirler. İsrail, bir Akdeniz ülkesi olarak kabul edilmekle birlikte bu ülkeye yapılan ihracatlarda eşyanın imalatında kullanılan İsrail 3. ülke menşeli girdiler için geri ödemeden yararlanamamaktadır. a) TÜRKİYE İSRAİL EUR.1 (Eşya tamamen Türkiye de elde edilmiş ise) b) BREZİLYA TÜRKİYE İSRAİL EUR.1 (Türk menşeli) No-drawback kuralı uygulanır. (Brezilya (3. ülke) menşeli madde yeterli işçilik ve işleme tabi tutulmuş ve eşya Türk menşei kazanmış ise) c) BREZİLYA TÜRKİYE TUNUS EUR.1 (Türk menşeli) No-drawback kuralı uygulanmaz. (Brezilya (3. ülke) menşeli madde yeterli işçilik ve işleme tabi tutulmuş ve eşya Türk menşei kazanmış ise) 28

29 ii) Söz konusu ürünlerin, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ve Türkiye ile kümülasyon uygulanma imkanı bulunan ülkelerden biri menşeli olduğunun, anılan ülkelerle kümülasyon uygulanmaksızın kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi durumunda düzenlenebilir. Yukarıdaki (ii) bendinin uygulanmasında söz konusu ürün için menşe ülkesinde bir EUR-MED Dolaşım Sertifikası veya EUR-MED Fatura Beyanı düzenlenmiş olması gerekmektedir. Durum: Türkiye, Mısır ve Tunus arasında PAAMK kurallarına haiz STA lar yürürlüktedir. Örnek: Mısır, Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen ve Türkiye nin kümülasyon uygulayabileceği ülkelerden biridir. Ancak Türkiye, Mısır dan ithal ettiği ürünler üzerinde hiçbir işçilik ve işlem yapmamış olup eşya halen Mısır menşeini korumakta olsun. Eşya Mısır da üretilirken de Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen bir ülke ile kümülasyon yapmamış olsun. Eşya Türkiye ye Mısır dan bir EUR-MED Belgesi ile gelmiş olsun. Bu durumda eşya Türkiye den Tunus a EUR.1 Dolaşım Belgesi ile ihraç edilebilmektedir. MISIR TÜRKİYE TUNUS EUR-MED EUR.1 No-cumulation applied (Mısır menşeli) (Mısır menşeli) 2) EUR.1 Dolaşım Sertifikası söz konusu ürünlerin Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki tercihli ticaretinde; 29

30 i) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli maddelerle kümülasyon uygulanmaksızın Türkiye, Avrupa Topluluğu veya bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kümülasyonun uygulanabilir olduğu diğer ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi, Bahsi geçen (b) bendinde belirtilen ülkeler AKDENİZ Ülkeleridir. (Bu ülkelerden Türkiye nin Tunus, Fas, İsrail, Suriye ve Mısır ile STA sı bulunmaktadır.) İhraç edilecek nihai eşya için bu madde kapsamında EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenebilmesi için eşyanın; a) Tamamen Türkiye de elde edilmiş olması veya, b) Söz konusu Akdeniz ülkeleriyle kümülasyon yapılmaksızın, (bu ülkeler menşeli maddeleri kümülasyona tutulmaksızın) imalatta 3. ülke menşeli maddelerin yeterli işçilik ve işleme tabi tutulması suretiyle üretilmesi veya c) PAMK ülkesinden (örneğin AB veya EFTA ülkelerinden) EUR.1 veya EUR-MED ile ithal edilen girdilerin kümülasyona tabi tutulması suretiyle üretilmesi gerekir. d) Öte yandan, bir PAMK ülkesinden (Örneğin AB veya EFTA ülkesinden) EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesi ile Türkiye ye ithal edilen eşya, aynı halde yani menşei değişmeksizin Türkiye den EUR.1 Dolaşım Belgesi ile AB ye veya EFTA ya ihraç edilebilir. 30

