KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BÜTÜNLEME SINAVI 11 TEMMUZ 2018 B GRUBU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BÜTÜNLEME SINAVI 11 TEMMUZ 2018 B GRUBU"

Transkript

1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BÜTÜNLEME SINAVI 11 TEMMUZ 2018 B GRUBU Dönem: I Tarih: 11 Temmuz 2018 Öğrencinin Adı: Öğrencinin Soyadı: İmzası: Not: 1. Bu sınav toplam 88 sorudan oluşmaktadır. 2. Sınav süresi 110 dakika olarak belirlenmiştir. 3. Sınav kitapçığı toplam 28 sayfadan oluşmaktadır. 4. Sınav soruları, derslerin kurul içindeki yüklerine göre en çok soru sayısına sahip dersten en az soru sayısına sahip derse doğru olacak şekilde sıralanmıştır. 5. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. 6. Sınavın değerlendirilmesinde Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Sınav Yönergesi uyarınca hareket edilecektir. 7. Sınavda her türlü elektronik cihazın, aksi söylenmediği sürece, kullanımı yasaktır. 8. Uyulması gereken ek hususlar aşağıda belirtilmiş olup, sınav kağıdını imzalayan öğrenci sınavda uyulması gereken kuralları kabul etmiştir. 1

2 SINAVLARDA UYULACAK KURALLAR 1. Öğrenci kimlik kartları, sınav süresi boyunca masaların üzerinde bulundurulacaktır. Kimlik kartı yanında bulunmayan öğrenci sınav başlamadan önce bu durumu sınav gözetmenine bildirecektir. 2. Soru kağıdını alan öğrenci, öncelikle soruların eksik olup olmadığını, basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol edecektir. Kağıtlarda eksik kısım veya basım hatası varsa değiştirilmesi için sınav gözetmenine başvurulacaktır. 3. Soru ve cevap kağıtlarında doldurulması gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanların doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmasından öğrenciler sorumludur. 4. Öğrenciler sınava gireceği sıraların altında ve üstünde kitap, defter, ders notu vb. araçları bulundurmamalıdır. Sıraların üzerindeki karalamalardan o sırada sınava giren öğrenci mesuldür. 5. Sınav süresince cep telefonları kesinlikle kapalı tutulacaktır. Çağrı cihazı, telsiz vb. araçlarla; cep bilgisayarı, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; aksi belirtilmedikçe müsvedde kağıt, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt vb. araçlar sınavda kesinlikle kullanılmayacaktır. Bunların aksine hareket eden öğrencilerin bilgisi gözetmen tarafından, öğrenciye haber verilmeksizin Sınav Tutanağına yazılacaktır. 6. Sınav esnasında, öğrencilerin birbirinden kalem, silgi, hesap makinesi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır. Öğrenciler eksiklerini sınav başlamadan önce tamamlamakla sorumludur. 7. Sınav Yoklama Çizelgesini imzalamaktan öğrenciler mesuldür. Sınava giren öğrenciler yoklama çizelgesi imzalanana kadar sınav salonunu terk etmeyeceklerdir. Sınav salonundan çıkan öğrenci, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınav salonuna alınmayacaktır. 8. Sınav süresinin bittiği ilan edildiğinde, soru ve cevap kağıtları gözetmene ulaşıncaya kadar öğrenciler yerlerinden kalkmayacaklardır. Gözetmen sınav salonunu terk edene kadar sınav kuralları geçerlidir. 9. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi sınavın başında belirtilir. Sınavın ilk 15 dakikası ve sınavın son 5 dakikası içinde öğrencilerin sınavdan çıkması kesinlikle yasaktır. Kalan süre bilgisi sınav salonlarında asılı bulunan saatlerden sağlanacaktır. 10. Sınav salonunu terk eden öğrencilerin sınav bitimine kadar koridorlarda toplanmaları ve koridoru terk edene kadar sınav soruları ile ilgili sözlü yorum yapmaları yasaktır. 2

3 11. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri sınav tutanağına haber verilmeksizin yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk öğrenciye aittir. 12. Sınav salonlarında görev yapan gözetmen, sınavın sorunsuz bir şekilde yürütülmesinden sorumludur ve bu konuda tam yetkilidir. Gözetmenler öğrencilerin yerlerini değiştirebilir, sınav düzenini bozan öğrencileri salon dışına çıkartabilir. 13. Sınav sırasında, öğrenciler gözetmenlerin her türlü uyarılarına uymak zorundadırlar. Sınavın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. 14. Sınava girecek öğrenciler yukarıda belirtilen kuralları okumuş ve anlamış kabul edilirler. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Disiplin/Bölüm Soru Numaraları Tıbbi Biyokimya 1 16 Fizyoloji Tıbbi Biyoloji Anatomi Biyoistatistik Histoloji-Embriyoloji Davranış Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji İlkyardım Tıp Tarihi ve Deontoloji Adli Tıp Biyofizik Halk Sağlığı

4 1- Hangisi bir glukozaminoglikan (mukopolisakkarit) değildir? a. Hyalüronik asit b. Kontraitin sülfat c. Dermatan sülfat d. Heparin e. Kitin 2- Enzim proteinine kovalent olarak bağlanmış koenzime ne ad verilir? a. Fonksiyonel grup b. Prostetik grup c. Kofaktör d. Holoenzim e. Kosubstrat 3- Sağlıklı insanlarda gıda alımını takip eden 2. saatte kan glukozu hangi değerin altında olmalıdır? a. 140 mg/dl b. 180 mg/dl c. 120 mg/dl d. 200 mg/dl e. 110 mg/dl 4- TCA siklusu sonucunda aşağıdakilerden hangisi oluşmaz? a. FADH2 b. CO2 c. NADH d. GTP e. Asetil KoA 5- Aşağıdaki sindirim enzimlerinden hangisi pankreastan salgılanmaz? a. Elastaz b. Lipaz c. Ribonükleaz d. Fosfolipaz A2 e. Maltaz 4

5 6- En yüksek oranda kolesterole sahip lipoprotein hangisidir? a. Şilomikron b. VLDL c. LDL d. HDL e. IDL 7- Aşağıdaki proteinlerden hangisi düzenleyici fonksiyona sahiptir? a. Elastin b. Ferritin c. Aktin d. İnsülin e. Lipoprotein 8- Miyelin kılıfın temel yapısal elemanı lignoserik ve nervonik asit içeren lipid türü hangisidir? a. Sfingomyelin b. Serebrozid c. Kardiyolipin d. Fosfotidilinozitol e. Lesitin 9- Pankreastan su ve HCO3 - salgılatan hormon hangisidir? a. Kolesistokinin b. Sekretin c. Gastrin d. VİP e. Hiçbiri 5

6 10- Gelişim aşamasındaki çocuklarda, kemiklerde kalsiyum mobilizasyonda bozuklukla meydana gelen hastalık hangisidir? a. Osteomalazi b. Osteoperozis c. Raşitizm d. Osteopeni e. Hiçbiri 11- Hangisi polar moleküllerin suda iyi çözündüklerini ifade eder? a. Amfipatik olmaları b. Hidrofobik olmaları c. Hidrofilik olmaları d. Organik olmaları e. İnorganik olmaları 12- Osmotik basıncın oluşmasında aşağıdaki elementlerden hangisinin etkisi en fazladır? a. Ca b. P c. Zn d.mg e. Na 13- Elektron transport zinciri bileşenleri (kompleks I-IV) aşağıdakilerden hangisinde yerleşiktir? a. Hücre membranı iç tarafı b. Sitoplazma c. Mitokondri dış membranı d. Mitokondri iç membranı e. Mitokondri matriksi 6

