KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BÜTÜNLEME SINAVI 11 TEMMUZ 2018 B GRUBU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BÜTÜNLEME SINAVI 11 TEMMUZ 2018 B GRUBU"

Transkript

1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BÜTÜNLEME SINAVI 11 TEMMUZ 2018 B GRUBU Dönem: I Tarih: 11 Temmuz 2018 Öğrencinin Adı: Öğrencinin Soyadı: İmzası: Not: 1. Bu sınav toplam 88 sorudan oluşmaktadır. 2. Sınav süresi 110 dakika olarak belirlenmiştir. 3. Sınav kitapçığı toplam 28 sayfadan oluşmaktadır. 4. Sınav soruları, derslerin kurul içindeki yüklerine göre en çok soru sayısına sahip dersten en az soru sayısına sahip derse doğru olacak şekilde sıralanmıştır. 5. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. 6. Sınavın değerlendirilmesinde Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Sınav Yönergesi uyarınca hareket edilecektir. 7. Sınavda her türlü elektronik cihazın, aksi söylenmediği sürece, kullanımı yasaktır. 8. Uyulması gereken ek hususlar aşağıda belirtilmiş olup, sınav kağıdını imzalayan öğrenci sınavda uyulması gereken kuralları kabul etmiştir. 1

2 SINAVLARDA UYULACAK KURALLAR 1. Öğrenci kimlik kartları, sınav süresi boyunca masaların üzerinde bulundurulacaktır. Kimlik kartı yanında bulunmayan öğrenci sınav başlamadan önce bu durumu sınav gözetmenine bildirecektir. 2. Soru kağıdını alan öğrenci, öncelikle soruların eksik olup olmadığını, basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol edecektir. Kağıtlarda eksik kısım veya basım hatası varsa değiştirilmesi için sınav gözetmenine başvurulacaktır. 3. Soru ve cevap kağıtlarında doldurulması gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanların doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmasından öğrenciler sorumludur. 4. Öğrenciler sınava gireceği sıraların altında ve üstünde kitap, defter, ders notu vb. araçları bulundurmamalıdır. Sıraların üzerindeki karalamalardan o sırada sınava giren öğrenci mesuldür. 5. Sınav süresince cep telefonları kesinlikle kapalı tutulacaktır. Çağrı cihazı, telsiz vb. araçlarla; cep bilgisayarı, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; aksi belirtilmedikçe müsvedde kağıt, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt vb. araçlar sınavda kesinlikle kullanılmayacaktır. Bunların aksine hareket eden öğrencilerin bilgisi gözetmen tarafından, öğrenciye haber verilmeksizin Sınav Tutanağına yazılacaktır. 6. Sınav esnasında, öğrencilerin birbirinden kalem, silgi, hesap makinesi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır. Öğrenciler eksiklerini sınav başlamadan önce tamamlamakla sorumludur. 7. Sınav Yoklama Çizelgesini imzalamaktan öğrenciler mesuldür. Sınava giren öğrenciler yoklama çizelgesi imzalanana kadar sınav salonunu terk etmeyeceklerdir. Sınav salonundan çıkan öğrenci, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınav salonuna alınmayacaktır. 8. Sınav süresinin bittiği ilan edildiğinde, soru ve cevap kağıtları gözetmene ulaşıncaya kadar öğrenciler yerlerinden kalkmayacaklardır. Gözetmen sınav salonunu terk edene kadar sınav kuralları geçerlidir. 9. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi sınavın başında belirtilir. Sınavın ilk 15 dakikası ve sınavın son 5 dakikası içinde öğrencilerin sınavdan çıkması kesinlikle yasaktır. Kalan süre bilgisi sınav salonlarında asılı bulunan saatlerden sağlanacaktır. 10. Sınav salonunu terk eden öğrencilerin sınav bitimine kadar koridorlarda toplanmaları ve koridoru terk edene kadar sınav soruları ile ilgili sözlü yorum yapmaları yasaktır. 2