31 *Halihazırda EFTA-Türkiye STA eki menşe protokolü PAMK sistemine uygun olup Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Model Menşe protokolüne uygun değildir. Yani bir EFTA ülkesinden Türkiye ye STA kapsamındaki ticarette EUR-MED Dolaşım Belgesi şimdilik düzenlenememekte olup yukarıda belirtilen durum ve aşağıda verilen örnekler varsayım üzerine kurulmuştur. Yukarıda belirtilen alternatifleri açıklayan örneklere aşağıda yer verilmiştir. a) İhraç edilecek nihai eşya Tamamen Türkiye de elde edilmiş olması durumu TÜRKİYE EUR.1 (Türk menşeli-tarım ürünü için) veya ATR (Gümrük Birliği ürünleri için) AB b) İhraç edilecek nihai eşya için bu madde kapsamında EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenebilmesi için eşyanın söz konusu Akdeniz ülkeleriyle kümülasyon yapmaksızın, (bu ülkeler menşeli maddeler kümülasyona tutulmaksızın) imalatta 3. ülke menşeli maddelerin yeterli işçilik ve işleme tabi tutulması suretiyle üretilmesi durumu TAYVAN TÜRKİYE AB EUR.1 (Türk menşeli-tarım ürünü için) veya ATR (Gümrük Birliği ürünleri için) Her iki durumda da No-drawback kuralı uygulanır c) İhraç edilecek nihai eşya için bu madde kapsamında EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenebilmesi için eşyanın PAMK ülkesinden (örneğin AB ve EFTA ülkelerinden) EUR.1 veya EUR-MED ile ithal edilen girdilerin kümülasyona tabi tutulması suretiyle üretilmesi durumu 31

32 İSVİÇRE TÜRKİYE AB EUR.1 veya EUR-MED (İsviçre menşeli EUR.1 (Türk menşeli) No-drawback kuralı uygulanır. No drawback kuralı uygulanır. (firma vergiyi öder, iade alamaz) d) Bir PAMK ülkesinden (Örneğin AB veya EFTA ülkesinden) EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesi ile Türkiye ye ithal edilen eşya, aynı halde yani menşei değişmeksizin Türkiye den EUR.1 Dolaşım Belgesi ile AB ye ihraç edilebilir. İSVİÇRE TÜRKİYE AB EUR.1 veya EUR-MED (İsviçre menşeli EUR.1 (İsviçre menşeli) No-drawback kuralı uygulanır. No drawback kuralı uygulanır ii) Söz konusu ürünlerin, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve Türkiye ile kümülasyon uygulanma imkanı bulunan ülkelerden biri menşeli olduğunun, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ülkelerle kümülasyon uygulanmaksızın kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi, durumunda düzenlenebilir. Yukarıdaki (ii) bendinin uygulanmasında söz konusu ürün için menşe ülkesinde bir EUR-MED Dolaşım Sertifikası veya EUR-MED Fatura Beyanı düzenlenmiş olması gerekmektedir. Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ülkeler Akdeniz Ülkeleridir. Bu Ülkelerden Türkiye nin Tunus, Fas, Suriye, Mısır ve İsrail ile STA sı bulunmaktadır. Suriye hariç bu ülkelerin hepsi ile Türkiye ve AB arasında çapraz kümülasyon geçerli bulunmaktadır. 32

33 Örnek: Mısır-Türkiye ve AB arasındaki tercihli ticarette 1/98 Ortaklık Konseyi Kararı kapsamındaki bir Tarım ürünü EUR-MED ile Mısır dan Türkiye ye ithal edilsin. Eşya tamamen Mısır da elde edilmiş yani Mısır menşeli olsun. (Yani Mısır bu eşyayı PAAMK kapsamında yer alan ülkeler (Yönetmeliğin 4. maddesinde sayılan ülkeler) ile kümülasyon yapmaksızın Mısır da üretmiş olsun) Eşyanın menşei Türkiye de değişmeksizin yani ithal edildiği şekliyle AB ye yeniden ihraç edilsin. Bu durumda Türkiye de 1/98 OKK eki menşe protokolü hükümleri kapsamında EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenebilir. MISIR TÜRKİYE AB EUR-MED EUR.1 No-cumulation applied ( 4.No.lu kutuya Mısır menşeli yazılır) (Mısır menşeli tarım ürünü) 3) EUR.1 Dolaşım Sertifikası, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen kümülasyonun uygulanması ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi kaydıyla söz konusu ürünlerin Türkiye veya ilgili taraf ülke menşeli olduğunun kabulü durumunda düzenlenebilir. Bu hüküm tam kümülasyona ilişkin olup halihazırda yürürlükte değildir. Tam kümülasyon çerçevesinde menşe kazanan bir ürün ancak Türkiye nin STA sı bulunduğu Tunus, Fas veya müzakerelerin tamamlanmasının ardından Cezayir e EUR.1 Dolaşım Belgesi ile ihraç edilebilir. Bir başka ifadeyle tam kümülasyon temelinde menşe kazanan ürünler Pan-Avrupa-Akdeniz ticaretinin dışında kalırlar. 33

