KONGREMİZE KATKILARINDAN DOLAYI ANA SPONSORLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONGREMİZE KATKILARINDAN DOLAYI ANA SPONSORLAR"

Transkript

1 KONGREMİZE KATKILARINDAN DOLAYI ANA SPONSORLAR BORSA İSTANBUL KÜTAHYA VALİLİĞİ DİĞER SPONSORLARIMIZ Bemar Kariyer Okulu Göker Doğa Evleri Ala Cafe & Bistro Kahve Dünyası Emerald Altın Çini Seramik Kütahya Porselen Kütahya Belediyesi Kütahya Şeker Fabrikası TEŞEKKÜR EDERİZ

2

3 SUNUŞ Mülki İdare ve Halkla İlişkiler Sosyal bir varlık olan insan dünya üzerindeki tarihi boyunca tek başına yaşamamış, sürekli topluluklar halinde yaşamıştır. İnsanoğlunun toplum haline gelebilmesi için kültür, tarih, din, dil gibi unsurların paylaşılması gerekmektedir. Böylelikle bir kuşaktan diğerine aktarılarak gelen kültürel miras sayesinde insanlar toplum olma özelliğini devam ettirmişlerdir. Kültürel aktarım ise toplumu oluşturan bireylerin birbirleriyle olan yazılı ve sözlü iletişimleri sayesinde mümkün olmaktadır. Hukuk Devleti anlayışının yerleştirilmesi, bunun önündeki engellerin aşılması, hem de kamu yönetiminin günümüzdeki ideallere ulaşılması bakımından, yönetim geleneğimizin ana öğelerinden biri olan mülki yönetim sistemine ve mülki idare amirlerine önemli rollerin düştüğü gerçeği ortadadır. Değişmeyen tek şeyin değişim olduğu dünyanın bir gerçeğidir. İdare sistemi ve anlayışı da dünya kurulduğundan günümüze kadar gelişme, değişme, farklılaşma yaşamıştır. Gelişen teknoloji ile birlikte toplumun beklentileri ve ihtiyaçları da değişmektedir. Teknolojik araçlara olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Toplumdaki inanç farklılıkları da bu konudaki ihtiyaçları ve istekleri de değiştirmektedir. Eskiden cami istenirken daha sonra diğer ibadet yerlerinin istenmesi buna en iyi örnektir. Türkiye gelişmişlik düzeyleri birbirinden farklı birçok etnik gurubun bir arada yaşadığı bir ülkedir. Hem coğrafi farklılıklar, hem etnik gruplar, hem de ekonomik grupların farklılıkları ve bunlara ek olarak; köy, şehir, metropol farklılıkları insanların beklentilerini çeşitlendirmekte ve idari anlayışı da bulundukları pozisyona göre değişmektedir. Bu duruma şöyle bir örnek verebiliriz: Diyarbakır ın Bismil İlçesindeki bir köyde yaşayanlar; su, araçların gittiği yol, düzenli elektrik, güvenlik, uygun çalışma şartlarının oluşturulmasını beklerken, Konya nın Akşehir İlçesindeki köyde yaşayan vatandaşların sulama ve damlama sistemleri, yol açma, sathi kaplama, tarlasına elektrik alma, can ve mal güvenliği, çalışma şartları ve ücretlerde daha da iyileştirme gibi beklentileri olmaktadır. Köylerde bunlar gibi ihtiyaçlar varken şehre gelindiğinde ihtiyaçların daha da çeşitlendiği görülmektedir. Mesela; su, temiz ve içilebilir olmalı ve kesintiler olmamalı, yollar beton sathi kaplama olmalı, güvenli olmalı, farklı alanlarda iş imkânları ve yeterli ücret olmalı. Bölgeler arasında da ihtiyaçlar farklılık göstermektedir. Her bölgede, bölgenin kendine has özelliklerinden kaynaklanan yenilik ve değişim gözlenmektedir. Bölgelere göre ihtiyaçların, isteklerin farklı ve çeşitli olması, beklenilenin değişikliği Mülki İdare Amirleri açısından yetki genişliği çerçevesinde değerlendirilmesi ve yerine göre iletişim ve halkla ilişkiler anlayışı geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu nedenle; Mülki İdare Amirleri nin iletişimde ve hakla ilişkilerde ustalaşması, insanların bedeni, ruhi ve akıl anlayışlarına göre iletişim kurabilmesi gerekmektedir. 3

4 Mülki İdare Amirleri iletişim ve halkla ilişkileri vatandaşlarla beraber yaptığı gibi kendi ekibine karşı, memurlarına karşı da uygulamalıdır. Onların anlayışlarını da bilmek zorundadır. Her il ve ilçedeki memurların anlayış, algı, beklenti, bakış açıları çeşitlidir. Memurların iş verimliliği ve idarenin yüz akı olmaları için memurlarla da iyi bir iletişim içerisinde olmak zorundadır. Onların devlet vazifelerinin yanında işlerini sevdirerek yapmaları sağlanmalıdır. Bunun yanında her ne kadar Valiliklerde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olmasına rağmen, burada uzman kişilerin olmayışı sadece Valilerin bilgi birikimleriyle yönetildiğini ve bu işin yürüdüğünü göstermektedir. Kaymakamlıklarda ise Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bürosu ve personeli bulunmamaktadır. Bir diğer taraftan baktığımızda ise Vali ve Kaymakamların Halkla İlişkiler konusunda yeterli eğitim almadıkları gibi konuyla alakalı olarak hizmet içi eğitim de düzenlenmediği görülmektedir. Bu eğitim verilmediğinden idarecilerin rasyonel ve bilimsel yöntemleri bilmediğinden mütevellit, ülkemizde halka yaklaşımın aynı oranda ve eşit seviyede olmadığı herkesçe malumdur. Halk arasında bu vesile ile filanca Kaymakam çok iyiydi, filanca Vali çok iyiydi veya filanca çok iyi değildir gibi kanılar yaygındır. Bu kanılar da devletin birlik ve dirliğine zarar vermektedir. Halkla İlişkiler anlayışı konusunda ülkemizdeki tüm Vali ve Kaymakamlara yol gösterebilecek bilgi birikiminin, bir dokümanın, bir rehberin hazırlanması gerekmektedir. Vali ve Kaymakamların halkla ilişkiler eğitimi almaları veya hizmet içi eğitimlerde bu eğitimin verilmesi gerekmektedir. Halkla İlişkiler alanında bilimsel araştırma metodu, hiçbir Vali ve Kaymakamın elinde mevcut değildir. Bu konuda bilimsel araştırma (yol gösteren) metodu da oluşturulmalıdır. Yönetimi geliştirmek, en doğru kararları alabilmek ve uygulayabilmek için kuruluşların organizasyon yapısında bilgi üreten, değerlendiren ve yönetim kademelerinin istifadesine sunan yeni bir yapılanma sürecine girilmiştir. Bu süreçte, sadece kurum içi bilgi üretimi yeterli görülmemekte, ayrıca kurum dışında başta akademik kuruluşlar olmak üzere, çeşitli kuruluşlar ile etkili işbirliği yöntemleri geliştirilmektedir. Yine dünyada 1900 lü yılların başından beri uygulanan Bench Marking yöntemi şirketlerde ve uygulayan birimlerde ciddi gelişmelere ön ayak olmuştur. Vali ve Kaymakamların halkla ilişkiler uygulamalarının tespit edilerek ortaya konulması ve diğerlerine örnek olarak sunulması da bu anlayışın hem ön plana çıkmasını, hem de iyi örneklerin diğer Vali ve Kaymakamlara anlatılarak onlara yön göstermesi, halkla ilişkiler anlayışının gelişmesine yardımcı olacaktır. İletişim araçlarının çeşitlenmesi ve hızlanması bilgilerinin paylaşımında etkinin (olumlu, olumsuz) yayılmasında Yönetişimi kaçınılmaz hale getirmiştir. Her gün iş talebinde bulunan onlarca vatandaşın bir paket gıda yardımı alabilmek için sıraya giren yoksul kesimlerin eğitimden uzak çocukların, okuma yazma bilmeyen %20 civarındaki yurttaşın, koruma altına alınmak isteyen kimsesiz ve sorunlu çocukların başvuru makamı olarak bilinen Valilik ve Kaymakamlıklar, sosyal devlet yaklaşımının taşradaki uygulayıcısı olarak ciddi bir sorumluluk ve görev yükü altında bulunmaktadır. 4