7 14- Hangisi allerjik reaksiyonlarda rol alan, mide asit sekresyonunu artıran, birçok dokuda mast hücrelerinde sentezlenen bir biyojenik amindir? a. Serotonin b. Histamin c. Gama amino butirik asit d. Dopamin e. Triptamin 15- Keton cisimleriyle ilgili olarak hangisi yanlıştır? a. Aseton bir keton cismidir b. β-hidroksibutirat bir keton cismidir c. Asetoasetat bir keton cismidir d. Keton cisimleri asetilcoa lardan üretilir e. Beyin enerji için öncelikli olarak keton cisimlerini kullanır 16- Hangisi lesitin dir? a. Fosfatidilserin b. Fosfatidiletanolamin c. Fosfatidilkolin d. Fosfatidilinozitol e. Fosfatidilgliserol 17- Suda çözünmeyen bir maddenin karakteristik özelliklerinden hangisi bu maddenin hücre membranından geçiş özelliğini belirleyen en önemli faktördür? a. Çapı b. Moleküler ağırlığı c. Elektrik yükü d. Lipidde çözünürlüğü e. Üç boyutlu yapısı 7

8 18- Ventriküllerin ve spinal kordun iç boşluklarını döşeyen hücre hangisidir? a. Astrosit b. Oligodendrosit c. Mikroglia d. Schwann hücresi e. Ependim hücresi 19- Sempatik sinir sistemi etkinliğindeki artışta hangisi beklenir? a. Penil ereksiyon b. Pupillada konstriksiyon c. Yakın görmeye uyum d. Bronşiyoler dilatasyon e. Safra kesesinin boşalması 20- Tek üniteli (visseral) düz kaslar ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a. Relatif olarak aralıklı innervasyon gösterirler b. Membran potansiyeli stabildir (spontan depolarizasyon yoktur) c. Hücreler arasında çok sayıda gap junction bulundururlar d. Sinsityal (syncytial) tarzda kasılırlar e. İris kasları ve siliyar kaslar tek üniteli kas tabiatında değildirler 21- İskelet kası Tip I (yavaş) lifleriyle ilgili olarak hangisi yanlıştır? a. Miyoglobulin ihtiva ederler b. Yorgunluğa dirençlidirler c. Çok sayıda glikolitik enzim içerirler d. Gelişkin kan damarları vardır e. Bol sayıda mitokondri içerirler 22- Bronşiol kas üzerine olan sempatik etki-reseptör ikilisi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? a. kasılma b1 b. kasılma α1 c. gevşeme b2 d. gevşeme α2 e. kasılma b3 8

9 23- İskelet kası liflerinin tekrarlayan stimuluslarının tetanik kontraksiyona yol açması aşağıdakilerden hangisinin yükselmesi ve yüksek düzeyde kalmasına bağlıdır? a. Na b. K c. ATP d. Ca e. ADP 24- Sarkomer ile ilgili olarak hangisi doğrudur? a. Sarkomerde her aktin proteinine karşılık iki miyozin proteini bulunur b. Sarkomer, güçlü bir uyaranla %70 oranında kısalabilir c. Nebulin proteini, aktin ve miyozin filamentlerinin bir arada tutulmasını sağlar d. Bir ara filament proteini olan titin, aktinin şeklini korumasına yardım eder e. Desmin komşu Z bantlarının bir araya getirilmesinde rol alır 25- Aşağıdakilerden hangisi Canlılık alemi, çeşitliliği beraberinde getirir. önermesini açıklar? a. Çeşitlilik b. Evrensellik c. Homeostasis d. Genetik e. Etkileşim 26- AaBbCCDD genotipi için aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? I- abcdd oluşacak bir gamettir II- Toplam gamet çeşidi sayısı 4 tür III- Bireyin kendilenlenmesi sonucu oluşacak zigotlardan biri aabbccdd genotipindedir IV- Bu genotip 4 özellik ile ifade edilir a. Yalnız I, II ve III b. Yalnız I ve III c. Yalnız II ve IV d. Yalnız IV e. I, II, III ve IV 9

10 27- Hücre zarının akışkanlığına hangisi direk olarak etki etmez? a. Sıcaklık b. Zarın kolesterol miktarı c. Zardaki doymamış yağ asidi miktarı d. Zardaki doymuş yağ asidi miktarı e. Transmembranal transport proteinleri 28- Hücre sinyal iletiminin temelinde hangisi yatar? a. Salgılanan maddenin kandan geliyor olması b. Hücrelerin birbirine mutlaka değmesi gerekliliği c. Tirozin kinaz reseptör aracılığı d. 1-3-inositolbifosfat aracılığı e. Hücre reseptörünün bir şekilde uyarılması 29- Yukarıda verilen pedigrinin kalıtım kalıbı aşağıdakilerden hangisi olabilir? a. Otozomal dominant b. Mitokondriyal kalıtım c. Otozomal resesif d. X e bağlı dominant e. Y holandrik kalıtım kalıbı 30- Işık ile sirkadyen ritim arasında nasıl bir etkileşim vardır? a. Genin yapısını bozarak kontrol sağlar b. Suprakiazmatik nükleus aracılığıyla etkileşir c. Sirkadyen ritim yolundaki proteinleri direk olarak aktifler d. Proteinlerin yapısını bozarak etkileşir e. Wee1 proteini üzerinden etkileşir 10

11 31- Hücre döngüsü için hangisi doğrudur? a. G1 fazında DNA sentezi maksimum düzeydedir b. Geç S fazında DNA diploittir c. Erken G2 de DNA kromozom şeklindedir d. S fazında DNA sentezi, RNA sentezinden çoktur e. G0 fazında hücreler bölünmek için sıralanır 32- Hangisi/hangileri protein translasyonunun başlaması için gereklidir? I- Küçük ribozomal alt birim II-Yüklü başlama trna sı III- Aminoaçil trna sentetaz IV- Salınma faktörü a. Yalnız I, II ve III b. Yalnız I ve III c. Yalnız II ve IV d. Yalnız IV e. I, II, III ve IV 33- Aşağıdakilerden hangisi kromatin paketlenmesini başlatır? a. Telomer dizileri b. Kaspaz enzimleri c. Fosfodiester bağları d. Lamin proteinleri e. Histon proteinleri 11

12 34- Cinsiyet kromatini negatif olan bireyler için, hangisi/hangileri söylenebilir? I- Normal erkek genomuna uyar II- Tek bir X kromozomu vardır III- Turner genotipine uyar IV- Kleinefelter genotipine uyar a. Yalnız I, II ve III b. Yalnız I ve III c. Yalnız II ve IV d. Yalnız IV e. I, II, III ve IV 35- Operon modelinde hangisi bir DNA segmenti değildir? a. Operatör b. Düzenleyici gen c. Promotor d. Yapısal gen e. İndükleyici 36- Hangisi ökaryotlarda bazal transkripsiyon kompleksinin oluşumuna katılmaz? a. Promotor bölgesi b. RNA polimeraz c. TATA-Katılım Faktörleri (TAFlar) d. Aktivatörler e. TATA-binding protein (TBP) 37- Hangisi mitoz bölünmenin metafaz evresinde gerçekleşir? a. Nükleus zarfı yıkılır b. İki kardeş kromatidten oluşan kromozomlar yoğunlaşır c. Homolog kromozomlar arasında kiyazmata oluşur d. Sentrozomlar hücrenin iki zıt kutbuna doğru hareket eder e. Kromozomlar ekvatoryal düzlemde dizilirler 12

13 38- Bir çiftteki kromozomun iki üyesinin tümünün veya bir parçasının sadece anneden ya da babadan gelmesi durumu aşağıdakilerden hangisidir? a. Monozomi b. Gonadal mozaisizm c. Gametik kompenzasyon d. Uniparental dizomi e. Maternal trizomi 39- DNA nın yarı-saklı replikasyon modeline göre yeni sentezlenen DNA daki kalıp zincir oranı nedir? a. % 50 b. % 75 c. % 100 d. % 25 e. % Hangisi DNA nın kimyasal yapısında bulunmaz? a. Adenin b. Fosfodiester bağı c. 5 karbonlu şeker d. Azot e. Argon 41- DNA sentezinde primer çıkartıldıktan sonra açıkta kalan uçları hangi enzim birleştirir? a. Ligaz b. RNA polimeraz c. Helikaz d. Fosfataz e. Katalaz 13