34 2- EUR-MED Dolaşım Sertifikasının Düzenleneceği Durumlar ve Örnekler Madde 19 d) EUR-MED Dolaşım Sertifikası, söz konusu ürünlerin Türkiye, ilgili taraf ülke veya bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ve kümülasyonun mümkün olduğu diğer ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü, bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi ve 1) Türkiye, Tunus, Fas, İsrail, Suriye ve Mısır arasındaki tercihli ticarette; i) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ülkelerden biri menşeli maddelerle kümülasyon uygulanması veya Durum: Türkiye, Fas ve AB arasında tarım ürünleri ve gümrük birliği kapsamındaki ürünler için PAAMK Menşe protokolleri yürürlüktedir. (1/2006 Gümrük İşbirliği Komitesi Kararı, Türkiye ile AB arasında serbest dolaşımda bulunan eşyanın PAAMK ülkeleri ile ticaretinde eşyanın menşeine ilişkin tedarikçi beyanı düzenlenmesine ve böylelikle çapraz kümülasyonuna imkan tanımaktadır. Örnek (a) AB den EUR-MED Dolaşım Belgesi eşliğinde Türkiye ye tarım ürünü ithal edilmiş olsun. AB makamları tarafınca düzenlenen EUR-MED Dolaşım Sertifikası üzerinde eşyanın kümülasyon uygulanmaksızın üretildiği ve ürünün AB menşeli olduğu belirtilmiş olsun. AB den ithal edilen girdiler kümülasyona tabi tutularak Türkiye de Türk menşeli yeni bir ürün üretilmiştir. (Yani Türkiye de, Yönetmeliğin 4. maddesinde yer alan AB menşeli maddelerle kümülasyon yapılmıştır.) Eşya, Türk menşeli olarak Fas a ihraç edilsin. Bu durumda Türkiye de EUR-MED Dolaşım Sertifikası 34

35 düzenlenecek ve AB ile kümülasyon yapıldığı 7 nolu kutucuğa dercedilecektir. AB TÜRKİYE FAS EUR-MED EUR-MED ( No-cumulation applied) (Cumulation applied with EU) AB menşeli Türk menşeli b) AB den ithal edilen tarım ürünü değil Gümrük Birliği kapsamında olan bir sanayi ürünü olsaydı AB gümrüklerince EUR-MED Dolaşım Sertifikası yerine ATR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin yanı sıra tedarikçi beyanı düzenlenmesi ve beyanda EUR-MED de yer alacak ibareye yer verilmesi gerekecekti. Zira Gümrük Birliği kapsamında yer alan ürünler için menşe ispat belgeleri olan EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası değil ATR. Dolaşım Sertifikası düzenlenir. AB TÜRKİYE FAS ATR+ Tedarikçi Beyanı EUR-MED (No-cumulation applied) (Cumulation applied with EU) AB menşeli Türk menşeli ii) Ürünlerin bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ülkelerden birine ihraç edilecek ürünlerin imalatına yönelik kümülasyon çerçevesinde madde olarak kullanılması veya, DURUM: Mısır, Türkiye, Tunus ve AB arasında PAAMK menşe protokolleri yürürlükte olsun. Örnek: Mısır da AB ve Türkiye menşeli girdiler kümüle edilerek bir eşya üretilmekte eşya Mısır menşeini kazanmakta ve Tunus a EUR- MED Dolaşım Belgesi ile ihraç edilmekte olsun. Mısır makamlarınca düzenlenen belgenin üzerinde Türkiye ve AB ile kümülasyon yapılmıştır ibaresinin yer alması gerekir. Türkiye ve AB, Mısır da üretilen ürüne kümülasyon çerçevesinde girdi temin etmek üzere bu 35