5 Sosyal devletin sorumluluk altına giren ve temel görevlerinden olan eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, konut, sosyal adalet ve sosyal yardımlaşma gibi konular doğrudan veya dolaylı olarak yasalar tarafından mülki idare amirlerine verilen görevlerdir. Mülki İdare amirlerinin uygulayıcı, denetleyici ve organize edici özellikleri, gerekli kaynaklarla zenginleştirildiğinde, toplumun sosyal yaşam seviyesinin yükseltilmesinin yanında, sosyal adaletin gerçekleştirilmesinde önemli aşamalar sağlanmış olacaktır. Devletler her zaman yaptıkları uygulamaların halkın yararına olduğunu anlatmak ve bunlara halkı inandırmak zorundadır. Bunu da yapacak olan taşradaki idarecilerdir. Ülkemizde bu idareciler Vali ve Kaymakamlardır. İllerde ve ilçelerde devleti ve hükümeti Vali ve Kaymakamlar temsil etmektedir. Sorun varsa ve halk gayri memnunsa bunun idarecilerden kaynaklandığı muhakkaktır. İdarecilerden aşağıya doğru çözüm odaklı ve gerçekten simetrik halkla ilişkiler uygulaması gerekmektedir. Halkla ilişkiler sorununun çözümü; mutlu devlet, mutlu birey ve devletine bağlı vatandaşlar topluluğu oluşturacaktır. Eşitlik ve vatandaşlar tarafından devlet bizim için elinden geleni yapıyor inancı, birlik ve beraberliği pekiştirecek ve ülkede refah yönünde bir ilerleme başlayacaktır. İçeride birlik ilerlemenin olmazsa olmazıdır. Son yıllarda yapılmaya çalışılan demokratik açılım, sosyal projeler halkın doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi halkla ilişkilerin önemini ortaya koymaya yeter de artar olaylardır. Kenan ÇİFTÇİ Kütahya Valisi 5

6

7 ÖN SÖZ Her yıl farklı bir üniversite tarafından gerçekleştirilen Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi nin bu yılki ev sahibinin Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olmasından duyduğum mutluluk ve onuru belirterek sunuşuma başlamak istiyorum. Kendi alanında tam 21 yıldır devam etmesi ve çok sayıda katılımcı ile gerçekleştirilen bir kongre olması nedeniyle, Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre sinin benzerleri yanında farklı bir yere sahip olduğu kanısındayım. 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi nin kuruluşumuzun 21. Yılında Üniversitemiz de gerçekleştiriliyor olması da bizi ayrıca heyecanlandırmaktadır. Yönetim ve Organizasyon alanında çalışan birçok farklı üniversiteden akademisyenle birlikte, bu alanda yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin bildiri sahibi; kamu ya da özel kuruluşlarda görev yapan yönetici ya da yönetici adaylarının da dinleyici olarak bu kongreye katılması değişik yönetsel ve örgütsel sorunlarla birlikte, bu sorunlara yönelik olası çözüm önerilerini farklı bakış açılarıyla değerlendirmeyi de mümkün kılmaktadır. Bununla birlikte bu tür kongrelerin belki de en önemli katkılarından bir tanesi de alanla ilgili çalışan kişilerin sosyal etkileşimlerinin gerçekleşmesi ve birlikteliklerine katkı sağlamasıdır. Kongre düzenleme kuruluna toplam 381 bildiri özeti gönderilmiştir. Bu bildiri özetleri 3-4 Şubat tarihleri arasında Dumlupınar Üniversitesi nde bir araya gelen danışma ve hakem kurulu üyelerince değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda toplam 147 bildirinin kongrede sunulmasına karar verilmiştir. Kabul edilen 147 bildiriden 136 sının genişletilmiş özeti kongrede sunulmak üzere gönderilmiş olup, bu bildiriler kongre kitabında yayınlanmıştır. Düzenli ve titiz çalışmaların, alanla ilgili bilgilerin ve yeniliklerin paylaşıldığı akademik bir ortam oluşmasını sağlayan yönetim ve organizasyon kongrelerinin geçmişten günümüze kadar aynı popülerlikte devam etmesinde; kongrelerin oluşumunu ve gelişimini sağlayan, destekleyen, büyük bir sabır ve özveriyle çalışmalarını yürüten kişi ve kuruluşların büyük katkısının olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi ne gelinceye kadarki 20 kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi ve takdirlerimi sunmak isterim. Ayrıca kongreye katkı sağlayan ancak bugün aramızda olmayanlara rahmet diliyor, danışma kurulu üyeliği yaparak kongre çalışmalarına rehberlik edenlere şükranlarımı sunuyor, kongre bildirilerinin değerlendirilmesi sürecinde büyük bir özveriyle çalışan değerlendirme kurulu üyelerine, değerli çalışmalarını paylaşan akademisyenlere ve dinleyici olarak kongrede yer alan katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak kongrenin ev sahipliğini alma azmini ve cesaretini gösteren, yaklaşık 1 yıl süren yoğun, titiz, yorucu ama bir o kadar da keyifli bir çalışma sonrası sizlerle birlikte olmamızı sağlayan kongre sekreterliği ve kongre düzenleme kurulu üyesi arkadaşlarımız Doç.Dr.M. Kemal DEMİRCİ, Doç.Dr. Gülten EREN GÜMÜŞTEKİN, Yrd.Doç.Dr. Derya ERGUN ÖZLER, Yrd.Doç.Dr. Ceren GİDERLER ATALAY, 7

