BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI 2007 YAYlN NO: İstantul, 2008

3 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç- bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyfe kullanılabilir. ISBN (Basılı) ISBN (Elektronik) İTO ÇAGRI MERKEZi Tel : (212) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : İnternet: Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZlRLlK, BASKI, CİLT VİMEKAJANS Reklamcılık & Matbaacılık Tel: Fax: www. vimekajans.com

4 ÖNSÖZ Gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemiz ekonomisinin yapısal ekonomik sorunlarından biri de bütçe açıklarıdı r. Kamu gelir - gider dengesizliğinin giderilmesinin en büyük yardımcısı vergi gelirlerinin artırılması ve vergilerin düzenli bir şekilde toplanmasıdır sonrası uygulanan istikrar programı ile 30 yılın ardından oluş?-n ancak henü.z tam olarak arzu edilen seviyeye çekilerneyen düşük enflasyon ortamında; özel sektörün hergeçen gün ülkemiz. ekonomik faaliyetlerinde ağırlığının arttığı dikkati çekınektedir. Özel sektörün vergilerini daha düzenli ödemesi ile devlet gelirlerini artırarak, bütçe açıklarının giderilmesine aynı zamanda enflasyon, işsizlik, gelir dağılımı ve sosyal güvenlik gibi ekonomik sorunların çözümlenmesine de katkı sağlayacağı unutulmamalıdır. Kamu finansmanında vergi geliderinin ağıdıldı paya sahip olması gerçeği düşünüldüğünde, kayıtdışı ekonomi probleminin en aza indirilmesi ve vergi tabanının genişletilmesi için gereken tüm çabanın gösterilmesi konusunda özel sektörün gereken önemi göstererek devlete yardımcı olması gerekmektedir. Hele ki, ABD kaynaldı küresel fınans krizinin batması imkansız diye bilinen uluslararası dev. şirketleri iflasa sürüklediği, yansımalarının dahi Avrupa, Asya ve doğal olarak ülkemizi sarstı ğı bir ortamda Türk özel sektörünün göstermiş olduğu performansın her tür takdire şayan olduğu iyice ortaya çıkmıştır. Bu anlayış içerisinde Odamız, hem yüksek düzeyde vergi veren üyelerini ödüllendirmek, hem de daha fazla vergi verilmesini teşvik amacıyla 1977 yılından beri yüksek düzeyde vergi ödeyen üyelerini ödüllendirmektedir. Ödül alan üyelerimizin isimlerinin kalıcı olması amacıyla da bir katalog ve bir CD hazırlayıp, yayınlamaktadır. Başvuru esasına göre yapılan ödüllendinne çalışmamızda üyelerimizin ödül almaya hak kazanabiimelen için her yıl yeniden belirlenen limitler çerçevesinde vergi ödemeleri ve bunun yanısıra başvuru formunu eksiksiz deldurarak vergi tahsil mak~uzu ve tahakkuk fişi ile birlikte Odamız'a iletmiş olmalan gerekmektedir. 30 yıldır düzenlediğimiz geleneksel ödüllendirmemiz yal)ında geçen sene ortaya konulan ve hak edilen ödüllerio miktar aralıkları 2007 yılı için yeniden değerlenen; ayrıntılarını diğer bölümlerde verdiğimiz ödül kriterlerimiz çerçevesinde yüksek düzeyde vergi ödeyerek değerlendirmeye giren ve ülkemizin kalkınmasında katkıda bulunan değerli üyelerimize takdirlerimizi sunar, bu yayını hazırlayan Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi Personeli Esin Tetik'e teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Selaeter 3

5

6 2007 YILI VERGİ ÖDÜLLERİ KRİTERLERİMiZ Geleneksel "Başarılı Vergi Mükellefleri" çalışması çerçevesinde 30 yıldır olduğu gibi, Odamız üyeleri arasında 2007 yılında aşağıdaki ödül kriterleri kapsamında vergi ödülü alma başarısı gösterenler ödüllendirilmiştir. 1. Geleneksel Vergi Ödülü KURUMLAR VERGİSİ Altın Plaket Altın Madalya Gümüş Madalya Bronz Madalya Takdirname GELİR VERGİSİ Altın Plaket Altın Ma dal ya Gümüş Madalya Bronz Madalya Takdirname YTL ,00 ve üstü , , , , , , , ,99 YTL ,00 ve üstü , , , , , , , ,99 2. Geçtiğimiz yıllarda ödül alan firmalar için de ayrıca; 2007 yılı da dahil olmak üzere geçtiğimiz 1 O yıl üst üste Odamız' dan vergi ödülü almış olmak kaydıyla "Devamlılık Ödülü". 3. Yukarıda belirtilen alt limitler dışında kalan ancak vergi mükellefiyetierini yerine getiren ve kayda değer performans gösteren küçük işletmeler ve girişimciler için KOBİ Özel Teşvik Ödülü belirlenmiştir: a) Mikro İşletme b) Küçük Boy İşletme c) Orta Boy İşletme (1-9 kişi, net satış hasılatı veya mali bilançosu 1 milyon YTL.'den az olan işletmeler.) ( kişi, net satış hasılatı veya mali bilançosu 5 milyon YTL. 'den az olan işletmeler.) ( kişi, net satış hasılatı veya mali bilançosu 25 milyon YTL. 'den az olan işletmeler.) Başarılı Vergi Mükellefleri için KOBİ Özel Teşvik Ödülü: Kurumlar Vergisi , ,99 YTL. Milcro İşletme , ,99 YTL. Küçük Boy İşletme , ,99 YTL. Orta Boy İşletme Gelir V ergisi , ,99 YTL. Milcro İşletme , ,99 YTL. Küçük Boy İşletme , ,99 YTL. Orta Boy İşletme 5

7

8 İÇİNDEKİLER 1. GELENEKSEL VERGİ ÖDÜLÜ Sayfa No. I YILI GELİRLERİ ÜZERİNDEN EN ÇOK KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER ,00 YTL ve üstü (ALTIN PLAKET)... ı ı , ,99 YTL arası (ALTIN MADALYA)... 2ı , ,99 YTL arası (GÜMÜŞ MADALYA) , ,99 YTL arası (BRONZ MADALYA) , ,99 YTL arası (TAKDİRNAME) II YILI GELİRLERİ ÜZERİNDEN EN ÇOK GELİR VERGİSİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER ,00 ve üstü (ALTIN PLAKET) , ,99 arası (ALTIN MADALYA) , ,99 arası (GÜMÜŞ MADALYA)... 6ı ı40.000, ,99 arası (BRONZ MADALYA) , ,99 arası (TAKDİRNAME) DEV AMLILIK ÖDÜLLERİ KURUMLAR VERGİSİ DEV AMLILIK ÖDÜLÜ GELİR VERGİSİ DEV AMLILIK ÖDÜLÜ KOBİ ÖZEL TEŞVİK ÖDÜLLERİ , ,99 YTL ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER KOBİ ÖZEL TEŞVİK ÖDÜLÜ (ORTA BOY İŞLETME)...: ı62.000,00- ı88.999,99 YTL ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER KOBİ ÖZEL TEŞVİK ÖDÜLÜ (KÜÇÜK BOY İŞLETME)...:... 8ı ı35.000,00- ı61.999,99 YTL ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER KOBİ ÖZEL TEŞVİK ÖDÜLÜ (MİKRO İŞLETME) , ,99 YTL. ARASINDA GELİR VERGİSİ ÖDEYENLER KOBİ ÖZEL TEŞVİK ÖDÜLÜ (ORTA BOY İŞLETME) , ,99 YTL ARASINDA GELİR VERGİSİ ÖDEYENLER KOBİ ÖZEL TEŞVİK ÖDÜLÜ (MİKRO İŞLETME) ALFABETiK FİHRİST

9

10 GELENEKSEL VERGİ ÖDÜLLERİ KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ 9

11

12 , ,99.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER ***** ALTIN PLAKET ***** FIRMA ADI... : TÜRKIYE IŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ADRESI... : IŞ KULELERI KULE LEVENT TELEFON 1 FAX.... : / SICIL NO... : FAALIYET KONUS.U... : BANKAClLlK VERGI MIKTARl... : ,75.-YTL. FIRMA ADI... : PETROL OFISI ANONiM ŞİRKETI ADRESI... : ESKI BÜYÜKDERE CD.N0:33-37 MASLAK TELEFON 1 FAX.... : SICIL NO... : FAALIYET KONUSU... : AKARYAKlT, LP.G VE MADENI YAG ÜRÜNLERI ÜRETIM VE TICARETI VERGI MIKTARl... : ,89.-YtL. FIRMA ADI... : HSBC BANK ANONiM Ş İ RKETİ ADRESI... : BÜYÜKDERE CAD.N0.122/D ESENTEPE TELEFON 1 FAX... : SICIL NO... : FAALIYET KONUSU... : BANKAClLlK VERGI MIKTARl... : ,45.-YTL. FIRMA ADI... : SHELL & TURCAS PETROL ANONiM ŞİRKETI ADRESI... : GÜLBAHAR MAH. SALIH TOZAN SOK. KARAMANCILAR IŞMER : NO.I8 B BLK ESENTEPE TELEFON 1 FAX... : SICIL NO... : FAALIYET KONUSU... : PETROL ÜRÜNLERI TICARETI VE MADENI Y AG ÜRETIMI VERGI MIK"fARI... : ,28. -Yı:L. FIRMA ADI... : DENIZBANK ANONİM ŞİRKETİ ADRESI... : BÜYÜKDERE CAD.NO.I06 ESENTEPE TELEFON 1 FAX.... : / SICIL NO... : FAALIYET KONUSU... : BANKAClLlK VERGI MIKTARl... : ,32.-YTL. FIRMA ADI... : ANADOLU EFES BİRACl LIK VE MAL T SANA YU ANONIM Ş İ RKETİ ADRESI... : ADNAN KAHVECI BUL V ARI BAHÇELIEVLER MAH.NO.S PK.I BAHÇELIEVLER TELEFON 1 FAX.... : / SICIL NO... : FAALIYET KONUSU... : ŞEKERLI MAMULLER, KONSER VE, ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ IÇKJ VERGI MIKTARl... : ,72.-YTL. FIRMA ADI... : OPET PETROLCÜLÜK ANONİl\1 ŞİRKETI ADRESI... : BULGURLU MH.SARIGAZI CAD.N0.47 LIBADIYE KA VŞAGI ÜSKÜDAR TELEFON 1 FAX... : / SICIL NO... : FAALIYET KONUSU... : PETROL VE YAN ÜRÜNLERİ, ANA DAGITIM ŞIRKETI VERGI MIKTARl... : ,30.-YTL. FIRMA ADI... : MERCEDES-BENZ TÜRK ANONiM Ş İRKETİ ADRESI... : BAHÇEŞEHIR TEM OTOYOLU HADlMKÖY ÇIKIŞI MERCEDES CAD. B.ÇEKMECE TELEFON 1 FAX.... : SICIL NO... : FAALIYET KONUSU... :MOTORLU ARAÇ IMALI, ITHALI, SATIŞI VERGI MIKTAlU... : ,53.-YTL. ll

