KONGREMİZE KATKILARINDAN DOLAYI ANA SPONSORLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONGREMİZE KATKILARINDAN DOLAYI ANA SPONSORLAR"

Transkript

1 KONGREMİZE KATKILARINDAN DOLAYI ANA SPONSORLAR BORSA İSTANBUL KÜTAHYA VALİLİĞİ DİĞER SPONSORLARIMIZ Bemar Kariyer Okulu Göker Doğa Evleri Ala Cafe & Bistro Kahve Dünyası Emerald Altın Çini Seramik Kütahya Porselen Kütahya Belediyesi Kütahya Şeker Fabrikası TEŞEKKÜR EDERİZ

2

3 SUNUŞ Mülki İdare ve Halkla İlişkiler Sosyal bir varlık olan insan dünya üzerindeki tarihi boyunca tek başına yaşamamış, sürekli topluluklar halinde yaşamıştır. İnsanoğlunun toplum haline gelebilmesi için kültür, tarih, din, dil gibi unsurların paylaşılması gerekmektedir. Böylelikle bir kuşaktan diğerine aktarılarak gelen kültürel miras sayesinde insanlar toplum olma özelliğini devam ettirmişlerdir. Kültürel aktarım ise toplumu oluşturan bireylerin birbirleriyle olan yazılı ve sözlü iletişimleri sayesinde mümkün olmaktadır. Hukuk Devleti anlayışının yerleştirilmesi, bunun önündeki engellerin aşılması, hem de kamu yönetiminin günümüzdeki ideallere ulaşılması bakımından, yönetim geleneğimizin ana öğelerinden biri olan mülki yönetim sistemine ve mülki idare amirlerine önemli rollerin düştüğü gerçeği ortadadır. Değişmeyen tek şeyin değişim olduğu dünyanın bir gerçeğidir. İdare sistemi ve anlayışı da dünya kurulduğundan günümüze kadar gelişme, değişme, farklılaşma yaşamıştır. Gelişen teknoloji ile birlikte toplumun beklentileri ve ihtiyaçları da değişmektedir. Teknolojik araçlara olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Toplumdaki inanç farklılıkları da bu konudaki ihtiyaçları ve istekleri de değiştirmektedir. Eskiden cami istenirken daha sonra diğer ibadet yerlerinin istenmesi buna en iyi örnektir. Türkiye gelişmişlik düzeyleri birbirinden farklı birçok etnik gurubun bir arada yaşadığı bir ülkedir. Hem coğrafi farklılıklar, hem etnik gruplar, hem de ekonomik grupların farklılıkları ve bunlara ek olarak; köy, şehir, metropol farklılıkları insanların beklentilerini çeşitlendirmekte ve idari anlayışı da bulundukları pozisyona göre değişmektedir. Bu duruma şöyle bir örnek verebiliriz: Diyarbakır ın Bismil İlçesindeki bir köyde yaşayanlar; su, araçların gittiği yol, düzenli elektrik, güvenlik, uygun çalışma şartlarının oluşturulmasını beklerken, Konya nın Akşehir İlçesindeki köyde yaşayan vatandaşların sulama ve damlama sistemleri, yol açma, sathi kaplama, tarlasına elektrik alma, can ve mal güvenliği, çalışma şartları ve ücretlerde daha da iyileştirme gibi beklentileri olmaktadır. Köylerde bunlar gibi ihtiyaçlar varken şehre gelindiğinde ihtiyaçların daha da çeşitlendiği görülmektedir. Mesela; su, temiz ve içilebilir olmalı ve kesintiler olmamalı, yollar beton sathi kaplama olmalı, güvenli olmalı, farklı alanlarda iş imkânları ve yeterli ücret olmalı. Bölgeler arasında da ihtiyaçlar farklılık göstermektedir. Her bölgede, bölgenin kendine has özelliklerinden kaynaklanan yenilik ve değişim gözlenmektedir. Bölgelere göre ihtiyaçların, isteklerin farklı ve çeşitli olması, beklenilenin değişikliği Mülki İdare Amirleri açısından yetki genişliği çerçevesinde değerlendirilmesi ve yerine göre iletişim ve halkla ilişkiler anlayışı geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu nedenle; Mülki İdare Amirleri nin iletişimde ve hakla ilişkilerde ustalaşması, insanların bedeni, ruhi ve akıl anlayışlarına göre iletişim kurabilmesi gerekmektedir. 3