8 Yrd.Doç.Dr. Harun BÜBER, Yrd.Doç.Dr. Yavuz BOZKURT Araş.Gör. Meltem DİRİCAN, Araş.Gör. İbrahim KIRMIZI ve Araş.Gör. Mürsel GÜLER i özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Kongrenin arzu edilen şekilde gerçekleştirilmesini sağlamada sponsorların desteği kuşkusuz çok büyüktür. Başta ana sponsorlarımız Borsa İstanbul A.Ş. ve Kütahya Valiliği olmak üzere tüm sponsorlarımıza minnettar olduğumuzu belirtmek isterim. Bunun yanında kongre web sayfasını hazırlayan Öğr.Gör.Ümit Fatih ÖZKAN a, tasarım işlerini yürüten Adem DÖNMEZ e, basın halkla ilişkiler faaliyetlerine yardımcı olan Öğr.Gör. Salih AYTEMUR a da katkılarından dolayı teşekkür ederim. Prof.Dr.Ahmet KARAASLAN Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kongre 8

9 YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRELERİ TARİHÇESİ 1. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 1993 Düzenleyen Kurum İstanbul Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi Prof.Dr. Tamer KOÇEL, Prof.Dr. Behlül ÜSDİKEN Yer Silivri Pamukbank Eğitim Tesisleri Sunulan Bildiri Sayısı 37 (Yayımlanmadı) 2. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 1994 Düzenleyen Kurum Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR Yer Kuşadası-Pine Bay Holiday Otel Sunulan Bildiri Sayısı 38 (Yayımlandı) 3. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 1995 Düzenleyen Kurum İTÜ İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü Prof.Dr. Selime SEZGİN Yer İstanbul İTÜ Sosyal Tesisler Sunulan Bildiri Sayısı 84 (Yayımlanmadı) 4. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 1996 Düzenleyen Kurum ODTÜ İİBF İşletme Bölümü Prof.Dr. Muhan SOSYAL Yer Ankara ODTÜ İİBF Sunulan Bildiri Sayısı YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 1997 Düzenleyen Kurum Başkent Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Prof.Dr. Selami SARGUT Yer Kızılcahamam-Patalya Oteli Sunulan Bildiri Sayısı 41 (Yayımlanmadı) 6. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 1998 Düzenleyen Kurum Anadolu Üniversitesi Prof.Dr. Şan ÖZ-ALP Yer Eskişehir Yunus Emre Kampusu Sunulan Bildiri Sayısı 31 (Yayımlandı) 7. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 1999 Düzenleyen Kurum İstanbul Bilgi Üniversitesi Prof.Dr. Beyza FURMAN Yer İstanbul Bilgi Üniversitesi Kampusu 9

10 Sunulan Bildiri Sayısı 45 (Yayımlanmadı) 8. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 2000 Düzenleyen Kurum Erciyes Üniversitesi İİBF Prof.Dr. Mümin ERTÜRK Yer Kapadokya Dedeman Oteli Sunulan Bildiri Sayısı 62 (Yayımlandı) 9. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 2001 Düzenleyen Kurum İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Prof.Dr. Hayri ÜLGEN Yer Silivri Klassis Otel Sunulan Bildiri Sayısı 72 (Yayımlandı) 10. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 2002 Düzenleyen Kurum Akdeniz Üniversitesi İİBF Prof.Dr. Fulya SARVAN Yer Antalya Dedeman Otel Sunulan Bildiri Sayısı 79 (Yayımlandı) 11. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 2003 Düzenleyen Kurum Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Prof.Dr. Şan ÖZ-ALP Yer Afyon İkbal Otel Sunulan Bildiri Sayısı 88 (Yayımlandı) 12. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 2004 Düzenleyen Kurum Uludağ Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Prof.Dr. Zeyyat SABUNCUOĞLU Yer Bursa Kervansaray Termal Otel Sunulan Bildiri Sayısı 96 (Yayımlandı) 13. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 2005 Düzenleyen Kurum Marmara Üniversitesi Prof.Dr. Uğur YOZGAT Yer İstanbul Dedeman Otel Sunulan Bildiri Sayısı 85 (Yayımlandı) 14. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 2006 Düzenleyen Kurum Atatürk Üniversitesi Prof.Dr. Dursun BİNGÖL Yer Erzurum Palan Otel Sunulan Bildiri Sayısı 103 (Yayımlandı) 15. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 2007 Düzenleyen Kurum Sakarya Üniversitesi 10

11 Prof.Dr. Gültekin YILDIZ Yer Kartepe Green Park Otel Sunulan Bildiri Sayısı 122 (Yayımlandı) 16. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 2008 Düzenleyen Kurum İstanbul Kültür Üniversitesi Prof.Dr. Tamer KOÇEL Yer Antalya Kervansaray Lara Otel Sunulan Bildiri Sayısı 141 (Yayımlandı) 17. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 2009 Düzenleyen Kurum Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Prof.Dr. Ömer TORLAK Yer Eskişehir Anemon Otel Sunulan Bildiri Sayısı 130 (Yayımlandı) 18. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 2010 Düzenleyen Kurum Çukurova Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Prof.Dr. Hüseyin ÖZGEN Yer Adana HiltonSa Oteli Sunulan Bildiri Sayısı 114 (Yayımlandı) 19. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 2011 Düzenleyen Kurum Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Prof.Dr. Ali AKDEMİR Yer Troya Kültür Merkezi Sunulan Bildiri Sayısı 135 (Yayımlandı) 20. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 2012 Düzenleyen Kurum Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR Yer Çeşme Altınyunus Resort & Thermal Hotel Sunulan Bildiri Sayısı 132 (Yayımlandı) 21. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs, 1 Haziran 2013 Düzenleyen Kurum Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü Prof.Dr. Ahmet KARAASLAN Yer Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü Sunulan Bildiri Sayısı 136 (Yayımlandı) 11