3 11. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri sınav tutanağına haber verilmeksizin yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk öğrenciye aittir. 12. Sınav salonlarında görev yapan gözetmen, sınavın sorunsuz bir şekilde yürütülmesinden sorumludur ve bu konuda tam yetkilidir. Gözetmenler öğrencilerin yerlerini değiştirebilir, sınav düzenini bozan öğrencileri salon dışına çıkartabilir. 13. Sınav sırasında, öğrenciler gözetmenlerin her türlü uyarılarına uymak zorundadırlar. Sınavın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. 14. Sınava girecek öğrenciler yukarıda belirtilen kuralları okumuş ve anlamış kabul edilirler. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Disiplin/Bölüm Soru Numaraları Tıbbi Biyokimya 1 16 Fizyoloji Tıbbi Biyoloji Anatomi Biyoistatistik Histoloji-Embriyoloji Davranış Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji İlkyardım Tıp Tarihi ve Deontoloji Adli Tıp Biyofizik Halk Sağlığı

4 1- Hangisi bir glukozaminoglikan (mukopolisakkarit) değildir? a. Hyalüronik asit b. Kontraitin sülfat c. Dermatan sülfat d. Heparin e. Kitin 2- Enzim proteinine kovalent olarak bağlanmış koenzime ne ad verilir? a. Fonksiyonel grup b. Prostetik grup c. Kofaktör d. Holoenzim e. Kosubstrat 3- Sağlıklı insanlarda gıda alımını takip eden 2. saatte kan glukozu hangi değerin altında olmalıdır? a. 140 mg/dl b. 180 mg/dl c. 120 mg/dl d. 200 mg/dl e. 110 mg/dl 4- TCA siklusu sonucunda aşağıdakilerden hangisi oluşmaz? a. FADH2 b. CO2 c. NADH d. GTP e. Asetil KoA 5- Aşağıdaki sindirim enzimlerinden hangisi pankreastan salgılanmaz? a. Elastaz b. Lipaz c. Ribonükleaz d. Fosfolipaz A2 e. Maltaz 4

5 6- En yüksek oranda kolesterole sahip lipoprotein hangisidir? a. Şilomikron b. VLDL c. LDL d. HDL e. IDL 7- Aşağıdaki proteinlerden hangisi düzenleyici fonksiyona sahiptir? a. Elastin b. Ferritin c. Aktin d. İnsülin e. Lipoprotein 8- Miyelin kılıfın temel yapısal elemanı lignoserik ve nervonik asit içeren lipid türü hangisidir? a. Sfingomyelin b. Serebrozid c. Kardiyolipin d. Fosfotidilinozitol e. Lesitin 9- Pankreastan su ve HCO3 - salgılatan hormon hangisidir? a. Kolesistokinin b. Sekretin c. Gastrin d. VİP e. Hiçbiri 5

6 10- Gelişim aşamasındaki çocuklarda, kemiklerde kalsiyum mobilizasyonda bozuklukla meydana gelen hastalık hangisidir? a. Osteomalazi b. Osteoperozis c. Raşitizm d. Osteopeni e. Hiçbiri 11- Hangisi polar moleküllerin suda iyi çözündüklerini ifade eder? a. Amfipatik olmaları b. Hidrofobik olmaları c. Hidrofilik olmaları d. Organik olmaları e. İnorganik olmaları 12- Osmotik basıncın oluşmasında aşağıdaki elementlerden hangisinin etkisi en fazladır? a. Ca b. P c. Zn d.mg e. Na 13- Elektron transport zinciri bileşenleri (kompleks I-IV) aşağıdakilerden hangisinde yerleşiktir? a. Hücre membranı iç tarafı b. Sitoplazma c. Mitokondri dış membranı d. Mitokondri iç membranı e. Mitokondri matriksi 6

7 14- Hangisi allerjik reaksiyonlarda rol alan, mide asit sekresyonunu artıran, birçok dokuda mast hücrelerinde sentezlenen bir biyojenik amindir? a. Serotonin b. Histamin c. Gama amino butirik asit d. Dopamin e. Triptamin 15- Keton cisimleriyle ilgili olarak hangisi yanlıştır? a. Aseton bir keton cismidir b. β-hidroksibutirat bir keton cismidir c. Asetoasetat bir keton cismidir d. Keton cisimleri asetilcoa lardan üretilir e. Beyin enerji için öncelikli olarak keton cisimlerini kullanır 16- Hangisi lesitin dir? a. Fosfatidilserin b. Fosfatidiletanolamin c. Fosfatidilkolin d. Fosfatidilinozitol e. Fosfatidilgliserol 17- Suda çözünmeyen bir maddenin karakteristik özelliklerinden hangisi bu maddenin hücre membranından geçiş özelliğini belirleyen en önemli faktördür? a. Çapı b. Moleküler ağırlığı c. Elektrik yükü d. Lipidde çözünürlüğü e. Üç boyutlu yapısı 7