36 sevkiyatı yapmaktadır. PAAMK sistemi kapsamında yer alan bir ülke diğer ülkede üretilecek bir ürüne kümülasyon kapsamında girdi temin etmek istiyorsa EUR-MED Dolaşım Belgesi düzenlemesi gerekmektedir. AB EUR-MED (no-cumulation applied) MISIR TUNUS EUR-MED EUR-MED no-cumulation applied (Cumulation applied with Turkey and the EU) TÜRKİYE iii) Ürünlerin varış ülkesinden, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen diğer ülkelerden birine yeniden ihraç edilmesi Durum: Fas, Türkiye, Mısır arasında PAAMK menşe protokolleri yürürlükte olsun. Örnek : Mısır menşeli ürün Türkiye ye EUR-MED ile ihraç edilmiştir. Varış ülkesi Türkiye dir. Türkiye eşyayı, menşeini değiştirmeksizin Fas a yeniden ihraç etmiştir. Fas, Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen ülkelerden biridir. Türkiye de EUR-MED Dolaşım Belgesi düzenlenir, üzerine no-cumulation applied ibaresi düşülür ve Mısır menşeli olduğu belirtilir. MISIR TÜRKİYE FAS (varış ülkesi) EUR-MED EUR-MED (No-cumulation applied) (no- cumulation applied ) Mısır menşeli Mısır menşeli 36

37 2) Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki tercihli ticarette; i) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen ülkelerden biri menşeli girdilerle kümülasyon uygulanması veya, Durum: Türkiye, Mısır ve AB arasında PAAMK menşe protokolleri yürürlükte olsun. Mısır-AB ve Türkiye arasında tarım ürünleri ve gümrük birliği kapsamındaki ürünler kümülasyona tabidir. Örnek : Mısır, Yönetmeliğin 4. maddesinin (b) bendinde yer alan ülkelerden biridir. Bu örnekte Türkiye deki bir ürünün imalatında Mısır menşeli girdiler kümülasyona tabi tutulmuş ve (yetersiz işçilik ve işlemin ötesinde bir işçilik ve işlem gerçekleştirilmiş olsun. Üretilen ürün Türk menşei kazanmakta ve EUR-MED Dolaşım Belgesi ile AB ye ihraç edilebilmektedir MISIR TÜRKİYE AB EUR-MED EUR-MED (No-cumulation applied) (Cumulation applied with Egypt) ii) Ürünlerin bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ülkelerden birine ihraç edilecek ürünlerin imalatına yönelik kümülasyon çerçevesinde madde olarak kullanılması veya Durum: İsrail, Türkiye, AB ve EFTA arasında PAAMK menşe protokolleri yürürlükte olsun. Örnek Bir AB ülkesi, EFTA ve Türkiye menşeli girdileri üretimde kümüle ederek AB menşeini kazandırmakta ve Yönetmeliğin 4. maddesinin (b) bendinde belirtilen ülkelerden İsrail e EUR-MED 37

38 Dolaşım Belgesi ile sevketmekte olsun. AB ülkesinin yetkili makamlarının düzenlediği EUR-MED Dolaşım Belgesi üzerine Türkiye ve EFTA ile kümülasyon yapılmıştır ibaresinin yeralması gerekir. Türkiye ve EFTA, AB de üretilen ve Yönetmeliğin 4. maddesinin (b) bendinde belirtilen ülkelerden İsrail e ihraç edilecek ürüne kümülasyon çerçevesinde girdi temin etmek üzere bu sevkiyatı yapmaktadır. EFTA EUR-MED (no-cumulation applied) AB EUR-MED (G.B. kapsamı eşya için ATR+tedarikçi b.) (no-cumulation applied) TÜRKİYE İSRAİL EUR-MED (Cumulation applied with Turkey and EFTA) iii) Ürünlerin varış ülkesinden, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ülkelerden birine yeniden ihraç edilmesi, Durum: İsrail, Türkiye ve AB Ülkesi arasında PAAMK menşe protokolleri yürürlükte olsun. Örnek: AB menşeli ürün Türkiye ye EUR-MED ile ihraç edilmiş olsun. Varış ülkesi Türkiye dir. Türkiye eşyayı, eşyanın menşeini değiştirmeksizin İsrail e yeniden ihraç etmiş olsun. Bu durumda EUR-MED Dolaşım Belgesi düzenlenir ve üzerine no-cumulation applied ibaresi düşülür ve AB menşeli olduğunu belirtilir. AB TÜRKİYE İSRAİL (varış ülkesi) EUR-MED EUR-MED (no-cumulation applied) (no-cumulation applied) AB menşeli AB menşeli 38

