T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Haziran 1984 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Haziran 1984 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlırının başvurulur 9 Haziran 1984 CUMARTESİ Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 81/8054 Milletlerarası Andlaşma 26 Ocak 1984 tarihli ekli «Türkiye Çin Karma Eknmik ve Ticaret Kmisynun İkinci Tplantısının Mutabakat Tutanağı» nın naylanması; Dışişleri Bakanlığının 18/4/1984 tarihli ve EllE: 1II / sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun'un 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/5/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kenar EVREN Cumhurbaşkanı T. ÖZAL Başbakan I. K. FRDEM ı Devlet Bak - Başbakan Yrd. K. OKSAY Devlet Sakanı A. M. YILMAZ Devlet Bakanı S N. Tür,EL Devlet Bakanı A. TENEKECİ Devlet Bakanı I. ÖZDAĞLAR Devlet Bakanı A. K. ALPTEMOÇlıM Devlet Bakanı M. N. ELDEM Adalet Bakanı 2. YAVUZTÜRK Milli Savunma Bakanı A. TANRIYAR içişleri Bakanı V. HALEFOCLU Dışişleri Bakanı V. ARIKAN Maliye ve Gümrük Bakanı M. V. DİNÇERLER Millî Eğitim Gençlik ve Spr V. ATASOY Ulaştırma Bakanı H. C. ARAL Sanayi ve Ticaret Bakanı I. S. GİRAY M. AYDIN Bakanı Bayındırlık ve iskân Bakanı Sağlık ve Ssyal Yardım Bakanı H. H. DOĞAN M KALEMLİ Tarım Orman ve Köyişlerl Bakanı Çalışma ve Ssyal Güvenlik Bakanı C. BÜYÜKBAŞ M. M. TAŞÇIOĞLU Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Yürütme ve idare 3ri!umü Sayfa 1 Resmî Gazete Kdu : Resmi Gamete Fihristi 64. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 9 Haziran 1984 Sayı : Türkiye - Çin Karma Eknmik ve Ticaret Kmisynun İkinci Tplantısının Mutabakat Tutanağı Ocak, 1984 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki Türkiye - Çin Eknmik, Sınai ve Teknik İşbirliği Karma Kmisynun ilk tplantısında, 15 Aralık 1982 tarihinde, Pekin'de imzalanan Mutabakat Tutanağının hükümlerine uygun larak Türkiye - Çin Karma Eknmik ve Ticaret Kmisynu, ikinci tplantısını Ocak 1984 tarihleri arasında Pekin'de yapmıştır. Türk heyetinin başkanlığını Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ekselans Ercüment Yavuzalp, Çin heyetinin başkanlığını ise Çin Halk Cumhuriyeti Dış Eknmik İlişkiler ve Ticaret Bakanı Birinci Yardımcısı Ekselans Zheng Tubin yapmışlardır. Her iki Heyetin terkibi birinci ve ikinci eklerdedir. Kmisyn müzakereleri sn derece samimi ve karşılıklı anlayış rtamı içerisinde cereyan etmiştir. Kmisyn, geçen yılın işbirliği faaliyetlerindeki gelişmeleri gözden geçirmek ve 1984 yılında Türkiye ile Çin arasında, aşağıdaki alanlardaki işbirliğini geliştirmeye yönelik yeni teklifleri incelemek üzere üç çalışma grubu luşturmuştur. Karma Eknmik ve Ticaret Kmisynu çalışma neticeleri aşağıda sunulmuştur : Eknmik İşbirliği Ticaret Teknik İşbirliği I Eknmik İşbirliği 1. Taraflar, iki ülke arasındaki teknik ve eknmik işbirliğinin teşvik edilmesi görüşünden' hareketle ilgili kuruluşlarının, smut işbirliği alanlarının tesbiti amacıyla özel görüşmeler yapması hususunda mutabık kalmışlardır. 2. Taraflar, Türkiye'de hidrlik enerjinin geliştirilmesi amacıyla, Türkiye Elektrömekanik Sanayii (TEMSAN) ile Çin Milli Makina ve' Teçhizat İthalat ve İhracat Şirketi (CMEC)'nin hidrlik santralların ve bu alandaki malzemenin imalinde işbirliğinde bulunmasını kararlaştırmışlardır. CMEC, TEMSAN ve Devlet Su İşleri (DSl)'ni spesifik işbirliği prjelerini ve byutlarını görüşmek ve görüşme halindeki ihaleler üzerindeki işbirliği imkanlarını araştırmak amacıyla Çin'i ziyarete davet edecektir. Ziyaret tarihi, diplmatik kanallar vasıtasıyla karşılıklı istişarelerde bulunarak tesblt edilecektir. 3. Türk ve Çin Tarafları, ilgili firmalarının üçüncü ülkelerde rtaklaşa taahhüt üstlenmelerini destekleyecek ve teşvik edeceklerdir. Türk Dğuş Firması, Çin Su ve Enerji Uluslararası Şirketi ve ilgili Pakistan Şirketinin, Pakistan'ın Kalabagh Barajı ve enerji Santralinin yapımı knusundaki rtak prjeleri ile ilgili larak, Türk ve Çin Hükümetleri, bu rtak prjenin gerçekleşmesi için gerekli desteği sağlayacaktır. Taraflar, ayrıca, bu prjenin rtak gerçekleştirilmesi için Türk Dğuş Şirketinin ve Çin Su ve Enerji Uluslararası Şirketinin birbirleriyle temasa geçmelerini ve karşılıklı ziyaretlerde bulunmalarını da teklif etmişlerdir. Sözknusu ziyaretlerin tarihleri ilgili iki kuruluş tarafından saptanacaktır. 4. İki Taraf, ilgili firma ve kuruluşlarınuı, üçüncü ülkelerde üstlendikleri prjelerde, mümkün lduğu kadar yekdiğerinin inşaat malzemesini kullanmasını teşvik edecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 2