14 42- Hangisi nekrotik süreçte olup apoptotik süreçte görülmez? a. Hücre yaşlanmasına bağlı hücre ölümü b. İmmun reaksiyon oluşturma c. Programlı hücre ölümü d. Hücre DNA sının parçalanması e. Embriyo gelişimi sırasında fonksiyonunu tamamlayan hücrelerin ölümü 43- Otozomal resesif kalıtım kalıbına sahip bir hastalıkta taşıyıcı anne ve taşıyıcı babadan hasta birey doğma ihtimali kaçtır? a. % 0 b. % 25 c. % 50 d. % 75 e. % Metiltransferaz enzimi hangi genetik mekanizmada görevlidir? a. Ekzonükleaz aktivitesi b. Endonükleaz aktivitesi c. Kesintili zincir DNA sentezi d. Epigenetik mekanizma e. Amino asitler arasındaki peptit bağı oluşumunda 45- Epicondylus medialis kırıklarında hasara uğrayan sinir aşağıdakilerden hangisidir? a. Nervus medianus b. Nervus ulnaris c. Nervus axillaris d. Nervus cutaneus brachii medialis e. Nervus radialis 14

15 46- Pelvis çaplarından canlıda vaginal tuşe ile ölçülebileni hangisidir? a. Conjugata anatomica b. Conjugata vera c. Conjugata diagonalis d. Diameter transversa e. Diameter obliqua 47- Tuberositas masseterica hangi viscerocranium kemiği üzerinde bulunur? a. Os zygomaticum b. Mandibula c. Os nasale d. Maxilla e. Os palatinum 48- Art. cubiti yi oluşturan eklemler hangileridir? I- Art. humeroulnaris II- Art. humeroradialis III- Art. radioulnaris proximalis IV- Art. radioulnaris distalis a. Yalnız I, II ve III b. Yalnız I ve III c. Yalnız II ve IV d. Yalnız IV e. I, II, III ve IV 49- Lumbal ve sakral sinirlerin ön ve arka kökleri tarafından subarachnoid aralıkta oluşturulan at kuyruğuna benzeyen yapıya ne ad verilir? a. Intumescencia cervicalis b. Cauda equina c. Conus medullaris d. Columna gyrisea e. Canalis centralis 15

16 50- Çiğneme kuvvetinde azalma ve çenenin karşı tarafa kaydığı lezyonlarda hangi sinirde lezyon oluşur? a. N. glossopharyngeus b. N. facialis c. N. trigeminus d. N. accesorius e. N. vagus 51- Kolun en kuvvetli adduktor kası aşağıdakilerden hangisidir? a. M. serratus anterior b. M. serratus posterior superior c. M. trapezius d. M. latissimus dorsi e. M. rhomboideus minor 52- Ön kol pronasyon yapamıyor, fleksiyon kısıtlılığı ve tenar kas atrofisi var ise hangi sinirde hasar düşünülür? a. N. radialis b. N. axillaris c. N. ulnaris d. N. medianus e. N. musculocutaneus 53- Aşağıdaki kaslardan hangisi hem kalça hem de diz eklemine fleksiyon yaptırır? a. M. quadriceps femoris b. M. gracilis c. M. adductor magnus d. M. gluteus medius e. M. sartorius 16

17 54- Bacağın ön kompartımanındaki kaslar hangi sinir tarafından uyarılır? a. N. femoralis b. N. tibialis c. N. fibularis communis d. N. fibularis superficialis e. N. fibularis profundus 55- Bir araştırmacı KBÜ Karabük Eğitim ve Araştırma hastanesinde 2016 yılında doğan bebeklerin doğum ağırlıklarının standart sapmasını bilmek istiyor. Ancak 2016 yılında doğan bebeklerin tamamı üzerinde çalışabilecek kadar bütçesi ve zamanı yok yılında KBÜ Karabük Eğitim ve Araştırma hastanesinde doğan bebeklerden rastgele seçilmiş 200 bebekten oluşan bir örneğin doğum ağırlıklarını (X değişkeni) kullanarak standart sapma hesaplamıştır. Raporunda bebeklerin doğum ağırlıklarına ait standart sapmayı göstermek için hangi sembolü kullanmalıdır? a. X b. X c. X d. X e. S 2 S X 56- X değişkeni rastgele seçilmiş 6 ailedeki çocuk sayısını göstermektedir. X değişkeninin ortanca değer ve varyasyon katsayısı kaç olur? X: 7, 3, 4, 5, 6, 5 a. 4.0 / b. 5.0 / c. 5.0 / d. 4.0 / e. 5.0 /

18 57 ve 58. soruları aşağıdaki bilgiye göre cevaplayınız. Bilgi: X ve Y değişkenleri arasındaki ilişkinin derecesi ve miktarını tespit etmek amacıyla bir çalışma yapılmıştır. X-Y dağılım grafiğinden X-Y değişkenleri arasında doğrusal bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. X ve Y değişkenlerine ait veriler: X: 18, 15, 13, 18, 17, 15 Y: 15, 14, 9, 13, 11, X-Y değişkenleri arasındaki korelasyon katsayısı (rxy) kaç olur? a b c d e X verildiğinde Y tahmin edilmek isteniyor a sabiti ve regresyon kat sayısı (byx) kaç olur? a / 0.80 b / 0.85 c / 2.15 d / 0.80 e / Ülkemizde yeni doğan bebeklerin baş çevresi (BÇ) ortalaması 34.5 cm standart sapması 1.2 cm olan bir normal dağılım [ BÇ~N(34.5, 1.2) ] gösterdiği bildirilmiştir. Baş çevresi 33.3 cm den az olanlar [ P(BÇ<33.3) ] popülasyonun % ne kadarını oluşturur? a. %84.13 b. %15.87 c. %4.00 d. %34.13 e. %

19 60- Bir araştırmacı erişkinlerde büyük tansiyon ortalamasını %95 ihtimalle tahmin etmek istiyor. Bu amaçla 16 kişide yaptığı ölçümlerde tansiyon ortalamasını 120 varyansını da 25 bulmuştur. Rastgele seçilen 16 kişinin temsil ettiği populasyonun büyük tansiyon ortalaması %95 ihtimalle hangi değerler arasında olur? a b c d e ve 62. soruları aşağıdaki bilgiye göre cevaplayınız. Bilgi: Pankreas kanserine yakalanan hastalarda 3 yıl sonunda sağkalım oranının %20 olduğu bilinmektedir. Yeni geliştirilen bir tedavi yönteminin sağkalım oranını artırdığı düşünülmektedir. 500 hasta ile yapılan bir çalışmada 3 yıl sonunda 120 kişinin sağkaldığı tespit edilmiştir. Yeni tedavi yönteminin sağkalım oranını artırdığı düşüncesi α = 0.05 seviyesinde kontrol edilmek isteniyor. 61- Yeni tedavi yönteminin sağkalım oranını artırdığı düşüncesini α = 0.05 seviyesinde kontrol etmek için kullanılacak hipotez kontrol şekli ve test ile ilgili hangisi doğrudur? a. Tek taraflı hipotez kontrolü, bir örnek Z test b. İki taraflı hipotez kontrolü, bir örnek Z test c. İki taraflı hipotez kontrolü, eşleştirilmiş t testi d. Tek taraflı hipotez kontrolü, bir örnek t test e. İki taraflı hipotez kontrolü, iki örnek t test 19