13 , ,99.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER ***** AL TlN PLAKET ***** FİRMA ADI... : NUH ÇiMENTO SANA Yİ ANONiM ŞİRKETİ ADRES!... :İNÖNÜ CAD.N0.102 KAT.6 KOZYATAGI TELEFON 1 FAX.... : S!CİL NO... : FAALİYET KONUSU... :ÇIMENTO VE KLİNKER ÜRETİMİ VERGİ MİKTARI... : ,07.-YTL. FIRMA ADI... :TRAKYA CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ADRES!... : İŞ KULELERİ KULE LEVENT TELEFON 1 FAX... : SICİL NO... : FAALİYET KONUSU... : DÜZCAM, OTOCAM, BUZLU CAM VE IŞLENMIŞ CAM ÜRETİMİ VERGI MİKTARI... : ,19.-YTL. FIRMA ADI... : İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANA Yİ ANONiM ŞİRKETİ ADRESI... :GÜNEŞLI MAH.DEVEKALDIRIMI CAD. N0.21 BAGCILAR TELEFON 1 FAX... : / SIC/L NO... : FAALIYET KONUSU... : DEMİR ÇELIK, ENERJİ, GEMllMALA Tl, ULAŞIM VERGI MİKTARI... : ,34.-YTL. FİRMA ADI... : MEY İÇKİ SANAYİ VE TİCARET ANONiM ŞİRKETİ ADRES!... : ABIDE-l HÜRRIYET CAD.BOLKAN CENTER B BLOK N ŞİŞLİ TELEFON 1 FAX... : S!ClL NO... : FAALİYET KONUSU... :ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ IÇK! ÜRETİMI VE SATIŞI VERGİ MİKTARI... : ,49.-YTL. FİRMA ADI... : SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANA Yİ ANONİl\I ŞİRKETİ ADRES!... : MAHİR İZ CAD.N0.43 ALTUNİZADE TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : 8942/8 FAALIYET KONUSU... : TOPTAN İLAÇ SATIŞI VERGİ MİKTARI... : ,18.-YTL. FİRMA ADI... : FIRAT PLASTİK KAUÇUK SANAYİİ VE TİCARET ANONiM ŞİRKETİ ADRES!... : TÜRKüBA KÖYÜ PK. 12 BÜYÜKÇEKMECE TELEFON 1 FAX... : / SlClL NO... : 423/4 FAALİYET KONUSU... :PLASTİK VERGİ MİKTARI... : ,71.-YTL. FİRMA ADI... : ARÇELiK ANONiM ŞİRKETİ ADRES!... : ARÇELiK A.Ş TUZLA TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : ELEKTRİKLİ,ELEKTRİKSİZ EV ALETLER! İMALI, SATIŞI VERGİ MİKTARI... : ,36.-YTL. FİRMA ADI... : TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ANONiM ŞiRKETi ADRES!... : YAKACIK MEVK!l ADNAN KAHVEC! CAD.N0.139 KART AL TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : BANKAClLIK VERGİ MİKTARI... : ,76.-YTL. 12

14 , ,99.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER ***** ALTIN PLAKET ***** FIRMA ADI... : AXA SİGORTA ANONiM ŞİRKETİ ADRESI... : MECLiSi MEBUSAN CAD.NO.I5 SALIPAZARI TELEFON 1 FAX... : / SiCIL NO... : FAALİYET KONUSU... : SİGORTACILIK VERGI MİKTARI... : ,80.-YTL. FİRMA ADI... : ANADOLUBANK ANONiM ŞİRKETİ ADRESi... : CUMHURIYET MAH.SILAHŞÖR CAD. EVRONOZZADE SOK.N0.77 BOMONTİ TELEFON 1 FAX... : / SiCiL NO... : FAALiYET KONUSU... : BANKAClLIK VERGİ MİKTARI... : ,60.-YTL. FIRMA ADI... : HÜRRiYET GAZETECiLİK VE MATBAACILIK ANONiM ŞİRKETİ ADRESi... : EVREN MAH.GÜLBAHAR CAD. HÜRRIYETMEDYA TOWER S GÜNEŞLI TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : GAZETE VE MATBAACILIK VERGİ MİKTARI... : ,87.-YTL. FİRMA ADI... : ANADOLU ANONiM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ADRESI... : BÜYÜKDERE CAD.İŞ KULELERİ KULE LEVENT TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : 4593 FAALİYET KONUSU... : SiGORTAClLlK VERGI MİKTARI... : ,03.-YTL. FİRMA ADI... : DOGAN YAYlN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ADRESI... : EVREN MA H. GÜLBAHAR CAD. HÜRRIYETMEDYA TOWERS 342 I 2 GÜNEŞLI TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : MEDYA, HOLDING VERGI MİKTARI... : ,94.-YTL. FİRMA ADI... : HEDEF ECZA DEPOSU TİCARET ANONiM ŞİRKETİ ADRESI... : GÖZTEPE MAH.ORHANGAZİ CAD. KARANFIL SOK.N0.64 BAGCILAR TELEFON 1 FAX... : SIC!L NO... : FAALİYET KONUSU... : ECZA DEPOSU İŞLETMECILlGI VERGİ MİKTARI... : ,01.-YTL. FİRMA ADI... : MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ADRESI... : TEŞVİKIYE CAD.N0.43/57 TEŞVİKIYE TELEFON 1 FAX... : / SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : MÜKERRER SİGORTA VERGİ MİKTARI... : ,89.-YTL. FIRMA ADI... : HABAŞ SlNAi VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRiSi ANONiM ŞİRKETİ ADRES!... : FUATPAŞA SOK. N0:26 SOGANLIK KART AL TELEFON 1 FAX... : SlClL NO... : FAALİYET KONUSU... : SlNAI VE TIBBİGAZLAR-DEMİR ÇELİK ÜRETİMİ VERGİ MIKTARI... : ,57.-YTL. 13

15 , ,99.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER ***** AL TlN PLAKET ***** FİRMA ADI... :SiGARA SANAYİİ İŞLETMELERİ VE TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ ADRESI... : BACJDAT CAD. CEVİZLİ KAMPÜSÜ KART AL TELEFON 1 FAX... : / SICIL NO... : FAALİYET KONUSU... : SIGARA ÜRETİMİ VERGI MİKTARI... : ,61.-YTL. FIRMA ADI... :ABDi İBRAHiM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONiM ŞİRKETİ ADRESI... : ESKI BÜYÜKDERE CAD. AY AZAGA YOLU NO.S MASLAK TELEFON 1 FAX... : / SİCİL NO... : FAALiYET KONUSU... : BEŞERE İLAÇ IMAL VE SATIŞI VERGİ MİKTARI... : ,18.-YTL. FIRMA ADI... : ÜLKER BİSKÜVİ SANA Yİ ANONiM ŞİRKETİ ADRESI... : DAVUTPAŞA CAD. NO.! O TOPKAPI TELEFON 1 FAX... : SICİL NO... : FAALİYET KONUSU... : BİSKÜVİ imalat! VERGI MİKTARI... : ,74.-YTL. FIRMA ADI... : BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTiK SANA Yİ VE TİCARET ANONiM ŞİRKETİ ADRESi... : ALİKAHYA MEVKI! 41220!ZMIT KOCAELI TELEFON 1 FAX... : / SICIL NO... : FAALİYET KONUSU... : TAŞIT TEKERLEK LASTIKLERİ!MAL VE SATIŞI VERGI MIKTARI... : ,09.-YTL. FIRMA ADI... : YURT İÇİ KARGO SERVİSİ ANONiM ŞİRKETİ ADRESI... :ESKI BÜYÜKDERE CAD. N AYAZAGA YOLU MASLAK TELEFON 1 FAX... : SICİL NO... : FAALİYET KONUSU... :KARGO TAŞIMACILIGI VERGİ MİKTARI... : ,21.-YTL. FİRMA ADI... : İZOCAM TİCARET VE SANA Yİ ANONiM ŞİRKETİ ADRESi... : YUKARI DUDULLU ORGANIZE SANA Yİ BÖLGESI 3. CAD. N0.4 ÜMRANiYE TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... :ORGANIK, INORGANiK İZOLASYON MALZEMELERİ imalat TICARETI VERGI MİKTARI... : ,14.-YTL. FİRMA ADI... : TEKSTiL BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ADRESI... : BÜYÜKDERE CAD. N0.63 MASLAK TELEFON 1 FAX... : S!CIL NO... : FAALİYET KONUSU... : BANKAClLIK VERGI MİKTARI... : ,48.-YTL. FIRMA ADI... : ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ADRESI... : KISIKLI CAD. NO. ll BAGLARBAŞI ALTUNlZADE TELEFON 1 FAX... : / SIC!L NO... : 6022 FAALİYET KONUSU... : SİGORTACILIK VERGI MİKTARI... : ,48.-YTL. 14