3 0 Haziran 1984 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 3 5. İki Taraf, zirai makina ve teçhizat yapımında, ilgili firma ve kuruluşlarını işbirliğinde bulunmaya teşvik edeceklerdir. İki ülkenin ilgili kuruluş ve firmalarının dğrudan temas ve artan teknik mübadeleler yluyla işbirliği imkanlarını araştıracaklardır. II Ticaret 1. Taraflar, 1933 yılında iki ülke arasındaki ticari ilişkileri gözden geçirmişler ve Türkiye ile Çin arasındaki ikili ticarette bir önceki yıla göre bazı gelişmeler lduğunu kaydetmişlerdir. Taraflar, ayrıca, karşılıklı yarar temeline dayanarak, artan bir randa, gelecekte, bu ilişkilerin geliştirilmesi arzularını beyan etmişlerdir. 2. Türk Tarafı, Hükümet tarafından kabul edilen sn ithalatın liberalleştirilmesi prgramım, ihracatı teşvik planım ve sermaye akışı knusundaki yeni düzenlemeleri açıklamış ve bu yeni uygulamaların Türkiye ile Çin arasındaki ikili ticari ve eknmik ilişkiler üzerinde lumlu bir etkisi lacağım ümit ettiğini ifade etmiştir. 3. İki Taraf, her iki ülkedeki işadamları ve ticari kuruluşların önemli bir rl ynayabileceği ve bunların birbirleriyle yakın ilişki kurmaları gerektiği hususunda mutabakata varmışlardır. 4. Taraflar, Çin ticaret heyetinin Türkiye'ye Haziran 1983'te yaptığı ziyaretin bu ylda başarılı bir adım lduğunu ve bu ziyaretin ardından bir grup Türk işadamının 1984un ikinci yarısında Çin'i ziyaretinin prgramlandığını memnuniyetle kaydetmişlerdir. 5. Taraflar, Hükümet yetkililerinin ve ticaret heyetlerinin karşılıklı ziyaretlerinin yanında, uluslararası fuarlara katılmanın ve ülkelerinde karşılıklı sergi düzenlemenin ticaret imkanlarının araştırılması bakımından bir zaruret lduğunu kabul etmişlerdir. Bu itibarla, taraflar» gelecekte bu tür faaliyetleri destekleme hususunda mutabakata varmışlardır. 6. Taraflar, ülkelerindeki işadamları ve ticaret kuruluşlarım, iki ülke mallanılın reeksprt yluyla pazarlanmasında işbirliğinde bulunmasını teşvik etmek knusunda mutabakata varmışlardır. 7. Taraflar, ticari ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için iki ülke arasındaki mevcut deniz taşımacılığı ve telekmünikasyn bağlarım geliştirmenin gerekli lduğunu kabul etmişlerdir. Taraflar, denizden ve havadan daha iyi ulaşım bağlantılarının kurulmasının yllarını ve çarelerini bulmak ve telekmünikasyn hizmetlerinin daha istikrarlı gelişimini sağlamak amacıyla, ilgili makamlarına biraraya gelme teklifinde bulunmayı kararlaştırmışlardır. 8. Her iki taraf, ülkelerindeki yürürlükteki kanunlar, kurallar ve yönetmeliklere uygun larak, iki ülke arasında ticareti yapılabilecek seçilmiş ihraç ürünleri listelerini teati etmişlerdir. Bu üsteler, işari nitelikte lup, bağlayıcı değildir ve aynca bu üstede yer almayan malların mübadele edilmesinde iki ülke için engel teşkil etmeyecektir. III Teknik İşbirliği 1. Taraflar, ilk Tplantıda tesbit edilen teknik işbirliği prgramının uygu-. lamasını memnuniyetle gözden geçirmişler, iki ülke arasındaki teknik işbirliğinin daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Görüşmeler neticesinde Taraflar, 1984 yılı için teknik işbirliği prgramı ile ilgili knularda mutabakata varmışlardır. (Ek 5) 2. Taraflar, teknik işbirliğinin uygulanması ile ilgili masraflar knusunda da mutabakata varmışlardır. Bir teknik persneli inceleme gezisine gönderen Hükümet, kabul eden ülkeye lan gidiş-dönüş masraflarını üstlenecektir. Teknik persneli kabul eden ev sahibi Hükümet ülkesinde bulunduğu sürece İaşe, ibate ulaşım ve tedavi masraflarını üstlenecektir. Yürütme va İdare Bölümü Sayf«- «

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE' 8 Haziran 1984 Sayı : a. Bilimsel deneyler için gerekli bilimsel ve teknik veriler, thum, fide, numuneler ve vb; bunları sağlayan tarafça, alıcı ülkenin Büyükelçiliğine, karşılıklılık ilkesine dayanarak ve ücretsiz larak, iki tarafın temsilcileri tarafından imzalanan transfer dkümanları ile birlikte tes'sjm edilir. Türk Tarafı, Çin Tarafına gayet dstâne karşılama ve ağırlama nedeniyle derin şükran duygularını ifade etmiş ve ( in Tarafım, gelecek Karma Eknmik ve Ticaret Kmisynu tplantısının Ankara'da 1985 yılı içerisinde yapılmak üzere davet etmiştir. Çin Tarafı bu daveti memnuniyetle kabul etmiş ve her iki Taraf gelecek tplantı tarihinin diplmatik kanallar yluyla tesbitinde mutabakata varmışlardır. Yukarıdaki mutabakat Tutanağı iki rijinal kpye halinde İngilizce larak 26 Ocak 1984 tarihinde Pekin'de tanzim edilmiştir. Ercüment Yavuzalp Zheng Tubin Türkiye Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Dış Eknmik İlişkiler Müsteşarı ve Ticaret Birinci Bakan Yardımcısı Ek: 1 TÜRK HEYETİ LİSTESİ Başkan : Ercüment Yavuzalp Üyeler : Faik Kç Vlkan Vural Erdğan Hürbaş Avni özcaiı Murat Sungar Metin Onursal Süleyman Yaşar Atilla Akhun Necmettin Gözlüklü Başkan : Zheng Tubin Üyeler : Rng Fengxiang Liu Yuan Wang Zhixi Huang Lini Chen Zhixia Ruan Jiageng Tian Daju Mis D#fu Sin Zhngqlng VDrütrn» M İdi,-» Bölümü Sayfa : 4 Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Elçi, Dışişleri Bakanlığı Eknmik İşler Genel Müdür Yardımcısı Başbakanlık, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı Vekili T. C. Pekin Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Özel Danışmanı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında Uzman Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında Uzman Merkez Bankası Muhabir İlişkileri Müdürü Ankara Ticaret Odası Yürütme Kurulu Başkan Vekili Ek: 2 ÇÎN HEYETİ LİSTESİ Dış Eknmik İlişkiler ve Ticaret Birinci Bakan Yardımcısı Bölgesel İşler İkinci Daire Başkam Dış Eknmik İşbirliği Başkan Yardımcısı Teknlji İthalat ve thracat Daire Başkan Yardımcısı Çin Bankası İkinci Kredi Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Bölgesel İşler İkinci Dairesi Şube Müdürü Prtkl Dairesi Müdürü İthalat - İhracat Dairesinde Görevli Bölgesel İşler İkinci Dairesinde Görevli Bölgesel İşler İkinci Dairesinde Görevli

5 9 Haziran 1984 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 5 TÜRKİYE'NİN ÇİN'E İHRAÇ EDECEĞİ ÜRÜNLERİN İŞ'ARI LİSTESİ Ek : 3' Bakliyat (nhut, mercimek vs) Kurutulmuş meyvalar (üzüm, incir ve incir ezmesi) Fındık Zeytin yağı Tütün Pamuk Tiftik Sentetik elyaf Krm madeni Ferrkrm Braks (sdyum brat) brat ürünleri Ibrik asit vs.) Çeşitli kimya sanayii ürünleri Veteriner ilaçları dahil ilaçlar ve ilaçlar için hammaddeler Zirai kullanım İçin mantar ve böcek ilaçları Gübreler Ağaç eşya ve ürünler (mbilya dahil) Cam, cam ürünleri (pencere camı, kırılmaz cam, cam kaplar, cam eşyalar, cam yünü) İnşaat malzemeleri (çiment, tuvalet bany eşyaları vs.) Alüminyum ürünler (prfiller, brular, çubuklar, teller, levhalar, bağlantı vs.) Çeşitli makin al ar, mekanik araçlar ve parçalar (mtr parçaları, aksesuarlar, pmpalar, kmpresörler, filtre makinaları, örgü makinalan, maden makinaları, inşaat makinaları) Zirai alet ve makinalar Çeşitli elektrikli ev aletleri (buzdlabı, Televizyn cihazları, çamaşır makinaları, fırınlar vs.) öteki sanayi ürünle»i Ek: 4 ÇİN'İN TÜRKİYE'YE İHRAÇ ÜRÜNLERİ LİSTESİ Makina ve teçhizat Makina aletleri Rulmanler ölçme aletleri Petr-kimya ürünleri Petrl ürünleri Böcek ilaçları Ecza ham maddeleri Tıbbi ve ameliyat alet ve edevatı Bya ve pigmentler Baharat ve yağlar Yazı malzemeleri Bisiklet parçalan Çalar Saatler öteki sanayi ürünleri Yürütm» ve İdare BSIQmO Sayfa : S