8 18- Ventriküllerin ve spinal kordun iç boşluklarını döşeyen hücre hangisidir? a. Astrosit b. Oligodendrosit c. Mikroglia d. Schwann hücresi e. Ependim hücresi 19- Sempatik sinir sistemi etkinliğindeki artışta hangisi beklenir? a. Penil ereksiyon b. Pupillada konstriksiyon c. Yakın görmeye uyum d. Bronşiyoler dilatasyon e. Safra kesesinin boşalması 20- Tek üniteli (visseral) düz kaslar ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a. Relatif olarak aralıklı innervasyon gösterirler b. Membran potansiyeli stabildir (spontan depolarizasyon yoktur) c. Hücreler arasında çok sayıda gap junction bulundururlar d. Sinsityal (syncytial) tarzda kasılırlar e. İris kasları ve siliyar kaslar tek üniteli kas tabiatında değildirler 21- İskelet kası Tip I (yavaş) lifleriyle ilgili olarak hangisi yanlıştır? a. Miyoglobulin ihtiva ederler b. Yorgunluğa dirençlidirler c. Çok sayıda glikolitik enzim içerirler d. Gelişkin kan damarları vardır e. Bol sayıda mitokondri içerirler 22- Bronşiol kas üzerine olan sempatik etki-reseptör ikilisi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? a. kasılma b1 b. kasılma α1 c. gevşeme b2 d. gevşeme α2 e. kasılma b3 8

9 23- İskelet kası liflerinin tekrarlayan stimuluslarının tetanik kontraksiyona yol açması aşağıdakilerden hangisinin yükselmesi ve yüksek düzeyde kalmasına bağlıdır? a. Na b. K c. ATP d. Ca e. ADP 24- Sarkomer ile ilgili olarak hangisi doğrudur? a. Sarkomerde her aktin proteinine karşılık iki miyozin proteini bulunur b. Sarkomer, güçlü bir uyaranla %70 oranında kısalabilir c. Nebulin proteini, aktin ve miyozin filamentlerinin bir arada tutulmasını sağlar d. Bir ara filament proteini olan titin, aktinin şeklini korumasına yardım eder e. Desmin komşu Z bantlarının bir araya getirilmesinde rol alır 25- Aşağıdakilerden hangisi Canlılık alemi, çeşitliliği beraberinde getirir. önermesini açıklar? a. Çeşitlilik b. Evrensellik c. Homeostasis d. Genetik e. Etkileşim 26- AaBbCCDD genotipi için aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? I- abcdd oluşacak bir gamettir II- Toplam gamet çeşidi sayısı 4 tür III- Bireyin kendilenlenmesi sonucu oluşacak zigotlardan biri aabbccdd genotipindedir IV- Bu genotip 4 özellik ile ifade edilir a. Yalnız I, II ve III b. Yalnız I ve III c. Yalnız II ve IV d. Yalnız IV e. I, II, III ve IV 9

10 27- Hücre zarının akışkanlığına hangisi direk olarak etki etmez? a. Sıcaklık b. Zarın kolesterol miktarı c. Zardaki doymamış yağ asidi miktarı d. Zardaki doymuş yağ asidi miktarı e. Transmembranal transport proteinleri 28- Hücre sinyal iletiminin temelinde hangisi yatar? a. Salgılanan maddenin kandan geliyor olması b. Hücrelerin birbirine mutlaka değmesi gerekliliği c. Tirozin kinaz reseptör aracılığı d. 1-3-inositolbifosfat aracılığı e. Hücre reseptörünün bir şekilde uyarılması 29- Yukarıda verilen pedigrinin kalıtım kalıbı aşağıdakilerden hangisi olabilir? a. Otozomal dominant b. Mitokondriyal kalıtım c. Otozomal resesif d. X e bağlı dominant e. Y holandrik kalıtım kalıbı 30- Işık ile sirkadyen ritim arasında nasıl bir etkileşim vardır? a. Genin yapısını bozarak kontrol sağlar b. Suprakiazmatik nükleus aracılığıyla etkileşir c. Sirkadyen ritim yolundaki proteinleri direk olarak aktifler d. Proteinlerin yapısını bozarak etkileşir e. Wee1 proteini üzerinden etkileşir 10