16 , ,99.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER ***** ALTIN PLAKET ***** FIRMA ADI... :KAPiTAL FACTORiNG HİZMETLERİ ANONiM ŞİRKETİ ADRESI... : BÜYÜKDERE CAD. USO CENTER IŞ MERKEZI N0.6ı KAT.8 MASLAK TELEFON 1 FAX... : 2ı / ı55 SİCİL NO... : FAALIYET KONUSU... : FAKTORING HIZMETI VERGI MİKTARI... : ,55.-YTL. FİRMA ADI... : İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZlR BETON FABRiKALARI SAN. VE TİC. A.Ş. ADRESI... :ESK! EDİRNE ASFALT! ÜZERİ METRİS CEZAEVI KARŞISI KÜÇÜKKÖY TELEFON 1 FAX... : ı SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : HAZIR BETON, BETON ELEMANLAR!, KENT MOBiL YALAR! ÜRETİMİ VERGI MİKTARI... : ,81.-YTL. FİRMA ADI... :AK SİGORTA ANONiM ŞİRKETİ ADRESi... : MECLiSI MEBUSAN CAD. N0.67 FINDIKLI TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : SİGORTACILIK VERGİ MIKTARI... : ,15.-YTL. FİRMA ADI... : ANADOLUHAYAT EMEKLiLİK ANONiM ŞİRKETİ ADRES!... : İŞ KULELERİ KULE 2 KAT.I9 4.LEVENT TELEFON 1 FAX.... : 2 ı ı SICIL NO... : FAALİYET KONUSU... :SİGORTA VE BIREYSEL EMEKLiLiK VERGİ MİKTARI... : ı , 11.-YTL. FİRMA ADI... :YAPI KREDi SİGORTA ANONiM ŞİRKETİ ADRESI... : BÜYÜKDERE CAD. YAPI KREDi PLAZA A BLOK LEVENT TELEFON 1 FAX... : 2ı / S!C!L NO... : FAALİYET KONUSU... : SİGORTACILIK VERGİ MİKTARI... : ,05.-YTL. FİRMA ADI... : AKPET AKARYAKIT DAGITIM ANONiM ŞİRKETİ ADRESI... : SÖGÜTLÜÇEŞME CAD. N0.87/1 KADlKÖY TELEFON 1 FAX... : SICIL NO... : FAALİYET KONUSU... : AKARYAKIT DAGITIM VERGI MİKTARI... : ,96.-YTL. FIRMA ADI... :TÜRKİYE GENEL SİGORTA ANONiM ŞİRKETİ ADRESI... :MECLISI MEBUSAN CAD. GENEL SİGORTA İŞHANI N0.25 SALIPAZARI TELEFON 1 FAX... : 2ı SIC!L NO... : FAALİYET KONUSU... : S!GORTACILIK VERGİ MİKTARI... : ,79.-YTL. FIRMA ADI... : KOÇ TÜKETİCİ FiNANSMANI ANONiM ŞİRKETİ ADRESI... : ÜN ALAN MAH.A YAZMA CAD. ÇAMLICA İŞ MERKEZI A.BLOK ÜSKÜDAR TELEFON 1 FAX... : / 02ı S!C!L NO... : FAALİYET KONUSU... :HER TÜRLÜ MAL VE HİZMET ALIMININ KREDILENDİRİLMESİ VERGI MIKTARI... : I ,02.-YTL. 15

17 , ,99.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER ***** AL TlN PLAKET ***** FİRMA ADI... : ASİL ÇELİK SANA Yİ VE TİCARET ANONiM ŞİRKETİ ADRES!... : ATAŞEHİR, GARDENYA 3/13 42-A D.3 KADlKÖY TELEFON! FAX... : SİCİL NO... : FAALIYET KONUSU... : KALITELI ÇELİK IMALAT VE SATIŞI VERGİ MİKTARI... : ,91.-YTL. FİRMA ADI... : TEMEL TİCARET VE YATIRIM ANONiM ŞİRKETİ ADRESi... : NAKKAŞTEPE, AZIZBEY SOK. NO.! KUZGUNCUK TELEFON 1 FAX... : SiCiL NO... : FAALİYET KONUSU... :TİCARET VE YATIRIM VERGİ MİKTARI... : ,89.-YTL. FİRMA ADI... :ABDi İBRAHiM İLAÇ PAZARLAMA ANONiM ŞİRKETİ ADRESi... : ESK! BÜYÜKDERE CAD. AY AZAGA YOLU N0.5 MASLAK TELEFON 1 FAX... : / S!CiL NO... : FAALİYET KONUSU... : BEŞERIİLAÇ ALIM SATIMI VERGİ MİKTARI... : ,35.-YTL. FİRMA ADI... : ANADOLU CAM SANAYİİ ANONiM ŞİRKETİ ADRESi... :İŞ KULELERİ KULE 3 KAT LEVENT TELEFON 1 FAX.... : S!CiL NO... : FAALİYET KONUSU... :CAM AMBALAJ VERGİ MİKTARI... : ,17.-YTL. FİRMA ADI... :GÜBRE FABRiKALARI TÜRK ANONiM ŞİRKETİ ADRESi... : KASAP SOK. N ESENTEPE TELEFON 1 FAX... : S!C!L NO... : FAALİYET KONUSU... : KİMYEVI GÜBRE ÜRETİMİ VE TEDARIK! VERGİ MİKTARI... : ,76.-YTL. FİRMA ADI... : TAKASBANK İSTANBUL MENKUL KlYMETLER BORSASI TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. ADRESi... : ABIDE-l HÜRRIYET CAD. KAPLANCALI İŞ MERKEZ! N0.286 ŞİŞLİ TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALIYET KONUSU... : BANKAClLIK VERGİ MİKTARI... : ,10.-YTL. FİRMA ADI... : OTOKAR OTOBÜS KAR O SERİ SANAYİİ ANONiM ŞİRKETİ ADRESI... : A YDINEVLER MAH. DUMLUPINAR CAD. N0.24 A BLOK KÜÇÜKY ALI TELEFON 1 FAX... : S!C!L NO... : FAALİYET KONUSU... :MOTORLU KARA NAKİL VASITALARI VERGI MİKTARI... : ,36.-YTL. FİRMA ADI... : FİBA SİGORTA ANONiM ŞİRKETİ ADRESi... : R. BAHÇE M. CUMHURİYET C. ACARLAR İŞ MERKEZi C-D BLOK KA V ACIK TELEFON 1 FAX... : SICIL NO... : FAALIYET KONUSU... : S!GORT AClLIK VERGİ MİKTARI... : ,48.-YTL. 16

18 , ,99.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER ***** AL TlN PLAKET ***** FIRMA ADI... : CARGILL TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONiM ŞİRKETİ ADRESi... : RAMAZANOGLU MAH. BARBAROS CAD. NO. ı PENDİK TELEFON 1 FAX... : 2ı6554ı800/02ı665ı24ı7 SİCİL NO... : 237ı47 FAALiYET KONUSU... : ÜRETİM, ithalat, IHRACAT VERGİ MIKTARI... : ,94.-YTL. FIRMA ADI... : EFES PAZARLAMA VE DAGITIM TİCARET ANONiM ŞİRKETİ ADRESi... : ADNAN KAHVECİ BUL VAR! N0.5 BAHÇELIEVLER TELEFON 1 FAX... : 2ı ı264ı9644 Si CiL NO : FAALİYET KONUSU... : ŞEKERLi MAMULLER, KONSER VE, ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ içki VERGI MİKTARI... : ,07.-YTL. FIRMA ADI... : ÇOLAKOGLU METALURJİ ANONiM ŞİRKETİ ADRESI... : KEMERALTI CAD.KARAKÖY TİCARET MERKEZ! N0.24 KAT.6 KARAKÖY TELEFON 1 FAX... : 2ı /02ı S!CiL NO... : FAALiYET KONUSU... : DEMİR ÇELIK ÜRETİMİ VERGİ MİKTARI... : ,ı4.-YTL. FİRMA ADI.... : SARITAŞ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ADRESi... : YUKARI DUDULLU ORGANiZE SANA Yİ BÖLGESI2. CAD. N0.3 ı-33 ÜMRANiYE TELEFON 1 FAX. : 2ı ı646649ı6 SİCİL NO FAALİYET KONUSU... : ÇELİKTEN Y ARIMAMÜL ÜRETİMİ VERGI MİKTARI... : ı5,04.-YTL. FİRMA ADI... : ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONiM ŞİRKETİ ADRESi... : KISIKLI CAD. N ÜSKÜDAR TELEFON 1 FAX... : 2ı65548ıOO ı850 SİCİL NO... : 2504ı5 FAALİYET KONUSU... : SIGORTAClLlK VERGİ MİKTARI... : 7.4ı4.953,31.-YTL. FİRMA ADI... : KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANA Yİ VE TİCARET ANONiM ŞİRKETİ ADRESi... : AMBARLI LiMAN TESİSLERİ, ANGURY A ÇİFTLIGI MEVKİİ BÜYÜKÇEKMECE TELEFON 1 FAX... : ı 1 02ı SİCİL NO... : ı62077 FAALİYET KONUSU... : LIMANCILIK SEKTÖRÜ VERGI MİKTARI... : ,00.-YTL. FİRMA ADI... : OMSAN LOJİSTİK ANONiM ŞİRKETİ ADRESi... : TUGAY YOLU NO. ı O CEVIZLIJ\IALTEPE TELEFON 1 FAX... : 2 ı ı SİCİL NO ı52793 FAALİYET KONUSU... : LOJISTİK VERGİ MİKTARI : ,00.-YTL. FİRMA ADI... : GLAXOSl\IİTHKLİNE İLAÇLARı SANA Yİ VE TİCARET ANONiM ŞİRKETİ ADRESi... : I. LEVENT PLAZA B BLOK LEVENT TELEFON 1 FAX... : 2ı ı SIClL NO... : FAALİYET KONUSU... : İLAÇ İTHALAT!, ÜRETİMİ, SATIŞI VERGİ MIKTARI... : 6.6ı9.083,ı 1.-YTL. 17