4 Mülki İdare Amirleri iletişim ve halkla ilişkileri vatandaşlarla beraber yaptığı gibi kendi ekibine karşı, memurlarına karşı da uygulamalıdır. Onların anlayışlarını da bilmek zorundadır. Her il ve ilçedeki memurların anlayış, algı, beklenti, bakış açıları çeşitlidir. Memurların iş verimliliği ve idarenin yüz akı olmaları için memurlarla da iyi bir iletişim içerisinde olmak zorundadır. Onların devlet vazifelerinin yanında işlerini sevdirerek yapmaları sağlanmalıdır. Bunun yanında her ne kadar Valiliklerde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olmasına rağmen, burada uzman kişilerin olmayışı sadece Valilerin bilgi birikimleriyle yönetildiğini ve bu işin yürüdüğünü göstermektedir. Kaymakamlıklarda ise Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bürosu ve personeli bulunmamaktadır. Bir diğer taraftan baktığımızda ise Vali ve Kaymakamların Halkla İlişkiler konusunda yeterli eğitim almadıkları gibi konuyla alakalı olarak hizmet içi eğitim de düzenlenmediği görülmektedir. Bu eğitim verilmediğinden idarecilerin rasyonel ve bilimsel yöntemleri bilmediğinden mütevellit, ülkemizde halka yaklaşımın aynı oranda ve eşit seviyede olmadığı herkesçe malumdur. Halk arasında bu vesile ile filanca Kaymakam çok iyiydi, filanca Vali çok iyiydi veya filanca çok iyi değildir gibi kanılar yaygındır. Bu kanılar da devletin birlik ve dirliğine zarar vermektedir. Halkla İlişkiler anlayışı konusunda ülkemizdeki tüm Vali ve Kaymakamlara yol gösterebilecek bilgi birikiminin, bir dokümanın, bir rehberin hazırlanması gerekmektedir. Vali ve Kaymakamların halkla ilişkiler eğitimi almaları veya hizmet içi eğitimlerde bu eğitimin verilmesi gerekmektedir. Halkla İlişkiler alanında bilimsel araştırma metodu, hiçbir Vali ve Kaymakamın elinde mevcut değildir. Bu konuda bilimsel araştırma (yol gösteren) metodu da oluşturulmalıdır. Yönetimi geliştirmek, en doğru kararları alabilmek ve uygulayabilmek için kuruluşların organizasyon yapısında bilgi üreten, değerlendiren ve yönetim kademelerinin istifadesine sunan yeni bir yapılanma sürecine girilmiştir. Bu süreçte, sadece kurum içi bilgi üretimi yeterli görülmemekte, ayrıca kurum dışında başta akademik kuruluşlar olmak üzere, çeşitli kuruluşlar ile etkili işbirliği yöntemleri geliştirilmektedir. Yine dünyada 1900 lü yılların başından beri uygulanan Bench Marking yöntemi şirketlerde ve uygulayan birimlerde ciddi gelişmelere ön ayak olmuştur. Vali ve Kaymakamların halkla ilişkiler uygulamalarının tespit edilerek ortaya konulması ve diğerlerine örnek olarak sunulması da bu anlayışın hem ön plana çıkmasını, hem de iyi örneklerin diğer Vali ve Kaymakamlara anlatılarak onlara yön göstermesi, halkla ilişkiler anlayışının gelişmesine yardımcı olacaktır. İletişim araçlarının çeşitlenmesi ve hızlanması bilgilerinin paylaşımında etkinin (olumlu, olumsuz) yayılmasında Yönetişimi kaçınılmaz hale getirmiştir. Her gün iş talebinde bulunan onlarca vatandaşın bir paket gıda yardımı alabilmek için sıraya giren yoksul kesimlerin eğitimden uzak çocukların, okuma yazma bilmeyen %20 civarındaki yurttaşın, koruma altına alınmak isteyen kimsesiz ve sorunlu çocukların başvuru makamı olarak bilinen Valilik ve Kaymakamlıklar, sosyal devlet yaklaşımının taşradaki uygulayıcısı olarak ciddi bir sorumluluk ve görev yükü altında bulunmaktadır. 4

5 Sosyal devletin sorumluluk altına giren ve temel görevlerinden olan eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, konut, sosyal adalet ve sosyal yardımlaşma gibi konular doğrudan veya dolaylı olarak yasalar tarafından mülki idare amirlerine verilen görevlerdir. Mülki İdare amirlerinin uygulayıcı, denetleyici ve organize edici özellikleri, gerekli kaynaklarla zenginleştirildiğinde, toplumun sosyal yaşam seviyesinin yükseltilmesinin yanında, sosyal adaletin gerçekleştirilmesinde önemli aşamalar sağlanmış olacaktır. Devletler her zaman yaptıkları uygulamaların halkın yararına olduğunu anlatmak ve bunlara halkı inandırmak zorundadır. Bunu da yapacak olan taşradaki idarecilerdir. Ülkemizde bu idareciler Vali ve Kaymakamlardır. İllerde ve ilçelerde devleti ve hükümeti Vali ve Kaymakamlar temsil etmektedir. Sorun varsa ve halk gayri memnunsa bunun idarecilerden kaynaklandığı muhakkaktır. İdarecilerden aşağıya doğru çözüm odaklı ve gerçekten simetrik halkla ilişkiler uygulaması gerekmektedir. Halkla ilişkiler sorununun çözümü; mutlu devlet, mutlu birey ve devletine bağlı vatandaşlar topluluğu oluşturacaktır. Eşitlik ve vatandaşlar tarafından devlet bizim için elinden geleni yapıyor inancı, birlik ve beraberliği pekiştirecek ve ülkede refah yönünde bir ilerleme başlayacaktır. İçeride birlik ilerlemenin olmazsa olmazıdır. Son yıllarda yapılmaya çalışılan demokratik açılım, sosyal projeler halkın doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi halkla ilişkilerin önemini ortaya koymaya yeter de artar olaylardır. Kenan ÇİFTÇİ Kütahya Valisi 5