11 31- Hücre döngüsü için hangisi doğrudur? a. G1 fazında DNA sentezi maksimum düzeydedir b. Geç S fazında DNA diploittir c. Erken G2 de DNA kromozom şeklindedir d. S fazında DNA sentezi, RNA sentezinden çoktur e. G0 fazında hücreler bölünmek için sıralanır 32- Hangisi/hangileri protein translasyonunun başlaması için gereklidir? I- Küçük ribozomal alt birim II-Yüklü başlama trna sı III- Aminoaçil trna sentetaz IV- Salınma faktörü a. Yalnız I, II ve III b. Yalnız I ve III c. Yalnız II ve IV d. Yalnız IV e. I, II, III ve IV 33- Aşağıdakilerden hangisi kromatin paketlenmesini başlatır? a. Telomer dizileri b. Kaspaz enzimleri c. Fosfodiester bağları d. Lamin proteinleri e. Histon proteinleri 11

12 34- Cinsiyet kromatini negatif olan bireyler için, hangisi/hangileri söylenebilir? I- Normal erkek genomuna uyar II- Tek bir X kromozomu vardır III- Turner genotipine uyar IV- Kleinefelter genotipine uyar a. Yalnız I, II ve III b. Yalnız I ve III c. Yalnız II ve IV d. Yalnız IV e. I, II, III ve IV 35- Operon modelinde hangisi bir DNA segmenti değildir? a. Operatör b. Düzenleyici gen c. Promotor d. Yapısal gen e. İndükleyici 36- Hangisi ökaryotlarda bazal transkripsiyon kompleksinin oluşumuna katılmaz? a. Promotor bölgesi b. RNA polimeraz c. TATA-Katılım Faktörleri (TAFlar) d. Aktivatörler e. TATA-binding protein (TBP) 37- Hangisi mitoz bölünmenin metafaz evresinde gerçekleşir? a. Nükleus zarfı yıkılır b. İki kardeş kromatidten oluşan kromozomlar yoğunlaşır c. Homolog kromozomlar arasında kiyazmata oluşur d. Sentrozomlar hücrenin iki zıt kutbuna doğru hareket eder e. Kromozomlar ekvatoryal düzlemde dizilirler 12

13 38- Bir çiftteki kromozomun iki üyesinin tümünün veya bir parçasının sadece anneden ya da babadan gelmesi durumu aşağıdakilerden hangisidir? a. Monozomi b. Gonadal mozaisizm c. Gametik kompenzasyon d. Uniparental dizomi e. Maternal trizomi 39- DNA nın yarı-saklı replikasyon modeline göre yeni sentezlenen DNA daki kalıp zincir oranı nedir? a. % 50 b. % 75 c. % 100 d. % 25 e. % Hangisi DNA nın kimyasal yapısında bulunmaz? a. Adenin b. Fosfodiester bağı c. 5 karbonlu şeker d. Azot e. Argon 41- DNA sentezinde primer çıkartıldıktan sonra açıkta kalan uçları hangi enzim birleştirir? a. Ligaz b. RNA polimeraz c. Helikaz d. Fosfataz e. Katalaz 13

14 42- Hangisi nekrotik süreçte olup apoptotik süreçte görülmez? a. Hücre yaşlanmasına bağlı hücre ölümü b. İmmun reaksiyon oluşturma c. Programlı hücre ölümü d. Hücre DNA sının parçalanması e. Embriyo gelişimi sırasında fonksiyonunu tamamlayan hücrelerin ölümü 43- Otozomal resesif kalıtım kalıbına sahip bir hastalıkta taşıyıcı anne ve taşıyıcı babadan hasta birey doğma ihtimali kaçtır? a. % 0 b. % 25 c. % 50 d. % 75 e. % Metiltransferaz enzimi hangi genetik mekanizmada görevlidir? a. Ekzonükleaz aktivitesi b. Endonükleaz aktivitesi c. Kesintili zincir DNA sentezi d. Epigenetik mekanizma e. Amino asitler arasındaki peptit bağı oluşumunda 45- Epicondylus medialis kırıklarında hasara uğrayan sinir aşağıdakilerden hangisidir? a. Nervus medianus b. Nervus ulnaris c. Nervus axillaris d. Nervus cutaneus brachii medialis e. Nervus radialis 14