12 KURULLAR Prof.Dr. Tamer KOÇEL Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR Prof.Dr. Dursun BİNGÖL Prof.Dr. Ömür N. TİMURCANDAY ÖZMEN Prof.Dr. Şükrü ÖZEN Prof.Dr. Zeyyat SABUNCUOĞLU Prof.Dr. Fulya SARVAN Prof.Dr. Alaeddin TİLEYLİOĞLU Prof.Dr. Behlül ÜSDİKEN Prof.Dr. Cavide UYARGİL Prof.Dr. Uğur YOZGAT Prof.Dr. Fatma KÜSKÜ AKDOĞAN İstanbul Kültür Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Gazi Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enst. Uludağ Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Çankaya Üniversitesi Sabancı Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Marmara Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi BİLDİRİ ÖN DEĞERLEME KURULU Örgüt Teorisi Prof.Dr. İbrahim ANIL Prof.Dr. Nazlı WASTİ Prof.Dr. Şükrü ÖZEN Enst. Örgütsel Davranış Prof.Dr. Mahmut PAKSOY Prof.Dr. Enver ÖZKALP Prof.Dr. İnci ARTAN ERDEM Prof.Dr. Ferda ERDEM Stratejik Yönetim Prof.Dr. Uğur YOZGAT Prof.Dr. Kadir VAROĞLU Prof.Dr. Mehmet BARCA İnsan Kaynakları Yönetimi Prof.Dr. Dursun BİNGÖL Prof.Dr. Zeyyat SABUNCUOĞLU Prof.Dr. Cavide UYARGİL Marmara Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi İstanbul Kültür Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Marmara Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Marmara Üniversitesi Başkent Üniversitesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Gazi Üniversitesi Uludağ Üniversitesi İstanbul Üniversitesi 12

13 KONGRE YÜRÜTME KURULU : Yürütme Kurulu Başkanı: Yürütme Kurulu Sekreteri: Prof.Dr. Ahmet KARAASLAN Doç.Dr. M. Kemal DEMİRCİ Yrd.Doç.Dr. Ceren GİDERLER ATALAY Yürütme Kurulu Üyeleri Doç.Dr. Gülten EREN GÜMÜŞTEKİN Yrd.Doç.Dr. N. Derya ERGUN ÖZLER Yrd.Doç.Dr. Harun BÜBER Yrd.Doç.Dr. Yavuz BOZKURT Araş.Gör. Meltem DİRİCAN Araş.Gör. İbrahim KIRMIZI Araş.Gör. Mürsel GÜLER 13

14 SAYILARLA 21. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Gelen Bildiri Özetlerinin Konu Gruplarına Göre Dağılımı Konular İlk Gelen Bildiri Özeti Sayısı Bildiri Kitabında Yayınlanan Bildiri Sayısı Örgütsel Davranış İnsan Kaynakları Yönetimi Örgüt Teorisi Stratejik Yönetim Toplam Basılan Bildirilere Göre Yazarların Bağlı Oldukları Kurumları ve Tekrar Sayısı SIRA KURUM TEKRAR SAYISI 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 3 2 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 1 3 AKDENIZ ÜNİVERSİTESİ 3 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 3 5 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1 6 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1 7 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2 8 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 1 9 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 8 10 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2 11 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 1 12 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2 13 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 1 14 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 1 15 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2 16 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 1 14

15 17 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 1 18 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2 19 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 4 20 DHB (NEDERLAND) BANK 2 21 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5 22 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2 23 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 3 24 EGE ÜNİVERSİTESİ 1 25 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2 26 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 1 27 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 1 28 ETİ BOR İŞLETMELERİ A.Ş FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2 30 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 6 31 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 1 32 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 3 33 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2 34 GEDİK ÜNİVERSİTESİ 1 35 GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2 36 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2 37 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2 38 HİTİT ÜNİVERSİTESİ 1 39 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 1 40 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2 41 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2 42 İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ 2 43 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 44 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2 46 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 1 47 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM 1 ÜNİVERSİTESİ 48 KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 1 50 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 51 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2 52 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 1 15

16 53 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2 54 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 6 55 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 4 56 MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ 2 57 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1 58 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 1 59 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 1 60 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 1 61 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 1 62 NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 4 63 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2 64 OKAN ÜNİVERSİTESİ 1 65 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1 66 OTOKOÇ 1 67 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 1 68 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 1 69 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 3 71 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 3 72 SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ 1 73 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 1 74 TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2 75 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ 2 76 TÜRK TELEKOM 1 77 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2 78 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 1 79 VİYANA ÜNİVERSİTESİ 1 80 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2 81 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 3 82 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 3 83 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 84 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2 16

17 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ OTURUM: PROF.DR. KEMAL TOSUN SALONU SİNİZM VE GÜVEN ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARASINDA GÜVEN İHLALİ VE GÜVENİN YENİDEN TESİS EDİLMESİ... 2 Araş.Gör. Dr. Engin Bağış ÖZTÜRK Prof.Dr. Ömür N. T. ÖZMEN SİNİK DAVRANIŞLARI NELER TETİKLER?: HEMŞİRELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA... 6 Prof.Dr. Rana ÖZEN KUTANİS Araş.Gör.Gülcan KAHRAMAN KÖTÜ NİYETLİ YÖNETİM (ABUSIVE SUPERVISION) ALGILAMASININ ÇALIŞANLARIN PERFORMANSLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE DUYGUSAL ZEKÂNIN ROLÜ Prof.Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU Yrd. Doç.Dr. Mahmut AKIN Öğr.Gör. Mustafa KARACA Araş.Gör. Banu İŞTAHLI İKİNCİ OTURUM: PROF.DR. ATİLLA BARANSEL SALONU LİDERLİK VE KURUMA ETKİSİ OTANTİK VE DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK DÜZEYİ ALGILAMASININ ÇALIŞANLARIN İÇ GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ: KONYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ LİDERLİK ROLÜ Doç.Dr. M.Kemal DEMİRCİ Öğr.Gör. Hülya ÇINAR LİDERLİK TARZI, STRATEJİ SEÇİMİ VE PERFORMANS İLİŞKİSİ Yrd.Doç.Dr. Hülya ÖCAL Yrd.Doç.Dr. Nilüfer YÖRÜK KARAKILIÇ ÜÇÜNCÜ OTURUM: PROF.DR. MEHMET OLUÇ SALONU EKİP YÖNETİMİ SOSYAL MEDYANIN İŞE ALIMDAKİ ROLÜNÜN PAYDAŞLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ADAYLARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Prof.Dr. V. Lale TÜZÜNER Araş.Gör. Gülşah VURAL ÖZKAN Araş.Gör. Ece KUZULU Araş.Gör. Selver KURTULDU EKİP OLUŞTURMA VE ATAMA PROBLEMİ İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ: TCDD YÜKSEK HIZLI TREN SEFERLERİ İÇİN BİR UYGULAMA Halim DUMAN Doç.Dr. Metin DAĞDEVİREN Prof.Dr. İhsan YÜKSEL ÇALIŞANLARIN ESNEK ÇALIŞMAYA İLİŞKİN TUTUMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA iii