6

7 ÖN SÖZ Her yıl farklı bir üniversite tarafından gerçekleştirilen Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi nin bu yılki ev sahibinin Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olmasından duyduğum mutluluk ve onuru belirterek sunuşuma başlamak istiyorum. Kendi alanında tam 21 yıldır devam etmesi ve çok sayıda katılımcı ile gerçekleştirilen bir kongre olması nedeniyle, Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre sinin benzerleri yanında farklı bir yere sahip olduğu kanısındayım. 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi nin kuruluşumuzun 21. Yılında Üniversitemiz de gerçekleştiriliyor olması da bizi ayrıca heyecanlandırmaktadır. Yönetim ve Organizasyon alanında çalışan birçok farklı üniversiteden akademisyenle birlikte, bu alanda yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin bildiri sahibi; kamu ya da özel kuruluşlarda görev yapan yönetici ya da yönetici adaylarının da dinleyici olarak bu kongreye katılması değişik yönetsel ve örgütsel sorunlarla birlikte, bu sorunlara yönelik olası çözüm önerilerini farklı bakış açılarıyla değerlendirmeyi de mümkün kılmaktadır. Bununla birlikte bu tür kongrelerin belki de en önemli katkılarından bir tanesi de alanla ilgili çalışan kişilerin sosyal etkileşimlerinin gerçekleşmesi ve birlikteliklerine katkı sağlamasıdır. Kongre düzenleme kuruluna toplam 381 bildiri özeti gönderilmiştir. Bu bildiri özetleri 3-4 Şubat tarihleri arasında Dumlupınar Üniversitesi nde bir araya gelen danışma ve hakem kurulu üyelerince değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda toplam 147 bildirinin kongrede sunulmasına karar verilmiştir. Kabul edilen 147 bildiriden 136 sının genişletilmiş özeti kongrede sunulmak üzere gönderilmiş olup, bu bildiriler kongre kitabında yayınlanmıştır. Düzenli ve titiz çalışmaların, alanla ilgili bilgilerin ve yeniliklerin paylaşıldığı akademik bir ortam oluşmasını sağlayan yönetim ve organizasyon kongrelerinin geçmişten günümüze kadar aynı popülerlikte devam etmesinde; kongrelerin oluşumunu ve gelişimini sağlayan, destekleyen, büyük bir sabır ve özveriyle çalışmalarını yürüten kişi ve kuruluşların büyük katkısının olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi ne gelinceye kadarki 20 kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi ve takdirlerimi sunmak isterim. Ayrıca kongreye katkı sağlayan ancak bugün aramızda olmayanlara rahmet diliyor, danışma kurulu üyeliği yaparak kongre çalışmalarına rehberlik edenlere şükranlarımı sunuyor, kongre bildirilerinin değerlendirilmesi sürecinde büyük bir özveriyle çalışan değerlendirme kurulu üyelerine, değerli çalışmalarını paylaşan akademisyenlere ve dinleyici olarak kongrede yer alan katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak kongrenin ev sahipliğini alma azmini ve cesaretini gösteren, yaklaşık 1 yıl süren yoğun, titiz, yorucu ama bir o kadar da keyifli bir çalışma sonrası sizlerle birlikte olmamızı sağlayan kongre sekreterliği ve kongre düzenleme kurulu üyesi arkadaşlarımız Doç.Dr.M. Kemal DEMİRCİ, Doç.Dr. Gülten EREN GÜMÜŞTEKİN, Yrd.Doç.Dr. Derya ERGUN ÖZLER, Yrd.Doç.Dr. Ceren GİDERLER ATALAY, 7

8 Yrd.Doç.Dr. Harun BÜBER, Yrd.Doç.Dr. Yavuz BOZKURT Araş.Gör. Meltem DİRİCAN, Araş.Gör. İbrahim KIRMIZI ve Araş.Gör. Mürsel GÜLER i özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Kongrenin arzu edilen şekilde gerçekleştirilmesini sağlamada sponsorların desteği kuşkusuz çok büyüktür. Başta ana sponsorlarımız Borsa İstanbul A.Ş. ve Kütahya Valiliği olmak üzere tüm sponsorlarımıza minnettar olduğumuzu belirtmek isterim. Bunun yanında kongre web sayfasını hazırlayan Öğr.Gör.Ümit Fatih ÖZKAN a, tasarım işlerini yürüten Adem DÖNMEZ e, basın halkla ilişkiler faaliyetlerine yardımcı olan Öğr.Gör. Salih AYTEMUR a da katkılarından dolayı teşekkür ederim. Prof.Dr.Ahmet KARAASLAN Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kongre 8

9 YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRELERİ TARİHÇESİ 1. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 1993 Düzenleyen Kurum İstanbul Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi Prof.Dr. Tamer KOÇEL, Prof.Dr. Behlül ÜSDİKEN Yer Silivri Pamukbank Eğitim Tesisleri Sunulan Bildiri Sayısı 37 (Yayımlanmadı) 2. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 1994 Düzenleyen Kurum Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR Yer Kuşadası-Pine Bay Holiday Otel Sunulan Bildiri Sayısı 38 (Yayımlandı) 3. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 1995 Düzenleyen Kurum İTÜ İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü Prof.Dr. Selime SEZGİN Yer İstanbul İTÜ Sosyal Tesisler Sunulan Bildiri Sayısı 84 (Yayımlanmadı) 4. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 1996 Düzenleyen Kurum ODTÜ İİBF İşletme Bölümü Prof.Dr. Muhan SOSYAL Yer Ankara ODTÜ İİBF Sunulan Bildiri Sayısı YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 1997 Düzenleyen Kurum Başkent Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Prof.Dr. Selami SARGUT Yer Kızılcahamam-Patalya Oteli Sunulan Bildiri Sayısı 41 (Yayımlanmadı) 6. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 1998 Düzenleyen Kurum Anadolu Üniversitesi Prof.Dr. Şan ÖZ-ALP Yer Eskişehir Yunus Emre Kampusu Sunulan Bildiri Sayısı 31 (Yayımlandı) 7. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 1999 Düzenleyen Kurum İstanbul Bilgi Üniversitesi Prof.Dr. Beyza FURMAN Yer İstanbul Bilgi Üniversitesi Kampusu 9