39 Çeşitli Örnekler: ***Aşağıdaki örneklerde ülkeler arasındaki STA ların tamamlandığı varsayılmaktadır. *** STA ağı tamamlanmadıkça yani ticaretin bir aşamasında girdilerin temin edildiği ülke ile ihracatın yapıldığı ülke (ler) arasında STA ağı olmadıkça girdiler 3. ülke menşeli addedilecektir. Örnek tarife pozisyonunda sınıflandırılan şeker AB menşeli olsun. Bir EFTA ülkesi olan İsviçre ye ihraç edilsin. İsviçre de tarife pozisyonunda sınıflandırılan şekerleme imal edilsin. İsviçre menşeli şekerleme Türkiye ye ihraç edilsin. Varsayım 1- Türkiye şekerlemeyi ülkesinde tüketsin. Ticaretin bu aşamasında sadece PAMK ülkeleri aktif olduğu için EUR-MED Dolaşım Belgesi düzenlemeye gerek bulunmamaktadır. AB EFTA TÜRKİYE EUR.1 EUR.1 Varsayım 2- Türkiye şekerlemeyi Tunus a yeniden ihraç etsin. a) AB EFTA TÜRKİYE TUNUS EUR.1 EUR.1 EUR.1 EUR-MED Ülkeler arasında STA ağı olmasına rağmen AB den şeker EFTA ya, EFTA dan şekerleme Türkiye ye EUR-MED Dolaşım Belgesi ile ihraç edilmeliydi. Zira AB de şekerin kümülasyonla elde edilip edilmediğini bilmiyoruz. 39

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

Yönetmelikler. Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Devlet Bakanlığından:

Yönetmelikler. Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Devlet Bakanlığından: 05.03.2006 Pazar Sayı: 26099 (Asıl) Son Güncelleme: 07.03.2006 10:30 Yönetmelikler Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından:

Detaylı

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları 2017 BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGE SİSTEMİNDE ULUSLARARASI ANLAŞMA KODLARININ GÜNCELLENMESİ BİLGE sisteminde tercihli ticaret düzenlemelerine

Detaylı

Yönetmelikler. Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Devlet Bakanlığından:

Yönetmelikler. Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Devlet Bakanlığından: 29.12.2005 Perşembe Sayı: 26038 (Asıl) Son Güncelleme: 29.12.2005 10:45 Yönetmelikler Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından:

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Telafi Edici Vergi (TEV) 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü. Ahmet Şevket DAYIOĞLU AB Uzmanı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü. Ahmet Şevket DAYIOĞLU AB Uzmanı T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Ahmet Şevket DAYIOĞLU AB Uzmanı Menşe = bir eşyanın ekonomik milliyeti Türkiye de hasat edilen tarım ürünleri Türkiye de doğmuş ve yetiştirilmiş

Detaylı

M A K A L E TERCİHLİ TİCARETTE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ İSTİSNASI

M A K A L E TERCİHLİ TİCARETTE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ İSTİSNASI Atilla ŞAHİN Gümrük Müşaviri AGMD Doğal Danışma kurulu Üyesi M A K A L E TERCİHLİ TİCARETTE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ İSTİSNASI Bilindiği üzere, bazı tekstil ürünleri, mobilyalar, aydınlatma cihazları, ayakkabılar,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 29.09.2017 tarih ve 28289294 sayılı yazısı (Türkiye - Faroe Adaları Serbest Ticaret Anlaşması) Sayı : 16934678-724.01.02/FO T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı :16934678-724.01.02/FO Konu :Türkiye - Faroe Adaları Serbest Ticaret Anlaşması 29.09.2017 / 28289294 DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Mevzuat Bilgilendirme Servisi T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı :16934678-724.01.02/FO Konu :Türkiye - Faroe Adaları Serbest Ticaret Anlaşması 29.09.2017 / 28289294 DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU Serbest Ticaret sı (STA), iki ya da daha fazla ülke arasında ticareti etkileyen tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılarak, taraflar arasında bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını sağlayan, ancak