18 İNFORMAL ÖĞRENME DE; DESTEKLEYİCİ ÇEVRE, BİREYSEL ÖĞRENME EĞİLİMİ VE FORMAL ÖĞRENME NİN ETKİSİ Araş.Gör. F.Nazlı SAYĞAN Yük.Lis.Öğr. Nilüfer KIRAÇLI Araş.Gör. Hava YAŞBAY DÖRDÜNCÜ OTURUM: PROF.DR. SUAT KESKİNOĞLU SALONU GÜVEN VE GÜVENSİZLİK KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELİRKEN GERİBİLDİRİM ARAYIŞINDA ÖRGÜTÜN ÖĞRENME TRANSFERİNE VERDİĞİ DESTEK, YÖNETİCİNİN DESTEĞİ VE PSİKOLOJİK GÜVEN ALGISININ ROLÜ Araş.Gör. Orkun DEMİRBAĞ Doktora Öğrencisi Elif BİLGİNOĞLU Prof.Dr. Uğur YOZGAT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTE DUYDUKLARI GÜVENE ETKİSİ: ÖRGÜTSEL ADALETİN ARACILIK ROLÜ Araş.Gör. A.Taha YURDAKUL Hakan BAYRAMLIK Öğr.Gör.Dr. Şahin ÇETİN İŞ GÜVENCESİZLİĞİNİN TÜKENMİŞLİĞE ETKİSİNDE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİĞİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ Araş.Gör. Meryem AYBAS Araş.Gör. Sevgi ELMAS Prof.Dr. Gönen DÜNDAR BEŞİNCİ OTURUM: PROF.DR. VAHDET AYDIN SALONU TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE İŞTEN AYRILMA YENİ KARİYER TUTUMLARI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ VE BU İLİŞKİDE TÜKENMİŞLİĞİN ROLÜ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA Araş. Gör. İhsan AYTEKİN Yrd. Doç.Dr. Şaban ESEN ALGILANAN KURUMSAL İTİBARIN ÇALIŞANLARIN İŞ PERFORMANSINA VE İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ Dr. İsmail TOKMAK Yrd.Doç.Dr. Selva STAUB Yrd. Doç.Dr. Hakan TURGUT TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇÖZÜM SOSYAL DESTEKTE Mİ? Yrd. Doç.Dr. Ceyda MADEN YAPISAL VE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRMENİN İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİ (INCIVILITY) VE TÜKENMİŞLİĞE ETKİSİ Yrd. Doç.Dr. Sema POLATCI Öğr.Gör. Fatih ÖZÇALIK ALTINCI OTURUM:PROF.DR. CUMHUR FERMAN SALONU İŞGÖREN BULMA LOJİSTİK İŞLETMELERİN İŞGÖREN BULMA VE SEÇME SÜREÇLERİNİN SEKTÖRE YÖNELİK YÜKSEKÖĞRETİM AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd.Doç.Dr. Hatice SARIALTIN ÇALIŞANLARIN İŞ BULMA KANALLARINA GÖRE PROFİLİNİ TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Yrd.Doç.Dr. Ali Talip AKPINAR iv

19 YÖNETİCİLERİN İŞGÖREN SEÇİMİNDE ETİK İLKELERE İLİŞKİN DAVRANIŞLARININ ALGILANMASINA YÖNELİK BİR İNCELEME Yrd.Doç.Dr. Aydın YILMAZER YEDİNCİ OTURUM:PROF.DR. KEMAL TOSUN SALONU ÖRGÜT TEORİSİNDE YENİ GELİŞMELER SOSYAL AĞ DÜZENEKLERİNİN STRATEJİK REKABET AVANTAJI ELDE ETMEDEKİ ROLÜ: MARKALAŞMIŞ BİR ÜRETİCİ VE PAREKENDECİ ÖRNEĞİ Yrd.Doç.Dr. Ela ÖZKAN CANBOLAT Araş.Gör. Emine ÇELİKSOY DİNİ KURUMSAL DÜZENLEMELER NASIL SÜRDÜRÜLÜR? HELAL SERTİFİKA ÖRNEĞİ Yrd.Doç.Dr. Oktay KOÇ YÖNETİM BİLGİSİNİN FARKLI TAŞIYICILARI = FARKLI RETORİK TERCİHLERİ? Doç.Dr. Mehmet Eryılmaz Prof.Dr. İsmail Efil SEKİZİNCİ OTURUM:PROF.DR. ATİLLA BARANSEL SALONU İNOVASYON VE İNOVASYON STRATEJİLERİ DEPARTMANLAR ARASI ORTAKLAŞA REKABET STRATEJİSİNİN İNOVASYON VE İNOVASYONUN ALGILANAN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR KAMU BANKASINDA UYGULAMA Doktora Öğrencisi Yunus DEMİREL Dr. Nurzahit KESKİN Prof.Dr. Hayri ÜLGEN KOŞUL BAĞIMLILIK BAKIŞ AÇISIYLA ÖRGÜT YAPISI VE İNOVASYON STRATEJİSİ İLİŞKİSİ: ELEKTRONİK SEKTÖRÜNDE BİR İNCELEME Doktora Öğrencisi.Hale ALAN Doktora Öğrencisi Cemalettin Öcal FİDANBOY İNOVASYON STRATEJİSİNİN, ÖĞRENME EĞİLİMİ-İŞLETME PERFORMANSI İLİŞKİSİ ÜZERİNDEKİ ARACILIK ROLÜ Yrd.Doç.Dr. Özlem YAŞAR UĞURLU Yrd.Doç.Dr. Mehmet TEKİNKUŞ Araş.Gör. Sibel AYAS DOKUZUNCU OTURUM:PROF.DR. MEHMET OLUÇ SALONU PSİKOLOJİK SÖZLEŞME VE İŞKOLİKLİK ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN BİR ÖNCÜLÜ OLARAK PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ALGISI: KOBİ LERDE BİR ARAŞTIRMA Mustafa Kemal TOPCU Doç.Dr. H. Nejat BASIM POZİTİF ORGANİZASYONEL BİLİM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: İŞE CEZBOLMANIN ORGANİZASYONEL ÇIKTILARA ETKİLERİ Arş. Gör. Büşra MÜCELDİLİ Prof. Dr. Oya ERDİL AKADEMİK PERSONELDE İŞKOLİKLİK: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİNDE BİR ARAŞTIRMA Doç.Dr. Mehmet Sadık ÖNCÜL Yrd. Doç.Dr. Hasan TAĞRAF Araş.Gör. Ahmet Murat ÖZKAN v