6 Sayfa: 6 RESMİ GAZETE 9 Haziran 1984 Sayı: Ek: 5 I ÇİN TARAFI TÜRKİYE İÇİN AŞAĞIDAKİ PROJELERİ UYGULAMAYI KABUL ETMİŞTİR: 1. lpekböcekçiliği ve Ham İpek İşleme çalışması 3-4 kişi, iki hafta, 1984'ün ikinci üç ayı içinde (birinci tplantının uygulanamayan prjesi) 2. Deprem tahmin ve ilgili araştırma çalışmaları 2 kişi, iki hafta, 1984'te (Birinci tplantının uygulanamayan prjesi); 3. Bigaz uygulama çalışması, 1-2 kişi, iki hafta, 1984 ikinci üç ayı içinde 4. Çeltiğe zarar veren böceklerin ve hastalıkların kntrlü çalışması, 1 kişi, İki hafta, 1984 tarihinde 5. Tatlısu balık yetiştirme çalışması, 1 kişi, 2 hafta, 1984'ün ikinci üç ayı içinde 6. Ağaç thum temini, a) Vlmas Pamula -1 kg b) Paulnia Tmentsa kg c) Alilarrthus Altissima - 6 kg Thumlar 1984'te sağlanacaktır; 7. Pekin Ördeği yavrusu sağlanması, 1984'te 10 yavru (30 günlük) sağlanacaktır. II TÜRK TARAFI ÇİN İÇİN ŞU PROJELERİ UYGULAMAYI KABUL ETMİŞTİR: 1. Tütün ekme, kurutma, işleme ve sigara üretim teknljisi çalışması (Birinci tplantının uygulanamayan prjesi) 3-4 kişi, iki hafta, 1984 ikinci üç ayı içerisinde, 2. Ayçiçeği yetiştirme teknljisi üzerinde çalışma, 3 kişi, iki hafta, 1984'ün üçüncü üç ayı içinde. 3. Deri işleme teknljisi ve deri giyim sanayi knusunda inceleme, 4 kişi, üç hafta 1984'ün ikinci yansında 4. Thum a) Valned Oak (Quercas Macrlepsis Ky) 30 kg. b) ceviz (sğuğa dâyanıklı cinsler) 10 kg. 1984'te sağlanmak üzere. Agreed Minutes f the Secnd Meeting f the Turkish-Chinese Jint Ecnmic and Trade Cmmittee January, 1984 In pursurancd f the stipulatins f the Agreed Minutes f the First Meeting f the Turkish-Chinese Jint Cmmittee n Ecnmic, Industrial and Technical C-peratin between the Gvernment f the Republic f Turkey and the Gvernment f the Peple's Republic f China signed n December 15, 1982 in Beijing, the Turkish-Chinese Jint Ecnmic and Trade Cmmittee held its secnd meeting in Beijing frm 23 t 26 January, The Turkish Delegatin was led by H. E. Ercument Yavuzalp, Undersecretary f the Ministry f Freign Affairs f the Republic f Turkey, and the Chinese Dele.- gatin was led by H, E. Zheng Tubin, First Vice-Minister f Freign Ecnmic Relatins and Trade f the Peple's Republic f China. The cmpsitin f the tw delegatins is given in Annexes l and 2. The deliberatins f the Cmmittee tk place in an atmsphere f extreme crdiality and mutual understanding. The Cmmittee established three wrking grups t review the prgress f cperative activities ver the preceding year and t cnsider new prpsals fr expanding c-peratin in 1984 between Turkey and China in the fllwing areas YQifltnw v«idare Wipmü Surf» 8

7 9 Haziran 1981 Sayı : RESMİ GAZETE.Sayfa : 7 Ecnmic c-peratin, Trade, Technical c-peratin. The results f the wrk f the Jint Ecnmic and Trade Cmmittee are summarized as fllws: 1. The Ecnmic C-peratin: 1. With a view t encuraging the develpment f ecnmic and technical cperatin between the tw cuntries, the tw Sides agreed that their, respective rganizatins cncerned shuld hld specific discussins t identify and select cncrete areas f cperatin prjects. 2. In rder t develp hydraulic pwer in Turkey, the tw Sides agreed that Turkish Electrmechanics Industries Crp. (TEMSAN) and the China Natinal Machinery and Equipment Imprt and Exprt Crpratin (CMEC) shuld.cperate in hydr-pwer plant cnstructin and in the manufacturing f hydr-pwer equipment. CMEC shall invite TEMSAN and the State Hydraulic Wrks (DSİ) t visit China t discuss the specific cperatin prjects and their scale and explre the pssibilities f cperatin thrugh negtiated bidding. The time f the visit shall be fixed by mutual cnsultatin thrugh diplmatic channels. 3. The Turkish and the Chinese Sides shall encurage and supprt their respective crpratins in c-cntracting in third cuntries. Regarding the current jint-bidding fr the Pakistan Kalabagh Dam and pwer statin by Turkish Dğuş Cmpany, the China Water and Pwer Internatinal Crpratin and the cncerned Pakistan crpratin, the tw Gvernments f Turkey and China shall prvide apprpriate supprt t the realizatin f this jint prject. The tw Sides further suggested thai the Dğuş Cmpany f Turkey and the Water and Pwer Internatinal Crpratin f China shuld cntact each ther and exchange visits fr the jint executin f this prject. The timing f such exchanges shall be determined between the tw rganizatins cncerned. 4. The tw Sides shall encurage their respective crpratins and cmpanies t use as much as pssible building material f the ther side when cntracting fr prjects in third cuntries.' 5. The tw Sides shall encurage their respective crpratins and cmpanies t cperate in the manufacturing f agricultural machinery and equipment. The cncerned crpratins and cmpanies f the tw cuntries shall ekplre pssibilities f cperatin thrugh increased technical exchanges and direct cntacts. II. Trade: 1. The tw Sides reviewed the verall trade relatins between the tw cuntries fr the year f 1983 and nted that there was sme imprvement in the bilateral trade between Turkey and China ver the preceding year. They als expressed their desire t prmte these relatins in the future at an accelerated rate n the basis f mutual benefits. 2. The Turkish Side explained the recent imprt liberalizatin prgramme, exprt encuragement scheme and the new regulatin n capital flw adpted by its Gvernment and expressed its hpe that all these new stipulatins will als have a' psitive impact n bilateral trade and ecnmic relatins between Turkey and China. 3. The tw Sides agreed that there are imprtant rles t be played by businessmen and trade rganizatins f bth cuntries and that they shuld establish clse cntacts with each ther. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

8 Sayfa : 8 RESMI GAZETE 0 Haziran 1984 Sayi : They nted with satisfactin that the visit f the Chinese trade delegatin t Turkey in June 1983 was a successful attempt in that directin and that as a fllw up f that visit a grup f Turkish businessmen is scheduled t visit China in the secnd half f ' Bth Sides agreed that besides reciprcal visits f gvernment fficials and trade delegatins, participatin in internatinal fairs and hlding exhibitins in each ther's cuntries is a must t explre trade pprtunities. Therefre, they agreed t encurage such activities in the future. 6. The tw Sides agreed that businessmen and trade rganizatins in their cuntries shuld als be encuraged t c-perate in marketing each ther's prducts thrugh re-exprt transactins. 7. Fr further develping their bilateral trade, bth Sides cnsidered it necessary t imprve the present maritime transprtatin and tele-cmmunicatin links between the tw cuntries. They agreed t suggest t their relevant authrities t cme tgether and find ways and means f establishing better air and maritime transprtatin cnnectins, as well as t develp mre stable tele-cmmunicatin services. 8. Bth Sides exchanged lists f selected exprt prducts that culd be traded between the tw cuntries accrding t the laws, rules and regulatins in frce in their respective cuntries. These lists (Annexes 3 and 4) are indicative in nature and nt binding, and als will nt preclude the tw cuntries in exchanging all ther gds which are nt included in these lists. III. Technical C-peratin: 1. The tw Sides reviewed with satisfactin the implementatin f the technical cperatin prgramme frmulated in the First Meeting, and exchanged views n the further develpment and strengthening f technical cperatin between the tw cuntries. As a result f their cnsultatins, the tw Sides reached agreement n matters cncerning the technical cperatin prgramme fr 1984 (Annex 5). 2. The tw Sides als reached agreement n matters cncerning the expenses invlved in the implementatin f technical cperatin. The gvernment sending technical persnnel n a study trip shall bear the travel expenses t and frm the receiving cuntry. The gvernment receiving technical persnnel shall bear the expenses" fr their fd, accmmdatin, medical care and transprt in the receiving cuntry. 3. Scientific and technical data as well as seeds, seedlings, specimen etc. fr scientific experiments shall be prvided reciprcally free f charge and delivered by the prviding side t the embassy f the receiving side alng with relevant transfer dcuments t be signed by the representatives f the tw Sides. The Turkish Side expressed its deep appreciatin t the Chinese Side fr its mst friendly welcme and arrangements, and invited the Chinese Side t hld the next meeting f the Jint Ecnmic and Trade Cmmittee in Ankara in The Chinese Side accepted this invitatin with pleasure and bth Sides agreed t arrange the date f the next meeting thrugh diplmatic channels. Dne in. Beijing n January 26, 1984, in tw riginals in the English language. (Ercument Yavuzalp) Undersecretary f the Ministry f Freign Affairs f the Republic f Turkey VürDtme v«idere BüIUmü Sayfa : 8 (Zheng Tubin) First Vice-Minister f Freign Ecnmic Relatins and Trade f the Reple's Republic f China