10 Sunulan Bildiri Sayısı 45 (Yayımlanmadı) 8. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 2000 Düzenleyen Kurum Erciyes Üniversitesi İİBF Prof.Dr. Mümin ERTÜRK Yer Kapadokya Dedeman Oteli Sunulan Bildiri Sayısı 62 (Yayımlandı) 9. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 2001 Düzenleyen Kurum İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Prof.Dr. Hayri ÜLGEN Yer Silivri Klassis Otel Sunulan Bildiri Sayısı 72 (Yayımlandı) 10. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 2002 Düzenleyen Kurum Akdeniz Üniversitesi İİBF Prof.Dr. Fulya SARVAN Yer Antalya Dedeman Otel Sunulan Bildiri Sayısı 79 (Yayımlandı) 11. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 2003 Düzenleyen Kurum Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Prof.Dr. Şan ÖZ-ALP Yer Afyon İkbal Otel Sunulan Bildiri Sayısı 88 (Yayımlandı) 12. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 2004 Düzenleyen Kurum Uludağ Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Prof.Dr. Zeyyat SABUNCUOĞLU Yer Bursa Kervansaray Termal Otel Sunulan Bildiri Sayısı 96 (Yayımlandı) 13. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 2005 Düzenleyen Kurum Marmara Üniversitesi Prof.Dr. Uğur YOZGAT Yer İstanbul Dedeman Otel Sunulan Bildiri Sayısı 85 (Yayımlandı) 14. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 2006 Düzenleyen Kurum Atatürk Üniversitesi Prof.Dr. Dursun BİNGÖL Yer Erzurum Palan Otel Sunulan Bildiri Sayısı 103 (Yayımlandı) 15. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 2007 Düzenleyen Kurum Sakarya Üniversitesi 10

11 Prof.Dr. Gültekin YILDIZ Yer Kartepe Green Park Otel Sunulan Bildiri Sayısı 122 (Yayımlandı) 16. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 2008 Düzenleyen Kurum İstanbul Kültür Üniversitesi Prof.Dr. Tamer KOÇEL Yer Antalya Kervansaray Lara Otel Sunulan Bildiri Sayısı 141 (Yayımlandı) 17. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 2009 Düzenleyen Kurum Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Prof.Dr. Ömer TORLAK Yer Eskişehir Anemon Otel Sunulan Bildiri Sayısı 130 (Yayımlandı) 18. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 2010 Düzenleyen Kurum Çukurova Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Prof.Dr. Hüseyin ÖZGEN Yer Adana HiltonSa Oteli Sunulan Bildiri Sayısı 114 (Yayımlandı) 19. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 2011 Düzenleyen Kurum Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Prof.Dr. Ali AKDEMİR Yer Troya Kültür Merkezi Sunulan Bildiri Sayısı 135 (Yayımlandı) 20. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs 2012 Düzenleyen Kurum Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR Yer Çeşme Altınyunus Resort & Thermal Hotel Sunulan Bildiri Sayısı 132 (Yayımlandı) 21. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Tarih Mayıs, 1 Haziran 2013 Düzenleyen Kurum Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü Prof.Dr. Ahmet KARAASLAN Yer Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü Sunulan Bildiri Sayısı 136 (Yayımlandı) 11

12 KURULLAR Prof.Dr. Tamer KOÇEL Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR Prof.Dr. Dursun BİNGÖL Prof.Dr. Ömür N. TİMURCANDAY ÖZMEN Prof.Dr. Şükrü ÖZEN Prof.Dr. Zeyyat SABUNCUOĞLU Prof.Dr. Fulya SARVAN Prof.Dr. Alaeddin TİLEYLİOĞLU Prof.Dr. Behlül ÜSDİKEN Prof.Dr. Cavide UYARGİL Prof.Dr. Uğur YOZGAT Prof.Dr. Fatma KÜSKÜ AKDOĞAN İstanbul Kültür Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Gazi Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enst. Uludağ Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Çankaya Üniversitesi Sabancı Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Marmara Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi BİLDİRİ ÖN DEĞERLEME KURULU Örgüt Teorisi Prof.Dr. İbrahim ANIL Prof.Dr. Nazlı WASTİ Prof.Dr. Şükrü ÖZEN Enst. Örgütsel Davranış Prof.Dr. Mahmut PAKSOY Prof.Dr. Enver ÖZKALP Prof.Dr. İnci ARTAN ERDEM Prof.Dr. Ferda ERDEM Stratejik Yönetim Prof.Dr. Uğur YOZGAT Prof.Dr. Kadir VAROĞLU Prof.Dr. Mehmet BARCA İnsan Kaynakları Yönetimi Prof.Dr. Dursun BİNGÖL Prof.Dr. Zeyyat SABUNCUOĞLU Prof.Dr. Cavide UYARGİL Marmara Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi İstanbul Kültür Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Marmara Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Marmara Üniversitesi Başkent Üniversitesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Gazi Üniversitesi Uludağ Üniversitesi İstanbul Üniversitesi 12