15 46- Pelvis çaplarından canlıda vaginal tuşe ile ölçülebileni hangisidir? a. Conjugata anatomica b. Conjugata vera c. Conjugata diagonalis d. Diameter transversa e. Diameter obliqua 47- Tuberositas masseterica hangi viscerocranium kemiği üzerinde bulunur? a. Os zygomaticum b. Mandibula c. Os nasale d. Maxilla e. Os palatinum 48- Art. cubiti yi oluşturan eklemler hangileridir? I- Art. humeroulnaris II- Art. humeroradialis III- Art. radioulnaris proximalis IV- Art. radioulnaris distalis a. Yalnız I, II ve III b. Yalnız I ve III c. Yalnız II ve IV d. Yalnız IV e. I, II, III ve IV 49- Lumbal ve sakral sinirlerin ön ve arka kökleri tarafından subarachnoid aralıkta oluşturulan at kuyruğuna benzeyen yapıya ne ad verilir? a. Intumescencia cervicalis b. Cauda equina c. Conus medullaris d. Columna gyrisea e. Canalis centralis 15

16 50- Çiğneme kuvvetinde azalma ve çenenin karşı tarafa kaydığı lezyonlarda hangi sinirde lezyon oluşur? a. N. glossopharyngeus b. N. facialis c. N. trigeminus d. N. accesorius e. N. vagus 51- Kolun en kuvvetli adduktor kası aşağıdakilerden hangisidir? a. M. serratus anterior b. M. serratus posterior superior c. M. trapezius d. M. latissimus dorsi e. M. rhomboideus minor 52- Ön kol pronasyon yapamıyor, fleksiyon kısıtlılığı ve tenar kas atrofisi var ise hangi sinirde hasar düşünülür? a. N. radialis b. N. axillaris c. N. ulnaris d. N. medianus e. N. musculocutaneus 53- Aşağıdaki kaslardan hangisi hem kalça hem de diz eklemine fleksiyon yaptırır? a. M. quadriceps femoris b. M. gracilis c. M. adductor magnus d. M. gluteus medius e. M. sartorius 16

17 54- Bacağın ön kompartımanındaki kaslar hangi sinir tarafından uyarılır? a. N. femoralis b. N. tibialis c. N. fibularis communis d. N. fibularis superficialis e. N. fibularis profundus 55- Bir araştırmacı KBÜ Karabük Eğitim ve Araştırma hastanesinde 2016 yılında doğan bebeklerin doğum ağırlıklarının standart sapmasını bilmek istiyor. Ancak 2016 yılında doğan bebeklerin tamamı üzerinde çalışabilecek kadar bütçesi ve zamanı yok yılında KBÜ Karabük Eğitim ve Araştırma hastanesinde doğan bebeklerden rastgele seçilmiş 200 bebekten oluşan bir örneğin doğum ağırlıklarını (X değişkeni) kullanarak standart sapma hesaplamıştır. Raporunda bebeklerin doğum ağırlıklarına ait standart sapmayı göstermek için hangi sembolü kullanmalıdır? a. X b. X c. X d. X e. S 2 S X 56- X değişkeni rastgele seçilmiş 6 ailedeki çocuk sayısını göstermektedir. X değişkeninin ortanca değer ve varyasyon katsayısı kaç olur? X: 7, 3, 4, 5, 6, 5 a. 4.0 / b. 5.0 / c. 5.0 / d. 4.0 / e. 5.0 /