9 9 Haziran 1984 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 9 THE COMPOSITION OF Leader H. E. Ercüment Yavuzalp Members : H. E. Faik Kc Mr. Vlkan Vural Mr. Erdğan Hurbas Mr. Avni özcan Mr. Murat Sungar Mr. Metin Onursal Mr. Süleyman Yaşar Mr. Atilla Akhun Mr. Necmettin Gözlüklü THE TURKISH DELEGATION ANNEX:1 Ambassadr, Undersecretary f the Ministry f Freign Affairs Deputy Undersecretary f the Ministry f Industry and Cmmerce Minister Pleniptentiary, Deputy Directr General f Ecnmic Affairs Ministry f Freign Affairs Acting Deputy' Directr General f Agreements, Prime Ministry, Undersecretariat f Treasury and Freign Trade Cmmercial Cunsellr f the Embassy f the Republic f Turkey in Beijing Special Advisr t the Undersecretary f the Ministry f Freign Affairs Expert in the Undersecretariat f Treasury and Freign Trade Expert in the Undersecretariat f Treasury and Freign Trade Directr f Freign Representatin Relatins Department, Central Bank f Turkey Acting Chairman f the Bard f Directrs f the Chamber f Cmmerce f Ankara Leader THE COMPOSITION : H. E. Zheng Tubin Members : Mr. Rng Fengxiang Mr. Liu Yuan Mr. Wang Zhixi Mme. Huang Lini Mr. Chen Zhixia Mr. Ruan Jiageng Mme. Tian Daju Mr. Mu Defu Mr. Jin Zhngqing OF THE CHINESE DELEGATION ANNEX:2 First Vice-Minister f Freign Relatins and Trade (MFERT) Ecnmic Directr f the Secnd Department fr Reginal Affairs, MFERT Deputy Directr f the Freign Ecnmic Cperatin Department, MFERT Deputy Directr f the Technlgy Imprt and Exprt Department, MFERT Deputy General Manager f the Secnd Credit Department, Bank f China Divisin Chief, Secnd Department fr Reginal Affairs ( MFERT Chief f the Prtcl Department, MFERT Official, Imprt and Exprt Department, MFERT Official, Secnd Department fr Reginal Affairs, MFERT Official, Secnd Department fr Reginal Affairs, MFERT Yürütme ve dare Bölümü Sayfa 9

10 Sayfa : 10 II I RESMİ GAZETE I 9 Haziran 1984 Sayı [ ANNEX: 3 Indicative List f Turkey's Exprts t China: Pulses (chickpeas, lentils etc.) Dried fruits (raisins, figs and fig paste) Hazelnuts Olive il Tbacc Cttn Mhair Synthetic fibers Chrmium re Ferr chrmium Brax (sdium brate), brate prducts (bric acid etc) Varius prducts f chemical industry Medicaments including veterinary medicaments and raw materials fr medicaments Fungicides and inscticides fr agricultural uses Fertilizers Wden prducts and articles f wd (including furniture) Glass and glassware (windw glasses, safety glasses, cntainers f glass, glassware fr table, glass wl) Cnstructin materials (cement, sanitary ware etc.) Aluminium prducts (prfiles, bars, strips, sheets, wires, tubes, pipes and fittings etc.) Varius maschinery, mechanical appliances parts theref (engine parts and accessries, pumps, cmpressrs, filtering machinery, weaving machinery, machinery fr mining, machinery fr building) Agricultural tls and machinery Varius electrical husehld appliances (refrigeratrs, TV sets, washing machines, vens etc.) Other industrial gds Indicative List f China's Exprts t Turkey: Maschinery and equipment Maschine tls Ball bearings Measuring instruments Chemical prducts Petrchemicals Insecticides Pharmaceutical raw materials Medical and surgical instruments and apparatus ANNEX: 4 Yürütme ve idare Bölümü Sayfa: 10

11 9 Haziran 1981 Sayı : RESMİ GAZETE.Sayfa : 11 Pigments and dyestuff Spices and essential il Statinery Bicycle parts e- Alarm clcks Other industrial prducts ANNEX: 5 I. The Chinese Side agress t undertake the fllwing prjects fpr the Turkish Side : 1. Study n Sericulture and Prcessing f Raw Silk, 3-4 peple, tw weeks, secnd quarter f 1984 (Unimplemented prject f the First Meeting) ; 2. Study n Earthquake Predictin and Relevant Research Wrk, 2 peple, tw weeks, in 1984 (Unimplemented prject f the First Meeting) : 3. Study n Bigas Applicatin, 1-2 peple, tw weeks, in the secnd quarter f 1984; 4. Study n Paddy Rice Pest and Diseases Cntrl, 1 persn, tw weeks, in July Of 1984; 5. Study n Freshwater Fish Breeding, l persn, tw weeks, in thé secnd quarter f 1984; 6. Supply f Seeds f Trees, a. Vlmas Pamula l Kg. Paulnia Tmentsa Alilarrthus Altissima The seeds will be supplied in 1984; 7. Supply f Beijing Ducklings, 0.5 Kg. 6 Kgs. 10 ducklings (30 days ld) t be supplied in >11. The Turkish Side agrees t undertake the fllwing prjects fr the Chinese Side : 1. Study n Cultivatin, Drying and Prcessing f Tbacc and Cigarette Prductin Technlgy (Unimplemented Prject f the First Meeting), 3-4 peple, tw weeks, in the âecnd quarter f 1984; 2.. Study n Cultivatin Technlgy f Sunflwers, 3 peple, tw weeks, in the third quarter f 1984; 3. Study n Leather prccessing Technlgy and Leather Clthing Industry, 4 peple, three weeks, in the secnd half f 1984; 4. Supply f Seeds, a Valnea Oak (Quercas Macrlepsis Ky) 30 Kgs. b. Walnut (cld-rèsistent species) 10 Kgs. t be supplied in Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 9 Haziran 1984 Sayı : Millî Savunma Bakanlığından: Yönetmelikler Er ve Erbaş Sınıfından Askeri Araç Sürücülerinin özel Sınavları ve Belge Verme İşlemlerinin Usulü ve Bu Belgelerle Hangi Cins Taşıtların Nerelerde Kullanılacağına Dair Yönetmelik Amaç: Madde l Bu Yönetmeliğin amacı, er ve erbaş sınıfından askeri araç süriicülörinin özel sınavları, belge verme işlemlerinin usulü ve bu belgelerle hangi cins taşıtların nerelerde kullanılacağına dair esasları belirlemektir. Kapsam: Madde 2 Bu Yönetmelik, Türk Silâhlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan er ve erbaş sınıfından askerî araç sürücülerini kapsar. Hukuki Dayanak: Madde 3 Bu Yönetmelik 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karaylları Trafik Kanununun 43 üncü maddesi gereğince düzenlenmiştir. Genel Esaslar: Madde 4 Silâhlı Kuvvetlerde mevcut tekerlekli ve tırtıllı araçlarla, tekerlekli ve tırtıllı iş makinalari; «Askeri Sürücü Belgeli», «Trafik Vizeli Askeri Sürücü Belgeli» veya «Trafik ve Askeri Sürücü Belgeli» askeri persnel tarafından kullanılır. Askerî Sürücü Belgelerinin Veriliş ve Kullanılış Esasları: Madde 5 a) Askeri Sürücü Belgesi alacak persnel şför eğitim merkez lerinde temel veya intibak eğitimine tâbi tutulurlar. b) Temel ve intibak eğitimleri snunda şför eğitim birliklerince yapılacak nazari ve ameli sınavlarda başarılı lanlara Askerî Sürücü Belgesi tanzim edilir. c) Temel şför eğitimini bitirip kıt'asına sevk edilen Askeri Sürücü Belgeli persnel, sürücü belgelerinde yazılı araçlardan başka tekerlekli araçları kullanacaklarsa, birliklerince kullanacakları araçlar üzerinde iki haftalık intibak eğitimine ve eğitimi bitiren sürücüler en yakın şför eğitim merkezlerine veya Ulaştırma Ot Birliklerine sevkedilerek sınava tabi tutulurlar. Başarı gösterenlerin belgeleri kullanacakları araç tipi yazılarak naylanıp sürücü evsaf kartlarına işlenir. İntibak eğitimi ve sınavı, kullanılacak değişik her tip araç için tekrar edilir. d) Kreyn peratörü, kurtarıcı araç peratörü, traktör peratörü, tank taşıyıcı (transprtör), zırhlı persnel taşıyıcı, kundağı mtrlu tp çeker sürücüsü gibi görevlerde kullanılacak askerî persnelin, kullanacakları özel tip askerî araç iş makinası kullanma eğitimi, Kuvvetlerin kendi sınıf eğitimi merkzlerinde veya birliklerinde yapılır. Bu gibi persnele kullanacakları araçların askeri sürücü belgeleri; sınıf eğitim merkezlerinde veya askeri tamir fabrikaları nezdinde teşkil edilecek üç kişilik teknik bir heyet tarafından yapılacak sınav snunda başarılı lanlara verilir. e) Askeri Sürücü Belgesine sahip persnel, sadece Belgesinde yazılı lan askeri araçları kullanabilir. YürDtnra ve [dara Bölümü Sayfa : 12