13 KONGRE YÜRÜTME KURULU : Yürütme Kurulu Başkanı: Yürütme Kurulu Sekreteri: Prof.Dr. Ahmet KARAASLAN Doç.Dr. M. Kemal DEMİRCİ Yrd.Doç.Dr. Ceren GİDERLER ATALAY Yürütme Kurulu Üyeleri Doç.Dr. Gülten EREN GÜMÜŞTEKİN Yrd.Doç.Dr. N. Derya ERGUN ÖZLER Yrd.Doç.Dr. Harun BÜBER Yrd.Doç.Dr. Yavuz BOZKURT Araş.Gör. Meltem DİRİCAN Araş.Gör. İbrahim KIRMIZI Araş.Gör. Mürsel GÜLER 13

14 SAYILARLA 21. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ Gelen Bildiri Özetlerinin Konu Gruplarına Göre Dağılımı Konular İlk Gelen Bildiri Özeti Sayısı Bildiri Kitabında Yayınlanan Bildiri Sayısı Örgütsel Davranış İnsan Kaynakları Yönetimi Örgüt Teorisi Stratejik Yönetim Toplam Basılan Bildirilere Göre Yazarların Bağlı Oldukları Kurumları ve Tekrar Sayısı SIRA KURUM TEKRAR SAYISI 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 3 2 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 1 3 AKDENIZ ÜNİVERSİTESİ 3 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 3 5 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1 6 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1 7 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2 8 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 1 9 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 8 10 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2 11 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 1 12 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2 13 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 1 14 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 1 15 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2 16 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 1 14

15 17 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 1 18 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2 19 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 4 20 DHB (NEDERLAND) BANK 2 21 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5 22 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2 23 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 3 24 EGE ÜNİVERSİTESİ 1 25 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2 26 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 1 27 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 1 28 ETİ BOR İŞLETMELERİ A.Ş FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2 30 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 6 31 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 1 32 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 3 33 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2 34 GEDİK ÜNİVERSİTESİ 1 35 GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2 36 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2 37 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2 38 HİTİT ÜNİVERSİTESİ 1 39 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 1 40 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2 41 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2 42 İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ 2 43 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 44 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2 46 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 1 47 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM 1 ÜNİVERSİTESİ 48 KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 1 50 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 51 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2 52 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 1 15

16 53 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2 54 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 6 55 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 4 56 MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ 2 57 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1 58 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 1 59 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 1 60 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 1 61 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 1 62 NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 4 63 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2 64 OKAN ÜNİVERSİTESİ 1 65 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1 66 OTOKOÇ 1 67 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 1 68 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 1 69 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 3 71 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 3 72 SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ 1 73 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 1 74 TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2 75 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ 2 76 TÜRK TELEKOM 1 77 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2 78 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 1 79 VİYANA ÜNİVERSİTESİ 1 80 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2 81 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 3 82 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 3 83 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 84 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2 16

17 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ OTURUM: PROF.DR. KEMAL TOSUN SALONU SİNİZM VE GÜVEN ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARASINDA GÜVEN İHLALİ VE GÜVENİN YENİDEN TESİS EDİLMESİ... 2 Araş.Gör. Dr. Engin Bağış ÖZTÜRK Prof.Dr. Ömür N. T. ÖZMEN SİNİK DAVRANIŞLARI NELER TETİKLER?: HEMŞİRELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA... 6 Prof.Dr. Rana ÖZEN KUTANİS Araş.Gör.Gülcan KAHRAMAN KÖTÜ NİYETLİ YÖNETİM (ABUSIVE SUPERVISION) ALGILAMASININ ÇALIŞANLARIN PERFORMANSLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE DUYGUSAL ZEKÂNIN ROLÜ Prof.Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU Yrd. Doç.Dr. Mahmut AKIN Öğr.Gör. Mustafa KARACA Araş.Gör. Banu İŞTAHLI İKİNCİ OTURUM: PROF.DR. ATİLLA BARANSEL SALONU LİDERLİK VE KURUMA ETKİSİ OTANTİK VE DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK DÜZEYİ ALGILAMASININ ÇALIŞANLARIN İÇ GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ: KONYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ LİDERLİK ROLÜ Doç.Dr. M.Kemal DEMİRCİ Öğr.Gör. Hülya ÇINAR LİDERLİK TARZI, STRATEJİ SEÇİMİ VE PERFORMANS İLİŞKİSİ Yrd.Doç.Dr. Hülya ÖCAL Yrd.Doç.Dr. Nilüfer YÖRÜK KARAKILIÇ ÜÇÜNCÜ OTURUM: PROF.DR. MEHMET OLUÇ SALONU EKİP YÖNETİMİ SOSYAL MEDYANIN İŞE ALIMDAKİ ROLÜNÜN PAYDAŞLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ADAYLARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Prof.Dr. V. Lale TÜZÜNER Araş.Gör. Gülşah VURAL ÖZKAN Araş.Gör. Ece KUZULU Araş.Gör. Selver KURTULDU EKİP OLUŞTURMA VE ATAMA PROBLEMİ İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ: TCDD YÜKSEK HIZLI TREN SEFERLERİ İÇİN BİR UYGULAMA Halim DUMAN Doç.Dr. Metin DAĞDEVİREN Prof.Dr. İhsan YÜKSEL ÇALIŞANLARIN ESNEK ÇALIŞMAYA İLİŞKİN TUTUMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA iii