Detaylı

DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJ İMLERİ I. BÖLÜM 1

DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJ İMLERİ I. BÖLÜM 1 DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMLERİ I. BÖLÜM 1 DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI... 3 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2005/1)... 25 Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme

Detaylı

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılması konulu 2006/10866 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır Karar Sayısı : 2006/10866 Ekli Dahilde İşleme

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 26- DIŞ İLİŞKİLER I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 26.1 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ÖNCELİK 26.2 Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ÖNCELİK 26.3 Çift Kullanımlı Mallar II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 113 Şubat 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜM AB VATANDAŞLARI İÇİN VİZESİZ TÜRKİYE Deniz SERVANTIE İKV Uzman Yardımcısı Deniz SERVANTIE 27 Ekim 2014 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr TÜM AB VATANDAŞLARI

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79 11 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27843 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : 16934678-722.01.01 KOR Konu : G.Kore STA 1 Ağustos 2012 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye-Güney Kore (Kore Cumhuriyeti) Serbest

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR İÇİNDEKİLER İhracatı Düzenleyen Mevzuat Dar Anlamda Geniş Anlamda İhracatçı Kimdir? İhracat Nedir? İhracat İşlemleri İhracatta Kullanılan

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

a) Türkiye, Romanya ve İsrail arasındaki tercihli ticarette 1 Mart 2006 tarihinden itibaren,

a) Türkiye, Romanya ve İsrail arasındaki tercihli ticarette 1 Mart 2006 tarihinden itibaren, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü nün 25.09.2006 tarih ve 0120005821 sayılı yazısı ekinde tüm İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ne gönderilen Pan- Avrupa-Akdeniz

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11 Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ A. Genel Bilgi 21/01/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2 Seri Numaralı (Tahsilat

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

EK - VIII INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU. Basım Talimatları

EK - VIII INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU. Basım Talimatları EK - VIII INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU Basım Talimatları 1. Düzenlenen INF 4 Bilgi Formu, mekanik kağıt hamuru içermeyen, yazım boyutunda olan ve ağırlığı 40 ila 65gr/m 2' den az

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86)

Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86) Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.13.00-010.06.01 07.07.2009 Konu : Menşe

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

ÜGD MEVZUATI ve TAREKS

ÜGD MEVZUATI ve TAREKS EKONOMİ BAKANLIĞI ÜGD MEVZUATI ve TAREKS B.Kaan KÖKTÜRK Dış Ticaret Uzmanı ÜGD Genel Müdürlüğü Ekonomi Bakanlığı İTO ZÜMRE TOPLANTISI İstanbul, 22 Şubat 2016 ÜGD MEVZUATI ve TAREKS Sunumun İçeriği I -

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/ 13)

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/ 13) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: B.02.1.GÜM.0.06.13.00-10.06.01 07/03/2011 Konu: A.TR dolaşım belgeleri ve menşe belgelerine ilişkin yapılacak işlemler GENELGE (2011/

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 17/08/2017 Sayı: 2017/005 Ref : 6/005. Konu: BAZI MALLARA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ KONULMUŞTUR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 17/08/2017 Sayı: 2017/005 Ref : 6/005. Konu: BAZI MALLARA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ KONULMUŞTUR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 17/08/2017 Sayı: 2017/005 Ref : 6/005 Konu: BAZI MALLARA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ KONULMUŞTUR 1.Giriş 17/08/2017 tarihli ve 30157 sayılı Resmi Gazete de 03/07/2017 tarihli ve 2017/10561

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Başvuru Yöntemi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları 21 Mart 2016 15 Nisan 2016 tarihleri arasında online alınacaktır. http://www.kimoerasmus.com/erzincan/default.aspx?id=1

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 28/12/2015 Sayı: 2015/32 Ref : 6/32. Konu: A VE B SINIFI ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGELERİ GERİ ALINACAK

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 28/12/2015 Sayı: 2015/32 Ref : 6/32. Konu: A VE B SINIFI ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGELERİ GERİ ALINACAK GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 28/12/2015 Sayı: 2015/32 Ref : 6/32 Konu: A VE B SINIFI ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGELERİ GERİ ALINACAK 1. Giriş Gümrük Yönetmeliği nin 22 nci maddesi kapsamında, basitleştirilmiş

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 Üniversitemizin 2011-2012 öğretim yılında Erasmus Hareketlilik