19 , ,99.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER ***** ALTIN PLAKET ***** FİRMA ADI... : A-TEL PAZARLAMA VE SERViS HİZMETLERİ ANONiM ŞİRKETİ ADRESi... :BAYAR CAD. GÜLBAHAR SOK. KVK PLAZA NO.l4 KAT.5 KOZYATAGI TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... :ÖN ÖDEMELi KART VE HAT SATIŞI-TELEKOMÜNiKASYON VERGİ MİKTARI... : ,31.-YTL. FİRMA ADI... : BiLNAM İŞLETMECİLİK VE TİCARET LiMiTED ŞİRKETİ ADRESi... : BOSTANCI MAH. BAGDAT CAD. HALİKARNAS APT. N0:534/0I KADlKÖY TELEFON 1 FAX... : S!CiL NO... : 25579/8 FAALİYET KONUSU... :TRANSIT AKARYAKIT PAZARLAMACILIGI VERGİ MİKTARI... : ,98.-YTL. FİRMA ADI... : TOYOTASA TOYOTA-SABANCI PAZARLAMA VE SATIŞ ANONiM ŞİRKETİ ADRESI... : GÜLSUYU MEVKİİ ANKARA ASFALT! E-5 YANYOL ÜZERİ MALTEPE TELEFON 1 FAX... : SlCİL NO... : FAALiYET KONUSU... : OTOMOTiV VERGI MİKTARI... : ,38.-YTL. FİRMA ADI... :AK YATIRIM MENKUL DEGERLER ANONiM ŞİRKETİ ADRESi... : GÜMÜŞSUYU, İNÖNÜ CAD. N0.42 TAKSİM TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : FİNANS VERGİ MİKTARI... : ,07.-YTL. FİRMA ADI... : TORUNLAR GIDA SANAYİİ VE TİCARET ANONiM ŞİRKETİ ADRESi... : KA V ACIK, RÜZGARLlBAHÇE 95. SOK. N0.6 BEYKOZ TELEFON 1 FAX... : SiCiL NO... : FAALİYET KONUSU... :TOPTAN GIDA MADDELERİ İTHALAT-İHRACAT, DAHiLi TİCARET VERGİ MİKTARI... : ,11.-YTL. FIRMA ADI... : KURTULUŞ FACTORiNG HİZMETLERİ ANONiM ŞİRKETİ ADRESi... :İKiTELLi O.S.B. ATATÜRK BULYARI DEPOSiTE İŞMRK. AIBLK K:4 N0:410 KÜÇÜKÇEKMECE TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... :FAKTORiNG HİZMETLERİ VERGİ MİKTARI... : ,26.-YTL. FİRMA ADI... : KIYI EMNiYETi GENEL MÜDÜRLÜ GÜ ADRES!... :MECLiSi MEBUSAN CAD. N0.14 SALIPAZARI TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... :DENİZ ULAŞTlRMA VERGİ MİKTARI... : ,38.-YTL. FIRMA ADI... : DEUTSCHE BANK ANONiM ŞİRKETİ ADRESi... :ESKI BÜYÜKDERE CAD. TEKFEN TOWER N0.209 KAT LEVENT TELEFON t FAX... : / SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : BANKAClLIK VERGİ MİKTARI... : ,35.-YTL. 18

20 , ,99.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER ***** ALTIN PLAKET ***** FIRMA ADI... : ZER MERKEZt HİZMETLER VE TİCARET ANONIM ŞIRKETI ADRESI... : ÜN ALAN M AH. A YAZMA CAD. ÇAMLICA IŞ MERKEZI B. BLOK ÜSKÜDAR TELEFON 1 FAX... : / SlClL NO... : FAALIYET KONUSU... : HER NEV'( EMTIA TICARETI VERGI MIKTARl... : ,28.-YTL. FIRMA ADI... : lst AÇ ISTANBUL ÇEVRE KORUMA VE ATlK MADDELERI DEGERLEND İ RME SAN. VE TİC. A. Ş. ADRESI... : PlYALEPAŞA BULYARI PAŞA MAH. N0:74 ŞIŞLI TELEFON 1 FAX... : / SICIL NO... : FAALIYET KONUSU... : ÇEVRE KORUMA VE ATlK MAD. DECERLENDIRME VERGI MIKTARI... : YTL. FIRMA ADI... : AKSA JENERATÖR SANA Yİ ANONIM Ş IRKETI ADRESI... : EVREN MAH. GÜLBAHAR CAD. 1. SOK. N0.2 GÜNEŞLI TELEFON 1 FAX... : / SlClL NO... : FAALIYET KONUSU... : JENERATÖR ÜRETIM VERGI MIKTARI... : ,75.-YTL. FIRMA ADI... : MECOM SACLIK ÜRÜNLERİ SANA Yİ VE TİCARET ANONIM ŞİRKETI ADRESI... : ESKI BÜYÜKDERE CAD. AY AZA CA YOLU NO.S M ASLAK TELEFON 1 FAX... : / SICIL NO... : FAALIYET KONUSU... : BEŞERI ILAÇ IMAL VE SATIŞI VERGI MIKTARI... : ,63.-YTL. FIRMA ADI... : VAKlF EMEKLILİK ANONiM Ş İ RKETİ ADRESI... : MUALLIM NACl CAD. N ORTAKÖY TELEFON /. FAX... : SlClL NO... : FAALIYET KONUSU... : HAYAT SIGORTACJLJ(;I VE BIREYSEL EMEKLILIK VERGI MIKTARl... : ,15.-YTL. FIRMA ADI... : ALS İM ALARKO SANA Yİ TES İ SLERİ VE TICARET ANONIM Ş IRKETI ADRESI... : MUALLIM NACl CAD. N0.69 ORTAKÖY TELEFON 1 FAX... : S!CIL NO... : FAALIYET KONUSU... : INŞAAT, TAAHHÜT VERGI MIKTARl... : ,99.-YTL. FIRMA ADI... : HEDEF-ALLIANCE HOLDİNG ANONlM Ş İRKETI ADRESI... : BASlN EKSPRES YOLU KAVAK SK. SER PLAZA NO: 3/2 YENIBOSNA TELEFON 1 FAX... : / SICIL NO... : FAALIYET KON USU... : HOLDING VERGI MIKTARI... : ,44.-YTL. FIRMA ADI... : SARKUYSAN ELEKTROL İTİK BAKlR SANA Yİ VE TICARET ANONIM Ş I RKETI ADRESI... : OKÇUMUSA CAD. NO.I SARKUYSAN IŞ MERKEZI NO: 1 ŞIŞHANE TELEFON 1 FAX... : / SICIL NO... : FAALIYET KONUSU... : ELEKTROLITIK BAKlR TEL, BAKlR BORU IMALATI VE TICARETI VERGI MIKTARl... : ,22.-YTL. 19

21 , ,99.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER ***** ALTIN PLAKET ***** FİRMA ADI... : TNT INTERNATiONAL EKSPRESS TAŞIMACILIK TİCARET LiMiTED ŞİRKETİ ADRESi... : ERTÜRK SOK. UZKA İŞ MERKEZi N0.9 KA V ACIK TELEFON 1 FAX... : 2 I I 6425 I 7 I I SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... :ULUSLARARASI KURYE TAŞIMACILIGI VERGİ MiKT ARI... : ,67.-YTL. FİRMA ADI... : ALARKO CARRİER SANA Yİ VE TİCARET ANONiM ŞİRKETİ ADRESi... : MUALLİM NACİ CAD. N0.69 ORTAKÖY TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : ISITMA, SOGUTMA, KLiMA CİHAZLARI İMALİ VE TOPTAN SATIŞ VERGİ MİKTARI... : ,26.-YTL. FİRMA ADI... : AXA HAYATSİGORTA ANONiM ŞİRKETİ ADRESi... :MECLiS-i MEBUSAN CAD. OYAKİŞHANI NO.l5 SALIPAZARI TELEFON 1 FAX... : SiCIL NO... : FAALİYET KONUSU... : SİGORTACILIK VERGİ MİKTARI... : ,56.-YTL. FIRMA ADI... : ALLİANZ HAYAT VE EMEKLiLİK ANONiM ŞİRKETİ ADRESi... : BAGLARBAŞI, KISIKLI CAD. NO. I I ALTUNİZADE TELEFON 1 FAX.... : 2 I I S!ClL NO... : FAALİYET KONUSU... : SİGORTACILIK VERGİ MİKTARI... : ,68.-YTL. FİRMA ADI... : SELÇUK ECZA HOLDİNG ANONiM ŞİRKETİ ADRESi... : MAHİR İZ CAD. N0.43 ALTUNİZADE TELEFON 1 FAX... : 2I / SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... :ŞiRKETLERE İŞTİRAK VERGİ MİKTARI... : ,38.-YTL. FİRMA ADI... :PARK ELEKTRiK MADENCiLiK SANAYİ VE TİCARET ANONiM ŞİRKETİ ADRESI : PAŞALİMANI CAD. N0.73 ÜSKÜDAR TELEFON i FAX.... : / Si CiL NO... : 3 I 2858 FAALiYET KONUSU VERGİ MİKTARI : HER TÜRLÜ MADEN ARAMA, İŞLEME : ,55.-YTL. 20

22 , ,99.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER ***** ALTIN MADALYA ***** FİRMA ADI... : BAYMER TURİZM VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ADRESi... : HALİT ZİY A UŞAKLIG İL CAD. NO. I BAKlRKÖY TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : TURİZM VERGİ MİKTARI... : ,57.-YTL. FİRMA ADI... : B ETEK BOYA VE KİMY A SANA Yİ ANONİM ŞİRKETİ ADRESi... : ANKARA ASFALT! HÜSEYiN ÇELİK SOK. N0.2 BOSTANCI TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... :BOYA ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI VERGİ MİKTARI... : ,00.-YTL. FİRMA ADI... : ASTEL KAGITÇILIK SANA Yİ VE TİCARET ANONiM ŞİRKETİ ADRESi... : YENİBOSNA MERKEZ MAH. ASENA SK N0:2 BAHÇELIEVLER TELEFON 1 FAX... : / SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : ÇOCUK BEZİ, HASTA BEZİ, HİJYENİK PED İMALATI VE SATIŞI VERGİ MİKTARI... : ,46.-YTL. FİRMA ADI : HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ ANONiM ŞİRKETİ ADRES İ... : ATA TÜRKHAVA LİMANI DIŞ HATLAR TERMiNALİ YEŞİLKÖY TELEFON 1 FAX... : / SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : YER HİZMETLERİ VERGİ MİKTARI... : ,55.-YTL. FİRMA ADI... : GEN-PA TELEKOMÜNiKASYON VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. ADRESI... : NİSPETİYE CAD. N0.41 ETILER TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : TELEKOMÜNIKASYON VERGİ MİKTARI... : ,83.-YTL. FİRMA ADI... : HÜRKUŞ HA VA YOLU TAŞlMAClLIK VE TİCARET ANONiM ŞİRKETİ ADRESI... : YEŞİLKÖY CAD. N0.9 D.3-4 FLORY A TELEFON 1 FAX... : / SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : HAVA YOLU İŞLETMECİLİCil VERGI MİKTARI... : ,94.-YTL. FİRMA ADI... : ANT YAPI SANA Yİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ADRES!... : İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. AKÇAKOCA SOK. N0.12 ÜMRANIYE TELEFON 1 FAX... : ! SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : İNŞAAT VERGİ MİKTARI... : ,74.-YTL. FİRMA ADI... : ÇEBİTAŞ DEMİR ÇELİK ENDÜSTRiSi ANONiM ŞİRKETİ ADRESI... : RIHTIM CAD. ÇELİK İŞHANI KAT.5 N0.60 KADlKÖY TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : DEMİR ÇELİK ANA SANA Yİ VERGİ MİKTARI... : ,80.-YTL. 21

8. Mükelleflerimizden 2010 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar

8. Mükelleflerimizden 2010 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar 8. Mükelleflerimizden 2010 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar BANKACILIK ve SİGORTACILIK SEKTÖRÜ I. Bankacılık Sektörü TÜRKİYE GARANTİ

Detaylı

10. Mükelleflerimizden 2014 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar

10. Mükelleflerimizden 2014 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar 10. Mükelleflerimizden 2014 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar I. Bankalar TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 1.315.635.211 İŞ BANKASI A.Ş.