18 İNFORMAL ÖĞRENME DE; DESTEKLEYİCİ ÇEVRE, BİREYSEL ÖĞRENME EĞİLİMİ VE FORMAL ÖĞRENME NİN ETKİSİ Araş.Gör. F.Nazlı SAYĞAN Yük.Lis.Öğr. Nilüfer KIRAÇLI Araş.Gör. Hava YAŞBAY DÖRDÜNCÜ OTURUM: PROF.DR. SUAT KESKİNOĞLU SALONU GÜVEN VE GÜVENSİZLİK KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELİRKEN GERİBİLDİRİM ARAYIŞINDA ÖRGÜTÜN ÖĞRENME TRANSFERİNE VERDİĞİ DESTEK, YÖNETİCİNİN DESTEĞİ VE PSİKOLOJİK GÜVEN ALGISININ ROLÜ Araş.Gör. Orkun DEMİRBAĞ Doktora Öğrencisi Elif BİLGİNOĞLU Prof.Dr. Uğur YOZGAT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTE DUYDUKLARI GÜVENE ETKİSİ: ÖRGÜTSEL ADALETİN ARACILIK ROLÜ Araş.Gör. A.Taha YURDAKUL Hakan BAYRAMLIK Öğr.Gör.Dr. Şahin ÇETİN İŞ GÜVENCESİZLİĞİNİN TÜKENMİŞLİĞE ETKİSİNDE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİĞİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ Araş.Gör. Meryem AYBAS Araş.Gör. Sevgi ELMAS Prof.Dr. Gönen DÜNDAR BEŞİNCİ OTURUM: PROF.DR. VAHDET AYDIN SALONU TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE İŞTEN AYRILMA YENİ KARİYER TUTUMLARI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ VE BU İLİŞKİDE TÜKENMİŞLİĞİN ROLÜ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA Araş. Gör. İhsan AYTEKİN Yrd. Doç.Dr. Şaban ESEN ALGILANAN KURUMSAL İTİBARIN ÇALIŞANLARIN İŞ PERFORMANSINA VE İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ Dr. İsmail TOKMAK Yrd.Doç.Dr. Selva STAUB Yrd. Doç.Dr. Hakan TURGUT TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇÖZÜM SOSYAL DESTEKTE Mİ? Yrd. Doç.Dr. Ceyda MADEN YAPISAL VE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRMENİN İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİ (INCIVILITY) VE TÜKENMİŞLİĞE ETKİSİ Yrd. Doç.Dr. Sema POLATCI Öğr.Gör. Fatih ÖZÇALIK ALTINCI OTURUM:PROF.DR. CUMHUR FERMAN SALONU İŞGÖREN BULMA LOJİSTİK İŞLETMELERİN İŞGÖREN BULMA VE SEÇME SÜREÇLERİNİN SEKTÖRE YÖNELİK YÜKSEKÖĞRETİM AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd.Doç.Dr. Hatice SARIALTIN ÇALIŞANLARIN İŞ BULMA KANALLARINA GÖRE PROFİLİNİ TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Yrd.Doç.Dr. Ali Talip AKPINAR iv

19 YÖNETİCİLERİN İŞGÖREN SEÇİMİNDE ETİK İLKELERE İLİŞKİN DAVRANIŞLARININ ALGILANMASINA YÖNELİK BİR İNCELEME Yrd.Doç.Dr. Aydın YILMAZER YEDİNCİ OTURUM:PROF.DR. KEMAL TOSUN SALONU ÖRGÜT TEORİSİNDE YENİ GELİŞMELER SOSYAL AĞ DÜZENEKLERİNİN STRATEJİK REKABET AVANTAJI ELDE ETMEDEKİ ROLÜ: MARKALAŞMIŞ BİR ÜRETİCİ VE PAREKENDECİ ÖRNEĞİ Yrd.Doç.Dr. Ela ÖZKAN CANBOLAT Araş.Gör. Emine ÇELİKSOY DİNİ KURUMSAL DÜZENLEMELER NASIL SÜRDÜRÜLÜR? HELAL SERTİFİKA ÖRNEĞİ Yrd.Doç.Dr. Oktay KOÇ YÖNETİM BİLGİSİNİN FARKLI TAŞIYICILARI = FARKLI RETORİK TERCİHLERİ? Doç.Dr. Mehmet Eryılmaz Prof.Dr. İsmail Efil SEKİZİNCİ OTURUM:PROF.DR. ATİLLA BARANSEL SALONU İNOVASYON VE İNOVASYON STRATEJİLERİ DEPARTMANLAR ARASI ORTAKLAŞA REKABET STRATEJİSİNİN İNOVASYON VE İNOVASYONUN ALGILANAN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR KAMU BANKASINDA UYGULAMA Doktora Öğrencisi Yunus DEMİREL Dr. Nurzahit KESKİN Prof.Dr. Hayri ÜLGEN KOŞUL BAĞIMLILIK BAKIŞ AÇISIYLA ÖRGÜT YAPISI VE İNOVASYON STRATEJİSİ İLİŞKİSİ: ELEKTRONİK SEKTÖRÜNDE BİR İNCELEME Doktora Öğrencisi.Hale ALAN Doktora Öğrencisi Cemalettin Öcal FİDANBOY İNOVASYON STRATEJİSİNİN, ÖĞRENME EĞİLİMİ-İŞLETME PERFORMANSI İLİŞKİSİ ÜZERİNDEKİ ARACILIK ROLÜ Yrd.Doç.Dr. Özlem YAŞAR UĞURLU Yrd.Doç.Dr. Mehmet TEKİNKUŞ Araş.Gör. Sibel AYAS DOKUZUNCU OTURUM:PROF.DR. MEHMET OLUÇ SALONU PSİKOLOJİK SÖZLEŞME VE İŞKOLİKLİK ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN BİR ÖNCÜLÜ OLARAK PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ALGISI: KOBİ LERDE BİR ARAŞTIRMA Mustafa Kemal TOPCU Doç.Dr. H. Nejat BASIM POZİTİF ORGANİZASYONEL BİLİM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: İŞE CEZBOLMANIN ORGANİZASYONEL ÇIKTILARA ETKİLERİ Arş. Gör. Büşra MÜCELDİLİ Prof. Dr. Oya ERDİL AKADEMİK PERSONELDE İŞKOLİKLİK: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİNDE BİR ARAŞTIRMA Doç.Dr. Mehmet Sadık ÖNCÜL Yrd. Doç.Dr. Hasan TAĞRAF Araş.Gör. Ahmet Murat ÖZKAN v