Detaylı

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2016-2017 Erzincan Üniversitesi Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu Başvuru Tarihi ve Yeri; 20 Şubat 2017 10 Mart 2017 Uluslararası İlişkiler Ofisi (üst yazı ile) 1) Ders

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2008/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB: Dahilde

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI Personel ders verme hareketliliği Türkiye de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin,

Detaylı

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 Erasmus plus programı nedir? Nereden bilgi alabilirim? Başvuru tarihleri nedir? Kimler

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Başvuru Şartları 1. Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi ve tam

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Temmuz 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29407 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7749 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2008/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI. Bu Genelge'de geçen kısaltmalardan;

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2008/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI. Bu Genelge'de geçen kısaltmalardan; DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2008/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI 1- Bu Genelge'de geçen kısaltmalardan; - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu'nu, - AT: Avrupa Topluluğu'nu, - DİİB: Dahilde

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU İLAN TARİHİ 3 Mart 2014 SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 Erasmus Stajı Nedir? Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 23 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29364 Karar Sayısı : 2015/7699 BAKANLAR KURULU KARARI 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 18/08/2017 Sayı: 2017/006 Ref : 6/006. Konu: BİR KISIM MALA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ KONULMUŞTUR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 18/08/2017 Sayı: 2017/006 Ref : 6/006. Konu: BİR KISIM MALA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ KONULMUŞTUR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 18/08/2017 Sayı: 2017/006 Ref : 6/006 Konu: BİR KISIM MALA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ KONULMUŞTUR 1.Giriş 17/08/2017 tarihli ve 30157 sayılı Resmi Gazete de 17/07/2017 tarihli ve 2017/10580

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi İhracat: 2014 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Haziran ayı sonu

Detaylı

İhracatta Dolaşım ve Menşe Belgelerinin. BİLGE Sistemine Kaydına İlişkin. Yükümlü Kılavuzu RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İhracatta Dolaşım ve Menşe Belgelerinin. BİLGE Sistemine Kaydına İlişkin. Yükümlü Kılavuzu RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 İhracatta Dolaşım ve Menşe Belgelerinin BİLGE Sistemine Kaydına İlişkin Yükümlü Kılavuzu RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ Versiyon 1.1 14/11/2015 Tarihli

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9640 (Deri, kösele, kürkten giyim eşyası ve aksesuarları, Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarı, çoraplar, eldivenler, şallar, eşarplar, fularlar, kaşkollar, şapkalar,

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ( T R.G.)

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ( T R.G.) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (31.12.2016 T. 23 R.G.) Karar Sayısı: 2016/640 20/12/1 tarihli ve /7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUM PLANI Erasmus artı( +) Programı Nedir? Erasmus artı (+) Programının Amacı? Programa Kapsamındaki Ülkeler Program Kapsamında

Detaylı

EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.07.2005, 25881 EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1 (Değişik: RG-27/02/2007-26447)

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 20/10/2014 Sayı: 2014/80 Ref : 6/80. Konu: İTHALAT REJİMİ KARARI NA EK KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 20/10/2014 Sayı: 2014/80 Ref : 6/80. Konu: İTHALAT REJİMİ KARARI NA EK KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 20/10/2014 Sayı: 2014/80 Ref : 6/80 Konu: İTHALAT REJİMİ KARARI NA EK KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR 18/10/2014 tarihli ve 29149 sayılı Resmi Gazete de 13/10/2014 tarihli ve 2014/6884

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9)

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9) 30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi ndan: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9) Amaç ve kapsam

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29361

Resmi Gazete Tarihi: 20.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29361 Resmi Gazete Tarihi: 20.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29361 TÜRKİYE TARAFINDAN TANINAN GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACATTA DÜZENLENECEK EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ VE FATURA BEYANINA

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması ve farklı bakış

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus+ Programı Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MART 2016 Mart 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Mart Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.