18 57 ve 58. soruları aşağıdaki bilgiye göre cevaplayınız. Bilgi: X ve Y değişkenleri arasındaki ilişkinin derecesi ve miktarını tespit etmek amacıyla bir çalışma yapılmıştır. X-Y dağılım grafiğinden X-Y değişkenleri arasında doğrusal bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. X ve Y değişkenlerine ait veriler: X: 18, 15, 13, 18, 17, 15 Y: 15, 14, 9, 13, 11, X-Y değişkenleri arasındaki korelasyon katsayısı (rxy) kaç olur? a b c d e X verildiğinde Y tahmin edilmek isteniyor a sabiti ve regresyon kat sayısı (byx) kaç olur? a / 0.80 b / 0.85 c / 2.15 d / 0.80 e / Ülkemizde yeni doğan bebeklerin baş çevresi (BÇ) ortalaması 34.5 cm standart sapması 1.2 cm olan bir normal dağılım [ BÇ~N(34.5, 1.2) ] gösterdiği bildirilmiştir. Baş çevresi 33.3 cm den az olanlar [ P(BÇ<33.3) ] popülasyonun % ne kadarını oluşturur? a. %84.13 b. %15.87 c. %4.00 d. %34.13 e. %

19 60- Bir araştırmacı erişkinlerde büyük tansiyon ortalamasını %95 ihtimalle tahmin etmek istiyor. Bu amaçla 16 kişide yaptığı ölçümlerde tansiyon ortalamasını 120 varyansını da 25 bulmuştur. Rastgele seçilen 16 kişinin temsil ettiği populasyonun büyük tansiyon ortalaması %95 ihtimalle hangi değerler arasında olur? a b c d e ve 62. soruları aşağıdaki bilgiye göre cevaplayınız. Bilgi: Pankreas kanserine yakalanan hastalarda 3 yıl sonunda sağkalım oranının %20 olduğu bilinmektedir. Yeni geliştirilen bir tedavi yönteminin sağkalım oranını artırdığı düşünülmektedir. 500 hasta ile yapılan bir çalışmada 3 yıl sonunda 120 kişinin sağkaldığı tespit edilmiştir. Yeni tedavi yönteminin sağkalım oranını artırdığı düşüncesi α = 0.05 seviyesinde kontrol edilmek isteniyor. 61- Yeni tedavi yönteminin sağkalım oranını artırdığı düşüncesini α = 0.05 seviyesinde kontrol etmek için kullanılacak hipotez kontrol şekli ve test ile ilgili hangisi doğrudur? a. Tek taraflı hipotez kontrolü, bir örnek Z test b. İki taraflı hipotez kontrolü, bir örnek Z test c. İki taraflı hipotez kontrolü, eşleştirilmiş t testi d. Tek taraflı hipotez kontrolü, bir örnek t test e. İki taraflı hipotez kontrolü, iki örnek t test 19

20 62- Yeni tedavi yönteminin sağkalım oranını artırdığı düşüncesini α = 0.05 seviyesinde kontrol etmek için kullanılacak H1 (alternatif) hipotezi hangisi olmalıdır? a. Yeni tedavi yönteminde elde edilen oran ile populasyon oranı arasında fark vardır. Gözlenen farklılık tesadüften kaynaklanamayacak kadar büyüktür, istatistiksel olarak önemlidir b. Yeni tedavi yönteminde elde edilen oran ile populasyon oranı arasında fark yoktur. Gözlenen farklılık tesadüften kaynaklanacak kadar küçüktür, istatistiksel olarak önemli değildir c. Yeni tedavi yönteminde elde edilen oran populasyon oranından büyüktür. Gözlenen farklılık tesadüften kaynaklanamayacak kadar büyüktür, istatistiksel olarak önemli değildir d. Yeni tedavi yönteminde elde edilen oran populasyon oranından küçüktür. Gözlenen farklılık tesadüften kaynaklanamayacak kadar büyüktür, istatistiksel olarak önemli değildir e. Yeni tedavi yönteminde elde edilen oran populasyon oranından büyüktür. Gözlenen farklılık tesadüften kaynaklanamayacak kadar büyüktür, istatistiksel olarak önemlidir 63- Aşağıdakilerden hangisi por bağlantıları için yanlıştır? a. Pek çok dokuda görülebilirler b. Bitişik hücrelerin sitoplazmaları arasındaki doğrudan bağlantılardır c. Hücre içi sinyal iletim moleküllerinin geçişini sağlarlar d. Embriyoda hücre tabakaları arasındaki besin aktarımında görev alırlar e. Konneksin adındaki 13 proteinin bir araya gelmesiyle oluşurlar 64- Hücrenin bütünü salgılanır. Hücre salgı maddesi ile dolar, hücrenin tamamı ölür ve parçalanır, bezden atılır tanımı yapılan salgılama aşağıdakilerden hangisidir? a. Merokrin b. Holokrin c. Apokrin d. Parakrin e. Pirokrin 20