13 9 Haziran 1981 Sayı : RESMİ GAZETE.Sayfa : 13 f) Askeri Sürücü Belgeli persnel, Belgelerinde yazılı askeri araçları eğitim, manevra, tatbikat, nakliyat ve intikallerde knvy veya yürüyüş klları düzeninde lmak şartıyla karaylları üzerinde de kullanabilirler. g) Terhis lan veya rdudan ayrılan askeri persnele ait askeri sürücü belgeleri geri alınarak, şahsi dsyası ile birlikte persnelin kayıtlı bulunduğu askerlik şube başkanlığına gönderilir. h) Terhis edildikten snra ikinci defa askere alman persnelin şahsi dsyasındaki askeri sürücü belgesinin geçerli labilmesi için, bu kişilerin, teşkil edilecek yetkili sağlık kurulundan «sürücü lur» rapru alması ve sürücü belgesinde yazılı araç tipleri üzerinde intibak eğitimine ve (c) ve (d) bentlerinde açıklandığı şekilde sınava tabi tutulmaları ve askerî sürücü belgelerinin naylanması zrunludur. Trafik Vizeli Askerî Sürücü Belgesinin Veriliş ve Kullanılış Esasları: Madde 6 a) Askeri Sürücü Belgesine sahip askeri persnel (Çvş., Onb.,Er) Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinden görevlendirilecek kmisynlarca, askerî birliklerin sınav merkezlerinde sınava tabi tutulurlar. Başarı gösterenlerin askeri sürücü belgeleri 2918 sayılı Karaylları Trafik Kanununun 41 nci maddesi (a) bendinde yazılı şartlar aranmaksızın yize edilir. b) Vize edilen askerî sürücü belgeleri, trafik sürücü belgesi vasfını haiz lup, kişinin askerliği süresince ve münhasıran sürücü belgesinde yazılı askeri taşıtları kullanmak için muteberdir. c) Askeri sürücü belgelerinin vize işlemleri harca tabi değildir. d) Vize edilen askerî sürücü belgeleri, kişinin terhisinde birliğince geri alınır ve trafik vizesini yapan makamlara iptal ettirilerek, persnelin şahsi dsyası ile birlikte kayıtlı bulunduğu askerlik şube başkanlığına gönderilir. Trafik Sürücü Belgelerinin Kullanılış Esasları: Madde 7 Trafik Sürücü Belgesine haiz persnel, şför eğitim merkezlerinde veya yetki verilmiş ulaştırma birliklerinde iki haftalık bir intibak eğitimine tabi tutulurlar. Eğitim snunda yapılacak sınavlarda başarı gösterenlere, sahip ldukları trafik sürücü belgesinin kullanma yetkisi verdiği araç karşılığı lan askeri araçları kullanmak üzere askeri sürücü belgesi de verilir. Müstakil veya Münferit Görevlerde Uyulacak Esas: Madde 8 Müstakil ve münferit larak göreve sevk edilecek askeri sürücülerin, trafik vizeli sürücü belgelerine veya kullanacağı aracı belirleyen askerî sürücü belgesi ile birlikte trafik sürücü belgelerine haiz lmaları zrunludur. Yönerge: Madde 9 Er ve erbaş sınıfından askerî araç sürücülerinin özel sınavları, verilecek belgelerin şekilleri, bu belgelerle hangi cins araçların nerelerde kullanılacağı, belgelerin nay makamları ve diğer hususlarla ilgili esaslar Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenecek- yönergelerde belirtilir. Yürürlük: Madde 10 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme: Madde 11 Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 9 Haziran 1984 Sayı: İçişleri Bakanlığından: Dernek Gelirlerinin Tplanmasında Kullanılacak Alındı Belgeleri Hakkında Yönetmelik Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönetmelik, dernek gelirlerinin tplanmasında kullanılacak alındı belgelerinin biçimi, bastırılması, derneklere verilmesi, denetlenmesi ve alınacak ücretin tesbitine dair esas ve usulleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Hukuki Dayanak Madde 2 Bu yönetmelik 2906 Sayılı Dernekler Kanununun 63 üncü maeu. desine göre hazırlanmıştır. Alındı Belgelerinin Biçimi Madde 3 Dernek gelirlerinin tplanmasında kullanılmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığınca bastırılacak alındı belgeleri, (örnek ll'de gösterilen biçim ve ebatta müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan yüz asıl ve yüz kçan yaprağından meydana gelen ciltler şeklinde tertip edilir. Derneklerin kullanacağı alındı belgelerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca sağlanamaması halinde, derneklerce bastırılarak mahallin en büyük mülki amirliğine naylatmak şartıyla kullanacakları alındı belgelerinin de (örnek l)'e göre tertip ve bu madde esaslarına göre bastırılması zrunludur. Ancak, alındı belgelerinin derneklerce bastırılması halinde «T.C. Maliye ve Gümrük Bakanlığı» anteti kullanılmaz. Maliye ve Gümrük Bakanlığınca Bastırılan Alındı Belgelerinin Satışı Madde 4 Maliye ve Gümrük Bakanlığınca bastırılan alındı belgeleri, dernek başkanı veya başkan vekili ile sayman üyenin müştereken hazırlayacakları yazılı başvuru üzerine, mahalli Emniyet veya Jandarma teşkilâtınca düzenlenip bağlı bulundukları mahallin en büyük mülki amirliğince naylanacak ihtiyaç belgelerine dayalı larak demek, demek şubesi, federasyn ve knfederasynlara; il merkezlerinde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerince, ilçelerde Malmüdürlükl»-, rince Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tesbit edilecek esaslara göre satılır. Alındı belgeleri ciltlerinin demeklere satış ücretleri her mali yılbaşında Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir. Satın Alınan. Veya Derneklerce Bastırılan Alındı Belgelerinin Kntrlü Madde 5 Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri ve Malmüdürlüklerinden satın alınan alındı belgelerinin cilt, seri ve sıra numaralan ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üye ile bir denetçinin de dahil edilmesi suretiyle demek veya şube başkanınca teşekkül ettirilecek kmisynca kntrl edilir ve snuç alındı belgeleri ciltlerinin başlangıç ve sn numaralan belirtilmek suretiyle düzenlenecek tutanağa geçirilir. Kntrlda hatalı lduğu rtaya çıkan ciltler geri verilerek aynı miktar yenisi alınır. Kntrl snucu kusursuz lduklan tesbit edilen alındı belgeleri tutanakla birlikte sayman üyeye teslim edilerek zimmetlendirilir. Maliye ve Gümrük Bakanlığınca sağlanamaması nedeniyle 3 üncü madde esaslarına göre derneklerce bastınlacak alındı belgeleri yukanda belirtilen şekilde Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 9 Haziran 1984 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 15 kntrlden geçirilerek kusursuz ldukları tesbit edilenler, liste halinde ve iki nüsha düzenlenecek tutanağa bağlanarak mahallin en büyük mülki amirliğine naylattırılır. Tutanağın ilk nüshası naylayan makamda kalır, diğeri alındı belgeleriyle birlikte derneğe verilir. Dernekçe teslim alınan alındı belgeleri tutanakla birlikte sayman üyeye verilerek zimmetlendirilir. Alındı Belgeleri Kayıt Defteri Madde 6 Dernekler, dernek şubeleri, federasyn ve knfederasynlar alındı belgelerini kayıt etmek üzere Alındı Belgesi Kayıt Defterini (örnek 2) ntere tasdik ettirerek tutmak zrundadır. Yönetmeliğin 5 nci maddesine göre sağlanarak sayman üyelere zimmetlendirilen alındı belgeleri, bu üyeler tarafından numarası en küçük lan alındı belgesi cildinden başlamak üzere alt alta yazılmak suretiyle alındı belgesi kayıt defterine kaydlunur. Bu defterin düzenli bir şekilde tutulmasından sayman üye ile birlikte başkanlar da srumludur. Alındı Belgelerinin Dernek Kaşesi İle Damgalanması Madde 7 Alındı belgelerinin asıl ve kçan sayfaları, derneğin kısa adı, merkezi ve kd numarasını gösteren dernek kaşesi ile damgalandıktan snra kullanılabilir. Alındı Belgelerinin Yardım Tplayacak Kişilere Verilmesi ve Dldurulması Madde 8 Alındı belgeleri yardım tplama görev ve yetkisi bulunanlara sayman üyelerce zimmetle verilir. Alındı belgeleri sabit byalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle kunaklı bir biçimde silintisiz kazıntısız larak dldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak kparılarak verilir, kçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı' belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve kçan yapraklarının üzerine iptal edilmiştir ibaresi yazılıp her ikisi kparılmadan ciltte bırakılır. Yardım Tplayacak Kişilerin Belirlenmesi Madde 9 Dernek, dernek şubesi, federasyn ve knfederasyn adına gelir tplayacak kişiler, bu kuruluşların yönetim kurulları kararı ile tesbit edilir. Bu kararın bir örneği yerin zabıta makamlarına verilerek tescil ettirilir. Tescilden snra yönetim kurullarınca yetkili kılman kişiler adına, kişinin açık kimliği, imzası ve ftğrafım ihtiva eden Yetki Belgesi (örnek 3) düzenlenerek, mahallin en büyük mülki amirine naylattırılır. Yetki belgesinin süresi bir yıldır ve sürenin bitiminde yukarıdaki fıkra esaslarına göre yenilettirilmesi gereklidir. Adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine sn verilmesi, derneğin fesh edilmesi, kapatılması gibi hallerde, verilmiş lan yetki belgelerinin dernek yöneticilerince belgeyi naylayan makama en çk 15 gün içinde teslimi zrunludur. Yetki belgesi belge sahibine, yetki veren dernek, dernek şubesi, federasyn ve knfederasynların idare yerinin (merkezinin) bulunduğu' il veya ilçe mülki idare sınırlan içinde bu kuruluşlar adına bağış ve aidat tplama yetkisi verir. Geçici Yetki Belgesi Madde 10 Dernek "merkezinin bulunduğu il veya ilçeler dışındaki yerlerde kuruluş adına gelir tplanabilmesi için, faaliyetin süresi de belirtilmek kaydıyla yerin en büyük mülki amirliğine başvurulup para tplayacak kişiler için 9 uncu madde esaslarına göre Geçici Yetki Belgesi (örnek 4) alınması şarttır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 15