Detaylı

DOLAŞIM BELGESİ EŞLİĞİNDE SERBEST BÖLGEDEN AVRUPA BİRLİĞİNE EŞYA GÖNDERİLMESİ SÜRECİNDE VERGİ TAHSİLATI YAPILMASINI GEREKTİREN DURUMLAR

DOLAŞIM BELGESİ EŞLİĞİNDE SERBEST BÖLGEDEN AVRUPA BİRLİĞİNE EŞYA GÖNDERİLMESİ SÜRECİNDE VERGİ TAHSİLATI YAPILMASINI GEREKTİREN DURUMLAR DOLAŞIM BELGESİ EŞLİĞİNDE SERBEST BÖLGEDEN AVRUPA BİRLİĞİNE EŞYA GÖNDERİLMESİ SÜRECİNDE VERGİ TAHSİLATI YAPILMASINI GEREKTİREN DURUMLAR Yasin ÖNCÜ 17 * 1. GİRİŞ Serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari,

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

Erasmus Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Erasmus Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Erasmus Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Güncelleme Tarihi 06.04.2016 Programa dahil olan ülkeler hangileridir? 2 Hangi üniversitelere

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ 1 KAPATMA MÜRACAATI Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi

Detaylı

Tarihli Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar /9391 ile;

Tarihli Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar /9391 ile; 11.11.2016 Tarihli 29885 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9391 ile; Plastikten damacana şişe, matara, tapalar, tıpalar, kapaklar, kapsüller, Porselenden ve çiniden

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ YERİ BULMA Öğrenciler, Easmus+ Erasmus Programı Staj Hareketliliği kapsamında Öğrenim hareketliliğinde olduğu gibi Staj hareketliliğinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa

Detaylı

Dahilde İşleme Rejimi Kararına tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması

Dahilde İşleme Rejimi Kararına tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması Dahilde İşleme Rejimi Kararına 18.04.2014 tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması 18.04.2014 tarihli 2014/6197 sayılı Karar ile yapılan değişiklikler MADDE 1-17/1/2005

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir Staj Staj, öğrencinin, öğrenim gördüğü alanda uygulamalı iş deneyimi elde etmesi sürecidir. Kimler Başvurabilir? Staj hareketliliğine

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ARALIK 2015 Aralık 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Aralık Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 İçerik Entelektüel Varlık Yönetimi Avrupa İnovasyon Değerlemesi İstanbul Sanayi Odası - Genel Bilgiler Avrupa İşletmeler Ağı

Detaylı

ERASMUS + HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ GİDEN ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME PAKETİ

ERASMUS + HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ GİDEN ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME PAKETİ ERASMUS + HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ GİDEN ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME PAKETİ Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60)

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri,

Detaylı

Dış Ticaret Mevzuatı 2 İthalat Şekil ve Esasları

Dış Ticaret Mevzuatı 2 İthalat Şekil ve Esasları Dış Ticaret Mevzuatı 2 İthalat Şekil ve Esasları Dr. Dilek Seymen dilek.seymen seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen İthalat Mevzuatı İthalat Rejimi Kararı (-31 Aralık 1995 tarih ve 22510 Mükerrer Sayılı

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı Tarih ve Sayı: 03/02/2016-42542 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı *BENF55C2K* Sayı :37567810-199- Konu :2016-2017 Erasmus Başvuru İlanı İKTİSAT FAKÜLTESİ

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Erasmus+ Personel (Ders Verme ve Eğitim Alma) Hareketliliği Nedir? Bireylerin

Detaylı

SİZ REKABETE KONSANTRE OLUN GÜMRÜKLEME BİZİM İŞİMİZ! TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI

SİZ REKABETE KONSANTRE OLUN GÜMRÜKLEME BİZİM İŞİMİZ! TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI SERBEST TÜRKİYE GÜNEY KORE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI AB nin Ticaret Politikası paralelinde Türkiye ile Güney Kore arasında yapılan görüşmeler sonucunda 01 Ağustos 2012

Detaylı

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2007/5) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar. Amaç. Kapsam. Tanımlar

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2007/5) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar. Amaç. Kapsam. Tanımlar HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2007/5) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ 15/3/2007 Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, serbest do Tanımlar MADDE 3

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrük Kodları 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması. HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi

Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması. HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UNITED NATIONS (UN) NEW YORK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİ

Detaylı

TEBLİĞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 30 Aralık 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29578 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam

Detaylı

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/121 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) Ekonomi

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31. Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31. Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31 Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI 1. Giriş Yurt dışında düzenlenerek ithalat aşamasında gümrük idaresine sunulan

Detaylı

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU 2016 2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2016 2017 Akademik Yılında programdan yararlanmak isteyen Hitit Üniversitesi

Detaylı