20 62- Yeni tedavi yönteminin sağkalım oranını artırdığı düşüncesini α = 0.05 seviyesinde kontrol etmek için kullanılacak H1 (alternatif) hipotezi hangisi olmalıdır? a. Yeni tedavi yönteminde elde edilen oran ile populasyon oranı arasında fark vardır. Gözlenen farklılık tesadüften kaynaklanamayacak kadar büyüktür, istatistiksel olarak önemlidir b. Yeni tedavi yönteminde elde edilen oran ile populasyon oranı arasında fark yoktur. Gözlenen farklılık tesadüften kaynaklanacak kadar küçüktür, istatistiksel olarak önemli değildir c. Yeni tedavi yönteminde elde edilen oran populasyon oranından büyüktür. Gözlenen farklılık tesadüften kaynaklanamayacak kadar büyüktür, istatistiksel olarak önemli değildir d. Yeni tedavi yönteminde elde edilen oran populasyon oranından küçüktür. Gözlenen farklılık tesadüften kaynaklanamayacak kadar büyüktür, istatistiksel olarak önemli değildir e. Yeni tedavi yönteminde elde edilen oran populasyon oranından büyüktür. Gözlenen farklılık tesadüften kaynaklanamayacak kadar büyüktür, istatistiksel olarak önemlidir 63- Aşağıdakilerden hangisi por bağlantıları için yanlıştır? a. Pek çok dokuda görülebilirler b. Bitişik hücrelerin sitoplazmaları arasındaki doğrudan bağlantılardır c. Hücre içi sinyal iletim moleküllerinin geçişini sağlarlar d. Embriyoda hücre tabakaları arasındaki besin aktarımında görev alırlar e. Konneksin adındaki 13 proteinin bir araya gelmesiyle oluşurlar 64- Hücrenin bütünü salgılanır. Hücre salgı maddesi ile dolar, hücrenin tamamı ölür ve parçalanır, bezden atılır tanımı yapılan salgılama aşağıdakilerden hangisidir? a. Merokrin b. Holokrin c. Apokrin d. Parakrin e. Pirokrin 20

21 65- Dalağa ait bir preparatta aşağıdakilerden hangisi görülmez? a. Düz kas hücreleri b. Hassal cisimciği c. Kırmızı pulpa d. Malphigi cisimciği e. Sentral arter 66- Osteoklastların sitoplazmik organelleri hangi bölgede bulunur? a. Fırçamsı kenar b. Veziküler zon c. Saydam zon d. Bazal zon e. Veziküler ve saydam zon 67- Beyaz yağ dokusunda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz? a. Her yağ hücresinin etrafında bazal lamina vardır b. Kan damarından zengin özelleşmiş bağ dokudur c. Hücrelerin çekirdekleri küre şeklinde ve hücrenin ortasında yerleşimlidir d. Işık mikroskop ile incelendiğinde her hücre büyük bir yağ damlacığı içerir e. Beyaz yağ dokusu hücreleri mezenkimden kaynaklanan lipoblastlardan gelişir 68- Mikrotübüller için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Hücre iskelet sisteminin çapı en büyük olan elemanlarıdır b. Tübülin adındaki proteinlerden meydana gelir c. Hücrelerde katı bir iskeletin oluşmasını sağlar d. Bitki hücrelerindeki mikrotübüller, hücre duvarındaki selüloz liflerinin düzenlenmesini kontrol eder e. Sentrozomun ve mitokondrinin yapısına girerler 21

22 69- Hangi kası oluşturan miyoblastlar, paraksiyal mezodermde oluşan somitlerin dermomiyotom kısımlarının miyotom bölgelerindeki mezodermden gelişir? a. Düz kas b. Kalp kası c. İskelet kası d. Çizgili kas e. İris kası 70- Hangisi çizgili iskelet kası hücrelerinin özelliğidir? a. Nükleusu lifin ortasında yer alır b. Koyu I ve açık A bandları içerir c. A-I bileşkesinde triyad içerir d. Liflerde diskus interkalaris vardır e. Her lif epimisyumla kuşatılır 71- Kaygı ile başa çıkabilmek için oluşturulmuş düşünce, tutum ve davranış biçimleridir. Aşağıda belirtilenlerden hangisi bu tanımı ifade eder? a. Mantığa bürünme b. Savunma mekanizması c. Yansıtma (projeksiyon) d. Karşıt tepki geliştirme e. Özdeşleştirme 72- Bebeklerin tuzlu, acı ya da belirgin bir tadı olmayan sıvılara oranla tatlı sıvıları daha fazla tercih etmeleri hangi duyunun geliştiğinin işaretidir? a. Pozisyon b. Dokunma c. Koklama d. Tat alma e. Görme 22

23 73- Uzun süreli bellekte bir bilginin hatırlanmasında iki faktör rol oynar. Bu faktörlerden birincisi örgütlenme ise ikincisi hangisidir? a. Kodlama b. Depolama c. Kümeleme d. Ara Bul Geriye Getir e. Bağlam 74- Ergenliğin ilk yıllarında kızlarda estrojen, erkeklerde ise salgıları bol miktarda üretilmektedir. Boş bırakılan yere en uygun hangisidir? a. Troksin b. Kortizol c. Melatonin d. Testosteron e. Seratonin 75- Bakterilerin boyanma özellikleri aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? a. Sitoplazma b. Nükleolus c. Ribozom d. Hücre duvarı e. Sitoplazmik membran 76- Mantar enfeksiyonlarının direk mikroskobik tanısında kullanılan ayraç hangisidir? a. NaOH b. KOH c. KCl d. NaCl e. Na 2 OH 23

24 derecede 1 atmosfer basınç altında dakikada sterilizasyon sağlayan cihaz hangisidir? a. Koch Kazanı b. Pastör fırını c. Otoklav d. Etüv e. Etilen oksit sterilizatörü 78- Hangisi intestinal bir protozoondur? a. Ascaris lumbricoides b. Taenia saginata c. Enterobius vermicularis d. Entamoeba histolytica e. Diphyllobothrium latum 79- Hangisi/hangileri Kardiyopulmoner Resüsitasyonda hastanın ilk değerlendirmesinin ardından yapılan uygulamalardır? I- Göğüs kompresyonları II- Koma pozisyonu verme III- Hava yolu açıklığının ve ventilasyonun sağlanması IV- Şok pozisyonu verme a. Yalnız I, II ve III b. Yalnız I ve III c. Yalnız II ve IV d. Yalnız IV e. I, II, III ve IV 24

25 80- Hangisi/ hangileri ilk yardımın temel uygulamalarıdır? I- Koruma II- Bildirme III- Kurtarma IV- Medikal tedavi a. Yalnız I, II ve III b. Yalnız I ve III c. Yalnız II ve IV d. Yalnız IV e. I, II, III ve IV 81- Deontoloji kelimesinin anlamı hangisinde doğru verilmiştir? a. Görev hayali b. Görev bilimi c. Görevde yükselme d. Görev dağılımında kendisine düşen e. Görevi umursamama 82- Bir meslek ölçütü olarak hangisi yanlıştır? a. Etik kuralları olmalıdır b. Bilimsel bilgi içeriği olmalıdır c. Toplumsal bir ihtiyaç olmalıdır d. Ücret mukabili olmalıdır e. Bir eğitim yönü olmalıdır 83- Bazı ölüm olgularında ölümün hemen sonrasında primer kas gevşemesi görülmeden çok hızlı ve güçlü kas kasılması ortaya çıkması durumuna ne ad verilir? a. Rigor mortis b. Livor mortis c. Algor mortis d. Kadaverik spazm e. Çürüme 25