16 Sayfa : 16 RESMİ GAZETE 9 Haziran 1984 Sayı : Belgenin belirtilen sürenin bitiminde, bunları naylayan makama geri verilmesi veya ilgilinin faaliyetinin devamına gerek duyuluyr ise yeni bir belge alınması zrunludur. Kullanılan Alındı Belgelerinin Saklanması ve Denetlenmesi Madde 11 a) Kullanılan alındı belgeleri özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ait hükümler saklı kalmak üzere, 5 yıl süre ile dernek saymanınca saklanır; yeni ve eski saymanlar arasında devir, teslim yapılır. b) Derneklerin tahsilat işlemleri ile tahsilâtta kullandıkları alındı belgeleri her yıl mahalli mülki amirliğince İçişleri ve Maliye ve Gümrük teşkilâtında çalışanlar arasından görevlendirilecek en az 2 kişilik kmisynca denetlenir. Lüzumu halinde ilgili Bakanın nayı ile derneklerin tahsilât işlerinde kullandıkları alındı belgeleri ve tahsilat işlemleri Mülkiye Müfettişleri, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müfettişleri, Plis Müfettişleri ile derneğin gayesi ve denetimi ile ilgili Bakanlık Müfettişlerince de yaptırılabilir. Mülkiye Müfettişleri ve Plis Müfettişleri il ve ilçe teftişlerinde derneklerin tahsilât işlemleri ile tahsilâtta kullanılan alındı belgelerinin denetiminin yapılıp yapılmadığını araştırırlar. Tplanan Gelirlerin Saklanması Madde 12 Dernek adına gelir tplamakla yetkili ve görevli lan kişiler, tahsil ettikleri paralan 30 gün içerisinde derneğin bankadaki hesabma yatırır veya bankalar vasıtasıyla gönderir. Ancak, tahsilâtı TL. yi geçenler 30 günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı derneğin banka hesabma yatırmak veya göndermek zrundadırlar. Madde 13 Bu yönetmeliğin uygulanmasında 23/6/1983 gün ve 2860 sayılı Yardım Tplama Kanunu hükümleri saklıdır. Geçici Madde Maliye ve Gümrük Bakanlığınca alındı belgelerinin bastırılıp derneklere satışı sağlanıncaya kadar geçen sürede, dernek, dernek şubesi, federasyn ve knfederasynlar, dernek gelirlerini, kuruldukları yerin en büyük mülki amirine naylattırdıkları alındı belgeleri ile tplamaya devam ederler. Bu alındı belgelerinin tükenmesi veya hiç alındı belgesi bulunmaması halinde, Yönetmeliğin 3 ve 5 inci maddeleri esaslarına uyulur. Kaldırılan Yönetmelik Madde 14 8/7/1982 gün ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan «Dernek Gelirlerinin Tplanmasında Kullanılacak Alındı Belgelerinin Biçimi Bastırılması, Derneklere Satışında Alınacak Ücretin Belirlenmesi ve Kullanılanların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik» yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 15 Bu yönetmelik Resmi Gazete de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürürlük Yürütme Madde 16 Bu yönetmelik hükümleri İçişleri, Maliye ve Gümrük Bakanlıklarınca yürütülür. YûrOtrns ve İdare Bölümü Sayfa ; 16