Detaylı

8. Mükelleflerimizden 2011 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar

8. Mükelleflerimizden 2011 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar 8. Mükelleflerimizden 2011 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar (Beş Mükelleften Az Olan Sektörlerde Kalan Mükelleflerin Tahakkuk Miktarı

Detaylı

BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI 2006

BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI 2006 BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI 2006 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir

Detaylı

10. Mükelleflerimizden 2013 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar

10. Mükelleflerimizden 2013 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar 10. Mükelleflerimizden 2013 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar I. Bankalar TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 540.282.173 AKBANK T.A.Ş. 373.083.895

Detaylı

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nın 2013 yılı faaliyet sonuçları ile 2013 yılı hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyanlarına ilişkin ayrıntılar kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla.

Detaylı

http://acilkepenktamircisi.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:50:31 AM Document generated by https://siteoid.com/

http://acilkepenktamircisi.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:50:31 AM Document generated by https://siteoid.com/ Anasayfa Hizmetlerimiz İletişim İstanbul Acil Kepenk olarak kepenk arızası durumunda en kısa sürede adresinize ulaşmaktayız. Telefon: 0532 742 08 07 Telefon: 0530 877 61 28 HİZMETLERİMİZ Acil Kepenk Tüm

Detaylı

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nın 2014 yılı faaliyet sonuçları ile 2014 yılı hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyanlarına ilişkin ayrıntılar kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla.

Detaylı

BAŞARILI VERGİ MUKELLEFLERI

BAŞARILI VERGİ MUKELLEFLERI İSTANBUL TİCARET ODASI BAŞARILI VERGİ MUKELLEFLERI 2008 YAYlN NO: 2009-53 İstanbul,2009 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik

Detaylı

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nın 2015 yılı faaliyet sonuçları ile 2015 yılı hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyanlarına ilişkin ayrıntılar kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla.

Detaylı

10. Mükelleflerimizden 2015 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar

10. Mükelleflerimizden 2015 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar 10. Mükelleflerimizden 2015 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar FİNANS SEKTÖRÜ I. Bankalar AKBANK T.A.Ş. 738.121.425 TÜRKİYE GARANTİ

Detaylı

ILKODU ILADI ILCEADI Semt Bölge 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ LEVENT 1 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ULUS 1

ILKODU ILADI ILCEADI Semt Bölge 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ LEVENT 1 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ULUS 1 ILKODU ILADI ILCEADI Semt Bölge 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ 1.LEVENT 1 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ 2.LEVENT 1 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ 2.ULUS 1 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ 3.LEVENT 1 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ AKARETLER 1 34 İSTANBUL

Detaylı

Banche d'investimento statali Denominazione Indirizzo N. di Telefono N. di FAX

Banche d'investimento statali Denominazione Indirizzo N. di Telefono N. di FAX Elenco delle Banche presenti in Turchia Aggiornamento al 30 Novembre 2016 Banche d'investimento statali 1 İLLER BANKASI KIZILIRMAK MAHALLESİ (312) 508 70 00 (312) 508 73 99 UFUK ÜNİVERSİTESİ CADDESİ NO:12

Detaylı

10. Mükelleflerimizden 2012 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar

10. Mükelleflerimizden 2012 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar 10. Mükelleflerimizden 2012 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar (Beş Mükelleften Az Olan Sektörlerde Kalan Mükelleflerin Tahakkuk Miktarı

Detaylı

BA ARILIV Gl MU ELLEFLERI 2009

BA ARILIV Gl MU ELLEFLERI 2009 BA ARILIV Gl QHil G MU ELLEFLERI 2009 YAYlN NO: 2010 ~ 102 İstanbulı 2011 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) 1 Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni

Detaylı

Bahçelievler Final Araç Bakım ve Uygulama Sistemleri Adres: Bahçelievler Mah. M.Ş. Ömür Plaza Şair Orhan Veli Sk. 22/3 Ömür Plaza. Tel: 0212 504 30 03

Bahçelievler Final Araç Bakım ve Uygulama Sistemleri Adres: Bahçelievler Mah. M.Ş. Ömür Plaza Şair Orhan Veli Sk. 22/3 Ömür Plaza. Tel: 0212 504 30 03 AVRUPA YAKASI OTOVINN NOKTALARI 14/10/2015 Ataköy Oto Koruma Sistemleri Adres: Ataköy 1.Kısım Mah. Sahilyolu Galeria Avm. Tel: 0212 559 87 27 Avcılar Auto Club Autojoy Adres: Firuzköy Mah. Firuzköy Bulvarı

Detaylı

İŞLETMENİN ADI ADRESİ İŞLETME TEL Yönlendirilen Öğrenciler Kesin Sözleşme Yapan Öğrenciler KABAALİ HUKUK BÜROSU VATAN CAD. N;8D:23 K:6 ÇAĞLAYAN

İŞLETMENİN ADI ADRESİ İŞLETME TEL Yönlendirilen Öğrenciler Kesin Sözleşme Yapan Öğrenciler KABAALİ HUKUK BÜROSU VATAN CAD. N;8D:23 K:6 ÇAĞLAYAN SIRA NO MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK TİCARET MESLEK LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BÜRO YÖTETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI İŞLETMENİN ADI ADRESİ İŞLETME TEL Yönlendirilen Öğrenciler Kesin Sözleşme Yapan Öğrenciler

Detaylı

2008/2009 MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ

2008/2009 MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL EKONOMİSİ 2008/2009 MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ CARİ FİYATLARLA GSMH YILLAR TÜRKİYE MİLYAR $ İSTANBUL MİLYAR $ İSTANBUL PAYI % 2000 265.4 58.7 22.1 2001 196.7 41.9 21.3

Detaylı

http://istanbulkepenktamir.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:44:47 AM Document generated by https://siteoid.com/

http://istanbulkepenktamir.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:44:47 AM Document generated by https://siteoid.com/ Anasayfa Hakkımızda Hizmetlerimiz İletişim Kepenk; dükkan, mağaza, depo, garaj vs.. gibi yerlerin hem emniyetini sağlayan hemde kullanılan kepenk'in şekline bağlı olarak gece leri mağaza ve showroom larınızda

Detaylı

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 3. Maddesi gereği Gerçek Kişiler İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkerelerinin

Detaylı

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ İSTATİSTİKİ VERİLER 1.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.2. 2010-2011 Yılları Türkiye ve İstanbul Bütçe Gelirleri 1.3.Aylar İtibariyle İstanbul Bütçe Gelirleri 1.4.Aylar

Detaylı

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ İSTATİSTİKİ VERİLER 1.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.2. 2010-2011 Yılları Türkiye ve İstanbul Bütçe Gelirleri 1.3.Aylar İtibariyle İstanbul Bütçe Gelirleri 1.4.Aylar

Detaylı

İşte sanayinin devleri İSO'nun En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesi açıklandı. Tüpraş 'Türkiye'nin en büyüğü tahtını' korudu

İşte sanayinin devleri İSO'nun En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesi açıklandı. Tüpraş 'Türkiye'nin en büyüğü tahtını' korudu İşte sanayinin devleri İSO'nun En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesi açıklandı. Tüpraş 'Türkiye'nin en büyüğü tahtını' korudu İSTANBUL - İstanbul Sanayi Odası (İSO) En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesini

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO.: 2003-45 BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI KASIM 2003

istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO.: 2003-45 BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI KASIM 2003 istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO.: 2003-45 BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI 2002 KASIM 2003 Bu eserin tüm hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından

Detaylı

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ İSTATİSTİKİ VERİLER 1.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.2. 2009-2010 Yılları Türkiye ve İstanbul Bütçe Gelirleri 1.3.Aylar İtibariyle İstanbul Bütçe Gelirleri 1.4.Aylar

Detaylı

QUIKSILVER Mağazaları

QUIKSILVER Mağazaları QUIKSILVER Mağazaları Sanayi Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Bilek İş Merkezi 29/3, 4. Levent Türkiye Telefon: 02163606393 QUIKSILVER, Quiksilver Mağazaları Quiksilver, bir Amerikan markası olmakla birlikte,

Detaylı

HAVATAKSİ İŞLETMELERİ RUHSAT KAPSAMI

HAVATAKSİ İŞLETMELERİ RUHSAT KAPSAMI EM AİR HAVACILIK VE TİC. SANCAK HAVAYOLLARI THK GÖKÇEN HAVACILIK İKTİSADİ İŞLETMESİ TR AT 001 TR AT 002 TR AT 003 GENEL HAVACILIK TR AT 008 SETAİR HAVA TAŞIMACILIĞI VE HİZMETLERİ BONAİR HAVACILIK TİC.

Detaylı

Kahve Dünyas??ubeleri

Kahve Dünyas??ubeleri Kahve Dünyas??ubeleri Kahve Dünyas? Gayrettepe Metro Büyükdere Cad.?i?li -?stanbul T: 0212 216 88 68-69 Kahve Dünyas? 4. Levent MetroBüyükdere Cad. 4. Levent -?stanbul T: 0212 283 39 74-75 Kahve Dünyas?