26 84- Aşağıdakilerden hangisi kabul görmüş ötanazi tanımında yer alan durumlardan değildir? a. Hastanın gönüllü olarak kendi hür iradesi ile istemesi b. Acı verici, ıstıraplı ve tedavi ile sonlandırılmayan hastalık süreci c. Hastanın hekim tarafından ötanazi ile ilgili yeterince bilgilendirilmiş olması d. Hastanın zihinsel olarak karar verebilme yetisine sahip olması e. Hastanın bulaşıcı bir hastalığa sahip olması 85- Pozitron Emisyon Tomografisinin (PET) temelini oluşturan iki adet gama ışını fotonunun oluşması için en az ne kadar enerji gerekmektedir? a. 0,511 MeV b. 1 MeV c. 1,022 MeV d. 2,044 MeV e. 0,255 MeV 86- Hangisi ses şiddet düzeyi birimidir? a. Desibel b. Newton/m c. Hertz d. Watt /m2 e. Newton/m2 87- Hangisinde sağlık hizmetleri ana başlıkları doğru verilmiştir? I. Koruyucu sağlık hizmetleri II. Tedavi edici sağlık hizmetleri III. Rehabilite edici sağlık hizmetleri IV. Palyatif sağlık hizmetleri a. Yalnız I, II ve III b. Yalnız I ve III c. Yalnız II ve IV d. Yalnız IV e. I, II, III ve IV 26

27 88- Biyopsikososyal yaklaşım için hangisi/hangileri doğrudur? I- Sağlık ve hastalık; biyolojik, psikolojik ve sosyal değişkenlerin karmaşık etkileşimleri ile şekillenir, hiçbiri diğerinden ayrılarak kategorize edilemez II- Beyin ve periferal organlar bir kompleks olarak birleşirler ve karşılıklı olarak ilişki içinde olup fiziksel uyarılara olduğu gibi sosyal değişikliklere de duyarlıdırlar III- Çok yönlü bir nedensellik vardır IV- Hastalık merkezli yaklaşımdır a. Yalnız I, II ve III b. Yalnız I ve III c. Yalnız II ve IV d. Yalnız IV e. I, II, III ve IV 27

28 Standard normal dağılım Z değerinin solunda Z kalan alan t Table Kümülatif ihtimal t0.95 t0.975 t0.995 Tek taraflı İki taraflı Serbestlik derecesi (sd)

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BÜTÜNLEME SINAVI 11 TEMMUZ 2018 A GRUBU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BÜTÜNLEME SINAVI 11 TEMMUZ 2018 A GRUBU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BÜTÜNLEME SINAVI 11 TEMMUZ 2018 A GRUBU Dönem: I Tarih: 11 Temmuz 2018 Öğrencinin Adı: Öğrencinin Soyadı: İmzası: Not: 1. Bu sınav toplam 88 sorudan oluşmaktadır. 2.

Detaylı

Hücre. 1 µm = 0,001 mm (1000 µm = 1 mm)!

Hücre. 1 µm = 0,001 mm (1000 µm = 1 mm)! HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücre Hücre: Tüm canlıların en küçük yapısal ve fonksiyonel ünitesi İnsan vücudunda trilyonlarca hücre bulunur Fare, insan veya filin hücreleri yaklaşık aynı büyüklükte Vücudun büyüklüğü

Detaylı

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 asli.memisoglu@deu.edu.tr KONULAR HAYVAN HÜCRESİ HAYVAN, BİTKİ, MANTAR, BAKTERİ HÜCRE FARKLARI HÜCRE ORGANELLERİ

Detaylı

HÜCRE #6 HÜCRE İSKELET ELEMANLARI ÇEKİRDEK SELİN HOCA

HÜCRE #6 HÜCRE İSKELET ELEMANLARI ÇEKİRDEK SELİN HOCA HÜCRE #6 HÜCRE İSKELET ELEMANLARI ÇEKİRDEK SELİN HOCA HÜCRE İSKELET ELEMANLARI Sitoplazmanın içinde bulunan özel proteinlerdir. 3 çeşit hücre iskelet elemanı bulunur. Her iskelet elemanının görev ve yapısı

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 32. ADIM HÜCRE 9- SİTOPLAZMA

ADIM ADIM YGS-LYS 32. ADIM HÜCRE 9- SİTOPLAZMA ADIM ADIM YGS-LYS 32. ADIM HÜCRE 9- SİTOPLAZMA 2) Sitoplazma Hücrenin içini dolduran sıvıdır. İçinde inorganik ve organik maddeler vardır. Ayrıca görevleri birbirinden farklı olan organeller de bulunur.

Detaylı

Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları. Doç. Dr. Ahmet Özaydın

Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları. Doç. Dr. Ahmet Özaydın Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları Doç. Dr. Ahmet Özaydın Nükleus (çekirdek) ökaryotlar ile prokaryotları ayıran temel özelliktir. Çekirdek hem genetik bilginin deposu hem de kontrol merkezidir.

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D 1. DNA replikasyonu.. için gereklidir A) sadece mitoz B) sadece mayoz C) mitoz ve mayoz D) sadece gamet oluşumu E) sadece protein sentezi 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I III. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I III. KURUL III. Kurul Hücresel Metabolizma ve Moleküler Tıp III. Kurul Süresi: 6 hafta III. Kurul Başlangıç Tarihi: 23 Aralık 2009 III. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 1 2 Şubat 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 1) Canlılar soylarının devam ettirebilmek için üreyerek yeni bireyler meydana getirir. Bu üreme olaylarıyla ilgili olarak; I. Bakterinin ikiye bölünerek kendine benzer yeni

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD Prof. Dr. Filiz Aydın

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD Prof. Dr. Filiz Aydın İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD Prof. Dr. Filiz Aydın Mitokondri, ökaryotik organizmanın farklı bir organeli Şekilleri küremsi veya uzun silindirik Çapları 0.5-1 μm uzunlukları 2-6 μm Sayıları

Detaylı

MOTOR PROTEİNLER. Doç. Dr. Çiğdem KEKİK ÇINAR

MOTOR PROTEİNLER. Doç. Dr. Çiğdem KEKİK ÇINAR MOTOR PROTEİNLER Doç. Dr. Çiğdem KEKİK ÇINAR Hücre iskeleti, Hücre şeklini ve sitoplazmanın organizasyonunu belirleyen bir yapı iskelesi görevi yapar. Hücre hareketlerinin gerçekleşmesinden sorumludur.

Detaylı

KAS FİZYOLOJİSİ. Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN

KAS FİZYOLOJİSİ. Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN KAS FİZYOLOJİSİ Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN Uyarılabilen dokular herhangi bir uyarıya karşı hücre zarlarının elektriksel özelliğini değiştirerek aksiyon potansiyeli oluşturup, iletebilme özelliği göstermektedir.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

Referans:e-TUS İpucu Serisi Biyokimya Ders Notları Sayfa:368

Referans:e-TUS İpucu Serisi Biyokimya Ders Notları Sayfa:368 21. Aşağıdakilerden hangisinin fizyolojik ph'de tamponlama etkisi vardır? A) CH3COC- / CH3COOH (pka = 4.76) B) HPO24- / H2PO-4 (pka = 6.86) C) NH3/NH+4(pKa =9.25) D) H2PO-4 / H3PO4 (pka =2.14) E) PO34-/

Detaylı

TRANSLASYON ve PROTEİNLER

TRANSLASYON ve PROTEİNLER TRANSLASYON ve PROTEİNLER Prof. Dr. Sacide PEHLİVAN 13 Aralık 2016 mrna daki baz sırasının kullanılarak amino asitlerin doğru sıra ile proteini oluşturmasını kapsayan olayların tümüne Translasyon veya

Detaylı

Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyon. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ

Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyon. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyon Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ DNA replikasyonu DNA nın replikasyonu, DNA molekülünün, sakladığı genetik bilgilerin sonraki nesillere aktarılması için kendi kopyasını