20 ONUNCU OTURUM:PROF.DR. SUAT KESKİNOĞLU SALONU YERELLEŞME VE ULUSLARARASILAŞMA KÜÇÜK İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASINI PLANLI DAVRANIŞ KURAMIYLA AÇIKLAYAN BİR MODEL ÖNERİSİ Araş.Gör. Aytuğ SÖZÜER Yrd.Doç.Dr. Gültekin ALTUNTAŞ Prof.Dr.Fatih SEMERCİÖZ EV SAHİBİ ÜLKENİN KURUMSAL YÖNETİŞİM MODELİNİN YABANCI FİRMANIN YEREL ORTAK SEÇİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ANGLO-SAKSON VE KITA AVRUPASI SİSTEMİNDEN TÜRKİYE YE GELEN ORTAK GİRİŞİMLER Doç.Dr. Kader TAN ŞAHİN Öğr.Gör. Ertuğrul KAROĞLU RİSK YÖNETİM KAVRAMSALLAŞTIRMALARI VE YERELLEŞME Dr. Çağrı TOPAL ONBİRİNCİ OTURUM:PROF.DR. VAHDET AYDIN SALONU LİDER - ÜYE ETKİLEŞİMİ 1 İŞ ÖZEL YAŞAM DENGESİNİN SAĞLANMASINDA LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ROLÜ Araş.Gör. Mustafa ARAS ÖRGÜTSEL DESTEK, LİDER VE SOSYAL DESTEĞİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİNDE LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ROLÜ Yrd.Doç.Dr.İrfan AKKOÇ Öğr.Grv. Abdullah ÇALIŞKAN Okt.Pınar UÇAK Öğr.Gör. Duygu Özalp LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN PROAKTİF DAVRANIŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Doç.Dr. Kürşat ÖZDAŞLI Yrd.Doç.Dr. Pelin KANTEN Dr. Ali Murat ALPARSLAN ONİKİNCİ OTURUM:PROF.DR. CUMHUR FERMAN SALONU İŞ DOYUMU MOBİNG VE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ: MERSİN İLİ TARSUS İLÇESİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç.Dr. Köksal HAZIR Yük. Lis. Öğr. Hafize ÖĞRETMEN ALGILANAN ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN İŞ DOYUMU VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ Doktora Öğrencisi. Şenay KARAKUŞ Öğr.Gör. Mecbure YARDIM Yrd.Doç.Dr. Faruk ŞAHİN İŞ YAŞAMINDA AN MI? ANLAM MI? ÇALIŞAN MUTLULUĞU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Doç.Dr. Ahmet ERKUŞ Öğr.Gör. Mine AFACAN FINDIKLI ONÜÇÜNCÜ OTURUM: PROF.DR. KEMAL TOSUN SALONU REKABET STRATEJİLERİ REKABETİN ŞİDDETİ VE PAZAR DİNAMİZMİ İLE PROAKTİF İŞLETME DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİLER: RİSK ALMA VE BELİRSİZLİKTEN KAÇINMA EĞİLİMLERİNİN ARACILIK ETKİSİ Araş.Gör. Süleyman AĞRAŞ Öğr.Gör. Yunus Emre TAŞGİT Prof.Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR vi