17 Yürütme ve Idar* BdlümU Sayfa: ı? T.C. MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI DERNEK GELİRLERİ ALINDI BELGESİ p 3 Adı ve Syadı : Babasının Adı : Dğum Tarihi ve Yeri : Adresi : DERNEK KAŞESİ Seri N: Cilt N: Sıra N: DERNEK ORKSE İMZASI - t MÜHÜRÜ } GELİRİN ÇEŞİDİ Lira _ Krs i 1. Yftlnız Lira Kuruş TAHSİL EDİLMİŞTİR. Adı vc Syadı : Demetteki Görevi : 2 Yetki Belcesinin Tarih ve Numarası :..../.../»... TARİH / /19. (İMZA) (175x250 mm) 9 Haziran 1984 Sayı : RESMt GAZETE Sayfa : 17

18 Sayfa: 18 RESMİ GAZETE 9 Haziran 1984 Sayı: ALINDI BELGESİ KAYIT DEFTERİ (ÖRNEK 2» Alındı Belgesi, Cildinin Başlangıç N. Bitiş N. Serisi Verildiği Kinişe Veriliş Tarüü Alama imzası I İade Tarih! Geri Alanın imzası Açıklama (ÖRNEK - 3) Ftğraf Adı Syada : Babı Adı Dğ. Yeri, Tarihi : İkâmet Adresi : İmzası : YETKİ BELGESİ Derneğin Adı :. Merkezi : Kd N. : Verildiği Tarih : / /19 Müddeti : Bir yıl Bitim Tarihi : ni n / /19 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden yukarıda açık kimliği yazılı kişinin dernek adına gelir tplamasına yetkili kılındığı tasdik lunur. / /19 Vali-Kaymakam DERNEĞİN ADI : MERKEZİ : KOD NO : VERİLDİĞİ TARİH : BİTİM TARİHİ : GEÇİCİ YETKİ BELGESİ (ÖRNEK- 4) Ekli yetki belgesine ğlu dğumlu yukarıda belirtilen dernek adıtıa İLİ İLÇESİ hudutları dahilinde, belirtilen sure içerisinde gelir tplamaya yetkilidir. YÚrOtrftí va Idar«MlÜffiü Sâyfâ : 18 L'.VALİ..KAYMAKAM

19 9 Haziran 1984 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 19 YARGI BÖLÜMÜ Yargıtay 3. Hukuk Dairesinden: E. N: 2464 K. N: 2348 YARGITAY KARARI Karar Mahkemesi: Mucur Asliye Hukuk Hâkimliği Karar Tarihi: 30/11/1983 Karar N. su: 1983/ Davacı -, T.Z.D. Kurumu Mucur Şube Başkanlığı Davalı: P.T.T. Mucur Şube Müdürlüğü C. Başsavcılığının 28/2/1984 tarih ve H. 6. Sayılı yazısı ile Mucur Asliye Hukuk Hâkimliğinden verilen ve kesinleşmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı kararın Kanun yararına temyiz ettiğinden yazı ile birlikte gönderilen ilgili dsya incelenip gereği düşünüldü t YARGITAY KARARI Dava, 3533 Sayılı Yasaya göre hakem sıfatiyle bakılmak üzere açılmıştır. Davaya bu sıfatla bakılıp snuçlandınldığı ilâmda yazılıp açıklanmamıştır. Tarafların sıfatına ve uyuşmazlık knusuna göre, davaya ilçedeki yüksek dereceli hukuk hâkimi tarafından hakem sıfatiyle bakıbp hükme bağlanması gerekir. Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenle C. Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün H.U.M.K. nun 427 inci maddesi uyarınca snuca etkili lmamak Cbşere kanun yararına (Bzulmasına) ilâmın bir suretinin Adalet Bakanlığına tebliğ edilmek üzere dsyanın C. Başsavcılığına geri gönderilmesine 7/5/1984 gününde ybirliğiyle karar verildi. Danıştay Dördüncü Dairesinden : Danıştay Kararları E. N : K. N : 1984/1243 Kanun Yararına Temyiz Eden : Danıştay Başsavcılığı Davacı : ismail Kasapğullan - Altmifevler Sn Durak N. 159/A - ANKARA Davalı: Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğü - ANKARA istemin Knusu : Ortalama kâr hadleri yetkili kmisyn kararının iptali istemine ilişkin Ankara 3. Vergi Mahkemesinin 28/11/1983 günlü ve E : 1982/945, K : 1983/1748 sayılı kararının 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanun Hükümlerine göre amgtáy Danıştay Başsavcılığınca Başsavcılığınca kanun yararına bzulması istenilmektedir. Danıştay Başsavcılığı İstemi: Ortalama kâr hadleri yetkili kmisyn kararının iptali isteğiyle açılan dava snunda; uyuşmazlığın tek hakim tarafından çözümlenerek, davanın incelenmekslzin reddine karar verildiği ve işbu kararın Danıştay incelemesinden geçmeden kesinleştiği saptanmıştır. Yargı Bölümü Sayfa : 1

20 Sayfa : 20 RESMİ GAZETE' 8 Haziran 1984 Sayı : sayılı Bölge idare Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 7 inci maddesinin 2 inci bendinde, kazançları götürü usulde tesbit edilen mükelleflerin sınıf ve derecelerinin tesbitine ilişkin işlemlere karşı açılan davalar ile her türlü vergi, resim harç ve benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve cezaları tplamı yetmişbeşbin lirayı geçmeyen tarhlara karşı açılan davaların vergi mahkemesi hakimlerinden biri tarafında«çözümleneceği hükme bağlanmıştır. Dava knusu rtalama kâr hadleri yetkili kmisynu'nun gayrisafi kazanç farkı takdirin«ilişkin kararı 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 20 inci maddesinde tanımı yapılan tarh niteliğini henüz kazanmamış lduğu halde, uyuşmazlığın Mahkeme Kurulu Terine, tek hakimle çözümlenmesi cihetine gidilmesinde anılan madde hükmüne uyarlık görülmemiştir. Yukarıda açıklanan nedenlerle Ankara Üçüncü Vergi Mahkemesinin 28/11/1983 günlü ve Esas : 1982/945, K : 1983/1748 sayılı kararı, niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bulunduğundan kanun yararına bzulması saygı ile arz ve talep lunur. TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince Danıştay Başsavcılığının kanım yararına temyizen bzulması istemi Tetkik Hakimi Nilgün Ipek'in açıklamaları dinlenilerek incelendi ve gereği görüşüldü : Ortalama kâr hadleri yetkili kmisyn kararının iptali istemiyle açılan dava snucunda vergi mahkemesince tek hakim tarafından davanın esası incelenmeksizln reddine karar verildiği ve taraflarca temyiz edilmemek suretiyle kesinleştiği anlaşılmaktadır sayılı Bölge idare Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 4 üncü maddesinde, vergi mahkemelerinin bir başkan ve iki üyeden luşacağı ve aynı Kanunun 7 inci maddesinde iki fıkra larak sayılan hallerde ise bu mahkemelerin tek hakimle karar verebilecekleri kabul edilmiştir. Yukarıda anılan kanun hükümlerinin birlikte incelenmesinden; vergi mahkemelerinde yargı görev ve yetkisinin kurul halinde kullanılmasının kanun kyucu tarafından kural larak benimsendiği, ancak kanunda açık larak sayılan şuurlar hallerde tek hakim tarafından karar verilmesinin kabul edildiği anlaşılmaktadır. Buna göre de tek hakimle yargılama yapma knusunda vergi mahkemelerindi görevlerinin yrum yluyla genişletilmesi kanunun açık hükümlerine ve amacına aykırı düşmektedir sayılı Kanunun 7 inci maddesinin 2. fıkrasında Kazançları götürü usulde tespit edilen mükelleflerin sınıf ve derecelerinin tespitine ilişkin işlemlere karşı açılan davalar ile her türlü vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları tplamı yetmişbeşbin lirayı geçmeyen tarhlara karşı açılan davaların vergi mahkemesi hakimlerinden biri tarafından çözümleneceği hükme bağlanmıştır. 193 sayılı Kanunun 111 inci maddesinde, kısmen veya tamamen perakende satış yapan ticaıet erbabı ile imalâtçıların gösterdikleri gayrisafi kazançlar, Vergi Usul Kanununa göre tespit lunan rtalama kâr hadlerinin perakende satılan emtianın maliyet bedeline uygulanması snucunda bulunacak miktarlara göre düşük bulunduğu ve düşüklük nedenleri İzah lunamadığı takdirde beyan edilen gayrisafi kazançlar yerine bu suretle bulunan miktarların ikmalen vergi tarhına esas tutulacağı belirtilmiş lup, bu durumda dava knusu edilen rtalama kâr hadleri yetkili kmisynunun gayrisafi kazanç farkı tesbitine ilişkin kararı 213 sayılı Vergi Usul Kanununua 20 İnci maddesinde tanımı yapılan tarh niteliğini henüz kazanmamış bulunmaktadır. Yargı Bölümü Sayfa : 2