Detaylı

15- RADYASYONUN NÜKLEİK ASİTLER VE PROTEİNLERE ETKİLERİ

15- RADYASYONUN NÜKLEİK ASİTLER VE PROTEİNLERE ETKİLERİ 15- RADYASYONUN NÜKLEİK ASİTLER VE PROTEİNLERE ETKİLERİ İyonlaştırıcı radyasyonların biyomoleküllere örneğin nükleik asitler ve proteinlere olan etkisi hakkında yeterli bilgi yoktur. Ancak, nükleik asitlerden

Detaylı

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 2018 1. SINAV TARİHİ VE SAATİ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Görevde Yükselme

Detaylı

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın Hücre iletişimi Tüm canlılar bulundukları çevreden sinyal alırlar ve yanıt verirler Bakteriler glukoz ve amino asit gibi besinlerin

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / Histoloji ve Embriyoloji / Üyeler: Doç. Dr. İlker Saygılı / Tıbbi Biyokimya / Dersin AKTS Kredisi: 9 Kurul Başlangıç Tarihi: 16

Detaylı

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. I. Adaptasyon II. Mutasyon III. Kalıtsal varyasyon Bir populasyondaki bireyler, yukarıdakilerden hangilerini "doğal seçilim ile kazanır? D) I veii E)

Detaylı

DÖNEM I 3. DERS KURULU 9 Şubat 3 Nisan 2015. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM I 3. DERS KURULU 9 Şubat 3 Nisan 2015. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM I. DERS KURULU 9 Şubat Nisan 0 Dekan : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Dönem I Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ

Detaylı

Mitoz bölünme, hücredeki kalıtım maddesinin yavru hücrelere eşit miktarda bölünmesini sağlayan karmaşık bir olaydır.

Mitoz bölünme, hücredeki kalıtım maddesinin yavru hücrelere eşit miktarda bölünmesini sağlayan karmaşık bir olaydır. Mitoz bölünme, hücredeki kalıtım maddesinin yavru hücrelere eşit miktarda bölünmesini sağlayan karmaşık bir olaydır. Hücre mitozla bölünmeden önce DNA eşlemesi olur. Hücre mitozla bölünmeye başlamadan

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: / Histoloji Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: / Tıbbi / Dersin AKTS

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 103: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ GELİŞİMİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 103: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ GELİŞİMİ Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı / Histoloji ve Embriyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Elif Pala / Tıbbi Biyoloji Yrd. Doç. Dr. Ş. Esra Özkaplan / Kadın Hastalıkları ve Doğum Üyeler:

Detaylı

DÖNEM I - 4. DERS KURULU A SINIFI (2015-2016)

DÖNEM I - 4. DERS KURULU A SINIFI (2015-2016) DÖNEM I - 4. DERS KURULU A SINIFI (2015-2016) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 01 Şubat Pazartesi Anatomi Anatomiye Giriş ve Tarihçe

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 103: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ GELİŞİMİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 103: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ GELİŞİMİ Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Lütfi Çakar / Fizyoloji Başkan Yardımcıları: Dr. Öğr. Üyesi Elif Pala / Tıbbi Biyoloji Dr. Öğr. Üyesi Duygu Gök Yurtseven / Histoloji ve Embriyoloji Üyeler: Prof. Dr. Şahin

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM I IV. DERS KURULU 30 Mart 2015-16 Mayıs 2015 (7 Hafta)

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM I IV. DERS KURULU 30 Mart 2015-16 Mayıs 2015 (7 Hafta) T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM I IV. DERS KURULU 30 Mart 2015-16 Mayıs 2015 (7 Hafta) Yönetim Dekan Prof. Dr. Süleyman ÖZEN Başkoordinatör Prof. Dr. H. Ramazan YILMAZ

Detaylı

HÜCRENİN YAŞAM DÖNGÜSÜ

HÜCRENİN YAŞAM DÖNGÜSÜ HÜCRENİN YAŞAM DÖNGÜSÜ *Hücrenin yaşam döngüsü: Hücrenin; bir bölünme sonundan, ikinci bir bölünme sonuna kadar olan zaman sürecinde; geçirdiği yaşamsal olaylara hücrenin yaşam döngüsü denir. Hücreler,

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 40 HUXLEY KAYAN İPLİKLER MODELİ KAS KASILMASI VE GEVŞEMESİ

11. SINIF KONU ANLATIMI 40 HUXLEY KAYAN İPLİKLER MODELİ KAS KASILMASI VE GEVŞEMESİ 11. SINIF KONU ANLATIMI 40 HUXLEY KAYAN İPLİKLER MODELİ KAS KASILMASI VE GEVŞEMESİ HUXLEY KAYAN İPLİKLER MODELİ Huxley in kayan iplikler modeline göre çizgili kasın kasılması Bu modele göre kasılma aktin

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 1) X Ağız Mide İnce bağırsak Şekildeki grafikte insanın sindirim kanalındaki X maddesinin değişimi gösterilmiştir. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Glikojen

Detaylı

KAS DOKUSU. Kontraksiyon özelliği gelişmiş hücrelerden oluşur Kas hücresi : Fibra muskularis = Kas teli = Kas iplikleri

KAS DOKUSU. Kontraksiyon özelliği gelişmiş hücrelerden oluşur Kas hücresi : Fibra muskularis = Kas teli = Kas iplikleri KAS DOKUSU Kontraksiyon özelliği gelişmiş hücrelerden oluşur Kas hücresi : Fibra muskularis = Kas teli = Kas iplikleri Kasın Fonksiyonu Hareket Solunum Vücut ısısının üretimi İletişim Organların kontraksiyonu

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı / Histoloji ve Embriyoloji Başkan Yardımcıları: Doç. Dr. Ayşegül Çört / Tıbbi Biyokimya / Üyeler: Prof. Dr. İlker Saygılı / Tıbbi Biyokimya / / Dersin AKTS

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 Hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden diğer hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığına hücre döngüsü denir. Hücreler belli

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı KAS FİZYOLOJİSİ. Düz Kas. Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com www.sinancanan.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı KAS FİZYOLOJİSİ. Düz Kas. Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com www.sinancanan. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı KAS FİZYOLOJİSİ İ İ İ Düz Kas Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com www.sinancanan.net net Düz Kas Kalp kası İskelet kl kası Düz kas Düz Kas Düz

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Zafer Çetin / Tıbbi Biyoloji Başkan Yardımcıları: Dr. Öğr. Üyesi Tuba Denkçeken/ Biyofizik Öğr. Gör. Dr. Deniz Mıhçıoğlu / Tıbbi Biyoloji Üyeler: Prof. Dr. İlker Saygılı /

Detaylı

İnsan vücudunda üç tip kas vardır: İskelet kası Kalp Kası Düz Kas

İnsan vücudunda üç tip kas vardır: İskelet kası Kalp Kası Düz Kas Kas Fizyolojisi İnsan vücudunda üç tip kas vardır: İskelet kası Kalp Kası Düz Kas Vücudun yaklaşık,%40 ı çizgili kas, %10 u düz kas kastan oluşmaktadır. Kas hücreleri kasılma (kontraksiyon) yeteneğine

Detaylı

DÖNEM I TIBBA GİRİŞ DERS KURULU (01 EKİM Kasım 2018)

DÖNEM I TIBBA GİRİŞ DERS KURULU (01 EKİM Kasım 2018) DÖNEM I TIBBA GİRİŞ DERS KURULU (0 EKİM 208-6 Kasım 208) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Tıbbi Biyoloji 40 X2 46 Tıbbi Biyokimya X2 7 Biyofizik 2-2 Halk Sağlığı 2 4x4 28 Tıbbi Genetik 7 -- 7 Tıp Tarihi ve

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 103: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ GELİŞİMİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 103: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ GELİŞİMİ Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Lütfi Çakar / Başkan Yardımcıları: / Öğr. Gör. Deniz Mıhçıoğlu / Tıbbi Biyoloji Üyeler: Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı / Histoloji ve Embriyoloji Prof. Dr. İlker Saygılı / Tıbbi