21 ÇOKULUSLU, ULUSAL VE YEREL SÜPERMARKETLER ARASINDAKİ REKABETTE KÖR NOKTALAR VAR MI?: BURSA DA FAALİYET GÖSTEREN SÜPERMARKET ZİNCİRLERİNİN REKABET ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç.Dr. Umut EROĞLU Prof.Dr. Bilçin TAK LOJİSTİK YETENEKLERİN İŞLETMELERİN REKABETÇİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Araş.Gör.Süleyman AĞRAŞ Doç.Dr. İzzet KILINÇ ONDÖRDÜNCÜ OTURUM:PROF.DR. ATİLLA BARANSEL SALONU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ GELİŞİMİ ÇEVRE DEKİ BİLİM: TÜRKİYE DEKİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI Yrd. Doç.Dr. Umut KOÇ Araş.Gör. Yücel TÜRKER Araş.Gör. Hamid Murat ÖZCAN TÜRKİYE DE İŞGÖRME ANLAYIŞI: KUŞAKLARIN FARKLILAŞAN İŞ DEĞERLERİNE İLİŞKİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ STRATEJİLERİ Doç.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER Yrd.Doç.Dr. Engin Deniz ERİŞ Prof.Dr. Ömür Neczan TİMURCANDAY ÖZMEN İŞ DÜNYASINA YÖNELİK YAYINLARDA İNSAN KAYNAKLARI ALANININ GELİŞİMİ: TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME Doç.Dr.Güler SAĞLAM ARI Doç.Dr.Yasin BOYLU ONBEŞİNCİ OTURUM:PROF.DR. MEHMET OLUÇ SALONU KİŞİLİK BİREY - ÖRGÜT UYUMUNUN YARATICILIĞA OLAN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ Araş.Gör. Emrah ÖZSOY KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İZLEYİCİ ETKİSİ ( BYSTANDER EFFECT) ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE KONTROL ODAĞININ ROLÜ Prof.Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU Yrd. Doç.Dr. Yasemin KAYA Doktora Öğrencisi Tuğba DEDEOĞLU BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE GÖRÜŞMEDE SAHTECİLİK DAVRANIŞI İLİŞKİSİNDE ÖZ LİDERLİK STRATEJİLERİNİN ARACILIK ETKİSİ Doktora Öğrencisi Cemalettin Öcal FİDANBOY Doktora Öğrencisi Hale ALAN Müh.Baykul AKÇAY ONALTINCI OTURUM:PROF.DR. SUAT KESKİNOĞLU SALONU İŞ - AİLE İLİŞKİLERİ PATERNALİST LİDERLİK VE İŞE BAĞLI MUTLULUK İLİŞKİSİNDE İŞ-YAŞAM DENGESİNİN ROLÜ Yrd. Doç.Dr. Gül Selin ERBEN Yrd. Doç.Dr. Ayşe Begüm ÖTKEN ÖRGÜTSEL YAPILANMADAKİ GİZLİ BİLEŞEN: CİNSİYET Prof.Dr. Rana ÖZEN KUTANİS Doktora Öğrencisi Emine ÇETİNEL İŞ AİLE YAYILIMI (WORK FAMILY SPILLOVER) KAVRAMI VE ÖLÇME ARACININ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZİ Yrd. Doç.Dr. Sema POLATCI vii

22 HİZMETKAR LİDERLİĞİN İŞ-AİLE ZENGİNLEŞMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE KAPSAMLI BİR MODEL GELİŞTİRME ARAYIŞLARI: ÖRGÜTLE ÖZDEŞLEŞME VE POZİTİF PSİKOLOJİK KAYNAKLARIN BU ETKİLEŞİMDE ARACILIK ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yrd.Doç.Dr.Sezer Cihan Çalışkan Yrd.Doç.Dr. F.Oben ÜRÜ SANI Yrd.Doç.Dr. Özlem ATAN Prof.Dr.Uğur YOZGAT ONYEDİNCİ OTURUM:PROF.DR. VAHDET AYDIN SALONU STRATEJİK FAALİYETLERİN PERFORMANSA ETKİLERİ FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNDE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİNİN ETKİSİ: İMKB DE İŞLEM GÖREN TEKNOLOJİ İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA Yrd.Doç.Dr. Faruk KALAY Yrd.Doç.Dr. Abdullah OĞRAK Öğr.Gör. Hacer ARSLAN Öğr.Gör. Burcu TURAN YAT YAPIM KÜMELERİNDE STRATEJİK İTTİFAKLARIN YENİLİK PERFORMANSI VE FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Araş.Gör.Murat ATALAY Araş.Gör.Onur DİRLİK Prof.Dr. Emine Fulya Deniz SARVAN ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN İNOVASYON VE İNOVASYONUN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR KAMU BANKASINDA UYGULAMA Doktora Öğrencisi Yunus DEMİREL Dr. Nurzahit KESKİN Prof.Dr. Hayri ÜLGEN STRATEJİK YÖNETİM ÖRGÜTSEL PERFORMANSI NASIL ETKİLER? KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN DÜZENLEYİCİ ROLÜ Doç.Dr.Ömer TURUNÇ ONSEKİZİNCİ OTURUM: PORF. DR. CUMHUR FERMAN SALONU ÖRGÜTLERDE KARİYER BAŞARISI VE ÖZ-YETERLİLİK POLİTİK YETENEKLERİN ALGILANAN KARİYER BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Yrd.Doç.Dr. Ayşe CİNGÖZ İŞİ ERTELEME (PROCRASTINATION) İLE ÖNCÜLLERİNDEN BİRİ OLAN ÖZ YETERLİLİK İLİŞKİSİ: ÜNİVERSİTE PERSONELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yrd.Doç.Dr. Korhan KARACAOĞLU Okt. Aslı KAPLAN ÖRGÜTSEL DESTEK İLE NORMLARDAN SAPMA DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİNDE ÖZYETERLİLİĞİN BİÇİMLENDİRİCİ ROLÜ Doç Dr.İpek Kalemci TÜZÜN Dr.Fatih ÇETİN Doç.Dr.H. Nejat BASIM ONDOKUZUNCU OTURUM:PROF.DR. KEMAL TOSUN SALONU ÖRGÜTLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN HİZMET KALİTESİNE ETKİSİ: YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Doç.Dr. Muharrem TUNA Öğr.Gör. Mustafa YILDIRIM Araş.Gör. Tolga GÜL viii