Detaylı

YER HİZMETİ KURULUŞLARI İŞLETMENİN ADI RUHSAT KAPSAMI İLETİŞİM BİLGİLERİ

YER HİZMETİ KURULUŞLARI İŞLETMENİN ADI RUHSAT KAPSAMI İLETİŞİM BİLGİLERİ TGS YER HİZMETLERİ HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ (HAVAŞ) ÇELEBİ HAVA SERVİSİ TGS Genel Müdürlüğü İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat 6 Yeşilköy- Bakırköy/İstanbul Tel: 0212 463 36 36 Faks : 0212 465

Detaylı

Bayi Ticari Ünvani Bayi Sınıfı Bayi Türü - ANKARA - 22504-DR ANKARA CEPA DOĞAN MÜZİK KİTAP MAĞ.PAZ.A.Ş. TALİ BAYİ D&R

Bayi Ticari Ünvani Bayi Sınıfı Bayi Türü - ANKARA - 22504-DR ANKARA CEPA DOĞAN MÜZİK KİTAP MAĞ.PAZ.A.Ş. TALİ BAYİ D&R Bayi Ticari Ünvani Bayi Sınıfı Bayi Türü ANKARA 22504DR ANKARA CEPA DOĞAN MÜZİK KİTAP MAĞ.PAZ.A.Ş. TALİ BAYİ D&R 22508DR PANORA(ORAN) TALİ BAYİ D&R ESKİŞEHİR 22505ESKİŞEHİR ESPARKDOĞAN MÜZİK KİTAP MAĞAZA

Detaylı

ATAKUM KAYMAKAMLIĞI İLÇE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI

ATAKUM KAYMAKAMLIĞI İLÇE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI 1 2015/15422 AKBANK T.A.Ş. ÇAYIROVA / KOCAELİ 4290001886123 2 2015/15423 AKBANK T.A.Ş. ÇAYIROVA / KOCAELİ 4290001886130 3 2015/15424 AKBANK T.A.Ş. ÇAYIROVA / KOCAELİ 4290001886147 4 2015/15425 T.GARANTİ

Detaylı

Istanbul Ticaret Odası'nın haber ve bil~i portalı

Istanbul Ticaret Odası'nın haber ve bil~i portalı 1 Istanbul Ticaret Odası'nın haber ve bil~i portalı istanbul Ticaret Odas ı ' nın Aralık ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Muharrem Keçeli başkanlığında yapıldı. Aylık ekonomik konutann ete atındığı

Detaylı

BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI 2004

BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI 2004 BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI 2004 Bu eserin tüm telif hakları Istanbul Ticaret Odası'na (ITO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı FSEK tarafından sağlanan tüm haklar saklıdır. ito'nun ve yazarın adı belirtilmek

Detaylı

ÜYELER ARASI İNDİRİM BÜLTENİ

ÜYELER ARASI İNDİRİM BÜLTENİ ÜYELER ARASI İNDİRİM BÜLTENİ YIL :1 SAYI : 2 MAYIS 2014 Bu Bülten MÜSAİD Üye İlişkileri Komisyonu tarafından üyelerimiz arasında alış verişin artırılması amacıyla hazırlanmıştır. Reklamların içeriği reklam

Detaylı

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nın 2010 yılı faaliyet sonuçları ile 2010 yılı hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyanlarına ilişkin ayrıntılar kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla.

Detaylı

SERVİS ARAÇLARININ GÜZERGAHLARI (2012)

SERVİS ARAÇLARININ GÜZERGAHLARI (2012) ADI 1 TUZLA YENİ BALGAT CD. YENİ BALGAT CADDESİ-TUZLA ŞİFA MAH-PENDİK- KURTKÖY-TEM- Y. BALGAT CD STAD-PENDİK MOSTAR KÖPRÜSÜ- PENDİK HİLAL KONUTLARI-TUZLA ŞİFA MAHALLESİ-KURTKÖY 2 MALTEPE MALTEPE İSTASYONU

Detaylı

Pasaport Büro Adresleri

Pasaport Büro Adresleri Pasaport Büro Adresleri İlçe Adı Pasaport Büro Ve Pasaport Harcının Yatırılabileceği Mali Veznelerinin Adres ve Telefonları Adalar Pas. Br. Büyükada Nala Hatun Cd. N-2 ADALAR Tel:0216 382 50 10-14 Adalar

Detaylı

HAVATAKSİ İŞLETMELERİ RUHSAT KAPSAMI

HAVATAKSİ İŞLETMELERİ RUHSAT KAPSAMI EM AİR HAVACILIK VE TİC. SANCAK HAVAYOLLARI THK GÖKÇEN HAVACILIK İKTİSADİ İŞLETMESİ TR AT 001 TR AT 002 TR AT 003 GENEL HAVACILIK TR AT 008 SANTAY HAVACILIK TİCARET SETAİR HAVA TAŞIMACILIĞI VE HİZMETLERİ

Detaylı

DAİMA ÖZENLE www.triaenerji.com info@triaenerji.com Tel: 0216 3541409 Fax: 0216 3541410

DAİMA ÖZENLE www.triaenerji.com info@triaenerji.com Tel: 0216 3541409 Fax: 0216 3541410 DAİMA ÖZENLE www.triaenerji.com info@triaenerji.com TRİA ENERJİ 1992 DEN BERİ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN DİNAMİK BİR MÜHENDİSLİK ŞİRKETİDİR. VİZYONUMUZ Müşterilerimize verdiğimiz danışmanlık ve taahhüt işlerinde

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 633824/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan CAFFE NERO GIDA ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi Şube Adresi Telefon No Faks Web Sayfası

Detaylı

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ İSTATİSTİKİ VERİLER 1.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.2. 2010-2011 Yılları Türkiye ve İstanbul Bütçe Gelirleri 1.3.Aylar İtibariyle İstanbul Bütçe Gelirleri 1.4.Aylar

Detaylı

Tel : 0 216 418 88 18 Adres : Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, Zirvebey Caddesi, Kuyubaşı İSTANBUL

Tel : 0 216 418 88 18 Adres : Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, Zirvebey Caddesi, Kuyubaşı İSTANBUL Marmara Üniversitesi Konukevi Tel : 0 216 418 88 18 Adres : Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, Zirvebey Caddesi, Kuyubaşı İSTANBUL Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Tesisleri Tel : 0 212 358 15 00 Adres

Detaylı

KSO ŞAHABETTİN BİLGİSU ÇEVRE ÖDÜLLERİ BUGÜNE KADAR ÖDÜL ALAN FİRMALARIN LİSTESİ

KSO ŞAHABETTİN BİLGİSU ÇEVRE ÖDÜLLERİ BUGÜNE KADAR ÖDÜL ALAN FİRMALARIN LİSTESİ KSO ŞAHABETTİN BİLGİSU ÇEVRE ÖDÜLLERİ BUGÜNE KADAR ÖDÜL ALAN FİRMALARIN LİSTESİ 1995 Yılı ATIKSU ARITMA TESİSİ ÖDÜLÜ DUSA ENDÜSTRİYEL İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş. BELDESAN A.Ş. GAZAL A.Ş. CAM İŞLEME SANAYİ

Detaylı

LEVENT BÜYÜKDERE CADDESİ, KANYON AVM KARŞISI

LEVENT BÜYÜKDERE CADDESİ, KANYON AVM KARŞISI İSTANBUL LEVENT BÜYÜKDERE CADDESİ, KANYON AVM KARŞISI AÇIKLAMA Kullanıma müsai=r. Dıştan aydınlatmalı mesh giydirme, iskele. 22.20 m (h) x 16.90 m (w), Ön cephe 22.20 m (h) x 22.00 m (w), Yan cephe AÇIKLAMA

Detaylı

2015 YILI TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE KOCAELİ NDE YERLEŞİK SANAYİ KURULUŞLARININ PROFİLİ

2015 YILI TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE KOCAELİ NDE YERLEŞİK SANAYİ KURULUŞLARININ PROFİLİ 2015 YILI TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE KOCAELİ NDE YERLEŞİK SANAYİ KURULUŞLARININ PROFİLİ HAZIRLAYAN İŞ GELİŞTİRME SERVİSİ Kocaeli Sanayi Odası, Fuar İçi, 41040 İzmit / Kocaeli T. 262

Detaylı

808 KABATAŞ MAKİNA DOLABI

808 KABATAŞ MAKİNA DOLABI İçindekiler 788 ALİBEYKÖY 100 cm 10 786 ALİBEYKÖY 65 cm 10 787 ALİBEYKÖY 80 cm 10 728 ALTUNİZADE 75 cm 18 789 ANADOLUHİSARI 80 cm 34 790 AYASOFYA 80 cm 35 791 BAHÇEŞEHİR 100 cm 38 792 BAHÇEŞEHİR 80 cm

Detaylı

BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI 2003

BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI 2003 BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI 2003 ÖN SÖZ Gelişmekte olan bütün ülkelerde olduğu gibi, ülkemiz ekonomisinde de yapısal sorunların ana kaynağı yüksek bütçe açıkları olmaktadır. Sürmekte olan bütçe ve ticaret

Detaylı

Tescil No Ünvanı Şirket Adres LPG FİRMALARI Telefonu Faks e-posta

Tescil No Ünvanı Şirket Adres LPG FİRMALARI Telefonu Faks e-posta 10144 ÜÇEL OTO SERVİSİ - MURAT LAFÇI KADOSAN OTO SANAYİ SİTESİ P BLOK NO:7 ÜMRANİYE İSTANBUL 2164668933 2163149678 muratlafci@hotmail.com CANDAN MÜHENDİSLİK OTO GAZ MONTAJ 10206 SERVİSİ - YILMAZ CANDAN

Detaylı

MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU ADI SULTAN TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1 YAŞ SEBZE MEYVE GRUBU GURUBU 4,141,082.

MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU ADI SULTAN TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1 YAŞ SEBZE MEYVE GRUBU GURUBU 4,141,082. 648261 Takdirname SULTAN TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1 YAŞ SEBZE MEYVE GURUBU 4,141,082.57 CUMHURİYET BULV. NO:118 ELÇİN APT. KAT:2 DAİRE:4 PASAPORT 1170841 Takdirname AGMEFRUTTA

Detaylı

ESENTEPE MAH. ANADOLU CAD. NO:5 34870 KARTAL İSTANBUL 216 3064180 216 3539720 fatih.uslu@antor.com.tr

ESENTEPE MAH. ANADOLU CAD. NO:5 34870 KARTAL İSTANBUL 216 3064180 216 3539720 fatih.uslu@antor.com.tr Tescil Ünvanı Şirket Adres Telefo Telefonu Faks Faks e-posta KAYIŞDAĞI CAD.KARAMAN ÇİFTLİK PEUGEOT OTOMOTİV PAZARLAMA YOLU KAR PLAZA E BLOK NO:45 34752 1030 ANONİM ŞİRKETİ İÇERENKÖY İSTANBUL 216 5799400

Detaylı

Denizhan Sokak Lale Han No: 5/5 80290, Mecidiyeköy. Turnacıbaşı Sokak No:32, 80047 Beyoğlu. Halaskargazi Caddesi No: 113/2 Harbiye

Denizhan Sokak Lale Han No: 5/5 80290, Mecidiyeköy. Turnacıbaşı Sokak No:32, 80047 Beyoğlu. Halaskargazi Caddesi No: 113/2 Harbiye Zaire Fahri Konsolosluğu Adres Denizhan Sokak Lale Han No 5/5 80290, Mecidiyeköy +90-(212) 212 84 26 Faks +90-(212) 212 27 88 Yunanistan Konsolosluğu Adres Turnacıbaşı Sokak No32, 80047 Beyoğlu +90-(212)

Detaylı

DOĞRU PROJELER DOĞRU ADIMLAR.

DOĞRU PROJELER DOĞRU ADIMLAR. DOĞRU PROJELER DOĞRU ADIMLAR www.insayyapi.com Herşey hayal etmekle başlar... Geleceğimize kalıcı eserler bırakmak adına tüm gücümüzle çalışıyoruz. Değer katan yapılar inşa eder... İnsay Yapı Grubumuzun

Detaylı

ATAKUM KAYMAKAMLIĞI İLÇE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI NO EVRAK NO GÖN. FİRMA ADRES BARKOD NO

ATAKUM KAYMAKAMLIĞI İLÇE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI NO EVRAK NO GÖN. FİRMA ADRES BARKOD NO 1 2015/7908 HSBC BANK A.Ş. ŞİŞLİ / İSTANBUL 4290001736978 2 2015/7909 T.GARANTİ BANKASI A.Ş. BAĞCILAR / İSTANBUL 4290001736985 3 2015/7910 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. ATAŞEHİR / İSTANBUL 4290001736992 4

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 568850/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan TCHİBO KAHVE MAMÜLLERİ DAĞITIM VE PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi Şube Adresi

Detaylı

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ EGE BÖLGESİ SERVİSLERİ BROTHER(ELEKTRON) 0232 4252034 EPSON & LG (TECPRO) 0232 4413323 LEXMARK 0232 4454100 PHILIPS 0232 4250286 SONY(APEX) 0232 4221225 CANON(SERVUS) 0232 4413412 SAMSUNG 0232 4892045

Detaylı

Aşağıdaki listede İstanbul'darapor alabileceğiniz Hastaneler ve diğer sağlık kurumların adres ve telefonlarını bulabileceksiniz.

Aşağıdaki listede İstanbul'darapor alabileceğiniz Hastaneler ve diğer sağlık kurumların adres ve telefonlarını bulabileceksiniz. Aşağıdaki listede İstanbul'darapor alabileceğiniz Hastaneler ve diğer sağlık kurumların adres ve telefonlarını bulabileceksiniz. Sağlık Raporu Alabileceğiniz Hastaneler (İSTANBUL) Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa

Detaylı

Information Technology Solutions

Information Technology Solutions Uzun süreli işbirlikleri, inşaat ve mimari uygulama hizmetleri! ECEM İNŞAAT ve MİMARLIK 1992 yılında Türker Dönmez ve eşi Y. Mimar Yasemin Dönmez tarafından kuruldu. Kurulduğu günden bu yana işverenlerine

Detaylı

NAKLİYAT ve DEPOLAMA

NAKLİYAT ve DEPOLAMA NAKLİYAT ve DEPOLAMA TEL : 0212 4 18-4 64 12 FAKS : 0212 438 E-MAİL : info@mnntasimacilik.com.tr WEB : www.mnntasimacilik.com.tr GSM : 07 8 97 67-07 4 94 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara

Detaylı

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$.

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$. TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) A-İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR MART OCAK- MART MART OCAK- MART 2013 214.838.980 666.294.172

Detaylı

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü Münfesih olmalarına ve sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 06/01/2014 tarihli

Detaylı

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN GÖREV ALDIĞI PAY HALKA ARZLARI. Halka Arz Büyüklüğü (TL)

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN GÖREV ALDIĞI PAY HALKA ARZLARI. Halka Arz Büyüklüğü (TL) ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN GÖREV ALDIĞI PAY HALKA ARZLARI Logo Şirket Halka Arz Tarihi VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ 05-06/03/1998 337.500 Konsorsiyum Üyesi (Bakiyeyi Yüklenim) TÜRKİYE İŞ BANKASI

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 199575/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan BERNARDO PAZARLAMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GÜNTAY ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ VE DAYANIKLI TÜKETİM

Detaylı

BOZÜYÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ

BOZÜYÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 000196 564 İMDAT KILAVUZ 01.04.1995 Bozüyük V.D. SEÇME+SEÇİLME Ş.NAİL-29.08.1953-5490012484 000432 891 SAKA-SAN TAAHHÜT İMALAT SANAYİ İNŞAAT VE TİCARET

Detaylı

100 m² m² Yapıların Anahtar Teslim Mimari, İnşaat Mühendislik, Dekorasyon ve Taahhüt Hizmetleri

100 m² m² Yapıların Anahtar Teslim Mimari, İnşaat Mühendislik, Dekorasyon ve Taahhüt Hizmetleri 100 m² - 1.000.000 m² Yapıların Anahtar Teslim Mimari, İnşaat Mühendislik, Dekorasyon ve Taahhüt Hizmetleri Hotel, Hastane, Üniversite, AVM, Villa, Cafe, Restaurant, Fabrika, Okul, İş Merkezi, Ofis, Residence,

Detaylı

Eston Kirazlı Evler. Bahçelievler Yayla Apartmanı Merter Emre Apartmanı. Bahçelievler Airport Hill

Eston Kirazlı Evler. Bahçelievler Yayla Apartmanı Merter Emre Apartmanı. Bahçelievler Airport Hill BAĞCILAR Eston Kirazlı Evler Kirazlı Park Evleri Kirazlı Park Evleri Eston Kirazlı Evler BAHÇELİEVLER Bahçelievler Airport Hill Bahçelievler Koza 26 Bahçelievler Yayla Apartmanı Merter Emre Apartmanı Bahçelievler

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE KOCAELİ NDE YERLEŞİK SANAYİ KURULUŞLARININ PROFİLİ

2016 YILI TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE KOCAELİ NDE YERLEŞİK SANAYİ KURULUŞLARININ PROFİLİ 2016 YILI TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE KOCAELİ NDE YERLEŞİK SANAYİ KURULUŞLARININ PROFİLİ HAZIRLAYAN İŞ GELİŞTİRME SERVİSİ Kocaeli Sanayi Odası, Fuar İçi, 41040 İzmit / Kocaeli T. 262

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil Kaydı Kapalı! Karar Tarihi: 31/03/2017 Sicil No 622584/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan GAP MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi Şube

Detaylı

GELECEĞİN GÜVENLİ YAPILARI; PRESTİJ VE KALİTENİN MİMARI TERAZİ YAPI A.Ş İLE YÜKSELİYOR.

GELECEĞİN GÜVENLİ YAPILARI; PRESTİJ VE KALİTENİN MİMARI TERAZİ YAPI A.Ş İLE YÜKSELİYOR. GELECEĞİN GÜVENLİ YAPILARI; PRESTİJ VE KALİTENİN MİMARI TERAZİ YAPI A.Ş İLE YÜKSELİYOR. HAKKIMIZDA TERAZİ YAPI; geçmişinden aldığı deneyim ve elde ettiği bilgi birikimlerini inşaat sektörüne hizmet etmek

Detaylı

Metal Mamuller Montaj İşçisi 16.12.2015. Ahşap Mobilya İmalat Ustası. İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B) 15.12.2015

Metal Mamuller Montaj İşçisi 16.12.2015. Ahşap Mobilya İmalat Ustası. İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B) 15.12.2015 00002978629 Belirsiz Süreli (Daimi) Erkek - - 2 Reklam Tabelacı 11.12.2015 00002983064 Belirsiz Süreli (Daimi) Erkek - 20-35 1 Otomotiv Mekanikçisi 15.12.2015 00002983177 Belirsiz Süreli (Daimi) Erkek

Detaylı

ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNAN KATILIMCILAR

ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNAN KATILIMCILAR ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNAN KATILIMCILAR No FİRMA ÜNVANI ADRES 1 Akıntek Tekstil Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 2 Aksakal Orman Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti. Kırklareli Organize

Detaylı

HAVATAKSİ İŞLETMELERİ RUHSAT KAPSAMI

HAVATAKSİ İŞLETMELERİ RUHSAT KAPSAMI EM AİR HAVACILIK VE TİC. SANCAK HAVAYOLLARI THK GÖKÇEN HAVACILIK İKTİSADİ İŞLETMESİ TR AT 001 TR AT 002 TR AT 003 GENEL HAVACILIK TR AT 008 SETAİR HAVA TAŞIMACILIĞI VE HİZMETLERİ BONAİR HAVACILIK TİC.