21 8 Haziran 1984 Sayı : RESMİ GAZETE -Sayfa : 21 Bundan dlayı uyuşmazlık hakkında Ankara 3. Vergi Mahkemesince tek hâkim tarafından verilen karar rtada henüz bir tarh işlemi bulunmadığı için yukarıda anılan yasa hükümleri karşısında görev dışında verilmiş lup, uyuşmazlık hakkında vergi mahkemesince kurul halinde karar verilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle Danıştay Başsavcılığının kanun yararına temyiz isteminin kabulü, kesinleşmiş bulunan Ankara 3. Vergi Mahkemesinin 28/11/1983 gün ve 1983/1748 sayılı kararının İdari Yargılama Usulü Kanununun 51. maddesine göre kanun yararına ve hükmün hukuki snuçlarına etkili lmamak kşulu ile bzulmasına, kararın birer örneğinin Adalet Bakanlığına ve Damştay Başsavcılığına gönderilmesine ve Resmî Gazete'de yayımlanmasına 23/3/198-1 gününde yçkluğuyla karar verildi. AZLIK OYU : 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 2686 sayılı Kanunla değişil^ 377 inci maddesinde, yükümlülerin tarh edilen vergilere, vergi dairelerinin ise takdir kmisynlarınca tahmin ve takdir lunan matrahlara karşı vergi mahkemesinde dava açabilecekleri öngörülmüştür. Aynı Kanunun 20 inci maddesinde, verginin tarhı, ' vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibarıyla tespit eden İdari muameledir.» denilmek suretiyle tarif edildiğine göre, tartıdan önceki safhayı teşkil eden vergi matrahının tespitine ilişkin işlemlerin yükümlülerce davaya knu edilmeleri mümkün bulunmamaktadır. Yükümlüler bu knudaki iddia vc itirazlarını ancak tarh edilen vergi hakkında açacakları dava sırasında ileri sürebileceklerdir. Verginin tarh ve tebliğinden önceki safhayı teşkil eden rtalama kâr hadleri yetkili kmisyn kararı yükümlülerce dava edilemeyeceğine göre, yargı yerince dinenemeyecek lan bu davanın tek hakimle çözümlenecek davalardan lup lmadığının araştırılmasına gerek yktur. Mahkemelerin görevleri ile tek hakimin bakacağı İşler Kanunda görülebilecek davalara göre belirlendiğinden böyle bir araştırma snuç da vermeyecektir. Nitekim 2576 sayılı Kanunun 7 inci maddesi uyarınca tek hakim tayfından görülemeyeceği kabul edilen bu davanın 6 ıncı maddede sayılan vergi mahkemesinin ve 5 inci maddede sayılan idare mahkemesinin görevleri arasında gösterilmediğinden bu mahkemeler tarafından da snuçlandırılamayacağının kabulü gerekecektir. Bu nedenlerle yargı yerinde dinlenemeyecek lan davaya, tek hakim tarafından mı yksa tplu mahkeme tarafından mı bakılacağı knusunun araştırılmasında ve tek hakim tarafından bu knuda verilen kararın bzulmasında isabet bulunmadığı görüşüyle karara karşıyım. Üye Erl Çırakman Damştay Dkuzuncu Dairesinden : E. N : 1984/746 Kf N : 1984/1796 Kanun Yararına Temyiz Eden : Danıştay Başsavcılığı. Davacı : Ali Şirin - İller Bankası 14. Bölge Müdürlüğü - VAN Davalı: Van Vergi Dairesi Müdürlüğü. İsteğin özeti : Gayrimenkul Kıymet Artış ve Mali Denge Vergisine ilişkin Van Bölge İdare Mahkemesinin 7/10/1983 gün ve E : 1982/89, K : 1983/228 sayılı kararının, Gayrimenkul Kıymet Artış Vergisi ve kusur cezasının zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle Danıştay Başsavcılığı tarafından temyizen kanun yararına bzulması istenilmektedir. Yätbi BSIÖml S«yf» : S

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

TC. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 14 Şubat 2000 PAZARTESİ

TC. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 14 Şubat 2000 PAZARTESİ TC. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 14 Şubat 2000 PAZARTESİ Sayı: 23964 YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Milletlerarası Andlaşma Karar

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA Sayı : 22127 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar 3941 sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008)

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008) Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008) Haziran 2009 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yöntelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Kasıım 1977 SALI Sayı : 16107 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 8 Mayıs 1988 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 8 Mayıs 1988 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Mayıs 1988 PAZAR Sayı : 19808

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 21 Mart 1993 PAZAR Sayı: 21531 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2014 69471265-305-8193

Detaylı

10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN

10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN 10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERĠN ĠLGĠLĠ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESĠ ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK

Detaylı

Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (İ Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920

Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (İ Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (İ Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 15 Mayıs 1984 SALI Sayı: 18402 \ J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 8 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı

ASKERÎ KANTİN YÖNETMELİĞİ 1

ASKERÎ KANTİN YÖNETMELİĞİ 1 1 ASKERÎ KANTİN YÖNETMELİĞİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kanunî Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik; askerî kantinlerin gelirleri ile teşkil, idare, murakabe, işletme ve kontrol şekillerini

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 28 Aralık 1988 ÇARŞAMBA. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 28 Aralık 1988 ÇARŞAMBA. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 28 Aralık 1988 ÇARŞAMBA Sayı : 20033

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12.

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12. Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12.2004) Haziran 2005 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU

Detaylı

ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ASMMM0 Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER A. MURAT YILDIZ M. AYKUT KELECİOĞLU GELİRLER BAŞKONTROLÖRÜ

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 2015 PERŞEMBE

6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 2015 PERŞEMBE 6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 29335 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi:

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

SORULARLA PATENT MEVZUATI

SORULARLA PATENT MEVZUATI İSTANBUL TİCARET ODASI Yayın N 1996-25 SORULARLA PATENT MEVZUATI Hazırlayan Arzu Yurtman İSTANBUL Kitabın her hakkı ISTANBUL TİCARET ODASI'na ait lup, İSTANBUL TİCARET ODASI'nm ve yazar ismi belirterek

Detaylı

MALİ BÜLTEN SAYI : 113 AĞUSTOS 2014. Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MALİ BÜLTEN SAYI : 113 AĞUSTOS 2014. Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPAK KAP Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1.7.2014/ 29047 R.G. 2014/6460 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dominik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Resmi Pasaport

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE. Kanun No. 6495 Kabul Tarihi: 12/7/2013

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE. Kanun No. 6495 Kabul Tarihi: 12/7/2013 2 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28726 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6495 Kabul Tarihi: 12/7/2013 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve 6245

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Vergilendirme. BİRİNCİ KISIM Genel esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Vergi uygulanmasında yetki

BİRİNCİ KİTAP Vergilendirme. BİRİNCİ KISIM Genel esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Vergi uygulanmasında yetki Kanun Adı: VERGİ USUL KANUNU Kanun No: 213 Kabul Tarihi: 4/1/1961 Resmi Gazete Sayısı: 10703 Resmi Gazete Tarihi: 10/1/1961 Kanunun Şümulü Madde 1- Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında,

Detaylı