21 65- Dalağa ait bir preparatta aşağıdakilerden hangisi görülmez? a. Düz kas hücreleri b. Hassal cisimciği c. Kırmızı pulpa d. Malphigi cisimciği e. Sentral arter 66- Osteoklastların sitoplazmik organelleri hangi bölgede bulunur? a. Fırçamsı kenar b. Veziküler zon c. Saydam zon d. Bazal zon e. Veziküler ve saydam zon 67- Beyaz yağ dokusunda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz? a. Her yağ hücresinin etrafında bazal lamina vardır b. Kan damarından zengin özelleşmiş bağ dokudur c. Hücrelerin çekirdekleri küre şeklinde ve hücrenin ortasında yerleşimlidir d. Işık mikroskop ile incelendiğinde her hücre büyük bir yağ damlacığı içerir e. Beyaz yağ dokusu hücreleri mezenkimden kaynaklanan lipoblastlardan gelişir 68- Mikrotübüller için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Hücre iskelet sisteminin çapı en büyük olan elemanlarıdır b. Tübülin adındaki proteinlerden meydana gelir c. Hücrelerde katı bir iskeletin oluşmasını sağlar d. Bitki hücrelerindeki mikrotübüller, hücre duvarındaki selüloz liflerinin düzenlenmesini kontrol eder e. Sentrozomun ve mitokondrinin yapısına girerler 21

22 69- Hangi kası oluşturan miyoblastlar, paraksiyal mezodermde oluşan somitlerin dermomiyotom kısımlarının miyotom bölgelerindeki mezodermden gelişir? a. Düz kas b. Kalp kası c. İskelet kası d. Çizgili kas e. İris kası 70- Hangisi çizgili iskelet kası hücrelerinin özelliğidir? a. Nükleusu lifin ortasında yer alır b. Koyu I ve açık A bandları içerir c. A-I bileşkesinde triyad içerir d. Liflerde diskus interkalaris vardır e. Her lif epimisyumla kuşatılır 71- Kaygı ile başa çıkabilmek için oluşturulmuş düşünce, tutum ve davranış biçimleridir. Aşağıda belirtilenlerden hangisi bu tanımı ifade eder? a. Mantığa bürünme b. Savunma mekanizması c. Yansıtma (projeksiyon) d. Karşıt tepki geliştirme e. Özdeşleştirme 72- Bebeklerin tuzlu, acı ya da belirgin bir tadı olmayan sıvılara oranla tatlı sıvıları daha fazla tercih etmeleri hangi duyunun geliştiğinin işaretidir? a. Pozisyon b. Dokunma c. Koklama d. Tat alma e. Görme 22

23 73- Uzun süreli bellekte bir bilginin hatırlanmasında iki faktör rol oynar. Bu faktörlerden birincisi örgütlenme ise ikincisi hangisidir? a. Kodlama b. Depolama c. Kümeleme d. Ara Bul Geriye Getir e. Bağlam 74- Ergenliğin ilk yıllarında kızlarda estrojen, erkeklerde ise salgıları bol miktarda üretilmektedir. Boş bırakılan yere en uygun hangisidir? a. Troksin b. Kortizol c. Melatonin d. Testosteron e. Seratonin 75- Bakterilerin boyanma özellikleri aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? a. Sitoplazma b. Nükleolus c. Ribozom d. Hücre duvarı e. Sitoplazmik membran 76- Mantar enfeksiyonlarının direk mikroskobik tanısında kullanılan ayraç hangisidir? a. NaOH b. KOH c. KCl d. NaCl e. Na 2 OH 23