Detaylı

EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI ASĠL PROJELER LĠSTESĠ. S.N. Ref. No BaĢvuru Sahibi Proje Adı Ġl

EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI ASĠL PROJELER LĠSTESĠ. S.N. Ref. No BaĢvuru Sahibi Proje Adı Ġl EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI ASĠL PROJELER LĠSTESĠ Proje Teklif Çağrısı: TRC2-10-EKOG001-A-B: EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI S.N. Ref. No BaĢvuru Sahibi Proje Adı Ġl 1 A-815 Asenka Mermer

Detaylı

geleceği inşaa ediyoruz

geleceği inşaa ediyoruz geleceği inşaa ediyoruz geleceğin güvenli yapıları ERTAN YAPI ile yükseliyor.. HAKKIMIZDA Ertan Yapı; geçmişinden aldığı deneyim ve elde ettiği bilgi birikimlerini inşaat sektörüne hizmet etmek amacıyla

Detaylı

İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAĞCILAR GÜNGÖREN SAN.SİT.22.BLOK NO:4 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL 2126714545 2126713939

İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAĞCILAR GÜNGÖREN SAN.SİT.22.BLOK NO:4 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL 2126714545 2126713939 ÖZÇAĞLAR OTOGAZ-HASAN AKBABA İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAĞCILAR GÜNGÖREN SAN.SİT.22.BLOK NO:4 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL 2126714545 2126713939 hasanakbaba36@hotmail.co m ERKİN İPEK - ŞAH OTOGAZ MÜHENDİSLİK

Detaylı

İŞLEYECEĞİ ATIK TÜRÜ. ADRES: Hacı Sabancı Org. San. Böl. Atatürk Bulv. No:45 Yakapınar ADANA Tlf: 0 322 3943678 Faks: 0 322 3943679

İŞLEYECEĞİ ATIK TÜRÜ. ADRES: Hacı Sabancı Org. San. Böl. Atatürk Bulv. No:45 Yakapınar ADANA Tlf: 0 322 3943678 Faks: 0 322 3943679 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI LI ATIK MADENİ YAĞ GERİ KAZANIM FİRMALARI (Güncelleme Tarihi: 04.01.2011) İLİ FİRMA ADI ADRES ADANA CAN KİMYEVİ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.07.194-547 02.02.2006 GENELGE (2006/4)

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.07.194-547 02.02.2006 GENELGE (2006/4) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.07.194-547 02.02.2006 Konu : Gümrük İdarelerinde Teminat Mektubu Kabul Edilecek Kurumlar GENELGE (2006/4) Teminat

Detaylı

DEVAM EDEN İŞLER 66 ADA KARDELEN 3 BLOKLARI

DEVAM EDEN İŞLER 66 ADA KARDELEN 3 BLOKLARI SİTELER & KONUTLAR DEVAM EDEN İŞLER 66 ADA KARDELEN 3 BLOKLARI 62 ADA GARDENYA 4/1 4/2 BLOKLARI 3000 A RESIDENCE Proje Yönetim Hizmetleri Sabah Servisi Hizmetleri BOF PLAZA ÇAMALTI SİTESİ İNCİ RESIDENCE

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 209666/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan DERİDEN DERİ MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DERİDEN DERİ MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED

Detaylı

İSTANBUL TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI

İSTANBUL TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI İSTANBUL TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI Çatalca İstasyonu Dudullu İstasyonu Esenyurt İstasyonu Hadımköy İstasyonu Haraççı İstasyonu Kavaklı İstasyonu Mimarsinan İstasyonu Orhanlı İstasyonu Pendik İstasyonu

Detaylı

AKDAĞLAR GRUP AKPLAZA PİYALEPAŞA İSTANBUL UN KALBİNDEYİZ...

AKDAĞLAR GRUP AKPLAZA PİYALEPAŞA İSTANBUL UN KALBİNDEYİZ... AKDAĞLAR GRUP AKPLAZA PİYALEPAŞA İSTANBUL UN KALBİNDEYİZ... AKPLAZA PİYALEPAŞA EKİP Yatırımcı Ana Yüklenici MEHMET AKDAĞ & EYÜP AKDAĞ & AHMET DÖNGEL Ortaklığı AKDAĞLAR İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 375749/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan MANGO T.R TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi Şube Adresi Telefon No Faks Web Sayfası

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 397585/0 Firmanın dosyasında REHİN bulunmaktadır! Ünvan HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi Şube Adresi

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 191755/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan ROMAN HAZIR GİYİM VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi Şube Adresi Telefon No

Detaylı

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph SEKTÖR GIDA SANAYİ ALT SEKTÖR KİRLİLİK KATSAYISI KİRLİLİK PARAMETRELERİ Nişasta,Un ve Makarna Üretimi 4 KOİ, AKM, ph Maya Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top-N, Top-P, ph Sitrik Asit Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres,

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- AĞUSTOS DÖNEMİ ) TL U.S.$. AĞUSTOS OCAK - AĞUSTOS AĞUSTOS OCAK - AĞUSTOS 2015 307.801.642

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR EYLÜL OCAK - EYLÜL EYLÜL OCAK - EYLÜL 2015 292.478.851 2.719.285.208 97.138.158 1.022.326.394 2016 285.236.982

Detaylı

ÜYELER ARASI REKLAM VE İNDİRİM BÜLTENİ

ÜYELER ARASI REKLAM VE İNDİRİM BÜLTENİ ÜYELER ARASI REKLAM VE İNDİRİM BÜLTENİ YIL :1 SAYI : 5 15 TEMMUZ 2014 Bu Bülten MÜSAİD Üye İlişkileri Komisyonu tarafından üyelerimiz arasında alış verişin artırılması amacıyla hazırlanmıştır. Reklamların

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Tasfiyesiz İnfisah Suretiyle Kaydı Kapalı! Karar Tarihi: 22/12/2014 Sicil No 398165/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan UNİTİM MARKA MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

AKUSTİK SES YALITIMI REFERANSLARIMIZ

AKUSTİK SES YALITIMI REFERANSLARIMIZ AKUSTİK SES YALITIMI REFERANSLARIMIZ Mesam Sıra Evler Cad Esen Sok Saruhan Plaza Şişli / İST Akustik Tavan Ses Yalıtımı Ve Akustik Duvar Paneli Ses Yalıtımı Uygulaması Yapılmıştır. Med Yapım Karanfil Cad

Detaylı

6102 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 7.MADDESİ KAPSAMINDA TİCARET SİCİLİNDEN KAYDI SİLİNEN MÜKELLEFLER LİSTESİ

6102 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 7.MADDESİ KAPSAMINDA TİCARET SİCİLİNDEN KAYDI SİLİNEN MÜKELLEFLER LİSTESİ Sıra No VERGİ NO ÜNVAN 1 8770256416 2 9780517028 3 6070360257 4 8610498361 5 3260280069 6102 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 7.MADDESİ KAPSAMINDA TİCARET SİCİLİNDEN KAYDI SİLİNEN MÜKELLEFLER LİSTESİ TÜRKER GELİNLİK

Detaylı

Çünkü müşterilerinin; beklentisi olan kalite, hız, ekonomi ve güvenlik için yeterli donanıma sahip ekip ve ekipmanı bünyesinde bulundurmaktadır.

Çünkü müşterilerinin; beklentisi olan kalite, hız, ekonomi ve güvenlik için yeterli donanıma sahip ekip ve ekipmanı bünyesinde bulundurmaktadır. ALGAN DEMİR ÇELİK DIŞ TİC. TAAH.VE LTD.ŞTİ. Adı ile kurulan firmamız "Kaliteli","Hızlı","Güvenilir","Akılcı Çözüm" ilkelerinden ödün vermeyerek çalışmalarını sürdürmektedir. Yurtdışındaki bir çok saygın

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- MART DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR MART OCAK - MART MART OCAK - MART 2015 331.188.309 815.701.486 127.851.561 330.386.817 2016 346.165.094 917.469.044

Detaylı

62 ADA GARDENYA 4/1 4/2 BLOKLARI. İşin Niteliği : 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Teknik İşletme Bakım & Onarım Hizmetleri Temizlik Hizmetleri

62 ADA GARDENYA 4/1 4/2 BLOKLARI. İşin Niteliği : 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Teknik İşletme Bakım & Onarım Hizmetleri Temizlik Hizmetleri REFERANSLAR SİTELER & KONUTLAR 62 ADA GARDENYA 4/1 4/2 BLOKLARI 66 ADA KARDELEN 3 BLOKLARI 3000 A RESIDENCE Sabah Servisi Hizmetleri ÇAMALTI SİTESİ İNCİ RESIDENCE Kapalı Havuz Bakım Hizmetleri SELÇUKLU

Detaylı

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$.

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$. TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) A-İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR HAZİRAN OCAK - HAZİRAN HAZİRAN OCAK - HAZİRAN 2013 217.747.583

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2015 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR EYLÜL OCAK-EYLÜL EYLÜL OCAK-EYLÜL 2014 365.319.053 2.710.202.371 165.114.132 1.251.999.448 2015 302.024.826

Detaylı

PERŞEMBE CUMA CUMA CUMA PAZARTESİ PAZARTESİ PAZARTESİ

PERŞEMBE CUMA CUMA CUMA PAZARTESİ PAZARTESİ PAZARTESİ SARIYER İ.A.S.K.F Orhan Saka Amatörler Evi Poligon Mah. Poligon Cad. No:1İstinye- SPOR MALZEMESİ DAĞITILACAK İLÇELER SARIYER - KAĞITHANE-BEŞİKTAŞ-BEYOĞLU TARİH 23.07.2015 SAAT 11:00 SPOR HİZMETLERİ EKİBİ

Detaylı

solar 1997 DEN BUGÜNE 2.500.000 M² İNŞAAT ALANI İŞVEREN : Maya & Yılsan Adi Ortaklığı YER : KARTAL - İSTANBUL İŞİN TANIMI : 250.000 m² İnşaat alanına sahip AVM IKEA ve KULE PROJESİ İŞVEREN : YILMAZ

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2015 YILI OCAK- ARALIK DÖNEMİ ) TL U.S.$. ARALIK OCAK-ARALIK ARALIK OCAK-ARALIK 2014 359.176.370 3.906.864.197 156.662.514 1.784.268.243

Detaylı

ORSAM DEKORASYON İNŞAAT SANAYİ TİCARET VE LTD. ŞTİ.

ORSAM DEKORASYON İNŞAAT SANAYİ TİCARET VE LTD. ŞTİ. ORSAM DEKORASYON İNŞAAT SANAYİ TİCARET VE LTD. ŞTİ. FİRMA TANITIMI 2003 Yılında Avcılar Dekorasyon Şirketi olarak faaliyetlerine başlayan firmamız, 2009 yılında büyüyerek, Orsam Dekorasyon İnşaat sanayi

Detaylı

2012 YILI TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE KOCAELİ NDE YERLEŞİK SANAYİ KURULUŞLARININ PROFİLİ

2012 YILI TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE KOCAELİ NDE YERLEŞİK SANAYİ KURULUŞLARININ PROFİLİ 2012 YILI TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE KOCAELİ NDE YERLEŞİK SANAYİ KURULUŞLARININ PROFİLİ HAZIRLAYAN İŞ GELİŞTİRME SERVİSİ Kocaeli Sanayi Odası, Fuar İçi, 41040 İzmit / Kocaeli T. 262

Detaylı