Detaylı

Kalp Fonksiyonları KALP FİZYOLOJİSİ. Kalp Fonksiyonları. Kalbin Lokalizasyonu ve Ölçüleri. Kalbin Lokalizasyonu ve Ölçüleri. Dolaşım Sistemleri

Kalp Fonksiyonları KALP FİZYOLOJİSİ. Kalp Fonksiyonları. Kalbin Lokalizasyonu ve Ölçüleri. Kalbin Lokalizasyonu ve Ölçüleri. Dolaşım Sistemleri KALP FİZYOLOJİSİ Yrd.Doç.Dr. Seçgin SÖYÜNCÜ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 2009 Kalp Fonksiyonları Kan damarları yoluyla oksijeni ve barsaklarda emilen besin maddelerini dokulara iletir

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf DOĞRU YANLIŞ SORULARI Nitel gözlemlerin güvenilirliği nicel gözlemlerden fazladır. Ökaryot hücrelerde kalıtım materyali çekirdek içinde bulunur. Ototrof beslenen canlılar

Detaylı

DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI TRİGLİSERİTLERİN SENTEZİ

DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI TRİGLİSERİTLERİN SENTEZİ 9. Hafta: Lipit Metabolizması: Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI Palmitoleik ve oleik asitlerin sentezi için palmitik ve stearik asitler hayvansal organizmalardaki çıkş maddeleridir.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 1) Canlılarda özelliklerin genlerle kontrol edildiği ve her genin en az bir özellikten sorumlu olduğu bilindiğine göre, I. Diploid canlılarda her özellik için iki gen bulunması

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 22 NİSAN 2017 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Çört / Tıbbi Biyokimya Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı / Histoloji ve Embriyoloji Doç. Dr. İlker

Detaylı

Akıllı Defter. 9.Sınıf Biyoloji. vitaminler,hormonlar,nükleik asitler. sembole tıklayınca etkinlik açılır. sembole tıklayınca ppt sunumu açılır

Akıllı Defter. 9.Sınıf Biyoloji. vitaminler,hormonlar,nükleik asitler. sembole tıklayınca etkinlik açılır. sembole tıklayınca ppt sunumu açılır 9.Sınıf Biyoloji 1 Akıllı Defter vitaminler,hormonlar,nükleik asitler sembole tıklayınca etkinlik açılır sembole tıklayınca ppt sunumu açılır sembole tıklayınca video açılır 1 VİTAMİNLER ***Vitaminler:

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 22 18 40 Tıbbi Biyokimya 21 4 25 Tıbbi Biyoloji 16 2 18 Histoloji ve Embriyoloji

Detaylı

2017 / 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2017 / 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2017 / 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 (TIP 121) TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II KURUL II KOORDİNATÖRÜ: Yard.Doç.Dr. Bahire Küçükkaya Başlama Tarihi: 13.11.17 Bitiş Tarihi: 05.01.18 KURUL SINAVI

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

2 tip düz kas vardır: 1. Viseral düz kaslar. (mide, barsak, üreter, damarlar) 2. Çok üniteli düz kaslar (iris kasları, piloerektör kaslar)

2 tip düz kas vardır: 1. Viseral düz kaslar. (mide, barsak, üreter, damarlar) 2. Çok üniteli düz kaslar (iris kasları, piloerektör kaslar) Düz kaslar 2 tip düz kas vardır: 1. Viseral düz kaslar. (mide, barsak, üreter, damarlar) 2. Çok üniteli düz kaslar (iris kasları, piloerektör kaslar) UYARILMALARI: Düz kaslar tiplerine göre farklı uyarılır

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE Protein sentezini tüm canlılar gerçekleştirir. Bir mrna molekülünde en fazla 64 çeşit kodon bulunur. DOĞRU YANLIŞ SORULARI Canlıların heterotrof beslenenleri

Detaylı

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( )

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( ) Açıklamalar: I. DÖNEM - 2. DERS KURULU (2014-2015) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu, IHU: İyi hekimlik uygulamaları, Mİng: Akademik/Medikal İngilizce, TDE: Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar Okur yazarlığı:

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Epitel hücreleri glikokaliks denen glikoprotein örtüsü ile çevrilidir. Epitel hücrelerinin birbirine yapışmasını sağlar. Epitel hücrelerinin üzerine

Epitel hücreleri glikokaliks denen glikoprotein örtüsü ile çevrilidir. Epitel hücrelerinin birbirine yapışmasını sağlar. Epitel hücrelerinin üzerine EPİTEL DOKU EPİTEL DOKU Birbirine bitişik hücrelerden yapılmıştır. Hücreler arası madde çok azdır. Ektoderm, mezoderm ve endoderm olmak üzere her üç embriyon yaprağından köken alır. Epitel dokusu mitoz

Detaylı

DÖNEM II DERS YILI SİNDİRİM VE METABOLİZMA DERS KURULU ( 25 ARALIK 02 MART 2018)

DÖNEM II DERS YILI SİNDİRİM VE METABOLİZMA DERS KURULU ( 25 ARALIK 02 MART 2018) 2017-2018 DERS YILI SİNDİRİM VE METABOLİZMA DERS KURULU ( 25 ARALIK 02 MART 2018) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Anatomi 26 5X2 31 Biyofizik 4-4 Fizyoloji 22 5X2 27 Histoloji ve Embriyoloji 12 6X2 18 Tıbbi

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TRANSLASYON VE DÜZENLENMESİ

TRANSLASYON VE DÜZENLENMESİ TRANSLASYON VE DÜZENLENMESİ TRANSLASYON Translasyonda nükleik asit kullanılır fakat son ürün bir nükleik asit değil proteindir. Translasyon mekanizması 4 ana bileşenden oluşmaktadır: 1. mrnalar 2. trnalar

Detaylı

Hücrede Genetik Bilgi Akışı

Hücrede Genetik Bilgi Akışı Hücrede Genetik Bilgi Akışı 1) Genomun korunması DNA nın tam olarak kopyalanması ve hücre bölünmesiyle yeni kuşak hücrelere aktarılması 2) Genetik bilginin çevrimi Hücre içerisinde bilginin DNA dan RNA

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

7. PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN DÜZENLENMESİ

7. PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN DÜZENLENMESİ 7. PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN DÜZENLENMESİ Başlıklar 1. Prokaryotlar gen ifadesini çevre koşullarına göre düzenler 2. E. Coli de laktoz metabolizması 3. Lac operonu negatif kontrol 4. CAP pozitif kontrol

Detaylı

7. PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN DÜZENLENMESİ

7. PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN DÜZENLENMESİ 7. PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN DÜZENLENMESİ Başlıklar 1. Prokaryotlar gen ifadesini çevre koşullarına göre düzenler 2. E. Coli de laktoz metabolizması 3. Lac operonu negatif kontrol 4. CAP pozitif kontrol

Detaylı

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU 13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan oksijen yokluğunda laktik asit üretilmesine LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir. Bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

Detaylı

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN 1. Doğal sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmamıştır? A) Genetik (soy) benzerliği B) Anatomik benzerlik C) Dünyadaki dağılımları D) Akrabalık derecesi E) Embriyonik benzerlik

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA (5. BÖLÜM)

MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA (5. BÖLÜM) MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA (5. BÖLÜM) TRANSKRİPSİYONU (ÖKARYOTİK) STOPLAZMA DNA Transkripsiyon hnrna RNA nın işlenmesi mrna G AAA Eksport G AAA NÜKLEUS TRANSKRİPSİYONU (PROKARYOTİK) Stoplazma

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK 3) Çekirdek Ökaryot yapılı hücrelerde genetik maddeyi taşıyan hücre kısmıdır. Prokaryot hücreli canlılarda bulunmaz. GÖREVLERİ: 1) Genetik maddeyi taşıdığından