20 ONUNCU OTURUM:PROF.DR. SUAT KESKİNOĞLU SALONU YERELLEŞME VE ULUSLARARASILAŞMA KÜÇÜK İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASINI PLANLI DAVRANIŞ KURAMIYLA AÇIKLAYAN BİR MODEL ÖNERİSİ Araş.Gör. Aytuğ SÖZÜER Yrd.Doç.Dr. Gültekin ALTUNTAŞ Prof.Dr.Fatih SEMERCİÖZ EV SAHİBİ ÜLKENİN KURUMSAL YÖNETİŞİM MODELİNİN YABANCI FİRMANIN YEREL ORTAK SEÇİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ANGLO-SAKSON VE KITA AVRUPASI SİSTEMİNDEN TÜRKİYE YE GELEN ORTAK GİRİŞİMLER Doç.Dr. Kader TAN ŞAHİN Öğr.Gör. Ertuğrul KAROĞLU RİSK YÖNETİM KAVRAMSALLAŞTIRMALARI VE YERELLEŞME Dr. Çağrı TOPAL ONBİRİNCİ OTURUM:PROF.DR. VAHDET AYDIN SALONU LİDER - ÜYE ETKİLEŞİMİ 1 İŞ ÖZEL YAŞAM DENGESİNİN SAĞLANMASINDA LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ROLÜ Araş.Gör. Mustafa ARAS ÖRGÜTSEL DESTEK, LİDER VE SOSYAL DESTEĞİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİNDE LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ROLÜ Yrd.Doç.Dr.İrfan AKKOÇ Öğr.Grv. Abdullah ÇALIŞKAN Okt.Pınar UÇAK Öğr.Gör. Duygu Özalp LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN PROAKTİF DAVRANIŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Doç.Dr. Kürşat ÖZDAŞLI Yrd.Doç.Dr. Pelin KANTEN Dr. Ali Murat ALPARSLAN ONİKİNCİ OTURUM:PROF.DR. CUMHUR FERMAN SALONU İŞ DOYUMU MOBİNG VE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ: MERSİN İLİ TARSUS İLÇESİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç.Dr. Köksal HAZIR Yük. Lis. Öğr. Hafize ÖĞRETMEN ALGILANAN ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN İŞ DOYUMU VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ Doktora Öğrencisi. Şenay KARAKUŞ Öğr.Gör. Mecbure YARDIM Yrd.Doç.Dr. Faruk ŞAHİN İŞ YAŞAMINDA AN MI? ANLAM MI? ÇALIŞAN MUTLULUĞU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Doç.Dr. Ahmet ERKUŞ Öğr.Gör. Mine AFACAN FINDIKLI ONÜÇÜNCÜ OTURUM: PROF.DR. KEMAL TOSUN SALONU REKABET STRATEJİLERİ REKABETİN ŞİDDETİ VE PAZAR DİNAMİZMİ İLE PROAKTİF İŞLETME DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİLER: RİSK ALMA VE BELİRSİZLİKTEN KAÇINMA EĞİLİMLERİNİN ARACILIK ETKİSİ Araş.Gör. Süleyman AĞRAŞ Öğr.Gör. Yunus Emre TAŞGİT Prof.Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR vi

21 ÇOKULUSLU, ULUSAL VE YEREL SÜPERMARKETLER ARASINDAKİ REKABETTE KÖR NOKTALAR VAR MI?: BURSA DA FAALİYET GÖSTEREN SÜPERMARKET ZİNCİRLERİNİN REKABET ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç.Dr. Umut EROĞLU Prof.Dr. Bilçin TAK LOJİSTİK YETENEKLERİN İŞLETMELERİN REKABETÇİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Araş.Gör.Süleyman AĞRAŞ Doç.Dr. İzzet KILINÇ ONDÖRDÜNCÜ OTURUM:PROF.DR. ATİLLA BARANSEL SALONU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ GELİŞİMİ ÇEVRE DEKİ BİLİM: TÜRKİYE DEKİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI Yrd. Doç.Dr. Umut KOÇ Araş.Gör. Yücel TÜRKER Araş.Gör. Hamid Murat ÖZCAN TÜRKİYE DE İŞGÖRME ANLAYIŞI: KUŞAKLARIN FARKLILAŞAN İŞ DEĞERLERİNE İLİŞKİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ STRATEJİLERİ Doç.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER Yrd.Doç.Dr. Engin Deniz ERİŞ Prof.Dr. Ömür Neczan TİMURCANDAY ÖZMEN İŞ DÜNYASINA YÖNELİK YAYINLARDA İNSAN KAYNAKLARI ALANININ GELİŞİMİ: TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME Doç.Dr.Güler SAĞLAM ARI Doç.Dr.Yasin BOYLU ONBEŞİNCİ OTURUM:PROF.DR. MEHMET OLUÇ SALONU KİŞİLİK BİREY - ÖRGÜT UYUMUNUN YARATICILIĞA OLAN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ Araş.Gör. Emrah ÖZSOY KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İZLEYİCİ ETKİSİ ( BYSTANDER EFFECT) ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE KONTROL ODAĞININ ROLÜ Prof.Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU Yrd. Doç.Dr. Yasemin KAYA Doktora Öğrencisi Tuğba DEDEOĞLU BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE GÖRÜŞMEDE SAHTECİLİK DAVRANIŞI İLİŞKİSİNDE ÖZ LİDERLİK STRATEJİLERİNİN ARACILIK ETKİSİ Doktora Öğrencisi Cemalettin Öcal FİDANBOY Doktora Öğrencisi Hale ALAN Müh.Baykul AKÇAY ONALTINCI OTURUM:PROF.DR. SUAT KESKİNOĞLU SALONU İŞ - AİLE İLİŞKİLERİ PATERNALİST LİDERLİK VE İŞE BAĞLI MUTLULUK İLİŞKİSİNDE İŞ-YAŞAM DENGESİNİN ROLÜ Yrd. Doç.Dr. Gül Selin ERBEN Yrd. Doç.Dr. Ayşe Begüm ÖTKEN ÖRGÜTSEL YAPILANMADAKİ GİZLİ BİLEŞEN: CİNSİYET Prof.Dr. Rana ÖZEN KUTANİS Doktora Öğrencisi Emine ÇETİNEL İŞ AİLE YAYILIMI (WORK FAMILY SPILLOVER) KAVRAMI VE ÖLÇME ARACININ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZİ Yrd. Doç.Dr. Sema POLATCI vii