24 derecede 1 atmosfer basınç altında dakikada sterilizasyon sağlayan cihaz hangisidir? a. Koch Kazanı b. Pastör fırını c. Otoklav d. Etüv e. Etilen oksit sterilizatörü 78- Hangisi intestinal bir protozoondur? a. Ascaris lumbricoides b. Taenia saginata c. Enterobius vermicularis d. Entamoeba histolytica e. Diphyllobothrium latum 79- Hangisi/hangileri Kardiyopulmoner Resüsitasyonda hastanın ilk değerlendirmesinin ardından yapılan uygulamalardır? I- Göğüs kompresyonları II- Koma pozisyonu verme III- Hava yolu açıklığının ve ventilasyonun sağlanması IV- Şok pozisyonu verme a. Yalnız I, II ve III b. Yalnız I ve III c. Yalnız II ve IV d. Yalnız IV e. I, II, III ve IV 24

25 80- Hangisi/ hangileri ilk yardımın temel uygulamalarıdır? I- Koruma II- Bildirme III- Kurtarma IV- Medikal tedavi a. Yalnız I, II ve III b. Yalnız I ve III c. Yalnız II ve IV d. Yalnız IV e. I, II, III ve IV 81- Deontoloji kelimesinin anlamı hangisinde doğru verilmiştir? a. Görev hayali b. Görev bilimi c. Görevde yükselme d. Görev dağılımında kendisine düşen e. Görevi umursamama 82- Bir meslek ölçütü olarak hangisi yanlıştır? a. Etik kuralları olmalıdır b. Bilimsel bilgi içeriği olmalıdır c. Toplumsal bir ihtiyaç olmalıdır d. Ücret mukabili olmalıdır e. Bir eğitim yönü olmalıdır 83- Bazı ölüm olgularında ölümün hemen sonrasında primer kas gevşemesi görülmeden çok hızlı ve güçlü kas kasılması ortaya çıkması durumuna ne ad verilir? a. Rigor mortis b. Livor mortis c. Algor mortis d. Kadaverik spazm e. Çürüme 25

26 84- Aşağıdakilerden hangisi kabul görmüş ötanazi tanımında yer alan durumlardan değildir? a. Hastanın gönüllü olarak kendi hür iradesi ile istemesi b. Acı verici, ıstıraplı ve tedavi ile sonlandırılmayan hastalık süreci c. Hastanın hekim tarafından ötanazi ile ilgili yeterince bilgilendirilmiş olması d. Hastanın zihinsel olarak karar verebilme yetisine sahip olması e. Hastanın bulaşıcı bir hastalığa sahip olması 85- Pozitron Emisyon Tomografisinin (PET) temelini oluşturan iki adet gama ışını fotonunun oluşması için en az ne kadar enerji gerekmektedir? a. 0,511 MeV b. 1 MeV c. 1,022 MeV d. 2,044 MeV e. 0,255 MeV 86- Hangisi ses şiddet düzeyi birimidir? a. Desibel b. Newton/m c. Hertz d. Watt /m2 e. Newton/m2 87- Hangisinde sağlık hizmetleri ana başlıkları doğru verilmiştir? I. Koruyucu sağlık hizmetleri II. Tedavi edici sağlık hizmetleri III. Rehabilite edici sağlık hizmetleri IV. Palyatif sağlık hizmetleri a. Yalnız I, II ve III b. Yalnız I ve III c. Yalnız II ve IV d. Yalnız IV e. I, II, III ve IV 26

27 88- Biyopsikososyal yaklaşım için hangisi/hangileri doğrudur? I- Sağlık ve hastalık; biyolojik, psikolojik ve sosyal değişkenlerin karmaşık etkileşimleri ile şekillenir, hiçbiri diğerinden ayrılarak kategorize edilemez II- Beyin ve periferal organlar bir kompleks olarak birleşirler ve karşılıklı olarak ilişki içinde olup fiziksel uyarılara olduğu gibi sosyal değişikliklere de duyarlıdırlar III- Çok yönlü bir nedensellik vardır IV- Hastalık merkezli yaklaşımdır a. Yalnız I, II ve III b. Yalnız I ve III c. Yalnız II ve IV d. Yalnız IV e. I, II, III ve IV 27

28 Standard normal dağılım Z değerinin solunda Z kalan alan t Table Kümülatif ihtimal t0.95 t0.975 t0.995 Tek taraflı İki taraflı Serbestlik derecesi (sd)