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 BAKTERİLERDE EŞEYSİZ ÜREME İKİYE BÖLÜNME Bakteri bölüneceği zaman DNA dan bir kopya çıkartılır. Böylece bakteri içinde iki tane

Detaylı

BİY 315 Lipid Metabolizması-II. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi

BİY 315 Lipid Metabolizması-II. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi BİY 315 Lipid Metabolizması-II Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ 2008-2009 Güz Yarı Dönemi Yağ Asidi Oksidasyonu Besinlerin sindirimi sonucu elde edilen yağlar, bağırsaktan geçerek lenf sistemine ulaşır ve bu

Detaylı

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry Chapter 4: Biomolecules, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry/Hikmet Geckil Chapter 4: Biomolecules 2 BİYOMOLEKÜLLER Bilim adamları hücreyi

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

Çekirdek 4 bölümden oluşur Çekirdek zarı: karyolemma Kromatin: Chromatin Çekirdekcik: Nucleolus Çekirdek sıvısı: karyolymph

Çekirdek 4 bölümden oluşur Çekirdek zarı: karyolemma Kromatin: Chromatin Çekirdekcik: Nucleolus Çekirdek sıvısı: karyolymph NUKLEUS Bir hücrenin tüm yapılarının ve etkinliklerinin kodlandığı kromozomu Ayrıca, DNA sını dublike edecek ve 3 tip RNA yı ribozomal (rrna), haberci (mrna) ve transfer (trna)-sentezleyecek ve işleyecek

Detaylı

b. Amaç: Hücre zarının yapı ve fonksiyonları ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır.

b. Amaç: Hücre zarının yapı ve fonksiyonları ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır. TIBBİ BİYOLOJİ I-DERS TANIMLARI 1-Tanım: Hücre ve Komponentlerinin öğretilmesi. b. Amaç: Hücrenin yapı, işlev ve çeşitliliği ile ilgili genel bilgi öğretilmesi c. Öğrenim Hedefleri: Prokaryot ve ökaryot

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı Hayvan hücreleri mikroskop ile incelendiğinde hücre şekillerinin genelde yuvarlak

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 11. Sınıf 1) Oksijenli solunumda, oksijen molekülleri, I. Oksidatif fosforilasyon II. Glikoliz II. Krebs Evrelerinden hangilerinde kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C)

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ÖĞLE ARASI ÖĞLE ARASI

ÖĞLE ARASI ÖĞLE ARASI 1. HAFTA 7 Kasım 2016 Pazartesi 8 Kasım 2016 Salı 9 Kasım 2016 Çarşamba 10 Kasım 2016 Perşembe 11 Kasım 2016 Cuma Diş Anatomisi ve Morfolojisi 08.30-09.15 09.30-10.15 Dr. Gökçe Soğancı Mandibular santral,

Detaylı

Hücre reseptörleri. Doç. Dr. Çiğdem KEKİK ÇINAR

Hücre reseptörleri. Doç. Dr. Çiğdem KEKİK ÇINAR Hücre reseptörleri Doç. Dr. Çiğdem KEKİK ÇINAR Tüm canlılar bulundukları çevreden sinyal alırlar ve yanıt verirler. Bakteriler, glukoz ve amino asit gibi besinlerin varlığını algılarlar. Yüksek yapılı

Detaylı

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi HÜCRE Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi Hücre Canlıların en küçük yapı taşıdır Bütün canlılar hücrelerden oluşur Canlılar tek hücreli ya da çok hücreli olabilir Bitki ve hayvan hücresi = çok

Detaylı

CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER

CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER Canlıların yapısında bulunan moleküller yapısına göre 2 ye ayrılır: I. İnorganik Bileşikler: Bir canlı vücudunda sentezlenemeyen, dışardan hazır olarak aldığı

Detaylı

BİY 471 Lipid Metabolizması-I. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi

BİY 471 Lipid Metabolizması-I. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi BİY 471 Lipid Metabolizması-I Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ 2008-2009 Güz Yarı Dönemi Lipoproteinler Türev lipidler: Glikolipidler Lipoproteinler Lipoproteinler, lipidlerin proteinlerle oluşturdukları komplekslerdir.

Detaylı

Bütün hücrelerin olmazsa olmazları. Plazma zarı Yarı-sıvı sitosol Kromozom Ribozom

Bütün hücrelerin olmazsa olmazları. Plazma zarı Yarı-sıvı sitosol Kromozom Ribozom Bütün hücrelerin olmazsa olmazları Plazma zarı Yarı-sıvı sitosol Kromozom Ribozom Hücre Ökaryotik hücre Nukleus var Zarla çevrili organeller var Genellikle prokaryotik hücreye oranla daha büyüktür. Ökaryotlardaki

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 10. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 10. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 10. Sınıf 1) Hücre döngüsünün interfaz evresini yeni tamamlamış bir hücre ile bu hücrenin döngü sonunda oluşturduğu yeni hücrelerde; I. DNA miktarı II. Gen Sayısı III. Gen

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

Artan bilgi ile birlikte hasta ve ailelerin bilinçlendirilmesi

Artan bilgi ile birlikte hasta ve ailelerin bilinçlendirilmesi Bugün gelinen noktada genetik Artan bilgi ile birlikte hasta ve ailelerin bilinçlendirilmesi «Genetik bilgiden hastaların ve ailelerin yararlanması için tüm sağlık çalışanları insan genetiğinin temelinde

Detaylı

1- Aşağıda verilen mayoz bölünme geçirmekte olan hücrelerin evrelerini ve her birinin kromozom sayısını yazınız. (6*1,5=9 ) 5- Mayoz bölünmede kalıtsal çeşitliliği sağlayan olaylar nelerdir? (2*4=8 ) Profaz_I

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) DOĞRU YANLIŞ SORULARI Depo yağlar iç organları basınç ve darbelerden korur. Steroitler hücre zarının yapısına katılır ve geçirgenliğini artırır.

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ CEVAP 1: (TOPLAM 9 PUAN) 1.1: Eğer terleme ve su emilimi arasındaki ilişkide ortam sıcaklığının etkisini öğrenmek istiyorsa; deneyi aynı sayıda yaprağa sahip aynı tür

Detaylı

Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası

Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Tarih Saat Dönem 1 Kurul 3 Konu Ö. Üyesi Ders 18.Ara.17 09.00-09.50 Anatomiye Giriş, Düzlemler, Temel Anatomik Terimler E. TUNÇ ANATOMİ Pazartesi 10.00-10.50 Biliş ve Duygular A. G. HARİRİ DAVRANIŞ BİLİMLERİ

Detaylı

KALITSAL MOLEKÜLÜN BİÇİMİ ve ORGANİZASYONU PROF. DR. SERKAN YILMAZ

KALITSAL MOLEKÜLÜN BİÇİMİ ve ORGANİZASYONU PROF. DR. SERKAN YILMAZ KALITSAL MOLEKÜLÜN BİÇİMİ ve ORGANİZASYONU PROF. DR. SERKAN YILMAZ Değişik canlı gruplarında kalıtsal molekülün çeşidi, sayısı, biçimi ve organizasyonu bakımından farklılıklar bulunur. Ortak özellik: nükleik

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #1

YGS ANAHTAR SORULAR #1 YGS ANAHTAR SORULAR #1 1) Yıkımları sırasında Tüketilen O2 miktarı 2) H2O2 H2O2 H2O2 Grafikte bazı organik bileşiklerin yıkımları sırasında tüketilen oksijen miktarı verilmiştir. Buna göre organik bileşiklerin

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 Canlıların prokaryot ve ökoaryot olma özelliğini hücre komponentlerinden hangisi belirler? MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 B. Stoplazmik membran C. Golgi membranı D. Nükleer membran E. Endoplazmik retikulum

Detaylı