22 HİZMETKAR LİDERLİĞİN İŞ-AİLE ZENGİNLEŞMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE KAPSAMLI BİR MODEL GELİŞTİRME ARAYIŞLARI: ÖRGÜTLE ÖZDEŞLEŞME VE POZİTİF PSİKOLOJİK KAYNAKLARIN BU ETKİLEŞİMDE ARACILIK ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yrd.Doç.Dr.Sezer Cihan Çalışkan Yrd.Doç.Dr. F.Oben ÜRÜ SANI Yrd.Doç.Dr. Özlem ATAN Prof.Dr.Uğur YOZGAT ONYEDİNCİ OTURUM:PROF.DR. VAHDET AYDIN SALONU STRATEJİK FAALİYETLERİN PERFORMANSA ETKİLERİ FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNDE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİNİN ETKİSİ: İMKB DE İŞLEM GÖREN TEKNOLOJİ İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA Yrd.Doç.Dr. Faruk KALAY Yrd.Doç.Dr. Abdullah OĞRAK Öğr.Gör. Hacer ARSLAN Öğr.Gör. Burcu TURAN YAT YAPIM KÜMELERİNDE STRATEJİK İTTİFAKLARIN YENİLİK PERFORMANSI VE FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Araş.Gör.Murat ATALAY Araş.Gör.Onur DİRLİK Prof.Dr. Emine Fulya Deniz SARVAN ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN İNOVASYON VE İNOVASYONUN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR KAMU BANKASINDA UYGULAMA Doktora Öğrencisi Yunus DEMİREL Dr. Nurzahit KESKİN Prof.Dr. Hayri ÜLGEN STRATEJİK YÖNETİM ÖRGÜTSEL PERFORMANSI NASIL ETKİLER? KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN DÜZENLEYİCİ ROLÜ Doç.Dr.Ömer TURUNÇ ONSEKİZİNCİ OTURUM: PORF. DR. CUMHUR FERMAN SALONU ÖRGÜTLERDE KARİYER BAŞARISI VE ÖZ-YETERLİLİK POLİTİK YETENEKLERİN ALGILANAN KARİYER BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Yrd.Doç.Dr. Ayşe CİNGÖZ İŞİ ERTELEME (PROCRASTINATION) İLE ÖNCÜLLERİNDEN BİRİ OLAN ÖZ YETERLİLİK İLİŞKİSİ: ÜNİVERSİTE PERSONELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yrd.Doç.Dr. Korhan KARACAOĞLU Okt. Aslı KAPLAN ÖRGÜTSEL DESTEK İLE NORMLARDAN SAPMA DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİNDE ÖZYETERLİLİĞİN BİÇİMLENDİRİCİ ROLÜ Doç Dr.İpek Kalemci TÜZÜN Dr.Fatih ÇETİN Doç.Dr.H. Nejat BASIM ONDOKUZUNCU OTURUM:PROF.DR. KEMAL TOSUN SALONU ÖRGÜTLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN HİZMET KALİTESİNE ETKİSİ: YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Doç.Dr. Muharrem TUNA Öğr.Gör. Mustafa YILDIRIM Araş.Gör. Tolga GÜL viii

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Yükseköğretim Kurumları Staj Hareketliliği Faaliyeti Süre Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 50 100 0 50.000,00 20.200,00 20.200,00 20.000,00 141,04 20.100,00 20

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/051.04/ Konu :Sempozyum UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Üniversitemizin ev sahipliğinde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

e-imza Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ Dekan Vekili

e-imza Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ Dekan Vekili Evrak Tarih ve Sayısı: 14/06/2017-70696 T. C. Sayı :72754420-051.01- Konu :Kongre TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı tarafından 26-27-28 Ekim 2017 tarihlerinde "18.Yüzyıldan

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ 1 Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında

Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği'nin 12.09.2013 tarih ve 26 sayılı yazısı.. Anadolu

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 53.19.275.439,60 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.212.20.612,74 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 532.56,17 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2015 2016 2017 800 0 800 884 0 884 975 0 975 A) DEVAM EDEN PROJELER I 800 0 800 a) 2015'den Sonraya Kalanlar 800 0 800 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/824.02/ Konu :Dergi UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2017 yılında "Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi" yayın hayatına

Detaylı

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE ÜNİVERSİTE YIL 2015_2016 YATAY GE BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.02.2016 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 18.01.2016 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.01.2016

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ BÜTÇELİ İN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN CETVELİ BÜTÇELİ 3801 YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU 3802 ANKARA ÜNIVERSITESI 3.002.149,28 624,05 3.002.773,33 3803 ORTADOĞU TEKNIK ÜNIVERSITESI 159.780,73

Detaylı

Sayı : 20330265-051.02/37401 12/07/2013 Konu: ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri

Sayı : 20330265-051.02/37401 12/07/2013 Konu: ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri Sayı : 20330265-051.02/37401 12/07/2013 Konu: ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri Konferansı Duyurusu DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği'nin (ÜNAK) 17.06.2013 tarih ve 2013/07

Detaylı

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2016 2017 884 0 884 999 0 999 1.110 0 1.110 2018 A) DEVAM EDEN PROJELER I 884 0 884 a) 2016'den Sonraya Kalanlar 884 0 884 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 46.581.31.864,62 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.6.921.129,4 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 45.3,18 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Genel Sekreterlik DAĞITIM YERLERİNE

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Genel Sekreterlik DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 88249623-051.04-E.4778 13/09/2017 Konu : Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Kapadokya Sempozyumu DAĞITIM YERLERİNE Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tarafından

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 25 GENEL KAMU HİZMETLERİ 42.0.624.09,5 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.249.56.920,6 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 445.82,86 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Evrak Tarih ve Sayısı: 25/05/2017-15469 T.C. Sayı :11611387/051.01/ Konu :Kongre KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 5. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi 7-9 Eylül 2017 tarihleri arasında Üniversitemiz Eğitim

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

2013 sırası sırası

2013 sırası sırası ELEKTİRİK-ELEKTRONİK-KONTROL-HABERLEŞME MÜHENDİSLİKLERİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU PROGRAM ADI 2017

Detaylı

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır.

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ 2012-2016 SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. PROGRAM ADI 2017 kont BOĞAZİÇİ Ü. (İSTANBUL) DEVLET

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

Üniversitesi İstanbul Teknik İnşaat Mühendisliği MF-4 442,42607 Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi

Üniversitesi İstanbul Teknik İnşaat Mühendisliği MF-4 442,42607 Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi 2013 2014 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Üniversite Adı Bölüm Adı Kon. Başarı Puan Taban Sırası Türü Puanı Boğaziçi 62 4.390 MF-4 486,42431 İstanbul Teknik 47 11.800 MF-4 456,21968 Orta Doğu Teknik

Detaylı

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B)

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ-YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YIL 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRAM KODU PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ

Detaylı

28 Kasım 2016 Fırat Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak 11 Ocak Aralık 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Akademik Personel Alacak

28 Kasım 2016 Fırat Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak 11 Ocak Aralık 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Akademik Personel Alacak 28 Kasım 2016 Fırat Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak 11 Ocak 29 Aralık 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Akademik Personel Alacak 12 Ocak 29 Aralık 2016 Abdullah Gül Üniversitesi 2 Akademik

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları 100150077 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5007 Biyoloji 50 SAY 100150110 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5011 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10 EA 100150137 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5013 Din Kültürü

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

YL 17% DR 83% Dokuz Eylül Üniversitesi 33% Diğer Üniversiteler 67%

YL 17% DR 83% Dokuz Eylül Üniversitesi 33% Diğer Üniversiteler 67% DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖYP KAPSAMINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİME DEVAM EDEN ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİME DEVAM EDEN ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ KADRO DAĞILIMI Kadrosununu Bulunduğu

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

İKİLİ GÜVEN KAVRAMININ; BİRBİRİNE RAKİP İKİ ÖRGÜT (İŞYERİ-SENDİKA) ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

İKİLİ GÜVEN KAVRAMININ; BİRBİRİNE RAKİP İKİ ÖRGÜT (İŞYERİ-SENDİKA) ÜZERİNDEN İNCELENMESİ 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 22-24 Mayıs 2014, KONYA İKİLİ GÜVEN KAVRAMININ; BİRBİRİNE RAKİP İKİ ÖRGÜT (İŞYERİ-SENDİKA) ÜZERİNDEN İNCELENMESİ Taşkın KILIÇ, Gümüşhane Üniversitesi, taskinkilic@gumushane.edu.tr

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM VE SAĞLIK SEKTÖRÜ TAŞIT TAHSİS TABLOSU

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM VE SAĞLIK SEKTÖRÜ TAŞIT TAHSİS TABLOSU MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ TOPLAMI EĞİTİM TOPLAMI ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM VE SAĞLIK Ü TABLOSU BÜTÇE TÜRÜ KURULUŞ TÜRÜ EĞİTİM (Yükseköğretim) MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ T-2

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ACIBADEM ACIBADEM ADIYAMAN ADIYAMAN 52 52 TM-3 397,79277 31.400 434,59528

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 52 52 TM-3 402,77465 27.300 438,68010 389,15547 390,01457 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji 62 62 TM-3 402,49366 27.500 413,60594 381,63164 388,63617

Detaylı

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com. 204710195 OKAN Üniv. Özel İSTANBUL TM-3 13 + 0 27 2 237,764 597000 352.000 200510101 BAHÇEŞEHİR Üniv. (İng.) Özel İSTANBUL TM-3 10 + 0 4 4 233,413 559000 365.000 202311104 İSTANBUL AREL Üniv. (%50 B.)

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. Üniversite Rektörlüklerine

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. Üniversite Rektörlüklerine T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı *BEKAJSUM* Sayı : 94779461-900 Konu : Toplantı Üniversite Rektörlüklerine Üniversitemizin ev sahipliğinde Yükseköğretimde Yapılan Yenilikler,

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER Prof. Dr. Durmuş Günay YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 24-25 Mayıs 2013 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 1 FAKÜLTE SAYISI Sıra No MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VEREN

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI

(I) SAYILI CETVEL 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI 1 BAŞBAKANLIK 100 2 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 30 3 YARGITAY BAŞKANLIĞI 100 4 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 30 5 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 40 6 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 45

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109710145 ULUDAĞ Üniv. Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 84 197,605 228000 218.000 109730052 ULUDAĞ Üniv. (İÖ) Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 5 199,186 299000 218.000 100410103 AFYON KOCATEPE Üniv. Devlet AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 346,419 323,010 82 152.000 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik Uçak Gövde - Motor Bakım 101010988 ANADOLU Üniv. Devlet ESKİŞEHİR MF-4 52 52 408,629 47.100 106910531 KOCAELİ Üniv. Devlet KOCAELİ YGS-1 25 + 1 31 31 420,908 49700 55.500 106930377 KOCAELİ Üniv. (İÖ) Devlet

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ Avrupa Birliği İlişkileri 2015'DE OLUŞAN 2015'E GÖRE HESAPLANAN 2016 KON. BİLGİLERİ 2015'DE 202510185 İstanbul Vakıf İstanbul Bilgi Ü. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. Tam Burslu İng. TM2 381,584 36.700

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği 202510422 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.) (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 8 + 0 8 8 439,234 2570 1.890 203410129 İSTANBUL TİCARET Üniv. (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 4 + 0 4 4 431,991 3960 2.520 202311352 İSTANBUL AREL

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf ANKARA Ticari Bilimler Fak. Bankacılık TM-1 289,896 214,075 27 302.000 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf ANKARA Ticari Bilimler Fak. Bankacılık TM-1 376,930 345,935 3 103.000 4

Detaylı

T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU Türk Dil Kurumu Başkanlığı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU Türk Dil Kurumu Başkanlığı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU Türk Dil Kurumu Başkanlığı Sayı : 63434571 824.00 3872 Konu : Resimli Deney Hayvanları Terimleri Sözlüğü. 12/12/2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Resimli

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği MF-4

Bilgisayar Mühendisliği MF-4 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) Özel 602 1070 516,9039

Detaylı

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı Şifa (Tam Burslu) MF-3 7 439,55166 464,54450 Şifa (%50 Burslu) MF-3 7 44,17197 437,58960 Fatih (Tam Burslu) Hacettepe Koç İstanbul

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ERASMUS + YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 2015 YILI/DÖNEMİ KABUL LİSTESİ ÖZET TABLO ANA EYLEM 1 - PROGRAM ÜLKELERİ ARASINDA YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ PROJE BAŞVURULARINA İLİŞKİN SONUÇLAR Sıra

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) Sevgili gençler, 2013 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler bireysel (internet üzerinden: http://ais.osym.gov.tr/)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Müdürlüğü KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Müdürlüğü KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Müdürlüğü *BEKV4MSLP* Sayı : 63784619-900 Konu : Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310011985 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,31530 84,49528 310012511 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,66450

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 102810095 ÇANKIRI KARATEKİN Üniv. Devlet ÇANKIRI TM-2 45 + 2 52 52 294,526 186000 175.000 104510268 GİRESUN Üniv. Devlet GİRESUN TM-2 60 + 2 67 67 293,642 194000 177.000 106110512 KARABÜK Üniv. Devlet

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 03/04/2017-E.7858 T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ *BEL5KUDE* Sayı : 57452775-824.02-E. Konu : Dergi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : Fırat Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı)

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı) Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları (- Karşılaştırmalı) EN EN 1 ACIBADEM ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 7 7 MF-3 389,6254 385,0987 40800 58500 2 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 15

Detaylı

"Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek

Farabi Değişim Programı olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek 212 "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan Küçük Puan Büyük Puan Puan Ortalama 1 BOĞAZİÇİ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 57 538,801 558,362 548,582 2 KOÇ Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 HALKLA İLİŞKİLER

HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 HALKLA İLİŞKİLER HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (İST.) HALKLA İLİŞKİLER Halkla İlişkiler (İng.) (Tam Burs) TS- 1 445.82327 482.46071 İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. (İST.) Halkla İlişkiler

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 KAYFOR 15 02 KASIM 2017 ISPARTA TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 HM KİRİŞ & H GÜL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı